God sommer! Mit yndlingssted. Ny fordeling af opgaver i HR. Lockouten i tilbageblik. Når livet gør for ondt. Nye store it-systemer. Side 3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "God sommer! Mit yndlingssted. Ny fordeling af opgaver i HR. Lockouten i tilbageblik. Når livet gør for ondt. Nye store it-systemer. Side 3."

Transkript

1 25. udgave, juni 2013 Side 3 Ny fordeling af opgaver i HR Side 4-5 Lockouten i tilbageblik Side 6-7 Når livet gør for ondt Side 8 Nye store it-systemer God sommer! Side 10 Mit yndlingssted Sommeren er over os, og det er tid til anderledes aktiviteter. På billedet bliver der pisket smør i børnehaven De fire Årstider til et grydebrød, der er ved at bage i det varme bål. Det er om at holde tungen lige i munden og ellers nyde at være fælles om den dejlige opgave. Fra VorNyt-redaktionen vil vi ønske alle en herlig sommer med sol og tid til godt samvær!

2 Leder Værdien af vores arbejde Vi er godt årsværk i kommunen. Og vi yder hver dag service og ydelser til kommunens borgere og virksomheder. Vi har et samlet budget på 3,9 mia. kr., og det betyder, at vi hver dag bruger små 11 mio. kr. eller kr. pr. årsværk pr. dag. Det er mange penge, men der er også mange mennesker, som er afhængige af vores indsatser, og mange som fx skolebørnene, hvor vi bærer et stort ansvar for deres fremtid og muligheder i livet. Selv om det er mange penge, er vi bestemt ikke blandt de dyreste kommuner. Og vi er heller ikke blandt de rigeste kommuner. Derfor er det meget glædeligt, at når vi laver brugerundersøgelser, så er der generelt stor tilfredshed med alle ansattes arbejde. Og sådan skal det også helst være. Vi skal hver dag skabe værdi for kommunens borgere og virksomheder. Lærer-lockout Det er nogle gange nemmest at lægge mærke til, når vi ikke er der. Det tror jeg, kommunens børn og forældre kan tilslutte sig, efter at vores lærere har været lockoutet. Vi er derfor mange, der er glade for, at den konflikt nu er afsluttet. Og med en skolereform i sigte, så er der behov for, at vi nu ser fremad igen og i dialog med alle interessenter på skoleområdet finder løsninger på, hvordan vi under de nye vilkår og rammer får skabt den bedst mulige folkeskole, som kan skabe værdi for kommunens børn og unge. Undersøgelse af administrationen Et andet sted i organisationen er der rettet fokus på, hvordan den samlede administration fungerer, og om der er steder, hvor vi kan gøre det mere effektivt og dermed spare nogle penge. Eksterne konsulenter har målt og vejet, og konklusionen er klar: Kommunens administration ligger udgiftsmæssigt og ressourcemæssigt lidt under gennemsnittet af de kommuner, der ligner os. Siden 2009 har kommunen sparet 40 mio. kr. på de administrative udgifter, og derved har vi fulgt samme tendens som andre kommuner. Men uafhængigt af det, så er det også på administrationsområdet helt centralt, at alle har fokus på, hvordan de bidrager til at skabe værdi for den samlede organisation. Har vi alle fokus på kommunens kerneopgaver og på, hvordan vi hver især skaber værdi for borgerne, så er vi langt i at have en både dygtig og effektiv organisation. Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig god sommer. Lau Svendsen-Tune, Kommunaldirektør VorNyt juni 2013 Ansvh. redaktør: Kommunaldirektør, Lau Svendsen-Tune. Redaktion: Anette Nøddelund, Thomas Uhlenfeldt, John Nielsen,, alle fra Fællessekretariatet samt Randi Jakobsen fra HR og Ulrik Jensen fra Biblioteket. Fotos: Vordingborg Kommune og Colourbox. Grafisk produktion: Pihl grafisk design Trykkeri: Grafikom A/S. Trykt på Cyclus Print, som overholder kravene i Svanemærket. Papiret er 100% genbrugspapir. Oplag: stk. Bestilling af VorNyt kan ske hos John Nielsen på tlf Du kan være med til at præge bladets indhold: Skriv et indlæg eller kom med idéer til artikler. Sidste frist for forslag til næste nr. er den 5. august 2013 Kontakt redaktionen på eller tlf , eller Næste nummer forventes at udkomme i september 2013.

3 Ny fordeling af opgaver i HR- og personalestaben HR- og personalestaben har siden midt i august 2012 gennemgået en masse forandringer. Vi har fået nyt Opus-lønsystem, vi har fået Acadre, og vi er blevet færre. Vi har derfor haft brug for at omtænke vores fordeling af opgaver i staben, og den 1. maj 2013 trådte vores nye organisering og opgavefordeling i kraft. Fra denne dato er staben organiseret i tre enheder: Løn Personale HR I hver lille enhed er der et antal konsulenter. Ændringen inden for arbejdsområderne med løn og personale betyder, at opgaverne nu er opdelt således, at medarbejderne enten arbejder med lønopgaver eller personaleopgaver. Hver arbejdsplads har tilknyttet en lønkonsulent og en personalekonsulent. På intranettet under Personale og ledelse finder du en oversigt over hvem, der er lønkonsulent og personalekonsulent for din arbejdsplads. Lønkonsulenterne varetager følgende opgaver: Udbetalinger inkl. udbetaling af feriekort Ansættelsesbreve Indhentning af refusioner, afregninger og afstemninger Orlovsansøgninger vedr. barsels-og forældreorlov Konsulentfunktion omkring personalepolitikker og retningslinjer, lønforhandlinger, ferie, barsel, overenskomster og OPUS-lønsystem. Personalekonsulenterne varetager følgende opgaver: Rådgivning og evt. deltagelse ved tjenstlige samtaler, advarsler og vejledninger Beregning af tjenestemandspensioner Rådgivning og sagsbehandling i afskedigelsessager Forhandlinger med de faglige organisationer inkl. forhåndsaftaler Administration af seniorjob Evt. deltagelse i forhandling af fleksjob og løn til disse sammen med decentral leder Orlovsansøgninger bortset for barsel Behandle sager om aktindsigt Udarbejde, ajourføre og konsulentfunktion omkring personalepolitikker og retningslinjer,lønforhandlinger, ferie, barsel og overenskomster. HR-konsulenterne varetager følgende opgaver: Påbud fra Arbejdstilsynet Igangsættelse af arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser Visitation til psykologhjælp og skærmbriller Koordination af stress- og trivselsvejledere Arrangere sundhedsaktiviteter og helbredsundersøgelser ved natarbejde Sekretær for Hovedudvalget Arrangere jubilæums- og introarrangementer, fyraftensmøder og kurser En del af HR- og Personalestaben. Udbyde diplomuddannelse i samarbejde med andre kommuner Uddannelsesansvarlig for kontorelever Ledelsesudvikling, evaluering af MED-aftale, holde MED-organisering ajour, registrere medlemmer af MEDudvalg. Ændringen indenfor arbejdsområdet HR betyder, at bygningsrelaterede ATpåbud eller APV-arbejder over kr. overdrages til staben Kommunale Bygninger, der udfører bygningsmæssige tiltag i samarbejde med virksomheden. Bygningsvedligeholdelsespuljen er nu lagt sammen med den tidligere APVpulje. Det er Kommunale Bygninger, der foretager prioritering af APV-arbejder sammen med øvrige bygningsvedligeholdelsesopgaver. Rådgivning i brugen af APV-systemet (workcyclus) varetages af firmaets hotline på tlf Informationen findes også på intranettet under Personale og ledelse Arbejdspladsvurdering. HR kan rådgive om, hvilke rådgivere og proceskonsulenter, der har de nødvendige kompetencer i forhold til gennemførelse af undersøgelser og processer på arbejdspladserne. På intranettet under Personale og ledelse finder du en opdeling af HR-afdelingens opgaver fordelt på personer. Randi Jakobsen, HR- og Personalestaben 2 3

4 En tom legeplads ved Stege Skole. Et tilbageblik på lærerlockouten Tomme klasseværelser, stilhed i skolegården og demonstrationer på byernes veje og pladser. Det var dagligdag for kommunens lærere i foråret, da kommunens fem skoler blev ramt af den landsdækkende lærerlockout. VorNyt har besøgt Møn Skole for at høre, hvordan skoleleder Flemming Larsen og de to lærere Gunnar Søltoft og Susan Larsen oplevede de fire uger i april. Gunnar Søltoft har været lærer i Vordingborg Kommune i 13 år og har nok prøvet lidt af hvert. Men tirsdag den 2. april oplevede han for første gang i sit arbejdsliv at stå ude på skolens parkeringsplads og kigge ind på skolen uden at vide, hvornår han kunne komme til at undervise sine elever igen. Gunnar var sammen med landets øvrige overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere blevet lockoutet som følge af de strandede overenskomstforhandlinger mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening. Som at være med i et skuespil Det var virkelig en underlig oplevelse og frustrerende, at der lige pludselig ikke var brug for ens arbejdskraft i en periode, fortæller Gunnar, som til dagligt underviser skolens 6. og 7. klasser i matematik, biologi og natur og teknik. De første morgener stod vi og demonstrerede og hilste godmorgen til eleverne og forældrene ude på skolens parkeringsplads med vores medbragte bannere og små skilte. Men der kom jo ikke så mange mennesker forbi. Så vi flyttede hurtigt ned til broen ved havnen, hvor vi var mere synlige. Der stod vi hver morgen mellem klokken 7.30 og Så der var noget at stå op til hver dag. Vi havde også en aktion i Stege by, hvor vi fejede gader og hæklede. Faktisk forsøgte vi at strikke et forlig sammen, men det lykkedes jo som bekendt ikke, fortæller Gunnar med et smil på læben. Gunnar og hans kolleger deltog også i større arrangementer og demonstrationer i Vordingborg, Haslev og i København, hvor de blev kørt ind i busser. Det var lidt mærkeligt at stå der med et banner og demonstrere. Der var nogle af mine kolleger, som syntes, at det var lidt ubehageligt. Jeg tænkte mest, at signalet var vigtigt at vi gerne ville arbejde. Men jeg oplevede det også som lidt meningsløst. Vi havde jo på fornemmelsen, at det bare skulle overstås. Det var lidt som at være med i et skuespil, mens vi bare gik og ventede på, at nogen gjorde noget, siger Gunnar. Vigtigt at holde sammen Mens Gunnar og de øvrige lockoutramte lærere demonstrerede nede ved broen i Stege, skulle de 17 tjenestemandsansatte lærere på Møn Skole stadig møde på arbejde og gennemføre deres normale undervisningstimer. Det skabte dog på ingen måde splid mellem de to lærergrupper. Det var meget vigtigt for os at blive ved med at fastholde et godt sammenhold med tjenestemændene, så der ikke gik skår i vores samarbejde, fortæller Gunnar. Vi fik også meget opbakning fra vores tjenestemandskolleger, som ofte dukkede op, når vi demonstrerede nede ved broen. En af dem var Susan Larsen, som har været tjenestemandsansat lærer siden Hun nøjedes dog ikke kun med den moralske opbakning, men kom også en dag forbi med hjemmebagte muffins til de demonstrerende kolleger. Jeg syntes bare, at jeg var nødt til at gøre et eller andet, fortæller Susan, som underviser begge 2. klasser i Stege i matematik, billedkunst, natur og teknik og kristendom.

5 Den store velkomst Mens Susan og hendes tjenestemandsansatte kolleger underviste deres elever som normalt, så betød lockouten aflyste undervisningstimer for de fleste elever. Eleverne tog det fint i starten. Men efter nogle dage ville mange af dem gerne tilbage til skolen, fortæller Susan, som også oplevede, at eleverne bød de lockoutramte lærere velkommen med knus og kram, da de vendte tilbage fra lockouten mandag morgen efter bededagsferien. Man kunne virkelig se, at det betød noget for dem at få deres lærere tilbage. Det har nok påvirket børnene mere, end man lige umiddelbart forestiller sig, siger Susan. Gunnar fortæller, at han et par gange mødte nogle af sine elever oppe i byen. Det var lidt en underlig fornemmelse, siger han. Det var også mærkeligt for dem, at de ikke vidste, hvornår de skulle starte igen. For Gunnars 6. klasse betød den aflyste undervisning, at de måtte aflyse en musical og sløjfe tre fagdage. Og så mangler der naturligvis en måneds undervisning, som gør, at Gunnar og hans kolleger må løbe hurtigere hen over nogle af de planlagte emner. Men ellers er Gunnar fortrøstningsfuld i forhold til at nå gennem det planlagte pensum med eleverne. Jeg ved til gengæld, at mange af mine kolleger, som skal føre 9. klasserne op til eksamen, var meget frustrerede. Det gik dem meget på og generede deres faglige stolthed, at de ikke kunne gennemføre den sidste del af skoleforløbet og repetitionen, som de havde planlagt. De følte, at deres planlægning blev revet i stykker. Hurtigt tilbage på sporet Flemming Larsen har været skoleleder på Møn Skole, siden skolerne i Vordingborg Kommune blev samlet til fem skoler i sommeren Han fortæller, at den helt store udfordring var at planlægge tilsynet med de børn, som mødte op, uden at skolen kunne tilbyde undervisning til dem. Den første dag i lockouten var vi rigtig spændte på hvor mange elever, der dukkede op. Vi anede ikke, om der ville dukke 300 børn op eller slet ingen. Så i ledelsesteamet var vi ret spændte på, om vi skulle ud og passe flere hundrede børn. Men det viste sig, at de fleste forældre selv havde fundet ud af at få passet deres børn. Jeg tror, at der på hele Møn Skole mødte cirka 100 børn op den første dag, fortæller Flemming. Man havde fra ledelsens side også gjort en stor indsats for at informere forældrene om hvilke undervisningstimer, der blev gennemført og hvilke, der blev aflyst, så forældrene selv havde mulighed for at finde alternative pasningsmuligheder i så god tid som muligt. Forældrene tog det i det hele taget meget fint, siger Flemming. Der var masser af velvilje. De fandt selv på mange kreative pasningsløsninger og hjalp i øvrigt også hinanden med at passe børnene. Skoleleder Flemming Larsen var glad for at få sine medarbejdere tilbage. Lærernes tilbagevenden til skolen efter lockouten foregik også uden de store sværdslag. Jeg synes, at det er gået rigtig godt med komme tilbage på sporet igen. Ingen af lærerne er kommet tilbage i en dårlig stemning. Det er mit klare indtryk, at de har glædet sig til at komme tilbage på arbejdet. Jeg synes i det hele taget ikke, at jeg har oplevet, at der her var en konflikt mellem os her på skolen. Lærerne har forholdt sig meget professionelt til hele forløbet. Vi brugte en halv times tid på vores første lærermøde efter lockoutens afslutning på at lufte synspunkter, men derudover synes jeg, at vi sammen har været meget fokuserede på at få undervisningen til at fungere igen hurtigst muligt. Dybest set har vi jo også den samme interesse i at give børnene den bedst mulige undervisning og de bedste kvalifikationer. Så selvom vi endnu ikke ved, hvordan de fremtidige aftaler kommer til at se ud, så ser jeg meget lyst på fremtiden, fortæller skolelederen, som nu står over for en ny udfordring, nemlig at skulle planlægge hvordan de tabte undervisningstimer kan indhentes i det kommende skoleår. Thomas Uhlenfeldt 4 5

6 Heidi Schou og Jane, som af diskretionshensyn er blevet maskeret. Når livet gør for ondt er hjælpen nær At opleve nogen kommer ud af misbrug, andre får kontakt med familie, de ikke har set i mange år, og at andre igen får en bolig. Jo, jeg tror på, at jeg gør en forskel for nogle borgere. Og det giver mit job mening. Ordene kommer fra Heidi Schou. Hun indgår i et team på seks medarbejdere under Socialpsykiatrien Vordingborg Præstø afdeling, og deres opgave er at give støtte til psykisk sårbare borgere i eget hjem. Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter, som har store sociale problemer og ofte også med en diagnose som ADHD, skizofreni, unge med spiseforstyrrelser, autisme, personlighedsforstyrrelser osv. Hyppigt er der også et alkohol- eller stofmisbrug inde over. Mens Heidis fem kolleger giver støtte til visiterede borgere via 85 i lov om social service, så er Heidis opgave at give støtte via 99, som omfatter de akutte opgaver og dermed de uvisiterede borgere, som kan vælge ikke at blive registreret. Nogle borgere bliver henvist af de praktiserende læger, andre ringer selv og beder om hjælp, og andre gange igen er det Jobcenteret som ringer for at fortælle, at en støttet borger er udeblevet, eller at de kan se, at en borger har det skidt og måske trænger til hjælp og støtte. Det er mange og meget forskellige opgaver, Heidi hjælper med. Det kan fx være at hjælpe med at ringe til lægen, motivere at de går til lægen og selv gå med, gå med til møder, gå med på jobcenter, få fuldmagt til at gå i fogedretten for borgeren, hjælpe med ansøgninger om enkeltydelser, snakke med boligselskabet når huslejen ikke er betalt osv. Og vigtigst måske at respektere og støtte dem i at være den, de er, siger Heidi. Mellem borger og system I mange tilfælde er jeg mellemmand mellem borger og systemet. Mange af de borgere, jeg hjælper, har mistet troen på systemet, og en af mine fornemste opgaver er at bevise, at man ikke er farlig, fordi man er fra kommunen, siger Heidi. Hun er uddannet social- og sundhedsassistent, men har også taget en uddannelse i kognitiv terapi, som er en metode til at vende tankegangen til noget positivt, se fremad og arbejde ud fra de positive ting og ud fra det enkelte menneskes ressource. Og netop den positive indfaldsvinkel er nødvendig, for det er ikke borgere, der er født på livets solside, som Heidi for det meste møder i sit job. Langt de fleste er på overførselsindkomst, og en del kommer fra dysfunktionelle familier og har som børn været udsat for fx vold, misbrug eller incest i hjemmet. Det vejer tungt i livets rygsæk, og for langt de fleste sætter barndommens oplevelser sig meget kraftige aftryk på voksenlivet. Andre er ramt af psykiske sygdomme, og for andre igen er det måske stress, mistet arbejdsliv eller ensomhed, som fører til behov for støtte. Kontoret er i et lille bitte lokale på Værestedet Toronto, hvor arbejdsdagen begynder kl. 8. Frem til kl. 9 er der telefontid og planlægning sammen med kollegerne. Desuden holder de et ugentligt morgenmøde. Selvom Heidi har en stor kalender med dagens aftaler, så er der tit vendt op og ned på den, inden klokken er 10. Så

7 er der kommet noget akut, som skal klares, en borger er ikke hjemme som aftalt, eller en borger er så påvirket, når Heidi kommer, så hun må gå igen. Man ved aldrig hvad man møder til. Den ene morgen måtte jeg for eksempel via de lokale praktiserende læger få to indlagt, inden klokken var 9. En til afrusning, og en til behandling på Oringe, siger Heidi. Hos nogle borgere får deres situation følelserne til at sidde uden på tøjet, og selvom der er langt imellem, så oplever medarbejderne da også fra tid til anden at blive udsat for trusler. Ja, det er heldigvis sjældent, men jeg har da oplevet både direkte og indirekte trusler i de mere end seks år, jeg har haft dette job, siger Heidi, som på et tidspunkt også fandt tre af sine borgere døde i løbet af kun een måned. Godt samarbejde Det gode samarbejde, der er med alle instanser og myndigheder, såvel kommunale som statslige, er også noget af det, som betyder noget for Heidi. Hun peger på, at der for eksempel er et rigtigt godt samarbejde med jobcenteret, som via deres brug for alle-projekt også formår at hjælpe Hnogle af de borgere, som har kontakt med socialpsykiatrien, og som har flere og andre problemer end kun arbejdsløshed. Der deltager forskellige faggrupper, som hver især byder ind med, hvad de kan tilbyde for at hjælpe borgeren og få vedkommende på mere ret køl igen. Det kan fx være en psykolog, ergoterapeut, misbrugscenteret og sundhedsfaglige personer, alt efter hvad problemstillingen for borgeren er. Når det er en af de borgere, hun er i kontakt med, det handler om, deltager Heidi også. Det er rigtigt godt at have flere øjne på. Det gør, at der kan sættes bredere ind med støtte, siger Heidi. Heidi mener selv, at det er en fordel at arbejde i et forholdsvis lille samfund. Det giver et godt kendskab til borgerne og et godt samarbejde med fx både læger og den lokale betjent. Der kan også være situationer, hvor hun er i tvivl om, hvorvidt der måske er rockerrelationer indblandet, og om det er noget, hun bør gå ind i uden anden assistance. Her er det rart, over en kop kaffe med den lokale betjent, at få klarhed over, om jeg roligt kan gå ind i sagen eller ikke, siger Heidi, som også sætter stor pris på den store frihed, der er i jobbet. Ros fra brugere At den uvisiterede støtte og Heidis indsats gør en forskel, er der mange eksempler på. Blandt dem, der har fået stort udbytte af den, er den 43-årige borger, som vi af diskretionshensyn har valgt at kalde Jane Larsen, men som redaktionen kender det rigtige navn på. Hun var gennem mange år misbruger af både narko, piller og alkohol, og har svært ved at stole på nogen. Jeg havde en barndom med druk og vold i hjemmet, og det har da så absolut sat sit præg på mig siden, siger Jane, som betegner Heidi som den person, der kender hende bedst. Det er altid gået mere eller mindre skævt i mit liv, og efter at jeg for nylig mistede min mor og min sidste bror, gik det for alvor skævt. Hvis ikke Heidi havde været her, havde jeg nok siddet i rendestenen eller i spjældet og var aldrig kommet ud med det, der tynger mig. Men når jeg har problemer, ved jeg, at jeg kan henvende mig til Heidi, og selvom jeg kan blive meget hysterisk, så kan Heidi tackle det. Det er derfor jeg kalder hende min psykolog. Og jeg kender mange her i Præstø, som er glade for Heidi og den hjælp, hun giver os, siger Jane. Gode oplevelser Solstrålehistorierne kan der være langt imellem, men for Heidi, er det, når hun kan se, at hendes indsats har hjulpet en borger, og at hun kan slippe ham eller hende. Det kan være efter kort tid eller efter flere år, men det at se, at de har fået det bedre og mere eller mindre er i stand til at stå på egne ben gør netop, at jeg tror på, at mit og mine kollegers arbejde gør en forskel, siger Heidi, selvom hun også godt ved, at en del af dem vil vende tilbage igen. Kan man så lægge dagens oplevelser fra sig, når man går hjem? Ja, siger Heidi, jeg kan godt lægge det fra mig, når jeg går hjem. Det er jeg nødt til. Jeg bruger mig selv og min personlighed hele dagen, men jeg er klar over, at det stadig er et job. John Nielsen Heidis kolleger fra Værestedet Toronto. Fra venstre mod højre elev Helle Richardy samt medarbejderne Vivian Bertelsen, Kristina Christensen, Winnie Lyloff og Lisbet Eghave. 6 7

8 Nye Det er ikke kun IT-staben, der har haft vældig travlt på grund af flere nye it-systemer. Mange ansatte i kommunen er berørt af især Opus og Acadre som nye systemer i hverdagen. VorNyt har stukket en finger i jorden for at mærke, hvordan det går nu de steder, hvor det er blevet hverdag med de to nye it-systemer. Acadre er rigtig godt, men langsomt Annika Hermansen, chef for Børn og Familie, er daglig bruger af Acadre. Jeg er vældig glad for Acadre og synes, der er mange fordele. Det er nemt at gemme flere dokumenter ad gangen og en kæmpe fordel med integrationen til Outlook. Og så er jeg begyndt at bruge obs-datoer og sagsdatoer meget aktivt, så jeg får gule, grønne og røde prikker alt efter, hvor tæt på deadline en sag er. Det erstatter mine huskelister på en god måde. Ulemperne er mest, at systemet nogle gange er frygtelig langsomt, og at der ind imellem opstår nogle fejl, såsom dokumenter der ikke vil checke ind igen. Acadre er mit tredje esdh-system og klart det bedste og nemmeste at arbejde med. store it-systemer hvordan går det med dem? Opus er på flere måder smartere end det gamle Steen Hansen ved Børn og Familie anvender Opus i hverdagen: Jeg synes, at det er et meget nemt og tilgængeligt system at arbejde med. Der er nogle enkelte ting, der er blevet tungere, som fx når man skal ompostere. Men der er også mange ting, der er smartere, så som en lynhurtig kobling til Excel, en nemmere fremadrettet disponering, og at man nemt kan kopiere fra felt til felt i stedet for at taste det samme igen. Generelt er jeg meget positivt stemt overfor systemet. Husk at videresende andres regninger! Susan Andersen ved Plan og Miljø i Langebæk står for alle regninger og indberetninger i Opus for Plan og Miljø: Det har været en lidt forvirrende opstart med rettighederne, hvor jeg ikke kunne se alle mine regninger, men til gengæld andre regninger, som Et enklere Acadre I løbet af i år kommer kommunens decentrale virksomheder også på Acadre. Det bliver i en enklere udgave af programmet, nemlig webklienten. Allerede nu har blandt andet plejecentrene og tandplejen været på kursus. ikke hørte til her. Det er der heldigvis kommet nogenlunde styr på. Den største udfordring lige nu er, når folk undlader at videresende de regninger, som ikke hører til hos dem så oplever vi at få nogen forældede regninger, der cykler rundt i systemet. Ellers er vi ved at have vænnet os til systemet, selvom det er lidt mere besværligt end det gamle. Susan bruger også Acadre: Især det med at gemme mails, synes jeg, fungerer rigtig godt. Det er både nemmere og hurtigere, så det er en stor fordel. Vi er også ved at lære at bruge nogle af Acadres nye muligheder med elektronisk styrereol på sagerne. Det er spændende, og jeg kan godt lide den logiske opbygning af systemet. Anette Nøddelund

9 Temadag om innovation og udvikling på Vordingborg Rådhus Fra workshoppen om fremtidens udfordringer. Onsdag den 29. maj deltog alle ansatte på Vordingborg Rådhus i en temadag under overskriften IN- NOVATION og UDVIKLING. Det var første gang, at vi alle samledes om en fælles temadag. Vi startede med brag af et foredrag fra oplægsholder Soulaima Gourani under overskriften Innovation og udvikling i den kommunale verden. Det var et foredrag, hvor Soulaima knivskarpt gav os en analyse af temperaturen i de danske kommuner og selvfølgelig sin egen vurdering af kommunalt ansatte. I 1½ intense timer delte hun ud af hendes imponerende viden, og jeg vil blot sige, at det var bestemt ikke kedeligt. Efter frokost lærte vi både at synge i kor og danse under kyndig vejledning af Mette Abraham fra Vordingborg Musikskole. Det var en god oplevelse, hvor alle fik rørt lattermusklerne. Eftermiddagen brugte vi til workshops, hvor hver stab bl.a. præsenterede et oplæg om kommende udfordringer og bud på innovationsindsatser. Det var en fantastisk dag, som de fem stabe selv arrangerede og finansierede. Og jeg er helt sikker på, at dette møde er grobund for udvikling og kommende temamøder. Helle Munk, sekretariatschef Soulaima Gourani: Fra IQ til EQ* det er de menneskelige relationer der tæller nu! Virksomheder efterspørger i stigende grad medarbejdere med empatiske evner, intuition, selvindsigt og sociale færdigheder. * EQ: Følelsesmæssig intelligens. Regnskab for vores arbejdsmiljø 2012 Arbejdsmiljøregnskabet for 2012 har været behandlet i MED-Hovedudvalget og er derefter blevet godkendt af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Det indeholder opgørelser over påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet, arbejdsulykker og skader, brugen af trivsels- og stressvejlederne, psykologisk krisehjælp og sygefravær. i de kommende to år er beskrevet i regnskabet med bl.a. særlig vægt på påbud fra arbejdstilsynet, arbejdsulykker og arbejdsskader og stress- og trivselsvejledning. Arbejdsmiljøregnskabet ligger nu klar til brug for de enkelte arbejdsmiljøgrupper ude på arbejdspladserne. Regnskabet er en status omkring arbejdsmiljøet i 2011 og Det medtager alt som vedrører vores fælles arbejdsmiljø på tværs i kommunen og ude på de enkelte arbejdspladser. Regnskabet er krydret med gode historier om arbejdsmiljøproblemstillinger, der er blevet løst konstruktivt med et positivt resultat for alle involverede parter. Arbejdsmiljøregnskabet er ligeledes et arbejdsredskab for arbejdet med arbejdsmiljø i Fokusområderne Du kan hente arbejdsmiljøregnskabet hos din arbejdsmiljøgruppe eller på intranettet. Britta Helbech Pedersen, HR og Personale 8 9

10 En tidselsommerfugl udsat i Ulvshaleskoven. Mere en yndlingstilstand... Mit yndlingssted Et enkelt yndlingssted er svært at plukke ud frem for et andet. Jeg vil hellere sige, at jeg har en yndlingstilstand, som jeg elsker at være i. Hvis jeg skal gøre noget godt for mig selv, så er det at få hovedet til at koble af fra hverdagens mange gøremål, altså få hjernen til at holde op med at producere tanker. Det bedste middel for mig til at få min hjerne til at holde fri fra tanker: Det er at tage ud i naturen alene, helt alene, og et sted hvor jeg sandsynligvis ikke møder andre. Når jeg er derude alene uden andre mennesker at kommunikere med, så oplever jeg mere intenst det, jeg ser, hører, dufter, mærker og smager. Sanserne er i brug i stedet for hjernen, og det føles som at blive ladet op. Jo mere vildt og ukultiveret stedet er, jo mere intenst oplever jeg, at jeg kan være ét med omgivelserne. Bare sidde på træstammen så længe jeg har lyst, uden tanker, uden vurderinger, høre lyden af vand og lade blikket hvile på en god udsigt. Og der er MANGE steder i denne vandkantskommune, der opfylder dette. Ulvshaleskoven på Møn er ét af mine steder, med dens stille søer, lyngklædte hede, gamle skovområder, enge, lysninger, døde væltede træstammer, duft af fugtig skovbund og blomstrende hyldetræer, bølgelyd fra stranden, græssende dyr i roligt tempo, smukke orkidéer, legende egern og trommende flagspætter. Hvilken lykke at sidde ved søbredden på heden med tæerne i vand og mærke solens varme og trække stikket ud til øverste etage for en stund. Jeg giver stafetten videre til Claus Mortensen, Oringe Gartneri. Susanne Rosenild Sundhedssekretariatet Ulvshaleskoven

11 Interne kurser resten af 2013 I den kommende tid udbyder vi disse kursus- og uddannelsestilbud: For alle ansatte: IT-sikkerhed Målgruppe: Alle medarbejdere med adgang til kommunens it-systemer. Formål: Få viden om, hvordan du som bruger kan være med til at sikre en høj sikkerhed på it-området. Kom og se, hvor let man som bruger kan blive snydt til udlevere oplysninger som senere kan blive misbrugt. Se, hvor hurtigt dit password til f.eks. Facebook kan blive opsnappet. Få en forklaring på dansk, om hvordan du kan være med til at optimere sikkerheden, samt hvordan du kan udnytte nettets fortrinligheder og fortsat være nogenlunde sikker. Tid og sted: 27. august 2013 kl , 18. september 2013 kl , 23. oktober 2013 kl , 20. november 2013 kl , 16. december 2013 kl Alle gange i kantinen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Instruktør: Allan Eriksen, It-Staben, Tilmelding: Via kursusportalen på intranettet. Forvaltningsret og sagsbehandling Målgruppe: Medarbejdere, som jævnligt medvirker ved forvaltningsretlige afgørelser i forhold til kommunens borgere, virksomheder m.fl. Formål: At give kursisterne en grundlæggende viden om sagsbehandling, forvaltningsretten og dens principper. Ambitionen er, at kurset skal gøre kursisterne mere selvhjulpne i deres sagsbehandling, så de er i stand til at opfange mulige forvaltningsretlige problemstillinger i den konkrete sag, som de eventuelt kan løse selv på stedet eller søge juridisk bistand til løsning af. Tid og sted: Torsdag d. 12. september 2013, kl , Kantinens mødelokale, Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Instruktør: Martin Vestergaard, Fællessekretariatet. Tilmelding: Via kursusportalen på intranettet. Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse Målgruppe: Som ny arbejdsmiljørepræsentant eller leder i en arbejdsmiljøgruppe skal du inden tre måneder efter valg/udpegning deltage i den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse. MEDudvalgsrepræsentanter og andre kan deltage, såfremt der er plads. Tid og sted: 23. september, 24. september, 25. september og 30. oktober alle dage fra i kantinen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Har du en bærbar computer, vil det være godt at medbringe den. Kontaktperson: Arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Otto, tlf / Tilmelding: Via kursusportalen eller efter aftale med arbejdsmiljøkonsulent Maj-Britt Otto. Kursusudgiften afholdes af HR- og Personalestaben. Velkomstmøde for nye medarbejdere og ledere Målgruppe: Direktionen har besluttet, at alle nye medarbejdere og ledere skal deltage i et velkomstmøde for nyansatte. Formål: Velkomstmødets formål er at introducere nye medarbejdere til Vordingborg Kommune som en værdibaseret arbejdsplads og give nye medarbejdere en god oplevelse med relevant information. Tid og sted: Fredag den 8. november kl i kantinen på Vordingborg Rådhus, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. (Benyt indgangen ved Borgerservice. Døren til højre vil være åben fra kl ) Tilmelding: Bindende tilmelding sendes senest den 24. oktober 2013 gennem kursusportalen. Tilmelding sker efter aftale med din leder. Kontaktperson: Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til HR- og Personalestaben, Britta Helbech Pedersen på tlf eller Kursusbeskrivelser og tilmeldingsprocedure Se de hele kursusbeskrivelser på kursusportalen, som er tilgængelig på intranettet og skoleintra. Send efter aftale med din nærmeste leder din tilmelding gennem kursusportalen. Hvis du er usikker på, hvordan det skal gøres, eller ikke har adgang til intranettet, kan du kontakte HR- og Personalestaben på tlf eller For I, som ikke har nem adgang til intranettet, kan kursusportalen nås på internettet på webadressen: vordingborg/. Kast et blik på kursusportalen, som opdateres løbende. Der kan være kommet nye kurser, siden denne information er udsendt. Du kan læse meget mere om uddannelse og kurser på intranettet. Følg stien Personale og ledelse Kurser, uddannelse og arrangementer. HR- og Personalestaben Nyt om navne Her bringer vi navnene på jubilarer samt kolleger, der er fratrådt til pension eller efterløn. Husk at indberette navnene fra jeres enhed til det lønteam, I hører under. 25 års jubilæum Navn Anne Sønderby Jakobsen Dorrit Ekström Hanne Gyldenkærne Lis Houmann Pedersen Lisbet Eghave 40 års jubilæum Navn Jannie Kristensen Arbejdssted Distrikt Vintersbølle Plan og Miljøsekretariatet Vordingborg Madservice Møn Skole Socialpsykiatrien Vordingborg Arbejdssted Økonomistaben Fratrådte på grund af pension/efterløn Navn Arbejdssted Anni Astrup Jørgensen Vordingborg Madservice Arne Sørensen Kommunale Bygninger Elisabeth Kasban Nielsen Plejecenter Skovbo Jan Albert Petersen Møn Skole Jens Clemmensen Vej og Trafik Karen Margrethe Skov Vord. Madservice, Ulvsund Køkkenet Karen Sofie Camilla Markussen Distrikt Rosenvang Kirsten Elisabeth Adamsen Distrikt Rosenvang Sonja Lillian Larsen Distrikt Fanefjord Torben Ibsen Psykiatri-og handicapsekretariatet 10 11

12 Kommunen bygger og bygger om Vi har i kommunen gang i mange byggeprojekter. Derfor synes vi, det er på sin plads her at vise nogle eksempler. Tre vellykkede projekter, der er færdige, og et stort byggeri, der endnu er i gang. Iselingeskolen Gåsetårnskolens skimmelrenovering af Iselinge-afdelingen er afsluttet. Efter tre års ombygning for i alt 96 mio. kr. er målet nået, og skolen fremstår i dag nyrenoveret, lys og venlig. De, der kan huske skolen inden renoveringen, vil næppe kunne genkende den. Og ved man ikke bedre, kan det minde om nybyggeri, specielt indvendigt. Håbet er, at alle brugerne så også passer på de nye rammer, så den nye skole kan holde i mange år. Multicenter Efter en svær start er der nu fuld fremdrift i opførelsen af Multicenter Præstø. En lang vinter kombineret med svære jordbundsforhold har givet store udfordringer, men nu tager huset for alvor form, og specielt ældrecenteret er kommet i højden. Ungebyen Ungebyen i Præstø med ti boliger for unge handicappede blev indviet 19. april Ved indretningen er der lagt stor vægt på hjemlig hygge. Lejlighederne er indrettet med køkken, stue og soveværelse i et åbent forløb samt et stort badeværelse med vaskemaskine og tørretumbler. Lejlighederne er lige så individuelt indrettede, som beboerne er forskellige. Administrationsbygningen i Stege Nu er Den grimme ælling blevet til en smuk svane. Årtiers vinterfrosne næser og sommerhede kinder i baghuset i Stege er nu afløst af indre glæde og varme i nyrenoverede lokaler. De har både isolering, energirigtig belysning, støjdæmpende lofter, rengøringsvenlige gulve og en lys og luftig atmosfære.

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i maj 2015. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Motion i arbejdstiden virker!!!

Motion i arbejdstiden virker!!! Motion i arbejdstiden virker!!! Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM),

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Kom i dybden med arbejdsglæden

Kom i dybden med arbejdsglæden Vejledning Kom i dybden med arbejdsglæden Vil du gerne være glad på dit arbejde? Vil du være med til at sprede arbejdsglæde for alle på din arbejdsplads? Vil du sætte arbejdsglæde på dagsordnen på en temadag?

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi

nyhedsbrev Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Strategi og Plan og Økonomi nyhedsbrev Nr. 8 4. juli 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Sommerhilsen Sommeren er lige rundt om hjørnet, så nu er det snart tid til, at vi holder fri med familien og får tid til at gøre lige hvad der

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune

Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune December, 2014 Job- og personprofil vedrørende stillingen som Chef for Ejendomme, Aarhus Kommune Den hidtidige chef for Ejendomme har fået nyt job i en anden kommune. Vi søger derfor en ny chef til et

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter.

Lærergruppen prioriterende yderligere 5 spørgsmål som eleverne har svaret på. Spørgsmålene hører under de 2 ovenstående fokuspunkter. Produktions og udvikling, strøm, styring og it Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelsen 2010. Denne handlingsplan vil følge op på områderapporten fra Ennova, fremstillet på baggrund af ETU tilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013 Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde Katrinehaven Nord nsdag d. 9. oktober 2013 Intet er fuldkomment - selv en solsikke kaster skygge! Storm P. Årshjul faglige temamøder 2013 13. Marts

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik

Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Falkonergårdens Gymnasium og HF s stress-politik Det at have travlt i kortere perioder, kan være en sund og naturlig dimension i det gode og spændende arbejde. At være presset i kortere perioder øger opmærksomheden

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Fundamentet. Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver SIKKERHED OG TEKNIK ARBEJDSMILJØ OG MILJØ TRIVSEL, SUNDHED OG SYGEFRAVÆR LEDELSE OG ORGANISATION Toppen af pyramiden symboliserer arbejdslivet og arbejdsmiljøet, der fuldender pyramiden og det hele menneske.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med

Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med Referat fra Regions TR møde i Region Sjælland 20.05. 2014. Referent: Ordstyrer: Velkomst: Dagens emne: Steen. Karen Vi tog en præsentationsrunde fordi der var nye kolleger med OK 15 oplæg fra Roadshow.

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole

Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Decemberbrev til forældrene på Søndre Skole Tiden går hurtigt, og at vi allerede skal holde juleferie, kan vi næsten ikke forstå. Der er sket meget i løbet af det først halve skoleår, fra børnene mødte

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere