Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen"

Transkript

1 Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni

2 At dele og beskytte viden Øget handel med viden Den internationale tendens er at inddrage IPR i den forretningsmæssige strategi på nye måder. Det gælder blandt andet ind- og udlicensering af viden og teknologi samt en række former for handel med intellektuel ejendomsret. Fra 1982 til 2002 er den globale omsætning af patentlicenser således steget fra 3 til 120 mia. US dollar en årlig stigning på 20 pct. Hvis stigningstakten fortsætter, vil markedet for licensindtægter være fordoblet til 240 mia. US dollar allerede i Vi lever i en verden, hvor evnen til at skabe, udnytte og dele viden er blevet afgørende for succes. Både virksomheder og nationer bygger stadigt mere af deres vækst og velstand på kreative måder at anvende ny teknologi på. Enhver virksomhed, der ønsker at gøre sig gældende i denne videnøkonomi, har tre grundlæggende muligheder, når det handler om den viden, der findes i virksomheden og dens produkter: 1. At holde viden og udvikling hemmelig. Risikoen er, at andre sideløbende kan udvikle den samme viden, og så er det svært at dokumentere, at man var først. 2. At dele viden med alle andre og komme hurtigt på markedet. Ulempen er, at man ikke kan være sikker på at få det fulde udbytte af det produkt, man har udviklet, inden konkurrenterne efterligner det. Man ved heller ikke umiddelbart, om man krænker andres patenter eller varemærker. 3. At beskytte sin viden og sine aktiver i form af patenter og varemærker. Det er en betragtelig investering, og derfor skal man gøre sit hjemmearbejde, inden man beslutter sig. De to første muligheder er nemme at have med at gøre. De koster ingenting, men indebærer, at den virksomhed, der har udviklet noget nyt, ikke kan handle med det. 2

3 At beskytte sin opfindelse er en investering, man gør, hvis man har et unikt produkt eller en unik viden, som man skal bygge sin forretning på. Hvilken af de tre muligheder, der er den bedste, varierer fra virksomhed til virksomhed og fra produkt til produkt. Men enhver virksomhed, der baserer sin fremtid på teknologisk udvikling, bør nøje analysere og vurdere fordele og risici ved de forskellige muligheder - og derefter træffe sit valg. At formulere og efterleve en IPR-strategi er mindst lige så vigtigt som at formulere strategier for alle andre forretningsmæssige områder. IPR Intellectual Property Rights er den gængse internationale forkortelse for intellektuel ejendomsret. IPR angår alle Alle virksomheder kan således med fordel tænke IPR ind i deres samlede strategi. Det gælder ikke mindst i IT-branchen, der om nogen allerede er global. Og det gælder også, selv om virksomheden ikke umiddelbart regner med at søge patent på et produkt eller en teknisk løsning. IPR er kort sagt et sæt spilleregler på markedet, som det bliver stadigt vigtigere at kende og forholde sig aktivt til. Dette hæfte er en introduktion til virksomheder i IT-branchen, som endnu ikke er fortrolige med begreber som IPR, patenter og varemærker. Det er samtidig en opfordring til at søge yderligere information og vejledning enten i IT-brancheforeningen, i Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos de selvstændige patentbureauer. Ikke kun beskyttelse Mange tror, at en IPR-strategi udelukkende handler om at beskytte virksomhedens teknik eller varemærke. Det gør det ikke kun. Det er i dag mindst lige så vigtigt for den enkelte virksomhed at forholde sig aktivt til, hvordan man kan udnytte mulighederne i at købe andres beskyttede viden eller sælge ens egen. Måske får man det bedste afkast af sine investeringer i forskning og udvikling ved at sælge sit patent eller ved at udstede licenser til at bruge det. Under alle omstændigheder er det vigtigt at holde sig ajour med, hvilken teknik der bliver søgt patenter på inden for ens eget område. Mange virksomheder har brugt mange penge og ressourcer på at udvikle nye teknologier uden at have undersøgt, om andre rent faktisk havde udviklet det samme. Mange mangler beskyttelse Af 30 tilfældigt udvalgte medlemmer af IT-Brancheforeningen har kun 13 registreret deres firmaeller produktnavn som varemærke. Kun 7 har søgt om et patent. Patent- og Varemærkestyrelsen 3

4 Fokus på patenter Der er megen usikkerhed omkring, hvad man på IT-området kan patentere. Det skyldes blandt andet, at reglerne i USA og Europa er forskellige. I USA kan man søge og få patent på almindelig software. Det kan man ikke i Europa. Det er en forskel, som alle IT-virksomheder, der vil ind på det amerikanske marked, skal være opmærksom på. I udgangspunktet kan man i dag ikke i Europa søge patent på almindelig software. Der skal være tale om, at man på en ny måde løser et teknisk problem med tekniske midler. Man kan således kun opnå patent, hvis opfindelsen løser et teknisk problem eller har en teknisk effekt, der ligger ud over det normale samspil mellem computer og program. Man kan derfor godt søge patent på software, som forbedrer sikkerheden, øger hastigheden eller mindsker ressourceforbruget i en computer eller et netværk. Derimod betragtes software, der fx blot overfører en forretningsmetode til internettet, ikke som en teknisk løsning, man kan få patent på. Patentsystemets formål er netop at belønne dem, der på en ny måde løser et teknisk problem. Det kan fx være at anvende IT til at forbedre en bils bremseevne. Fordele ved at opnå patent Patenter er især interessante, fordi de ikke kun beskytter det endelige produkt, men også den gode idé, som ligger bag produktet. Et patent kan give virksomheden en række fordele. Det kan fx anvendes til: at beskytte virksomhedens udviklingsomkostninger at hindre andre i at udnytte opfindelsen at dokumentere unik teknologi fx over for investorer at skabe grundlag for licens- og samarbejdsaftaler at holde konkurrenter på afstand at stå stærkere i konfliktsituationer at skabe grundlag for kvalificerede beslutninger om patentansøgninger i udlandet. Fra opfindelse til patent Patentansøgningen Opfindelsen Svar på nyheds- gøres indleveres undersøgelse 12 måneders deadline for at ansøge om patent internationalt 1 år 18 måneder: Ansøgningen offentliggøres 4

5 En krævende proces Man skal være indstillet på at bruge tid og kræfter på at gennemføre en patentproces fra start til slut. Tidslinjen viser faserne i en patentansøgning: Fra opfindelsen gøres, til patentet bliver godkendt eller afvist. Et patent er virksomhedens investering i en opfindelse, som forretningen skal bygges op omkring. Man kan ikke patentere alt, hvad virksomheden udvikler, men det er vigtigt at overveje at beskytte det, der udgør kernen i ens forretning. Andre former for beskyttelse Det er også muligt at registrere virksomhedens navn eller produkter som varemærker. Det gør det sværere for andre at lukrere på den værdi, der ligger i en succesfuld virksomheds såkaldte forretningskendetegn. Det er heller ikke gratis at få sin opfindelse patenteret. Den mindste udgift er som regel selve ansøgningsgebyret til det offentlige. Det er i dag på kr. Men derudover har de fleste virksomheder brug for professionel rådgivning fra en patentagent en rådgiver med speciale i patenter til at få skrevet ansøgningen korrekt. Så meget koster et patent, der dækker: Danmark: kr. Europa: ½-1 million kr. Verden: 1-5 millioner kr. Tallene bygger på, at virksomheden benytter eksterne rådgivere. Har virksomheden selv den nødvendige ekspertise, er beløbet noget lavere. Varemærker med høj værdi Et brand eller varemærke udgør typisk halvdelen af en virksomheds markedsværdi. For en legetøjsproducent som Lego er andelen ifølge de seneste analyser pct. Ophavsretten beskytter kunstneriske og litterære værker. For IT-virksomheder vil det typisk betyde kildekode, tekst, lyd, billeder mv. Her er det den konkrete udformning af produktet, som beskyttes - ikke ideerne eller principperne bag. En ophavsret skal ikke registreres. Den har man automatisk. Ophavsretten er national, så skønt EU-landene gensidigt anerkender den, er man ikke garanteret at kunne håndhæve sin ret uden for Danmark. Du kan læse mere om patenter og andre former for beskyttelse på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside Sagsbehandling hos myndigheden Patentet godkendes eller afvises Vedligeholdelse af patentet 2 år 3 år 4 år 5

6 Mulighed for at tænke stort "Uden IPR var vi ikke, hvor vi er i dag," siger adm. direktør Søren Sørensen fra Interactive Television Entertainment, ITE. Virksomheden er blandt de mest succesrige spilfabrikanter i Danmark - med figuren HUGO som sit mest kendte varemærke. "Vores HUGO-brand er i så høj kurs, at vi er nødt til at have en aktiv IPR-politik, som kan sikre værdien. Vi arbejder i et internationalt marked med stor konkurrence og masser af kopister. Derfor vil vi sikre os, at vi selv bestemmer, hvad HUGO står for." Virksomheden udgiver typisk ét nyt spil om året - foruden mindre spil og relanceringer. Investeringer i at udvikle nye spil udgør en stor del af omkostningerne. Det er således afgørende for at få investeringerne hjem, at de udviklede produkter kan beskyttes effektivt. ITE's produkter sælges nu i 40 lande verden over. Og som Søren Sørensen konstaterer:"fravælger man IPR, fravælger man også mulighederne for at tænke stort." I modsætning til mange andre konkurrenter både udvikler og udgiver ITE selv sine spil og tv-formater. HUGO-spil fås i dag på Playstation 2, Gameboy Advance, pc, mobil, online og som tv-spil. Desuden har virksomheden en betydelig omsætning via merchandise - enten selv eller via licenser. Adm. dir. Søren Sørensen, ITE 6

7 Det handler om ideer, penge - og andre værdier "Cirka én gang om måneden sidder vi med en ny idé og tænker: 'Den kan nok patenteres'. På den måde er IPR allerede en fast del af vores virkelighed, selv om vi endnu ikke har udarbejdet en systematisk strategi på området," siger direktør Rune Domsten fra IO-Technologies. IO-Technologies udvikler industriel elektronik og kombinerer eksisterende teknologier til nye produkter. Virksomheden lever i høj grad af at udvikle ideer sammen med sine kunder. Når først en idé er udklækket, søger man så vidt muligt at få kunden til at finansiere udviklingen af selve produktet. Erfaringen viser, at det er vigtigt for successen i markedet, at kunden hurtigt tager et "medejerskab" til produktet. Selv anvender IO-Technologies gerne open source-software i sine produkter - blandt andet fordi det er billigt, driftsikkert og let at tilrette. Og så elsker mange af medarbejderne at arbejde med Linux. "Vi er en ung virksomhed, der idéudvikler i rivende hast og næsten altid i samarbejde med andre. Derfor er vi meget opmærksomme på at afklare spørgsmålet om rettigheder med både partnere og kunder. Vi lever for vores ideer, men vi lever også af at gøre dem til en fornuftig forretning. Så vi har brug for en mere systematisk IPR-strategi - og den skal kunne forenes med den nødvendige brug af open source," siger Rune Domsten. Direktør Rune Domsten, IO-Technologies 7

8 Et spørgsmål om strategi Før virksomheden vælger, hvordan den vil håndtere IPR, er det en god idé at besvare en række grundlæggende strategiske spørgsmål. Der er nemlig ikke én IPR-strategi, der passer alle virksomheder i IT-branchen. Den skal nøje tilpasses virksomhedens teknologi, forretningsmodel og markedsforhold. Derfor er der to spørgsmål, I bør stille jer selv for at undersøge, om I har behov for en IPR-strategi: 1 Hvad har I at beskytte og at handle med? Hvad er det i jeres teknologi, der gør virksomheden unik? Er det jeres processer, selve teknikken eller en særlig viden hos nøglemedarbejdere? Eller måske et bestemt produkt, brand eller varemærke? Hvordan skal I tjene penge på teknologien? Hvor længe vil teknologien kunne skabe omsætning? Hvordan kan teknologien bidrage til næste generation af produkter? Skab også overblik over, hvor mange ressourcer virksomheden investerer i innovation. Og sæt det i forhold til det tab, I kan lide, hvis I bliver kopieret eller kopierer andre. Hvis I har noget, de andre ikke har, kan det muligvis beskyttes. 2 Er der andre på markedet, der kan det, I kan? Hvor store markedspotentialer er der for virksomhedens teknologi? Hvem er jeres konkurrenter, og kender I deres IPR-strategi? Konkurreres der på hurtig innovation, branding, udbredelse eller andet? Kan konkurrenternes løsninger erstatte jeres eller kan de understøtte hinanden? Svarene på nogle af disse spørgsmål kender I selv. Andre kan I få svar på ved at få lavet en teknisk overvågning eller en profilanalyse, der viser, hvordan markedet ser ud omkring jeres produkter. 8

9 Lav en samlet IPR-strategi Ud fra svarene på de to spørgsmål skal virksomheden beslutte, hvordan den vil håndtere udfordringerne på IPR-området. Tommelfingerreglen er, at jo mere unik jeres teknologi er, jo mere afhængig I er af denne teknologi, og jo længere I forventer, at teknologien er afgørende for virksomhedens udvikling, desto større er behovet for en IPR-strategi. Foruden behovet for beskyttelse via patenter o.l. bør IPR-stragien også omfatte: a) En plan for brug af fx teknologidatabaser til at overvåge den teknologiske udvikling på jeres område. b) En systematisk vurdering af, hvor virksomheden kan have behov for selv at købe beskyttede opfindelser. c) Ideer til, hvordan virksomheden forretningsmæssigt kan udnytte den teknik eller de forretningskendetegn, som I ønsker at opnå eneret til. Følg teknologiens udvikling Alle virksomheder, der beskæftiger sig med teknologisk udvikling, bør vide noget om teknologiens udvikling hos konkurrenterne og om det, de selv udvikler, rent faktisk er nyt. Hvis man vil være en global spiller, er det en del af en IPRstrategi, uanset om man beskytter sin viden eller ej. Man kan blandt andet bruge følgende værktøjer til formålet: Teknologisk overvågning: Hvor er konkurrenterne og udviklingen på vej hen? Hvad er det nyeste på området - og hvem har rettighederne til det? Pris: kr. pr. år. Nyhedsvurdering af virksomhedens seneste opfindelse eller påtænkte udviklingsprojekt: Er det nyt? Er andre i gang med det samme? Er det investeringen værd? Pris: kr. På de næste sider er der en tjekliste med 10 punkter, der trin for trin viser, hvordan virksomheden i praksis kan arbejde med en samlet IPR-strategi. 9

10 IPR-strategien - trin for trin Hvis I vurderer, at virksomheden har brug for en samlet IPR-strategi, er det vigtigt at gribe dette arbejde systematisk an. Her kan nedenstående tjekliste være en god hjælp. Bemærk, at ikke alle punkter, vil være (lige) relevante for alle virksomheder. 1 Udpeg de produkter, teknologier eller ydelser, som skal drive virksomhedens vækst i fremtiden. Skaf overblik over de tendenser i og uden for branchen, der præger udviklingen på disse områder. Det kan ske via en teknisk overvågning eller en profilanalyse. 3 Identificér jeres mest innovative konkurrenter og find ud af, hvordan de beskytter deres rettigheder - fx hvilke tekniske løsninger de har patenteret. 4 Gør én person synligt ansvarlig for at håndtere virksomhedens IPR-politik. Sørg for, at vedkommende har kompetence til at sikre, at politikken bliver overholdt. 2 Søg i patentdatabaser efter patenter inden for de relevante områder. Både antallet af og indholdet i patenterne kan rumme vigtig strategisk og teknisk information. Søger man selv, er det gratis. Brug der er den danske patentdatabase. 10

11 5 Formulér principper for, hvordan I håndterer medarbejdernes opfindelser. Sørg for, at medarbejderne kender principperne og er trygge ved dem. 6 Beslut, hvem der må anvende virksomhedens kendetegn eller varemærker og hvordan. Så kan I reagere hurtigt og sikkert, hvis jeres varemærker bliver brugt uden tilladelse. 7 Opstil og kommunikér klare retningslinjer for, hvordan virksomheden behandler forretningshemmeligheder, der ellers ikke er beskyttede. Retningslinjerne bør også angive, hvornår deltagere i eksterne møder skal underskrive erklæringer om hemmeligholdelse. 8 Vedtag en politik for, hvordan virksomheden håndterer eventuelle ophavsrettigheder altså hvem der må anvende beskyttet materiale og under hvilke vilkår. 9 Formulér en strategi for såvel ind- som udlicensering. Gør det klart, hvem der må anvende virksomhedens IPR og under hvilke vilkår. Vurder også behovet og mulighederne for via licenser at få adgang til andres beskyttede IPR. 10 Analysér risikoen for, at I krænker andre virksomheders IPR og vurdér konsekvenserne heraf. Forbered jer på at håndtere en sådan situation professionelt. I kan her søge rådgivning hos patentagenterne eller andre professionelle på området. 11

12 Uanset om man er for eller imod patenter, er det vigtigt, at man ved noget om, hvordan andre i branchen bruger en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret. Jakob Lyngsø, adm. direktør, IT-Brancheforeningen Tag stilling til patenter Ikke alle virksomheder i IT-branchen har brug for eller mulighed for tage patent på deres teknologi eller produkter. Men alle kan med fordel overveje, hvordan de kan beskytte og udnytte unik teknisk viden. Dette hæfte giver inspiration til, hvordan virksomheden kan arbejde med en sådan strategi for intellektuel ejendomsret. Det er vigtigt, at IKT-virksomheder benytter sig af samme muligheder som andre erhverv for at beskytte deres IP-rettigheder. Navnlig for mindre og mellemstore virksomheder er det afgørende at have styr på sin IPR, når man forhandler med store virksomheder, eller når man skal skaffe kapital. Tom Togsverd, direktør, ITEK Tekst og tilrettelæggelse: Klartekst, Layout: KarenKrarup.dk, Tryk: Fihl Jensen Grafisk Produktion Folderen er skabt på initiativ af Patent- og Varemærkestyrelsen og IT- Brancheforeningen, og er støttet af ITEK og Dansk Industri. Helgeshøj Allé Taastrup tlf.: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tel: Børsen, Slotsholmsgade 1217 København K tlf.:

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves.

Værdier er intet værd, hvis de forbliver ord på papir. Værdierne skal folde sig ud i konkrete handlinger. De skal leves. Og opleves. KORT OM OS & VORES VÆRDIER Any intelligent fool can make things bigger, more complex and more violent. It takes a touch of genius, and a lot of courage, to move in the opposite direction. - Einstein Vores

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent Information Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler, som

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER

A D E N A A D E N A STØTTEPROGRAMMER OG FONDE UDVIKLINGSMULIGHEDER FUNDING STØTTEPROGRAMMER OG FONDE Har din virksomhed eller organisation et stort udviklingspotentiale og arbejder I med innovative løsninger, udvikling, forskning eller teknologi? Så er nationale og europæiske

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR?

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Ida Johannesen, fuldmægtig, cand.merc.jur. Kontaktinformation: IJO@dkpto.dk, tlf. 43 50 83 58 Patent- og Varemærkestyrelsen Mandag den 9.

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER?

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? De mest brugte rettighedstyper er varemærker, patenter, designrettigheder og ophavsret hvad de kan beskytte

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

Vi ser patenter som en investering!

Vi ser patenter som en investering! Vi ser patenter som en investering! 1 Patenter - investering og profit Claus Hoffmann og Ole Kragh Møller ch@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 30 91 82 27 okm@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 53 72 72 22 Hoffmann

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Patent & varemærke (IPR)

Patent & varemærke (IPR) Patent & varemærke (IPR) Oversigt over immaterielle rettigheder dff diffusion og beskyttelse Hvad er diffusion Diffusion er ca. lig med spredning. Alting diffunderer. Ogsåviden viden, ideer og innovation:

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder?

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Program Intro Valg af nyt marked: Tænk immaterielle rettigheder ind i markedsanalysen Styrk konkurrencepositionen via

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

MWB UPDATED 29. APRIL 2013 IPR/TEKNOLOGI

MWB UPDATED 29. APRIL 2013 IPR/TEKNOLOGI I denne udgave af MWB Updated IPR & Teknologi ser vi blandt andet på en ny vejledning til cookiebekendtgørelsen og en amerikansk afgørelse om videresalg af brugte digitale musikfiler. MWB UPDATED 29. APRIL

Læs mere

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer

Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer Når offentlige investeringer i energiprojekter tiltrækker private investorer 31.10.2016 Motivation I dag risikerer udviklingsprojekter at ende blindt, fordi det ikke lykkes for virksomhederne at skaffe

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Skab forretning med CSR

Skab forretning med CSR VELKOMMEN I DANMARKS CSR HUS Skab forretning med CSR Opbyg de rette CSR kompetencer og løsninger i samarbejde med Green Network GREEN NETWORK MAKE CSR YOUR BUSINESS NÅ I MÅL MED CSR Få styr på kvaliteten

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

the power to cooperate facilitate accelerate

the power to cooperate facilitate accelerate Kom godt i gang på nettet Samarbejde med perspektiver Samarbejdet med kan starte med et besøg på vores hjemmesider. Her kan I hente yderligere information og tilmelde jer det program, der passer bedst

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds?

Kender du andre potentielle opfindere i din omgangskreds? .04.07 Ny undersøgelse afliver myter om private opfindere - portræt af de danske opfindere En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut afliver myten om den private opfinder som en person, der arbejder

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Store og små virksomheders innovation

Store og små virksomheders innovation Store og små virksomheders innovation Hellere lille og vågenv gen? Oplæg g til Teknologirådets workshop om Innovationsprocessens tandhjul 6. juni 2008 v/ Torben Vad, Partner i DAMVAD København Århus Temaerne

Læs mere

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut

Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut MANDAG 12. OKTOBER NR. 196 / 2015 Skal vi regne på dine muligheder? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 Aktiechefen satser på svenske aktier i børsdebut Per Jørgensen har som aktiechef i Investering

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden

IPR TURNAROUND. - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden IPR TURNAROUND - et vidensskabende projekt om hvordan danske virksomheder udnytter viden Fakta om projektet Navn: IPR Turnaround i danske virksomheder Forløb: 2012-2014 Finansiering: Industriens Fond (4,5

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere