Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital."

Transkript

1 Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en borger var berettiget til behandling på et andet sygehus i medfør af 17 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v., idet borgeren ikke var blevet tilbudt behandling inden for 2 måneder. Statsforvaltningen Hovedstadens brev til to borgere S TATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Vedrørende refusion af udgifter til behandling på privathospital I brev af 18. juli 2004 med bilag oversendt fra Folketingets Ombudsmand til Statsamtet København, Tilsynet klagede De på vegne af Deres datter [...] over Københavns Amts afslag af 18. juni 2004 på refusion af udgifter til Deres datters behandling på privathospital. Københavns Amt, Sygehusudvalget, fremkom i den anledning i brev af 2. november 2004 med en udtalelse i sagen. I brev af 12. november 2004 fremkom De med bemærkninger hertil. Statsamtet København, Tilsynet, fremkom i brev af 19. maj 2005 med en udtalelse i sagen. Tilsynet fandt bl.a. ikke, at Deres datter havde haft ret til vederlagsfri behandling efter frit-valgs-reglerne, jf. 17 i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. 1 I brev af 16. august 2005 klagede De til Folketingets Ombudsmand over udtalelsen fra Statsamtet København, Tilsynet. JOURNAL NR.: /5 SAGSBEHANDLER:MBRKOE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag I den anledning anmodede Folketingets Ombudsmand i brev af 3. februar 2006 Statsamtet København, Tilsynet, om en udtalelse efter forud indhentet erklæring fra Københavns Amt og Indenrigs- og Sundhedsministeriet som ressortmyndighed. 1 Bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v.

2 Statsamtet København, Tilsynet, anmodede i breve af 8. februar 2006 Københavns Amt og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om udtalelser til sagen. Københavns Amt fremkom i brev af 3. marts 2006 med en udtalelse til sagen, og Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendte den 21. december 2006 en udtalelse i sagen. I brev af 22. januar 2007 fremsendte Statsforvaltningen Hovedstaden kopi til Dem af disse udtalelser. Statsforvaltningen meddelte Dem samtidig, at statsforvaltningen havde besluttet at genoptage sagen, hvilket samtidig blev meddelt til Folketingets Ombudsmand. Statsforvaltningen anmodede i brev af 22. januar 2007 Region Hovedstaden (tidligere Københavns Amt) om regionens eventuelle kommentarer til sagen og ministeriets udtalelse. I brev af 25. januar 2007 tilbagekaldte Folketingets Ombudsmand sin anmodning af 3. februar 2006 om en udtalelse. Ombudsmanden anmodede imidlertid om underretning om den udtalelse, som Statsforvaltningen Hovedstaden vil fremkomme med efter den fornyede behandling af sagen. Region Hovedstaden henholdt sig i brev af 1. marts 2007 til statsforvaltningen til Københavns Amts udtalelse af 3. marts Det er efter en fornyet gennemgang af sagen - Statsforvaltningen Hovedstadens opfattelse, at [...] i henhold til 17, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. var berettiget til behandling på et andet sygehus. Statsforvaltningen har således ikke fundet, at amtet oprindeligt tilbød [...] en påbegyndelse af et behandlingsforløb inden for ventetidsgarantien på 2 måneder fra den 1. december 2003, idet perioden fra den 5. til den 11. januar 2004, hvor [...] var bortrejst, efter statsforvaltningens opfattelse skal medtages i beregningen af 2 måneders fristen. Nedenfor følger først en sagsfremstilling og derefter en nærmere begrundelse for statsforvaltningens udtalelse. Sagsfremstilling 1. Det fremgår af sagen, at [...] i brev modtaget på Gentofte Amtssygehus den 1. december 2003 af en gynækolog blev henvist til sygehusets gynækologiske afdeling med henblik på undersøgelse og behandling for et fibrom i livmoderen. SIDE 2

3 Den 10. december 2003 var [...] til undersøgelse hos en overlæge på Gentofte Amtssygehus, hvor hun blev opskrevet på venteliste til operation. Det fremgår af [...]s uddybende forklaring i et brev af 31. januar 2004 fra Dem til Sygehusudvalget i Københavns Amt, at overlægen til spørgsmålet om, hvor stor mulighed der ville være for at blive gravid og bære en graviditet, svarede, at muligheden i hvert fald var større, end hvis hun ikke blev opereret. Overlægen har i et brev af 10. marts 2004 til sygehusdirektionen for Amtssygehuset i Gentofte anført, at det under konsultationen den 10. december 2003 blev klart understreget, at en operation ikke ville kunne garantere, at hun kunne blive gravid, eller at en eventuel graviditet ville kunne forløbe ukompliceret. Københavns Amt har i sin udtalelse af 2. november 2004 til Statsamtet København oplyst, at [...] til forundersøgelsen oplyste, at hun var tjenstligt bortrejst i uge 2, 2004, hvorfor det blev aftalt, at operationen først kunne finde sted efter den 18. januar Amtet har i sin udtalelse af 3. marts 2006 i forlængelse heraf anført, at patienten ([...]) accepterede dette og ikke udtrykte ønske om at blive opereret hurtigst muligt, ligesom spørgsmålet om muligheden for henvisning til privathospital ikke blev forelagt overlægen ved denne lejlighed. De har i Deres klage af 18. juli 2004 bemærket, at der tilsyneladende slet ikke var nogen chance for at blive opereret i den uge, hvor [...] var bortrejst, hvorfor det nok havde været ganske unødvendigt at omtale den pålagte arbejdsrejse. Tværtimod havde [...] ved konsultationen den 10. december 2003 forhåbningsfuldt spurgt om, hvor hurtigt operation kunne finde sted på offentligt hospital. Svaret var: Vi kan under alle omstændigheder ikke gøre noget omkring jul, da vi kun tager de absolut mest akutte tilfælde i den periode. De har desuden i Deres udtalelse af 12. november 2004 anført, at fremstillingen af 2. november 2004 fra Københavns Amt forekommer fejlagtigt at fremhæve bemærkningen om arbejdsrejsen. Faktum er, at Deres datter efterspurgte hurtig indgriben (= operation) på Amtssygehuset i Gentofte, men af overlægen fik at vide, at det først kunne blive til noget efter den forestående jul/nytår. I den forbindelse omtalte Deres datter forretningsrejsen. Naturligvis gik helbredet forud for denne; det ville imidlertid være hensigtsmæssigt hurtigt at kunne meddele en evt. aflysning af hensyn til diverse aftaler (herunder afbestilling af flybillet, overnatning m.m.), og det blev ikke stillet i udsigt, at operationen kunne foretages tidligt i januar. SIDE 3

4 De har i Deres brev af 31. januar 2004 til Sygehusudvalget i Københavns Amt anført, at efter konsultationen var der mange ubesvarede spørgsmål og ved De nu senere en del uoplyste emner. Der udtryktes stor usikkerhed om muligheden for at blive gravid. Ved henvendelse til en privat bekendt, som har egen gynækologisk praksis i USA, blev der umiddelbart givet et langt mere optimistisk syn på udfaldet. [...] har i den uddybende forklaring i samme brev oplyst, at gynækologen benyttede sig af en meget opdateret teknik, som ikke indebar, at hun skar noget af livmoderen væk. I forlængelse heraf rettede [...] henvendelse til Privathospitalet Danmark, hvor hun var til konsultation den 17. december Det fremgår af [...]s uddybende forklaring i brevet til Sygehusudvalget, at det blev oplyst om operationen, at man giver en indsprøjtning ca. 4 uger før operationen for at sikre, at fibromet skrumper. Der laves et lille snit i den skal, der omkranser fibromet, og skræller indholdet væk. Snittet i livmoderen sys derefter sammen. Det blev desuden oplyst, at der ikke skulle være noget til hinder for, at [...] efterfølgende skulle kunne blive gravid og bære en fuld graviditet. Den 19. december 2003 modtog [...] en indkaldelse til operation på Gentofte Amtssygehus den 6. februar 2004 med indlæggelse den 5. februar Den 29. december 2003 ringede [...] til patientvejlederen på Amtssygehuset i Gentofte. [...] har i sin uddybende forklaring til Sygehusudvalget oplyst, at patientvejlederen bekræftede, at hun kunne benytte sig af 8 ugers reglen for operation på privathospital (uden egenbetaling). Patientvejlederen henviste [...] til sekretæren på gynækologisk afdeling, som ville kunne faxe henvisningen om operation til et privathospital. Umiddelbart derefter ringede [ ] til sekretæren på gynækologisk afdeling, som ligeledes bekræftede, at [...] kunne benytte sig af 8 ugers reglen, og lovede at faxe henvisningen om operation til Privathospitalet Danmark umiddelbart efter samtalen. Samme dag bekræftede [...] over for Privathospitalet Danmark, at hun kunne starte på behandling dér. Privathospitalet faxede samme dag en recept på en indsprøjtning, som skulle få muskelfibromet til at skrumpe før operation. [...] fik indsprøjtningen den 30. december Det fremgår af brevet af 16. marts 2004 fra Amtssygehuset i Gentoftes gynækologiske afdeling, at sygehussekretæren den 29. december 2003 faxede henvisningen fra [...]s gynækolog til Privathospitalet Danmark. SIDE 4

5 [...] har i sin uddybende forklaring i brevet af 31. januar 2004 til Sygehusudvalget oplyst, at hun umiddelbart efter nytår ringede til Privathospitalet Danmark for at sikre, at de havde modtaget henvisningen fra Amtssygehuset i Gentofte. Det havde de ikke. Privathospitalet oplyste, at de ikke havde modtaget betalingsgarantien. [...] ringede derefter til patientvejlederne på Amtssygehuset i Gentofte, som informerede [...] om, at henvisningen om operation (som sekretæren havde afsendt) i sig selv var en betalingsgaranti. Hun ringede derefter igen til sekretæren på gynækologisk afdeling, som også bekræftede dette, og at hun havde faxet henvisningen til privathospitalet, men afslog at faxe henvisningen igen. Det fremgår desuden af [...]s uddybende forklaring, at efter adskillige henvendelser angående genafsendelse af henvisning til Privathospitalet Danmark, blev hun den 8. januar 2004 kontaktet af den oven for nævnte overlæge på Amtssygehuset i Gentofte. Han ville vide, om [...] ønskede at gøre brug af 8 ugers operationsgarantien for operation pga. tidsoverskridelsen, eller om det også var fordi, hun ønskede at blive opereret et andet sted. [...] oplyste, at det var begge dele. Den 9. januar 2004 ringede [...] til den gynækologiske afdeling på Amtssygehuset i Gentofte for at bekræfte, at hun stadig ønskede at gøre brug af 8 ugers reglen for operation og blive opereret på privathospital. Den 10. januar 2004 modtog [...] en ny operationsdato fra Amtssygehuset i Gentofte. Denne dato var den 29. januar [...] mødte ikke op til operationen. Det fremgår af [...]s uddybende forklaring, at hun i perioden onsdag den 14. januar til søndag den 18. januar 2004 uden held forsøgte at komme i telefonisk kontakt med den omhandlede overlæge. Den 20. januar 2004 fik hun telefonisk kontakt med overlægen med henblik på at få verificeret, at der var sket en fejl ved henvisningen til Privathospitalet Danmark angående egenbetaling. [...] gav i den anledning udtryk for, at hun ønskede at benytte sig af den lovpligtige ret til operation på privathospital. Overlægen gjorde i den forbindelse opmærksom på, at hun nu var tilbudt en ny operationsdato inden for de 8 uger. Den 13. januar 2004 faxede Amtssygehuset i Gentofte kopi af journalen på [...] til Privathospitalet Danmark. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at [...] havde et tilbud om operation på sygehuset inden for ventetidsgarantien på 60 dage. [...] blev opereret på Privathospitalet Danmark den 16. februar De har i Deres brev af 12. november 2004 til Statsamtet København oplyst, at den først fastsatte SIDE 5

6 operationsdato på Privathospitalet Danmark var den 2. februar De har desuden oplyst, at operationen blev udskudt af en ganske konkret årsag, nemlig at fibromet skønnedes at kunne skrumpe endnu mere ved forlænget forbehandling. Herved ville følgerne af indgrebet blive yderligere formindsket, hvilket viste sig at være korrekt. I brev af 31. januar 2004 anmodede De Sygehusudvalget i Københavns Amt om at refundere udgifterne til behandling af [...] på Privathospitalet Danmark. I brev af 12. februar 2004 præciserede De, at den samlede udgift havde været kr., heraf kr. til en konsultation samt kr. og 390 kr. til medicin til to forberedende behandlinger. Sygehusudvalget i Københavns Amt afslog i brev af 18. juni 2006 at dække udgifterne ved behandling på Privathospitalet Danmark. Sygehusudvalget anførte i sin afgørelse, at man på baggrund af de foreliggende oplysninger måtte konstatere, at [...] efter undersøgelsen på Amtssygehuset i Gentofte den 10. december 2003 følte sig utryg ved sygehusets behandlingstilbud, og at hun ved en konsultation på Privathospitalet Danmark følte sig bedre informeret og mere tryg ved den foreslåede behandling. [...] undersøgte derfor mulighederne for at blive henvist til vederlagsfri behandling på Privathospitalet Danmark efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg ved henvendelse til sygehusets patientvejleder. Sygehusudvalget oplyste i den forbindelse, at patientvejlederen alene kan rådgive om de generelle regler for at benytte det udvidede frie sygehusvalg, mens det er den relevante afdeling, der efter de konkrete forhold i sagen kan afgøre, hvorvidt den enkelte patient opfylder betingelserne for viderehenvisning til et privathospital efter de herom gældende regler. Sygehusudvalget anførte endvidere, at [...] ikke på noget tidspunkt havde haft ret til at benytte reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Man henviste i den forbindelse til 17, stk. 1, 2 og 3 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Endvidere beklagede Sygehusudvalget, at [...] ved den indledende kontakt med patientvejlederen og med en sekretær på gynækologisk afdeling fik forståelse af, at hun opfyldte betingelserne for viderehenvisning inden for reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, hvilket var en fejl fra afdelingens side. Ifølge redegørelsen fra sygehuset blev [...] imidlertid under telefonsamtaler med overlægen SIDE 6

7 henholdsvis den 8. januar 2004 og den 20. januar 2004 gjort opmærksom på, at det tilbudte operationstidspunkt lå inden for 2 måneders fristen, og at der dermed ikke var ret til viderehenvisning til Privathospitalet Danmark med amtslig betaling. De anførte i Deres klage af 18. juli 2004 bl.a., at [...] igangsatte behandlingen på Privathospitalet Danmark i god tro om retten til vederlagsfri behandling. Sygehusudvalget i Københavns Amt har i sin udtalelse af 2. november 2004 bl.a. anført, at [...] ved den telefoniske samtale med sygehussekretæren på gynækologisk afdeling den 29. december 2003 må formodes at have fået indtryk af, at hun var berettiget til at blive viderehenvist til privathospitalet efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Sygehusudvalget anførte i sin udtalelse desuden, at Privathospitalet Danmark telefonisk havde oplyst over Sundhedsforvaltningen, at man ikke havde modtaget henvisning af [...] på fax den 29. december 2003 eller senere. Patienten, der blev oplyst om, at henvisningen ikke var modtaget, blev efter eget ønske sat i forberedende medicinsk behandling ultimo december 2003 som selvbetaler. Den 13. januar 2004 modtog Privathospitalet Danmark en fax fra Amtssygehuset i Gentofte, hvori det blev præciseret, at de lægelige oplysninger blev sendt efter patientens ønske, idet patienten havde fået tilbud om operation på sygehuset inden for 2-måneders fristen. [...] var således inden den indledende medicinske behandling af Privathospitalet orienteret om, at når henvisning fra sygehuset ikke var modtaget, påbegyndtes behandlingen for patientens egen regning. Med hensyn til faxen havde sygehussekretæren oplyst, at faxen blev afsendt den 29. december 2003, men Privathospitalet Danmark modtog ikke faxen denne dag. Hertil bemærkede Sygehusudvalget i sin udtalelse, at der var tale om en af de to travle hverdage mellem jul og nytår på en sygehusafdeling, hvor en stor del af personalet havde ferie eller afspadserede. Det vil i sådanne situationer altid være vanskeligt flere måneder senere klart at erindre/afklare nøjagtigt, hvad der er sagt og sket. Sygehusudvalget anførte desuden, at den samlede ventetid i forhold til den planlagte operation den 6. februar 2004 var på mindre end 2 måneder, idet en uge, hvor patienten var bortrejst, skulle fragå ventetidsberegningen. Retten til udvidet frit sygehusvalg efter 17 i bekendtgørelsen blev derfor ikke anset for opfyldt. SIDE 7

8 Endvidere anførte Sygehusudvalget, at patientvejlederen alene oplyser om de generelle regler om det udvidede frie sygehusvalg og henviser herefter til afdelingen med henblik på afklaring af patientens rettigheder i den konkrete situation. Hverken patientvejlederen eller sygehussekretæren kan erindre den konkrete telefonsamtale den 29. december Sygehusudvalget anførte videre, at det måtte anses for sandsynligt, at [...] i nogle få dage fejlagtigt havde en forventning om, at Københavns Amt efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg ville dække udgifterne til den operation, som hun under alle omstændigheder ønskede foretaget på Privathospitalet Danmark. Selv om privathospitalet oplyste [...] om, at bindende betalingstilsagn fra sygehuset endnu ikke var modtaget, valgte [...] ultimo december 2003 at påbegynde den medicinske behandling som selvbetaler. Det var i øvrigt Sygehusudvalgets opfattelse, at sygehusenes personale generelt bestræber sig på at orientere patienter og pårørende korrekt om patientens rettigheder efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg. Det er imidlertid ofte en meget vanskelig opgave, fordi det kræver, at det sundhedsfaglige personale ikke alene har kendskab til de generelle retsregler om patientens rettigheder, men også til den enkelte patients helt konkrete situation med hensyn til ventetider i de forskellige faser af behandlingsforløbet. Det vil næppe kunne undgås, at der vil forekomme misforståelser som i den aktuelle sag. Det var derfor i sygehusudvalgets afgørelse anset for afgørende, hvorvidt patienten i god tro havde truffet bindende økonomiske dispositioner eller ej, og i den konkrete sag var patienten for det første vidende om, at den indledende medicinske behandling på privathospitalet var for egen regning, og for det andet vidende om, at operationen på privathospitalet var for egen regning, da dette blev gjort klart for patienten ved samtalen med overlægen den 8. januar Statsamtet København, Tilsynet, udtalte i brev af 19. maj 2005, at efter 17, stk. 1, i bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. kan en patient, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som amtsrådene har indgået aftale med efter 27, hvis bopælskommunen ikke inden for 2 måneder efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved amtskommunens egne sygehuse eller et af de i 15, stk. 1-2 nævnte sygehuse, som amtskommunen samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 4-6 og stk. 1. SIDE 8

9 I opgørelsen efter stk. 1, medregnes ikke perioder, hvor patienten gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid udover 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen, jf. 17, stk. 2. I opgørelsen af tidsfristen medregnes heller ikke perioder, hvor behandling må udsættes på grund af patientens helbredstilstand eller efter patientens ønske, jf. 17, stk. 3. Tilsynet udtalte endvidere, at det er oplyst, at [...] blev henvist til behandling på Gentofte Amtssygehus den 1. december 2003, og at hun var til forundersøgelse den 10. december og blev tilbudt operation den 6. februar Hertil kommer en periode på en uge i januar, hvor hun var bortrejst. Efter ordlyden af bestemmelsen i 17 havde [...] ifølge Tilsynets udtalelse således ikke haft ret til vederlagsfri behandling på Privathospitalet Danmark i medfør af reglerne om frit valg. 2. Københavns Amt har i sin udtalelse af 3. marts 2006 til Statsamtet København i relation til udregning af ventetid oplyst, at Amtssygehuset i Gentofte modtog henvisning fra speciallæge den 1. december Patienten blev indkaldt til nærmere undersøgelse og vurdering af en gynækologisk lidelse den 12. december 2003, men undersøgelsen blev efter anmodning fra patienten fremrykket til den 10. december Ved forundersøgelsen konstaterede overlægen, at der var tale om et fibrom og anbefalede operation. Patienten oplyste, at hun var bortrejst i uge 2 i 2004, og det aftaltes derfor, at operationen først skulle finde sted efter den 18. januar I henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning til landets sygehuse og de praktiserende læger om beregningen af ventetider i forbindelse med reglerne om det udvidede frie sygehusvalg har Københavns Amt oplyst, at ventetiden i den aktuelle sag er opgjort således: a. b. c. Passiv ventetid d. Henvisning Forunder- Indlæggelse. modtages søgelse Behandling starter. Operation Perioden a-c = 35 dage Perioden c-d = 24 dage I alt 59 dages ventetid på først tilbudte indlæg- SIDE 9

10 gelse. 60 dages ventetid på operation. Københavns Amt har endvidere anført, at patienten allerede ved forundersøgelsen den 10. december 2003 oplyste, at hun var bortrejst i uge 2 ( januar 2004), hvorfor det aftaltes, at operationen først skulle finde sted efter den 18. januar Patienten accepterede dette og udtrykte ikke ønske om at blive opereret hurtigst muligt, ligesom spørgsmålet om muligheden for henvisning til privathospital ikke blev forelagt overlægen ved denne lejlighed. Desuden har Københavns Amt oplyst, at det ikke nu så længe efter kan oplyses, hvorvidt operationen kunne have fundet sted på et tidligere tidspunkt. Endvidere har Københavns Amt anført, at patienten sandsynligvis på baggrund af sine telefonsamtaler med patientvejlederen og sygehussekretæren i en kort periode havde opfattelse af, at hun havde ret til viderehenvisning, men at det samtidig fremgår af patientens egne oplysninger, at hun havde fået oplysning om, at først når privathospitalet havde modtaget den skriftlige henvisning, forelå det endelige betalingstilsagn fra amtssygehuset. Henvisningen kom imidlertid aldrig frem, og patienten besluttede påbegyndelse af den medicinske behandling for egen regning. Patienten traf således beslutning om at begynde behandlingen på Privathospitalet Danmark på et tidspunkt, hvor spørgsmålet om betalingstilsagn fra Københavns Amt ikke var endeligt afklaret. Den fejlagtige opfattelse skyldes ifølge amtet bl.a., at patientvejlederen og sygehussekretæren ikke blev oplyst om, at der i forløbet skulle indregnes en periode med passiv ventetid. Endelig har Københavns Amt i sin udtalelse anført, at efter de lægefaglige oplysninger i sagen var der tale om ét behandlingsforløb på Privathospitalet Danmark, hvor den indledende medicinske behandling skulle mindske fibromet forud for operationen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er i brev af 21. december 2006 fremkommet med en vejledende udtalelse til Statsamtet København om reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har oplyst, at det følger af sygehuslovens 5 g, stk. 1, at en person, som er henvist til sygehusbehandling, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v., som amtskommunerne har indgået en aftale med, hvis bopælsamtskommunen ikke inden for 2 måneder efter, at henvisningen er SIDE 10

11 modtaget, kan tilbyde behandling ved amtskommunens egne sygehuse eller ved et samarbejdssygehus. I opgørelsen af tidsfristen medregnes ikke perioder, hvor personen gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at ventetiden på 2 måneder, som udløser frit valg til private sygehuse eller sygehus i udlandet, gælder den samlede egentlige ventetid fra en henvisning er modtaget på sygehuset til behandling, men således at den tid, der medgår i et eventuelt udredningsforløb, ikke tæller som ventetid i denne forbindelse. Den samlede ventetid løber igen, når der er truffet beslutning om behandlingen. Ifølge bemærkningerne tæller egentlig passiv ventetid, defineret som ventetid, der er medicinsk begrundet eller skyldes patientens egne forhold eller ønsker, ikke i beregningen af de 2 måneder. Dette er i 17, stk. 3 i dagældende bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. udmøntet som følger: I opgørelsen af tidsfristen [ ] medregnes ikke perioder, hvor behandling må udsættes på grund af patientens helbredstilstand eller efter patientens ønske. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har endvidere oplyst, at de perioder, der efter ordlyden af 17, stk. 3, i bekendtgørelsen skal betragtes som egentlig passiv ventetid således bl.a. er de perioder, hvor behandlingen må udsættes efter patientens ønske. At en behandling udsættes forudsætter efter ministeriets opfattelse, at der er fastsat et behandlingstidspunkt, og i relation til det udvidede fri sygehusvalg, at det fastsatte tidspunkt ligger inden for 2 måneders fristen. Det er desuden Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at en én gang erhvervet ret til vederlagsfri behandling på grund af ventetid, der overstiger 2 måneder, ikke kan fortabes ved, at et behandlingsskridt, f.eks. en operation, efterfølgende fremrykkes til et tidspunkt inden for fristen. Ministeriet har i den forbindelse bemærket, at det fremgår af 17, stk. 6, i den dagældende bekendtgørelse, at retten til at vælge behandlingssted bortfalder, hvis ventetiden til behandling på dette behandlingssted overstiger ventetiden på behandling på bopælsamtets sygehuse m.v. Endelig har Indenrigs- og Sundhedsministeriet oplyst, at hvilken konkret behandling, herunder hvilke behandlingselementer i form af f.eks. medicinsk behandling, operative indgreb m.v., der inden for rammerne af det udvidede fri SIDE 11

12 sygehusvalg kan iværksættes på det private behandlingssted, der er henvist til, beror på en konkret sundhedsfaglig vurdering af den lidelse, patienten er henvist til behandling for. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har således ikke mulighed for at udtale sig generelt om dette spørgsmål, men har understreget, at alene behandlingen af lidelser, der er dækket af henvisningen, kan foretages vederlagsfrit for patienten efter reglerne om det udvidede fri sygeshusvalg. Det kan således efter ministeriets opfattelse ikke udelukkes, at der på baggrund af en henvisning, inden for rammerne af det udvidede fri sygehusvalg, kan foretages indledende medicinsk behandling og efterfølgende operation, og at dette kontinuum at behandlingselementer er dækket af henvisningen, men dette beror som nævnt på en konkret vurdering. Statsforvaltningens udtalelse Indledningsvis bemærkes, at ved lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning blev de opgaver, der tidligere blev varetaget af statsamterne, pr. 1. januar 2007 henlagt til statsforvaltningerne. Det er derfor Statsforvaltningen Hovedstaden, der genbehandler sagen. Det fremgår af 17, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. 2, at en patient, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som amtsrådene har indgået aftale med efter 27, hvis bopælsamtskommunen ikke inden for 2 måneder efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde behandling ved amtskommunens egne sygehuse eller et af de i 15, stk. 1-2 nævnte sygehuse, som amtskommunen samarbejder med eller sædvanligvis benytter, jf. dog stk. 4-6 og stk. 11. I opgørelsen af tidsfristen efter stk. 1, medregnes ikke perioder, hvor patienten gennemgår et forundersøgelsesforløb. Dog medregnes ventetid ud over 2 uger til hver enkelt undersøgelse i tidsfristen, jf. 17, stk. 2. Endvidere medregnes i tidsfristen efter stk. 1, ikke perioder, hvor behandling må udsættes på grund af patientens helbredstilstand eller efter patientens ønske, jf. stk Bekendtgørelse nr. 564 af 20. juni 2003 om ret til sygehusbehandling og fødselshjælp m.v. Pr. 1. januar 2007 gælder 15 i bekendtgørelse nr. 109 af 21. februar 2006 om ret til sygehusbehandling og befordring m.v. SIDE 12

13 Det fremgår af 17, stk. 6, at retten til at vælge et andet behandlingssted efter stk. 1 bortfalder, hvis ventetiden til behandling på dette behandlingssted overstiger ventetiden til behandling på bopælsamtskommunens sygehuse eller et af de i 15, stk. 1-2 nævnte sygehuse, som amtskommunen samarbejder med eller sædvanligvis benytter. Hvis ventetiden til behandling overstiger 2 måneder, påhviler det ifølge 17, stk. 7, sygehuset snarest muligt efter modtagelsen af henvisningen at oplyse patienten om retten til selv at vælge behandlingssted efter stk. 1, og oplyse om ventetider til behandling på andre behandlingssteder, jf. 27 samt at tilbyde henvisning dertil. Ved sygehuset, at ventetiden på behandling vil overstige 2 måneder, allerede ved modtagelsen af henvisningen, skal sygehuset inden 8 hverdag meddele patienten disse oplysninger. Ifølge en vejledning udsendt af Sundhedsstyrelsen den 20. juni 2002 til landets sygehuse og de praktiserende læger om beregningen af ventetider i forbindelse med reglerne om det udvidede frie sygehusvalg skal der ved 1 måned forstås 30 dage, og 2 måneder er således 60 dage. I vejledningen er angivet et eksempel, hvor henvisning modtages på sygehuset den 1. marts, den 15. marts er der ambulant undersøgelse og samtykke indhentes, den 30. april er der operation. Ifølge vejledningen er den samlede aktive ventetid på 2 måneder i dette tilfælde, og patienten skal ikke have tilbudt behandling på privat sygehus efter fritvalgsreglen. Københavns Amt har ifølge amtets udtalelse af 3. marts 2006 beregnet tidsfristen efter 17, stk. 1, fra den 1. december 2003, hvor henvisningen blev modtaget. Amtet har beregnet ventetiden til 59 dage til indlæggelsen den 5. februar og 60 dage til operationen den 6. februar 2004, idet amtet ikke har medtaget perioden den 5. januar til den 11. januar Amtet har defineret denne periode hvor [...] var bortrejst - som passiv ventetid. Det er statsforvaltningens opfattelse, at fristen som Københavns Amt også har gjort skal regnes fra den 1. december For så vidt angår [...] udlandsrejse i uge 2 i 2004 må statsforvaltningen lægge til grund, at der ikke har været tale om, at behandlingen har været udsat efter patienten [...]s ønske pga. rejsen, jf. den oven for nævnte bekendtgørelse 17, stk. 3. Statsforvaltningen lægger herved vægt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse om, at for at der er tale om, at en behandling udsættes, forudsættes det efter ministeriets opfattelse, at der er SIDE 13

14 sættes det efter ministeriets opfattelse, at der er fastsat et behandlingstidspunkt, som ligger inden for 2 måneders fristen. I denne sag var der ikke fastsat et behandlingstidspunkt, da [...] nævnte udlandsrejsen under forundersøgelsen den 10. december 2003, hvor operationstidspunktet blev diskuteret. [...] kan således ikke anses for at have ønsket, at behandlingen blev udsat. På denne baggrund er det statsforvaltningens opfattelse, at perioden den 5. januar til 11. januar 2004 ikke skal opfattes som passiv ventetid efter bekendtgørelsens 17, stk. 3. Perioden skal således indgå i beregningen af ventetiden efter 17, stk. 1. I forlængelse heraf må statsforvaltningen lægge til grund, at ventetiden i denne sag har været på 66 dage til indlæggelsen den 5. februar og 67 dage til operationen den 6. februar. Det er således statsforvaltningens opfattelse, at Københavns Amt ikke i henhold til bekendtgørelsens 17, stk. 1, tilbød behandling til [...] inden for 2 måneder efter, at henvisningen var modtaget, og at [...] derfor ifølge bestemmelsen var berettiget til behandling på et andet sygehus. Statsforvaltningen lægger også herved vægt på, at [...] ikke ved at have accepteret en operationsdato efter den 18. januar 2004 kan siges at have accepteret, at 2 måneders fristen for behandling overskrides, idet der stadig var mulighed for, at behandlingen kunne finde sted efter den 18. januar til fristens udløb. Det bemærkes, at det efter statsforvaltningens opfattelse, ikke har betydning, at [...] den 10. januar 2004 fik tilbudt en ny operationsdato den 29. januar 2004 som lå inden for 2 måneders fristen. Statsforvaltningen lægger herved vægt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets bemærkninger om, at en én gang erhvervet ret til vederlagsfri behandling på grund af ventetid, der overstiger 2 måneder, efter ministeriets opfattelse ikke kan fortabes ved, at et behandlingsskrift efterfølgende fremrykkes til et tidspunkt inden for fristen. Endelig bemærkes det, at det, at [...] først blev opereret på Privathospitalet Danmark den 16. februar 2004 ikke har betydning, idet behandlingen på privathospitalet ifølge sagens oplysninger blev begyndt allerede den 30. december 2003, hvor [...] modtog medicinsk behandling fra Privathospitalet Danmark i form af en indsprøjtning af et SIDE 14

15 middel, som skulle få muskelfibromet til at skrumpe før operation. Statsforvaltningen lægger herved vægt på Københavns Amts egne bemærkninger om, at efter de lægefaglige oplysninger i sagen var der tale om ét behandlingsforløb på Privathospitalet Danmark, hvor den indledende medicinske behandling skulle mindske fibromet forud for operationen. Statsforvaltningen har på denne baggrund i brev af dags dato anmodet Region Hovedstaden om at genoptage sagen med henblik på at træffe en ny afgørelse i overensstemmelse med ovenstående. Statsforvaltningen skal beklage den lange sagsbehandlingstid. Kopi af dette brev er dags dato sendt til Region Hovedstaden og Folketingets Ombudsmand. Udtalelsen vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside ( Med venlig hilsen Breüner Lone B. Christensen Kontorchef Maiken Fuldmægtig SIDE 15

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital.

2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. 2007-05-16. Region Hovedstaden. Refusion af udgifter til behandling på privathospital. Resumé: Udtalt, at en patient ikke var blevet tilbudt behandling inden for 2 måneder, og at patienten derfor ifølge

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem.

2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. 2008-05-08. Københavns Kommune. Betaling for vask på plejehjem. Resumé: Udtalt at statsforvaltningen ikke foretager yderligere, idet Københavns Kommune har besluttet at ændre fastsættelsen af betalingen

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening.

Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. Statsforvaltningens brev af 31. marts 2008 til en brancheforening. 31-03- 2008 De har ved brev af 8. december 2006 rettet henvendelse til det daværende Statsamtet Sønderjylland med en klage over Miljøcenter

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme Dato: 19. januar 2015 Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme I medfør af 88, stk. 6, og 89, stk. 5, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at en af Dragør Kommune påtænkt parkeringsordning vil være i strid med 107, stk. 2,

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital. en kort orientering til patienter og pårørende. Patientrettigheder Januar 2011. Frederikssund Hospital Patientrettigheder Januar 2011 Patientrettigheder en kort orientering til patienter og pårørende Frederikssund er et nærhospital i Region Hovedstaden. I denne pjece kan du læse om dine rettigheder som

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4

Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4 Trafikselskabet Movia valg af finansieringsmodel efter lov om trafikselskaber 3, stk. 3 og 4 Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til Rødovre Kommune. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at den

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere