Årsberetning Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby"

Transkript

1 Årsberetning 2008 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

2 Indhold Indledning Organisation og medarbejdere Opgaver i forhold til Region Midt Hygiejnehåndbogen Det tværsektorielle MRSA-samarbejde Regional MRSA-enhed Overvågning af infektioner Prævalens undersøgelse af hospitalserhvervede infektioner Hospitalserhvervede bakteriæmier Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende enterobakterier Projekter Infektionsforebyggelse Forskning og formidling Publikation Foredrag Posters Undervisning/kurser Studiebesøg og deltagelse i møder og kurser Redaktør: Brian Kristensen 1

3 Indledning Det overordnede formål med infektionshygiejne er at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Infektionshygiejnisk afsnit lægger derfor vægt på at styrke indsatsen i form af rådgivning og undervisning af det kliniske personale. Et væsentligt indsats område gennem flere år har været at fokusere på de generelle forholdsregler - som f.eks. korrekt håndhygiejne - således at forebyggelsen kan ske i alle situationer. Bedømt på antallet af MRSA-tilfælde på hospitalerne synes indsatsen at bære frugt, men nye udfordringer dukker op i form af bakterier med særlig resistens (multiresistente enterobakterier, ESBL) eller særlig smittepotentiale (Clostridium difficile). Dette medfører behov for at kunne overvåge situationen nøje herunder at kunne registrere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner, hvilket også er et af kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Dette forhold bliver en af de store udfordringer i de kommende år. En anden væsentlig udfordring er den stigende efterspørgsel om rådgivning vedrørende infektionshygiejniske problemstillinger i forbindelse med ombygning og nybygning på hospitalerne. Der har været mange byggesager i 2008 og vi forventer at det vil fortsætte de kommende år. Infektionshygiejnisk afsnit vil samtidig sige tak for et godt og udviklende samarbejde med hospitalernes hygiejnekontaktpersoner, afdelingsledelser og hospitalsledelser samt øvrige samarbejdspartnere og ser frem til et fortsat samarbejde i

4 Organisation og medarbejdere Infektionshygiejnisk afsnit er en del af Klinisk mikrobiologisk Afdeling, hvor alle afdelingens speciallæger varetager infektionshygiejniske opgaver i samarbejde med fem hygiejnesygeplejersker og en overvågningskoordinator. Den daglige leder af afsnittet er overlæge Brian Kristensen. De forskellige medarbejdere er primært tilknyttet en af hospitalerne i afdelingens betjeningsområder, men opgaverne løses i et samarbejde på tværs af de forskellige hospitaler afhængig af medarbejdernes specialviden. Følgende hospitaler er serviceret i 2008: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby. Kirsten Pedersen, hygiejnesygeplejerske Medlem af ÅUH, Århus Sygehus Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på ÅUH, Århus Sygehus og Regionshospital Silkeborg (per 1. dec. 2008). Regionalt Arbejdsgruppen vedr. sterilcentralområde (fra 1. aug. 2008). Brugergruppe i Region Midt vedr. indkøb af OP-afdækning, beklædning, huer og masker. Nationalt Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug, Bestyrelsen (sekretær) i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker. Elisabeth Lund, hygiejnesygeplejerske Varetager daglig kontakt med hygiejnenøglepersoner på ÅUH, Skejby og Hammel Neurocenter (per 1. dec. 2008). Regionalt Den regionale ledelsesgruppe for infektionshygiejne. Nationalt Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til brug af intravaskulære katetre. Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og anvisning om fleksible endoskoper. 3

5 Bodil Forman, hygiejnesygeplejerske Medlem af Regionshospitalet Randers Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg (per 1. dec. 2008). Regionalt Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA (fra 1. aug. 2008). Arbejdsgruppe vedr. Regional MRSA-enhed i Region Midt. Redaktionsgruppen vedr. den regionale hygiejnehåndbog. Nationalt Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og Anvisninger om Isolation. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Anne-Marie D. Andersen, hygiejnesygeplejerske (påbegyndt MPH 1. sept. 2008) Medlem af Regionshospitalet Silkeborg Hygiejneudvalg (indtil 1. sept. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Silkeborg. Regionalt Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA (indtil 1. aug. 2008). Arbejdsgruppen vedr. sterilcentralområde (indtil 1. aug. 2008). Inger Yde, sygeplejerske (vikar 1. aug nov.; hvor vikar-dækning blev nedlagt.) Medlem af Regionshospitalet Silkeborg Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Silkeborg. Ulla Kehlet, hygiejnesygeplejerske (fra 1. aug. 2008) Laura Bekhøj, hygiejnesygeplejerske (indtil 31. aug. 2008) Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg (fra 1. sept. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Århus Sygehus. Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg (indtil 31. aug. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Århus Sygehus (indtil 31. aug. 2008). 4

6 Brian Kristensen, overlæge Daglig leder af Infektionshygiejnisk afsnit. Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg. Regionalt Den regionale ledelsesgruppe for infektionshygiejne. Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA Arbejdsgruppe vedr. Regional MRSA-enhed i Region Midt Nationalt Sundhedsstyrelsens MRSA ekspertgruppe. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og Anvisninger om Isolation. Jens K. Møller, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig Kurt Fuursted, overlæge, dr.med. Uddannelsesansvarlig Postgraduat klinisk Lektor Niels Nørskov-Lauritsen, overlæge, ph.d. Lars Lemming, afdelingslæge Medlem af DAN-res. Medlem af DAN-res Medlem af DAN-res-M Medlem af Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Midt Medlem af hygiejneudvalget på Regionshospitalet Silkeborg Medlem af hygiejneudvalget på Regionshospitalet Randers Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge Rita Andersen Leth, Overvågningskoordinator, MPH, ph.d.-studerende Registrering af bakteriæmier på Regionshospital Randers og Silkeborg samt ÅUH, Århus Sygehus og Skejby. 5

7 Sussie Laustsen, projektsygeplejerske, ph.d.-studerende Medlem af videnskabeligt råd for Center for Kliniske Retningslinier, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Nationalt Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Formand for Dansk Sygeplejeselskabs dokumentationsråd Internationalt Medlem af SIG group on hand hygiene in the International Federation of Infection Control. Reviewer for Infection Control and Hospital Epidemiology. 0,3 Sekretær (indtil 31. dec. hvor stillingen blev nedlagt) Opgaver i forhold til Region Midt Region Midt har nedsat en styregruppe på det infektionshygiejniske område med deltagelse af repræsentanter fra hospitalsledelserne, repræsentanter fra regionens hygiejneorganisationer (hygiejnesygeplejersker og speciallæger i klinisk mikrobiologi) og repræsentanter fra Kvalitet og Sundhedsdata. Gruppen skal styrke og koordinere det regionale infektionshygiejniske arbejde. Gruppen har ultimo 2008 udarbejdet en regional strategiplan for det infektionshygiejniske arbejde Hygiejnesygeplejerske Elisabeth Lund og overlæge Brian Kristensen deltager i denne gruppe. Hygiejnehåndbogen Der er i løbet af 2008 udarbejdet en regional hygiejnehåndbog for hospitalerne i Region Midt. Grundlaget har været den sidst reviderede hygiejnehåndbog for hospitalerne i det forhenværende Århus Amt. I samarbejde med Afdelingen for Kvalitet og Sundhedsdata indgår hygiejnehåndbogen nu som del af det fælles dokumentstyringssystem, e-dok og opfylder derved kravene angivet i Den Danske Kvalitetsmodel. Den endelige godkendelsesprocedure afsluttes i forår Arbejdsgruppen vedrørende hygiejnehåndbogen består af en hygiejnesygeplejerske fra henholdsvis Regionshospitalet Horsens/Odder/Brædstrup, Regionshospitalet Viborg/Skive/Kjellerup, Hospitalsenhed Vest og Infektionshygiejnisk Afsnit, KMA, Skejby (Bodil Forman). Faglig ansvarlig for dokumenterne er overlæge Brian Kristensen, Infektionshygiejnisk Afsnit, KMA, Skejby. Det tværsektorielle MRSA-samarbejde På vegne af Strategisk Ledelsesforum har en arbejdsgruppe i løbet af 2008 arbejdet på et forslag til Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman og overlæge Brian Kristensen indgår i arbejdsgruppen sammen med repræsentanter fra andre hygiejneorganisationer i Region Midt, kommunale repræsentanter og repræsentanter fra Primær Sundhed og Kvalitet og Sundhedsdata. Forslaget forventes behandlet i besluttende fora i løbet af foråret

8 Regional MRSA-enhed I løbet af 2008 har en Den Regionale Styregruppe for Infektionshygiejne udarbejdet et forslag til oprettelse af en regional MRSA enhed. Enheden skal koordinere indsats og erfaringer i forbindelse med MRSA på hospitaler i Region Midt. Forslaget omfatter også en øget betjening overfor personalet på regionens hospitaler. Forslaget behandles på besluttende fora i forår Overvågning af infektioner Prævalens-undersøgelse af hospitalserhvervede infektioner. Sidste prævalens-undersøgelse af forekomsten af hospitalserhvervede infektioner på hospitaler tilknyttet Infektionshygiejnisk afsnit, Skejby foregik i En prævalens undersøgelse er meget tidskrævende. På baggrund af Region Midt s økonomiske situation i 2008, blev det derfor besluttet at aflyse den planlagte prævalens-undersøgelse i Fremadrettet arbejdes der på at etablere et elektronisk registreringssystem som kan estimere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner. Dette system (HAIR) baseres på en automatisk indhentning af data og generering af rapporterer til de kliniske afdelinger. Hospitalserhvervede bakteriæmier Siden 2004 er der på Århus Universitetshospital, Skejby foretaget en kontinuerlig overvågning af bakteriæmier som er associeret til indgreb og behandling på hospital, såkaldt health-care associated bakteriæmi (HAI). Bakteriæmierne bliver opgjort som antal episoder pr sengedage fordelt på de enkelte afdelinger og samlet for hele hospitalet. Bakteriæmierne bliver opgjort dels som månedsvise rater (Figur 1) dels som 6-måneders glidende rater (Figur 2), det sidste for at påvise en trend i udviklingen. Figur 1 Månedsvise bakteriæmi-rater for hospitalserhvervede bakteriæmier (HAI), Århus Universitetshospital, Skejby. Alle afdelinger, ,0 Antal episoder pr sengedage 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 7

9 Målet er at fastholde forekomsten af hospitalserhvervede bakteriæmier på mindre end 2,5 episoder per 1000 sengedage (angivet som rød linie i figur 1 og 2). Der er udsendt kvartalsvise rapporter til de enkelte afdelinger (over deres egne bakteriæmier) samt til hospitalsledelsen (gældende for alle afdelinger). Figur 2 Seks-måneders glidende bakteriæmi-rater for hospitalserhvervede bakteriæmier (HAI), Århus Universitetshospital, Skejby. Alle afdelinger, ,0 Antal episoder pr sengedage 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Erfaringer fra denne form for overvågning har så været så positive, at fra og med 2009 vil denne overvågning blive udrullet til de øvrige hospitaler i Infektionshygiejnisk afsnit s service-område. Overvågningskoordinator Rita Andersen Leth har udført og formidlet denne overvågning. Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Som i resten af Danmark har forekomsten af MRSA været stigende de senere år. Ultimo 2006 udkom nationale retningslinier for opsporing og behandling af personer med MRSA. En af de væsentlige tiltag i retningslinien er, at det påhviler de kliniske afdelinger ved indlæggelse af patienten at udspørge patienten om risikosituationer og risikofaktorer vedrørende MRSA. Den opnåede viden om risikosituationer og risikofaktorer danner grundlag for evt. beslutning om screening for MRSA. Som det fremgår af figur 3 og tabel 1 synes situationen at være under kontrol på hospitaler. Derimod er der en øget forekomst af MRSA opstået hos personer uden kendt kontakt med sundhedsvæsenet ( community-onset ). Udviklingen følges nøje og indgår som en del af et fremadrettet arbejde med at få etableret et mere formaliseret samarbejde med primær kommuner i bekæmpelse af MRSA. 8

10 Figur 3 Ny-tilkomne tilfælde af Methicillin-resistente S. aureus (MRSA) på hospitaler og praksis serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, 90 Antal patienter Hospitalserhvervet i udland Hospitalserhvervet i Danmark Community-onset År Tabel 1 MRSA på hospitalsafdelinger serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, Skejby År Introduktion af ny MRSA Sekundær spredning Antal udbrudsstammer Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende enterobakterier I de senere år har der i store dele af Skandinavien været øget fokus på forekomsten af ESBL bakterier, som er tarmbakterier (typisk E. coli og Klebsiella pneumoniae), der har udviklet resistens overfor alle cephalosporin-præparater. Cephalosporin-præparater er blandt de hyppigst anvendte antibiotika ved opstart af antibiotisk behandling af patienter mistænkt for alvorlige infektionssygdomme (bakteriæmi). Den øgede forekomst ses i flere lande den industrialiserede verden og tilskrives især en stigning i forbruget af antibiotika. Tillige er der især fra udlandet flere eksempler på hospitalsudbrud af bestemte typer af ESBL producerende enterobakterier. Gennem de sidste to år har der været rapporteret om to større udbrud på danske hospitaler af en bestemt type ESBL enterobakterie. I disse udbrud har der været begrundet mistanke om at kontaktsmitte har spillet en væsentlig rolle. Klinisk mikrobiologisk Afdeling har siden 2005 systematisk overvåget forekomsten af ESBL blandt diagnostiske prøver. Der er set en markant stigning i antallet af ESBL (se figur) som omfatter alle hospitaler i Infektionshygiejnisk afsnit s servicerings-område. Gentagne stikprøve-kontroller udført af Infektionshygiejnisk afsnit har dog ikke kunnet bekræfte mistanke om et betydeligt element af kontaktsmitte. Derfor er der ikke givet anbefalinger om isolationslignende foranstaltninger ved fund af ESBL. Situationen følges dog nøje og vil løbende blive vurderet. 9

11 Figur 4 Ny-tilkomne tilfælde af ESBL enterobakterier på hospitaler og praksis serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, Skejby Antal Århus Sygehus Randers Silkeborg Skejby Praksis Projekter Infektionsforebyggelse - 2 årigt udviklingsprojekt fra 1. januar et samarbejde mellem Randers, Faurskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og Regionshospitalet Randers/Grenå. På baggrund af at Kvalitets- og forskningsafdelingen på Regionshospitalet Randers og Grenå (RRA/RGR) havde haft et stigende antal henvendelser fra kommunernes hjemmepleje og plejehjem i forbindelse med infektionsforebyggende problemstillinger - ikke mindst i forbindelse med modtagelse af MRSA-patienter fra RRA - og i forbindelse med sundhedsaftalen mellem RRA/RGR og kommunerne i Klyngen, blev der indgået en aftale om at udvikle et formelt samarbejde i forhold til forebyggelse af infektioner på plejecentre og i borgernes eget hjem. På Klyngemødet i september 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe med reference til Klyngen og med deltagelse af ledere og fagprofessionelle fra de 4 kommuner, RRA/RGR og hygiejnesygeplejerske fra KMA, Skejby, til at udarbejde en beskrivelse til et projekt med RRA som tovholder. Formålet med projektet er at udvikle og implementere en hygiejneorganisation i de enkelte kommuner, at uddanne hygiejnenøglepersoner i kommunerne og at etablere et samarbejde på det infektionsforebyggende område mellem hospitalet og kommunerne. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman har deltaget i projektgruppen. Der har i 2008 været afholdt fire møder i projektgruppen, hvor der bl.a er arbejdet med hygiejnenøglepersonsbegrebet, udvælgelse og uddannelse af hygiejnenøglepersoner herunder planlægning af hygiejnekursus og udarbejdelse af en hygiejnehåndbog. Bodil Forman har i efteråret 2008 afholdt et to dages kursus for 32 udpegede hygiejnenøglepersoner i de fire kommuner. I løbet af 2009 skal de 4 kommuner implementere en lokal infektionshygiejne strategi, hvorefter hele projektet evalueres. 10

12 Forskning og formidling Overvågningskoordinator Rita Andersen Leth, MPH, arbejder på et PhD.-projekt med titlen: Overvågning af hospitalserhvervede infektioner hos kejsersnitspatienter i Århus Amt. Forekomst, postdischarge opfølgning og analyse af associerede risikofaktorer. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus, Denmark. Projektsygeplejerske Sussie Laustsen arbejder på et PhD.-projekt med titlen: Hand hygiene among hospital staff. An investigation of adherence to correct alcoholic hand rubbing and influence on hospital acquired infections. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus, Denmark. Publikation Kirsten Pedersen og Laura Bekhøj. Kapitel i Lærebog i Operationssygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (2009) Böcher S, Gervelmeyer A, Monnet DL, Mølbak K, Skov RL, and The Danish CA-MRSA Study Group. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: risk factors associated with community-onset infections in Denmark. Clin Microbiol Infect 2008;14: Laustsen S, Lund E, Bibby BM, Kristensen B, Thulstrup AM, Kjølseth Møller J. Effect of correctly using alcohol-based hand rub in a clinical setting. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: Foredrag Danish Society for Hospital Hygiene and Sterile Supply, Nyborg, november Leth RA. Antibiotikaprofylakse i forbindelse med kejsersnit. Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj Møller JK. Gram-negative stave med ESBL og multiresistente enterokokker. Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj Andersen AMD. Erfaringer med implementering af Sundhedsstyrelsens MRSA Vejledning 2006 i Sygehussektoren. Posters 36th Congress of the Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG) Reykjavik, juni Leth RA, Møller JK, Thomsen RW, Uldbjerg N, Nørgaard M. Postpartum urinary tract infection. 9th Congress of the International Federation of Infection Control, Santiago de Chile, October 14-17, Laustsen S, Lund E, Bibby BM, Kristensen B, Thulstrup AM, Møller JK. High adherence to correctly performed alcohol-based hand rubs before and after clinical procedures. 9th Congress of the International Federation of Infection Control, Santiago de Chile, October 14-17, Laustsen S, Bibby BM, Kristensen B, Møller JK, Thulstrup AM. E-learning promotes adherence to alcohol-based handrubbing. Undervisning/kurser På alle hospitaler deltager repræsentanter fra Infektionshygiejnisk afsnit i månedlige introduktionskurser for nyansat personale med fokus på infektionshygiejniske emner. 11

13 Herudover gennemføres undervisning på en række afdelinger om generelle eller specielle emner inden for infektionshygiejne. Årligt kursus i sygehushygiejne for hygiejnekontaktlæger, 26. marts Emner omhandlede antibiotika-profylakse, cvk-relaterede infektioner og Den Danske Kvalitetsmodel. Årligt kursus i sygehushygiejne for hygiejnekontaktpersoner, november Emner omhandlede generelle og supplerende hygiejniske forholdsregler, tuberkulose, sygehusinfektioner herunder multiresistente bakterier. Staff-meeting på ÅUH, Skejby, 9. januar Emner omhandlede antibiotika-forbrug og forholdsregler ved multiresistente bakterier. Operationssygepleje, Efteruddannelse for operationssygeplejersker i Region Midt. Specialuddannelse for anæstesisygeplejersker i Region Midt. Specialuddannelse for intensivsygeplejersker i Region Midt. Bachelor uddannelse for perfusionister, Skandinavisk Perfusionist Skole. Infektionshygiejne, JCVU Fysioterapiuddannelse. Forebyggelse af hospitalsinfektioner. Modul 2, Master of Public Health. Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Studiebesøg og deltagelse i møder, kongresser og kurser Dept. of Hospital Hygiene and Infection Prevention, University Hospital Utrecht, Holland september (Elisabeth Lund) ESCMID-Shea Training Course in Hospital Epidemiology, Oisterwijk, Netherlands, november (Ulla Kehlet, Elisabeth Lund, Kirsten Pedersen, Brian Kristensen) Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Nyborg Strand, januar 2008 (Elisabeth Lund, Bodil Forman, Kirsten Pedersen, Svend Ellermann-Eriksen) Den danske klub for centralsterilisering og sygehushygiejne, Nyborg Strand, november (Ulla Kehlet, Elisabeth Lund, Bodil Forman, Brian Kristensen) Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj (Kirsten Pedersen, Elisabeth Lund, Bodil Forman, Anne-Marie Dybendahl Andersen, Jens K. Møller) 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, april (Jens K. Møller, Rita A. Leth, Svend Ellermann-Eriksen, Lars Lemming) 48th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Washington DC, oktober (Kurt Fuursted) 12

14 Brendstrupgårdsvej 100 DK-8200 Århus N Tlf Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby BK0509JH

Årsberetning 2009. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Årsberetning 2009. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby Årsberetning 2009 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk

Læs mere

Velkommen til hygiejnekursus

Velkommen til hygiejnekursus Velkommen til hygiejnekursus 30/11 og 1/12 2015 Tine Bentzen Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH 30. november 2015 8.00-8.30 Velkomst, præsentation af

Læs mere

Infektionsforebyggelse

Infektionsforebyggelse Infektionsforebyggelse - 2 årligt udviklingsprojekt fra 1. januar 2008 31.12. 2009 et samarbejde mellem, Favrskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og /Grenaa (RRA/RG) Arbejdsgruppen 8. januar 2008 1 Baggrund

Læs mere

Årsberetning 2012. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital

Årsberetning 2012. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Årsberetning 2012 Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2013. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital

Årsberetning 2013. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Årsberetning 2013 Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2014. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital

Årsberetning 2014. Infektionshygiejnisk Afsnit. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital Årsberetning 2014 Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse

Læs mere

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden

Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden Status på MRSA i RM MRSA-enhedens opgaver Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman MRSA-enheden » www.sst.dk MRSA-enheden Eksisteret siden 2009 (en akademisk medarbejder/database) Maj 2014 udvidet med to hygiejnesygeplejersker

Læs mere

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH

Kursus i infektionshygiejne oktober Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Kursus i infektionshygiejne 28. 29. oktober 2013 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk Praktiske oplysninger Toiletter Kaffe/frokost Kursusbeviser Præsentationer Hospitalserhvervede infektioner

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012

Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Regional Koordinerende Enhed for MRSA Region Syddanmark ÅRSRAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse S. 1 Kontaktoplysninger S. 1 Definitioner og forkortelser S. 2 Baggrund S. 3 Førstegangs

Læs mere

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

3. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg REFERAT Emne 3. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato Torsdag d. 11. juni 09, kl. 13-16 Sted, lokale 501 Deltagere Udvalgets faste medlemmer; listen findes i referat af d. 11 nov.08 Punkt 1. Velkomst, præsentation,

Læs mere

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E

I N F E K T I O N S H Y G I E J N E yhedsbrev nr. 17 Februar 2009 Prævalensundersøgelse 2009 - har du valgt en dato? F K T O S H Y G J Alle sengeafdelinger skal deltage i den landsdækkende registrering af hospitalserhvervede infektioner,

Læs mere

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013

Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 Foreløbig handleplan_revideret Tværsektorielle indsatser på sundhedsområdet 2013 GENERELLE OPLYSNINGER Projektleder (navn) Forventet deltagerkreds Udarbejdet af Ikke afklaret endnu (Foreløbig tovholder:

Læs mere

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode

Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Registrering af nosokomielle infektioner efter norsk webbaseret metode Rapport over baggrund, formål, metode, registrering og perspektiv Kilde: www.fhi.no Rapport udarbejdet af Infektionshygiejnisk Enhed

Læs mere

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut

MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ. Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut MULIGHEDER FOR SMITTE TIL SYGEHUSPATIENTER GENNEM VASKETØJ Brian Kristensen, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut HOSPITALSINFEKTIONER EKSISTERER dr.dk, mandag 28. okt 2013

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet

Regionens rådgivning overfor kommunerne på hygiejneområdet Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6104 Web www.regionh.dk Dato: 12. november 2012 Regionens rådgivning

Læs mere

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016

Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene. Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Samarbejde om infektionshygiejnen i sektorovergangene Temadag Fagligt Selskab for Hygiejnesygeplejersker 31. maj 2016 Bente Bloch Hygiejnesygeplejerske, MPH Udfordringer? Regioner Patienter Smitteveje/-

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse 2009/1 BSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. april 2010 af Flemming Møller Mortensen (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), Orla Hav (S), Karen

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

2. E-Dok og hjemmeside 3. 3. Instrukser og retningslinjer...3. 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej... 5

2. E-Dok og hjemmeside 3. 3. Instrukser og retningslinjer...3. 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej... 5 Januar kvartal 2010 1. Siden sidst Influenza A (H1N1)v 2 2. E-Dok og hjemmeside 3 3. Instrukser og retningslinjer.......3 4. Nye instrukser og retningslinjer på vej...... 5 5. Nyt fra Hygiejneudvalget

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden

Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden Antibiotic stewardship på regionalt og lokalt niveau i Region Hovedstaden Hospital - Primærsektor Magnus Arpi Klinisk Mikrobiologisk afdeling Herlev Hospital 21. april 2015 Task Force for Reducing Hospital

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 4. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Hospitalsenheden Vest

Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Fælles personaleintroduktion til: kvalitetsarbejdet patientsikkerhed infektionshygiejne Introduktion til kvalitetsarbejdet og patientsikkerhed Program Kvalitet og Udvikling i Hospitalsenheden

Læs mere

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget

7. KONTOR. Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget 7. KONTOR 5. december 2014 Designnotat om Fødevareministeriets indsats mod resistente bakterier fra landbruget Baggrund 1. Mange års stigende forbrug af antibiotika i landbruget, særligt i svineproduktionen,

Læs mere

Ansøgning til ABT-fonden

Ansøgning til ABT-fonden Ansøgning til ABT-fonden Formål At modernisere det kliniske meldesystem Elektronisk blanket 1515 til embedslæger og epidemiologisk afdeling, SSI Forventet afklaring før sommer 2011! Mail 28/6-2011 Kære

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2014

Infektionshygiejnisk årsrapport 2014 Infektionshygiejnisk årsrapport 204 Infektionshygiejnisk Enhed Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt Indhold Indledning...4 Hygiejneorganisation...4

Læs mere

Vedvarende kvalitetsudvikling gennem innovation

Vedvarende kvalitetsudvikling gennem innovation Vedvarende kvalitetsudvikling gennem innovation Jens Kjølseth Møller Specialechef, Professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Rådet for Bedre Hygiejne DTU, Mødelokale 1,

Læs mere

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012

Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie. Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Raske bærere af MRSA i eget hjem - Et kvalitativt MPH-studie Alice Løvendahl Sørensen Nordic School of Public Health 2012 Præsentation/Forforståelse Hygiejnesygeplejerske HE Midt Leder i primærkommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA

Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Sundhedsstyrelsens nye vejledning om MRSA Dansk Selskab for Kli ni sk Mikrobiologi 5. december 2006 Tove Rønne Indhold: Historik og bidragydere Mål, forudsætninger og lovgivning Rammer og opbygning Sundhedspersonale

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag,

Infektionshygiejnisk årsrapport 2012. Infektionshygiejnisk Enhed. Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, Infektionshygiejnisk årsrapport 2012 Infektionshygiejnisk Enhed Klinisk mikrobiolog Jørgen Prag, hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

6. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg

6. møde i Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg R E F E R A T Emne 6. møde i s Hygiejneudvalg Mødedato 10. januar 2012 Sted Deltagere Allan Petersen, Dansk Ambulanceråd Anne Dalhoff Pedersen, BOFO, Anne-Marie Plesner, ELI HVS, Anni Juhl-Jørgensen, DS

Læs mere

MRSA. Embedslægens rolle

MRSA. Embedslægens rolle MRSA Embedslægens rolle Organisering af behandling af MRSA På sygehuse: Ansvaret for behandling af infektioner forårsaget af MRSA påhviler den behandlende afdelings læger. I primærsektoren: Ansvaret for

Læs mere

Afholdt d. 22. maj 2015

Afholdt d. 22. maj 2015 NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER - erfaringer fra processen Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NIR: EN STOR INDSATS FRA MANGE PARTER Retningslinje Antal

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Årsrapport 2012 for det infektionshygiejniske område

Årsrapport 2012 for det infektionshygiejniske område Hospitalsenheden Vest Årsrapport 2012 for det infektionshygiejniske område Hospitalsenheden Vest Infektionshygiejnisk Enhed Kvalitet og Udvikling - Staben Marts 2013 Indhold Indledning...3 Hygiejneorganisationen

Læs mere

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre

Overvågning af udvalgte nosokomielle infektioner. Infektioner relateret til brug af centrale intravaskulære katetre Infektionskontrolprogram for Rigshospitalet Udgiver Rigshospitalet Dokumenttype Politik Version 4 Forfattere Infektionshygiejnisk Udvalg (IHU) Gældende fra 08-01-2015 Fagligt ansvarlig Klinikchefen i Klinisk

Læs mere

Statusrapport 2007 Hygiejneorganisationen

Statusrapport 2007 Hygiejneorganisationen Hospitalsenheden Vest Rapport Statusrapport 2007 Hygiejneorganisationen Kvalitet og Udvikling April 2008 Indhold ESBL... 9 Forbrugsopgørelser for flydende håndsæbe og håndsprit ved HEV... 10 Resume af

Læs mere

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013

Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Hospitalsenheden Vest Ny MRSA vejledning fra SST Temadag for hygiejnenøglepersoner Januar 2013 MRSA-vejledning November 2012 Formål med vejledningen: At fastholde forekomsten

Læs mere

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie MPH-arbejde af hygiejnesygeplejerske Dorthe Mogensen Ved Nordic School of Public Health, NHV Gothenburg,

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker

Temadag i Fagligt Selskab For Hygiejnesygeplejersker Hvad må der oplyses om ved indlæggelse og udskrivelse, og hvad er patientens/borgerens rettigheder? -De sundhedsjuridiske aspekter af arbejdet med patienter med resistente bakterier Temadag i Fagligt Selskab

Læs mere

Frederikshavn kommune

Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune Årsrapport 2014 Handlingsplan 2015 Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Tlf. 97 66 50 00 birgitte.pedersen@rn.dk [Udgivelsesdato] Årsrapport Hygiejne Koordinations Udvalget

Læs mere

03-05-2011. Hygiejneorganisation. Fra kvalitetsudvikling til forskning. Observationer af hånddesinfektion blandt hospitalspersonale Hvad så vi?

03-05-2011. Hygiejneorganisation. Fra kvalitetsudvikling til forskning. Observationer af hånddesinfektion blandt hospitalspersonale Hvad så vi? Observationer af hånddesinfektion blandt hospitalspersonale Hvad så vi? Adjunkt Sussie Laustsen, ph.d. Klinisk Institut og Afdeling for sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet Sussie.laustsen@ki.au.dk Hygiejneorganisation

Læs mere

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte

Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Infektionshygiejniske principper for hindring af smitte Hygiejnesygeplejerske Mette Detlefsen KMA, Odense Universitetshospital Laboratoriekonsulentordningen d. 9. februar 2016 Multiresistente mikroorganismer

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007

Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Referat fra MRSA møde på Statens Serum Institut den 14. juni 2007 Velkomst Elsebeth Tvenstrup Jensen, CAS, bød velkommen og redegjorde for baggrunden for mødet. Vejledningen har nu fungeret siden 31. oktober

Læs mere

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen

Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen 051219 Sygehus Fyn 41 Hygiejneprojekt lang version 1 Pilotprojekt for indførelse af standarder for styring af infektionshygiejne i det Fynske Sygehusvæsen Hospital: Sygehus Fyn Svendborg Afdeling: Intensiv

Læs mere

Når hygiejnesygeplejersker LEAN er

Når hygiejnesygeplejersker LEAN er Når hygiejnesygeplejersker LEAN er Vores geografi 819.385 borgere 17 kommuner 225 km Nakskov s Odde 2 Sundhed Sygehuse Psykiatri Praksisområde t AMK vagtcentral og præhospitalt beredskab 3 Sygehuse og

Læs mere

Afholdt d. 5. maj 2014

Afholdt d. 5. maj 2014 Nøglepersoner i infektionshygiejne implementering af infektionshygiejniske retningslinjer og udfordringer / Hygiejnesygeplejerske Sussie Berg Mathiesen Region Sjælland Baggrund Siden 2009 har sygehusledelserne

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen

Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015. Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Up to date om MRSA (methicillin resistente Staphylococus aureus) 2015 Anne Hempel-Jørgensen Embedslæge, Embedslægerne Nord Sundhedsstyrelsen Hvad er stafylokokker og hvad er MRSA? Almindelige gule stafylokokker

Læs mere

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse

MRSA i almen praksis. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse MRSA i almen praksis Flemming Skovsgaard Praktiserende læge, Nørrebro PLO s bestyrelse TAK FOR INVITATIONEN Fokusere på nogle af almen praksis problemer ved opsporing, forebyggelse og bekæmpelse af MRSA

Læs mere

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013

Infektionshygiejne. Personalevejledning. Region Hovedstaden. Infektionshygiejne Oktober 2013 Infektionshygiejne Oktober 2013 Region Hovedstaden Infektionshygiejne Personalevejledning Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og Hygiejne Region Hovedstadens Komité for Infektionskontrol og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA

SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA SHEA konference. 1-4 maj 2013 i Atlanta, USA Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk Tre spor på konferencen The Basics of

Læs mere

Infektionshygiejnisk årsrapport 2013. Infektionshygiejnisk Enhed. Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther

Infektionshygiejnisk årsrapport 2013. Infektionshygiejnisk Enhed. Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Infektionshygiejnisk årsrapport 2013 Infektionshygiejnisk Enhed Udarbejdet af hygiejnesygeplejerske Alice Løvendahl Sørensen og Karin Jette Winther Hospitalsenhed Midt 1 2 Indhold Indledning...4 Organisation...4

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af ensartede regler for hygiejnestandarder på danske sygehuse 2008/1 BSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 9. december 2008 af Flemming Møller Mortensen (S), Lene Hansen (S), Orla Hav (S), Karen J. Klint

Læs mere

Resistente bakterier

Resistente bakterier Resistente bakterier Udgør fødevarer en væsentlig risiko? Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut BAGGRUND OM MIG SELV Læge, speciallæge i klinisk mikrobiologi Områdechef for bakteriologisk overvågning

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner

(Wikipedia) Opportunistiske infektioner Survival Funktion Survival Funktion 15-02-2012 Opportunistiske infektioner (Wikipedia) Niels Nørskov-Lauritsen Overlæge, PhD Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Århus Universitetshospital Skejby nielnoer@rm.dk

Læs mere

Klinisk mikrobiologi

Klinisk mikrobiologi Klinisk mikrobiologi Kompetencemål for 3. år af hoveduddannelsesstilling 1, 2, 3, 4 og 5 Mål Konkretisering af mål Evalueringsstrategi Indsatsområder: Medicinsk ekspert: Prøvetagning, laboratoriediagnostik

Læs mere

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk

Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk * Anne-Marie Thye Hygiejnesygeplejerske anne-marie.thye.01@regionh.dk Agenda *Officielle Krav til Infektionshygiejne i lægepraksis *Den Danske Kvalitetsmodel og lægepraksis *Eksempler på Infektionshygiejnearbejde

Læs mere

27. november 2014. Utilsigtede hændelser

27. november 2014. Utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser slide 2 Martin E. Bommersholdt Oversygeplejerske i Patientombuddets læringsenhed. Dansk Patientsikkerhedsdatabase Koordination - statslige myndigheder om UTH. Presse, Bidrag til Folketingsspørgsmål,

Læs mere

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

MRSA-enheden i Region Midtjylland. Årsberetning 2014. Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit MRSA-enheden i Region Midtjylland Årsberetning 2014 Aarhus Universitetshospital Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit Indholdsfortegnelse Status - Del l MRSA-enheden... 4 Revideret

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Valgopstilling til bestyrelsen i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Navn på opstiller Privatadresse Tlf.nr. E-mail adresse Stilling Arbejdssted Beskriv kort hvad du gerne vil bidrage med/sætte fokus

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Modeller for den regionale MRSA indsats

Modeller for den regionale MRSA indsats Modeller for den regionale MRSA indsats 4. udgave. Methicillin resistent Staphylococcus aureus (MRSA) er stafylokokker, som er resistente overfor de traditionelle stafylokok-antibiotika. Ved behandling

Læs mere

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen?

Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Hvad skal bære os igennem bogstav-sygen? Nyborg Strand 14. maj 2014 Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail: annemand@rm.dk 15-05-2014 Mie Andersen 1 Multiresistente

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne

Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM HÅNDTERING AF TEKSTILER TIL FLERGANGSBRUG I SUNDHEDSSEKTOREN Brian Kristensen Fagchef, overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne AGENDA Infektionshygiejne

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi

Specialevejleding for klinisk mikrobiologi j.nr. 7-203-01-90/2 Specialevejleding for klinisk mikrobiologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk mikrobiologi

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

NYT FRA CEI. Afholdt d. 22. maj 2015

NYT FRA CEI. Afholdt d. 22. maj 2015 NYT FRA CEI PRÆVALENSUNDERSØGELSER Deltagende hospitaler/sygehuse Fald i deltagende hospitaler/sygehuse fra 34 (Efterår 2010) til 4 (Forår 2015) Deltagende patienter Fald i deltagende patienter fra 5071

Læs mere

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager

MRSA 398. - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA 398 - er der grund til at frygte denne bakterie? Margit Andreasen, dyrlæge, Ph.d., Key Opinion Leader Manager MRSA - Methicillin Resistente Stap. Aureus En helt almindelig stafylokok bakterie Staphylococcus

Læs mere

Statusrapport Hygiejneorganisationen 2006/foråret 2007

Statusrapport Hygiejneorganisationen 2006/foråret 2007 Hospitalsenheden Vest Rapport Statusrapport Hygiejneorganisationen 26/foråret 27 Kvalitet og Udvikling Juni 27 Indhold............................................................. Side Sammenfatning..........................................................

Læs mere

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker

Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Lungefunktionsudstyr rengøring og desinfektion Den 8. marts 2014 FS: Lunge- og allergisygeplejersker Hygiejnesygeplejerske Dorte Buhl Herlev Hospital dorte.buhl.01@regionh.dk Indhold Anbefalinger/evidens

Læs mere

Resistensudvikling globalt og nationalt

Resistensudvikling globalt og nationalt Resistensudvikling globalt og nationalt Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Afdeling for Mikrobiologi og Infektionskontrol Statens Serum Institut Denne præsentation omhandler: Resistensudvikling

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010

Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009. Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg. Juni 2010 1 Årsberetning MRSA-enheden og MRSA-teamet 2007-2009 Udgivet af Infektionshygiejnen Hobrovej 42A 9000 Aalborg Juni 2010 2 Indledning: På baggrund af den stærkt stigende forekomst af methicillinresistent

Læs mere

Anbefalinger til regional model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning

Anbefalinger til regional model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning Notat Anbefalinger til regional model for levering af infektionshygiejnisk rådgivning (Arbejdspakke 2 vedr. arbejdsgruppe om levering af infektionshygiejnisk rådgivning) Baggrund Den forebyggende hygiejneindsats

Læs mere

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning )

Jordkuglen. S.aureus er den næsthyppigste, betydende bakterie i bloddyrkning! (kaldet blodforgiftning ) Jordkuglen med borgere, der i deres normalflora i næse, svælg, på fugtig hud bærer kuglebakterien Staphylococcus aureus eller S.aureus Til enhver tid har 30-40% af raske danskere S.aureus i deres næsebor,

Læs mere