Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1"

Transkript

1 Fejlmeddelelser Side 1 af

2 Indhold 1 Indledning Fejl fra OIOREST-snitflade Service EnkeltforsendelseOpret Service ForsendelseTilbagekald Service MasseforsendelseOpret Service ForsendelserOpret Service TransaktionslogForsendelseHent Service TransaktionslogForsendelserHent Service TransaktionslogMasseforsendelseHent Service ForsendelsesTyperHent Service KanalvalgHent Den samlede fejlliste Fejl, som kan forekomme i transaktionsloggen Fejl, som kan forekomme i decentralt Advarsler Certifikat håndtering Kald af webservice fra decentral til central Kald til database Håndtering af konfigurationsparametre Håndteringen af print filer der venter på afsendelse Håndtering af masterdata Overordnet styring af tråde i service Testdata generator Synkroniseringen af LDAP brugere og roller Sikkerhed (SSL) Side 2 af

3 1 Indledning Formålet med dette dokument er at understøtte, at myndigheder og deres afsendersystemleverandør kan fejlsøge og vedligeholde deres afsendersystemer. Et afsendersystem vil typisk anvende OIOREST-snitfladen til at fremsende forsendelser enten som enkeltforsendelser eller masseforsendelser. Derudover vil fagsystemet formentlig også anvende en række støtte services f.eks. til hent af forsendelsestyper og til hent af transaktionsloggen, for nærmere beskrivelse se System til system grænsefladebeskrivelse. For at understøtte fejldiagnosticering indeholder dette dokument samtlige fejlmeddelelser de individuelle services kan returnere, samt en beskrivelse af fejlhåndteringen for hver fejl. Derudover indeholder dokumentet de forretningsmæssige fejl, der kan returneres ved kald til transaktionsloggen, dvs. de fejl der kan opstå efter den initielle synkrone validering, der foretages i forbindelse med servicekaldet. Side 3 af

4 2 Fejl fra OIOREST-snitflade Fremgangsmåden for fejlrapportering er den samme som ved REST interfacet ved eksempelvis digital post, og fremgangsmåden følger retningslinjerne i publikationen OIOREST i praksis (http://oiorest.dk/downloads/oiorest%20i%20praksis.pdf). Fejl rapporteres derfor på to niveauer. Første niveau er HTTP retur koden i det response man modtager. Her vil som i al anden HTTP kommunikation gælde følgende : 2XX success (hvor 200 er OK) 400+ fejl Succes Hvis man modtager et HTTP succes-svar indikerer det, at transaktionen er gået godt. Man kan derfor forvente en struktur i responset i de tilfælde, hvor dette er relevant (f.eks ved en søgning) Fejl Hvis et response indeholder en HTTP returkode på 400 eller derover indikerer det en fejl situation, hvor der vil kunne returneres en REST fejlrepræsentation, som beskriver fejlen. Som et eksempel herpå vises her fejlsvaret, hvis man forsøger oprette en enkeltforsendelse med en AfsendelsesIdentifikator, der allerede er modtaget af Strålfors Connect: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <StandardRetur xmlns="urn:oio:sagdok:2.0.0"> <StatusKode>1212</StatusKode> <FejlbeskedTekst> AfsendelseIdentifikator allerede modtaget </FejlbeskedTekst> </StandardRetur> Repræsentation Side 4 af

5 I de efterfølgende afsnit beskrives de fejl, der returneres af de individuelle services kan returnere, samt en beskrivelse af fejlhåndteringen for hver fejl. Overskriften viser, hvilken service der er tale om. 2.1 Service EnkeltforsendelseOpret Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering 1002 Uventet systemfejl Kontakt supporten Afsendersystem kunne ikke findes Tilslutningsaftalen for afsendersystemet er ikke godkendt. Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Afsendersystem har ikke en godkendt aftale. Hvis aftalen allerede er indgået, så kontakt Skemafejl i afsendt besked. Xml en skal overholde XSD skemaet Forsendelse type kunne ikke findes 1112 Forsendelsestypen har ikke en gyldig version Det angivne ForsendelsesTypeID passer ikke med default forsendelsestypen, der er låst på afsendersystemet Forsendelsestype ikke angivet, og der er ikke angivet en default forsendelsestype på afsendersystemet Den anvendte forsendelsestype på forsendelsen findes ikke i Strålfors Connect. Benyt en anden forsendelsestype og send forsendelsen igen. Eller kontakt support, hvis forsendelsestypen burde eksistere. Tjek i administrationsportalen, at den angivne forsendelsestype har en gyldig version. Forsendelsestypen er låst på afsendersystem. Find den låste forsendelsestype i administrationsportalen og angiv denne eller undlad at angive forsendelsestypeid. Send forsndelsen igen. Angiv forsendelsestype eller opsæt en defaultforsendelses på afsendersystemet i administrationportalen JMS fejler Intern fejl i Strålfors Connect. Kontakt venligst supporten Indholdet i StreetBuildingIdentifier kan ikke fortolkes som husnummer og bogstav 1211 SideKvantitet skal angives når meddelelsen kommer fra PrinterApp. Husnummer og bogstav kan ikke fortolkes til et nummer og et bogstav. Tjek at husnummer og bogstav er angivet korrekt. Fejlbesked, der kun gælder printerapplikationer. Side 5 af

6 AfsendelseIdentifikator allerede modtaget Landekoden skal indeholde en valid Landekode. Landekode <xxxx> er ikke valid Modtageradressen skal indeholde et validt dansk postnummer, hvis modtager adressen er dansk. Postnummer <xxxx> er ikke et validt dansk postnummer Struktureret modtager adresse skal have dansk landekode En adresse skal være angivet i ModtagerAdresse, når PaatrykModtagerAdresseIndikator er sat til true AfsendelsesDatoTid må højst være 5 dage ud i fremtiden 1244 Filen overstiger 50 MB og kan derfor ikke modtages Der forsøges at oprette forsendelser til en Masseforsendelse, der har status lukket eller masseforsendelsen findes ikke. Det id, der er angivet på Forsendelsen er allerede modtaget af Strålfors Connect. Angiv et andet id eller kontakt support. Landekoden overholder ikke standarden i XMLschemaet. Ret op og send igen. Angiv et dansk postnummer for modtager. Angiv dansk landekode for modtager Sæt PaatrykModtagerAdresseIndikator til false eller angiv adresse på modtaget (struktureret eller ustruktureret). For at kunne sende til digital post må AfsendelsesDatoTid højst være 5 dage ud i fremtiden. Ret dato til en tidligere dato eller afvendt med at sende forsendelsen. Den samlede XML, der forsøges afleveret er større end 50 MB. Der forsøges at oprette forsendelser til en Masseforsendelse, der har status lukket. Opret en ny masseforsendelse eller send forsendelsen som enkeltforsendelse Der må ikke oprettes en forsendelse, der er del af en masseforsendelse med reference til en forsendelsestype, der er i test Der er ikke angivet materiale for test-afsendersystem til digital post 1254 Landekodeidentifikationsskemaet er ukendt. Kun Anvend en forsendelsestype der ikke er i test. Når en forsendelsestype er i test skal der være angivet et defafult materiale for testafsendersystem til digital post. Angiv materiale under myndighed på admininistrationsportalen. Anvend landekode ISO 3166 ALPHA 2 eller Side 6 af

7 ISO_3166_ALPHA_2 og ISO_3166_ALPHA_3 er tilladt Hastebrev kan ikke sendes som economique eller bulkmail 1280 Den angivne produktionsplan (AllokeringsID) eksisterer ikke for forsendelsestypen (ForsendelsesTypeID). ALPHA 3. Angiv en anden postkategori for forsendelsen. Postkategorien kan være Prioritaire, Rekommanderet, Rekommanderet med modtagerbevis eller Forkyndelse. Tjek at produktionsplan og tilhørende forsendelsestype i Administrationsportalen, og angiv de korrekte værdier Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.2 Service ForsendelseTilbagekald Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering Afsendersystem kunne ikke findes 1012 Tilslutningsaftalen for afsendersystemet er ikke godkendt/gyldig. Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Afsendersystem har ikke en godkendt aftale. Hvis aftalen allerede er indgået, så kontakt Forsendelsen findes ikke AfsendelsesID et refererer til en forsendelse, der ikke er oprettet i Strålfors Connect. Tjek at Side 7 af

8 AfsendelsesID er korrekt Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.3 Service MasseforsendelseOpret Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering 1002 Uventet systemfejl Kontakt supporten Afsendersystem kunne ikke findes Forsendelsestypen hører ikke til det angivne afsendersystem Tilslutningsaftalen for afsendersystemet er ikke godkendt. Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Den anvendte forsendelsestype på forsendelsen kan ikke anvendes af det system, der er anvendt til at oprette forsendelsen (fx printerapplikationen). Benyt en anden forsendelsestype og send forsendelsen igen. Eller kontakt support, hvis forsendelsestypen burde høre til det angivne afsendersystem. Afsendersystem har ikke en godkendt aftale. Hvis aftalen allerede er indgået, så kontakt Skemafejl i afsendt besked. Xml en skal overholde XSD skemaet Forsendelse type kunne ikke Den anvendte forsendelsestype på forsendelsen findes ikke i Strålfors Connect. Side 8 af

9 findes 1112 Forsendelsestypen har ikke en gyldig version Det angivne ForsendelsesTypeID passer ikke med default forsendelsestypen, der er låst på afsendersystemet Indholdet i StreetBuildingIdentifier kan ikke fortolkes som husnummer og bogstav 1210 Den valgte masseforsendelse findes ikke eller den er allerede lukket Landekoden skal indeholde en valid Landekode. Landekode <xxxx> er ikke valid AfsendelsesDatoTid må højst være 5 dage ud i fremtiden 1248 Der må ikke oprettes en masseforsendelse, med reference til en forsendelsestype, der er i test Landekodeidentifikationsskemaet er ukendt. Kun ISO_3166_ALPHA_2 og ISO_3166_ALPHA_3 er tilladt Hastebrev kan ikke sendes som economique eller bulkmail 1280 Den angivne produktionsplan (AllokeringsID) eksisterer ikke for forsendelsestypen (ForsendelsesTypeID). Benyt en anden forsendelsestype og send forsendelsen igen. Eller kontakt support, hvis forsendelsestypen burde eksistere. Tjek i administrationsportalen, at den angivne forsendelsestype har en gyldig version. Forsendelsestypen er låst på afsendersystem. Find den låste forsendelsestype i administrationsportalen og angiv denne eller undlad at angive forsendelsestypeid. Send forsndelsen igen. Husnummer og bogstav kan ikke fortolkes til et nummer og et bogstav. Tjek at husnummer og bogstav er angivet korrekt. Tjek om masseforsendelseidet er korrekt. Angiv andet masseforsendelsesid og send igen. Landekoden overholder ikke standarden i XMLschemaet. Ret op og send igen. For at kunne sende til digital post må AfsendelsesDatoTid højst være 5 dage ud i fremtiden. Ret dato til en tidligere dato eller afvendt med at sende forsendelsen. Anvend en forsendelsestype der ikke er i test. Anvend landekode ISO 3166 ALPHA 2 eller ALPHA 3. Angiv en anden postkategori for forsendelsen. Postkategorien kan være Prioritaire, Rekommanderet, Rekommanderet med modtagerbevis eller Forkyndelse. Tjek at produktionsplan og tilhørende forsendelsestype i Administrationsportalen, og angiv de korrekte værdier. Side 9 af

10 Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.4 Service ForsendelserOpret Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering Afsendersystem kunne ikke findes Tilslutningsaftalen for afsendersystemet er ikke godkendt Filen overstiger 50 MB og kan derfor ikke modtages Der forsøges at oprette forsendelser til en Masseforsendelse, der har status lukket eller masseforsendelsen findes ikke. Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Afsendersystem har ikke en godkendt aftale. Hvis aftalen allerede er indgået, så kontakt Returneres ved oprettelse af flere forsendelser (samling af ForsendelseI er). Den samlede XML, der forsøges afleveret er større end 50 MB. Slet en eller flere forsendelser (ForsendelseI) i XML-strukturen. Der forsøges at oprette forsendelser til en Masseforsendelse, der har status lukket. Opret en ny masseforsendelse eller send forsendelsen som enkeltforsendelse Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, Side 10 af

11 så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.5 Service TransaktionslogForsendelseHent Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering Afsendersystem kunne ikke findes Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Forsendelsen findes ikke AfsendelsesID et refererer til en forsendelse, der ikke er oprettet i Strålfors Connect. Tjek at AfsendelsesID er korrekt Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Side 11 af

12 MOCES eller FOCES certifikat. Tjek hvilket 2.6 Service TransaktionslogForsendelserHent Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering Afsendersystem kunne ikke findes Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Skemafejl i afsendt besked. Xml en skal overholde XSD skemaet Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.7 Service TransaktionslogMasseforsendelseHent Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering Afsendersystem kunne ikke findes Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Skemafejl i afsendt besked. Xml en skal overholde XSD skemaet Den valgte masseforsendelse Tjek om masseforsendelseidet er korrekt. Angiv korrekt masseforsendelsesid og send Side 12 af

13 findes ikke igen Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.8 Service ForsendelsesTyperHent Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering Afsendersystem kunne ikke findes Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Side 13 af

14 Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.9 Service KanalvalgHent Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering 1002 Uventet systemfejl Kontakt supporten Afsendersystem kunne ikke findes Forsendelsestypen hører ikke til det angivne afsendersystem Tilslutningsaftalen for afsendersystemet er ikke godkendt Forsendelse type kunne ikke findes 1112 Forsendelsestypen har ikke en gyldig version Parameter, som er låst på forsendelsestypen, er oprettet med en anden værdi, end den der er angivet på forsendelsestypen. Parameter: [parameternavn]. Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Den anvendte forsendelsestype på forsendelsen kan ikke anvendes af det system, der er anvendt til at oprette forsendelsen (fx printerapplikationen). Benyt en anden forsendelsestype og send forsendelsen igen. Eller kontakt support, hvis forsendelsestypen burde høre til det angivne afsendersystem. Afsendersystem har ikke en godkendt aftale. Hvis aftalen allerede er indgået, så kontakt Den anvendte forsendelsestype på forsendelsen findes ikke i Strålfors Connect. Benyt en anden forsendelsestype og send forsendelsen igen. Eller kontakt support, hvis forsendelsestypen burde eksistere. Tjek i administrationsportalen, at den angivne forsendelsestype har en gyldig version. Tjek forsendelsestypen i administrationsportalen og angiv en værdi, der er tilladt ift. forsendelsestypen Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Kontakt supporten Side 14 af

15 Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket 2.10 Den samlede fejlliste Fejlkode http Beskrivelse Fejlhåndtering 1002 Uventet systemfejl Kontakt supporten Afsendersystem kunne ikke findes Forsendelsestypen hører ikke til det angivne afsendersystem Tilslutningsaftalen for afsendersystemet er ikke godkendt/gyldig Skemafejl i afsendt besked.([vejledning]) Afsendersystem kendes ikke af Strålfors Connect. Hvis aftale er indgået, så kontakt Den anvendte forsendelsestype på forsendelsen kan ikke anvendes af det system, der er anvendt til at oprette forsendelsen (fx printerapplikationen). Benyt en anden forsendelsestype og send forsendelsen igen. Eller kontakt support, hvis forsendelsestypen burde høre til det angivne afsendersystem. Afsendersystem har ikke en godkendt aftale. Hvis aftalen allerede er indgået, så kontakt Xml en skal overholde XSD skemaet Forsendelsestypen findes ikke Den anvendte forsendelsestype på forsendelsen findes ikke i Strålfors Connect. Benyt en anden forsendelsestype og send forsendelsen igen. Eller kontakt support, hvis forsendelsestypen burde eksistere Forsendelsestypen har ikke en Tjek i administrationsportalen, at den angivne Side 15 af

16 gyldig version Det angivne ForsendelsesTypeID passer ikke med default forsendelsestypen, der er låst på afsendersystemet Forsendelsestype ikke angivet, og der er ikke angivet en default forsendelsestype på afsendersystemet forsendelsestype har en gyldig version. Forsendelsestypen er låst på afsendersystem. Find den låste forsendelsestype i administrationsportalen og angiv denne eller undlad at angive forsendelsestypeid. Send forsndelsen igen. Angiv forsendelsestype eller opsæt en defaultforsendelses på afsendersystemet i administrationportalen JMS fejler Intern fejl i Strålfors Connect. Kontakt venligst supporten Meddelelsen findes ikke AfsendelsesID et refererer til en forsendelse, der ikke er oprettet i Strålfors Connect. Tjek at AfsendelsesID er korrekt Meddelelse ugyldig ([vejledning]) Opstår fx når id i URI og XML ikke er ens. Ret op så IDerne er ens og send igen Den valgte masseforsendelse findes ikke eller den er allerede lukket 1211 SideKvantitet skal angives når meddelelsen kommer fra PrinterApp AfsendelseIdentifikator allerede modtaget Den valgte masseforsendelse findes ikke 1216 Parameter, som er låst på forsendelsestypen, er oprettet med en anden værdi, end den der er angivet på forsendelsestypen. Parameter: [parameternavn] Landekoden skal indeholde en valid Landekode. Landekode <xxxx> er ikke valid Modtageradressen skal indeholde et validt dansk postnummer, hvis Tjek om masseforsendelseidet er korrekt. Angiv andet masseforsendelsesid og send igen. Fejlbesked, der kun gælder printerapplikationer. Det id, der er angivet på Forsendelsen er allerede modtaget af Strålfors Connect. Angiv et andet id eller kontakt support. Tjek om masseforsendelseidet er korrekt. Angiv korrekt masseforsendelsesid og send igen. Tjek forsendelsestypen i administrationsportalen og angiv en værdi, der er tilladt ift. forsendelsestypen. Landekoden overholder ikke standarden i XMLschemaet. Ret op og send igen. Angiv et dansk postnummer for modtager. Side 16 af

17 modtager adressen er dansk. Postnummer <xxxx> er ikke et validt dansk postnummer Struktureret modtager adresse skal have dansk landekode En adresse skal være angivet i ModtagerAdresse, når PaatrykModtagerAdresseIndikator er sat til true BrugerNavn skal være angivet, når PatrykBrevDatoIndikator er sat til true AfsendelsesDatoTid må højst være 5 dage ud i fremtiden Filen overstiger 50 MB og kan derfor ikke modtages Der forsøges at oprette forsendelser til en Masseforsendelse, der har status lukket eller masseforsendelsen findes ikke. Angiv dansk landekode for modtager Sæt PaatrykModtagerAdresseIndikator til false eller angiv adresse på modtaget (struktureret eller ustruktureret). Sæt PaatrykBrevDatoIndikator til false eller angiv BrugerNavn. For at kunne sende til digital post må AfsendelsesDatoTid højst være 5 dage ud i fremtiden. Ret dato til en tidligere dato eller afvendt med at sende forsendelsen. Returneres ved oprettelse af flere forsendelser (samling af ForsendelseI er). Den samlede XML, der forsøges afleveret er større end 10 MB. Slet en eller flere forsendelser (ForsendelseI) i XML-strukturen. Der forsøges at oprette forsendelser til en Masseforsendelse, der har status lukket. Opret en ny masseforsendelse eller send forsendelsen som enkeltforsendelse Der må ikke oprettes en forsendelse, der er del af en masseforsendelse med reference til en forsendelesestype, der er i test Der må ikke oprettes en masseforsendelse, med reference til en forsendelsestype, der er i test Der er ikke angivet materiale for test-afsendersystem til digital post Anvend en forsendelsestype der ikke er i test. Anvned en forsendelsestype der ikke er i test. Når en forsendelsestype er i test skal der være angivet et defafult materiale for testafsendersystem til digital post. Angiv materiale under myndighed på admininistrationsportalen. Side 17 af

18 1254 Landekodeidentifikationsskemaet er ukendt. Kun ISO_3166_ALPHA_2 og ISO_3166_ALPHA_3 er tilladt Hastebrev kan ikke sendes som economique eller bulkmail 1280 Den angivne produktionsplan (AllokeringsID) eksisterer ikke for forsendelsestypen (ForsendelsesTypeID). Anvend landekode ISO 3166 ALPHA 2 eller ALPHA 3. Angiv en anden postkategori for forsendelsen. Postkategorien kan være Prioritaire, Rekommanderet, Rekommanderet med modtagerbevis eller Forkyndelse. Tjek at produktionsplan og tilhørende forsendelsestype i Administrationsportalen, og angiv de korrekte værdier Intet klient certifikat medsendt Medsend certifikat. Hvis certifikat er medsendt, så kontakt support Ingen adgang Der er medsendt et andet certifikat, end det der er blvet angivet ved oprettelse af afsendersystenmetet. Kontakt supporten Certifikatet er blevet revokeret. Certifikatet er blevet revokeret. Tjek hvilket Certifikatet er ikke gyldigt. Certifikatetet er ikke fyldigt. Tjek hvilket Certifikatet er ikke et VOCES, MOCES eller FOCES certifikat. Der anvnedes at andet certifikat, end de tilladte certifikat-typer (VOCES, MOCES og FOCES). Tjek hvilket Side 18 af

19 3 Fejl, som kan forekomme i transaktionsloggen Ved modtagelse af en forsendelse i Strålfors Connect snitfladen foretages en synkron validering, der kan returnere en fejl. Disse er beskrevet i foregående afsnit under den enkelte service henholdsvis MasseforsendelseOpret og EnkeltforsendelseOpret. Hvis den synkrone validering er succesfuld, påbegynder Strålfors Connect behandlingen af forsendelsen. Her foretages der bl.a. et kanalvalg i forhold til opsatte præferencer, der foretages en validering af værdier i forhold til forsendelsestypen, der foretages evt. påtryk, og der beregnes en pris for forsendelsen. Hvis alle valideringer og beregninger er succesfulde, sker der herefter en fremsendelse af forsendelsen til enten Digital Post løsningen eller til print og kuvertering hos Strålfors. Hvis en validering eller en beregning ikke er succesfuld, opstår der en fejl. Denne fejl gemmes i transaktionsloggen og vil betyde at forsendelsen ikke fremsendes, og dermed ikke vil nå frem til modtageren. Det vil derfor være nødvendigt at rette fejlen enten i opsætningen (f.eks. på forsendelsestypen i administrationsportalen) eller i selve forsendelsen fra fagsystemet, og fremsende forsendelsen igen. Hvis der opstår en fejl i fremsendelse til enten Digital Post løsningen eller til print og kuvertering hos Strålfors vil fejlen ligeledes blive gemt i transaktionsloggen. Sådanne fejl vil typisk skyldes tekniske problemer f.eks. forkert opsætning af den Digitale Post Løsning e.l. Generelle validerings- og berigelsesfejl: Fejlkode Fejltekst Fejlhåndtering 1006 Uventet systemfejl Kontakt support 1208 Meddelelsen indeholder et bilag med en filtype som ikke er brugbar til den valgte kanal 1215 Parameter, som er krævet på forsendelsestypen, er oprettet uden værdi. Parameter: [parameternavn] Parameter, som er låst på forsendelsestypen, er oprettet med en anden værdi, end den der er angivet på forsendelsestypen. Parameter: [parameternavn 1217 Parameter, der er angivet med et udfaldsrum på forsendelsestypen, er oprettet med en værdi, der ikke er Til forsendelser til fysisk post, kan der kun medsendes bilag med formatet PDF. Alle typer af bilag kan sendes til digital post. Tjek at de vedhæftede bilag har det korrekte format. Der er en parameter på forsendelsen, der mangler en værdi. Tilføj værdi på forsendelsen og send igen. En parameter på forsendelsestypen er låst til en bestemt værdi. På forsendelsen har man forsøgt at give parameteren en anden værdi. Ret op sådan parameteren på forsendelsen har samme værdi som parameteren på forsendelsestypen. Send forsendelsen igen. På forsendelsestypen har parameteren et udfaldsrum som fx simplex/duplex, der kan have værdierne sort/hvid og farve i værdilisten. På parameteren på forsendelsen er der givet en anden værdi, end Side 19 af

20 indeholdt i udfaldsrummet. Parameter: [parameternavn] Kanal på forsendelse er ikke tilladt på forsendelsestypen 1239 Forsendelsen vejer mere end 2000 g 1252 Forsendelsen kan ikke sendes via de kanaler, der er angivet på forsendelsestypen. Kanalen med første prioritet på forsendelsestypen fejler med følgende:[fejlkode, Fejltekst] værdilisten på forsendelsestypen angiver (fx blå ). Ret op sådan den angivne værdi i parameteren på forsendelsen indgår i værdilisten på forsendelsen. Send forsendelsen igen. Ret kanalen i forhold til de tilladte kanaler på forsendelsestypen og send igen. Forsendelsen er for tung til at kunne sendes som fysisk post. Overvej at sende som digital post. Der mangler oplysninger for at forsendelsen kan sendes med en af de angivne kanaler på forsendelsestypen. For digital post skal følgende være angivet: CPR/CVR på modtager Materiale Titel på forsendelsen For fysisk post skal følgende oplysninger være angivet: Kuverttype (C4, C5 eller MA) Farve/SortHvid Simplex/duplex Postkategori (Prioritaire, Economique, Bulk, Forkyndelse, Rekommanderet eller Rekommanderet med modtagerbevis) Formatet på bilag skal være PDF Hvis der er tale om forsendelse baseret på en brevspecifikation, skal der være angivet lande kode samt postnummer, hvis der er tale om en dansk adresse Hastebrev kan ikke sendes som economique eller bulkmail 1500 URL bilag kunne ikke hentes [URL] Angiv en anden postkategori for forsendelsen. Postkategorien kan være Prioritaire, Rekommanderet, Rekommanderet med modtagerbevis eller Forkyndelse. Det angivne URL-bilag kunne ikke downloeades. Tjek om URL referer til bilag, og om det kan downloades og forsøg igen. Side 20 af

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1

Den Gode Webservice. version 1.1, 1-7-2008 W 1 Den Gode Webservice version 1.1, 1-7-2008 W 1 Indhold Introduktion...3 Anvendte standarder...4 Internationale standarder...5 Nationale standarder...6 Namespaces...6 Grundlæggende arkitektur...6 Kommunikationsmodel...7

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.2 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 3 Logfil... 3 Backup... 3

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Arkitektur og design for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Arkitektur af SOSI-GW... 2 Intern arkitektur... 2 Tilstandsdeling imellem clustermedlemmer... 2 Versionsstyring af

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere