1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3"

Transkript

1 DKAL Snitflader 1

2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT REST HTTP RETURKODER OG FEJLKODER WEBSERVICE AFSENDELSE OG MODTAGELSE AF MEDDELELSER VIA S/MIME MASSEFORSENDELSE VIA FILER FORSENDELSE VIA PRINTFILER PORTAL INTEGRATION VIA IFRAME EHANDEL VIA OIORASP SIKKERHED FOR SYSTEM-TIL-SYSTEM INTEGRATION 10 3 BEGREBER MEDDELELSESIDENTIFIKATOR FORMAT MEDDELELSESMETADATA BEGREBSLISTE 12 DKAL Snitflader 2

3 1 Introduktion til DKAL snitflader Dette dokument giver en oversigt over de system-til-system snitflader, som DKAL stiller til rådighed. Det giver en beskrivelse af alle de særlige begreber, som anvendes i snitfladebeskrivelserne. Målgruppen for disse snitfladebeskrivelser er udviklere og arkitekter, som skal udarbejde en integrationsløsning med DKAL. Disse snitflader er udarbejdet med udgangspunkt i Kravspecifikation for Digital Kommunikations og Arkiv Løsning (DKAL). 1.1 Anvendelse af OIOXML Hvor det er relevant anvendes der i snitfladerne XML skemaer til at definere dataformaterne. Disse XML skemaer er udformet i overensstemmelse med OIO Navngivnings- og Designregler (NDR) version Snitfladeoversigt Nedenstående tabeller giver en oversigt over de system-til-system snitflader, som DKAL stiller til rådighed. For hver snitflade er anvendelsen beskrevet, det er angivet hvilke standarder og protokoller som den benytter, og der er henvisninger til snitfladens detaljerede beskrivelse. Den første tabel henvender sig til myndigheder og den anden tabel henvender sig til virksomheder. Disse tabeller er en vejledning, der skal hjælpe læseren til at finde den snitflade, som passer til læserens behov. Beskrivelserne i tabellerne anvender nogle begreber, der har en bestemt betydning i DKAL disse er angivet i kursiv. For myndighed Snitflade Anvendelse Integration Afsendelse af meddelelser via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A1) Register via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A2) Afsende meddelelser enkeltvis til en slutbruger Hente tidligere afsendte meddelelser Afgøre om en slutbruger ønsker at modtage en meddelelse af en bestemt type Hente en liste af tilmeldte slutbrugere Hente en slutbrugerliste, som indeholder stamdata og tilmeldinger for den enkelte slutbruger Hente en slutbrugers stamdata og tilmeldinger Opdatere en slutbrugers stamdata Oprette en slutbruger Tilmelde og afmelde en slutbruger til at modtage meddelelser af bestemte typer. REST HTTP TLS/SSL REST HTTP TLS/SSL DKAL Snitflader 3

4 For myndighed Snitflade Anvendelse Integration Afhentning af meddelelser via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A3) Portalintegration via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A4) Afsendelse af meddelelser via S/MIME (Se afsnit 2.2 og Bilag B) Modtagelse af meddelelser via S/MIME (Se afsnit 2.2 og Bilag B) Portalintegration via iframe (Se afsnit 2.5 og Bilag E) Masseforsendelse via filer (Se afsnit 2.3 og Bilag C) Forsendelse via printfiler (Se afsnit 2.4 og Bilag D) ehandel via OIORASP (Se afsnit 2.6) Hente meddelelser fra sikre boks, inklusiv meddelelser, som slutbrugere har sendt via DKAL postkasser Hente en oversigt over seneste meddelelser i en slutbrugers sikre boks Hente antallet af ulæste meddelelser i en slutbrugers sikre boks Tilmelde en slutbruger til at modtage meddelelser af bestemte typer. Afsende meddelelser enkeltvis til en slutbruger Modtage meddelelser enkeltvis fra slutbrugere Modtage meddelelser enkeltvis fra sin sikre boks Give en slutbruger adgang til sin sikre boks Give en slutbruger adgang til at tilmelde og afmelde sig modtagelse af bestemte typer af meddelelser Afsende meddelelser som masseforsendelse til slutbrugere Afsende meddelelser som printfiler til slutbrugere Afsende negativt svar på ehandel faktura REST HTTP TLS/SSL REST HTTP TLS/SSL S/MIME SMTP S/MIME SMTP HTML iframe HTTP TLS/SSL SAML SFTP WS MQ OIOUBL OIORASP For visse anvendelser kan der således vælges mellem flere snitflader. Dette er gældende for følgende: Afsende meddelelser enkeltvis til en slutbruger kan gøres via snitfladerne Afsendelse af meddelelser via REST og Afsendelse af meddelelser via S/MIME. Afhængigt af antallet af meddelelser og formål. kan meddelelser sendes via tre snitflader: de to ovenstående og Masseforsendelse via filer. Hente/Modtage meddelelser fra sin sikre boks kan gøres via snitfladerne Afhentning af meddelelser via REST og Modtagelse af meddelelser via S/MIME. DKAL Snitflader 4

5 For virksomhed Snitflade Anvendelse Integration Afhentning af meddelelser via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A3) Modtagelse af meddelelser via S/MIME (Se afsnit 2.2 og Bilag B) Hente meddelelser fra sin sikre boks Modtage meddelelser enkeltvis fra sin sikre boks REST HTTP TLS/SSL S/MIME SMTP Disse to snitflader tilbyder den samme anvendelse, de er blot implementeret på forskellig vis, da de benytter forskellige protokoller. De følgende afsnit giver en introduktion til snitfladerne nævnt i tabellerne. 2.1 REST Denne snitflade er baseret på konceptet om REpresentational State Transfer, som giver en simpel og gennemskuelig snitflade, hvor følgende funktionalitet er til rådighed: Undersøge om en slutbruger er tilsluttet DKAL, samt om brugeren ønsker at modtage en specifik type af afsendelse. Fremsende meddelelser til specifikke brugere evt. med vedhæftede dokumenter. Fremsende servicebeskeder til specifikke brugere. Brugerne kan være borgere, virksomheder & myndigheder. Tilmelde en slutbruger til en tilmeldingsgruppe / myndighed. Virksomheder og myndigheder kan hente og fjerne deres meddelelser fra indbakken. Den anvendte transport protokol er HTTP. For mere information om REST henvises til Alle URL reference, der anvendes i REST snitfladen bliver foranstillet med https://rest.eboks.dk/v1/. For at tilgå integrationstestmiljøet skal https://demo-rest.e-boks.dk/v1 skrives foran URL en. Det er således muligt at versionere snitfladen. REST snitfladen er delt i fire funktionsområder, som er beskrevet i hver sit bilag: Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for Afsendersystem, der anvendes af myndighed til at sende meddelelser til slutbrugere. Bilag A2 REST Register beskriver REST snitflade for Register, der anvendes af myndighed til at hente og opdatere stamdata og tilmeldinger for slutbrugere. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for Afhentningssystem, der anvendes af virksomhed til at hente meddelelser i sin sikre boks, og af myndigheder til at hente meddelelser modtaget via deres postkasser. DKAL Snitflader 5

6 Bilag A4 REST Portal beskriver REST snitflade for Portal, der anvendes af myndighed til at tilmelde slutbrugere til tilmeldingsgrupper samt at hente slutbrugers seneste meddelelse og antallet af ulæste meddelelser. Og Bilag A5 HTTP returkoder og fejlkoder beskriver den generelle anvendelse af HTTP returkoder for REST snitfladen, samt de specifikke fejlkoder, som DKAL anvender HTTP returkoder og fejlkoder For hver operation i REST snitfladen er det angivet nogle HTTP returkoder og fejlkoder, som den kan returnere. Disse koder er specielt relevante, men det er ikke de eneste koder en operation kan returnere. Der er nemlig også en række generelle HTTP returkoder og en række fejlkoder som alle operationer kan returnere, f.eks. fejlkode 112 Ugyldig XML, der returneres via en HTTP returkode 400 Ugyldig input parameter. Disse generelle HTTP returkoder og fejlkoder er beskrevet i Bilag A Webservice Den funktionalitet, der er stillet til rådighed via REST snitfladen, er også til rådighed via en klassisk webservice snitflade. Denne snitflade lever op til kravene i OIO Web Service Arkitektur model T (OWSA-T) med sikker direkte transport. Disse webservices anvender således SOAP og transport protokollen er HTTP. Denne snitflade er et supplement til REST snitfladen. I forhold til DKAL anbefaler IT- og Telestyrelsen, at REST snitfladen anvendes frem for webservice snitfladen. Snitfladen er beskrevet i Bilag G Webservice. 2.2 Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL giver mulighed for, at myndigheden både kan besvare og initiere en meddelelse via S/MIME. Dette kan gøres på to måder afhængig af hvordan myndighedens infrastruktur er opbygget. Den primære forskel er hvordan modtageren angives. Den ene model anvendes typisk, hvor meddelelse besvares og initieres direkte fra en mail klient (f.eks. Outlook), hvor der f.eks. ikke er integration til et FESD system. Ved afsendelse direkte fra en mail klient skal DKAL modtager angives i mail via specielle tags som indsættes direkte i en. Hvis afsendelse f.eks. sker via et FESD system kan disse data vedlægges i en vedhæftet fil, hvor det er FESD systemet, som håndterer angivelse af DKAL modtager. Myndigheden kan via administrationsportalen angive hvorvidt de ønsker kvittering når meddelelsen er modtaget af DKAL og om myndigheden skal sende en kvittering til DKAL, når meddelelser er modtaget fra DKAL. Som transport protokol anvendes SMTP, og S/MIME anvendes til kryptering og signering af indholdet. 2.3 Masseforsendelse via filer DKAL stiller en fil-baseret snitflade til rådighed, hvor der kan afleveres masseforsendelser af meddelelser og servicebeskeder. Masseforsendelser er forsendelser, der sendes til DKAL i et batch. For hver meddelelse skal serviceaftager angive en meddelelsesid som anvendes til at identificerer meddelelsen. Forsendelse til DKAL foregår via SFTP (Secure FTP) og efter indlæsning i DKAL sendes en kvitteringsfil retur til myndigheden, med en entydig meddelelsesid for hver meddelelse. Der DKAL Snitflader 6

7 fremsendes endvidere også en fejlfil, hvor det fremgår hvilke meddelelser og servicebeskeder, der ikke kunne sendes via DKAL. Udover SFTP er det også muligt at anvende Websphere MQ og eksisterende lukkede linjer til KMD til overførelse af filerne. Den eksisterende e-boks snitflade til masseforsendelse kan også anvendes til aflevering af meddelelser og servicebeskeder. DKAL Snitflader 7

8 2.4 Forsendelse via printfiler DKAL understøtter modtagelse af masseforsendelser som printfiler, opsplitning samt konvertering af disse til PDF inden indlæsning i slutbrugers sikre boks. For konvertering til PDF er det en forudsætning, at printfilen lever op til en række krav: Printdata skal leveres i et separat datasæt. For at kunne identificere modtageren af de enkelte forsendelser skal der for hvert dokument indsættes en identifikationsrecord (datalinie), der bl.a. viser, hvem modtageren er. Identifikationsrecord indeholder endvidere oplysninger om dokumenttitel, afsender, valørdato og lign. Der skal benyttes standard fonte (Helvetica, Courier, Times) og standard IBMfontnavngivning, for at dokumentets fonte bliver vist rigtigt i Adobe Reader. Alle uddataressourcer (fonte, logo m.v.) skal være i 300 dpi opløsning. 2.5 Portal integration via iframe Det vil være muligt at integrere DKAL i egen portal via iframe. DKAL stiller en iframe til rådighed, så hele DKAL funktionaliteten kan integreres i egen portal. For at DKAL kan indgå som en naturlig del af portalen, er det muligt at integrere eget stylesheet. Dette skal være placeret hos portalen og den fysisk placering (URL) skal angives i Administrationsportalen. Det er et krav, at alle nødvendige filer placeres, så slutbrugerens browser kan hente filerne via en sikker forbindelse (SSL). Grafiske elementer vil kunne erstattes med portalens egne, hvis de som udgangspunkt er defineret i et stylesheet. Dette inkluderer ikoner, baggrundsgrafik etc. Ved anvendelse af iframe skal de sædvanlige retningslinjer for portalen overholdes. Det er f.eks. at portalen skal sikre sig, at brugeren er logget ind via NemLog-in/Virk BRS inden der gives adgang til iframe. Dette sker for at sikre, at der ikke vises et logon billede i iframe. Til udvikling af eget DKAL stylesheet stilles statiske HTML-sider til rådighed, hvor eksempler på brug af de enkelte elementer i brugerfladen illustreres. Brugerfladen er bygget op af elementer fra OIM CSS Klassemodel beskrevet i Den offentlige integrationsmodel for portaler (Version 1.1). Hvor denne ikke har været dækkende, som f.eks. ved brugen af mappetræer, dokumentlister etc., er der udviklet særlige DKAL-elementer. Disse elementer er beskrevet i Bilag E DKAL CSS Klassemodel. Se bilaget for en beskrivelse af DKAL klassemodel. For integration i egen portal anvendes nedenstående. Portalid findes i administrationsportal. <iframe src="https://xxxx/?portalid=yyyy"></iframe> DKAL Snitflader 8

9 Eksempel på integration i borger.dk Eksempel på integration i virk.dk DKAL Snitflader 9

10 2.6 ehandel via OIORASP DKAL understøtter modtagelse OIOUBL forretningsdokumenter af typen Applikationsmeddelelse negativ svar på faktura dokument via OIORASP. OIORASP understøttes kun via HTTP protokollen. Der er ikke support for afsendelse af OIOUBL dokumenter via DKAL. For at en slutbruger eller offentlig myndighed kan modtage OIOUBL 2.01 dokumenter i DKAL, skal der fortages registreringer i UDDI. OIOUBL dokumenter vil, som alle øvrige dokumenter, blive lagt i slutbrugers sikre boks, og der er dels adgang til dokumenterne via portalintegrationen eller via REST snitfladen. Transformation af XML dokumenter til HTML på visningstidspunktet sker via XLST som leveres af IT- og Telestyrelsen. 2.7 Sikkerhed for system til system integration Dettte bilag beskriver sikkerhedsopsætningen for DKAL. Beskrivelsen henvender sig til administratorer, som ønsker at oprette medarbejdere for virksomheder og myndigheder, samt udviklere og arkitekter, som ønsker viden om sikkerheden i forbindelse med system til system integration med DKAL. DKAL Snitflader 10

11 3 Begreber I systembeskrivelsen for DKAL anvendes der en række særlige begreber, som har en helt bestemt definition. Mange af disse begreber er anvendt i snitfladebeskrivelserne sammen med andre begreber, der er specielle for snitfladerne. Som en hjælp til læseren, for at gøre snitfladebeskrivelserne mere tilgængelig, er de anvendte begreber beskrevet i dette afsnit. Først beskrives to af de centrale begreber, som det er vigtigt for læseren at havde en forståelse af. Derefter følger en liste, som beskriver alle anvendte begreber. 3.1 Meddelelsesidentifikator Når en myndighed henvender sig til en slutbruger via DKAL, sender de en afsendelse. Afsendelsen bliver til en meddelelse, når den modtages af slutbrugeren. Der skelnes mellem afsendelse og meddelelse, da de indeholder forskellige informationer, der kun er relevante for hhv. myndigheden (afsenderen) og slutbrugeren (modtageren). Når en afsendelse oprettes, skal den have en unik identifikator. Efter oprettelsen kan afsendelsen entydigt identificeres via denne identifikator. Den meddelelse, som afsendelsen bliver til, kan ligeledes entydigt identificeres via den samme identifikator. Den fælles betegnelse for denne identifikator er meddelelsesidentifikator (forkortet meddelelsesid). For OIOXML navngivningen er betegnelsen MeddelelseIdentifikator anvendt. I REST-snitfladens Afsendersystem, skal afsenderen angive meddelelsesid. I S/MIME- og masseforsendelse-snitfladerne har afsenderen mulighed for at angive meddelelsesid, men det er ikke påkrævet. Er meddelelsesid ikke angivet af afsenderen genererer DKAL en unik id for afsendelsen, som returneres til afsenderen via en kvittering såfremt kvitteringer ønskes Format Når meddelelsesid er angivet af afsenderen skal den overholder følgende format. De første 6 karakterer skal være identisk med id en på det afsendersystem, som afsendelsen afsendes fra (med foranstillede 0 er). De efterfølgende op til 24 karakterer skal angive en unik identifikator for meddelelsen, for det pågældende afsendersystem. Dette gøres med henblik på at gøre en meddelelsesid unik på tværs af en myndigheds afsendersystemer. Den maksimale størrelse på en meddeleldesid er således 30 karakterer. Når meddelelsesid er angivet af afsenderen må den ikke starte med DKAL, da dette er reserveret til id er genereret af DKAL. Meddelelsesid må kun indeholde URI ikke-reserverede karakterer 1. For at understøtte den eksisterende e-boks snitflade til masseforsendelse, skal meddelelsesid er fra denne snitflade ikke opfylde de samme krav. Den maksimale længde er dog stadigvæk 30 karakterer. En afsendelse, som ikke overholder ovenstående format, og hvor der er angivet en svarpostkasse og emne for den pågældende indholdstype, bliver afvist. 3.2 Meddelelsesmetadata Meddelelser (og afsendelser) indeholder informationer om dens kontekst, f.eks. afsender og modtager, og om dens indehold. Den fælles betegnelse for disse informationer er meddelelsesmetadata (forkortet metadata). Disse metadata er opdelt i forskellig typer: Standard metadata, som altid er angivet. Disse inkluderer bl.a. afsender, modtaget, tidspunkt for afsendelse eller modtagelse, indholdets størrelse og format, 1 Reference: DKAL Snitflader 11

12 FESD metadata, der knytter meddelelsen til en bestemt sag og afsenderens sagsbehandlingssystem. Kan udfyldes af afsender og præsenteres aldrig for slutbrugeren. Returneres altid til myndigheden ved afhentning af en meddelelse, såfremt de tidligere er blevet angivet. Afsendermetadata, der kan anvendes af afsenderen til at knytte yderligere relevante oplysninger til meddelelsen. Rent praktisk sker dette ved at afsender vedhæfter en fil med navnet dkalafsendermetadata.xml. Herved er vedhæftningen skjult for slutbrugeren. Postkassemetadata, kan opsættes for hvert enkelt emne på postkassen. Det kan både være skjulte og ikke skjulte felter. De ikke skjulte felter udfyldes at slutbrugeren og de skjulte tilføjes automatisk. Disse metadata anvendes af myndighedens systemer til at navigere en henvendelse fra en slutbruger til myndighedens ønskede system. De skjulte er altid til stede når en myndighed modtager en meddelelse. De ikke skjulte, er kun medtaget når borgeren initierer henvendelsen. Tilsammen anvendes disse metadata til automatisk visitering og håndtering af meddelelserne. 3.3 Servicebeskeder Servicebeskeder, der er korte meddelelser fra myndighed til slutbruger, kan afsendes via REST, S/MIME og masseforsendelse snitfladerne. Da slutbruger skal kunne modtage servicebeskeder som SMS, sætter dette nogle begrænsninger på indholdet af servicebeskeder. Disse begrænsninger gælder for alle tre snitflader. Servicebeskeder kan maksimalt indeholde 160 karakterer. Disse karakterer er begrænset til standard SMS 7-bit karaktersæt, som defineret i GSM standarden for Alphabets and language-specific information Begrebsliste Begreb Administrationsportal Afhentningssystem Definition Anvendes blandt andet til at opsætte og konfigurere postkasser, og angive hvilke tilmeldingsgrupper en bruger kan tilmelde sig. En myndighed som ønsker at afsende meddelelser (heriblandt dokumenter og servicebeskeder) via dataservices, skal oprette det pågældende afsendersystem i administrationsportalen. En virksomhed (og myndighed) kan opsættes til at kunne hente deres egne meddelelser i deres boks via dataservices (omtales også at hente post). Dette kræver at et afhentningssystem bliver opsat hertil via administrationsportalen. 2 Reference: DKAL Snitflader 12

13 Begreb Afsendelse Afsender Afsendermetadata Afsendersystem Alle myndigheder Definition Når en afsender ønsker at sende en meddelelse til en slutbruger, sker dette via denne ressource. Afsendelsen kan være en servicebesked, hvilket vil fremgå af indholdstypen på afsendelsen. Afsendelser kan planlægges ud i fremtiden, udskydes og annulleres. Et eksempel på en afsendelse kan f.eks. være lønsedler (indholdstypen) og afsendersystem kan være myndighedens lønsystem. En afsender vil altid være en myndighed. En afsender kan have et eller flere afsendersystemer tilknyttet. En afsender har stamdata som beskriver hvem der afsendte beskeden samt hvordan de kan kontaktes. Informationer som afsender ønsker at inkludere i en afsendelse. Disse informationer er inkluderet i eventuelle besvarelser. Afsendermetadata inkluderes i afsendelser og meddelelser som en vedhæftning, og vil altid kun være tilgængelige for afsenderen. System hos myndighed som afsender afsendelser til DKAL slutbrugere. Afsendersystemet opsættes i administrationsportalen, og kan have forskellige kanaler, f.eks. REST og sikker e-post. Slutbrugers tilmelding til alle myndighed. Dette svarer til at slutbrugeren er tilmeldt alle tilmeldingsgrupper for alle myndigheder. Slutbrugeren vil automatisk optræde, som værende tilmeldt nye myndigheder og deres tilmeldingsgrupper. Slutbrugeren vil blive notificeret når nye myndigheder oprettes. Ved afmelding til alle myndigheder, vil slutbrugeren ikke længere være tilmeldt nogle myndigheder eller nogle tilmeldingsgrupper. Tilmelding til alle myndigheder er således ikke det samme som enkeltvis at tilmelde sig samtlige myndigheder. Bilag Boks Der kan vedlægges vedhæftninger til en meddelelse. Når den samme vedhæftning skal vedlægges til mange slutbrugere, eksempelvis vejledninger, kan bilag med fordel anvendes. Et bilag oploades en gang og kan efterfølgende refereres gentagne gange. Hver slutbruger har deres egen boks hvor de kan modtage meddelelser (heriblandt dokumenter og servicebeskeder). Boks er en central ressource som indeholder slutbrugers stamdata. Slutbrugere som udelukkende ønsker servicebeskeder (til deres private og/eller mobiltelefon) har også en boks, hvor det fremgår af deres DKAL status at de ikke har logget på og accepteret DKAL vilkår. DKAL Snitflader 13

14 Begreb Certifikat Delegerede Dialogtråd DKAL DKAL status Dokument e-boks status Emne Enkeltforsendelse Definition Alle slutbrugere logger på deres boks via et certifikat. De anvendte certifikater er OCES (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Slutbrugere kan give andre slutbrugere adgang til at se meddelelser i deres sikre boks. Disse kaldes delegerede. Det kræver at slutbrugeren der giver adgang oplyser den delegerede om et kodeord til at få adgang. En delegeret kan ikke besvare / videresende meddelelser som denne har fået adgang til. Når en meddelelse sendes frem og tilbage mellem en myndighed og slutbruger, har slutbrugeren mulighed for at se alle de meddelelser der har indgået i dialogen i et oversigtsbillede (både de fremsendte og svarene). Den oplysning der hægter meddelelserne sammen kaldes dialogtråden. Digital Kommunikations og Arkivløsning er en arbejdstitel for løsningen og ej det endelige navn for løsningen som skal markedsføres mod slutbrugere og myndigheder. Angiver om en slutbruger har været logget ind og accepteret DKAL vilkår. Når en slutbruger har accepteret DKAL vilkår, er slutbrugerens sikre boks endeligt oprettet, og slutbrugeren kan begynde at modtage dokumenter. Hvis DKAL vilkår ikke er accepteret kan slutbrugeren kun modtage servicebeskeder. En fil der kan vedhæftes en meddelelse. Kan eksempelvis være i formatet PDF, DOC, ODF, OOXML, GIF, JPG eller tilsvarende. Slutbrugeren har også mulighed for at oploade egne filer til sin boks. Angiver om en slutbruger har accepteret e-boks vilkår og dermed også er en e-boks bruger. En postkasse, som slutbrugeren benytter til at rette henvendelse til myndighed, kan have et eller flere emner tilknyttet. Disse emner opsættes i administrationsportalen sammen med postkassen. Emner anvendes til at kvalificere henvendelser fra slutbrugere. Et emne kan have tilknyttet postkassemetadata. En forsendelse til én slutbruger, der kun indeholder én meddelelse, evt. med vedhæftede dokumenter. Meddelelsen kan være én servicebesked. Enkeltforsendelser er ad hoc forsendelser som typisk initieres af en sagsbehandler i en myndighed. DKAL Snitflader 14

15 Begreb FESD metadata Foreløbig tilmelding Hente post Indholdstype Masseforsendelse Meddelelse MeddelelsesID Metadata Definition Når en meddelelse afsendes fra en myndighed er det muligt at tilknytte oplysninger om det sagsbehandlingssystem som afsender meddelelsen. Herved kan slutbrugerens svar knyttes direkte til sagen ved en besvarelse. Når en myndighedsmedarbejde har tilmeldt en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, er det kun en foreløbig tilmelding, og slutbrugeren kan endnu ikke modtage meddelelser for den pågældende tilmeldingsgruppe. Slutbrugeren skal efterfølgende logge på DKAL og godkende tilmeldingen. Herefter kan myndigheden afsende til slutbrugeren. Virksomheder og myndigheder kan hente meddelelser fra deres sikre boks ved at opsætte et afhentningssystem. Dette kaldes for at hente post. En indholdstype anvendes til at kategoriserer afsendelserne efter type. Eksempelvis vil en Lønseddel være en specifik indholdstype, ligesom Lønseddel årsafslutning er. Da slutbrugeren ikke skal foretage tilmeldinger på et så detaljeret niveau, men blot vil tilmelde sig Løn introduceres yderligere begrebet tilmeldingsgruppe. Indholdstyper opsættes for et specifikt afsendersystem i administrationsportalen. En forsendelse, der indeholder to eller flere meddelelser, med evt. vedhæftede dokumenter, eller servicebeskeder. En meddelelse kan indeholde 0 eller flere vedhæftninger. En meddelelse kan specielt være en servicebesked (kan ikke have vedhæftninger). En meddelelse kan indeholde fortrolige og personfølsomme informationer i modsætning til en servicebesked. Såfremt en meddelelse har en svarpostkasse angivet, kan meddelelsen besvares. Meddelelser kan videresendes til en anden myndighed (postkasse). Virksomheder kan specielt videresende til privat . Afsendelser bliver til meddelelser når de er afsendt. Begge identificeres via den samme meddelelsesid. Denne ID kan genereres af afsender og skal da være entydig indenfor det pågældende afsendersystem. ID en bruges efterfølgende til at matche kvitteringer for en afsendelse samt eventuelt til at tilbagekalde eller ændre afsendelsestidspunktet. Meddelelser kan indeholde informationer som beskriver selve meddelelsen. Der skelnes mellem tre typer af metadata: afsendermetadata, FESD metadata og postkassemetadata. DKAL Snitflader 15

16 Begreb Myndighed Myndighedsniveau Definition En myndighed kan have deres egen boks på lige fod med virksomheder. Derudover kan de via administrationsportalen opsætte postkasser hvortil slutbrugere kan rette henvendelse. Desuden kan de oprette tilmeldingsgrupper som den enkelte slutbruger kan tilmelde sig. De kan ligeledes søge blandt afsendelser som er afsendt og planlagt til afsendelse. Tilmelding på myndighedsniveau angiver at slutbrugeren er tilmeldt alle myndighedens tilmeldingsgrupper. En tilmelding på dette niveau betyder, at slutbrugeren automatisk bliver tilmeldt nye tilmeldingsgrupper for denne myndighed når de oprettes. Ved afmelding til en myndighed, vil slutbrugeren ikke længere være tilmeldt nogle af myndighedens tilmeldingsgrupper. Tilmelding til en myndighed er således ikke det samme som enkeltvis at tilmelde sig samtlige myndighedens tilmeldingsgrupper. Notifikation Obligatorisk indholdstype OCES OIM Operation PID Hændelser som slutbrugeren bliver præsenteret for efter login. Disse inkluderer: Foreløbig tilmeldinger som skal godkendes, kunne ikke sendes til angivne adresse, servicebesked kunne ikke sendes til angivne mobilnummer, og henvendelse til en postkasse kunne ikke leveres. En obligatorisk indholdstype betyder at slutbrugeren ikke behøver at være tilmeldt for at en afsendelse kan finde sted. I denne situation har afsender opnået samtykke fra modtager. Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Borgere kan få udstedt et personligt certifikat, som bl.a. kan anvendes til digital signatur. Virksomheder og myndigheder kan få udstedt et virksomhedscertifikat, som kan anvendes til digital signatur og verificering af klientens identitet ved system-til-system kommunikation. Medarbejdere i en virksomhed og myndighed kan få udstedt et medarbejdercertifikat. Virksomheder og myndigheder kan også udstedes funktionsspecifikke certifikater, som anvendes specifikt til verificering af klientens identitet ved system-til-system kommunikation. Offentlig Integrations Model for Portaler. En operation angives en handling, der kan udføres på en ressource. I REST (og webservice) snitfladerne er operation et centralt begreb. En OCES betegnelse der anvendes i personlige certifikater. PID identificerer entydigt certifikatets ejer. Der er en 1-til-1 reference mellem PID og CPR-nummer. DKAL Snitflader 16

17 Begreb Portal Postfordeler Postkasse Postkasse metadata Ressource Register RID Definition En system type som kan opsættes via administrationsportalen. Den tillader system til system integration hvor en slutbrugers tilmeldinger og meddelelser kan hentes. Der skelnes mellem en fællesoffentlig portal og en portal. En portal kan kun foretage tilmeldinger og se meddelelser for den myndighed hvor den er opsat. En fællesoffentlig portal kan derimod foretage tilmeldinger og se meddelelser for alle myndigheder. Tilstanden fællesoffentlig portal kan ikke konfigureres af myndigheden, men kræver kontakt til serviceudbyder. Medarbejder hos virksomhed (slutbruger) som har slutbrugerrettighed til at læse, besvare og videresende alle modtagne meddelelser i virksomhedens sikre boks. En myndighed kan opsætte postkasser via administrationsportalen. Slutbrugeren kan efterfølgende rette henvendelse til myndigheden via disse postkasser. Postkasser kan oprettes i en hierarkisk struktur. En postkasse kan have tilknyttet et eller flere emner. En meddelelse kan besvares såfremt den har angivet en svarpostkasse som er en reference til en postkasse. Postkasser kan have tilknyttet postkasse metadata. Meddelelser der initieres af en slutbruger kan indeholde postkasse metadata såfremt disse er angivet på det emne der sendes til. Postkasse metadata opsættes for det enkelte emne og anvendes til at knytte bestemte informationer til meddelelser. Det kan enten være skjulte felter med faste værdier, eller ikke skjulte felter. De ikke skjulte værdier indtastes af slutbrugeren og de skjulte er faste tekster der er defineret på ved opsætningen af emnet. Ressourcer er et centralt begreb i REST. De har en række egenskaber (felter) hvor nogle er læsbare, andre kan anvendes ved oprettelse og endnu nogle kan opdateres. Ressourcer indeholder referencer til hinanden. Register hos myndighed som kan oprette og opdatere navn, tilmeldinger, samtykke, adresse og mobilnummer i slutbrugers stamdata i DKAL. Det er ligeledes navnet på en systemtype som kan opsættes via administrationsportalen i forbindelse med system til system integration. Er OCES betegnelse der anvendes i medarbejder certifikater. RID identificerer entydigt en medarbejder i en virksomhed eller myndighed. CVR-nummer og RID er tilsammen identificerer entydigt certifikatet. DKAL Snitflader 17

18 Begreb Rolle Samtykke Serviceaftager Servicebesked Servicebeskedmodtager Signaturbevis SSO Slutbruger Stamdata Svaremne Definition En rolle i DKAL er en slutbruger eller anden bruger, som har en given funktion med givne slutbrugerettigheder. En funktion er eksempelvis postfordeler og DKAL administrator. Til hver rolle er knyttet et sæt af slutbrugerrettigheder. En slutbruger der tilmelder sig en tilmeldingsgruppe giver hermed sit samtykke til at modtage meddelelser for pågældende tilmeldingsgruppe. Virksomhed eller myndighed der anvender de services (og operationer) som DKAL stiller til rådighed i system-til-system snitfladerne. Tekst der sendes fra myndighed til slutbruger og som kan modtages af slutbruger på eller SMS på baggrund af brugerens præferencer registeret for tilmeldingen. Servicebeskeder kan ikke have vedhæftninger. Slutbruger som kun modtager servicebeskeder. Slutbrugeren har ikke været logget ind og accepteret DKAL vilkår. NemSMS bruger. Et DKAL signaturbevis er metadata på meddelelser, som myndigheder modtager. DKAL signaturbeviset indeholder information om slutbrugeren, der sendte meddelelsen. Disse informationer er taget fra det certifikat, som slutbrugeren benyttede til at logge på DKAL med. Derudover indeholder signaturbeviset også informationer om hvor meddelelsens vedhæftninger oprindeligt stammer fra. Stammer vedhæftningerne oprindeligt fra en myndighed, er det angivet hvilken. Har slutbrugeren selv oploadet vedhæftningen, eller stammer den fra et andet sted, er informationerne om vedhæftningens oprindelse ikke medtaget, da denne ikke er kendt. Herved er det muligt for en myndighedsmedarbejder at skelne mellem vedhæftninger slutbrugeren selv har oploadet samt vedhæftninger som er videresendt fra andre myndigheder. Single Sign On. Brugeren behøver kun logge på en gang. Borger, virksomhed eller myndighed der modtager forsendelser fra myndigheder. En borger er identificeret ved ét CPR-nummer. En virksomhed og en myndighed er identificeret ved ét CVR-nummer. Hver slutbruger har én boks. Informationer om en slutbruger. Inkluderer navn, og mobilnummer. Stamdata er tilknyttet slutbrugerens boks. Emne på en meddelelse. På emnet kan opsættes skjulte metadata. Disse skjulte metadata vil blive tilføjet ved en besvarelse. DKAL Snitflader 18

19 Begreb Svarpostkasse Systemrettigheder Tilmelding Tilmeldingsgruppe Tilmeldingsgruppeniveau Tilmeldingsliste Vedhæftninger Vilkår Virk BRS SSO Virksomhed Ændringsliste Definition Postkasse på meddelelser, som kan besvares. Angiver den postkasse der sendes til når slutbrugeren besvarer meddelelsen. Systemrettighederne angiver hvad den enkelte type af system har lov til at udføre af funktioner. De fire typer er afsendersystem, register, afhentningssystem og portal. Eksempelvis bemyndiger systemrettighederne en virksomhed til at hente post via et afhentningssystem. En slutbruger kan være tilmeldt til forskellige tilmeldingsgrupper som hver indeholder en eller flere indholdstyper. En slutbruger tilmelder sig tilmeldingsgrupper. En tilmeldingsgruppe indeholder en eller flere indholdstyper. Se indholdstype for et eksempel. En tilmeldingsgruppe indeholder en beskrivelse som forklarer slutbrugeren hvad der modtages ved en tilmelding. Slutbrugers tilmeldinger er angivet som specifikke tilmeldinger til en tilmeldingsgrupper som slutbrugeren er tilmeldt. Se også myndighedsniveau. En liste af tilmeldinger som hver angiver at en bestemt slutbruger er tilmeldt en bestemt indholdstype. Vedhæftninger er filer som kan vedlægges en meddelelse. Hvis den samme fil skal vedlægges til mange brugere kan den med fordel oploades som et bilag. Når en slutbruger første gang logger ind skal DKAL vilkår accepteres før den sikre boks endeligt kan oprettes. Hermed giver slutbrugeren sit samtykke til at der må udveksles oplysninger med de myndigheder hvis tilmeldingsgruppe slutbrugeren er tilmeldt. Der skelnes mellem DKAL vilkår og e-boks vilkår. Står for brugerrettighedsstyring single sign on. Hvilket betyder, at på baggrund af en logon, er det muligt at hente en brugers rettigheder. Virksomheder kan ligesom myndigheder have deres egen boks hvori de kan modtage, besvare og rette henvendelse til myndigheder. Virksomhed er også en slutbruger. En tilmeldingsliste som kun indeholder ændringer i tilmeldingerne, i modsætning til den komplette liste af tilmeldinger. DKAL Snitflader 19

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen

Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering. Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Den offentlige postløsning fuld offentlig digitalisering Kontorchef Michael Busk-Jepsen, Økonomistyrelsen Dagsorden 1. Visionen set centralt fra - Regeringens globaliseringsstrategi, e2012 - edage, herunder

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen

Kontekst. Virk BRS DKAL. DanID. NemRefusion.dk (CMS) Virksomheds dialog. Kommune service. Virksomheds service. Virk BRS. NemRefusion kernen NemRefusion Kontekst Lønadministrator Fraværende Sagsbehandler DanID Virk BRS DKAL Lønsystem Virk.dk Ydelsesystem Virk.dk Virksomheds service Virksomheds dialog NemRefusion.dk (CMS) Kommune service Virk

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi

OFFENTLIGT KMD A/S EJ 0.0 NUMMERERET SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013. KMD einvoicing. v/ Ole Sixhøi OFFENTLIGT SLIDE 1 CCM USER GROUP 20.11.2013 KMD einvoicing v/ Ole Sixhøi AGENDA SLIDE 2 INTRODUKTION KMD einvoicing - Baggrunden - Ydelsen DESIGN OG FUNKTIONALITET LOGISK FLOW ARKITEKTUR KMD E-INVOICING

Læs mere

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks

SOSIGW. - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0. Indeks SOSIGW - Driftsvejledning for SOSIGW 1.0 Indeks Indeks... 1 Revisionshistorik... 2 Introduktion... 2 Kontrol af korrekt driftstilstand... 2 Ændring af statisk konfiguration... 2 Logfil... 2 Backup... 3

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1 Fejlmeddelelser Side 1 af Indhold 1 Indledning... 3 2 Fejl fra OIOREST-snitflade... 4 2.1 Service EnkeltforsendelseOpret... 5 2.2 Service ForsendelseTilbagekald... 7 2.3 Service MasseforsendelseOpret...

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 1 e-boks præsentation Hovedsponsor for Caroline Wozniacki 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks Referencer 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Adgang til kundeportalen

Adgang til kundeportalen Til elleverandørerne Adgang til kundeportalen 3. april 2012 XSTJ/LRO Følgende dokument har til formål at orientere elleverandørerne om implementering og testning af den it-funktionalitet, som skal sikre

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar.

Høring af OIOXML elektronisk regning. Høringssvar. Høring af OIOXML elektronisk regning Høringssvar. Bekendtgørelse Høring er slut Høringssvar uden kommentarer 1. Rigsrevisionen ingen anledning til bemærkninger 2. Finanstilsynet - Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow

Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01. Vejledning. Batchflow Af Thomas Liljendal 5. august 2014 Versionsnummer 01.01 Vejledning Batchflow INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Introduktion... 2 2 Sådan gør du... 3 2.1 Log på... 3 2.2 Anvendelse af BatchFlow... 4 2.3 Kort gennemgang

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere