Digital post Integration for virksomheder Via sikker og REST Version 6.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4"

Transkript

1 Digital post Integration for virksomheder Via sikker og REST Version 6.4 1

2 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL FORSENDELSE GENNEMLØBER 5 G.1.3 METADATA (ATTENTIONFORMAT / SAGDOKUMENT) 6 G.1.4 FYSISK STØRRELSE PÅ POST 7 G.1.5 KONFIGURATION SLÅR IGENNEM FOR BÅDE OFFENTLIGE OG PRIVATE AFSENDERE 8 G.2 AUTOMATISK VIDERESENDELSE 8 G.2.1 INDHOLDET DER FREMSENDES 8 G.2.2 KONFIGURATION AF AUTOMATISK VIDERESENDELSE 8 G.3 SYSTEMINTEGRATION VIA WEBSERVICE 9 G.3.1 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. G KVITTERING FOR MODTAGELSE / IDEMPOTENT 9 G GENUDSENDELSESMEKANISME VED SERVICEVINDUE 9 G RESSOURCEOVERSIGT 10 G.3.2 EKSEMPEL PÅ XML 11 G.3.3 XSD-SKEMAER OG TEGNSÆT 11 G.3.4 KONFIGURATION AF WEBSERVICE 12 G.3.5 SIKKERHED 12 G.3.6 FREMSENDELSE AF TESTMEDDELELSE TIL SERVICEN SOM URL EN PEGER PÅ 13 G.3.7 REFERENCEIMPLEMENTERING 13 G.3.8 OPERATIONER 14 G MODTAG EN FORSENDELSE 14 G.3.9 RESSOURCER 15 G MEDDELELSE 15 G VEDHAEFTNINGSAMLING 16 G VEDHAEFTNING 16 Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 2

3 Versionshistorik Version Udgivelsesdato Ændringer 6.4 Første udgivelse. Vejledningen er blevet til på baggrund af snitfladen REST Afhentningssystem, hvor alt vedrørende hvordan virksomheder kan modtage post fra indbakken via systemkald er flyttet til dette dokument. En beskrivelse af automatisk videresendelse er tilføjet. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 3

4 G.1 Introduktion Denne beskrivelse henvender sig til virksomheder, der har behov for at få overført digitale post fra deres digitale postkasse til egne systemer, heriblandt løsninger. G.1.1 Overblik over hvordan digital post kan tilgås Fra den dag hvor det er obligatorisk at modtage post fra det offentlige digitalt vil alle virksomheder som udgangspunkt have en digital postkasse, hvortil post fra det offentlige bliver fremsendt. Det er virksomhedens ansvar at tilgå denne post. Nedenfor er vist en oversigt over de forskellige måder hvorpå jeres virksomhed kan vælge at tilgå den digitale post samt de fordele og begrænsninger der er ved hver løsning. Adgang til digital post Fordele og begrænsninger (A) Via virk.dk / e-boks.dk ved anvendelse af standardfunktionalitet Adgang til læse og besvare digital post. Opsætning af advisering når ny post ankommer. Opsætning af arkiveringsregler, der automatisk flytter posten til en mappe. Tildeling af begrænset / fuld adgang til eksterne brugere, eksempelvis revisor. Myndighedspåførte metadata er kun i begrænset omfang tilgængelige. (B) Via virk.dk / e-boks.dk ved anvendelse af udvidet funktionalitet Som standard plus Adgang til udvalgt post for udvalgte medarbejdere Kræver en postfordeler som fordeler posten (C) Via automatisk videresendelse til sikker Al post bliver videresendt til en konfigureret adresse Posten bliver liggende i den digitale postkasse Myndighedspåførte metadata er tilgængelige i XML. Egenudviklede løsninger kan stå for videredistribution og journalisering på baggrund af eventuelle metadata. Forsendelsestypen er alene tilgængelig i tekstform. Det er ikke muligt at besvare post. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 4

5 (D) Via systemintegration, dvs. webservice (REST/XML) Al post bliver videresendt til en konfigureret URL end point Posten bliver liggende i den digitale postkasse Standardmetadata såsom navnet på afsender er tilgængelig Myndighedspåførte metadata er tilgængelige i XML. Egenudviklede løsninger kan stå for videredistribution og journalisering på baggrund af eventuelle metadata. Forsendelsestypen er alene tilgængelig i tekstform. Det er ikke muligt at besvare post. Formålet med denne vejledning er at uddybe mulighederne (C) og (D). Det skal bemærkes at uanset hvilken af disse integrationsformer der vælges forbliver posten i den digitale postkasse og det er muligt at på et senere tidspunkt at logge på virk.dk / e-boks.dk og tilgå den tidligere digitale post. Sammenfattet kan det opsummeres, at den primære forskel mellem mulighed (C) og (D) er hvorvidt integrationsformen rent teknisk sker via en løsning (S/MIME) eller via webservice (REST). Konkret er den eneste forskel at der via mulighed (D) er adgang til navnet på den afsendende myndighed, hvilket ikke er tilfældet i mulighed (C). Er en virksomhed også tilmeldt e-boks erhverv, så vil al den post virksomhederne modtager fra private afsendere også blive videresendt. Dette sker også selv om post fra private afsendere ikke vises i Digital Post på Virk.dk. Når der i denne vejledning refereres til virksomheder, inkluderer det også myndigheder, der optræder som slutbrugere og har behov for at tilgå deres digitale postkasse. G.1.2 Flow som en digital forsendelse gennemløber Hvad sker der fra en forsendelse forsøges afleveret af en myndighed til at den modtages af en virksomhed? Dette besvares lidt forsimplet i det følgende: 1. En myndighed ønsker at aflevere en forsendelse til en virksomhed og skal afgøre hvorvidt forsendelsen kan afleveres i virksomhedens digitale postkasse. 2. Indtil det er blevet obligatorisk at modtage digital post er det frivilligt for virksomheder at tilmelde sig. Efter at det er blevet obligatorisk kan en virksomhed under specielle omstændigheder undtagelsesvist blive fritaget midlertidigt. 3. Såfremt virksomheden er tilmeldt og ikke er fritaget kan myndigheden nu aflevere forsendelsen digitalt ved at angive CVR-nummeret på modtageren. Myndigheden kan vælge at påføre andre metadata såsom P-nummer samt eventuelt berige meddelelsen med egne sags-oplysninger såsom sagstype, dokumenttype, matrikelnummer eller nummerplade for blot at nævne nogle muligheder. 4. Forsendelsen modtages i virksomhedens digitale postkasse. Såfremt virksomheden har konfigureret at automatisk videresendelse eller systemintegration via webservice ønskes vil meddelelsen blive leveret som efterspurgt. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 5

6 5. Her forudsættes, at virksomheden har konfigureret deres digitale postkasse til at al post skal forsøges afleveret til en webservice, som virksomheden selv udstiller. Hele forsendelsen inklusive vedhæftninger og metadata vil da blive forsøgt afleveret som en samlet operation. 6. Webservicen, som virksomheden udstiller, skal være i stand til at kunne modtage OIOXML ressourcen Meddelelse. Dette er et XML-dokument, der beskriver hele forsendelsen inklusiv hoveddokument samt eventuelle vedhæftninger og metadata. 7. Virksomheden eller dennes leverandør kan selv implementere logik, der gør det muligt at opsætte egne regler for håndtering, behandling og journalisering af post afhængig af oplysningerne, der er tilgængelige i forsendelsen. G.1.3 Metadata (Attentionformat / Sagdokument) Den afsendende myndighed kan vælge at berige en forsendelse med metadata. Dette kan ske via nedenstående to vedhæftede XML filer. Det er op til hver enkelt myndighed at vurdere om de vil anvende denne mulighed og i hvilket omfang. Det må forventes at omfanget løbende bliver udvidet. attention.xml. En vedhæftning som myndigheden kan vælge at vedlægge i forbindelse med aflevering af en meddelelse. Filen modsvarer attentionfeltet på et traditionelt fysisk brev. Det afhænger af den enkelte myndighed hvorvidt filen er medtaget samt hvad den indeholder. Filen kan bl.a. indeholde p-nummer via feltet ProductionUnitIdentifier. Filen indeholder OIOXML-ressourcen AttentionFormat. Bemærk, at filen ikke bliver skemavalideret i forbindelse med modtagelsen i digital post. Det er derfor vigtigt at den service som virksomheden udstiller, er i stand til at modtage en forsendelse på trods for, at denne fil ikke kan skemavalideres. Nedenfor fremgår opbygningen af ressourcen. Specielt skal det bemærkes, at det er muligt at angive en adresse på slutmodtageren samt at elementet AttentionObjektSamling kan indeholde vilkårlige nøgle-værdi-par, som den enkelte myndigheden tilbyder. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 6

7 Nedenfor er vist et fiktivt eksempel på hvordan XML kunne se ud. Eksemplet viser en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen hvor P-nummer er angivet samt ekstra metadata som beskriver indholdet af dokumentet. sagdokument.xml. En vedhæftning, som er beregnet til struktureret beskrivelse af indholdet af meddelelsen. Digital post anvendes blot som transportmedie og forholder sig ikke til indholdet af denne fil. Filen indeholder OIOXML-ressourcen Sagdokument. Det skal bemærkes at filen ikke er blevet skemavalideret ved modtagelse i digital post og virksomhedens service, der modtager en forsendelse, ikke må fejle på trods for at filen ikke kan skemavalideres. Ovenstående metadata vil være tilgængelig uanset om der vælges automatisk videresendelse eller meddelelsen afleveres via webservice. Det er muligt at læse mere om ovenstående på digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. Området benævnes under et for Attentionformat. G.1.4 Fysisk størrelse på post Digital post vil som udgangspunkt ikke overstige nedenstående begrænsninger. Samlet størrelse - 10 Mb. Størrelsen af hoveddokument + vedhæftninger (incl. metadata) vil normalt ikke overstige denne grænse. Maksimale antal vedhæftninger - 10 vedhæftninger. Metadatafiler, som også er vedhæftninger, er inkluderet i denne grænse. Bemærk, at dertil kommer at både kryptering og signering af et dokument forøger størrelsen med ca. 1/3 hver. Det betyder at det antal bytes, der modtages vil være noget større som følge heraf (78%). Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 7

8 G.1.5 Konfiguration slår igennem for både offentlige og private afsendere Virksomhedens digitale postkasse kan tilgås både fra virk.dk under digital post og/eller via e- Boks. Uanset hvorfra virksomhedens digitale postkasse tilgås, er det den samme postkasse, der konfigureres. Med andre ord slår konfigurationen igennem begge steder uanset hvorfra konfigurationen sker og vil virke for både post fra offentlige afsendere såvel som private afsendere virksomheden har tilmeldt sig. G.2 Automatisk videresendelse G.2.1 Indholdet der fremsendes Digital post som afleveres til en digitale postkasse, der har opsat automatisk videresendelse til en adresse vil blive forsøgt videresendt den angivne adresse. en har følgende karakteristiks: Afsenderen er Af emnefeltet fremgår navnet på den afsendende myndighed samt titlen på meddelelsen. Hvis hoveddokumentet ikke er formateret som HTML eller ren tekst vil det være vedlagt som en vedhæftning. Samtlige vedhæftninger vil være vedlagt. Eventuelle påhæftede metadata fra myndigheden, dvs. attentionformattet (attention.xml) og/eller oplysninger om sagen (sagdokument.xml), vil være vedlagt. G.2.2 Konfiguration af automatisk videresendelse I den digitale postkasse, hvad enten den tilgås fra virk.dk eller e-boks.dk, under indstillinger vælges menupunktet videresendelse. Herfra kan vælges Opret videresendelse hvorved nedenstående skærmbillede fremkommer. Ovenfor skal angives den adresse hvortil post skal videresendes samt uploades det tilhørende certifikat. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 8

9 G.2.3 Genudsendelsesmekanisme Ved automatisk videresendelse af en forsendelse via , hvor modtagerens system ikke svarer, gentages forsøg på forsendelse efter følgende genudsendelsesmønster. Første genudsendelse efter 3 min. Anden genudsendelse efter 10 min Tredje genudsendelse efter 20 min Herefter forsøges genudsendt efter 30 min og efterfølgende hver 10 minut i 10 timer. Herefter oprettes en notifikation i slutbrugergrænsefladen om at meddelelse ikke kan sendes og der foretages ikke yderligere. G.3 Systemintegration via webservice Ved integration via webservice skal virksomheden udstille en webservice, som vil blive kaldt når der er ny post til virksomheden. Myndigheden/virksomheden kan således via et eksternt system løbende modtage meddelelser. I det følgende beskrives hvordan levering kan garanteres samt information om de data der udveksles. G Kvittering for modtagelse / idempotent Hvis en meddelelse afleveres til den angivne URL og servicen som URL en peger på modtager meddelelsen, men det succesfulde retursvar ikke når at blive returneret på grund af tekniske problemer, vil meddelelsen blive forsøgt leveret igen indtil servicen returnerer med et positivt retursvar. I ovenstående situation er det afgørende, at servicen på trods for at meddelelsen tidligere er modtaget succesfuldt returnerer med en succesfuld bekræftelse for modtagelsen igen (httpstatuskode 200). Dette designprincip kaldes idempotent og er medvirkende til at garantere sikker levering. G Genudsendelsesmekanisme ved servicevindue Hvis den service som URL en peger på af en eller anden grund ikke svarer, eksempelvis som følge af et servicevindue, så starter følgende genudsendelsesmekanisme. 1. Det første døgn forsøges meddelelsen afleveret med en høj frekvens. 2. Fra dag 2. optræder en advarsel såfremt en bruger logger på løsningen, som informerer om at levering ikke var mulig. 3. Fra dag 2. og til og med dag 30. forsøges meddelelsen genleveret en gang i døgnet. Der bliver samtidig udsendt en til den adresse der er angivet på afhentningssystemet, som informerer om problemet. 4. Dag 31. Levering opgives og der advares herom ved logon på løsningen. I denne situation vil der optræde en knap genudsend som gør det muligt at bestille en genudsendelse. Alle meddelelser, der ikke er modtaget en succesfuld kvittering for ved aflevering, vil da blive forsøgt genleveret i løbet af de kommende 24 timer. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post 6.4 9

10 G Ressourceoversigt Ressourcer er OIOXML dataobjekter der udveksles. Nedenstående oversigt beskriver de forskellige OIOXML ressourcer der indgår og deres sammenhæng. Servicen modtager en Meddelelse som kan indeholde vedhæftninger. MeddelelseReferenceSamling Meddelelse MeddelelseFESDmetadata VedhaeftningSamling PostkasseMetadata Signaturbevis Vedhaeftning AfsenderMetadata Ressourcer er rodobjekter i modsætning til typer som skal inkluderes i andre rodobjekter. Ressourcer er vist med fuldt optrukken kant, og typer er vist med stiplet kant. En reference fra en ressource til en anden ressource er vist med en fuldt optrukken pil. En stiplet pil viser at en type eller ressource er inkluderet som en del af en anden type eller ressource. Samtlige ressourcer og typer har tilknyttet et XSD skema. Indholdet af hver ressource og type, dvs. de enkelte XML elementer, fremgår af en tabel i det følgende. Det er ikke alle ressourcer der er tilgængelige når meddelelsen modtages som slutbruger. De pågældende ressourcer er nævnt nedenfor. Meddelelse Indeholder information om en meddelelse, heriblandt afsender, titel, modtagelsestidspunkt, selve det binære indhold samt evt. vedhæftninger og deres indhold. VedhaeftningSamling Beskriver en liste af vedhæftninger Vedhaeftning Beskriver en vedhæftning, heriblandt titel, format, samt en reference til det binære indhold. Specielt vil de nævnte metadata optræde som vedhæftede filer. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post

11 G.3.2 Eksempel på XML Nedenfor er vist et eksempel på XML, som vil kunne blive afleveret til servicen. G.3.3 XSD-skemaer og tegnsæt XML en der udveksles er underlagt OIOXML standarden. Denne standard har til formål at ensarte navngivningen af felter der indgår XML en der udveksles samt stiller krav til genbrug af tidligere specifikationer i det om fang de findes og er dækkende. Den OIOXML ressource, der leveres til servicen er navngivet meddelelse og er underlagt et XSD skema som er tilgængeligt på digitaliser.dk: Indholdet af brevet samt indholdet af hver vedhæftning er base64 encoded. Alle XML dokumenter samt det base64 kodede indhold, er i formatet UTF8. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post

12 G.3.4 Konfiguration af webservice I den digitale postkasse, hvad enten den tilgås fra virk.dk eller e-boks.dk, under indstillinger vælges menupunktet videresendelse. Herfra kan vælges Opret afhentningssystem hvorefter nedenstående skærmbillede fremkommer. Oplysninger der skal angives til konfigurationen: 1. URL: angiver end point på den service, der skal kaldes. 2. Kontaktoplysninger: specielt anvendes adressen til at informere om problemer med aflevering til servicen. Det er vigtigt at holde adressen under kontaktoplysninger opdateret, da den anvendes til at orientere om post ikke kan afleveres. G.3.5 Sikkerhed Webservicen skal være konfigureret til at anvende HTTPS. Servicen bør validere klientcertifikatet, dvs. sikre at det er e-boks der foretager kaldet, og at alle andre der måtte kalde ignoreres. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post

13 G.3.6 Fremsendelse af testmeddelelse til servicen som URL en peger på Under udvikling i integrationstestmiljøet er det muligt at foretage testforsendelser via knappen test. Herved vil en testmeddelelse blive forsøgt leveret til den service URL en peger på, og httpstatuskoden, der blev returneret, vil fremgå så snart den er tilgængelig. G.3.7 Referenceimplementering Der er udarbejdet en referenceimplementering i.net (C#), som viser hvordan en service kan implementeres. Referenceimplementeringen er udarbejdet som et eksempel og dermed som hjælp til at komme i gang ikke som en service der er egnet til produktionsmiljøer. Referenceimplementeringen indeholder en testservice, der lytter efter meddelelser. Det vises hvordan meddelelsen modtages, heriblandt håndtering af encoding og opsplitning i vedhæftninger. Resultatet gemmes i et bibliotek per meddelelse, som indeholder hoveddokument og eventuelle vedhæftninger. Referenceimplementeringen, inklusiv en vejledning i hvordan den installeres, kan hentes som en ZIP-fil under punktet læs mere om videresendelse, der hvor afhentningssystemet sættes op på Virk.dk. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post

14 G.3.8 Operationer Servicen, som virksomheden udstiller, skal kunne håndtere følgende kald. G Modtag en forsendelse URL konfigureret i den digitale postkasse Formål PUT Anvendes af virksomheder til at modtage meddelelser via systemkald fra deres indbakke. Virksomheden skal udstille en service der overholder følgende. Idempotent Hver meddelelse kan unikt identificeres via MeddelelseURLreference som er defineret i meddelelsen. Såfremt den samme meddelelse modtages flere gange er det afgørende at der ved efterfølgende modtagelse returneres med http status koden 200 som angiver succesfuld modtagelse, idet forsendelsen ellers vil blive forsøgt leveret igen og igen via genudsendelsesmekanismen. Input content (OIOXML) Meddelelse Ressourcen, der er afleveret i virksomhedens digitale postkasse som forsøges afleveret. Http svar 200 Succes. Skal returneres efter at data er persisteret lokalt og tjener som afslutning på transaktionen. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post

15 G.3.9 Ressourcer Samtlige ressourcer for funktionsområdet er dokumenteret i det følgende. Hver ressource modsvares af et XSD skema af samme navn. G Meddelelse Meddelelse Formål RESSOURCE Ressourcen indeholder informationer om en meddelelse heriblandt dokumenter og NemSMS er. R MeddelelseURLreference Reference til meddelelsen. R MeddelelseTypeNavn Vil altid være Meddelelse. R AfsenderNavn Afsenderens navn. R Signaturbevis Ikke udfyldt. R MeddelelseServicebeskedTekst Ikke udfyldt. R MeddelelseTitelTekst Emnet som henvendelsen drejer sig om. R MeddelelseIndholdData Selve det binære indhold af meddelelsen indkodet i Base64 formatet. R FilformatNavn Angiver formatet af meddelelsens indhold. R IndholdsdataStoerrelseMaal Størrelsen på indholdet af meddelelsen i kilobytes før Base64 encoding. R MeddelelseTraadIdentifikator Såfremt meddelelsen er en del af en dialog, så angives her en pågældende dialog. Er kun inkluderet for Afhentningssystemer tilhørende myndigheder. R MeddelelseModtagetDatoTid Modtagelsestidspunktet. R VedhaeftningSamling Liste af vedhæftninger. R PostkasseMetadata Ikke udfyldt. R MeddelelseFESDmetadata Ikke udfyldt. R MeddelelseTidsfristDato En dato som angiver at der er en tidsfrist forbundet med meddelelsen. R MeddelelseTidsfristTekst Et notat som afsender kan tilknytte til afsendelsen. Eksempelvis til at beskrive tidsfristen. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post

16 G VedhaeftningSamling VedhaeftningSamling Formål TYPE Typen indeholder en liste informationer om vedhæftede dokumenter eller bilag. Indeholder en liste af typen Vedhaeftning G Vedhaeftning Vedhaeftning Formål TYPE Typen indeholder information om en vedhæftning, inklusiv reference til selve indholdet et dokument eller bilag. R VedhaeftningNavn Navnet på dokumentet. File extension fremgår af FilformatNavn. R VedhaeftningIndholdData Selve indholdet af vedhæftningen indkodet i Base64 formatet. R FilformatNavn Angiver formatet på vedhæftningens indhold. Formatnavnet er endelsen af det filnavn, som man ville give indholdet skulle det gemmes som en fil. F.eks. pdf, docx. R IndholdStoerrelseMaal Størrelsen af filen i kilobytes før Base64 encoding. R MIMEcontentIdentifikator Vedhæftninger i en S/MIME afsendelse bliver tildelt en MIME Content-ID, således at der i teksten i afsendelsen kan refereres til vedhæftninger, f.eks. ved indlejring af billeder i teksten. For at kunne genskabe denne afsendelser med indlejrede vedhæftninger, bliver Content-ID bevaret og er tilgængelig via dette felt. R R R VedhaeftningOprindelig AfsenderNavn VedhaeftningOprindelig ModtagetDatoTid VedhaeftningOprindelig AfsenderCVRnummer Identifikator Ikke udfyldt. Ikke udfyldt. Ikke udfyldt. Digital post Snitflader - Bilag A6: REST Modtagelse af post

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9

Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen. December 2017, version 0.9 Vejledning i anvendelse af attentionformatet i Digital Post-løsningen December 2017, version 0.9 Hvad kan du læse om? Denne vejledning handler om Attentionformatet i Digital Post. Du kan læse om hvad det

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver eksterne

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk IT Borger E-boks.dk side 1 af11 Indholdsfortegnelse Login... Side 2 Navigation... Side 3 Din postkasse... Side 3 Opret ny mappe... Side 4 Upload (gem) dine egne filer... Side 5 Adressebog... Side 7 Regler...

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.

04 veu administrationens SIDER/13.05.2009. EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05. 1 EfterUddannelse.dk 5 Skolens sider til udsendelse af breve beskrivelse af Aflevering 13.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Digital post iframe API. Version 1.4

Digital post iframe API. Version 1.4 Digital post iframe API Version 1.4 Versionshistorik... 3 1. Introduktion til digital post iframe API... 4 2. Links... 4 3. Parametre... 4 3.1. Log på digital post... 4 3.2. Funktioner... 5 3.2.1. Funktion

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails

MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails MyArchive.kb.dk Selvarkivering af e-mails Opsætningsvejledning til Mac Mail Det Kongelige Bibliotek 07-04-2014 Denne vejledning beskriver brugeropsætning af Mac e-mail klienten, således at en arkivskaber

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere