Beboerinformation. Måløv Park marts Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. Måløv Park marts 2003. Indhold:"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park marts 2003 Indhold: Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Forårsprogram fra kulturgruppen Internet løsning Hegn bag baghaver

2 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Søndag d. 19. januar, kl. 11. Omkring 80 beboere var mødt frem som repræsentanter for 51 lejemål, svarende til 22 % af det samlede antal. Øvrige deltagere var inspektør K. Stig Kristensen samt Hanne Bolvig og Benny Flindt som repræsentanter for henholdsvis FB og 3B. Hans Peter præsenterede det første punkt på dagsordenen, vedrørende bestyrelsens forslag om en udtalelse vendt mod centralisering af beslutningsprocessen i FB, herunder bestyrelsens synspunkter om fordelingen af beslutningskompetence mellem FB og afdelingsmødet. Der blev vist fejlbehæftede gør-det-selv vejledninger som eksempel på det uheldige i en centraliseret styringsproces på råderetsområdet, som tværtimod kræver detaljeret indsigt i afdelingens boliger. Præsentationen efterfulgtes af kommentarer fra Hanne Bolvig og Benny Flindt, som forklarede hovedbestyrelsens holdninger og ønsker på råderetsområdet. Det stod klart at der er meget store forskelle på vores opfattelser af de tiltag der er taget på området. Der fulgte herefter en mængde indlæg fra salen som tilkendegav en stor interesse og bekymring for afdelingsdemokratiet. En interesse for at bibeholde mest muligt nærdemokrati og et ønske om at undgå en udvanding af samme. Bestyrelsens forslag til udtalelse blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Andet punkt på dagsordenen var et ønske fra bestyrelsen om en ny godkendelse af ombygningsprojektet (små boliger). Finansieringsgrundlaget har ændret sig, da vi ikke længere kan få lån fra landsbyggefonden. Derfor har vi ikke råd til at ombygge så mange boliger som vi oprindelig havde vedtaget. Det bliver kun til 4 boliger når vi skal låne pengene på anden vis. Der var en heftig debat om forslaget, da der åbenbart er kommet fornyet modstand siden projektet oprindelig blev vedtaget. Der er dog også stadig en udbredt støtte, og et ønske om at de beboere der nu har ventet længe, snart kan få ombygget deres bolig. Efter en grundig debat om eventuelle gener for naboerne, projektets lange historie, alternative forslag og økonomi, blev forslaget sat til afstemning og vedtaget med 67 stemmer mod 14. Otte valgte ikke at stemme og en del beboere havde forladt mødet efter behandlingen af punkt 1. Under eventuelt blev det påpeget at sedlerne til aflæsning af varme og varmt vand er stort set uforståelige. Hans Peter forklarede at varmeregnskabet er et tilbagevendende problem som det er svært at få til at fungere (administrationen er ikke særlig lydhør for vores ønsker). Afdelingsbestyrelsen vil endnu engang forsøge at gøre noget ved det. Den formelle del af mødet afsluttedes kl hvorefter vi hyggede os med en fælles frokost. Referat: Jens Wenzel 2

3 Foråret beboerarrangementer i fælleshuset Beatles aften med spisning og dans Lørdag d. 29. marts kl Et af nordeuropas bedste beatlestributebands kommer til Måløv Park. Så der bliver rig lejlighed til at synge eller danse til et hav af de kendte Beatles sange. Inden vil der være mulighed for at deltage i spisning. Menuen bliver lavet med inspiration fra den nye engelske køkken. Ikke noget med fish and chips. Der skal bestilles billetter til spisning hos Helle og Palle Knastebakken 237. Yderligere information udsendes. Musik Café med Christian Sievert og Flemming Quist Møller Skærtorsdag d. 17. april kl For tre år siden havde vi besøg af disse to geniale musikere, som normalt ikke spiller sammen. Det blev en forrygende aften som mange nok husker. Vi har igen fået dem til at optræde i Måløv Park, så der er dømt samba og flamingo-rytmer i verdensklasse. Yderligere oplysninger udsendes. Sommerfest Lørdag d. 14. juni Den årlige sommerfest hvor børn, voksne, naboer og genboer slår sig løs med aktiviteter om dagen og fest om aftenen. Sæt X i kalenderen. Program for sommerfesten udsendes senere. Arrangør: Kulturgruppen i Måløv Park 3

4 WebSpeed Der har i de seneste år været en del beboere som har efterlyst en fælles såkaldt bredbåndsløsning for internetadgang. Indtil for nyligt har en sådan løsningsmodel været en del en totalløsning med en samlet ombygning af signalfordelingsanlægget ( fællesantenneanlægget ) med forsyning af TV, radio, internetadgang og, hvis det for alvor skulle være økonomisk fordelagtig, telefoni. Dette ville indebære temmelig store anlægsomkostninger, minimum i størrelsesordenen kr. pr. bolig alene i anlægsomkostninger. Afdelingsbestyrelsen har fundet denne løsning problematisk, først og fremmest fordi den ville indebære at de som ikke har behov for en internetadgang med stor båndbredde gennem anlægsomkostningerne ville blive tvunget til medfinansiering af noget de ikke bruger. Udover dette er der knyttet en del andre problematikker til en totalløsning af økonomisk, praktisk, demokratisk og driftsmæssig karakter. Da hele området desuden er yderst turbulent med stadig nye tekniske udviklinger, markeder og selskaber, har afdelingsbestyrelsen fundet det vanskeligt at træffe beslutninger på området som har haft sikre og overskuelige konsekvenser for Måløv Park. I dag findes der to løsninger som med lidt god vilje kan kaldes for bredbåndsløsninger på internetområdet, som ikke kræver anlægsomkostninger for Måløv Parks vedkommende, og som ikke indebærer alvorlige bindinger for fællesskabet eller den enkelte i forhold til en eventuel senere anden løsning: ADSL og TDC s WebSpeed. Begge tjenester er fuldt ud et individuelt valg og vedrører som sådan ikke afdelingen. ADSL tilbydes af en række teleoperatører og distribueres over telefonnettet. WebSpeed er et særlig TDC-koncept, men lignende produkter kan i princippet også leveres af andre operatører. WebSpeed distribueres over TV-nettet og kræver en tilpasning af vores signalforsyningsanlæg. TDC finansierer til fulde denne tilpasning mod at vi indgår en ny aftale om signalforsyning. Denne ny aftale indebærer fem års binding til signalforsyning fra TDC Kabel på radio- og TV-området og næsten eneret på returfrekvenserne, men ingen krav om forhånds- eller minimumtilmeldinger til WebSpeed. Efter de fem år er der 9 mdr. opsigelse, som der er i dag Priserne på levering af radio/tv programpakkerne er uændrede ifht. i dag og reguleres efter gældende regler. Både ADSL og WebSpeed er et 24 timers abonnement uden anden trafikbegrænsning end båndbredden. Begge tjenester kan ifølge TDC levere op til 2048 kbit/s download og 512 kbit/s upload. Man betaler abonnement efter båndbredde (hastighed) hvor ADSL starter ved 256/128 kbit/s til pt. 350 kr/md (uden samtidig fastnettelefon hos TDC). WebSpeed starter ved 64/64 kbit/s til 149 kr./md. (256/64 kbit/s koster pt. 229 kr/md). Afdelingsbestyrelsen har på denne baggrund indgået en aftale med TDC Kabel om at etablere mulighed for individuel tilslutning til WebSpeed gennem en tilpasning af signalforsyningsanlægget på de beskrevne betingelser. Der vil gå op til ca. 4 mdr. før tilpasning og kabelføring til Måløv Park er etableret og herefter vil beboerne blive tilbudt et abonnement på WebSpeed. Vær opmærksom på at TDC meget ofte har salgskampagner hvor tilslutning er særlig fordelagtig. Afdelingsbestyrelsen 4

5 Hegn bag baghaverne På afdelingsmødet i maj 2002 sagde bestyrelsen at vi ville gennemgå de hegn en del beboere har sat bag baghaven og se det i sammenhæng med beplantningen. Formålet med en sådan gennemgang er at foreslå nye regler der i et vist omfang tillader hegn bag baghaven. Hensigten med at have regler der regulerer hvordan et hegn skal være, er at det fortsat skal være buskadset der er det dominerende udtryk udadtil. Det skal understreges at det vil være en lempelse af de gældende regler at det overhovedet bliver tilladt at opsætte hegn. Det arbejde har vi udført i efteråret, og vi nåede frem til nogle forslag som vi i første omgang synes var fornuftige. Vores forslag indebar først og fremmest At nye hegn skulle være 50 cm under højden på sidehegnet. At der var nogle krav til hegnets materialer og standard. Desuden var vi indstillet på at foreslå en overgangsordning således At eksisterende hegn der er mindst 20 cm under sidehegnet kunne forblive som de er indtil der skete en fraflytning.. Flugtvej Efterfølgende er vi imidlertid blevet opmærksomme på et nyt aspekt af sagen. Baghaven skal fungere som brandredning til det fri, og det skal derfor være muligt at komme ud af baghaven. Det får betydning både for hegn og for beplantning. For hegn indebærer det at vi må have alle hegn ned til 50 cm under sidehegnet uden nogen overgangsordning. For beplantningen mener vi kun der er problemer hvor der er roser, fordi man i nødstilfælde kan trænge gennem de bløde buske. Vi vil behandle hver række med roser individuelt. Heldigvis er der mange steder hvor der ikke er problemer men hvor der er problemer vil vi finde en løsning der tager højde for rækkens særlige forhold som fx haveudvidelser, og drøfte den med rækken. Der kan fx. blive tale om at lave et bælte af bløde buske langs rækken nærmest haverne. Den løsning passer meget godt sammen med at mange høje hegn tilsyneladende er opsat for at holde roserne ude. Hvor der allerede er en uformel småsti mener vi ikke der er noget problem. Det arbejde vil vi udføre i løbet af forårssæsonen. Hensigten med at foreslå bestemmelser der regulerer retten til frit at sætte hegn op, er som forklaret ovenfor tosidet. På den ene side er der brandhensynet og på den anden side er der ønsket om at buskadset er det dominerende udadtil, og at hegnet derfor bliver så neutralt som muligt. 5

6 Regel-forslag Vi foreslår følgende regler, som vil blive fremlagt som forslag på afdelingsmødet i maj: Hegnets placering. Hegnet skal som hovedregel være placeret for enden af sideplankeværket. Hegn må dog også være placeret 30 cm længere ude, dvs. der hvor et oprindeligt bræt i 40 cms højde markerer eller tidligere har markeret havens afslutning (et fremskudt hegn). Alle hegn skal være parallelle med bygningen. Det er altså ikke tilladt at lave et hegn der er krumt. I en haveudvidelse må der ikke være andre hegn end grønne hegn (dvs. buske) jf. bestemmelserne om haveudvidelse. Hegnets udtryk. Hegnets overkant skal være vandret. Det er altså ikke tilladt med hegn der har bueform hverken den ene eller den anden vej. Det er tilladt at have en enkelt lægte i samme højde som sideplankeværket som det fx. kan ses bag Knastebakken 11. Hegnets materiale skal være træ. Der kan fx. anvendes spånflet, (pile)grenflet, rafter eller lignende. Der må ikke anvendes plademateriale. Det enkelte hegn skal være ensartet. Kommende hegn skal have en tydeligt lettere karakter end sideplankeværket, men et eksisterende hegn med en større tyngde kan få lov til at blive stående. Hegnene må ikke males da de skal kunne patinere og fremstå neutralt. Her og nu Da brandhensynet ikke rigtig kan diskuteres, vil vi ikke afvente afdelingsmødet før vi beder de berørte beboere ændre hegnshøjden til 50 cm under sidehegnet og inden vi selv går i gang med at drøfte justering af rosenbeplantninger med de berørte rækker. Afdelingsbestyrelsen 6

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold:

Beboerinformation. Måløv Park juli 2003. Indhold: Beboerinformation Måløv Park juli 2003 Indhold: Referat af afdelingsmøde i maj side 2 Det grønne udvalgs plan side 3 Om omlægning af lån side 9 Om prisen på pergolaer side 10 Hegn bag baghaver side 10

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet Beboerinformation Måløv Park juni 2002 www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe Ja, så er den der, Måløv Parks hjemmeside. Vi ved at mange har ventet længe på at alle centrale oplysninger om det at bo

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park april 2005 Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Regnskab, budget og indkomne forslag vil blive omdelt inden mødet Indhold: Opstillinger Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING ANTENNEFORENINGEN FRUGTVANGEN Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum antenne@frugtvangen.dk REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2002, den 2. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Antenneforeningen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park september 2004

Beboerinformation. Måløv Park september 2004 Beboerinformation Måløv Park september 2004 Indhold: Udlejningskalender side 1 Campingvogne side 1 Legepladsudvalget side 2 Udsugning fra bad side 2 Affald side 3 Kemisk affald side 3 Høring om bypolitik

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-20 Møllelængen Dato 3. juni 2015 Sted Kulkælderen, Store Mølle Vej 18-20, København S Deltagere Fra afdelingen: 43 lejemål Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN

BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN BILAG EVALUERING AF FORÆLDRE ANSVARSLOVEN 2011 2 3 4 Stk. 2. 5 6 3. EVALUERINGENS DATA OG METODE Denne evaluering er kvalitativ, idet den er baseret på interview med henholdsvis medarbejdere i statsforvaltningerne

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Februar 2008 20. ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere