EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1

2 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige på deres fritidsjobs og tale om løn, arbejdsforhold og rettigheder på arbejdsmarkedet. Kun 17,8 % af fritidsjobberne har ansættelsesforhold, hvor alle love og regler bliver overholdt. Med andre ord oplever 82,2 % problemer i deres ansættelsesforhold. I år talte Jobpatruljen med unge. Det er det største antal siden Jobpatruljens start i 1979 og giver et unikt indblik i fritidsjobbernes forhold på det danske arbejdsmarked. Flere forhold er forbedrede. Færre unge end tidligere løfter og skubber for meget, færre mangler en ansættelseskontrakt, og lønnen er stigende. Se de samlede resultater i denne rapport. Resultaterne viser, at forholdene for unge på arbejdsmarkedet ikke er så gode, som de burde være. For spørgsmål om rapporten og Jobpatruljens arbejde, kontakt Mads Malik Knudsen på eller I sommerkampagnen har Jobpatruljen talt med fritidsjobbere. Det er det største antal nogensinde og 230 flere end i, hvor Jobpatruljen talte med fritidsjobbere. Interviews Hovedstaden inkl. Nordsjælland og Bornholm 741 Sjælland inkl. Lolland og Falster 313 Jobpatruljen har i løbet af sommerkampagnen besøgt ca virksomheder i hele Danmark. Fyn inkl. Fredericia 440 Sydjylland 360 Efter behandling af de interviews er de svar sorteret fra, som var ubrugelige til videre databehandling. Resultatet er i alt interviews, som er datagrundlaget for årets rapport. Midt- og Vestjylland 200 Østjylland 600 Nordjylland 537 Total OM JOBPATRULJEN Jobpatruljen er en oplysningskampagne, der skal styrke arbejdsforholdene for 13- til 17-årige på deres fritidsjob. Jobpatruljen varetages af fagforeningerne 3F og HK med støtte fra en bred række af fagforeninger under LO. Hver sommer besøger Jobpatruljen virksomheder i hele landet. Vi oplyser arbejdsgivere og fritidsjobbere om, hvilke love og regler der gælder, når unge under 18 år har et arbejde. Jobpatruljen søger at nå ud i hele landet både til større byer med høj koncentration af fritidsjobbere og mere tyndt befolkede områder. Jobpatruljen er drevet af frivillige kræfter. Det er et mål for Jobpatruljen at favne bredt blandt alle frivillige med faglig interesse. Takket være korpset af dygtige frivillige kommer Jobpatruljen ud i alle afkroge af landet med budskaberne. Alle, der har en interesse i at give de unge en god start på arbejdslivet, er velkomne i Jobpatruljen. Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, forældre, arbejdsgivere og lærere via en brevkasse på og hotlinen Læs mere om Jobpatruljen og love og regler for fritidsjobbere på ANSÆTTELSESKONTRAKTER MANGLER MANGLEREN ENANSÆTTELSESKONTRAKT ANSÆTTELSESKONTRAKT 92,4 % af de unge har en ansættelseskontrakt. Det fortsætter den positive udvikling, vi har set i de seneste år. 16,0% 13,0% Hvor 7,6 % i mangler en ansættelseskontrakt, var tallet helt oppe på 16 % i ,9% Ifølge loven har man krav på en ansættelseskontrakt, når man har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer og har været ansat i mere end 1 måned. Det er altså ikke alle unge, der har krav på en kontrakt. Alligevel anbefaler vi i Jobpatruljen altid, at man får en så kan der nemlig ikke stilles tvivl om de aftaler, der er indgået om ansættelsesforholdet. På kan man downloade en skabelon til en standardkontrakt. 7,6% Figur 1: Udviklingen i antallet af unge, som mangler en ansættelseskontrakt. 1.2 ARBEJDSTID OG PAUSER De unge arbejder i gennemsnit 7,34 timer pr. vagt og 21,4 timer om ugen i ferien. Det er en lille stigning i forhold til. Reglerne for de unges arbejdstider er disse: Kategori af unge årige årige, som er omfattet af undervisningspligten* Daglig arbejdstid Ugentlig arbejdstid Skoledage Andre dage Uger med skoledage Andre uger Maks. 2 timer Maks. 7 timer Maks. 12 timer Maks. 35 timer Maks. 8 timer Maks. 40 timer *Man er omfattet af undervisningspligten, indtil man har gennemført og afsluttet grundskolen (9. klassetrin). Side 2 Evalueringsrapport for Jobpatruljen Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 3

3 Desværre ser vi stadig tilfælde, hvor unge arbejder helt op mod 16 timer pr. vagt. Dermed arbejder nogle unge altså dobbelt så mange timer pr. vagt, som loven tillader. Figur 2: Udviklingen i unges arbejdstider. ARBEJDSTID I FERIEN ,4 20,3 20,0 20,8 20, ,9 7 6,9 7, De unge har krav på at få løn, når de er under oplæring. Det er ikke sket for 3,5 % af de unge. Figur 5: Udviklingen i antallet af unge, der mangler løn under oplæring. 18,0% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 13,0% 8,0% 7,0% 6,4% 4,0% 3,3% 3,50% Pr. Vagt Pr. Uge De unge har krav på 30 minutters pause, hvis arbejdsdagen overstiger 4,5 time. Men hele 27,5 % af de unge oplyser, at de efter 4,5 timers arbejde har mindre end 30 minutters pause eller i nogle tilfælde slet ingen. Det er færre unge end i, men stadig et for højt niveau. Figur 3: Udviklingen i unges adgang til pauser. 26,1% 26,0% MANGLER PAUSER MANGLER PAUSER 28,6% 27,50% 1.4 ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSKADER I år har vi set et mindre fald i antallet af unge, som løfter eller skubber for meget. I har 27,6 % af de unge løftet mere end de tilladte 12 kg eller skubbet mere end de tilladte 250 kg. I var tallet 30,8 %. Det meget store fald fra til kan til dels skyldes en målrettet tilgang over for supermarkeder, hvor Jobpatruljen har haft en særlig oplysningsindsats over for de medarbejdergrupper, der løfter og skubber. Unge der løfter/skubber for meget UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 39,0% 34,0% 34,0% 3 30,8% 25,4% 23,6% 27,60% Figur 6: Udviklingen i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget LØN Årets sommerkampagne viser en mindre stigning i de unges gennemsnitsløn. Fritidsjobbere får i i gennemsnit 65,14 kr. i timen mod 64,13 kr. i. Figur 4: Udviklingen i unges timeløn. 61,00 62,00 63,00 62,60 GENNEMSNITSLØN 63,80 64,00 64,13 65,14 Arbejdsgivere har pligt til at give fritidsjobbere instruktion i at undgå arbejdsskader. Desværre ser vi i igen stigning i antallet af unge, der mangler instruktion. Dette er derfor et indsatsområde, man med fordel kunne gøre mere ved for at undgå arbejdsskader blandt unge. Vi ser en mindre stigning på 0,5 procent i antallet af unge, som har fået en arbejdsskade. 4 40% 37% 38% 35% 36% 4 34% 36,90% 37% ,0% 9,0% 9,3% 8,9% 8,0% 6,2% 4,0% 4,50% Figur 7: Udviklingen i antallet af arbejdsskader blandt unge. Er kommet til skade på arbejdet Mangler instruktioner i tunge løft Side 4 Evalueringsrapport for Jobpatruljen Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 5

4 1.5 SYGDOM 18,7 % af de unge oplever, at de selv skal finde en afløser, når de er syge. Det er en mindre stigning siden. Loven siger, at det ikke er de unges ansvar selv at finde en afløser ved sygdom. Derudover kan de unge også miste muligheden for at få løn under sygdom, hvis de selv har byttet vagten. Figur 8: Udviklingen i antallet af unge, som selv skal finde afløser ved sygdom. 51,1 % af de unge får ikke løn under sygdom, selv om de har ret til det. Det er en kraftig stigning siden, hvor tallet var 40,1 %. Fra - var tendensen, at flere og flere unge fik løn under sygdom, så tallet for er ærgerligt og bekymrende. Det er ikke alle unge, der har ret til løn under sygdom. Man skal leve op til nogle særlige bestemmelser i funktionærloven, eller det skal stå i ansættelseskontrakten. Den vigtigste regel, man skal leve op til for at have ret til løn under sygdom, er, at man skal have arbejdet mere end 74 timer over de seneste 8 uger. De 51,1 % i figur 9 dækker de tilfælde, hvor de unge har ret til løn under sygdom, og hvor funktionærlovens bestemmelser er blevet overtrådt. Se mere om reglerne for løn under sygdom på eller kontakt Jobpatruljen på ALKOHOL Det er ulovligt for unge under 18 år at udskænke alkohol samt arbejde i lokaler, hvor der serveres alkohol. I arbejder 6,9 % af de unge i lokaler med alkohol. Det er en mindre stigning siden. Tallet er baseret på det samlede antal fritidsjobbere, som Jobpatruljen har interviewet. Det betyder, at vi ikke kun har talt med fritidsjobbere i restaurationsbranchen, hvor alkohol primært udskænkes, men med alle brancher. 2 23,0% 21,0% 19,0% 17,0% 20,2% 20,4% 18,4% 18,70% Skal selv finde afløser ved sygdom FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM SELVOM DE ER FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM, SELVOM BERETTIGEDE BERETTIGEDE TIL DET TIL I DERES DET I DERES FERIEJOB 55,6% 49,8% 42,0% 40,1% 2012 Figur 9: Udviklingen I antallet af unge, der ikke får løn under sygdom, selvom de er berettigede til det. 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ALKOHOL ALKOHOL Figur 10: Udviklingen i antallet af unge, der udskænker alkohol eller arbejder i lokaler Arbejder i lokaler med alkohol Udskænker alkohol (-16 procent af dem der arbejder i lokaler med alkohol) med alkohol. Bemærk, at vi i, og har ændret, hvordan vi beregner andelen af unge, som selv udskænker alkohol. Nu udregnes tallene på baggrund af, hvor stor en del af dem, der arbejder i lokaler, der udskænker alkohol, og samtidig har svaret ja til, at de selv udskænker alkohol. 9,50% 6,50% 7,00% 8,00% 5,00% 6,00% 2,00% 1,30% 26,00% 51,1% 21,50% 18,90% 6,00% 6,60% 6,90% 1.7 OVERTRÆDELSE AF LOVE OG REGLER HELE DANMARK OG FORDELT PÅ BRANCHER Kun 17,8 % af fritidsjobberne har ansættelsesforhold, hvor alle love og regler bliver overholdt. Det ser værst ud i bager- og konditorbranchen, hvor alle love og regler kun bliver overholdt på 8,2 % af fritidsjobbene. Mange af de overtrædelser, vi registrerer, er mindre overtrædelser. Det kan f.eks. være, at en ung, der går i 9. klasse, arbejder 3 timer på en hverdag (1 time mere end det tilladte), at en ung en gang har løftet en kasse tungere end de tilladte 12 kg eller lignende. Det er dermed ikke alle 82,2 %, der indeholder grove overtrædelser som alkohol, kemikalier og farlige maskiner. 1.8 FAGFORENINGS- MEDLEMSKAB 10 % af de unge er medlem af en fagforening. Tallet har været stigende siden, hvor tallet var 8 %, men er lavere end i 2009, hvor tallet var 14,3 %. Tallene er et udtryk for, at de faglige fællesskaber stadig kan blive bedre til at fortælle de unge, hvorfor det er vigtigt at være medlem af en fagforening hvad er forskellen på love og overenskomster, hvad består den danske arbejdsmarkedsmodel af, og hvilke rettigheder og pligter har man som fritidsjobber? Sammenholder vi antallet af unge, der er medlem af en fagforening 10 % med antallet af unge, som oplever at regler og love ikke bliver overholdt på deres arbejdsplads 82,2 % må vi konstatere, at der fortsat er et stort behov for at fortælle de unge om det vigtige i at være organiseret i en fagforening. Figur 13: Udviklingen i antallet af unge, som svarer ved ikke til spørgsmål om deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Løn under sygdom er den rettighed, der er mest tvivl om blandt de unge. 39 % ved ikke, om de får løn under sygdom, og tallet er desværre steget siden. 19,7% 35,7% ,6% 17,80% 5,4% 9,4% ANSÆTTELSESFORHOLD UDEN UDEN OVERTRÆDELSER AF AF REGLER 19,29% 17,0% 4,0% 3,0% 7,0% 3,4% 2,6% 8,5% 12,30% 39% 2,43% 2,70% Er du medlem af en fagforening? Fik du løn i din oplæringsperiode? 16,15% Figur 11: Udviklingen i antallet af ansættelsesforhold uden overtrædelse af regler. 14,30% Skal du selv finde afløser ved sygdom? 8,20% MEDLEM AF EN FAGFORENING MEDLEM AF EN FAGFORENING 13,00% 12,50% 9,50% 8,60% 8,00% Får du løn under sygdom? Har du en ansættelseskontrakt? 22,58% 8,60% Figur 12: Medlemsudviklingen blandt unge i en fagforening. 10% 6,90% Side 6 Evalueringsrapport for Jobpatruljen Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 7

5 2.0 RESULTATER FORDELT PÅ BRANCHER Langt de fleste fritidsjobbere er ansat inden for de samme brancher: For at give et nuanceret billede af fritidsjobbernes arbejdsforhold måler vi specifikt på hver branche. Supermarkeder og købmænd Caféer og restauranter Bagerier og turistattraktioner 2.1 ANSÆTTELSESKONTRAKT FORDELT PÅ BRANCHER Figur 14 viser, at der er store forskelle mellem brancherne på, hvor gode man er til at lave en ansættelseskontrakt med fritidsjobberne. Inden for butiksbranchen mangler kun 3,7 % en kontrakt, mens hele 14,8 % i café og restaurationer mangler en kontrakt. De unge har efter loven krav på en ansættelseskontrakt, når de har en ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer og har været ansat i mere end 1 måned. Det er altså ikke alle unge, der har krav på en kontrakt. Alligevel anbefaler vi i Jobpatruljen altid, at man får en så kan der nemlig ikke stilles tvivl om de aftaler, der er indgået om ansættelsesforholdet. På kan man downloade en skabelon til en standardkontrakt. 2.2 ARBEJDSTID OG PAUSER FORDELT PÅ BRANCHER De følgende figurer giver et indblik i de unges arbejdstid i ferien. Vi ser her en stigning på alle områder. Vi har valgt ikke at beregne specifikke data inden for brancher som lager, bank eller kontor ud fra den vurdering, at datagrundlaget er for småt. MANGLER EN ANSÆTTELSESKONTRAKT 20% 18,40% 18% 18% 16% 14% 13% 12% 8,90% 10% 8% 6,67% 6,10% 6% 5% 7,60% 5,10% 4% 4% 3,70% 3,60% 2% 0% Figur 14: Udviklingen i andelen af unge, der mangler en ansættelseskontrakt, fordelt på brancher. TIMER PR. VAGT I FERIEN 10 8, ,9 7,4 6,7 7 7,6 6,9 7,5 6,88 7,41 6,2 6,98 6,65 7,3 4 7,3 3 8,3 7,01 5,87 6 Figur 15: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. vagt i ferieperioder fordelt på brancher. 14,80% 14,68% 13% Side 8 Evalueringsrapport for Jobpatruljen Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 9

6 Figur 16: Gennemsnittet af unges arbejdstid pr. uge i ferieperioder fordelt pr. vagt fordelt på brancher ,2 21,1 18,8 20,8 TIMER PR. UGE I FERIEN 18,14 20,28 20,62 20,15 28,5 22,3 21,3 26,73 21,43 21,08 21,65 19,09 25, LØN FORDELT PÅ BRANCHER De seneste tre år er lønniveauet for de unge steget støt. ene er stadig den branche, hvor Jobpatruljen har registreret den højeste gennemsnitsløn. ene har dog stadig problematiske forhold, herunder løn under sygdom. kr.63,91 kr.64,00 kr.64,13 kr.65,14 kr.61,69 kr.61,84 kr.62,49 kr.63,70 kr.67,05 kr.68,36 kr.68,31 kr.69,57 kr.62,47 kr.62,87 kr.64,51 kr.74,79 kr.72,10 kr.74, Figur 18: Udviklingen i gennemsnitslønnen for unge fordelt på brancher. NATIONALT SUPERMARKED/KØBMAND CAFÉ/RESTAURANT BAGER/KONDITOR SOMMERLAND 5 0 Reglerne for de unges arbejdstider er disse: Kategori af unge årige årige, som er omfattet af undervisningspligten* Skoledage Maks. 2 timer Daglig arbejdstid Andre dage Maks. 7 timer Maks. 8 timer Uger med skoledage Maks. 12 timer Ugentlig arbejdstid *Man er omfattet af undervisningspligten, indtil man har gennemført og afsluttet grundskolen (9. klassetrin). Andre uger Maks. 35 timer Maks. 40 timer Figur 19 viser andelen af unge, som mangler løn under oplæring fordelt på brancher. Der har i løbet 2 af de seneste år været flere sager i medierne med fokus på netop dette. Det kan være sager som disse, der gør, at vi stadig ser et forholdsvis lavt niveau af overtrædelser på området. Dog er der igen sket en stigning i sommerlandene, hvor Jobpatruljen har registreret langt flere unge, der ikke har fået løn under oplæring. 6,4% Figur 19: Udviklingen i antallet af unge, som mangler løn under oplæring, fordelt på brancher. Procent af de adspurgte 3,5% 3,3% 4,0% MANGLER LØN UNDER OPLÆRING 3,0% 2,1% 1,9% 2,0% 9,6% 5,30% 5,3% 8,1% 3% 5,6% 11,0% 21,43% 18,9% Unge under 18 år har efter loven krav på 30 minutters pause, hvis arbejdsdagen overstiger 4,5 time. Figur 17 viser andelen af unge, som mangler pauser fordelt på brancher. Især bager/konditor-branchen har svært ved eller vil ikke overholde denne regel. Dette vurderer vi kan hænge sammen med, at bagerier oftest er små virksomheder med kun to-tre medarbejdere på arbejde ad gangen. Figur 17: Andelen af unge, som mangler pauser, fordelt på brancher MANGLER PAUSER 30,70% 21,4% 27,46% 21,1% 53,6% 36,5% 22,3% 28,6% 17,0% 32,0% 16,0% 26,0% 44,6% 27,2% 20,3% 26,1% 61,90% 14,30% 2.4 ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSKADER FORDELT PÅ BRANCHER De følgende figurer giver et billede af de forhold, der påvirker de unges arbejdsskader på fritidsjobbet. I figur 20 ligger landsgennemsnittet for relativt højt i forhold til de store brancher supermarked/ købmand og café/restauration. Dette skyldes, at flere af de små brancher, som ikke er taget med her (f.eks. campingplads og iskiosk), ligger meget højt i denne statistik. Figur 20: Udviklingen i antallet af unge, der mangler instruktioner i at undgå arbejdsskader, fordelt på brancher MANGLER INSTRUKTIONER I AT UNDGÅ ARBEJDSSKADER 44,10% 38,10% 30,30% 32,3% 37,0% 47,8% 40,8% 39,0% 33,0% 36,9% 3 33,0% 27,0% 34,0% 46,5% 34,6% 31,1% 38,0% Side 10 Evalueringsrapport for Jobpatruljen Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 11

7 Figur 21: Udviklingen i antallet af unge, der løfter eller skubber for meget, fordelt på brancher. I har vi set en markant stigning i andelen af unge, som ikke får løn under sygdom, selv om de har ret til det. Både stigningen i brancherne supermarked/købmand og café/restauration er væsentlige, da de to brancher står for langt størstedelen af de unges fritidsjobs. UNGE DER LØFTER/SKUBBER FOR MEGET 40,00% 35,18% 34,23% 35,00% 30,80% 30,00% 27,60% 26,60% Figur 24: Udviklingen i antallet af unge, der ikke får løn under sygdom, selv om de er berettigede til det, fordelt på brancher. 23,88% 25,00% 21,30% 20,80% 20,00% FÅR IKKE LØN UNDER SYGDOM, SELVOM DE ER BERETTIGEDE TIL DET ,0% 5 40,1% 4 37,4% 6% Figur 25: Udviklingen i antallet af unge, der er medlem af en fagforening, fordelt på brancher. 31,30% 25,6% 18% 18,70% 19,10% 14,1% 14,4% 18,4% 8,30% 20,20% 12,70% 21,5% 16,0% 24,0% 19,3% 2 SKAL SELV FINDE AFLØSER VED SYGDOM 3 21,7% Andelen af unge, der selv skal finde afløser ved sygdom, er faldet siden. Årets tal ligger så tæt på sidste års resultat, at vi vurderer tallet som statistisk uforandret. Tallet er dog stadig for højt, da det ifølge loven ikke er de unges ansvar selv at finde en afløser ved sygdom. Derudover kan de unge også miste muligheden for at få løn under sygdom, hvis de selv har byttet vagten. 3 20,2% De unge kender ofte ikke til deres rettigheder under sygdom om de selv skal finde en afløser, og om de har ret til løn under sygdom. De kommende figurer illustrerer forholdene for unge omkring sygdom. 3 3,0% 2.5 SYGDOM FORDELT PÅ BRANCHER 10% 10,20% 0,00% 8,8% 0% 8,1% 1,00% 8,6% 2,20% 2,00% 8,0% Tallene er et udtryk for, at de faglige fællesskaber sagtens kan blive bedre til at fortælle de unge, hvorfor det er vigtigt at være medlem af en fagforening. Sammenholder vi antallet af unge, der er medlem af en fagforening, med antallet af unge, som oplever at regler og love ikke bliver overholdt på deres arbejdspladser, må vi konstatere, at der fortsat er et stort behov for at fortælle de unge om det vigtige i at være organiseret i en fagforening. 8,0% 3,00% 4,10% 6,5% 3,60% 8,0% 4,50% 9,0% 6% 6,00% 9,7% 6,40% 4,00% MEDLEM AF EN FAGFORENING 2 8,6% Antallet af unge, der er medlem af en fagforening, har ligget stabilt de sidste par år. På alle andre områder end i bager/konditor-branchen ser vi stigning i medlemskaberne. Den største stigning ser vi i café/restaurationsbranchen, hvor 6,5 % af de unge i var medlemmer, mens tallet i er oppe på 12,6 %. 7,90% 8,00% 4,00% 17,8% 8,30% 5,00% 10,3% Figur 22: Udviklingen i antallet af unge der har fået en arbejdsskade, fordelt på brancher. HAR FÅET EN ARBEJDSSKADE 7,00% 2.6 FAGFORENINGSMEDLEMSKAB FORDELT PÅ BRANCHER 9,00% 35,7% 19,0% Vi har i set et fald i antallet af unge, som løfter og skubber for meget. Dette fald er dog desværre ikke afspejlet i antallet af unge, der har fået en arbejdsskade, hvor vi ser en mindre stigning. 46,7% 4 39,6% 5,00% 59,7% 10,00% 54,2% 3 15,00% 0,00% 51,1% Figur 23: Udviklingen i antallet af unge, der selv skal finde en afløser ved sygdom, fordelt på brancher. Side 12 Evalueringsrapport for Jobpatruljen Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 13

8 3.0 JOBPATRULJENS ØVRIGE KAMPAGNEINDSATSER 3.1 JOBPATRULJEN PÅ SKOLEBESØG Skolebesøg Selvom Jobpatruljen når at snakke med mange fritidsjobbere i løbet af sommerkampagnen, vil vi gerne nå endnu bredere ud. Derfor startede vi i initiativet Jobpatruljen på skolebesøg. Siden da har vi arbejdet på at få udbredt kendskabet til initiativet blandt landets grundskoler. I har vi indtil videre aftale om 66 skolebesøg, dvs. cirka elever, og flere bookinger kommer til, så vi regner med i at nå elever gennem skolebesøg. På Jobpatruljens skolebesøg bliver elever i klasse undervist i den danske arbejdsmarkedsmodel og deres rettigheder på fritidsjobbet. Det er ung til ung-undervisning med undervisere, Jobpatruljen selv har rekrutteret. Undervisningen er baseret på dialogspil og er inddragende og debatskabende. Foredrag Jobpatruljen tilbyder også foredrag for hele årgange. Vi har indtil nu aftale om 8 foredrag, som vi samlet vil nå 400 elever med. Et skolebesøg koster 400 kr. og et foredrag kr. Til trods for, at det ikke er gratis, er der god efterspørgsel, og vi oplever mange gen-bookinger. Det ser vi som et tegn på, at målgruppen oplever både kvalitet og integritet, når Jobpatruljen besøger skolerne. Book skolebesøg og foredrag på HOTLINE OG BREVKASSE Hele året vejleder Jobpatruljen børn og unge, forældre, arbejdsgivere og lærere via en brevkasse på og hotlinen Hotlinen holder åbent mandag-torsdag kl og fredag kl Oversigt Oversigt over overandre andreinitiativer initiativerjobpatruljen jobpatruljenlaver laver OVERSIGT OVER ANDRE AF JOBPATRULJENS INITIATIVER Hendvendelser Hendvendelsertiltilbrevkassen brevkassen Alle kan bruge hotlinen og brevkassen, og man behøver ikke at være medlem af en fagforening Opkald Opkaldpåpåhotlinen hotlinen I har hotlinen haft 624 opkald, og brevkassen har modtaget 278 beskeder (opgjort 17. oktober). Antal Antalskolebesøg skolebesøg Figur 26: Antal henvendelser, opkald og skolebesøg i Jobpatruljen. 3.3 PRESSE PRESSEOMTALER PRESSEOMTALER Både national, regional og lokal presse er central for at brede resultaterne om de unges arbejdsforhold og rettigheder ud til børn og unge, arbejdspladser, forældre, skoler, politikere og andre beslutningstagere. Hvert år gør Jobpatruljen derfor en særlig indsats for at kommunikere budskaberne til pressen, blandt andet gennem denne rapport Antallet af presseomtaler har haft en lille stigning i. Figur 27: Udviklingen i antallet af presseomtaler fra Side 14 Evalueringsrapport for Jobpatruljen Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 15

9 Side 16 Evalueringsrapport for Jobpatruljen

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2017 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2017 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2018 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2018 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjobs

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2019 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2019 Side 1 1.0 RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13-17-årige på deres fritidsjob

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt.

Dette digt af unge for unge om fremtidens valg og et godt arbejde er samlet af LO Skolekontakt. (QGHOLJRSGDWHULQJVHSWHPEHU -RESDWUXOMHQVDUEHMGVSODGVEHV JVRPPHUHQ.DPSHQPHOOHPGHWJRGHRJGHWGnUOLJHDUEHMGH,ODQJWLGHUGHWJRGH %OHYHWWUnGWXQGHUIRGH )ULVWHOVHUQHIRUDWWMHQHSHQJH )nue UQRJXQJHWLODWDUEHMGHO QJH,NNHDOWDUEHMGHHUOLJHVXQGW

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005

AGITATOR SÆRNUMMER: EVALUERING AF JOBPATRULJEN 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 5 Særnummer December 2005 Indhold Jobpatruljen 2005 Også i 2005 blev Jobpatruljen en af fagbevægelsens mest synlige succeser. Over næsten hele landet fik 3000

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige

Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Lønnen inden for 3F ernes område er ens i de fleste kommuner, men har svært ved at stige Dette notat undersøger lønniveauet på de arbejdsfunktioner hvor 3F erne og deres hovedgrupper rundt omkring i de

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

Antal konkurser

Antal konkurser 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal konkurser 1857 1851 1790 1695 1818 2265 2453 2452 2531 2423 1990 2386 3856 5879 6662 5644

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

FÅ BESØG A F S PÅ DIN SKO. Book et gratis skolebesøg allerede nu på fagbevægelsensskoletjeneste.dk FAGBEVÆGELS SKOLETJENES

FÅ BESØG A F S PÅ DIN SKO. Book et gratis skolebesøg allerede nu på fagbevægelsensskoletjeneste.dk FAGBEVÆGELS SKOLETJENES F OS FÅ BESØG A LE PÅ DIN SKO Book et gratis skolebesøg allerede nu på fagbevægelsensskoletjeneste.dk FS ENS FAGBEVÆGELS E STTE SKOLETJENES F S ENS FAGBEVÆGELS E STTE SKOLETJENES HVEM ER DET FOR? Undervisningen

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Konkursstatistik december 2014

Konkursstatistik december 2014 December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 360 konkurser, hvilket er et fald på 1,4% sammenlignet med ember 20, hvor der var 365 konkurser. Det er kun Nordjylland, Færøerne

Læs mere

1. Aktivitet på ambulancekørsel

1. Aktivitet på ambulancekørsel Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsplanlægning Sagsnr.: 18/5510 Dato: 16. marts 2018 Analyse af det præhospitale område - 2. delanalyse om aktivitet og kapacitetsudnyttelse Version 2 2. delanalyse

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB 1... 2 1.2 FÆRRE ELEVER PÅ GF1... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER GF1... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 HOVEDSTADEN LEVERER

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe Særnummer December 2006

Nyhedsbrev for medlemshververe Særnummer December 2006 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe Særnummer December 2006 Indhold Endnu et godt år for Jobpatruljen I 2006 overtog LO-sektionerne ansvaret for Jobpatruljen fra LO-amterne. Og selv om det enkelte

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Stort set uændret arbejdsløshed i juli

Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden i juli 2014 Den 10. september 2014 Stort set uændret arbejdsløshed i juli Arbejdsløsheden steg med 500 i juli i forhold til juni 2014. De sidste par måneder har arbejdsløsheden stabiliseret

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

HVEM ER GF1 ELEVERNE?

HVEM ER GF1 ELEVERNE? HVEM ER GF1 ELEVERNE? Statistik 2014-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 DET NYE GRUNDFORLØB... 2 1.2 FÆRRE ELEVER... 4 1.3 DRENGENE DOMINERER... 5 1.4 10. KLASSE TOPPER... 6 1.5 FÆRREST GF1-ELEVER I NORDJYLLAND...

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Fair løn- og arbejdsvilkår

Fair løn- og arbejdsvilkår Fair løn- og arbejdsvilkår for dig og dine kolleger København mod Side 1 social dumping Træk i arbejdstøjet under fair forhold Tak, fordi du arbejder på en opgave for Københavns Kommune du er med til at

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Konkursanalyse februar 2015

Konkursanalyse februar 2015 Februar 2015 Kommentarer til regionale konkurser Der har i februar 2015 været 300 konkurser, hvilket er en stigning på 20,5% sammenlignet med februar 2014, hvor der var 249 konkurser. Det er første gang

Læs mere

Konkursanalyse marts 2015

Konkursanalyse marts 2015 Konkursanalyse ts 20 Marts 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts 20 været 408 konkurser, hvilket er en stigning på 20,4 % sammenlignet med ts 20, hvor der var 339 konkurser. For anden måned

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder Juni 2018 Regler og rettigheder når du arbejder i Danmark Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og rettigheder, som du skal kende, når du arbejder i Danmark. Du kan få mere at vide på hjemmesiden

Læs mere

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet.

Denne analyse fokuserer på prisudviklingen i de større kontra prisudviklingen i resten af landet. BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 5 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 1. KVARTAL 215 Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 4. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige kendetegn, at ændringer i sammensætningen

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig

Læs mere

Skolekontakt. Tilbud om gæstelærer besøg fra LO UNGES ARBEJDE ARBEJDSMILJØ DEMOKRATI DEN DANSKE MODEL OG MEGET MERE.

Skolekontakt. Tilbud om gæstelærer besøg fra LO UNGES ARBEJDE ARBEJDSMILJØ DEMOKRATI DEN DANSKE MODEL OG MEGET MERE. Skolekontakt Tilbud om gæstelærer besøg fra LO Læs mere om, hvad LO på Fyn kan lbyde, for at du kan få opfyldt målene i læseplanen! UNGES ARBEJDE ARBEJDSMILJØ DEMOKRATI DEN DANSKE MODEL OG MEGET MERE.

Læs mere

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj

Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Arbejdsløsheden i maj 2017 Den 7. juli 2017 Lille stigning i arbejdsløsheden i maj Antallet af arbejdsløse steg med 1.200 fuldtidspersoner fra april til maj 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 116.400

Læs mere

Arbejdsløsheden i januar 2014

Arbejdsløsheden i januar 2014 Arbejdsløsheden i januar 2014 27. februar 2014 Stort men usikkert fald i arbejdsløsheden i januar Arbejdsløsheden faldt med 6.000 fuldtidspersoner i januar til det laveste niveau siden august 2009. Der

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden

Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Arbejdsløsheden i april 2017 Den 2. juni 2017 Flere jobparate påvirker stadig arbejdsløsheden Antallet af arbejdsløse faldt med 500 fuldtidspersoner fra marts til april 2017, så bruttoarbejdsløsheden nu

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Lille stigning i arbejdsløsheden i april

Lille stigning i arbejdsløsheden i april Arbejdsløsheden i april 2016 Den 1. juni 2016 Lille stigning i arbejdsløsheden i april Antallet af arbejdsløse steg med 900 fuldtidspersoner fra marts 2016 til april 2016, så bruttoarbejdsløsheden nu er

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Arbejdsløsheden faldt igen i september

Arbejdsløsheden faldt igen i september Arbejdsløsheden i september 1 5. november 1 Arbejdsløsheden faldt igen i september Antallet af arbejdsløse faldt med fuldtidspersoner fra august til september 1, så bruttoarbejdsløsheden nu er på 1. fuldtidspersoner,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer,

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Konkursanalyse juni 2014

Konkursanalyse juni 2014 Konkursanalyse i 20 Juni 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i i måned 20 været 239 konkurser. Sammenlignet med i 20, hvor der var 432 konkurser, svarer det til et fald på hele 44,7%. Det er

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Samfundet og virksomheden

Samfundet og virksomheden Samfundet og virksomheden Uanset hvor du arbejder nu eller kommer til, at arbejde i fremtiden, bliver du en del af arbejdsmarkedet. Den måde arbejdsmarkedet fungerer på, får derfor stor betydning for det

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Gør en forskel for fællesskabet

Gør en forskel for fællesskabet Gør en forskel for fællesskabet for tillidsrepræsentanter i fagforeninger med OK-mærket. Hvorfor er OK-indsatsen vigtig? OK-indsatsen gør fællesskabet stærkere ikke bare på den enkelte arbejdsplads, men

Læs mere

2.300 færre arbejdsløse i august

2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden i august 2015 Den 30. september 2015 2.300 færre arbejdsløse i august Arbejdsløsheden faldt med 2.300 fuldtidspersoner fra juli til august. Der er nu i alt 120.800 bruttoarbejdsløse, svarende

Læs mere

HK s lønstatistik 2007

HK s lønstatistik 2007 HK s lønstatistik 2007 HK samlet Hvert fjerde HK-medlem tjente over 340.000 kr. i 2007 I 2007 svarede 49 procent af medlemmerne på lønstatistikken. Det giver et godt og veldokumenteret redskab i HK s daglige

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

En julegave til arbejdsgiverne - eller?

En julegave til arbejdsgiverne - eller? En julegave til arbejdsgiverne - eller? Aarhus, marts 2011 3 helt nye afgørelser truffet af Højesteret den 17. december 2010 fastlægger principperne for udmåling af godtgørelser, når arbejdsgiverne har

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 Boligselskabernes landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 UNI C marts 2010 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle inspektører:...

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal

Konkursanalyse Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Færre konkurser i 2017 Iværksætterselskaber booster konkurstal Konkurstallet for december 2017 slog alle rekorder, hvilket bidrog væsentligt til, at antallet af konkurser i andet halvår 2017 ligger 21,5

Læs mere

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 Boligorganisationernes landsforening Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 UNI C januar 2012 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Tips og ideer til dig som tillidsvalgt

Tips og ideer til dig som tillidsvalgt Tips og ideer til dig som tillidsvalgt - når du tager en snak med din kollega om medlemskab i Dansk Metal. 1 Denne guide giver dig lidt information om værdien af et fuldt medlemskab, men også lidt indsigt

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN RÅDET FOR UNGDOMSUDDANNELSER KONFERENCE OM UNGDOMSUDDANNELSERNE, 13. DECEMBER 2016

ANALYSE AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN RÅDET FOR UNGDOMSUDDANNELSER KONFERENCE OM UNGDOMSUDDANNELSERNE, 13. DECEMBER 2016 ANALYSE AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN RÅDET FOR UNGDOMSUDDANNELSER KONFERENCE OM UNGDOMSUDDANNELSERNE, 13. DECEMBER 2016 INDHOLD Kort om analysen og datagrundlaget 1 2 Udviklingen i egu Praksis i kommunerne

Læs mere

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen.

Elevtal 2015: Mindre fremgang igen. 2015: Mindre fremgang igen. NOTAT 04. september 2015 FORFATTER Mette Hjort-Madsen I 2015 er der i alt startet 28.560 elever på Danmarks 248 efterskoler: Samlet set er det en fremgang på 447 elever i forhold

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE

NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE STATISTISKE EFTERRETNINGER NATIONALREGNSKAB OG BETALINGSBALANCE 2018:12 14. december 2018 Regionale regnskaber 2017 Resumé: En større del af Danmarks BNP skabes nu i København sammenlignet med for ti år

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01

https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 https://www.dr.dk/tv/se/den danskearbejder/den danske arbejder kampen foranerkendelse#!/00:01 Cykelstatistik Før første branchemøde og nu! Metal hovedstaden havde 152 medlemmer fra branchen, det er nu

Læs mere