Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden blev godkendt. Ib Carlsen F8 blev valgt som dirigent. Jane E17 og Ann M26 blev valgt som stemmetællere. Bestyrelsens beretning: Formand fortalte kort om de nye vurderingsregler, der er blevet en del tungere at arbejde med, så det nu tager mellem 2 og 3 timer for en vurdering og opmåling, samt overdragelse. Det involverer mindst 5 personer fra bestyrelse/vurderingsudvalg, og det er et rigtigt tungt arbejde Kolonihaveforbundet har givet os. Vandspild. 5 haver har haft frostskader på vandrør/slanger i løbet af vinteren, fordi de havde glemt at lukke for hovedhanen. Det koster rigtig meget vand, men heldigvis har nogle gode naboer opdaget vandfaldene, og fået lukket for vandet, enten ved egen hjælp, eller ved at kontakte bestyrelsen. Det er mange hundrede kubikmeter vand der er blevet spildt. Tak til de gode naboer for hurtig indsats. Der var en enkelt haveejer, der påstod, at man da bare lod hanen være åben hele vinteren. Hun har fået en regning, da vi måtte tilkalde en VVS er, pga. at vandet stod i 20 cm højde i hele haven, og vi kunne ikke finde hanen. Regningen var på 3000,- kr. Sure penge, når man nu bare kan lukke for hovedhanen. En anden haveejer på Fyrregangen havde vand rendende ud af huset, men også her blev der tilkaldt hjælp og lukket for vandet. De fik så bare våde gulvtæpper. Resten af beretningen var som skrevet i indkaldelsen, dog med den ændring, at der var kommet forslag til afhjælp af vandproblemer fra Allan Johansen/S.F.L. International. Blev delt ud ved indgangen. Der blev foreslået at nedsætte et vandudvalg. Slut på beretning. Kommentarer: Torben Dahl E20 Efterlyser hvem der er på valg, hvem der genopstiller og hvem der ikke genopstiller. I forb. Med parkering uden for p-pladser, kan bestyrelsen give advarsler og uddele bøder, og derved ekskludere medlemmer hvis de ikke betaler. Vedr. frostsprængninger kan det klares ved at lukke for vandet om vinteren. Ca ,- kr. der sagtens kunne anvendes andre steder. Opfordrer bestyrelsen til at overveje at lukke for vandet om vinteren. Prisen er pt. 21,50 kr. pr. m3 vand. Bjarne Bødker F14 Kloakker. Har hørt at Ballerup kommune vil have kloakeret i kolonihaverne senest i Mener ikke bestyrelsen har taget højde for dette kommende problem. I de omkringliggende haveforeninger, er de ved at projektere disse kloakker. Er det noget bestyrelsen forholder sig til? Formanden svarer. Det er korrekt at bestyrelsen har undladt at skrive, hvorvidt vi opstiller eller ej, med fuldt overlæg. Det er kun

2 formand og kasserer der ikke kan vælges samme år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Det med at lukke for vandet, har vi overvejet i 32 år. Vi vil ganske korrekt spare en masse penge, ved at lukke for vandet, og vi vil sikkert også kunne undgå en masse kørsel på veje/stier, da det formentligt er de samme der bruger vand om vinteren, der også kører på veje/stier. Man kan forvente, at der ved brud, evt. vil blive lukket for vandet. Det har ikke været nødvendigt, ved de 5 brud der har været, at lukke for de enkelte strenge, da det har kunne klares, ved at gå ind i de pågældende haver og lukke. Vedr. kloak, har bestyrelsen ikke på sinde at kloakere, før det bliver haveforeningen pålagt at gøre det. De omkringliggende foreninger har ikke kloakeret endnu, men taler om det. Kloakering vil heller ikke afhjælpe vandproblemerne, da kloak og vandafledning er 2 forskellige ledninger. Kloakering ville betyde at alle stier skulle graves op, med ødelæggelse af dræn m.m. hvilket bestemt ikke vil hjælpe på vandproblemerne. Bjarne igen. Ikke helt tilfreds med svaret. Mener at vi skal være på forkant med udviklingen, således at vi ikke pludselig bliver pålagt kloakering på kommunens præmisser, men selv kan bestemme. Det er det de andre haveforeninger gør. Torben igen. Kloakering. Prisen er anderledes ved kloakering, der da så skal betales vandafledningsafgift og analyser, hvilket koster 45,- kr. pr. m3 vand. Så vi skal ikke være så forhippet på at få kloakeret. Anders M30 Tak for beretningen. Gå efter dem der sjusker med vandet. Hvor meget skal vi gøre ved dem der bor her hele året? Skal vi gøre noget? De har vel også en præventiv effekt, da vi ikke er så hårdt ramt af indbrud og hærværk, som andre foreninger. Ved lukning af vandet, kan vi også risikere, at når der åbnes igen, vil rørene være utætte mange steder, da frostsprængningerne alligevel vil komme. Torben igen igen. Vi har vinterhanen som dem der vil bruge vand om vinteren, kan anvende. Det vil også give bedre opsyn og større socialt samvær, når vinterbrugerne skal over og stå i kø, for at få fyldt deres spande og dunke. Vi bruger 1800 TONS vand om vinteren!!! Jørgen R6 Dem der ikke lukker for vandet, skal have en ordentlig regning. De kan bare lukke for vandet. Det er pip at vinterlukke for vandet i hele foreningen. Eva M11 Har stået uden bolig og har derfor boet her i vinteren. Kan godt forstå dem som ikke har andre muligheder. Har været meget syg leddegigt og derfor kørt meget på stierne. Mand der har nyre og hjerteproblemer, og skulle til kontrol mange gange. Har forsøgt at få tilladelse til at parkere på græsset. Ville gerne se sig fritaget for brok, når hun kører op til have for aflæsning. Peter Gammelgård E19 Kørsel på stier er steget meget pga. nye huse. Lastbiler og håndværkere kører meget i den forbindelse. Der har også været brand, hvilket også gik ud over stierne. Så det er ikke kun beboerne der er med til at ødelægge stierne med kørsel. Vedr. vand, så vil vinterlukning, betyde at rørene klapper sammen, når der åbnes for vandet. Torben igen igen igen. Det med at rørene klapper sammen, har vi hørt mange før. Vores rør er vel ikke lagt dårligere end Hestholm. Ved henvendelse til bestyrelsen, kan der udstedes tilladelse til handicap-parkering. Det kræver bare en lægeerklæring.

3 Formanden igen. Det med vand og rør, har vi talt om i 32 år!! Da vi ikke ved hvad der sker, hvis vi lukker for vandet, kan det opklares på forskellige måder. Vi har 5 kvarter-haner så man kan starte med at lukke for et kvarter ad gangen. Surt for dem der bor lige der Formanden tager gerne imod forslag til hvilke kvarterer der skal lukkes først. Med henblik på handicap-pladser, kan man søge om en sådan, hvis der er en gyldig grund til det. Bestyrelsen vil så finde en egnet plads i nærheden af haven. Der kan ikke garanteres for en plads klods op af den pågældende have. Vedr. vandspild giver jeg talerne ret i at vi bør hæve bøden til 45 kr. m3, da det er en form for afledning. Dem der får ødelagt huset skal betale selv, og oven i købet have en bøde, men vi er i gang med at finde ud af, om vi skal hæve prisen. Dem der måtte betale 3000,- kr. var på grund af vvsregningen + bøden på 500,- kr. som vedtaget. Jørgen Nielsson. M27 Takker for beretningen. Beder dirigenten oplyse hvor mange haver der er repræsenteret. Dirigenten: 77 haver tilstede. Beretningen vedtaget. 76 stemmer for, ingen imod og 1 blank. Regnskab: Kassereren oplyste om det uddelte regnskab. 3 forhold der krævede ekstra opmærksomhed: En del lejere der ikke havde betalt haveleje til tiden. Særlig én har ikke betalt for 2008, der derved ekskluderes af foreningen. Ekstra udgifter til afhentning af grønt affald, da, som oplyst på generalforsamlingen 2008, kommunen ikke havde sendt regninger ud for afhentning, og regningen blev større en de henlagte midler, bl.a. pga. flere afhentninger. Sidstnævnte problemstilling har vi nu klaret ved at indkøbe endnu en container, således at vi kan optimere afhentningen. I forbindelse med vandproblemet og de undersøgelser Lyngholm har lavet, har prisen været 25000,- kr. Penge som også var afsat i budgettet. Medlemskapitalen udgør pr. 31/ , 1,1 million, eller 4429,- pr. have. Som anført i beretningen, så anser bestyrelsen resultatet som tilfredsstillende, og indstiller til forsamlingen at regnskabet godkendes, og at overskuddet overføres til dispositionsfonden. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Budgettet: A) Fastsættelse af haveleje. Kassereren oplyste at for at kunne imødekomme evt. uforudsete udgifter, foreslår bestyrelsen at havelejen stiger 50,- pr. måned, til 1350,- i kvartalet. En anden årsag er, at der ikke har været stigninger i 5 år, men det er blevet dyrere at leve, og også at køre en forening som vores. Også for at spare lidt op til den kloakering, der uvægerligt vil komme senest i B) Bestyrelseshonoraret stiger med 6 %. Beløbet er afstemt med de opgaver de enkelte bestyrelsesmedlemmer løfter i bestyrelsen. C) Kassereren henstillede til at budgettet blev godkendt, da foreningen har en sund økonomi. A) Godkendt med 3 imod, 4 blanke. B) Godkendt med 1 imod, 2 blanke. C) Godkendt enstemmigt. Indkomne forslag: Fra Nibbibanden / onsdagsholdet. Bortfalder.

4 Fra Torben Dahl. Vedtaget. 5 imod, 9 blanke. Fra bestyrelsen. 1) Godkendt med 1 imod, 1 blank Torben Dahl synes at det står lidt i kontrast til de vinterbeboere, der bare bruger løs af vandet, men går ind for forslaget. 2) Nedstemt med 29 for, 5 blanke og resten imod. Torben Dahl undrer sig over forslaget. Vil gerne høre argumentet for forslaget!! Mitte Dahl F13. Synes at det er vandvittigt at beboere bruger benzindrevne maskiner. Ib John Møller, Have 200. Begriber intet. Det er jo ikke alle havevejer der slår samtidig. De eldrevne hyler og skriger. Kom med kommentarer på ovne. Torben Dahl forstår ikke at de skal tillades. Frygter at tiderne ikke bliver overholdt. Har klaget over en beboer. Formanden. Årsagen er at de benzindrevne støjer mindre end de elektriske. Mitte Dahl. Hvad bliver så det næste?? Erling Pettersson P14. Opfordrer til fornuft, for hvem skal kontrollere at de benzindrevne ikke støjer mere en de må? Og hvad hvis det er en gammel benzindreven klipper?? Må den så også bruges? 3) Nedstemt med 28 for, 29 imod og 7 blanke. Formanden. Det er kun perioden der ændres. Torben Dahl. Forstår ændringen. Forkorter perioden med 2 mdr. Men vi kan ikke stemme om forslaget, da benzindrevne maskiner ikke er tilladte, jf. forslag 2!! Formanden. Vi stryger det med de benzindrevne. Unavngiven person. Hvis april nu bliver en kanon måned, skal vi så bare finde os i at naboen kan fælde træer og andet der støjer til langt ud på aftenen?? Jeg henstiller til at der stemmes imod. Ib John Møller. Hvis man er utilfreds med støjen, så sælg haven. Vi har ikke alle kræfter til at fælde træer med en fugtsvans, og derfor bruger vi elektriske maskiner. Mitte Dahl. Hvis man kunne bibeholde det i hverdagen men ændre det til kl. 14 ellers. Torben Dahl. Beklager sig over Ib John Møller, og opfordrer til at han køber en græsplæne et andet sted. 4) Vedtaget med 1 imod og 2 blanke. Valg: Formand Ib Storm Pedersen ønsker genvalg. Valgt. Bestyrelsesmedlem (Næstformand) Bent Jensen ønsker genvalg. Valgt. Bestyrelsesmedlem Grethe Jørgensen ønsker genvalg. Valgt. 2. Best. suppleant Birger Jensen ønsker ikke genvalg. Kim Larsen F6 stiller op. Valgt. Revisor Kaj Winther ønsker genvalg. Valgt. 2. Revisor suppleant Birgit Sander. Ikke til stede. Lotte Strøbæk P2 stiller op. Valgt. Vurderingsudvalg Nils Nielsson ønsker genvalg. Valgt. 2. Vurderingssuppleant Mitte Dahl. Genopstiller hvis hun må komme med ud og vurdere. Det må hun godt. Valgt. Evt. Formanden. I 2011 har foreningen 40 års jubilæum. Beder om at der er nogle der melder sig til et festudvalg i foreningshuset. Torben Dahl. Ønsker igen at der står i indkaldelsen, hvem der genopstiller og ikke genopstiller. Vedr. oversvømmelsen i 2007, kan jeg se, at det der er udsendt, der er de kommet frem til den samme konklusion som vandudvalget, at vi ikke havde noget. Forslaget fra Lyngholm, er at der skal ligges noget nyt. Men hvad har bestyrelsen så tænkt sig fremover, der skal jo indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, for at få

5 det I kommer frem til, i bestyrelsen, for nu er der jo priser på, så kan bestyrelsen finde ud af hvad i bliver enige om, og supplere det med det der kommer ind. Dirigenten takkede for god ro og orden, og ønskede alle en god sommer. Dirigent Ib Carlsen Referent Peter Laurent

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUINDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 28. april 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking

Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Referat af generalforsamling lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 Hotel Viking Velkomst: Formand Ole Nøhr bød velkommen til de 63 fremmødte (47 stemmeberettigede, inkl. bestyrelsen) Pkt. 1: Valg af dirigent

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere