Gensidig forventningsafstemning til ønske om udbytte ved deltagelse af FTR i forum med ledere af lægesekretærer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gensidig forventningsafstemning til ønske om udbytte ved deltagelse af FTR i forum med ledere af lægesekretærer."

Transkript

1 Hospitalsenheden Vest Ledn. lægesekretærråd R E F E R A T Dato: 5. marts 2014 Elisabeth B. Christensen Emne: Ledn. lægesekretærrådsmøde Tid: Onsdag den Sted: Medicinsk konferencerum, RHE Deltagere: Rikke Viborg (RV), Berit Andersen (BA), Gurli Wolf (GW), Anne Kruse (AK), Hanne Dorthe Nielsen (HDN), Tina Holmgaard (TH), Cristina H. Kildevang (CHK) deltager i punkt 1+2+3, Elisabeth B. Christensen (EBC), Susanne Grandahl (SG), Lisbeth Clausen (LC), Marianne Knudsen (MK), Kirsten Trankjær (KT) Afbud: Dorthe Banner, Birthe Bækgaard, Mette Møller, Susanne Holmboe, Birgit Meldgaard, Lene Kragh, Nora Jakobsen, Ane Marie Dige, Susanne Gammelgaard, Tina S. Jensen Ordstyrer: TH Referent: EBC Dagsorden Referat Handling/opfølgning 1. Godkendelse af dagsorden Præsentationsrunde Velkommen til: Lisbeth Clausen, afd.sygepl., gyn.amb. Susanne Grandahl, chefjordemor, Obstetrisk Afd. Gurli Wolf, afd.sygepl., børneamb. 2. FTR Cristina og Birthe Gensidig forventningsafstemning til ønske om udbytte ved deltagelse af FTR i forum med ledere af lægesekretærer. Der er enighed om, at der er ønske om gensidig information såvel som dialog. Vilkår under kommunomudd. Sygeplejerskers vilkår ifm. diplomudd. er ændret fra fuldtidsstudie til deltidsstudie og tildeles 2 studiedage per modul. Fra dette råd er der tidligere besluttet, at der gives i alt 10 dage - eks. 1 dag per modul og 5 dage til afgangsprojektet. Det er op til den studerende i samråd med lederen hvordan disse studiedage fordeles igennem sundhedskommunomuddannelsen. Det er et vilkår, at den studerende investerer privat tid, såvel som det er en prioritet i afdelingen, når der tildeles efteruddannelse til den enkelte lægesekretær. Der er enighed om, at tidligere beslutning fastholdes 10 studiedage til den samlede sundhedskommunomudd. Opfølgning på udviklingsplaner Forespurgt fra FTR, orienteres der bordet rundt om, at der ved MUS Udviklingsplaner opbevares via RMUK alle afdeling er

2 udarbejdes udviklingsplaner til den enkelte lægesekretær. helt eller delvis i mål. Hvordan medvirker vi til, at der er ledere til i morgen? Der er bred enighed om, at vi skal spotte lederpotentiale og tilbyde lederafklaringskursus. Lederafklaringskursus via plan2learn.dk Apollon KT og MK orienterer om, at der på sigt vil blive indskrevet i honoreringsprincipperne for ledn. lægesekretærer, at de som min. har diplom i ledelse/er villig til at tage diplom i ledelse for at komme i betragtning til en stilling som ledende lægesekretær i HEV. CHK orienterer om, at for de lægesekretærer, som ønsker at gå ledervejen, kan akademiuddannelse i ledelse været et alternativ til kompetencegivende uddannelse ift. forberedelse til diplomudd. i ledelse. Der er ønske om, at der i lægesekretærernes overenskomst som min. er tilbudspligt ift. sundhedskommunomudd. Det drøftes, om vi bør ændre vores nuværende kompetenceudviklingskurser for lægesekretærer til 1 årligt samt kompetencegivende specialefag via COK og geografisk placeret i HEV eks. 1 forårs- og 1 efterårsfag dette særligt med øje for i bredt omfang at opkvalificere lægesekretærerne i HEV. Drøftelse af dette ved næste evaluering af For nuværende opleves det bredt i HEV, at der ændres på afdelingskonstruktionerne, og dermed også funktionslederlaget i de enkelte afdelinger. Ved flere stillingsopslag til ledende lægesekretær er det oplevet, at der ikke var ansøgere/kvalificerede ansøgere. Det har derfor ikke været muligt at genbesætte med ledende lægesekretærer, hvorfor der i flere afdelinger er valgt at fokusere på ledelse før faglighed. HK-lægesekr. klub RHE/RHL Ved dette års generalforsamling er de to HK-klubber samlet. Til orientering. Side 2

3 Arrangementer vil foregå på tværs af matriklerne så snart, at der er nedsat et arrangementsudvalg. 3. Elever + øvrigt MK og AK deltog i elevkonference i Skåde. TH deltog i elevkonferencen i Viborg. Begge arrangementer var vel organiseret såvel som godt besøgt. Der er bred enighed om at støtte op om disse arrangementer. HK-klubben støttede økonomisk til elevkonferencen i Skåde. Fremadrettet sikre, at der er deltagelse fra HEV til elevkonferencer. Evaluering af GVUelever EBC har et ønske om, at der er løbende skriftlig evaluering af GVU-elever. Disse sendes til GVUelevens afdeling. Dette er der enighed om. EBC tilretter e-dok instruks omhandlende dette. Elevplaner Det opleves bredt fra elevvejledernes side, at der er kort frist for modtagelse af elevplaner. Alle har til hensigt at tilrettelægge et optimalt forløb for den enkelte elev dette er for nuværende ikke muligt. Der er forslag om at lave en fordelingsnøgle af elever passende til hver afdelings kapacitet. KT tager kontakt til BM med ønske om at imødekomme en bedre planlægning for elever i HEV. Tages op til evaluering af Elever og arbejdstid Der spørges til, om elever må deltage i vagter dvs. kl. 7-15, 15-23, CHK undersøger via HK og vender tilbage. Efterskrift: Se mail fra CHK den elever må gerne deltage i vagtordning, dog ikke overarbejde. 4. Bentes opgaver Referat på skift Hjemmeside EBC Outlook EBC Gavekasse MK Outlook Der skal være mailgrupper: He Vest Ledere for lægesekretærer i HEV og He Vest Ledende lægesekretærer. EBC opretter og tilretter, giver besked til samarbejdspartnere. EBC opdaterer mødeindkaldelser for Gavekasse tages op til næste møde. Side 3

4 5. JFB i marken v. arb.grp. Akutafdelingen besøg den Fokus på overdragelse af patienter mellem afdelinger - Udfordringer med SpeechMax - Håndtering af epikriser Som bonus var der samtidigt nedbrud på EPJ under JFB s besøg. Arb.gruppen TH, MK, BA laver oplæg til næste skridt til Medicinsk Afdeling besøg dec Fokus på det ambulante område - Arbejdsgange omkring henvisning og indkaldelse - Konsekvenser ved ændringer i amb.spor/aflysning af amb.spor - Håndtering af klagesager - Scan til EPJ Kirurgisk Afdeling besøg den Fokus på booking og spildtid pga. aflysninger både på baggrund af manglende kapacitet og patient-initieret. - Fokus på skriv en opgave, der hober sig op, når andre mere akutte opgaver presser sig på. - Fokus på håndtering af opgaver på diverse lister/faner i EPJ bl.a. korrespondance og RSM. - Fokus på telefonpladsen hvilke opgaver et opkald afstedkommer. - Fokus på papirer trods EPJ. 6. Tidsfrister v. EBC EBC udtrykte stærk bekymring for diverse korte deadlines - Det opleves, at data ikke kan afleveres fyldestgørende grundet korte frister. - Implementering/ændringer forventes effektueret ud i hele organisationen. Det er et vilkår, vi må acceptere, og dernæst gøre efterspørgende instans opmærksom på den enkelte afdelings udfordring ift. det efterspurgte. Side 4

5 7. Introduktion af kompetenceudviklingskurser 8. Vikarkoder v. MK Det opleves særligt i Akutafdelingen, at der ikke er bestilt korrekte vikarkoder til afdelingernes vikarer. Dette betyder, at flere gange har stået uskrevne notater i standalone, da lægesekretærerne i Akutafdelingen ikke er blevet gjort opmærksomme på, at der er vikarer til stede. En anden STOR problematik er bestilling af disse vikarkoder og korrekt bestilling af disse. MK har samarbejdet med Ole Zielke omkring dette og har udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse for dette. Denne er dog IKKE rundsendt. Flere har oplevet divergerende oplysninger fra bl.a. Sundheds-it, når man søger hjælp til oprettelse af vikarkode til regional vikar/ekstern vikar, regionsid til vikar. KT og AK deltager i februar. Der mangler 2 personer til: aftales den MK går i tænkeboks, hvordan information omkring vikarer tilgår Akutafdelingens lægesekretærer mest hensigtsmæssigt. Der tages kontakt til Ole Zielke og etableres møde mhp. udredning af dette. 9. IT v. BA Digital signatur Flere har oplevet, at digital signatur er udløbet, men de enkelte har ikke fået besked. Derved kan der ikke indberettes til FMK, dødsattester, lægemiddeltilskud etc. Per Jørgensen tager dette videre Dødsattester Det er ikke et krav at indberette side 1 elektronisk se tidl. udsendte mail fra RK. Til orientering. Guideline til monitorering af udredningsret Guideline er under finpudsning. Udsendes fra Vivian Røjkjær, så snart det er muligt. Guideline fra Kirurgisk Afdeling tilsendes som inspirationsmateriale. Diagnoser De 4 for læger På Det Tværfaglige dokumentationsråd er det besluttet, at det er op til den enkelte afdeling at beskrive, hvordan diagnosehierakiet og den Beskrivelse for anvendelse af diagnosehieraki påhviler den enkelte afdeling. Side 5

6 hvide pil håndteres. Oplæg: - Opdatering af diagnosehierakiet inden for eget speciale er lægens ansvar - den hvide pil er lægesekretærens ansvar Bordscannere Konica Minolta har vundet udbudsrundet, hvilket betyder, at den mulige bordscanner, der kan indkøbes ikke er anvendelig pga. størrelse og arbejdsmiljø. Til orientering. BA har bragt dette videre Indkøbsafd., Finn Boel. BA skriver rundt og afdækker behov i de enkelte afdelinger for bordscannere, hvorefter problemstillingen evt. bringes til Kvalitetsrådet. Undervisning af elever i MidtEPJ Nye elever har ikke mulighed for at deltage i EPJ-undervisning, da de er på skole i Viborg i den periode. Der er forslag om, at der arrangeres fælles undervisning af lægesekretæreleverne af en lægesekretær i HEV. Skal diskuteres med BM - tages op til evaluering af Journalføringsregler Dokument er endnu ikke i e-dok. Faglig ansvarlig: Formand for ledn. lægesekretærråd/kt Ledelsesansvarlig: Birgitte Ostersen Afventer fortsat indsætning i e-dok. PTI-notater tilgængelig i e-journal EBC har oplevet, at dokumenter fra PTI ikke vises via e-journal. Det er uklart, om dokumenter fra PTI overføres løbende og denne proces ikke er afsluttet. EBC tager kontakt til Ole Zielke og afklarer dette. 10. Næste møde Evaluering af den Ledn.lægesekretærrådsmøde den hos Anne Kruse, Urinvejskirurgisk Afdeling, RHL. Side 6

Personalemøde d. 9. februar 2012

Personalemøde d. 9. februar 2012 Personalemøde d. 9. februar 2012 Til stede: Jeanette, Rubi, Lisbeth (til kl. 16.30), Line L., Birthe H., Jytte, Anette J., Charlotte, Suzanne, Stina, Lene L., Rikke, Lone, Heidi, Mette, Astrid, Marie (til

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet.

Erfaringer og anbefalinger. Udrulningen af den samlede EPJ. på Regionshospitalet. Randers og Grenaa. Regionshospitalet. Erfaringer og anbefalinger Udrulningen af den samlede EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa på Regionshospitalet Randers og Grenaa Indledning... 3 Organisation... 5 Sundheds Fagligt Indhold... 15

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13.05 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020

Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Folkeskolereformen - Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Udarbejdet af: Dagtilbud & Skole Vejen Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mål... 3 2.1. Overordnet formål... 3 2.2. Mål

Læs mere

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev

Elevhåndbog. -Den bedste start for en kontorelev Elevhåndbog -Den bedste start for en kontorelev Indholdsfortegnelse Velkommen til Fredericia Kommune 4 Fredericias vision 4 Om Fredericia Kommune 5 Byrådet 5 Direktionen 5 Fredericia Kommunes organisation

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008

Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 Referat fra TR møde Region Hovedstanden onsdag den 29. oktober 2008 (Deltagerliste findes til slut i referatet) Dagsorden 1) Kort fra TRR og Årskonference 2) Kort fra regionsbestyrelsen 3) Regions TR møder;

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder

Bedre matchning. - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Bedre matchning - Inspirationsguide til bedre matchning af ledige og virksomheder Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Matchning: Udfordringer og løsninger 5 1) Anvendelse af Jobnet.dk... 5 2) Kvalificering

Læs mere

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014

Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Referat af møde i Kursusudvalget 3. november 2014 Deltagere: Uddannelseskonsulent Jonna Thuesen, Områdeleder Bente Bruun Jørgensen, Ældrechef Lisbeth Schmidt, Sektorformand Connie Geisler, Områdeleder

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt.

Vi startede med en præsentationsmøde for Freja Stevenson, som deltog i mødet i stedet for Palle Bergstedt. Til: LUU AMU 15. maj 2012 Referat fra møde i LUU AMU, den 8. maj 2012 Afbud fra: Kjeld Saul, Camilla Bruun, Rikke Kongsmark (vikar for Konni Ford), Charlotte Nielsen, Mónica De las Mercedes, Bente Lyngbo,

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599

TILSYNSRAPPORT: Center for Særlig Social Indsats. 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 Center for Særlig Social Indsats 17. juni, 2015 Acadre: 15/1599 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Tilsynsførende Center for Job og Oplevelse (CFJOO) Afd.: Værkstedet Ellehammersvej 6, 3000 Helsingør Leder:

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 27. november 2014 kl. 8.30 12.00 Sted SOSU Nord, På Sporet 8, 9000 Aalborg, lokale 1.046 (henv. i informationen)

Læs mere