AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD"

Transkript

1 4 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Trafik og parkering

2 Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet i slutningen af Notatet er ét af i alt 5 forundersøgelser som omhandler: > Aabenraas detailhandelspotentiale og udarbejdelse af tre alternative modeller for detailhandelsstruktur. > Investeringspotentialer og tendenser > Byens liv, ophold og flow > Trafik og parkering > Landskabelige potentialer og udfordringer Forundersøgelserne er blevet udført i februar og marts KOLOFON Parallelkonkurrencen Aabenraa fremtidens købstad er udskrevet af Aabenraa Kommune og Realdania. Parallelkonkurrencen afholdes på baggrund af en forudgående prækvalifikation. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Aabenraa Kommune og Realdania. Layout og grafik: Foto: Aabenraa Kommune og Nærmere oplysninger:

3 INDHOLD TRAFIKKEN I AABENRAA BYMIDTE. 5 De overordnede veje 5 Havnetrafikken 7 Vejnettet i den indre by 9 KOLLEKTIV TRAFIK 11 Lette trafikanter 13 Forbindelser 13 Cykelstier 13 Fodgængere og tilgængelighed 13 Gyder 13 PARKERING 17 Metode 17 Resultat 17 Parkeringskapacitet 17 Parkeringsnorn 23 Dobbeltudnyttelse 24 BILAG Bilag 1: Oversigt over p-pladser 26 Bilag 2: Oversigt over årsdøgntrafik 3

4 ev ve j Ha de rsl Løgu sterv ej Gasværksvej Kilen Nyhavn Busstation de ns Ga ansse H.P. H Madevej n je Vestve Dronning Magrethes Vej mklo Skibbroen Sydhavn Sønderjyllandskajen Lystbådehavn Dro nnin gm agr eth Kystvejen es V ej Møllemærsk Tøndervej vej rg Flensbo 4 Bystrand

5 TRAFIK & PARKERING Trafikken i Aabenraa Bymidte. Vejnettet i Aabenraa kendetegnes af byens lange historie og placeringen mod fjorden, der giver byen en særlig udfordring i forbindelse med afvikling af særligt den nord-sydgående trafik. Herudover er der desuden en udfordring med afviklingen af den trafik, der har ærinde i forbindelse med erhvervshavnen, og ofte leder en del tung trafik og særtransporter ind til og gennem bymidten. Når man som besøgende ankommer til byen er vejene meget dominerende i bybilledet og medvirker til at give byen et lidt uinteressant udtryk, som bestemt ikke er repræsentativt for det bymiljø og de hemmeligheder, byen gemmer på, når man bevæger sig i den. Byen vender så at sige bagsiden ud mod de vigtigste ankomstområder. DE OVERORDNEDE VEJE Byen har 4 primære indfaldsveje, der leder trafik ind til bymidten. Fra nord Haderslevvej, fra vest Tøndervej og Løgumklostervej (der har forbindelse til motorvejen) og mod syd Flensborgvej. Sammen med Vestvejen og H.P. Hanssens Gade/ Skibbroen/Kystvejen dannes der et ringvejssystem, der fordeler trafikken til bymidtens forskellige funktionen og parkeringspladser. Vestvejen har desuden den funktion, at den leder den del af trafikken fra motorvejen i nordvest, der ikke har et formål i bymidten, uden om den meget trafikerede H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) for de overordnede veje hhv og 2018 fremgår af diagrammerne på side 7. ÅDT for alle veje indenfor konkurrenceområdet fremgår af bilag 2. << Luftfoto af Aabenraa H.P. Hanssensgade 5

6 RØDEKRO / SYGEHUS / MOTORVEJ HADERSLEV TØNDER 6 SØNDERBORG / FLENSBORG / MOTORVEJ Vejklasse 1 Opgraderes til Vejklasse 1 Vejklasse 2 Vejklasse 3 Vejklasse 4 Privat fællesvej Privat vej Fremtidige veje MÅL 1:10.000

7 TRAFIK & PARKERING ÅDT 2013 (Årsdøgnstrafik) på de primære veje i Aabenraa. For ÅDT 2013 for samtlige veje hevises til bilag 2. ÅDT 2018 (Årsdøgnstrafik) på de primære veje i Aabenraa. For ÅDT 2018 for samtlige veje hevises til bilag 2. H.P. HANSSENSGADE/SKIBBROEN/KYSTVEJEN H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen er den mest dominerende vej i bymidten med en høj ÅDT og meget gennemkørende trafik, bl.a. en del tung trafik og særtransporter til havnen. Vejen er - både på grund af dens brede profil, høje trafikbelastning og andel af tungtrafik - en betragtelig barriere for kontakten mellem bymidten og havnen, og der er et ønske om at få nedbragt denne barrierevirkning. Foruden at afskære byen fra fjorden medvirker H.P Hanssens Gade til at adskille eksempelvis lystbådehavnen fra centrum. Der er således et ønske om at føre lystbådehavnen tættere på centrum, blandt andet for de turister og besøgende, der ankommer fra vandsiden og som i dag kan have svært ved at finde ind til bymidten og den historiske by. Den høje trafikbelastning på H.P. Hanssens Gade medvirker desuden til, at der i morgensituationen kan opleves kø på Haderslevvej, da trafikken herfra og Løgumklostervej primært skal mod syd ad H.P. Hanssens Gade. HAVNETRAFIKKEN Krydset mellem Haderslevvej/Løgumklostervej og H.P. Hanssens Gade er en udfordring i forhold til bl.a. afviklingen af trafikken til havnen - ikke mindst for særtransporter, der har særlige manøvrebehov. << Vejklassificering indenfor konkurrenceområdet. Det er i dag ikke muligt at afvikle særtransporterne til havnen via krydset, hvorfor disse idag føres gennem byen som vist på diagrammet på side 8 via bl.a. Dronning Magrethes Vej og Møllemærsk. For at undgå at skulle lede den tunge trafik gennem bymidten og samtidig medvirke til at reducere trafikken på H.P. Hanssens Gade, er der et politisk vedtaget ønske om at få trafik flyttet direkte fra krydset mellem H.P. Hanssens Gade, Løgumklostervej og Haderslevvej direkte over i Kilen som principielt vist på kortet på side 6. Ved Kilen fortsættes trafikken via Gasværksvej, der opgraderes til gennemfartsvej. På diagrammet på side 9 er vist hvordan trafikken til erhvervshavnen kan afvikles i et større perspektiv med forbindelse mod det øvrige Danmark og Skandinavien mod nord og Tyskland og Europa mod syd. Det er politisk vedtaget, at der ønskes mulighed for adgang både fra nord og syd, men det er mest hensigtsmæssigt, med kun én adgang fra syd. Adgang fra nord vil kræve ændringer i krydset ved Haderslevvej/Løgumklostervej. Adgang fra syd vil ligeledes kræve opgradering af krydset Møllemærsk/ Skibbroen/Kystvejen. 7

8 Løgumklostervej Kilen Gasværksvej I.A.T. risikozone=205m H.P. Hanssens Gade HAAHR risikozone=70-100m Møllemærsk km/t zone + truckkørsel Fremtidig vejføring for havnetrafik Fremtidig reduceret mængde af tung trafik Risikozone Afgrænsning af konkurrenceområde 8

9 TRAFIK & PARKERING MOD KOLDING/AARHUS HADERSLEV Løgumklostervej RØDEKRO Løgumklostervej H.P. Hanssens Gade 50km/t E45 AABENRAA Tøndervej HAVN Møllemærsk km/t 60km/t Sønderborgvej SØNDERBORG GRÆNSEN Afvikling af særtransporter i fremtiden (Stiplet linje er særtransporternes nordlige rute i dag) Hastigheder innden for konkurrenceområdet VEJNETTET I DEN INDRE BY I den indre by er de øvrige veje generelt meget smalle med mange ensretninger og brosten. Hastigheden er generelt lav, og der er meget lidt trafik som ikke har erinde i området. Som ikke lokalkendt kan det desuden være svært, at orientere sig i de små gader - herunder at finde parkeringspladserne øst for gågaden. I 2011 undersøgte man muligheden for spærring af Vestergade mod Stortorv. Formålet var at forbedre forholdene for bl.a. cyklister og at gøre Storetorv bilfri. Projektet strandede imidlertidig på grund af protester fra der erhvervsdrivene på Søndergade, der mente at en spærring af vejen ville gøre det problematisk for kunder at komme til forretningerne. << Diagrammet viser hvordan den tunge trafik og særtransporterne kan afvikles, så H.P. Hanssens Gade friholdes for den tunge trafik til havnen. 9

10 Løjt Storegade 6 Bodumvej 721 Vestergade Ribevej RØDEKRO RØDEKRO STATION Hærvejen Jyllandsgade Østergade 2 Ringvej Egevej Erik Jessens Vej HØJE KOLSTRUP Stolligvej Kresten Philipsens Vej Gammel Ribevej SYGEHUSET Løgumklostervej 720 Camma Larsen-Ledets Vej 1 2 Søstvej Hje Hørgård Damms Teglgård Langrode Forstalle lmalle 6 Jernbanegade H.P. Hanssens Gade Haderslevvej BUSSTATIONEN Møllemærsk 3 Gamle Kongevej Kilen Lindsnakkevej AABENRAA Vestvejen OVERSIGTSKORT Aabenraa bybusser pr.. juni 2013 Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Linje 6 Linje 4 (aften og weekend - istedet for til rådhuset) Zonegrænse 728 På de strækninger køres der med halv frekvens 5 Tøndervej 6 Kallemosen Posekærvej Rugkobbel Stegholt Kystvej STYRT-OM 4 RÅDHUSET 10

11 TRAFIK & PARKERING KOLLEKTIV TRAFIK De unge beskriver på workshop III (14. marts 2013), at der mangler opholdsplads på busstationen. Der er i dag kun et lille lokale, hvor der ikke er plads nok, og de vil gerne have mulighed for at kunne lave andet end bare at vente. Det er oplagt at bruge aktivitetspladsen, men her kan de ikke se busserne. Det nuværende bybussystem i Aabenraa består af 6 bybuslinjer samt en række regionale og to tilkaldebusser og to X-busser til hhv. Vejle og Esbjerg. bymidten og ikke mindst uddannelsesinstitutionerne i den vestlige del af bymidten er således ikke umiddelbare. I forbindelse med opførelsen af det nye sygehus er der desuden planer om en shuttlebus mellem stationen i Rødekro, sygehuset og busstationen i centrum. Grundlæggende er der halvtimesdrift på alle bybuslinjer i dagtimerne på hverdage og lørdage. Aften og weekend køres der med hovedsageligt timedrift på enkelte linjer eller retninger. Det betyder, at enkelte områder i aften og weekend ikke har nogen betjening eller kun betjenes i én retning. Busstationen på Gasværksvej er det centraleomstigningspunkt mellem både by- og regionalbusser. Stationen er placeret væk fra bymidten på østsiden af H.P Hanssens Gade, og forbindelserne til både Busstationen på Gasværksvej << Sydtrafiks bybusruter i Aabenraa (Gælder fra. juni 2013) 11

12 GRØNNE REKREATIVE FORBINDELSER KNAPSTIEN NØRREPORT NØRRETORV INDGANG TIL KIRKEPLADSEN RÅDHUSET STORETORV SØNDERTORV REKREATION/SUNDHED SPORT KULTUR OMDANNELSE FJORD 12 Vigtige krydsninger Vigtige bymæssige forbindelser Handelsstrøget Rekreative forbindelser MÅL 1:10.000

13 TRAFIK & PARKERING Lette trafikanter Der arbejdes meget med trafiksikkerhed i Aabenraa Kommune, særligt med henblik på at sikre og forbedre forholdene for de lette trafikanter. LØGUMKLOSTERVEJ LANGRODE HADERSLEVVEJ FORBINDELSER Bymidten er kendetegnet ved, at der er godt styr på de overordnede forbindelser, der omkranser bymidten, men samtidig mangler de tværgående forbindelser, der er meget vigtige for særligt de lette trafikanter. Det er med andre ord vigtigt med tydelige sammenhænge. Særligt de tværgående øst-vest forbindelser der skaber forbindelse mellem eksempelvis byens uddannelsesinstitutioner over gågaden til busstationen og havnen er utydelige. Som gæst til byen kan det desuden være svært at orientere sig og finde ind til byens forskellige funktioner. Det gælder både for de besøgende der kommer via bil på H.P. Hanssens Gade, og dem der kommer ad vandvejen til lystbådehavn og som ønsker at besøge bymidten. CYKELSTIER Der er i dag cykelstier langs de overordnede klasse 1 veje samt enkelte skoleveje omkring bymidten. Men i den indre del af byen inden for ringvejen (Løgumklostervej, Vestvejen, Tøndervej og H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen) er der vanskelige forhold for cyklister. Det skyldes dels, at der er en del ensretninger der medfører lange omveje, og dels er der brostensbelægning på mange af de gamle gader, som gør forholdene for cyklisterne vanskelige. Der er et ønske om at forbedre forholdene for cyklister i midtbyen, og der er på sidestående kort indtegnet ønsker til hvor cykeltrafikken kunne forbedres, uden at der er taget præcist stilling til hvordan dette skal ske. Forholdene for cyklisterne kan desuden forbedres i forhold til sammenhængen til eksempelvis sygehuset som er en af byens store arbejdspladser og i forhold til sammenhængen mellem bymidten - herunder byens uddannelsesinstitutioner - og Rødekro, ved at benytte det gamle banetracé. Banetracéets styrke i forhold til cyklisterne er, at det << Kort over vigtige forbindelser og kry VESTVEJEN FORSTALLE SIGNATUR Ekst. cykelforbindelser Ønskede cykelforbindelser Cykelstier i og omkring konkurrenceområdet. DRONNING MARGRETHES VEJ TØNDERVEJ H P HANSSENS GADE ligger i slugten der kommer ind fra vest, og således medvirker til at ophæve nogle at de ret krævende terrænforhold som byens cyklister i dag bydes. FODGÆNGERE OG TILGÆNGELIGHED Der er et meget finmasket system af gangforbindelser og fortove for fodgængere i byen, men der rettes i forbindelse med borgerinddragelsen fokus mod at prioritere tilgængeligheden i bymidten for bl.a. handicappede og gangbesværende. GYDER De mange gyder i Aabenraa har en fremtrædende rolle i bymidten og medvirker til at give byen en særlig karakter og identitet, samtidig med at de sikrer, at der altid er relativ kort afstand til de bagvedliggende funktioner og parkeringspladser. Særligt de mange gyder omkring gågaden sikrer fine forbindelser mellem byens butikker og de bagvedliggende parkeringspladser. Mange af gyderne er meget fint bearbejdede med fine belægninger og detaljer, mens andre fremstår slidte og uindbydende. KYSTVEJ SKIBBROEN 13

14 14 Åben Port Smal Lukket

15 TRAFIK & PARKERING Gyder Gågaden i Aabenraa er præget af et stort antal gyder af forskellig karakter, som forbinder handelsstrøget med de bagvedliggende parkeringsarealer. FORSKELLIGHEDER Gyderne grupperer sig i fire forskellige kategorier: åben, port, smal og lukket. De åbne gyder har en relativt åben karakter, med godt lysindfald og god visuel kontakt mellem gågaden og de bagvedliggende områder. Mens gyder med port markerer en fin overgang mellem gågaden og de bagvedliggende arealer, kan parkeringsarealerne dog her være svære at se fra gågaden. De smalle gyder findes primært på gågadens vestlige side. Her er ikke meget lys og der kan opstå meget tunnelvind på nogle dage. De smalle gyder kan være svære at se fra gågaden, men er dog et unikt træk ved Aabenraa og forekommer derfor meget autentiske. De lukkede gyder har forskellig karakter, men fælles for dem er at der ikke idag er passage fra gågaden til parkeringsområderne gennem dem. Nogle er lukket med låge, mens andre ender blindt i større eller mindre gårdmiljøer. Nogle af disse gyder kan dog rumme et potentiale ift. fremtidige forbindelser. Generelt virker gyderne mod nord mindre benyttede og mere beskidte. KVALITETER OG UDFORDRINGER Gyderne i Aabenraa tilføjer uden tvivl gågaden og de nærliggende områder en kvalitet i form af en unik rumlig oplevelse og trafikale muligheder for let trafik. Men der er også store udfordringer forbundet med et så finmasket net af gyder. F.eks. er det uhensigtsmæssigt for et handelsstrøg, at der gives slip på folk inden de bliver ledt forbi for mange butikker. Eksempel på åben gyde Eksempel på smal gyde Eksempel på lukket gyde << Kortet viser Aabenraa gågades struktur af gyder og deres forskellige karakterer Eksempel på gyde med port 15

16 MUSIK- & TEATERHUS NORDLIG DEL AF INDRE BY PRIMÆR P-ZONE UDDANNELSESOMRÅDE SYDLIG DEL AF INDRE BY 16 Parkering P-zoner Til- og frakørsel Koblinger til byen MÅL 1:10.000

17 TRAFIK & PARKERING Parkering Målet med parkeringsanalysen er at opnå viden omkring parkeringsforholdene indenfor konkurrenceområdet i Aabenraa. Analysen skal således danne grundlag for en samlet vurdering af parkeringssituationen som grundlag for planlægning af parkering i forbindelse med afholdelse af parallelkonkurrence i METODE Analysen af parkeringskapaciteten er udført ved besigtigelse af parkeringspladserne inden for konkurrenceområdet, mens analysen af belægningsgrader er udført via en optælling af antal parkerede biler over henholdsvis en hverdag og en lørdag. Parkeringskapacitet Parkeringspladserne er lokaliseret og besigtiget og kapaciteten på hvert enkelt parkeringsareal og evt. tidsbegrænsning er registreret. Ydermere er det vurderet, hvorvidt de enkelte parkeringsarealer er tilgængelige for offentligheden, og dermed relevante i analysen. Belægningsgrad For at få et overblik over belægningsgraden på de enkelte pladser er der udført tællinger af parkerede biler på en hverdag og på en lørdag. Hverdagssituationen blev vurderet torsdag d. 21. februar 2013 om morgenen og igen mellem kl. 14 og 18, og lørdagssituationen blev vurderet d. 23. februar 2013 fra kl. 9 til kl. 15. Antallet af parkerede biler blev opgjort indenfor de angivne tidsintervaller. Analysen er udført på dage uden for højsæson. Vejret var begge dage koldt med temperaturer omkring frysepunktet og det sneede en lille smule lørdag. Det vurderes, at vejret ikke har påvirket antallet af besøgende indenfor konkurrenceområdet væsentligt, og at analysens resultater er repræsentative for en normalsituation. Parkeringsanalysen giver således også et dækkende billede af parkeringsforholdene inden for konkurrenceområdet. RESULTAT Analysens resultater er præsenteret i det følgende. Det er vurderet, hvilke parkeringspladser, der skulle indgå i analysen. De valgte pladser er efterfølgende opdelt i geografiske kategorier. Opdelingen er << Kortet viser oversigt over parkeringsområder og til- og frakørsler til p-områderne i Aabenraa foretaget med udgangspunkt i en vurdering af, at parkeringsarealerne dækker behovene i de områder, som de knytter sig til, samt hvordan de betjenes. Som udgangspunkt anvendes flg. overordnede områder: > Primær p-zone > Sydlig del af indre by > Musik- og teaterhuset > Uddannelsesområdet > Nordlig del af indre by > Øvrige Kategorien øvrige indeholder de parkeringpladser der vurderes at fungere autonomt uden tydelig sammenhæng til de overordnede parkeringsområder. Belægningen på parkeringspladserne inden for øvrige-kategierien er optalt, men der er ikke regnet og vist belægningsprocenter i dette notat. PARKERINGSKAPACITET Kapaciteten på de enkelte parkeringspladser fremgår af tabellen i bilag A og opsummeret inden for de overordnede parkeringsområder i nedenstående tabel. Parkeringskapaciteten er opgjort inden for de overordnede parkeringsområder, og belægningerne fremgår af nedenstående grafer. Den primære parkeringszone Den primære parkeringszone udgøres af parkeringspladserne omkring Madevej der primært anvendes i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de OMRÅDE Musik- og teaterhus Antal arealer 4 Antal pladser 203 Primær p-zone Sydlig del af indre by Uddannelsesområde 6 5 Nordlig del af indre by Øvrige I alt Parkeringszoner i konkurrenceområdet >>

18 18 MÅL 1: Offentlig parkering Privat parkering Handicap parkering Antal parkeringspladser

19 TRAFIK & PARKERING enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Den primære parkeringszone rummer i alt 803 parkeringspladser. Heraf er 528 pladser omfattet af tidsbegrænsning. Parkeringskapaciteten på de centrale parkeringspladser omkring Madevej har både på den talte hverdag og lørdag en relativ høj belægningsgrad, med belægninger på op til 86% først på eftermiddagen på hverdagen og 72% omkring middag om PRIMÆR P-ZONE ID Antal Type Begrænsning 4 17 P-plads Max 2 timer P-plads Max 2 timer 5 47 P-plads Max 2 timer P-kælder Max 2 timer 8 54 P-plads Max 2 timer Handicap P-båse Max 2 timer P-plads Max 2 timer 39 2 Handicap P-plads Max 2 timer Kantsten Max minutter P-hus P-hus Max 2 timer P-plads P-plads - I alt % 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for den primære parkeringszone. lørdagen. Differentieres der på de enkelte pladser i forhold til restriktioner øges belægningsgraden samlet set ca. 90 % på pladserne med tidsbegrænsning (ligger normalt tættest på butikkerne), og belægningen er højere lørdag end om på hverdagen. I forbindelse med særlige aktiviteter eller events i bymidten kan det forventes, at belægningen er højere end på de to tælledage, som var almindelige handelsdage. Sydlig del af indre by Parkeringszonen i den sydlige del af indre by udgøres af parkeringspladserne mellem Rådhusgade og Skibbroen der primært anvendes i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Parkeringszonen rummer i alt 258 parkeringspladser hvoraf de 44 er uden tidsbegrænsning. Især torsdag eftermiddag er der en høj belægning på pladserne med en belægning på næsten 80%, mens der lørdag er en belægningsgrad på maks. 60%. Den høje belægning i hverdage kan skyldes en øget tilstrømning af folk til handelsmulighederne SYDLIG DEL AF INDRE BY ID Antal Type Begrænsning 74 5 Kantsten P-plads P-plads Max 2 timer 44 8 Kantsten Max minutter 42 8 P-båse Max minutter 79 1 Handicap P-båse Max minutter P-plads Max 2 timer 52 8 Kantsten Max minutter 75 3 P-båse Max minutter 81 9 P-båse Max minutter 51 7 P-båse Max minutter P-plads Kantsten P-plads Max 2 timer 78 7 P-båse P-båse Max minutter P-plads Max 2 timer I alt 258 << Parkeringstyper og antal. 19

20 100% 90% 80% 70% 60% Torsdag Lørdag højere belægning om torsdagen, at den formodenligt bruges i forbindelse med arbejdsstedsparkering. Tællingen viser også, at der torsdag er en del parkering i morgentimerne som formodentlig stammer fra boligparkering i tilknytning til de omkringliggende boliger. 50% 40% % 20% 10% 0% Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring den sydlige del af indre by. Tællingen giver ikke et billede af belægningsgraden i forbindelse med aktiviteter i Sønderjyllandshallen, som må formodes primært at foregå uden for den talte periode. Belægningsgraderne kan således ikke tages som udtryk for en overkapacitet på parkeringspladserne. Det må ligeledes formodes, at pladserne er fuldt udnyttede i forbidenelse med arrangementer i hallen, og at parkeringspladserne i den nordøstlige del af byen ligeledes indgår ifbm. dækningen af parkeringsbehovet. i midtbyen efter arbejdstid i kombination med at en del af pladserne sansynligvis benyttes i forbindelse med arbejdsstedsparkering. Musik- og teaterhus Parkeringszonen omkring musik- og teaterhuset udgøres af parkeringspladserne omkring Sønderjyllandshallen. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% Torsdag Lørdag MUSIK- OG TEATERHUSET ID Antal Type Begrænsning P-plads Handicap P-plads - 89 P-plads - I alt 203 Parkeringszonen omkring musik- og teaterhuset rummer i alt 203 parkeringspladser hvoraf ingen har tidsbegrænsning. Parkeringstællingen viser, at der er en betydelig forskel mellem lørdag og torsdag. Den meget lave belægning indikerer, at pladserne ikke bruges i forbindelse men byens handelsliv, og den noget 20 0% Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring musikog teaterhuset. Nordlig del af indre by Parkeringszonen omkring den nordlige del af indre by udgøres af parkeringspladserne med indkørsel fra Klinkbjerg, parkeringspladserne mellem Barkmøllegade og Wollesgyde og gadeparkering langs Nygade og Wollesgyde. Parkeringspladserne i området anvendes primært i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel.

21 TRAFIK & PARKERING 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring den nordlige del af indre by. Parkeringszonen rummer i alt 274 parkeringspladser hvoraf 120 er uden tidsbegrænsning. Samlet kan det konstateres, at der begge dage er ledig parkeringskapacitet. På intet tidspunkt på de to tælledage er der en belægningsgrad på mere end 50 % på parkeringspladserne. Om lørdagen indtræffer den maksimale udnyttelse omkring kl , hvor belægningsgraden er ca. 43 % og om torsdagen kl. ca. 14. Uddannelsesområdet Parkeringszonen i uddannelsesområdet udgøres af parkeringspladserne nord for IBC, nord for Vestergade ved Dronning Margrethes Vej, syd for IBC og vest for University College. Parkeringspladserne bruges primært i forbindelse med uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladser i midtbyen, NORDLIG DEL AF INDRE BY ID Antal Type Begrænsning 84 5 Kantsten Max minutter 20 2 Handicap P-plads Max 2 timer P-plads Kantsten - 35 P-plads Max 2 timer P-båse Max minutter 49 Kantsten - Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Uddannelseszonen rummer i alt 5 parkeringspladser hvoraf hovedparten er uden tidsbegrænsning. Parkeringstællingen viser, at der er en betydelig forskel mellem lørdag og torsdag. Den relativt lave belægning viser, at pladserne ikke bruges i weekenden, og den noget højere belægning om torsdagen, at de bruges i forbindelse med parkering for studerende, undervisere og arbejde i bymidten. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring uddannelsesområdet. UDDANNELSESOMRÅDET ID Antal Type Begrænsning P-plads P-plads Max minutter P-plads Kantsten Max 2 timer P-plads P-plads - I alt 5 I alt

22 * 22 Parkering max. 15 min Parkering max. min Parkering max. 2 timer Ubegrænset parkering * Parkeringshusets øverste dæk er 2-timers parkering. MÅL 1:10.000

23 TRAFIK & PARKERING PARKERINGSNORM BOLIGER BYMIDTEN Enfamilie boliger: 2 p-plads pr. bolig Ældreboliger, kollegier, ungdomsboliger, 1 p-plads pr. 3 boligenheder o. lign.: + 1 p-plads pr. 2 ansatte Alm. boliger: 1 p-plads pr. bolig SERVICE Restauranter, teatre, biografer o.lign lokaler Diskotek, konferencecentre, forsamlingslokaler o.lign. lokaler uden faste siddepladser: Hoteller: Sports- og idrætsanlæg: Skoler, undervisning, institutioner: ERHVERVS I ØVRIGT Fabrik, værksted: Kontor, administration: Lager: Udvalgsvarebutik: Dagligvarebutik: 1 p-plads 5 siddepladser 1 p-plads 10 m 2 etageareal 1 P-plads pr. værelse 1 P-plads pr. 5 tilskuerpladser eller vurdering f.eks. i forhold til aktive udøvere 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal, eller vurdering i forhold til: - ansatte - forældre - elever 1 p-plads pr. 65 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 65 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 100 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal Tællingen viser også, at der torsdag er en del parkering i morgentimerne som formodentlig er et resultat af forholdsvist afgrænsede indmøde-tidsrum på skolerne. Derfra er parkeringstallet dalende i takt med afvikling af undervisning. PARKERINGSNORM Nyt byggeri skal efterleve den politisk vedtagne parkeringsnorm, som anviser hvor mange parkeringspladser der skal etableres i forbindelse med opførelse af nye funktioner inden for konkurrenceområdet. Parkeringsnormen i Aabenraa kan differentieres i forhold til, hvor en given ny bebyggelse skal etableres. Baggrunden for denne differentiering er, at pladsen i den centrale midtby er begrænset, der er gode muligheder for at benytte kollektiv transport og cykel. Den gældende parkeringsnorm fastholdes for alle andre områder end det centrale Aabenraa. Afgrænsning af område for særlig parkeringsnorm anbefales fastsat til konkurrenceområdet. << Kortet viser oversigt over parkeringspladser og deres tidsbegrænsninger Parkeringsnormerne foreslås endvidere suppleret af beregningsprincipper, som tager hensyn til mulighederne for at dobbeltudnytte parkering. Parkeringskravet kan evt. suppleres med en øvre grænse for antallet af parkeringspladser. I Aabenraa Kommunes parkeringsregulativ er der allerede lagt op til at man kan reducere til det halve, når en ejendoms anvendelse overvejende udøves på tidspunkter, hvor offentlige parkeringspladser kun anvendes i begrænset omfang, og hvor der fra den pågældende ejendom ikke er mere end ca. 100 m til et større antal offentlige parkeringspladser. (Dette kan f.eks. gælde restauranter, teatre, biografer og forsamlingsbygninger.) DOBBELTUDNYTTELSE Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af nyanlagt parkering kan der ved større samlet planlagt byggeri eller byomdannelse ske reduktion i det samlede parkeringskrav efter en beregning af mulig dobbeltudnyttelse. Den bagvedliggende tankegang er, at forskellige funktioner efterspørger parkering på forskellige tidspunkter af døgnet, og at disse derfor i et vist omfang kan dele de samme parkeringspladser. Grundlaget 23

24 DOBBELTUDNYTTELSE Hverdage Lørdag Søndag Dagtimer Middag Aften Middag Aften Middag Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70% Detailhandel % 70% 20% 100% 0% 0% Kontor 100% 100% 5% 5% 0% 0% Erhverv 100% 100% 5% 5% 0% 0% Kultur 10% 40% 100% 60% 90% 25% Sundhed 100% 100% % 15% 5% 5% Sygehus 85% 100% 40% 25% 40% 40% Dagundervisning 100% 100% 0% 0% 0% 0% Aftenundervisning 0% 0% 100% 0% 0% 0% Bilbliotek % 70% 100% 75% 0% 0% Museer 20% 45% 0% 100% 0% 90% Restaurant % 40% 90% 70% 100% 40% Café % 40% 90% 75% 100% 45% Teater/biograf 15% % 90% 60% 100% 60% Idrætsanlæg % 50% 100% 100% 90% 85% for beregning af dobbeltudnyttelse tager udgangspunkt i hollandske erfaringstal. Beregnet dobbeltudnyttelse finder anvendelse ved byggeri eller byomdannelse, som resulterer i et samlet normeret parkeringskrav på mere end 100 p-pladser for et samlet p-anlæg. Baggrunden for at princippet kun finder anvendelse ved større samlede p-udlæg er, at det herved er muligt at minimere risikoen for, at der forekommer problemer med overbelægning. Parkeringen skal anlægges og reguleres således, at den er fælles tilgængelig for alle de funktioner, som indgår i beregningen af dobbeltudnyttelse. Kravet til antallet af parkeringspladser kan reduceres til det halve, når en ejendoms anvendelse overvejende udføres på tidspunkter, hvor offentlige parkeringspladser kun anvendes i begrænset omfang, og hvor der fra den pågældende ejendom ikke er mere end ca meter til et større antal offentlige parkeringspladser. Dette kan eksempelvis gælde restauranter, teatre, biografer og forsamlingsbygninger. Alternativt kan den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til ovenstående tabel og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte p-plads antal. 24

25 TRAFIK & PARKERING BILAG 25

26 ID ID 45 2 ID 54 ID ID 103 ID ID 104 ID ID 2 4 ID 33 6 ID ID ID ID 22 ID ID ID 4 54 ID 90 ID ID ID ID 84 ID ID ID ID 21 ID 20 ID ID ID ID ID ID ID 7 60 ID 8 3 ID ID 63 ID 89 ID 88 2 ID ID ID 12 5 ID ID ID ID ID ID 28 ID ID 56 8 ID ID 70 5 ID 74 8 ID ID 35 8 ID 44 1 ID 79 5 ID 42 4 ID ID ID ID 32 8 ID 26 3 ID 75 7 ID 51 ID ID ID 112 ID 9 ID 52 7 ID ID 76 ID ID 71 ID ID 11 ID ID Parkeringsområder Identifikationsnummer Antal parkeringspladser MÅL 1:7.500

27 TRAFIK & PARKERING Bilag 1: Oversigt over p-pladser ID Navn Antal Type Restriktioner MUSIK- & TEATERHUS P-plads Ingen tidsbegrænsning 33 Reberbanen, Sønderjyllandshallen 6 Handicap Ingen tidsbegrænsning 34 Reberbanen, Sønderjyllandshallen 114 P-plads Ingen tidsbegrænsning 89 Gasværkvej Vest P-plads Ingen tidsbegrænsning PRIMÆR P-ZONE 4 Madevej v. Nørreport 17 P-plads Max 2 timer 90 Madevej på taget af privat ejendom 54 P-plads Max 2 timer 5 Madevej v. Hotel Europa 47 P-plads Max 2 timer 7 Madevej, Føtex-kælder 129 P-kælder Max 2 timer 8 Madevej overfor Føtex 54 P-plads Max 2 timer 106 Madevej overfor Føtex 3 Handicap Ingen tidsbegrænsning 77 Skrænten v. Føtex Vest 9 P-båse Max 2 timer 40 Skrænten på Føtex-tag 57 P-plads Max 2 timer 39 Srænten på Føtex-tag 2 Handicap Ingen tidsbegrænsning 109 Skrænten syd for Føtex 36 P-plads Max 2 timer 63 Madevej 25 Kantsten Max minutter 38 Madevej/Skrænten 200 P-hus Ingen tidsbegrænsning 101 Madevej/Skrænten 96 P-hus Max 2 timer 105 Taxiholdeplads v. markedspladsen, madevej 8 P-plads Ingen tidsbegrænsning 9 Madevej v. markedspladsen 66 P-plads Ingen tidsbegrænsning SYDLIG DEL AF INDRE BY 74 Rådhusgang 5 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 73 Rådhusgang, 8 P-plads Ingen tidsbegrænsning 35 Sct. Nicolai Gade 34 P-plads Max 2 timer 44 Vestergade 8 Kantsten Max minutter 42 Vestergade v. Storetorv 8 P-båse Max minutter 79 Storetorv 4 v. Gågaden 1 Handicap Ingen tidsbegrænsning 32 Rådhusgade 24 P-båse Max minutter 26 Humlehaven 43 P-plads Max 2 timer 52 Gildegade Øst 8 Kantsten Max minutter 75 Skibbrogade Vest 3 P-båse Max minutter 76 Skibbrogade v. Michael Jebsens Plads 17 P-plads Ingen tidsbegrænsning 71 Nyvej 13 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 51 Fiskergade 7 P-båse Max minutter 81 Søndergade/Søndertorv 9 P-båse Max minutter 14 Nyvej 13 P-plads Max 2 timer 13 Nybropassage 45 P-plads Max 2 timer 78 Slotsgade Vest 7 P-båse Ingen tidsbegrænsning 78 Slotsgade Øst 5 P-båse Max minutter UDDANNELSESOMRÅDE 24 Skolevænget 104 P-plads Ingen tidsbegrænsning 12 Mølletoften v. Vuggestuen 5 P-plads Max minutter 17 Vestergade v. Den Tyske Bibliotek 36 P-plads Ingen tidsbegrænsning 41 Vestergade v. Nygade 10 Kantsten Max 2 timer 15 Skolevænget Syd 292 P-plads Ingen tidsbegrænsning 19 Vestergade v. seminariet 83 P-plads Ingen tidsbegrænsning NORDLIG DEL AF INDRE BY 84 Wollesgyde/Nørretorv 5 Kantsten Max minutter 20 Wollesgyde/Barkmøllegade 2 Handicap Ingen tidsbegrænsning 21 Wollesgyde/Barkmøllegade 97 P-plads Max 2 timer 29 Klinkbjerg 61 P-plads Ingen tidsbegrænsning 58 Klinkbjerg/Svinget 27 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 70 Nygade 17 P-båse Max minutter 49 Borgmester Finks Gade Kantsten Ingen tidsbegrænsning Nygade-Skolevej 35 P-plads Max 2 timer << Kortet viser Aabenraa bymidtes parkeringsområder med ID-numre og antal 27

28 ID ID 45 2 ID 54 ID ID 103 ID ID 104 ID ID 2 4 ID 33 6 ID ID ID ID 22 ID ID ID 4 54 ID 90 ID ID ID ID 84 ID ID ID ID 21 ID 20 ID ID ID ID ID ID ID 7 60 ID 8 3 ID ID 63 ID 89 ID 88 2 ID ID ID 12 5 ID ID ID ID ID ID 28 ID ID 56 8 ID ID 70 5 ID 74 8 ID ID 35 8 ID 44 1 ID 79 5 ID 42 4 ID ID ID ID 32 8 ID 26 3 ID 75 7 ID 51 ID ID ID 112 ID 9 ID 52 7 ID ID 76 ID ID 71 ID ID 11 ID ID Parkeringsområder Identifikationsnummer Antal parkeringspladser MÅL 1:7.500

29 TRAFIK & PARKERING ID Navn Antal Type Restriktioner ØVRIGE 47 Folkehjem Nord 82 P-plads Ingen tidsbegrænsning 45 Haderslevvej v. Folkehjem 103 P-plads Ingen tidsbegrænsning 54 Haderslevvej v. Bibliotek 2 Kantsten Max 15 minutter 104 Banegården 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 2 Jernbanegade v. Posthus 21 P-plads Max 2 timer 92 Jernbanegade v. Posthus 16 P-plads Max 15 minutter 111 Løvbjerg på taget 106 P-plads Max 2 timer 112 Opnørpladsen 80 P-plads Max 2 timer 43 Skibbroen 7 Kantsten Max 2 timer 11 Møllemærsk Nord 66 P-plads Ingen tidsbegrænsning 68 Mølletoften 5 Kantsten Max minutter 65 Møllemærsk 70 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 91 Hjelmalle v. Aabenraa Svømme- og Idrætscenter 100 P-plads Ingen tidsbegrænsning 100 Forstalle v. kirkegårdem 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 88 Forstalle Øst 2 Kantsten Max 15 minutter 64 Møllegade/Mølletoften 25 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 56 Kirkeplads v. Sct. Nicolai Kirke 8 Kantsten Max minutter 28 Kirkeplads v. Sct. Nicolai Kirke 20 P-plads Max 2 timer 27 Højgade 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 59 Lavgade Syd 29 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 80 Callensgade/Svinget 12 Kantsten Max minutter 48 Barkmøllegade v. Gågaden 1 Handicap Ingen tidsbegrænsning 22 Borgmester Finks gade 19 P-plads Ingen tidsbegrænsning 103 Jernbanegade 8 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 31 Nørreport 4 Kantsten Max 15 minutter 55 Jernbanegade 12 P-båse Ingen tidsbegrænsning << Kortet viser Aabenraa bymidtes parkeringsområder med ID-numre og antal 29

30 Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2013 for Aabenraa midtby. (Udarbejdet af: Rambøll)

31 TRAFIK & PARKERING Bilag 2: Oversigt over årsdøgntrafik Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a erstellt am: :14086 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2018 for Aabenraa midtby. 31 (Udarbejdet af: Rambøll)

32 Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Morgenspidstime, køretøjer VEH_M VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i morgenspidstime 2013 (Udarbejdet af: Rambøll)

33 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Eftermiddagsspidstime, køretøjer VEH_E VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i eftermiddagsspidstime 2013 (Udarbejdet af: Rambøll)

34 Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Eftermiddagsspidstime, køretøjer VEH_E VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i morgenspidstime 2018 (Udarbejdet af: Rambøll)

35 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Morgenspidstime, køretøjer VEH_M VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i eftermiddagsspidstime 2018 (Udarbejdet af: Rambøll)

36 36

37 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :16790 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2013 for området omkring Sygehus Sønderjylland. (Udarbejdet af: Rambøll) 37

38 38

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 2 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Investeringspotentialer og tendenser Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Auderødlejren Trafikal vurdering. NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Auderødlejren Trafikal vurdering NOTAT 3. december 2008 CAM/psa Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 Indledning... 2 1.1 Grundlag... 2 1.2 Afgrænsning af analyseområde... 3 2 Hidtidig trafikbelastning...

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

PUNKT 1 DM i sprint 2015

PUNKT 1 DM i sprint 2015 PUNKT 1 DM i sprint 2015 Stævnefolder 750m 20km 5km (Ungdom - 375m 10km 2,5km) Søndag den 7. juni 2015 i Kalundborg Tid og sted Stævnet afholdes på og omkring Gisseløre, Radiovej i Kalundborg, søndag den

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen

NAVITAS PÅ AARHUS HAVN. Information om byggeprocessen NAVITAS PÅ AARHUS HAVN Information om byggeprocessen Arkitektfirmaet Kjaer & Richter A/S, Christensen & Co Arkitekter a/s NAVITAS CENTRUM FOR ENERGI, INNOVATION OG UDDANNELSE BYGGEPROJEKTET ER I GANG Første

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

Flot nyere butik beliggende i Center Nord

Flot nyere butik beliggende i Center Nord Flot nyere butik beliggende i Center Nord Lejeopstilling Parkering lige uden for døren Sag 862099 Nørrevænget 5B, 8600 Silkeborg Mange anvendelsesmuligheder Lyse udstillingslokaler Lager i kælderen Årlig

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef

Klima og planlægning i Roskilde. Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef Klima og planlægning i Roskilde Torben Jørgensen, formand for Teknik og Miljøudvalget Jan Bille, Planchef 1 Vigtige pointer: Sammenhængende politikker Handlingsorienteret Kan finansieres Opbakning 2 Indhold

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg

Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder og Aabenraa samt Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Flensburg Regional Udviklingsplan Grænsetælling i Sønderjylland, maj 2012 52.700 biler passerer grænsen dagligt De fleste biler, over grænsen, er danske Områdeinitiativ Sønderjylland: Haderslev, Sønderborg, TØnder

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune

EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune Side 1 08-06-2015 EAN-lokationsnumre for Aabenraa Kommune Navn, afdeling, institution Adresse Postnr. og by EAN-lokationsnr. 10. Aabenraa Nygade 23 6200 Aabenraa 5798005073314 Agoraen Nyløkke 2 6200 Aabenraa

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag D: Trafik ved Campus

Trafikplan for Rønne 2011-2021. Bilag D: Trafik ved Campus Trafikplan for Rønne 2011-2021 Bilag D: Trafik ved Campus Side 2 Bornholms Regionskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 CAMPUS BORNHOLM 3 2 EKSISTERENDE TRAFIKBETJENING 3 3 VURDERING AF TRAFIKMÆNGDER 5 3.1 Vurdering

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 8 BUTIKSANALYSE 18 BYMIDTEAFGRÆNSNINGER 22 OPLANDSANALYSE

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia

Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Nye erhvervsområder i Fredericia Fredericia Vækst : Viden : Vilje Fredericia Trekantområdets mindst firkantede by E5 CE1 E4 CE1 E3 E3 De nye erhvervsområder E2 E2 E1 E1: Vidensbaserede kontorerhverv E2:

Læs mere