Messe ABC Affald se også emballage Aktiviteter på standen Beredskabsforanstaltninger og betingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Messe ABC Affald se også emballage Aktiviteter på standen Beredskabsforanstaltninger og betingelser"

Transkript

1 Messe ABC Affald se også emballage Aktiviteter på standen Beredskabsforanstaltninger og betingelser Bestillinger til Aalborg Kongres & Kultur Center Brandsikkerhed m.v. Dankort Dekoration Dimensioner og gulvbelægning i Aalborg Kongres & Kultur Center Emballage Event Fair, Fair Guide og Expo-Guide m.fl. advarsel mod Forsikring Fotokopi- og faxservice Gods Grill Gulve Højttalermeddelelser Nattevagt Opklæbning og ophængning samt tæppemontering Opbygningshøjde Priser Rygepolitik Salg fra standen Udskænkning, servering og smagsprøver Åben ild Affald se også emballage Affald under indrykning samt under nedtagning skal anbringes i anviste containere og ikke efterlades på standen eller gangarealer. Aktiviteter på standen Messeaktiviteter / uddeling af brochuremateriale m.v. skal foregå på standen og gangarealet i umiddelbar forbindelse med standen og er IKKE tilladt på messens øvrige område eller andre steder i huset. Video, film, musik eller andet AV-udstyr på standen skal anbringes mindst 1 meter fra nabostand eller gangareal, og støjniveauet må ikke overstige 70 db (A) målt en meter fra standen. Desuden skal udstilleren sikre at have et tilstrækkeligt antal stå- eller siddepladser på standen ved fremvisning. Yderligere er det ikke tilladt for udstilleren at starte anlæg, der udvikler røg, damp og lign., der kan være til gene for øvrige udstillere og besøgende. Beredskabsforanstaltninger og betingelser Anvendelse af eller udstilling af F-gas og lignende trykflasker, brandfarlige væsker mv. samt brug af anden form for åben ild, skal i hvert enkelt tilfælde skriftligt søges godkendt hos Beredskabscenter Aalborg, tlf Generelt må der ikke anvendes levende lys, stearinlys eller anden form for åben ild i messefaciliteterne. Eventuel anvendelse af åben ild skal i hvert enkelt tilfælde skriftligt søges godkendt hos Beredskabscenter Aalborg. Til dekoration af stande må der ikke anvendes let brandbart materiale. Indholdet af brændstof i køretøjers brændstoftanke må ikke være større, end hvad der er nødvendigt for ind- og udkørsel i hallen. I messeperioden skal køretøjets strømforsyning være afbrudt ved køretøjets akkumulator. Bestillinger til Aalborg Kongres & Kultur Center Deadline for bestillinger er fredag 6. januar Er der spørgsmål kontakt venligst Pia Germann Knudsen, , Brandsikkerhed m.v. Beredskabscenter Aalborg, tlf , er messens øverste myndighed, hvad angår brandsikkerhedskrav m.v. Centret vil have beredskabsfolk til stede i AKKC på alle åbningsdage. Anvisninger fra de tilstedeværende beredskabsfolk skal følges i alle henseender. Messeledelsen kan evt. inddrages, hvis det ønskes.

2 Se i øvrigt afsnittet Åben ild og Beredskabsforanstaltninger. VIGTIGT: Tilsynet er skærpet de senere år. Derfor skal det indskærpes, at der kun må placeres genstande inden for det areal, I som udstiller har købt. Dankort Der forefindes hæveautomat i forhallen. Dekoration Tekstiler, der benyttes som dekoration og skiltning på standen, skal være brandimprægnerede. Dimensioner og gulvbelægning i Aalborg Kongres & Kultur Center Messeområde Højde til loft Gulvbelægning Hal A - Aalborghallen 15 meter Træ (eg) Hal B - Scene i Aalborghallen - Træ (mat sort) Hal C - Foyer, Aalborghallen 4,50 meter Grå klinker Hal D - Forhallen 4,30 meter Grå klinker Hal E - Europahallen 8 meter Træ (Merbaum) Hal E - Foyer, Europahallen 4 meter Grå klinker Hal F - Forpladsen Betonfliser i felter á 2x2 m kantet af chaussesten Hal G - Garderobegaden 2,90 meter / 2,28 meter i køjerne (sidelokalerne til Garderobegaden) Gråt nålefilt Porte / gennemgang Elefantport indkørsel via rampe til Hal A Adgang til foyer via Hal A Girafport, Hal E Adgang til Hal E via Girafport B 3,00 x H 3,85 meter B 3,50 x H 2,15 meter B 3,00 x H 4,00 meter B 2,60 x H 2,60 meter Emballage Tom emballage kan opbevares i anvist område under messen. Det vil ske på eget ansvar. Emballage m.v. henstillet på gangarealer og andre steder uden for standarealet betragtes som affald og fjernes efter endt indrykningstid, hvor rengøring og evt. tæppepålægning af gangarealer påbegyndes. VIGTIGT: Mærk jeres emballage tydeligt med navn og evt. standnummer. Event Fair, Fair Guide og Expo-Guide m.fl. advarsel mod Vore udstillere bliver desværre jævnligt generet af henvendelser fra en række udenlandske firmaer der tilbyder optagelse og/eller annoncering i deres messeguide på internettet - "Event Fair" Bratislava (SK), "Fair Guide", Construction Data Verlag AG, Østrig og Expo-Guide, Mexico, er nogle af aktørerne..! Firmaeerne tilbyder optagelse/annoncering i hjemmesidens messeguide. Det fremgår ikke tydeligt ved fremsendelsen af tilbuddet, men vi gør opmærksom på, at man ved underskrivelse af en kontrakt hos det pågældende firma og binder sig til at betale cirka DKR for en periode på tre år. Firmaerne giver som regel indtryk af at have et samarbejde med diverse messecentre - dette er dog ikke tilfældet. Aalborg Kongres & Kultur Center har på intet tidspunkt haft noget med disse firmaer at gøre og har ikke udleveret navne eller adresser på udstillere. Disse skaffer firmaerne sig selv ved at kopiere fra de forskellige udstillingers hjemmesider. Bl.a. Fair Guide/Construct Data Verlag AG opererer i flere lande, og i Tyskland er der afsagt dom i en sag mod firmaet. Construct Data Verlag AG er blevet dømt for bedrageri, de har ikke ret til at gøre krav om betaling gældende mod en kunde, der havde underskrevet firmaets formular, kundens optagelse på internetsiden skal slettes, og Construct Data Verlag AG skal betale begge parters sagsomkostninger. Aalborg Kongres & Kultur Center tager stærkt afstand fra firmaets metoder, og vi vil på det kraftigste opfordre vores udstillere til at vurdere, om de vil optages på hjemmesiden - vi mener ikke, det er pengene værd. Generelt opfordrer Aalborg Kongres & Kultur Center vore udstillere til at være opmærksomme, hvis de bliver kontaktet af firmaer, der påstår at have et samarbejde med AKKC. Forsikring Det påhviler den enkelte udstiller bl.a. at forsikre de effekter, der udstilles på standen samt mod de eventuelle skader, som produkter, personer eller udstillingseffekter kan forvolde mod tredjemand. F.eks. mod en gæst mens denne opholder sig på eller ved udstillerens stand. Tal med jeres forsikringsselskab forud for messedeltagelsen, så I er sikre på dækningen, også hvad angår simpelt tyveri.

3 Fotokopi- og faxservice På Arrangørkontoret i Forhallen hjælper vi gerne med at faxe og fremstille fotokopier. Sort/hvid 1 kr. pr. stk., farve 3 kr. pr. stk. inklusive moms. Gods Udstillere skal selv foranledige bestilling af fragtmand til afhentning af gods i AKKC og skal selv forsyne gods med fragtbrev (AKKC udfylder ikke fragtbreve). Kontakt altid Arrangørkontoret i forhallen under nedtagning i forbindelse med afhentning af gods. AKKC påtager sig intet ansvar i forbindelse med afhentning af gods. Grill Ønskes brug af grill (kun gas) på standen skal der søges tilladelse hos Beredskabscenter Aalborg. Kontakt venligst Pia Germann, tlf , Gulve Der må ikke lægges betonfliser o. lign. elementer direkte på AKKCs gulve. Der skal lægges kraftigt plastik eller lignende materiale mellem fliser o. lign. og gulvene. Under genstande, maskindele o. lign., der udøver koncentreret tryk på gulvene, skal der placeres solide planker eller træstykker mellem gulv og genstande. Generelt: Udøver udstiller skade på gulv, vil pågældende blive debiteret for reparation af dette. Højttalermeddelelser For at undgå forstyrrende højttalermeddelelser, kan de enkelte aktiviteter på standende ikke blive annonceret. Arrangementer i AKKCs regi vil blive annonceret i begrænset omfang. Opklæbning og ophængning samt tæppemontering Vi tilbyder kroge og Poster Strips (let aftagelige klæbepuder) til ophængning af effekter på standvægge. S-kroge i 4 forskellige længder (5 cm, 25 cm, 50 cm og 75 cm) kan lånes på Arrangørkontoret. Hvis krogene ikke returneres, faktureres de udstilleren til dagsprisen dog mindst 25 kr. eksklusive moms pr. stk. På Arrangørkontoret kan købes Poster Strips; det eneste klæbemateriale der må benyttes på AKKCs standmateriel (vægge, friser m.v.). Poster Strips koster 2 kr./stk. Afrensning efter brug af andre klæbematerialer end Poster Strips, vil blive debiteret efter regning minimum én mandetime á 580 kr. eksklusive moms. Ved montering af eget tæppe, må dette kun ske ved hjælp af AKKCs dobbeltklæbende tæppetape, der kan købes i Arrangørkontoret. Reparation efter skader der opstår på gulve som følge af anvendelse af fremmed klæbemateriale vil blive debiteret udstilleren efter regning. Opbygningshøjde I henhold til kontrakten må opbygningshøjden af stande af hensyn til de øvrige udstillere ikke overstige 250 cm. Hvis højden ønskes overskredet, kan det kun ske i samråd med arrangøren og eventuelt mod betaling af udvidet standleje. Priser Alle anførte priser på teknisk udstyr - standopbygning, el, spotlights, Internet, VVS, tæppe og blomster samt inventar og frisetekster omfatter leje alle messedage samt montering og demontering og borttransport. Alle anførte priser er eksklusive moms. Rygepolitik Al tobaksrygning skal ske udendørs. Salg fra standen Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler vedrørende salg på messer og udstillinger tillader, at der optages bestillinger på de varer, som den forretningsdrivende normalt sælger til forbrugere til varens sædvanlige pris, samt direkte salg af alle de udstillede varer. Reglerne fremgår af Næringslovens 15, stk For at kunne foretage salg fra standen er det endvidere en betingelse, at udstilleren er momsregistreret i Danmark. Udskænkning, servering og smagsprøver Aalborg Kongres & Kultur Centers restauratør har eneret på slag og servering af spisevarer og udskænkning af drikkevarer i AKKC. Dog bortset fra den fortæring de medarbejdere, som arbejder på standene indtager. Udlevering af smagsprøver (inkl. reklamegaver) må finde sted. Ønskes salg og udlevering af spise- og drikkevarer fra standen, kan dette kun finde sted efter forudgående aftale med Aalborg Kongres & Kultur

4 Centers restauratør (evt. mod erlæggelse af afgift). Kontakt restauratør Lars Mouritzen, Restaurant Papegøjehaven, telefon Åben ild Af hensyn til brandfare er det strengt forbudt at anvende levende lys, åben ild som f.eks. tændte gasbrændere og lignende på standene.

5

6 Detailtegning af standen UUG 2017 (Deadline 6. januar 2017) Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller - virksomhed: CVR nr.: Følgende SKAL udfyldes: Af tekniske årsager er det nødvendigt for os her at få specificeret / bekræftet jeres ønsker, hvad angår standopbygning sæt X: Standvægge: Ja Nej Friser: Ja Nej BEMÆRK: Hvis I ikke ønsker AKKCs standopbygning, men undlader at fortælle os det, vil demontering af vores opbygning blive debiteret jer efter regning. Indtegn venligst jeres stand herunder og indtegn bestilte installationer, supplerende vægge m.v., med symboler i henhold til jeres ordrer på bestillingsskemaerne. *) BEMÆRK: Skal der ikke udføres installationer, monteres supplerende vægge m.v. er det unødvendigt at tegne standen. Standvæg brug blå farve Frise brug rød farve Ingen frise brug stiplet streg

7 Bestillingsskema 1 (Deadline 6. januar 2017) standvægge, døre, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller virksomhed: CVR nr.: Supplerende standvægge, døre Symbol Beskrivelse Stk./m./m 2 Stk./m./m2 pris Standvægge (hvide), 250 x 100 cm 320,- Standvægge (hvide), 250 x 50 cm 200,- F Standvægge (250 x 100 cm) med farvet folie* (farveprøver kan rekvireres) 650,- F Standvægge (250 x 50 cm) med farvet folie* (farveprøver kan rekvireres) 325,- Bestilling af farveprøver og nærmere oplysninger kontakt: Θ Dørelement 250 x 100 cm døråbning 200 x 85 cm 650,- Rengøring / støvsugning er inkluderet Rengøring støvsugning m.v. pr. m 2 pr. dag 0,- Rengøring gulvvask m.v. pr. m 2 pr. dag 10,- Afbestilling af standopbygning se forrige side Bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. FORBEHOLD: AKKC monterer gerne bannere og wirer til objekter m.v. i loftet i haller og øvrige faciliteter. Der tages dog forbehold, idet det ikke er muligt at tilbyde ophængning overalt og med lige stor præcision. Kontakt Pia Germann Knudsen og få alle yderligere oplysninger desangående , Time Beskrivelse pris Montering af banner i loft (inklusive lift). Efter aftale kun efter regning (Banner skal være klargjort med stivere og øjer) Leje af gaffeltruck max kg inklusive fører kun efter regning 580,- Bestilling og nærmere oplysninger kontakt: *) Faktureres af Wieben Design Alle priser er inklusive leje, montering og nedtagning eksklusive moms

8 Bestillingsskema 2 (Deadline 6. januar 2017) - Internet, teknikerassistance og fastnet telefon/telefax Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller virksomhed: CVR nr.: Der er to muligheder for at blive koblet på Internettet i AKKC. Disse fremgår herunder. Vil I vide mere om Internetopkobling kontakt ADSL opkobling (trådført separat identitet). Anfør evt. på Detailtegning af standen, hvor ADSL-stikket ønskes placeret. Symbol Beskrivelse Antal opkoblinger Pris pr. opkobling ADSL 2/2 Mbit/s 1.495,- ADSL 4/4 Mbit/s 1.995,- ADSL 8/8 Mbit/s 2.495,- ADSL 10/10 Mbit/s 2.995,- ADSL 20/20 Mbit/s 3.495,- ADSL 30/30 Mbit/s 3.995,- Internet gratis trådløs opkobling Opkobling på AKKCs eget trådløse TDC-netværk. Brug forudsætter bl.a. at computeren er udstyret eller udstyres eksternt med trådløst netkort. Koden oplyses på messen. Beskrivelse Pris Ubegrænset trådløs adgang til Internettet i AKKC 0,- Teknikerassistance Beskrivelse Teknikerassistance f.eks. til support i forbindelse med opkobling Tillæg efter ordinær opbygnings- og nedtagningstid tid: 200,- pr. time 650,- Bestilling af teknikerassistance kontakt: Fastnet til telefon og telefax Det er vores erfaring, at der ikke i større udstrækning anvendes fastnet på vore messer og udstillinger, men naturligvis kan konventionelle telefonlinier fortsat etableres midlertidig i AKKC f.eks. til telefax. Bestilling af fastnet til telefon og/eller telefax kontakt: Time pris Alle priser er inklusive leje, opsætning og nedtagning eksklusive moms

9 Bestillingsskema 3 (Deadline 6. januar 2017) - el-installationer / el-forsyning, spotlights, montør-assistance m.v. Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller virksomhed: CVR nr.: El-installationer (standen er inkluderet én stikkontakt 230V / 2kW) Symbol Beskrivelse Stk. Stk. pris V stikkontakt (2 kw) med jord 649,- Døgnstrøm 230 V til udstyr m.v., der ønskes i drift hele døgnet i messeperioden 1D tillæg til stikkontakt for hele perioden 312, V CEE stikkontakt 16 A 1.964,- Døgnstrøm 400 V 16A til udstyr m.v., der ønskes i drift hele døgnet i 16D messe-perioden tillæg til stikkontakt for hele perioden 578, V CEE stikkontakt 32 A 2.655,- Døgnstrøm 400 V 32A til udstyr m.v., der ønskes i drift hele døgnet i 32D messe-perioden tillæg til stikkontakt for hele perioden 808, V CEE stikkontakt 63 A 4.620,- Døgnstrøm 400 V 63A til udstyr m.v., der ønskes i drift hele døgnet i 63D messe-perioden tillæg til stikkontakt for hele perioden 1.155,- Spotlights til montering på bagvæg Symbol Beskrivelse Stk. r 75 W halo spot 265,- ra 160 W halo spot på 50 cm arm til montering på frise eller væg 295,- Bestilling af montagehjælp kontakt: El-montør-assistance Time Beskrivelse Pris El-montør-assistance. Tillæg efter ordinær opbygnings- og nedtagningstid tid: 200,- pr. time 650,- Bestilling af el-montør-assistance kontakt: Stk. pris Alle priser er inklusive leje, opsætning og nedtagning eksklusive moms

10 Bestillingsskema 4 (Deadline 6. januar 2017) loftsmonteret standbelysning Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller virksomhed: CVR nr.: Loftsmonteret standbelysning FORBEHOLD: AKKC monterer gerne standbelysning på rig i loftet i haller og øvrige faciliteter. Der tages dog forbehold, idet det ikke er muligt at tilbyde ophængning overalt og med lige stor præcision. Kontakt Pia Germann Knudsen og få alle yderligere oplysninger desangående , Standard- Beskrivelse lysrigs 1 2 Lysrig 3 meter med 4 x 1000W spot inkl. montering i loft se eksempel næste side 2.520,00 Lysrig 3 meter med 4 x 2000W spot inkl. montering i loft se eksempel næste side 4.035,00 Stk. Stk. pris Lysrig med ydermål på 3 x 6 meter monteret med 12 x 2000W spot inkl. montering i loft se eksempel næste side ,00 Lysrig med ydermål på 6 x 6 meter monteret med 18 x 2000W spot inkl. montering i loft se eksempel næste side ,00 Lysrig med ydermål på 6 x 8 meter monteret med 24 x 2000W spot inkl. montering i loft se eksempel næste side ,00 6 Lysrig med ydermål på 9 x 9 meter samt mellembro monteret med 42 x 1000W spot inkl. montering i loft se eksempel næste side Alle lysrigs kan også leveres på ben efter tilbud ,00 Bemærk: Lysrigs kan KUN monteres i Aalborghallen og Europahallen. Alle priser er inklusive leje, opsætning og nedtagning eksklusive moms

11 Loftsmonteret standbelysning på rig Standardlysrig 1 og 2 (3 meter): Standardlysrig 3 (ydermål 3 x 6 meter): Standardlysrig 4 (ydermål 6 x 6 meter): Standardlysrig 5 (ydermål 6 x 8 meter): Standardlysrig 6 (ydermål 9 x 9 meter):

12 Bestillingsskema 5 (Deadline 6. januar 2017) - vand- og afløbsinstallationer - VVS, trykluft, montør-assistance m.v. Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller virksomhed: CVR nr.: Vand- og afløbsinstallationer - VVS Symbol Beskrivelse Antal Stk. pris!! "!! Bord med vask tilsluttet koldt vand og afløb 60 x 75 cm 60 x 150 cm (Sæt kryds ud for det ønskede mål på bord) Bord med vask tilsluttet koldt og varmt vand samt afløb 60 x 75 cm 60 x 150 cm (Sæt kryds ud for det ønskede mål på bord) 3.065, ,- V A Koldt vand (½ RG) og afløb (1 RG) fremført til stand 1.770,- V Tilførsel af koldt vand (½ RG) uden afløb 980,- A Afløb (1/1 RG) fra stand (beholder med pumpe) 925,- Tilslutning af udstillers vand- og afløbsinstallationer - se under Montørassistance til VVS & trykluft Trykluft-installationer T L Tilførsel af trykluft / leje af kompressor standard 8 bar angiv antal liter pr. min. og tryk HUSK evt. at bestille separat stikkontakt til kompressor Montør-assistance VVS & trykluft efter regning Time Beskrivelse Pris Montør-assistance til VVS & trykluft. Tillæg efter ordinær opbygnings- og nedtagningstid tid: 200,- pr. time 580,- Bestilling af montør-assistance til VVS & trykluft kontakt: Alle priser er inklusive leje, opsætning og nedtagning eksklusive moms

13 Bestillingsskema 6 (Deadline 6. januar 2017) - standtæppe, afdækning, montør-assistance m.v. Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller virksomhed: CVR nr.: Standtæppe (inklusive plastafdækning til beskyttelse af tæppe under indrykning) Antracit tæppe er inkluderet anden farve kan vælges mod egenbetaling Farve Beskrivelse Antal m 2 Pris pr. m 2 Standtæppe: Éngangsfilt. Brandimprægneret Farve: Lys grå (meleret) 82,- Standtæppe: Éngangsfilt. Brandimprægneret Farve: Antracit grå 82,- Standtæppe: Éngangsfilt. Brandimprægneret Farve: Rød 82,- Standtæppe: Éngangsfilt. Brandimprægneret Farve: Blå 82,- Standtæppe: Éngangsfilt. Brandimprægneret Farve: Grøn 82,- Standtæppe: Éngangsfilt. Brandimprægneret Farve: Sort 82,- Andre tæppefarver/typer kan tilbydes - kontakt: Tæppemontør-assistance Beskrivelse Tæppe-assistance til montering af udstillers egne tæpper. Tillæg efter ordinær opbygnings- og nedtagningstid tid: 200,- pr. time 580,- Bestilling af tæppemontør-assistance - kontakt: Rengøring / støvsugning - er inkluderet i standlejen Se bestillingsskema 1 Time Pris Alle priser er inklusive leje, opsætning og nedtagning eksklusive moms

14 Bestillingsskema 7 (Deadline 6. januar 2017) - blomster og grønne planter Uddannelse Uden Grænser 2017 / udstiller virksomhed: CVR. nr.: Blomster Nr. Billede Beskrivelse Stk. Leje ekskl. moms Køb ekskl. moms 1 Buket (årstidens farver eller efter aftale) inkl. glasvase 360,- 2 Buket (årstidens farver eller efter aftale) inkl. glasvase 240,- 3 Afskåret dekoration (årstidens farver eller efter aftale) 300,- 4 Blomstret plantedekoration 400,- 5 Kurvedekoration (årstidens farver eller efter aftale) 200,- 6 Orkide i højt glas 240,- 7 Orkide i lavt glas 180,- 8 Oliventræ, opstammet (højde cm) 400,- 9 Ficus, stuebirk (højde cm) 400,- 10 Kentia palme (højde cm) 400,- 11 Pachira (højde cm) 400,- Andre ønsker kontakt venligst Wendelbo Blomster Samsøgade Aalborg

15 P AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER 1 2 ELEFANTPORT TIL AALBORGHALLEN B 3,00 x H 3,85 M GIRAFPORT TIL EUROPAHALLEN B 3,00 x H 4,00 M P-AFGIFT 7 KR./TIME (AALBORG KOMMUNE) HVERDAGE LØRDAGE 8-14 PARKERING FORBUDT (PRIVAT PARKERING - EUROPARK) ANDRE BYGNINGER VESTERBRO FREDERIKSKILDEVEJ Transitrute TURISTBUSSER HOTEL PARKERINGS HUS VESTERBRO FORPLADSEN 1 2 AALBORGHALLEN EUROPAHALLEN Miljøzonemærke Undtaget EUROPA PLADS 4 DK-9000 AALBORG AKKC.DK

Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v.

Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. Bestillingsskema 1 standvægge, friser, døre, overliggere, rengøring, bannerophæng, wiremontering, liftleje m.v. Bryllupsmesse d. 29. januar 2017 / udstiller virksomhed: Standvæggge, friser, døre og overliggere

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder!

KICK- START STANDE FORÅRETS SALG ENTRÉ GRATIS. Endnu ledige. Nu 10% rabat FOR JERES MESSEGÆSTER. - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! DET NYE Nu 10% rabat PÅ STANDEN VED BESTILLING FØR 1. NOVEMBER 2011 KICK- START FORÅRETS SALG - mød over 20.000 købedygtige nordjyder! GRATIS ENTRÉ FOR JERES MESSEGÆSTER Endnu ledige STANDE - SE STANDPLAN

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle regler og retningslinjer 1-4. Adgangskort: Se under hhv.»invitationer«,»parkering«og»udstillerkort«på de følgende sider. Aflæsning:

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 AUGUST 2013 Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 Opbygning Onsdag den 28. august, kl. 08.00 22.00 Nedtagning Fredag den 30. august, kl. 16.00 22.00

Læs mere

Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens

Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens Udstiller information til Forbruger og Boligmessen 11. og 12. november Horsens Halinformation: Forum Horsens Langmarksvej 53 Tlf: 76 29 23 23 Mail: forum@horsens.dk Kontakt til messearrangøren på: 60 17

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Generelle regler. for udstillere i:

Generelle regler. for udstillere i: 1 Generelle regler for udstillere i: 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2014 INFO Side 1 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og betaling

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Sjælland, Roskilde. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden på Sjælland,

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Procesdure under opsætning og nedtagning af stande

Procesdure under opsætning og nedtagning af stande Procesdure under opsætning og nedtagning af stande Ind- & udrykningstider Generelle indrykningstider: Tirsdag, den 24. oktober kl. 08.00-19.00 Generelle udrykningstider: Torsdag, den 26. oktober kl. 15.00

Læs mere

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv MESSE HÅNDBOG En verden af Erotik, Sex & Samliv ARRANGØR PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERKORT Erotic World ApS Naverland 34 2600 Glostrup Michel Mortensen (+45) 77 33 41 51 E-mail: info@eroticworld.dk Web

Læs mere

Vardevej 1 DK-7400 Herning +45 9926 9926 mch.dk. Generelle regler for udstillere

Vardevej 1 DK-7400 Herning +45 9926 9926 mch.dk. Generelle regler for udstillere Vardevej 1 DK-7400 Herning +45 9926 9926 mch.dk Generelle regler for udstillere Generelle regler for udstillere Udstilleren har ansvaret for, at regler fastsat af messearrangør, brandvæsen eller andre

Læs mere

MESSEN MESSE GUIDE. 31. jan.- 2. FEB. Februar 2014 Gratis

MESSEN MESSE GUIDE. 31. jan.- 2. FEB. Februar 2014 Gratis MESSEN 31. jan. 2. FEB. MESSE GUIDE Februar 2014 Gratis EXPO EXPO Kort overblik EXPO Standplan Side 3 Praktisk info A til Å En masse detaljer omkring messen, fra aktiviteter på standen, til opbevaring,

Læs mere

UDSTILLERMANUAL OKTOBER 2017

UDSTILLERMANUAL OKTOBER 2017 UDSTILLERMANUAL 10. 11. OKTOBER 2017 WHINN.DK #WHINN Side 1 VELKOMMEN Kære WHINN UDSTILLER Vi er stolte af at sige velkommen til WHINN Week of Health and INNovation 2017. Denne manual giver dig informationer

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

MCH Ordensregler. Brugte varer Brugte varer og maskiner må ikke udstilles.

MCH Ordensregler. Brugte varer Brugte varer og maskiner må ikke udstilles. MCH Ordensregler MCH Ordensregler Udstillere har ansvar for at overholde de regler, som følger af relevant lovgivning og/eller, som er fastsat af messearrangør og myndigheder (eks. SKAT, brandvæsen, fødevarestyrelsen,

Læs mere

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG

Vagabond. Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG Vagabond Rejsemesse for Kvalitetsrejser: 17. 18 & 19. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Vagabond Rejsemessen

Læs mere

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER

REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER REGLER OG PRISER FOR ERHVERVSUDSTILLINGER 3. - 5. JUNI 2016 TRADITIONER OG GODE HANDLER PÅ DANMARKS STØRSTE DYRSKUE Erhvervsudstillingen på Roskilde Dyrskue har et bredt udvalg af stande, som sælger alt

Læs mere

Forbrugermessen. Fredag Fredag 1., 1., lørdag 2. og og søndag 3. april 3. april 2011 2011. Mindst 200 udstillere

Forbrugermessen. Fredag Fredag 1., 1., lørdag 2. og og søndag 3. april 3. april 2011 2011. Mindst 200 udstillere Mindst 200 udstillere stiller op med inspiration og aktivitet Forbrugermessen 2011 Fredag Fredag 1., 1., lørdag 2. og og søndag 3. april 3. april 2011 2011 Endnu ledige stande se standplan på akkc.dk/forår2011

Læs mere

Invitation til FVD s vandværksudstillinger

Invitation til FVD s vandværksudstillinger Invitation til FVD s vandværksudstillinger Roskilde fredag den 30. januar og Aars fredag den 20. marts 2015 FVD-udstilling Roskilde og Aars! FVD inviterer til udstilling: Fredag den 30. januar 2015 i Roskilde

Læs mere

ABC og fakta for udstillere

ABC og fakta for udstillere ABC og fakta for udstillere Affald Der vil være opstillet affaldscontainere bag Lokomotivværkstedet til brug for opsamling af affald. Herudover vil der blive opstillet affaldskurve på selve udstillingsarealet.

Læs mere

HR MESSE. 5. og 6. oktober 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.

HR MESSE. 5. og 6. oktober 2011 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN. ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 HR MESSE ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 5. og 6. oktober 2011 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED MELLEM

Læs mere

Udstillerinfo Kontaktinfo - Vigtige datoer og deadlines - Generel information Hoteller Udstillerreglement Brandcirkulære - Parkeringsforhold

Udstillerinfo Kontaktinfo - Vigtige datoer og deadlines - Generel information Hoteller Udstillerreglement Brandcirkulære - Parkeringsforhold Udstillerinfo 2017 Kontaktinfo - Vigtige datoer og deadlines - Generel information Hoteller Udstillerreglement Brandcirkulære - Parkeringsforhold Kontaktinfo Ved spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte

Læs mere

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE 29.09.201 1 ODENSE 3 VIGTIGE DEADLINES PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND OPBEVARING INTERNET NEDTAGNING AF STAND KONTAKT PROGRAM FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER MORGENMAD

Læs mere

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A.

MESSEHÅNDBOG. Alle stande er som udgangspunkt helt tomme og blot omringet af bannere, der adskiller fra de øvrige stande, samt elektricitet 230V 10A. Velfærdens Innovationsdag 2016 28. januar 2016 MESSEHÅNDBOG Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på Velfærdens Innovationsdag 2016. Vi beder dig om at gennemlæse

Læs mere

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia

Danmarks STØRSTE. kreative messe 25.-27. oktober 2013. MESSE C, Fredericia dage 2013 Danmarks STØRSTE kreative messe 25.-27. oktober 2013 MESSE C, Fredericia SuCCESEN vokser. Knap 200 udstillere var med på tre travle og intensive messedage, da Kreative Dage i 2012 satte besøgsrekord

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 03.10.2018 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 0.10.2017 1 3 7 8 9 VIGTIGE DEADLINES PROGRAM PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND MESSEAREALET OG -FORHOLD OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER NEDTAGNING AF

Læs mere

HR-træfpunkt 2014. Den 1. og d 2. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG

HR-træfpunkt 2014. Den 1. og d 2. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG HR-træfpunkt 2014 Den 1. og d 2. oktober 2014 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på HR-træfpunkt 2014. Vi håber informationerne

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Fagfestival

Danske Fysioterapeuters Fagfestival Danske Fysioterapeuters Fagfestival 2012 22. 24. marts 2012 Odense Congress Center Udstillingsbetingelser Herlev Ringvej 2 C 2730 Herlev Telefon: 4492 4492 Fax: 4492 5050 Mail: exhibition@discongress.com

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 0.10.2017 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016

Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016 Bil og Livsstils Messe ved Golf & Fun Park, Marielyst for hele familien den 25. og 26. juni 2016 Golf & Fun Park inviterer til bil og livsstils messe i samarbejde med bilforhandlerne og cityforeninger,

Læs mere

REGLER OG PRISER M.V. FOR ERHVERVSUDSTILLINGEN

REGLER OG PRISER M.V. FOR ERHVERVSUDSTILLINGEN REGLER OG PRISER M.V. FOR ERHVERVSUDSTILLINGEN ROSKILDE DYRSKUE 2014 30. maj 1. juni Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk Under Roskilde Dyrskue Sekretariatet,

Læs mere

Vigtige datoer og deadlines s. 3 Generel information s. 5 Tekniske detaljer vedr. stand opbygning s. 6 Udstillerreglement s. 11 Kontaktinfo s.

Vigtige datoer og deadlines s. 3 Generel information s. 5 Tekniske detaljer vedr. stand opbygning s. 6 Udstillerreglement s. 11 Kontaktinfo s. Udstillermappe 1 Vigtige datoer og deadlines s. 3 Generel information s. 5 Tekniske detaljer vedr. stand opbygning s. 6 Udstillerreglement s. 11 Kontaktinfo s. 15 Parkeringsforhold s. 16 2 Vigtige datoer

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG

HR-træfpunkt 2015. Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG Øksnehallen HR-træfpunkt 2015 Den 30. september og den 1. oktober 2015 MESSEHÅNDBOG 1 LÆSEVEJLEDNING Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på HR-træfpunkt

Læs mere

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013

Roskilde Dyrskue. Information og regler. Fødevareog. Økologiudstillingen. 7. 9. juni 2013 Roskilde Dyrskue Information og regler Fødevareog Økologiudstillingen 7. 9. juni 2013 Sekretariat: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 70 26 62 00 www.roskildedyrskue.dk. E-mail: mail@roskildedyrskue.dk

Læs mere

AARHUS 1. NOVEMBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE AARHUS

AARHUS 1. NOVEMBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE AARHUS VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 01.11.201 1 3 5 5 6 6 8 9 9 10 VIGTIGE DEADLINES PROGRAMMET PARKERING INTERNET ELEVATORER OPSÆTNING AF STANDE MESSEAREAL OG -FORHOLD BRANDSIKKERHED DOS AND DON TS UDSTILLERFORPLEJNING

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

AARHUS 12. APRIL 2018 UDSTILLERVEJLEDNING AARHUS

AARHUS 12. APRIL 2018 UDSTILLERVEJLEDNING AARHUS UDSTILLERVEJLEDNING.0.0 Aarhus 7 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL INTERNET BRANDSIKKERHED DO S & DON TS FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

information og vilkår

information og vilkår Ansøgning: Ansøgningsfrist for madboder er 1. februar 2016 (jo tidligere desto bedre). Ansøgningerne behandles og svar modtages senest 1. marts 2016. Ansøgning skal udfyldes direkte via ansøgningslinket

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Der henvises også til Odense Congress Centers generelle retningslinjer og regler. Adgangskort Aflæsning Se under hhv.»invitationer«og»udstillerkort«på de følgende sider. I hallerne

Læs mere

Er du dus med himlens fugle

Er du dus med himlens fugle AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER FREDAG 8., LØRDAG 9. OG SØNDAG 10. FEBRUAR Er du dus med himlens fugle Der er endnu ledige stande - se standplan m.v. på outdoormesse.dk - så bliv udstiller i Aalborg de

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

HR MESSE. 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 HR MESSE ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 1. og 2. oktober 2008 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED MELLEM

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Danmarks eneste specialmesse for campingfolket. Messehåndbog. Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010

Danmarks eneste specialmesse for campingfolket. Messehåndbog. Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010 Danmarks eneste specialmesse for campingfolket Messehåndbog Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010 akkc.dk/camping2010 1. Velkomst og tjekliste/stikordsregister 2. Vigtige datoer, P-forhold

Læs mere

aug/2017 wonderfestiwall

aug/2017 wonderfestiwall INFORMATION OG VILKÅR FOR MADBODER PÅ WONDERFESTIWALL 2017 17. 20. aug/2017 wonderfestiwall Ansøgning Ansøgningsfrist for madboder er 1. april 2017 (jo tidligere, jo bedre). Ansøgningerne behandles og

Læs mere

Hvor: Tap 1, Ny Carlsbergvej 91, 1760 København V. Læs mere: beerfestival.dk

Hvor: Tap 1, Ny Carlsbergvej 91, 1760 København V. Læs mere: beerfestival.dk ØLFESTIVAL En af Københavns mest folkelige og populære begivenheder er Danske Ølentusiasters Ølfestival som afholdes i historiske omgivelser i en af de gamle tappehaller på Carlsberg. For 11. gang inviterer

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017.

Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS februar 2017. UDSTILLER MANUAL Praktiske oplysninger om at ansøge og deltage som udstiller ved CPH ART WORKS 4.-5. februar 2017. Tak for din interesse i en stand hos CPH ART WORKS! I denne udstiller manual finder du

Læs mere

Ølfestival i København maj 2012

Ølfestival i København maj 2012 April 2012 Kære Udstiller Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. udstillervarer,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013 April 2013 Kære udstiller på Ølfestival 2013 Vi glæder os rigtig meget til at se jer i TAP I. Nu vil vi bede jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. salg af udstillervarer

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

Maskin- og produktudstillere

Maskin- og produktudstillere Maskin- og produktudstillere 2. 4. juli 2015 Maskiner Nyhedsprisen Dyr Mennesker www.landsskuet.dk Regler, priser og bestilling af stande Formålet med denne lille folder er at lette arbejdet for Landsskuets

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Katalog over indendørs standard stande EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008. Danske Ølentusiaster

Katalog over indendørs standard stande EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008. Danske Ølentusiaster Katalog over indendørs standard stande EUROPEAN BEER FESTIVAL 2008 Danske Ølentusiaster European Beer Festival. Standkatalog. Side 1 af 9 Fælles specifikationer: Type: Grundstand med friser og bagvæg.

Læs mere

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Telt og udstyr: Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

på Juelsminde Halvøen

på Juelsminde Halvøen Det Gode Oplevelsesmessen Det Gode 1. og 2. april 2017 i Juelsminde Hallerne FORPLADS Udendørsstande IND Bagvæg + lærred Billetter F HORNSYLD/BRÅSKOV/BJERRE Højttaler Scene 4 x 8 meter 40 cm høj Mixer

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

SIKRING AF PERSON, BOLIG & EJENDELE

SIKRING AF PERSON, BOLIG & EJENDELE SIKRING AF PERSON, BOLIG & EJENDELE 2018 Danmarks første sikkerhedsmesse for forbrugere ØST 7.- 8. april Roskilde Kongrescenter 21.- 22. april Messe C, FredericiaVEST Velkommen til den nye forbrugermesse

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

Vagabond - REJS 10. 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 Vagabond - REJS 10 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK 23.-24.oktober 2010 MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE STED

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR INDHOLD Om Naturmødet... 3 Tilmelding af aktiviteter... 5 Tilmelding af stadeplads samt tilhørende begivenheder... 6 Priser for leje af stadepladser og

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER UDSTILLERVILKÅR Følgende udstillervilkår beder vi dig læse igennem og overholde i forbindelse med din kontrakt med os. Har du spørgsmål til punkterne, må du endelig vende tilbage til os. Vi ser frem til

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

skandinaviens største cykel- og triatlonmesse 2017 Bliv udstiller på skandinaviens største cykel- og triatlonmesse ØST 11.-12. november Roskilde Kongrescenter 25.-26. november MESSE C, Fredericia VEST Velkommen til CykelSportMessen - Skandinaviens

Læs mere

Vingsted Hotel & Konferencecenter

Vingsted Hotel & Konferencecenter R U T L U B K, 6 T 1 0 Æ 2 R D ID I T I R F OG EN G N I TILL S D U E CH N A R r æt s d i å e re p d j e b edar m e d eden l r o F og råde m o r kultu t Tirsdag 31. maj 2016 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted

Læs mere

Dansk Kosmetolog Forening. BEAUTY17 Messen. 4.. marts - 5. marts 2017 Øksnehallen, København

Dansk Kosmetolog Forening. BEAUTY17 Messen. 4.. marts - 5. marts 2017 Øksnehallen, København Dansk Kosmetolog Forening BEAUTY17 Messen 4.. marts - 5. marts 2017 Øksnehallen, København Denne messehåndbog indeholder praktiske informationer fra A-Z for dig som udstiller på BEAUTY17 Messen Vi håber

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

Ølfestival København 2010

Ølfestival København 2010 Kære udstiller 31. marts 2010 Ølfestival København 2010 Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i de nye omgivelser i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører

EL & TEKNIK messen omfatter: MAJ Måleinstrumenter. messen besøges af: Montører EL & TEKNIK 20 1 2 EL & TEKNIK 2012 8.- 10. MAJ 2012 ODENSE CONGRESS CENTER www.elogteknik2012.dk messen omfatter: Alarm, sikring og overvågning Automatisering Elinstallation Eldistribution Elteknik Energi

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Cafeteria Madstedet v/henrik Pedersen 97382055-24792055

Cafeteria Madstedet v/henrik Pedersen 97382055-24792055 Udlejning Softicemaskine af mærket Glace 230. Tank/kølekapacitet 2 x 15 liter. Kapacitet på 30 liter softice pr. time(ca. 300 softice pr. time). To smagsvarianter samt mulighed for at mixe. Mål: B 550

Læs mere