Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. oktober 2016"

Transkript

1 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. oktober 2016 Version: 1.0 Oprettet den 5. oktober 2016

2 Den 10. oktober 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB : VALIDERING PÅ ADRESSEDATA VED BOOKING : BORGERS FRAVALG AF A-KASSENS DELTAGELSE I FÆLLES JOBSAMTALE GÆLDER FOR EN SAMTALE/MØDE AD GANGEN : HÅNDTERING AF ASYNKRONITET I BOOKNINGER : HÅNDTERING AF DØDSFALD : UDVIDELSE AF PERSONSTATUSSERVICE MED OPLYSNINGER OM STATSBORGSKAB OG SLÆGTSSKAB TIL BØRN : UDSTILLING AF BORGERS HISTORISKE CPR. NR. I PERSONSTATUSSERVICE : ÆNDRET BESKRIVELSE TIL KONTAKTGRUPPE 8 OG FRAVÆR OG FRITAGELSER : NYE FRITAGELSER TIL INTEGRATIONSYDELSESMODTAGERE OMFATTET AF INTEGRATIONSPROGRAMMET : REGISTRERING AF DELVIS RASKMELDING : OPFØLGNING UDEN KONTAKT KUNNE REGISTRERES PÅ UDDANNELSESPARATE I KONTAKTGRUPPE 12 OG MIN PLAN : ÆNDRINGER TIL BEVILLINGSRAMMER : ÆNDRINGER TIL AFHOLDELSESKATEGORIER : ÆNDRET BESKRIVELSE AF UDDANNELSESPLANENS FIRE TRIN CV-WEBSERVICE : UDVIDELSE AF CV-WEBSERVICE A-KASSEKOMMUNIKATION : ÆNDRINGER TIL A-KASSEMEDLEMSREGISTRERING : OPSLAG PÅ BORGERS A-KASSEMEDLEMSSKAB I DFDG : ADGANG TIL AT HENTE RELEVANTE OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED MEDLEMSSKIFT : REGISTRERING AF MEDLEMSPERIODE, SOM LIGGER FØR EN TIDLIGERE MEDLEMSPERIODE I SAMME A-KASSE : OPDATERING AF MEDLEMSKAB FORSIKRINGSKATEGORI OG AFDELING : TILBAGEKALDELSE AF FEJLREGISTRERET MEDLEMSTILGANG : BESKED, HVIS ANDEN A-KASSE FORSØGER AT REGISTRERE MEDLEMSKAB, SOM KOLLIDERER MED NUVÆRENDE MEDLEMSKAB : ÆNDRINGER TIL BESTANDSDATA : FRAFILTRERING AF UNØDVENDIGE OPLYSNINGER I PERSONSTATUSSERVICE : BESKED OM ANSÆTTELSE I SENIORJOB UGERS JOBRETTET UDDANNELSE : FEJL VED SØGNING I AKS VITAS : UDVIDELSE AF NOTIFIKATIONSSERVICE OG WSRM-BESKED TIL JOBCENTRENE WEBSERVICEBESKEDER (WSRM) : NY MODEL FOR AFSENDERDATA I WSRM-BESKEDER Side 2/26

3 1. Kontaktforløb 1.1: Validering på adressedata ved booking For mødeindkaldelser med kontakttypen Personligt fremmøde validerer DFDG fremover for, at der er indsendt en struktureret adresse. Mødestedsoplysninger (InterviewLocationDetail) skal indsendes med adresse (AddressPostal) udfyldt. Feltet MailDeliverySublocationIdentifier kan indeholde jobcentrets navn. Feltet InterviewLocationDescription har i en periode været brugt til at medsende en ustruktureret adresse. Dette er ikke længere muligt. 1.2: Borgers fravalg af a-kassens deltagelse i fælles jobsamtale gælder for en samtale/møde ad gangen Når en borger, der har fravalgt a-kassens deltagelse i fælles jobsamtale, har været til samtale, bliver registreringen fremover nulstillet. Nulstillingen foretages på baggrund af registrering af afholdt samtale af typen Jobsamtale med deltagelse af a-kassen. Det er bl.a. derfor vigtigt, at fælles jobsamtaler registreres som typen Jobsamtale med deltagelse af a-kassen, selvom a-kassen evt. ikke deltager i samtalen, og ikke som Jobsamtale. OBS For borgere, som før releasen er registreret med et fravalg af a-kassens deltagelse, betyder ændringen, at fravalget vil blive nulstillet i forbindelse med førstkommende samtale af typen Jobsamtale med deltage af a-kassen. Det er fortsat kun jobcentret og a-kassen, som kan registrere borgerens fravalg. 1.3: Håndtering af asynkronitet i bookninger Der har været problemer med asykronitet mellem bookninger i DFDG og Jobcenter Planner. Problemerne er opstået som følge af databasetimeouts eller afvisning af booking som følge af DFDGs valideringer. Hvis bookningen ikke kan oprettes i DFDG, bliver der fremover sendt en annullering (CancelBooking) til Jobcenter Planner på den BookingGUID, som DFDG ikke kunne gemme. På denne måde sikres det, at Jobcenter Planner ikke har en booking, som DFDG har afvist. Tilsvarende, når DFDG afviser en opdatering af en booking (UpdateBooking) som følge af validering eller databasetimeout, sender DFDG efterfølgende en UpdateBooking til Jobcenter Planner, hvor Jobcenter Planner opdateres til at have det datasæt på bookingen, som DFDG har (idet DFDG ser bort fra opdateringen fra Jobcenter Planner). 1.4: Håndtering af dødsfald I forbindelse med borgeres dødsfald modtager DFDG oplysninger fra CPR-registret herom og foretager afslutning af åbne registreringer på borgeren. Med releasen håndterer DFDG afslutning af flere registreringer, sådan at jobcentret i færrest mulige situationer skal afslutte registreringer manuelt. DFDG afslutter fortsat ikke aktiviteter i Min plan. De skal afsluttes manuelt af sagsbehandler. Side 3/26

4 Oversigt over DFDGs håndtering af registreringer ved dødsfald Tilmelding Område Fravær/fritagelser Ved underretning fra CPR til DFDG om dødsfald sker følgende i DFDG: Afmelding foretages med ID 18 Ændret CPR-status Webservicebesked (WSRM) om afmelding sendes til jobcenter/a-kasse Igangværende fravær afsluttes Der sendes webservicebesked (WSRM) om opdatering af fraværet/fritagelsen Fremtidigt fravær (fremtidig startdato) slettes Der dannes webservicebesked (WSRM) om sletning af fraværet DFDG raskmelder sygemeldte (ID Død (eksisterende id)) Der sendes Webservicebesked (WSRM) til jobcentret og edagpenge Ny eller eksisterende funktionalitet? Bevilling Der sendes også webservicebesked (WSRM) til a-kassen for dagpengemodtagere. Afslutter bevilling (social aid) Systematisk formidling Sletter Omfattet af systematisk formidling CV Huskeservice Kontaktgruppe Sletter sammenkobling i DFDG mellem CV-nr. og CPR-nr. (Selve CV et slettes ikke, da det ligger på Jobnet, hvor det først slettes efter 18 måneder uden indlogning) A-kasser modtager fremover ikke webservicebesked (WSRM) om manglende CV-søgbarhed ved dødsfald Sletter tilmelding til huskeservice Sletter ikke-afsendte huskeservice beskeder Kontaktgruppe lukkes (kontaktgruppelukning er det sidste, der foretages af batchjobbet, som rydder op) Der sendes webservicebesked (WSRM) om lukning af kontaktgruppe WSRM med besked (warning) at personen er død. Sendes til jobcenter for personer med en åben kontaktgruppe. Sendes ikke til a-kasser. Side 4/26

5 Område Indkaldelser/bookninger Ved underretning fra CPR til DFDG om dødsfald sker følgende i DFDG: Fremtidige indkaldelser/bookinger aflyses (med ny årsagskode ID 9 Død ) Der dannes webservicebesked (WSRM) om aflysning Ny eller eksisterende funktionalitet? Frist for booking Persongruppemarkeringer Aktiviteter i Min plan Henvisninger til anden aktør Aktivitetstillæg Åben frist lukkes (ID 4 = administrativt lukket frist) Webservicebesked (WSRM) sendes til jobcenter Der sættes slutdato på igangværende persongruppemarkeringer Fremtidige persongruppemarkeringer (fremtidig startdato) slettes Der sendes webservicebesked (WSRM) til jobcenter DFDG afslutter ikke aktiviteter i Min plan. De skal afsluttes af sagsbehandler Der sendes ikke webservicebesked (WSRM) om opdatering til jobcenter/a-kasse DFDG afslutter igangværende og annullerer fremtidige henvisninger til Anden Aktør Webservicebesked (WSRM) sendes til jobcenter DFDG afslutter åbne anmodninger om aktivitetstillæg Webservicebesked (WSRM) sendes til jobcenter Abonnement i ungedatabasen Abonnement i ungedatabase afsluttes Digitalt samtykke Digitalt samtykke til at modtage planer digitalt annulleres Der sendes webservicebesked (WSRM) til jobcenter 1.5: Udvidelse af PersonStatusService med oplysninger om statsborgskab og slægtsskab til børn Af hensyn til jobcentrenes og a-kassernes administration af henholdsvis integrationsydelse og arbejdsløshedsdagpenge, hvor satsen afhænger af forsørgerstatus, er PersonStatusService udvidet med oplysninger om statsborgerskab og slægtsskab til børn. Oplysningerne om slægtskab til børn kan anvendes til at sandsynliggøre, men ikke afgøre, om en borger har forsørgerpligt. Forsørgerpligt kan afbrydes af (bl.a.) barnets død, bortadoption, tvangsbortadoption, eller at barnet selv bliver forsørger. PersonStatusService er udvidet med følgende oplysninger: Stamoplysninger (CoreInfo) udvides med følgende oplysninger: o Statsborgerskab (PersonCitizenshipCode) med angivelse af landekode o Indrejsedato i Danmark (ImmigrationDate) o Slægtsskab til børn (FamilyInfo) med angivelse af følgende oplysninger pr. barn: Side 5/26

6 Fødselsdato Måned og år for barnets 18 års fødselsdag Bopælsland/opholdsland Slægtskab til børn udstilles, indtil barnet fylder 18 år. Oplysningerne hentes fra CPR-registret. For oplysningerne fra CPR-registret gælder følgende: Statsborgerskab: Der kan kun være registreret ét statsborgerskab i CPR-registreret, og det er dette, som udstilles i PersonStatusService. Der kan således ikke ses evt. dobbelt statsborgerskab Indrejsedato: Fra CPR-registret får DFDG borgerens tilflytningsdato. En person indrejser først i Danmark, når vedkommende har fået en opholdstilladelse. Dato for opholdstilladelse findes endnu ikke i CPR-registreret Det er kun børn i EU/EØS-lande, som enten er født eller døbt i Danmark, som fremgår af CPR-registret 1.6: Udstilling af borgers historiske cpr. nr. i PersonStatusService Fremover udstiller DFDG via stamoplysningerne (CoreInfo) i PersonStatusService alle CPR-numre på en borger - dvs. eventulle tidligere CPR-numre og det aktuelle. Undtagen herfra er skift af cpr. nr. i forbindelse med vidnebeskyttelse. DFDG foretager ikke en samkøring af data ved en borgeres skift af CPR-nr., men udstiller alene sammenhæng mellem nyt cpr.nr. og det eller de tidligere CPR-numre, som borgeren har haft. Oplysningerne hentes fra CPR-registreret. Hvis jobcenter eller a-kasser ønsker at hente den fulde historik på en borger i DFDG skal der derfor foretages opslag i DFDG med hvert af de CPR-numre personen har haft. 1.7: Ændret beskrivelse til kontaktgruppe 8 og 20 Beskrivelsen af kontaktgruppe 8 Uden ydelse og 20 Beskæftigelse er ændret (kontaktgruppe 20 med tilføjelse af LAB 100): ID Navn Beskrivelse 8 Uden ydelse Personer der ikke modtager ydelse, herunder personer der er tilmeldt uden at modtage ydelse. 20 Beskæftigelse Beskæftigede, der modtager indsats efter LAB 99, 100, 102 eller modtager personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv samt beskæftigede flygtninge og familiesammenførte udlændinge (pligt til danskuddannelse efter integrationslovens 16, stk. 3, jf. 21 eller 16, stk. 6). Oversigten over kontaktgrupper på under temaet Samtaler og selvbooking bliver snarest muligt opdateret med ændringerne. Side 6/26

7 2. Fravær og fritagelser 2.1: Nye fritagelser til integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet Der er i integrationsloven ændrede regler pr. 1. oktober 2016, som i forhold til registrering af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Ændringerne betyder, at de jobparate og åbenlyst uddannelsesparate integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet midlertidigt kan fritages for kravet om: CV Tjek af jobforslag Registrering af jobsøgning i joblog Der er derfor indført to nye fritagelser: ID 63: Krav om CV. Benyttes til midlertidig fritagelse for oprettelse og opdatering af CV på Jobnet. Heraf følger, at borgeren også er fritaget for at tjekke jobforslag ID 64: Tjek af jobforslag og joblog. Benyttes til midlertidig fritagelse for tjek af jobforslag og registrering af jobsøgning i joblog Heraf følger, at en integrationsydelsesmodtager omfattet af integrationsprogrammet, som midlertidigt skal fritages for både krav om CV, tjek af jobforslag og registrering af jobsøgning i joblog på Jobnet, skal registreres med begge fritagelser. For begge fritagelser gælder følgende: Fritagelserne kan registreres på følgende borgere: o Jobparate i kontakte 27 Integrationsydelsesmodtager omfattet af integrationsprogrammet o Åbenlyst uddannelsesparate i kontaktgruppe 28 Integrationsydelsesmodtager med uddannelsespålæg, der er omfattet af integrationsprogrammet (NB: Denne kontaktgruppe omfatter både borgere, som er omfattet af integrationsprogrammet, og borgere, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet) Kendt problem Ved en fejl kan de to nye fritagelser registreres på jobparate i kontaktgruppe 26 Integrationsydelsesmodtager. Fejlen vil blive rettet hurtigst muligt efter releasen. Der lægges snarest muligt en ny version af Bilag 2: Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler på hvor kontaktgruppe 26 fjernet fra fritagelserne Krav om CV og Tjek af jobforslag og joblog. Startdato kan tilbagedateres op til 7 dage tilbage i tid. Slutdato er krævet og kan maks. ligge 12 mdr. efter startdato. Fristen for tjek af jobforslag genberegnes til 7 dage efter fritagelsens slutdato. Side 7/26

8 Fritagelsen bliver ikke vist under Aktuelt fravær på Jobnet. På Jobnets Min side får borgeren vist, at han har en friperiode se pkt. 2.2 i Releasenote til Jobnet pr. 10. oktober 2016 Fritagelsen afsluttes ikke automatisk, hvis kontaktgruppen bliver lukket Ved skift til en kontaktgruppe, hvor fritagelsen ikke er lovlig, afsluttes fritagelsen med slutdato svarende til dags dato minus 1 dag ( i går ). Hvis fritagelsen har en fremtidig startdato ved kontaktgruppeskiftet/personkategoriseringen, slettes den Fritagelserne sættes I bero, såfremt borgeren skifter kontaktgruppe til 25 Sygedagpengemodtager fra ledighed. Ved raskmelding bliver fritagelserne afsluttet, da DFDG ved gentilmelding til kontaktgruppe 27 eller 28 samtidigt registrerer borgeren med personkategorien Ikke visiteret, som ikke er lovlig for fritagelse 63 og 64 Afmeldte borgere med fritagelse 63 og/eller 64, som ikke er afsluttet, kan gentilmelde sig via Jobnet. Ved gentilmelding bliver fritagelsen afsluttet med slutdato svarende til tilmeldedatoen minus 1 dag eller slettet, såfremt startdatoen på fritagelsen er fremtidig For fritagelse 63 Krav om CV gælder følgende: På Jobnet får borgeren vist samme notifikation CV: Du mangler at udfylde dele af dit CV som borgere uden fritagelsen DFDG sender ikke webservicebeskeder (WSRM) til jobcentret med besked om manglende CV For fritagelse 64 Tjek af jobforslag og joblog gælder følgende: På Jobnet får borgeren vist samme notifikation Husk: Du skal registrere alle dine jobsøgninger i din joblog og Joblog: Vi kan se, at du ikke har udfyldt din joblog som borgere uden fritagelsen DFDG sender webservicebesked (WSRM) til jobcentret med besked om manglende registrering i joblog på samme måde som på borgere uden fritagelsen Ved joblogsøgning med joblogdage som søgekriterie medtages borgere med fritagelsen ikke i søgeresultatet 2.2: Registrering af delvis raskmelding Med henblik på at kunne følge op på delvise sygemeldinger/raskmeldinger er der i DFDG indført mulighed for registrering af delvise raskmeldinger. Dette sker i tilknytning til det eksisterende fraværsforhold Sygdom sygemelding, hvor der kan tilføjes og aflæses supplerende information om delvis raskmelding. Der er her forskel på funktionaliteten i henholdsvis KMDs og Schultz systemer. Delvis raskmelding kan i Fasit registreres på borgere med fraværsforholdet Sygdom sygemelding i kontaktgruppe: 6 Sygedagpengemodtager 8 Uden ydelse Side 8/26

9 13 Jobafklaring 24 Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse 25 Sygedagpengemodtager fra ledighed For KMDs systemer (Opera WorkBase og Momentum) gælder, at delvis raskmelding kan registreres på borgere med fraværsforholdet Sygdom sygemelding i kontaktgruppe 13 Jobafklaring. Delvis raskmelding indeholder følgende informationer: Startdato Slutdato (ikke krævet). Slutdato skal være større end eller lig med startdato Evt. kommentar Ved oprettelse og opdatering af en delvis raskmelding sender DFDG webservicebesked (WSRM) til jobcentrets sagssystem. Data omkring delvis raskmelding udstilles via PersonStatusService. For oprettelse af en delvis raskmelding gælder følgende: Det er kun jobcentret, som kan oprette/registrere delvise raskmeldinger Startdato må ikke ligge før startdato (1. sygedag) i Sygdom sygmelding Slutdato må ikke ligge efter slutdato (sidste sygedag) i Sygdom sygemelding) Der kan oprettes flere delvise raskmeldinger på et givent sygefravær, men der må ikke være datooverlap mellem de delvise raskmeldinger Data om delvis raskmelding bliver ikke vist for borgeren på Jobnet Der er følgende forretningsregler for delvis raskmelding ved opdatering eller sletning af Sygdom sygemelding : Hvis 1. sygedag ændres, så startdato på delvis raskmelding ligger før 1. sygedag: Startdato på den delvise raskmelding sættes lig med 1. sygedag Hvis sidste sygedag i Sygdom sygemelding ændres og ligger før startdato på den delvise raskmelding: Den delvise raskmelding bliver slettet Hvis Sygdom sygemelding opdateres, så der ikke længere er overlap mellem den delvise raskmeldings start- og slutdato: Den delvise raskmelding bliver slettet Hvis Sygdom sygemelding bliver slettet: Den delvise raskmelding bliver slettet Når en borger med en delvis raskmelding uden slutdato raskmelder sig, og hvis kontaktgruppen lukkes eller skiftes, bliver der automatisk sat slutdato på den delvise raskmelding svarende til dags dato minus 1 dag Når en borger med en delvis raskmelding uden slutdato bliver raskmeldt med en fremtidig dato (sidste sygedag), bliver der automatisk sat slutdato på den delvise raskmelding svarende til den sidste sygedag Side 9/26

10 2.3: Opfølgning uden kontakt kunne registreres på uddannelsesparate i kontaktgruppe 12 og 28 Ved en fejl kunne Opfølgning uden kontakt (standby) registreres på uddannelsesparate i kontaktgruppe 12 Uddannelseshjælpsmodtager og 28 Integrationsydelsesmodtager med uddannelsespålæg. Fejlen er rettet. 3. Min plan 3.1: Ændringer til bevillingsrammer Bevillingsrammen Øvrig uddannelsesindsats og mentor (ID 1) er udgået og er erstattet af en ny bevillingsramme Øvrig indsats og mentor (ID 11). Bevillingsrammen skal benyttes til registrering af indsats efter LAB kap. 9 b og kap. 10, Integrationsloven og danskuddannelsesloven. Der vil således ikke kunne oprettes/publiceres kladdeaktiviteter med bevillingsrammen Øvrig uddannelsesindsats og mentor, men eksisterende aktiviteter, der er publiceret før releasen, vil kunne opdateres. Ny version af Vejledning i bevillingsrammer og aktiveringspuljer vil snarest mulig blive lagt på under menuen Vejledninger. 3.2: Ændringer til afholdelseskategorier Der er følgende nye afholdelseskategorier: ID Navn Beskrivelse Mapning til Jobnet (aktivitet i Min plan ) 48 Danskuddannelse, integrationsprogram Danskuddannelse henvist efter INL 21 som led i et integrationsprogram, inkl. dansk i op til 5 år. Danskundervisning 49 Brobygningsforløb Uddannelsesrettet forløb på en erhvervsskole henvist efter LAB kap Brobygningsforløb Begge afholdelseskategorier kan benyttes under bevillingsrammen Øvrig indsats og mentor. Følgende afholdelseskategorier har fået ændret beskrivelse: ID Navn Beskrivelse 40 Realkompetencevurdering Tilbud om realkompetencevurdering efter LAB 32 a eller Danskuddannelse, introduktionsforløb Danskuddannelse henvist efter INL 24c som led i et introduktionsforløb. 45 Danskuddannelse, LAB Danskuddannelse henvist efter LAB 32 som led i et tilbud. 46 Danskuddannelse, danskuddannelsesloven Danskuddannelse henvist efter danskuddannelsesloven 2, 2a, 2b. Fx grænsependlere, personer omfattet af forlængelsesreglerne, selvbetalende. Ved en fejl kunne afholdelseskategorien Korte, mellem og lange videregående uddannelser ikke benyttes under bevillingsrammerne 6 ugers jobrettet uddannelse og Jobrettet uddannelse udover 6 Side 10/26

11 uger. Fejlen er rettet. Det er også en fejl, at afholdelseskategorierne Erhvervsuddannelser og Øvrige forløb kan benyttes under 6 ugers jobrettet uddannelse. Dette vil blive rettet i en senere release. Der er herefter følgende krydsvalidering mellem afholdelseskategorier og bevillingsrammer: ID Afholdelseskategori ID Tilladt bevillingsrammer 11 Øvrig indsats og mentor Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( Almen voksenuddannelse i LAB) 3 Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) 11 Øvrig indsats og mentor 2 Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i LAB) 26 AMU 3 Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) 5 Regional uddannelsespulje 7 Seks-ugers jobrettet uddannelse 10 Jobrettet uddannelse udover 6 uger 11 Øvrig indsats og mentor 2 Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( Erhvervsuddannelser 28 SOSU uddannelser 29 Korte, mellem og lange videregående uddannelser 30 Øvrige forløb 3 i LAB) Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) 5 Regional uddannelsespulje 6 Pulje til uddannelsesløft 7 Seks-ugers jobrettet uddannelse (må ikke benyttes) 11 Øvrig indsats og mentor Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 2 i LAB) Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i 3 LAB) 5 Regional uddannelsespulje 6 Pulje til uddannelsesløft 11 Øvrig indsats og mentor Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 2 i LAB) Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i 3 LAB) 5 Regional uddannelsespulje 7 Seks-ugers jobrettet uddannelse 10 Jobrettet uddannelse udover 6 uger 11 Øvrig indsats og mentor 7 Seks-ugers jobrettet uddannelse (må ikke benyttes) 34 Mentor, individuel 11 Øvrig indsats og mentor Øvrig indsats og mentor 35 Mentor, Plads Læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus 11 Øvrig indsats og mentor 2 Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( 99 i LAB) 3 Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) Side 11/26

12 ID Afholdelseskategori ID Tilladt bevillingsrammer 11 Øvrig indsats og mentor Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( Læse-, skrive- og regnetest i LAB) 3 Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) 38 Andet 9 Andet 39 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 11 Øvrig indsats og mentor 11 Øvrig indsats og mentor Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( Realkompetencevurdering i LAB) 3 Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) 11 Øvrig indsats og mentor Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( Mestring af sygdom i LAB) 3 Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) 42 Udskrivningskoordinator, individuel 11 Øvrig indsats og mentor 43 Udskrivningskoordinator, plads 11 Øvrig indsats og mentor 44 Danskuddannelse, introduktionsforløb 11 Øvrig indsats og mentor 45 Danskuddannelse, LAB 11 Øvrig indsats og mentor 46 Danskuddannelse, danskuddannelsesloven 11 Øvrig indsats og mentor 11 Øvrig indsats og mentor 2 Opkvalificering ved ansættelse, ikke-forsikrede ( Privat udbudte kurser 3 i LAB) Opkvalificering ved ansættelse, forsikrede ( 99 i LAB) 5 Regional uddannelsespulje 7 Seks-ugers jobrettet uddannelse 10 Jobrettet uddannelse udover 6 uger 48 Danskuddannelse, integrationsprogram 11 Øvrig indsats og mentor 49 Brobygningsforløb 11 Øvrig indsats og mentor Ny version af Vejledning i bevillingsrammer og aktiveringspuljer vil snarest mulig blive lagt på menuen Vejledninger. 3.3: Ændret beskrivelse af uddannelsesplanens fire trin Beskrivelsen i DFDG af de fire trin i uddannelsesplaner er blevet ændret: ID Navn Beskrivelse 1 Trin 1 Trin 1: Tillader borger at tilføje uddannelsesønsker 2 Trin 2 Trin 2: Tillader borger at tilføje og ændre uddannelsessteder 3 Trin 3 Trin 3: Tillader borger at opdatere optagelsesstatus for den/de enkelte uddannelsessteder 4 Trin 4 Trin 4: Tillader ikke borger andet end at starte på uddannelsen Side 12/26

13 4. CV-webservice 4.1: Udvidelse af CV-webservice CVService udvides, så flere relevante aftagere kan få adgang til borgernes CV er. Udvidelsen omfatter følgende: Fagforbund Private jobbanker og vikarbureauer Sygehusregioner Det vil fortsat være det enkelte fagforbunds, private jobbank eller vikarbureaus ansvar at indhente samtykke fra borgeren inden CV et hentes, lige som det er deres ansvar, at der kun hentes CV er på borgere, der har givet samtykke. Hver gang der hentes et CV, bliver der logget med aftagerens CVR-nr. 5. A-kassekommunikation 5.1: Ændringer til a-kassemedlemsregistrering Der var flere uhensigtsmæssigheder i logikken bag a-kasseregistret i DFDG, hvilket bl.a. har resulteret i fejlagtigt registrerede medlemsperioder. Der er i denne release fortaget følgende ændringer i a-kasseregistret: A-kasserne få mulighed for at se borgers aktuelle a-kassetilhørsforhold i DFDG - se nærmere nedenfor under pkt. 5.1 Adgang til at hente relevante oplysninger i forbindelse med medlemsskift - se nærmere nedenfor under pkt. 5.2 Mulighed for at registrere medlemsperiode med startdato før en tidligere medlemsperiode i samme a-kasse - se nærmere nedenfor under pkt. 5.3 Ændringer til opdatering af a-kassemedlemsskab - se nærmere nedenfor under pkt. 5.4 Mulighed for tilbagekaldelse af fejlregistreret medlemstilgang se nærmere nedenfor under pkt. 5.5 Besked, hvis anden a-kasse forsøger at registrere medlemskab, der kolliderer med aktuelt medlemskab - se nærmere nedenfor under pkt. 5.6 Ændringer til bestandsdata se nedenfor under pkt : Opslag på borgers a-kassemedlemsskab i DFDG A-kasserne har hidtil ikke kunnet se oplysninger om, hvilken a-kasse borgeren er registreret som medlem af i DFDG. Fremover bliver det muligt for a-kasserne med angivelse af en begrundelse - at kunne foretage opslag på aktuelt a-kassemedlemsskab i DFDG (GetCurrentMembership). Begrundelsen gemmes i DFDG på samme måde som andre begrundelser for adgang. A-kassen vil ved opslag kunne se: Side 13/26

14 Aktuel a-kasse (2-cifret kode for a-kassens hovedafdeling) Startdato Evt. slutdato 5.3: Adgang til at hente relevante oplysninger i forbindelse med medlemsskift Ved skift af a-kassetilhørsforhold har a-kasserne hidtil haft adgang til borgerens Min plan og personstatus. A-kassen har modtaget hændelser fra DFDG om bl.a. negative underretningspligtige hændelser (NUPH) men har ikke haft mulighed for at slå disse op efterfølgende, hvis hændelsen ikke er modtaget korrekt eller sendt til en forkert a-kasse. Frem for at DFDG skal forsøge at gensende hændelser ved skift mellem a-kasser, skal a-kasserne fremover hente hændelser (PULL-model). DFDG validerer på, at a-kasserne kun kan hente hændelser på borgere, som er medlem af den pågældende a- kasse, og at startdatoen for afhentningen ikke ligger før startdatoen på medlemsskabet 5.4: Registrering af medlemsperiode, som ligger før en tidligere medlemsperiode i samme a- kasse Borgerens nuværende a-kasse kan fremover registrere medlemskab med en startdato, der ligger før seneste registrering dog forudsat, at registreringen ikke ligger før registrering fra anden a-kasse. Den nuværende a-kasse skal ved fejlregistrering tilbagekalde den fejlagtige medlemstilgang se nedenfor under pkt Kendt problem Ved en fejl kan medlemsperiode ikke registreres med en periode, der ligger før seneste registrering. Fejlen forventes løst hurtigst muligt efter releasen. 5.5: Opdatering af medlemskab forsikringskategori og afdeling A-kasserne kan fremover opdatere medlemskab via webservicen UnemploymentFundMembershipService, som er udvidet med en ny metode (UpdateMenbershipRegistration). Servicen skal benyttes, hvis en borger skifter a-kasseafdeling eller forsikringskategori. 5.6: Tilbagekaldelse af fejlregistreret medlemstilgang Det er fremover muligt for a-kasserne at tilbagekalde en fejlregistreret medlemstilgang (MT (Medlem i Tilgang)) i DFDGs medlemsregister. Dette sker via metoden RecallMembershipRegistration i webservicen UnemploymentFundMembershipService. Servicen anvendes for at tilbagekalde en tidligere tilsendt medlemstilgang (MT), og skal anvendes, når borgeren slet ikke er medlem af den pågældende a-kasse. DFDG validerer for følgende inden accept af registreringen: Borgeren skal være kendt og CPR-aktiv i DFDG Side 14/26

15 Borgeren skal være registreret som medlem af den tilbagekaldende a-kasse, eller han er registreret uden et a-kassemedlemsskab, hvor det seneste medlemskab var registreret af den tilbagekaldende a-kasse Startdatoen for tilbagekaldelsen skal være lig med det aktuelle medlemskab Startdatoen må ikke være fremtidig Hvis borgeren ikke har et aktuelt a-kassemedlemsskab, skal slutdatoen være lig med slutdatoen på det seneste medlemskab Hvis borgeren har et tidligere a-kassemedlemsskab, sker der følgende ved tilbagekaldelse: A-kassetilhørsforholdet til den kaldende a-kasse slettemarkeres Slutdato fjernes fra det forrige a-kassetilhørsforhold. Der dannes webservicebesked (WSRM) til den tidligere a-kasse Hvis borgeren er tilmeldt i kontaktgruppe 1 Dagpengemodtager bliver der dannet webservicebesked (WSRM) til jobcentret på samme måde som ved MT-hændelse fra a- kasse Fremtidige bookninger med den a-kasse, der tilbagekalder medlemsregistreringen, slettes Hvis borgeren ikke har et tidligere a-kassemedlemsskab og ikke er tilmeldt, sker der følgende ved tilbagekaldelse: A-kassetilhørsforholdet til den kaldende a-kasse slettemarkeres Fremtidige bookninger med den a-kasse, der tilbagekalder medlemsregistreringen, slettes Hvis borgeren er tilmeldt i kontaktgruppe 1 Dagpengemodtager, og der ikke er en tidligere medlemsregistrering, kan medlemsregistrering ikke tilbagekaldes. A-kassen skal i stedet sende en MA-hændelse (Medlem i Afgang). Tilbagekaldelsesfunktionen skal fremover også benyttes af a-kasserne i forbindelse med korrektion af medlemsbestanden se nedenfor under pkt : Besked, hvis anden a-kasse forsøger at registrere medlemskab, som kolliderer med nuværende medlemskab Hvis en a-kasse forsøger at registrere medlemskab på en borger, og startdatoen overlapper borgerens aktuelle medlemskab af en anden a-kasse, bliver registreringen afvist grundet eksisterende medlemsperiode med en senere startdato. Fremover vil den a-kasse, som p.t. i DFDG har borgeren som medlem, modtage en webservicebesked (WSRM) (GetRequestRecallMembershipRegistration). Beskeden indeholder følgende oplysninger: Nuværende startdato den i DFDG registrerede startdato på det aktuelle medlemsskab Ønsket startdato fra den anden a-kasse Registrerende a-kasse Side 15/26

16 Hvis a-kassen kan konstatere, at det aktuelle medlemsskab er registreret forkert, skal det enten tilbagekaldes eller forsøges registreret korrekt. 5.8: Ændringer til bestandsdata A-kasserne skal fremover også anvende den nye funktionalitet til tilbagekaldelse af fejlagtigt registreret medlemskab (se ovenfor under pkt. 5.6) i forbindelse med bestandskorrektion: Hvis borger fejlagtigt er registreret som medlem, skal a-kassen tilbagekalde medlemsregistreringen via RecallMembershipRegistration Hvis borgers medlemsperiode er registreret med en forkert startdato, skal a-kassen korrigere denne via MembershipRegistration Hvis andre data er forkerte på borger skal disse korrigeres via UpdateMembershipRegistration Det fulde udtræk af medlemsdata er udvidet, så a-kasserne fremover modtager den fulde 6-cifrede a-kassekode, så det er muligt for a-kassen at se, om afdeling er registreret korrekt. Der er udarbejdet en opdateret vejledning til bestandskørslerne. Vejledningen er tilgængelig for a- kassernes it-leverandører i STARs dokumentationsarkiv. 5.9: Frafiltrering af unødvendige oplysninger i PersonStatusService Der er i forhold til det fælles datagrundlag et delt dataansvar mellem STAR, kommunerne og a- kasserne. Det følger af 40, stk. 1, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., at den enkelte offentlige myndighed og arbejdsløshedskasse, der indberetter data til det fælles it-baserede datagrundlag, er dataansvarlig, jf. persondataloven, for indberetningen, brug af data lokalt samt for at orientere de registrerede om registreringer i det fælles it-baserede datagrundlag. Efter persondatalovens 41, stk. 3, skal den dataansvarlige træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for myndighedernes og a-kassernes databehandlere. STAR og a-kasserne har efter disse bestemmelser et delt ansvar for, at oplysninger som a-kasserne ikke har brug for i deres sagsbehandling ikke unødigt behandles eller gøres tilgængelige for a- kasserne. STAR har i de tilslutningsaftaler, der er indgået med a-kasserne sikret, at det er kasserne selv, der er ansvarlige ift. kun at give deres brugere adgang til personoplysninger, som der er saglig begrundelse for. Der er imidlertid rejst tvivl om, hvorvidt denne organisatoriske begrænsning er tilstrækkelig sikring ift. bestemmelserne i persondataloven. STAR har derfor besluttet at indføre en række yderligere tekniske begrænsninger i a-kassernes adgang til oplysninger i DFDG. Disse indføres i flere faser. Her i første fase begrænses adgangen Side 16/26

17 yderligere til PersonStatusServicen. Der indføres til december 2016 begrænsninger på Jobloggen. Herefter (formentlig release ) vil begrænsningerne indføres på øvrige webservices. A-kasserne fik i releasen den 23. marts 2015 adgang til PersonStatusService. Der blev i den forbindelse etableret et filter, sådan at a-kassen alene kan se oplysninger om egne medlemmer a-kassen alene kan se de oplysninger, der er nødvendige i forhold til a-kassens sagsbehandling Der er i denne release indført tidsbegrænsning i forhold til a-kassernes adgang til at hente indholdet i de forskellige datasæt/-kollektioner i PersonStatusService. Hvis andet ikke er anført, gælder følgende: Der er adgang til historiske oplysninger i PersonStatusService i 120 dage (4 måneder) før medlemstilgang Der er adgang til en registrering, hvis den overlapper med en a-kassemedlemsperiode. A- kassen har også adgang til en registrering (fx fraværsregistrering), hvis registreringens slutdato er mindre end medlemsperiodens startdato Der er adgang til aktuelle oplysninger i PersonStatusService 120 dage (4 måneder) efter medlemsafgang, så a-kasserne kan nå at gennemføre evt. kvartalsmæssige kontroller også på ophørte medlemmer Der er særregler for enkelte datasæt/-kollektioner: Der er adgang til oplysninger om kontaktgrupper forud for medlemsskabsperiode af hensyn til anvendelse af oplysninger om seniorjob, voksenlærlinge og jobrotation ved opgørelsen af dagpengeret m.v. Adgang til dato for CV-samtale i a-kasse forud for aktuelt medlemskab Krav til jobsøgning i forudgående a-kasse Adgang til oplysninger om aktiveringer 8 år bagud (uanset medlemskab) Dette er oplysninger, som a-kassen har adgang til med hjemmel i lov om arbejdsløshedsforsikring, da oplysningerne skal anvendes ved beregning af retten til dagpenge, jf. den nye dagpengereform Der er desuden indført begrænsning i a-kassernes adgang til at se bestemte kontaktgrupperegistreringer, samtaletyper, fravær/fritagelser, aktivitetstyper, og kontaktpersoner Dette er nærmere beskrevet nedenfor. Side 17/26

18 Oversigt over a-kassernes adgang til oplysninger i PersonStatusService pr. 10. oktober 2016 Element Beskrivelse Må a-kasse se oplysninger? For hvilken periode? Alle oplysninger? Grunddata (Core) CPR-nr. (PersonCivilRegistrationIdentifier) CPR-status (PersonCivilRegistrationStatusCode) Personnavn (PersonNameStructure) Køn (PersonGenderCode) Oprindelsesland (PersonOriginCode) Nordisk statsborger (NordicCitizen) Civilstand (MaritalStatusCode), delvist Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres, bortset fra civilstand A-kassemedlemsskab (Unemployment FundInfo) A-kassenummer og -navn (UnemploymentFund) Forsikringskategori (UnemploymentInsuranceCategory TypeIdentifier) Indplacering (UnemploymentBenefitRightsPeriod) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Adresseoplysninger (Address-Contact) Adressebeskyttelse (IsProtectedAddress) C/O-adresse (AddressPostalCo) Midlertidig adresse (TemporaryResidence) Midlertidig udenlandsk adresse (TemporaryResidenceForeign) Tlf. nr. (TelephoneNumberIdentifier) Mobiltlf. nr. (MobileNumberIdentifier) Huskeservice via sms (AllowTextNotification) adresse ( AddressIdentifier) Huskeservice via (Allow Notification) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Kommune- /jobcentertilhørsforhold (Authority) Kommunekode og -navn (Municipality) Jobcenterkode og navn (JobCenter) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Afholdte samtaler (PersonInterview Info) Kollektion af afholdte samtaler/møder (PersonInterviewCollection): o Samtaletype (InterviewTypeIdetifier) o GUID (BookingIdentifier) o Ansvarlig myndighed (ResponsibleAuthority) o Samtaletidspunkt (InterviewTime) o Mødeform (InterviewContactType Identifier) o Møde med flere myndigheder (InterviewWithMoreAuthorities) o Status for a-kassedeltagelse (ParticipationStatusType Må herudover se dato for CVsamtale i forudgående a- kasse. A-kassen må kun se visse samtaletyper - se skema nedenfor Side 18/26

19 Element Beskrivelse Må a-kasse se oplysninger? For hvilken periode? Alle oplysninger? o o o Identifier) Eksterne deltagere (InterviewParticipantCollection) Aftale (AgreementDescription) Berigtigelseskommentar (CorrectionComment) Aktivitetstillæg (Activity Supplement Collection) kollektion af aktivitetstillæg (ActivitySupplementCollection) CV (CVInfo) CV-nummer (CvCustomerIdentifier) CV-status (CvStatusTypeIdentifier) Søgbarhed (CvAvailabilityTypeIdentifier) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Persongruppemarkeringer (PersonGroupMarki ng) Kollektion af persongruppemarkeringer (PersonGroupMarkingCollection) Helbredsoplysninger (HealthLimitation) Kollektion af helbredsbegrænsninger (HealtLimitationCollection) Til- og afmelding (TassInfo: Enrollment) Kollektion af til- og afmeldinger (Enrollment) o Tjek af jobforslag (ConfirmActiveJobSeeking Data) o Tilmeldedato (EnrollmentDate) o Tilmeldekategori (ClientCategoryType Identifier) o Ledighedsgrad (CurrentUnemployment StatusTypeIdentifier) o Afmeldedato (RemovalDate) o Afmeldeårsag (RemovalCauseType Identifier) o Tilmeldt via Jobnet (Jobnetflag) o Frist for tjek af jobforslag (NextEnrollment ConfirmationDeadline) medlemstilgang Bevillinger (TassInfo: SocialAid) Kollektion af bevillinger (SocialAidCollection) Fravær (TassInfo: Absence) Kollektion af fravær og fritagelser (AbsenceCollection), delvist A-kassen må kun se visse fravær/fritagelser se skema nedenfor Må se alt ikke- Side 19/26

20 Element Beskrivelse Må a-kasse se oplysninger? For hvilken periode? Alle oplysninger? frafiltreret fravær/fritagelser, uden en slutdato (evt. påbegyndt mere end start på medlemskab). TassInfo: PersonCaseStatus Beskæftigelsessag (PersonCaseStatus) (aktive, closed, inactive)) Der er kun en oplysninger, så der skal ikke filtreres i disse. Kontaktgrupper (TassInfo: ContactGroup Kollektion af kontaktgrupper (ContactGroupCollection), delvist 4 år tilbage fra dags dato - også for ikkemedlems perioder (af hensyn til seniorjob) A-kassen må kun se visse kontaktgrupper se skema nedenfor Kommentarer (TassInfo: PersonComments) Kommentarer på borgeren (PersonCommentsCollection) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Påmindelser om mgl. tjek af jobforslag (Warnings) Kollektion af påmindelser for manglende tjek af jobforslag (EnrollmentWarningDatesCollection) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres AA-henvisninger (ExternalOperatorR eferralinfo) Kollektion af henvisninger til andre aktører (ExternalOperatorReferralCollection) Oplysninger om forløb hos anden aktør (Run) (Dette element er under udfasning) Oplysninger om ramme- og delaftaler hos andre aktører (ExternalOperatorRunCollection) Samtykke (CivicConsent) Oplysninger om samtykke (CivicConsentCollection) Oplysninger om digitalt samtykke (DigitalConsentJobplan) Forsørgelseshistorik (Sustenance ClassificationInfo) Forsørgelseshistorik (SustenanceHistoryClassification) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Side 20/26

21 Element Dato for dagpengeret (BenefitDate) Beskrivelse Må a-kasse se oplysninger? For hvilken periode? Dato for dagpengeret (BenefitDate) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Stillingsbetegnelser (ProfessionInfo) Oplysninger om stillingsbetegnelser (DiscoWeb) (ProfessionCollection) Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Frist for booking (InterviewDeadline Collection) Kollektion af borgers frister for booking af samtale/møde (InterviewDeadline) Indkaldelser/ bookinger (BookingInfo) Samling af indkaldelser/bookninger til samtaler/møder (BookingCollection) Beregninger i kontaktforløbet (Timeliness) Beregninger i kontaktforløbet (TimelinessCollection) Disse oplysninger er altid fremadrettede, så der ikke filtreres i disse. Uddannelsesdata for unge fra Elevdatabasen (YouthEducation) Uddannelsesdata (YouthEducationCollection) Indtil personen fylder 28 år. Disse oplysninger indeholder ikke en dato, så der ikke filtreres i disse. Aktiviteter (ActivityInfo) Uddannelsesperiode D6UJU (EducationalInfo) Abonnement på borgeren i Ungeedatabasen (UDB) (EducationEventSu bscription) Kollektion af borgers aktiviteter (Min plan) (ActivityCollection), delvist 8 år tilbage fra dags dato. Aktiviteter må vises 8 år bagud også for perioder, hvor personen ikke var medlem D6UJU-uddannelsesperiode Angivelse af abonnement på borgeren i Ungedatabasen (UDB) (EducationEventSubscription) Må ses af a- kassen, indtil personen fylder 28 år. Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Alle oplysninger? A-kassen har ikke adgang til at se aktiviteter af typen Personlig assistance Hjælpemidler Kontaktpersoner (PersonContactInfo) Kollektion af kontaktpersoner (koordinerende sagsbehandler m.v.) (PersonContactCollection), delvist A-kassen må kun se kontaktperson af typen Side 21/26

22 Element Beskrivelse Må a-kasse se oplysninger? For hvilken periode? Alle oplysninger? Personlig jobformidler Personkategori (PersonCategory Info) Kollektion af borgers pesonkatagoriseringer (PersonCategoryCollection) Må ikke se Krav til jobsøgning (LatestJobSearch DefinitionInfo) Seneste krav til jobsøgning Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Vises uanset kravet er registreret i tidligere a-kasse A-kassens deltagelse i fællessamtaler Samling af borgers ønske om a- kassens deltagelse i fællessamtaler Min plan MyPlanInfo Oplysninger om Min plan er aktiv/inaktiv m.v. o (MyPlanIsValid o UnpublishedDraftPlan Der er kun en oplysninger, hvorfor der ikke filtreres Kontaktdata PersonContactDataI nfo Samling af borgers tlf. nr. og e- mailadresser (PersonContactDataInfoCollection) Huskeserviceabonnement (PersonNotification Info) Samling af borgers tilmeldinger til huskeservice (PersonNotificationCollection) Oversigt over fravær/fritagelser med angivelse af, om a-kasserne har adgang til at se registreringer (Udgåede fravær/fritagelser er markeret med gråt er medtaget grundet visning af historik) ID Fravær/fritagelse Må a-kassen se fravær/ fritagelse? Begrundelse 1 Uddannelse Ej behov 2 Midlertidigt arbejde 3 Borgerligt ombud Relevant at a-kassen ikke indkalder til CV-samtale, hvis borgeren har borgerligt ombud 4 Barsel (max 14 dage) 5 Hurtig i Gang Ej behov 6 Under 18 og uden forældre med Ej behov forsørgelsespligt 7 Kan ikke få førtidspension eller folkepension Ej behov 8 Barsel Relevant ift. ikke at udbetale a- dagpenge under barsel. 9 Friperiode Ej behov Side 22/26

23 ID Fravær/fritagelse Må a-kassen se fravær/ fritagelse? 10 Ferie 11 Sygdom - sygemelding 12 Sygdom helbred forværres ved arbejde nej Ej behov 13 Sygdom Helbred forværres ved aktivering Ej behov 14 Sygdom livstruende Ej behov 15 Deltidsbeskæftigelse (over 20 timer/uge) 16 Ansættelse inden for 4 uger nej Ej behov 17 Barsel inden for 4 uger nej Ej behov 18 Fritagelse for rådighed under deltagelse i tilbud 19 Pasning af egne børn Ej behov 20 Pasning af syge m.v Ej behov Begrundelse 21 Værnepligt Relevant ift. dp-reform og kendskab til værnepligt. 22 Særlig øvrige Ej behov 23 Jobrettet uddannelse (deltid) 24 Jobrettet uddannelse (fuldtid) 25 Seniorjob Relevant ift. adm. af a-dagpengeregler 26 Aktivering - Andet Ej behov 27 Aktivering - Virksomhedspraktik med Ej behov aktiveringsydelse 28 Aktivering - Uddannelse med Ej behov aktiveringsydelse 29 Aktivering - Uddannelse med dagpenge Ej behov 30 Aktivering - Løntilskud Relevant ift. adm. af a-dagpengeregler 31 Aktivering - Virksomhedspraktik med Ej behov dagpenge 32 Aktivering - Uddannelse, uden jobplan med Ej behov dagpenge 33 Aktivering - Jobrotation Relevant ift. adm. af a-dagpengeregler 34 Aktivering - Virksomhedspraktik, uden Ej behov jobplan med dagpenge 35 Forhindret i personlig kontakt 36 Forventes at genoptage arbejdet på fuld tid inden for de første 13 ugers sygefravær 37 Arbejdet delvist genoptaget 38 Skal opereres inden for 13 uger 39 Sygdommen forhindrer individuel samtale (Personligt fremmøde) 40 Forventes at vende tilbage på fuld tid inden for 14 dage fra næste kontakt 41 Opfølgning uden kontakt 42 Arbejdsfordeling, vejrlig eller materialemangel 43 På vej på efterløn/fleksydelse (inden for 6 uger) 44 På vej på pension (folkepension) (inden for 6 uger) 45 På vej i job (inden for 6 uger) 46 Barsel inden for 6 uger 47 Ferie med ydelse 48 Uddannelsespålæg Kunne reg. på dagpengemodtagere. 49 Omfattet af særlig uddannelsesydelse Kunne reg. på dagpengemodtagere. 50 Deltager i Særlig Tilrettelagt Ej behov Side 23/26

24 ID Fravær/fritagelse Må a-kassen se Begrundelse fravær/ fritagelse? Ungdomsuddannelse (STU) 51 Fritagelse for joblog Ej behov 52 Sygdom - Helbred forværres ved aktivering. Ej behov Omfatter ikke mentor 53 Ophold i udlandet uden ydelse Ej behov 54 Omfattet af kontantydelse Kan registreres på dagpengemodtagere 55 Forventes at være fuldt raskmeldt inden for 4 Ej behov uger 56 Fritaget for pligt til selvbook Kan være relevant ift. a-kassens tilsvarende overvejelser 57 Frataget ret til selvbook ja Kan være relevant ift. a-kassens tilsvarende overvejelser 58 Omfattet af integrationsydelse Ej behov 59 Tillæg for danskkundskaber Ej behov 60 Dispensation fra danskprøve Ej behov 61 Sygdom Helbred forværres ved aktivering. Ej behov Omfatter også mentor 62 Undtaget 225-timer pga begrænset Ej behov arbejdsevne 63 Krav om CV Ej behov 64 Tjek af jobforslag og joblog Ej behov Oversigt over samtaletyper med angivelse af, om a-kasserne kan se registreringer (Udgåede samtaletyper er markeret med gråt er medtaget grundet visning af historik) ID Samtaletype Må a-kasse se? 1 1. henvendelse til kommunen 2 Supplerende samtale 3 1. opfølgningssamtale 4 Opfølgningssamtale 5 Fleksjobopfølgningssamtale 6 Sygeopfølgningssamtale 7 Jobsamtale 8 Henvisning 9 Informationsmøde 10 CV samtale 11 Formidlingssamtale 12 Anden samtale 13 Informationsmøde uden mødepligt 14 Anden samtale ifm. opfølgning 15 Rådighedssamtale 16 Integrationssamtale 17 Jobsamtale med a-kasse 18 Samtale i rehabiliteringsteam Oversigt over kontaktgrupper med angivelse af, om a-kasserne kan se registreringer ID Kontaktgruppenavn Må a-kasse se? 1 Dagpengemodtager 2 Kontanthjælpsmodtager 3 Kontanthjælpsmodtager omfattet af Side 24/26

25 ID Kontaktgruppenavn Må a-kasse se? integrationsprogrammet 4 Revalidering 5 For-revalidering 6 Sygedagpengemodtager 7 Fleksjobvisiteret 8 Uden ydelse 10 Fleksjobansat 11 Rehabilitent 12 Modtager af uddannelseshjælp 13 Jobafklaring 14 Førtidspensionister 15 Kompensation til handicappede i beskæftigelse 16 Unge u Selvforsørgede, ikke i beskæftigelse 18 Selvforsørgede udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 19 Indvandrere omfattet af introduktionsforløbet 20 Beskæftigede 21 Voksenelever 22 Jobrotation 23 Seniorjob 24 Sygedagpengemodtager fra beskæftigelse 25 Sygedagpengemodtager fra ledighed 26 Integrationsydelsesmodtager 27 Integrationsydelsesmodtager omfattet af integrationsprogrammet 28 Integrationsydelsesmodtager med uddannelsespålæg 5.10: Besked om ansættelse i seniorjob Fremover sendes der webservicebesked (WSRM) til a-kassen, når en borger ansættes i seniorjob. Da seniorjob ikke oprettes som en aktivitet i DFDG, dannes beskeden, når borgeren registreres i kontaktgruppe 23 Seniorjob. Beskeden bliver desuden dannet ved alle skift til og fra kontaktgruppe ugers jobrettet uddannelse 6.1: Fejl ved søgning i AKS Der opstod fejl ved søgning under Tilmeldinger og deltagelse og Tilmeldinger som er fejlet under genkvalifikation som følge af timeout i databasen. Fejlen er rettet. 7. VITAS 7.1: Udvidelse af Notifikationsservice og WSRM-besked til jobcentrene I den eksisterende Notifikationsservice, som kan kaldes fra VITAS, er der tilføjet oplysninger om, Side 25/26

26 hvilken jobcentermedarbejder ( adresse) eller evt. anden aktør, der har oprettet ansøgningskladden og sendt den til virksomheden, oplysninger om kontaktpersonen i virksomheden, og stillingsbeskrivelsen på ansøgningen/bevillingen De samme oplysninger er tilføjet i den webservicebesked (WSRM), som DFDG sender til jobcentrets sagssystem, med information om den forretningshændelse, der er sket i VITAS. 8. Webservicebeskeder (WSRM) 8.1: Ny model for afsenderdata i WSRM-beskeder WSRM-beskeder udsendes, når der enten registreres data i DFDG, eller når der sker en forretningsmæssig hændelse. WSRM beskederne indeholder hver især en specifik datastruktur, som indeholder data, der beskriver hændelsen. Udover selve beskeden skal modtageren have oplysninger om, hvem der har foretaget registreringen og hvornår. I beskederne er der tilføjet information om: System-ID på det system, der har foretaget registreringen (på baggrund af ny kodeliste med aftagersystemer) Den registrerende myndighed (Fx Jobcenter) Den registrerende bruger og myndighed Tidspunkt for, hvornår beskeden er lagt i kø Unik GUID og sorteringsnøgle De hidtidige afsenderdata, der blev udsendt via RequestMetadata er samtidigt fjernet fra WSRMbeskederne. Side 26/26

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. marts 2015 Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 19. juni 2017 Version: 1.0 Oprettet den 12. juni 2017 Den 19. juni 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Releasenote til Jobnet

Releasenote til Jobnet Releasenote til Jobnet Vejledning pr. til 12. Superbrugere november 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 9. november 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 9.

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. januar 2015 Version: 1.0 Oprettet den 22. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit version 2016-3-A Mandag den 10. oktober 2016 frigiver Schultz en ny version af Schultz Fasit. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet for Fasit blev påbegyndt den 7.

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 23. august 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene

Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Vejledning til obligatorisk selvbooking på Jobnet af jobsamtaler i jobcentrene Version: 2.0 Oprettet den 19. december 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 SAMTALER UNDTAGET FOR SELVBOOKING... 3 2. OBLIGATORISK

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. april 2016

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. april 2016 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 4.0 Den 15. marts 2017 Ændringer pr. 1 marts 2017 i forhold til sidste version af vejledningen Det vedrører de ændringer, som

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 3.0 Den 5. december 2016 Ændringer i december 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Nye afholdelseskategorier Socialt

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 10. juni 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 4. juni 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 2.1 Oprettet den 11. oktober 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene

Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Vejledning til selvbooking på Jobnet af jobsamtaler og opfølgningssamtaler - for øvrige målgrupper - i jobcentrene Version: 1.0 Oprettet den 11. juli 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. NYE KONTAKTGRUPPER

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. september 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. september 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 18. september 2017 Version: 1.0 Oprettet den 13. september 2017 Den 18. september 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag

Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Bilag 1 til Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Tjek dine jobforslag Version: 2.0 Oprettet den 7. januar 2014 Spørgsmål eller ændringsforslag til obnet / Det fælles Datagrundlag kan rettes til

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

IT-Nyhedsbrev til jobcentre

IT-Nyhedsbrev til jobcentre IT-Nyhedsbrev til jobcentre 5. nyhedsbrev, september 2016 Release 2016-3 Forbedringer på vej Release 2016-3, der finder sted den 10. oktober, hører til den kategori, hvor der sker forbedringer af eksisterende

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 4. februar 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 4. februar 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 2.0 Oprettet den 10. oktober 2016 Ændringer i oktober 2016 i forhold til sidste version af vejledningen Ny afholdelseskategori

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. september 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. september 2011 26. september 2011. Nr. 972. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSBESKRIVELSE FOR AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 0.5 DATO 22.04.2012 RELEASE Release 2012-2 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove DOKUMENTVERSIONER Version Dato Initialer Afsnit

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016. Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til Jobnet pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: ÆNDRING AF KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 29. juni 2015

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 29. juni 2015 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 29. juni 2015 Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016

Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016. Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Version: 1.0 Oprettet den 7. januar 2016 Releasenote til Jobnet pr. 11. januar 2016 Den 11. januar 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBNETS FORSIDE... 4 1.1: LINK TIL SUPPORTSIDE...

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. december 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. december 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 23. december 2013 Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen Oprettet den 19. december 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0035952 Senere ændringer til

Læs mere

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 21. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1.

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 2016

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 2016 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 5. december 016 Version: 1.0 Oprettet den 9. november 016 Den 5. december 016 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag: 1. KONTAKTFORLØB...

Læs mere

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012

Releasenote til Jobnet il Superbrugere. 23. januar 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning t pr. il Superbrugere 23. januar 2012 i HP Helpdesk Version: 1.1 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 20. januar 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20.

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Uddrag af: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Titel: Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning Epic Nummer: 668.9 Ejer: Epic status: 0.3 klar til tilsagn Release: 2017 2 Uddrag af: 668.9 Migrering af funktionalitet i AMP inden nedlukning

Læs mere

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre

Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde og landsdækkende registre Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, og 50 og 52 i lov nr. 1482 af 23. december 2014

Læs mere

Releasenote til Jobnet 12. august 2013

Releasenote til Jobnet 12. august 2013 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 12. august 2013 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Ghita Jensen, Lisbeth Dam og Kirsten Vestergaard Oprettet den 8. august 2013 Godkendt af Pia

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011

Lovtidende A Udgivet den 30. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 20. december 2011. Nr. 1400. Bekendtgørelse om registrering og indberetning af data på beskæftigelsesområdet til det statistiske datavarehus og det fælles

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016

Version: 1.0 Oprettet den 8. juni Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Version: 1.0 Oprettet den 8. juni 2016 Releasenote til JobKon pr. 13. juni 2016 Den 13. juni 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: MARKERING AF FRAVÆR, DER FRITAGER

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010

Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Releasenote til Jobnet pr. 26. april 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 22. april 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 23. april

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016

Version: 1.0 Oprettet den 30. marts Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Version: 1.0 Oprettet den 30. marts 2016 Releasenote til JobKon pr. 4. april 2016 Den 4. april 2016 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. VIS BORGER... 3 1.1: UDVIDET VISNING AF FRAVÆRSFORHOLD...

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse.

Dette har som konsekvens, at et medlem i nogle situationer ikke kan blive tilmeldt som dagpengemodtager, men kun som ledig uden ydelse. A-kasserne og jobcentrene Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk CVR 55568510 Tilmelding af a-kassemedlemmer som jobsøgende

Læs mere

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015

Releasenote til Jobnet 23. marts 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 23. marts 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 17. marts 2015 Den 23. marts 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. JOBSØGER

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse

Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse B i l a g 2 Beskrivelse af ændringer i 2014-4 databekendtgørelsen i forhold til den gældende bekendtgørelse 11. december 2014 J.nr. 2014-0035952 DOS/kpp Udkast til ny bekendtgørelse Det er hensigten, at

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet I medfør af 32, stk. 1 og 6, 39, 45, stk. 3, 49, stk. 2, 50, stk. 1 og 2, 52 i lov nr. 1482 af 23. december

Læs mere

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION

DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION DATA VEDR. NY A-KASSEKOMMUNIKATION Koordinationsgruppen vedr. a-kassekommunikation er enige om de fremtidige visioner for datakommunikation mellem a-kasserne og jobcentrene. Nedenfor beskrives de grundlæggende

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Arbejdsmarkedsportalen pr. 26. september 2011 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 19. september 2011 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation)

Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk. (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk (Til- og afmelding, tjek af jobforslag og match/visitation) Version: 6.1 Oprettet den 31. oktober 2014 INDHOLD 1.

Læs mere

Vejledning til Min plan med integrationskontrakt

Vejledning til Min plan med integrationskontrakt Vejledning til Min plan med integrationskontrakt Version: 1.0 Oprettet: 8. december 2017 INDHOLD 1. FORMÅL OG BAGGRUND... 3 2. HVAD DÆKKER VEJLEDNINGEN... 3 3. NY FLYGTNING MED DATA FRA ASYLOPERATØR...

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1645 af 27/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0013092 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.1 18. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012

Releasenote til Jobnet Superbrugere. 9. juli 2012 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 9. juli 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 2. juli 2012 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 2. juli 2012

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra januar 2017 Version: 2.0 9. januar 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet

Læs mere

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel

It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel 12. marts 2010 It-understøttelse i forbindelse med den nye matchmodel Orientering om ændringer i Jobnet J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver ændringer i Jobnet i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1297 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Releasenote til JobKon 5. januar 2015

Releasenote til JobKon 5. januar 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 19. december 2014 Den 5. januar 2015 implementeres det nye modul JobKon: 1. GENERELT OM JOBKON...

Læs mere

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen

Vejledning om obligatorisk selvbooking af jobsamtaler i jobcenteret og rådighedssamtaler i a-kassen VEJ nr 9543 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/08707 Senere

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010

Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Releasenote til Jobnet pr. 24. maj 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 15. maj 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 20. maj 2010

Læs mere

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017

Version: 1.0 Oprettet den 20. marts Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Version: 1.0 Oprettet den 20. marts 2017 Releasenote til Jobnet pr. 27. marts 2017 Den 27. marts 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. GENERELT... 3 1.1: MIN SIDE I RESPONSIVT DESIGN...

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Med version af FASIT Jobcenter introducerer Schultz ny funktionalitet. Følgende to vigtige områder skal især fremhæves:

Med version af FASIT Jobcenter introducerer Schultz ny funktionalitet. Følgende to vigtige områder skal især fremhæves: RELEASE NOTES Release notes FASIT Jobcenter version 2014-1.0 Ibrugtagningsdato 28. april 2014 Den 28. april 2014 frigiver Schultz Information en ny version af FASIT Jobcenter. Selve opgraderingen af produktionsmiljøet

Læs mere

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats pr. 23. april april 2012 Til kommunerne, jobcentrene m.fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om en

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre

Vejledning om underretninger mellem jobcentre Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra juni 2017 Version: 3.1 30. juni 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag til Jobnet / Det

Læs mere

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. MIN SIDE...

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010

Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Releasenote til Jobnet pr. 12. juli 2010 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 25. juni 2010 Godkendt af Kirsten Vestergaard Godkendt den 8.juli 2010

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Releasenote til JobKon 29. juni 2015

Releasenote til JobKon 29. juni 2015 Releasenote til JobKon Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i JobKon: 1. GENERELT...

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 30. juni 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 30. juni 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 30. juni 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. juni 2014 Den 30. juni 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer

Nyt om IT fra STAR. - til jobcenterchefer Nyt om IT fra STAR - til jobcenterchefer Med dette nyhedsbrev håber vi, at kunne give jer et godt overblik over, hvilke digitale ændringer, der indgår i den kommende release, som finder sted d. 11. januar

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå Gældende fra 11. december 2017 ( Version: 4.0 11. december 2017 16/13925 Spørgsmål eller ændringsforslag

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere