Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste. Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse. Skoleåret"

Transkript

1 Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten August 2016

2 Sundhedsprofil for folkeskolens afgangselever for skoleåret Baggrund og formål: Formålet med denne rapport er at kunne identificere og prioritere hvilke sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der fremadrettet skal være fokus på for at fremme de unges sundhed og trivsel i Helsingør Kommune. Rapporten bygger på data fra individuelt besvarede spørgeskemaer, der bruges i forbindelse med den årlige udskolingssamtale hos sundhedsplejersken. Hvert år inviteres 9. klasses elever til en forebyggende helbredsundersøgelse hos sundhedsplejersken. Udskolingsundersøgelsen er lovpligtig og har til formål, at give en samlet vurdering af den unges helbred og sundhed, samt mulighed for at drøfte trivsel og risikoadfærd ud fra sundhedspædagogiske overvejelser. Undersøgelsen er en individuel samtale, der tager udgangspunkt i den unges egne ønsker og vurderinger, samt i sundhedsplejerskens viden om den unges sundhed og trivsel siden skolestart. Samtalen danner udgangspunkt for rådgivning / drøftelse af eventuelle helbredsmæssige forhold eller andre temaer, der har eller kan have betydning for den unges liv fremadrettet. Metode: Alle unge, der går i 9. klasse i Helsingør Kommune, får tilbudt en forebyggende helbredsundersøgelse hos sundhedsplejersken på elevens skole. Inden samtalen / undersøgelsen får eleven udleveret et spørgeskema, som eleven besvarer inden undersøgelsen og derefter tager med til sundhedsplejersken. Samtalen / undersøgelsen tager udgangspunkt i disse besvarelser. Svarene på spørgsmålene fra spørgeskemaet tastes efterfølgende ind i sundhedsplejerskens elektroniske journal, hvorfra data kan trækkes anonymt til statistik. (Spørgeskemaet kan ses i bilag 1.) Det er altså elevens selvvurdering af egen sundhed og trivsel, der danner grundlag for svarene i denne sundhedsprofil, hvorimod data omkring væksten er målt af en sundhedsplejerske og trukket fra den elektroniske journal. Eleven er vidende om, at svarene indgår anonymt i den årlige statistik. Den enkelte elev drøfter sine svar med sundhedsplejersken ved sundhedssamtalen. I rapporten indgår der et samlet resultat for hele Helsingør Kommune, der sammenlignes med tal fra sidste skoleår, hvor det er muligt. Spørgeskemaet i dette skoleåret er blevet udvidet med flere spørgsmål og enkelte spørgsmål er blevet ændret lidt i formuleringen. Ændringerne vil fremgå af tabellerne med resultaterne, samt af spørgeskemaerne som er vedlagt som bilag 1 og 2. 2

3 Når vi har udvidet spørgeskemaet, har det været med det formål at få mere viden om de unges psykiske trivsel og ikke udelukkende om deres fysiske sundhed og sundhedsadfærd. Sundhedsprofilen sendes til: Børne og uddannelsesudvalget, Center for Daginstitutioner og Skoler, de enkelte skoler der er involveret, Center for Børn, Unge og Familier og Sundhedsplejerskerne. Sammenfatning af resultater Rapportens resultater sammenfattes i følgende områder: Helbred, vægtstatus, sundhedsmæssige adfærd, og mentale trivsel. Rapportens talresultater vises i tabeller efterfølgende. Helbred Selvvurderet helbred 1,65 % svarer, at de vurderer at have et dårligt eller meget dårligt helbred. Sidste skoleår svarede 1,4 % at de vurderede at have et dårligt helbred. Smerter 58,74 % svarer, at de har haft hovedpine, 34,97 % at de har haft mavesmerter, 37,42 % at de har haft ondt i ryggen og 24,3 % at de har haft andre smerter inden for den sidste måned. Vægtstatus Vurdering af egen vægt 57,65 % vurderer at deres vægt er tilpas, 3,82 % vurderer at deres vægt er alt for høj og 24,77 % vurderer at deres vægt er lidt for høj. 37,73 % svarer at de gerne vil tabe sig. Vægtresultaterne viser, at 21,4 % er overvægtige eller svært overvægtige. Sidste skoleår var der 17,8 % overvægtige eller svært overvægtige unge i udskolingen. (Resultater fra de enkelte skoler i kommunen er vedlagt som bilag 3) Sundhedsadfærd Fysisk aktivitet 4,89 % svarer, at de aldrig dyrker motion, sidste år var det 5 %. 27,06 % dyrker motion dagligt eller næsten dagligt, sidste år var det 27,4 % og 48,17 % svarer, at de dyrker motion 2-4 gange om ugen, sidste år var det 48,1 %. Rygning 82,78 % svarer, at de aldrig har røget, sidste år var det 79,7 % der aldrig havde røget. 4,34 % svarer at de ryger dagligt, sidste år var det 7,7 % der røg dagligt. Vandpibe- 30,64 % svarer, at de har prøvet at ryge vandpibe. Hash 6 % svarer, at de har prøvet at ryge hash, svarende til 40 elever. Andre euforiserende stoffer 1,37 % svarer, at de har prøvet at tage andre euforiserende stoffer, svarende til 9 elever. 3

4 Trivsel Skoletrivsel 95,2 % svarer, at de synes vældig godt om at gå i skole, ganske godt om det og nogenlunde om det. Kun 4,79 % synes ikke særlig godt om det eller slet ikke om det. Til sammenligning med sidste år var det tal henholdsvis 94,8 % og 5,2 %. Venner at tale med 96,71 % svarer at de har flere venner at tale med, 0,6 % svarer nej ingen, svarende til 4 elever og 2,69 % svarer ja en enkel, svarende til 18 elever. Voksne at tale med 90,27 % svarer ja flere voksne at tale med, 1,2 % svarer ingen svarende til 8 elever og 8,53 % svarer ja en enkelt, svarende til 56 elever. Følelse af tristhed 23,31 % svarer, at de inden for den sidste måned har haft en følelse af tristhed. Søvnproblemer 29,75 % svarer, at de har haft søvnproblemer inden for den sidste måned. Svarresultaterne fra spørgeskemaerne sat op i tabeller sammenlignet med sidste skoleårs resultater. Tallene er sammenlignet med tal for skoleåret , der hvor det er muligt, da der er tilføjet nye spørgsmål i dette skoleår. Antal elever i 9. klasse der har besvaret spørgeskemaet i skoleåret : 596 Antal elever i 9. klasse der har besvaret spørgeskemaet i skoleåret : 655 Hvordan vurderer eleverne eget helbred/sundhedstilstand: Synes du selv dit helbred er: Skoleår Procent Godt 83,4 Godt 62, Nogenlunde 15,3 Nogenlunde 15, Dårligt 1,4 Virkeligt godt 20, Dårligt 1,5 9 Meget dårligt 0,15 1 Har du inden for den sidste måned haft hovedpine? Ja 58, Nej 41, Har du inden for den sidste måned haft mavesmerter? Ja 34, Nej 65,

5 Har du inden for den sidste måned haft smerter i ryggen? Ja 37, Nej 62, Har du inden for den sidste måned haft andre smerter? Ja 24,3 158 Nej 75, Vægtstatus: Hvordan vurderer du selv din vægt? Skoleåret Procent Antal elever Alt for høj 3,82 25 Alt for lav 1,83 12 Lidt for høj 24, Lidt for lav 11,93 78 Tilpas 57, Vil du gerne tabe dig? Ja 37, Nej 62, Vægtanalyse beregnet på ISO-BMI/IOTF kurver Antal målte elever: 584 Skoleår Alle børn i procent Antal børn Svært overvægtig 3,6 21 Overvægtig 14,2 83 Normalvægtig 80,5 470 Undervægtig 1,7 10 Antal målte elever: 608 Skoleår Alle børn i procent Antal børn Svært overvægtig 4,3 26 Overvægtig 17,1 104 Normalvægtig Undervægtig 1,6 10 5

6 Sundhedsadfærd: Hvor ofte dyrker du motion/sport? Skoleår Procent Antal elever Dagligt/næsten 27,4 163 Dagligt/næsten 27, dagligt dagligt 2-4 gange om 48, gange om 48, ugentligt ugentligt 1 gang om ugen gang om ugen 15, Ca. 1 gang om 3,5 21 Ca. 1 gang om 4,13 27 måneden måneden Aldrig 5 30 Aldrig 4,89 31 Ryger du? Ryger du cigaretter, E-cigaret? Skoleår Procent Antal elever Nej, har aldrig røget 79,7 475 Nej, har aldrig røget 82, Nej, jeg er holdt op 4,7 28 Nej, jeg er holdt op 3,89 26 Sjældnere end hver 5,9 35 Sjældnere end hver 5,54 37 uge uge Ikke dagligt Ikke dagligt - 3,44 23 ugentligt ugentligt Ja, dagligt 7,7 46 Ja, dagligt 4,34 29 Har du nogensinde prøvet at ryge vandpibe? Ja 30, Nej 69, Har du nogensinde prøvet at ryge hash? Ja 6 40 Nej Alkohol: Har du nogensinde været fuld? Skoleår Procent Antal elever Hver uge 2,9 17 Hver uge 1,81 12 Mindst hver måned 11,6 69 Mindst hver måned 12, gange 13, gange 13, gange 17, gange 20, gang 9, gang 14,31 95 Aldrig 44,5 265 Aldrig 37,

7 Har du nogensinde prøvet at tage andre euforiserende stoffer? Ja 1,37 9 Nej 98, Trivsel: Hvad synes du om at gå i skole? Skoleår Procent Antal elever Synes vældig godt om 16,6 99 Synes vældig godt 17, det om det Synes ganske godt 50,2 299 Synes ganske godt 50, om det om det Synes det er Synes det er 26,5 177 nogenlunde nogenlunde Synes ikke særlig 4,4 26 Synes ikke særlig 3,74 25 godt om det godt om det Synes slet ikke om det 0,8 5 Synes slet ikke om det 1,05 7 Har du venner at tale med? Ja en enkel 2,69 18 Ja flere 96, Nej ingen 0,6 4 Har du voksne at tale med? Ja en enkel 8,53 56 Ja flere 90, Nej ingen 1,2 8 Har du inden for den sidste måned haft følelse af tristhed? Ja 23, Nej 76, Har du inden for den sidste måned haft søvnproblemer? Ja 29, Nej 70,

8 Konklusion og perspektivering. De fleste elever vurderer, at de har et godt helbred, nemlig 98,35 %. En del unge svarer dog, at de har smerter i form af hovedpine 58,74 %, mavepine 34,97 %, rygsmerter 37,42 % og andre smerter 24,3 %. Børns angivelse af symptomer er omdiskuteret, da man fra en sundhedsfaglig vinkel ofte betragter symptomer som tegn på belastninger, der ikke altid har en fysisk baggrund og kan forklares somatisk. Ifølge professor Pernille Due, der var med til at lave Skolebørnsundersøgelsen 2014, skal man anse børns oplevelser af egne symptomer som en vigtig angivelse af, hvordan børn har det. Børn, som ofte oplever ovenstående symptomer, er belastede også selvom de ikke kan finde en bagvedliggende årsag. Ved sammenligning af tal med de 15 årige fra Skolebørnsundersøgelsen 2014, så havde 37 % af pigerne og 18 % af drengene hovedpine mindst en gang om ugen, 18 % af pigerne og 7 % af drengene havde mavepine mindst en gang om ugen, 28 % af pigerne og 24 % af drengene havde ondt i ryggen mindst en gang om ugen. Ud fra denne sammenligning ligger Helsingør Kommunes børn med en højere procentsats, men dette er ikke direkte sammenligneligt, da der er spurgt ind på forskellig vis og tidsperspektivet er forskelligt. Tallene ser dog høje ud, når det tages i betragtning, at de kan være et udtryk for en mistrivsel / belastning i de unges liv. Der er fortsat en stigning i antallet af overvægtige børn fra 17,8 % til 21,4 % svarende til en stigning på 3,6 %. Når de unge svarer på hvordan de vurderer deres egen vægt, svarer 37,73 %, at de gerne vil tabe sig. Dette tal hænger ikke sammen med antallet af overvægtige. Undersøgelsen viser ikke, om det er de samme unge, der er overvægtige eller undervægtige, som også gerne vil tabe sig. Det høje tal for unge der gerne vil tabe sig, er måske også et udtryk for det store fokus der er på vægt og overvægt, hvilket kan være medvirkende til at give de unge et forstyrret billede på egen vægt/krop. Når vi sammenligner med antallet af overvægtige og antallet af unge der dyrker motion, så er det kun 4,89 % der svarer, at de aldrig dyrker motion og 4,13 % svarer en gang om måneden. Det er svært at vide, hvad der ligger i disse svar, men det hænger umiddelbart ikke helt sammen med antallet af overvægtige. Disse tal har ikke ændret sig meget fra sidste år. Der er en positiv udvikling i forhold til rygning. Antallet af daglige rygere er faldet fra 7,7 % til 4,34 % og antallet af unge der aldrig har prøvet at ryge er steget fra 79,7 % til 82,78 %. Til gengæld har 30,64 % prøvet at ryge vandpibe. Det sidste kan undre, når der ikke er flere der ryger. Måske har de unge en forestilling om, at det ikke er så skadeligt at ryge vandpibe. Der er flere unge der har prøvet at være fulde i 9. klasse end sidste skoleår. Her er en stigning på 6,55 % og kun knap 38 % har aldrig prøvet at drikke alkohol, mod 44,5 % sidste skoleår. Mange unge forbinder nok alkohol som en naturlig del af ungdomslivet, men et stort forbrug af alkohol kan have konsekvenser både på kort og lang sigt. Den unge kan have en risikoadfærd, når han/hun 8

9 er fuld og undersøgelser viser også, at unge der starter tidligt og drikker meget, har større risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet. (jf. Skolebørnsundersøgelsen 2014) Det er derfor stadig relevant at have fokus på hvordan de unges alkoholdebut udskydes. 6 % har prøvet at ryge hash og 1,37 % har prøvet andre euforiserende stoffer. Når tallene sammenlignes med Skolebørnsundersøgelsen 2014, så havde 11 % af pigerne og 23 % af drengene prøvet at ryge hash som 15 årige. I den sammenligning er tallet for Helsingør ikke højt. Hvorvidt tallet i Helsingør er validt kan være vanskeligt at vurdere, da metoden kan spille ind her. Eleven udfylder et spørgeskema inden sundhedssamtalen, som eleven så tager med til sundhedsplejersken. Samtalen vil tage udgangspunkt i svarene, så måske er det ikke alle, der ønsker at svare helt ærligt. I Skolebørnsundersøgelsen 2014, har man ikke spurgt ind til forbrug af euforiserende stoffer, så her er der ikke et sammenligningsgrundlag, men 1,37 % er 1,37 % for mange. Langt de fleste unge er glade for at gå i skole, det er kun 4,79 % der svarer: synes ikke særlig godt om det, eller synes slet ikke om det. Disse tal ligger tæt på tallene fra sidste år. De fleste elever svarer også, at de både har venner og voksne at tale med, men der er enkelte (12 elever) der angiver ikke at have nogen. Når de skal svare på, om de har haft en følelse af tristhed inden for den sidste måned, svarer næsten 25 % ja og ca. 30 % svarer, at de har haft søvnproblemer inden for den sidste måned. Det er svært at vide, hvad denne tristhed dækker over. Den vil givetvis indeholde alt fra almindelige teenageproblematikker til svære vanskeligheder, som den unge ikke kan håndtere selv. Set i sammenhæng med stigningen i antallet af unge med psykiske vanskeligheder, såsom angstproblematikker, spiseforstyrrelser, depressionssymptomer og lign. er der grund til fortsat at fokusere på forebyggelse i forhold til unge med trivselsproblemer og ondt i livet. Karsten Skawbo-Jensen, formand for psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, sagde i sin tale til åbningen af Headspace i Helsingør, at i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden er antallet af henviste patienter mere end fordoblet fra 2007 til 2015; fra til patienter om året. Dobbelt så mange børn og unge i løbet af mindre end 10 år. Alene i de seneste år fra er antallet af henvisninger vokset med 18 %. Det er næsten en femtedel flere henvisninger bare i løbet af to år. Også antallet af henvendelser i den åbne akutmodtagelse for børn og unge er steget med næsten 50 % i de sidste par år. Karsten påpeger at en del af de unge med psykiske udfordringer reelt ikke nødvendigvis kræver hospitalsbehandling, men måske snarere en indsats i nærmiljøet. Hvilke indsatser kunne være relevante Sundhedsprofilen formidles til relevante fagpersoner som har med de unge at gøre, så de har muligheden for at bruge den viden der er i rapporten. 9

10 Sundhedsplejerskerne bruger også denne viden, i de individuelle samtaler de har med de unge, til fortsat at have fokus på de unges trivsel som helhed, samt i undervisningssammenhæng. I forhold til overvægtproblematikken, har kommunen fortsat et samarbejde med Nordsjællands Hospital, omkring de mest overvægtige børn i forhold til at kunne tabe sig. Overvægt er dog meget mere end et fysisk problem, det er også et symptom på mistrivsel og sociale udfordringer. Derfor skal der arbejdes meget forskelligt med denne mistrivsel. Projektet Et lettere liv er med i vores fælles bestræbelser på at finde andre tilgange til symptomet overvægt. I dette skoleår bruger Sundhedstjenesten programmet Skolesundhed.dk som er et program til at lave sundhedsprofiler med en udvidet spørgeramme, så det bliver nemmere at finde frem til de børn og unge der ikke trives. Sundhedsplejerskerne vil fortsat være opmærksomme på, at samarbejde med relevante samarbejdspartnere, som fx lærere og pædagoger, SSP, Helsing Ung. Sundhedsplejerskerne er også en fast del af det Tværfaglige Forum på skolerne, hvor denne viden kan bringes i spil. Derudover vil sundhedsplejerskerne være opmærksomme på at henvise de unge til de nye frivillige indsatser i Helsingør, som fx TUBA og Headspace, hvor der også er hjælp og støtte at hente. 10

11 Bilag 1. Center for Børn, Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste Spørgeskema 9. klasse 15/16 Skole: Klasse: Navn: 1. Hvad synes du om at gå i skole? Synes vældigt godt om det (sæt kun ét kryds) Synes ganske godt om det Synes det er nogenlunde Synes ikke særligt godt om det Synes slet ikke om det 2. Har du venner at tale med? Ja flere Ja en enkel Nej ingen 3. Har du voksne at tale med? Ja flere Ja en enkel Nej ingen 4. Synes du selv dit helbred er? Virkeligt godt (sæt kun ét kryds) Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt 11

12 5. Ryger du cigaretter, e-cigaret? Ja, ikke dagligt, men mindst en gang om ugen Ja, dagligt Nej, jeg har aldrig røget Nej, jeg er holdt op Ja, men sjældnere end hver uge 6. Har du nogensinde prøvet? Ja Nej (sæt et kryds i hver linie) At ryge hash? At ryge vandpibe? At tage andre euforiserende stoffer? 7. Har du nogensinde været fuld? Aldrig (sæt kun ét kryds) 1 gang 2-3 gange 4-10 gange Mindst hver måned Hver uge 8. Hvor ofte dyrker du motion/sport? Dagligt/næsten dagligt (sæt kun ét kryds) 2-4 gange om ugen 1 gang om ugen Ca. 1 gang om måneden Aldrig 9. Hvordan vurderer du selv din vægt? Alt for lav Lidt for lav Tilpas Lidt for høj Alt for høj 10. Vil du gerne tabe dig? Ja 12

13 Nej 11. Har du inden for den sidste måned haft: Ja Nej (sæt et kryds i hver linie) Hovedpine Mavesmerter Smerter i ryggen Andre smerter Søvnproblemer Følelse af tristhed 12. Jeg er: Ja Nej Oftest rask Ofte syg Hvis jeg er syg, fejler jeg: Skriv: 13. Hvordan er dine spisevaner? Ja Nej (sæt et kryds i hver linie) Jeg er helt tilfreds med mine spisevaner Jeg kunne tænke meg at ændre på dem Ja Nej 14. Ved du, hvordan man undgår at få en sexsygdom? Har du spørgsmål? Revideret august

14 Bilag 2. 14

15 15

16 Bilag 3. Oversigt over vægtanalyse på 9. klasserne i alle kommunens skoler i skoleåret beregnet på ISO-BMI/IOTF kurver Skolens navn Procent Procent overvægtige Procent undervægtige normalvægtige Total 77,3 % 21,1 % 1,5 % Nordvestskolen 33,3 % 64,4 % 2,2 % Nygårdskolen 100 % 0,0 % 0,0 % Byskolen 73,0 % 25,7 % 1,4 % Skolen ved Gurrevej 68,8 % 25,0 % 6,3 % Borupgårdskolen 74,6 % 23,9 % 1,4 % Skolen ved Rønnebær 76,9 % 23,1 % 0,0 % Allé Grydemoseskolen 80,0 % 20,0 % 0,0 % Mørdrupskolen 80,0 % 18,7 % 1,3 % Tibberupskolen 92,4 % 4,5 % 3,0 % Hellebækskolen 79,2 % 20,8 % 0,0 % Hornbæk Skole 78,7 % 19,1 % 2,1 % Al-Irchad Skolen 60,0 % 40 % 0,0 % Helsingør Lille Skole 83,3 % 16,7 % 0,0 % Rudolf Steiner Skolen 90,0 % 5,0 % 5,0 % Kvistgård Ungdomsskolen 68,2 % 31,8 % 0,0 % Skorpeskolen 80,0 % 20,0 % 0,0 % Helsingør Privatskole 66,7 % 33,3 % 0,0 % Oversigt over vægtanalyse på 9. klasserne i alle kommunens skoler i skoleåret Beregnet på de nye ISO-BMI/IOTF kurver Skolens navn Procent Procent overvægtige Procent undervægtige normalvægtige Total 82,8 15,5 1,7 Nordvestskolen 73,8 23,8 2,4 Nygårdskolen 66,7 22,2 11,1 Byskolen 79,3 20,7 0 Skolen ved Gurrevej 81,6 15,8 2,6 Skolen ved Kongevej 82,4 11,8 5,9 Borupgårdskolen 82,6 17,4 0 Skolen ved Rønnebær 94,7 5,3 0 Allé Grydemoseskolen 87,5 8,3 4,2 Mørdrupskolen 83,1 16,9 0 Tibberupskolen 87,9 9,1 3 Hellebækskolen 92,5 3 4,5 Hornbæk Skole 74,2 24,2 1,5 Al-Irchad Skolen 57,1 42,9 0 Helsingør Lille Skole Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Ungdomsskolen 82,4 17,6 0 16

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014

Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Sundhedsprofil for udskolingen i 9. klasse Skoleåret 2013 2014 Udarbejdet af Ledende sundhedsplejerske Jane Tanghøj og Sundhedstjenesten Center for Børn Unge og Familier Den kommunale Sundhedstjeneste

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever. Skoleåret Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 211-212 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund 3 1.Indskoling Helbredsklager, Skoletrivsel.4 Måltidsvaner

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 2012-2013 og 2013-2014 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens

Læs mere

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune

Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune Sundhedsprofil 9. klasse i Herlev kommune 2012-13 Udarbejdet af kommunallægerne Eva Bøcher Herner, Lene Christiansen og sygeplejerske Sille Abazi, juli 2013. Beskrivelse af elever i 9. klasse i Herlev

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for ind- og udskolingselever Skoleåret 2014-2015 Udarbejdet af Kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse Baggrund:... 3 Indskoling... 4 1.1 Helbredsklager... 4 1.2 Skoletrivsel...

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2015 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010.

Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Notat Sundhedsprofil på Det 10. Element, Albertslund, efterår 2010. Det 10. element er Albertslund kommunes skole for 10. klasse elever. Skolen har i alt 8 forskellige temalinier: Idræts linie, Kreativ-musisk

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL for UDSKOLINGSELEVER Skoleåret 2009-2010

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL for UDSKOLINGSELEVER Skoleåret 2009-2010 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL for UDSKOLINGSELEVER Skoleåret 9- I følgende kommuner: Albertslund Gladsaxe Herlev Lyngby-Tårbæk Helsingør Rudersdal Fåborg-Midtfyn Udarbejdet af kommunallægerne: Tine

Læs mere

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen

Notat. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus KommuneBørn og Unge Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Notat vedr. trivsel og fravær i udskolingen 1. Indledning Der er udarbejdet et notat om trivsel og fravær i udskolingen med udgangspunkt

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år

Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år Målsætninger for sundhed og trivsel 0-18 år NOTAT Hvad er sundhed? I Frederikssund Kommune arbejdes der ud fra det positive og brede sundhedsbegreb, hvor sundhed dels handler om forebyggelse af sygdom

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013

Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 6 danske kommuner Skoleåret 2012-2013 Udarbejdet af kommunallægerne: Tove Billeskov, tob@ishoj.dk Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker

Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011. Sundhed med prikker Uret ringer hver 1½ min. Så skifter man stol. En hen i rækken 2011 Sundhed med prikker Indhold 1. Indledning Sundhed med prikker... 3 1.1 Baggrund.... 3 1.2 HBSC og Sundhed med prikker... 3 1.3 Sundhed

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09)

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) 2009 Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) Kommunallæge Søren Krue Herlev Kommune 19-08-2009 2 Indhold Resume... 4 Baggrund... 5 Metode og materiale... 6 Deltagende

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12

Det handler om dig. en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune. Afrapportering for skoleåret 2011/12 Det handler om dig en sundhedspædagogisk sundhedsprofil for børn og unge i Randers Kommune Afrapportering for skoleåret 2011/12 Udarbejdet af Inger Kruse Andersen September 2012 1 Indholdsfortegnelse En

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling

Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Bilag 2. Center for Børn Unge og Familier Mål for det kriminalitetsforebyggende arbejde. Udgangsmåling Socialforvaltningen Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsbeh. Lars Løgstrup Chefkonsulent

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011

Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/06 til 2011/12 Udskolingsundersøgelser skoleårene 2005/2006 til 2010/2011 Børne- og Ungeforvaltningen, kommunallæge Eva Bøcher Herner Sundhedsplejen

Læs mere

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013

Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Skole og sundhed Præsentation i Halsnæs Kommune 18. november 2013 Bjørn Holstein Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Sunde elever lærer bedst Sundhed understøtter skolens kerneopgave

Læs mere

e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9.

e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9. e-levsundt.nu Kommunale børnesundhedsprofiler der giver handlekompetencer RAPPORT FOR ALLE KOMMUNENS SKOLER - alle elever fra 4. til 9. klasser Rygernes ønsker om at stoppe rygning Antal 2 4 6 8 4 5 6

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj kommune 2008/2009

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj kommune 2008/2009 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj kommune 2008/2009 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDLEDNING Denne sundhedsprofil, som afspejler sundhedstilstanden og trivselen blandt eleverne i

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN

VARDE KOMMUNE Sundheds- og Rehabiliteringsteamet Social og Sundhedsafdelingen SKOLESUNDHEDSPROFILEN SKOLESUNDHEDSPROFILEN PRÆSENTATION Børn, Forebyggelse og Trivsel Louise Thastrup Børn og Læring: Søren Meinert Skousen Mette Matthisson Sundhed og Rehabilitering: Mai Bjørn Sønderby Sara Møller Olesen

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 6 3.0 Formål 6 4.0 Sammenligning med andre undersøgelser

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.- 8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1.

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2010/2011

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2010/2011 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2010/2011 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side Resume, resultater og konklusion... 3 Diskussion... 4 Bilag: 1. Baggrund, metode...

Læs mere

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2013 Region Sjælland og kommuner Sundhedstopmøde Gerlev Idrætshøjskole 24. marts 2014 Inger Helt Poulsen, Kvalitet og udvikling Indhold 1. Fakta om Sundhedsprofilen 2. National Sundhedsprofil

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK

PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE ELEV PERSPEKTIVER PÅ SUNDHED OG FLYGTNINGE I DANMARK En undersøgelse i Børnerådets Børne-

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014.

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014. De enkelte indsatsområders succeskriterier er evalueret i forhold til sundhedsprofil 2013. Nedenfor følger en oplistning

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune

Sundhedsprofil for. 9. klasse. Gladsaxe Kommune Sundhedsprofil for 9. klasse Gladsaxe Kommune Skoleåret -2014 2011/05332 001 Indholdsfortegnelse 1.0 Sammenfatning af undersøgelsens resultater 3 2.0 Indledning 5 3.0 Resultater 6 3.1 Skoletrivsel 6 3.2

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009

Fredericia Kommune. Børneprofil 4.- 6. klasse. December 2009 1 Fredericia Kommune Børneprofil 4.- 6. klasse December 2009 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Baggrund og hovedresultater... 3 Kapitel 2: Relationer og trivsel... 11 Relationen til forældrene... 13 Relationen

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. Er du på grund af dit helbred begrænset

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2014-15

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2014-15 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2014-15 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse Oktober 2015 Den kommunale Sundhedstjeneste Indhold

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred

Randers Sundhedscenter Tjek dit helbred Side 1 1. CPR-nummer - 1.a Angiv din alder år 2. Dato for udfyldelse af skemaet - - 2 0 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt De følgende spørgsmål

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Egen-evaluering En god start sammen.

Egen-evaluering En god start sammen. NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret Marts 2015 Egen-evaluering En god start sammen. Egen-evaluering af En god start sammen Denne evaluering er et supplement til den landsdækkende slutrapport, der udgives

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2

1. Hvornår er du født? (dato og år) mand... 1 kvinde... 2 ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2012/2013

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2012/2013 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse December 2013 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere