Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen"

Transkript

1 Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni

2 At dele og beskytte viden Øget handel med viden Den internationale tendens er at inddrage IPR i den forretningsmæssige strategi på nye måder. Det gælder blandt andet ind- og udlicensering af viden og teknologi samt en række former for handel med intellektuel ejendomsret. Fra 1982 til 2002 er den globale omsætning af patentlicenser således steget fra 3 til 120 mia. US dollar en årlig stigning på 20 pct. Hvis stigningstakten fortsætter, vil markedet for licensindtægter være fordoblet til 240 mia. US dollar allerede i Vi lever i en verden, hvor evnen til at skabe, udnytte og dele viden er blevet afgørende for succes. Både virksomheder og nationer bygger stadigt mere af deres vækst og velstand på kreative måder at anvende ny teknologi på. Enhver virksomhed, der ønsker at gøre sig gældende i denne videnøkonomi, har tre grundlæggende muligheder, når det handler om den viden, der findes i virksomheden og dens produkter: 1. At holde viden og udvikling hemmelig. Risikoen er, at andre sideløbende kan udvikle den samme viden, og så er det svært at dokumentere, at man var først. 2. At dele viden med alle andre og komme hurtigt på markedet. Ulempen er, at man ikke kan være sikker på at få det fulde udbytte af det produkt, man har udviklet, inden konkurrenterne efterligner det. Man ved heller ikke umiddelbart, om man krænker andres patenter eller varemærker. 3. At beskytte sin viden og sine aktiver i form af patenter og varemærker. Det er en betragtelig investering, og derfor skal man gøre sit hjemmearbejde, inden man beslutter sig. De to første muligheder er nemme at have med at gøre. De koster ingenting, men indebærer, at den virksomhed, der har udviklet noget nyt, ikke kan handle med det. 2

3 At beskytte sin opfindelse er en investering, man gør, hvis man har et unikt produkt eller en unik viden, som man skal bygge sin forretning på. Hvilken af de tre muligheder, der er den bedste, varierer fra virksomhed til virksomhed og fra produkt til produkt. Men enhver virksomhed, der baserer sin fremtid på teknologisk udvikling, bør nøje analysere og vurdere fordele og risici ved de forskellige muligheder - og derefter træffe sit valg. At formulere og efterleve en IPR-strategi er mindst lige så vigtigt som at formulere strategier for alle andre forretningsmæssige områder. IPR Intellectual Property Rights er den gængse internationale forkortelse for intellektuel ejendomsret. IPR angår alle Alle virksomheder kan således med fordel tænke IPR ind i deres samlede strategi. Det gælder ikke mindst i IT-branchen, der om nogen allerede er global. Og det gælder også, selv om virksomheden ikke umiddelbart regner med at søge patent på et produkt eller en teknisk løsning. IPR er kort sagt et sæt spilleregler på markedet, som det bliver stadigt vigtigere at kende og forholde sig aktivt til. Dette hæfte er en introduktion til virksomheder i IT-branchen, som endnu ikke er fortrolige med begreber som IPR, patenter og varemærker. Det er samtidig en opfordring til at søge yderligere information og vejledning enten i IT-brancheforeningen, i Patent- og Varemærkestyrelsen eller hos de selvstændige patentbureauer. Ikke kun beskyttelse Mange tror, at en IPR-strategi udelukkende handler om at beskytte virksomhedens teknik eller varemærke. Det gør det ikke kun. Det er i dag mindst lige så vigtigt for den enkelte virksomhed at forholde sig aktivt til, hvordan man kan udnytte mulighederne i at købe andres beskyttede viden eller sælge ens egen. Måske får man det bedste afkast af sine investeringer i forskning og udvikling ved at sælge sit patent eller ved at udstede licenser til at bruge det. Under alle omstændigheder er det vigtigt at holde sig ajour med, hvilken teknik der bliver søgt patenter på inden for ens eget område. Mange virksomheder har brugt mange penge og ressourcer på at udvikle nye teknologier uden at have undersøgt, om andre rent faktisk havde udviklet det samme. Mange mangler beskyttelse Af 30 tilfældigt udvalgte medlemmer af IT-Brancheforeningen har kun 13 registreret deres firmaeller produktnavn som varemærke. Kun 7 har søgt om et patent. Patent- og Varemærkestyrelsen 3

4 Fokus på patenter Der er megen usikkerhed omkring, hvad man på IT-området kan patentere. Det skyldes blandt andet, at reglerne i USA og Europa er forskellige. I USA kan man søge og få patent på almindelig software. Det kan man ikke i Europa. Det er en forskel, som alle IT-virksomheder, der vil ind på det amerikanske marked, skal være opmærksom på. I udgangspunktet kan man i dag ikke i Europa søge patent på almindelig software. Der skal være tale om, at man på en ny måde løser et teknisk problem med tekniske midler. Man kan således kun opnå patent, hvis opfindelsen løser et teknisk problem eller har en teknisk effekt, der ligger ud over det normale samspil mellem computer og program. Man kan derfor godt søge patent på software, som forbedrer sikkerheden, øger hastigheden eller mindsker ressourceforbruget i en computer eller et netværk. Derimod betragtes software, der fx blot overfører en forretningsmetode til internettet, ikke som en teknisk løsning, man kan få patent på. Patentsystemets formål er netop at belønne dem, der på en ny måde løser et teknisk problem. Det kan fx være at anvende IT til at forbedre en bils bremseevne. Fordele ved at opnå patent Patenter er især interessante, fordi de ikke kun beskytter det endelige produkt, men også den gode idé, som ligger bag produktet. Et patent kan give virksomheden en række fordele. Det kan fx anvendes til: at beskytte virksomhedens udviklingsomkostninger at hindre andre i at udnytte opfindelsen at dokumentere unik teknologi fx over for investorer at skabe grundlag for licens- og samarbejdsaftaler at holde konkurrenter på afstand at stå stærkere i konfliktsituationer at skabe grundlag for kvalificerede beslutninger om patentansøgninger i udlandet. Fra opfindelse til patent Patentansøgningen Opfindelsen Svar på nyheds- gøres indleveres undersøgelse 12 måneders deadline for at ansøge om patent internationalt 1 år 18 måneder: Ansøgningen offentliggøres 4

5 En krævende proces Man skal være indstillet på at bruge tid og kræfter på at gennemføre en patentproces fra start til slut. Tidslinjen viser faserne i en patentansøgning: Fra opfindelsen gøres, til patentet bliver godkendt eller afvist. Et patent er virksomhedens investering i en opfindelse, som forretningen skal bygges op omkring. Man kan ikke patentere alt, hvad virksomheden udvikler, men det er vigtigt at overveje at beskytte det, der udgør kernen i ens forretning. Andre former for beskyttelse Det er også muligt at registrere virksomhedens navn eller produkter som varemærker. Det gør det sværere for andre at lukrere på den værdi, der ligger i en succesfuld virksomheds såkaldte forretningskendetegn. Det er heller ikke gratis at få sin opfindelse patenteret. Den mindste udgift er som regel selve ansøgningsgebyret til det offentlige. Det er i dag på kr. Men derudover har de fleste virksomheder brug for professionel rådgivning fra en patentagent en rådgiver med speciale i patenter til at få skrevet ansøgningen korrekt. Så meget koster et patent, der dækker: Danmark: kr. Europa: ½-1 million kr. Verden: 1-5 millioner kr. Tallene bygger på, at virksomheden benytter eksterne rådgivere. Har virksomheden selv den nødvendige ekspertise, er beløbet noget lavere. Varemærker med høj værdi Et brand eller varemærke udgør typisk halvdelen af en virksomheds markedsværdi. For en legetøjsproducent som Lego er andelen ifølge de seneste analyser pct. Ophavsretten beskytter kunstneriske og litterære værker. For IT-virksomheder vil det typisk betyde kildekode, tekst, lyd, billeder mv. Her er det den konkrete udformning af produktet, som beskyttes - ikke ideerne eller principperne bag. En ophavsret skal ikke registreres. Den har man automatisk. Ophavsretten er national, så skønt EU-landene gensidigt anerkender den, er man ikke garanteret at kunne håndhæve sin ret uden for Danmark. Du kan læse mere om patenter og andre former for beskyttelse på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside Sagsbehandling hos myndigheden Patentet godkendes eller afvises Vedligeholdelse af patentet 2 år 3 år 4 år 5

6 Mulighed for at tænke stort "Uden IPR var vi ikke, hvor vi er i dag," siger adm. direktør Søren Sørensen fra Interactive Television Entertainment, ITE. Virksomheden er blandt de mest succesrige spilfabrikanter i Danmark - med figuren HUGO som sit mest kendte varemærke. "Vores HUGO-brand er i så høj kurs, at vi er nødt til at have en aktiv IPR-politik, som kan sikre værdien. Vi arbejder i et internationalt marked med stor konkurrence og masser af kopister. Derfor vil vi sikre os, at vi selv bestemmer, hvad HUGO står for." Virksomheden udgiver typisk ét nyt spil om året - foruden mindre spil og relanceringer. Investeringer i at udvikle nye spil udgør en stor del af omkostningerne. Det er således afgørende for at få investeringerne hjem, at de udviklede produkter kan beskyttes effektivt. ITE's produkter sælges nu i 40 lande verden over. Og som Søren Sørensen konstaterer:"fravælger man IPR, fravælger man også mulighederne for at tænke stort." I modsætning til mange andre konkurrenter både udvikler og udgiver ITE selv sine spil og tv-formater. HUGO-spil fås i dag på Playstation 2, Gameboy Advance, pc, mobil, online og som tv-spil. Desuden har virksomheden en betydelig omsætning via merchandise - enten selv eller via licenser. Adm. dir. Søren Sørensen, ITE 6

7 Det handler om ideer, penge - og andre værdier "Cirka én gang om måneden sidder vi med en ny idé og tænker: 'Den kan nok patenteres'. På den måde er IPR allerede en fast del af vores virkelighed, selv om vi endnu ikke har udarbejdet en systematisk strategi på området," siger direktør Rune Domsten fra IO-Technologies. IO-Technologies udvikler industriel elektronik og kombinerer eksisterende teknologier til nye produkter. Virksomheden lever i høj grad af at udvikle ideer sammen med sine kunder. Når først en idé er udklækket, søger man så vidt muligt at få kunden til at finansiere udviklingen af selve produktet. Erfaringen viser, at det er vigtigt for successen i markedet, at kunden hurtigt tager et "medejerskab" til produktet. Selv anvender IO-Technologies gerne open source-software i sine produkter - blandt andet fordi det er billigt, driftsikkert og let at tilrette. Og så elsker mange af medarbejderne at arbejde med Linux. "Vi er en ung virksomhed, der idéudvikler i rivende hast og næsten altid i samarbejde med andre. Derfor er vi meget opmærksomme på at afklare spørgsmålet om rettigheder med både partnere og kunder. Vi lever for vores ideer, men vi lever også af at gøre dem til en fornuftig forretning. Så vi har brug for en mere systematisk IPR-strategi - og den skal kunne forenes med den nødvendige brug af open source," siger Rune Domsten. Direktør Rune Domsten, IO-Technologies 7

8 Et spørgsmål om strategi Før virksomheden vælger, hvordan den vil håndtere IPR, er det en god idé at besvare en række grundlæggende strategiske spørgsmål. Der er nemlig ikke én IPR-strategi, der passer alle virksomheder i IT-branchen. Den skal nøje tilpasses virksomhedens teknologi, forretningsmodel og markedsforhold. Derfor er der to spørgsmål, I bør stille jer selv for at undersøge, om I har behov for en IPR-strategi: 1 Hvad har I at beskytte og at handle med? Hvad er det i jeres teknologi, der gør virksomheden unik? Er det jeres processer, selve teknikken eller en særlig viden hos nøglemedarbejdere? Eller måske et bestemt produkt, brand eller varemærke? Hvordan skal I tjene penge på teknologien? Hvor længe vil teknologien kunne skabe omsætning? Hvordan kan teknologien bidrage til næste generation af produkter? Skab også overblik over, hvor mange ressourcer virksomheden investerer i innovation. Og sæt det i forhold til det tab, I kan lide, hvis I bliver kopieret eller kopierer andre. Hvis I har noget, de andre ikke har, kan det muligvis beskyttes. 2 Er der andre på markedet, der kan det, I kan? Hvor store markedspotentialer er der for virksomhedens teknologi? Hvem er jeres konkurrenter, og kender I deres IPR-strategi? Konkurreres der på hurtig innovation, branding, udbredelse eller andet? Kan konkurrenternes løsninger erstatte jeres eller kan de understøtte hinanden? Svarene på nogle af disse spørgsmål kender I selv. Andre kan I få svar på ved at få lavet en teknisk overvågning eller en profilanalyse, der viser, hvordan markedet ser ud omkring jeres produkter. 8

9 Lav en samlet IPR-strategi Ud fra svarene på de to spørgsmål skal virksomheden beslutte, hvordan den vil håndtere udfordringerne på IPR-området. Tommelfingerreglen er, at jo mere unik jeres teknologi er, jo mere afhængig I er af denne teknologi, og jo længere I forventer, at teknologien er afgørende for virksomhedens udvikling, desto større er behovet for en IPR-strategi. Foruden behovet for beskyttelse via patenter o.l. bør IPR-stragien også omfatte: a) En plan for brug af fx teknologidatabaser til at overvåge den teknologiske udvikling på jeres område. b) En systematisk vurdering af, hvor virksomheden kan have behov for selv at købe beskyttede opfindelser. c) Ideer til, hvordan virksomheden forretningsmæssigt kan udnytte den teknik eller de forretningskendetegn, som I ønsker at opnå eneret til. Følg teknologiens udvikling Alle virksomheder, der beskæftiger sig med teknologisk udvikling, bør vide noget om teknologiens udvikling hos konkurrenterne og om det, de selv udvikler, rent faktisk er nyt. Hvis man vil være en global spiller, er det en del af en IPRstrategi, uanset om man beskytter sin viden eller ej. Man kan blandt andet bruge følgende værktøjer til formålet: Teknologisk overvågning: Hvor er konkurrenterne og udviklingen på vej hen? Hvad er det nyeste på området - og hvem har rettighederne til det? Pris: kr. pr. år. Nyhedsvurdering af virksomhedens seneste opfindelse eller påtænkte udviklingsprojekt: Er det nyt? Er andre i gang med det samme? Er det investeringen værd? Pris: kr. På de næste sider er der en tjekliste med 10 punkter, der trin for trin viser, hvordan virksomheden i praksis kan arbejde med en samlet IPR-strategi. 9

10 IPR-strategien - trin for trin Hvis I vurderer, at virksomheden har brug for en samlet IPR-strategi, er det vigtigt at gribe dette arbejde systematisk an. Her kan nedenstående tjekliste være en god hjælp. Bemærk, at ikke alle punkter, vil være (lige) relevante for alle virksomheder. 1 Udpeg de produkter, teknologier eller ydelser, som skal drive virksomhedens vækst i fremtiden. Skaf overblik over de tendenser i og uden for branchen, der præger udviklingen på disse områder. Det kan ske via en teknisk overvågning eller en profilanalyse. 3 Identificér jeres mest innovative konkurrenter og find ud af, hvordan de beskytter deres rettigheder - fx hvilke tekniske løsninger de har patenteret. 4 Gør én person synligt ansvarlig for at håndtere virksomhedens IPR-politik. Sørg for, at vedkommende har kompetence til at sikre, at politikken bliver overholdt. 2 Søg i patentdatabaser efter patenter inden for de relevante områder. Både antallet af og indholdet i patenterne kan rumme vigtig strategisk og teknisk information. Søger man selv, er det gratis. Brug der er den danske patentdatabase. 10

11 5 Formulér principper for, hvordan I håndterer medarbejdernes opfindelser. Sørg for, at medarbejderne kender principperne og er trygge ved dem. 6 Beslut, hvem der må anvende virksomhedens kendetegn eller varemærker og hvordan. Så kan I reagere hurtigt og sikkert, hvis jeres varemærker bliver brugt uden tilladelse. 7 Opstil og kommunikér klare retningslinjer for, hvordan virksomheden behandler forretningshemmeligheder, der ellers ikke er beskyttede. Retningslinjerne bør også angive, hvornår deltagere i eksterne møder skal underskrive erklæringer om hemmeligholdelse. 8 Vedtag en politik for, hvordan virksomheden håndterer eventuelle ophavsrettigheder altså hvem der må anvende beskyttet materiale og under hvilke vilkår. 9 Formulér en strategi for såvel ind- som udlicensering. Gør det klart, hvem der må anvende virksomhedens IPR og under hvilke vilkår. Vurder også behovet og mulighederne for via licenser at få adgang til andres beskyttede IPR. 10 Analysér risikoen for, at I krænker andre virksomheders IPR og vurdér konsekvenserne heraf. Forbered jer på at håndtere en sådan situation professionelt. I kan her søge rådgivning hos patentagenterne eller andre professionelle på området. 11

12 Uanset om man er for eller imod patenter, er det vigtigt, at man ved noget om, hvordan andre i branchen bruger en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret. Jakob Lyngsø, adm. direktør, IT-Brancheforeningen Tag stilling til patenter Ikke alle virksomheder i IT-branchen har brug for eller mulighed for tage patent på deres teknologi eller produkter. Men alle kan med fordel overveje, hvordan de kan beskytte og udnytte unik teknisk viden. Dette hæfte giver inspiration til, hvordan virksomheden kan arbejde med en sådan strategi for intellektuel ejendomsret. Det er vigtigt, at IKT-virksomheder benytter sig af samme muligheder som andre erhverv for at beskytte deres IP-rettigheder. Navnlig for mindre og mellemstore virksomheder er det afgørende at have styr på sin IPR, når man forhandler med store virksomheder, eller når man skal skaffe kapital. Tom Togsverd, direktør, ITEK Tekst og tilrettelæggelse: Klartekst, Layout: KarenKrarup.dk, Tryk: Fihl Jensen Grafisk Produktion Folderen er skabt på initiativ af Patent- og Varemærkestyrelsen og IT- Brancheforeningen, og er støttet af ITEK og Dansk Industri. Helgeshøj Allé Taastrup tlf.: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tel: Børsen, Slotsholmsgade 1217 København K tlf.:

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER FoRoRD Danske

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Patent & varemærke (IPR)

Patent & varemærke (IPR) Patent & varemærke (IPR) Oversigt over immaterielle rettigheder dff diffusion og beskyttelse Hvad er diffusion Diffusion er ca. lig med spredning. Alting diffunderer. Ogsåviden viden, ideer og innovation:

Læs mere

Vi ser patenter som en investering!

Vi ser patenter som en investering! Vi ser patenter som en investering! 1 Patenter - investering og profit Claus Hoffmann og Ole Kragh Møller ch@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 30 91 82 27 okm@hoffmanndragsted.dk Tel: +45 53 72 72 22 Hoffmann

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn.

Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. På vej mod licens Patent- og Varemærkestyrelsens mission er at fungere som center for strategisk information og beskyttelse af teknik og forretningskendetegn. Forfatterne og oversætteren har bestræbt

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Patentdomstolen EU-valg 2014

Patentdomstolen EU-valg 2014 Patentdomstolen EU-valg 2014 Et forsigtigt og høfligt (men klart) nej tak Ingeniørhøjskolen i Aarhus, 22. maj 2014 Carsten Agger, IT-Politisk Forening Præsentation Medlem af IT-Politisk Forening, itpol.dk

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR

Når viden bliver til aktiver. - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Når viden bliver til aktiver - nøgletal om danske virksomheders brug af IPR Udgivet af: Danmarks Statistik & Patent- og Varemærkemærkestyrelsen

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

EnhEds- patentet patent- domstolen

EnhEds- patentet patent- domstolen EnhedspatentET patentdomstolen LUK op... - og vær åben for nye muligheder samt beredt på forandringer Diagrammet viser henholdsvis udstedte EP patenter totalt samt hvor mange der er valideret i Danmark,

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin

Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin 29. november 2012 Kapitalfremskaffelse Fokus på pitch, en vigtig disciplin v. Lasse Jensen, CONNECT Denmark Platinsponsorer: Fakta om CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en forening, hvis formål er at skabe

Læs mere

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01

EU-Patentdomstolen. Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 EU-Patentdomstolen Europa-bevægelsen Ole Tange 2014-02-01 Ole Tange Lige så stærk fortaler for EU som modstander af EU-Patentdomstolen Partner i mindre dansk virksomhed som benytter IT men ikke laver udvikling

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1)

OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365. De 10 største fordele til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) OPDATERET DEC 2011 Microsoft Office 365 til mindre virksomheder og selvstændige (plan P1) Indhold ved...3 1 Adgang stort set når som helst og hvor som helst...4 2 Ddin virksomhed får et professionelt look

Læs mere

Rundt om ideen Trin 1/10

Rundt om ideen Trin 1/10 undt om ideen Trin 1/10 Trin 1/10 Rundt om ideen Har du fået en god ide eller gjort en opfindelse, kan Opfinderrådgivningen hjælpe dig videre, hvis du selv gør lidt indledende arbejde med at beskrive din

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden september 2013 OFFENTLIGGJORT 11. APRIL 2013 ANSØGNINGSFRIST 6. SEPTEMBER KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 TRIN 1: PRODUKTNAVN, UDSTEDELSESPERIODE

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Kapitel 23 International distribution

Kapitel 23 International distribution Kapitel 23 International distribution Opgave 23.1 1. Hvad kaldes den vækststrategi, som Top-Toy ønsker at gøre brug af? Top-Toy ønsker at udvide salget til flere eksportmarkeder. Der er derfor tale om

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Tjen penge på dit medlemskab

Tjen penge på dit medlemskab Tjen penge på dit medlemskab Medlemsfordele Håndværksrådet vi kæmper for små og mellemstore virksomheder Håndværksrådet er hovederhvervsorganisationen for mere end 20.000 små og mellemstore danske virksomheder

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen

LICENSAFTALER. Møde i Opfinderforeningen LICENSAFTALER Møde i Opfinderforeningen 27 august 2012 Martin Hjelm Kristensen Otello advokatfirma Licensbegrebet Licentia (latin) tilladelse At give en licens kaldes udlicentiering At sikre sig en rettighed

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere