Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning LOBPA har vokseværk. Fra dag til dag styrkes vores sammenhold og fællesskab. Det er jeg utrolig glad for og stolt af. Ikke alene er vi den eneste landsdækkende organisation med ordnede løn og ansættelsesforhold for vores ansatte hjælpere, men vi er også eneste aktør på BPA-området, der tager reelt afsæt i borgerens perspektiv. Vi vægter borgerens suverænitet og understøtter med netværk, mentorordning og ikke mindst en solid administration, hvor vores dygtige medarbejdere leverer et produkt, man kan regne med, hvor pengene passer, og hvor man altid kan søge om vejledning og bistand i sin arbejdslederopgave. LOBPA har intensiveret og forbedret arbejdet med en lang række kunde- og medlemstiltag. Meget er allerede sat i gang, og meget mere er en del af den fremtidige handlingsplan. Kundetiltag konsolideres og forbedres. LOBPA er med andre ord ved at blive voksen og finde sine helt særegne ben at stå på og der står vi stabilt. De fleste kunde- og medlemsvendte aktiviteter fremgår af vores Handlingsplan , som LOBPA s næstformand vil komme ind på senere. Dog vil jeg nævne at par ting allerede nu. IT udvikling Vores kunder og handicaphjælpere har stor glæde af vores IT-system, AXP. Her registreres timer og det er muligt at få et godt overblik over din BPA. I de seneste år, har vi arbejdet intensivt på at forbedre bl.a. brugerflade og services. Det har unægteligt været et langt forløb og set i bakspejlet også for langt. Men nu ser det ud til at lysne. Kunderne er blevet inddraget i processen, og det har givet gode input til brugervenlighed. Tak for det. I det kommende år vil kunder kunne profitere af arbejdet og møde en langt mere brugervenlig flade. Afløserlisten Afløserlisten fungerer og har været til hjælp for mange. Afløserlisten fungerer efter princippet Lad os hjælpe hinanden. I LOBPA ved vi, at det ikke altid er nemt at finde afløsere i en akut situation. Når det langt fra er alle kommune, der bevilger mulighed for at bruge vikarbureauer, er man ilde stedt. I øjeblikket har ca. 100 hjælpere fra LOBPA s mange hjælperteams stillet sig til rådighed. Deres arbejdsledere har sagt god for, at de påtager sig merarbejde og de ønsker ekstra vagter. Vi arbejder intenst på, at afløserlisten fungerer på bedste vis og i hele landet, og vi vil meget gerne udvide listen til hjælpere. Samtidig arbejdes der på at forbedre aktualitet og informationsniveau om de enkelte afløsere. Vi vil derfor også opfordre til at bakke op om afløserlisten både fra alle LOBPA s kunder og hjælpere. Lad os hjælpe hinanden! Jobtavlen Jobtavlen har eksisteret i en årrække og fungeret godt i enkelte landsdele. I øjeblikket er der omkring ca. 150 hjælpere på jobtavlen, der har fået et brush-up med den nye hjemmeside. Jobtavlen bringer kunder og jobsøgende hjælpere sammen. Side 1

2 I LOBPA har vi et klart ønske om, at endnu flere kunder og arbejdssøgende hjælpere finder hinanden. Vi arbejder på forbedringer af jobtavlen, som bl.a. skal bidrage til et bedre match både på geografi og det personlig match, og at jobtavlen kan bruges, uanset hvor man bor. Pilotkurser for hjælpere I foråret forsøgte vi at udbyde forflytnings- og førstehjælpskurser for hjælpere i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Aabenraa. Desværre viste det sig, at der ikke var nok tilmeldte til kurserne, og de blev derfor aflyst. Det forandrer ikke, at vi har andre tiltag i støbeskeen. Vores hensigt er at tilbyde både forflytnings- og førstehjælpskurser. Det bliver der mere om i den kommende handlingsplan. Temamøder Vi er nu inde i en fast rutine med at afholde temamøder to gange om året fire steder i landet, siden sidste generalforsamling er der altså afholdt otte temamøder. I efteråret handlede det om arbejdsmiljø og i foråret om kommunikation og BPA-ledelse. Stor tak til Lone Barsøe, der var frivillig oplægsholder! I Taastrup er der så stor tilslutning til temamøderne, at vi til efteråret afholder temamødet af to omgange. Det har været en stor succes. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle jer medlemmer, der møder op og bidrager til vores møder med engagement og interesse. Det bestyrker os i, at vi er på rette spor. Nyt landsdækkende ungdomsnetværk og nye lokale netværk Et landsdækkende ungdomsnetværk, LOBPA-net Ung, er startet op. Det sker i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds Ungdomskreds. Tak til Ungdomskredsen for det samarbejde. Tak til de unge, Rie Lynge Rasmussen og Amalie P. Riis, som har lagt deres kræfter i planlægningen, og som har været med til at skyde det godt fra start. Inden sidste generalforsamling var LOBPA-net Hovedstaden netop startet op, siden har vi startet netværk i Midtjylland og Sønderjylland, Fyn, Sydsjælland og Lolland-Falster. Nyt mentorkorps Mentorordningen har fået en vitaminindsprøjtning. Efter sidste generalforsamling har ca. 10 frivillige medlemmer og kunder været igennem et mentor-seminar, hvor de blev klædt på til at tackle mentor-rollen. Stor tak til vores frivillige mentorer, som altid er positive og stiller op, når en anden arbejdsleder har brug for sparring. Det har stor værdi, at arbejdsledere over hele landet, nu har mulighed for at sparre om arbejdslederskabet med mentorer, der på egen krop ved, hvad det vil sige, at have og leve med en BPA. Bruger- og hjælperklubber LOBPA vil altid gerne samarbejde med landets mange gode og velfungerende bruger- og hjælperklubber. Vi har i år taget første skridt til samarbejde med BPA-Viborg, Viborgs brugerog hjælperklub, og vi glæder os til at videreudvikle det. Tak til BPA-Viborg for den positive samarbejdsånd. Health & Rehab-messen I september deltog LOBPA med en kolonihave på Skandinaviens største fagmesse for hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr! Stor tak til Søren Lund og Amalie Riis, der var frivillige på messen og talte med de mange interesserede, der bl.a. ville quizze Side 2

3 hos os, og samtidig viste de, at LOBPA er skabt af BPA-borgere, som selv tager ordet, når vi skal formidle vores budskaber. Styrket dialog Det var med stor glæde og spænding, at vi i august lancerede en ny hjemmeside, der er mere brugervenlig og egnet til at blive læst fra en mobil. Samtidig fik LOBPA sin egen facebookside, der allerede har fået 500 likes. Siden sidste år er der udsendt 12 nyhedsbreve og i dag er der ca. 500 modtagere. Der er skrevet tre fine små portrætter af BPA-borgere hos os, som Mathilde Vendelholt Christensen har skrevet. Mathilde er frivillig skribent for LOBPA. Stor tak til Mathilde. Vi arbejder generelt med en grafisk profil i vores kommunikation, der understreger LOBPA s værdigrundlag, og at LOBPA er for og af borgere med BPA. Lovforslag LOBPA s værdier bygger på, at vi er en borgerstyret interesseorganisation. Derfor arbejder vi hele tiden på at påvirke BPA-borgernes vilkår til det bedre. En påtænkt lovændring på BPA-området, nemlig lovforslag L 147, blev trukket, fordi det politiske pres i høringsprocessen blev for stort. Lovforslaget er derfor ændret, men er stadig i sin nuværende form ikke, som vi kunne ønske vi savner flere gode elementer. Vi regner dog med, at det fremsættes igen i den nye Folketingssamling til oktober. Udbud om respiratorbrugere En lovændring omkring respiratorbrugernes vilkår har gjort, at Region Hovedstaden har udbudt nye respiratorordninger i licitation. De respiratorbrugere, der allerede er i regionen, indgår ikke i regionens udbud, og er derfor stadig hos de nuværende kontraktparter. LOBPA er meget interesseret i at udvide vores kundetilbud, og vi vil meget gerne ind på det udbudte område. Desværre blev det ikke muligt, da Region Hovedstaden havde opstillet væsentlige begrænsninger og kriterier i udbudsmaterialet, hvilket gjorde, at det i realiteten kun var de aftaleparter, som allerede i dag har eller er certificeret til respirationsordninger, der kunne byde. Udbud om BPA-rådgivningen BPA-rådgivningen blev udbudt i licitation i november Her afgav LOBPA også et tilbud. Desværre gik licitationen til den nuværende kontraktindehaver på trods af LOBPA s økonomisk væsentlige bedre tilbud set med ministeriets øjne. Aarhus Kommune LOPBA har afgivet klage over Aarhus Kommunes udmåling af hjælpernes lønelementer. LOBPA s påstand er, at Aarhus Kommune benytter forskellige overenskomster til at udmåle løn. LOBPA har tilsluttet sig Overenskomsten for handicaphjælper, indgået mellem Dansk Erhverv (DE) og FOA/3F. For os hænger det ikke sammen med fair forhold, at Aarhus Kommune udmåler lavere timesatser og ændrede pensionsvilkår. Derfor har LOBPA desværre ikke mulighed for at hjælpe BPA-borgerne i Aarhus Kommune. Sagen har kørt en del gange frem og tilbage mellem ministeriet, Aarhus Kommune og LOBPA, men er desværre endnu ikke afsluttet. Side 3

4 Samarbejde med de øvrige handicaporganisationer LOPBA har taget endnu et initiativ til et forøget samarbejde med de øvrige relevante handicaporganisationer. Vi vil meget gerne forsøge en ny indgang, som går på at bringe arbejdsmarkedets parter tættere sammen med handicaporganisationerne og virksomhederne i branchen specielt LOBPA. Vi ser i høj grad, at kommunernes udmålinger på BPA-området er under pres som konsekvens af kommunernes massive sparerunder. Dertil kommer en stor forskel mellem de enkelte kommuners daglige håndtering af udmåling af timer og økonomi. Der foretages ofte skøn under regel. Målet er at påvirke politikerne i endnu højere grad til at forbedre vilkårene for os med BPA i et yderligere samarbejde med arbejdsmarkedets partnere: Dansk Erhverv og FOA. Vi arbejder hårdt på, at det skal lykkes. Et kollegialt fællesskab Det er dejligt, at der er flere og flere, der på den ene eller anden måde bakker op om LOBPA. Når vi står sammen, er vi stærke, og når det går den rigtige vej i forretningen LOBPA, så går det også den rigtige vej for os med BPA. Når vi i LOBPA har et stærkt fundament, kan vi påvirke den politiske udvikling og sikre retten til, at vi også fremover kan leve et så selvstændigt liv som muligt. Bestyrelsens arbejde Bestyrelsen har afholdt fire bestyrelsesmøder og et ekstraordinært bestyrelsesmøde, og forretningsudvalget har afholdt de planlagte møder. I foråret valgte Bente Rey at træde ud af bestyrelsen efter tre år som næstformand. Tak til Bente for indsatsen. Bestyrelsen valgte Susanne Olsen som næstformand, og Jørgen Knudsen, der var suppleant, blev medlem af bestyrelsen. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for årets indsats. Bestyrelsen har været optaget af at undersøge mulighederne for en strukturændring, sådan at medlemsorganisationen blev adskilt fra driftsvirksomheden. Til denne opgave søgte vi hjælp hos eksterne rådgivere, og konklusionen var klar. Det giver størst værdi for LOBPA at fastholde medlemsorganisationen som en del af driftsorganisationen. Det giver styrke til kunde- og medlemsaktiviteterne, at medarbejderressourcerne arbejder sammen. Det er den kurs, som LOBPA holder LOBPA s bestyrelse Formand Janne Sander Næstformand Susanne Olsen (fra april 2015) Medlemmer Børge Larsen Jørgen Knudsen (fra april 2015) Merete Fredsted Peter Skov Jørgensen Udpegede medlemmer for 1 år Jens Bouet (Dansk Handicap Forbund) Mads Jensen (Muskelsvindfonden) Mogens Wiederholt (Spastikerforeningen) fast i. Efter års usikkerhed har det været værdifuldt at få en god analyse og tilbundsgående diskussion om, hvordan vi skal føre LOBPA videre for at sikre, at alle elementer vægtes lige højt og får den prioritet, der sikrer, at både medlemmer, kunder, hjælpere og ansatte i LOBPA s sekretariat sikres de bedste betingelser for tryghed i samarbejdet og udviklingsmuligheder. Side 4

5 Sekretariat og direktion I juni 2014 sagde vi farvel til direktør Jette Nielsen, og 1. november bød vi velkommen til Steen Pihl Sørensen som ny direktør. På sekretariatet har Amalie Riis været tre måneder i praktik som en del af sin STU-uddannelse. Konsulent Camilla Olesgaard er i glædelige omstændigheder og går på barsel efter sommeren. Lone Hoelleufer er ansat som barselsvikar. Administrativ medarbejder Jane Tang er sygemeldt og har fået en fratrædelsesordning. Janes afløser, Lotte Hasselsteen, er ansat og begynder 1. juli. Konsulentchef Peter Øllegaard er stoppet 31. marts Stillingen er ikke genbesat. LOBPA s sekretariat skal have en meget stor ros for det det arbejde, de udfører ikke mindst i de måneder, hvor vi var uden direktør, blev det endnu mere synligt, hvor dygtige og dedikerede medarbejdere, vi har. EN KÆMPE STOR TAK. Med disse ord overgiver jeg årets beretning til generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne, Janne Sander Formand for LOBPA LOBPA s sekretariat 2015 Direktør Steen Pihl Sørensen Juridisk chef Finn Kemp Konsulentafdeling Inger Nordentoft Camilla Olesgaard Lone Holleufer (vikar) Gitte Jensen Kristina Munkegaard (økonomi) Administrationsafdeling Brita Pedersen Jane Tang (til 1. sept.) Lotte Hasselsteen (fra 1. juli) Helen Blücher Løn og regnskabsafdeling Bente Moselund Jeanette Sørensen Susanne Zwahlen Medlemsafdeling Jette Holtze Inno Louise Lindberg Poulsen LOBPA bygger på principperne bag Independent Living bevægelsen. Retten til at træffe valg for eget liv og retten til at leve et selvstændigt liv. Side 5

Årsberetning 2012-2013

Årsberetning 2012-2013 Årsberetning 2012-2013 Sammenhold gør stærk lød det engang i 1970erne. Jeg skulle hilse og sige, at det gør det stadig! Borgere med BPA må og skal holde fast i hinanden og forstå, at uden dette sammenhold

Læs mere

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland

Kære medlem. Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland Nr.1 2011 Redaktion: Annette Christensen, Lis Kristensen og Lotte Mørkhøj nyhedsbrev@kbh-nord.dk Indhold Kære medlem... 1 Valg af BPA-udbyder... 3 Rådighedstimer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015

Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Ledelsesberetning generalforsamlingen, marts 2015 Musiktur til Jamaica, New York som rammen om en dannelsesrejse, dykkertur til Thailand, kulturrejse til Oman, New Zealand eller Japan. Efterskolerne lokker

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013. Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2013 Mandag 18. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts 2013 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1.,

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Årsberetning 2014 Indhold Forord... 3 Handlingsplan 2013 2014... 5 Kooperationen i tal... 7 Personalejura og arbejdsret... 8 Erhvervs- og virksomhedsjura... 10 Byggejura... 12 Ny hjemmeside... 14 Facebook

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Mogens Lønborg, formand

Mogens Lønborg, formand C3 s beretning 1 2 Indholdsfortegnelse De bevidste karrieremål og karrierevalg :: formandens beretning side 5 En businessplan bliver til :: direktørens beretning side 6 Drømmejob på rekord tid :: karriererådgivning

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010

Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 DIN SIKKERHED ALTID Mundtlig beretning til delegeretforsamlingen 2010 Opbrud i sundhedsvæsnet Vores sundhedsvæsen står over for store udfordringer. Hele samfundet er sat på økonomisk vågeblus. Det betyder

Læs mere