Måling af relationel koordinering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måling af relationel koordinering"

Transkript

1 Måling af relationel koordinering hvad kan man bruge det til i praksis? Workshop nr. 512 AM2013, Tirsdag den 12. November 2013 Karen Albertsen og Inger Marie Wiegmann

2 PROGRAM WORKSHOP Præsentationsrunde -erfaringer RK, forventninger til workshop Præsentation af program Præsentation af RK -Hvordan har vi målt det i ReKoHveRprojektet? Diskussion -Hvad kan vi og hvad kan vi ikke bruge spørgeskemamålinger af RK til i vores organisation? Præsentation af erfaringer med brug af redskab til kvalitativ afdækning og arbejde med RK Diskussion -Hvornår og på hvilken måde giver begrebet om RK mening i forbindelse med interventioner og forandringsprocesser? 2

3 FAKTA OM PROJEKTET Forskere fra TeamArbejdsliv Finansiering AMFF Gennemføres i Formål: at undersøge samarbejdsrelationerne og de arbejdsmiljømæssige aspekter af en hverdagsrehabiliterende tilgang i den kommunale ældrepleje 5 kommuner (Vejen, Kolding, Esbjerg, Holbæk og Greve) Følgegruppe : KL, FOA, Ergoterapeutforeningen, DSR, Danske Fysioterapeuter, Lederne, BAR-SoSu, Type2Dialog og Professionshøjskolen Metropol International ekspertgruppe: Jody Hoffer Gittell, Tage Søndergaard Kristensen, Sanne Lykke Lundstrøm, Jakob Bue Bjørner (konsulent) 3

4 DATAINDSAMLING/FORMIDLING Kvalitativ undersøgelse af praksis i de 5 kommuner: Fokusgruppeinterviews Observationer Supplerende enkeltpersoninterviews Mundtlige tilbagemeldinger i alle kommuner Spørgeskemaundersøgelse af et udvalg af ansatte i hver kommune N=655, samlet svarprocent 79 Kulturel oversættelse af spørgsmål om relationel koordinering Kvalitativ afprøvning på SoSu-medarbejdere Mundtlige og skriftlige tilbagemelding til alle kommuner Fællesseminar med alle kommuner 4

5

6

7 RELATIONEL KOORDINERING Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige til deres fag - De skal (også) kunne samarbejde Relationel koordinering er Koordinering af arbejdsrelationer gennem: Fælles mål Fælles sprog og viden Gensidig respekt Relationerne skaber Kommunikation gennem hvilken Koordineringen foregår: Timing og hyppighed Præcision Problemløsning

8 MÅLING AF DEN RELATIONELLE KOORDINERING Hvor oftekommunikerer personer fra følgende faggrupper med dig om [central arbejdsproces]? [fx rehabilitering af borger] Kommunikerer følgende faggrupper rettidigt med dig om [central arbejdsproces]? Er følgende faggruppers kommunikation med dig præcis vedrørende [central arbejdsproces]? Når der opstår problemer vedrørende arbejde med [central arbejdsproces] samarbejder følgende faggrupper så med dig om at løse problemet eller skyder de skylden på andre? Deler følgende faggrupper dine mål i arbejdet med [central arbejdsproces]? Hvor meget vedfølgende faggrupper om din rolle i arbejdet med [central arbejdsproces] Respekterer følgende faggrupper din rolle i arbejdet med [central arbejdsproces]? Svarkategorier varierer fra spørgsmål til spørgsmål 8 Oversættelse v. Cand.Polyt Ph.d. stud. Sanne Lundstrøm

9 'KULTUREL' OVERSÆTTELSE RELATIONEL KOORDINERING Hvor ofte taler eller skriver dine kolleger med dig om [arbejdet med borgerne]? Taler eller skriver dine kolleger med dig på de tidspunkter, hvor der er behov for det? Taler eller skriver dine kollegermed dig på en måde, der er præcis og til at forstå? Når der opstår problemer i arbejdet, samarbejder dine kollegerså med dig om at løse problemet eller skyder de skylden på andre? Deler kolleger i hver af disse grupperdine mål [i arbejdet med borgerne]? Hvor meget ved kolleger i hver af disse grupper om [dit arbejde med borgerne]? Respekterer kolleger i hver af disse grupper din rolle [i arbejdet med borgerne]? Svarkategorier varierer fra spørgsmål til spørgsmål 9 Oversættelse v. ReKoHveR

10 SCORING AF SPØRGSMÅL Delerkolleger i hver af disse grupper dine måli arbejdet med borgerne? (Sæt ét kryds i hver linje) Slet Lidt Til dels Meget Fuldt ud ikke SOSU-medarbejderne x Sygeplejerskerne x Terapeuterne x Visitatorerne x Lederne af hjemmeplejegrupperne x Point Point delt viden: ( )/5= 70 10

11 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN - SVARPROCENTER 655 ud af 829 udsendte skemaer blev besvaret Samlet svarprocent = 79 (66-88) Papirudsendte spørgeskemaer= 86 (76-94) Elektronisk udsendte = 67 (57-76) Svarfrekvens for alle kommuner Arbejdsfunktion Besvaret N % SOSU ,9% Sygeplejerske 91 58,7% Terapeut 33 80,5% Visitator 49 87,5% Leder 43 79,6% Total ,0% 11

12 Relationel koordinering og funktionsgruppernes udfordringer Terapeuter 85 SOSUmedarbejdere Sygeplejersker Borger Visitatorer Grupper/team ledere 80

13 Organisering i fælles teams afspejles i den relationelle koordinering én kommune SOSUmedarbejdere Terapeuter Sygeplejersker Borger Visitatorer Gruppe/team ledere 91

14 SPECIFIKKE OMRÅDER Stor udfordring i hjemmeplejen med IT-kommunikation (PDA, PC, Software systemer til indberetninger, handleplaner, journalisering, køreplaner) Får vi de informationer, vi har brug for, når vi har brug for dem? Taler eller skriver dine kolleger med dig på de tidspunkter, hvor der er behov for det? 14

15 Rettidighed (RC-score) mellem funktionsgrupper SOSUmedarbejdere Terapeuter Sygeplejersker Borger Visitatorer Gruppe/team ledere 80

16 Rettidighed (RC-score) mellem funktionsgrupper SOSUmedarbejdere Terapeuter Sygeplejersker Borger Visitatorer Gruppe/team ledere 80

17 Rettidighed (RC-score) mellem funktionsgrupper SOSUmedarbejdere Terapeuter Sygeplejersker Borger Visitatorer Gruppe/team ledere 80

18 Rettidighed (RC-score) mellem funktionsgrupper SOSUmedarbejdere Terapeuter Sygeplejersker Borger Visitatorer Gruppe/team ledere 80

19 Gennemsnitlig relationel koordinering for SoSu-medarbejdere i hvert team ift øvrige grupper og gennemsnitlig involvering på arbejdspladsen

20 Gennemsnitlig relationel koordinering mellem SoSu-medarbejdere indbyrdesi hvert team og gennemsnitlig involvering på arbejdspladsen

21 Relationel koordinering og kvalitet i arbejdet data fra 5 kommuner SOSU 79,5 71,3 68,6 66,1 58,3 Sygeplejerske 80,5 68,8 73,6 68,9 92,5 Øget kvalitet i arbejdet pga. hverdagsrehabilitering Terapeut 80,0 72,8 65,6 63,1 I meget høj grad I høj grad Visitator Leder 73,6 73,5 69,4 78,0 81,6 75,7 73,6 70,0 77,0 Delvist I ringe grad I meget ringe grad Total 80,2 72,3 69,1 69,5 65, Gennemsnitlig score på relationel kordinering 21

22 Relationel koordinering og kvalitet i arbejdet data fra 5 kommuner SOSU 79,5 71,3 68,6 66,1 58,3 Sygeplejerske 80,5 68,8 73,6 68,9 92,5 Øget kvalitet i arbejdet pga. hverdagsrehabilitering Terapeut 80,0 72,8 65,6 63,1 I meget høj grad I høj grad Visitator Leder 73,6 73,5 69,4 78,0 81,6 75,7 73,6 70,0 77,0 Delvist I ringe grad I meget ringe grad Total 80,2 72,3 69,1 69,5 65, Gennemsnitlig score på relationel kordinering 22

23 DISKUSSION Hvad kan vi, og hvad kan vi ikke bruge spørgeskemamålinger af Relationel Koordinering til i vores organisation? 23

24 Kvalitativ afdækning og arbejde med RK AM2013 Inger-Marie Wiegman

25 TRIN I PROCESSEN 1 Kerneopgaven/det fælles mål vælges /formuleres og placeres i midten Kan være givet eller fastlagt på forhånd Kan være overordnet eller mere specifikt Relevante samarbejdspartnere (faggrupper/funktioner/enheder) skrives op Fx med Post-it-sedler omkring opgaven/målet Kan være givne eller udvalgt på forhånd De relationer, der skal arbejdes med, vælges Grupperne/funktionerne skrives ind i stjernediagram Der dannes grupper, så de enkelte funktioner er samlet 25

26 TRIN I PROCESSEN 2 De enkelte grupper/funktioner vurderer kvaliteten af deres samarbejdsrelationer De vigtigste samarbejdsrelationer tegnes med tusch Relationerne markeres med grønne, gule og røde Post-it-sedler (ud fra graden af fælles mål, fælles sprog og delt viden samt gensidig respekt) Kvaliteten af kommunikationen vurderes (ud fra hyppighed, timing/rettidighed, præcision/forståelighed, problemløsende/fingerpegende) Eksempler til at lære af og forbedringsmuligheder skrives på Post-it-sedlerne Forbedring af relationer Gruppen/funktionen vælger 1-2 relationer, som ønskes forbedret og skriver balkort Dialoggrupper sammensættes ud fra balkortene og får tid til dialog og aftaler evt. fortsættelse (Alle er forpligtede til at stille op både til egne og til andres ønsker til dialog) Det aftales, hvordan dialog med ikke tilstedeværende kan sættes i stand 26

27 ERFARINGER MED BRUGEN AMO i stor transportvirksomhed I alt ca. 100 ledere og AMR fra ca. 15 funktioner/afdelinger Konkrete problemer (irritationer, undren, uhensigtsmæssigheder) blev løst Aftaler om fortsat dialog blev indgået Oplevelsen af gensidig respekt blev styrket Tværfaglig ledergruppe i rehabiliteringsinstitution Udvidet ledergruppe på ca. 50 Konkrete problemer blev løst og aftaler blev indgået Dialog mellem funktion og centerledelsen blev påbegyndt og aftalt videreført Tværfaglig medarbejdergruppe i distriktspsykiatriafsnit Medarbejdergruppe på ca. 15 (5 faggrupper) og afsnitsledelse Intern dialog styrket specielt mellem læger og sygeplejersker om bl.a. medicin Dialog med eksterne samarbejdspartnere (kommune og sengeafsnit) aftalt Ledere og medarbejdere på tværs af ReKoHveR-kommuner Anskueliggjorde kompleksiteten 27

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til?

Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Relationel koordinering i 5 kommuner hvordan står det til? Finansieret af en bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Hverdagsrehabilitering Hvilken vej kører vi? Mandag, den 19 November 2012, København.

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult

Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Tekst: Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Eva Thoft, Grontmij Lise Keller, BAR SoSu Tage Søndergaard Kristensen, Task-Consult Følgende styregruppe har været nedsat af BAR SoSu og fulgt projektet: Charlotte

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Udarbejdet af Seniorforsker Kasper Edwards, DTU Management Engineering Marts 2014 Projektet er støttet af Center

Læs mere

Tillid til medarbejdernes faglige vurdering Risikovillighed - vilje og mod til at afprøve nye ting Forebyggelse Borgernes perspektiv, deres ønsker og ressourcer i centrum Samarbejde på tværs Det gode liv

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen

Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social kapital på arbejdspladsen Dokumentationsrapport Vilhelm Borg, Nuri Cayuelas Mateu og Thomas Clausen Udvikling af en ny metode til undersøgelse af social

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

At arbejde med social kapital

At arbejde med social kapital At arbejde med social kapital - kortlægning af eksisterende erfaringer Rapport udarbejdet for BrancheArbejdsmiljøRådene Social & Sundhed, Undervisning & Forskning samt Finans / Offentlig Kontor & Administration

Læs mere