Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger 1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Projektets navn Vælg CVR el. CPR Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle CVR CVR/CPR EAN Navn Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Adresse Bernstorffsgade 17 Postnr By København V Telefon Telefax AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 1

2 Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Toni Matz direktør Kaj Ove Christiansen direktør Kaj Ove Christiansen Offentlig myndighed Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Holmens Kanal 2 Postnr By København K Kontonummer Ansøgers revisor Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR Navn Revisionsdirektoratet Adresse Stormgade 20 Postnr By Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København Pia Søderlund Nielsen Telefon AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) LO Storkøbenhavn repræsenterer arbejdstagerne. LO Storkøbenhavn er en tværfaglig organisation, der forener den storkøbenhavnske fagbevægelse. LO Storkøbenhavns medlemmer er 70 LO fagforeninger i det storkøbenhavnske og repræsenterer derfor ca lønmodtagere. LO Storkøbenhavn er en del af Region Hovedstaden og dækker geografisk København og Frederiksberg kommune samt Vestegnen og den nordlige del af Storkøbenhavn - det tidligere Københavns Amt. Navn Vælg CVR el. CPR LO Storkøbenhavn CVR CVR/CPR Adresse Vodroffsvej 13 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Frederiksberg C Region Hovedstaden Peter Kay Mortensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Erhverv repræsenterer arbejdsgiverne. Det er Dansk Erhvervs vision at være anerkendt som en ledende politisk repræsentant og rådgiver for erhvervslivet. Det er Dansk Erhvervs mission at gøre det attrakttivt at drive erhvervsvirksomhed og at varetage virksomhedernes interesser inden for såvel ansættelsesretlige som lovgivningsmæssige forhold. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 3

4 Dansk Erhverv yder dybdegående rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse virksomhedens udfordringer. Vi går direkte ind i den enkelte sag og følger den om nødvendigt til dørs gennem hele retssystemet. Vores rådgivningsydelser er med til at skabe en udvikling og vækst, som kan måles direkte på bundlinien. Dansk Erhverv tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontor i de større byer i Danmark og i Bruxelles. Vi samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden og er repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Som Chamber of Commerce i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer, og vores samlede internationale engagement gør os i stand til at yde en stærk international rådgivning. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Erhverv CVR CVR/CPR Adresse Børsen Postnr By København K. Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Region Hovedstaden. Lars Krobæk Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Industri repræsenterer arbejdsgiverne. DI er en erhvervsorganisation og en arbejdsgiverforening. Som erhvervsorganisation sikrer DI, at erhvervslivet får de bedste vilkår for at konkurrere, udvikle og producere i Danmark og på det internationale marked. Som arbejdsgiverforening er DI ansvarlig for overenskomstforhandlingerne, både nationalt og indenfor den enkelte sektor eller virksomhed. DI er samtidig hjemsted for flere end ca. 60 medlemsforeninger. Det gælder f.eks. FødevareIndustrien, AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 4

5 ITEK, ByggematerialeIndustrien, EnergiIndustrien, ServiceIndustrien, Bilbranchen, Dansk Management Råd, Træ- og Møbelindustrien samt Maskin- og Metalindustrien. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Industri CVR CVR/CPR Adresse H.C. Andersens Boulevard 18 Postnr By København V. Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Region Hovedstaden Hans Skov Christensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Byggeri repræsenterer arbejdsgiverne i København. Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Dansk Byggeri har medlemsvirksomheder, der tilsammen dækker alle led i bygge- og anlægsprocessen. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere og repræsenterer en samlet lønsum på ca. 26 mia. kr. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Byggeri CVR CVR/CPR Adresse Nr. Voldgade 106, Postboks 2125 Postnr By København K. Region Hjemmeside Region Hovedstaden AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 5

6 Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Eva Carlsson Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn Metropolitanskolen CVR-nr Netværksdeltager 2 Navn Niels Brock CVR-nr Netværksdeltager 3 Navn Københavns Tekniske Skole CVR-nr Netværksdeltager 4 Navn Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg CVR-nr Netværksdeltager 5 Navn Social- og Sundhedsskolen København CVR-nr Netværksdeltager 6 Navn Hotel- og Restaurantskolen CVR-nr Netværksdeltager 7 Navn DR Undervisning CVR-nr Netværksdeltager 8 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 6

7 Navn Roskilde Universitet CVR-nr Netværksdeltager 9 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 10 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 11 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 12 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 13 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 7

8 Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - 7. Projektbeskrivelse Vi gør opmærksom på, at man med fordel kan vedhæfte rapporter, analyser m.v. til ansøgningen, hvis der er tale om omfattende materiale. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Med fem karrierecoaches fastholdes mindst unge i erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden , så frafaldet halveres. RUC varetager procesevaluering som grundlag for udvikling, afprøvning og efterfølgende mainstreaming af uddannelsesmodeller, der imødekommer behovet hos udsatte unge fra uddannelsesuvante miljøer, ikke mindst indvandrermiljøer. Aktiviteten indgår i det landsdækkende projekt, initieret af Undervisningsministeriet og KL som led i Regeringens velfærdsaftale efter forarbejde fra Globaliseringsrådet: Ungdomsuddannelse til alle, hvor København er en af de 17 udpegede spydspidskommuner. I København er projektet etableret som et strategisk partnerskab på tværs af kommunen, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter med målsætning om ungdomsuddannelse til 85 pct. af alle unge i DR indgår i netværket - det er intentionen at følge en gruppe udsatte unge AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 8

9 gennem uddannelsesforløbet og ud på arbejdspladsen. Overordnet er det projektets formål at sikre regionens fortsatte vækst ved at imødekomme arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft ved at sikre at flere unge får en ungdomsuddannelse. I København omfatter gruppen hver femte af alle unge mellem år. Fremskrives prognoserne kan gruppen forventes at vokse eksplosivt og cementere tendensen til at en femtedel reproducerer den sociale arv uden uddannelse. Lykkes det derimod at udvikle inkluderende uddannelsesstrategier, er populationen så stor, at projektet kan bidrage til at fastholde regionens vækst, bl.a. ved at modvirke flaskehalse. Projektet er hermed et initiativ, der understøtter Hovedstadsregionens bærende principper om, at "Vi ser viden som vores væsentligste vækstkilde" og "Vi ønsker markante initiativer" indenfor indsatsområdet "Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer". Endelig er der indtænkt et internationalt perspektiv, idet København i bl.a. et benchmark-perspektiv arbejder på et Interreg-Nordsø samarbejde med bl.a. Malmø, Newcastle og Rotterdam. Projektets formål Projektets baggrund Københavns Kommune er en af 17 kommuner, der er udpeget til at deltage i Undervisningsministeriet og KL s landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle". Målsætningen for det landsdækkende projekt er ungdomsuddannelse til 85 pct. af alle unge i Projektet udspringer af Globaliseringsrådets arbejde med at sikre erhvervsskoler i verdensklasse, som macher både nutidens og fremtiden behov for arbejdskraft. Projektet er hermed bl.a. et led i, at ruste Danmark til at klare sig i globaliseringen. Som led i Københavns Kommunes deltagelse i det landsdækkende initiativ er der etableret et lokalt Partnerskab for København om ungdomuddannelse med deltagelse fra arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler, gymnasier og Københavns Kommune. Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle har særligt fokus på, at der er en voksende gruppe unge, der enten forlader folkeskolen uden at starte på en uddannelse eller falder fra på ungdomsuddannelse, navnlig på erhvervsuddannelser. Målgruppen Målgruppen for indsatsen er unge i København, der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse eller er i fare for at falde fra ungdomsuddannelse. Der er i København i dag borgere mellem år, svarende til 12,6 pct. af byens befolkning. I dag deltager 78,2 pct. af disse borgere i en ungdomsuddannelse. Det er målet, at andelen i 2010 er steget til 85 pct. Følgende beregning viser forventningen til antallet af unge, der skal bistås til at AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 9

10 gennemføre en ungdomsuddannelse i København, som led i målopfyldelsen af, at 85 pct. af unge får en ungdomsuddannelse i Målsætningen for projektet Ungdomsuddannelse Antal Mangler ved samme antal unge ml Procent I dag ,2 Projektmål for ,0 Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesprofil 2002 omregnet til Københavner-tal for aldersgruppen Vedlagte bilag 1: "Dimensionering af målgrupper for projekt Ungdomsuddannelse til alle" beskriver nærmere dimensioneringen af målgruppen for det lokale Partnerskab for København i det landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle". Gruppen af unge, der ikke påbegynder ungdomsuddannelse eller falder fra, er kendetegnet ved en overvægt af borgere af anden etnisk herkomst end dansk set i forhold til Københavns befolkningssammensætning, idet der er et forholdsmæssigt større frafald blandt unge af anden etnisk herkomst end dansk. Flere i gruppen er unge mænd, da flere kvinder end mænd i dag gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Flere af de unge bor i udsatte boligområder i København. Specifikt for unge af anden etnisk herkomst end dansk i København er det gældende, at hver tredje ung under 25 år med anden etnisk baggrund end dansk hverken er i uddannelse eller i arbejde. Samtidig forventes denne del af gruppen at vokse med 54 pct. frem til Udfordringen Konsekvenserne af bl.a. manglende uddannelse er allerede i dag særligt synligt for 15 pct. af den unge arbejdskraftsreserve. De har nemlig en langt større berøring med offentlig forsørgelse og en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. De er dermed i fare for at leve et liv på kanten af samfundet, hvor den sociale arv reproduceres. Således peger nye undersøgelser på, at 64 pct. de unge, der er børn af udsatte voksne, ikke selv får en ungdomsuddannelse. Samtidigt er det op imod 40 pct., der kan forventes at få en børnesag på halsen. Udsatte voksne dækker i denne sammenhæng over, at forældrene er ufaglærte og enten er skilte, eller hvor den ene har været eller er på en langvarig overførsel. Dette svarer til 11 procent af befolkningen. Samlet set vil de udsatte unge med al sandsynlighed, hverken bidrage eller få andel i den generelt stigende velfærd i den københavnske befolkning, i lige så høj grad som de kunne. Kilde: Den nye ulighed (2007) af Lars Olsen. Baggrunden herfor er især den ringe integration på arbejdsmarkedet, hvor manglende eller ringe uddannelse kan udpeges som en central årsagsfaktor. Problemstillingen med manglende uddannelse er nu ved at blive reproduceret, ikke mindst i de udsatte boligområder i København. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 10

11 Uddannelse er hermed helt centralt for de unges fremtid og afgørende for at Region Hovedstaden kan fastholde målene om vækst og jobskabelse jf. Lissabon målene. Københavns Kommune vægter derfor uddannelse af unge borgere som et væsentligt element, idet ikke mindst unge tosprogede øger deres chance for job betydeligt, hvis de gennemfører en ungdomsuddannelse. Et lavere frafald på ungdomsuddannelserne er derfor en forudsætning for at nå målet om, at flere af de årige skal være i udannelse eller beskæftigelse. Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle vil hermed bl.a. understøtte Københavns Kommunes 2 mål i Integrationspolitikken om: - "1) Flere af de årige tosprogede skal være i uddannelse eller beskæftigelse. 2) De tosprogede elevers frafald er størst på erhvervsuddannelserne, så kommunen skal indlede et samarbejde med erhvervsskolerne om at mindske frafaldet. 3) Kommunen vil støtte projekter, der nedbryder fordomme og barriere i indvandrermiljøerne, så langt flere end i dag søger ind på de erhvervsfaglige uddannelser." - "Der må ikke komme nye udsatte boligområder i Københavns Kommune. Og andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i de boligområder skal reduceres med ti pct. point frem til år 2010". Det sker gennem en række konkrete aktiviteter som implementerer Københavns Kommunes Integrationspolitik og uddannelsespolitikken "Faglighed for alle". Formål med det lokale Partnerskabet for København om ungdomsuddannelse til alle Partnerskabet har med ovenstående udgangspunkt to overordnede formål for den tværgående indsats: Iværksættelse af en helhedsplan for unge mellem 16 og 24 år med deltagelse af alle nøgleaktører i København, der som mål har. At 85 pct. af alle unge i København gennemfører en ungdomsuddannelse i Intentionerne i den kommende helhedsplan omfatter, indtil videre: Indgåelse af konkrete samarbejdsplaner og aftaler inden udgangen af 2007 En mere rummelig erhvervsuddannelse Støtte til mønsterbrydere Alle unge under 18 tilbydes uddannelsesforløb (målrettet de årige) Metode Som noget helt centralt bygger projektets metodevalg på en antagelse om, at projektets målgruppe frem for abstrakt vejledning om et arbejdsmarked og et uddannelsessystem, de og deres familie har en AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 11

12 yderst ringe viden om og erfaring med, snarere vil profitere af selvoplevede erfaringer via praktikker som grundlag for erhvervsvalg. Samtidig bygger projektet på erfaringerne om, at denne gruppe unge har brug for støtte og sparring i hele forløbet med direkte reference til den selvoplevede praksis på uddannelsessted og i praktik. Endelig skal projektet give mulighed for, at den unges uddannelsesforløb fleksibelt kan justeres undervejs på en måde, så den unge ikke står alene med de mange valg, men får støtte og sparring undervejs, f.eks. også til at skifte studieretning eller gennemføre studieskift. Aktiviteter Projektet er fortsat under udvikling, men de konkrete aktiviteter til succesfuld forfølgelse af formålet omfatter p.t. bl.a.: A) Tidlig og systematisk indsats for fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse B) Hurtig indsats for unge, som er i risiko for at frafalde en ungdomsuddannelse via bl.a. vejledning og afklaring, mentorstøtte og praktikpladsformidling. C) Aktiv formidling af praktikpladser til unge årige i samarbejde mellem Københavns Jobcenter, erhvervsskoler og virksomheder. D) Samarbejdsaftale med frivillige organisationer om at udbrede brugen af bl.a. frivillige mentorer herunder med anden etnisk baggrund end dansk, som støtte til unges uddannelsesvalg og fastholdelse. E) Øge de unges kendskab til job- og uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet gennem job- og uddannelsesmesser målrettet unge årige. F) Formidling af fritidsjob til unge under 18 år. G) Der opstilles "fritidsjobtavler" m.v. i områder, hvor der kommer mange unge, herunder udsatte boligområder. H) Særligt tilrettelagte praktikforløb på virksomheder og uddannelsessteder, samt andre erhvervsrettede forløb målrettet unge med en kriminel baggrund. Aktivitet A) er for indeværende søgt medfinansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Idet det ikke vides om bevilling vil finde sted, hel eller delvist, er aktiviteten ikke medtaget i budgettet. Aktiviteterne B) - H) er der med Beskæftigelsesaftalen 2008, bilag 2, den 25. april 2007 indgået aftale om mellem partierne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Der forventes, med forbehold for Borgerrepræsentationens beslutning for budget 2008, disponeret 11 mill. kr. til aktiviteter i 2008 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 12

13 2010. Nogle af aktiviteter gennemføres i første omgang alene i 2008 mhp. vurdering af effekt. Indeværende ansøgning omhandler bl.a. en overbygning på det vedtagne indsats under punkt C) Aktiv formidling af praktikpladser i form af: Karrierecoaches på erhvervsuddannelserne i København En central udfordring for partnerskabet i København om ungdomsuddannelse til alle er at nedbrunge det høje frafald på Københavns erhvervsuddannelser. Aktuelt ligger frafaldet på 49 pct. på grundforløbet og 14 pct. på hovedforløbet på hhv. Københavns Tekniske Skole, Tekniske Erhvervs Center, Niels Brock Business College og Hotel og Restaurantskolen. Alt for mange frafald på erhvervsskolerne i København bliver permanentgjort frem for at blive til studieskift. Eleverne tabes for en tredjedels vedkommende inden for de første 3 mdr., og for knap 90 pct. vedkommende inden for de første 9 mdr. Selv efter godt 1,5 år i enten ufaglært arbejde, familieforsørgelse eller offentlig forsørgelse er den unge ikke i gang med en ny ungdomsuddannelse. Således har 36 pct. af elverne på grundforløbene på de københavnske erhvervsskoler afbrudt uddannelsen uden at påbegynde et nyt studie 2 år efter, de startede. For hovedforløbene er det samme tal 12 pct. Vedlagt bilag 3 viser status på start efter grundforløb og hovedforløb på de 4 erhvervsskoler i København. Det er en central opgave for partnerskabet at sikre, at studieafbrud bliver til studieskift frem for frafald med enten ufaglært arbejde, familieforsørgelse eller offentlig forsørgelse til følge. Med henblik på at styrke tidlig indsats og fastholde de unge i uddannelse, foreslås der tilknyttet en "karrierecoach" til hver af de følgende 5 uddannelsesinstitutioner: København Tekniske Skole Hotel- og Restaurantskolen Niels Broch, Copenhagen Business College TEC Teknisk Erhvervsskole Social- og Sundhedsskolen, København. Her skal karrierecoachene bl.a. varetage følgende opgaver som kerneaktiviteter i den ansøgte indsats: Varetager den løbende uddannelsesplanlægning sammen med den unge i tæt samarbejde med uddannelsesinstitution og praktiksted, herunder også ved studieskift eller ved skift af studieretning. Følger op på den unges uddannelsesforløb ugentligt ved fremmøde på praktik- eller uddannelsessted Varetager omgående problemløsning og konflikthåndtering efter behov, herunder ved udeblivelse AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 13

14 Etablerer og administrerer mentorordninger på uddannelses- og praktiksted Varetager justeringer af uddannelsesforløb efter behov, f.eks. at forlænge grundforløb eller praktikperioder, evt. kombineret med undervisning i dansk via VUS kontakt. Indsatsen rettets i første omgang mod frafald på grundforløb, bl.a. med baggrund i, at gennemførelse af et grundforløb, alt andet lige, styrker muligheden for at den unge er afklaret om sit videre uddannelsesforløb og motiveret herfor. Karriercoachene ansættes i Københavns Jobcenter og har hermed kompetence i forhold til at give borgeren tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt, fx brug af mentor jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14. Øvrige aktiviteter, der søges udbygget med indeværende ansøgning Som led i metodeudviklingen vurderes det vigtigt at aktiviteterne under det lokale Partnerskab for København følges af forskningsnetværk med deltagelse fra bl.a. RUC og DPU, hvilket der søges medfinansiering til. Herudover søges om støtte til projektdrift og -forvaltning i form af administrativ medarbejder, regnskab og revision m.v. som led i dokumentationen af indsatsen og fremdriften af denne. Andre mulige kommende tiltag under det lokale Partnerskab for København om ungdomdsuddannelse for alle Andre idéer / aktiviteter der kan indgå i det videre arbejde med udviklingen af projektet, herunder mulighederne for tilvejebringelse af finansiering via f.eks. EU programmerne "Interreg Nordesøen", "Grundtvig", "Leonardo" og "Aktive unge" omfatter p.t. bl.a.: Udvikling af interaktivt job- og uddannelsessystem i samarbejde med DR Undervisning, der bl.a. skal resultere i en letforståelig DVD med rollemodeller. Nye formidlingsformer og styrket forældreansvar. "Outreach"-aktiviter fra produktionsskolerne overfor udsatte unge. Styrket samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Netværksopbygning, erfaringsudveksling og metodeudvikling samt benchmarking i internationalt regi. Det bemærkes, at evt. andre EU-programmer, der måtte blive ansøgt om støtte fra, ikke vil give anledning til problemstillinger omkring national / EU-medfinansiering. Evt. aktiviteter vil i givet fald blive søgt som særskilte del-projekter med egen økonomi, herunder national finansiering. Projektets forankringsteori kan med de beskrevne formål og aktiviteter opstilles som vist i følgende vedlagte tegning, bilag 4. Det bemærkes, at de beskrevne aktiviteter vil få opstillet egne (del-)forandringsteorier som led i den endelige udarbejdelse af indikatorer ultimo Herudover vil forandringsteorien og underliggende del-forandringsteorier blive udbygget i forhold til yderligere initiativer / aktiver som der måtte blive besluttet iværksat / tilvejebragt finansiering af. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 14

15 Organisering Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle følges af en gruppe bestående af borgmestrer for Københavns Kommune og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, bestående af: Borgmestrene for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. 5 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter 3 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. Projektets aktiviteter styres via en projektorganisering på tværs af kommune og interessenter. Projektorganisationen vil blive ledet af en udpeget projektleder, der har ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne og servicering af det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle. Den ansøgte administrative medarbejder vil indgå i projektorganisation med reference til projektlederen. Projektets relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien for Vækstforumet for Region Hovedstaden Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse for alle styrker overordnet Regionens muligheder for vækst ved at øge antallet af unge med kompetegivende uddannelse. Specifikt opfylder det lokale Partnernskab for København om ungdomsuddannelse for alle de: Bærende principper "Vi ser viden som vores væsentligste vækskilde" ved at styrke udviklingen af menneskelige ressourcer blandt de unge. "Vi ønsker markante initiativer" i kraft at det brede partnerskab for København, der igen er en del af det landsdækkende initiativ iværksat af Undervisningsministeriet og KL, som led i arbejdet med at ruste Danmark til globaliseringen. Herudover indgår der internationale elementer i Partnerskabets arbejde, jf. det bærende princip: "Vi tænker internationalt" Indsatsområder for den regionale erhvervsudviklingsstrategi "Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer" ved at kalificere unge, så de matcher virksomhedernes efterspørgsel efter talenter på alle niveauer. Ikke mindst i forhold til unge af anden etnisk herkomst end dansk repræsentere projektet en særlig additionel integrationsindsats. Herudover arbejdes der med mulighederne for yderligere aktiviteter jf. indsatsområdet "Øresund og det internationale udsyn". AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 15

16 Bemærkninger i forhold til ansøgningsskemaet Ansøgningen er afgivet i Erhvervs- og Byggestyrelsens forsøgsskema. Der er løbende dialog om konstaterede problemer med Erhvervs- og Byggestyrelsen i skemaet. Det bemærkes, at den automatiske beregningsfunktion foretager nogle summeringsfejl underpunkt 12. Endelig bemærkes det, at det ikke er muligt at angive kommunal egenfinansiering under punkt 11. På den baggrund fremgår Københavns Kommunes medfinansiering på 11 mill. kr. i som kontant kommunalt tilskud under punkt 11 og 12. Ansøgers og centrale parters forudsætninger for at gennemføre projektet Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle har såvel jf. lovgivningen som i kraft af deres funktioner væsentlige muligheder for såvel at påvirke rammerne for som indholdet i og gennemførelsen af ungdomsuddannelse. Parterne har ekspertise indenfor alle områder mht. børn og unges samt deres uddannelse. Forudsætningen for succes med indsatsen er hermed stor, idet: Partnerskabet omfatter alle nøgleaktører, og vil via det forpligtende samarbejde i partnerskabet sikre koordinering af uddannelses- og beskæftigelsesindsats på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunen. De positive arbejdsmarkedskonjunkturer og manglen på arbejdskraft inden for bl.a. offentlig og private serviceerhverv betyder, at virksomhederne er parate til at indgå fleksible uddannelses- og jobaftaler, der kan imødekomme behovet hos gruppen af udsatte unge. Projektets additionalitet Den ansøgte aktiviteter arbejder metodemæssigt med nye elementer forhold til redskaber, samarbejdsformer etc. i arbejdet med at sikre en stærk fælles indsats fra uddannelsesinstituioner, jobcenter og virksomheder omkring at fastholde unge i et uddannelsesforløb. Mere overordnet er det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle en ny strategisk satsning i Hovedstadsregionen omkring samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunale enheder. Projektet bidrager hermed til en ekstraordinær indsats for at fremme regionens vækstmuligheder. Nationalt er det lokale partnerskab en del af en ny indsats initialiseret af Undervisningsministeriet og KL som led i udmøntningen af Globaliseringsrådets arbejde. Internationalt indgår projektets erfaringer og metodeudvikling i den europæiske diskurs i Euro-city regi om metoder og redskaber, der virker i beskæftigelses- og integrationssammenhænge. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 16

17 Ud fra ovenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets videnspredning Mht. metoder og redskaber sker formidlingen overfor partnerskabets medarbejdere, medlemmer, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder etc. som følger: Internt til lokale erhvervsskoler og virksomheder via partnerskabets repræsentanter, partnerskabets medlemmers intranet etc. Eksternt til andre kommuner, erhvervsskoler og virksomheder via det landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle" og partnerskabets medlemmers hjemmesider mht. specifikke resultater af "det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle". Internationalt via Partnerskabets medlemmers samarbejdspartnere i udlandet. F.eks. for Københavns Kommune via Euro-cities samarbejdet. Mht. resultater generelt overfor borgerne bl.a. via samarbejdet med DR Undervisning, hvor det er intentionen at producere programserier, der følger unge fra folkeskolen ind i uddannelsessystemet og unge gennem en række uddannelser. Projektets evaluering Via det etablerede registersystem kan dokumenteres med valide data overholdelse af målsætningen om at 85 pct. af unge gennemfører ungdomsuddannelse vurderes overordnet. Mht. effekten af formidlingsredskaberne overfor udsatte unge og deres forældre søges dette belyst via fokusinterview, evt. suppleret af survey. Projektet forventes tilknyttet et forskningsnetværk, der har til opgave både at gennemføre løbende procesevaluering, bidrage med nyeste viden i relation til udpegede problemstillinger og at udarbejde evalueringsrapport. P.t. drøftes tilrettelæggelsen heraf med bl.a. RUC og DPU. RUC har tilkendegivet, at ville indgå som partner. Særligt i forhold til udbudsregler Projektets evaluatorer forventes at indgå som partnere i projekt, dvs. at afregning vil ske til cost-pris jf. universiteternes beregningsmodel herfor. Såfremt der i forbindelse med projekter er opgaver, der skønnes fordelagtigt kan varetages af eksterne underleverandører vil indhentning af tilbud ske efter reglerne for udbud, herunder offentliggørelse af evt. opgaver med en samlet værdi over kr. Udover retningslinjerne for Socialfonden, gældende dansk og EU-lovgivning, følges også Københavns Kommunes retningslinjer for udbud. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 17

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2009 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2009 Projekt slut dato: 31-12-2014 Bevilling A: Sjælland: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer CAT-gruppen powerpoint.ppt CV Allan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15.

Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008, kl. 13 15. Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for møde i Vækstforum Hovedstaden mandag den 27. oktober 2008,

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 31. august 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars Gaardhøj

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 2. oktober 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 6 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011

Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Dagsorden for Vækstforum Hovedstadens møde torsdag d. 1. december 2011 Dato:

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere