FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR 2009 3.version"

Transkript

1 FORSLAG TIL MØDEPLAN FOR ÅR version JANUAR FEBUAR MARTS APRIL T 1 Nytår S 1 S 1 O 1 F 1 TMU 18 M 1 2.Pinsedag F 2 1 M 2 BKU M 2 BKU T 2 L 2 T 2 SSU L 3 T 3 SSU T 3 F 3 TMU 14 S 3 O 3 BES S 4 O 4 BES O 4 L 4 M 4 BKU T 4 TUU M 5 T 5 TUU T 5 S 5 T 5 SSU F 5 Grundlovsdag 23 T 6 F 6 6 F 6 TMU 10 M 6 O 6 BES L 6 O 7 L 7 L 7 T 7 T 7 TUU S 7 T 8 S 8 S 8 O 8 F 8 Bededag 19 M 8 F 9 2 M 9 M 9 T 9 Skærtorsdag L 9 T 9 L 10 T 10 T 10 SSU F 10 Langfredag 15 S 10 O 10 S 11 O 11 ØKU O 11 BES L 11 M 11 T 11 M 12 BKU T 12 T 12 TUU S 12 T 12 F T 13 SSU F 13 7 F M påskedag O 13 ØKU L 13 O 14 BES L 14 L 14 T 14 SSU T 14 S 14 T 15 TUU S 15 S 15 O 15 BES F M 15 F 16 TMU 3 M 16 M 16 T 16 TUU L 16 T 16 L 17 T 17 T 17 F S 17 O 17 ØKU S 18 O 18 O 18 ØKU L 18 M 18 T 18 M 19 T 19 T 19 S 19 T 19 F T 20 F 20 8 F M 20 O 20 L 20 O 21 ØKU L 21 L 21 T 21 Kr. Himmelfartsdag 21 Kr. Himmelfartsdag S 21 T 22 S 22 S 22 O 22 ØKU F M 22 BKU F 23 4 M 23 M 23 T 23 L 23 T 23 SSU L 24 T 24 T 24 F S 24 O 24 BES S 25 O 25 O 25 L 25 M 25 BKU T 25 TUU-TEM-KMB M 26 T 26 TEM - KMB T 26 TEM - KMB S 26 T 26 F 26 TMU 26 T 27 F 27 F M 27 O 27 L 27 O 28 L 28 L 28 T 28 T 28 TEM - KMB S 28 T 29 TEM - KMB S 29 O 29 F 29 TMU 22 M 29 F 30 TMU M 30 BKU T 30 TEM - KMB L 30 T 30 L 31 5 T 31 S 31 Pinsedag KMB = Kommunalbestyrelsen kl TEM = Temamøder fra kl ØKU = Økonomiudvalget kl SSU = Social- og Sundhedsudvalget kl BKU = Børne- og Kulturudvalget kl TUU = Tema- og Udviklingsudvalget kl BES=Beskæftigelsesudvalget kl TMU=Teknik- og miljøudvalget kl MAJ JUNI

2 JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER O 1 L 1 T 1 SSU T 1 S 1 T 1 SSU T 2 S 2 O 2 BES F 2 40 M 2 BKU O 2 BES F 3 27 M 3 BKU T 3 TUU L 3 T 3 SSU T 3 TUU L 4 T 4 SSU F 4 36 S 4 O 4 BES F 4 49 S 5 O 5 BES L 5 M 5 T 5 TUU L 5 M 6 T 6 TUU S 6 T 6 F 6 45 S 6 T 7 F 7 32 M 7 O 7 L 7 M 7 O 8 L 8 T 8 T 8 TEM - KMB S 8 T 8 T 9 S 9 O 9 ØKU F 9 41 M 9 O 9 ØKU F M 10 T 10 L 10 T 10 T 10 L 11 T 11 F S 11 O 11 ØKU F S 12 O 12 ØKU L 12 M 12 T 12 L 12 M 13 T 13 S 13 T 13 F S 13 T 14 F M 14 O 14 L 14 M 14 O 15 L 15 T 15 T 15 S 15 T 15 T 16 S 16 O 16 F M 16 O 16 F M 17 T 17 TEM - KMB L 17 T 17 T 17 TEM - KMB L 18 T 18 F 18 TMU 38 S 18 O 18 F S 19 O 19 L 19 M 19 T 19 TEM - KMB L 19 M 20 T 20 TEM - KMB S 20 T 20 F S 20 T 21 F M 21 BKU O 21 L 21 M 21 O 22 L 22 T 22 SSU T 22 S 22 T 22 T 23 S 23 O 23 BES F M 23 O 23 F M 24 T 24 TUU L 24 T 24 T 24 L 25 T 25 F S 25 O 25 F 25 Juledag 52 S 26 O 26 L 26 M 26 T 26 L Juledag M 27 T 27 TMU S 27 T 27 F 27 TMU 48 S 27 T 28 F 28 Budgetseminar35 M 28 O 28 L 28 M 28 O 29 L 29 Budgetseminar T 29 T 29 S 29 T 29 T S 30 O 30 ØKU F 30 TMU 44 M 30 BKU O 30 FL 31 TMU ML 31 BKU L 31 T 31 KMB = Kommunalbestyrelsen kl TEM = Temamøder fra kl ØKU = Økonomiudvalget kl SSU = Social- og Sundhedsudvalget kl BKU = Børne- og Kulturudvalget kl TUU = Tema- og Udviklingsudvalget kl BES=Beskæftigelsesudvalget kl. TMU=Teknik og miljøudvalget kl. 8.30

3 Handicappolitik revideret forslag 14. august 2008 Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at Jammerbugt Kommune er et godt sted at leve. Handicappolitikken er derved et led i at virkeliggøre, at denne vision gælder for alle, også for handicappede 1. Udarbejdelsen af en handicappolitik skal desuden ses som kommunens opbakning til et sæt standardregler om lige muligheder for handicappede, som blev vedtaget i FN s generalforsamling i Jammerbugt Kommune ønsker dermed at leve op til den moralske og politiske forpligtelse, der ligger i at tilslutte sig FN s beslutninger. Udarbejdelse og sammenhæng til andre politikområder Handicappolitikken er blevet udformet på baggrund af arbejdet i en bredt sammensat projektgruppe og i tæt samarbejde med kommunens Handicapråd. Det har desuden været vigtigt, at handicappolitikken formuleres så samtlige forvaltninger bliver aktive medspillere i udmøntningen af politikken. Denne tværfaglighed er af stor betydning på handicapområdet, da handicappedes livsbetingelser i særlig grad påvirkes af samspillet mellem potentielle tilbud, deres tilgængelighed og kommunens service. Kommunens politik og engagement på det enkelte område kan have stor betydning for det liv et menneske med handicap kan leve. Handicappolitikken i Jammerbugt Kommune bygger på en overordnet vision for området samt 7 målsætninger med konkrete handlingsanvisninger. I de årlige budgetter og kontrakter om aftalestyring indarbejdes forslag om, hvorledes målene på kortere og længe sigt kan nås. Handicappolitikken revideres det andet år i valgperioden. Visionen Jammerbugt Kommune er en attraktiv og rummelig kommune med plads til alle. Det betyder, at alle kommunens borgere, uanset fysisk og psykisk formåen har mulighed for at få et godt, indholdsrigt og aktivt liv, og for at kunne påvirke og bidrage til udviklingen i kommunen. Kommunen ønsker dermed også, at alle borgere sikres mulighed for uddannelse, beskæftigelse, adgang til det offentlige rum 2 og mulighed for at deltage i aktiviteter. 1 Handicap forstås som fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 2 Det offentlige rum forstås her som adgang til kommunale bygninger og anlæg, adgang til forretninger, rekreative områder mv., men også som adgang til kommunens informationskanaler og kommunikationsmuligheder. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

4 Målsætning 1 Handicappede har, i det omfang det er muligt, størst mulig indflydelse på egne forhold og på tilrettelæggelsen af kommunens tilbud samt en stor grad af medindflydelse. Dette viser kommunen i sine handlinger ved: At sikre at kommunens Handicapråd høres forud for Kommunalbestyrelsens beslutninger på området. At Handicaprådet har mulighed for at tage spørgsmål af principiel karakter op til drøftelse. At handicappede, bruger-/pårørenderåd og myndigheder indgår i dialog for at sikre handicappede medindflydelse på tilrettelæggelsen af deres dagligdag, uanset om de bor i eget hjem, eller i botilbud. Målsætning 2 Kommunen tilbyder lette og enkle adgangsformer til relevant information om forhold, der vedrører handicappede. Dette viser kommunen i sine handlinger ved: At Jammerbugt Kommunes hjemmeside indeholder let tilgængelig information om støttemuligheder og tilbud til handicappede samt links til relevante institutioner. At hjemmesiden løbende forbedres. At der er mulighed for at få teksten læst op. At udarbejdede kvalitetsstandarder for handicapområdet gøres tilgængelige på hjemmesiden. At nye kommunale tiltag på handicapområdet annonceres, såvel på hjemmesiden, som i lokale ugeaviser. Målsætning 3 Tilgængeligheden i det offentlige rum er god og skal til stadighed forbedres. Bl.a. ønsker kommunen at arbejde for, at offentlige transportmuligheder, bygninger, veje og fortovsarealer er handicapegnede 3. Desuden skal adgangen til rekreative områder i videst muligt omfang tilgodese handicappede. Dette viser kommunen i sine handlinger ved: At der i forbindelse med nybyggerier skal være fokus på, at indretningen er handicapegnet. I bygninger med flere etager skal der etableres elevator eller liftsystemer. 3 Ved handicapegnet forstås her, at den handicappede har uhindret passage og i videst muligt omfang ved egen hjælp kan få adgang. Dvs. ved egen hjælp at kunne benytte transportmidler, passere døre, bevæge sig frit i en bygning, mellem niveauer, benytte toiletter og faciliteter. Det betyder også passage på fortove mv. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

5 At der i forbindelse med bygningsændringer, nyrenoveringer og udskiftninger altid skal være fokus på, at der etableres handicapegnede løsninger. At kommunen i forbindelse med anlægsarbejder vil forbedre adgangen til offentlige bygninger, herunder indtænke og vurdere muligheden for at etablere ledelinjer til synshandicappede, sikre fri passage for kørestolsbrugere, etablere ramper eller sænkede fortovskanter så kørestolsbrugere uhindret kan passere vejbanen. At kommunen i forbindelse med udbygning og etablering af adgangsforhold til rekreative områder vil undersøge og om muligt etablere handicapegnede adgangsforhold og stisystemer. At vejlede og stille sin ekspertise til rådighed ved byfornyelsesprojekter, renovering af forretningsgader ol. for at sikre, at adgangen til private, eller selvejende institutioner, forretninger mv. bliver handicapegnet. Målsætning 4 Handicappede tilbydes mulighed for at deltage i idrætsaktiviteter og sociale aktiviteter Dette viser kommunen i sine handlinger ved: At handicappede får stillet faciliteter til rådighed i Jammerbugt Kommune på lige fod med de øvrige idrætsforeninger i kommunen. At kommunen undersøger om mulighederne for at udøve handicapidræt kan forbedres ved at indgå i samarbejde med nabokommuner. Dette har baggrund i, at kommunens eget befolkningsgrundlag for denne idrætsform begrænser muligheden for et varieret udbud af tilbud. At kommunen vil bakke op om, at handicaprådene er katalysator i en samarbejdsproces sammen med idrætsforeningerne. Målsætning 5 Handicappede børn skal tilbydes egnede dagtilbud, handicappede børn og unge skal tilbydes relevante undervisningstilbud, og unge, der ønsker at flytte hjemmefra, skal desuden kunne tilbydes en passende ungdomsbolig, evt. i et bofællesskab Dette viser kommunen i sine handlinger ved: At børn med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne så vidt det er muligt integreres i almindelige dagtilbud. Er det ikke muligt, tilbydes specialtilbud. Råder Jammerbugt Kommune ikke selv over det rigtige tilbud, kan det etableres i samarbejde med andre kommuner, eller ved at de nødvendige pladser købes ved institutioner, der har de nødvendige kompetencer. At undervisningen tilrettelægges og tilbydes ud fra den enkelte elevs forudsætninger. At det tilstræbes, at undervisningen i skolen foregår i normalklasser og suppleres med den nødvendige specialundervisning. I det omfang hvor det ikke er muligt, tilbydes der undervisning i specialklasser. Dette kan være i samarbejde med andre kommuner, eller ved at der købes pladser på specialskoler, hvor de handicappede elever sikres en Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

6 undervisning, der er tilpasset deres funktionsnedsættelse. At unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, tilbydes Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Målsætning 6 Handicappede, eller forældre til handicappede børn skal i videst muligt omfang sikres mulighed for at bo i egen/eksisterende bolig uanset fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor skal handicappede, eller forældre til handicappede børn have tilbudt nødvendige og relevante hjælpemidler, have tilbudt nødvendig praktisk hjælp og tilbudt nødvendig personlig hjælp. Dette viser kommunen i sine handlinger ved: At der i Jammerbugt Kommune er et bredt udbud af boligtilbud for handicappede. At den praktiske hjælp kan ydes på flere måder. Det kan være i form af nødvendig hjemmehjælp, eller for borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, at der ansættes en, eller flere handicaphjælpere. At tilbyde aflastningshjælp til handicappede, hvor en stor del af hjælpefunktionen varetages af den nærmeste familie. At tilbyde forældre med et handicappet barn aflastning, så deres mulighed for at deltage i aktiviteter sammen med familiens øvrige børn, er til stede. Målsætning 7 Handicappede i Jammerbugt Kommune skal primært i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Er dette ikke muligt arbejder kommunen for, at der etableres et individuelt tilpasset beskæftigelsestilbud. Dette viser kommunen i sine handlinger ved: At Jammerbugt Kommune gennem sit holdningsbearbejdende arbejde er med til at fremme jobmulighederne for handicappede, både i kommunen, og ved private virksomheder. Kommunen arbejder bl.a. gennem opsøgende virksomhed på at overvinde de barrierer, der kan være af såvel fysisk eller psykisk karakter, så handicappede kan sikres et job. At stille relevante og nødvendige hjælpemidler til rådighed, hvor det sikrer beskæftigelse. At tilbyde en række muligheder for beskyttet beskæftigelse, hvis etablering på det ordinære arbejdsmarked ikke er mulig. At arbejde tæt sammen med de kommunale jobcentre, som råder over en række handicapkonsulenter, der kan være med til at koordinere den kommunale indsats. At tilbyde senhandicappede 4 revalidering og/eller aktivering, hvis det vurderes, at de herigennem kan sikres beskæftigelse. 4 Dvs. mennesker, der ikke har et medfødt handicap, men som har fået det senere i livet. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro

7 Handicaprådets beretning 2007 Jammerbugt Kommune

8 Forord. Strukturreformen i 2006 skabte en række nye kommuner, som i samme forbindelse fik en række nye opgaver. Blandt de nye opgaver har kommunerne fået myndighedsopgaver der tidligere var amtsopgaver. Det betyder at kommuner har det økonomiske ansvar for de løsninger der tilbydes borgere med handicaps. Derfor er det også blevet obligatorisk at der skal oprettes et Handicapråd i alle kommuner. I loven om handicapråd er det beskrevet hvorledes rådet skal sammensættes nemlig med lige mange repræsentanter fra handicaporganisationerne og fra kommunen. I Handicaprådet for Jammerbugt Kommune er der valgt 5 medlemmer fra hver side. Handicaprådet begyndte sit virke i 2006, men har i 2007 for alvor fundet sine ben at stå på. Rådets arbejde i 2007 har været præget af meget engagerede medlemmer som har været medvirkende til en god dialog og et positivt samarbejde. Handicaprådets opgaver. Det er i lovgivningen fastslået at handicaprådet skal høres i alle sager der har betydning for borgere med handicaps. Det er ensbetydende med, at der vil komme høringssager fra alle forvaltningsområdet i Jammerbugt Kommune spændende fra sager om fysisk indretning af bygninger til de dele af budgettet der vedrører borgere med handicaps. Handicaprådet kan ikke behandle enkeltsager men udelukkende sager af generel karakter. I forbindelse med rådets møder vil det ofte være nødvendigt at indkalde medarbejdere fra fagforvaltningerne for at rådet har den fagligt korrekte grundlag for at kunne træffe sine beslutninger/indstillinger. Aktiviteter i Arbejdet med formulering af en handicappolitik blev påbegyndt i 2007, og færdiggøres i Rådet vedtog at der udover de mange høringer skulle være et emne der skulle gennemarbejdes i Emnet der blev valgt var tilgængelighed, først og fremmest i offentlige bygninger, hvor der skulle ske en registrering af tilgængeligheden i kommunens forskellige bygninger, f.eks. administrationsbygninger, biblioteker, skoler, kommunale haller m.v. Endelig er der foretaget en registrering af kirkernes tilgængelighed. Formålet med registreringen er at få et overblik over, hvorledes tilgængeligheden er i offentlige bygninger, således at registreringen kan være en del af grundlaget for fremtidige forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder. Et spændende tiltag i 2007 var indstiftelsen af en handicappris, som skal uddeles en gang årligt. I 2007 blev det besluttet at prisen skulle uddeles til et firma/en person, der havde gjort noget særligt for tilgængelighed. Fjerritslev Boligforening opfyldte de stillede krav og var stolte over at kunne modtage prisen, der blev uddelt i december måned Der har i årets løb været meget fokus på kvalitetsstandarder. Det har været de årlige evalueringer af kvalitetsstandarder på det sociale område, hvor rådet har indskærpet at de skal høres i disse sager, og endelig har handicaprådet presset på for at få udarbejdet

9 kvalitetsstandarder på handicapområdet. Medlemmer af Handicaprådet i Jammerbugt Kommune: Lone Nørager, Danske Handicaporganisationer Ejler Winkel, Kommunalbestyrelsen (orlov i 2008) stedfortræder Steen Andersen, næstformand Ulla Langballe Skydt, Danske Handicaporganisationer Michael Schirmer Nielsen, Danske Handicaporganisationer Jens Troldahl, Danske Handicaporganisationer Bent Petersen, Danske Handicaporganisationer Susanne Berke, Børne- og Kulturforvaltningen Morten Klessen, Kommunalbestyrelsen Kurt Kjærsgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen Jane Hvas, Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen Godkendt i Handicaprådet d. 12. august 2008

10 Jammerbugt Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

11 1.1 Den udførte revision 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion 1.4 Regnskab for det lokale Beskæftigelsesråd 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob jobtræning 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager jf. Servicelovens Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen 1.10 Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand 1.11 Systemafstemninger af udbetalingssystemer 1.12 Statusafstemninger 1.13 Revision af bevillingssager 1.14 Ledelses- og kvalitetstilsyn 1.15 Opfølgning af afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 Side AFSLUTNING 2.1 Konklusion på den udførte revision Revisors erklæring 15 Bilag 1: Korrektioner til refusionsskema 16 Bilag 2: Resultater vedrørende revision af bevillingssager

12 3 1. REVISION AF OMRÅDER MED REFUSION ELLER TILSKUD FRA STATEN Vi har den 15. august 2008 afsluttet revisionen af kommunens regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, danske revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt: Bekendtgørelse nr af 12. december 2006 om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders ressortområder. Bekendtgørelse nr. 260 af 20. marts 2007 om udbetaling, regnskabsaflæggelse og revision af statsligt løntilskud til kommunale og regionale arbejdsgivere vedrørende lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om servicejob. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer der ikke er fuldt skattepligtige efter kildeskattelovens 1, m.v. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. 1.1 Den udførte revision Vi har i forbindelse med revisionen af områderne der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten efterprøvet, om Regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen. De eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende. Anvendelsen af edb-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti.

13 4 Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året er ligeledes revideret, jævnfør fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi blandt andet har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante edb-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillæg- og fradragslister og lignende). 1.2 Overordnet regnskabsanalyse af det samlede regnskabsmateriale: Vi har i forbindelse med den afsluttende revision foretaget en overordnet regnskabsanalyse af driftsregnskabet for regnskabsåret Resultaterne af denne overordnede analyse fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område. 1.3 Opgørelse af endelig restafregning af statsrefusion I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion for regnskabsåret 2007 har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af statsrefusionsskemaet ikke foretaget korrektioner. Kommunen har dog selv korrigeret statsrefusionsskemaet således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mere i statsrefusion. Herudover har kommunen selv foretaget korrektioner af den foreløbige restafregning således at der kan hjemtages yderligere kr. i refusion. Den samlede nettokorrektion udgør herefter mere i refusion til kommunen. Korrektionerne på refusionsskemaet er specificeret i bilag 1. Konklusion vedrørende statsrefusionsskemaet: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af statsrefusionsskemaet for regnskabsåret

14 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende refusionsregler for området. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.4 Regnskab for Det lokale beskæftigelsesråd: Vi har i forbindelse med vores revision af midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af den udarbejdede opgørelse. Konklusion vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelse vedrørende midler til Det lokale beskæftigelsesråd for regnskabsåret 2007, er vi af den opfattelse, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende retningslinjer for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt grundlag for opgørelse af forbrugte midler og hjemtagelse af tilskud. Opgørelsen over midler til Det lokale beskæftigelsesråd er påtegnet uden forbehold. 1.5 Lån efter Boligstøttelovgivningen: Vi har i forbindelse med vores afsluttende revision af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen for regnskabsåret 2007 ikke foretaget korrektioner af opgørelsen. Vi har dog aftalt med kommunen, at tab vedrørende låneordning 5 i 3. kvartal 2007 (3.848,80 kr.) medtages og korrigeres i afregning for 1. halvår Konklusion vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af lån efter Boligstøttelovgivningen. Refusionsopgørelserne vedrørende lån efter Boligstøttelovgivningen er påtegnet uden forbehold. 1.6 Opgørelse af endelig restrefusion og tilskud vedrørende integrationsområdet

15 6 I forbindelse med vores gennemgang af grundlaget for opgørelsen af statsrefusion af forsørgelsesydelser og programtilskud efter Integrationslovens bestemmelser m.fl. har vi anvendt vores analyseværktøj, KommunalDataAnalyse, hvor vi på grundlag af Kommunens registreringer i KMD s økonomisystem blandt andet har udarbejdet en rapport, som indeholder alle direkte registrerede udgifter og indtægter, som danner grundlag for hjemtagelse af statsrefusion. Grund-, program- og resultattilskud samt tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne er opgjort på grundlag af registreringer i Kommunens edb-system over de borgere, som er omfattet af Integrationslovens bestemmelser om tilskud. Registreringerne i edb-systemet indeholder blandt andet oplysninger om, hvilke måneder Kommunen har betalt for danskundervisning mv. og i hvilke måneder en ansøger er aktiveret m.v. Vi har med udgangspunkt i dette grundlag korrigeret refusionsskemaet for regnskabsåret 2007 således, at kommunen kan hjemtage netto kr. mindre i refusion. Korrektionen vedrører fejlagtigt hjemtaget grundtilskud til en borger som er fraflyttet kommunen. Herudover har kommunen foretaget korrektioner således at der kan hjemtages mere i tilskud. Korrektionen vedrører et uledsaget flygtningebarn samt en familiesammenføring. Den samlede nettokorrektion udgør herefter kr. mere i refusion til kommunen. Konklusion vedrørende refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af refusionsskemaet vedrørende Integrationslovens bestemmelser for regnskabsåret 2007 er vi af den opfattelse, at dette er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster, registreringer i forhold til deltagelse i programaktiviteter m.v. og gældende refusionsregler for området. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af korrekt hjemtagelse af statsrefusion og tilskud. Refusionsskemaet vedrørende statsrefusion er påtegnet uden forbehold. 1.7 Årsopgørelse vedrørende kommunale servicejob og jobtræning: Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende kommunale servicejob og jobtræning for regnskabsåret 2007 foretaget korrektioner således at kommunen kan hjemtage kr. mere i refusion. Korrektionen indgår i den samlede korrektion af statsrefusionsskemaet. Konklusion vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning:

16 7 På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af opgørelserne vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse af tilskud til kommunale servicejob og jobtræning samt refusion herfor. Årsopgørelsen vedrørende tilskud til kommunale servicejob og jobtræning er påtegnet uden forbehold. 1.8 Statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Vi har i forbindelse med vores revision af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 for regnskabsåret 2007 korrigeret kommunens opgørelse, således at kommunen kan hjemtage yderligere kr. i refusion. Korrektionen vedrører 4 sager vedrørende Servicelovens bestemmelser for børn og unge samt en regulering i forhold til timekontrol på ældreområdet. Herudover har kommunen selv korrigeret den foreløbige opgørelse med netto kr. Den samlede netto korrektion udgør derfor kr. Konklusion vedrørende særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er vi af den opfattelse, at opgørelserne er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabets bogførte poster og gældende lovgivning. Vi er samtidig af den opfattelse, at der nu er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange til sikring af udarbejdelse af korrekt grundlag for opgørelse vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176. Årsopgørelsen vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager i henhold til Servicelovens 176 er påtegnet uden forbehold. 1.9 Regnskab vedrørende restafregning af flaskehalsindsatsen: Restafregning vedrørende flaskehalsindsatsen var på tidspunktet for revisionen ikke udarbejdet. Kommunen har anmodet ministeriet om udsættelse af påtegningsfristen.

17 Kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: Vi har konstateret, at der er foretaget kontrolberegning af de budgetterede priser på praktisk bistand og personlig pleje indenfor fritvalgsområdet. Konklusion kontrolberegning af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang af kontrolberegninger af fritvalgspriser på pleje og praktisk bistand er vi af den opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende interne forretningsgange på området Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Vi har i forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang påset, at der foreligger afstemninger mellem de udbetalte beløb fra edb-systemerne i 2007, økonomisystemet og indberetninger til Skat. Endelig har vi stikprøvevis kontrolleret, at der er foretaget ultimo afstemning af væsentlige mellemregningskonti, der er tilknyttet edb-systemerne. Vi har i forbindelse med gennemgangen af ovennævnte edb-systemer ikke konstateret fejl eller mangler. Konklusion vedrørende systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer: På baggrund af resultaterne af vores gennemgang er det dog vores overordnede opfattelse, at der er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for systemafstemning af sociale udbetalingssystemer, og at disse efterleves Statusafstemninger Vi har foretaget gennemgang af statusafstemninger pr. ultimo 2007 med henblik på at konstatere, hvorvidt der er etableret hensigtsmæssige rutiner for området samt hvorvidt der administreres i henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Resultaterne af denne gennemgang fremgår af særskilt beretning vedrørende årsregnskabet på det finansielle område Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret 2007.

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015

Roskilde Kommune. Revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. juni 2015 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 Revisionspåtegning 3 Bemærkninger der skal

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 19 (side 311-357) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2011

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013

HEDENSTED KOMMUNE. Beretning nr. 11. (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding Tlf. 33 12 65 45 HEDENSTED KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 249 265) Løbende revision indtil 1. december 2013 Delberetning for regnskabsår 2013 Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5000 Odense C FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 320-355) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo.

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 401-436) Revision af årsregnskabet for 2014. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 koldingkr@bdo.dk www.bdo. Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6 Kolding VARDE KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 41-436) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere