I 7 sind i filmkundskab og mediefag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 7 sind i filmkundskab og mediefag"

Transkript

1 lærersider ı ı 169 I 7 sind i filmkundskab og mediefag

2 170 ı ı lærersider Det følgende, sidste kapitel giver mulighed for at anlægge en filmanalytisk vinkel på filmserien I 7 SIND. Her tages genrer, billeder og brugen af musik op i filmene på tværs af deres emner og på tværs af den rækkefølge, de ellers følger igennem de øvrige elevopgaver. Det giver mulighed for at se filmene på en ny måde og arbejde anderledes med dem end i de foregående tematiske gennemgange af filmene. Desuden giver det lejlighed til at imødekomme flere af kravene i Fællesmål II om filmkundskab i udskolingen og om mediefag på ungdomsuddannelserne (jf. side 14 og 15). Kapitlet om de filmiske virkemidler er også struktureret lidt anderledes end de øvrige kapitler: Der indledes med et afsnit til læreren, så også lærere, der ikke normalt arbejder med filmanalyse i undervisningen, uden videre kan tage arbejdet op med eleverne. Derefter følger en længere og illustrerende tekst, der enten kan bruges af læreren til egen forberedelse eller som handouts til eleverne. Her gives inspiration til en filmanalytisk indgang til filmene og der suppleres med uddybende spørgsmål, som eleverne kan arbejde med, eller som læreren selv kan benytte sig af i undervisningen. Endelig følger et mere enkelt og kortfattet elevmateriale med simple øvelser, der ligeledes knytter sig til de syv film i serien. Her lægges der slutteligt op til, at eleverne skal lave deres egne korte filmproduktioner på mobilen. Brugen af et storyboard inddrages her som redskab til strukturering af fortællingen samt en rollefordeling som på et professionelt filmhold: instruktør, fotograf og regissør. Til læreren om billedsprog, genrer og musik Dokumentarfilm handler om virkelige mennesker i den virkelige verden, men bruger ofte fiktionens virkemidler i sin måde at fortælle og fortolke virkeligheden på. Dokumentarfilmen er ikke objektiv. Instruktøren lægger sin egen synsvinkel ned over stoffet, og derfor vil en dokumentarfilm altid være instruktørens fortolkning af en person, et emne eller et miljø. Fordi dokumentarfilmgenren kommer så tæt på virkeligheden og ligner den til forveksling, er den gennem sin mere end 100-årige historie blevet brugt og misbrugt til mange forskellige formål: Det kan være politisk propaganda som fx Michael Moores Fahrenheit 9/11 fra 2004, hvis erklærede formål var at være med til at vælte præsident George W. Bush ved det amerikanske præsidentvalg i Det kan være et personligt statement som Søren Faulis Min morfars morder fra 2004, hvor Søren Fauli konfronterer SS-officeren Søren Kam, der var med til at myrde hans morfar under besættelsen. Andre vil formidle et æstetisk indtryk som Yann Arthus-Bertrands film Jorden set fra himlen side 1 af 8 lærersider

3 lærersider ı ı 171 fra 2004, der er bygget over Yann Arthus-Bertrands smukke billeder af jorden set fra luften. Alle film har et ærinde. Alle film vil noget med publikum; de vil bevæge, flytte vores følelser og holdninger eller informere og oplyse. Derfor er det nødvendigt at se på, hvad instruktøren har villet med sin film, når man bruger dokumentarfilm i undervisningen. Hvilke virkemidler bruger han/hun for at nå de følelser, tanker eller oplevelser, han/hun ønsker at få frem hos sit publikum? Det gælder også filmserien I 7 sind. Instruktøren Søren Christensen siger om filmene: Vi ville gerne portrættere nogle unge voksne. Nogle, som lige var kommet ud på den anden side af ungdommen og kunne gøre sig deres tanker om de valg, de indtil nu har truffet i deres liv, og kunne se sig selv en lille smule udefra. Der kan arbejdes på mange måder med de virkemidler, der benyttes i I 7 sind. Det følgende giver nogle bud på, hvad man kan arbejde med: Billedsprog i filmene: Muhammad mit system Ali - 2. omgang Svend Omar Genreskift i filmene: Hvad vil du være, Bülent Özdemir? Khadije og kærligheden Musikbrug i filmene: Meningen med Anne Serhat mandag efter arbejde lærersider side 2 af 8

4 172 ı ı inspirationssider Billedsprog Et klassisk virkemiddel er billedsproget, dvs. instruktørens brug af billeder til at fremkalde en stemning. I filmene om Muhammad og Svend Omar er den billedmæssige fremstilling af personerne fx meget forskellig: I filmen om Muhammad er den drømmende og symbolsk, i filmen om Svend Omar er den konkret. Filmen om Ali bruger en blanding. I filmen Muhammad mit system har Muhammad været medlem af den radikale muslimske bevægelse Hizb ut-tahrir. Han havde en drøm om et perfekt islamistisk samfund. Denne drøm bragte ham i modsætning til hans egen familie og til stort set resten af det danske samfund. I filmen illustreres Muhammads drømme, foragt for samfundet og isolation allerede i anslaget, hvor vi en tidlig morgen kører gennem en tom gade, mens en politibil med udrykning kører langsomt igennem. Muhammad er alene gennem hele filmen. Han går gennem tomme gader, hvor den sværmeriske, drømmeagtige stemning understreges yderlige af, at gaderne vises i langsom gengivelse. Et eksempel på dette findes omtrent midt i filmen, hvor Muhammad fortæller om, hvordan han kom ind i Hizb ut-tahrir. På billedsiden kører vi langsomt hen ad en gade. Solen, som reflekteres i bilens rude, gør billedet utydeligt. Langsomt bliver gaden tydeligere, og samtidig fades lyden af en Hizb ut-tahir demonstration ind. Hvorfor har instruktøren valgt at illustrere Muhammads fortælling med netop det billede? Skal det illustrere Muhammads kommen til klarhed med sig selv i form af de svar, han finder hos Hibz-ut Tahrir? Hvorfor bruges lyden af en demonstration sammen med billederne af den tomme gade? Skal det illustrere, at Hibz ut-tahrir ikke har svaret på Muhammads spørgsmål? Eller skal lyden af de mange mennesker mod den tomme vej illustrere, at Muhammad har fundet et fællesskab i en verden, der har afvist ham? side 3 af 8 lærersider

5 inspirationssider ı ı 173 Også i filmen om Ali er der nogle drømmeagtige sekvenser det er især sekvenser, hvor Ali træner. Men her bruges de, i modsætning til de drømmende sekvenser i filmen om Muhammad, til at fremstille en helt anderledes konkret verden. Ali trådte over stregen nogle gange, da han var yngre. Men han kom på ret kurs og tog en uddannelse, selvom han altid har haft det svært med skolen. Han er stærk og kan klare de fleste i en slåskamp, han behøver ikke at bevise sin styrke hverken for sig selv eller andre. Ali er oprigtigt interesseret i, hvordan det skal gå med de mindre ballademagere i klubben. En del af Alis historie foregår ligesom Muhammads fortælling i fortiden og kan derfor ikke illustreres med en konkret billedside, sådan som vi senere skal se det i filmen om Svend Omar. Se eksempelvis på Alis historie ca. to minutter inde i filmen, hvor Ali fortæller, hvad der skete, da han blev taget af politiet med to tasker narkotika. Han tænker på sin far, og på billedsiden ser vi ham i langsom gengivelse gå gennem træningsrummet og hen til en boksebold. Han fortæller, at han fik en dom på to års betinget fængsel, og i næste klip ser vi ham i silhuet i træningsrummet i en hurtig sekvens. Hvorfor er vi i træningsrummet, og hvad vil instruktøren illustrere med det første langsomme filmklip? Hvorfor er det næste filmklip hurtigt? Hvorfor er der ikke lyd på det første klip, men kraftig lyd af Alis vejrtrækning på det andet? Hvilket indtryk af Alis indre kamp sidder vi tilbage med, når vi har set sekvensen? Billedsiden i filmen om Svend Omar er helt anderledes konkret. Filmen starter tidligt om morgenen. Omar er ved at lave kaffe. Han går ud i en stille og tom verden, ligesom Muhammad, men Omar er sammen med lærersider side 4 af 8

6 174 ı ı inspirationssider sin kæreste, og han er på vej på arbejde. Omars historie handler om, hvor svært det var for ham at lægge slagsmål og ballade på hylden og om, hvordan han til sidst tog imod den hjælpende hånd, som tømreren Hans Peter rakte ud til ham. Omar ændrede sit liv med Hans Peters hjælp. Han lagde balladen på hylden og startede på en uddannelse og nu er han snart svend. Det er dét, vi ser på billedsiden: Omar på det arbejde, han er så glad for. I kan arbejde med en sammenligning af billedsproget i de tre film ved at se på de tidligere nævnte eksempler sammen med sekvensen i Svend Omar ca. tre minutter inde i filmen, hvor Omar er sammen med sin vejleder fra teknisk skole. En sådan sammenligning lægger op til en række spørgsmål: Hvad er konkret, og hvad symbolsk? Hvordan er symbolikken i den enkelte film, og hvorfor er netop denne symbolik valgt? Hvad siger de enkelte sekvenser om hovedpersonerne? Hvem er de aktivt handlende i sekvenserne, og hvem er passive? Genrer Dokumentarfilm behøver ikke være ren virkelighedsgengivelse. Det bliver mere og mere almindeligt at blande genrer og fx bruge fiktion i dokumentarfilm eller omvendt at lægge dokumentariske sekvenser ind i fiktionsfilm. Den tyske film Der Untergang om Hitlers sidste dage slutter med et meget effektfuldt interview med Traudl Junge, som var Hitlers privatsekretær og øjenvidne til begivenhederne. Hvis vi troede, filmens handling var en opdigtet historie, får vi hermed en brat opvågning. side 5 af 8 lærersider

7 inspirationssider ı ı 175 Blanding af genrer kan også give et mere nuanceret billede af en person. Det gælder fx i filmen om Khadije. Khadije har et spændende liv; hun spiller teater, holder foredrag og skriver. Hun kæmper en nogle gange ensom kamp for at forene islam og dens bud med alle de ting, hun gerne vil gøre og prøve her i livet. Hendes egne og ikke mindst familiens forventninger til en kommende ægtefælle er store og også så konkrete, at Khadije ikke føler den samme frihed til at eksperimentere som en del af sine jævnaldrende. I filmen ser vi Khadije optræde med en monolog, hvor hun fortæller om de forskellige kærester, hun har haft. Eller har hun? Det får vi aldrig at vide, men alligevel siger filmen en masse om de dilemmaer, mange muslimske piger oplever angående familieliv og kærester. I den sekvens, hvor Khadije fortæller om sine kærester, har fiktionen sneget sig ind i dokumentaren. På den baggrund kan I diskutere, om Khadije mon har haft kærester. Er det sin egen historie, hun fortæller? Eller er det kun delvist hendes egen? Hvilke dele kunne man forestille sig, var hendes egne, og hvilke ikke? Også filmen om Bülent blander genrer på en interessant og sjov måde. Bülent har altid set sig selv i forskellige roller. Han har forestillet sig de muligheder, tilværelsen giver, og drømt om at blive først det ene, så det andet. Dette understreges af animationerne i filmen. Bülent havde det ikke nemt i skolen, han var ikke specielt god til at læse og skrive, men han har altid haft en evne til at bruge det, han er rigtig god til: at snakke, at stille sig frem og at spille roller. Det ser vi i grafikken, men også i hans omgang med børnene, som han fortæller røverhistorier om sig selv. lærersider side 6 af 8

8 176 ı ı inspirationssider Der bliver brugt animationer to steder i filmen om Bülent. Animationerne kan fx bruges til at snakke om, hvordan måden, de er lavet på, spiller sammen med Bülents personlighed. Understreger animationerne hans personlighed? Viser animationerne nye sider af Bülent? Nogle gange fortæller Bülent ting om sig selv, som er rigtige, andre gange er de det ikke. Eleverne kan arbejde med at udpege nogle af de steder, hvor Bülent fortæller historier, og se på, hvorfor han gør det. Hvilken virkning har det? Hvorfor har instruktøren taget de passager med i filmen? Musik Musik er et markant virkemiddel i film. Musikken kan være næsten anonym, så man nærmest ikke opdager og tænker over, at der er lagt musik på. På den måde bruges musikken som en diskret understregning af stemningen i en passage eller af handlingen. Musikken kan også være stemningsskabende; fx uhyggelig, morsom eller sørgelig. Hvis man eksempelvis lægger uhyggelig musik til en scene, der ellers virkede hverdagsagtig og tilforladelig, bliver scenen pludselig uhyggelig. Siden Wagner komponerede sine store operaer, har man også arbejdet med ledemotiver: Hver person har sit eget musikstykke, som siger noget om vedkommendes rolle eller personlighed. Et klassisk eksempel er Ennio Morricones musik til Sergio Leones Once Upon a Time in the West. Også i I 7 sind bruges musikken til at skabe stemninger og til at understrege personernes karakterer. side 7 af 8 lærersider

9 inspirationssider ı ı 177 Serhat en smart fyr med hurtige biler, men han er også et politisk menneske. Det har han taget konsekvensen af og bruger derfor bl.a. noget af sin fritid på frivilligt arbejde med drengene i Asylcentret Kongelunden. De to forskellige sider af Serhat understreges af musikken i filmen, som er hurtig, smart og larmende, når Serhat kører i sin bil, mens den er stille og reflekterende, når Serhat er sammen med drengene på centret. Den samme brug af musikken gør sig gældende i filmen om Anne. Anne er kun i starten af tyverne, men hun har allerede rejst meget og planlægger at køre verden rundt på motorcykel. Men Anne har også en anden side. Hun tænker meget over tro og religion, og hun stiller sig selv de samme spørgsmål, som mennesket har gjort til alle tider: Hvad er meningen med livet, og hvad sker der, når vi dør? Annes udadvendte og indadvendte side afspejles i musikken, som er voldsom og hurtig, når hun taler om motorcykler, og sprød og dæmpet, når hun taler om religion. I kan arbejde med musikken i de to film ved at finde passager med forskellige typer musik og se på, hvornår musikken understreger stemninger eller sider af personernes karakter. I kan også se på, hvornår musikken er stemningsskabende, og hvorfor den er det. lærersider side 8 af 8

10 178 ı ı

11 Elevsider ı ı 179

12 180 ı ı Elevsider Billedsprog: Konkret eller symbolsk? Se starten af filmene Muhammad mit system og Svend Omar og besvar følgende spørgsmål: Begge film starter tidligt om morgenen, men stemningen er forskellig. I den ene film bruges gaderne konkret, og i den anden bruges gaderne symbolsk. Hvorfor bruges gaderne forskelligt i de to film? Hvad vil det sige, at man bruger gaderne konkret eller symbolsk? Hvordan er filmsekvenserne forskellige, og hvilke virkemidler bruger instruktøren til at understrege de to hovedpersoners historie og personlighed? Se klippet fra Ali 2. omgang ca. to minutter inde i filmen, hvor Ali går gennem træningsrummet og hen til en boksebold, og besvar følgende spørgsmål: Bruges klippet konkret eller symbolsk? Hvorfor er vi i træningsrummet, og hvad er det, instruktøren vil illustrere? Hvilket indtryk af Alis indre kamp sidder vi tilbage med, når vi har set sekvensen? Sammenlign billedsproget i de tre film og besvar følgende spørgsmål: Hvad er konkret, og hvad er symbolsk? Hvordan er symbolikken i den enkelte film, og hvorfor er netop denne symbolik valgt? Find en sekvens fra hver film, der siger noget karakteristisk om hovedpersonerne, og fortæl hvorfor side 1 af 1 billedsprog: konkret eller symbolsk?

13 Elevsider ı ı 181 Genrer: Fakta eller fiktion? Se den sekvens i Khadije og kærligheden, hvor Khadije fortæller om sine kærester, og besvar følgende spørgsmål: Er det fakta eller fiktion? Hvorfor bringer instruktøren teaterforestillingen ind i filmen? Er det sin egen historie, Khadije fortæller? Eller er det kun delvist hendes egen? Hvilke dele af historien kunne man forestille sig, var hendes egne, og hvilke ikke? Se også filmen Hvad vi du være Bülent Özdemir? Nogle gange fortæller Bülent historier, men det er ikke på samme måde som Khadije. Hvordan er deres måde at fortælle på forskellig? Udpeg nogle af de steder, hvor Bülent fortæller historier, og besvar følgende spørgsmål: Hvorfor gør han det? Hvilken virkning har det? Hvorfor har instruktøren taget de passager med i filmen? Se på de to sekvenser i Hvad vi du være Bülent Özdemir?, hvor der bliver brugt animationer, og besvar følgende spørgsmål: Hvordan spiller animationerne sammen med Bülents personlighed? Understreger de den? Viser de nye sider af Bülent? genrer: fakta eller fiktion? side 1 af 1

14 182 ı ı Elevsider musik: At skabe en stemning Lyt til musikken i filmene Meningen med Anne og Serhat mandag efter arbejde og besvar følgende spørgsmål: Hvordan bidrager musikken til filmens stemning? Hvornår er musikken hurtig, og hvornår er den stille? Hvorfor tror I, at musikken er henholdsvis hurtig og stille i de forskellige scener? Hvordan understreger musikken hovedpersonernes karakter og personlighed? side 1 af 1 musik: at skabe en stemning

15 Elevsider ı lav jeres egen portræt film ı 183 Her kommer I til at arbejde konkret med alle de ting, vi har gennemgået i det foregående afsnit. I skal dele jer op i grupper på 3-4 personer og vælge én i gruppen, som I vil lave en portrætfilm om. Filmen må vare mellem et og to minutter og skal optages på mobiltelefon. Det er derfor vigtigt, at der i hver gruppe er en, som har en mobiltelefon, der kan optage film. Inden I optager filmen, skal I overveje, hvordan I vil bruge de virkemidler, vi har set på omkring billedsprog og genre. Prøv at finde andre portrætfilm på nettet og se på, hvordan de er lavet. Fx ligger der mange små portrætfilm på YouTube. Når I har set nogle film, skal I først og fremmest overveje, hvad I vil nå at fortælle om jeres hovedperson på den meget korte tid, I har til rådighed. Når det er afklaret, skal I finde ud af, hvordan I vil arbejde med billedsprog og genre. Skal man se hovedpersonen i billedet, mens han/hun fortæller? Skal man se det, hovedpersonen fortæller om, eller skal billedsproget være rent symbolsk? Eller skal det være en blanding? (Havet der bruser, vinden i træerne eller en bil i fart er alle meget brugte symboler, men I kan jo også bruge fantasien og finde på noget helt andet) Det er også vigtigt at finde de rigtige locations, dvs. det sted eller de steder, hvor filmen skal optages lav jeres egen portrætfilm side 1 af 4

16 184 ı ı Elevsider Fakta eller fiktion? I stedet for at lave et interview, hvor jeres hovedperson fortæller om sig selv, kan I også bruge fiktion. Det kan gøres på mange måder: Hovedpersonen fortæller en historie om sig selv, som måske ikke er sand, men som alligevel fortæller noget om, hvilken person han/hun er. Det er det, Bülent og Khadije gør på hver deres måde. I kan også lave en meget simpel animationsfilm ved at affilme tegninger, kollager eller billeder, som kan illustrere hovedpersonens faktuelle eller fiktive fortælling om sig selv. Der er mange muligheder, men lige meget hvilken genre eller hvilket billedsprog I vælger, er der nogle praktiske ting, I skal huske og nogle roller, der skal fordeles, inden I går i gang med at filme. Hovedpersonen i filmen er allerede valgt, så nu skal I vælge: Instruktøren holder styr på, at filmen bliver fortalt på den måde, I har aftalt mht. genre og billedsprog, og sørger for, at de scener, I optager, er, som de skal være. Fotografen skal sørge for, at billederne er i orden. Fx om der er lys nok, og om billederne får den beskæring, I har valgt: Skal det være nærbilleder, totaler eller halvtotaler? Hvis I er fire i gruppen, skal I også vælge en regissør. Det er den person, som sørger for, at I har alle de rekvisitter, dvs. alle de ting, I skal bruge til optagelserne. Hvis I kun er tre i gruppen, må I deles om denne opgave. Der er også nogle praktiske ting, I skal tænke på, når I filmer på mobiltelefon: Husk at lyd og billede bliver optaget samtidig. Derfor har I ikke mulighed for at lægge anden lyd på efterfølgende, som man ellers har, når man klipper filmen efter optagelserne. Da I ikke kan klippe i filmen efterfølgende, skal I også huske at filme alle scener i den rigtige rækkefølge. Alt efter hvor hurtigt I ønsker at skifte scene i jeres film, er der plads til 4-8 scener eller klip på filmen. Derfor skal I lave et storyboard, inden I går i gang med optagelserne. Et storyboard er en kort beskrivelse af hver scene evt. med en tegning af scenen (se ex på næste side): Hvad skal der ske? Eksempel: Hovedpersonen går fra sin hoveddør ud til sin cykel og sætter cykellygter på. Hvad skal han/hun sige? Eksempel: Hovedpersonen fortæller, at han/hun altid går hjemmefra kl. halv otte om morgenen for at cykle til skole. Hvad skal der bruges af rekvisitter? Eksempel: Cykel, skoletaske, cykellygter. side 2 af 4 lav jeres egen portrætfilm

17 Elevsider ı ı 185 lav jeres egen portrætfilm side 3 af 4

18 186 ı ı Elevsider Når det hele er klar, kan I gå i gang med at filme. HUSK at optage scenerne i den rigtige rækkefølge. I kan godt tage en scene om flere gange, hvis I ikke er tilfredse med første take, dvs. optagelse, men husk, at det kun er den seneste scene, ellers er det helt forfra. Det er svært at lægge musik på en film, der optages på mobiltelefon og klippes samtidig med, at den optages. Men I skal alligevel overveje, hvilken musik I vil bruge. Når I viser jeres film for klassen og fortæller om de overvejelser, der ligger bag jeres valg af billedsprog og genre, skal I også spille et stykke af den musik, som I ville have valgt, og fortælle hvorfor. HUSK Hvis man bruger andres (professionelle) musik eller billeder, skal man spørge dem om lov, og man skal betale for at få lov til at bruge det. Dette behøver I ikke at gøre så længe, jeres film kun skal fremlægges i klassen. Men hvis I fx vil lægge jeres film på skolens eller jeres egen hjemmeside eller på YouTube, så må I ikke bruge musik eller billeder, som andre har rettighederne til. side 4 af 4 lav jeres egen portrætfilm

19 syv film om ungdom og identitet I 7 SIND er en undervisningspakke bestående af syv korte dokumentar- og portrætfilm med skriftligt undervisningsmateriale. Målgruppen er elever i udskolingen fra 8. klasse samt de første årgange på ungdomsuddannelserne. I 7 sind handler om ungdom og identitet og om de svære valg, der skal tages af alle unge uanset baggrund. Filmene portrætterer primært unge med etnisk minoritetsbaggrund. Både film og opgavesæt henvender sig dog til alle unge, idet der lægges op til diskussion af overordnede temaer som: Valg af uddannelse Muligheder på arbejdsmarkedet Aktiv deltagelse i det frivillige foreningsliv Livsværdier, tro og traditioner Demokratiske værdier/ekstremisme Undervisningspakken I 7 SIND er udviklet i samarbejde mellem Salaam Film & Dialog og Ministeriet for Børn og Undervisnings Brug for alle unge indsats. Brug for alle unge arbejder for at skabe de bedste forudsætninger for, at unge med etnisk minoritetsbaggrund får en ungdomsuddannelse. Du kan læse mere om Brug for alle unge på brugforalleunge.dk

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet 2 ı ı indhold indhold 4 velkommen til i 7 sind 6 Produktionen 8 Fokus, formål og fagrelevans 16 Til læreren om arbejdet med filmene Ali 2. omgang,

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE

TEMA: #PRIVATLIV. Elevmateriale TEMA: #PRIVATLIV ELEVMATERIALE TEMA: #PRIVATLIV Elevmateriale HVAD HAR DU SAGT OG HVAD HAR JEG HØRT? Når vi kommer i skænderi eller diskussion med vores kæreste, eller en hvilken som helst anden person, kommer vi ofte til at sige eller

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion

Forløb: Oversigt over opgaver. --Mindmap i klassen om motivationer og drivkræfter. Herefter individuel mindmap og parvis refleksion lærersider 23 2. OMGANG OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 24 lærersider Fokus Ali har valgt et håndværksfag. Film og materiale lægger vægt på valget for de unge, der ikke bryder sig om at læse og skrive, men som

Læs mere

The Girl of 672K. Fag: Dansk Klassetrin: Udskolingen (særligt tiltænkt elever i 8. klasse) INTRODUKTION TIL LÆREREN

The Girl of 672K. Fag: Dansk Klassetrin: Udskolingen (særligt tiltænkt elever i 8. klasse) INTRODUKTION TIL LÆREREN The Girl of 672K Fag: Dansk Klassetrin: Udskolingen (særligt tiltænkt elever i 8. klasse) INTRODUKTION TIL LÆREREN The Girl of 672K er en hollandsk film på 18 minutter, der er lavet af instruktøren, Mirjam

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale 360 Undervisningsmateriale Dansk / Drama / Samfundsfag / Billedkunst Elevernes eksemplar E n f o r e s t i l l i n g a f : N i l s P. M u n k, A n d e r s V a l e n t i n u s D a m o g L a r s D a m m

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar ONE-DAY FILM MAKER Lav jeres egen kortfilm på en dag Tirsdag den 10. januar Jeres egne fiktions- eller dokumetarfilm På workshoppen skal I lave film i grupper. Hver gruppe skal skrive, optage og klippe

Læs mere

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år Mærkning / Annoncering Tilladt for alle Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 11 år Tilladt for børn over 15 år Program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever

Læs mere

Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsforløb til udskolingen FORLAG Undervisningsforløb til udskolingen Til døden os skiller en kortfilm af Martin og Michael Vrede Nielsen En lyd siger mere end 24 billeder. I sekundet. Af Anders Beier Stokkebæk Til døden os skiller

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

13 / LAV EN LILLE FILM

13 / LAV EN LILLE FILM 13 / LAV EN LILLE FILM Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på billeder, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. De nedenstående aktiviteter er

Læs mere

En aften i Hollywood

En aften i Hollywood En aften i Hollywood På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Med musikken ind i filmens verden Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Sammen med orkestret skal vi på en tur ind i filmens verden.

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

At få fortællinger til at arbejde med børn

At få fortællinger til at arbejde med børn At få fortællinger til at arbejde med børn Af Jacob Folke Rasmussen. Konsulent og foredragsholder i Narrativt Selskab Artiklen indgår i undervisningsmaterialet Lindgren, leg og livsmod", udgivet af de

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Det er helt ok, at bede folk vise/gentage det, som de lige gjorde før, for kameraet, så I får mulighed for at optage fra flere vinkler.

Det er helt ok, at bede folk vise/gentage det, som de lige gjorde før, for kameraet, så I får mulighed for at optage fra flere vinkler. Optagelse af dokumentarfilm hvordan gør man det Når I optager en dokumentarfilm, kan I aldrig være helt sikre på, hvad der kommer til at ske. Alligevel skal I forsøge at planlægge mest muligt på forhånd

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X ANIMATION - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X animation består af: Et produktionsværktøj, hvor man optager billeder, lyd og klipper filmen færdig Film om animationsteknikker

Læs mere

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet.

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet. HUSET OVERFOR Filminfo: Instruktør: Ask Hasselbalch, Four Hands Film / Filmværkstedet, 2009. Filmens historie: I 'Huset overfor' udfordrer to drenge hinanden til at gå på opdagelse i det uhyggelige hus

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

07/KLIP EN HISTORIE præmateriale 1 lærer

07/KLIP EN HISTORIE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på klip af film, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter er også

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

1 dags optagelse, 2 kameraer. 3 unge i tyverne: 1 pige, fyr1, fyr2, og 1 tjener.

1 dags optagelse, 2 kameraer. 3 unge i tyverne: 1 pige, fyr1, fyr2, og 1 tjener. 1 Video til Komm IT: Titel: CAFE LØVE Location: Optagelse: Medvirkende: Løves bogcafe, Århus. 1 dags optagelse, 2 kameraer 3 unge i tyverne: 1 pige, fyr1, fyr2, og 1 tjener. Skuespillere: Produktion: Instruktør:

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk

Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfudk Side 1 af 5 Tema: mobning, sammenhold og venskab Fag: dansk Målgruppe: indskolingen Produceret af Nordisk film Udsendelses år: 2005 Varighed: 65 min. Filmen, Fuglekrigen i kanøfleskoven, handler om to

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Nævn nogle af byerne i vikingetidens Danmark. Find byerne på et landkort. Hvorfor er de placeret, hvor de er?

Nævn nogle af byerne i vikingetidens Danmark. Find byerne på et landkort. Hvorfor er de placeret, hvor de er? UNDERVISNINGSMATERIALE Fag: Historie, Dansk Niveau: 3.-7. klasse Emne: Filmens temaer RIPA Skoletjenesten Ribe VikingeCenter Opgave 1: Vikingetiden Hvor og hvornår foregår filmen? Sæt årstal på vikingetiden.

Læs mere

Lommefilmkonkurrence:

Lommefilmkonkurrence: Lommefilmkonkurrence: Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen Sluk Solariet.

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet velkommen 1 Undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet 2 indhold indhold 4 velkommen til i 7 sind 6 Produktionen 8 Fokus, formål

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

Titel: Blæsten har så travlt i dag. Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Titel: Blæsten har så travlt i dag. Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Tema: Rim og remser Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Søren Eppler har i denne musikvideo sat musik til Halfdan Rasmussens tekst: BLÆSTEN HAR SÅ TRAVLT I DAG I musikvideoen følger vi en dreng gennem

Læs mere

Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA).

Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Efteruddannelsestur til International Documentary Festival Amsterdam (IDFA). Sine Marianne Christensen Klipper DR Danmark Tidsperiode: 22.-25. november 2012 Formål: Hvert år i november omdannes Amsterdams

Læs mere

SmartDox film om Middelalderen

SmartDox film om Middelalderen SmartDox film om Middelalderen v. Kasper Bøg Undervisningsforløb for 6. 10. klasse Odense Bys Museer, 2012 Indhold Introduktion... 2 Forløb... 3 Research og inspiration... 4 Lidt om Dokumentarfilm... 4

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det?

Elevark. Line Line udtrykker, at der aldrig er nogen, der har talt med hende om hendes overvægt. Hvad tror du er grunden til det? Individuelt arbejde Besvar så mange spørgsmål, som du kan nå. Du kan vælge de mest interessante spørgsmål først det er ikke vigtigt, at du når alle spørgsmålene, men at du får tænkt over, hvad filmen betyder

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Nedenstående aktiviteter er også beskrevet på elevark, der kan benyttes direkte på computeren eller printes som hand outs. NB: Det er meget vigtigt, at I færdiggør opgaverne

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Mig og min familie på ipadén. Målgruppe: klasse dansk og matematik

Mig og min familie på ipadén. Målgruppe: klasse dansk og matematik Formål: Primært at gennemføre it understøttende undervisning samt afprøve ipad i 1. 2. klasse med dansk- og matematikfaglige delmål. Der må aftales om eleven kun må bruge ipaden på skolen, eller der også

Læs mere

04/KIG I KAMERAET præmateriale 1 lærer

04/KIG I KAMERAET præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på billeder, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter er også

Læs mere

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD Film-i-Kufferten // 4-6-årige Børn i dagtilbud får nu med Film i Kufferten mulighed for at lave små tegnefilm vha. webcam og ipad. Der er plads til to grupper á

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser bag materialet. 2. Ideer til arbejdet med film på de yngste klassetrin

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser bag materialet. 2. Ideer til arbejdet med film på de yngste klassetrin Dagens program 1. Didaktiske overvejelser bag materialet 2. Ideer til arbejdet med film på de yngste klassetrin 3. Undervisningsforslag til fire film: - Lauges kat - Ernst i svømmehallen -Huler - Lille

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Mediefag C Bente Hansen

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Forløb: Oversigt over opgaver

Forløb: Oversigt over opgaver lærersider 41 OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 42 lærersider Fokus Filmen om Omar handler om at kæmpe for det, man vil også når det er at finde en praktikplads! Opgavematerialet har bl.a. fokus på vigtigheden

Læs mere

Analyse af og undervisning i og med filmen

Analyse af og undervisning i og med filmen Analyse af og undervisning i og med filmen 1. Arbejde i teams omkring analyse af filmen CL-strukturen ekspert-puslespil 2. Genren ungdomsfilm definition i forhold til Supervoksen 3. Teamdrøftelse af undervisningsmaterialet

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Filmens byggesten - fortsat

Filmens byggesten - fortsat Filmens byggesten - fortsat Sekvens en række af scener, der er bundet sammen af en fælles idé eller et afrundet handlingsforløb. - Overholder kun handlingens enhed (ikke tid og sted). - Har ofte en begyndelse,

Læs mere

TANKE-EKSPERIMENTER:

TANKE-EKSPERIMENTER: TANKE-EKSPERIMENTER: Samfundsfilosofisk og etisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 2 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet

undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet velkommen 1 Undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet 2 indhold indhold 4 velkommen til i 7 sind 6 Produktionen 8 Fokus, formål

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

undervisningsmateriale til

undervisningsmateriale til Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 186 Offentligt undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet velkommen 1 Undervisningsmateriale til syv film om ungdom og identitet

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Du skal se en film med en god historie: Elefantens cykel

Du skal se en film med en god historie: Elefantens cykel Du skal se en film med en god historie: o Elefantens cykel Elefanten ønsker sig en cykel. Tegn en sej cykel: Fortæl eleverne, at filmen, I skal se, handler om en elefant, der ønsker sig en cykel. Hvad

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN SKILLEVEJ TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet. Brug mikrositet sikkertrafik.dk/skillevej,

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere