Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 23. september 2015 Dato: Onsdag den 23. september 2015 Tid: Kl Sted: Islands Brygge 37 Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Rikke Reitzel Helle Haslund Susanne Winsløw Lars Petersen Jens Theodor Ahm Lillan Albeck Jeppe Marker Svendsen Evan Max Hansen Glenn F. Andersen Organisations- og medarbejderrepræsentant Fællestillidsrepræsentant Organisations- og medarbejderrepræsentant Tillidsrepræsentant Sagsbehandler, Borgercenter Handicap Center City Center for socialpædagogik og psykiatri Borgercenter Hjemmepleje LFS FOA, SOSU SL HK AMR, Myndighedscentre og kontorerne i Bernstorffsgade AMR, Centre for udsatte og psykiatri AMR, Centre for børn og unge AMR, Borgercenter Hjemmepleje Anette Laigaard Adm. direktør Direktionen, formand Sven Bjerre Direktør Direktionen Anders Kirchhoff Direktør Direktionen Helle Vibeke Carstensen Chef, Organisationsudvikling, Stabscenter SOF Kontorerne i Bernstorffsgade (ledelse) Jan Jensen Knud Andersen Chef, Borgercenter Voksne Chef, Borgercenter Voksne Kontorer i Bernstorffsgade, ledelse MY Voksne, ledelse BG1 - Rikke Reitzel Bernstorffsgade København V Anne Steenberg Lasse F. Steenland Chef, Borgercenter Børn og Unge Chef, Borgercenter Handicap MY Børn, ledelse Centre for handicap og IBOS (ledelse/arbejdsmiljø) Jørgen Marthedal Centerchef, Center CAMPO Centre for udsatte og psykiatri Telefon EAN nummer

2 Referat Kathe Jalsing Tina Busholdt Afbud: Rasmus Balslev Kristian Bay Knudsen Betina N. Allermann Mette Ploug Nielsen Gæster Katrine Bagge Thorball Gruppeleder, Borgercenter Hjemmepleje Arbejdsmiljøkoordinator, Organisationsudvikling, Stabscenter SOF Fællestillidsrepræsentant Fællestillidsrepræsentant Center CAMPO Skole- og institutionsleder, Center for dag- og døgninst. for skolesøgende børn Økonomi og byggeri, Stabscenter SOF (ledelse/arbejdsmiljø) Borgercenter Hjemmepleje (ledelse/arbejdsmiljø) Observatør DS Djøf AMR, Centre for handicappede og IBOS Centre for børn og unge (ledelse/arbejdsmiljø) Dagsordenspunkt 4 Dagsorden 1. Arbejdsmiljø fast punkt. Medindflydelse Arbejdsskadesstatistik for 1. halvår Bilag: o 2.1 Ulykkesstatistik SOF. 1. halvår 2015 ½ års status for arbejdet med Arbejdsmiljøhandleplaner. Bilag: o 2.2 Status på arbejdsmiljøhandleplaner september 2015 Temadrøftelse af håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Bilag: (baggrundslæsning): o Akademikernes psykiske arbejdsmiljø (2015) o Socialrådgivere psykisk arbejdsmiljø og helbred (2011/2012) o 09) o Projekt: 'Når grænserne udfordres - Arbejdsbelastninger og pædagogiske udfordringer i specialpædagogiske boenheder' (2015) 2. Orientering om proces for flytning af Møllehuset og Guldbergshave fra CSB til CAMPO. Bilag: 3.1 Plan og proces for overflytning af Møllehuset og Guldbergshave til Center CAMPO 3. Status på KAS 4. Budget Orientering om supplerende MED uddannelse. Bilag: 6.1 Supplerende MED uddannelse Mødedatoer for kontaktudvalg og HovedMED i Bilag: 7.1 Mødedatoer for kontaktudvalg og HovedMED 7. Årshjul, inkl. sager på vej. Bilag: 8.1 Årshjul 2015/ Meddelelser 9. Eventuelt Side 2 af 11

3 Referat Ad. 1 Godkendelse af dagsorden/prioritering af dagsordenspunkter Ingen bemærkninger Ad. 2 Arbejdsmiljø fast punkt Arbejdsskadesstatistik for 1. halvår 2015 Anette Laigaard bemærkede, at der er sket et væsentligt fald i arbejdsskader der medfører fravær, hvilket er glædeligt. Tina Busholdt fortalte, at der ses et fald i antal arbejdsskader, når vi sammenholder første halvår 2014 med første halvår Især på udsatteområdet er der sket et stort fald, som skyldes, at de har haft en stor indsats. Noget af det, de i deres indsats blandt andet har haft fokus på og arbejdet med, er risikovurdering, tryghedsplaner, temadage om konflikthåndtering og neuropsykologisk forståelse. Derudover har der været et stort ledelsesmæssigt fokus og nogle borgere er blevet visiteret til tilbud, der passer bedre. Samtidig arbejdes der meget med statikkerne og formidling her af, således at arbejdspladserne jævnligt får opgørelser, så de har data at arbejde med. I forhold til anmeldelser, der vedrører nyansatte, er der også sket et fald. Noget af det som arbejdspladserne giver som årsag her til er, at der arbejdes med mentorordninger og er fokus på introduktion, men også at der generelt er færre nyansatte. I forhold til de mange anmeldelser, der ses på handicapområdet, skyldes det, at det er et meget stort område, som dermed giver flere anmeldelser. Samtidig er der en anden anmelderpraksis på handicapområdet og længere erfaring med at få anmeldt ulykker end de andre områder har. Evan Max Hansen bemærkede, at man på handicapområdet måske godt kunne have mere fokus på introduktion og oplæring af de nyansatte i forhold til fx kommunikationsmetoder i relation til beboeren, da det ofte er i tilgangen til og kommunikation med beboeren, der opstår konflikter. Lillan Albeck sagde, at det er vigtigt at være opmærksom på og få kommunikeret de årsager, der kan have indvirkning på, hvordan statistikken ser ud. I forhold til nyansatte ønskede Lillan en opmærksomhed på, at mange nye medarbejdere placeres i modtagelserne uden at være ordentligt klædt på til at kommunikere med og håndtere de mange forskellige borgere, der kommer eller ringer ind. Linda Svendsen spurgte til rådgivningscentrets tal og om den forbedring, der ses, skyldes en reel forbedring? Tina Busholdt sagde, at tallene ikke er et billede på hvordan, det ser ud i hele rådgivningscentret, der er forskelle, men generelt er der lavet en betydelig indsats, som har ført til en forbedring Side 3 af 11

4 Jan Jensen bemærkede, at vi uden det statistiske materiale måske ikke havde fået det fokus på nogle af udfordringerne, som vi har i dag. Statistikken peger på nogle tendenser, hvilket er brugbart. Tina Busholdt sagde, at det kan være svært at pege på én konkret indsats, som har været årsag til et eventuelt fald i statistikken, hvorfor det er vigtigt at se på det samlede billede i forhold til indsatser med fokus på såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø. Sven Bjerre bemærkede, at vi på trods af et fald stadig har knap 2000 arbejdsskader, hvorfor det fortsat er vigtigt at have fokus på. Der ses særligt et højt niveau på handicapområdet. Lillan Albeck sagde i forhold til tallene omkring fald i arbejdsulykker, der medfører sygefravær, at det forhåbentlig ikke dækker over, at nogen møder på arbejdet selvom de burde være blevet væk. Lasse Steenland kommenterede på de høje tal på handicapområdet, som blandt andet skal ses i lyset af at fokus på indberetninger blev væsentligt skærpet for en del år siden. Der er en meget stor opmærksomhed på hele handicapområdet, da alt indberettes. Anne Steenberg sagde, at det kunne være rart at have tallene i forhold til antal medarbejdere. Lillan Albeck opfordrede til at anvende én og samme betegnelse lige nu bruger vi både ulykkesstatistik og arbejdsskadestatistik. Arbejdsskadesstatistik for 1. halvår 2015 blev drøftet. Der vil blive arbejdet videre med at kvalificere tallene. ½ års status for arbejdet med Arbejdsmiljøhandleplaner Tina Busholdt fortalte, at mange arbejdspladser har drøftet mobning og seksuel chikane, hvilket var et emne HovedMED havde ønsket, at der blev sat særlig fokus. Lillan Albeck sagde, at det er meget glædeligt at alle har svaret og meldt ind i forhold til deres handleplaner. Helle Haslund bemærkede, at opsamlingen er meget i overskrifter og efterspurgte link til de konkrete handleplaner, så man kan dykke længere ned i nogle af dem. Hun ville derfor gerne opfordre arbejdspladserne til at få lagt deres handleplaner på kkintra. Evan Max Hansen gjorde opmærksom på, at centrene generelt trænger til at opdatere deres data på kkintra. Anette Laigaard lagde op til, at HovedMEDs kontaktpersonsordning anvendes, så hvert medlem følger op hos det center, man er kontaktperson for, om der er behov for en opdatering af data. Side 4 af 11

5 Lillan Albeck gjorde opmærksom på, at der snart er valg til arbejdsmiljørepræsentanter, så det kunne måske være anledning til en opdatering. Helle Haslund gjorde opmærksom på den videnindsamling om håndtering af vold og trusler, som Socialudvalget (SUD) har bestilt og VIA forestår, og at vi skal huske at have den på HovedMED, inden den skal SUD behandles. Helle Vibeke Carstensen sagde, at det er aftalt med VIA, at de kommer på næste HovedMED. Der blev givet en status for arbejdet med arbejdsmiljøhandleplaner. I den forbindelse fremkom et ønske om at få adgang til de konkrete handleplaner. HovedMED opfordrer på den baggrund arbejdspladserne til at få lagt handleplanerne på kkintra. Temadrøftelse af håndtering af psykisk arbejdsmiljø HovedMED besluttede på sidste møde at sætte fokus på håndtering af psykisk arbejdsmiljø i SOF og muligheden for at gå nye veje. Anne Steenberg gav på den baggrund et kort oplæg omkring psykisk arbejdsmiljø og work-life balance (se slides her). Herefter havde HovedMED en åben drøftelse ud fra følgende spørgsmål: Hvor langt skal vi som arbejdsplads gå for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv skal der være grænser for hvad vi kan gøre for at skabe fleksible arbejdspladser? Hvilke muligheder har vi for at skabe balance. Og hvad gør vi allerede og hvad kan vi mere gøre? Hvilke udfordringer er der? Hvad kan vi absolut ikke gøre? (Overenskomst og arbejdstidsaftaler er en del af de rammer vi har, og er derfor og kan derfor ikke være en del af drøftelsen i MED) Hovedpointer fra drøftelsen: Kigge på hvor hvad er muligt fokus på at der kan være forskellige behov afhængig af arbejdsplads og arbejdsopgaver (hvor fleksibel kan man være fx i forhold til at være i fast vagt eller administrativt kontormiljø) Nødvendigt at kunne have en åben dialog omkring de forskelligheder, der er på arbejdspladserne Få tydeliggjort i hele organisationen hvilke muligheder der er og hvad der er overenskomst Passe på ikke at lave standard løsning, da vi i SOF har meget forskelligartede arbejdspladser Det handler om kulturen på arbejdspladsen. Der skal være tillid til lederen (kunne gå til lederen med udfordringer) men også en høj grad af rummelighed, hvor der er plads til medarbejdernes individuelle behov (der er en oplevelse af uretfærdighed på SOFs arbejdspladser) Side 5 af 11

6 Åbenhed og respekt for forskellighed, forskellige behov (anerkende at vi stå i forskellige situationer på forskellige tidspunkter i livet) Det er både et kollegialt og et ledelsesmæssigt anlæggende at vise åbenhed over for og gøre det muligt, at tilgodese medarbejdere på forskellig vis og tage individuelle hensyn Det må ikke ende med at være en rettighedsdiskussion Der kan være brug for tydeligere kommunikation omkring rammerne for medarbejderne og de opgaver, der skal udføres. Hvilken forventning er der til resultatet. Som leder være bedre til at skabe rammerne så medarbejdere kan se og oplever, at der er en forskel på arbejde og fritid Next step hvordan kommer vi videre: Undersøge nærmere om balance mellem arbejdsliv og privatliv overhovedet opleves som en udfordring hos medarbejderne, eller om det handler mere om balance i arbejdslivet (hvordan arbejdsdagen bliver tilrettelagt) Gentage den drøftelse HovedMED har haft i AfdelingsMED og LokalMED debatpakke evt. udarbejdes af Stabscenter SOF Finde gode eksempler fra arbejdspladser der oplever at have en god work-life balance Bruge det fokus der er på arbejdsfællesskaber til også at bringe denne drøftelse videre HovedMED have jævnligt fokus på emnet og være med til at bane vejen for at der også er et fokus lokalt Arbejdsgruppen under HovedMED tager inputne op på deres næste møde. Drøftelsen omkring psykisk arbejdsmiljø sættes på dagsordenen igen til næste HovedMED. Ad. 3 Orientering om proces for flytning af Møllehuset og Guldbergshave fra CSB til CAMPO Lasse Steenland orienterede om, at der i kølvandet på beslutningen om fremover at forankre bofællesskaberne i Center for selvstændige boformer er opstået en bekymring om, hvorvidt centret blev for stort. Denne bekymring har ledelsen taget alvorligt og peget på, at der er faglige argumenter for, at afdelingerne Guldbergshave og Møllehuset med fordel kan overgå til Center Campo. Det pædagogfaglige personale og de afdelingsledere, der er der i dag, flytter med over, så der vil ikke være nogen årsværksmæssige konsekvenser af flytningen. Der har været gennemført en proces med medarbejderne samt en høring af de pårørende, og tilbagemeldingerne er meget positive. Helle Haslund havde ingen indvendinger i forhold til selve processen men opfordrede til, at man på området forsøger at være god til lægge så fremtidssikrede planer som muligt, så enheder og medarbejdere ikke for ofte oplever at skulle flyttes rundt. Selvom man flytter som samlet enhed, betyder det stadig noget i forhold til at skulle integreres i og forholde sig til nye kulturer og evt. andre arbejdsgange i det nye center. Side 6 af 11

7 Linda Svendsen ønskede at blive inddraget i processen, når der sker flytning af enheder mellem centrene, idet det opleves at det administrative personale bliver glemt i den forstand, at normeringerne ikke følger med, hvilket betyder, at belastningen øges på det center, der får tilført flere institutioner. Lasse Steenland kvitterede og beklagede, hvis de ikke tidligt i processen har været inddraget. I dette tilfælde har det ikke haft nogen konsekvens i forhold til normeringen, idet der sidst man nedlagde et center, hvor enhederne blev fordelt på de øvrige centre, blev tilført et administrativt årsværk til de modtagne centre netop for at imødegå denne udfordring. Helle Haslund gjorde opmærksom på, at Center for selvstændige boformer har en TR struktur, hvilket betyder, at Guldbergshave og Møllehuset har en TR sammen med nogle andre arbejdspladser, og derfor ikke nødvendigvis overflyttes med en TR. Det er derfor vigtigt at have fokus på hvordan, de tænkes ind i TR og MED struktur i Center Campo. Eller omvendt i forhold til de enheder der bliver tilbage, og som måske ikke længere har en TR. Lasse Steenland sagde, at der som lovet på sidste HovedMED en planlagt en inddragende proces af de to MED udvalg, som følges tæt af Borgercenter Handicap. Der blev orienteret om proces for flytning af Møllehuset og Guldbergshave fra Center for selvstændige boformer til Center Campo. Ad. 4 Status på KAS Sven Bjerre gav en status på det nye vagtplanssystem KAS. Der har været en del fejl i forbindelse med overførslen fra det gamle vagtplanssystem til KAS. Det har betydet, at der har været fejl i lønudbetalinger hos flere medarbejdere. Der har været arbejdet meget hen over sommeren på at få identificeret og rettet fejlene. Lønnen for september måned burde derfor være korrekt. Der er et udestående i forhold til lokalaftaler. SOF har mange lokalaftaler, og ikke alle er blevet lagt ind i systemet. Dette har også givet anledning til at overveje, om vi i SOF måske har for mange lokalaftaler, og om vi kan lave nogle, der er mere gennemskuelige. Derudover er hastigheden af systemet (performance) en udfordring det arbejder for langsomt. Der er en aftale om, at KMD skal ud på nogle arbejdspladser og se hvad, det er der sker, når systemet arbejder langsomt, og hvad fejlene består i. Der foregår i øjeblikket driftsprøver, som løber frem til slutningen af oktober. De fejl, der er meldt ind, skal være rettet, for at driftsprøven bliver godkendt. Så er der kendskab til fejl, er det vigtigt at få dem meldt ind nu. Det er besluttet, at der iværksættes et projekt (KAS 2.0), der kigger på, at systemet er nemt at bruge, og at der er uddannet superbrugere. Nogle af erfaringerne er, at man ikke har fået dimensioneret superbrugerindsatsen og uddannelsesindsatsen ordentligt. Mange af de fejl, man troede var brugerfejl, har vist sig at være systemfejl. Side 7 af 11

8 Helle Haslund bekræftede, at der er store frustrationer ude på området vedr. forkert udbetaling af løn mv. og dette ramte både lederne og medarbejderne hårdt, da der blev brugt meget tid på at finde hoved og hale i tingene uden det altid lykkes. Derfor ønskede medarbejdersiden en status på hvorvidt, der er en rapportfunktion i forhold til at få afspadseringssaldi for den enkelte ansat, da alle ansatte, der arbejder på døgn, har ret til løbende at få udleveret en afspadseringssaldo. Der er forskellige udmeldinger i forhold til, om det er en funktion, der er tilkøbt hos SOF. Hvis funktionen er der, er der et ønske om at få en brugervejledning. Samtidig er der et generelt behov for mere uddannelse i KAS også til de tillidsvalgte gerne en form for pixiudgave. Derudover spurgte Helle til status på hvor hurtigt, der bliver rettet op på de fejl, der er og har været, og hvordan der bliver kommunikeret her om til de medarbejdere, der har været ramt at fejlene. Helle Vibeke Carsten sagde i forhold til afspadseringssaldi, at det bliver en mulighed, når det nye lønsystem er implementeret. Man kan dog godt på nuværende tidspunkt trække det på individniveau (læs nærmere i vedlagte notat og vejledning). Det er en del af KAS styregruppens drøftelser, om vi har de rigtige faciliteter, eller der er behov for at tilkøbe funktioner. På samme både drøftes uddannelsesbehovet. KMD fejlene kommer til at stå på lønsedlen, og hvad der er af rettelser. Lillan Albeck bemærkede vigtigheden af at undgår forkortelser. Der blev givet en status på KAS. Der har været arbejdet meget hen over sommeren på at få identificeret og rettet de fejl der har været og som har betydet at der har været fejl i lønudbetalinger hos flere medarbejdere. Lønnen for september måned burde derfor være korrekt. Ad. 5 Budget 2016 Katrine Bagge Thorball gennemgik budget 2016 i forhold til tilførsler og besparelser på de enkelte områder, samt tværgående besparelser med primært fokus på de personalemæssige konsekvenser (se slides). Budgettet er ikke endelig godkendt, det bliver det den 1. oktober. De skønnede personalemæssige konsekvenser i alt: Tilførsel på årsværk, her af varige. Oversigt over tilførsler og omstillinger på områderne Børnefamilier med særlige behov Tilførsler: 23 stigende til 24 årsværk over en 4årig periode Omstillinger og effektiviseringer: 40 årsværk Borgere med sindslidelser Tilførsler: 12 stigende til15 årsværk Omstillinger og effektiviseringer: 6 årsværk Udsatte voksne Tilførsler: 4 stigende til 6 årsværk (her af 2 varige) Omstillinger og effektiviseringer: + 0,2 faldende til -7 årsværk Side 8 af 11

9 Borgere med handicap Tilførsler: 53 årsværk Omstillinger og effektiviseringer: + 2 faldende til 1 årsværk Tværgående opgaver og administration Omstillinger og effektiviseringer: 1 årsværk Flere områder (primært administration) Tilførsler: 11 stigende til 16 årsværk Omstillinger og effektiviseringer: ca årsværk Jeppe Marker Svendsen spurgte til steder, som ikke er blevet genbevilget inden for aktivitets- og samværsområdet. Katrine Bagge Thorball svarede, at værestedet Milepælen og Thorvaldsen ikke er blevet genbevilget. Det fremgår ikke af denne oversigt men af udløbslisten. Denne oversigt sendes med ud efterfølgende. Jeppe Marker Svendsen stillede sig undrende over for de mange etårige bevillinger, som gør stederne meget sårbare. Katrine Bagge Thorball svarede hertil at midlertidige bevillinger politisk set gives for at have en løbende prioritering af midlerne. Helle Haslund supplerede og sagde, at det i tilfældet med aktivitets- om samværstilbuddene også kan være særlig dilemmafyldt for medarbejderne, som både indgår i en proces omkring udvikling af de fremtidige tilbud samtidig med at være ansat på et sted, som ikke bliver genbevilget. Hun opfordrede til at være klarere i udmeldingerne omkring midlertidige bevillinger. Anders Kirchhoff sagde, at det er en diskussion, der har kørt en del i vores eget udvalg og også i forbindelse med budgetforhandlingen i forhold til hvorvidt, man kunne gøre flere af de midlertidige bevillinger varige. Grunden til, at der er så mange et- og fireårige bevillinger, er, at der ellers ikke ville være noget at forhandle om. Vores opgave som forvaltning er at blive skarpere i vores udmelding omkring bevillinger, der er midlertidige, så en lukning ikke kommer som en overraskelse. Jeppe Marker Svendsen opfordrede til, at medarbejdere, der ansættes steder med midlertidige bevillinger, gøres tydeligt opmærksomme her på. Sven Bjerre kommenterede i forhold til processen omkring aktivitets- og samværstilbuddene, at det er noget andet, uafhængigt af budgetprocessen. Brugere og medarbejderes synspunkter er derfor stadig meget vigtige for det fremtidige aktivitets- og samværsområde i København, også selvom ens konkrete arbejdssted ikke videreføres. Anette Laigaard understregede, at det er vigtigt, at medarbejderne får at vide at budget og proces omkring aktivitets- og samværstilbuddene ikke har noget med hinanden at gøre, selvom det som medarbejder godt kan opleves sådan. Side 9 af 11

10 Helle Haslund spurgte til akkreditering af døgnområdet, som ikke er blevet genbevilget, men hvor cheferne på voksenområdet har fået til opgave inden for rammen at finde en model for hvordan akkreditering fortsat kan gennemføres, og hvilke tanker man har gjort dig her budget- og omfangsmæssigt. Jan Jensen svarede, at der skal ses på hvordan en fremadrettet akkrediteringsproces, som giver mening, kan tilrettelægges. Det er derfor svært at sætte et beløb på endnu. Når der er udarbejdet en god model, må der ses på hvordan den økonomi, der skal til, kan tilvejebringes. Linda Svendsen kommenterede på hensigtserklæringerne, som omfatter en lang række samarbejder mellem forskellige forvaltninger med en forvaltning som tovholder, og spurgte til, hvordan man her sikrer sig medarbejderinvolvering. Hun forslog at anvende forberedelsesmøderne i forbindelse med HovedMED til at drøfte oplæggene på de forskellige områder. Anette Laigaard nikkede her til og sagde samtidig, at der skal laves mere konkrete kommissorier i forhold til hver af hensigtserklæringerne, og at der i den forbindelse nedsættes arbejdsgrupper, hvori der vil blive inddraget medarbejdere. Budget 2016 blev gennemgået med særligt fokus på de personalemæssige konsekvenser. Ad. 6 Orientering om supplerende MED uddannelse Helle Haslund efterspurgte, at MED uddannelsen skrives ind i konteksten af tillidsreformen, så det bliver tydeligt at MED uddannelsen er en del af denne tænkning. Dette blev taget til efterretning og HovedMED godkendte oplægget om tilrettelæggelsen af supplerende MED uddannelse. HovedMED godkendte oplægget om tilrettelæggelsen af supplerende MED ud. Ad. 7 Mødedatoer for Kontaktudvalg og HovedMED i 2016 Der er ændringer i forhold til de foreslåede mødedatoer i maj og juni måned. De nye datoer er henholdsvis den 20. maj og den 22. juni. Helle Haslund opfordrede til, at der blev indkaldt til møde om hvordan, budgetproces og MED skal spille sammen næste år. Anders Kirchhoff indkalder til møde. Ad. 8 Årshjul, inkl. sager på vej Ingen bemærkninger Ad. 9 Meddelelser Anders Kirchhoff orienterede om, at der er foretaget ændringer i BIF/SOF enheden på baggrund af et ønske om at have et stærkere fokus på at Side 10 af 11

11 Referat understøtte de borgervendte enheder. Som led her i flytter enheden til Jobcenter København, Center for Jobindsats midt november og chefen for enheden får ny reference i BIF. Medarbejderne er blevet informeret løbende først i december 2014 og siden i april 2015, og BIFs centrale MED i Bernstorffsgade 17 er blevet orienteret i maj Orienteringen af HovedMED i SOF burde have været sket på sidste møde før sommerferien, det beklages. Linda Svendsen efterspurgte at få materialet. Anders Kirchhoff sagde, at det materiale, der foreligger, nok skal blive sendt, men sagde supplerende, at der ikke har været nogen problemer eller utilfredshed fra medarbejdernes side. Ad. 10 Eventuelt Jeppe Marker Svendsen orienterede om, at han stopper i HovedMED og sagde tak for nu. Side 11 af 11

Referat af HovedMED fredag den 9. maj 2014 Sagsnr.

Referat af HovedMED fredag den 9. maj 2014 Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer 08-05-2014 Referat af HovedMED fredag den 9. maj 2014 Sagsnr. Dato: Fredag den 9. maj 2014 2014-0067372 Fredag den 9. maj 2014 Tid:

Læs mere

Mødedeltagere: Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Referat af ekstraordinært HovedMED 9.11.2016 Dato: 9.11.2016 Tid: 9.00 10.00 Sted: Bernstorffsgade 17, 4. værelse 400 Mødedeltagere: HovedMED 08-11-2016

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand Referat af HovedMED den 27. marts 2015 Dato: Fredag den 27. marts 2015 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, Kld. Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 8. maj 2015 Dato: Fredag den 8. maj 2015 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade, kld. Mødedeltagere: Navn

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK Kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED den 24. juni 2015 Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Tid: Kl. 9.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere:

Læs mere

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand

Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand KØBENHAVNS KOMMUNE REFERAT Referat af HovedMED den 22. januar 2016 Dato: Fredag den 22. januar 2016 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for: Linda

Læs mere

Referat fra møde i HovedMED fredag den 2. november 2012

Referat fra møde i HovedMED fredag den 2. november 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for HR Administration 05-11-2012 Referat fra møde i HovedMED fredag den 2. november 2012 Dato: Fredag den 2. november 2012 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade

Læs mere

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand LFS DJØF FOA, SOSU. Hjemløseenheden. Svanehuset. Nord

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant HK kommunal, næstformand LFS DJØF FOA, SOSU. Hjemløseenheden. Svanehuset. Nord KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Referat fra HovedMED 20.5.2016 Dato: 20.5.2016 Tid: Kl. 10.45 13.45 Sted: Bernstorffsgade 21, kælder Mødedeltagere: Navn Stilling Repræsentant for:

Læs mere

Referat fra møde i HovedMED fredag den 22. marts 2013

Referat fra møde i HovedMED fredag den 22. marts 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for HR Administration Referat fra møde i HovedMED fredag den 22. marts 2013 Dato: Fredag den 22. marts 2013 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21,

Læs mere

Referat fra HovedMED d. 13.marts Sagsnr

Referat fra HovedMED d. 13.marts Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Økonomi og Byggeri Referat fra HovedMED d. 13.marts 2017 Dato: 13.03.2017 Tid: 10.30-12.30 Sted: Bernstorffsgade 17, lokale 356 Mødedeltagere: HovedMED-medarbejderside

Læs mere

Tillidsreform. i Socialforvaltningen

Tillidsreform. i Socialforvaltningen Tillidsreform i Socialforvaltningen Ringe i vandet Det er mange små dråber af tillid, der skal sprede sig som ringe i vandet for, at vi kan få skabt en tillidsfuld organisation. Tilliden starter med vores

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015

Referat. Referat fra HovedMED 19. februar 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 19. februar 2015 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Klaus Poulsen, Arbejdsleder Marianne Lindholdt, Næstformand, DLF Marlene Dalskov, BUPL Hanne

Læs mere

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Direktionen.

Linda Svendsen Fællestillidsrepræsentant Næstformand, HK Kommunal LFS. Robert Larsen SOSU AMR, den sociale hjemmepleje. Direktionen. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer Referat af HovedMED fredag den 21. juni 2013 Dato: Fredag den 21. juni 2013 Tid: Kl. 10.00-13.00 Sted: Bernstorffsgade 21, kld. Mødedeltagere:

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Hovedudvalget Hovedudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 05/11 Sted : Grenaa Dato : 18. august 2011 Start kl. : 10:00 Slut kl. : 12:30 efter frokost er der møde med økonomiudvalget frem til kl. 14. Medlemmer (Ledelse)

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

09-04-2014. Mødereferat - HovedMED 30-04-14. Sagsnr. 2014-0064428

09-04-2014. Mødereferat - HovedMED 30-04-14. Sagsnr. 2014-0064428 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation Mødereferat - HovedMED 30-04-14 Dato: 30.04.2014 Tid: kl. 10:30 12:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: Else Sommer, adm.

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

02-06-2014. Mødereferat - HovedMED 25-06-14. Sagsnr. 2014-0091040

02-06-2014. Mødereferat - HovedMED 25-06-14. Sagsnr. 2014-0091040 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR Organisation Mødereferat - HovedMED 25-06-14 Dato: 25.06.2014 Tid: kl. 10:30 12:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: Else Sommer, adm.

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 29. september 2014 kl. 9.30-14.00 Mødested: Møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 1/2009 Sted : Mødelokale 3, Rådhuset i Grenaa Dato : 5. januar 2009 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 16.00 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse)

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5

Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl på Odder Rådhus, møderum 5 Referat fra møde i OmrådeUdvalget på børne-, unge- og kulturområdet den 13. juni 2016 kl. 9.30-12.00 på Odder Rådhus, møderum 5 Mødelokalet er reserveret fra kl. 08.00 til formøde for personalerepræsentanterne

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger:

REFERAT. Bemærkninger: REFERAT Lokal MED - Psykiatri og Misbrug Mødedato: Fredag den 8. februar 2013 Mødested: RC Teaterstien 9 A, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Afbud: Bettina Sørensen Fraværende:

Læs mere

SOF beretning

SOF beretning SOF beretning 2014-2015 Etablering af borgercentre Efter nogle år med arbejdsro kom der atter gang i omstruktureringerne i SOF i 2015. I foråret blev de fire nye borgercentre for hhv. Børn og Unge, Udsatte

Læs mere

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde.

1. Velkomst Jesper Christensen bød velkommen og der var en hurtig præsentationsrunde. KØBENHAVNS KOMMUNE Referat af møde i Dialogforum den 26. februar 2015 Dato: 26. februar 2015 Tid: Kl. 13.30-15.30 Sted: Københavns Rådhus Mødedeltagere: Jesper Christensen (Socialborgmester), Pernille

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset

Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødedato: 13. marts kl. 10.00-12.00 Mødested: Møderum 1 Referat fra møde i OmrådeUdvalget for Rådhuset Mødelokalet er reserveret fra kl.9.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap

Referat. Områdeudvalg for Ældre og Handicap Referat Handicap 14. november, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Susan Thøstesen Christina Rosenquist Mette Eskebjerg Til stede: Mads Toftegaard Hans

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK)

Områdeudvalg administrationen BESLUTNINGSREFERAT. Jakob Therchilsen (AC) Vakant - (FTF) Grethe Wehner Andersen (AMR) Jytte Skiffard (HK) BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Onsdag den 3 december 2014 Start kl: 12:30 Slut kl: 13:15 Medlemmer: Eva Iversen (Formand) Peter Kirchhoff Larsen (HK) Kim Bruun Nielsen (Ledelse)

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune

Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Oplæg til indsatser til nedbringelse af sygefravær i Odder Kommune Indledning og baggrund Nedbringelse af sygefravær har været et fokusområde i Odder Kommune siden der første gang blev udarbejdet arbejdsmiljømål

Læs mere

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT

Norddjurs Kommune Områdeudvalg administrationen 9. marts 2011 BESLUTNINGSREFERAT BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 02/2011 Sted : Grenaa Dato : 9. marts 2011 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Eva Holm Iversen (Formand) Kim Bruun Nielsen (Ledelse) Hans Carsten Rasmussen (Ledelse)

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen

Allerød Kommune. Referat. Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne Bergmann, Michael Høybye, Vivi-Ann Petersen Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Hovedudvalget afholdt møde den 20. maj 2015. Afbud: Agnete Thomsen, Anne

Læs mere

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B

Beretning og fremtid. Ballerup Kommune. ommune. mmune Ballerup Kom. Kommune Ballerup. e Ballerup Kommune B PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid p Kommune Ballerup une Ballerup Kommun rup Kommune Balleru mune Ballerup Kommu allerup Kommune Ball mmune Ballerup Komm Ballerup Kommune Ba mmune Ballerup Kom e Ballerup

Læs mere

Hovedudvalget. Referat

Hovedudvalget. Referat Hovedudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 26-06-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Jørgen Christiansen, Anne-Lene Haveløkke, Kurt

Læs mere

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum

Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13. Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014. Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Center for Børn & Familie Dato 14-03-2013 j./sagsnr. 87.00.00-P35-1-13 Referat af centerudvalgsmødet den 20. maj 2014 Medlemmer af Centerudvalget: Notat udarbejdet af: Simon Bjerrum Jens Zachariasen Inge

Læs mere

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatri Høringssvar til budget 2017-2020. Budgetprocessen har i år været anderledes end den har været de forgangne år. Vi har ikke haft den dialog vi plejer at have på vores møde inden sommerferien,

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Fælles MED Børn og Kultur. Referat

Fælles MED Børn og Kultur. Referat Fælles MED Børn og Kultur Referat Mødedato: Tirsdag den 25-09-2012 Starttidspunkt for møde: 13:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Henrik Ingvor Petersen, Michael Kjeldsen,

Læs mere

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato Tid Kl

Referat. Sagsnr Dokumentnr Mødedato Tid Kl Referat Mødeforum OmrådeMED, Handicap- og psykiatri Sagsnr. 2009-1380 Dokumentnr. 2010-253687 Mødedato 31.08.2010 Tid Kl. 9.00 11.00 Sted Mødelokale 6 2. sal Rådmandshaven (ny bygning) Deltagere Jytthe

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Fælles Med Administrationen. Referat

Fælles Med Administrationen. Referat Fælles Med Administrationen Referat Mødedato: Tirsdag den 24-02-2009 Starttidspunkt for møde: 14:00 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Jørgen Christiansen, Kristen Ditlevsen, Hanne Andersson, Niels Peter

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Referat MED-møde den 28. oktober 2015

Referat MED-møde den 28. oktober 2015 Mødeinformation Mødedato: Mødetid: Mødested: Deltagere: Fraværende: 28.10.15 Kl. 17.00 Mødelokalet, Nørrevang 19, Maribo Mike Jepsen Ole Rasmussen Bettina Olsen Odd Pærremand Henrik Andersen Keld Saul

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Forebyggelses- og trivselspolitik

Forebyggelses- og trivselspolitik Forebyggelses- og trivselspolitik For Psykiatri og Social Region Midtjylland Region Midtjylland Psykiatri & Social 2 Forebyggelses- og trivselspolitik for Psykiatri & Social, Region Midtjylland Indledning

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt.

Dagsorden: Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. Møde den: 26. juni 2017 LSU AU HR Referat Til stede: Ledelsesrepræsentanter: Anne Lindholm Behnk, Gertrud Tefre Medarbejderrepræsentanter: Astrid V. H. Svendsen, Hanne Kaiser, Lene Fransen Referent: Pia

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogerne Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon: 7248 6500 Fax: 7248 6510 Mail: storstroem@sl.dk Web: sl.dk/storstroem REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 21.06.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Svar på spørgsmål vedr. kommunalt betalte tillidsrepræsentanter

Svar på spørgsmål vedr. kommunalt betalte tillidsrepræsentanter KØBENHAVNS KOMMUNE Overborgmesteren 14-03-2016 Sagsnr. 2016-0057047 Svar på spørgsmål vedr. kommunalt betalte tillidsrepræsentanter Dokumentnr. 2016-0057047-5 Kære Jakob Næsager Du har i mail modtaget

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant

Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant REFERAT HOVED-MED Mødedato: 3. marts 2016 Mødested: Mødelokale Lynet og Pulsen, Den Blå Diamant Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: 15:00 Deltagere: Bill Pharsen, Birgitte Høj Sørensen, Birthe Søndergård

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Mødedato: 11.3.2009 Tidspunkt: 14-18 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Administrationsbygning M59 Indkaldelse Torben Smith (formand, KB) Søren Kristensen

Læs mere

Afbud: Ole Rasmussen (Dansk Blindesamfund), Ejvind J. Wilms (LEV), Dorthe Rasmussen (Børnegruppen), Frederik Grønlund Clausen (Ungegruppen).

Afbud: Ole Rasmussen (Dansk Blindesamfund), Ejvind J. Wilms (LEV), Dorthe Rasmussen (Børnegruppen), Frederik Grønlund Clausen (Ungegruppen). Socialforvaltningen REFERAT Den 09.12.2016 /BEK Centerrådsmøde i Dato: Torsdag den 24. november, kl. 13.15 15.45 Sted:, Visionsalen Deltagere: Hans Jørgen Møller (DHF, formand) Vibeke Ries (Borgercenterchef),

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

1. Drøftelse af indstilling om implementering af beskæftigelsesreformen (medindflydelse) fortroligt punkt fortroligt materiale

1. Drøftelse af indstilling om implementering af beskæftigelsesreformen (medindflydelse) fortroligt punkt fortroligt materiale KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Personale FORTROLIGT - Udkast til referat fra pkt. 1 - ekstraordinært møde i HovedMED 10. september 2014 Dato: Onsdag d. 10. september

Læs mere

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012

Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Referat af LMU udvalgsmøde Dato: 7. februar 2012 Emne: Indkaldelse til LMU udvalgsmøde Sted: Aktivitetslokalet, hus 88 Dato: 07.02.13 Tidspunkt: Kl. 13.13-15.00 ( Formøde kl. 13.00 ) Deltagere: Hanne Svendsen,

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP

FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP FORSLAG TIL PROCES FOR SYGEFRAVÆRSPOLITIK FOR GULDBORGSUND HANDI- CAP Revideret den 18.04.2016 Januar Møde i AMG den 19.01 Februar MEDmøde den 24.02.2016 Marts AM-gruppe April Nyhedsbrev Maj Personalemøder

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2014.

Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej Godkendelse af referat fra mødet den 26. marts 2014. Referat af møde i pårørenderådet ved Botilbud Ebberød tirsdag den 10. juni klokken 16.30 19.30. Mødested: Administrationen Botilbud Ebberød: Sophie Magdelenes vej 12. Medlemmer: Jørgen Egholm, Gitte Søgaard,

Læs mere

Tid: Dato: Særligt formål med mødet: Medbring eller forbered: Læs dagsorden og referat fra PUNKT DETALJER ANSVARLIG

Tid: Dato: Særligt formål med mødet: Medbring eller forbered: Læs dagsorden og referat fra PUNKT DETALJER ANSVARLIG 1 Arbejdsmiljøgruppe-møde den 19.01. 2016 HANDICAP ARBEJDSMILJØGRUPPE REFERAT Dato: 19.01.2016 Tid: Kl. 11:00 15:00 Sted: Store mødelokale Emne: Arbejdsmiljøgruppe Særligt formål med mødet: Indkaldte mødedeltagere:

Læs mere

Afbud fra: Elin Hausle, MED chef, arbejdsmiljøleder (fratrådt) Jan Trojaborg, KLF Irene Holmstrøm, FOA, KLS June Andersen, HK

Afbud fra: Elin Hausle, MED chef, arbejdsmiljøleder (fratrådt) Jan Trojaborg, KLF Irene Holmstrøm, FOA, KLS June Andersen, HK KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MED Sekretariat Mødereferat - HovedMED 22. april 2015 Dato: 22.04.2015 Tid: 09:00-11:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: Else Sommer, adm.

Læs mere

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014.

Referat Ad 1 Velkomst Janne Sander og Birgitte Østergaard bød velkommen til Handicaprådet. HR5 er det sidste ordinære møde i Handicaprådet 2014. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Referat af HR5 møde 2014 i hjælpemiddelcenteret Dato: 10.11.2014 Tid: 16-18 Sted: Hjælpemiddelcenteret Københavns Kommune Mødedeltagere:

Læs mere

LSU 27. oktober 2016 referat

LSU 27. oktober 2016 referat LSU 27. oktober 2016 referat Mødeleder: Bjarke Paarup Referent: Camilla Dimke Dato: 27. oktober 2016 Varighed: 09.00-11.30 Referent: Camilla Dimke Tilstedeværende: Bjarke Paarup Jytte Ringtved Line Dalsgård

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

MED-udvalget for Administrationen. Referat

MED-udvalget for Administrationen. Referat Referat Dato: 14. december 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Jens Davidsen Lisbeth Fruensgaard Anders Madsen Rita Nielsen

Læs mere

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn

Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. marts 2016 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Marianne Jensen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Frank R. Taarup Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Bemærkning: Afbud

Læs mere