ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASPECT4. - fit for business. Release v3r2 Logistik"

Transkript

1 ASPECT4 - fit for business Release v3r2 Logistik

2 Release v3r2

3 Indhold Introduktion Modernisering... 4 Modernisering af database... 4 Unicode... 5 Modularisering og service-orientering... 5 ASPECT4 Generelt... 6 Anvendelse af jobrobot... 6 Brugerstyret adgang til 9001 og Kopiering mellem biblioteker... 6 Integrationspakke mod Multi-Support... 6 Styring af workflow for leverandørfakturaer... 6 Visning af indscannede dokumenter... 7 ASPECT4 Client... 9 Generelt... 9 Egne shortcuts Feltstyringsidenter ASPECT4 Workflow Management Stamdata Fælles varevedligehold Postnummeranvendelse Udvidelse af bankdata Parameterstyret Spørge produktparametre (9320) Erstatningsvarenumre Nye ting i konfigureringen Kald af ZAKTIVDATO i stedet for opslag i DATOREG F4 på kontonummer/dimension i pseudokontoplan Salg Fragt debitering og hensættelse Spørge salg (6300) Ekstra trimmeparametre til Gennemfør afledte ordretransaktioner Oprette ordrelinjer ud fra regneark Tilbudsstyring Kundesøgning Udskriv scanningslabels til MultiArkiv Opdatere leveringstermin på linjer Sende tilbud via ASPECT4 BusinessConnector Forsendelse Automatisk valg af leveringsmåde Integration til Post Danmark og TNT Integration til DHL Ændringer til Indbookning fastlæg levering (8229) Udskrivning af fragtbreve Lager FIFO-kostpriser på lager Indkøb Forregistrering i ASPECT4 Økonomistyring og automatisk fakturaudligning Indkøbscockpit Leverandørsøgning Disponering Anvendelse af aktiv disponeringsdato Intercompany Mindre Intercompany-ændringer Integrationer Prisadaptor salgs- og indkøbspriser ASPECT4 Query Manager ASPECT4 DocManager ASPECT4 Logistik præsenterer her release 2 af version 3. Releasen præsenteres under temaet "Fit for business", hvilket skal ses som et udtryk for, at releasen fokuserer på muligheder og features, som støtter virksomhedernes initiativer for større effektivitet, øget produktivitet og tidsbesparelser. Dette er afspejlet i generel funktionalitet som Unicode, således at vores kunder bedre kan etablere sig ude i verden. Der er sket en større integration mod kunder, leverandører og logistikudbydere. Det er nu muligt at modtage yderligere oplysninger fra kunder og leverandører, ligesom der er kommet integration omkring forsendelser til en lang række logistikudbydere. Der er ligeledes sket en større integration mod MultiArkiv, således at der nu er en styring af workflow for leverandørfakturaer og mulighed for visning af indscannede dokumenter. Der er desuden kommet en række spændende nye forbedringer på ASPECT4 Client, på ASPECT4 Workflow Management, på ASPECT4 DocManager og ASPECT4 Query- Manager, som mange vil kunne få stor nytte af. Hertil kommer en lang række forbedringer i forskellige områder inden for såvel indgående som udgående logistik. 3

4 Modernisering Et af hovedtemaerne for ASPECT4 version 3 er modernisering, hvor ældre, men funktionsdygtige designs i velvalgte trin bringes up to date. Der er tale om et noget teknisk emne, som dog har stor betydning som grundlag for videreudviklingen af ASPECT4. Hvorfor ændre noget, som fungerer godt? Ja, primært er det for at kunne fortsætte en relevant videreudvikling af ASPECT4, som tager udgangspunkt i nuværende og kommende behov blandt kunderne. Omlægningen betyder, at ASPECT4-databasen nu benytter sig af native SQL-begreber som tabeller (filer), rækker (records) og kolonner (felter). Det er dog også vigtigt at påpege, at trin 2 "Isolating the database" medfører, at der oven på de native SQL-tabeller er bygget traditionelle logiske filer, som oven i købet er navngivet på samme måde som de oprindelige fysiske filer i databasen. Tilgang til data kan derfor ske på samme vis som i tidligere releases, også hvad angår C-programmel eller andet tredjepartsprogrammel, som tilgår ASPECT4-databasen. Et godt eksempel er brugerdialog, hvor det teknologiske fundament, som bygger på en 5250 terminalprotokol, ikke længere byder på de muligheder, som et moderne system ønsker at tilbyde de moderne brugere. EG har en lang tradition for tæt samarbejde med IBM om state-of-the-art modernisering. Som en af blot to europæiske ISV'er i IBM's Advisory Council er EG helt tæt på IBM's udvikling af System i platformen. Som nævnt pågår der en meget synlig modernisering omkring brugerinterfacet til ASPECT4, men også på andre centrale områder arbejder EG med modernisering af ASPECT4 gennem: Modernisering af databasebeskrivelse og access Modularisering og service-orientering af forretningslogik Modernisering af database En meget stor driftsmæssig fordel ved konstruktionen af DDL-beskrevne databaser og DDS-beskrevne logiske filer er, at man meget let kan udvide den underliggende SQLtabel med flere kolonner uden driftsmæssig påvirkning, rekompilering eller andet. Ved at sætte fokus på en præcis isolering af databasen fra programmellet gøres efterfølgende opdateringer og udvidelser langt lettere. ASPECT4 Database Manager Som følge af den markante databasemodernisering er der udarbejdet en række værktøjer til brug for både den indledende omlægning og den efterfølgende administration af DDL-databaser Gennem applikationen "Database Manager" kan man som administrator arbejde på tværs af SQL-tabeller, SQL-views og filer. En række nye funktioner samler alle administrative opgaver her. Med ASPECT4 v3r2 er indledt en flertrinsraket mod moderniseret database-access. Første trin, som er indeholdt i v3r2, er i IBM-materiale benævnt "DDS to SQL DDL Reverse Engineering". Andet trin benævnes "Isolating the database". ASPECT4 v3r2 adresserer disse to trin. Centralt i dette forløb er omlægning af databasen fra at være beskrevet gennem DDS (Data Description Specification) til en beskrivelse gennem SQL DDL (Data Definition Language). DDS er et ældre koncept, som ikke længere videreudvikles, mens DDL giver mulighed for at benytte en række nye features i SQL-databasen. Ydermere kan påregnes en bedre performance ved DDL-beskrevne databaser. En af de væsentlige årsager hertil er, at ved en DDL-beskrevet database valideres data ved skrivning, mens de valideres ved læsning i DDSbeskrevne databaser. Da der sker langt flere læsninger end skrivninger, hentes performanceforbedringer bl.a. her. I tillæg hertil er platformens nyeste SQL Engine direkte optimeret mod DDL-tabeller. 4

5 Unicode Også som et led i moderniseringen af den underliggende database er en række tabeller nu blevet forberedt for Unicode. Hensigten er her en helt anden, da fokus er at lette udveksling af data både elektronisk og i dokumenter mellem samhandelspartnere i et globalt setup, hvor de lokale sprog typisk har haft hver sit tegnsæt. Gennem Unicode introduceres et fælles tegnsæt, som er designet til at kunne indeholde alverdens tegn i alverdens sprog. Det er altså slut med at begrænse sig, eller forsøge med tegnkonverteringer, som alligevel ofte ikke lykkes. Især ved indslusning af elektroniske data gennem ASPECT4 BusinessConnector er den slags vigtigt. Mange misforståelser kan undgås, når der ikke længere foregår mistolkninger af tegn, som ellers på forskellige sprog "ligner hinanden". Men også udadtil har det stor effekt, at f.eks. en kundeadresse eller en varebetegnelse kan repræsenteres og dokumenteres korrekt i det rigtige sprog med de rette skrifttegn. Alle tekster understøtter nu Unicode. Det er f. eks.: alle betegnelser, som f.eks. varebetegnelse, operationsbetegnelse mv. supplerende tekster journaltekster og bilagstekster adresser noter Det giver os mulighed for at formidle tekster med alle tegnsæt. Herudover er alle systemtekster understøttet af Unicode. Det er bl.a.: ledetekster kolonneoverskrifter hjælpetekster fejltekster funktionstekster Der frigives ikke nye sproglag med denne release, men systemmæssigt er det nu muligt oversætte og håndtere skærmbilleder med vilkårlige tegnsæt. Modularisering og service-orientering Under hovedtemaet i version 3, Modernisering, ligger også en række initiativer omkring modernisering af ASPECT4- softwaren. Ovenfor er omtalt brugergrænseflade og grænseflade mod database. Omkring ASPECT4-programmer udnyttes i stigende omfang programmering i Java, og der foretages også en række omlægninger mod en serviceorienteret modulopbygning. Disse bestræbelser udnyttes blandt andet til en meget enkel og let måde at udvikle webservices på, webservices som f.eks. anvendes i et stigende antal webløsninger. I v3r2 introduceres webløsning til tidsregistrering i HRMmodulet, og i v3r3 lanceres et webinterface til Query- Manager, som gør det uhyre let at publicere ASPECT4- rapporter på intranet, extranet eller internet. 5

6 ASPECT4 Generelt Anvendelse af jobrobot Jobrobotten Vedligehold jobafviklingssystemet (0160) - anvendes nu også til at afvikle ASPECT4 Logistik-applikationer. Jobdefinitioner (9176) anvendes stadig til at lave korrektioner mv., men selve scheduleringen af afviklingstidspunkter er nu integreret med jobafviklingssystemet (0160). Brugerstyret adgang til 9001 og 9006 Der er udviklet en funktion, der muliggør en begrænsning af, hvilke parametre der kan vedligeholdes af hvem. Kopiering mellem biblioteker Der er udviklet faciliteter, således at der kan kopieres udvalgte elementer mellem biblioteker. Der er tilføjet nye kopieringsoptioner i: Firmaparametre ( ) Systemtekster (9167) Rapporttekster (9168) Feltdefinitioner (9169) Feltdef til batch appl. (9170) Der skal vælges, hvilket bibliotek der skal kopieres til, samt hvorvidt der skal overskrives eller ej. I Firmaparametre (9001 og 9006) er det nu muligt at begrænse, hvilke parametre der må vedligeholdes. Det er primært tænkt til kopiapplikationer heraf. De mulige parametre angives i Vedl. af applikationsparametre (0128), hvor filnavn SELPARM angiver de tilladte parametre. Hvis SELPARM ikke findes eller er blank, er alle parametre med. Integrationspakke mod Multi-Support Efter ønske fra en række kunder, bl.a. Danbor Service, har vi udviklet en integrationspakke mellem ASPECT4 Logistik og MultiArkiv. For at få glæde af investeringen i denne integrationspakke skal man have købt MultiArkiv fra Multi-Support. Pakken indeholder 2 hovedområder, nemlig: Styring af workflow for leverandørfakturaer Visning af indscannede dokumenter mv. De to områder beskrives hver for sig i det følgende. Når der registreres leverandørfakturaer vha. Bilagsregistrering (1242), angives, hvilke ordrenumre disse skal udligne. Hertil kommer, at man har mulighed for at registrere gebyrer og lignende. I forbindelse med registreringen i Bilagsregistrering (1242) udskrives en label, der sættes på leverandørfakturaen, således at denne kan genkendes, når den eventuelt skal på workflow. Når en leverandørfaktura registreres vha. Bilagsregistrering (1242), oprettes kreditorposten straks. Samtidig bogføres momsen. Kreditorfakturaen er normalt ikke godkendt til betaling. Styring af workflow for leverandørfakturaer Workflow for leverandørfakturaer har i en årrække været et af de produkter, som Multi-Support har solgt som tillæg til ASPECT4. I den nye integrationspakke har vi nu automatiseret denne integration til at omfatte følgende: Leverandørfakturaer registreret vha. Bilagsregistrering (1242) Modtagelse af OCR-scannede fakturaer fra MultiArkiv. Registrering vha. af Bilagsregistrering (1242). I ASPECT4 Logistik kan alle leverandørfakturaer registreres vha. af Bilagsregistrering (1242). Dette gælder også for varekøbsfakturaer, der skal udligne indkøbsordrer varemodtaget i ASPECT4 Logistik. Hvis en registreret faktura matcher det skyldige varekøb, og gebyrerne ligger inden for de tilladte grænser, gennemføres fakturaregistreringen helt automatisk i ASPECT4 Logistik. I denne situation vil de fleste virksomheder vælge ikke at sende den modtagne leverandørfaktura på workflow for godkendelse. Hvis man alligevel ønsker fakturaen på workflow, er der parametre til styring af dette. Hvis en faktura ikke matcher, vil den normalt skulle til godkendelse hos en ansvarlig. Styringen af, hvilket workflow og hvem der skal godkende, opsættes i MultiArkiv. Informationer fra kreditoren eller fra indkøbsordren kan anvendes til at træffe denne beslutning. Når en leverandørfaktura er sendt til godkendelse hos en medarbejder, vil denne medarbejder skulle godkende bilaget vha. Tilgangstransaktioner (7169). Vha. denne applikation kan man godkende bilaget og evt. rette på 6

7 dette, inden det sendes til endelig bogføring. Man kan også vælge at lade fakturaen vente på at blive godkendt, til en evt. manglende varemodtagelse er gennemført. flere dokumenter, som matcher en given søgenøgle, vises en liste over dokumenter, som findes via den pågældende søgenøgle. Modtagelse af OCR-scannede fakturaer Hvis man scanner leverandørfakturaer ind vha. en OCRscanning, placeres de indscannede informationer i et register (KREOCRP1). Indscannede leverandørfakturaer vil i ASPECT4 Logistik blive modtaget på samme måde som et bilag registreret vha. Bilagsregistrering (1242). Den eneste forskel består i, at fakturainformationer indscannes i stedet for at blive registreret manuelt. Gebyrer fra leverandøren vil altid kræve godkendelse, når scanningsløsningen anvendes. Samtidig forudsætter scanningsløsningen, at leverandørerne ikke samlefakturerer flere ordrer på en faktura. Søgenøglerne anvendes ved søgning efter dokumenter, som er gemt i MultiArkiv. Hvis der findes netop ét dokument med netop disse søgenøgler, vises dette dokument umiddelbart. Hvis der findes flere dokumenter, som matcher de angivne søgenøgler, vises en liste over disse dokumenter i den anvendte klient. Herfra er det så op til brugeren at udpege den/de relevante dokumenter, som skal vises. Den basisapplikation som udvikles, er Vis arkiveret dokument type xx (956x). Via applikationsparametre til denne applikation angives kabinetnavn i MultiArkiv og de søgenøgler, som anvendes ved kaldet over i MultiArkiv. Visning af indscannede dokumenter Det andet hovedpunkt i integrationspakken er muligheden for at vise indscannede/arkiverede dokumenter i MultiArkiv. For at kunne genkende indscannede dokumenter skal disse forsynes med en stregkode til genkendelse. Til det formål har EG udviklet et modul til print af arkiveringslabels. Disse arkiveringslabels påsættes de dokumenter, der indscannes. Der kræves ikke arkiveringslabel på de dokumenter, der er arkiveret direkte fra ASPECT4 vha. eksempelvis DocManager. Visning af arkiverede dokumenter i MultiArkiv fra ASPECT4 Logistik har mange muligheder. Her nævnes nogle af de mest oplagte: Leverandørfakturaer Ordrebekræftelser Proformafakturaer Følgesedler Fakturaer Bookinglister Fragtbreve Tilbud Rykkere til leverandører Indkøbsordrer Indscannede certifikater fra leverandører (på partinummer) Indscannede ordrer fra kunderne (på ordrenummer) Indscannede tegninger til varen (på varenummer) Med integrationspakken mellem MultiArkiv og ASPECT4 Logistik får man både mulighed for at strukturere håndteringen af leverandørfakturaer og adgang til, fra relevante indgange i ASPECT4 Logistik, direkte at se de tilhørende dokumenter vha. visningsmodulet. Opsæt til indscannede dokumenter Ved højreklik på en faktureret ordre i Fakturaordre (6102) fremfindes dokumentet svarende til fakturanummeret, som er arkiveret i MultiArkiv, og vises for brugeren. Hvis der er Kaldet af den nye applikation eller evt. en kopiapplikation af samme, men med andre søgenøgler, udføres ved at definere et shortcut i Firmaparametre (9002) under parameteren SHORTAPP (applikationsafhængige shortcuts - se billedet på næste side). Dette medfører, at kaldet over til denne applikation og videre over til MultiArkiv i Terminsordrer (6104) optræder som højrekliksoption og således vil kunne anvendes ud for den enkelte ordre (se billedet på næste side). Det forudsættes, at MultiArkiv er på minimum release 1.6.0, opdateringsniveau 013 eller højere, og at de enkelte brugere er sat op til at få vist dokumenter via enten Javaklienten eller webklienten. Desuden er opgaven med at få defineret, hvilke dokumenter der skal arkiveres og med hvilke søgenøgler, ikke en del af nærværende opgave. Dvs. at det forudsættes, at dokumenter som skal kunne vises via integrationskald fra Logistik, er arkiveret på en hensigtsmæssig måde og med relevante søgenøgler. 7

8 Shortcut defineres i Firmaparametre (9002) Når shortcut er defineret, optræder kaldet til applikationen som højrekliksoption for den enkelte ordre 8

9 ASPECT4 Client Grafisk visning En grafisk visning af komplekse data vil ofte give et langt bedre overblik og er dermed væsentlig lettere at forholde sig til end en masse eksakte tal. Fra version er der mulighed for i alle tabeller at få vist data (kun numeriske værdier) i et diagram. Det kan enten være som et områdediagram, et liggende/stående søjlediagram, et linjediagram eller et lagkagediagram. I eksemplet herunder har vi sorteret på bruttoomsætning. Derefter markeres de oplysninger, som ønskes vist i et diagram f.eks. bruttoomsætning og kvantum. I menulinjen over tabellen vises en ikon for hver af de forskellige diagramtyper. Her har vi valgt at trykke på ikonen "Lagkagediagram". Herefter kan du øverst angive (som i eksemplet her), at bruttoomsætning og kvantum eksempelvis ønskes vist pr. kundenummer. I store tabeller anbefales det først at sortere indholdet, så de data der er mest interessante, vises samlet. Eksempel på lagkagediagram Her kan man så se kvantum og bruttoomsætning fordelt på kunder i to lagkagediagrammer. Der er mulighed for at ændre overskriften samt at få dannet et pdf-dokument, der indeholder de samme informationer, som vises på skærmen. 9

10 Filter-funktion Især i store tabeller kan det være svært at finde eksakte data. Fra version findes der nederst i alle tabeller både en søge- og en filtermulighed. Filter anvendes, hvis man ønsker at finde alle de steder, et ord/tal forekommer. Filtret kan finde data i én/udvalgte eller alle kolonner. Når der tastes i filtret, vil alle forekomster af dette ord/tal blive vist. Der søges i alle kolonner. Ved tryk på luppen nederst i højre hjørne er det muligt at ændre, så der kun søges en udvalgt kolonne, samt at angive, om der skal være forskel på store og små bogstaver osv. 10

11 Find-funktion Nederst i alle tabeller findes en ny søgefunktion. Indtastes et ord eller et tal, ledes der efter ord/tal, som begynder med denne værdi. Første forekomst vises straks. Brug pil frem for at se næste forekomst og pil tilbage for at se forrige. Når der er tastet noget i Find, vises den første forekomst af værdien. Der er funktioner til at vise næste forekomst, forrige forekomst, markering af alle forekomster og til at angive, hvorvidt der skal skelnes mellem store og små bogstaver. Betinget sortering Der har længe været mulighed for at sortere på en enkelt kolonne ved at højreklikke på denne. Denne funktionalitet er nu udvidet til at kunne foretage sortering på flere kolonner. Nu anvendes der ikke længere højreklik, men venstreklik på kolonnen ved 1. sortering. Såfremt der skal være flere kolonner med i sorteringen, trykkes Ctrl og venstreklik på næste kolonne og så videre. I eksemplet har vi valgt at lave 3 sorteringer. Først har vi sorteret på kundenummer, derefter på statuskode og til sidst ordrenummer. Sorteringsrækkefølgen fremgår med småt øverst på kolonneoverskriften. Hvis det havde været relevant, kunne vi have foretaget flere sorteringer (der er ingen begrænsninger i antal kolonner, der kan sorteres). 11

12 Totaloversigt over tabellen Hvis man har store tabeller, kan der trykkes på ikonen i nederste venstre hjørne. Så bliver hele tabellen vist i "mini-format". Den del af tabellen, der ønskes vist, kan markeres. Når museknappen slippes, vises det ønskede område i vinduet. 12

13 Kopieringsmuligheder Kopieringsmulighederne er forbedret. Når et felt er aktiveret i Client, kan der anvendes de sædvanlige kopiér- og indsætfunktioner. Dvs. man kan anvende Ctrl+c for at kopiere feltets indhold og efterfølgende Ctrl+v for at indsætte den kopierede funktion et andet sted. Når musen slippes, kommer den trukne værdi til at stå i til-feltet: Ud over funktionstasterne kan der som noget nyt også anvendes "træk og slip" i ASPECT4 Client. De steder, hvor træk og slip er mulig, vises dette på følgende måde: feltet mærkes op, og der tegnes en orange ramme omkring. Foran feltet vises et "kopier fra"-symbol: Forbedrede opsætningsmuligheder Der er kommet en række nye opsætningsmuligheder. Ved at trykke på ASPECT4-ikonen "Det store A4" i venstre hjørne og herefter på Filer og på Indstillinger: Med musen kan man nu trække indholdet hen til et andet felt. Foran til-feltet vises enten et forbudt-skilt (dvs. det er ikke muligt at kopiere hertil) eller et "kopier til"-symbol: fremkommer følgende skærmbillede: Her er det muligt at angive, at der ønskes vist funktionstaster på knapper. Derved kommer der på knappen til at stå f.eks. "F16 Godkend", mod tidligere "Godkend". Søge- og filterfelterne nederst i alle tabeller kan vises/slås fra. Det er muligt at angive, hvor lang tid en fejlbesked skal vises. Om den skal blive stående eller den skal forsvinde efter et antal sekunder. 13

14 Ved siden af Applikationsstarter-feltet i øverste højre hjørne kan man i en dropdown-liste få vist de applikationer, der tidligere har været kaldt. Det er under Indstillinger muligt pr. bruger at bestemme, om applikationer skal vises i stigende eller faldende orden eller efter hyppighed. Der er ligeledes kommet mulighed for automatisk at sende eventuelle systemfejl på en mail til EG. Der sørges for at få den nødvendige dokumentation med i mailen. Vis meddelelser Hvis der tastes forkert i et felt, vises en rød bjælke ud for feltet. I bjælken vil der stå, hvad der er galt. Ofte vil det være muligt at klikke på spørgsmålstegnet for at få vist en uddybende tekst til fejlen. Generelle beskeder er hidtil blevet vist i bundlinjen nederst. Visning af generelle beskeder er fra flyttet. Både for at gøre beskeder mere synlige og for at få plads til mere indhold på skærmbillederne (flere rækker i tabeller eksempelvis) har vi ændret, så beskeder/meddelelser fremover vises ud for en elpære nederst i genvejsbjælken i venstre side. Som omtalt tidligere, er det muligt under ASPECT4-knappen i øverste venstre hjørne (under Filer/Indstillinger/Klient) at angive, om beskeder automatisk skal forsvinde eller blive stående i x sekunder. Fremtiden Der er planer for at kunne anvende Pivot-tabeller i en kommende opdatering af ASPECT4 Client. Dette er et ønske fra flere steder, og der arbejdes på at etablere denne funktion. Workspace Der er sket nogle få ændringer i workspace i denne release. Tidligere var genvejsbjælken i venstre side personlig. Nu kan denne genvejsbjælke gemmes pr. funktionsgruppe eller på firmaniveau. Superbrugere (som har setup-tilladelse 20 i applikation 0110) kan i applikation 0X03 nu også kopiere eller flytte genveje. Kopiér eller flyt genveje Egne shortcuts Der er udviklet forskellige faciliteter i forbindelse med egne shortcuts i firmaparameter SHORTAPP. Ikoner på egne shortcuts Der er mulighed for ved dannelse af egne shortcutsi at angive en ikon, der bliver vist ved højreklik. 14

15 Shortcutknap på egne shortcuts Der tilsættes nu automatisk shortcuttast til shortcuts defineret via firmaparameter SHORTAPP, hvis der er angivet en ulovlig, eller ønsket nummer allerede er anvendt. Funktion ved shortcut Der er mulighed for at angive, hvilken funktion et givet shortcut kaldes med, oplysninger om format til den kaldte STFE, hvilken feltstyringsident der anvendes til at skaffe nøglen, hvorvidt der skal udføres fornyet autorisationstjek, og hvorvidt den aktuelle record skal låses, mens shortcuttet udføres. Når man kommer tilbage fra shortcuttet, kan der vælges, hvorvidt der skal ske opfriskning, og hvilken funktion der skal fortsættes med efter returnering fra shortcuttet. Eksempler Hvis man fra en salgsordrelinje vil åbne for at kunne redigere salgsvareteksten, vil man kunne lave et kald til Salgsvarer (9104), funktion Rediger (option 2) med et særligt format, der kun indeholdeer salgsvareteksten på forskellige sprog samt f.eks. minimums- og enhedsordrestørrelser. Hvis man også gerne vil vedligeholde basisvareteksten, kan det være en efterfølgende funktion, så man dermed bliver ledt igennem begge applikationer. Efter disse kald vil det være hensigtsmæssigt at opfriske salgsordrelinjebilledet, så en evt. ændret tekst slår igennem her. Et andet eksempel kan være, at man fra Lagerbeholdninger (9145) ønsker at kunne se stamoplysninger for det aktuelle lager. Så kan man lave et kald til Lagre (9144) med funktion Vis (option 5). Formatet vil man bare sætte til blank, så billedet vil blive præcis som det er i Lagre (9144). Det kan tænkes, at de pågældende brugere ikke har adgang til Lagre (9144), fordi de ikke må redigere her. Men de må gerne lave denne forespørgsel, så derfor angiver man, at det må ske uden autoritetscheck. Det betyder ikke, at alle har lov til det. Men har man adgang til Lagerbeholdninger (9145), har man også denne forespørgselsadgang til Lagre (9144). Efter denne forespørgsel er der ingen grund til at lave opfrisk, da man jo ikke kan ændre noget, som kunne få indflydelse på skærmbilledet Lagerbeholdninger (9145). Feltstyringsidenter Der er sket en stor udbygning af nye funktionaliteter til feltstyringsidenter, siden det blev introduceret i release 9 under overskriften "Styring af farver og tekstattributter". Det betyder, at der kan foretages mange flere opsætninger og fremfinding af informationer, uden at der skal foretages individuelle tilretninger til ASPECT4 Logistik. Generelle CALL-programmer i feltstyringsidenter Der er udviklet generelle programmer, som kan anvendes i forbindelse med feltstyringsidenter. Et program der henter valgte informationer i et valgt kartotek. Hvis man har behov for at vise indholdet af et felt fra en anden fil - f.eks. hvis man står med basisvareoplysninger og har brug for min.ordre fra salgsvareoplysninger - kan denne hentes uden tilretningsbehov. Et program, hvor der kan substitueres en tekst ind i en streng. Dette kan bruges f.eks. til at indsætte et trackand-trace-nummer i en URL, så det er muligt at få vist den aktuelle pakkeinformation Et program, hvor det er muligt at hente en tekst fra en firmaparameter, således at det er teksten og ikke kun koden, der vises. TIP-resultat Der er mulighed for at sætte en kode på feltstyringsidenten, således at et givet resultat vises som et "tip" på feltet (se billedet på næste side). Denne funktionalitet anvendes ved visning af supplerende tekster i en række programmer, men kan også anvendes i anden sammenhæng. 15

16 Eksempel på visning af "tip" Editeringsfunktioner Der er en række tilgængelige editeringsfunktioner: Højre- eller venstrestilling af felter med indsætning af blanke Afrunding af værdier (oprunding, nedrunding eller direkte afrunding) Fremfinding af minimums- eller maksimumsværdier Hente, fjerne eller overstyre ledetekster Replikering via feltstyringsidenter I samarbejde med Unimerco er der foretaget udvidelse i replikeringsmulighederne ved intercompany-opsætning, således at der skal foretages værdiændringer via en feltstyringsident. Det er relevant, hvis der f.eks. er anvendt en feltstyringsident, som skal "bøje" værdien til noget andet (f.eks. GR + LDA-firmanummer) og man ønsker at replikere. 16

17 ASPECT4 Workflow Management Dokumentstyring i ASPECT4 Workflow Management Dokumentstyringen i ASPECT4 Workflow Management bruges til at holde styr på relevante dokumenter på de enkelte processer. Ved at bruge dokumentstyring i ASPECT4 Workflow Management, undgår man at skulle holde styr på små sedler og papirer i diverse mapper. Derimod kan alle (der har tilladelse) se relevante dokumenter til de enkelte processer. Det sikres også, at der udarbejdes de dokumenter, der skal udarbejdes, således at man ikke glemmer at udarbejde ansættelseskontrakter, skriftlige tilbud til kunderne osv. Ved at anvende skabeloner sikres det også, at alle breve har et ens udseende, altid indeholder de punkter der skal være med i brevet, samt placeres korrekt. Der er to måder at knytte dokumenter til en proces på: 1.På processen oprettes de faste dokumenter. Der kan evt. refereres til en dokumentskabelon, som er en standard for den enkelte dokumenttype (kundebreve, ansættelseskontrakter, lønaftaler osv.). Samtidig kan der ved oprettelsen af dokumentet til processen hentes oplysninger (via parametre) ind i dokumentet (gælder Word og Excel). Det kan f.eks. være kundenavn og adresse, der skal flettes ind i et brev. Der kan stilles krav om, at der skal oprettes et dokument på en bestemt opgave, således at det sikres, at dokumentet udarbejdes. 2.Der kan desuden tilknyttes vilkårlige dokumenter, der ligger på netværket, til en proces. Det kan f.eks. være et dokument, der er sendt fra en kunde. I opgavelisten kan man via knappen 'Dokumenter' nederst i billedet oprette eller tilknytte dokumenter. De oprettede dokumenter kan desuden fremfindes med QueryManager ved at søge i dokumentindexet (via drilldown). 17

18 Eksporter/importer procesdefinitioner Eksport og import af procesdefinitioner kan bruges således, at EG kan udarbejde processer, der efterfølgende kan distribueres til en eller flere kunder. Det kan ligeledes bruges, hvis man har udarbejdet en procesdefinition i testmiljøet, som skal flyttes til og anvendes i produktionsmiljøet. Fra vedligehold af procesdefinitioner kan de enkelte procesdefinitioner eksporteres via en højrekliksfunktion. Oplysningerne gemmes i en fil. Tilsvarende kan det fra vedligehold af procesdefinitioner vælges at importere procesdefinitioner via en funktionsknap. Der vælges, hvilken sti og fil der skal importeres fra. Findes nogle af oplysningerne i forvejen, skal man afgøre, hvilke oplysninger der evt. skal overskrives. Nye systemlinktyper Systemlink kan nu også oprettes med typerne 'ASPECT4 Cockpit' og 'ASPECT4 batch-applikation'. 'ASPECT4 Cockpit' anvendes til kald af cockpitapplikationer. Oprydningskørsel Oprydningskørselen startes automatisk efter genstart af EGSERVER. Der ryddes op i: Procesdefinitioner, hvor versionsnumre der ikke anvendes længere, slettes. Procesinstanser, hvor der slettes instanser der er for gamle. Eventlog, hvor der slettes oplysninger der er for gamle. Databasetrigning, hvor der slettes oplysninger der er for gamle. Kalenderafvigelser og midlertidig fraværende, hvor der slettes oplysninger der er for gamle. Opgavebehandlertilladelser, hvor der slettes oplysninger der er for gamle. Vis proces grafisk Procesdefinitionen kan vises grafisk fra vedligehold af procesdefinitioner og fra en opgave i workflow-opgavelisten. Ved at holde musen hen over en opgave bliver teksten forstørret. Der kan også zoomes ind og ud, enten ved at bruge scrollbar i venstre side af billedet, ved at højreklikke og vælge 'Zoom ind' eller 'Zoom ud' eller bruge genvejstasterne Ctrl + og/eller -. Via knappen 'Funktioner' i workflow-opgavelisten kan processen også vises. Her kan man samtidig se, hvor i processen den aktuelle opgave befinder sig (markeret med gul ramme). 'ASPECT4 batch-applikation' anvendes til kald af applikationer, der sendes direkte i jobkø uden rekvisition. Manuel event Ved at højreklikke på genvejen til workflow-opgavelisten i shortcut-baren kan der startes manuelle events. Manuelle events er events, der ikke kan startes fra andre triggere. Dvs. events, hvor der rent systemmæssigt ikke sker noget, men hvor det er noget udefra kommende der gør, at der skal startes en event i ASPECT4 Workflow Management. 18

19 Fra oversigten vælges den event, der skal startes. Er der parametre på eventens procesdefinitioner der skal indtastes, kommer der billede til indtastning af oplysninger. Præsentation af parametre På den enkelte parameter vælges det, hvordan parameteren skal vises og evt. indtastes i ASPECT4 Workflow Management. Eventlog Dette er en ny applikation, der giver mulighed for at vise eventlog. Applikationen anvendes, hvis der er problemer med, at der tilsyneladende mangler procesinstanser i ASPECT4 Workflow Management. Ved at positionere på eventen, kan man finde oplysninger om eventen, og hvorfor der evt. ikke er startet en procesinstans. Det fremgår af statusoplysningen, hvad der er sket. Oversigt over betydningen af status kan ses i hjælpen til applikationen. 19

20 Stamdata Fælles varevedligehold I ASPECT4 Logistik har det længe været et ønske at kunne foretage en fælles varevedligeholdelse, således at alle de informationer, der er omkring en vare kan vedligeholdes i samme sekvens. Dette er gjort muligt i denne release, hvor der er udviklet en funktion, der hedder "Fælles varevedligehold". Via opsæt er der mulighed for "Fælles varevedligeholdelse". Det betyder, at når basisvaren er oprettet, kan der kopieres data i andre applikationer, og efterfølgende bliver brugeren ledt igennem disse applikationer for vedligeholdelse af data. Applikationerne skal være applikationer, hvor der vedligeholdes andre informationer, som er relateret til varen. Til Basisvarer (9102) sker en opsætning i Vedl. af applikationsparametre (0128) under Vedligehold parametre. Der skal findes et filnavn KOPIERUDV. Der kan på nuværende tidspunkt vælges mellem følgende applikationer: Salgsinformationer (9104) Dimensionsoplysninger (9105) Grundsalgspriser (6114) Salgspriser (6115) Afgifter pr. vare (950G) Alternative enheder (950E) Supplerende rabatgrupper (950J) EAN-numre (9109) Specialaftaler kunder (611A) Indkøbsinformationer (9103) Indkøbspriser (7115) Kostpriser (9131) Kostpristillæg (9139) Specialaftaler leverandører (711A) Produktionsmodel (9121) Her kan angives op til 25 applikationskald. Der skal angives applikationsnummer, og følgende skal vælges: - Data kopieres med og vedligeholdes efterfølgende (dvs. applikation skal kaldes) - Data kopieres ikke med - men applikation kaldes (data forventes at bliver oprettet manuelt) Dette sker i disse parametre pr. applikation: Data kopieres (0=Nej, 1=Ja) Data vedligeholdes (0 =Nej, 1=Rediger data, 2=Listebillede) Vær opmærksom på, at værdien 1 på Vedligeholdelse af data kun må anvendes til applikationer, hvor der kun er én mulig record. Der er en række betingelser og specielle forhold omkring kopiering: Salgspriser der kopieres kun gældende priser. Priser med kundeident = O kopieres dog ikke. Indkøbspriser der kopieres kun gældende priser for primær leverandør. Kostpriser der kopieres kun gældende og nye standard kostpriser. Produktionsmodel der kopieres kun gældende modelvariant. Varetekster i sprog kopieres. Supplerende varetekster i sprog kopieres. Den fælles varevedligeholdelse kan enten ske i forbindelse med den almindelige varevedligeholdelse i Basisvarer (9102) eller i det nye cockpit, der er bygget til formålet Fælles varevedligeholdelse (9703) - se billedet på næste side. 20

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen

Logistik Nyheder i release 6. v. Carsten Kjær Petersen Logistik Nyheder i release 6 v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Fokus på Unified User Interface Ser på Engagement platforme Gennemgang af udvalgte andre nyheder Nyt koncept ved scanning af leverandørfakturaer

Læs mere

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker.

Supplerende tekster forsvinder ikke længere. Program rettet, så man igen kan se hvor en vare er plukket, når der pakkes i pakker. 6104 Terminsordrer B 00385053 Valutafejl ifbm debitering af fragtsatser Ved beregning af fragtgebyr på salgsordrer i fremmed valuta, beregnet gebyret nu korrekt. Dette gælder både når kurs er angivet på

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.

Validering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3. 1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.6.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1242 Bilagsregistrering 1242 Bilagsregistrering B 00384882 Kopiering af rentejournal giver fejl Da kopiering af Rentejournaler (1242 F15 kopiering af journal) ikke vil give mulighed for ny renteberegning på samme dato, og da

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer.

Følgende gælder KUN ved installationer der benytter ASPECT4 Transport. Der testes også på at objectet EG124ARA01 eksisterer. 1111 Kontoplan alle dimensioner I 00056875 Manglende fejlmeddelelse ved kombi. momsreg. og momskode 1242 Bilagsregistrering Der meldes fejles om kombination af momskoderegel og default momskode ikke er

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination

ASPECT4 Økonomistyring Øko opdatering 4.7.01 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1118 Vedligehold art/dimensionskombination 1118 Vedligehold art/dimensionskombination B 00407789 Appl. 1118 viser ingen dimensioner til knytning Tidligere kunne applikationen ikke udføres når artskontoplan og dimensionskontoplaner havde forskelligt

Læs mere

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering.

Løsning Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1111 Kontoplan alle dimensioner B 00066516 Markeringstegn vises i 5250 emulerig i flex vedl. Fane og gruppemarkeringstegn er fjernet ved 5250 emulering. 1223 Registrere basisbudget B 00250768 Dele af skærmbilledet

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen

ASPECT4 Logistik og det nye look. v. Carsten Kjær Petersen ASPECT4 Logistik og det nye look v. Carsten Kjær Petersen Velkommen Momshåndtering ved salg over grænser Gennemgang af udvalgte andre nyheder Modernisering af applikationshjælp Opdatering af lagerjournaler

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster

* På startet udvidelse af dropfelter, så der vises sigende ledetekster ASPECT4 Transport Releaseniveau 4.6.00 Opdatering 70701 pr. 10.10.14 Indhold jf. medsendte beskrivelser Highlights: * Geokodning af 6111 adresser via Google api. * På startet udvidelse af dropfelter, så

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.5.01 ASPECT4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 QueryManager (B=fejl, S=support/Info, =Opgave, =Releaseønske) 00001289 Dags dato som standardværdi Standardværdierne for datofelter i en rekvisition kan sættes til dynamiske datoer, således at rekvisitionsfeltet

Læs mere

Programopdatering Maj ver. 2008 1

Programopdatering Maj ver. 2008 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Dimensioner. Introduktion til dimensioner

Dimensioner. Introduktion til dimensioner Dimensioner Der kan tilføjes yderligere dimensioner på posteringer og stamdata. Der er fire typer til rådighed: Afdeling, Formål, Kostcenter og Projekt. Ved at benytte dimensioner kategoriseres posterne

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

News version

News version News version 7.7. 3-1 Dato: 27.03.17 Indhold Værksted / Reservedele...2 Økonomi...7 Enheder...9 Toyota DK...12 Suzuki...13 Ford...14 Opel...15 Værksted / Reservedele Formålet er, at kunne arbejde med vejledende

Læs mere

Programopdatering Januar ver. 2005 1

Programopdatering Januar ver. 2005 1 Vejledning til indlæsning af programopdateringer Det tager ca. 3-5 min. at indlæse rettelserne. Alle terminaler SKAL stå i login billedet, inden indlægningen foretages. Login: med sipak. I hovedmenu vælges:

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) W 00035629 Optimering af cockpits Der er lavet en performance forbedring i Logistik cockpits W 00072252 Vis samme ikon ifm. opstart som øverst på fanen Når man starter en applikation op, vises (kortvarigt)

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)

Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).

Læs mere

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret?

Mamut Business Software. Om udgiftsføring. Regnskab, Produkt, Lager. Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Business Software Regnskab, Produkt, Lager Om udgiftsføring Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer tages ud fra lageret? Mamut Enterprise E5 Hvordan udgiftsføres produktomkostning når varer

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning af Økonomi opsætning

Vejledning af Økonomi opsætning Vejledning af Økonomi opsætning 1. Økonomi Integration 2. Debitorindstillinger 3. Varekatalog 4. Betalingsskabeloner 5. Betalinger 6. Eksportér 7. Debitornumre og ventelistemedlemmer Økonomi Integration

Læs mere

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

Funktions opdatering 4.3.01 ASPECT4 Client (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) ASPEC4 Client (=fejl, S=support/nfo, =Opgave, =Releaseønske) 00081363 Skjul editerbare kolonner med dækningsgrad, kostpris mv. farverne i tabellerne er skiftevis mørke og skiftevis lyse. Kolonner der er

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions

Dokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et

Læs mere

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.

Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles.

Det er nu muligt at skifte dato på godkendelsesposter for kreditorfaktura. Der kan nu håndteres irske momsnumre uden at disse fejlbehandles. 1242 Bilagsregistrering B 00349092 Automatisk tekststyring efterflg. manuel fejler Der skrives nu korrekt tekst på de manuelle poster der følger en kreditorpost. Denne fejl forekom under et bestemt opsæt

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'.

Beskrivelse Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. 6201 Sagsregistrering B 00363805 Ej faktureret opdateres ikke. Ref.: 36126 Tælleværket KEBL9 opdateres ikke når kunden er 'kun mod kontant'. Hvis kunden ved ordrens oprettelse er "Kun mod kontant", altså

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

WEB Registrering - Manual

WEB Registrering - Manual Opsætning af synkronisering mellem C5 og WebReg Under Tilpasning ligger menukald til den generelle opsætning af synkroniseringen mellem C5 og WebReg Web Normtider: Generelle normtider defineres for de

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet

Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde

Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Funktioner i kundemodulet Oprettelse af en kunde Åben kundevinduet, klik på Kunder Klik på Indsæt ny post i kundevinduet Udfyld relevante felter. De røde felter er en hjælp til at huske de vigtigste. Valuta

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 2010 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 2010.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -DynamicsKost til Microsoft

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).

NB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning). Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper

Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner

Læs mere

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:

Afgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af: Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende

Læs mere

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.

Dimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel

Fra salgsordre til afsendelse et eksempel Fra salgsordre til afsendelse et eksempel 1. Oprettelse af salgsordre 2. Oprettelse af produktionsordre fra salgsordre 3. Indkøbsordrer på baggrund af behovsanalyse. 4. Indkøbsordrer oprettelse og afsendelse

Læs mere

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman

Økonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa

Læs mere