EN SAMHANDELSAFTALE MED DK-CAMP = DIN ADGANG TIL OVER 300 CAMPINGPLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN SAMHANDELSAFTALE MED DK-CAMP = DIN ADGANG TIL OVER 300 CAMPINGPLADSER"

Transkript

1 DK-CAMP S BETINGELSER FOR SAMHANDELSAFTALER EN SAMHANDELSAFTALE MED DK-CAMP = DIN ADGANG TIL OVER 300 CAMPINGPLADSER DK-CAMP er absolut markedsleder indenfor campingbranchen med mere end 300 campingpladser som medlemmer. Derfor er det attraktivt for leverandører til campingpladser at indgå en samhandelsaftale med DK-CAMP. Med en samhandelsaftale med DK-CAMP bliver din virksomhed markedsført overfor DK- CAMP s campingpladser. Her kan du læse om, hvad du får ud af en samhandelsaftale med DK-CAMP og de krav DK- CAMP stiller til dig som leverandør. KONTAKTPERSONER HOS DK-CAMP Kontraktindhold, løbende dialog m.v.: Hans Jakobsen, DK-CAMP-sekretariatet, , , Afregning, økonomi m.v.: Vibeke Vesth, , DK-CAMP-sekretariatet, Leverandørudvalget: André Nouard, , Tempelkrogens Familiecamping, Læs mere om DK-CAMP s leverandørsamarbejde på: 3 TYPER AF LEVERANDØRER DK-CAMP inddeler sine leverandører i 3 typer: A-, B- og C-leverandører. A- OG B-LEVERANDØRER A- og B-leverandører findes inden for de større udgiftsposter/varegrupper, hvor ydelserne også oftest er sammenlignelige. Typiske varekategorier er: Is Side 1 af 7

2 Fast Food/kolonial Flaskegas Olie/benzin Træpiller Rengøringsartikler, papirvarer m.m. Brandslukning Malervarer Byggematerialer Kontorartikler Energirådgivning Vandprøvetagning Renovation El Telefoni Listen er ikke udtømmende og kan løbende blive udvidet. ÅRLIGE FORHANDLINGER Typisk 2-3 leverandører inden for hver af ovennævnte varekategorier inviteres ved udløb af aftalen til (gen-)forhandling om en samhandelsaftale for den kommende periode. Men kun én leverandør inden for hver varekategori opnår betegnelsen A-leverandør. En A-leverandør er den leverandør inden for hver varekategori, der efter Leverandørudvalgets samlede vurdering tilbyder DK-CAMP s medlemmer den bedste samhandelsaftale i forhold til fx pris, bonus, kvalitet, service, levering, håndtering af defekte varer SÆRLIGE KRAV TIL EN A-LEVERANDØR En A-leverandør forpligter sig til at tilbyde de samme samhandelsbetingelser til samtlige medlemmer i DK-CAMP-foreningen. DK-CAMP kan ikke acceptere, hvis DK-CAMPmedlemmer individuelt eller sammen kan forhandle sig til en billigere pris, eller opnå bedre betingelser, end den generelle aftale, der er indgået med DK-CAMP. Dog kan der være forskelle i samhandelsbetingelserne, der er betinget af forhold som mængde, længere kontraktløbetid, transportforhold m.v. I givet fald skal disse forhold tydeligt fremgå af samhandelsaftalen. En A-leverandør kan miste sin status som A-leverandør, hvis leverandøren ikke overholder den indgåede samhandelsaftale med DK-CAMP. DK-CAMP opfordrer sine medlemmer til at placere så stor en del af det samlede indkøb som muligt hos A-leverandørerne. Derved bliver det attraktivt at være A-leverandør og kun derved kan gode samhandelsaftaler fastholdes og videreudvikles. En B-leverandør er en leverandør, der gennem forhandling med DK-CAMP, ikke opnåede status som A-leverandør. Side 2 af 7

3 Samhandelsaftaler med A- og B-leverandører kan tegnes for op til 3 år ad gangen. Det er DK- CAMP s leverandørudvalg, der beslutter aftaleperioden for den enkelte samhandelsaftale. KRAV TIL A- OG B-LEVERANDØRER Skal være landsdækkende og dække hele sortimentet inden for varegruppen Kan administrere bonusudbetaling til DK-CAMP s medlemmer (med mindre det ikke vurderes at være relevant) Forventes at deltage på DK-CAMP s leverandørmesse i forbindelse med Landsgeneralforsamlingen (november måned) Betaler et årligt kontingent til DK-CAMP på kr. C-LEVERANDØR C-leverandører er leverandører, der i højere grad sælger specialvarer eller -ydelser til campingpladser. C-leverandører fungerer i høj grad som en slags oplysning til pladserne om, hvilke leverandører, der findes inden for typiske varegrupper, som en campingplads handler med. C-leverandører opfordres kraftigt til at være skarpe på deres tilbud til DK-CAMP s medlemmer. For kun derved bliver de interessante. C-leverandører er nødvendigvis ikke landsdækkende, og kan måske kun levere dele af sortimentet inden for den pågældende varekategori. C-leverandører kan deltage i den årlige leverandørmesse i november, der holdes i forbindelse med DK-CAMP s Landsgeneralforsamling. C-leverandører betaler et årligt kontingent på 3500 kr. VAREKATEGORIER MED C-LEVERANDØRER: Energi (solcelle, varmepumper m.v.) Toilet- og baderumstilbehør Køkken/vaskeriudstyr og maskiner Beklædning, flag, skilte, streamers m.v. Belysning, elektronik, batterier m.v. Forsikring Souvenirs m.m. Av-udstyr og tilbehør Videoovervågning, elektronikprodukter, filmproduktion m.v. Værktøj og maskiner Bomsystemer, møntautomater Butiks- og kontorinventar, ude/indendørs møbler, grill, bål og udekøkner m.m. Isenkram Side 3 af 7

4 It og bookingsystemer Legepladsudstyr, udendørsudstyr og småtingslegetøj Minigolf og golfbiler Swimmingpools, spa, sauna, vandbehandlingsprodukter m.m. Wellness Udendørsmaskiner Hytte samt diverse tilbehør til hytter og servicebygninger Specielle samhandelsaftaler Elektroniske betalingskort Plastikposer med DK-CAMP motiv Plasticposer, brød- og madameposer med DK-CAMP motiv Revision ØVRIGE KRAV TIL ALLE DK-CAMP S LEVERANDØRER Troværdige og ordholdende Minimum overholde dansk lovgivning Momsregistrerede Ikke aftalte prisstigninger i aftaleperioden accepteres ikke (med undtagelse af uundgåelige prisstigninger som følge af udefrakommende forhold som ændrede skatter, afgifter m.m.) Skal lægge sig i selen for at gøre det attraktivt, at DK-CAMP s medlemmer handler hos dem. AFTALENS LØBETID OG FORHANDLINGER Samhandelsaftaler med A- og B-leverandører kan tegnes på op til 3 år. Samhandelsaftaler med C-leverandører gælder som udgangspunkt i op til 2 år (ligeledes gældende over kalenderåret). DK-CAMP forbeholder sig ret til at opsige aftaler, der ikke lever op til foreningens forventninger. Alle aftaler i DK-CAMP indgås med repræsentanter for foreningens leverandørudvalg og underskrives af udvalgets formand eller af sekretariatet med udvalgsformandens viden. Forhandlinger med A- og B-leverandører foregår som udgangspunkt på sekretariatet i Vejle, men kan af praktiske årsager afvikles andet sted. Forhandlinger med A- og B-leverandører gennemføres som udgangspunkt i uge Forhandlingsmøderne gennemføres af udvalgets medlemmer efter en aftalt plan. Sekretariatet deltager så vidt muligt i alle forhandlinger. For C-leverandører foregår der som udgangspunkt ingen forhandling. Det tilstræbes dog, at der efter behov holdes møder med DK-CAMP-sekretariatet om samarbejdet. Det vil være naturligt at holde et møde, når samhandelsaftalen skal hhv. indgås/forlænges. Side 4 af 7

5 GRUNDLAGET FOR PRISAFTALER En vigtig del af prisaftalen med i sær A- og B-leverandører er, at rabatten til medlemmerne gives som en kontant fakturarabat direkte til det enkelte medlem kombineret med en årlig bonusudbetaling. Bonusbeløbet udbetales af den enkelte leverandør til DK-CAMP-sekretariatet en gang årligt sammen med en oversigt over medlemmernes indkøbte mængder i det forgangne år. DK- CAMP-sekretariatet udbetaler herefter og uden fradrag i øvrigt det fulde bonusbeløb til det enkelte medlem. PROFILERING AF LEVERANDØRER Alle leverandører får én side at præsentere sig på på DK-CAMP s intranet. Præsentationssiden indeholder følgende informationer: Firmanavn inkl. logo Kontaktoplysninger med navngiven kontaktperson, tlf., mail m.v. Webadresse evt. med link til særligt site for DK-CAMP-medlemmer Samarbejdsaftalens indhold med DK-CAMP bl.a. produkter, priser, rabatstruktur, betalingsog leveringsbetingelser m.v. Link til evt. varekatalog(-er) Alle ovennævnte informationer bliver lagt ind på intranettet af DK-CAMP. Materiale sendes på mail til ØVRIGE MULIGHEDER FOR PROFILERING/SAMHANDEL På DK-CAMP s intranet kan leverandørerne løbende få profileret særlige tilbud til medlemmerne fx parti-/spotvarer. Tilbuddene bliver annonceret i et Forum, der hedder Tilbud fra DK-CAMP s leverandører. Alle medlemmer, der ønsker det modtager en mail, når der er nye tilbud. Oplysninger om tilbud til DK-CAMP s medlemmer sendes til DELTAGE GRATIS PÅ DK-CAMP S LEVERANDØRMESSE DK-CAMP afholder hvert år sin egen leverandørmesse i forbindelse med foreningens Landsgeneralforsamling. Messen er en god mulighed for leverandører og DK-CAMP s medlemmer at evaluere deres hidtidige samarbejde og evt. indgå nye aftaler. Det er gratis at deltage for leverandører, der har en samhandelsaftale med DK-CAMP. Leverandøren tilbydes en stand på 3 x 2 meter og kan i forbindelse med tilmeldingen oplyse, hvilke faciliteter såsom borde, stole, strøm m.v., der ønskes til rådighed. Side 5 af 7

6 GRATIS ANNONCE I MESSEAVIS Alle leverandører, der deltager i DK-CAMP s leverandørmesse, får desuden mulighed for at få bragt en gratis annonce profilannonce eller et særligt messetilbud - i en messeavis, der sendes ud til medlemmerne forud for den årlige leverandørmesse. Leverandøren leverer den færdige annonce som en trykklar fil til DK-CAMP. Din annonce kan have størrelsen: 1/4-side annonce (gratis): B: 84 mm og H: 114 mm ½-side annonce (500 kr.): B: 174 mm og H: 114 mm. eller B: 84 mm. og H: 242 mm. 1-side annonce (1.500 kr.): B: 174 mm og H: 242 mm. Bagside annonce (2.500 kr.): B: 174 mm og H: 242 mm. (her gælder først-til-mølle ) Bemærk! DK-CAMP s leverandører opfordres i øvrigt til løbende at tegne en annonce i DK-CAMP s medlemsmagasin, Orientering. Orientering udgives 4 gange om året og er meget populært hos medlemmerne. Derfor er det et godt medie for leverandører at markedsføre sig i. DK-CAMP sender ikke længere en pakke ud til alle medlemmer med leverandørernes kataloger. Leverandørerne kan få en liste i Excel med medlemmernes adresser. Den enkelte leverandør kan så selv uopfordret sende et katalog ud til medlemmerne, hvis det ønskes. Medlemsliste rekvireres hos HVOR MANGE LEVERANDØRER? DK-CAMP forsøger at sikre, at der er et begrænset antal udbydere af produkter inden for hver varegruppe. Det skal sikre en sund konkurrence mellem leverandørerne for at bevare værdien af at have en samhandelsaftale med DK-CAMP. Derfor ligger det DK-CAMP meget på sinde hele tiden at vurdere, hvad et hensigtsmæssigt antal leverandører er inden for de forskellige varekategorier. MÅ IKKE MISBRUGE SAMARBEJDET DK-CAMP s leverandører må gerne omtale, at de har en samhandelsaftale med DK-CAMP. Det er dog ikke tilladt for leverandøren at anvende DK-CAMP s logo eller omtale samarbejdet, på en sådan måde, at DK-CAMP s medlemmer kan få det indtryk af samarbejdet, at der er tale om en eksklusivaftale. Side 6 af 7

7 Evt. overtrædelser af ovennævnte kan få konsekvenser for det fortsatte samarbejde. AD-HOC AFTALER MED LEVERANDØRER Foruden faste og fortløbende indkøbsaftaler inden for strategiske områder kan DK-CAMP s leverandørudvalg lave følgende ad hoc-aftaler: DK-CAMP kan forhandle prisaftaler med sine leverandører inden for særligt udvalgte vareområder hvor det er muligt at gå ud og indhente en skarp pris på en bestemt varemængde. Ved at afgive et forpligtende tilsagn om i løbet af fx et år at aftage en bestemt mænge af en bestemt vare fx fyringsolie, træpiller m.v. forhandler DK-CAMP en fast pris. Medlemmerne kan selv vælge, hvilke indkøbsaftaler, de vil være med i fra gang til gang. Men den enkelte aftale forpligter. Leverandører kan også tilbyde et bestemt parti varer fx et restparti, varer fra et konkursbo eller lignende. Det kan DK-CAMP udbyde til salg hos sine medlemmer. Medlemmerne kan så købe varerne direkte hos leverandøren til den angivne pris og på de aftalte betingelser. KONTINGENT Alle leverandører til DK-CAMP s campingpladser betaler som udgangspunkt et årligt kontingent på 3500 kr. for at få direkte adgang til DK-CAMP s medlemmer i den interne markedsføring af leverandøren, som finder sted. DK-CAMP udsender en faktura, når der er opnået enighed om en aftale. OPTAGELSE AF NYE LEVERANDØRER For at blive optaget som ny leverandør i DK-CAMP skal virksomheden udfylde og indsende et særligt oplysningsskema til DK-CAMP. Virksomhedens ønske om optagelse som leverandør til DK-CAMP s campingpladser bliver vurderet af DK-CAMP s leverandørudvalg, der er ansvarlig for området. Skemaet kan rekvireres i sekretariatet eller downloades fra DK-CAMP s hjemmeside. FREMTIDSPLANER FOR LEVERANDØRSAMARBEJDET DK-CAMP er en forening, hvor der er og fortsat skal være plads til såvel små som store campingpladser. Med den præmis som udgangspunkt for leverandørsamarbejdet vil DK-CAMP s leverandørudvalg løbende udvikle området i tæt dialog og samarbejde med medlemmerne og leverandørerne. Senest revideret 28. august 2014 Side 7 af 7

Leverandøroversigt og messeavis 2014

Leverandøroversigt og messeavis 2014 Leverandøroversigt og messeavis 2014 Velkommen til DK-CAMPs Leverandørmesse 12. november 2014 kl. 10-16 Se også udendørs udstilling med mobilhomes og maskiner - se bagsiden! 65 leverandører venter på at

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden).

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Bliv en del af unikt frisørkoncept og. åbn din egen selvstændige salon i Danmarks største frisørhus

Bliv en del af unikt frisørkoncept og. åbn din egen selvstændige salon i Danmarks største frisørhus frisørhuset HORSENS F o r s e l v s t æ n d i g e f r i s ø r e r Bliv en del af unikt frisørkoncept og åbn din egen selvstændige salon i Danmarks største frisørhus for under kr. 275,- om dagen - Inkl.

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016

Udvalgsvejledning. FDF Landslejr 2016 Udvalgsvejledning FDF Landslejr 2016 Version 1 Marts 2015 Udvalgsvejledning til FDF Landslejr 2016 Her kan du slå op og læse om de overordnede retningslinjer for udvalgsarbejdet til FDF Landslejr 2016.

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb

EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud. På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb EU-UDBUD 2015/S 151-278282 Varer Offentligt udbud På levering af lyskilder og el-artikler til Jysk Fællesindkøb Jysk Fællesindkøb August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3.

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer

StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår StamSted abonnementsvilkår for Restaurationer StamSted ApS (herefter 'StamSted') byder dig velkommen. Dette er vores handelsbetingelser og abonnementsvilkår for

Læs mere

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne

Sådan sælger du til HANSENBERG. En vejledning til leverandørerne Sådan sælger du til HANSENBERG En vejledning til leverandørerne HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding tlf.: +45 7932 0100 mail: hansenberg@hansenberg.dk Forord Forord v/direktør Birger Hørning S03 af Birger

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark

UDBUDSMATERIALE. Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432. Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til. Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2007/S 207-251432 Udbud af affaldsbeholdere og kanylebokse til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Udbyder...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus

TILBUDSINDHENTNING. Sagsnr. 08/18222. Transport af fødevarer. til. Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 1 TILBUDSINDHENTNING Sagsnr. 08/18222 Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus Transport af fødevarer til Sydvestjysk Sygehus 2 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING

Læs mere