Access Small Cap A/S. April 2012 (priser pr. 10 april)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Access Small Cap A/S. April 2012 (priser pr. 10 april)"

Transkript

1 Access Small Cap A/S April 2012 (priser pr. 10 april)

2 Small Caps har fundet en bund OMXCSCPI Source: Carnegie Research Source: Carnegie Research ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 2

3 Small Cap performance halter stadig efter OMXCSCPI KAX Source: Carnegie Research Source: Carnegie Research ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 3

4 Small Caps fortsat billige i historisk perspektiv 3,0 2,5 2,0 P/BV (x) 1,5 1,0 0,5 0, Danish Small Cap Average Kilde: Enskilda ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 4

5 Small Cap Danmark aktien er faldet knap 30% siden 1. januar 2010 SMALL CAP DANMARK SMALL CAP DANMARK Source: Carnegie Research Source: Carnegie Research ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 5

6 Access Small Cap A/S pr. 10. april 2012 Selskab Gns. Kurs Kurs nu Profit Migatronic 119,2 122,0 2,3% BankNordik 146,8 77,5-47,2% BoConcept Holding 161,6 118,0-27,0% DFDS 360,0 322,0-10,6% IC Companys 186,7 118,0-36,8% Ringkjøbing Landbobank 633,4 700,0 10,5% Solar Holding 317,4 303,0-4,5% DLH 7,8 6,8-12,8% Per Aarsleff 387,0 430,0 11,1% Royal Unibrew 279,0 395,0 41,6% Simcorp 782,0 1007,0 28,8% North Media 21,0 23,6 12,4% Total 100,0 106,5 6,5% ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 6

7 Porteføljesammensætning pr. 10. april 2012 North Media; 3,67% Cash; 2,34% Solar; 4,32% Migatronic; 6,29% DFDS; 15,69% Per Aarsleff; 9,24% Ringland; 13,88% Royal Unibrew; 8,26% BoConcept; 7,39% BankNordik; 0,71% DLH; 11,67% Simcorp; 9,01% IC Companys; 7,51% ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 7

8 Faser i Small Cap rebound - igen en falsk start? Tilbage til start efterår 2011! Igen lidt optimisme forår 2012 Tvangssalg Porteføljetilpasning Aktieudvidelser Revaluation Vækst og overshooting Vi var her ultimo 2009 Vi var her i foråret ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 8

9 Transaktioner Vi har i løbet af 2011 investeret i nye cases og suppleret yderligere i vores investering i DFDS. I løbet af 1. kvartal 2012 har vi også adderet til positionen i Migatronic Investeringerne er finansieret ved salg af hele vores beholdning af Satair- og Topsil-aktier samt nedbringelse i vores investering i BankNordik Porteføljen har pr. 10. april 2012 en kontantposition på ca. 2,3% Køb DLH (ny) Per Aarsleff (ny) Royal Unibrew (ny) Simcorp (ny) North Media (ny) DFDS Migatronic Salg Satair (exit) Topsil (exit) BankNordik ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 9

10 Exit Satair Topsil

11 Satair bud på DKK 580 Investeringsexit Investering i Satair er foretaget til en gennemsnitskurs på DKK 218 Udgjorde 25% af porteføljen før bud og 29% efter bud Bud fra Airbus på kurs DKK 580 afgivet 27. juli % præmie ift. slutkurs 26. juli 94% præmie ift. slutkurs 28. marts dagen før nyhed om købsinteresse og justeret for DKK 50 ekstraordinært udbytte Buddet anbefales af Satairs bestyrelse, som har forestået en struktureret proces Buddet udløber 27. september Satair Sat air Afkast fra kursstigning: 166% Afkast fra udbytte: 27% Totalt afkast: 193% ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 11

12 Topsil casen ikke længere attraktiv Investeringsexit Investering i Topsil er foretaget til en gennemsnitskurs på DKK 1,4 Før exit udgjorde Topsil 2,5% af porteføljen 2 1,8 1,6 Casen blev svækket af flere forhold: Kvalitetsproblemer hos nøgleleverandør sænker produktivitet Opbremsning i kinesisk hurtigtogsekspansion svækker toplinievækst Kunder omlægger produktion Ledelsen har ikke udvist fornøden eksekveringsevne på udfordringer Share price (DKK) 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 februar 10 marts 10 april 10 maj 10 juni 10 juli 10 august 10 september 10 oktober 10 november 10 december 10 januar 11 februar 11 marts 11 april 11 maj 11 juni 11 juli 11 august 11 september 11 oktober 11 november 11 Exit på kurs DKK 0, ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 12

13 Nye cases Simcorp DLH Royal Unibrew Per Aarsleff North Media ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 13

14 Simcorp (kurs 1007) ny aktie Investeringscase Ledende markedsposition indenfor Asset Management softwaresystemer. Aldrig mistet en kunde Kontinuerligt øget finansiel regulering driver vækst. Eksisterende kunder udgør konstant vækstkilde på 6-10% p.a. Etablere baser i stadig flere markeder, som åbner nye langsigtede vækstperspektiver Solid forretningsmodel, hvor ca. 45% af omsætning er kontraktligt sikret. Yderligere 15-20% kommer fra eksisterende kunders ændrede behov Forøget fokus fra ledelsen på at øge marginaler via større afkast på R&D og almindelig omkostningsfokus Handler på historisk lave indtjeningsmultipler Take-over case; åben aktionærstruktur, flere konkurrenter overtaget af kapitalfonde, store synergier med industrielle aktører, stort leveragepotentiale, SimCorp har fået følere Potentiale Med en historisk gennemsnitlig PER på 15x er potentialet ved et forbedret marked (oms.vækst gns. 10% p.a.) til ca. kurs 1350 på tre års sigt. Markant potentiale, hvis asset managementindustrien igen investerer og SimCorp atter får vækst i nye kunder! Solidt årligt cash flow vil sikre dividendestrøm på ca. DKK 130 de næste tre år. Risici Eksisterende kunder bliver mere tilbageholdende. Historisk set har væksten været gennemsnitlig 8% p.a. Turbulens i finansielle markeder (konkurser blandt kunder/sammenlægninger) Nye konkurrenter ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 14

15 DLH (kurs 6,8) ny aktie Investeringscase Klassisk turnaround case. Ny ledelse og bestyrelse arbejder på at få selskabet tilbage på sporet Kraftig oprydning i gang såvel som optimering af struktur. Finansiel situation stabil og omkostningsbase er tilrettet i 2011 med yderligere tiltag i 2012 Markedet forværret i 2H 2011, og dette vil forsinke turn-around således at væsentlig margin fremgang nu først ventes i 2013 Bliver igen en mere klassisk grossist med tilsvarende lav operationel gearing Markedet prisfastsætter aktien med dens historiske risikoprofil Potentiale Selskabets målsætning om EBIT-margin >4% og årlig organisk vækst på 4-6% giver en EPS i 2014 på ca. DKK 1,5 eller en PER 4,8. En PER 8x vil medføre target på kurs 12 massivt potentiale, men klart også upside til multipel, hvis ledelsen lykkes. Risici Restruktureringsproces påvirker omsætningen mere negativt end antaget Forbedringer i arbejdskapital og oprydning på balancen trækker ud. Cyklisk modvind besværliggør marginfremgang ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 15

16 Royal Unibrew (kurs 391,2) ny aktie Investeringscase Vel-overstået turnaround af drift samt rekonstruktion af balancen efterlader profitabel virksomhed med lav risikoprofil Ledelsen har hænderne på kogepladen og fokus på shareholder value Løbende drift-optimeringer, og stærk cashflow profil. Yderligere balance-optimering på vej via frasalg i Polen og resten af Århus grunden. Attraktiv valuation og klar yield case - ca. 5% i ordinær dividende og buy-back plus løbende frasalg. De første 27% af Århus grunden solgt H vil medføre yderligere 2,8% yield måske allerede i H Mulighed for at indgå i industri konsolidering. Potentiale Med en let stigende EBITDA forudsætning og PER 12 målsætning (på niveau med peers), kan vi se et potentiale til knap kurs 465 frem til 2014 Ordinær dividende betaling på DKK 50. Sandsynlig upside fra øvrige tiltag på balancen på ca. DKK 60 over de næste tre år Risici Øget konkurrence i mærkevare segmentet af øl- og vandmarkedet Markante ændringer i efterspørgslen i Italien Yderligere beskatning af øl og vand ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 16

17 Per Aarsleff (kurs 430) ny aktie Investeringscase Rekordomsætning i 2011 trods krise og vækstudsigter fortsat gode for de kommende år Godt positioneret til at drage nytte af investeringer i infrastruktur, især kloakker, jernbaner og offshore vindmøller Anlægsinvesteringer genererer mange arbejdspladser og har høj politisk prioritet Erfaren ledelse med meget lang erfaring og sundt forhold til risiko Handler på meget lave multipler både mht. indtjening og indre værdi Potentiale Har gennem en årrække haft en 4-5% førskat marginal, men har de seneste år ligget lavere. En forventning om en 3% marginal vurderes som beskeden givet et voksende anlægsmarked og større andel vind projekter, som har højere marginaler Med en PER 8x er kurspotentialet til ca. 520 (ved før skat marginal på 4% løftes kurspotentialet til 690) Handler på ca. 0,6x indre værdi Risici Største risiko for en projektforretning er, at et eller flere større projekter løber af sporet. Det sker og vil ske igen! Offentlige besparelser på infrastrukturinvesteringer pga. krisen ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 17

18 North Media (kurs 23,6) ny aktie Investeringscase Virksomheden har gennemført succesfuld omstilling i et presset distributions- og annoncemarked med tilpasning af priser såvel som omkostninger Indtjeningen har gennem de sidste par år accelereret, og EBIT-marginer nu i solidt tocifret niveau til trods for, at markedet fortsat er presset og online-aktiviteterne er tabsgivende Stærk balance med netto likviditet Forretningsmodellen skaber basis for stærkt cash flow og dermed en stabil dividendestrøm, som også er ledelsens erklærede mål Handler på meget lave multiple Potentiale Aktien handler på PE < 5x indeværende års indtjening Market cap på DKK 510 mio. i konservativt scenarie skabes frit cash flow på samlet DKK 220 mio. de næste tre år Attraktivt entry point på DKK 21 ved EV/EBIT på 5x 2012 indtjening fås kurspotentiale på 40 Dividender vil addere op til 9 kr yderligere Risici Regeringen har planer om afgifts-pålægge reklametryksager, hvilket kan føre til fald i volumen Politisk forslag om en Reklamer ja tak ordning kan hvis gennemført også presse volumen og distributions-effektivitet ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 18

19 Status på cases

20 IC Companys (kurs 118) Case status Aktien under pres pga. konjunkturusikkerhed Positiv trend i ordreindgang vendte H ledelsen agerer hurtigt med omkostningstilpasninger for at beskytte lønsomhed, men stadig hårdt ramt. Har været lønsom gennem alle kriseårene. Salgssituationen stabiliseret primo IC s og branchen lagerproblem ved at være løst = discounting mindre. Sanering af retail-distribution med åbning af nye forretninger og lukning af svage performere Fortsat fokus på at styrke cash-flow bl.a. ved lavere arbejdskapital kan udløse stærk kapitalstruktur-case Potentiale Ved EBIT margin på 7-8% (historisk gennemsnit) i 2013 er EPS DKK 12. Dividende strøm på DKK 11 Handler dermed PER 10x (2013 indtjening), mod ca. 15x for peers. Vil re-rate i takt med højere margins. Kurs-potentiale op mod 150 Kan IC på sigt bringe EBIT marginaler tættere på peers som ligger på 15-20% er upside betydeligt. Risici Intern execution. Stor forskel på performance mellem enkelt-brands Voldsomme fald i efterspørgslen/discounting pga. konjunkturer Stigende input priser kombineret med begrænset pricing power ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 20

21 BankNordik (kurs 77,5) Case status: Markant ændret investment case Før: konservativt drevet og velkonsolideret bank med stærk kapitalstruktur potentiale Nu: ekspansiv, dårligt kapitaliseret og ugennemsigtig bank Positionerer sig selv som lav-risiko retail bank. Indtil nu er afkast og risiko profil dog ukendt. Erfaringer fra Sparbank- og Amagerbank opkøb ikke overbevisende Ingen udbytte-case efter køb af Amagerbanken og betingelser i nye seniorlån. Core Tier 1 ratio på 9,1% levner heller ikke plads til udbetalinger Indtil videre skuffende resultatpåvirkning fra konsolidering af Amagerbanken. ROEpotentialet ses nede i et-cifret niveau på kort sigt Valuation lav på K/I omkring 0,4 og P/NAV på 0,6 Potentiale Scenariet er en ROE på 7% i 2014, beskeden balance vækst de kommende år og i bedste fald en meget lille dividende sidst i perioden (i alt DKK 6) Ved normaliseret PER 8 vil aktien være i 130 i 2014, hvis der ikke skal mere kapital til Risici Skal BankNordik bruge mere kapital core Tier 1 er lav? Ledelsens manglende execution af integration af sine store opkøb For lavt ambitionsniveau hos ledelsen mht. optimering af drift Konjunkturer gearing høj ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 21

22 BoConcept Holding (kurs 118) Case status Pænt Q3 regnskab har styrket tillid til helårsforventninger, men case stadig sensitiv overfor konjunkturer Marginpotentiale intakt. Vækst i butiksnet samt lukning af svagt performende butikker (ca. 255 butikker pt.) uden tilsvarende stigning i de faste omkostninger Pipeline af nye franchise-butikker vurderes stadig sundere og større vækst acceleration på vej Like-for-like sales op 9% i Q3 forventes op ca. 3% fremover men kunne indeholde upside. Vækst kommer sandsynligvis på kort sigt primært fra butiksåbninger Valuation på krise-niveauet set i 2008/2009. I betragtning af den gode execution gennem krisen, så er der et stort potentiale. Potentiale I 2013/2014 ved en 5% EBIT-marginal er PER ca. 9x Aktien handlede på PER 15x før krisen potentiale op til DKK 200 ved forsigtigt marginscenario Selskabets egen EBIT-målsætning er 12% i 2014 i dette scenario ses kurspotentiale til knap DKK 500 kræver dog orkan medvind! Begrænset dividende strøm ventet (6 kr) Risici Generel forbrugsafmatning Øget konkurrence i mellemsegment Leverandør konflikter Generel execution ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 22

23 Ringkjøbing Landbobank (kurs 700) Case status Ca. 20 års track på ledelse og forretningsmodel. Danmarks bedste bank! ROE bund i denne krise var 12% i 2009/10 Markant overkapitaliseret med core Tier 1 ratio på 18,3% trods en særdeles konservativ hensættelsespolitik Har genstartet dividende og buy backs primo 2011 vil blive forøget de kommende år. Akkvisitionsfokus med ROE i højsædet meget kræsen! God track på aktionærvenlig adfærd Potentiale Ved en ROE på 13,5%, langsom bedring i balance vækst efter 2012, pay-out ratio omkring 30% ses dividende strøm omkring DKK 65 Ved PER 10x (dagens niveau) = kurs 1165 knap 80% afkastpotentiale inkl. dividender Risici Generelt meget lav risiko profil, men konjunkturer kan bremse fremgang. Stigende konkurrence vokser de ud af nichestrategien? Vil marginaler blive konkurreret ned igen? ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 23

24 DFDS (kurs 322) Case status Ledelsen eksekverer på løfter om konsekvent at opsøge rationaliseringsmuligheder Blevet mere aggressive mht. ekspansion Østersøen og Kanalen Integration af Norfolkline er forløbet flot synergier blev nået hurtigere og blev større Ro-Ro markedet i Nordeuropa er meget konsolideret rationel adfærd på de fleste ruter Offensiv tilgang til ny konkurrent på Göteborg Immingham rute indtjening ventes presset på kort sigt heraf og øger estimatrisiko Potentiale Handler på historisk lave multiple og ca. 0.7x indre værdi Ved normaliseret EBIT-margin på ca. 7% i 2014 og PE 11x fås potentiale på DKK 588 hertil kommer dividende potentiale Samlet afkast potentiale ses på ca. 75% Risici Svækket kapacitetsudnyttelsen og prispres på kerne ruter som følge af ny konkurrence Betydelig konjunktur afmatning store faste omkostninger Hvor hurtigt får DFDS løftet marginalerne i Logistik divisionen? ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 24

25 Solar (kurs 303) Case status 2 nedjusteringer for 2011 SAP implementering Skuffende markedsudvikling på flere markeder Ledende markedspositioner i Danmark, Sverige og Norge God track record gennem finanskrisen Seneste udmelding: SAP følger nu planen, og omkostningstiltag er foretaget for at beskytte marginaler. Markedsudviklingen svag også i Valuation på lavt niveau stort rebound potentiale, hvis SAP-implementering lykkes og EBITA marginaler rebounder til det historisk normale 5% niveau. Potentiale Ved forsigtig årlig 2% organisk topline vækst efter bundår 2012 på 0% og en forbedring af EBITA-margin til 5% hedder EPS 49 i 2014 Ved PER 10 er kurspotentialet 490. Dividender for ca. DKK 43 skal adderes Normalt er vækst markant højere efter en recession. Vi har ikke inkluderet effekterne af ikke-kendte opkøb Risici SAP implementeringen løber yderligere af sporet Fokus skifter fra kunder til interne problemer mister langsigtet momentum Efterspørgslen svækkes markant Ændret konkurrence billede ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 25

26 Migatronic (kurs 122) Case status Markedet for svejsemaskiner fortsat i bedring, mens markedet for svejseautomatisering stadig er påvirket af krisen. Turn-around blev gennemført i 2011 efter omfattende omkostningstilpasninger Erfaren ledelse, som har skåret virksomheden til under krisen og efterfølgende Positioneret i Kina og Indien som udgjorde ca. 10% af omsætningen i 2011 repræsenterer markant vækst potentiale! Handler på meget lave multipler (ca. 0,5x indre værdi). Balancen sund. Potentiale Ved en omsætningsvækst på 5-7% frem til og med 2014 og en EBIT-margin på 5% hedder EPS 31 i 2014 Ved PER 8 er kurspotentialet 248. Ingen dividender indregnes. Normalt er vækst markant højere efter en recession og vores 2014 salgsestimat er 20% under peak sales i 2008 Risici Konkurrence forbliver hård og Migatronic er for lille til at følge med (teknologisk, scalability, osv.) CAPEX-stigninger hos kunderne trækker ud i mange år, og selskabet bløder ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 26

27 Konklusion Casen for at investere i Small Cap er fortsat attraktiv. Upside på 2-3 års sigt betydeligt, men kræver, at markedet er komfortabel med konjunktursituationen Lige nu synes konjunktursituationen at pege ned, og Small Caps er derfor langt fra på ønskelisten. Ser igen unuancerede tvangssalg/porteføljereduktioner 2011 var et godt klima at re-investere Satair-provenuet. Vi har i 2011 fået ryddet op i svage dele af porteføljen. Vores portefølje repræsenterer et markant potentiale med en behersket risikoprofil. Vores investeringstemaer er: a/ forandringsprocesser med god ledelse (DFDS, IC og DLH ) b/ vækstselskaber (Simcorp, IC, Per Aarsleff og BoConcept) c/ konjunkturbetinget vækst (Per Aarsleff, Migatronic, Solar, IC og DLH) d/ stabilt afkast/value (Royal Unibrew, North Media og Ring Land) e/ observationsliste (BankNordik) Godt tilfreds med porteføljen, hvor vi udover den lille rest Banknordik ikke har omlægningsplaner lige nu. Vil investere kontantbeholdning ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 27

28 Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af SEB Asset Management, en afdeling i Skandinaviska Enskilda Banken A/S ( SEB ). SEB er under tilsyn af Finanstilsynet i Danmark. Dette materiale er udarbejdet alene til orientering for de investorer, som materialet er udleveret til. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter. Alle råd og informationer i materialet er baseret på kilder, som SEB har vurderet pålidelige. SEB er ikke ansvarlig for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangel heri. Investorerne opfordres til at udøve et eget skøn over, hvorledes der skal investeres, og publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for investors egen vurdering. SEB er ikke ansvarlig for det økonomiske udfald af placeringer eller andre tiltag, der er sket på basis af information i dette materiale. SEB, datterselskaber af SEB samt medarbejdere i SEB kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afsluttet positioner i finansielle instrumenter, som er omtalt i materialet. SEB har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og ikke til offentliggørelse noget sted. Skandinaviska Enskilda Banken A/S, Bernstorffsgade 50, 1577 København V ACCESS SMALL CAP A/S - SMALL CAP UDATE 28

Small Cap Danske Aktier September 2014

Small Cap Danske Aktier September 2014 Small Cap Danske Aktier September 2014 Agenda Investeringscase for at investere i small caps Forvalterteamet samt investeringsfilosofi og proces Historiske afkast og performance Beholdninger i porteføljen

Læs mere

Access Small Cap Maj 2015

Access Small Cap Maj 2015 Access Small Cap Maj 2015 Re-rating af danske small caps er godt i gang Året 2014 steg Access Small Cap med ca 8% - markedet var op ca 4%. Året 2015 er startet med et 26% afkast. Aktiemarkedet karakteriseret

Læs mere

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011

Børsmeddelelse nr. 07.2011, Delårsrapport 1. januar 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 28. april 2010 Udsteder SmallCap Danmark A/S Kontaktpersoner Jens Erik Høst, tlf. 33 30 66 10 Antal sider 8 incl. denne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013

Analyse af Solar A/S 19.marts 2013 Konklusion Solar opnåede i 2012 en omsætning på 1.701 mio. EUR og et nettoresultat på 15,7 mio. EUR, dvs. stigninger på hhv. 11 og 29 % ift. 2011. Resultatet var negativt påvirket af en nedgang i salget

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2014 13. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Steffen Jørgensen, Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Optimismen er stor, da der er

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår

Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår Investeringsforeningen SmallCap Danmark Cvr. 29218153 Årsrapport 2014 9. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 9 Profil Investeringsforeningen

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 01-06-2014 13. årgang - 10.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2-3: Aktiekommentar: VIX-indekset udstråler samme optimisme som før

Læs mere

Jyske Foretrukne, Vi fastholder i denne uge JPMorgan, ChinaMobile, Securitas, J Sainsbury og HP på listen over Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, Vi fastholder i denne uge JPMorgan, ChinaMobile, Securitas, J Sainsbury og HP på listen over Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Vi fastholder i denne uge JPMorgan, ChinaMobile, Securitas, J Sainsbury og HP på listen over Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet 17. december 2014 Aktiestrategi Moderate afkast i udsigt for 2015 Vækstacceleration i verdensøkonomien og forbedret indtjening hos virksomhederne vil være de primære drivere for aktiemarkedet fremadrettet

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-03-2013 12. årgang - 5. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. Artikel om certifikater er skrevet af Senior Analyst, Peter Kijne, Nordea Markets.

Læs mere

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

28/02/14. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 28/02/14 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013

Analyse af SmartGuy Group A/S 14. oktober 2013 Konklusion Visionen er at opbygge en ledende stilling inden for online fashion i Europa med udgangspunkt i Norden og at fordoble omsætningen over de næste 3-5 år. Omsætningen er derfor vigtigere end indtjeningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere