Årsberetning Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby"

Transkript

1 Årsberetning 2008 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

2 Indhold Indledning Organisation og medarbejdere Opgaver i forhold til Region Midt Hygiejnehåndbogen Det tværsektorielle MRSA-samarbejde Regional MRSA-enhed Overvågning af infektioner Prævalens undersøgelse af hospitalserhvervede infektioner Hospitalserhvervede bakteriæmier Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende enterobakterier Projekter Infektionsforebyggelse Forskning og formidling Publikation Foredrag Posters Undervisning/kurser Studiebesøg og deltagelse i møder og kurser Redaktør: Brian Kristensen 1

3 Indledning Det overordnede formål med infektionshygiejne er at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Infektionshygiejnisk afsnit lægger derfor vægt på at styrke indsatsen i form af rådgivning og undervisning af det kliniske personale. Et væsentligt indsats område gennem flere år har været at fokusere på de generelle forholdsregler - som f.eks. korrekt håndhygiejne - således at forebyggelsen kan ske i alle situationer. Bedømt på antallet af MRSA-tilfælde på hospitalerne synes indsatsen at bære frugt, men nye udfordringer dukker op i form af bakterier med særlig resistens (multiresistente enterobakterier, ESBL) eller særlig smittepotentiale (Clostridium difficile). Dette medfører behov for at kunne overvåge situationen nøje herunder at kunne registrere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner, hvilket også er et af kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Dette forhold bliver en af de store udfordringer i de kommende år. En anden væsentlig udfordring er den stigende efterspørgsel om rådgivning vedrørende infektionshygiejniske problemstillinger i forbindelse med ombygning og nybygning på hospitalerne. Der har været mange byggesager i 2008 og vi forventer at det vil fortsætte de kommende år. Infektionshygiejnisk afsnit vil samtidig sige tak for et godt og udviklende samarbejde med hospitalernes hygiejnekontaktpersoner, afdelingsledelser og hospitalsledelser samt øvrige samarbejdspartnere og ser frem til et fortsat samarbejde i

4 Organisation og medarbejdere Infektionshygiejnisk afsnit er en del af Klinisk mikrobiologisk Afdeling, hvor alle afdelingens speciallæger varetager infektionshygiejniske opgaver i samarbejde med fem hygiejnesygeplejersker og en overvågningskoordinator. Den daglige leder af afsnittet er overlæge Brian Kristensen. De forskellige medarbejdere er primært tilknyttet en af hospitalerne i afdelingens betjeningsområder, men opgaverne løses i et samarbejde på tværs af de forskellige hospitaler afhængig af medarbejdernes specialviden. Følgende hospitaler er serviceret i 2008: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby. Kirsten Pedersen, hygiejnesygeplejerske Medlem af ÅUH, Århus Sygehus Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på ÅUH, Århus Sygehus og Regionshospital Silkeborg (per 1. dec. 2008). Regionalt Arbejdsgruppen vedr. sterilcentralområde (fra 1. aug. 2008). Brugergruppe i Region Midt vedr. indkøb af OP-afdækning, beklædning, huer og masker. Nationalt Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug, Bestyrelsen (sekretær) i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker. Elisabeth Lund, hygiejnesygeplejerske Varetager daglig kontakt med hygiejnenøglepersoner på ÅUH, Skejby og Hammel Neurocenter (per 1. dec. 2008). Regionalt Den regionale ledelsesgruppe for infektionshygiejne. Nationalt Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til brug af intravaskulære katetre. Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og anvisning om fleksible endoskoper. 3

5 Bodil Forman, hygiejnesygeplejerske Medlem af Regionshospitalet Randers Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg (per 1. dec. 2008). Regionalt Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA (fra 1. aug. 2008). Arbejdsgruppe vedr. Regional MRSA-enhed i Region Midt. Redaktionsgruppen vedr. den regionale hygiejnehåndbog. Nationalt Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og Anvisninger om Isolation. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Anne-Marie D. Andersen, hygiejnesygeplejerske (påbegyndt MPH 1. sept. 2008) Medlem af Regionshospitalet Silkeborg Hygiejneudvalg (indtil 1. sept. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Silkeborg. Regionalt Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA (indtil 1. aug. 2008). Arbejdsgruppen vedr. sterilcentralområde (indtil 1. aug. 2008). Inger Yde, sygeplejerske (vikar 1. aug nov.; hvor vikar-dækning blev nedlagt.) Medlem af Regionshospitalet Silkeborg Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Silkeborg. Ulla Kehlet, hygiejnesygeplejerske (fra 1. aug. 2008) Laura Bekhøj, hygiejnesygeplejerske (indtil 31. aug. 2008) Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg (fra 1. sept. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Århus Sygehus. Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg (indtil 31. aug. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Århus Sygehus (indtil 31. aug. 2008). 4

6 Brian Kristensen, overlæge Daglig leder af Infektionshygiejnisk afsnit. Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg. Regionalt Den regionale ledelsesgruppe for infektionshygiejne. Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA Arbejdsgruppe vedr. Regional MRSA-enhed i Region Midt Nationalt Sundhedsstyrelsens MRSA ekspertgruppe. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og Anvisninger om Isolation. Jens K. Møller, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig Kurt Fuursted, overlæge, dr.med. Uddannelsesansvarlig Postgraduat klinisk Lektor Niels Nørskov-Lauritsen, overlæge, ph.d. Lars Lemming, afdelingslæge Medlem af DAN-res. Medlem af DAN-res Medlem af DAN-res-M Medlem af Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Midt Medlem af hygiejneudvalget på Regionshospitalet Silkeborg Medlem af hygiejneudvalget på Regionshospitalet Randers Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge Rita Andersen Leth, Overvågningskoordinator, MPH, ph.d.-studerende Registrering af bakteriæmier på Regionshospital Randers og Silkeborg samt ÅUH, Århus Sygehus og Skejby. 5

7 Sussie Laustsen, projektsygeplejerske, ph.d.-studerende Medlem af videnskabeligt råd for Center for Kliniske Retningslinier, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Nationalt Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Formand for Dansk Sygeplejeselskabs dokumentationsråd Internationalt Medlem af SIG group on hand hygiene in the International Federation of Infection Control. Reviewer for Infection Control and Hospital Epidemiology. 0,3 Sekretær (indtil 31. dec. hvor stillingen blev nedlagt) Opgaver i forhold til Region Midt Region Midt har nedsat en styregruppe på det infektionshygiejniske område med deltagelse af repræsentanter fra hospitalsledelserne, repræsentanter fra regionens hygiejneorganisationer (hygiejnesygeplejersker og speciallæger i klinisk mikrobiologi) og repræsentanter fra Kvalitet og Sundhedsdata. Gruppen skal styrke og koordinere det regionale infektionshygiejniske arbejde. Gruppen har ultimo 2008 udarbejdet en regional strategiplan for det infektionshygiejniske arbejde Hygiejnesygeplejerske Elisabeth Lund og overlæge Brian Kristensen deltager i denne gruppe. Hygiejnehåndbogen Der er i løbet af 2008 udarbejdet en regional hygiejnehåndbog for hospitalerne i Region Midt. Grundlaget har været den sidst reviderede hygiejnehåndbog for hospitalerne i det forhenværende Århus Amt. I samarbejde med Afdelingen for Kvalitet og Sundhedsdata indgår hygiejnehåndbogen nu som del af det fælles dokumentstyringssystem, e-dok og opfylder derved kravene angivet i Den Danske Kvalitetsmodel. Den endelige godkendelsesprocedure afsluttes i forår Arbejdsgruppen vedrørende hygiejnehåndbogen består af en hygiejnesygeplejerske fra henholdsvis Regionshospitalet Horsens/Odder/Brædstrup, Regionshospitalet Viborg/Skive/Kjellerup, Hospitalsenhed Vest og Infektionshygiejnisk Afsnit, KMA, Skejby (Bodil Forman). Faglig ansvarlig for dokumenterne er overlæge Brian Kristensen, Infektionshygiejnisk Afsnit, KMA, Skejby. Det tværsektorielle MRSA-samarbejde På vegne af Strategisk Ledelsesforum har en arbejdsgruppe i løbet af 2008 arbejdet på et forslag til Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman og overlæge Brian Kristensen indgår i arbejdsgruppen sammen med repræsentanter fra andre hygiejneorganisationer i Region Midt, kommunale repræsentanter og repræsentanter fra Primær Sundhed og Kvalitet og Sundhedsdata. Forslaget forventes behandlet i besluttende fora i løbet af foråret

8 Regional MRSA-enhed I løbet af 2008 har en Den Regionale Styregruppe for Infektionshygiejne udarbejdet et forslag til oprettelse af en regional MRSA enhed. Enheden skal koordinere indsats og erfaringer i forbindelse med MRSA på hospitaler i Region Midt. Forslaget omfatter også en øget betjening overfor personalet på regionens hospitaler. Forslaget behandles på besluttende fora i forår Overvågning af infektioner Prævalens-undersøgelse af hospitalserhvervede infektioner. Sidste prævalens-undersøgelse af forekomsten af hospitalserhvervede infektioner på hospitaler tilknyttet Infektionshygiejnisk afsnit, Skejby foregik i En prævalens undersøgelse er meget tidskrævende. På baggrund af Region Midt s økonomiske situation i 2008, blev det derfor besluttet at aflyse den planlagte prævalens-undersøgelse i Fremadrettet arbejdes der på at etablere et elektronisk registreringssystem som kan estimere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner. Dette system (HAIR) baseres på en automatisk indhentning af data og generering af rapporterer til de kliniske afdelinger. Hospitalserhvervede bakteriæmier Siden 2004 er der på Århus Universitetshospital, Skejby foretaget en kontinuerlig overvågning af bakteriæmier som er associeret til indgreb og behandling på hospital, såkaldt health-care associated bakteriæmi (HAI). Bakteriæmierne bliver opgjort som antal episoder pr sengedage fordelt på de enkelte afdelinger og samlet for hele hospitalet. Bakteriæmierne bliver opgjort dels som månedsvise rater (Figur 1) dels som 6-måneders glidende rater (Figur 2), det sidste for at påvise en trend i udviklingen. Figur 1 Månedsvise bakteriæmi-rater for hospitalserhvervede bakteriæmier (HAI), Århus Universitetshospital, Skejby. Alle afdelinger, ,0 Antal episoder pr sengedage 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 7

9 Målet er at fastholde forekomsten af hospitalserhvervede bakteriæmier på mindre end 2,5 episoder per 1000 sengedage (angivet som rød linie i figur 1 og 2). Der er udsendt kvartalsvise rapporter til de enkelte afdelinger (over deres egne bakteriæmier) samt til hospitalsledelsen (gældende for alle afdelinger). Figur 2 Seks-måneders glidende bakteriæmi-rater for hospitalserhvervede bakteriæmier (HAI), Århus Universitetshospital, Skejby. Alle afdelinger, ,0 Antal episoder pr sengedage 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Erfaringer fra denne form for overvågning har så været så positive, at fra og med 2009 vil denne overvågning blive udrullet til de øvrige hospitaler i Infektionshygiejnisk afsnit s service-område. Overvågningskoordinator Rita Andersen Leth har udført og formidlet denne overvågning. Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Som i resten af Danmark har forekomsten af MRSA været stigende de senere år. Ultimo 2006 udkom nationale retningslinier for opsporing og behandling af personer med MRSA. En af de væsentlige tiltag i retningslinien er, at det påhviler de kliniske afdelinger ved indlæggelse af patienten at udspørge patienten om risikosituationer og risikofaktorer vedrørende MRSA. Den opnåede viden om risikosituationer og risikofaktorer danner grundlag for evt. beslutning om screening for MRSA. Som det fremgår af figur 3 og tabel 1 synes situationen at være under kontrol på hospitaler. Derimod er der en øget forekomst af MRSA opstået hos personer uden kendt kontakt med sundhedsvæsenet ( community-onset ). Udviklingen følges nøje og indgår som en del af et fremadrettet arbejde med at få etableret et mere formaliseret samarbejde med primær kommuner i bekæmpelse af MRSA. 8

10 Figur 3 Ny-tilkomne tilfælde af Methicillin-resistente S. aureus (MRSA) på hospitaler og praksis serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, 90 Antal patienter Hospitalserhvervet i udland Hospitalserhvervet i Danmark Community-onset År Tabel 1 MRSA på hospitalsafdelinger serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, Skejby År Introduktion af ny MRSA Sekundær spredning Antal udbrudsstammer Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende enterobakterier I de senere år har der i store dele af Skandinavien været øget fokus på forekomsten af ESBL bakterier, som er tarmbakterier (typisk E. coli og Klebsiella pneumoniae), der har udviklet resistens overfor alle cephalosporin-præparater. Cephalosporin-præparater er blandt de hyppigst anvendte antibiotika ved opstart af antibiotisk behandling af patienter mistænkt for alvorlige infektionssygdomme (bakteriæmi). Den øgede forekomst ses i flere lande den industrialiserede verden og tilskrives især en stigning i forbruget af antibiotika. Tillige er der især fra udlandet flere eksempler på hospitalsudbrud af bestemte typer af ESBL producerende enterobakterier. Gennem de sidste to år har der været rapporteret om to større udbrud på danske hospitaler af en bestemt type ESBL enterobakterie. I disse udbrud har der været begrundet mistanke om at kontaktsmitte har spillet en væsentlig rolle. Klinisk mikrobiologisk Afdeling har siden 2005 systematisk overvåget forekomsten af ESBL blandt diagnostiske prøver. Der er set en markant stigning i antallet af ESBL (se figur) som omfatter alle hospitaler i Infektionshygiejnisk afsnit s servicerings-område. Gentagne stikprøve-kontroller udført af Infektionshygiejnisk afsnit har dog ikke kunnet bekræfte mistanke om et betydeligt element af kontaktsmitte. Derfor er der ikke givet anbefalinger om isolationslignende foranstaltninger ved fund af ESBL. Situationen følges dog nøje og vil løbende blive vurderet. 9

11 Figur 4 Ny-tilkomne tilfælde af ESBL enterobakterier på hospitaler og praksis serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, Skejby Antal Århus Sygehus Randers Silkeborg Skejby Praksis Projekter Infektionsforebyggelse - 2 årigt udviklingsprojekt fra 1. januar et samarbejde mellem Randers, Faurskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og Regionshospitalet Randers/Grenå. På baggrund af at Kvalitets- og forskningsafdelingen på Regionshospitalet Randers og Grenå (RRA/RGR) havde haft et stigende antal henvendelser fra kommunernes hjemmepleje og plejehjem i forbindelse med infektionsforebyggende problemstillinger - ikke mindst i forbindelse med modtagelse af MRSA-patienter fra RRA - og i forbindelse med sundhedsaftalen mellem RRA/RGR og kommunerne i Klyngen, blev der indgået en aftale om at udvikle et formelt samarbejde i forhold til forebyggelse af infektioner på plejecentre og i borgernes eget hjem. På Klyngemødet i september 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe med reference til Klyngen og med deltagelse af ledere og fagprofessionelle fra de 4 kommuner, RRA/RGR og hygiejnesygeplejerske fra KMA, Skejby, til at udarbejde en beskrivelse til et projekt med RRA som tovholder. Formålet med projektet er at udvikle og implementere en hygiejneorganisation i de enkelte kommuner, at uddanne hygiejnenøglepersoner i kommunerne og at etablere et samarbejde på det infektionsforebyggende område mellem hospitalet og kommunerne. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman har deltaget i projektgruppen. Der har i 2008 været afholdt fire møder i projektgruppen, hvor der bl.a er arbejdet med hygiejnenøglepersonsbegrebet, udvælgelse og uddannelse af hygiejnenøglepersoner herunder planlægning af hygiejnekursus og udarbejdelse af en hygiejnehåndbog. Bodil Forman har i efteråret 2008 afholdt et to dages kursus for 32 udpegede hygiejnenøglepersoner i de fire kommuner. I løbet af 2009 skal de 4 kommuner implementere en lokal infektionshygiejne strategi, hvorefter hele projektet evalueres. 10

12 Forskning og formidling Overvågningskoordinator Rita Andersen Leth, MPH, arbejder på et PhD.-projekt med titlen: Overvågning af hospitalserhvervede infektioner hos kejsersnitspatienter i Århus Amt. Forekomst, postdischarge opfølgning og analyse af associerede risikofaktorer. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus, Denmark. Projektsygeplejerske Sussie Laustsen arbejder på et PhD.-projekt med titlen: Hand hygiene among hospital staff. An investigation of adherence to correct alcoholic hand rubbing and influence on hospital acquired infections. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus, Denmark. Publikation Kirsten Pedersen og Laura Bekhøj. Kapitel i Lærebog i Operationssygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (2009) Böcher S, Gervelmeyer A, Monnet DL, Mølbak K, Skov RL, and The Danish CA-MRSA Study Group. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: risk factors associated with community-onset infections in Denmark. Clin Microbiol Infect 2008;14: Laustsen S, Lund E, Bibby BM, Kristensen B, Thulstrup AM, Kjølseth Møller J. Effect of correctly using alcohol-based hand rub in a clinical setting. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: Foredrag Danish Society for Hospital Hygiene and Sterile Supply, Nyborg, november Leth RA. Antibiotikaprofylakse i forbindelse med kejsersnit. Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj Møller JK. Gram-negative stave med ESBL og multiresistente enterokokker. Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj Andersen AMD. Erfaringer med implementering af Sundhedsstyrelsens MRSA Vejledning 2006 i Sygehussektoren. Posters 36th Congress of the Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG) Reykjavik, juni Leth RA, Møller JK, Thomsen RW, Uldbjerg N, Nørgaard M. Postpartum urinary tract infection. 9th Congress of the International Federation of Infection Control, Santiago de Chile, October 14-17, Laustsen S, Lund E, Bibby BM, Kristensen B, Thulstrup AM, Møller JK. High adherence to correctly performed alcohol-based hand rubs before and after clinical procedures. 9th Congress of the International Federation of Infection Control, Santiago de Chile, October 14-17, Laustsen S, Bibby BM, Kristensen B, Møller JK, Thulstrup AM. E-learning promotes adherence to alcohol-based handrubbing. Undervisning/kurser På alle hospitaler deltager repræsentanter fra Infektionshygiejnisk afsnit i månedlige introduktionskurser for nyansat personale med fokus på infektionshygiejniske emner. 11

13 Herudover gennemføres undervisning på en række afdelinger om generelle eller specielle emner inden for infektionshygiejne. Årligt kursus i sygehushygiejne for hygiejnekontaktlæger, 26. marts Emner omhandlede antibiotika-profylakse, cvk-relaterede infektioner og Den Danske Kvalitetsmodel. Årligt kursus i sygehushygiejne for hygiejnekontaktpersoner, november Emner omhandlede generelle og supplerende hygiejniske forholdsregler, tuberkulose, sygehusinfektioner herunder multiresistente bakterier. Staff-meeting på ÅUH, Skejby, 9. januar Emner omhandlede antibiotika-forbrug og forholdsregler ved multiresistente bakterier. Operationssygepleje, Efteruddannelse for operationssygeplejersker i Region Midt. Specialuddannelse for anæstesisygeplejersker i Region Midt. Specialuddannelse for intensivsygeplejersker i Region Midt. Bachelor uddannelse for perfusionister, Skandinavisk Perfusionist Skole. Infektionshygiejne, JCVU Fysioterapiuddannelse. Forebyggelse af hospitalsinfektioner. Modul 2, Master of Public Health. Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Studiebesøg og deltagelse i møder, kongresser og kurser Dept. of Hospital Hygiene and Infection Prevention, University Hospital Utrecht, Holland september (Elisabeth Lund) ESCMID-Shea Training Course in Hospital Epidemiology, Oisterwijk, Netherlands, november (Ulla Kehlet, Elisabeth Lund, Kirsten Pedersen, Brian Kristensen) Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Nyborg Strand, januar 2008 (Elisabeth Lund, Bodil Forman, Kirsten Pedersen, Svend Ellermann-Eriksen) Den danske klub for centralsterilisering og sygehushygiejne, Nyborg Strand, november (Ulla Kehlet, Elisabeth Lund, Bodil Forman, Brian Kristensen) Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj (Kirsten Pedersen, Elisabeth Lund, Bodil Forman, Anne-Marie Dybendahl Andersen, Jens K. Møller) 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, april (Jens K. Møller, Rita A. Leth, Svend Ellermann-Eriksen, Lars Lemming) 48th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Washington DC, oktober (Kurt Fuursted) 12

14 Brendstrupgårdsvej 100 DK-8200 Århus N Tlf Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby BK0509JH

Årsberetning 2012. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital

Årsberetning 2012. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Årsberetning 2012 Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag,

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, Infektionshygiejnisk årsrapport 2012 Infektionshygiejnisk Enhed Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2013. Infektionshygiejnisk Enhed. Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther

Infektionshygiejnisk årsrapport 2013. Infektionshygiejnisk Enhed. Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Infektionshygiejnisk årsrapport 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt 1 2 Indhold Indledning...4 Organisation...4

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer

Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer. Risikofaktorer Hvilke rengørings- og desinfektionsteknikker er mest velegnede? Kræver viden om risikofaktorer Risikofaktorer Udfordringerne 40 virksomheder står til listeria-bøde 21. august 2014 Fødevarestyrelsens tilbagetrækningskontrol

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Temadag for hygiejnenøglepersoner 10.april 2014. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive

Temadag for hygiejnenøglepersoner 10.april 2014. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Hammel, Skive Temadag for hygiejnenøglepersoner 10.april 2014 Program 1. Tværsektorielt samarbejde ved indlæggelse, pleje/behandling og udskrivning af patienter med smitsomme, resistente og hypervirulente mikroorganismer

Læs mere

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING

ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING ÅRSKONFERENCE FSTA 1. OKTOBER 2013 KOLDING Kvalitetssikring på hospitaler i drift Hygiejnesygeplejerske Helle Amtsbiller SSI / Central Enhed for Infektionshygiejne SEMMELWEIS OG FLORENCE NIGHTINGALE FOREBYG

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk standard DS 2451-5 2. udgave 2014-05-14 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger

Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Kompetencekort som uddannelsesredskab på operationsafdelinger Status for implementering af Kompetencevurdering i praksis FS SASMO Vejle Center Hotel 29. oktober 2013 Sidsel Nikolaisen, Klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Emne (kort beskrivelse)

Emne (kort beskrivelse) Pædiatrisk afdeling Igangværende eller afsluttede sygeplejefaglige udviklings og forskningsmæssige tiltag i afdelingen Kriterier: der skal foreligge en protokol eller projektbeskrivelse tværfaglige udviklingsog

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Randers Regionshospitalerne Silkeborg og Hammel Neurocenter

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital

Klinisk Farmakologisk afd. RM Aarhus Universitetshospital Klinisk Farmakologisk afd. RM Akut Center Klinisk Farmakologisk Afdeling Klinisk Farmakologi - Aarhus Personale 6 overlæger (samlet 4,3 fuldtidsstillinger) 1 afdelingslæge (forventet) Aktuelt 3 I-forløb

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 27-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Is i maven og god sommer Håndtering af overbelægning i Medicinsk afdeling Registrering af infektioner to gange årligt Vest i førertrøjen med e-dok Ringkøbing

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER 3. S E P T E M B E R 2 0 1 3 1. Velkommen, AS 2. Opfølgning på TV udsendelse om de snavsede hospitaler. 1. Overvågning af hygiejnekvalitet og hospitalsinfektioner på HE-Midt,

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup

Incitamenter til kvalitet. DRG-konferencen 2013. Lene Jørndrup Incitamenter til kvalitet DRG-konferencen 2013 Lene Jørndrup Region Sjælland 817.000 borgere 4 somatiske sygehuse + Psykiatrien Incitamenter til kvalitet Temaets formål er at belyse, hvilke økonomiske

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens

Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens Mikudagin TANN 15. apríl verður ráðstevna á Hotel Føroyum um multiresistentar bakteriur og antibiotikaresistens Átøkini, ið verða framd til tess at fyribyrgja spjaðing av MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne FOREBYGGELSESPAKKE hygiejne Forside INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 Brug af sundhedsvæsenet som mulig følge af mangelfuld hygiejne 6 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 7 Kommunale omkostninger forbundet

Læs mere

Årsrapport 2008 Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hillerød Hospital

Årsrapport 2008 Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hillerød Hospital Årsrapport 2008 Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hillerød Hospital Indledning...3 1. BESKRIVELSE AF AFDELINGEN...4 1.1. Hovedopgaver for afdelingen...4 1.2. Målsætninger...4 1.3. Ledelsesstruktur...5 1.4.

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne FOREBYGGELSESPAKKE hygiejne Forebyggelsespakke hygiejne Sundhedsstyrelsen, 2012. Udgivelsen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S www.sst.dk

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Læs mere

Hjerte- og lungefysioterapi:

Hjerte- og lungefysioterapi: Beskrivelse af specialet Hjerte- og lungefysioterapi Specialets problemfelter og metoder Specialet omhandler specifikke problemfelter og benytter sig af specifikke metoder. Specialet dækker en række problemfelter

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren

Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Vejledning OM arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren 2011 Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database

Årsberetning 2012. Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Årsberetning 2012 Del 1. Dansk Patientsikkerheds Database Titel: Årsberetning 2012, Dansk Patientsikkerheds Database Del 1. Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen

Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen Helle Max Martin Charlotte Bredahl Jacobsen HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN UDBREDELSEN AF FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING? Korte oplæg dialog - erfaringsudveksling HVORDAN UNDERSTØTTER KVALITETSORGANISATIONEN

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland.

Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Status på kompetenceafklarings og -udviklingsprojekt i udvalgte afdelinger i Region Midtjylland. Forfatter:Anders Hoffgaard Knowentia Consult Kolding 01.10.2008 Vers. 1.0 1 Indholdsfortegnelse Status på

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Det kommunikerende hospital - i forandring

Det kommunikerende hospital - i forandring Det kommunikerende hospital - i forandring HOTEL NYBORG STRAND DEN 26. 27. AUGUST 2008 Kommunikationsafdelingen bør spille en væsentlig rolle, når hospitalsplanen sætter skub i både store og små forandringsprocesser:

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere