1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3"

Transkript

1 DKAL Snitflader 1

2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT REST HTTP RETURKODER OG FEJLKODER WEBSERVICE AFSENDELSE OG MODTAGELSE AF MEDDELELSER VIA S/MIME MASSEFORSENDELSE VIA FILER FORSENDELSE VIA PRINTFILER PORTAL INTEGRATION VIA IFRAME EHANDEL VIA OIORASP SIKKERHED FOR SYSTEM-TIL-SYSTEM INTEGRATION 10 3 BEGREBER MEDDELELSESIDENTIFIKATOR FORMAT MEDDELELSESMETADATA BEGREBSLISTE 12 DKAL Snitflader 2

3 1 Introduktion til DKAL snitflader Dette dokument giver en oversigt over de system-til-system snitflader, som DKAL stiller til rådighed. Det giver en beskrivelse af alle de særlige begreber, som anvendes i snitfladebeskrivelserne. Målgruppen for disse snitfladebeskrivelser er udviklere og arkitekter, som skal udarbejde en integrationsløsning med DKAL. Disse snitflader er udarbejdet med udgangspunkt i Kravspecifikation for Digital Kommunikations og Arkiv Løsning (DKAL). 1.1 Anvendelse af OIOXML Hvor det er relevant anvendes der i snitfladerne XML skemaer til at definere dataformaterne. Disse XML skemaer er udformet i overensstemmelse med OIO Navngivnings- og Designregler (NDR) version Snitfladeoversigt Nedenstående tabeller giver en oversigt over de system-til-system snitflader, som DKAL stiller til rådighed. For hver snitflade er anvendelsen beskrevet, det er angivet hvilke standarder og protokoller som den benytter, og der er henvisninger til snitfladens detaljerede beskrivelse. Den første tabel henvender sig til myndigheder og den anden tabel henvender sig til virksomheder. Disse tabeller er en vejledning, der skal hjælpe læseren til at finde den snitflade, som passer til læserens behov. Beskrivelserne i tabellerne anvender nogle begreber, der har en bestemt betydning i DKAL disse er angivet i kursiv. For myndighed Snitflade Anvendelse Integration Afsendelse af meddelelser via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A1) Register via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A2) Afsende meddelelser enkeltvis til en slutbruger Hente tidligere afsendte meddelelser Afgøre om en slutbruger ønsker at modtage en meddelelse af en bestemt type Hente en liste af tilmeldte slutbrugere Hente en slutbrugerliste, som indeholder stamdata og tilmeldinger for den enkelte slutbruger Hente en slutbrugers stamdata og tilmeldinger Opdatere en slutbrugers stamdata Oprette en slutbruger Tilmelde og afmelde en slutbruger til at modtage meddelelser af bestemte typer. REST HTTP TLS/SSL REST HTTP TLS/SSL DKAL Snitflader 3

4 For myndighed Snitflade Anvendelse Integration Afhentning af meddelelser via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A3) Portalintegration via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A4) Afsendelse af meddelelser via S/MIME (Se afsnit 2.2 og Bilag B) Modtagelse af meddelelser via S/MIME (Se afsnit 2.2 og Bilag B) Portalintegration via iframe (Se afsnit 2.5 og Bilag E) Masseforsendelse via filer (Se afsnit 2.3 og Bilag C) Forsendelse via printfiler (Se afsnit 2.4 og Bilag D) ehandel via OIORASP (Se afsnit 2.6) Hente meddelelser fra sikre boks, inklusiv meddelelser, som slutbrugere har sendt via DKAL postkasser Hente en oversigt over seneste meddelelser i en slutbrugers sikre boks Hente antallet af ulæste meddelelser i en slutbrugers sikre boks Tilmelde en slutbruger til at modtage meddelelser af bestemte typer. Afsende meddelelser enkeltvis til en slutbruger Modtage meddelelser enkeltvis fra slutbrugere Modtage meddelelser enkeltvis fra sin sikre boks Give en slutbruger adgang til sin sikre boks Give en slutbruger adgang til at tilmelde og afmelde sig modtagelse af bestemte typer af meddelelser Afsende meddelelser som masseforsendelse til slutbrugere Afsende meddelelser som printfiler til slutbrugere Afsende negativt svar på ehandel faktura REST HTTP TLS/SSL REST HTTP TLS/SSL S/MIME SMTP S/MIME SMTP HTML iframe HTTP TLS/SSL SAML SFTP WS MQ OIOUBL OIORASP For visse anvendelser kan der således vælges mellem flere snitflader. Dette er gældende for følgende: Afsende meddelelser enkeltvis til en slutbruger kan gøres via snitfladerne Afsendelse af meddelelser via REST og Afsendelse af meddelelser via S/MIME. Afhængigt af antallet af meddelelser og formål. kan meddelelser sendes via tre snitflader: de to ovenstående og Masseforsendelse via filer. Hente/Modtage meddelelser fra sin sikre boks kan gøres via snitfladerne Afhentning af meddelelser via REST og Modtagelse af meddelelser via S/MIME. DKAL Snitflader 4

5 For virksomhed Snitflade Anvendelse Integration Afhentning af meddelelser via REST (Se afsnit 2.1 og Bilag A3) Modtagelse af meddelelser via S/MIME (Se afsnit 2.2 og Bilag B) Hente meddelelser fra sin sikre boks Modtage meddelelser enkeltvis fra sin sikre boks REST HTTP TLS/SSL S/MIME SMTP Disse to snitflader tilbyder den samme anvendelse, de er blot implementeret på forskellig vis, da de benytter forskellige protokoller. De følgende afsnit giver en introduktion til snitfladerne nævnt i tabellerne. 2.1 REST Denne snitflade er baseret på konceptet om REpresentational State Transfer, som giver en simpel og gennemskuelig snitflade, hvor følgende funktionalitet er til rådighed: Undersøge om en slutbruger er tilsluttet DKAL, samt om brugeren ønsker at modtage en specifik type af afsendelse. Fremsende meddelelser til specifikke brugere evt. med vedhæftede dokumenter. Fremsende servicebeskeder til specifikke brugere. Brugerne kan være borgere, virksomheder & myndigheder. Tilmelde en slutbruger til en tilmeldingsgruppe / myndighed. Virksomheder og myndigheder kan hente og fjerne deres meddelelser fra indbakken. Den anvendte transport protokol er HTTP. For mere information om REST henvises til Alle URL reference, der anvendes i REST snitfladen bliver foranstillet med For at tilgå integrationstestmiljøet skal skrives foran URL en. Det er således muligt at versionere snitfladen. REST snitfladen er delt i fire funktionsområder, som er beskrevet i hver sit bilag: Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for Afsendersystem, der anvendes af myndighed til at sende meddelelser til slutbrugere. Bilag A2 REST Register beskriver REST snitflade for Register, der anvendes af myndighed til at hente og opdatere stamdata og tilmeldinger for slutbrugere. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for Afhentningssystem, der anvendes af virksomhed til at hente meddelelser i sin sikre boks, og af myndigheder til at hente meddelelser modtaget via deres postkasser. DKAL Snitflader 5

6 Bilag A4 REST Portal beskriver REST snitflade for Portal, der anvendes af myndighed til at tilmelde slutbrugere til tilmeldingsgrupper samt at hente slutbrugers seneste meddelelse og antallet af ulæste meddelelser. Og Bilag A5 HTTP returkoder og fejlkoder beskriver den generelle anvendelse af HTTP returkoder for REST snitfladen, samt de specifikke fejlkoder, som DKAL anvender HTTP returkoder og fejlkoder For hver operation i REST snitfladen er det angivet nogle HTTP returkoder og fejlkoder, som den kan returnere. Disse koder er specielt relevante, men det er ikke de eneste koder en operation kan returnere. Der er nemlig også en række generelle HTTP returkoder og en række fejlkoder som alle operationer kan returnere, f.eks. fejlkode 112 Ugyldig XML, der returneres via en HTTP returkode 400 Ugyldig input parameter. Disse generelle HTTP returkoder og fejlkoder er beskrevet i Bilag A Webservice Den funktionalitet, der er stillet til rådighed via REST snitfladen, er også til rådighed via en klassisk webservice snitflade. Denne snitflade lever op til kravene i OIO Web Service Arkitektur model T (OWSA-T) med sikker direkte transport. Disse webservices anvender således SOAP og transport protokollen er HTTP. Denne snitflade er et supplement til REST snitfladen. I forhold til DKAL anbefaler IT- og Telestyrelsen, at REST snitfladen anvendes frem for webservice snitfladen. Snitfladen er beskrevet i Bilag G Webservice. 2.2 Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL giver mulighed for, at myndigheden både kan besvare og initiere en meddelelse via S/MIME. Dette kan gøres på to måder afhængig af hvordan myndighedens infrastruktur er opbygget. Den primære forskel er hvordan modtageren angives. Den ene model anvendes typisk, hvor meddelelse besvares og initieres direkte fra en mail klient (f.eks. Outlook), hvor der f.eks. ikke er integration til et FESD system. Ved afsendelse direkte fra en mail klient skal DKAL modtager angives i mail via specielle tags som indsættes direkte i en. Hvis afsendelse f.eks. sker via et FESD system kan disse data vedlægges i en vedhæftet fil, hvor det er FESD systemet, som håndterer angivelse af DKAL modtager. Myndigheden kan via administrationsportalen angive hvorvidt de ønsker kvittering når meddelelsen er modtaget af DKAL og om myndigheden skal sende en kvittering til DKAL, når meddelelser er modtaget fra DKAL. Som transport protokol anvendes SMTP, og S/MIME anvendes til kryptering og signering af indholdet. 2.3 Masseforsendelse via filer DKAL stiller en fil-baseret snitflade til rådighed, hvor der kan afleveres masseforsendelser af meddelelser og servicebeskeder. Masseforsendelser er forsendelser, der sendes til DKAL i et batch. For hver meddelelse skal serviceaftager angive en meddelelsesid som anvendes til at identificerer meddelelsen. Forsendelse til DKAL foregår via SFTP (Secure FTP) og efter indlæsning i DKAL sendes en kvitteringsfil retur til myndigheden, med en entydig meddelelsesid for hver meddelelse. Der DKAL Snitflader 6

7 fremsendes endvidere også en fejlfil, hvor det fremgår hvilke meddelelser og servicebeskeder, der ikke kunne sendes via DKAL. Udover SFTP er det også muligt at anvende Websphere MQ og eksisterende lukkede linjer til KMD til overførelse af filerne. Den eksisterende e-boks snitflade til masseforsendelse kan også anvendes til aflevering af meddelelser og servicebeskeder. DKAL Snitflader 7

8 2.4 Forsendelse via printfiler DKAL understøtter modtagelse af masseforsendelser som printfiler, opsplitning samt konvertering af disse til PDF inden indlæsning i slutbrugers sikre boks. For konvertering til PDF er det en forudsætning, at printfilen lever op til en række krav: Printdata skal leveres i et separat datasæt. For at kunne identificere modtageren af de enkelte forsendelser skal der for hvert dokument indsættes en identifikationsrecord (datalinie), der bl.a. viser, hvem modtageren er. Identifikationsrecord indeholder endvidere oplysninger om dokumenttitel, afsender, valørdato og lign. Der skal benyttes standard fonte (Helvetica, Courier, Times) og standard IBMfontnavngivning, for at dokumentets fonte bliver vist rigtigt i Adobe Reader. Alle uddataressourcer (fonte, logo m.v.) skal være i 300 dpi opløsning. 2.5 Portal integration via iframe Det vil være muligt at integrere DKAL i egen portal via iframe. DKAL stiller en iframe til rådighed, så hele DKAL funktionaliteten kan integreres i egen portal. For at DKAL kan indgå som en naturlig del af portalen, er det muligt at integrere eget stylesheet. Dette skal være placeret hos portalen og den fysisk placering (URL) skal angives i Administrationsportalen. Det er et krav, at alle nødvendige filer placeres, så slutbrugerens browser kan hente filerne via en sikker forbindelse (SSL). Grafiske elementer vil kunne erstattes med portalens egne, hvis de som udgangspunkt er defineret i et stylesheet. Dette inkluderer ikoner, baggrundsgrafik etc. Ved anvendelse af iframe skal de sædvanlige retningslinjer for portalen overholdes. Det er f.eks. at portalen skal sikre sig, at brugeren er logget ind via NemLog-in/Virk BRS inden der gives adgang til iframe. Dette sker for at sikre, at der ikke vises et logon billede i iframe. Til udvikling af eget DKAL stylesheet stilles statiske HTML-sider til rådighed, hvor eksempler på brug af de enkelte elementer i brugerfladen illustreres. Brugerfladen er bygget op af elementer fra OIM CSS Klassemodel beskrevet i Den offentlige integrationsmodel for portaler (Version 1.1). Hvor denne ikke har været dækkende, som f.eks. ved brugen af mappetræer, dokumentlister etc., er der udviklet særlige DKAL-elementer. Disse elementer er beskrevet i Bilag E DKAL CSS Klassemodel. Se bilaget for en beskrivelse af DKAL klassemodel. For integration i egen portal anvendes nedenstående. Portalid findes i administrationsportal. <iframe src=" DKAL Snitflader 8

9 Eksempel på integration i borger.dk Eksempel på integration i virk.dk DKAL Snitflader 9

10 2.6 ehandel via OIORASP DKAL understøtter modtagelse OIOUBL forretningsdokumenter af typen Applikationsmeddelelse negativ svar på faktura dokument via OIORASP. OIORASP understøttes kun via HTTP protokollen. Der er ikke support for afsendelse af OIOUBL dokumenter via DKAL. For at en slutbruger eller offentlig myndighed kan modtage OIOUBL 2.01 dokumenter i DKAL, skal der fortages registreringer i UDDI. OIOUBL dokumenter vil, som alle øvrige dokumenter, blive lagt i slutbrugers sikre boks, og der er dels adgang til dokumenterne via portalintegrationen eller via REST snitfladen. Transformation af XML dokumenter til HTML på visningstidspunktet sker via XLST som leveres af IT- og Telestyrelsen. 2.7 Sikkerhed for system til system integration Dettte bilag beskriver sikkerhedsopsætningen for DKAL. Beskrivelsen henvender sig til administratorer, som ønsker at oprette medarbejdere for virksomheder og myndigheder, samt udviklere og arkitekter, som ønsker viden om sikkerheden i forbindelse med system til system integration med DKAL. DKAL Snitflader 10

11 3 Begreber I systembeskrivelsen for DKAL anvendes der en række særlige begreber, som har en helt bestemt definition. Mange af disse begreber er anvendt i snitfladebeskrivelserne sammen med andre begreber, der er specielle for snitfladerne. Som en hjælp til læseren, for at gøre snitfladebeskrivelserne mere tilgængelig, er de anvendte begreber beskrevet i dette afsnit. Først beskrives to af de centrale begreber, som det er vigtigt for læseren at havde en forståelse af. Derefter følger en liste, som beskriver alle anvendte begreber. 3.1 Meddelelsesidentifikator Når en myndighed henvender sig til en slutbruger via DKAL, sender de en afsendelse. Afsendelsen bliver til en meddelelse, når den modtages af slutbrugeren. Der skelnes mellem afsendelse og meddelelse, da de indeholder forskellige informationer, der kun er relevante for hhv. myndigheden (afsenderen) og slutbrugeren (modtageren). Når en afsendelse oprettes, skal den have en unik identifikator. Efter oprettelsen kan afsendelsen entydigt identificeres via denne identifikator. Den meddelelse, som afsendelsen bliver til, kan ligeledes entydigt identificeres via den samme identifikator. Den fælles betegnelse for denne identifikator er meddelelsesidentifikator (forkortet meddelelsesid). For OIOXML navngivningen er betegnelsen MeddelelseIdentifikator anvendt. I REST-snitfladens Afsendersystem, skal afsenderen angive meddelelsesid. I S/MIME- og masseforsendelse-snitfladerne har afsenderen mulighed for at angive meddelelsesid, men det er ikke påkrævet. Er meddelelsesid ikke angivet af afsenderen genererer DKAL en unik id for afsendelsen, som returneres til afsenderen via en kvittering såfremt kvitteringer ønskes Format Når meddelelsesid er angivet af afsenderen skal den overholder følgende format. De første 6 karakterer skal være identisk med id en på det afsendersystem, som afsendelsen afsendes fra (med foranstillede 0 er). De efterfølgende op til 24 karakterer skal angive en unik identifikator for meddelelsen, for det pågældende afsendersystem. Dette gøres med henblik på at gøre en meddelelsesid unik på tværs af en myndigheds afsendersystemer. Den maksimale størrelse på en meddeleldesid er således 30 karakterer. Når meddelelsesid er angivet af afsenderen må den ikke starte med DKAL, da dette er reserveret til id er genereret af DKAL. Meddelelsesid må kun indeholde URI ikke-reserverede karakterer 1. For at understøtte den eksisterende e-boks snitflade til masseforsendelse, skal meddelelsesid er fra denne snitflade ikke opfylde de samme krav. Den maksimale længde er dog stadigvæk 30 karakterer. En afsendelse, som ikke overholder ovenstående format, og hvor der er angivet en svarpostkasse og emne for den pågældende indholdstype, bliver afvist. 3.2 Meddelelsesmetadata Meddelelser (og afsendelser) indeholder informationer om dens kontekst, f.eks. afsender og modtager, og om dens indehold. Den fælles betegnelse for disse informationer er meddelelsesmetadata (forkortet metadata). Disse metadata er opdelt i forskellig typer: Standard metadata, som altid er angivet. Disse inkluderer bl.a. afsender, modtaget, tidspunkt for afsendelse eller modtagelse, indholdets størrelse og format, 1 Reference: DKAL Snitflader 11

12 FESD metadata, der knytter meddelelsen til en bestemt sag og afsenderens sagsbehandlingssystem. Kan udfyldes af afsender og præsenteres aldrig for slutbrugeren. Returneres altid til myndigheden ved afhentning af en meddelelse, såfremt de tidligere er blevet angivet. Afsendermetadata, der kan anvendes af afsenderen til at knytte yderligere relevante oplysninger til meddelelsen. Rent praktisk sker dette ved at afsender vedhæfter en fil med navnet dkalafsendermetadata.xml. Herved er vedhæftningen skjult for slutbrugeren. Postkassemetadata, kan opsættes for hvert enkelt emne på postkassen. Det kan både være skjulte og ikke skjulte felter. De ikke skjulte felter udfyldes at slutbrugeren og de skjulte tilføjes automatisk. Disse metadata anvendes af myndighedens systemer til at navigere en henvendelse fra en slutbruger til myndighedens ønskede system. De skjulte er altid til stede når en myndighed modtager en meddelelse. De ikke skjulte, er kun medtaget når borgeren initierer henvendelsen. Tilsammen anvendes disse metadata til automatisk visitering og håndtering af meddelelserne. 3.3 Servicebeskeder Servicebeskeder, der er korte meddelelser fra myndighed til slutbruger, kan afsendes via REST, S/MIME og masseforsendelse snitfladerne. Da slutbruger skal kunne modtage servicebeskeder som SMS, sætter dette nogle begrænsninger på indholdet af servicebeskeder. Disse begrænsninger gælder for alle tre snitflader. Servicebeskeder kan maksimalt indeholde 160 karakterer. Disse karakterer er begrænset til standard SMS 7-bit karaktersæt, som defineret i GSM standarden for Alphabets and language-specific information Begrebsliste Begreb Administrationsportal Afhentningssystem Definition Anvendes blandt andet til at opsætte og konfigurere postkasser, og angive hvilke tilmeldingsgrupper en bruger kan tilmelde sig. En myndighed som ønsker at afsende meddelelser (heriblandt dokumenter og servicebeskeder) via dataservices, skal oprette det pågældende afsendersystem i administrationsportalen. En virksomhed (og myndighed) kan opsættes til at kunne hente deres egne meddelelser i deres boks via dataservices (omtales også at hente post). Dette kræver at et afhentningssystem bliver opsat hertil via administrationsportalen. 2 Reference: DKAL Snitflader 12

13 Begreb Afsendelse Afsender Afsendermetadata Afsendersystem Alle myndigheder Definition Når en afsender ønsker at sende en meddelelse til en slutbruger, sker dette via denne ressource. Afsendelsen kan være en servicebesked, hvilket vil fremgå af indholdstypen på afsendelsen. Afsendelser kan planlægges ud i fremtiden, udskydes og annulleres. Et eksempel på en afsendelse kan f.eks. være lønsedler (indholdstypen) og afsendersystem kan være myndighedens lønsystem. En afsender vil altid være en myndighed. En afsender kan have et eller flere afsendersystemer tilknyttet. En afsender har stamdata som beskriver hvem der afsendte beskeden samt hvordan de kan kontaktes. Informationer som afsender ønsker at inkludere i en afsendelse. Disse informationer er inkluderet i eventuelle besvarelser. Afsendermetadata inkluderes i afsendelser og meddelelser som en vedhæftning, og vil altid kun være tilgængelige for afsenderen. System hos myndighed som afsender afsendelser til DKAL slutbrugere. Afsendersystemet opsættes i administrationsportalen, og kan have forskellige kanaler, f.eks. REST og sikker e-post. Slutbrugers tilmelding til alle myndighed. Dette svarer til at slutbrugeren er tilmeldt alle tilmeldingsgrupper for alle myndigheder. Slutbrugeren vil automatisk optræde, som værende tilmeldt nye myndigheder og deres tilmeldingsgrupper. Slutbrugeren vil blive notificeret når nye myndigheder oprettes. Ved afmelding til alle myndigheder, vil slutbrugeren ikke længere være tilmeldt nogle myndigheder eller nogle tilmeldingsgrupper. Tilmelding til alle myndigheder er således ikke det samme som enkeltvis at tilmelde sig samtlige myndigheder. Bilag Boks Der kan vedlægges vedhæftninger til en meddelelse. Når den samme vedhæftning skal vedlægges til mange slutbrugere, eksempelvis vejledninger, kan bilag med fordel anvendes. Et bilag oploades en gang og kan efterfølgende refereres gentagne gange. Hver slutbruger har deres egen boks hvor de kan modtage meddelelser (heriblandt dokumenter og servicebeskeder). Boks er en central ressource som indeholder slutbrugers stamdata. Slutbrugere som udelukkende ønsker servicebeskeder (til deres private og/eller mobiltelefon) har også en boks, hvor det fremgår af deres DKAL status at de ikke har logget på og accepteret DKAL vilkår. DKAL Snitflader 13

14 Begreb Certifikat Delegerede Dialogtråd DKAL DKAL status Dokument e-boks status Emne Enkeltforsendelse Definition Alle slutbrugere logger på deres boks via et certifikat. De anvendte certifikater er OCES (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Slutbrugere kan give andre slutbrugere adgang til at se meddelelser i deres sikre boks. Disse kaldes delegerede. Det kræver at slutbrugeren der giver adgang oplyser den delegerede om et kodeord til at få adgang. En delegeret kan ikke besvare / videresende meddelelser som denne har fået adgang til. Når en meddelelse sendes frem og tilbage mellem en myndighed og slutbruger, har slutbrugeren mulighed for at se alle de meddelelser der har indgået i dialogen i et oversigtsbillede (både de fremsendte og svarene). Den oplysning der hægter meddelelserne sammen kaldes dialogtråden. Digital Kommunikations og Arkivløsning er en arbejdstitel for løsningen og ej det endelige navn for løsningen som skal markedsføres mod slutbrugere og myndigheder. Angiver om en slutbruger har været logget ind og accepteret DKAL vilkår. Når en slutbruger har accepteret DKAL vilkår, er slutbrugerens sikre boks endeligt oprettet, og slutbrugeren kan begynde at modtage dokumenter. Hvis DKAL vilkår ikke er accepteret kan slutbrugeren kun modtage servicebeskeder. En fil der kan vedhæftes en meddelelse. Kan eksempelvis være i formatet PDF, DOC, ODF, OOXML, GIF, JPG eller tilsvarende. Slutbrugeren har også mulighed for at oploade egne filer til sin boks. Angiver om en slutbruger har accepteret e-boks vilkår og dermed også er en e-boks bruger. En postkasse, som slutbrugeren benytter til at rette henvendelse til myndighed, kan have et eller flere emner tilknyttet. Disse emner opsættes i administrationsportalen sammen med postkassen. Emner anvendes til at kvalificere henvendelser fra slutbrugere. Et emne kan have tilknyttet postkassemetadata. En forsendelse til én slutbruger, der kun indeholder én meddelelse, evt. med vedhæftede dokumenter. Meddelelsen kan være én servicebesked. Enkeltforsendelser er ad hoc forsendelser som typisk initieres af en sagsbehandler i en myndighed. DKAL Snitflader 14

15 Begreb FESD metadata Foreløbig tilmelding Hente post Indholdstype Masseforsendelse Meddelelse MeddelelsesID Metadata Definition Når en meddelelse afsendes fra en myndighed er det muligt at tilknytte oplysninger om det sagsbehandlingssystem som afsender meddelelsen. Herved kan slutbrugerens svar knyttes direkte til sagen ved en besvarelse. Når en myndighedsmedarbejde har tilmeldt en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, er det kun en foreløbig tilmelding, og slutbrugeren kan endnu ikke modtage meddelelser for den pågældende tilmeldingsgruppe. Slutbrugeren skal efterfølgende logge på DKAL og godkende tilmeldingen. Herefter kan myndigheden afsende til slutbrugeren. Virksomheder og myndigheder kan hente meddelelser fra deres sikre boks ved at opsætte et afhentningssystem. Dette kaldes for at hente post. En indholdstype anvendes til at kategoriserer afsendelserne efter type. Eksempelvis vil en Lønseddel være en specifik indholdstype, ligesom Lønseddel årsafslutning er. Da slutbrugeren ikke skal foretage tilmeldinger på et så detaljeret niveau, men blot vil tilmelde sig Løn introduceres yderligere begrebet tilmeldingsgruppe. Indholdstyper opsættes for et specifikt afsendersystem i administrationsportalen. En forsendelse, der indeholder to eller flere meddelelser, med evt. vedhæftede dokumenter, eller servicebeskeder. En meddelelse kan indeholde 0 eller flere vedhæftninger. En meddelelse kan specielt være en servicebesked (kan ikke have vedhæftninger). En meddelelse kan indeholde fortrolige og personfølsomme informationer i modsætning til en servicebesked. Såfremt en meddelelse har en svarpostkasse angivet, kan meddelelsen besvares. Meddelelser kan videresendes til en anden myndighed (postkasse). Virksomheder kan specielt videresende til privat . Afsendelser bliver til meddelelser når de er afsendt. Begge identificeres via den samme meddelelsesid. Denne ID kan genereres af afsender og skal da være entydig indenfor det pågældende afsendersystem. ID en bruges efterfølgende til at matche kvitteringer for en afsendelse samt eventuelt til at tilbagekalde eller ændre afsendelsestidspunktet. Meddelelser kan indeholde informationer som beskriver selve meddelelsen. Der skelnes mellem tre typer af metadata: afsendermetadata, FESD metadata og postkassemetadata. DKAL Snitflader 15

16 Begreb Myndighed Myndighedsniveau Definition En myndighed kan have deres egen boks på lige fod med virksomheder. Derudover kan de via administrationsportalen opsætte postkasser hvortil slutbrugere kan rette henvendelse. Desuden kan de oprette tilmeldingsgrupper som den enkelte slutbruger kan tilmelde sig. De kan ligeledes søge blandt afsendelser som er afsendt og planlagt til afsendelse. Tilmelding på myndighedsniveau angiver at slutbrugeren er tilmeldt alle myndighedens tilmeldingsgrupper. En tilmelding på dette niveau betyder, at slutbrugeren automatisk bliver tilmeldt nye tilmeldingsgrupper for denne myndighed når de oprettes. Ved afmelding til en myndighed, vil slutbrugeren ikke længere være tilmeldt nogle af myndighedens tilmeldingsgrupper. Tilmelding til en myndighed er således ikke det samme som enkeltvis at tilmelde sig samtlige myndighedens tilmeldingsgrupper. Notifikation Obligatorisk indholdstype OCES OIM Operation PID Hændelser som slutbrugeren bliver præsenteret for efter login. Disse inkluderer: Foreløbig tilmeldinger som skal godkendes, kunne ikke sendes til angivne adresse, servicebesked kunne ikke sendes til angivne mobilnummer, og henvendelse til en postkasse kunne ikke leveres. En obligatorisk indholdstype betyder at slutbrugeren ikke behøver at være tilmeldt for at en afsendelse kan finde sted. I denne situation har afsender opnået samtykke fra modtager. Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Borgere kan få udstedt et personligt certifikat, som bl.a. kan anvendes til digital signatur. Virksomheder og myndigheder kan få udstedt et virksomhedscertifikat, som kan anvendes til digital signatur og verificering af klientens identitet ved system-til-system kommunikation. Medarbejdere i en virksomhed og myndighed kan få udstedt et medarbejdercertifikat. Virksomheder og myndigheder kan også udstedes funktionsspecifikke certifikater, som anvendes specifikt til verificering af klientens identitet ved system-til-system kommunikation. Offentlig Integrations Model for Portaler. En operation angives en handling, der kan udføres på en ressource. I REST (og webservice) snitfladerne er operation et centralt begreb. En OCES betegnelse der anvendes i personlige certifikater. PID identificerer entydigt certifikatets ejer. Der er en 1-til-1 reference mellem PID og CPR-nummer. DKAL Snitflader 16

17 Begreb Portal Postfordeler Postkasse Postkasse metadata Ressource Register RID Definition En system type som kan opsættes via administrationsportalen. Den tillader system til system integration hvor en slutbrugers tilmeldinger og meddelelser kan hentes. Der skelnes mellem en fællesoffentlig portal og en portal. En portal kan kun foretage tilmeldinger og se meddelelser for den myndighed hvor den er opsat. En fællesoffentlig portal kan derimod foretage tilmeldinger og se meddelelser for alle myndigheder. Tilstanden fællesoffentlig portal kan ikke konfigureres af myndigheden, men kræver kontakt til serviceudbyder. Medarbejder hos virksomhed (slutbruger) som har slutbrugerrettighed til at læse, besvare og videresende alle modtagne meddelelser i virksomhedens sikre boks. En myndighed kan opsætte postkasser via administrationsportalen. Slutbrugeren kan efterfølgende rette henvendelse til myndigheden via disse postkasser. Postkasser kan oprettes i en hierarkisk struktur. En postkasse kan have tilknyttet et eller flere emner. En meddelelse kan besvares såfremt den har angivet en svarpostkasse som er en reference til en postkasse. Postkasser kan have tilknyttet postkasse metadata. Meddelelser der initieres af en slutbruger kan indeholde postkasse metadata såfremt disse er angivet på det emne der sendes til. Postkasse metadata opsættes for det enkelte emne og anvendes til at knytte bestemte informationer til meddelelser. Det kan enten være skjulte felter med faste værdier, eller ikke skjulte felter. De ikke skjulte værdier indtastes af slutbrugeren og de skjulte er faste tekster der er defineret på ved opsætningen af emnet. Ressourcer er et centralt begreb i REST. De har en række egenskaber (felter) hvor nogle er læsbare, andre kan anvendes ved oprettelse og endnu nogle kan opdateres. Ressourcer indeholder referencer til hinanden. Register hos myndighed som kan oprette og opdatere navn, tilmeldinger, samtykke, adresse og mobilnummer i slutbrugers stamdata i DKAL. Det er ligeledes navnet på en systemtype som kan opsættes via administrationsportalen i forbindelse med system til system integration. Er OCES betegnelse der anvendes i medarbejder certifikater. RID identificerer entydigt en medarbejder i en virksomhed eller myndighed. CVR-nummer og RID er tilsammen identificerer entydigt certifikatet. DKAL Snitflader 17

18 Begreb Rolle Samtykke Serviceaftager Servicebesked Servicebeskedmodtager Signaturbevis SSO Slutbruger Stamdata Svaremne Definition En rolle i DKAL er en slutbruger eller anden bruger, som har en given funktion med givne slutbrugerettigheder. En funktion er eksempelvis postfordeler og DKAL administrator. Til hver rolle er knyttet et sæt af slutbrugerrettigheder. En slutbruger der tilmelder sig en tilmeldingsgruppe giver hermed sit samtykke til at modtage meddelelser for pågældende tilmeldingsgruppe. Virksomhed eller myndighed der anvender de services (og operationer) som DKAL stiller til rådighed i system-til-system snitfladerne. Tekst der sendes fra myndighed til slutbruger og som kan modtages af slutbruger på eller SMS på baggrund af brugerens præferencer registeret for tilmeldingen. Servicebeskeder kan ikke have vedhæftninger. Slutbruger som kun modtager servicebeskeder. Slutbrugeren har ikke været logget ind og accepteret DKAL vilkår. NemSMS bruger. Et DKAL signaturbevis er metadata på meddelelser, som myndigheder modtager. DKAL signaturbeviset indeholder information om slutbrugeren, der sendte meddelelsen. Disse informationer er taget fra det certifikat, som slutbrugeren benyttede til at logge på DKAL med. Derudover indeholder signaturbeviset også informationer om hvor meddelelsens vedhæftninger oprindeligt stammer fra. Stammer vedhæftningerne oprindeligt fra en myndighed, er det angivet hvilken. Har slutbrugeren selv oploadet vedhæftningen, eller stammer den fra et andet sted, er informationerne om vedhæftningens oprindelse ikke medtaget, da denne ikke er kendt. Herved er det muligt for en myndighedsmedarbejder at skelne mellem vedhæftninger slutbrugeren selv har oploadet samt vedhæftninger som er videresendt fra andre myndigheder. Single Sign On. Brugeren behøver kun logge på en gang. Borger, virksomhed eller myndighed der modtager forsendelser fra myndigheder. En borger er identificeret ved ét CPR-nummer. En virksomhed og en myndighed er identificeret ved ét CVR-nummer. Hver slutbruger har én boks. Informationer om en slutbruger. Inkluderer navn, og mobilnummer. Stamdata er tilknyttet slutbrugerens boks. Emne på en meddelelse. På emnet kan opsættes skjulte metadata. Disse skjulte metadata vil blive tilføjet ved en besvarelse. DKAL Snitflader 18

19 Begreb Svarpostkasse Systemrettigheder Tilmelding Tilmeldingsgruppe Tilmeldingsgruppeniveau Tilmeldingsliste Vedhæftninger Vilkår Virk BRS SSO Virksomhed Ændringsliste Definition Postkasse på meddelelser, som kan besvares. Angiver den postkasse der sendes til når slutbrugeren besvarer meddelelsen. Systemrettighederne angiver hvad den enkelte type af system har lov til at udføre af funktioner. De fire typer er afsendersystem, register, afhentningssystem og portal. Eksempelvis bemyndiger systemrettighederne en virksomhed til at hente post via et afhentningssystem. En slutbruger kan være tilmeldt til forskellige tilmeldingsgrupper som hver indeholder en eller flere indholdstyper. En slutbruger tilmelder sig tilmeldingsgrupper. En tilmeldingsgruppe indeholder en eller flere indholdstyper. Se indholdstype for et eksempel. En tilmeldingsgruppe indeholder en beskrivelse som forklarer slutbrugeren hvad der modtages ved en tilmelding. Slutbrugers tilmeldinger er angivet som specifikke tilmeldinger til en tilmeldingsgrupper som slutbrugeren er tilmeldt. Se også myndighedsniveau. En liste af tilmeldinger som hver angiver at en bestemt slutbruger er tilmeldt en bestemt indholdstype. Vedhæftninger er filer som kan vedlægges en meddelelse. Hvis den samme fil skal vedlægges til mange brugere kan den med fordel oploades som et bilag. Når en slutbruger første gang logger ind skal DKAL vilkår accepteres før den sikre boks endeligt kan oprettes. Hermed giver slutbrugeren sit samtykke til at der må udveksles oplysninger med de myndigheder hvis tilmeldingsgruppe slutbrugeren er tilmeldt. Der skelnes mellem DKAL vilkår og e-boks vilkår. Står for brugerrettighedsstyring single sign on. Hvilket betyder, at på baggrund af en logon, er det muligt at hente en brugers rettigheder. Virksomheder kan ligesom myndigheder have deres egen boks hvori de kan modtage, besvare og rette henvendelse til myndigheder. Virksomhed er også en slutbruger. En tilmeldingsliste som kun indeholder ændringer i tilmeldingerne, i modsætning til den komplette liste af tilmeldinger. DKAL Snitflader 19

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.1

Digital Post. Snitflader. Version 6.1 Digital Post Snitflader Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 4 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 4 1.2 SKEMAVALIDERING 4 1.3 KOM HURTIGT I GANG 4 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 5 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 1 F.1 INTRODUKTION... 5 F.2 HENVISNINGER... 5 F.3 ROLLER OG RETTIGHEDER... 6 F.3.1 IDENTIFIKATION AF SLUTBRUGER TYPE... 6 F.3.2 ADGANG TIL DIGITAL

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

DKAL Snitflader REST Portal

DKAL Snitflader REST Portal DKAL Snitflader REST Portal 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 3 A4.1.1 HENVISNINGER 3 A4.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A4.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A4.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A4.1.2.3

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 1 Forsendelse via printfiler Dette dokument beskriver hvilke forudsætninger en kunde, som ønsker konvertering af en AFP datastrøm

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1

Certifikatpolitik. For den fællesoffentlige log-in-løsning. Side 1 af 9 2. december Version 1.1 Side 1 af 9 2. december 2009 Certifikatpolitik For den fællesoffentlige log-in-løsning Version 1.1 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for den fællesoffentlige log-inløsning. Politikken definerer

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Digital post iframe API. Version 1.4

Digital post iframe API. Version 1.4 Digital post iframe API Version 1.4 Versionshistorik... 3 1. Introduktion til digital post iframe API... 4 2. Links... 4 3. Parametre... 4 3.1. Log på digital post... 4 3.2. Funktioner... 5 3.2.1. Funktion

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Side 1 af 8 7. november 2012 Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Dette dokument beskriver en politik for timeout af brugersessioner i den fællesoffentlige føderation, der er obligatorisk

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09

Brugsscenarier for Dokumentboks/NemSMS. Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Brugsscenarier for /NemSMS Peter Hauge Jensen, Odense Kommune, 4.12.09 Agenda Kort om e2012 i Odense Kommune Aktuel projektstatus Overblik over brugsscenarier (use cases) Eksempel 1: ESDH Eksempel 2: Byggesag

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

System-til-system Grænsefladebeskrivelse

System-til-system Grænsefladebeskrivelse System-til-system Grænsefladebeskrivelse Strålfors Connect System-til-system grænsefladebeskrivelse Side 2 af 72 Indhold 1 Indledning...7 1.1 Version 1.1...7 1.2 Version 1.5...8 2 Referencer til andre

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0 Digital pst Snitflader Bilag A4 - REST Prtal Versin 7.0 1 Indhldsfrtegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 4 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere