Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger 1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Projektets navn Vælg CVR el. CPR Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle CVR CVR/CPR EAN Navn Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Adresse Bernstorffsgade 17 Postnr By København V Telefon Telefax AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 1

2 Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Toni Matz direktør Kaj Ove Christiansen direktør Kaj Ove Christiansen Offentlig myndighed Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Holmens Kanal 2 Postnr By København K Kontonummer Ansøgers revisor Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR Navn Revisionsdirektoratet Adresse Stormgade 20 Postnr By Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København Pia Søderlund Nielsen Telefon AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) LO Storkøbenhavn repræsenterer arbejdstagerne. LO Storkøbenhavn er en tværfaglig organisation, der forener den storkøbenhavnske fagbevægelse. LO Storkøbenhavns medlemmer er 70 LO fagforeninger i det storkøbenhavnske og repræsenterer derfor ca lønmodtagere. LO Storkøbenhavn er en del af Region Hovedstaden og dækker geografisk København og Frederiksberg kommune samt Vestegnen og den nordlige del af Storkøbenhavn - det tidligere Københavns Amt. Navn Vælg CVR el. CPR LO Storkøbenhavn CVR CVR/CPR Adresse Vodroffsvej 13 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Frederiksberg C Region Hovedstaden Peter Kay Mortensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Erhverv repræsenterer arbejdsgiverne. Det er Dansk Erhvervs vision at være anerkendt som en ledende politisk repræsentant og rådgiver for erhvervslivet. Det er Dansk Erhvervs mission at gøre det attrakttivt at drive erhvervsvirksomhed og at varetage virksomhedernes interesser inden for såvel ansættelsesretlige som lovgivningsmæssige forhold. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 3

4 Dansk Erhverv yder dybdegående rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse virksomhedens udfordringer. Vi går direkte ind i den enkelte sag og følger den om nødvendigt til dørs gennem hele retssystemet. Vores rådgivningsydelser er med til at skabe en udvikling og vækst, som kan måles direkte på bundlinien. Dansk Erhverv tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontor i de større byer i Danmark og i Bruxelles. Vi samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden og er repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Som Chamber of Commerce i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer, og vores samlede internationale engagement gør os i stand til at yde en stærk international rådgivning. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Erhverv CVR CVR/CPR Adresse Børsen Postnr By København K. Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Region Hovedstaden. Lars Krobæk Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Industri repræsenterer arbejdsgiverne. DI er en erhvervsorganisation og en arbejdsgiverforening. Som erhvervsorganisation sikrer DI, at erhvervslivet får de bedste vilkår for at konkurrere, udvikle og producere i Danmark og på det internationale marked. Som arbejdsgiverforening er DI ansvarlig for overenskomstforhandlingerne, både nationalt og indenfor den enkelte sektor eller virksomhed. DI er samtidig hjemsted for flere end ca. 60 medlemsforeninger. Det gælder f.eks. FødevareIndustrien, AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 4

5 ITEK, ByggematerialeIndustrien, EnergiIndustrien, ServiceIndustrien, Bilbranchen, Dansk Management Råd, Træ- og Møbelindustrien samt Maskin- og Metalindustrien. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Industri CVR CVR/CPR Adresse H.C. Andersens Boulevard 18 Postnr By København V. Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Region Hovedstaden Hans Skov Christensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Byggeri repræsenterer arbejdsgiverne i København. Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Dansk Byggeri har medlemsvirksomheder, der tilsammen dækker alle led i bygge- og anlægsprocessen. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere og repræsenterer en samlet lønsum på ca. 26 mia. kr. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Byggeri CVR CVR/CPR Adresse Nr. Voldgade 106, Postboks 2125 Postnr By København K. Region Hjemmeside Region Hovedstaden AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 5

6 Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Eva Carlsson Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn Metropolitanskolen CVR-nr Netværksdeltager 2 Navn Niels Brock CVR-nr Netværksdeltager 3 Navn Københavns Tekniske Skole CVR-nr Netværksdeltager 4 Navn Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg CVR-nr Netværksdeltager 5 Navn Social- og Sundhedsskolen København CVR-nr Netværksdeltager 6 Navn Hotel- og Restaurantskolen CVR-nr Netværksdeltager 7 Navn DR Undervisning CVR-nr Netværksdeltager 8 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 6

7 Navn Roskilde Universitet CVR-nr Netværksdeltager 9 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 10 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 11 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 12 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 13 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 7

8 Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - 7. Projektbeskrivelse Vi gør opmærksom på, at man med fordel kan vedhæfte rapporter, analyser m.v. til ansøgningen, hvis der er tale om omfattende materiale. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Med fem karrierecoaches fastholdes mindst unge i erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden , så frafaldet halveres. RUC varetager procesevaluering som grundlag for udvikling, afprøvning og efterfølgende mainstreaming af uddannelsesmodeller, der imødekommer behovet hos udsatte unge fra uddannelsesuvante miljøer, ikke mindst indvandrermiljøer. Aktiviteten indgår i det landsdækkende projekt, initieret af Undervisningsministeriet og KL som led i Regeringens velfærdsaftale efter forarbejde fra Globaliseringsrådet: Ungdomsuddannelse til alle, hvor København er en af de 17 udpegede spydspidskommuner. I København er projektet etableret som et strategisk partnerskab på tværs af kommunen, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter med målsætning om ungdomsuddannelse til 85 pct. af alle unge i DR indgår i netværket - det er intentionen at følge en gruppe udsatte unge AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 8

9 gennem uddannelsesforløbet og ud på arbejdspladsen. Overordnet er det projektets formål at sikre regionens fortsatte vækst ved at imødekomme arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft ved at sikre at flere unge får en ungdomsuddannelse. I København omfatter gruppen hver femte af alle unge mellem år. Fremskrives prognoserne kan gruppen forventes at vokse eksplosivt og cementere tendensen til at en femtedel reproducerer den sociale arv uden uddannelse. Lykkes det derimod at udvikle inkluderende uddannelsesstrategier, er populationen så stor, at projektet kan bidrage til at fastholde regionens vækst, bl.a. ved at modvirke flaskehalse. Projektet er hermed et initiativ, der understøtter Hovedstadsregionens bærende principper om, at "Vi ser viden som vores væsentligste vækstkilde" og "Vi ønsker markante initiativer" indenfor indsatsområdet "Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer". Endelig er der indtænkt et internationalt perspektiv, idet København i bl.a. et benchmark-perspektiv arbejder på et Interreg-Nordsø samarbejde med bl.a. Malmø, Newcastle og Rotterdam. Projektets formål Projektets baggrund Københavns Kommune er en af 17 kommuner, der er udpeget til at deltage i Undervisningsministeriet og KL s landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle". Målsætningen for det landsdækkende projekt er ungdomsuddannelse til 85 pct. af alle unge i Projektet udspringer af Globaliseringsrådets arbejde med at sikre erhvervsskoler i verdensklasse, som macher både nutidens og fremtiden behov for arbejdskraft. Projektet er hermed bl.a. et led i, at ruste Danmark til at klare sig i globaliseringen. Som led i Københavns Kommunes deltagelse i det landsdækkende initiativ er der etableret et lokalt Partnerskab for København om ungdomuddannelse med deltagelse fra arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler, gymnasier og Københavns Kommune. Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle har særligt fokus på, at der er en voksende gruppe unge, der enten forlader folkeskolen uden at starte på en uddannelse eller falder fra på ungdomsuddannelse, navnlig på erhvervsuddannelser. Målgruppen Målgruppen for indsatsen er unge i København, der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse eller er i fare for at falde fra ungdomsuddannelse. Der er i København i dag borgere mellem år, svarende til 12,6 pct. af byens befolkning. I dag deltager 78,2 pct. af disse borgere i en ungdomsuddannelse. Det er målet, at andelen i 2010 er steget til 85 pct. Følgende beregning viser forventningen til antallet af unge, der skal bistås til at AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 9

10 gennemføre en ungdomsuddannelse i København, som led i målopfyldelsen af, at 85 pct. af unge får en ungdomsuddannelse i Målsætningen for projektet Ungdomsuddannelse Antal Mangler ved samme antal unge ml Procent I dag ,2 Projektmål for ,0 Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesprofil 2002 omregnet til Københavner-tal for aldersgruppen Vedlagte bilag 1: "Dimensionering af målgrupper for projekt Ungdomsuddannelse til alle" beskriver nærmere dimensioneringen af målgruppen for det lokale Partnerskab for København i det landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle". Gruppen af unge, der ikke påbegynder ungdomsuddannelse eller falder fra, er kendetegnet ved en overvægt af borgere af anden etnisk herkomst end dansk set i forhold til Københavns befolkningssammensætning, idet der er et forholdsmæssigt større frafald blandt unge af anden etnisk herkomst end dansk. Flere i gruppen er unge mænd, da flere kvinder end mænd i dag gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Flere af de unge bor i udsatte boligområder i København. Specifikt for unge af anden etnisk herkomst end dansk i København er det gældende, at hver tredje ung under 25 år med anden etnisk baggrund end dansk hverken er i uddannelse eller i arbejde. Samtidig forventes denne del af gruppen at vokse med 54 pct. frem til Udfordringen Konsekvenserne af bl.a. manglende uddannelse er allerede i dag særligt synligt for 15 pct. af den unge arbejdskraftsreserve. De har nemlig en langt større berøring med offentlig forsørgelse og en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. De er dermed i fare for at leve et liv på kanten af samfundet, hvor den sociale arv reproduceres. Således peger nye undersøgelser på, at 64 pct. de unge, der er børn af udsatte voksne, ikke selv får en ungdomsuddannelse. Samtidigt er det op imod 40 pct., der kan forventes at få en børnesag på halsen. Udsatte voksne dækker i denne sammenhæng over, at forældrene er ufaglærte og enten er skilte, eller hvor den ene har været eller er på en langvarig overførsel. Dette svarer til 11 procent af befolkningen. Samlet set vil de udsatte unge med al sandsynlighed, hverken bidrage eller få andel i den generelt stigende velfærd i den københavnske befolkning, i lige så høj grad som de kunne. Kilde: Den nye ulighed (2007) af Lars Olsen. Baggrunden herfor er især den ringe integration på arbejdsmarkedet, hvor manglende eller ringe uddannelse kan udpeges som en central årsagsfaktor. Problemstillingen med manglende uddannelse er nu ved at blive reproduceret, ikke mindst i de udsatte boligområder i København. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 10

11 Uddannelse er hermed helt centralt for de unges fremtid og afgørende for at Region Hovedstaden kan fastholde målene om vækst og jobskabelse jf. Lissabon målene. Københavns Kommune vægter derfor uddannelse af unge borgere som et væsentligt element, idet ikke mindst unge tosprogede øger deres chance for job betydeligt, hvis de gennemfører en ungdomsuddannelse. Et lavere frafald på ungdomsuddannelserne er derfor en forudsætning for at nå målet om, at flere af de årige skal være i udannelse eller beskæftigelse. Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle vil hermed bl.a. understøtte Københavns Kommunes 2 mål i Integrationspolitikken om: - "1) Flere af de årige tosprogede skal være i uddannelse eller beskæftigelse. 2) De tosprogede elevers frafald er størst på erhvervsuddannelserne, så kommunen skal indlede et samarbejde med erhvervsskolerne om at mindske frafaldet. 3) Kommunen vil støtte projekter, der nedbryder fordomme og barriere i indvandrermiljøerne, så langt flere end i dag søger ind på de erhvervsfaglige uddannelser." - "Der må ikke komme nye udsatte boligområder i Københavns Kommune. Og andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i de boligområder skal reduceres med ti pct. point frem til år 2010". Det sker gennem en række konkrete aktiviteter som implementerer Københavns Kommunes Integrationspolitik og uddannelsespolitikken "Faglighed for alle". Formål med det lokale Partnerskabet for København om ungdomsuddannelse til alle Partnerskabet har med ovenstående udgangspunkt to overordnede formål for den tværgående indsats: Iværksættelse af en helhedsplan for unge mellem 16 og 24 år med deltagelse af alle nøgleaktører i København, der som mål har. At 85 pct. af alle unge i København gennemfører en ungdomsuddannelse i Intentionerne i den kommende helhedsplan omfatter, indtil videre: Indgåelse af konkrete samarbejdsplaner og aftaler inden udgangen af 2007 En mere rummelig erhvervsuddannelse Støtte til mønsterbrydere Alle unge under 18 tilbydes uddannelsesforløb (målrettet de årige) Metode Som noget helt centralt bygger projektets metodevalg på en antagelse om, at projektets målgruppe frem for abstrakt vejledning om et arbejdsmarked og et uddannelsessystem, de og deres familie har en AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 11

12 yderst ringe viden om og erfaring med, snarere vil profitere af selvoplevede erfaringer via praktikker som grundlag for erhvervsvalg. Samtidig bygger projektet på erfaringerne om, at denne gruppe unge har brug for støtte og sparring i hele forløbet med direkte reference til den selvoplevede praksis på uddannelsessted og i praktik. Endelig skal projektet give mulighed for, at den unges uddannelsesforløb fleksibelt kan justeres undervejs på en måde, så den unge ikke står alene med de mange valg, men får støtte og sparring undervejs, f.eks. også til at skifte studieretning eller gennemføre studieskift. Aktiviteter Projektet er fortsat under udvikling, men de konkrete aktiviteter til succesfuld forfølgelse af formålet omfatter p.t. bl.a.: A) Tidlig og systematisk indsats for fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse B) Hurtig indsats for unge, som er i risiko for at frafalde en ungdomsuddannelse via bl.a. vejledning og afklaring, mentorstøtte og praktikpladsformidling. C) Aktiv formidling af praktikpladser til unge årige i samarbejde mellem Københavns Jobcenter, erhvervsskoler og virksomheder. D) Samarbejdsaftale med frivillige organisationer om at udbrede brugen af bl.a. frivillige mentorer herunder med anden etnisk baggrund end dansk, som støtte til unges uddannelsesvalg og fastholdelse. E) Øge de unges kendskab til job- og uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet gennem job- og uddannelsesmesser målrettet unge årige. F) Formidling af fritidsjob til unge under 18 år. G) Der opstilles "fritidsjobtavler" m.v. i områder, hvor der kommer mange unge, herunder udsatte boligområder. H) Særligt tilrettelagte praktikforløb på virksomheder og uddannelsessteder, samt andre erhvervsrettede forløb målrettet unge med en kriminel baggrund. Aktivitet A) er for indeværende søgt medfinansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Idet det ikke vides om bevilling vil finde sted, hel eller delvist, er aktiviteten ikke medtaget i budgettet. Aktiviteterne B) - H) er der med Beskæftigelsesaftalen 2008, bilag 2, den 25. april 2007 indgået aftale om mellem partierne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Der forventes, med forbehold for Borgerrepræsentationens beslutning for budget 2008, disponeret 11 mill. kr. til aktiviteter i 2008 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 12

13 2010. Nogle af aktiviteter gennemføres i første omgang alene i 2008 mhp. vurdering af effekt. Indeværende ansøgning omhandler bl.a. en overbygning på det vedtagne indsats under punkt C) Aktiv formidling af praktikpladser i form af: Karrierecoaches på erhvervsuddannelserne i København En central udfordring for partnerskabet i København om ungdomsuddannelse til alle er at nedbrunge det høje frafald på Københavns erhvervsuddannelser. Aktuelt ligger frafaldet på 49 pct. på grundforløbet og 14 pct. på hovedforløbet på hhv. Københavns Tekniske Skole, Tekniske Erhvervs Center, Niels Brock Business College og Hotel og Restaurantskolen. Alt for mange frafald på erhvervsskolerne i København bliver permanentgjort frem for at blive til studieskift. Eleverne tabes for en tredjedels vedkommende inden for de første 3 mdr., og for knap 90 pct. vedkommende inden for de første 9 mdr. Selv efter godt 1,5 år i enten ufaglært arbejde, familieforsørgelse eller offentlig forsørgelse er den unge ikke i gang med en ny ungdomsuddannelse. Således har 36 pct. af elverne på grundforløbene på de københavnske erhvervsskoler afbrudt uddannelsen uden at påbegynde et nyt studie 2 år efter, de startede. For hovedforløbene er det samme tal 12 pct. Vedlagt bilag 3 viser status på start efter grundforløb og hovedforløb på de 4 erhvervsskoler i København. Det er en central opgave for partnerskabet at sikre, at studieafbrud bliver til studieskift frem for frafald med enten ufaglært arbejde, familieforsørgelse eller offentlig forsørgelse til følge. Med henblik på at styrke tidlig indsats og fastholde de unge i uddannelse, foreslås der tilknyttet en "karrierecoach" til hver af de følgende 5 uddannelsesinstitutioner: København Tekniske Skole Hotel- og Restaurantskolen Niels Broch, Copenhagen Business College TEC Teknisk Erhvervsskole Social- og Sundhedsskolen, København. Her skal karrierecoachene bl.a. varetage følgende opgaver som kerneaktiviteter i den ansøgte indsats: Varetager den løbende uddannelsesplanlægning sammen med den unge i tæt samarbejde med uddannelsesinstitution og praktiksted, herunder også ved studieskift eller ved skift af studieretning. Følger op på den unges uddannelsesforløb ugentligt ved fremmøde på praktik- eller uddannelsessted Varetager omgående problemløsning og konflikthåndtering efter behov, herunder ved udeblivelse AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 13

14 Etablerer og administrerer mentorordninger på uddannelses- og praktiksted Varetager justeringer af uddannelsesforløb efter behov, f.eks. at forlænge grundforløb eller praktikperioder, evt. kombineret med undervisning i dansk via VUS kontakt. Indsatsen rettets i første omgang mod frafald på grundforløb, bl.a. med baggrund i, at gennemførelse af et grundforløb, alt andet lige, styrker muligheden for at den unge er afklaret om sit videre uddannelsesforløb og motiveret herfor. Karriercoachene ansættes i Københavns Jobcenter og har hermed kompetence i forhold til at give borgeren tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt, fx brug af mentor jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14. Øvrige aktiviteter, der søges udbygget med indeværende ansøgning Som led i metodeudviklingen vurderes det vigtigt at aktiviteterne under det lokale Partnerskab for København følges af forskningsnetværk med deltagelse fra bl.a. RUC og DPU, hvilket der søges medfinansiering til. Herudover søges om støtte til projektdrift og -forvaltning i form af administrativ medarbejder, regnskab og revision m.v. som led i dokumentationen af indsatsen og fremdriften af denne. Andre mulige kommende tiltag under det lokale Partnerskab for København om ungdomdsuddannelse for alle Andre idéer / aktiviteter der kan indgå i det videre arbejde med udviklingen af projektet, herunder mulighederne for tilvejebringelse af finansiering via f.eks. EU programmerne "Interreg Nordesøen", "Grundtvig", "Leonardo" og "Aktive unge" omfatter p.t. bl.a.: Udvikling af interaktivt job- og uddannelsessystem i samarbejde med DR Undervisning, der bl.a. skal resultere i en letforståelig DVD med rollemodeller. Nye formidlingsformer og styrket forældreansvar. "Outreach"-aktiviter fra produktionsskolerne overfor udsatte unge. Styrket samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Netværksopbygning, erfaringsudveksling og metodeudvikling samt benchmarking i internationalt regi. Det bemærkes, at evt. andre EU-programmer, der måtte blive ansøgt om støtte fra, ikke vil give anledning til problemstillinger omkring national / EU-medfinansiering. Evt. aktiviteter vil i givet fald blive søgt som særskilte del-projekter med egen økonomi, herunder national finansiering. Projektets forankringsteori kan med de beskrevne formål og aktiviteter opstilles som vist i følgende vedlagte tegning, bilag 4. Det bemærkes, at de beskrevne aktiviteter vil få opstillet egne (del-)forandringsteorier som led i den endelige udarbejdelse af indikatorer ultimo Herudover vil forandringsteorien og underliggende del-forandringsteorier blive udbygget i forhold til yderligere initiativer / aktiver som der måtte blive besluttet iværksat / tilvejebragt finansiering af. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 14

15 Organisering Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle følges af en gruppe bestående af borgmestrer for Københavns Kommune og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, bestående af: Borgmestrene for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. 5 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter 3 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. Projektets aktiviteter styres via en projektorganisering på tværs af kommune og interessenter. Projektorganisationen vil blive ledet af en udpeget projektleder, der har ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne og servicering af det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle. Den ansøgte administrative medarbejder vil indgå i projektorganisation med reference til projektlederen. Projektets relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien for Vækstforumet for Region Hovedstaden Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse for alle styrker overordnet Regionens muligheder for vækst ved at øge antallet af unge med kompetegivende uddannelse. Specifikt opfylder det lokale Partnernskab for København om ungdomsuddannelse for alle de: Bærende principper "Vi ser viden som vores væsentligste vækskilde" ved at styrke udviklingen af menneskelige ressourcer blandt de unge. "Vi ønsker markante initiativer" i kraft at det brede partnerskab for København, der igen er en del af det landsdækkende initiativ iværksat af Undervisningsministeriet og KL, som led i arbejdet med at ruste Danmark til globaliseringen. Herudover indgår der internationale elementer i Partnerskabets arbejde, jf. det bærende princip: "Vi tænker internationalt" Indsatsområder for den regionale erhvervsudviklingsstrategi "Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer" ved at kalificere unge, så de matcher virksomhedernes efterspørgsel efter talenter på alle niveauer. Ikke mindst i forhold til unge af anden etnisk herkomst end dansk repræsentere projektet en særlig additionel integrationsindsats. Herudover arbejdes der med mulighederne for yderligere aktiviteter jf. indsatsområdet "Øresund og det internationale udsyn". AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 15

16 Bemærkninger i forhold til ansøgningsskemaet Ansøgningen er afgivet i Erhvervs- og Byggestyrelsens forsøgsskema. Der er løbende dialog om konstaterede problemer med Erhvervs- og Byggestyrelsen i skemaet. Det bemærkes, at den automatiske beregningsfunktion foretager nogle summeringsfejl underpunkt 12. Endelig bemærkes det, at det ikke er muligt at angive kommunal egenfinansiering under punkt 11. På den baggrund fremgår Københavns Kommunes medfinansiering på 11 mill. kr. i som kontant kommunalt tilskud under punkt 11 og 12. Ansøgers og centrale parters forudsætninger for at gennemføre projektet Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle har såvel jf. lovgivningen som i kraft af deres funktioner væsentlige muligheder for såvel at påvirke rammerne for som indholdet i og gennemførelsen af ungdomsuddannelse. Parterne har ekspertise indenfor alle områder mht. børn og unges samt deres uddannelse. Forudsætningen for succes med indsatsen er hermed stor, idet: Partnerskabet omfatter alle nøgleaktører, og vil via det forpligtende samarbejde i partnerskabet sikre koordinering af uddannelses- og beskæftigelsesindsats på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunen. De positive arbejdsmarkedskonjunkturer og manglen på arbejdskraft inden for bl.a. offentlig og private serviceerhverv betyder, at virksomhederne er parate til at indgå fleksible uddannelses- og jobaftaler, der kan imødekomme behovet hos gruppen af udsatte unge. Projektets additionalitet Den ansøgte aktiviteter arbejder metodemæssigt med nye elementer forhold til redskaber, samarbejdsformer etc. i arbejdet med at sikre en stærk fælles indsats fra uddannelsesinstituioner, jobcenter og virksomheder omkring at fastholde unge i et uddannelsesforløb. Mere overordnet er det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle en ny strategisk satsning i Hovedstadsregionen omkring samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunale enheder. Projektet bidrager hermed til en ekstraordinær indsats for at fremme regionens vækstmuligheder. Nationalt er det lokale partnerskab en del af en ny indsats initialiseret af Undervisningsministeriet og KL som led i udmøntningen af Globaliseringsrådets arbejde. Internationalt indgår projektets erfaringer og metodeudvikling i den europæiske diskurs i Euro-city regi om metoder og redskaber, der virker i beskæftigelses- og integrationssammenhænge. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 16

17 Ud fra ovenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets videnspredning Mht. metoder og redskaber sker formidlingen overfor partnerskabets medarbejdere, medlemmer, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder etc. som følger: Internt til lokale erhvervsskoler og virksomheder via partnerskabets repræsentanter, partnerskabets medlemmers intranet etc. Eksternt til andre kommuner, erhvervsskoler og virksomheder via det landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle" og partnerskabets medlemmers hjemmesider mht. specifikke resultater af "det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle". Internationalt via Partnerskabets medlemmers samarbejdspartnere i udlandet. F.eks. for Københavns Kommune via Euro-cities samarbejdet. Mht. resultater generelt overfor borgerne bl.a. via samarbejdet med DR Undervisning, hvor det er intentionen at producere programserier, der følger unge fra folkeskolen ind i uddannelsessystemet og unge gennem en række uddannelser. Projektets evaluering Via det etablerede registersystem kan dokumenteres med valide data overholdelse af målsætningen om at 85 pct. af unge gennemfører ungdomsuddannelse vurderes overordnet. Mht. effekten af formidlingsredskaberne overfor udsatte unge og deres forældre søges dette belyst via fokusinterview, evt. suppleret af survey. Projektet forventes tilknyttet et forskningsnetværk, der har til opgave både at gennemføre løbende procesevaluering, bidrage med nyeste viden i relation til udpegede problemstillinger og at udarbejde evalueringsrapport. P.t. drøftes tilrettelæggelsen heraf med bl.a. RUC og DPU. RUC har tilkendegivet, at ville indgå som partner. Særligt i forhold til udbudsregler Projektets evaluatorer forventes at indgå som partnere i projekt, dvs. at afregning vil ske til cost-pris jf. universiteternes beregningsmodel herfor. Såfremt der i forbindelse med projekter er opgaver, der skønnes fordelagtigt kan varetages af eksterne underleverandører vil indhentning af tilbud ske efter reglerne for udbud, herunder offentliggørelse af evt. opgaver med en samlet værdi over kr. Udover retningslinjerne for Socialfonden, gældende dansk og EU-lovgivning, følges også Københavns Kommunes retningslinjer for udbud. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 17

18 Visitation Varslingen om unge, der er faldet fra eller er i risiko herfor sker fra skolerne via et varsling- og registreringsystem, der etableres som led i det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse for alle. Såfremt borgeren på grund af frafald er kommet på kontanthjælp eller anden offentlig midlertidig forsørgelse visiteres borgeren af Københavns Jobcenter, hvor karriercoachene er ansat. Karrierecoachene kan hermed selv foretage visitation, om nødvendigt. 8. Projektets hovedaktiviteter og milepæle Hovedaktiviteter: januar august 2008 For følgende aktiviteter beskrives alene aktiviteter som led i karriercoaches. Januar 2008: Karriercoaches er ansat og har påbegyndt arbejde. Marts 2008: De første unge er i forløb mhp. forebyggelse af frafald. Opfølgnings- og evalueringsarbejde er opstartet. Hovedaktiviteter: september februar 2009 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: marts august 2009 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: september februar 2010 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: marts august 2010 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: september december 2010 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 18

19 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Milepæle: januar august 2008 For følgende aktiviteter beskrives alene aktiviteter som led i karriecoaches. Januar 2008: Karrierecoaches har startet deres arbejde. Februar 2008: De første unge er i forløb mht. forebyggelse af frafald. August 2008: Mindst 250 unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: september februar 2009 Januar 2009: Mindst 500 unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: marts august 2009 August 2009: Mindst 750 unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: september februar 2010 December 2009: Mindst unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: marts august 2010 August 2010: Mindst unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: september december 2010 December 2010: Mindst unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. 9. Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start, køn og antal (forventet) Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 19

20 Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Total Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering Antal mænd Antal kvinder Ledige (under 12 mdr.) Ledige (over 12 mdr.) Total Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Under uddannelse Efterlønsmodtagere og pensionister Kontanthjælpsmodtagere Alle øvrige personer Total Under uddannelse Antallet af borgere fordelt på køn er sket ud fra viden om at flere unge mænd end unge kvinder falder fra. Det skal dog bemærkes, at frafald fra social- og sundhedsskolen har en talmæssig overvægt af kvinder ligesom kvinder indenfor en række uddannelser, der anses for "mandebaseret", i pct. kan have et større frafald, om end antallet er lavt. - Kontanthjælpsmodtagere Det bemærkes, at formålet med indsatsen er at fastholde den unge i uddannelse, men det kan ikke udelukkes, at der kan blive tale om at en ung efter frafald kommer ind efter at have modtaget midlertidigt offentlig forsørgelse. Der er dog ikke foretaget skøn heraf. 10. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet? Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er valgt under punkt 2 i hovedmenuen. Uddannelse og efteruddannelse - projekttype A Antal Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? - Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? - Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? - Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? - Organisations-/strategiudvikling - projekttype B Antal Hvor mange virk./inst./org. forventes at indføre nye samarbejder - Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/organisationer forventes genereret? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes genereret? - Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? - Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 20

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-11-2008 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-11-2008 Projekt slut dato: 29-2-2012 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Danfoss Partnerskabserklæring Regionalfonden.pdf

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori. Projekt start dato: 1-12-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-12-2010 Projekt slut dato: 30-9-2012 Bevilling A: Nordjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Budgetskema - Vendsyssel.pdf

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne

SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Ophørsskema til projektdeltagerne SOCIALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Ophørsskema til projektdeltagerne Skemaet udfyldes af deltageren Introduktion Dette ophørsskema skal udfyldes af alle deltagere på projekter,

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Skive/Viborg Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2008 Projekt slut dato: 31-12-2010 Bevilling A: Midtjylland: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra

Læs mere

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen.

b. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen. Partnerskabsattale mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Roskilde Tekniske skole, UU-Vestegnen og Høje-Taastrup Kommune 1. november 2011-1. november 2013 Indledning Parterne bag denne aftale

Læs mere

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg

Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Vejledning som kollektivt arrangement Motivationsarbejde i forhold til unge med uddannelsespålæg Roskilde Kongres & Idrætscenter Torsdag d. 7. maj 2015 Rådgiver, Mette Frans Thorsted, meth03@frederiksberg.dk

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler...

... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... ... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Konkurrenceudsatte midler... Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-5-2009 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Konkurrencemidler: Socialfonden:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere