AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD"

Transkript

1 4 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Trafik og parkering

2 Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet i slutningen af Notatet er ét af i alt 5 forundersøgelser som omhandler: > Aabenraas detailhandelspotentiale og udarbejdelse af tre alternative modeller for detailhandelsstruktur. > Investeringspotentialer og tendenser > Byens liv, ophold og flow > Trafik og parkering > Landskabelige potentialer og udfordringer Forundersøgelserne er blevet udført i februar og marts KOLOFON Parallelkonkurrencen Aabenraa fremtidens købstad er udskrevet af Aabenraa Kommune og Realdania. Parallelkonkurrencen afholdes på baggrund af en forudgående prækvalifikation. Konkurrenceprogrammet er udarbejdet af Aabenraa Kommune og Realdania. Layout og grafik: Foto: Aabenraa Kommune og Nærmere oplysninger:

3 INDHOLD TRAFIKKEN I AABENRAA BYMIDTE. 5 De overordnede veje 5 Havnetrafikken 7 Vejnettet i den indre by 9 KOLLEKTIV TRAFIK 11 Lette trafikanter 13 Forbindelser 13 Cykelstier 13 Fodgængere og tilgængelighed 13 Gyder 13 PARKERING 17 Metode 17 Resultat 17 Parkeringskapacitet 17 Parkeringsnorn 23 Dobbeltudnyttelse 24 BILAG Bilag 1: Oversigt over p-pladser 26 Bilag 2: Oversigt over årsdøgntrafik 3

4 ev ve j Ha de rsl Løgu sterv ej Gasværksvej Kilen Nyhavn Busstation de ns Ga ansse H.P. H Madevej n je Vestve Dronning Magrethes Vej mklo Skibbroen Sydhavn Sønderjyllandskajen Lystbådehavn Dro nnin gm agr eth Kystvejen es V ej Møllemærsk Tøndervej vej rg Flensbo 4 Bystrand

5 TRAFIK & PARKERING Trafikken i Aabenraa Bymidte. Vejnettet i Aabenraa kendetegnes af byens lange historie og placeringen mod fjorden, der giver byen en særlig udfordring i forbindelse med afvikling af særligt den nord-sydgående trafik. Herudover er der desuden en udfordring med afviklingen af den trafik, der har ærinde i forbindelse med erhvervshavnen, og ofte leder en del tung trafik og særtransporter ind til og gennem bymidten. Når man som besøgende ankommer til byen er vejene meget dominerende i bybilledet og medvirker til at give byen et lidt uinteressant udtryk, som bestemt ikke er repræsentativt for det bymiljø og de hemmeligheder, byen gemmer på, når man bevæger sig i den. Byen vender så at sige bagsiden ud mod de vigtigste ankomstområder. DE OVERORDNEDE VEJE Byen har 4 primære indfaldsveje, der leder trafik ind til bymidten. Fra nord Haderslevvej, fra vest Tøndervej og Løgumklostervej (der har forbindelse til motorvejen) og mod syd Flensborgvej. Sammen med Vestvejen og H.P. Hanssens Gade/ Skibbroen/Kystvejen dannes der et ringvejssystem, der fordeler trafikken til bymidtens forskellige funktionen og parkeringspladser. Vestvejen har desuden den funktion, at den leder den del af trafikken fra motorvejen i nordvest, der ikke har et formål i bymidten, uden om den meget trafikerede H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) for de overordnede veje hhv og 2018 fremgår af diagrammerne på side 7. ÅDT for alle veje indenfor konkurrenceområdet fremgår af bilag 2. << Luftfoto af Aabenraa H.P. Hanssensgade 5

6 RØDEKRO / SYGEHUS / MOTORVEJ HADERSLEV TØNDER 6 SØNDERBORG / FLENSBORG / MOTORVEJ Vejklasse 1 Opgraderes til Vejklasse 1 Vejklasse 2 Vejklasse 3 Vejklasse 4 Privat fællesvej Privat vej Fremtidige veje MÅL 1:10.000

7 TRAFIK & PARKERING ÅDT 2013 (Årsdøgnstrafik) på de primære veje i Aabenraa. For ÅDT 2013 for samtlige veje hevises til bilag 2. ÅDT 2018 (Årsdøgnstrafik) på de primære veje i Aabenraa. For ÅDT 2018 for samtlige veje hevises til bilag 2. H.P. HANSSENSGADE/SKIBBROEN/KYSTVEJEN H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen er den mest dominerende vej i bymidten med en høj ÅDT og meget gennemkørende trafik, bl.a. en del tung trafik og særtransporter til havnen. Vejen er - både på grund af dens brede profil, høje trafikbelastning og andel af tungtrafik - en betragtelig barriere for kontakten mellem bymidten og havnen, og der er et ønske om at få nedbragt denne barrierevirkning. Foruden at afskære byen fra fjorden medvirker H.P Hanssens Gade til at adskille eksempelvis lystbådehavnen fra centrum. Der er således et ønske om at føre lystbådehavnen tættere på centrum, blandt andet for de turister og besøgende, der ankommer fra vandsiden og som i dag kan have svært ved at finde ind til bymidten og den historiske by. Den høje trafikbelastning på H.P. Hanssens Gade medvirker desuden til, at der i morgensituationen kan opleves kø på Haderslevvej, da trafikken herfra og Løgumklostervej primært skal mod syd ad H.P. Hanssens Gade. HAVNETRAFIKKEN Krydset mellem Haderslevvej/Løgumklostervej og H.P. Hanssens Gade er en udfordring i forhold til bl.a. afviklingen af trafikken til havnen - ikke mindst for særtransporter, der har særlige manøvrebehov. << Vejklassificering indenfor konkurrenceområdet. Det er i dag ikke muligt at afvikle særtransporterne til havnen via krydset, hvorfor disse idag føres gennem byen som vist på diagrammet på side 8 via bl.a. Dronning Magrethes Vej og Møllemærsk. For at undgå at skulle lede den tunge trafik gennem bymidten og samtidig medvirke til at reducere trafikken på H.P. Hanssens Gade, er der et politisk vedtaget ønske om at få trafik flyttet direkte fra krydset mellem H.P. Hanssens Gade, Løgumklostervej og Haderslevvej direkte over i Kilen som principielt vist på kortet på side 6. Ved Kilen fortsættes trafikken via Gasværksvej, der opgraderes til gennemfartsvej. På diagrammet på side 9 er vist hvordan trafikken til erhvervshavnen kan afvikles i et større perspektiv med forbindelse mod det øvrige Danmark og Skandinavien mod nord og Tyskland og Europa mod syd. Det er politisk vedtaget, at der ønskes mulighed for adgang både fra nord og syd, men det er mest hensigtsmæssigt, med kun én adgang fra syd. Adgang fra nord vil kræve ændringer i krydset ved Haderslevvej/Løgumklostervej. Adgang fra syd vil ligeledes kræve opgradering af krydset Møllemærsk/ Skibbroen/Kystvejen. 7

8 Løgumklostervej Kilen Gasværksvej I.A.T. risikozone=205m H.P. Hanssens Gade HAAHR risikozone=70-100m Møllemærsk km/t zone + truckkørsel Fremtidig vejføring for havnetrafik Fremtidig reduceret mængde af tung trafik Risikozone Afgrænsning af konkurrenceområde 8

9 TRAFIK & PARKERING MOD KOLDING/AARHUS HADERSLEV Løgumklostervej RØDEKRO Løgumklostervej H.P. Hanssens Gade 50km/t E45 AABENRAA Tøndervej HAVN Møllemærsk km/t 60km/t Sønderborgvej SØNDERBORG GRÆNSEN Afvikling af særtransporter i fremtiden (Stiplet linje er særtransporternes nordlige rute i dag) Hastigheder innden for konkurrenceområdet VEJNETTET I DEN INDRE BY I den indre by er de øvrige veje generelt meget smalle med mange ensretninger og brosten. Hastigheden er generelt lav, og der er meget lidt trafik som ikke har erinde i området. Som ikke lokalkendt kan det desuden være svært, at orientere sig i de små gader - herunder at finde parkeringspladserne øst for gågaden. I 2011 undersøgte man muligheden for spærring af Vestergade mod Stortorv. Formålet var at forbedre forholdene for bl.a. cyklister og at gøre Storetorv bilfri. Projektet strandede imidlertidig på grund af protester fra der erhvervsdrivene på Søndergade, der mente at en spærring af vejen ville gøre det problematisk for kunder at komme til forretningerne. << Diagrammet viser hvordan den tunge trafik og særtransporterne kan afvikles, så H.P. Hanssens Gade friholdes for den tunge trafik til havnen. 9

10 Løjt Storegade 6 Bodumvej 721 Vestergade Ribevej RØDEKRO RØDEKRO STATION Hærvejen Jyllandsgade Østergade 2 Ringvej Egevej Erik Jessens Vej HØJE KOLSTRUP Stolligvej Kresten Philipsens Vej Gammel Ribevej SYGEHUSET Løgumklostervej 720 Camma Larsen-Ledets Vej 1 2 Søstvej Hje Hørgård Damms Teglgård Langrode Forstalle lmalle 6 Jernbanegade H.P. Hanssens Gade Haderslevvej BUSSTATIONEN Møllemærsk 3 Gamle Kongevej Kilen Lindsnakkevej AABENRAA Vestvejen OVERSIGTSKORT Aabenraa bybusser pr.. juni 2013 Linje 1 Linje 2 Linje 3 Linje 4 Linje 5 Linje 6 Linje 4 (aften og weekend - istedet for til rådhuset) Zonegrænse 728 På de strækninger køres der med halv frekvens 5 Tøndervej 6 Kallemosen Posekærvej Rugkobbel Stegholt Kystvej STYRT-OM 4 RÅDHUSET 10

11 TRAFIK & PARKERING KOLLEKTIV TRAFIK De unge beskriver på workshop III (14. marts 2013), at der mangler opholdsplads på busstationen. Der er i dag kun et lille lokale, hvor der ikke er plads nok, og de vil gerne have mulighed for at kunne lave andet end bare at vente. Det er oplagt at bruge aktivitetspladsen, men her kan de ikke se busserne. Det nuværende bybussystem i Aabenraa består af 6 bybuslinjer samt en række regionale og to tilkaldebusser og to X-busser til hhv. Vejle og Esbjerg. bymidten og ikke mindst uddannelsesinstitutionerne i den vestlige del af bymidten er således ikke umiddelbare. I forbindelse med opførelsen af det nye sygehus er der desuden planer om en shuttlebus mellem stationen i Rødekro, sygehuset og busstationen i centrum. Grundlæggende er der halvtimesdrift på alle bybuslinjer i dagtimerne på hverdage og lørdage. Aften og weekend køres der med hovedsageligt timedrift på enkelte linjer eller retninger. Det betyder, at enkelte områder i aften og weekend ikke har nogen betjening eller kun betjenes i én retning. Busstationen på Gasværksvej er det centraleomstigningspunkt mellem både by- og regionalbusser. Stationen er placeret væk fra bymidten på østsiden af H.P Hanssens Gade, og forbindelserne til både Busstationen på Gasværksvej << Sydtrafiks bybusruter i Aabenraa (Gælder fra. juni 2013) 11

12 GRØNNE REKREATIVE FORBINDELSER KNAPSTIEN NØRREPORT NØRRETORV INDGANG TIL KIRKEPLADSEN RÅDHUSET STORETORV SØNDERTORV REKREATION/SUNDHED SPORT KULTUR OMDANNELSE FJORD 12 Vigtige krydsninger Vigtige bymæssige forbindelser Handelsstrøget Rekreative forbindelser MÅL 1:10.000

13 TRAFIK & PARKERING Lette trafikanter Der arbejdes meget med trafiksikkerhed i Aabenraa Kommune, særligt med henblik på at sikre og forbedre forholdene for de lette trafikanter. LØGUMKLOSTERVEJ LANGRODE HADERSLEVVEJ FORBINDELSER Bymidten er kendetegnet ved, at der er godt styr på de overordnede forbindelser, der omkranser bymidten, men samtidig mangler de tværgående forbindelser, der er meget vigtige for særligt de lette trafikanter. Det er med andre ord vigtigt med tydelige sammenhænge. Særligt de tværgående øst-vest forbindelser der skaber forbindelse mellem eksempelvis byens uddannelsesinstitutioner over gågaden til busstationen og havnen er utydelige. Som gæst til byen kan det desuden være svært at orientere sig og finde ind til byens forskellige funktioner. Det gælder både for de besøgende der kommer via bil på H.P. Hanssens Gade, og dem der kommer ad vandvejen til lystbådehavn og som ønsker at besøge bymidten. CYKELSTIER Der er i dag cykelstier langs de overordnede klasse 1 veje samt enkelte skoleveje omkring bymidten. Men i den indre del af byen inden for ringvejen (Løgumklostervej, Vestvejen, Tøndervej og H.P. Hanssens Gade/Skibbroen/Kystvejen) er der vanskelige forhold for cyklister. Det skyldes dels, at der er en del ensretninger der medfører lange omveje, og dels er der brostensbelægning på mange af de gamle gader, som gør forholdene for cyklisterne vanskelige. Der er et ønske om at forbedre forholdene for cyklister i midtbyen, og der er på sidestående kort indtegnet ønsker til hvor cykeltrafikken kunne forbedres, uden at der er taget præcist stilling til hvordan dette skal ske. Forholdene for cyklisterne kan desuden forbedres i forhold til sammenhængen til eksempelvis sygehuset som er en af byens store arbejdspladser og i forhold til sammenhængen mellem bymidten - herunder byens uddannelsesinstitutioner - og Rødekro, ved at benytte det gamle banetracé. Banetracéets styrke i forhold til cyklisterne er, at det << Kort over vigtige forbindelser og kry VESTVEJEN FORSTALLE SIGNATUR Ekst. cykelforbindelser Ønskede cykelforbindelser Cykelstier i og omkring konkurrenceområdet. DRONNING MARGRETHES VEJ TØNDERVEJ H P HANSSENS GADE ligger i slugten der kommer ind fra vest, og således medvirker til at ophæve nogle at de ret krævende terrænforhold som byens cyklister i dag bydes. FODGÆNGERE OG TILGÆNGELIGHED Der er et meget finmasket system af gangforbindelser og fortove for fodgængere i byen, men der rettes i forbindelse med borgerinddragelsen fokus mod at prioritere tilgængeligheden i bymidten for bl.a. handicappede og gangbesværende. GYDER De mange gyder i Aabenraa har en fremtrædende rolle i bymidten og medvirker til at give byen en særlig karakter og identitet, samtidig med at de sikrer, at der altid er relativ kort afstand til de bagvedliggende funktioner og parkeringspladser. Særligt de mange gyder omkring gågaden sikrer fine forbindelser mellem byens butikker og de bagvedliggende parkeringspladser. Mange af gyderne er meget fint bearbejdede med fine belægninger og detaljer, mens andre fremstår slidte og uindbydende. KYSTVEJ SKIBBROEN 13

14 14 Åben Port Smal Lukket

15 TRAFIK & PARKERING Gyder Gågaden i Aabenraa er præget af et stort antal gyder af forskellig karakter, som forbinder handelsstrøget med de bagvedliggende parkeringsarealer. FORSKELLIGHEDER Gyderne grupperer sig i fire forskellige kategorier: åben, port, smal og lukket. De åbne gyder har en relativt åben karakter, med godt lysindfald og god visuel kontakt mellem gågaden og de bagvedliggende områder. Mens gyder med port markerer en fin overgang mellem gågaden og de bagvedliggende arealer, kan parkeringsarealerne dog her være svære at se fra gågaden. De smalle gyder findes primært på gågadens vestlige side. Her er ikke meget lys og der kan opstå meget tunnelvind på nogle dage. De smalle gyder kan være svære at se fra gågaden, men er dog et unikt træk ved Aabenraa og forekommer derfor meget autentiske. De lukkede gyder har forskellig karakter, men fælles for dem er at der ikke idag er passage fra gågaden til parkeringsområderne gennem dem. Nogle er lukket med låge, mens andre ender blindt i større eller mindre gårdmiljøer. Nogle af disse gyder kan dog rumme et potentiale ift. fremtidige forbindelser. Generelt virker gyderne mod nord mindre benyttede og mere beskidte. KVALITETER OG UDFORDRINGER Gyderne i Aabenraa tilføjer uden tvivl gågaden og de nærliggende områder en kvalitet i form af en unik rumlig oplevelse og trafikale muligheder for let trafik. Men der er også store udfordringer forbundet med et så finmasket net af gyder. F.eks. er det uhensigtsmæssigt for et handelsstrøg, at der gives slip på folk inden de bliver ledt forbi for mange butikker. Eksempel på åben gyde Eksempel på smal gyde Eksempel på lukket gyde << Kortet viser Aabenraa gågades struktur af gyder og deres forskellige karakterer Eksempel på gyde med port 15

16 MUSIK- & TEATERHUS NORDLIG DEL AF INDRE BY PRIMÆR P-ZONE UDDANNELSESOMRÅDE SYDLIG DEL AF INDRE BY 16 Parkering P-zoner Til- og frakørsel Koblinger til byen MÅL 1:10.000

17 TRAFIK & PARKERING Parkering Målet med parkeringsanalysen er at opnå viden omkring parkeringsforholdene indenfor konkurrenceområdet i Aabenraa. Analysen skal således danne grundlag for en samlet vurdering af parkeringssituationen som grundlag for planlægning af parkering i forbindelse med afholdelse af parallelkonkurrence i METODE Analysen af parkeringskapaciteten er udført ved besigtigelse af parkeringspladserne inden for konkurrenceområdet, mens analysen af belægningsgrader er udført via en optælling af antal parkerede biler over henholdsvis en hverdag og en lørdag. Parkeringskapacitet Parkeringspladserne er lokaliseret og besigtiget og kapaciteten på hvert enkelt parkeringsareal og evt. tidsbegrænsning er registreret. Ydermere er det vurderet, hvorvidt de enkelte parkeringsarealer er tilgængelige for offentligheden, og dermed relevante i analysen. Belægningsgrad For at få et overblik over belægningsgraden på de enkelte pladser er der udført tællinger af parkerede biler på en hverdag og på en lørdag. Hverdagssituationen blev vurderet torsdag d. 21. februar 2013 om morgenen og igen mellem kl. 14 og 18, og lørdagssituationen blev vurderet d. 23. februar 2013 fra kl. 9 til kl. 15. Antallet af parkerede biler blev opgjort indenfor de angivne tidsintervaller. Analysen er udført på dage uden for højsæson. Vejret var begge dage koldt med temperaturer omkring frysepunktet og det sneede en lille smule lørdag. Det vurderes, at vejret ikke har påvirket antallet af besøgende indenfor konkurrenceområdet væsentligt, og at analysens resultater er repræsentative for en normalsituation. Parkeringsanalysen giver således også et dækkende billede af parkeringsforholdene inden for konkurrenceområdet. RESULTAT Analysens resultater er præsenteret i det følgende. Det er vurderet, hvilke parkeringspladser, der skulle indgå i analysen. De valgte pladser er efterfølgende opdelt i geografiske kategorier. Opdelingen er << Kortet viser oversigt over parkeringsområder og til- og frakørsler til p-områderne i Aabenraa foretaget med udgangspunkt i en vurdering af, at parkeringsarealerne dækker behovene i de områder, som de knytter sig til, samt hvordan de betjenes. Som udgangspunkt anvendes flg. overordnede områder: > Primær p-zone > Sydlig del af indre by > Musik- og teaterhuset > Uddannelsesområdet > Nordlig del af indre by > Øvrige Kategorien øvrige indeholder de parkeringpladser der vurderes at fungere autonomt uden tydelig sammenhæng til de overordnede parkeringsområder. Belægningen på parkeringspladserne inden for øvrige-kategierien er optalt, men der er ikke regnet og vist belægningsprocenter i dette notat. PARKERINGSKAPACITET Kapaciteten på de enkelte parkeringspladser fremgår af tabellen i bilag A og opsummeret inden for de overordnede parkeringsområder i nedenstående tabel. Parkeringskapaciteten er opgjort inden for de overordnede parkeringsområder, og belægningerne fremgår af nedenstående grafer. Den primære parkeringszone Den primære parkeringszone udgøres af parkeringspladserne omkring Madevej der primært anvendes i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de OMRÅDE Musik- og teaterhus Antal arealer 4 Antal pladser 203 Primær p-zone Sydlig del af indre by Uddannelsesområde 6 5 Nordlig del af indre by Øvrige I alt Parkeringszoner i konkurrenceområdet >>

18 18 MÅL 1: Offentlig parkering Privat parkering Handicap parkering Antal parkeringspladser

19 TRAFIK & PARKERING enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Den primære parkeringszone rummer i alt 803 parkeringspladser. Heraf er 528 pladser omfattet af tidsbegrænsning. Parkeringskapaciteten på de centrale parkeringspladser omkring Madevej har både på den talte hverdag og lørdag en relativ høj belægningsgrad, med belægninger på op til 86% først på eftermiddagen på hverdagen og 72% omkring middag om PRIMÆR P-ZONE ID Antal Type Begrænsning 4 17 P-plads Max 2 timer P-plads Max 2 timer 5 47 P-plads Max 2 timer P-kælder Max 2 timer 8 54 P-plads Max 2 timer Handicap P-båse Max 2 timer P-plads Max 2 timer 39 2 Handicap P-plads Max 2 timer Kantsten Max minutter P-hus P-hus Max 2 timer P-plads P-plads - I alt % 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for den primære parkeringszone. lørdagen. Differentieres der på de enkelte pladser i forhold til restriktioner øges belægningsgraden samlet set ca. 90 % på pladserne med tidsbegrænsning (ligger normalt tættest på butikkerne), og belægningen er højere lørdag end om på hverdagen. I forbindelse med særlige aktiviteter eller events i bymidten kan det forventes, at belægningen er højere end på de to tælledage, som var almindelige handelsdage. Sydlig del af indre by Parkeringszonen i den sydlige del af indre by udgøres af parkeringspladserne mellem Rådhusgade og Skibbroen der primært anvendes i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Parkeringszonen rummer i alt 258 parkeringspladser hvoraf de 44 er uden tidsbegrænsning. Især torsdag eftermiddag er der en høj belægning på pladserne med en belægning på næsten 80%, mens der lørdag er en belægningsgrad på maks. 60%. Den høje belægning i hverdage kan skyldes en øget tilstrømning af folk til handelsmulighederne SYDLIG DEL AF INDRE BY ID Antal Type Begrænsning 74 5 Kantsten P-plads P-plads Max 2 timer 44 8 Kantsten Max minutter 42 8 P-båse Max minutter 79 1 Handicap P-båse Max minutter P-plads Max 2 timer 52 8 Kantsten Max minutter 75 3 P-båse Max minutter 81 9 P-båse Max minutter 51 7 P-båse Max minutter P-plads Kantsten P-plads Max 2 timer 78 7 P-båse P-båse Max minutter P-plads Max 2 timer I alt 258 << Parkeringstyper og antal. 19

20 100% 90% 80% 70% 60% Torsdag Lørdag højere belægning om torsdagen, at den formodenligt bruges i forbindelse med arbejdsstedsparkering. Tællingen viser også, at der torsdag er en del parkering i morgentimerne som formodentlig stammer fra boligparkering i tilknytning til de omkringliggende boliger. 50% 40% % 20% 10% 0% Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring den sydlige del af indre by. Tællingen giver ikke et billede af belægningsgraden i forbindelse med aktiviteter i Sønderjyllandshallen, som må formodes primært at foregå uden for den talte periode. Belægningsgraderne kan således ikke tages som udtryk for en overkapacitet på parkeringspladserne. Det må ligeledes formodes, at pladserne er fuldt udnyttede i forbidenelse med arrangementer i hallen, og at parkeringspladserne i den nordøstlige del af byen ligeledes indgår ifbm. dækningen af parkeringsbehovet. i midtbyen efter arbejdstid i kombination med at en del af pladserne sansynligvis benyttes i forbindelse med arbejdsstedsparkering. Musik- og teaterhus Parkeringszonen omkring musik- og teaterhuset udgøres af parkeringspladserne omkring Sønderjyllandshallen. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% Torsdag Lørdag MUSIK- OG TEATERHUSET ID Antal Type Begrænsning P-plads Handicap P-plads - 89 P-plads - I alt 203 Parkeringszonen omkring musik- og teaterhuset rummer i alt 203 parkeringspladser hvoraf ingen har tidsbegrænsning. Parkeringstællingen viser, at der er en betydelig forskel mellem lørdag og torsdag. Den meget lave belægning indikerer, at pladserne ikke bruges i forbindelse men byens handelsliv, og den noget 20 0% Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring musikog teaterhuset. Nordlig del af indre by Parkeringszonen omkring den nordlige del af indre by udgøres af parkeringspladserne med indkørsel fra Klinkbjerg, parkeringspladserne mellem Barkmøllegade og Wollesgyde og gadeparkering langs Nygade og Wollesgyde. Parkeringspladserne i området anvendes primært i forbindelse med bymidtens handelsliv. Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel.

21 TRAFIK & PARKERING 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% 0% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring den nordlige del af indre by. Parkeringszonen rummer i alt 274 parkeringspladser hvoraf 120 er uden tidsbegrænsning. Samlet kan det konstateres, at der begge dage er ledig parkeringskapacitet. På intet tidspunkt på de to tælledage er der en belægningsgrad på mere end 50 % på parkeringspladserne. Om lørdagen indtræffer den maksimale udnyttelse omkring kl , hvor belægningsgraden er ca. 43 % og om torsdagen kl. ca. 14. Uddannelsesområdet Parkeringszonen i uddannelsesområdet udgøres af parkeringspladserne nord for IBC, nord for Vestergade ved Dronning Margrethes Vej, syd for IBC og vest for University College. Parkeringspladserne bruges primært i forbindelse med uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladser i midtbyen, NORDLIG DEL AF INDRE BY ID Antal Type Begrænsning 84 5 Kantsten Max minutter 20 2 Handicap P-plads Max 2 timer P-plads Kantsten - 35 P-plads Max 2 timer P-båse Max minutter 49 Kantsten - Parkeringskapaciteten og tidsbegrænsninger på de enkelte parkeringspladser fremgår af nedenstående tabel. Uddannelseszonen rummer i alt 5 parkeringspladser hvoraf hovedparten er uden tidsbegrænsning. Parkeringstællingen viser, at der er en betydelig forskel mellem lørdag og torsdag. Den relativt lave belægning viser, at pladserne ikke bruges i weekenden, og den noget højere belægning om torsdagen, at de bruges i forbindelse med parkering for studerende, undervisere og arbejde i bymidten. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20% 10% Torsdag Lørdag Belægningsgrader inden for parkeringszonen omkring uddannelsesområdet. UDDANNELSESOMRÅDET ID Antal Type Begrænsning P-plads P-plads Max minutter P-plads Kantsten Max 2 timer P-plads P-plads - I alt 5 I alt

22 * 22 Parkering max. 15 min Parkering max. min Parkering max. 2 timer Ubegrænset parkering * Parkeringshusets øverste dæk er 2-timers parkering. MÅL 1:10.000

23 TRAFIK & PARKERING PARKERINGSNORM BOLIGER BYMIDTEN Enfamilie boliger: 2 p-plads pr. bolig Ældreboliger, kollegier, ungdomsboliger, 1 p-plads pr. 3 boligenheder o. lign.: + 1 p-plads pr. 2 ansatte Alm. boliger: 1 p-plads pr. bolig SERVICE Restauranter, teatre, biografer o.lign lokaler Diskotek, konferencecentre, forsamlingslokaler o.lign. lokaler uden faste siddepladser: Hoteller: Sports- og idrætsanlæg: Skoler, undervisning, institutioner: ERHVERVS I ØVRIGT Fabrik, værksted: Kontor, administration: Lager: Udvalgsvarebutik: Dagligvarebutik: 1 p-plads 5 siddepladser 1 p-plads 10 m 2 etageareal 1 P-plads pr. værelse 1 P-plads pr. 5 tilskuerpladser eller vurdering f.eks. i forhold til aktive udøvere 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal, eller vurdering i forhold til: - ansatte - forældre - elever 1 p-plads pr. 65 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 65 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 100 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 50 m 2 etageareal 1 p-plads pr. 25 m 2 etageareal Tællingen viser også, at der torsdag er en del parkering i morgentimerne som formodentlig er et resultat af forholdsvist afgrænsede indmøde-tidsrum på skolerne. Derfra er parkeringstallet dalende i takt med afvikling af undervisning. PARKERINGSNORM Nyt byggeri skal efterleve den politisk vedtagne parkeringsnorm, som anviser hvor mange parkeringspladser der skal etableres i forbindelse med opførelse af nye funktioner inden for konkurrenceområdet. Parkeringsnormen i Aabenraa kan differentieres i forhold til, hvor en given ny bebyggelse skal etableres. Baggrunden for denne differentiering er, at pladsen i den centrale midtby er begrænset, der er gode muligheder for at benytte kollektiv transport og cykel. Den gældende parkeringsnorm fastholdes for alle andre områder end det centrale Aabenraa. Afgrænsning af område for særlig parkeringsnorm anbefales fastsat til konkurrenceområdet. << Kortet viser oversigt over parkeringspladser og deres tidsbegrænsninger Parkeringsnormerne foreslås endvidere suppleret af beregningsprincipper, som tager hensyn til mulighederne for at dobbeltudnytte parkering. Parkeringskravet kan evt. suppleres med en øvre grænse for antallet af parkeringspladser. I Aabenraa Kommunes parkeringsregulativ er der allerede lagt op til at man kan reducere til det halve, når en ejendoms anvendelse overvejende udøves på tidspunkter, hvor offentlige parkeringspladser kun anvendes i begrænset omfang, og hvor der fra den pågældende ejendom ikke er mere end ca. 100 m til et større antal offentlige parkeringspladser. (Dette kan f.eks. gælde restauranter, teatre, biografer og forsamlingsbygninger.) DOBBELTUDNYTTELSE Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af nyanlagt parkering kan der ved større samlet planlagt byggeri eller byomdannelse ske reduktion i det samlede parkeringskrav efter en beregning af mulig dobbeltudnyttelse. Den bagvedliggende tankegang er, at forskellige funktioner efterspørger parkering på forskellige tidspunkter af døgnet, og at disse derfor i et vist omfang kan dele de samme parkeringspladser. Grundlaget 23

24 DOBBELTUDNYTTELSE Hverdage Lørdag Søndag Dagtimer Middag Aften Middag Aften Middag Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70% Detailhandel % 70% 20% 100% 0% 0% Kontor 100% 100% 5% 5% 0% 0% Erhverv 100% 100% 5% 5% 0% 0% Kultur 10% 40% 100% 60% 90% 25% Sundhed 100% 100% % 15% 5% 5% Sygehus 85% 100% 40% 25% 40% 40% Dagundervisning 100% 100% 0% 0% 0% 0% Aftenundervisning 0% 0% 100% 0% 0% 0% Bilbliotek % 70% 100% 75% 0% 0% Museer 20% 45% 0% 100% 0% 90% Restaurant % 40% 90% 70% 100% 40% Café % 40% 90% 75% 100% 45% Teater/biograf 15% % 90% 60% 100% 60% Idrætsanlæg % 50% 100% 100% 90% 85% for beregning af dobbeltudnyttelse tager udgangspunkt i hollandske erfaringstal. Beregnet dobbeltudnyttelse finder anvendelse ved byggeri eller byomdannelse, som resulterer i et samlet normeret parkeringskrav på mere end 100 p-pladser for et samlet p-anlæg. Baggrunden for at princippet kun finder anvendelse ved større samlede p-udlæg er, at det herved er muligt at minimere risikoen for, at der forekommer problemer med overbelægning. Parkeringen skal anlægges og reguleres således, at den er fælles tilgængelig for alle de funktioner, som indgår i beregningen af dobbeltudnyttelse. Kravet til antallet af parkeringspladser kan reduceres til det halve, når en ejendoms anvendelse overvejende udføres på tidspunkter, hvor offentlige parkeringspladser kun anvendes i begrænset omfang, og hvor der fra den pågældende ejendom ikke er mere end ca meter til et større antal offentlige parkeringspladser. Dette kan eksempelvis gælde restauranter, teatre, biografer og forsamlingsbygninger. Alternativt kan den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til ovenstående tabel og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte p-plads antal. 24

25 TRAFIK & PARKERING BILAG 25

26 ID ID 45 2 ID 54 ID ID 103 ID ID 104 ID ID 2 4 ID 33 6 ID ID ID ID 22 ID ID ID 4 54 ID 90 ID ID ID ID 84 ID ID ID ID 21 ID 20 ID ID ID ID ID ID ID 7 60 ID 8 3 ID ID 63 ID 89 ID 88 2 ID ID ID 12 5 ID ID ID ID ID ID 28 ID ID 56 8 ID ID 70 5 ID 74 8 ID ID 35 8 ID 44 1 ID 79 5 ID 42 4 ID ID ID ID 32 8 ID 26 3 ID 75 7 ID 51 ID ID ID 112 ID 9 ID 52 7 ID ID 76 ID ID 71 ID ID 11 ID ID Parkeringsområder Identifikationsnummer Antal parkeringspladser MÅL 1:7.500

27 TRAFIK & PARKERING Bilag 1: Oversigt over p-pladser ID Navn Antal Type Restriktioner MUSIK- & TEATERHUS P-plads Ingen tidsbegrænsning 33 Reberbanen, Sønderjyllandshallen 6 Handicap Ingen tidsbegrænsning 34 Reberbanen, Sønderjyllandshallen 114 P-plads Ingen tidsbegrænsning 89 Gasværkvej Vest P-plads Ingen tidsbegrænsning PRIMÆR P-ZONE 4 Madevej v. Nørreport 17 P-plads Max 2 timer 90 Madevej på taget af privat ejendom 54 P-plads Max 2 timer 5 Madevej v. Hotel Europa 47 P-plads Max 2 timer 7 Madevej, Føtex-kælder 129 P-kælder Max 2 timer 8 Madevej overfor Føtex 54 P-plads Max 2 timer 106 Madevej overfor Føtex 3 Handicap Ingen tidsbegrænsning 77 Skrænten v. Føtex Vest 9 P-båse Max 2 timer 40 Skrænten på Føtex-tag 57 P-plads Max 2 timer 39 Srænten på Føtex-tag 2 Handicap Ingen tidsbegrænsning 109 Skrænten syd for Føtex 36 P-plads Max 2 timer 63 Madevej 25 Kantsten Max minutter 38 Madevej/Skrænten 200 P-hus Ingen tidsbegrænsning 101 Madevej/Skrænten 96 P-hus Max 2 timer 105 Taxiholdeplads v. markedspladsen, madevej 8 P-plads Ingen tidsbegrænsning 9 Madevej v. markedspladsen 66 P-plads Ingen tidsbegrænsning SYDLIG DEL AF INDRE BY 74 Rådhusgang 5 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 73 Rådhusgang, 8 P-plads Ingen tidsbegrænsning 35 Sct. Nicolai Gade 34 P-plads Max 2 timer 44 Vestergade 8 Kantsten Max minutter 42 Vestergade v. Storetorv 8 P-båse Max minutter 79 Storetorv 4 v. Gågaden 1 Handicap Ingen tidsbegrænsning 32 Rådhusgade 24 P-båse Max minutter 26 Humlehaven 43 P-plads Max 2 timer 52 Gildegade Øst 8 Kantsten Max minutter 75 Skibbrogade Vest 3 P-båse Max minutter 76 Skibbrogade v. Michael Jebsens Plads 17 P-plads Ingen tidsbegrænsning 71 Nyvej 13 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 51 Fiskergade 7 P-båse Max minutter 81 Søndergade/Søndertorv 9 P-båse Max minutter 14 Nyvej 13 P-plads Max 2 timer 13 Nybropassage 45 P-plads Max 2 timer 78 Slotsgade Vest 7 P-båse Ingen tidsbegrænsning 78 Slotsgade Øst 5 P-båse Max minutter UDDANNELSESOMRÅDE 24 Skolevænget 104 P-plads Ingen tidsbegrænsning 12 Mølletoften v. Vuggestuen 5 P-plads Max minutter 17 Vestergade v. Den Tyske Bibliotek 36 P-plads Ingen tidsbegrænsning 41 Vestergade v. Nygade 10 Kantsten Max 2 timer 15 Skolevænget Syd 292 P-plads Ingen tidsbegrænsning 19 Vestergade v. seminariet 83 P-plads Ingen tidsbegrænsning NORDLIG DEL AF INDRE BY 84 Wollesgyde/Nørretorv 5 Kantsten Max minutter 20 Wollesgyde/Barkmøllegade 2 Handicap Ingen tidsbegrænsning 21 Wollesgyde/Barkmøllegade 97 P-plads Max 2 timer 29 Klinkbjerg 61 P-plads Ingen tidsbegrænsning 58 Klinkbjerg/Svinget 27 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 70 Nygade 17 P-båse Max minutter 49 Borgmester Finks Gade Kantsten Ingen tidsbegrænsning Nygade-Skolevej 35 P-plads Max 2 timer << Kortet viser Aabenraa bymidtes parkeringsområder med ID-numre og antal 27

28 ID ID 45 2 ID 54 ID ID 103 ID ID 104 ID ID 2 4 ID 33 6 ID ID ID ID 22 ID ID ID 4 54 ID 90 ID ID ID ID 84 ID ID ID ID 21 ID 20 ID ID ID ID ID ID ID 7 60 ID 8 3 ID ID 63 ID 89 ID 88 2 ID ID ID 12 5 ID ID ID ID ID ID 28 ID ID 56 8 ID ID 70 5 ID 74 8 ID ID 35 8 ID 44 1 ID 79 5 ID 42 4 ID ID ID ID 32 8 ID 26 3 ID 75 7 ID 51 ID ID ID 112 ID 9 ID 52 7 ID ID 76 ID ID 71 ID ID 11 ID ID Parkeringsområder Identifikationsnummer Antal parkeringspladser MÅL 1:7.500

29 TRAFIK & PARKERING ID Navn Antal Type Restriktioner ØVRIGE 47 Folkehjem Nord 82 P-plads Ingen tidsbegrænsning 45 Haderslevvej v. Folkehjem 103 P-plads Ingen tidsbegrænsning 54 Haderslevvej v. Bibliotek 2 Kantsten Max 15 minutter 104 Banegården 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 2 Jernbanegade v. Posthus 21 P-plads Max 2 timer 92 Jernbanegade v. Posthus 16 P-plads Max 15 minutter 111 Løvbjerg på taget 106 P-plads Max 2 timer 112 Opnørpladsen 80 P-plads Max 2 timer 43 Skibbroen 7 Kantsten Max 2 timer 11 Møllemærsk Nord 66 P-plads Ingen tidsbegrænsning 68 Mølletoften 5 Kantsten Max minutter 65 Møllemærsk 70 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 91 Hjelmalle v. Aabenraa Svømme- og Idrætscenter 100 P-plads Ingen tidsbegrænsning 100 Forstalle v. kirkegårdem 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 88 Forstalle Øst 2 Kantsten Max 15 minutter 64 Møllegade/Mølletoften 25 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 56 Kirkeplads v. Sct. Nicolai Kirke 8 Kantsten Max minutter 28 Kirkeplads v. Sct. Nicolai Kirke 20 P-plads Max 2 timer 27 Højgade 15 P-plads Ingen tidsbegrænsning 59 Lavgade Syd 29 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 80 Callensgade/Svinget 12 Kantsten Max minutter 48 Barkmøllegade v. Gågaden 1 Handicap Ingen tidsbegrænsning 22 Borgmester Finks gade 19 P-plads Ingen tidsbegrænsning 103 Jernbanegade 8 Kantsten Ingen tidsbegrænsning 31 Nørreport 4 Kantsten Max 15 minutter 55 Jernbanegade 12 P-båse Ingen tidsbegrænsning << Kortet viser Aabenraa bymidtes parkeringsområder med ID-numre og antal 29

30 Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2013 for Aabenraa midtby. (Udarbejdet af: Rambøll)

31 TRAFIK & PARKERING Bilag 2: Oversigt over årsdøgntrafik Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a erstellt am: :14086 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2018 for Aabenraa midtby. 31 (Udarbejdet af: Rambøll)

32 Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Morgenspidstime, køretøjer VEH_M VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i morgenspidstime 2013 (Udarbejdet af: Rambøll)

33 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år 2013 Eftermiddagsspidstime, køretøjer VEH_E VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i eftermiddagsspidstime 2013 (Udarbejdet af: Rambøll)

34 Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Eftermiddagsspidstime, køretøjer VEH_E VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a.ver erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i morgenspidstime 2018 (Udarbejdet af: Rambøll)

35 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år 2018 Morgenspidstime, køretøjer VEH_M VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Prognose2018_v1a erstellt am: :14086 Kortet viser trafikmængden for Aabenraa midtby i eftermiddagsspidstime 2018 (Udarbejdet af: Rambøll)

36 36

37 TRAFIK & PARKERING Trafikmodel Aabenraa, år Døgntrafik, ÅDT TOT_VEH VISUM PTV AG Bearb.: Trafikmodel_Aabenraa_Basis2012_v1a.ver erstellt am: :16790 Kortet viser ÅDT (Årsdøgnstrafik) 2013 for området omkring Sygehus Sønderjylland. (Udarbejdet af: Rambøll) 37

38 38

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD 2 AABENRAA FREMTIDENS KØBSTAD Investeringspotentialer og tendenser Forord Dette notat er udarbejdet som baggrund for afholdelse af parallelkonkurrence om Aabenraa - Fremtidens købstad, der forventes afsluttet

Læs mere

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN INDHOLD 1 INDLEDNING 3 1.1 PLANSTRATEGI 3 2 BYMIDTEN 5 2.1 OVERORDNET MÅL 5 2.2 STATUS 5 BYMIDTEN OG HAVNEN 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143

Indholdsfortegnelse. Forslag til kommuneplan 2009...1/143 Indholdsfortegnelse Forslag til kommuneplan 2009...1/143 By og Erhverv...4/143 Ishøj By...6/143 Mål og midler...8/143 Bystruktur...10/143 Det stationsnære område...11/143 Strategisk byudvikling...14/143

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård

Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård Forslag til Ændring 2009.41 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Indre By, Shoppingcenter Esbjerg Banegård November 2010 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2009.41 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by

KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by Slagelse Kommune Plan og Erhvervsudvikling August 2013 KOMMUNEPLAN 2013 Masterplan for Slagelse by 1 Masterplan for Slagelse by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 5 Bolig...

Læs mere

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE

Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE Aalborg Kommune Højhuse ved Katedralen på Lindholm Brygge KONSEKVENSANALYSE August 2009 Side i 1. KONSEKVENSANALYSE... 1 2. RESUMÉ... 2 3. BYARKITEKTUREN... 6 4. BYRUM OMKRING DE HØJE HUSE... 25 5. DET

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

3 / 75. Se alle temakort

3 / 75. Se alle temakort By 2 2 / 75 By Byer, lokalbyer, landsbyer og landdistriktet indgår i Hjørring Kommune som forskellige elementer, der supplerer hinanden i den samlede palet af tilbud, som skal fremme bosætning og erhvervsudvikling

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder

SKØRPING MIDTBYPLAN. Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder SKØRPING MIDTBYPLAN Strategi for midtbyens udviklingsmuligheder Midtbyplanen er udarbejdet af COWI, Plan udvikling og trafik i samarbejde med Rebild Kommune 2 Tekst og layout: COWI A/S Juni 2013 INDHOLD

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Miljøministeriet Realdania 2 KOLOFON UDGIVET AF: PLAN09 KONSULENT: NIRAS Konsulenterne FOTOS: Såfremt andet ikke

Læs mere

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune

CYKELHANDLINGSPLAN. Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028. Sønderborg Kommune CYKELHANDLINGSPLAN Syddanmarks mest cyklende Kommune 2028 Sønderborg Kommune FORORD Sønderborg Kommune har gennem de sidste år haft større og større fokus på cyklisterne og har nu det ambitiøse mål, at

Læs mere