Access Small Cap A/S. April 2012 (priser pr. 10 april)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Access Small Cap A/S. April 2012 (priser pr. 10 april)"

Transkript

1 Access Small Cap A/S April 2012 (priser pr. 10 april)

2 Small Caps har fundet en bund OMXCSCPI Source: Carnegie Research Source: Carnegie Research ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 2

3 Small Cap performance halter stadig efter OMXCSCPI KAX Source: Carnegie Research Source: Carnegie Research ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 3

4 Small Caps fortsat billige i historisk perspektiv 3,0 2,5 2,0 P/BV (x) 1,5 1,0 0,5 0, Danish Small Cap Average Kilde: Enskilda ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 4

5 Small Cap Danmark aktien er faldet knap 30% siden 1. januar 2010 SMALL CAP DANMARK SMALL CAP DANMARK Source: Carnegie Research Source: Carnegie Research ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 5

6 Access Small Cap A/S pr. 10. april 2012 Selskab Gns. Kurs Kurs nu Profit Migatronic 119,2 122,0 2,3% BankNordik 146,8 77,5-47,2% BoConcept Holding 161,6 118,0-27,0% DFDS 360,0 322,0-10,6% IC Companys 186,7 118,0-36,8% Ringkjøbing Landbobank 633,4 700,0 10,5% Solar Holding 317,4 303,0-4,5% DLH 7,8 6,8-12,8% Per Aarsleff 387,0 430,0 11,1% Royal Unibrew 279,0 395,0 41,6% Simcorp 782,0 1007,0 28,8% North Media 21,0 23,6 12,4% Total 100,0 106,5 6,5% ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 6

7 Porteføljesammensætning pr. 10. april 2012 North Media; 3,67% Cash; 2,34% Solar; 4,32% Migatronic; 6,29% DFDS; 15,69% Per Aarsleff; 9,24% Ringland; 13,88% Royal Unibrew; 8,26% BoConcept; 7,39% BankNordik; 0,71% DLH; 11,67% Simcorp; 9,01% IC Companys; 7,51% ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 7

8 Faser i Small Cap rebound - igen en falsk start? Tilbage til start efterår 2011! Igen lidt optimisme forår 2012 Tvangssalg Porteføljetilpasning Aktieudvidelser Revaluation Vækst og overshooting Vi var her ultimo 2009 Vi var her i foråret ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 8

9 Transaktioner Vi har i løbet af 2011 investeret i nye cases og suppleret yderligere i vores investering i DFDS. I løbet af 1. kvartal 2012 har vi også adderet til positionen i Migatronic Investeringerne er finansieret ved salg af hele vores beholdning af Satair- og Topsil-aktier samt nedbringelse i vores investering i BankNordik Porteføljen har pr. 10. april 2012 en kontantposition på ca. 2,3% Køb DLH (ny) Per Aarsleff (ny) Royal Unibrew (ny) Simcorp (ny) North Media (ny) DFDS Migatronic Salg Satair (exit) Topsil (exit) BankNordik ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 9

10 Exit Satair Topsil

11 Satair bud på DKK 580 Investeringsexit Investering i Satair er foretaget til en gennemsnitskurs på DKK 218 Udgjorde 25% af porteføljen før bud og 29% efter bud Bud fra Airbus på kurs DKK 580 afgivet 27. juli % præmie ift. slutkurs 26. juli 94% præmie ift. slutkurs 28. marts dagen før nyhed om købsinteresse og justeret for DKK 50 ekstraordinært udbytte Buddet anbefales af Satairs bestyrelse, som har forestået en struktureret proces Buddet udløber 27. september Satair Sat air Afkast fra kursstigning: 166% Afkast fra udbytte: 27% Totalt afkast: 193% ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 11

12 Topsil casen ikke længere attraktiv Investeringsexit Investering i Topsil er foretaget til en gennemsnitskurs på DKK 1,4 Før exit udgjorde Topsil 2,5% af porteføljen 2 1,8 1,6 Casen blev svækket af flere forhold: Kvalitetsproblemer hos nøgleleverandør sænker produktivitet Opbremsning i kinesisk hurtigtogsekspansion svækker toplinievækst Kunder omlægger produktion Ledelsen har ikke udvist fornøden eksekveringsevne på udfordringer Share price (DKK) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 februar 10 marts 10 april 10 maj 10 juni 10 juli 10 august 10 september 10 oktober 10 november 10 december 10 januar 11 februar 11 marts 11 april 11 maj 11 juni 11 juli 11 august 11 september 11 oktober 11 november 11 Exit på kurs DKK 0, ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 12

13 Nye cases Simcorp DLH Royal Unibrew Per Aarsleff North Media ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 13

14 Simcorp (kurs 1007) ny aktie Investeringscase Ledende markedsposition indenfor Asset Management softwaresystemer. Aldrig mistet en kunde Kontinuerligt øget finansiel regulering driver vækst. Eksisterende kunder udgør konstant vækstkilde på 6-10% p.a. Etablere baser i stadig flere markeder, som åbner nye langsigtede vækstperspektiver Solid forretningsmodel, hvor ca. 45% af omsætning er kontraktligt sikret. Yderligere 15-20% kommer fra eksisterende kunders ændrede behov Forøget fokus fra ledelsen på at øge marginaler via større afkast på R&D og almindelig omkostningsfokus Handler på historisk lave indtjeningsmultipler Take-over case; åben aktionærstruktur, flere konkurrenter overtaget af kapitalfonde, store synergier med industrielle aktører, stort leveragepotentiale, SimCorp har fået følere Potentiale Med en historisk gennemsnitlig PER på 15x er potentialet ved et forbedret marked (oms.vækst gns. 10% p.a.) til ca. kurs 1350 på tre års sigt. Markant potentiale, hvis asset managementindustrien igen investerer og SimCorp atter får vækst i nye kunder! Solidt årligt cash flow vil sikre dividendestrøm på ca. DKK 130 de næste tre år. Risici Eksisterende kunder bliver mere tilbageholdende. Historisk set har væksten været gennemsnitlig 8% p.a. Turbulens i finansielle markeder (konkurser blandt kunder/sammenlægninger) Nye konkurrenter ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 14

15 DLH (kurs 6,8) ny aktie Investeringscase Klassisk turnaround case. Ny ledelse og bestyrelse arbejder på at få selskabet tilbage på sporet Kraftig oprydning i gang såvel som optimering af struktur. Finansiel situation stabil og omkostningsbase er tilrettet i 2011 med yderligere tiltag i 2012 Markedet forværret i 2H 2011, og dette vil forsinke turn-around således at væsentlig margin fremgang nu først ventes i 2013 Bliver igen en mere klassisk grossist med tilsvarende lav operationel gearing Markedet prisfastsætter aktien med dens historiske risikoprofil Potentiale Selskabets målsætning om EBIT-margin >4% og årlig organisk vækst på 4-6% giver en EPS i 2014 på ca. DKK 1,5 eller en PER 4,8. En PER 8x vil medføre target på kurs 12 massivt potentiale, men klart også upside til multipel, hvis ledelsen lykkes. Risici Restruktureringsproces påvirker omsætningen mere negativt end antaget Forbedringer i arbejdskapital og oprydning på balancen trækker ud. Cyklisk modvind besværliggør marginfremgang ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 15

16 Royal Unibrew (kurs 391,2) ny aktie Investeringscase Vel-overstået turnaround af drift samt rekonstruktion af balancen efterlader profitabel virksomhed med lav risikoprofil Ledelsen har hænderne på kogepladen og fokus på shareholder value Løbende drift-optimeringer, og stærk cashflow profil. Yderligere balance-optimering på vej via frasalg i Polen og resten af Århus grunden. Attraktiv valuation og klar yield case - ca. 5% i ordinær dividende og buy-back plus løbende frasalg. De første 27% af Århus grunden solgt H vil medføre yderligere 2,8% yield måske allerede i H Mulighed for at indgå i industri konsolidering. Potentiale Med en let stigende EBITDA forudsætning og PER 12 målsætning (på niveau med peers), kan vi se et potentiale til knap kurs 465 frem til 2014 Ordinær dividende betaling på DKK 50. Sandsynlig upside fra øvrige tiltag på balancen på ca. DKK 60 over de næste tre år Risici Øget konkurrence i mærkevare segmentet af øl- og vandmarkedet Markante ændringer i efterspørgslen i Italien Yderligere beskatning af øl og vand ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 16

17 Per Aarsleff (kurs 430) ny aktie Investeringscase Rekordomsætning i 2011 trods krise og vækstudsigter fortsat gode for de kommende år Godt positioneret til at drage nytte af investeringer i infrastruktur, især kloakker, jernbaner og offshore vindmøller Anlægsinvesteringer genererer mange arbejdspladser og har høj politisk prioritet Erfaren ledelse med meget lang erfaring og sundt forhold til risiko Handler på meget lave multipler både mht. indtjening og indre værdi Potentiale Har gennem en årrække haft en 4-5% førskat marginal, men har de seneste år ligget lavere. En forventning om en 3% marginal vurderes som beskeden givet et voksende anlægsmarked og større andel vind projekter, som har højere marginaler Med en PER 8x er kurspotentialet til ca. 520 (ved før skat marginal på 4% løftes kurspotentialet til 690) Handler på ca. 0,6x indre værdi Risici Største risiko for en projektforretning er, at et eller flere større projekter løber af sporet. Det sker og vil ske igen! Offentlige besparelser på infrastrukturinvesteringer pga. krisen ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 17

18 North Media (kurs 23,6) ny aktie Investeringscase Virksomheden har gennemført succesfuld omstilling i et presset distributions- og annoncemarked med tilpasning af priser såvel som omkostninger Indtjeningen har gennem de sidste par år accelereret, og EBIT-marginer nu i solidt tocifret niveau til trods for, at markedet fortsat er presset og online-aktiviteterne er tabsgivende Stærk balance med netto likviditet Forretningsmodellen skaber basis for stærkt cash flow og dermed en stabil dividendestrøm, som også er ledelsens erklærede mål Handler på meget lave multiple Potentiale Aktien handler på PE < 5x indeværende års indtjening Market cap på DKK 510 mio. i konservativt scenarie skabes frit cash flow på samlet DKK 220 mio. de næste tre år Attraktivt entry point på DKK 21 ved EV/EBIT på 5x 2012 indtjening fås kurspotentiale på 40 Dividender vil addere op til 9 kr yderligere Risici Regeringen har planer om afgifts-pålægge reklametryksager, hvilket kan føre til fald i volumen Politisk forslag om en Reklamer ja tak ordning kan hvis gennemført også presse volumen og distributions-effektivitet ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 18

19 Status på cases

20 IC Companys (kurs 118) Case status Aktien under pres pga. konjunkturusikkerhed Positiv trend i ordreindgang vendte H ledelsen agerer hurtigt med omkostningstilpasninger for at beskytte lønsomhed, men stadig hårdt ramt. Har været lønsom gennem alle kriseårene. Salgssituationen stabiliseret primo IC s og branchen lagerproblem ved at være løst = discounting mindre. Sanering af retail-distribution med åbning af nye forretninger og lukning af svage performere Fortsat fokus på at styrke cash-flow bl.a. ved lavere arbejdskapital kan udløse stærk kapitalstruktur-case Potentiale Ved EBIT margin på 7-8% (historisk gennemsnit) i 2013 er EPS DKK 12. Dividende strøm på DKK 11 Handler dermed PER 10x (2013 indtjening), mod ca. 15x for peers. Vil re-rate i takt med højere margins. Kurs-potentiale op mod 150 Kan IC på sigt bringe EBIT marginaler tættere på peers som ligger på 15-20% er upside betydeligt. Risici Intern execution. Stor forskel på performance mellem enkelt-brands Voldsomme fald i efterspørgslen/discounting pga. konjunkturer Stigende input priser kombineret med begrænset pricing power ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 20

21 BankNordik (kurs 77,5) Case status: Markant ændret investment case Før: konservativt drevet og velkonsolideret bank med stærk kapitalstruktur potentiale Nu: ekspansiv, dårligt kapitaliseret og ugennemsigtig bank Positionerer sig selv som lav-risiko retail bank. Indtil nu er afkast og risiko profil dog ukendt. Erfaringer fra Sparbank- og Amagerbank opkøb ikke overbevisende Ingen udbytte-case efter køb af Amagerbanken og betingelser i nye seniorlån. Core Tier 1 ratio på 9,1% levner heller ikke plads til udbetalinger Indtil videre skuffende resultatpåvirkning fra konsolidering af Amagerbanken. ROEpotentialet ses nede i et-cifret niveau på kort sigt Valuation lav på K/I omkring 0,4 og P/NAV på 0,6 Potentiale Scenariet er en ROE på 7% i 2014, beskeden balance vækst de kommende år og i bedste fald en meget lille dividende sidst i perioden (i alt DKK 6) Ved normaliseret PER 8 vil aktien være i 130 i 2014, hvis der ikke skal mere kapital til Risici Skal BankNordik bruge mere kapital core Tier 1 er lav? Ledelsens manglende execution af integration af sine store opkøb For lavt ambitionsniveau hos ledelsen mht. optimering af drift Konjunkturer gearing høj ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 21

22 BoConcept Holding (kurs 118) Case status Pænt Q3 regnskab har styrket tillid til helårsforventninger, men case stadig sensitiv overfor konjunkturer Marginpotentiale intakt. Vækst i butiksnet samt lukning af svagt performende butikker (ca. 255 butikker pt.) uden tilsvarende stigning i de faste omkostninger Pipeline af nye franchise-butikker vurderes stadig sundere og større vækst acceleration på vej Like-for-like sales op 9% i Q3 forventes op ca. 3% fremover men kunne indeholde upside. Vækst kommer sandsynligvis på kort sigt primært fra butiksåbninger Valuation på krise-niveauet set i 2008/2009. I betragtning af den gode execution gennem krisen, så er der et stort potentiale. Potentiale I 2013/2014 ved en 5% EBIT-marginal er PER ca. 9x Aktien handlede på PER 15x før krisen potentiale op til DKK 200 ved forsigtigt marginscenario Selskabets egen EBIT-målsætning er 12% i 2014 i dette scenario ses kurspotentiale til knap DKK 500 kræver dog orkan medvind! Begrænset dividende strøm ventet (6 kr) Risici Generel forbrugsafmatning Øget konkurrence i mellemsegment Leverandør konflikter Generel execution ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 22

23 Ringkjøbing Landbobank (kurs 700) Case status Ca. 20 års track på ledelse og forretningsmodel. Danmarks bedste bank! ROE bund i denne krise var 12% i 2009/10 Markant overkapitaliseret med core Tier 1 ratio på 18,3% trods en særdeles konservativ hensættelsespolitik Har genstartet dividende og buy backs primo 2011 vil blive forøget de kommende år. Akkvisitionsfokus med ROE i højsædet meget kræsen! God track på aktionærvenlig adfærd Potentiale Ved en ROE på 13,5%, langsom bedring i balance vækst efter 2012, pay-out ratio omkring 30% ses dividende strøm omkring DKK 65 Ved PER 10x (dagens niveau) = kurs 1165 knap 80% afkastpotentiale inkl. dividender Risici Generelt meget lav risiko profil, men konjunkturer kan bremse fremgang. Stigende konkurrence vokser de ud af nichestrategien? Vil marginaler blive konkurreret ned igen? ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 23

24 DFDS (kurs 322) Case status Ledelsen eksekverer på løfter om konsekvent at opsøge rationaliseringsmuligheder Blevet mere aggressive mht. ekspansion Østersøen og Kanalen Integration af Norfolkline er forløbet flot synergier blev nået hurtigere og blev større Ro-Ro markedet i Nordeuropa er meget konsolideret rationel adfærd på de fleste ruter Offensiv tilgang til ny konkurrent på Göteborg Immingham rute indtjening ventes presset på kort sigt heraf og øger estimatrisiko Potentiale Handler på historisk lave multiple og ca. 0.7x indre værdi Ved normaliseret EBIT-margin på ca. 7% i 2014 og PE 11x fås potentiale på DKK 588 hertil kommer dividende potentiale Samlet afkast potentiale ses på ca. 75% Risici Svækket kapacitetsudnyttelsen og prispres på kerne ruter som følge af ny konkurrence Betydelig konjunktur afmatning store faste omkostninger Hvor hurtigt får DFDS løftet marginalerne i Logistik divisionen? ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 24

25 Solar (kurs 303) Case status 2 nedjusteringer for 2011 SAP implementering Skuffende markedsudvikling på flere markeder Ledende markedspositioner i Danmark, Sverige og Norge God track record gennem finanskrisen Seneste udmelding: SAP følger nu planen, og omkostningstiltag er foretaget for at beskytte marginaler. Markedsudviklingen svag også i Valuation på lavt niveau stort rebound potentiale, hvis SAP-implementering lykkes og EBITA marginaler rebounder til det historisk normale 5% niveau. Potentiale Ved forsigtig årlig 2% organisk topline vækst efter bundår 2012 på 0% og en forbedring af EBITA-margin til 5% hedder EPS 49 i 2014 Ved PER 10 er kurspotentialet 490. Dividender for ca. DKK 43 skal adderes Normalt er vækst markant højere efter en recession. Vi har ikke inkluderet effekterne af ikke-kendte opkøb Risici SAP implementeringen løber yderligere af sporet Fokus skifter fra kunder til interne problemer mister langsigtet momentum Efterspørgslen svækkes markant Ændret konkurrence billede ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 25

26 Migatronic (kurs 122) Case status Markedet for svejsemaskiner fortsat i bedring, mens markedet for svejseautomatisering stadig er påvirket af krisen. Turn-around blev gennemført i 2011 efter omfattende omkostningstilpasninger Erfaren ledelse, som har skåret virksomheden til under krisen og efterfølgende Positioneret i Kina og Indien som udgjorde ca. 10% af omsætningen i 2011 repræsenterer markant vækst potentiale! Handler på meget lave multipler (ca. 0,5x indre værdi). Balancen sund. Potentiale Ved en omsætningsvækst på 5-7% frem til og med 2014 og en EBIT-margin på 5% hedder EPS 31 i 2014 Ved PER 8 er kurspotentialet 248. Ingen dividender indregnes. Normalt er vækst markant højere efter en recession og vores 2014 salgsestimat er 20% under peak sales i 2008 Risici Konkurrence forbliver hård og Migatronic er for lille til at følge med (teknologisk, scalability, osv.) CAPEX-stigninger hos kunderne trækker ud i mange år, og selskabet bløder ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 26

27 Konklusion Casen for at investere i Small Cap er fortsat attraktiv. Upside på 2-3 års sigt betydeligt, men kræver, at markedet er komfortabel med konjunktursituationen Lige nu synes konjunktursituationen at pege ned, og Small Caps er derfor langt fra på ønskelisten. Ser igen unuancerede tvangssalg/porteføljereduktioner 2011 var et godt klima at re-investere Satair-provenuet. Vi har i 2011 fået ryddet op i svage dele af porteføljen. Vores portefølje repræsenterer et markant potentiale med en behersket risikoprofil. Vores investeringstemaer er: a/ forandringsprocesser med god ledelse (DFDS, IC og DLH ) b/ vækstselskaber (Simcorp, IC, Per Aarsleff og BoConcept) c/ konjunkturbetinget vækst (Per Aarsleff, Migatronic, Solar, IC og DLH) d/ stabilt afkast/value (Royal Unibrew, North Media og Ring Land) e/ observationsliste (BankNordik) Godt tilfreds med porteføljen, hvor vi udover den lille rest Banknordik ikke har omlægningsplaner lige nu. Vil investere kontantbeholdning ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 27

28 Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af SEB Asset Management, en afdeling i Skandinaviska Enskilda Banken A/S ( SEB ). SEB er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Dette materiale er udarbejdet alene til orientering for de investorer, som materialet er udleveret til. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Alle råd og informationer i materialet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangel heri. Investorerne opfordres til at udøve et eget skøn over, hvorledes der skal investeres, og publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for investors egen vurdering. SEB er ikke ansvarlig for det økonomiske udfald af placeringer eller andre tiltag, der er sket på basis af information i dette materiale. SEB, datterselskaber af SEB samt medarbejdere i SEB kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afsluttet positioner i finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. SEB har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse noget sted. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 28

Access Small Cap A/S August 2013

Access Small Cap A/S August 2013 Access Small Cap A/S August 2013 Er danske small caps næste til at re-rate? Aktiemarkedet har sat nye rekordniveauer i 2013 danske small caps er begyndt at flytte på sig over sommeren efter en sløj start

Læs mere

Small Cap Danske Aktier September 2014

Small Cap Danske Aktier September 2014 Small Cap Danske Aktier September 2014 Agenda Investeringscase for at investere i small caps Forvalterteamet samt investeringsfilosofi og proces Historiske afkast og performance Beholdninger i porteføljen

Læs mere

Access Small Cap Maj 2015

Access Small Cap Maj 2015 Access Small Cap Maj 2015 Re-rating af danske small caps er godt i gang Året 2014 steg Access Small Cap med ca 8% - markedet var op ca 4%. Året 2015 er startet med et 26% afkast. Aktiemarkedet karakteriseret

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10

BoConcept Holding A/S 1. kvartal 2009/10 BoConcept Holding A/S 1. kvartal 29/1 S E B Enskilda 1. september 29 Agenda Seneste markedsudvikling Regnskabsmæssig udvikling i 1. kvartal 29/1 Strategisk fokus for 29/1 Forventninger til 29/1 Viggo Mølholm,

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25.

Equity Research. Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj. (Unchanged) Key financials. Post results note 25. Equity Research Investment Research Novozymes Post results note 25. april 2014 Køb (Unchanged) Hurtig innovation giver resultat, værdiansættelse nu høj Med en organisk vækst i 1. kvt. på 11 % å/å og en

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

INVESTERING & FINANSIERING I DANSK MODE Iagttagelser fra markedet omkring køb, salg og pengefremskaffelse

INVESTERING & FINANSIERING I DANSK MODE Iagttagelser fra markedet omkring køb, salg og pengefremskaffelse INVESTERING & FINANSIERING I DANSK MODE Iagttagelser fra markedet omkring køb, salg og pengefremskaffelse Mandag 06.06.2011 Hvem Norgaard Consult - Vi skaber kontakter og agerer via kontakter når du skal

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering VESTAS - KØB Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering Vi fastholder KØB af Vestas op til regnskabet for 3. kvartal '14 på trods af finansiel uro på markederne, som har påvirket aktien markant.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Generalforsamling 31. august 2011

Generalforsamling 31. august 2011 Generalforsamling 31. august 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapporten 4. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13

Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Royal Greenland A/S Årsrapport 2012/13 Generalforsamling, Nuuk 10. februar 2014 CEO Mikael Thinghuus Årets resultat Omsætningsfremgang trods lavere rejekvoter Resultatopgørelse 2010/11 2011/12 2012/13

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31.

Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7. Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport 1. januar 2007 31. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 23. april 2007 Udsteder Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 7 Børsmeddelelse nr. 06.2007, Delårsrapport

Læs mere

F.E. Bording 27. november 2012

F.E. Bording 27. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal 2012 Svagt kvartal: Kursen holdes Bordings 3. kvartal var som ventet blottet for organisk

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010

Børsmeddelelse nr. 05.2010, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 20. april Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 6 incl. denne side

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte?

Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? Ledelse og økonomisk afmatning Er danske virksomheder velforberedte? September 2008 Business Restructuring Services Indholdsfortegnelse Page 1 Formål samt kriterier og metode 3 2 Den økonomiske situation

Læs mere

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS

DDF-arrangement Investering i ejendomme. Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS 1 DDF-arrangement Investering i ejendomme Ved Peter Frische Cand. Polit, MRICS Indhold Hvorfor ejendomme Strategi Industriens Pension Prisfastsættelse af ejendomme Hvorfor ejendomme Hvorfor ejendomme Fordele

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet.

Resultatet for 2. kvartal 2015 blev på 2,9 mio. kr. Kvartalsafkastet blev 2,7%. OMXCXC20-indekset steg 0,3% i kvartalet. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 21. juli 2015 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato

DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne. Afsender, dato DET ER VANSKELIGT AT SPÅ ISÆR OM FREMTIDEN Investorpsykologi samt udsigter for økonomien og markederne Afsender, dato AGENDA Aktiekrak og investorpsykologi Hvad gør vi med pensionspengene? Vækstudsigter

Læs mere

Boconcept Holding A/S

Boconcept Holding A/S Boconcept Holding A/S Fair value: 323 DKK Markedsværdi: 170 DKK Upside: 94 % Indhold Om:... 3 Facts:... 3 Forretningsmodel:... 4 Omsætning:... 5 Same store sales growth:... 5 Margin udvikling:... 7 Valutaforhold:...

Læs mere

Gyldendal 2. september 2015

Gyldendal 2. september 2015 8/29/14 9/19/14 10/10/14 10/31/14 11/21/14 12/12/14 1/02/15 1/23/15 2/13/15 3/06/15 3/27/15 4/17/15 5/08/15 5/29/15 6/19/15 7/10/15 7/31/15 8/21/15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2015 Stort udbytte

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere