Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. september 2013, kl. 15:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen og Flemming Balle. Afbud fra Alice Brødbæk, Lone Ulholm og Ellen Højgaard Jensen Fra administrationen Flemming Strøm, Rolf Andersson, Lene Vennits, Christen Mors, Niels Bonne Rasmussen og Anne Mette F. Svendsen. Herudover deltog Nikolaj Oppermann og Jeppe Fischer-Mogensen fra Bulldog and partners under pkt. 14 og Pia Søndergaard fra Revisionsfirmaet Albjerg under pkt. 16 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. juni Revisionsprotokol... 3 Sager til beslutning Standlodsvej Herlev Åhuse, Skema A og B godkendelse Ansøgning om energirenovering af Grøndalslund, demonstrationsprojekt Helhedsplan for Skyttevænget Helhedsplan for Fynshuse Tingbjerg I huslejesikring vedr. ombygning/lejlighedssammenlægninger i Helleborg Tingbjerg I skimmelsvamp, facader m.m

2 10. Udlejning i forbindelse med helhedsplan i Tingbjerg I Tingbjerg Plejehjem godkendelse af byggeregnskab og orientering om afhjælpning af indtrængen af regnvand og opstigning af kloakvand Økonomien i Teglværkshavnen og Askholm Lønrefusion til SAB-afdeling SAB s nye hjemmeside og digital kommunikationsstrategi Målsætningsprogram Skift af revisionsfirma Bofællesskab for udviklingshæmmede i Husum Vænge Samarbejde om genhusning af Domea-afdeling Udbud af rammeaftaler KAB s beboerhøjskoler Ansøgning om gavlmalerier i Rolandsgården Sager til orientering Sølund, velfærdsteknoligisk modelplejecenter - status Referat fra styringsdialogmøde KAB trivselsmåling Brohuset - brud på glasfacadeplader Sejlhuset - status på 5 års eftersyn Lukning af boligbutikken Servicefradrag til lejere genindførelse af bolig job-ordningen Aktuel boligpolitisk orientering Eventuelt Bilagsfortegnelse Bilag 1: Lejeberegning for Strandlodshus... 5 Bilag 2: Lejeoplysninger for Strandlodshus... 5 Bilag 3: Husorden for Strandlodshus... 5 Bilag 4: Ansøgning til Herlev kommune... 7 Bilag 5: Skema A budget Herlev Åhuse... 7 Bilag 6: Skema B budget Herlev Åhuse... 7 Bilag 7: Notat om energirenovering af Grøndalslund... 8 Bilag 8: Byggeregnskaber af for plejeboliger Bilag 9: Byggeregnskaber af for serviceareal Bilag 10: Orientering om ændringer hos Ernst & Young Bilag 11: KAB s beboerhøjskoler Bilag 12: Referat fra styringsdialogmødet den 7. marts Bilag 13: Nøgletal fra trivselsmålingen Bilag 14: 5 års eftersyn status for afhjælpning... 34

3 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. juni 2013 Referatet fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Det indstilles, at referatet fra mødet den 14. juni 2013 godkendes og underskrives. Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse til pkt. 10, hvoraf det fremgår at studieturen afholdes i dagene maj Studieturen afholdes i Revisionsprotokol Det bemærkes hermed, at der ikke siden regnskabsaflæggelsen den 10. januar 2013 er foretaget indførelser i protokollen. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Sager til beslutning 3. Standlodsvej Byggeriet af Strandlodshus pågår som planlagt. Børnehaven er flyttet ind pr. 1. september 2013 og Kvikly og Fakta åbner den 26. september Der er desværre endnu et uafklaret spørgsmål om håndtering af afdelingens affald, men sagen er i proces med Københavns Kommune, som er indstillet på at finde en løsning. Der vil blive orienteret mundtligt om den aktuelle status på sagen på mødet. Vedtægterne for ejerforeningen er efter et længere forhandlingsforløb med Sophienberg hen over sommeren sendt til tinglysning den 1. september 2013 på baggrund af de vedtægter, som SAB godkendte den 25. maj Der er endnu ikke nået fuldstændig enighed om opmålingen og opdelingen mellem ejerlejlighederne. Administrationen har alle arealberegninger til granskning hos LE34, som er det landinspektørfirma, vi sædvanligvis samarbejder med. Udlejning Udlejningen af familieboligerne i Strandlodshus påbegyndtes den 6. september 2013 og det ser ud til, at interessen for byggeriet er pænt stor. Der vil blive en aktuel status herfor på mødet.

4 Tidsplanen for markedsføring og udlejning ser ud, som følger: 6. september Nyhedsbrev sendes til interesselisten - Husorden, huslejeoversigt, udlejningspjece og reservationsskema på hjemmesiden 17./18. september - flyer omdeles i SAB afdelingerne Uge 38 annoncering - lokalblade/dagblade 25. september 2013 åbent hus kl september ansøgningsfrist 12. oktober 2013 alle får svar på ansøgning 25. oktober kontrakter sendes ud 15. november kontrakt underskrevet, indskud betalt 30. januar 2014 første måneds husleje skal være betalt 31. januar 2014 kl udlevering af nøgler Udlejningsbudget Da udlejningen gik i luften den 6. september 2013 var det afgørende at kunne melde huslejen ud på hjemmesiden samt oplyse hvorvidt det er tilladt at holde husdyr. Udlejningsudvalget har derfor behandlet udlejningsbudgettet og husordenen og indstiller udlejningsbudgettet til godkendelse hos organisationsbestyrelsen. Vedhæftet som bilag 1 er udlejningsbudgettet med de bagvedliggende beregninger for huslejen. Heraf fremgår, at der er foretaget en differentiering af huslejen på baggrund af herlighedsværdien af udsigt/udsyn, således at de øverstbeliggende lejligheder tillægges en herlighedsværdi på 5.100, mens de mellemst- og nederstbeliggende lejemål fratrækkes henholdsvis og Det vil sige, at der bliver en forskel i årlig leje mellem de øverst- og nederstbeliggende lejligheder på i alt Af bilag 2 fremgår de endelige lejeoplysninger; den månedlige og den årlige leje, samt beboerindskud. Den årlige gennemsnitlige m 2 leje vil blive Til sammenligning er den årlige gennemsnitlige m2 leje for 2013/2014 for SAB s øvrige nyere byggerier følgende: Brohuset: Sejlhuset: Askholm: Teglværkshavnen: 1.167

5 Husorden Udlejningsudvalget har ligeledes behandlet husordenen og indstiller, at der ikke må holdes husdyr ud fra den betragtning, at det vil være lettere for de kommende beboere selv at beslutte en tilladelse til husdyrhold end det modsatte. Hvis organisationsbestyrelsen følger udlejningsudvalgets indstilling, vil teksten med rød skrift i husordenen i bilag 3 udgå. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger udlejningsudvalgets indstilling om at godkende udlejningsbudgettet og husordenen indeholdende et forbud mod husdyr. Bilag 1: Lejeberegning for Strandlodshus Bilag 2: Lejeoplysninger for Strandlodshus Bilag 3: Husorden for Strandlodshus Anne Mette Svendsen indledte med at fortælle om Åbent hus-dagen den 25. september 2013, hvor der havde været et overvældende stort fremmøde. Frank Sass supplerede med indtryk fra dagen og kommenterede, at det var kedeligt at flyers til SAB beboere først var kommet ud i Humlevænget samme dag som Åbent hus arrangementet løb af stablen. Anne Mette Svendsen fortalte, at det var planlagt således, at flyers var kørt ud til omddeling sammen med girokortene til huslejeindbetaling den september, men at det var noteret, at der visse steder var sket en fejlkommunikation, så omdelingen var sket for sent. Anne Mette Svendsen tog forbehold for et par mindre justeringer i den vedlagte huslejeberegning, fordi der på Åbent hus dagen var opstået tvivl om, hvorvidt alle lejemål har altan eller have. Det gælder muligvis for to lejligheder i blok B, at de ikke adgang hertil. Huslejefordelingen blev godkendt og organisationsbestyrelsen bemyndigede administrationen til at indregne et fradrag for de lejligheder, hvor det findes nødvendigt. Kjeld Poulsen orienterede om udlejningsudvalgets overvejelser i forhold til indstillingen om husdyrhold. Organisationsbestyrelsen valgte at følge udlejningsudvalgets indstilling og godkendte husordenen med et forbud mod at holde husdyr. 4. Herlev Åhuse, Skema A og B godkendelse Orientering om projekttilpasning I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at opføre 12 almene familieboliger på Langdyssen 54 i Herlev har projektets følgegruppe gennemarbejdet konkurrenceprojektet sammen med totalentreprenør WLP, Kant arkitekter, JL Engineering og MIST landskab.

6 I projekttilpasningen er optimeret på husets indre geometri, foretaget flytning af husets badeværelse til 1. sal og tilkøbt et toilet i stueplan, varmeforsyningen er ændret fra jordvarme til varmepumper på grund af begrænsninger i undergrunden og der er afsat et rammebeløb til etablering af solcelleanlæg. Økonomi Projektets økonomiske ramme er korrigeret til rammebeløbet for 2013, således at der maksimalt bygges for plus energitillæg 960, altså maksimalt / m 2. Budget - Skema A Grundudgifter inkl. grundkøb Entrepriseudgifter Administration, honorarer og låneomkostninger Gebyrer I alt Budget - Skema B Grundudgifter inkl. grundkøb Entrepriseudgifter Administration, honorarer og låneomkostninger Gebyrer I alt For udspecificerede budgetter se bilag 5 og 6. Ansøgning om Skema A og B Herlev Kommune har på baggrund af det vindende projekt udarbejdet et lokalplanforslag, hvor høringsperioden er afsluttet 19. juni 2013 med to indsigelser. Den politiske godkendelsesproces er indledt og Lokalplan 94 blev godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 22. august Efter aftale med Herlev Kommune, Afdeling Bolig, følges Lokalplanforslaget samt ansøgning om Skema A og B ad og forventes godkendt i Kommunalbestyrelsen onsdag den 11. september Se bilag 4 for ansøgning om Skema A og B samt de budgetter, som er medsendt ansøgningen bilag 5 og bilag 6. Byggeandragende for projektet er indsendt den 22. august Tidsplan Forventet byggestart er 1. oktober 2013 Forventet aflevering er 1. oktober 2014 Forventet indflytning er 1. november 2014

7 Udførelsestidsplanen er forlænget 1 måned, da senest fremlagte tidsplan ikke indeholdt mangelgennemgang. Den samlede byggeperiode er fortsat 12 måneder. Indflytning forventes således fra 1. november Efter aftale med Alice Brødbæk, Frank Sass og Mogens Hansen samt afdelingens forretningsfører Niels Bonne Rasmussen er vedhæftede ansøgning afsendt den 19. august Skema A og B er godkendt af SAB s forvaltningskommission den 27. august Det indstilles, at indsendte ansøgning om Skema A og B med vedlagte økonomi også godkendes af organisationsbestyrelsen. Bilag 4: Ansøgning til Herlev kommune Bilag 5: Skema A budget Herlev Åhuse Bilag 6: Skema B budget Herlev Åhuse Frank Sass orienterede om, at der er sket nogle ændringer i projektet, som har givet nogle ekstra midler. På den baggrund har følgegruppen besluttet, at der skal opsættes solceller på hele taget. Han orienterede i øvrigt om, at der er første spadestik den 1. oktober Dermed blev ansøgning om skema A og B med tilhørende økonomi godkendt. 5. Ansøgning om energirenovering af Grøndalslund, demonstrationsprojekt Københavns Kommune har inviteret de almene boligorganisationer til at ansøge om at deltage i demonstrationsprojekter om energirenovering, ansøgningsfristen er den 20. oktober Grøndalslund har store problemer med fugt, skimmelsvamp og kuldebroer som følge af manglende isolering. Afdelingen har endnu ikke fundet en metode, som kan afhjælpe problemerne. Problemerne er tidstypiske for afdelinger fra samme periode. Derfor vil afdelingen være et godt bud på et demonstrationsprojekt. Forslaget om at ansøge puljen har været forelagt formandsskabet for SAB og afdelingsbestyrelsen. Formålet med projektet er følgende: - at gennemføre en isolering af ydervægge/et udvendigt greb, som reducerer varmeforbruget og afhjælper fugt, skimmelsvamp og kuldebroer - at sikre/bevare det arkitektoniske udtryk - at finde den optimale finansieringsform - at udfordre OPI konceptet (offentligt/privat samarbejde)

8 - at udvikle et koncept, som teknisk fagligt og processuelt kan bruges af andre afdelinger med tilsvarende problemer Hvis organisationsbestyrelsen tiltræder dette, vil administrationen udarbejde en egentlig projektbeskrivelse på baggrund af oplægget i bilag 7, herunder foretage en række vurderinger mht. økonomien i et sådant projekt. Afdelingsbestyrelsen vil blive inddraget, inden ansøgning sendes til kommunen. Organisationsbestyrelsen vil løbende blive orienteret, herunder om økonomien i projektet. Hvis der bliver behov for, at boligorganisationen bidrager med en form for egenfinansiering, vil vi skriftligt indhente et mandat/forhåndstilsagn. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tiltræder, at der sendes en ansøgning til Københavns Kommune om, at Grøndalslund bliver demonstrationsprojekt for energirenovering. Bilag 7: Notat om energirenovering af Grøndalslund Organisationsbestyrelsen besluttede, at der skal indsendes en ansøgning til Københavns Kommune. 6. Helhedsplan for Skyttevænget Organisationsbestyrelsen behandlede på sit møde 11. april 2011 en mulig helhedsplan for Skyttevænget. Her godkendte organisationsbestyrelsen, at administrationen arbejder videre med udarbejdelse af helhedsplan for afdelingen. Landsbyggefonden (LBF) har været på besigtigelse 24. april LBF har i brev af 28. februar d.å. foreløbigt afsat 64 mio. til sagen og forventer at kunne give endeligt tilsagn i Forretningsfører og driftschef har sammen med projektleder vurderet, at der er behov for yderligere forundersøgelser, inden fornyet ansøgning til Landsbyggefonden fremsendes. Disse kan specificeres i følgende beløb, der er angivet inklusive moms: Forundersøgelser af afdelingens tilstand samt muligheder for sammenlægninger mm. Diverse tekniske undersøgleser Udarbejdelse af helhedsplan til godkendelse i Landsbyggefonden Byggesagshonorar I alt Samlet udfgift på indstilles til SAB at bevilge som et udlæg. Når byggesagen bliver en realitet, refunderes SAB beløbet, idet dette indfinansieres i den samlede byggesag. Såfremt afdelingen ikke ønsker at gennemføre helhedsplanen skal afdelingen afholde udgifterne til undersøgelsen.

9 Organisationsbestyrelsen bedes tillige udpege et medlem af sin midte til deltagelse i følgegruppen for helhedsplanen. Det indstilles, - at organisationsbestyrelsen bevilger som udlæg fra arbejdskapitalen til iværksættelse af forundersøgelse, der skal lede til gennemførelse af helhedsplan i Skyttevænget, - at afdelingen selv afholder udgifter til ovennævnte forundersøgelser og - at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen Lene Vennits uddybede indstillingen, der rummer en opstramning i forhold til tidligere praksis, i det afdelingern selv skal afholde beløbet, hvis projektet ikke realiseres. Organisationsbestyrelsengodkendte indstillingen og bevilligede et udlæg på fra arbejdskapitalen. John B. Sørensen og Kjeld Poulsen blev udpeget som medlemmer af følgegruppen. 7. Helhedsplan for Fynshuse Fynshuse har behov for en helhedsplan. Der er en række genopretningsarbejder, der skal adresseres, ligesom afdelingen har behov for en renovering af gårdmiljøet og de grønne områder. Der er tilknyttet en projektleder, Lars Nilsson og det første møde med afdelingsbestyrelsen har været afholdt. Det indstilles til organisationsbestyrelsen at bevilge til gennemførelse af forundersøgelse af afdelingen, forinden fremsendelse af skema A til Københavns Kommune. Beløbet indfinansieres i byggesagen, når denne gennemføres. Bevillingen kan derfor betragtes som et udlæg. Såfremt afdelingen ikke ønsker at gennemføre helhedsplanen skal afdelingen afholde udgifterne til undersøgelsen. Beløbet omfatter til Pålsson Arkitekter og til KAB s byggeafdeling. Organisationsbestyrelsen bedes tillige udpege et medlem af sin midte til deltagelse i følgegruppen for helhedsplanen. Det indstilles, at: - organisationsbestyrelsen bevilger som udlæg fra arbejdskapitalen til iværksættelse af forundersøgelse, der skal lede til gennemførelse af helhedsplan i Fynshuse - at afdelingen selv afholder udgifter til ovennævnte forundersøgelser og - at organisationsbestyrelsen udpeger et medlem til følgegruppen

10 Organisationsbestyrelsen bevilligede fra arbejdskapitalen med den samme klausul som i Skyttevænget om tilbagebetaling, hvis projektet ikke realiseres. Stig Torp Kaspersen og Bjarne Krohn blev udpeget som medlemmer af følgegruppen. 8. Tingbjerg I huslejesikring vedr. ombygning/lejlighedssammenlægninger i Helleborg I forbindelse med finansiering af ombygningen af lejligheder i Tingbjerg I er der behov for løbende huslejesikring fra Landsbyggefonden (LBF) på om året inkl. hjemfald, for at de ombyggede lejligheder kan holde den gennemsnitlige husleje på 845 pr. m² uden elevatorer og 877 pr. m² med elevatorer inkl. hjemfald. Projektet er afsluttet med skæringsdato den 15. september 2012, men byggeregnskabet er ikke færdigt endnu. Derfor er huslejesikring endnu ikke blevet udbetalt til afdelingen. Tingbjerg I har på grund af manglende huslejesikring et underskud på for regnskabsåret fra den 1. august 2012 til den 31. juli Der kan gå lang tid, før byggeregnskabet bliver godkendt og udbetaling af huslejesikringen kan begynde. Det forventes, at LBF vil udbetale huslejesikringen med tilbagevirkende kraft fra skæringsdatoen. Afdelingen har allerede et opsamlet underskud vedørende tidligere år på og har derfor ikke økonomi til at dække de manglende indtægter. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger et midlertidigt rente-og afdragsfrit lån på for regnskabsåret 2012/2013 og for regnskabsåret 2013/14 fra arbejdskapitalen, indtil afdelingen får huslejesikringen fra LBF. Lene Vennits orienterede om, at hun havde været til møde med Landsbyggefonden og at det ser ud til at der kommer en løsning inden årets udgang. Der er en uløst sag om SAB s medfinansiering, der stadig forhandles om. Det vil der blive orienteret om senere, når sagen afsluttes. Organisationsbestyrelsen bevilligede et midlertidigt rente- og afdragsfrit lån fra arbejdskapitalen på henholdsvis for regnskabsåret 2012/2013 og for regnskabsåret 2013/ Tingbjerg I skimmelsvamp, facader m.m. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 3. oktober 2012 blev organisationsbestyrelsen orienteret om projektindholdet i den nye helhedsplan, godkendte finansieringen og tiltrådte, at afdelingen Tingbjerg I delvis fritages for indbetaling af G-indskud i 31 år.

11 Status og ekstraordinært afdelingsmøde Siden sidste møde i organisationsbestyrelsen har byggeudvalget og de tekniske rådgivere bearbejdet og kvalificeret indholdet af helhedsplanen, samt drøftet det endelige indhold og finansieringen med Landsbyggefonden, således at der var opnået enighed, inden projektet blev forelagt beboerne på det ekstraordinære afdelingsmøde den 26. november Beboerne godkendte på det ekstraordinære afdelingsmøde gennemførelsen af helhedsplanen med en samlet anlægsramme på og en finansiering med støttede lån og ekstra huslejestøtte fra Landsbyggefonden, således at gennemførelse af helhedsplanen - skimmelrenovering m.v. vil medføre 0 i huslejestigning - og der gennemføres en huslejestigning som nedenfor beskrevet til boliger med tilgængelighed. Huslejestøtten aftrappes efter gældende regler. Beboerne godkendte ligeledes, at det kun er beboere, som får udført tilgængelighed, nye boliger, og boliger som får nyt køkken, bad samt udgang til terræn, der vil stige i husleje, som følge af helhedsplanen. Den gennemsnitlige husleje vil stige til 850 pr. m2 pr. år, og 880 pr. m2 pr. år (2012 priser). Et prisniveau som følger de nye boliger i Helleborg og Hækkevold (fsb). Det nuværende gennemsnitlige lejeniveau udgør 801 /m 2 /år. Skema A ansøgning Boligselskabet har modtaget skema A tilsagn fra Københavns Kommune den 14. december 2012 og tilsagn fra Landsbyggefonden den 17. december Den fysiske helhedsplan indeholder følgende arbejder: Genopretning (pilotprojekt) Skimmelsvamp renovering efterisolering af alle gavle Skimmelsvamp renovering etablering af nye ventilationsanlæg Skimmelsvamp renovering etablering af nye elinstallationer Energioptimering tag Energioptimering klimaskærm Opgradering/udskiftning af køkkener i gavlboliger (tilgængelighed) Opgradering/udskiftning af badeværelser i gavlboliger (tilgængelighed) Boligkvalitet Etablering af trapper fra stueetager til terræn Etablering af kældernedgang fra havesiden Tilgængelighed Tilgængelighedsforbedring i blok 19 (sammenlægning af 24 lejligheder til 21) Etablering af 2 kørestolsegnede elevatorer i blok 19 Etablering af adgangsmulighed fra stuelejligheder til terræn

12 Kvalitet i gårdrum Tilpasning af eksisterende brug/inventar Beskyttelse og plantning af træer Ny belysning i terræn Boligsociale tiltag Inddragelse af drift og beboere i forbindelse med udarbejdelse og gennemførelse af helhedsplanen Tidsplan Projektet søges gennemført efter følgende tidsplan: Ekstraordinært afdelingsmøde 26. november 2012 Skema A-tilsagn fra Kommunen 14. december 2012 Skema A-tilsagn fra Landsbyggefonden 17. december 2012 Beboerproces og byggeudvalg januar til september 2013 Miniudbud jf. rammeaftale juni til september 2013 Projektering og udbud september 2013 april 2014 Beboerproces april maj 2014 Skema B-ansøgningen maj juni 2014 Byggeperiode (24 mdr.) Forventet juli juli 2016 Udlejning/erstatningsboliger - beboerproces Udlejningsafdelingen har efter beboernes godkendelse af helhedsplanen i november 2012 stoppet genudlejningen af boligerne i blok 19 på normale lejekontrakter, og fremover indtil byggeriet påbegyndes udleje boligerne på midlertidige lejekontrakter. Umiddelbart efter at organisationsbestyrelsen på dette møde har behandlet og godkendt, at beboerne, som skal fraflytte som følge af helhedsplanen kan anvises i SAB s øvrige boligafdelinger (se punkt 10), vil Tingbjerg Forum og udlejningsafdelingen invitere de berørte beboere til et særligt informationsmøde ultimo september 2013, hvor beboerne vil blive informeret om den kommende situation og deres muligheder. I forlængelse af mødet vil udlejningsafdelingen tage kontakt til den enkelte beboere, og får afklaret deres ønsker til, hvor de ønsker at flytte hen, og om de selv kan klare flytning, eller der skal ydes hjælp dertil. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om helhedsplanen, herunder modtagelse af skema A tilsagn til efterretning, samt godkender at beboerne, som skal fraflytte deres boliger i forbindelse med helhedsplanen kan anvises til SAB s øvrige afdelinger. Stig Torp Kaspersen orienterede om, at der afholdes et orienteringsmøde for beboerne på mandag.

13 Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte, at beboerne i Tingbjerg I, som skal fraflytte deres boliger i forbindelse med helhedsplanen, kan anvises til SAB s øvrige afdelinger. 10. Udlejning i forbindelse med helhedsplan i Tingbjerg I Der forberedes pt. en fysisk helhedsplan for Tingbjerg I. Blandt mange spændende elementer indeholder helhedsplanen to elementer, der påvirker udlejningen: I én blok (blok 19) skal alle lejligheder totalrenoveres for at give plads til elevatorbetjening. Det er derfor nødvendigt at genhuse beboerne. I alle stuelejligheder skal der etableres adgang til terræn og renoveres køkkener og badeværelser for at øge tilgængeligheden. En del beboere har tilkendegivet, at de er nervøse for øget indbrudsrisiko som følge af adgang til terræn. Andre beboere fra 1. og 2. sals lejlighederne ser adgangen til terræn som et gode (ligesom de renoverede køkkener og badeværelser trækker). Der kan derfor være et ekstraordinært behov for interne bytninger af lejligheder i afdelingen. Begrundelse Ombygningen af blok 19 kræver, at alle 24 lejemål skal rømmes for at blive ombygget til 21 nye lejemål. Genhusning er derfor en nødvendighed. For at kunne håndtere genhusningsopgaven hurtigst og mest smidigt vil det være en stor fordel, hvis genhusningen kan ske blandt alle SAB s lejemål og ikke kun Tingbjergs. Hvad angår fortrinsret til de ombyggede lejligheder, forekommer det både logisk og rimeligt for de nuværende beboere i blok 19, at den må tilfalde dem, da nogle af beboerne har boet i blokken i mere end 50 år. Da der efter renoveringen vil være færre lejemål i blokken end nu, vil ikke alle beboere kunne få en nyrenoveret lejlighed. Det anser vi ud fra erfaringerne i Arkaderne og Helleborg ikke som et praktisk problem, da mange erfaringsmæssigt enten selv vil finde en anden bolig eller er tilfredse med deres (permanente) genhusningsbolig. At bedre mulighederne for at bytte sig til en ny lejlighed i afdelingen, opfatter vi som en chance for at øge opbakningen til helhedsplanen, således at alle planens gode elementer ikke drukner i bekymringerne fra mindretallet, der frygter for at bo i en lejlighed med adgang til terræn. Ved at dispensere fra den 2-årige karensperiode for opskrivning til oprykningsventelisten, kan man sikre, at ledige stueplanslejligheder primært vil gå til de 1. og 2. sals beboere, der ønsker adgang til terræn mv., mens de bekymrede kan få mulighed for at få adgang til ledige lejemål på 1. og 2. sal. Ved at dispensere fra den 3-årige karensperiode for ret til boligbytte internt i afdelingen kan vi desuden være med til at smidiggøre tingene for de beboere, der internt kan finde ud af at bytte bolig. Således skal der ikke nødvendigvis en ledig lejlighed til, før bytningen kan starte.

14 Beboermøder Der vil i september måned blive holdt et informationsmøde for de nuværende beboere i blok 19, hvor vi vil orientere om renoveringen, behovet for genhusning, tidsplan, mulighed for flyttehjælp og en række andre praktiske forhold. Mødet holdes i Tingbjerg i fællesskab mellem udlejningen og Tingbjerg Forum. Mødet bliver fulgt op af individuelle møder med beboerne, så der kan blive lagt planer for genhusning. I oktober måned vil der blive holdt et informationsmøde for afdelingens øvrige beboere, hvor der vil blive orienteret om status på helhedsplanen, herunder tidsplanen for det videre arbejde. På mødet vil udlejningen og Tingbjerg Forum orientere om mulighederne for at bytte lejlighed i afdelingen ved hhv. oprykningsventelisten og direkte bytte mellem lejere, således at flest muligt får opfyldt deres ønsker i forhold til adgang til terræn/undgå adgang til terræn, renoveret køkken og bad mv. Efter tidsplanen skal beboerne være fraflyttet blokken ultimo august 2014, så renoveringsarbejdet kan gå i gang primo oktober samme år. Følgegruppen indstiller, - at beboerne fra blok 19 tilbydes midlertid eller permanent genhusning i ledige lejemål i alle SAB-afdelinger, - at de nuværende beboere i blok 19 sikres fortrinsret i forhold til de renoverede lejemål og at de lejemål, der ikke går til de nuværende beboere i blokken, udbydes eksternt i stil med tidligere projekter (ombygningerne i Arkaderne og Helleborg) samt - at der for at øge muligheden for at bytte lejligheder i den øvrige del af afdelingen dispenseres for karenstiden for både opskrivning på oprykningsventelisten og for bytning internt i afdelingen i den periode, helhedsplanen løber. Organisationsbestyrelsen godkendte følgegruppens indstillinger. 11. Tingbjerg Plejehjem godkendelse af byggeregnskab og orientering om afhjælpning af indtrængen af regnvand og opstigning af kloakvand På organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 20. september 2011 blev der orienteret om, at der den 2. juli 2011 som bekendt kom et skybrud, der forårsagede oversvømmelse af kælderen på plejehjemmet. Der blev konstateret regnvandsindtrængen fra kælderydervægge og lyskasser og opstigende kloakvand fra gulvafløb og toiletter i den gamle del af kælderen. Der var ikke konstateret vandindtrængen hverken af regnvand eller kloakvand i den nye del af kælderen, der blandt andet indeholder produktionskøkken og vaskeri. Det blev besluttet at tage orienteringen til efterretning samt at godkende, at byggeregnskabet blev genåbnet for afhjælpning af regnvandsindtrængen og opstigende kloakvand i kælderen inden for det godkendte skema B tilsagn.

15 Efterfølgende gik KAB sammen med rådgiver og hovedentreprenør i gang med at finde en løsning på de to problemer. For indtrængning af regnvand gennem kældervæggene og lyskasser er omfangsdræn spulet og renset, lyskasser og afløb udbedret og kælderydervægge repareret og tætnet både udvendigt og indefra. Der har efterfølgende ikke vist sig problemer med opfugtning eller vandindtrængen i forbindelse med større regnskyl. For opstuvning af kloakvand fra gulvafløb og toiletter har rådgiverne sammen med hovedentreprenøren udarbejdet et forslag til et projekt, hvor kloakvandet løber til en stor samlebrønd, hvorfra kloakvandet efterfølgende pumpes ud i det offentlige kloaknet, så længe der er kapacitet til dette. Rådgiverne har vurderet, at en sådan foranstaltning ville beløbe sig (overslag) til ca. 4 mio., hvilket ikke vil kunne rummes inden for det godkendte skema B tilsagn. En eventuel omlægning af kloaknettet for den del, som ligger ind under bygningen, til at føre dette uden om bygningen, idet afvanding fra den nærliggende børneinstitution og parkeringsplads tilhørende plejehjemmet løber ind under og igennem plejehjemmet, vil blive lige så dyrt. Omlægningen af kloaksystemet vil kræve yderligere driftsomkostninger til driften af pumper. Der er derfor fra den lokale drifts side truffet beslutning om ikke at foretage sig yderligere ud over at gennemføre de fornødne forholdsregler og anvisninger for at minimere skadernes omfang i forbindelse med et kommende skybrud. På dette grundlag er det nu foreliggende byggeregnskab for henholdsvis ældreboligerne og servicearealet udarbejdet. Bilag for boligdelen og servicedelen vedlægges. Bilag 8 og 9. Plejeboligerne: Regnskab Budget Afvigelse Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger og gebyrer Samlet anskaffelsessum I anskaffelsessummen indgår afsatte beløb med i alt

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 15. oktober 2013, kl. 16.30 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Kjeld Poulsen, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Alice Brødbæk,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 15. januar 2009, kl. 16.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Flemming Balle, Ole Lagoni, Peder Boas Jensen, Alice Hahn, Stig Torp Kaspersen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: Fra administrationen: Afbud: Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 3 2. Valg af mødesekretær...

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 4. juni 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne Krohn, Flemming Balle,

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Organisationsbestyrelsen:

Organisationsbestyrelsen: Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Næstformand Jan Lemser, Bitten

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2016, kl. 19.00 i Beboerhuset Baunevangen, Præstemosen 111A, Hvidovre Til stede: Carsten Groth-Rasmussen, Mogens Bentzen, Birgit Bilstrup, Hanne S. Hjortby,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle.

Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Tønder Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet, Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00, i fælleshuset, Kastaniealle. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Tønder Boligselskab... 2 2.1

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Hanne Wurr, formand Arne Jacobsen, næstformand. Jørgen Stennicke Pernille Worm Boligorganisationen Domea Stevns Referat fra organisationsbestyrelsesmøde mandag den 31. august 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød, Lindholmen 6, 2680 Solrød Strand Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse

Dagsorden. #JobInfo Criteria=KABside1# Avedøre Boligselskab Møde den 14. december 2011 Udsendt den 1. december Indholdsfortegnelse Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 14. december 2011, kl. 19.00 i, Store Hus, selskabslokalerne, Sadelmagerporten 2, kælderen, Hvidovre Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen...

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 18.00 i Allégården - Tårnbyvej 53 Til stede: John Bach, Kirsten Haugaard, Jørgen Juul, Anette Jensen, Peter Just Larsen, Eva Werner,

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl Administrationskontoret, Sportsvej 10 #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: Fra administrationen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2011, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen.

Dagsorden: Observatør Søren Larsen. Observatør Anne Marie Pedersen. Ejendomsmester Egon Sørensen. Fra Domea, driftschef Preben Lundgreen. Morsø Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 7. juni 2012 kl. 10.00, i stillestuen, Refshammersvej 1, 7900 Nykøbing Mors. Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. november 2012 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen, formand Poul Rasmussen, næstformand - afbud Dorte Sejerø - afbud Jens Klokhøj Boligselskabet Domea Vordingborg Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00 i Strandgårdens bestyrelseslokale beliggende Strandgade 2, 4760 Vordingborg. Dagsorden: 1

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden

Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 28. november 2011, kl. 19.00 i beboerlokalerne - Knolden Til stede: Christian Thode, Bent Møller Knudsen, Beth Hørsted, Bøge P. K. Nielsen, Ella Frederiksen, Freddi

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Referat Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet.

1. De Vanføres Boligselskab Boligkontoret har primo november 2011 fremsendt brev til kommunen angående udpegelse af likvidator af DVB Hovedselskabet. 1 Deltagere De Vanføres Boligselskab for København v/ Boligkontoret Danmark Bent Gail Kalashnyk (Boligkontoret Danmark) Helle Hjorting (Boligkontoret Danmark) Dennis Larsen (Boligkontoret Danmark) Københavns

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere