Årsberetning Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby"

Transkript

1 Årsberetning 2008 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk Afsnit

2 Indhold Indledning Organisation og medarbejdere Opgaver i forhold til Region Midt Hygiejnehåndbogen Det tværsektorielle MRSA-samarbejde Regional MRSA-enhed Overvågning af infektioner Prævalens undersøgelse af hospitalserhvervede infektioner Hospitalserhvervede bakteriæmier Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende enterobakterier Projekter Infektionsforebyggelse Forskning og formidling Publikation Foredrag Posters Undervisning/kurser Studiebesøg og deltagelse i møder og kurser Redaktør: Brian Kristensen 1

3 Indledning Det overordnede formål med infektionshygiejne er at forebygge hospitalserhvervede infektioner. Infektionshygiejnisk afsnit lægger derfor vægt på at styrke indsatsen i form af rådgivning og undervisning af det kliniske personale. Et væsentligt indsats område gennem flere år har været at fokusere på de generelle forholdsregler - som f.eks. korrekt håndhygiejne - således at forebyggelsen kan ske i alle situationer. Bedømt på antallet af MRSA-tilfælde på hospitalerne synes indsatsen at bære frugt, men nye udfordringer dukker op i form af bakterier med særlig resistens (multiresistente enterobakterier, ESBL) eller særlig smittepotentiale (Clostridium difficile). Dette medfører behov for at kunne overvåge situationen nøje herunder at kunne registrere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner, hvilket også er et af kravene i Den Danske Kvalitetsmodel. Dette forhold bliver en af de store udfordringer i de kommende år. En anden væsentlig udfordring er den stigende efterspørgsel om rådgivning vedrørende infektionshygiejniske problemstillinger i forbindelse med ombygning og nybygning på hospitalerne. Der har været mange byggesager i 2008 og vi forventer at det vil fortsætte de kommende år. Infektionshygiejnisk afsnit vil samtidig sige tak for et godt og udviklende samarbejde med hospitalernes hygiejnekontaktpersoner, afdelingsledelser og hospitalsledelser samt øvrige samarbejdspartnere og ser frem til et fortsat samarbejde i

4 Organisation og medarbejdere Infektionshygiejnisk afsnit er en del af Klinisk mikrobiologisk Afdeling, hvor alle afdelingens speciallæger varetager infektionshygiejniske opgaver i samarbejde med fem hygiejnesygeplejersker og en overvågningskoordinator. Den daglige leder af afsnittet er overlæge Brian Kristensen. De forskellige medarbejdere er primært tilknyttet en af hospitalerne i afdelingens betjeningsområder, men opgaverne løses i et samarbejde på tværs af de forskellige hospitaler afhængig af medarbejdernes specialviden. Følgende hospitaler er serviceret i 2008: Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Skejby. Kirsten Pedersen, hygiejnesygeplejerske Medlem af ÅUH, Århus Sygehus Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på ÅUH, Århus Sygehus og Regionshospital Silkeborg (per 1. dec. 2008). Regionalt Arbejdsgruppen vedr. sterilcentralområde (fra 1. aug. 2008). Brugergruppe i Region Midt vedr. indkøb af OP-afdækning, beklædning, huer og masker. Nationalt Sundhedsstyrelsens Hygiejneudvalg. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug, Bestyrelsen (sekretær) i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker. Elisabeth Lund, hygiejnesygeplejerske Varetager daglig kontakt med hygiejnenøglepersoner på ÅUH, Skejby og Hammel Neurocenter (per 1. dec. 2008). Regionalt Den regionale ledelsesgruppe for infektionshygiejne. Nationalt Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til brug af intravaskulære katetre. Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og anvisning om fleksible endoskoper. 3

5 Bodil Forman, hygiejnesygeplejerske Medlem af Regionshospitalet Randers Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Silkeborg (per 1. dec. 2008). Regionalt Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA (fra 1. aug. 2008). Arbejdsgruppe vedr. Regional MRSA-enhed i Region Midt. Redaktionsgruppen vedr. den regionale hygiejnehåndbog. Nationalt Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og Anvisninger om Isolation. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Anne-Marie D. Andersen, hygiejnesygeplejerske (påbegyndt MPH 1. sept. 2008) Medlem af Regionshospitalet Silkeborg Hygiejneudvalg (indtil 1. sept. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Silkeborg. Regionalt Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA (indtil 1. aug. 2008). Arbejdsgruppen vedr. sterilcentralområde (indtil 1. aug. 2008). Inger Yde, sygeplejerske (vikar 1. aug nov.; hvor vikar-dækning blev nedlagt.) Medlem af Regionshospitalet Silkeborg Hygiejneudvalg. Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Regionshospitalet Silkeborg. Ulla Kehlet, hygiejnesygeplejerske (fra 1. aug. 2008) Laura Bekhøj, hygiejnesygeplejerske (indtil 31. aug. 2008) Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg (fra 1. sept. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Århus Sygehus. Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg (indtil 31. aug. 2008). Varetager daglig kontakt med hygiejnekontaktpersoner på Århus Sygehus (indtil 31. aug. 2008). 4

6 Brian Kristensen, overlæge Daglig leder af Infektionshygiejnisk afsnit. Medlem af Århus Sygehus Hygiejneudvalg. Regionalt Den regionale ledelsesgruppe for infektionshygiejne. Arbejdsgruppen vedr. Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA Arbejdsgruppe vedr. Regional MRSA-enhed i Region Midt Nationalt Sundhedsstyrelsens MRSA ekspertgruppe. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug. Arbejdsgruppe under Statens Serum Institut mhp revision af Råd og Anvisninger om Isolation. Jens K. Møller, overlæge, dr.med. Forskningsansvarlig Kurt Fuursted, overlæge, dr.med. Uddannelsesansvarlig Postgraduat klinisk Lektor Niels Nørskov-Lauritsen, overlæge, ph.d. Lars Lemming, afdelingslæge Medlem af DAN-res. Medlem af DAN-res Medlem af DAN-res-M Medlem af Den Regionale Lægemiddelkomité i Region Midt Medlem af hygiejneudvalget på Regionshospitalet Silkeborg Medlem af hygiejneudvalget på Regionshospitalet Randers Svend Ellermann-Eriksen, ledende overlæge Rita Andersen Leth, Overvågningskoordinator, MPH, ph.d.-studerende Registrering af bakteriæmier på Regionshospital Randers og Silkeborg samt ÅUH, Århus Sygehus og Skejby. 5

7 Sussie Laustsen, projektsygeplejerske, ph.d.-studerende Medlem af videnskabeligt råd for Center for Kliniske Retningslinier, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Nationalt Arbejdsgruppe under Dansk Standard mhp revision af DS : Krav til håndhygiejne. Formand for Dansk Sygeplejeselskabs dokumentationsråd Internationalt Medlem af SIG group on hand hygiene in the International Federation of Infection Control. Reviewer for Infection Control and Hospital Epidemiology. 0,3 Sekretær (indtil 31. dec. hvor stillingen blev nedlagt) Opgaver i forhold til Region Midt Region Midt har nedsat en styregruppe på det infektionshygiejniske område med deltagelse af repræsentanter fra hospitalsledelserne, repræsentanter fra regionens hygiejneorganisationer (hygiejnesygeplejersker og speciallæger i klinisk mikrobiologi) og repræsentanter fra Kvalitet og Sundhedsdata. Gruppen skal styrke og koordinere det regionale infektionshygiejniske arbejde. Gruppen har ultimo 2008 udarbejdet en regional strategiplan for det infektionshygiejniske arbejde Hygiejnesygeplejerske Elisabeth Lund og overlæge Brian Kristensen deltager i denne gruppe. Hygiejnehåndbogen Der er i løbet af 2008 udarbejdet en regional hygiejnehåndbog for hospitalerne i Region Midt. Grundlaget har været den sidst reviderede hygiejnehåndbog for hospitalerne i det forhenværende Århus Amt. I samarbejde med Afdelingen for Kvalitet og Sundhedsdata indgår hygiejnehåndbogen nu som del af det fælles dokumentstyringssystem, e-dok og opfylder derved kravene angivet i Den Danske Kvalitetsmodel. Den endelige godkendelsesprocedure afsluttes i forår Arbejdsgruppen vedrørende hygiejnehåndbogen består af en hygiejnesygeplejerske fra henholdsvis Regionshospitalet Horsens/Odder/Brædstrup, Regionshospitalet Viborg/Skive/Kjellerup, Hospitalsenhed Vest og Infektionshygiejnisk Afsnit, KMA, Skejby (Bodil Forman). Faglig ansvarlig for dokumenterne er overlæge Brian Kristensen, Infektionshygiejnisk Afsnit, KMA, Skejby. Det tværsektorielle MRSA-samarbejde På vegne af Strategisk Ledelsesforum har en arbejdsgruppe i løbet af 2008 arbejdet på et forslag til Sundhedsaftale om det regionale samarbejde om infektionshygiejne, herunder MRSA. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman og overlæge Brian Kristensen indgår i arbejdsgruppen sammen med repræsentanter fra andre hygiejneorganisationer i Region Midt, kommunale repræsentanter og repræsentanter fra Primær Sundhed og Kvalitet og Sundhedsdata. Forslaget forventes behandlet i besluttende fora i løbet af foråret

8 Regional MRSA-enhed I løbet af 2008 har en Den Regionale Styregruppe for Infektionshygiejne udarbejdet et forslag til oprettelse af en regional MRSA enhed. Enheden skal koordinere indsats og erfaringer i forbindelse med MRSA på hospitaler i Region Midt. Forslaget omfatter også en øget betjening overfor personalet på regionens hospitaler. Forslaget behandles på besluttende fora i forår Overvågning af infektioner Prævalens-undersøgelse af hospitalserhvervede infektioner. Sidste prævalens-undersøgelse af forekomsten af hospitalserhvervede infektioner på hospitaler tilknyttet Infektionshygiejnisk afsnit, Skejby foregik i En prævalens undersøgelse er meget tidskrævende. På baggrund af Region Midt s økonomiske situation i 2008, blev det derfor besluttet at aflyse den planlagte prævalens-undersøgelse i Fremadrettet arbejdes der på at etablere et elektronisk registreringssystem som kan estimere forekomsten af hospitalserhvervede infektioner. Dette system (HAIR) baseres på en automatisk indhentning af data og generering af rapporterer til de kliniske afdelinger. Hospitalserhvervede bakteriæmier Siden 2004 er der på Århus Universitetshospital, Skejby foretaget en kontinuerlig overvågning af bakteriæmier som er associeret til indgreb og behandling på hospital, såkaldt health-care associated bakteriæmi (HAI). Bakteriæmierne bliver opgjort som antal episoder pr sengedage fordelt på de enkelte afdelinger og samlet for hele hospitalet. Bakteriæmierne bliver opgjort dels som månedsvise rater (Figur 1) dels som 6-måneders glidende rater (Figur 2), det sidste for at påvise en trend i udviklingen. Figur 1 Månedsvise bakteriæmi-rater for hospitalserhvervede bakteriæmier (HAI), Århus Universitetshospital, Skejby. Alle afdelinger, ,0 Antal episoder pr sengedage 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 7

9 Målet er at fastholde forekomsten af hospitalserhvervede bakteriæmier på mindre end 2,5 episoder per 1000 sengedage (angivet som rød linie i figur 1 og 2). Der er udsendt kvartalsvise rapporter til de enkelte afdelinger (over deres egne bakteriæmier) samt til hospitalsledelsen (gældende for alle afdelinger). Figur 2 Seks-måneders glidende bakteriæmi-rater for hospitalserhvervede bakteriæmier (HAI), Århus Universitetshospital, Skejby. Alle afdelinger, ,0 Antal episoder pr sengedage 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Erfaringer fra denne form for overvågning har så været så positive, at fra og med 2009 vil denne overvågning blive udrullet til de øvrige hospitaler i Infektionshygiejnisk afsnit s service-område. Overvågningskoordinator Rita Andersen Leth har udført og formidlet denne overvågning. Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) Som i resten af Danmark har forekomsten af MRSA været stigende de senere år. Ultimo 2006 udkom nationale retningslinier for opsporing og behandling af personer med MRSA. En af de væsentlige tiltag i retningslinien er, at det påhviler de kliniske afdelinger ved indlæggelse af patienten at udspørge patienten om risikosituationer og risikofaktorer vedrørende MRSA. Den opnåede viden om risikosituationer og risikofaktorer danner grundlag for evt. beslutning om screening for MRSA. Som det fremgår af figur 3 og tabel 1 synes situationen at være under kontrol på hospitaler. Derimod er der en øget forekomst af MRSA opstået hos personer uden kendt kontakt med sundhedsvæsenet ( community-onset ). Udviklingen følges nøje og indgår som en del af et fremadrettet arbejde med at få etableret et mere formaliseret samarbejde med primær kommuner i bekæmpelse af MRSA. 8

10 Figur 3 Ny-tilkomne tilfælde af Methicillin-resistente S. aureus (MRSA) på hospitaler og praksis serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, 90 Antal patienter Hospitalserhvervet i udland Hospitalserhvervet i Danmark Community-onset År Tabel 1 MRSA på hospitalsafdelinger serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, Skejby År Introduktion af ny MRSA Sekundær spredning Antal udbrudsstammer Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende enterobakterier I de senere år har der i store dele af Skandinavien været øget fokus på forekomsten af ESBL bakterier, som er tarmbakterier (typisk E. coli og Klebsiella pneumoniae), der har udviklet resistens overfor alle cephalosporin-præparater. Cephalosporin-præparater er blandt de hyppigst anvendte antibiotika ved opstart af antibiotisk behandling af patienter mistænkt for alvorlige infektionssygdomme (bakteriæmi). Den øgede forekomst ses i flere lande den industrialiserede verden og tilskrives især en stigning i forbruget af antibiotika. Tillige er der især fra udlandet flere eksempler på hospitalsudbrud af bestemte typer af ESBL producerende enterobakterier. Gennem de sidste to år har der været rapporteret om to større udbrud på danske hospitaler af en bestemt type ESBL enterobakterie. I disse udbrud har der været begrundet mistanke om at kontaktsmitte har spillet en væsentlig rolle. Klinisk mikrobiologisk Afdeling har siden 2005 systematisk overvåget forekomsten af ESBL blandt diagnostiske prøver. Der er set en markant stigning i antallet af ESBL (se figur) som omfatter alle hospitaler i Infektionshygiejnisk afsnit s servicerings-område. Gentagne stikprøve-kontroller udført af Infektionshygiejnisk afsnit har dog ikke kunnet bekræfte mistanke om et betydeligt element af kontaktsmitte. Derfor er der ikke givet anbefalinger om isolationslignende foranstaltninger ved fund af ESBL. Situationen følges dog nøje og vil løbende blive vurderet. 9

11 Figur 4 Ny-tilkomne tilfælde af ESBL enterobakterier på hospitaler og praksis serviceret af Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, ÅUH, Skejby Antal Århus Sygehus Randers Silkeborg Skejby Praksis Projekter Infektionsforebyggelse - 2 årigt udviklingsprojekt fra 1. januar et samarbejde mellem Randers, Faurskov, Syddjurs, Norddjurs Kommuner og Regionshospitalet Randers/Grenå. På baggrund af at Kvalitets- og forskningsafdelingen på Regionshospitalet Randers og Grenå (RRA/RGR) havde haft et stigende antal henvendelser fra kommunernes hjemmepleje og plejehjem i forbindelse med infektionsforebyggende problemstillinger - ikke mindst i forbindelse med modtagelse af MRSA-patienter fra RRA - og i forbindelse med sundhedsaftalen mellem RRA/RGR og kommunerne i Klyngen, blev der indgået en aftale om at udvikle et formelt samarbejde i forhold til forebyggelse af infektioner på plejecentre og i borgernes eget hjem. På Klyngemødet i september 2007 blev der nedsat en arbejdsgruppe med reference til Klyngen og med deltagelse af ledere og fagprofessionelle fra de 4 kommuner, RRA/RGR og hygiejnesygeplejerske fra KMA, Skejby, til at udarbejde en beskrivelse til et projekt med RRA som tovholder. Formålet med projektet er at udvikle og implementere en hygiejneorganisation i de enkelte kommuner, at uddanne hygiejnenøglepersoner i kommunerne og at etablere et samarbejde på det infektionsforebyggende område mellem hospitalet og kommunerne. Hygiejnesygeplejerske Bodil Forman har deltaget i projektgruppen. Der har i 2008 været afholdt fire møder i projektgruppen, hvor der bl.a er arbejdet med hygiejnenøglepersonsbegrebet, udvælgelse og uddannelse af hygiejnenøglepersoner herunder planlægning af hygiejnekursus og udarbejdelse af en hygiejnehåndbog. Bodil Forman har i efteråret 2008 afholdt et to dages kursus for 32 udpegede hygiejnenøglepersoner i de fire kommuner. I løbet af 2009 skal de 4 kommuner implementere en lokal infektionshygiejne strategi, hvorefter hele projektet evalueres. 10

12 Forskning og formidling Overvågningskoordinator Rita Andersen Leth, MPH, arbejder på et PhD.-projekt med titlen: Overvågning af hospitalserhvervede infektioner hos kejsersnitspatienter i Århus Amt. Forekomst, postdischarge opfølgning og analyse af associerede risikofaktorer. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus, Denmark. Projektsygeplejerske Sussie Laustsen arbejder på et PhD.-projekt med titlen: Hand hygiene among hospital staff. An investigation of adherence to correct alcoholic hand rubbing and influence on hospital acquired infections. Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Aarhus, Denmark. Publikation Kirsten Pedersen og Laura Bekhøj. Kapitel i Lærebog i Operationssygepleje. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck (2009) Böcher S, Gervelmeyer A, Monnet DL, Mølbak K, Skov RL, and The Danish CA-MRSA Study Group. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: risk factors associated with community-onset infections in Denmark. Clin Microbiol Infect 2008;14: Laustsen S, Lund E, Bibby BM, Kristensen B, Thulstrup AM, Kjølseth Møller J. Effect of correctly using alcohol-based hand rub in a clinical setting. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: Foredrag Danish Society for Hospital Hygiene and Sterile Supply, Nyborg, november Leth RA. Antibiotikaprofylakse i forbindelse med kejsersnit. Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj Møller JK. Gram-negative stave med ESBL og multiresistente enterokokker. Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj Andersen AMD. Erfaringer med implementering af Sundhedsstyrelsens MRSA Vejledning 2006 i Sygehussektoren. Posters 36th Congress of the Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG) Reykjavik, juni Leth RA, Møller JK, Thomsen RW, Uldbjerg N, Nørgaard M. Postpartum urinary tract infection. 9th Congress of the International Federation of Infection Control, Santiago de Chile, October 14-17, Laustsen S, Lund E, Bibby BM, Kristensen B, Thulstrup AM, Møller JK. High adherence to correctly performed alcohol-based hand rubs before and after clinical procedures. 9th Congress of the International Federation of Infection Control, Santiago de Chile, October 14-17, Laustsen S, Bibby BM, Kristensen B, Møller JK, Thulstrup AM. E-learning promotes adherence to alcohol-based handrubbing. Undervisning/kurser På alle hospitaler deltager repræsentanter fra Infektionshygiejnisk afsnit i månedlige introduktionskurser for nyansat personale med fokus på infektionshygiejniske emner. 11

13 Herudover gennemføres undervisning på en række afdelinger om generelle eller specielle emner inden for infektionshygiejne. Årligt kursus i sygehushygiejne for hygiejnekontaktlæger, 26. marts Emner omhandlede antibiotika-profylakse, cvk-relaterede infektioner og Den Danske Kvalitetsmodel. Årligt kursus i sygehushygiejne for hygiejnekontaktpersoner, november Emner omhandlede generelle og supplerende hygiejniske forholdsregler, tuberkulose, sygehusinfektioner herunder multiresistente bakterier. Staff-meeting på ÅUH, Skejby, 9. januar Emner omhandlede antibiotika-forbrug og forholdsregler ved multiresistente bakterier. Operationssygepleje, Efteruddannelse for operationssygeplejersker i Region Midt. Specialuddannelse for anæstesisygeplejersker i Region Midt. Specialuddannelse for intensivsygeplejersker i Region Midt. Bachelor uddannelse for perfusionister, Skandinavisk Perfusionist Skole. Infektionshygiejne, JCVU Fysioterapiuddannelse. Forebyggelse af hospitalsinfektioner. Modul 2, Master of Public Health. Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet Studiebesøg og deltagelse i møder, kongresser og kurser Dept. of Hospital Hygiene and Infection Prevention, University Hospital Utrecht, Holland september (Elisabeth Lund) ESCMID-Shea Training Course in Hospital Epidemiology, Oisterwijk, Netherlands, november (Ulla Kehlet, Elisabeth Lund, Kirsten Pedersen, Brian Kristensen) Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Nyborg Strand, januar 2008 (Elisabeth Lund, Bodil Forman, Kirsten Pedersen, Svend Ellermann-Eriksen) Den danske klub for centralsterilisering og sygehushygiejne, Nyborg Strand, november (Ulla Kehlet, Elisabeth Lund, Bodil Forman, Brian Kristensen) Årsmøde 2008 i Dansk Selskab for Hygiejnesygeplejersker, 15. maj (Kirsten Pedersen, Elisabeth Lund, Bodil Forman, Anne-Marie Dybendahl Andersen, Jens K. Møller) 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), Barcelona, april (Jens K. Møller, Rita A. Leth, Svend Ellermann-Eriksen, Lars Lemming) 48th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), Washington DC, oktober (Kurt Fuursted) 12

14 Brendstrupgårdsvej 100 DK-8200 Århus N Tlf Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby BK0509JH

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne FOREBYGGELSESPAKKE hygiejne Forside INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 Brug af sundhedsvæsenet som mulig følge af mangelfuld hygiejne 6 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 7 Kommunale omkostninger forbundet

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

ÅRSMØDE 2012 Nyborg Strand. Abstracts

ÅRSMØDE 2012 Nyborg Strand. Abstracts ÅRSMØDE 2012 Nyborg Strand Abstracts Forord Kære årsmødedeltager! Velkommen til det 43. årsmøde. Du læser nu i 17. udgave af Abstracthæftet i sit nuværende flotte layout, som vi kan takke trykkeriet Rosendahls

Læs mere

25 års jubilæum 1981-2006

25 års jubilæum 1981-2006 25 års jubilæum 1981-2006 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet

Læs mere

vejledning om forebyggelse af

vejledning om forebyggelse af vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2012 Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb

Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Årsrapport 2009 for CBO Center for Børn udsat for Overgreb Foto og layout: Informationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby HN0510JV Østjyllands Politi - et samarbejde mellem Århus Universitetshospital

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker

Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker Klinisk farmaci anno 2008 på de danske sygehusapoteker SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed April 2009 I 2008 etableredes Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udviklingsenhed.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd. 2014 og 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE. Herlev Hospital Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd. 2014 og 2015 Dialogaftale for Klinisk Mikrobiologisk Afd. 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resultatmål 2014... 2 1.1. Budget... 2 1.2. Aktivitetsbudget (DRG)... 2 1.3. Ledelse... 2 1.4. Kvalitet... 2 2. Rammer for

Læs mere

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013

Årsrapport KLUMMETITIEL 1. Årsrapport. Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 KLUMMETITIEL 1 Årsrapport Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2013 Indhold 2 Indhold 3 Forord 4 Udviklingen i antallet af bivirkningsindberetninger fra 2012-2013 7 Top 5 over

Læs mere

Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud.

Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud. Projektets navn: Rygeafvænning Målgruppe: Rygere, som er ansat på Skive Rådhus eller på de øvrige kommunale arbejdspladser, hvor der for nylig er blevet indført rygeforbud. Projektbeskrivelse: Baggrund

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Klinisk Mikrobiologi Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Sundhedsstyrelsen April 2010 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i klinisk mikrobiologi Redaktion

Læs mere

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN

SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN SPECIALISERINGER I SYGEPLEJEN - udvikling af en fælles begrebsramme 2009 udvikling af en fælles begrebsramme Uddannelse & Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010

Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring. April 2010 Styrket indsats på kræftområdet - sundhedsfagligt oplæg til høring April 2010 Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt oplæg til høring april 2010 Forord Styrket indsats på kræftområdet sundhedsfagligt

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA Høringsudgave Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA 2. udgave Sundhedsstyrelsen 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Introduktion og læsevejledning 4 1.2 Vigtigste ændringer i den nye udgave 4 1.3 Formål

Læs mere

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 10 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2011 Indhold Indhold... 2 Mission... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 8

Læs mere

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats

Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Livet med en hjertesygdom En undersøgelse om det at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats Af Nanna Schneekloth Christiansen, Line Zinckernagel, Ann-Dorthe

Læs mere

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER 3. S E P T E M B E R 2 0 1 3 1. Velkommen, AS 2. Opfølgning på TV udsendelse om de snavsede hospitaler. 1. Overvågning af hygiejnekvalitet og hospitalsinfektioner på HE-Midt,

Læs mere

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Fødeplan 2012. Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Fødeplan 2012 Region Midtjyllands planer og visioner for svangreomsorgen

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG

ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG ÅRSRAPPORT 2013 PALLIATIVT TEAM REGIONSHOSPITALET SILKEBORG Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 s aktiviteter: Nøgletal/ydelser...4 Overlægen...4 Sygeplejerskerne...5 Psykologfunktionen...6 Fysioterapeuten...6

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner

Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Målet med infektionspakken er at reducere antallet af infektioner Infektionspakken Introduktion og indhold Version 1, udgivet april 2015 www.isikrehænder.dk Infektionspakken Udgivet af Dansk Selskab for

Læs mere

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Udkast til fødeplan for Region Midtjylland i høring

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen

MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen MRSA risikovurdering Udfærdiget af MRSA-ekspertgruppen December 2014 Fødevarestyrelsen INDHOLD Formål med ekspertgruppens arbejde... 4 Fakta om Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (MRSA)... 5 Bakterien

Læs mere

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6

1 Forord 4. 2 Om os 4. 3 Læringsaktiviteter 5. 3.1 Rapporteringer fra patienter og pårørende 5 3.1.1 Mønstre i hændelser fra patienter og pårørende 6 DPSD årsberetning 2014 Titel: DPSD årsberetning 2014 Patientombuddet, marts 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg URL: http://www.patientombuddet.dk

Læs mere