Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke"

Transkript

1 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum Information fra Vækstforum til ansøger kan ses i selve ansøgningen. 2. Valg af indsatsområde og kategori Vælg indsatsområde 1.1 Udvikling af menneskelige ressourcer Vælg kategori 3. Stamoplysninger om ansøger 1.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A Projektets navn Vælg CVR el. CPR Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle CVR CVR/CPR EAN Navn Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Adresse Bernstorffsgade 17 Postnr By København V Telefon Telefax AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 1

2 Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Regnskabsansvarlig Tegningsberettigede Ansøgers juridiske status Toni Matz direktør Kaj Ove Christiansen direktør Kaj Ove Christiansen Offentlig myndighed Hvis andet, skriv Projektets adresse (skal kun udfyldes hvis det adskiller sig fra ansøgers adresse) Adresse Postnr. By Ansøgers pengeinstitut Navn Danske Bank Adresse Holmens Kanal 2 Postnr By København K Kontonummer Ansøgers revisor Vælg CVR el. CPR CVR CVR/CPR Navn Revisionsdirektoratet Adresse Stormgade 20 Postnr By Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn København Pia Søderlund Nielsen Telefon AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 2

3 4. Parter i projektet Part 1 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (max. 10 linjer) LO Storkøbenhavn repræsenterer arbejdstagerne. LO Storkøbenhavn er en tværfaglig organisation, der forener den storkøbenhavnske fagbevægelse. LO Storkøbenhavns medlemmer er 70 LO fagforeninger i det storkøbenhavnske og repræsenterer derfor ca lønmodtagere. LO Storkøbenhavn er en del af Region Hovedstaden og dækker geografisk København og Frederiksberg kommune samt Vestegnen og den nordlige del af Storkøbenhavn - det tidligere Københavns Amt. Navn Vælg CVR el. CPR LO Storkøbenhavn CVR CVR/CPR Adresse Vodroffsvej 13 Postnr By Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Frederiksberg C Region Hovedstaden Peter Kay Mortensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 2 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Erhverv repræsenterer arbejdsgiverne. Det er Dansk Erhvervs vision at være anerkendt som en ledende politisk repræsentant og rådgiver for erhvervslivet. Det er Dansk Erhvervs mission at gøre det attrakttivt at drive erhvervsvirksomhed og at varetage virksomhedernes interesser inden for såvel ansættelsesretlige som lovgivningsmæssige forhold. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 3

4 Dansk Erhverv yder dybdegående rådgivning til medlemmerne og hjælper med at løse virksomhedens udfordringer. Vi går direkte ind i den enkelte sag og følger den om nødvendigt til dørs gennem hele retssystemet. Vores rådgivningsydelser er med til at skabe en udvikling og vækst, som kan måles direkte på bundlinien. Dansk Erhverv tager udgangspunkt i virksomhedens lokale, nationale og globale situation. Vi har kontor i de større byer i Danmark og i Bruxelles. Vi samarbejder med erhvervsorganisationer i alle lande i verden og er repræsenteret i Eurocommerce, Eurochambres og European Business Services Round Table. Som Chamber of Commerce i Danmark er vi en del af et internationalt netværk af organisationer, og vores samlede internationale engagement gør os i stand til at yde en stærk international rådgivning. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Erhverv CVR CVR/CPR Adresse Børsen Postnr By København K. Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Region Hovedstaden. Lars Krobæk Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 3 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Industri repræsenterer arbejdsgiverne. DI er en erhvervsorganisation og en arbejdsgiverforening. Som erhvervsorganisation sikrer DI, at erhvervslivet får de bedste vilkår for at konkurrere, udvikle og producere i Danmark og på det internationale marked. Som arbejdsgiverforening er DI ansvarlig for overenskomstforhandlingerne, både nationalt og indenfor den enkelte sektor eller virksomhed. DI er samtidig hjemsted for flere end ca. 60 medlemsforeninger. Det gælder f.eks. FødevareIndustrien, AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 4

5 ITEK, ByggematerialeIndustrien, EnergiIndustrien, ServiceIndustrien, Bilbranchen, Dansk Management Råd, Træ- og Møbelindustrien samt Maskin- og Metalindustrien. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Industri CVR CVR/CPR Adresse H.C. Andersens Boulevard 18 Postnr By København V. Region Hjemmeside Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Region Hovedstaden Hans Skov Christensen Kontaktperson telefon Kontaktperson Part 4 Vælg rolle Partner Partens relation og rolle i projektet (Max. 10 linjer) Dansk Byggeri repræsenterer arbejdsgiverne i København. Dansk Byggeri er bygge- og anlægssektorens erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. Dansk Byggeri har medlemsvirksomheder, der tilsammen dækker alle led i bygge- og anlægsprocessen. Medlemsvirksomhederne beskæftiger ca medarbejdere og repræsenterer en samlet lønsum på ca. 26 mia. kr. Navn Vælg CVR el. CPR Dansk Byggeri CVR CVR/CPR Adresse Nr. Voldgade 106, Postboks 2125 Postnr By København K. Region Hjemmeside Region Hovedstaden AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 5

6 Kontaktperson fornavn Kontaktperson efternavn Eva Carlsson Kontaktperson telefon Kontaktperson 5. Samtlige øvrige netværksdeltagere Netværksdeltager 1 Navn Metropolitanskolen CVR-nr Netværksdeltager 2 Navn Niels Brock CVR-nr Netværksdeltager 3 Navn Københavns Tekniske Skole CVR-nr Netværksdeltager 4 Navn Teknisk Erhvervsskole Center, Frederiksberg CVR-nr Netværksdeltager 5 Navn Social- og Sundhedsskolen København CVR-nr Netværksdeltager 6 Navn Hotel- og Restaurantskolen CVR-nr Netværksdeltager 7 Navn DR Undervisning CVR-nr Netværksdeltager 8 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 6

7 Navn Roskilde Universitet CVR-nr Netværksdeltager 9 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 10 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 11 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 12 Navn CVR-nr. Netværksdeltager 13 Navn CVR-nr. Samlet antal netværksdeltagere (inkl. partnere og tilsagnsmodtagere) Samlet antal netværksdeltagere 6. Økonomioplysninger om tilsagnsmodtagere (seneste regnskabsår) Tilsagnsmodtager 1 Navn på tilsagnsmodtager 1 Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 7

8 Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 2 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - Tilsagnsmodtager 3 Navn på tilsagnsmodtager Nøgletal (1.000 kr.) Resultat (før afskrivning) - Statusbalance - Egenkapital - Antal ansatte - 7. Projektbeskrivelse Vi gør opmærksom på, at man med fordel kan vedhæfte rapporter, analyser m.v. til ansøgningen, hvis der er tale om omfattende materiale. Materialet vedhæftes ved at benytte funktionen "Tilføj filer" i menuen til venstre. Kort resumé af projektet (max tegn) Med fem karrierecoaches fastholdes mindst unge i erhvervsuddannelsernes grundforløb i perioden , så frafaldet halveres. RUC varetager procesevaluering som grundlag for udvikling, afprøvning og efterfølgende mainstreaming af uddannelsesmodeller, der imødekommer behovet hos udsatte unge fra uddannelsesuvante miljøer, ikke mindst indvandrermiljøer. Aktiviteten indgår i det landsdækkende projekt, initieret af Undervisningsministeriet og KL som led i Regeringens velfærdsaftale efter forarbejde fra Globaliseringsrådet: Ungdomsuddannelse til alle, hvor København er en af de 17 udpegede spydspidskommuner. I København er projektet etableret som et strategisk partnerskab på tværs af kommunen, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter med målsætning om ungdomsuddannelse til 85 pct. af alle unge i DR indgår i netværket - det er intentionen at følge en gruppe udsatte unge AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 8

9 gennem uddannelsesforløbet og ud på arbejdspladsen. Overordnet er det projektets formål at sikre regionens fortsatte vækst ved at imødekomme arbejdsmarkedets behov for uddannet arbejdskraft ved at sikre at flere unge får en ungdomsuddannelse. I København omfatter gruppen hver femte af alle unge mellem år. Fremskrives prognoserne kan gruppen forventes at vokse eksplosivt og cementere tendensen til at en femtedel reproducerer den sociale arv uden uddannelse. Lykkes det derimod at udvikle inkluderende uddannelsesstrategier, er populationen så stor, at projektet kan bidrage til at fastholde regionens vækst, bl.a. ved at modvirke flaskehalse. Projektet er hermed et initiativ, der understøtter Hovedstadsregionens bærende principper om, at "Vi ser viden som vores væsentligste vækstkilde" og "Vi ønsker markante initiativer" indenfor indsatsområdet "Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer". Endelig er der indtænkt et internationalt perspektiv, idet København i bl.a. et benchmark-perspektiv arbejder på et Interreg-Nordsø samarbejde med bl.a. Malmø, Newcastle og Rotterdam. Projektets formål Projektets baggrund Københavns Kommune er en af 17 kommuner, der er udpeget til at deltage i Undervisningsministeriet og KL s landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle". Målsætningen for det landsdækkende projekt er ungdomsuddannelse til 85 pct. af alle unge i Projektet udspringer af Globaliseringsrådets arbejde med at sikre erhvervsskoler i verdensklasse, som macher både nutidens og fremtiden behov for arbejdskraft. Projektet er hermed bl.a. et led i, at ruste Danmark til at klare sig i globaliseringen. Som led i Københavns Kommunes deltagelse i det landsdækkende initiativ er der etableret et lokalt Partnerskab for København om ungdomuddannelse med deltagelse fra arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler, gymnasier og Københavns Kommune. Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle har særligt fokus på, at der er en voksende gruppe unge, der enten forlader folkeskolen uden at starte på en uddannelse eller falder fra på ungdomsuddannelse, navnlig på erhvervsuddannelser. Målgruppen Målgruppen for indsatsen er unge i København, der ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse eller er i fare for at falde fra ungdomsuddannelse. Der er i København i dag borgere mellem år, svarende til 12,6 pct. af byens befolkning. I dag deltager 78,2 pct. af disse borgere i en ungdomsuddannelse. Det er målet, at andelen i 2010 er steget til 85 pct. Følgende beregning viser forventningen til antallet af unge, der skal bistås til at AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 9

10 gennemføre en ungdomsuddannelse i København, som led i målopfyldelsen af, at 85 pct. af unge får en ungdomsuddannelse i Målsætningen for projektet Ungdomsuddannelse Antal Mangler ved samme antal unge ml Procent I dag ,2 Projektmål for ,0 Kilde: Undervisningsministeriets uddannelsesprofil 2002 omregnet til Københavner-tal for aldersgruppen Vedlagte bilag 1: "Dimensionering af målgrupper for projekt Ungdomsuddannelse til alle" beskriver nærmere dimensioneringen af målgruppen for det lokale Partnerskab for København i det landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle". Gruppen af unge, der ikke påbegynder ungdomsuddannelse eller falder fra, er kendetegnet ved en overvægt af borgere af anden etnisk herkomst end dansk set i forhold til Københavns befolkningssammensætning, idet der er et forholdsmæssigt større frafald blandt unge af anden etnisk herkomst end dansk. Flere i gruppen er unge mænd, da flere kvinder end mænd i dag gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Flere af de unge bor i udsatte boligområder i København. Specifikt for unge af anden etnisk herkomst end dansk i København er det gældende, at hver tredje ung under 25 år med anden etnisk baggrund end dansk hverken er i uddannelse eller i arbejde. Samtidig forventes denne del af gruppen at vokse med 54 pct. frem til Udfordringen Konsekvenserne af bl.a. manglende uddannelse er allerede i dag særligt synligt for 15 pct. af den unge arbejdskraftsreserve. De har nemlig en langt større berøring med offentlig forsørgelse og en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. De er dermed i fare for at leve et liv på kanten af samfundet, hvor den sociale arv reproduceres. Således peger nye undersøgelser på, at 64 pct. de unge, der er børn af udsatte voksne, ikke selv får en ungdomsuddannelse. Samtidigt er det op imod 40 pct., der kan forventes at få en børnesag på halsen. Udsatte voksne dækker i denne sammenhæng over, at forældrene er ufaglærte og enten er skilte, eller hvor den ene har været eller er på en langvarig overførsel. Dette svarer til 11 procent af befolkningen. Samlet set vil de udsatte unge med al sandsynlighed, hverken bidrage eller få andel i den generelt stigende velfærd i den københavnske befolkning, i lige så høj grad som de kunne. Kilde: Den nye ulighed (2007) af Lars Olsen. Baggrunden herfor er især den ringe integration på arbejdsmarkedet, hvor manglende eller ringe uddannelse kan udpeges som en central årsagsfaktor. Problemstillingen med manglende uddannelse er nu ved at blive reproduceret, ikke mindst i de udsatte boligområder i København. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 10

11 Uddannelse er hermed helt centralt for de unges fremtid og afgørende for at Region Hovedstaden kan fastholde målene om vækst og jobskabelse jf. Lissabon målene. Københavns Kommune vægter derfor uddannelse af unge borgere som et væsentligt element, idet ikke mindst unge tosprogede øger deres chance for job betydeligt, hvis de gennemfører en ungdomsuddannelse. Et lavere frafald på ungdomsuddannelserne er derfor en forudsætning for at nå målet om, at flere af de årige skal være i udannelse eller beskæftigelse. Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle vil hermed bl.a. understøtte Københavns Kommunes 2 mål i Integrationspolitikken om: - "1) Flere af de årige tosprogede skal være i uddannelse eller beskæftigelse. 2) De tosprogede elevers frafald er størst på erhvervsuddannelserne, så kommunen skal indlede et samarbejde med erhvervsskolerne om at mindske frafaldet. 3) Kommunen vil støtte projekter, der nedbryder fordomme og barriere i indvandrermiljøerne, så langt flere end i dag søger ind på de erhvervsfaglige uddannelser." - "Der må ikke komme nye udsatte boligområder i Københavns Kommune. Og andelen af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet i de boligområder skal reduceres med ti pct. point frem til år 2010". Det sker gennem en række konkrete aktiviteter som implementerer Københavns Kommunes Integrationspolitik og uddannelsespolitikken "Faglighed for alle". Formål med det lokale Partnerskabet for København om ungdomsuddannelse til alle Partnerskabet har med ovenstående udgangspunkt to overordnede formål for den tværgående indsats: Iværksættelse af en helhedsplan for unge mellem 16 og 24 år med deltagelse af alle nøgleaktører i København, der som mål har. At 85 pct. af alle unge i København gennemfører en ungdomsuddannelse i Intentionerne i den kommende helhedsplan omfatter, indtil videre: Indgåelse af konkrete samarbejdsplaner og aftaler inden udgangen af 2007 En mere rummelig erhvervsuddannelse Støtte til mønsterbrydere Alle unge under 18 tilbydes uddannelsesforløb (målrettet de årige) Metode Som noget helt centralt bygger projektets metodevalg på en antagelse om, at projektets målgruppe frem for abstrakt vejledning om et arbejdsmarked og et uddannelsessystem, de og deres familie har en AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 11

12 yderst ringe viden om og erfaring med, snarere vil profitere af selvoplevede erfaringer via praktikker som grundlag for erhvervsvalg. Samtidig bygger projektet på erfaringerne om, at denne gruppe unge har brug for støtte og sparring i hele forløbet med direkte reference til den selvoplevede praksis på uddannelsessted og i praktik. Endelig skal projektet give mulighed for, at den unges uddannelsesforløb fleksibelt kan justeres undervejs på en måde, så den unge ikke står alene med de mange valg, men får støtte og sparring undervejs, f.eks. også til at skifte studieretning eller gennemføre studieskift. Aktiviteter Projektet er fortsat under udvikling, men de konkrete aktiviteter til succesfuld forfølgelse af formålet omfatter p.t. bl.a.: A) Tidlig og systematisk indsats for fastholdelse af unge i ungdomsuddannelse B) Hurtig indsats for unge, som er i risiko for at frafalde en ungdomsuddannelse via bl.a. vejledning og afklaring, mentorstøtte og praktikpladsformidling. C) Aktiv formidling af praktikpladser til unge årige i samarbejde mellem Københavns Jobcenter, erhvervsskoler og virksomheder. D) Samarbejdsaftale med frivillige organisationer om at udbrede brugen af bl.a. frivillige mentorer herunder med anden etnisk baggrund end dansk, som støtte til unges uddannelsesvalg og fastholdelse. E) Øge de unges kendskab til job- og uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet gennem job- og uddannelsesmesser målrettet unge årige. F) Formidling af fritidsjob til unge under 18 år. G) Der opstilles "fritidsjobtavler" m.v. i områder, hvor der kommer mange unge, herunder udsatte boligområder. H) Særligt tilrettelagte praktikforløb på virksomheder og uddannelsessteder, samt andre erhvervsrettede forløb målrettet unge med en kriminel baggrund. Aktivitet A) er for indeværende søgt medfinansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Idet det ikke vides om bevilling vil finde sted, hel eller delvist, er aktiviteten ikke medtaget i budgettet. Aktiviteterne B) - H) er der med Beskæftigelsesaftalen 2008, bilag 2, den 25. april 2007 indgået aftale om mellem partierne i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation. Der forventes, med forbehold for Borgerrepræsentationens beslutning for budget 2008, disponeret 11 mill. kr. til aktiviteter i 2008 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 12

13 2010. Nogle af aktiviteter gennemføres i første omgang alene i 2008 mhp. vurdering af effekt. Indeværende ansøgning omhandler bl.a. en overbygning på det vedtagne indsats under punkt C) Aktiv formidling af praktikpladser i form af: Karrierecoaches på erhvervsuddannelserne i København En central udfordring for partnerskabet i København om ungdomsuddannelse til alle er at nedbrunge det høje frafald på Københavns erhvervsuddannelser. Aktuelt ligger frafaldet på 49 pct. på grundforløbet og 14 pct. på hovedforløbet på hhv. Københavns Tekniske Skole, Tekniske Erhvervs Center, Niels Brock Business College og Hotel og Restaurantskolen. Alt for mange frafald på erhvervsskolerne i København bliver permanentgjort frem for at blive til studieskift. Eleverne tabes for en tredjedels vedkommende inden for de første 3 mdr., og for knap 90 pct. vedkommende inden for de første 9 mdr. Selv efter godt 1,5 år i enten ufaglært arbejde, familieforsørgelse eller offentlig forsørgelse er den unge ikke i gang med en ny ungdomsuddannelse. Således har 36 pct. af elverne på grundforløbene på de københavnske erhvervsskoler afbrudt uddannelsen uden at påbegynde et nyt studie 2 år efter, de startede. For hovedforløbene er det samme tal 12 pct. Vedlagt bilag 3 viser status på start efter grundforløb og hovedforløb på de 4 erhvervsskoler i København. Det er en central opgave for partnerskabet at sikre, at studieafbrud bliver til studieskift frem for frafald med enten ufaglært arbejde, familieforsørgelse eller offentlig forsørgelse til følge. Med henblik på at styrke tidlig indsats og fastholde de unge i uddannelse, foreslås der tilknyttet en "karrierecoach" til hver af de følgende 5 uddannelsesinstitutioner: København Tekniske Skole Hotel- og Restaurantskolen Niels Broch, Copenhagen Business College TEC Teknisk Erhvervsskole Social- og Sundhedsskolen, København. Her skal karrierecoachene bl.a. varetage følgende opgaver som kerneaktiviteter i den ansøgte indsats: Varetager den løbende uddannelsesplanlægning sammen med den unge i tæt samarbejde med uddannelsesinstitution og praktiksted, herunder også ved studieskift eller ved skift af studieretning. Følger op på den unges uddannelsesforløb ugentligt ved fremmøde på praktik- eller uddannelsessted Varetager omgående problemløsning og konflikthåndtering efter behov, herunder ved udeblivelse AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 13

14 Etablerer og administrerer mentorordninger på uddannelses- og praktiksted Varetager justeringer af uddannelsesforløb efter behov, f.eks. at forlænge grundforløb eller praktikperioder, evt. kombineret med undervisning i dansk via VUS kontakt. Indsatsen rettets i første omgang mod frafald på grundforløb, bl.a. med baggrund i, at gennemførelse af et grundforløb, alt andet lige, styrker muligheden for at den unge er afklaret om sit videre uddannelsesforløb og motiveret herfor. Karriercoachene ansættes i Københavns Jobcenter og har hermed kompetence i forhold til at give borgeren tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, såfremt dette skønnes hensigtsmæssigt, fx brug af mentor jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14. Øvrige aktiviteter, der søges udbygget med indeværende ansøgning Som led i metodeudviklingen vurderes det vigtigt at aktiviteterne under det lokale Partnerskab for København følges af forskningsnetværk med deltagelse fra bl.a. RUC og DPU, hvilket der søges medfinansiering til. Herudover søges om støtte til projektdrift og -forvaltning i form af administrativ medarbejder, regnskab og revision m.v. som led i dokumentationen af indsatsen og fremdriften af denne. Andre mulige kommende tiltag under det lokale Partnerskab for København om ungdomdsuddannelse for alle Andre idéer / aktiviteter der kan indgå i det videre arbejde med udviklingen af projektet, herunder mulighederne for tilvejebringelse af finansiering via f.eks. EU programmerne "Interreg Nordesøen", "Grundtvig", "Leonardo" og "Aktive unge" omfatter p.t. bl.a.: Udvikling af interaktivt job- og uddannelsessystem i samarbejde med DR Undervisning, der bl.a. skal resultere i en letforståelig DVD med rollemodeller. Nye formidlingsformer og styrket forældreansvar. "Outreach"-aktiviter fra produktionsskolerne overfor udsatte unge. Styrket samarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Netværksopbygning, erfaringsudveksling og metodeudvikling samt benchmarking i internationalt regi. Det bemærkes, at evt. andre EU-programmer, der måtte blive ansøgt om støtte fra, ikke vil give anledning til problemstillinger omkring national / EU-medfinansiering. Evt. aktiviteter vil i givet fald blive søgt som særskilte del-projekter med egen økonomi, herunder national finansiering. Projektets forankringsteori kan med de beskrevne formål og aktiviteter opstilles som vist i følgende vedlagte tegning, bilag 4. Det bemærkes, at de beskrevne aktiviteter vil få opstillet egne (del-)forandringsteorier som led i den endelige udarbejdelse af indikatorer ultimo Herudover vil forandringsteorien og underliggende del-forandringsteorier blive udbygget i forhold til yderligere initiativer / aktiver som der måtte blive besluttet iværksat / tilvejebragt finansiering af. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 14

15 Organisering Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle følges af en gruppe bestående af borgmestrer for Københavns Kommune og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, bestående af: Borgmestrene for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. 5 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter 3 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. Projektets aktiviteter styres via en projektorganisering på tværs af kommune og interessenter. Projektorganisationen vil blive ledet af en udpeget projektleder, der har ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne og servicering af det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle. Den ansøgte administrative medarbejder vil indgå i projektorganisation med reference til projektlederen. Projektets relevans i forhold til erhvervsudviklingsstrategien for Vækstforumet for Region Hovedstaden Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse for alle styrker overordnet Regionens muligheder for vækst ved at øge antallet af unge med kompetegivende uddannelse. Specifikt opfylder det lokale Partnernskab for København om ungdomsuddannelse for alle de: Bærende principper "Vi ser viden som vores væsentligste vækskilde" ved at styrke udviklingen af menneskelige ressourcer blandt de unge. "Vi ønsker markante initiativer" i kraft at det brede partnerskab for København, der igen er en del af det landsdækkende initiativ iværksat af Undervisningsministeriet og KL, som led i arbejdet med at ruste Danmark til globaliseringen. Herudover indgår der internationale elementer i Partnerskabets arbejde, jf. det bærende princip: "Vi tænker internationalt" Indsatsområder for den regionale erhvervsudviklingsstrategi "Øge og udvikle arbejdsstyrken på alle niveauer" ved at kalificere unge, så de matcher virksomhedernes efterspørgsel efter talenter på alle niveauer. Ikke mindst i forhold til unge af anden etnisk herkomst end dansk repræsentere projektet en særlig additionel integrationsindsats. Herudover arbejdes der med mulighederne for yderligere aktiviteter jf. indsatsområdet "Øresund og det internationale udsyn". AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 15

16 Bemærkninger i forhold til ansøgningsskemaet Ansøgningen er afgivet i Erhvervs- og Byggestyrelsens forsøgsskema. Der er løbende dialog om konstaterede problemer med Erhvervs- og Byggestyrelsen i skemaet. Det bemærkes, at den automatiske beregningsfunktion foretager nogle summeringsfejl underpunkt 12. Endelig bemærkes det, at det ikke er muligt at angive kommunal egenfinansiering under punkt 11. På den baggrund fremgår Københavns Kommunes medfinansiering på 11 mill. kr. i som kontant kommunalt tilskud under punkt 11 og 12. Ansøgers og centrale parters forudsætninger for at gennemføre projektet Det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle har såvel jf. lovgivningen som i kraft af deres funktioner væsentlige muligheder for såvel at påvirke rammerne for som indholdet i og gennemførelsen af ungdomsuddannelse. Parterne har ekspertise indenfor alle områder mht. børn og unges samt deres uddannelse. Forudsætningen for succes med indsatsen er hermed stor, idet: Partnerskabet omfatter alle nøgleaktører, og vil via det forpligtende samarbejde i partnerskabet sikre koordinering af uddannelses- og beskæftigelsesindsats på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunen. De positive arbejdsmarkedskonjunkturer og manglen på arbejdskraft inden for bl.a. offentlig og private serviceerhverv betyder, at virksomhederne er parate til at indgå fleksible uddannelses- og jobaftaler, der kan imødekomme behovet hos gruppen af udsatte unge. Projektets additionalitet Den ansøgte aktiviteter arbejder metodemæssigt med nye elementer forhold til redskaber, samarbejdsformer etc. i arbejdet med at sikre en stærk fælles indsats fra uddannelsesinstituioner, jobcenter og virksomheder omkring at fastholde unge i et uddannelsesforløb. Mere overordnet er det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle en ny strategisk satsning i Hovedstadsregionen omkring samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommunale enheder. Projektet bidrager hermed til en ekstraordinær indsats for at fremme regionens vækstmuligheder. Nationalt er det lokale partnerskab en del af en ny indsats initialiseret af Undervisningsministeriet og KL som led i udmøntningen af Globaliseringsrådets arbejde. Internationalt indgår projektets erfaringer og metodeudvikling i den europæiske diskurs i Euro-city regi om metoder og redskaber, der virker i beskæftigelses- og integrationssammenhænge. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 16

17 Ud fra ovenstående redegørelse erklærer ansøger hermed, at projektet opfylder additionalitetskravet Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet Projektets videnspredning Mht. metoder og redskaber sker formidlingen overfor partnerskabets medarbejdere, medlemmer, andre kommuner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder etc. som følger: Internt til lokale erhvervsskoler og virksomheder via partnerskabets repræsentanter, partnerskabets medlemmers intranet etc. Eksternt til andre kommuner, erhvervsskoler og virksomheder via det landsdækkende projekt "Ungdomsuddannelse til alle" og partnerskabets medlemmers hjemmesider mht. specifikke resultater af "det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse til alle". Internationalt via Partnerskabets medlemmers samarbejdspartnere i udlandet. F.eks. for Københavns Kommune via Euro-cities samarbejdet. Mht. resultater generelt overfor borgerne bl.a. via samarbejdet med DR Undervisning, hvor det er intentionen at producere programserier, der følger unge fra folkeskolen ind i uddannelsessystemet og unge gennem en række uddannelser. Projektets evaluering Via det etablerede registersystem kan dokumenteres med valide data overholdelse af målsætningen om at 85 pct. af unge gennemfører ungdomsuddannelse vurderes overordnet. Mht. effekten af formidlingsredskaberne overfor udsatte unge og deres forældre søges dette belyst via fokusinterview, evt. suppleret af survey. Projektet forventes tilknyttet et forskningsnetværk, der har til opgave både at gennemføre løbende procesevaluering, bidrage med nyeste viden i relation til udpegede problemstillinger og at udarbejde evalueringsrapport. P.t. drøftes tilrettelæggelsen heraf med bl.a. RUC og DPU. RUC har tilkendegivet, at ville indgå som partner. Særligt i forhold til udbudsregler Projektets evaluatorer forventes at indgå som partnere i projekt, dvs. at afregning vil ske til cost-pris jf. universiteternes beregningsmodel herfor. Såfremt der i forbindelse med projekter er opgaver, der skønnes fordelagtigt kan varetages af eksterne underleverandører vil indhentning af tilbud ske efter reglerne for udbud, herunder offentliggørelse af evt. opgaver med en samlet værdi over kr. Udover retningslinjerne for Socialfonden, gældende dansk og EU-lovgivning, følges også Københavns Kommunes retningslinjer for udbud. AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 17

18 Visitation Varslingen om unge, der er faldet fra eller er i risiko herfor sker fra skolerne via et varsling- og registreringsystem, der etableres som led i det lokale Partnerskab for København om ungdomsuddannelse for alle. Såfremt borgeren på grund af frafald er kommet på kontanthjælp eller anden offentlig midlertidig forsørgelse visiteres borgeren af Københavns Jobcenter, hvor karriercoachene er ansat. Karrierecoachene kan hermed selv foretage visitation, om nødvendigt. 8. Projektets hovedaktiviteter og milepæle Hovedaktiviteter: januar august 2008 For følgende aktiviteter beskrives alene aktiviteter som led i karriercoaches. Januar 2008: Karriercoaches er ansat og har påbegyndt arbejde. Marts 2008: De første unge er i forløb mhp. forebyggelse af frafald. Opfølgnings- og evalueringsarbejde er opstartet. Hovedaktiviteter: september februar 2009 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: marts august 2009 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: september februar 2010 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: marts august 2010 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Hovedaktiviteter: september december 2010 AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 18

19 Unge i forløb, opfølgning, evaluering. Milepæle: januar august 2008 For følgende aktiviteter beskrives alene aktiviteter som led i karriecoaches. Januar 2008: Karrierecoaches har startet deres arbejde. Februar 2008: De første unge er i forløb mht. forebyggelse af frafald. August 2008: Mindst 250 unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: september februar 2009 Januar 2009: Mindst 500 unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: marts august 2009 August 2009: Mindst 750 unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: september februar 2010 December 2009: Mindst unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: marts august 2010 August 2010: Mindst unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. Milepæle: september december 2010 December 2010: Mindst unge er i forløb mht forebyggelse af frafald eller har gennemført forløb. 9. Arbejdsmarkedstilknytning Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start, køn og antal (forventet) Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 19

20 Lønmodtagere Selvstændige og medhjælpende ægtefæller Total Ledige dagpengemodtagere og ledige kontanthjælpsmodtagere i jobtræning eller aktivering Antal mænd Antal kvinder Ledige (under 12 mdr.) Ledige (over 12 mdr.) Total Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Under uddannelse Efterlønsmodtagere og pensionister Kontanthjælpsmodtagere Alle øvrige personer Total Under uddannelse Antallet af borgere fordelt på køn er sket ud fra viden om at flere unge mænd end unge kvinder falder fra. Det skal dog bemærkes, at frafald fra social- og sundhedsskolen har en talmæssig overvægt af kvinder ligesom kvinder indenfor en række uddannelser, der anses for "mandebaseret", i pct. kan have et større frafald, om end antallet er lavt. - Kontanthjælpsmodtagere Det bemærkes, at formålet med indsatsen er at fastholde den unge i uddannelse, men det kan ikke udelukkes, at der kan blive tale om at en ung efter frafald kommer ind efter at have modtaget midlertidigt offentlig forsørgelse. Der er dog ikke foretaget skøn heraf. 10. Effektvurdering Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet? Effektmålene i effektvurdering 1 skal alene udfyldes for det indsatsområde og den kategori, som er valgt under punkt 2 i hovedmenuen. Uddannelse og efteruddannelse - projekttype A Antal Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? - Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? - Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? - Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? - Organisations-/strategiudvikling - projekttype B Antal Hvor mange virk./inst./org. forventes at indføre nye samarbejder - Hvor mange samarbejder mellem virksomheder/institutioner/organisationer forventes genereret? - Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes genereret? - Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? - Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? - AnsøgerID: Version: 2- Dato: 24. Maj :35 20

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan

Ungdomsuddannelse til alle i København. Forslag til Handleplan Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 17. januar 2008 Ungdomsuddannelse til alle i København Forslag til Handleplan Indledning Københavns Kommune er en af de

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2010 Projekt slut dato: 1-12-2011 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ingen Break Break 1. Information

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Break Break 2. Valg af indsatsområde og kategori Valgte Prioriteter Projekt start dato: 22-2-2010 Projekt slut dato: 1-3-2013 Bevilling A: Bornholm: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Ansøgning - Camping - bilag 1 Udgifter

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND

1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUSMIDTJYLLAND ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Konkurrencemidler, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.2 Etablering og udvikling af nye virksomheder 1.2.2 Finansiering

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE

PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Dok. nr. 340-2014-138447 PARTNERSKABSAFTALE MELLEM DANSK BYGGERI, SE- LANDIA SLAGELSE, UU-VESTSJÆLLAND OG SORØ KOM- MUNE Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde med fokus

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse

Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse Ungdomsuddannelse til alle: Velfærdsforliget blev vedtaget i 2006. En del af dette Velfærdsforlig er ungdomsuddannelse til alle. Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3.

Break Break. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond. Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden. 1.3. ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Regionalfond Bornholm, Regionalfonden, Prioritet 1 - Innovation og viden Indsatsområde: Kategori: 1.3 Anvendelse af ny teknologi 1.3.2 Adgang til viden Ansøgte grunddata

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Annoncering efter ideer (Brevid 2871280) Titel Annoncering efter ideer vedrørende aktivitet; Social inklusion; forbedring af beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer på kanten af arbejdsmarkedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

J.nr.: 08/9017. Ungdomsskolen i erhvervsuddannelsen. Projektnavn: Odense Kommune, Korsløkke Ungdomsskole. Ansøger: Danmarksgade 10, 5000 Odense C

J.nr.: 08/9017. Ungdomsskolen i erhvervsuddannelsen. Projektnavn: Odense Kommune, Korsløkke Ungdomsskole. Ansøger: Danmarksgade 10, 5000 Odense C Indstillingsskema til vækstforum Bilag 18b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 7.839.690 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København.

Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen i København. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 19. maj 2011 Kære Ayfer Baykal Tak for din henvendelse af 9. maj 2011, hvor du har stillet nogle spørgsmål til forvaltningen om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark.

J.nr.: 10/4831. Forretningsudvikling indenfor velfærdsteknologi og service i Syddanmark. Projektnavn: Væksthus Syddanmark. Bilag 25 Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 899. 241 kr. 899. 241 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden kr. kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

INTEGRATIONSHANDLEPLAN

INTEGRATIONSHANDLEPLAN INTEGRATIONSHANDLEPLAN 2017-18 TEMADRØFTELSE DEN 7. NOVEMBER 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET V. Direktør Michael Baunsgaard Schreiber INDHOLD 1. Rammen om forhandlingerne 2. Vi er på rette

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland

UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Vækstforum UDKAST: Notat om samarbejdet mellem Vækstforum og Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland Beskæftigelsesregion Midtjylland Dato 16. november 2012 Sag Anledning Forretningsudvalget for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt. [13. oktober februar 2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune

Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Forpligtende partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, EUC Nord og Hjørring Kommune Gyldighedsperiode: 2. maj 2014 til 31. august 2015 Aftalens parter Denne forpligtende samarbejdsaftale indgås mellem:

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere