AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD"

Transkript

1 4 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Trafik og parkering

2 Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet i slutningen af Notatet er ét af i alt 5 forundersøgelser som omhandler: > Aabenraas detailhandelspotentiale og udarbejdelse af tre alternative modeller for detailhandelsstruktur. > Investeringspotentialer og tendenser > Byens liv, ophold og flow > Trafik og parkering > Landskabelige potentialer og udfordringer Forundersøgelserne er blevet udført i februar og marts KOLOFON Parallelkonkurrencen Aabenraa fremtidens købstad er udskrevet af Aabenraa Kommune og Realdania. Parallelkonkurrencen afholdes på baggrund af en forudgående prækvalifikation. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Aabenraa Kommune og Realdania. Layout og grafik: Foto: Aabenraa Kommune og Nærmere oplysninger:

3 INDHOLD TRAFIKKEN I AABENRAA BYMIDTE. 5 De overordnede veje 5 Havnetrafikken 7 Vejnettet i den indre by 9 KOLLEKTIV TRAFIK 11 Lette trafikanter 13 Forbindelser 13 Cykelstier 13 Fodgængere og tilgængelighed 13 Gyder 13 PARKERING 17 Metode 17 Resultat 17 Parkeringskapacitet 17 Parkeringsnorn 23 Dobbeltudnyttelse 24 BILAG Bilag 1: Oversigt over p-pladser 26 Bilag 2: Oversigt over årsdøgntrafik 3

4 ev ve j Ha de rsl Løgu sterv ej Gasværksvej Kilen Nyhavn Busstation de ns Ga ansse H.P. H Madevej n je Vestve Dronning Magrethes Vej mklo Skibbroen Sydhavn Sønderjyllandskajen Lystbådehavn Dro nnin gm agr eth Kystvejen es V ej Møllemærsk Tøndervej vej rg Flensbo 4 Bystrand

5 TRAFIK & PARKERING Trafikken i Aabenraa Bymidte. Vejnettet i Aabenraa kendetegnes af byens lange historie og placeringen mod fjorden, der giver byen en særlig udfordring i forbindelse med afvikling af særligt den nord-sydgående trafik. Herudover er der desuden en udfordring med afviklingen af den trafik, der har ærinde i forbindelse med erhvervshavnen, og ofte leder en del tung trafik og særtransporter ind til og gennem bymidten. Når man som besøgende ankommer til byen er vejene meget dominerende i bybilledet og medvirker til at give byen et lidt uinteressant udtryk, som bestemt ikke er repræsentativt for det bymiljø og de hemmeligheder, byen gemmer på, når man bevæger sig i den. Byen vender så at sige bagsiden ud mod de vigtigste ankomstområder. DE OVERORDNEDE VEJE Byen har 4 primære indfaldsveje, der leder trafik ind til bymidten. Fra nord Haderslevvej, fra vest Tøndervej og Løgumklostervej (der har forbindelse til motorvejen) og mod syd Flensborgvej. Sammen med Vestvejen og H.P. Hanssens Gade/ Skibbroen/Kystvejen dannes der et ringvejssystem, der fordeler trafikken til bymidtens forskellige funktionen og parkeringspladser. Vestvejen har desuden den funktion, at den leder den del af trafikken fra motorvejen i nordvest, der ikke har et formål i bymidten, uden om den meget trafikerede H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) for de overordnede veje hhv og 2018 fremgår af diagrammerne på side 7. ÅDT for alle veje indenfor konkurrenceområdet fremgår af bilag 2. << Luftfoto af Aabenraa H.P. Hanssensgade 5

6 RØDEKRO / SYGEHUS / MOTORVEJ HADERSLEV TØNDER 6 SØNDERBORG / FLENSBORG / MOTORVEJ Vejklasse 1 Opgraderes til Vejklasse 1 Vejklasse 2 Vejklasse 3 Vejklasse 4 Privat fællesvej Privat vej Fremtidige veje MÅL 1:10.000

7 TRAFIK & PARKERING ÅDT 2013 (Årsdøgnstrafik) på de primære veje i Aabenraa. For ÅDT 2013 for samtlige veje hevises til bilag 2. ÅDT 2018 (Årsdøgnstrafik) på de primære veje i Aabenraa. For ÅDT 2018 for samtlige veje hevises til bilag 2. H.P. HANSSENSGADE/SKIBBROEN/KYSTVEJEN H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen er den mest dominerende vej i bymidten med en høj ÅDT og meget gennemkørende trafik, bl.a. en del tung trafik og særtransporter til havnen. Vejen er - både på grund af dens brede profil, høje trafikbelastning og andel af tungtrafik - en betragtelig barriere for kontakten mellem bymidten og havnen, og der er et ønske om at få nedbragt denne barrierevirkning. Foruden at afskære byen fra fjorden medvirker H.P Hanssens Gade til at adskille eksempelvis lystbådehavnen fra centrum. Der er således et ønske om at føre lystbådehavnen tættere på centrum, blandt andet for de turister og besøgende, der ankommer fra vandsiden og som i dag kan have svært ved at finde ind til bymidten og den historiske by. Den høje trafikbelastning på H.P. Hanssens Gade medvirker desuden til, at der i morgensituationen kan opleves kø på Haderslevvej, da trafikken herfra og Løgumklostervej primært skal mod syd ad H.P. Hanssens Gade. HAVNETRAFIKKEN Krydset mellem Haderslevvej/Løgumklostervej og H.P. Hanssens Gade er en udfordring i forhold til bl.a. afviklingen af trafikken til havnen - ikke mindst for særtransporter, der har særlige manøvrebehov. << Vejklassificering indenfor konkurrenceområdet. Det er i dag ikke muligt at afvikle særtransporterne til havnen via krydset, hvorfor disse idag føres gennem byen som vist på diagrammet på side 8 via bl.a. Dronning Magrethes Vej og Møllemærsk. For at undgå at skulle lede den tunge trafik gennem bymidten og samtidig medvirke til at reducere trafikken på H.P. Hanssens Gade, er der et politisk vedtaget ønske om at få trafik flyttet direkte fra krydset mellem H.P. Hanssens Gade, Løgumklostervej og Haderslevvej direkte over i Kilen som principielt vist på kortet på side 6. Ved Kilen fortsættes trafikken via Gasværksvej, der opgraderes til gennemfartsvej. På diagrammet på side 9 er vist hvordan trafikken til erhvervshavnen kan afvikles i et større perspektiv med forbindelse mod det øvrige Danmark og Skandinavien mod nord og Tyskland og Europa mod syd. Det er politisk vedtaget, at der ønskes mulighed for adgang både fra nord og syd, men det er mest hensigtsmæssigt, med kun én adgang fra syd. Adgang fra nord vil kræve ændringer i krydset ved Haderslevvej/Løgumklostervej. Adgang fra syd vil ligeledes kræve opgradering af krydset Møllemærsk/ Skibbroen/Kystvejen. 7

8 Løgumklostervej Kilen Gasværksvej I.A.T. risikozone=205m H.P. Hanssens Gade HAAHR risikozone=70-100m Møllemærsk km/t zone + truckkørsel Fremtidig vejføring for havnetrafik Fremtidig reduceret mængde af tung trafik Risikozone Afgrænsning af konkurrenceområde 8

9 TRAFIK & PARKERING MOD KOLDING/AARHUS HADERSLEV Løgumklostervej RØDEKRO Løgumklostervej H.P. Hanssens Gade 50km/t E45 AABENRAA Tøndervej HAVN Møllemærsk km/t 60km/t Sønderborgvej SØNDERBORG GRÆNSEN Afvikling af særtransporter i fremtiden (Stiplet linje er særtransporternes nordlige rute i dag) Hastigheder innden for konkurrenceområdet VEJNETTET I DEN INDRE BY I den indre by er de øvrige veje generelt meget smalle med mange ensretninger og brosten. Hastigheden er generelt lav, og der er meget lidt trafik som ikke har erinde i området. Som ikke lokalkendt kan det desuden være svært, at orientere sig i de små gader - herunder at finde parkeringspladserne øst for gågaden. I 2011 undersøgte man muligheden for spærring af Vestergade mod Stortorv. Formålet var at forbedre forholdene for bl.a. cyklister og at gøre Storetorv bilfri. Projektet strandede imidlertidig på grund af protester fra der erhvervsdrivene på Søndergade, der mente at en spærring af vejen ville gøre det problematisk for kunder at komme til forretningerne. << Diagrammet viser hvordan den tunge trafik og særtransporterne kan afvikles, så H.P. Hanssens Gade friholdes for den tunge trafik til havnen. 9

10 Løjt Storegade 6 Bodumvej 721 Vestergade Ribevej RØDEKRO RØDEKRO STATION Hærvejen Jyllandsgade Østergade 2 Ringvej Egevej Erik Jessens Vej HØJE KOLSTRUP Stolligvej Kresten Philipsens Vej Gammel Ribevej SYGEHUSET Løgumklostervej 720 Camma Larsen-Ledets Vej 1 2 Søstvej Hje Hørgård Damms Teglgård Langrode Forstalle lmalle 6 Jernbanegade H.P. Hanssens Gade Haderslevvej BUSSTATIONEN Møllemærsk 3 Gamle Kongevej Kilen Lindsnakkevej AABENRAA Vestvejen OVERSIGTSKORT Aabenraa bybusser pr.. juni 2013 Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Linje 6 Linje 4 (aften og weekend - istedet for til rådhuset) Zonegrænse 728 På de strækninger køres der med halv frekvens 5 Tøndervej 6 Kallemosen Posekærvej Rugkobbel Stegholt Kystvej STYRT-OM 4 RÅDHUSET 10

11 TRAFIK & PARKERING KOLLEKTIV TRAFIK De unge beskriver på workshop III (14. marts 2013), at der mangler opholdsplads på busstationen. Der er i dag kun et lille lokale, hvor der ikke er plads nok, og de vil gerne have mulighed for at kunne lave andet end bare at vente. Det er oplagt at bruge aktivitetspladsen, men her kan de ikke se busserne. Det nuværende bybussystem i Aabenraa består af 6 bybuslinjer samt en række regionale og to tilkaldebusser og to X-busser til hhv. Vejle og Esbjerg. bymidten og ikke mindst uddannelsesinstitutionerne i den vestlige del af bymidten er således ikke umiddelbare. I forbindelse med opførelsen af det nye sygehus er der desuden planer om en shuttlebus mellem stationen i Rødekro, sygehuset og busstationen i centrum. Grundlæggende er der halvtimesdrift på alle bybuslinjer i dagtimerne på hverdage og lørdage. Aften og weekend køres der med hovedsageligt timedrift på enkelte linjer eller retninger. Det betyder, at enkelte områder i aften og weekend ikke har nogen betjening eller kun betjenes i én retning. Busstationen på Gasværksvej er det centraleomstigningspunkt mellem både by- og regionalbusser. Stationen er placeret væk fra bymidten på østsiden af H.P Hanssens Gade, og forbindelserne til både Busstationen på Gasværksvej << Sydtrafiks bybusruter i Aabenraa (Gælder fra. juni 2013) 11

12 GRØNNE REKREATIVE FORBINDELSER KNAPSTIEN NØRREPORT NØRRETORV INDGANG TIL KIRKEPLADSEN RÅDHUSET STORETORV SØNDERTORV REKREATION/SUNDHED SPORT KULTUR OMDANNELSE FJORD 12 Vigtige krydsninger Vigtige bymæssige forbindelser Handelsstrøget Rekreative forbindelser MÅL 1:10.000

13 TRAFIK & PARKERING Lette trafikanter Der arbejdes meget med trafiksikkerhed i Aabenraa Kommune, særligt med henblik på at sikre og forbedre forholdene for de lette trafikanter. LØGUMKLOSTERVEJ LANGRODE HADERSLEVVEJ FORBINDELSER Bymidten er kendetegnet ved, at der er godt styr på de overordnede forbindelser, der omkranser bymidten, men samtidig mangler de tværgående forbindelser, der er meget vigtige for særligt de lette trafikanter. Det er med andre ord vigtigt med tydelige sammenhænge. Særligt de tværgående øst-vest forbindelser der skaber forbindelse mellem eksempelvis byens uddannelsesinstitutioner over gågaden til busstationen og havnen er utydelige. Som gæst til byen kan det desuden være svært at orientere sig og finde ind til byens forskellige funktioner. Det gælder både for de besøgende der kommer via bil på H.P. Hanssens Gade, og dem der kommer ad vandvejen til lystbådehavn og som ønsker at besøge bymidten. CYKELSTIER Der er i dag cykelstier langs de overordnede klasse 1 veje samt enkelte skoleveje omkring bymidten. Men i den indre del af byen inden for ringvejen (Løgumklostervej, Vestvejen, Tøndervej og H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen) er der vanskelige forhold for cyklister. Det skyldes dels, at der er en del ensretninger der medfører lange omveje, og dels er der brostensbelægning på mange af de gamle gader, som gør forholdene for cyklisterne vanskelige. Der er et ønske om at forbedre forholdene for cyklister i midtbyen, og der er på sidestående kort indtegnet ønsker til hvor cykeltrafikken kunne forbedres, uden at der er taget præcist stilling til hvordan dette skal ske. Forholdene for cyklisterne kan desuden forbedres i forhold til sammenhængen til eksempelvis sygehuset som er en af byens store arbejdspladser og i forhold til sammenhængen mellem bymidten - herunder byens uddannelsesinstitutioner - og Rødekro, ved at benytte det gamle banetracé. Banetracéets styrke i forhold til cyklisterne er, at det << Kort over vigtige forbindelser og kry VESTVEJEN FORSTALLE SIGNATUR Ekst. cykelforbindelser Ønskede cykelforbindelser Cykelstier i og omkring konkurrenceområdet. DRONNING MARGRETHES VEJ TØNDERVEJ H P HANSSENS GADE ligger i slugten der kommer ind fra vest, og således medvirker til at ophæve nogle at de ret krævende terrænforhold som byens cyklister i dag bydes. FODGÆNGERE OG TILGÆNGELIGHED Der er et meget finmasket system af gangforbindelser og fortove for fodgængere i byen, men der rettes i forbindelse med borgerinddragelsen fokus mod at prioritere tilgængeligheden i bymidten for bl.a. handicappede og gangbesværende. GYDER De mange gyder i Aabenraa har en fremtrædende rolle i bymidten og medvirker til at give byen en særlig karakter og identitet, samtidig med at de sikrer, at der altid er relativ kort afstand til de bagvedliggende funktioner og parkeringspladser. Særligt de mange gyder omkring gågaden sikrer fine forbindelser mellem byens butikker og de bagvedliggende parkeringspladser. Mange af gyderne er meget fint bearbejdede med fine belægninger og detaljer, mens andre fremstår slidte og uindbydende. KYSTVEJ SKIBBROEN 13

14 14 Åben Port Smal Lukket

15 TRAFIK & PARKERING Gyder Gågaden i Aabenraa er præget af et stort antal gyder af forskellig karakter, som forbinder handelsstrøget med de bagvedliggende parkeringsarealer. FORSKELLIGHEDER Gyderne grupperer sig i fire forskellige kategorier: åben, port, smal og lukket. De åbne gyder har en relativt åben karakter, med godt lysindfald og god visuel kontakt mellem gågaden og de bagvedliggende områder. Mens gyder med port markerer en fin overgang mellem gågaden og de bagvedliggende arealer, kan parkeringsarealerne dog her være svære at se fra gågaden. De smalle gyder findes primært på gågadens vestlige side. Her er ikke meget lys og der kan opstå meget tunnelvind på nogle dage. De smalle gyder kan være svære at se fra gågaden, men er dog et unikt træk ved Aabenraa og forekommer derfor meget autentiske. De lukkede gyder har forskellig karakter, men fælles for dem er at der ikke idag er passage fra gågaden til parkeringsområderne gennem dem. Nogle er lukket med låge, mens andre ender blindt i større eller mindre gårdmiljøer. Nogle af disse gyder kan dog rumme et potentiale ift. fremtidige forbindelser. Generelt virker gyderne mod nord mindre benyttede og mere beskidte. KVALITETER OG UDFORDRINGER Gyderne i Aabenraa tilføjer uden tvivl gågaden og de nærliggende områder en kvalitet i form af en unik rumlig oplevelse og trafikale muligheder for let trafik. Men der er også store udfordringer forbundet med et så finmasket net af gyder. F.eks. er det uhensigtsmæssigt for et handelsstrøg, at der gives slip på folk inden de bliver ledt forbi for mange butikker. Eksempel på åben gyde Eksempel på smal gyde Eksempel på lukket gyde << Kortet viser Aabenraa gågades struktur af gyder og deres forskellige karakterer Eksempel på gyde med port 15

16 MUSIK- & TEATERHUS NORDLIG DEL AF INDRE BY PRIMÆR P-ZONE UDDANNELSESOMRÅDE SYDLIG DEL AF INDRE BY 16 Parkering P-zoner Til- og frakørsel Koblinger til byen MÅL 1:10.000

17 TRAFIK & PARKERING Parkering Målet med parkeringsanalysen er at opnå viden omkring parkeringsforholdene indenfor konkurrenceområdet i Aabenraa. Analysen skal således danne grundlag for en samlet vurdering af parkeringssituationen som grundlag for planlægning af parkering i forbindelse med afholdelse af parallelkonkurrence i METODE Analysen af parkeringskapaciteten er udført ved besigtigelse af parkeringspladserne inden for konkurrenceområdet, mens analysen af belægningsgrader er udført via en optælling af antal parkerede biler over henholdsvis en hverdag og en lørdag. Parkeringskapacitet Parkeringspladserne er lokaliseret og besigtiget og kapaciteten på hvert enkelt parkeringsareal og evt. tidsbegrænsning er registreret. Ydermere er det vurderet, hvorvidt de enkelte parkeringsarealer er tilgængelige for offentligheden, og dermed relevante i analysen. Belægningsgrad For at få et overblik over belægningsgraden på de enkelte pladser er der udført tællinger af parkerede biler på en hverdag og på en lørdag. Hverdagssituationen blev vurderet torsdag d. 21. februar 2013 om morgenen og igen mellem kl. 14 og 18, og lørdagssituationen blev vurderet d. 23. februar 2013 fra kl. 9 til kl. 15. Antallet af parkerede biler blev opgjort indenfor de angivne tidsintervaller. Analysen er udført på dage uden for højsæson. Vejret var begge dage koldt med temperaturer omkring frysepunktet og det sneede en lille smule lørdag. Det vurderes, at vejret ikke har påvirket antallet af besøgende indenfor konkurrenceområdet væsentligt, og at analysens resultater er repræsentative for en normalsituation. Parkeringsanalysen giver således også et dækkende billede af parkeringsforholdene inden for konkurrenceområdet. RESULTAT Analysens resultater er præsenteret i det følgende. Det er vurderet, hvilke parkeringspladser, der skulle indgå i analysen. De valgte pladser er efterfølgende opdelt i geografiske kategorier. Opdelingen er << Kortet viser oversigt over parkeringsområder og til- og frakørsler til p-områderne i Aabenraa foretaget med udgangspunkt i en vurdering af, at parkeringsarealerne dækker behovene i de områder, som de knytter sig til, samt hvordan de betjenes. Som udgangspunkt anvendes flg. overordnede områder: > Primær p-zone > Sydlig del af indre by > Musik- og teaterhuset > Uddannelsesområdet > Nordlig del af indre by > Øvrige Kategorien øvrige indeholder de parkeringpladser der vurderes at fungere autonomt uden tydelig sammenhæng til de overordnede parkeringsområder. Belægningen på parkeringspladserne inden for øvrige-kategierien er optalt, men der er ikke regnet og vist belægningsprocenter i dette notat. PARKERINGSKAPACITET Kapaciteten på de enkelte parkeringspladser fremgår af tabellen i bilag A og opsummeret inden for de overordnede parkeringsområder i nedenstående tabel. Parkeringskapaciteten er opgjort inden for de overordnede parkeringsområder, og belægningerne fremgår af nedenstående grafer. Den primære parkeringszone Den primære parkeringszone udgøres af parkeringspladserne omkring Madevej der primært anvendes i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de OMRÅDE Musik- og teaterhus Antal arealer 4 Antal pladser 203 Primær p-zone Sydlig del af indre by Uddannelsesområde 6 5 Nordlig del af indre by Øvrige I alt Parkeringszoner i konkurrenceområdet >>

18 18 MÅL 1: Offentlig parkering Privat parkering Handicap parkering Antal parkeringspladser

19 TRAFIK & PARKERING enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Den primære parkeringszone rummer i alt 803 parkeringspladser. Heraf er 528 pladser omfattet af tidsbegrænsning. Parkeringskapaciteten på de centrale parkeringspladser omkring Madevej har både på den talte hverdag og lørdag en relativ høj belægningsgrad, med belægninger på op til 86% først på eftermiddagen på hverdagen og 72% omkring middag om PRIMÆR P-ZONE ID Antal Type Begrænsning 4 17 P-plads Max 2 timer P-plads Max 2 timer 5 47 P-plads Max 2 timer P-kælder Max 2 timer 8 54 P-plads Max 2 timer Handicap P-båse Max 2 timer P-plads Max 2 timer 39 2 Handicap P-plads Max 2 timer Kantsten Max minutter P-hus P-hus Max 2 timer P-plads P-plads - I alt % 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for den primære parkeringszone. lørdagen. Differentieres der på de enkelte pladser i forhold til restriktioner øges belægningsgraden samlet set ca. 90 % på pladserne med tidsbegrænsning (ligger normalt tættest på butikkerne), og belægningen er højere lørdag end om på hverdagen. I forbindelse med særlige aktiviteter eller events i bymidten kan det forventes, at belægningen er højere end på de to tælledage, som var almindelige handelsdage. Sydlig del af indre by Parkeringszonen i den sydlige del af indre by udgøres af parkeringspladserne mellem Rådhusgade og Skibbroen der primært anvendes i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Parkeringszonen rummer i alt 258 parkeringspladser hvoraf de 44 er uden tidsbegrænsning. Især torsdag eftermiddag er der en høj belægning på pladserne med en belægning på næsten 80%, mens der lørdag er en belægningsgrad på maks. 60%. Den høje belægning i hverdage kan skyldes en øget tilstrømning af folk til handelsmulighederne SYDLIG DEL AF INDRE BY ID Antal Type Begrænsning 74 5 Kantsten P-plads P-plads Max 2 timer 44 8 Kantsten Max minutter 42 8 P-båse Max minutter 79 1 Handicap P-båse Max minutter P-plads Max 2 timer 52 8 Kantsten Max minutter 75 3 P-båse Max minutter 81 9 P-båse Max minutter 51 7 P-båse Max minutter P-plads Kantsten P-plads Max 2 timer 78 7 P-båse P-båse Max minutter P-plads Max 2 timer I alt 258 << Parkeringstyper og antal. 19

20 100% 90% 80% 70% 60% Torsdag Lørdag højere belægning om torsdagen, at den formodenligt bruges i forbindelse med arbejdsstedsparkering. Tællingen viser også, at der torsdag er en del parkering i morgentimerne som formodentlig stammer fra boligparkering i tilknytning til de omkringliggende boliger. 50% 40% % 20% 10% 0% Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring den sydlige del af indre by. Tællingen giver ikke et billede af belægningsgraden i forbindelse med aktiviteter i Sønderjyllandshallen, som må formodes primært at foregå uden for den talte periode. Belægningsgraderne kan således ikke tages som udtryk for en overkapacitet på parkeringspladserne. Det må ligeledes formodes, at pladserne er fuldt udnyttede i forbidenelse med arrangementer i hallen, og at parkeringspladserne i den nordøstlige del af byen ligeledes indgår ifbm. dækningen af parkeringsbehovet. i midtbyen efter arbejdstid i kombination med at en del af pladserne sansynligvis benyttes i forbindelse med arbejdsstedsparkering. Musik- og teaterhus Parkeringszonen omkring musik- og teaterhuset udgøres af parkeringspladserne omkring Sønderjyllandshallen. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% Torsdag Lørdag MUSIK- OG TEATERHUSET ID Antal Type Begrænsning P-plads Handicap P-plads - 89 P-plads - I alt 203 Parkeringszonen omkring musik- og teaterhuset rummer i alt 203 parkeringspladser hvoraf ingen har tidsbegrænsning. Parkeringstællingen viser, at der er en betydelig forskel mellem lørdag og torsdag. Den meget lave belægning indikerer, at pladserne ikke bruges i forbindelse men byens handelsliv, og den noget 20 0% Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring musikog teaterhuset. Nordlig del af indre by Parkeringszonen omkring den nordlige del af indre by udgøres af parkeringspladserne med indkørsel fra Klinkbjerg, parkeringspladserne mellem Barkmøllegade og Wollesgyde og gadeparkering langs Nygade og Wollesgyde. Parkeringspladserne i området anvendes primært i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel.

21 TRAFIK & PARKERING 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring den nordlige del af indre by. Parkeringszonen rummer i alt 274 parkeringspladser hvoraf 120 er uden tidsbegrænsning. Samlet kan det konstateres, at der begge dage er ledig parkeringskapacitet. På intet tidspunkt på de to tælledage er der en belægningsgrad på mere end 50 % på parkeringspladserne. Om lørdagen indtræffer den maksimale udnyttelse omkring kl , hvor belægningsgraden er ca. 43 % og om torsdagen kl. ca. 14. Uddannelsesområdet Parkeringszonen i uddannelsesområdet udgøres af parkeringspladserne nord for IBC, nord for Vestergade ved Dronning Margrethes Vej, syd for IBC og vest for University College. Parkeringspladserne bruges primært i forbindelse med uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladser i midtbyen, NORDLIG DEL AF INDRE BY ID Antal Type Begrænsning 84 5 Kantsten Max minutter 20 2 Handicap P-plads Max 2 timer P-plads Kantsten - 35 P-plads Max 2 timer P-båse Max minutter 49 Kantsten - Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Uddannelseszonen rummer i alt 5 parkeringspladser hvoraf hovedparten er uden tidsbegrænsning. Parkeringstællingen viser, at der er en betydelig forskel mellem lørdag og torsdag. Den relativt lave belægning viser, at pladserne ikke bruges i weekenden, og den noget højere belægning om torsdagen, at de bruges i forbindelse med parkering for studerende, undervisere og arbejde i bymidten. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring uddannelsesområdet. UDDANNELSESOMRÅDET ID Antal Type Begrænsning P-plads P-plads Max minutter P-plads Kantsten Max 2 timer P-plads P-plads - I alt 5 I alt

22 * 22 Parkering max. 15 min Parkering max. min Parkering max. 2 timer Ubegrænset parkering * Parkeringshusets øverste dæk er 2-timers parkering. MÅL 1:10.000

23 TRAFIK & PARKERING PARKERINGSNORM BOLIGER BYMIDTEN Enfamilie boliger: 2 p-plads pr. bolig Ældreboliger, kollegier, ungdomsboliger, 1 p-plads pr. 3 boligenheder o. lign.: + 1 p-plads pr. 2 ansatte Alm. boliger: 1 p-plads pr. bolig SERVICE Restauranter, teatre, biografer o.lign lokaler Diskotek, konferencecentre, forsamlingslokaler o.lign. lokaler uden faste siddepladser: Hoteller: Sports- og idrætsanlæg: Skoler, undervisning, institutioner: ERHVERVS I ØVRIGT Fabrik, værksted: Kontor, administration: Lager: Udvalgsvarebutik: Dagligvarebutik: 1 p-plads 5 siddepladser 1 p-plads 10 m 2 etageareal 1 P-plads pr. værelse 1 P-plads pr. 5 tilskuerpladser eller vurdering f.eks. i forhold til aktive udøvere 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal, eller vurdering i forhold til: - ansatte - forældre - elever 1 p-plads pr. 65 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 65 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 100 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal Tællingen viser også, at der torsdag er en del parkering i morgentimerne som formodentlig er et resultat af forholdsvist afgrænsede indmøde-tidsrum på skolerne. Derfra er parkeringstallet dalende i takt med afvikling af undervisning. PARKERINGSNORM Nyt byggeri skal efterleve den politisk vedtagne parkeringsnorm, som anviser hvor mange parkeringspladser der skal etableres i forbindelse med opførelse af nye funktioner inden for konkurrenceområdet. Parkeringsnormen i Aabenraa kan differentieres i forhold til, hvor en given ny bebyggelse skal etableres. Baggrunden for denne differentiering er, at pladsen i den centrale midtby er begrænset, der er gode muligheder for at benytte kollektiv transport og cykel. Den gældende parkeringsnorm fastholdes for alle andre områder end det centrale Aabenraa. Afgrænsning af område for særlig parkeringsnorm anbefales fastsat til konkurrenceområdet. << Kortet viser oversigt over parkeringspladser og deres tidsbegrænsninger Parkeringsnormerne foreslås endvidere suppleret af beregningsprincipper, som tager hensyn til mulighederne for at dobbeltudnytte parkering. Parkeringskravet kan evt. suppleres med en øvre grænse for antallet af parkeringspladser. I Aabenraa Kommunes parkeringsregulativ er der allerede lagt op til at man kan reducere til det halve, når en ejendoms anvendelse overvejende udøves på tidspunkter, hvor offentlige parkeringspladser kun anvendes i begrænset omfang, og hvor der fra den pågældende ejendom ikke er mere end ca. 100 m til et større antal offentlige parkeringspladser. (Dette kan f.eks. gælde restauranter, teatre, biografer og forsamlingsbygninger.) DOBBELTUDNYTTELSE Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af nyanlagt parkering kan der ved større samlet planlagt byggeri eller byomdannelse ske reduktion i det samlede parkeringskrav efter en beregning af mulig dobbeltudnyttelse. Den bagvedliggende tankegang er, at forskellige funktioner efterspørger parkering på forskellige tidspunkter af døgnet, og at disse derfor i et vist omfang kan dele de samme parkeringspladser. Grundlaget 23

24 DOBBELTUDNYTTELSE Hverdage Lørdag Søndag Dagtimer Middag Aften Middag Aften Middag Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70% Detailhandel % 70% 20% 100% 0% 0% Kontor 100% 100% 5% 5% 0% 0% Erhverv 100% 100% 5% 5% 0% 0% Kultur 10% 40% 100% 60% 90% 25% Sundhed 100% 100% % 15% 5% 5% Sygehus 85% 100% 40% 25% 40% 40% Dagundervisning 100% 100% 0% 0% 0% 0% Aftenundervisning 0% 0% 100% 0% 0% 0% Bilbliotek % 70% 100% 75% 0% 0% Museer 20% 45% 0% 100% 0% 90% Restaurant % 40% 90% 70% 100% 40% Café % 40% 90% 75% 100% 45% Teater/biograf 15% % 90% 60% 100% 60% Idrætsanlæg % 50% 100% 100% 90% 85% for beregning af dobbeltudnyttelse tager udgangspunkt i hollandske erfaringstal. Beregnet dobbeltudnyttelse finder anvendelse ved byggeri eller byomdannelse, som resulterer i et samlet normeret parkeringskrav på mere end 100 p-pladser for et samlet p-anlæg. Baggrunden for at princippet kun finder anvendelse ved større samlede p-udlæg er, at det herved er muligt at minimere risikoen for, at der forekommer problemer med overbelægning. Parkeringen skal anlægges og reguleres således, at den er fælles tilgængelig for alle de funktioner, som indgår i beregningen af dobbeltudnyttelse. Kravet til antallet af parkeringspladser kan reduceres til det halve, når en ejendoms anvendelse overvejende udføres på tidspunkter, hvor offentlige parkeringspladser kun anvendes i begrænset omfang, og hvor der fra den pågældende ejendom ikke er mere end ca meter til et større antal offentlige parkeringspladser. Dette kan eksempelvis gælde restauranter, teatre, biografer og forsamlingsbygninger. Alternativt kan den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til ovenstående tabel og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte p-plads antal. 24

25 TRAFIK & PARKERING BILAG 25

26 ID ID 45 2 ID 54 ID ID 103 ID ID 104 ID ID 2 4 ID 33 6 ID ID ID ID 22 ID ID ID 4 54 ID 90 ID ID ID ID 84 ID ID ID ID 21 ID 20 ID ID ID ID ID ID ID 7 60 ID 8 3 ID ID 63 ID 89 ID 88 2 ID ID ID 12 5 ID ID ID ID ID ID 28 ID ID 56 8 ID ID 70 5 ID 74 8 ID ID 35 8 ID 44 1 ID 79 5 ID 42 4 ID ID ID ID 32 8 ID 26 3 ID 75 7 ID 51 ID ID ID 112 ID 9 ID 52 7 ID ID 76 ID ID 71 ID ID 11 ID ID Parkeringsområder Identifikationsnummer Antal parkeringspladser MÅL 1:7.500

27 TRAFIK & PARKERING Bilag 1: Oversigt over p-pladser ID Navn Antal Type Restriktioner MUSIK- & TEATERHUS P-plads Ingen tidsbegrænsning 33 Reberbanen, Sønderjyllandshallen 6 Handicap Ingen tidsbegrænsning 34 Reberbanen, Sønderjyllandshallen 114 P-plads Ingen tidsbegrænsning 89 Gasværkvej Vest P-plads Ingen tidsbegrænsning PRIMÆR P-ZONE 4 Madevej v. Nørreport 17 P-plads Max 2 timer 90 Madevej på taget af privat ejendom 54 P-plads Max 2 timer 5 Madevej v. Hotel Europa 47 P-plads Max 2 timer 7 Madevej, Føtex-kælder 129 P-kælder Max 2 timer 8 Madevej overfor Føtex 54 P-plads Max 2 timer 106 Madevej overfor Føtex 3 Handicap Ingen tidsbegrænsning 77 Skrænten v. Føtex Vest 9 P-båse Max 2 timer 40 Skrænten på Føtex-tag 57 P-plads Max 2 timer 39 Srænten på Føtex-tag 2 Handicap Ingen tidsbegrænsning 109 Skrænten syd for Føtex 36 P-plads Max 2 timer 63 Madevej 25 Kantsten Max minutter 38 Madevej/Skrænten 200 P-hus Ingen tidsbegrænsning 101 Madevej/Skrænten 96 P-hus Max 2 timer 105 Taxiholdeplads v. markedspladsen, madevej 8 P-plads Ingen tidsbegrænsning 9 Madevej v. markedspladsen 66 P-plads Ingen tidsbegrænsning SYDLIG DEL AF INDRE BY 74 Rådhusgang 5 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 73 Rådhusgang, 8 P-plads Ingen tidsbegrænsning 35 Sct. Nicolai Gade 34 P-plads Max 2 timer 44 Vestergade 8 Kantsten Max minutter 42 Vestergade v. Storetorv 8 P-båse Max minutter 79 Storetorv 4 v. Gågaden 1 Handicap Ingen tidsbegrænsning 32 Rådhusgade 24 P-båse Max minutter 26 Humlehaven 43 P-plads Max 2 timer 52 Gildegade Øst 8 Kantsten Max minutter 75 Skibbrogade Vest 3 P-båse Max minutter 76 Skibbrogade v. Michael Jebsens Plads 17 P-plads Ingen tidsbegrænsning 71 Nyvej 13 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 51 Fiskergade 7 P-båse Max minutter 81 Søndergade/Søndertorv 9 P-båse Max minutter 14 Nyvej 13 P-plads Max 2 timer 13 Nybropassage 45 P-plads Max 2 timer 78 Slotsgade Vest 7 P-båse Ingen tidsbegrænsning 78 Slotsgade Øst 5 P-båse Max minutter UDDANNELSESOMRÅDE 24 Skolevænget 104 P-plads Ingen tidsbegrænsning 12 Mølletoften v. Vuggestuen 5 P-plads Max minutter 17 Vestergade v. Den Tyske Bibliotek 36 P-plads Ingen tidsbegrænsning 41 Vestergade v. Nygade 10 Kantsten Max 2 timer 15 Skolevænget Syd 292 P-plads Ingen tidsbegrænsning 19 Vestergade v. seminariet 83 P-plads Ingen tidsbegrænsning NORDLIG DEL AF INDRE BY 84 Wollesgyde/Nørretorv 5 Kantsten Max minutter 20 Wollesgyde/Barkmøllegade 2 Handicap Ingen tidsbegrænsning 21 Wollesgyde/Barkmøllegade 97 P-plads Max 2 timer 29 Klinkbjerg 61 P-plads Ingen tidsbegrænsning 58 Klinkbjerg/Svinget 27 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 70 Nygade 17 P-båse Max minutter 49 Borgmester Finks Gade Kantsten Ingen tidsbegrænsning Nygade-Skolevej 35 P-plads Max 2 timer << Kortet viser Aabenraa bymidtes parkeringsområder med ID-numre og antal 27

28 ID ID 45 2 ID 54 ID ID 103 ID ID 104 ID ID 2 4 ID 33 6 ID ID ID ID 22 ID ID ID 4 54 ID 90 ID ID ID ID 84 ID ID ID ID 21 ID 20 ID ID ID ID ID ID ID 7 60 ID 8 3 ID ID 63 ID 89 ID 88 2 ID ID ID 12 5 ID ID ID ID ID ID 28 ID ID 56 8 ID ID 70 5 ID 74 8 ID ID 35 8 ID 44 1 ID 79 5 ID 42 4 ID ID ID ID 32 8 ID 26 3 ID 75 7 ID 51 ID ID ID 112 ID 9 ID 52 7 ID ID 76 ID ID 71 ID ID 11 ID ID Parkeringsområder Identifikationsnummer Antal parkeringspladser MÅL 1:7.500

29 TRAFIK & PARKERING ID Navn Antal Type Restriktioner ØVRIGE 47 Folkehjem Nord 82 P-plads Ingen tidsbegrænsning 45 Haderslevvej v. Folkehjem 103 P-plads Ingen tidsbegrænsning 54 Haderslevvej v. Bibliotek 2 Kantsten Max 15 minutter 104 Banegården 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 2 Jernbanegade v. Posthus 21 P-plads Max 2 timer 92 Jernbanegade v. Posthus 16 P-plads Max 15 minutter 111 Løvbjerg på taget 106 P-plads Max 2 timer 112 Opnørpladsen 80 P-plads Max 2 timer 43 Skibbroen 7 Kantsten Max 2 timer 11 Møllemærsk Nord 66 P-plads Ingen tidsbegrænsning 68 Mølletoften 5 Kantsten Max minutter 65 Møllemærsk 70 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 91 Hjelmalle v. Aabenraa Svømme- og Idrætscenter 100 P-plads Ingen tidsbegrænsning 100 Forstalle v. kirkegårdem 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 88 Forstalle Øst 2 Kantsten Max 15 minutter 64 Møllegade/Mølletoften 25 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 56 Kirkeplads v. Sct. Nicolai Kirke 8 Kantsten Max minutter 28 Kirkeplads v. Sct. Nicolai Kirke 20 P-plads Max 2 timer 27 Højgade 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 59 Lavgade Syd 29 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 80 Callensgade/Svinget 12 Kantsten Max minutter 48 Barkmøllegade v. Gågaden 1 Handicap Ingen tidsbegrænsning 22 Borgmester Finks gade 19 P-plads Ingen tidsbegrænsning 103 Jernbanegade 8 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 31 Nørreport 4 Kantsten Max 15 minutter 55 Jernbanegade 12 P-båse Ingen tidsbegrænsning << Kortet viser Aabenraa bymidtes parkeringsområder med ID-numre og antal 29

30 Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2013 for Aabenraa midtby. (Udarbejdet af: Rambøll)

31 TRAFIK & PARKERING Bilag 2: Oversigt over årsdøgntrafik Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a erstellt am: :14086 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2018 for Aabenraa midtby. 31 (Udarbejdet af: Rambøll)

32 Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Morgenspidstime, køretøjer VEH_M VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i morgenspidstime 2013 (Udarbejdet af: Rambøll)

33 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Eftermiddagsspidstime, køretøjer VEH_E VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i eftermiddagsspidstime 2013 (Udarbejdet af: Rambøll)

34 Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Eftermiddagsspidstime, køretøjer VEH_E VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i morgenspidstime 2018 (Udarbejdet af: Rambøll)

35 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Morgenspidstime, køretøjer VEH_M VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i eftermiddagsspidstime 2018 (Udarbejdet af: Rambøll)

36 36

37 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :16790 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2013 for området omkring Sygehus Sønderjylland. (Udarbejdet af: Rambøll) 37

38 38

OMKØRSEL SPÆRRING AF NØRREPORT-KRYDS

OMKØRSEL SPÆRRING AF NØRREPORT-KRYDS OMKØRSEL SPÆRRING AF NØRREPORT-KRYDS BEMÆRK! NY OMKØRSELSRUTE Bybus Linje 1 + 3 + Rute 123 FRA DEN TIL OG MED DEN 29.09.2017 06.10.2017 OMKØRSELSRUTE Gasværksvej Kystvej Tøndervej Vestvejen Løgumklostervej

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt Parkeringsregulativ 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement. 3. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

TILLÆG NR. 49 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 49 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE TILLÆG NR. 49 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE TILLÆG NR. 49 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune Kommuneplantillæg nr. 49 er udarbejdet med henblik på

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 1 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Detailhandel Tre modeller for fremtidens detailhandel i Aabenraa Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens

Læs mere

For Aabenraa Kommune Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi

For Aabenraa Kommune Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi Dataindsamling Baggrund for parkeringsstrategi NOTAT 14. april 2016 PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 PARKERINGSUNDERSØGELSE... 4 2.1 PARKERINGSUDBUD... 4 2.2 TIDSRESTRIKTIONER... 6 2.3 AFSTAND

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING

POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato Juli 2011 POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING POSTHUSGRUNDEN TRAFIKAL VURDERING Revision V2 Dato 2011-07-12 Udarbejdet af Christina Mose Kontrolleret af Henrik

Læs mere

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond Parkeringsregulativ / Parkeringsfond 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement 3. Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj

UDKAST. Skanderborg Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Baggrund. Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan. NOTAT 28. august 2017 adp/llj UDKAST Skanderborg Kommune Søtoften, Ovenvande Trafikal vurdering til lokalplan NOTAT 28. august 2017 adp/llj 0 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 Baggrund... 1 2 Parkering... 3 3 Krydset Vestergade/Søtoften...

Læs mere

Aabenraa Sogn. BEGRAVELSE og BISÆTTELSE. En vejledning til pårørende

Aabenraa Sogn. BEGRAVELSE og BISÆTTELSE. En vejledning til pårørende Aabenraa Sogn BEGRAVELSE og BISÆTTELSE En vejledning til pårørende Indledning Som pårørende skal man træffe en række valg i forbindelse med planlægningen af begravelse eller bisættelse. Denne folder er

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA

Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse. 10. februar 2014 SB/PSA Dagligvarebutik på Dragør Stationsplads Trafikanalyse 10. februar 2014 SB/PSA Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 3 3 Nuværende parkering i området... 5 4 Forventninger til fremtidig

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION SLAGELSE KOMMUNE TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A052147 DOKUMENTNR.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet.

Status. Mål. Kolding bymidte er afgrænset af nogle af byens væsentligste gennemfartsveje, som udgør ringgadesystemet. Mål gens barriereeffekt skal nedbrydes og der skal skabes nye forbindelseslinjer og sammenhænge på tværs af bymidten. Parkering i midtbyen skal under- bringe udledningen af CO 2 og primært ske i større

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Velkommen til Stormøde 10. november 2015. Områdefornyelse SYD

Velkommen til Stormøde 10. november 2015. Områdefornyelse SYD Velkommen til Stormøde 10. november 2015 Områdefornyelse SYD Program for aftenen 19.00-19.10 Velkomst v/ Philip Tietje, Formand for Vækst og Udviklingsudvalget 19.10-19.45 Gennemgang af delprojekterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse.

Indholdsfortegnelse. Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest. Hørsholm Kommune. Trafikanalyse. Hørsholm Kommune Udviklingsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest Trafikanalyse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden

Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden Kommuneplan 2009 Udvidelse af bymidteafgrænsningen i Ringe med kolonihavegrunden I forbindelse med revision af kommuneplanen i Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker kommunen at udvide bymidten med et område,

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade

Sammenfattende redegørelse. LEGO P-hus og arkade 17. august 2015 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 INTEGRERING AF MILJØHENSYN 2 3 MILJØRAPPORTENS BETYDNING FOR PLANERNES UDFORMNING 2 4 OFFENTLIGHEDSFASEN BETYDNING FOR PLANERNE UDFORMNING

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Byudvikling Planlægning Sagsbehandling

Byudvikling Planlægning Sagsbehandling Byudvikling Planlægning Sagsbehandling Hvad kommer vi omkring Vi præsenterer os En kort intro til planlægningen 4 udvalgte områder i forandring Jeres input til os... Hvordan kan vi hjælpe Jer? - og hvordan

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus September 2012 Bilag 3. Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. 2012 (tekst til særskilt dokument/pjece) Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune 1. Formål

Læs mere

Trafik og infrastruktur

Trafik og infrastruktur Ballerup Midt - mennesker i centrum Bilag 4 Trafik og infrastruktur Vejnettet Konkurrenceområdet er afgrænset af Motorringvej 4, Sydbuen, Vestbuen og Ballerup Byvej (Frederikssundsvej), som bærer meget

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Aabenraa Midtby PARKERINGSSTRATEGI

Aabenraa Midtby PARKERINGSSTRATEGI Aabenraa Midtby PARKERINGSSTRATEGI September 2016 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 HANDELSCENTER... 5 2.1 MÅLSÆTNINGER... 5 2.2 INDSATSER... 6 2.3 ÆNDRING AF TIDSRESTRIKTIONER... 6 2.4 ÆNDRET PARKERINGSHENVISNING...

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2015 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose.

NOTAT. Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2. Dato 2014-08-18. Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose. NOTAT Projekt Detailhandel Rønne Kunde Lidl Danmark Notat nr. 2 Dato 2014-08-18 Til Fra Kopi til Jette Nielsen og Kristian Pedersen Christina Mose 1. Indledning og baggrund Bornholms Regionkommune undersøger

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens

Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Cafedrøftelserne på borgermødet på Horsens Kunstmuseum den 29. september 2011 om udviklingen i Horsens Debattemaer i 1. runde Byvækst og byomdannelse i Horsens - hvilke bymæssige kvaliteter skal vi satse

Læs mere

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer:

Notat. 1 Indledning. Parkeringsanlæg i Svendborg. Sag: Trafikale konsekvenser. Emne: Klaus Johannesen. Til: Jakob Høj. Fra: Notatnummer: Notat Sag: Emne: Til: Fra: Parkeringsanlæg i Svendborg Trafikale konsekvenser Klaus Johannesen Jakob Høj Notatnummer: 2479171.2 Rev.: B. juni 6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: JaH AR JaH 1 Indledning

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte Frederikssund Kommune Vej, Trafik og Affald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Resume...5 2.0 Historik og Tidligere analyser... 6 3.0

Læs mere

Notat 19. december Norm for cykelparkering. Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler.

Notat 19. december Norm for cykelparkering. Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler. Notat 19. december 2016 Parkeringsnorm Norm for cykelparkering Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler. Parkeringspladser til cykler udføres som udgangspunkt i terræn

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 2 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Investeringspotentialer og tendenser Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

VISION HELHEDSPLAN FOR AABENRAA HAVN & BY

VISION HELHEDSPLAN FOR AABENRAA HAVN & BY HELHEDSLAN FOR AABENRAA HAVN & BY VISION Udarbejdet af Aabenraa Kommune i samarbejde med NIRAS Konsulenterne Besluttet af Aabenraa byråd 26. august 2009 1 INDHOLD 1 INDHOLD 2 2 FORORD 3 3 INDLEDNING 5

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Offentlig høring - bemærkninger til vinderprojekter

Offentlig høring - bemærkninger til vinderprojekter Kultur, Miljø & Erhverv Plan Dato: 14-11-2013 Sagsnr.: 12/33652 Dokumentnr.: 459 Sagsbehandler: Anette Kold Offentlig høring - bemærkninger til vinderprojekter Vinderprojekterne fra Aabenraa - Fremtidens

Læs mere

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer

Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Trafikkaos eller topkarakter ved sports- og kulturarrangementer Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Nyvig as mtm@nyvig.dk Og: Afdelingsleder Martin Fischer Aalborg

Læs mere

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 3 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Byens liv, ophold & flow Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet i slutningen

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere