Rådgivning og kommunikation med apotekets fjernkunder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning og kommunikation med apotekets fjernkunder."

Transkript

1 Rådgivning og kommunikation med apotekets fjernkunder. RESUME Forsendelseskunder er ikke særligt krævende, og mener de får den rådgivning, de har brug for. Når man så taler med dem i skranken, afsløres det at der er behov for mere rådgivning. Kunderne ved ikke hvilken rådgivning, de skal efterspørge. Markedsføring af apotekets faglige rådgivning er således vigtig. Vi har afprøvet påsat grøn label, info-sedler, kontakt til forsendelseskunder i skranken og målt blodtryk og blodsukker i håndkøbsudsalg. Der har været elementer af egenomsorg og sundhed- og sygdomsforebyggelse. Alle aktiviteterne gav en god kontakt til og gjorde en forskel for fors endelseskunderne Alle aktiviteter kan umiddelbart implementeres på apoteket og bruges på andre apoteker. Fokus i projektet har været på forsendelseskunderne, men arbejdet med specielt p-pilleaktiviteten har givet god faglig intern opdatering og læring. BAGGRUND Apoteket har ifølge både sektorkrav og DDKM pligt til at yde rådgivning til enkeltpersoner med udgangspunkt i behovsafdækning. Der skal også foreligge retningslinier for rådgivning af forsendelses-, telefon- og e-handelskunder. Dette er en stor udfordring i hverdagen, og derfor er der behov for at finde metoder til at kunne gennemføre dette på en tilfredsstillende måde. Vi vil forsøge at nytænke og synliggøre kommunikation og rådgivning til fjernkunder. PROBLEMFORMULERING Hvordan øges kvaliteten af apotekets rådgivning og kommunikation med fjernkunder? PROBLEMSTILLINGER 1. Hvilken rådgivningsmetode foretrækker forsendelseskunder? 2. Hvordan markedsfører vi bedre apotekets faglige rådgivning? 3. Hvordan rådgiver vi bedre fjernkunder? MÅLGRUPPE Apotekets fjernkunder (forsendelser til HK-udsalg, budpakker, forsendelse via e-handel.) Apotekets receptur- og forsendelsesmedarbejdere. Apotekets informations- og kvalitetssikringsfarmaceut. METODE Telefoninterviews ud fra et spørgeskema. Forsøg med nye aktiviteter indenfor flere af problemstillingerne TIDS-OG HANDLINGSPLAN September/oktober 2015 Fremlæggelse af ide til projekt og diskussion af dette 1

2 med apoteker og ledelse. Morgenmøde med info om projekt og fremgangsmåde. Gennemførelse af interviews uge 36/37/38 Fremstilling af spørgeskema Opgørelse og evaluering af svar uge 39 Oktober 2015 Maj 2016 Afprøve 4 forskellige aktiviteter PROJEKTES FORLØB OG RESULTATER Aktivitet 1 Rådgivningsmetoder til forsendelseskunder ( problemstilling 1) Formål og gennemførelse. Vi ville undersøge, hvad vores forsendelseskunder syntes om vores service i forbindelse med forsendelse. Vi spurgte ind til grunden til, at de ønskede at få sendt deres medicin, hvad de syntes om de forskellige måder at bestille medicin på, substitution, rådgivning m.m. Derudover var der spørgsmål om køn, alder og postnummer. I tre uger ringede vi til tilfældigt udvalgte kunder og lavede et telefoninterview udfra det fremstillede spørgeskema. Personerne fandt vi ved at bruge pakkelister til håndkøbsudsalg og budpakker. Herefter satte vi alle svar ind i pivottabeller og analyserede ud fra disse. Resultat/Konklusion. Vi interviewede 20 personer og brugte 15 til at analysere på ( De 5 var af dårlig kvalitet pga dårlig hørelse, misforståelse m.m) Jeg valgte selv at lave alle interviews for at sikre samme udgangspunkt i alle interviews. Der var flest kvinder og flest i aldersgruppen år, som nok meget godt afspejler sammensætningen af vores kundeunderlag i forsendelsesafdelingen. De allerfleste brugte altid vores apotek, og de var alle samlet set meget tilfredse med apoteket. Grunden til at de fik sendt deres medicin var at der var langt til apoteket. 14 svarede at de i høj grad eller i nogen grad var tilfreds med den information om medicin de fik. 1 var slet ikke tilfreds. De 10 svarede at de fik rådgivning når apoteket substituerede til anden medicin, og de allerfleste var tilfredse med muligheden for at stille spørgsmål til apoteket og få rådgivning. 14 var generelt tilfredse med apotekets rådgivning. Ligeledes var 14 tilfredse med muligheden for telefonisk kontakt med apoteket. 12 syntes ikke det var relevant at sende til apoteket og 14 syntes ikke det var relevant med tilbud om e-handel. Ingen syntes det var relevant at besøge apotekets hjemmeside. Alle var meget tilfredse med mulighederne for at bestille medicin og andre varer. Alle var meget tilfredse med leveringstid og leveringstidspunkt. 2

3 Ud fra dette kunne man jo konkludere, at alt var som det skulle være, og at der ingen grund var til at ændre metoder til rådgivning. I de uger vi lavede interviews, var der ikke ekstra info-materiale med i forsendelserne ud over substitution, så det siger lidt om, at kunderne ikke forventer ekstra information og rådgivning. En del sagde også, at lægen havde fortalt dem det de skulle vide, og vi ved fra skranken, at når man spørger ind, kan der ofte være behov for ekstra rådgivning, og man må antage, at forsendelseskunder ikke er meget anderledes end skrankekunder. Alderen på deltagerne kan også have en betydning, da ældre ofte ikke er lige så krævende som den yngre generation og helst ikke vil være til besvær. Størstedelen af deltagerne brugte ikke hverken eller hjemmeside, så på længere sigt vil disse også blive mere brugt til rådgivning for forsendelseskunder. På trods af den store tilfredshed vil vi lave nogle forskellige tiltag for forsendelseskunder, da vi tror at denne kundegruppe ikke helt er klar over, at de har brug for mere rådgivning, og at den på sigt vil ændre holdning i takt med at de yngre aldersgrupper bliver ældre og oftere vil have deres medicin sendt. Aktivitet 2: Apotekets rådgivning til kunder, der normalt henter deres medicin på håndkøbsudsalg (problemstilling 3) Formål og gennemførelse. Vi ville undersøge, om kunder der ofte får sendt deres medicin til et håndkøbsudsalg havde fået den rådgivning,de ifølge sektorkrav har krav på at få. Vi ville gøre det ved at spørge kunderne,når de en sjælden gang kommer i skranken på apoteket. Vi valgte at bruge materialet "Godt du spør" som indgangsvinkel og ellers bruge sektorkrav til kundedifferentiering og hvilken form for rådgivning den enkelte kunde havde behov for. Vi spurgte specifikt til bivirkninger. "Godt du spør" er materiale, der er udarbejdet af Dansk selskab for Patientsikkerhed/Trygfonden og har til formål at informere om at en god dialog er starten på en god behandling. Vi fandt kunderne ved at undersøge i EDB systemet, om de normalt fik sendt deres medicin, når de kom ind i skranken. Vi registrerede de kunder vi udleverede brochurer til og talte om bivirkninger med (Se bilag 1 ) 3

4 Resultat/Konklusion Vi udleverede 25 brochurer til kunder, hvor af næsten alle synes godt om brochuren og dens formål og sagde, at det var en god ide. Vedr. bivirkninger havde kun en enkelt problem med dette. Her havde vi regnet med at det var et større problem. Med hensyn til rådgivning kunne vi registrere, at en del havde spørgsmål, som de ikke fik svar på, når de fik sendt deres medicin. Nogle sagde de talte med lægen om det, eller de kontaktede apoteket ved tvivl. Konklusionen er at ikke alle forsendelseskunder får den rådgivning de har behov for. De starter med at sige, at de har fået medicinen mange gange, men når der behovsafdækkes, dukker der alligevel tvivlsspørgsmål op samt behov for mere rådgivning. De kender ikke deres behov for rådgivning Denne konklusion hænger godt sammen med baggrunden for udarbejdelsen af den anvendte brochure. Jeg har lært, at det er nemt at få startet en dialog, når man har noget konkret f.eks en brochure at tale ud fra. Samtidig er det vigtigt at få stillet de rigtige spørgsmål, for at få det ud af undersøgelsen man ønsker at få svar på. Jeg har også fundet ud af, at det kan være svært at få alle kollegaer til at deltage med samme energi, som dem der har ansvar for projektet. Det er rigtig vigtigt at få informeret hele personalet, så alle er lige "tændt". Vedr. spørgsmål til bivirkning er det vigtigt at være mere konkret angående hvilke bivirkninger, der kan være relevante, da kunden ikke altid tænker på at det kan være en bivirkning af medicinen. Det er nemt lige at tjekke i systemet om kunden ofte får sendt medicin. Apoteket har fået bekræftet at mange forsendelseskunder er godt informeret om deres medicin og behandling, men også at en del ikke får tilstrækkelig rådgivning. Undersøgelsen giver god grund til at lave bedre og mere målrettet information og rådgivning til forsendelseskunder, hvilket jeg vil arbejde videre med. Vi overvejer at kvalitetssikre rådgivningen til de kunder, der en enkelt gang kommer ind på apoteket i stedet for at få deres medicin sendt, sådan at der er en bestemt procedure for disse. Vi vil udnytte at vi har "fat" i dem. Aktivitet 3: Markedsføring af apotekets faglige rådgivning til fjernkunder. (Problemstilling 2) Formål og gennemførelse. Vi ville beskrive og afprøve en ny måde at markedsføre apotekets faglige rådgivning på. Vores ide med projektet var at få info ud til forsendelseskunder, tjekke om de rent faktisk modtog det og læste det. Desuden ville vi finde ud af, om det var til at håndtere i praksis. Vi sendte 200 brochurer "Godt du spør" ud til kunder som henter deres medicin i håndkøbsudsalg, eller som fik sendt medicin til egen adresse. Vi havde fået fremstillet grønne labels med teksten "Vigtig information fra apoteket i posen", som blev klistret uden på alle poser. Uden på brochuren havde vi sat en etiket med opfordring til at sende en sms til apoteket med teksten "OK", når man havde set materialet. (Se bilag 2). Vi ville hermed undersøge, om kunderne ser det materiale vi sender ud. 4

5 Det tog ca. 1 1/2 uge før alle brochurer var udleveret. Vi sendte kun til privatpersoner. Vi informerede personalet, om at der evt. kunne komme spørgsmål pr. telefon om dette tiltag. Disse henvendelser ville vi også gerne have med i vores registrering. Efter at have sendt den sidste brochure ud ventede vi lidt over 14 dage inden vi bearbejdede resultatet, da nogle pakker kan komme retur p.g.a manglende afhentning i håndkøbsudsalget. Brochuren "Godt du spør" er udarbejdet af Dansk Selskab for patientsikkerhed/trygfonden og har til formål at informere om at en god dialog er starten på en god behandling. Hele personalet har været involveret. Resultat/Konklusion. Ud af de 200 forsendelser kom 5 tilbage uafhentet. Vi modtog 30 sms med teksten "OK" og 2 henvendelser pr. telefon, hvilket svarer til ca 15%. Dette er ikke så stort et antal, men kundernes alderssammensætning taget i betragtning (bruger ikke sms) kan vi nok tillade os at regne med, at en del flere faktisk har set materialet. Når så mange trods alt melder tilbage, konkluderer vi at den label, der blev sat uden på posen har gjort kunderne mere opmærksomme på indholdet. Vi antager også, at de ikke bare har set materialet men også har læst det. Vi ved jo at 195 kunder har fået materialet. Derfor vil vi fortsætte med at bruge denne label, når vi lægger ekstra information i posen. 5

6 Jeg var meget spændt på om der overhovedet kom svar tilbage, men har fundet ud af at metoden med sms godt kan bruges til at få feed back på forskellige problemstillinger. Arbejdet med at sætte labels på var mindre krævende end forventet og blev modtaget godt af personalet på apoteket. Jeg erfarende også at personalet på håndkøbsudsalgene undrede sig over, at labels ikke sad på alle poser med medicin. Vi skulle nok have informeret dem om dette tiltag. Men man kan også vælge at sige, at ved at det blev bemærket har markedsføringen af tiltaget virket, da man må gå ud fra at kunderne også har lagt mærke til den nye label. Vi skal overveje hvad vi sender ud, og hvordan det ser ud. Det skal være mere i øjenfaldende end f.eks forsendelsesbilaget gerne i farver. Apoteket har fået en mere synlig måde at gøre kunderne opmærksom på, at der er ny information/rådgivning med i forsendelsen og større garanti for at denne bliver set. Apoteket har lavet et tiltag til forsendelseskunder, der ellers er svære at nå, med en model der er meget lidt tidskrævende Vi vil fortsætte med at sætte denne label uden på poserne, når der sendes ekstra information/rådgivning med til kunden. Den kan bruges i mange situationer f.eks også når der vedlægges prøver m.m. Man kunne stille et konkret spørgsmål, som kunden kunne finde svar på i medsendt materiale. Svaret kunne sendes pr. sms- evt. med præmie, hvilket måske kunne hæve svarprocenten. Nyt projekt med info lavet af apoteket/farmakonom selv. Aktivitet 4: Blodsukker- og blodtryksmåling og "Ryd op i Medicinskabet i håndkøbsudsalg.(problemstilling 2) Formål og gennemførelse. Vi ville undersøge om kunder i håndkøbsudsalg er interesseret i apotekets sundhedsydelser og tilhørende faglig rådgivning. Vi kontaktede et af vores 5 håndkøbsudsalg for at undersøge, om de ville have os på besøg. Vi informerede om formålet, samt hvordan forløbet ville være. De var meget interesserede, og der blev aftalt en dato. Ca. 1-2 uger før besøget sendte vi informationsmateriale ud, som de kunne hænge op i butikken. Apoteket informerede ligeledes på apoteket samt på Facebook. Håndkøbsudsalget informerede ligeledes via deres Facebook. Vi tog 3 personer afsted, 1 farmaceut, 1 farmakonom samt en farmakonomelev vi havde på udstationering. Der var lavet plads til os tæt på kasserne, så alle kunder kom forbi os. Vi skiftedes til at måle og til at fortælle kunderne, hvad det egentligt var vi sad og lavede. Ydelserne vi tilbød var ikke den fulde ydelse men måling og rådgivning efter behov. Alle målinger og evt. henvendelse til lægen blev registreret i skemaet som tilhøre den pågældende ydelse. 6

7 Ydelserne var gratis. Resultat/Konklusion. Kunderne var meget positive og meget interesserede, så det var nemt, at få dem til at deltage. Vi var på håndkøbsudsalget i 2 timer fra kl og målte blodsukker og blodtryk på 35 kunder. Ingen kunder tog imod tilbuddet om at få gennemgået deres medicin. (Vi henviste 5 personer til lægen p.g.a for højt blodsukker). Vi gav behovsafdækket rådgivning til alle 35 kunder og alle var meget positive og syntes det var et godt initiativ. Under vores samtale med kunden spurgte vi også ind til om de brugte apoteket. Ikke alle kunder vi målte på var også kunder på apoteket, men de syntes godt om, at vi tog et sådan initiativ. Vi konkluderede at dette var så succesfuldt, at vi vil gennemføre dette tiltag på de øvrige 4 håndkøbsudsalg. Jeg har fundet ud af at kunderne i håndkøbsudsalget er meget interesserede i at deltage, og at mange ikke ved at apoteket også kan tilbyde disse ydelser. Jeg fandt også ud af at mange af kunderne er meget taknemmelige og efterfølgende, når jeg har mødt nogle af dem i andre sammenhænge, har følt at vi havde udviklet et lidt tættere forhold. Dette kan så være både positivt og negativt, men i de fleste tilfælde positivt. Jeg har også fundet ud af, at en del af kunderne først havde fået viden om arrangementet, da de kom forbi os i håndkøbsudsalget samme dag. Så det er vigtigt at få informeret om det på en såda n måde, at flere kommer direkte for at få foretaget ydelserne. Så kan de bedre forberede sig og derved få så meget ud af det som muligt. Ligeledes skal der mere information til for at fange kundernes interesse for ydelsen "Ryd op i medicinskabet", og denne kræver jo også, at kunden er forberedt og har taget sin medicin med. Apoteket har markedsført sig på en lidt anden måde end normalt. Der er blevet gjort opmærksom på, hvad et apotek også kan. Dette kan komme både kunder og apotek til gode. Der er blevet sat ansigt på apoteket, og dette kan medføre bedre kommunikation både med kunder og personale på håndkøbsudsalget 7

8 Jeg vil gennemføre tiltaget på alle vores håndkøbsudsalg. Jeg vil forbedre informationen både til kunder og personalet på håndkøbsudsalget. Dette vil jeg gøre ved at bruge mere tid på at informere personalet om indholdet, så de bliver bedre til at markedsføre det. Ligeledes vil jeg lave en infoseddel der lægges i pakkerne til håndkøbsudsalget 1-2 uger før. Aktivitet 5: Ny rådgivningsaktivitet til apotekets fjernkunder/ Info om P-piller. (Problemstilling 2+3). Formål og gennemførelse. På baggrund af Lægemiddelstyrelsens anbefalinger omkring brugen af p-piller ønskede vi at sætte en aktivitet i gang i skranken. Undersøgelser der viser at risikoen for at udvikle venøse blodpropper er ca. dobbelt så høj for præparater med 3. og 4. generations-gestagener i forhold til 1. og 2. generations. Derfor bør 2. generations p-piller være første valg. For kvinder, som bruger 3. eller 4. generations-p piller, og som aldrig har prøvet 2. generations-p-piller, bør lægen overveje at skifte til et 2. generations-præparat, fx ved receptfornyelse. Vi fremstillede en info-seddel med information om baggrunden for hvorfor man anbefaler at bruge 1. eller 2. generations p-piller som dels kunne bruges i skranken, men som vi også kunne bruge til forsendelseskunder. Vi kunne på denne måde få givet den samme information til forsendelseskunder som til kunder i skranken. På sedlen opfordres kunderne også til at kontakte lægen (Se bilag 3). Vi lagde denne seddel i alle forsendelser, der indeholdt p-piller af generation i 2 uger. Uden på poserne satte vi den grønne label Vigtig information fra apoteket i posen (udviklet i forbindelse med aktiviteten Markedsføring af apotekets rådgivning til fjernkunder se bilag 2) For at alle medarbejdere kunne kende forskel på generationerne af p-piller, ændrede vi vores lokationer, så det fremgik af lokationen, hvilken generation det var. 8

9 Efterfølgende har vi opgjort salget af de forskellige generationer af p-piller før og efter aktiviteten. Resultat/Konklusion. Efterfølgende har vi registreret en stigning på ca. 5 % i brugen af 1. og 2. generations p-piller i forhold til tilsvarende periode tidligere. I første kvartal 2016 udgør 1. og 2. generations p-piller således 70,6%. På den baggrund kan vi ikke konkludere at vores aktivitet har flyttet alle 5 %, men vi ved fra henvendelser fra kunderne, at mange har skiftet på baggrund af vores rådgivning. Vi har ikke registreret hvor mange af disse, der er forsendelseskunder, men det kunne være interessant i et nyt projekt. Vi har haft mange positive tilkendegivelser fra kunder og læger. 29,4% bruger stadig 3. eller 4. generations p-piller, det kunne vi godt tænke os at få bragt længere ned. Vi planlægger at gentage aktiviteten til efteråret både i skranken og til forsendelseskunder. Efter at have prøvet dette har jeg fundet ud af, at det er vigtigt at registrere præcist og på forhånd have fundet ud af, hvordan dette skal gøres for at kunne analyser resultatet så nøjagtigt som muligt. Det kunne have været interessant at vide, hvor mange sedler vi havde sendt med og bedt om tilbagemelding på sms. Jeg har også fundet ud af, at det er vigtig at alle medarbejdere er godt informeret, for at kvaliteten af undersøgelsen bliver så god som muligt. Det viste sig at lægesekretærerne var en barriere, jeg ikke havde overvejet. Vi havde informeret om aktiviteten på lægemøde, men sekretærerne afviste flere kunder på forkert baggrund. Jeg har fundet ud af, at det er godt at have skriftlig information som supplement til den mundtlige rådgivning i skranken. Apoteket har gennemført en aktivitet, som fagligt har været med til at ændre ordinationer fra generations p-piller til 1. og 2. generation. Aktiviteten har også givet medarbejderne indsigt i hvilke generationer p-piller de enkelte præparater tilhører. Så intern har aktiviteten også givet et fagligt løft. Apoteket har vist at forsendelseskunder kan informeres fagligt om samme problematik som kunder i skranken, og at forsendelseskunder gives samme rådgivning som kunder vi har direkte kontakt med. Vi fandt ud af at sedlen også kunne bruges til kunder i skranken, hvor p-piller blev hentet af f.eks en forældre eller et bosted. Det har været en rigtig god proces, der har styrket det faglige samarbejde mellem farmakonomer og farmaceut på apoteket. Vi har fået lyst til flere aktiviteter Anvendelse af resultater på andre apoteker. Alle aktiviteterne kan umiddelbart implementeres på de fleste apoteker. Ingen af aktiviteterne er særligt tidskrævende, hverken at starte op eller arbejde med i dagligdagen. For at komme ud til mange kunne projektet omtales i vores fagblad Farmakonomen Grøn label Den grønne informationslabel Vigtig information fra apoteket i pose er nok det tiltag, som vi har haft største succes med. Den synliggør apoteket og vores kollegaer har taget den til sig. Forsendelseskunder i skranken 9

10 Aktivitet med at tage fat i forsendelseskunder, når de kommer i skranken kan umiddelbart også bruges på andre apoteker. Apoteker som har håndkøbsudsalg har ofte kunder som både får sendt til udsalget, men som også kommer på apoteket af og til. Forsendelseskunder er svære at nå, og denne aktivitet støtter op omkring vores informationsforpligtigelse til denne kundegruppe Infosedler Infosedlerne er den mest faglige aktivitet. Den giver intern læring og faglig opdatering. At bruge den i kombination med DA kampagner ligger lige for. At vi har lavet dem i fællesskab farmakonom/farmaceut og at den er lavet under et farmakonomprojekt, har øget motivationen fra hele personalet. Selv vores servicemedarbejdere har engageret sig i det (De har efterspurgt sedlerne til pakkerne til forsendelseskunder) Blodtryk- og blodsukkermåling i håndkøbsudsalg Aktiviteten var en stor succes både i forhold til kunderne, personalet på håndkøbsudsalget og apoteket. At skabe god kontakt til personalet på håndkøbsudsalget har stor værdi for det daglige samarbejde. Aktivitet er lidt mere ressourcekrævende end de øvrige. Der skal afsættes personale til målingerne. Vi brugte en 3. års udstationeringselev. Det var en god aktivitet for hende. Afsluttende vil jeg sige, at det er vigtigt for resultatet af de enkelte aktiviteter, at: de er godt forberedt at det øvrige personale er informeret og engageret at man hele tiden holder sig for øje, at forsendelseskunderne ikke ved, hvilken informationer de faktisk mangler. Tidsforbrug Fremlæggelse af ide til projekt og diskussion af dette med apoteker og ledelse 1 time Morgenmøde med info om projekt og fremgangsmåde. 1/2 time Spørgeskema og gennemførelse af interviews uge 36/37/38 20 timer Opgørelse og evaluering af svar uge timer Aktivitet 2: Klargøring af materiale, fremstilling af registreringsskema, indsamling af Aktivitet 3: registreringer og analyse af resultater 20 timer 10

11 Klargøring af materiale, fremstilling af grøn label, udsendelse af materiale indsamling af registreringer pr, sms og telefon, analyse af resultater 20 tiimer Aktivitet 4: Forberedelse af besøg i håndkøbsudsalg, selve besøget, registreringer og analyse af resultater. 15 timer Aktivitet 5: Fremstilling af info-seddel, udsendelse af materiale, besvarelse af henvendelser vedr. spørgsmål, ændring af lokationer af lager, registreringer og analyse af resultater. Rapportskrivning 25 timer 16 timer I alt 125,5timer 11

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel?

Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Hvilke barrierer har kunderne for at bestille medicin via E-handel? Projektansvarlig: Farmakonom Bodil Bonde Axel I samarbejde med Farmakonom Tina Skov Jepsen Haderslev Hjorte Apotek Juni 2013 Resume I

Læs mere

Problemformulering: Hvordan får vi vore forsendelseskunder til at komme ind på apoteket til TPI?

Problemformulering: Hvordan får vi vore forsendelseskunder til at komme ind på apoteket til TPI? TPI til forsendelseskunder. Problemformulering: Hvordan får vi vore forsendelseskunder til at komme ind på apoteket til TPI? Resume: Baggrunden for projektet er, at TPI er en succes i apotekets skranke,

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge

Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november Apotek og praktiserende læge Titel og reference 20.8 Afprøvning af samarbejdsmodeller ved medicingennemgang Bolvig T, Pultz K, Fonnesbæk L Pharmakon, november 2006 Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende

Læs mere

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Birkerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret er 31227305. Apotekets adresse er Teglporten

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring:

Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Samlet evaluering af Projekt kræft og ernæring: Formål med projektet har været at forbedre rådgivningen angående ernæring til kræftramte og deres pårørende, når de kommer på apoteket for at afhente medicin

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning

3. Analyse og prioritering. Fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø. 4. Handleplan og opfølgning Mere information Trivselsundersøgelsen er udviklet som en del af et projekt om arbejdsmiljø i skovbranchen. Den er gratis og kan bruges af alle virksomheder i skovbranchen. 12 Fokus på trivsel og det psykiske

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder

Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apoteks servicemål, efterlevelse samt andre relevante oplysninger til vores kunder Allerød Apotek er en filial af Birkerød Apotek. Vores apoteker hedder Jeanette Juul Rasmussen. Virksomhedens CVR-nummeret

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere

Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA Kampagne og Analyse Februar 12 Undersøgelse blandt FOA-medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren om erfaringer med selvmord og selvmordforsøg blandt borgere FOA har i perioden fra 13.-. december 12

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik

Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af ny metode til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik Randers Social- og Sundhedsskole indførte i efteråret 2013 en ny struktur for timerne ud i praktik og ind fra praktik. Tidligere

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker

Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker Side 1 af 8 Bilag 2 - Detaljeret oversigt over ændringer fra 1. version til 2. version af DDKM for apoteker 1. version af DDKM for apoteker 2. version af DDKM for apoteker 1.1.1 Virksomhedsgrundlag 1.1.2

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon

Apoteket tilbyder. Servicemål. 1 af :45. Info. Lægemidler. Andre ydelser. Distribution. Adresse Brogade 1. Telefon af 6 3-08-206 08:45 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet

Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet Det Gode Partnerskab Guide til et bedre samarbejde om frit valg på ældreområdet 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 30-10-2012 jp-nævn Jesper Poulsen opfylder ikke alle standarderne i DDKM, og den manglende opfyldelse anses for at være væsentlig. Akkrediteret med bemærkninger

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Aarhus Viby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig fra

Aarhus Viby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3. Gyldig fra Aarhus Viby Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 21-11-2016 Gyldig til 16-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Toftlund Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til:

Toftlund Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: Gyldig til: Toftlund Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: 25-10-2016 Gyldig til: 20-12-2019 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Begrundelse for akkrediteringsstatus Alle indikatorer

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 06-03-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Der er fem ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår af den enkelte

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Bilag 2 Oversigt over indikatorer på trin 3

Bilag 2 Oversigt over indikatorer på trin 3 Bilag 2 Oversigt over indikatorer på trin 3 Hvornår Standard Standardnr. Når det er relevant Ansættelse og introduktion af nyt personale Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar Forholdsregler ved akut opståede

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

af 6 09-2-206 0:4 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 65 0 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

Aarhus Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til:

Aarhus Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 10-08-2016 Aarhus Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 2 Gyldig fra: 02-02-2016 Gyldig til: 29-03-2019 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Yderligere information for apotek 2. version, 4. udgave

Yderligere information for apotek 2. version, 4. udgave Yderligere information for apotek 2. version, 4. udgave 1.1.2 Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Spørgsmål: Skal vikarer fremgå med navn/initialer af funktionsfordelingsplanen, eller kan de

Læs mere

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5)

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 08-11-2016 Gyldig til 03-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Faaborg Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til:

Faaborg Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: Gyldig til: Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 20-05-2015 Faaborg Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 03-02-2015 Gyldig til: 30-03-2018 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008

200 serviceopkald i Randers Kommune. Maj 2008 200 service i Randers Kommune Maj 2008 Jørgen Mogensen JMO Consult Indhold Rapport vedr. 200 service i Randers Kommune 13. til 16. Maj 2008.... 3 Indledning... 3 Resume.... 4 Lokalnumrenes reaktion....

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apote

Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apote Svendborg Sct. Nicolai Apotek med filial Vester Skerninge Apote Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 3 Gyldig fra: 08-11-2016 Gyldig til: 03-01-2020 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret

Læs mere

Vejle Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017

Vejle Løve Apotek. Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017 Offentlig, flettet surveyrapport - udskrevet den 18-02-2015 Vejle Løve Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion: 2 Standardudgave: 1 Gyldig fra: 07-10-2014 Gyldig til: 01-12-2017 Akkrediteringsstatus:

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267

http://www.apoteket.dk/apotekprint.aspx?print=1&id=1267 af 7-03-206 :29 Apotekerens navn Apotekets navn Peter Schjørring-Thyssen Køge Torvets Apotek Adresse Brogade Postnummer / by 4600 Køge Telefon 56 650 2 Faxnummer 56 65 2 E-mail Hjemmeside koege@apoteket.dk

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

København Valby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

København Valby Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) København Valby Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra 17-11-2016 Gyldig til 12-01-2020 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til?

Apoteket og QR barcodes. [År] hvad kan vi bruge dem til? Apoteket og QR barcodes [År] hvad kan vi bruge dem til? Dorte Lena Dam & Tina Nygaard Madsen Horsens Søndergades Apotek 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund og formål.2 2. Målgruppe...2 3. Problemformulering...2

Læs mere

Ribe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. Offentlig surveyrapport - Udskrevet d.

Ribe Apotek. Procentvis opfyldelse. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer. Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. Offentlig surveyrapport - Udskrevet d. 02-12-2013 Ribe Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra: 05-11-2013 Akkrediteringsstatus: Akkrediteret Procentvis opfyldelse 100,00%

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2017

Selvevalueringsrapport 2017 Selvevalueringsrapport 2017 1 Indhold Indledning... 3 Sammenhæng... 3 Mål... 4 Tegn... 4 Tiltag... 4 Evaluering... 4 Spørgeskemaet... 5 Diagrammer og kommentarer... 6 Forventinger... 6 Optakt... 8 Skiløb...

Læs mere

- Den komplette vejledning

- Den komplette vejledning - Den komplette vejledning Af Berit Kildegaard & Majbritt Sønderskov Nykøbing Apotek Indhold Baggrund for projektet... 3 Problemformulering... 4 Problemstillinger... 4 Projektets forløb... 4 Resultater...

Læs mere

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde

uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde Kampagne: Reagér på alvorlige og uventede bivirkningerr - en indsats over for hospitalslæger Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Operate A/S 7. november 2011 Baggrund og udfordringer Indsatsen var nødvendig,

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse?

Forældre: På hvilke områder har eleven behov for udvikling med henblik på at være uddannelsesparat efter 9. klasse? Handleplan for elever der i 8. klasse er foreløbig ikke uddannelsesparat Handleplanen bedes udfyldes så meget som muligt af lærerteamet omkring klassen inden klassekonferencen. Navn på elev: Laila Nissen

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale.

Begrebslisten er rettet mod de, der skal arbejde med standardsættet, det vil sige fortrinsvis apoteks -personale. Side 1 af 5 Bilag 4 Begrebsliste Begrebslisten, der er tilknyttet hele sættet af akkrediteringsstandarder, er udarbejdet for at sikre en fælles forståelse af de anvendte begreber og ord og svarer til anvendelsen

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

København Øresunds Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

København Øresunds Apotek. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning København Øresunds Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 1 Gyldig fra 25-11-2014 Akkrediteringsstatus Betinget akkreditering Gyldig til 19-01-2018 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas

Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Kommunikation Første case opgave Natascha og Nicklas Opgave formulering : Projekt : Målgrupper og segmentering Dig og dit team er blevet hyret til at lave en målgruppeundersøgelse for et stort mediehus,

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Baggrundsinformation om. Ved tilmelding til DDKM og til brug for planlægning af ekstern survey

Den Danske Kvalitetsmodel. Baggrundsinformation om. Ved tilmelding til DDKM og til brug for planlægning af ekstern survey Den Danske Kvalitetsmodel Baggrundsinformation om Ved tilmelding til DDKM og til brug for planlægning af ekstern survey Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Indholdsfortegnelse 1. Informationer

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere