Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøf Advokat. Lønstatistik Tænk længere"

Transkript

1 Djøf Advokat Lønstatistik 2016 Tænk længere

2 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Et redskab til din lønforhandling Lønstatistikken er et vigtigt redskab i en lønforhandling. Det gælder både, når der skal forhandles almindelige reguleringer af lønnen, og når det handler om lønkrav i forbindelse med avancement og stillingsskifte. Det er dog ikke kun lønnen, der har væsentlig betydning i ansættelsesforholdet. Derfor er der i lønstatistikken medtaget gode råd og tips til lønforhandling og idéer til, hvilke andre ansættelsesvilkår der kan inddrages under lønforhandlingen. Det anbefales at benytte muligheden for at få individuel rådgivning fra Djøf om løn- og ansættelsesvilkår i advokatbranchen. Djøf har desuden udarbejdet standardkontrakter for advokatbranchen, der kan findes på djoef.dk eller rekvireres ved henvendelse til Djøf. Kontakt Kontakt Djøf, hvis du har brug for rådgivning, fx i forbindelse med lønforhandling ved jobskifte eller nye opgaver. Tlf Mail: Chat: djoef.dk

3 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 3 Indhold Lønstatistikkens begreber og fakta 4 Nettoløn Bruttoløn Medianen Nedre kvartil Øvre kvartil procent-fraktilen Bonus og resultatløn mv Overarbejdsbetaling Ekstraindtægter Særlig feriegodtgørelse Lønudviklingen Ansatte advokater og advokatfuldmægtige Nyuddannede advokatfuldmægtige Lønniveauet landet over 8 Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på advokatkontorer Ansatte advokater i virksomheder Arbejdstid i branchen 16 Arbejdstid Øvrige vilkår 18 Pension Egne sager, andel i overskud, bonus mv Overtidsbetaling og afspadsering Deltid Barsel Personalegoder Ekstra frihed Debiterbare timer Klausuler Gode råd til din lønforhandling 26 Få mere i løn Løn er ikke alt Vær godt forberedt Tips ved nyansættelse

4 4 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Lønstatistikkens begreber og fakta Hvad betyder begreberne i lønstatistikkens tabeller helt præcist? Her er en guide. Nettoløn Din nettoløn er den løn, du får udbetalt før skat, efter at dit pensionsbidrag (eget og arbejdsgivers) er trukket fra. Bruttoløn Din bruttoløn er den løn, du får udbetalt før skat, plus eget og arbejdsgivers pensionsbidrag plus 1/12 af det beløb, du på et år får som bonus mv. Elementer, der ikke regnes med i bruttolønnen: > Overarbejdsbetaling > Særlig feriegodtgørelse > Arbejdsgivers bidrag til ATP > Biindtægter > Værdien af fri bil, telefon og andre goder. Medianen Hvis alle lønningerne stilles op på række efter størrelse, er medianen den løn, der ligger i midten. Den er altså ikke identisk med gennemsnittet. Hvis der er få besvarelser i en bestemt gruppe, vokser den statistiske usikkerhed, og specielt gennemsnitslønnen påvirkes. Så er medianen ofte mere repræsentativ end gennemsnitslønnen. Der kan også være nogle få i en gruppe, der tjener markant mere end resten af gruppen. De få trækker gennemsnittet op, og derfor er medianen i reglen et mere reelt mål for lønniveauet, særligt når der er få besvarelser. Nedre kvartil Nedre kvartil viser, hvad den fjerdedel, der har de laveste lønninger, højst tjener om måneden.

5 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 5 Øvre kvartil Øvre kvartil viser, hvad den fjerdedel, der har de højeste lønninger, mindst tjener om måneden. Halvdelen af lønningerne i en gruppe ligger således altid i intervallet mellem nedre og øvre kvartil. 90-procent-fraktilen 90-procent-fraktilen viser, hvad den bedst lønnede tiende del mindst får i løn om måneden. Bonus og resultatløn mv. Bonus, resultatløn, gratiale, tantieme mv., der ikke ud betales løbende, men som et årligt beløb. Er inkluderet i bruttolønnen med 1/12 af det beløb, der udbetales på årsplan. Overarbejdsbetaling Overarbejdsbetaling er ikke inkluderet i bruttolønnen. Ekstraindtægter Ekstraindtægter (fra bijob mv.) er ikke indregnet i månedslønnen. Særlig feriegodtgørelse Værdien af den særlige feriegodtgørelse indgår ikke i statistikken. Lønstatistikkens grundlag Djøf Advokats lønstatistik er baseret på oplysninger, der er indsamlet blandt foreningens medlemmer ved hjælp af elektroniske spørgeskemaer i september Af udsendte spørgeskemaer er 679 returneret, hvilket giver en svarprocent på 35. I 2015 var svarprocenten på procent af respondenterne arbejder ikke på et traditionelt advokatkontor. De er ansat i virksomheder og organisationer, fx i interesseorganisationer, industrivirksomheder eller i den finansielle sektor. Djøf Advokat eller privat? Hvis du er ansat i en privat virksomhed, kan du med fordel også kigge på Djøf Privats lønstatistik 2016.

6 6 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Lønudviklingen Lønstatistikken viser, at advokater på advokatkontorer har haft en højere lønudvikling end sidste år. Blandt advokatfuldmægtigene har lønudviklingen ligeledes været højere end sidste år. Startlønnen for nyuddannede jurister, der ansættes som 1.-årsfuldmægtige, ligger i 2016 over startlønnen i 2014 og Statistikken indeholder oplysninger om lønninger i september En del medlemmer har forhandlet løn, siden undersøgelsen blev foretaget. Derfor vil de aktuelle lønninger gennemsnitligt ligge højere end dem, der kan aflæses i statistikken. Hvis oplysningerne fra statistikken bliver inddraget i kommende lønforhandlinger, bør forhandlingerne derfor føre til en løn, som ligger over lønningerne i statistikken. Ansatte advokater og advokatfuldmægtige I perioden fra september 2015 til september 2016 er lønningerne for advokater ansat i et advokatfirma steget med 4 procent (inkl. anciennitetsmæssige stigninger). I samme periode er forbrugerprisindekset steget med 0 procent, hvilket er noget lavere end i Året før steg lønningerne med 3,2 procent, mens lønningerne steg med 0,6 procent fra 2013 til Advokatfuldmægtige oplever den største lønstigning, men det skal bemærkes, at der normalt er aftalt en trinmæssig lønstigning i det treårige forløb som advokatfuldmægtig. Lønningerne for de advokatfuldmægtige, der sidste år var 1.-årsfuldmægtige og nu er 2.-årsfuldmægtige, er steget med 13,9 procent i forhold til sidste år, mens lønningerne for dem, der nu er 3.-årsfuldmægtige, er steget med 17,3 procent. Nyuddannede advokatfuldmægtige Ledigheden blandt nyuddannede jurister med under 1 års kandidatanciennitet lå i august 2016 på 23,9 procent mod 19,6 procent i august Startlønnen (opgjort som medianlønnen) for en nyuddannet jurist, der ansættes som 1.-årsadvokatfuldmægtig, er kr. brutto. I den øvrige private sektor ligger begyndelseslønnen for en jurist på kr. De nye advokatfuldmægtige kommer således fortsat godt fra start lønmæssigt. Øvrige privatansatte djøfere Blandt de øvrige privatansatte djøfere (uden for advokatbranchen) er det ligeledes medarbejdere med lavest anciennitet, der oplever de største lønstigninger. Lønningerne for privatansatte kandidater fra er steget med 9,8 procent. Samlet set er de øvrige privatansatte djøferes løn steget 4,2 procent.

7 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 7 Figur 1 Lønudvikling Fra september 2013 til september 2016 Opdelt efter anciennitet Advokatfuldmægtige Figur 2 Lønudvikling Fra september 2013 til september 2016 Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater på advokatkontorer Figur 3 Lønudvikling Fra september 2013 til september 2016 Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater i virksomheder Kroner Kroner Kroner årsfuldmægtig 2.-årsfuldmægtig 3.-årsfuldmægtig Under 1 år 1 til 2 år 3 til 4 år 5 år eller derover Under 3 år 3 til 5 år 6 år og derover Figurerne viser årets resultat sammenlignet med de tre foregående år med udgangspunkt i medianlønnen. Generelt varierer lønningerne en del fra år til år i de forskellige grupper, dog med en stigende tendens i de fleste grupper.

8 8 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Lønniveauet landet over Lønniveauet er generelt højest i Storkøbenhavn og de store provinsbyer og noget lavere i resten af landet. Det højeste lønniveau ses hos advokater, der karakteriserer sig selv som senioradvokat, juniorpartner, associeret partner eller lignende. Advokatfuldmægtige Fuldmægtigene i Storkøbenhavn samt i Aarhus, Odense og Aalborg har de højeste lønninger. Det fremgår af figur 4. I gennemsnit har alle advokatfuldmægtige en løn, der ligger på eller over de vejledende lønsatser. Det gælder for alle anciennitetstrin. Der er størst afstand til de vejledende satser i hovedstadsområdet samt i Aarhus, Odense og Aalborg. Det hænger sammen med, at de største advokatkontorer er lønførende og samtidig har hovedkontor eller afdelinger i de største byer. Nogle fuldmægtige får dog en løn, der ligger under de vejledende satser. Det fremgår af figur 5. Det er hovedsageligt i de mindre kommuner, at lønnen ligger under den vejledende lønsats. I Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg ligger en betydelig del af de fuldmægtige over den vejledende sats. Blandt 1.-årsfuldmægtige er der dog både i hovedstaden og i de mindre kommuner en del, der ligger under den vejledende lønsats.

9 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 9 Figur 4 Gennemsnitlig bruttoløn Opdelt efter anciennitet og arbejdspladsens beliggenhed Advokatfuldmægtige Figur 5 Vejledende lønsatser Opdelt efter arbejdspladsens beliggenhed Fuldmægtige Tabel 1 Sammenligning mellem den gennemsnitlige bruttoløn og bruttolønnen i henhold til de vejledende lønsatser Opdelt efter arbejdspladsens beliggenhed Kroner 1.-årsfuldmægtig 2.-årsfuldmægtig 3.-årsfuldmægtig % Under den vejl. lønsats Svarende til den vejl. lønsats Over den vejl. lønsats Anciennitet Gennemsnitlig bruttoløn Bruttoløn i henhold til de vejledende lønsatser Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Øvrige kommuner Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Øvrige kommuner Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Øvrige kommuner 1.-årsfuldmægtig årsfuldmægtig årsfuldmægtig

10 10 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Ansatte advokater på advokatkontorer Figur 6 viser bruttolønnen til ansatte advokater på advokatkontorer. De højeste lønniveauer findes i Storkøbenhavn. Her ligger den gennemsnitlige bruttoløn omkring kr. højere end i provinskommunerne (undtaget Aarhus, Odense og Aalborg) og omkring kr. højere end i Aarhus, Odense og Aalborg. Figur 6 Gennemsnitlig bruttoløn Opdelt efter anciennitet og arbejdspladsens beliggenhed Ansatte advokater på advokatkontorer Kroner Under 1 år 1 til 2 år 3 til 4 år 5 år eller derover Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Øvrige kommuner

11 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 11 Ansatte advokater i virksomheder Tabel 2 viser bruttolønnen til ansatte advokater i virksomheder. De fleste ansatte advokater i virksomheder har en forholdsvis høj anciennitet, idet godt 2 ud af 3 har en anciennitet på 5 år eller derover. Da der ikke er ret mange på de laveste anciennitetstrin, har tallene en højere statistisk usikkerhed. I grupper med få besvarelser giver medianlønningerne det bedste udtryk for den typiske løn på et givent anciennitetstrin. Den overvejende del af de ansatte advokater er ansat i virksomheder, som ligger i hovedstadsområdet. Tabel 2 Bruttoløn Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater i virksomheder Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt

12 12 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Tabel 3 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Advokatfuldmægtige Storkøbenhavn Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil 1.-årsfuldmægtig årsfuldmægtig årsfuldmægtig I alt Tabel 4 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Advokatfuldmægtige Aarhus, Odense, Aalborg Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil 1.-årsfuldmægtig årsfuldmægtig årsfuldmægtig I alt

13 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 13 Tabel 5 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Advokatfuldmægtige Andre kommuner end København, Aarhus, Odense og Aalborg Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil 1.-årsfuldmægtig årsfuldmægtig årsfuldmægtig I alt Tabel 6 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Advokatfuldmægtige Alle Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil 1.-årsfuldmægtig årsfuldmægtig årsfuldmægtig I alt

14 14 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Tabel 7 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater på advokatkontorer Storkøbenhavn Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt Tabel 8 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater på advokatkontorer Aarhus, Odense, Aalborg Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt

15 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 15 Tabel 9 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater på advokatkontorer Andre kommuner end København, Aarhus, Odense og Aalborg Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt Tabel 10 Bruttoløn efter geografi Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater på advokatkontorer Alle Anciennitet Antal Bruttoløn Gennemsnit Nedre kvartil Median Øvre kvartil 90%-fraktil Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover Hvis senioradv., juniorpartner, associeret partner mv I alt

16 16 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Arbejdstid i branchen De fleste advokatfuldmægtige og advokater arbejder timer om ugen. Mere end en tredjedel af de fuldmægtige arbejder dog mere end 50 timer. De færreste bliver honoreret for overarbejde. Arbejdstid Arbejdstiden for advokatfuldmægtige ligger på 47 timer pr. uge i gennemsnit. Det er dog en lidt lavere arbejdstid end i 2015, hvor den var 48 timer pr. uge, men på samme niveau som For advokater ansat i advokatfirmaer ligger arbejdstiden stabilt omkring 46 timer pr. uge i gennemsnit, mens advokater ansat i virksomheder ligger omkring 42 timer pr. uge. Figur 7 Arbejdstid Opdelt efter arbejdstid pr. uge Figur 7 viser fordelingen af arbejdstiden pr. uge for alle advokatfuldmægtige og for ansatte advokater på advokatkontorer eller i virksomheder. De fleste arbejder typisk timer pr. uge (40-44 timer pr. uge i virksomheder), men blandt fuldmægtige angiver 35 procent mere end 50 timer pr. uge. Blandt advokater på advokatkontorer har 30 procent en arbejdsuge på mindst 50 timer, og i virksomheder gælder det for 6 procent. Det er de færreste (under 4 procent samlet set), der bliver honoreret for overarbejde. Månedslønningerne dækker således over arbejdsuger på væsentlig mere end de 37 timer, som er aftalt for offentligt ansatte jurister. % Under 40 t t t t. 55 t. og derover Advokatfuldmægtig Ansat advokat advokatkontor Ansat advokat virksomhed

17 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 17 Tabel 11 Arbejdstid Opdelt efter geografi og anciennitet Advokatfuldmægtige Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Andre kommuner Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Bruttoløn Timer/uge Bruttoløn Timer/uge Bruttoløn Timer/uge 1.-årsfuldmægtig årsfuldmægtig årsfuldmægtig I alt Tabel 12 Arbejdstid Opdelt efter geografi og anciennitet Ansatte advokater på advokatkontorer Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Andre kommuner Gennemsnit Gennemsnit Gennemsnit Anciennitet Bruttoløn Timer/uge Bruttoløn Timer/uge Bruttoløn Timer/uge Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt Tabel 13 Arbejdstid Opdelt efter anciennitet Ansatte advokater i virksomheder Gennemsnit Anciennitet Bruttoløn Timer/uge Under 1 år til 2 år til 4 år år eller derover I alt

18 18 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Øvrige vilkår Pension Pension kan enten være eget bidrag, som arbejdsgiveren tilbageholder af lønnen, eller et bidrag, som arbejdsgiveren betaler som en del af lønnen. Tabel 14 viser, hvor stor en andel der har en pensionsordning, og hvor meget det gennemsnitlige samlede bidrag udgør af nettolønnen. Det er værd at bemærke, at så godt som alle advokater og advokatfuldmægtige i virksomheder har en pensionsordning, mens godt 3 ud af 4 advokater og advokatfuldmægtige på advokatkonterer har en pensionsordning. Tabel 14 Pension Andel med pension og gennemsnitlig størrelse af pensionsbidraget Opdelt efter stilling og ansættelsesområde Advokatkontorer Virksomheder Andel med pension Bidrag af nettoløn Andel med pension Bidrag af nettoløn Advokatfuldmægtige 75% 9% 92% 14% Advokater 80% 12% 93% 14%

19 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 19 Egne sager, andel i overskud, bonus mv. Nogle ansatte får udbetalt et beløb som salær eller bonus af egne sager. Andre får udbetalt en andel af firmaets overskud, gratiale eller bonus. Alle beløb er indregnet i den månedlige bruttoløn. Tabel 15 og 16 viser, hvor stor en andel der får salær eller bonus for egne sager, og hvor stor en andel der får udbetalt gratiale mv. Tabellen viser også de gennemsnitlige udbetalte beløb pr. måned. Da der er tale om forholdsvis små andele, kan selv små forskydninger blandt respondenterne på dette spørgsmål dog give store udsving i udviklingen fra år til år. De gennemsnitlige beløb, der udbetales i overskud, gratiale og bonus, er steget for advokatfuldmægtige og advokater ansat på advokatkontor, mens det er på samme niveau som sidste år for advokater ansat i virksomheder. Tabel 15 Salær eller bonus for egne sager Opdelt efter stilling og ansættelsesområde Andel Pr. måned Procent Gennemsnit Advokatfuldmægtig Ansatte advokater på advokatkontor Ansatte advokater i virksomheder Salær for egne sager er mest udbredt blandt advokater på advokatkontorer. Det gennemsnitlige udbetalte beløb er på godt kr. pr. måned. Godt hver tredje advokat får udbetalt en andel af overskud, gratiale eller bonus. Beløbet ligger i gennemsnit mellem og pr. måned. I forhold til sidste år er de gennemsnitlige beløb, der udbetales i salær eller bonus for egne sager, faldet for både fuldmægtige og advokater. Tabel 16 Overskud, gratiale eller bonus Opdelt efter stilling og ansættelsesområde Andel Pr. måned Procent Gennemsnit Advokatfuldmægtig Ansatte advokater på advokatkontor Ansatte advokater i virksomheder

20 20 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Overtidsbetaling og afspadsering Omkring 4 procent af fuldmægtigene bliver honoreret for overarbejde i form af betaling. Desuden har 11 procent af fuldmægtigene mulighed for at afspadsere noget af overarbejdet. Blandt advokater generelt får kun 12 procent betaling for overarbejde. 37 procent af advokaterne på advokatkontorerne har mulighed for at afspadsere noget af overarbejdet, mens det gælder for 34 procent af advokaterne i virksomhederne. Deltid 1 procent af advokatfuldmægtigene og 6 procent af de ansatte advokater er ansat på deltid, hvor det i 2015 var henholdsvis 2 og 6 procent. De deltidsansatte advokater arbejder typisk 33 til 40 timer pr. uge eller i snit 36 timer. Barsel Hvis intet andet er aftalt, har kvinder ret til halv løn i fire uger før forventet fødsel og normalt 14 uger efter fødslen. Under kvinders øvrige barselsorlov og under mænds orlov i forbindelse med fødslen er der alene ret til dagpenge. Tabel 17 bygger på besvarelser fra medlemmer, for hvem barselsspørgsmålet har været aktuelt inden for de seneste 2 år. Når der ses på dem, der ved, om de har en aftale eller ej, viser oversigten, at godt 85 procent af fuldmægtigene har indgået en aftale om aflønning under barsel ud over funktionær- og dagpengelovens regler, mens knap 15 procent ikke har en aftale. 80 procent af de ansatte advokater på advokatkontorer har indgået en aftale om aflønning under barsel ud over funktionær- og dagpengelovens regler, mens 90 procent af advokaterne i virksomheder har en ordning, der stiller dem bedre.

21 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 21 Tallene er dog forbundet med en vis usikkerhed, da volumen bag ikke er voldsomt stor. Blandt dem, der har bedre aftaler end skitseret i tabellen, er der typisk tale om flere uger med fuld eller delvis løn, for kvinder typisk både før og efter fødslen. I nogle tilfælde dog betinget af ansættelse i en given periode forud for fødslen eller gradueret efter anciennitet. For mænd er der typisk tale om uger med fuld løn på et tidspunkt efter fødslen. I 1993 havde 20 procent af advokatfuldmægtigene og 33 procent af de ansatte advokater en aftale, som stillede dem bedre end funktionærlovens vilkår. Barselsvilkårene er altså forbedret markant i løbet af de seneste godt 20 år. Tabel 17 Løn under barselsorlov Opdelt efter stilling og ansættelsesområde Advokatfuldmægtige Ansatte advokater på advokatkontorer Ansatte advokater i virksomheder Procent Procent Procent Kvinder: fuld løn i 4 uger før og 24 uger efter fødslen Mænd: fuld løn i 2 uger i forbindelse med barnets fødsel Anden aftale, der giver mig bedre vilkår end ovenfor skitseret Anden aftale, der giver mig dårligere vilkår end ovenfor anført, men dog fuld løn i en del af perioden Har ingen særskilt aftale Ved ikke I alt For dem, som det har været aktuelt for inden for de seneste 2 år.

22 22 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Personalegoder Stort set alle advokatfuldmægtige og ansatte advokater har en eller anden form for personalegoder i forbindelse med deres ansættelse. Både blandt ansatte advokater og fuldmægtige er de mest udbredte personalegoder fri (mobil)telefon, sundhedsordning, hjemme-pc/bærbar computer, internet og frokostordning. Figur 8 Personalegoder Opdelt efter stilling og ansættelsesområde Procentandel, der har de pågældende goder % Figur 8 viser andelen af hhv. advokatfuldmægtige og ansatte advokater, der har forskellige former for frynsegoder. Andelen ligger på cirka samme niveau som sidste år Advokatfuldmægtig Ansat advokat advokatkontor Ansat advokat virksomhed Aktieaflønning Avis/tidsskrift Betalt medielicens Ekstra ferie Ekstra fridage Betalt mobil/telefon 0 1 Fri bil 8 Frokostordning Hjemme-pc Internetforbindelse Kontingenter 43 Sundhedsforsikring

23 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 23 Ekstra frihed 62 procent af fuldmægtigene, 71 procent af de ansatte advokater på advokatkontorer og 84 procent af de ansatte advokater i virksomheder har ekstra frihed ud over det, de har ret til ifølge ferieloven. Fuldmægtigene og ansatte advokater på advokatkontorer har typisk 1 uges ekstra frihed, mens ansatte advokater i virksomheder typisk har 5-10 ekstra dages frihed ud over det, ferieloven giver ret til. Debiterbare timer Vi har også undersøgt, hvor stort omfanget af faste debiteringskrav er. I opgørelserne indgår udelukkende besvarelser fra ansatte på advokatkontorer. 48 procent af fuldmægtigene har et fast debiteringskrav, hvilket er fire procentpoint flere end sidste år. Blandt de ansatte advokater er 62 procent omfattet af et fast debiteringskrav. Det er otte procentpoint flere end sidste år. Advokatfuldmægtige med et fast debiteringskrav debiterer typisk 27 timer pr. uge, mens ansatte advokater skal debitere 29 timer pr. uge, hvilket for advokatfuldmægtige er 1 time mere end sidste år, mens det er 1 time mindre for advokater. I figur 9 er antal arbejdstimer pr. uge sat i forhold til det faste debiteringskrav. Det generelle billede er ikke uventet, at den ugentlige arbejdstid stiger i takt med det faste debiteringskrav. Figur 9 Debiteringskrav Opdelt efter stilling Gennemsnitlig arbejdstid i forhold til størrelsen af debiteringskrav Timer Advokatfuldmægtige Ansatte advokater Under 20 timer 21 til 25 timer 26 til 30 timer Over 30 timer

24 24 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Klausuler Nogle medlemmer er omfattet af en konkurrencebegrænsende aftale. De findes typisk i form af konkurrenceklausuler eller kundeklausuler. Tabel 18 viser, hvor mange af fuldmægtigene og de ansatte advokater der har indgået en eller flere af de nævnte konkurrencebegrænsende aftaler. Kundeklausulen er den mest udbredte, mens næsten ingen tilsyneladende har en jobklausul, eller også er de ikke vidende herom. Blandt advokatfuldmægtige er der et fald i andelen af klausuler siden sidste år. 12 procent af fuldmægtigene angiver, at de har en klausul mod 20 procent sidste år. For advokaterne er det 26 procent, der er omfattet af en klausul, hvilket er flere end sidste år, hvor 21 procent var omfattet af det. De fleste klausuler 86 procent gælder op til 1 år, mens de resterende 14 procent gælder mellem 1 og 2 år. 25 procent har aftalt en eller flere af klausulerne efter 1. januar Figurerne 10 og 11 viser, hvor stor en andel af advokatfuldmægtige og ansatte advokater der har en klausul. Oplysningerne er opdelt efter geografisk område. Det er en klar tendens, at klausulerne er mindst udbredt i Storkøbenhavn. Konkurrencebegrænsende aftaler er ikke særlig udbredte blandt ansatte advokater, der er ansat i virksomheder. Her har bare 8 procent en klausul, og der er hovedsageligt tale om konkurrence- og/eller kundeklausuler. Tabel 18 Klausuler For advokatfuldmægtige og ansatte advokater på advokatkontorer Har en eller flere klausuler Konkurrenceklausul Advokatfuldmægtige Ansatte advokater Antal Procent Antal Procent Kundeklausul Andre begrænsninger

25 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 25 Figur 10 Klausuler Opdelt efter arbejdspladsens beliggenhed Andel af ansatte advokatfuldmægtige omfattet af klausul Figur 11 Klausuler Opdelt efter arbejdspladsens beliggenhed Andel af ansatte advokater på advokatkontor omfattet af klausul % % 40 Konkurrenceklausul Kundeklausul Andre begrænsninger 40 Konkurrenceklausul Kundeklausul Andre begrænsninger Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Øvrige kommuner Storkøbenhavn Aarhus, Odense, Aalborg Øvrige kommuner

26 26 // Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat Gode råd til din lønforhandling Flere faktorer spiller ind ved fastsættelsen af din løn og kan danne grundlag for en lønforhøjelse. Du kan også forhandle om andre vilkår end blot løn. Få mere i løn En række forskellige faktorer kan skabe basis for en lønforhøjelse eller ekstra tillæg. Har du fx: > skaffet nye klienter > selvstændigt skaffet nye sager fra eksisterende klienter > påtaget dig nye ansvarsområder > fået ledelsesansvar > opdyrket nye specialer og sagsområder > fået status som specialist > fået mere selvstændigt arbejde > stort arbejdspres (henvis evt. til registrering) > ekstra meget overarbejde (fx i weekender) > arbejdsmæssige succeser (fx favorable afgørelser) > fået særlig efteruddannelse > opfyldt givne mål herunder arbejdsresultater > et lønefterslæb i forhold til Djøfs statistik. Løn er ikke alt Når du skal forhandle dine vilkår, skal du være opmærksom på, at man ikke alene skal forhandle om løn, men også om øvrige ansættelsesvilkår. Du kan fx forhandle om: > firmabetalt pension > løn under barsel > omsorgsdage, fri ved børns sygdom > ekstra ferie > forhøjet feriegodtgørelse > ret til bonuspoint ved firmaflyrejser > bonus > egensagsordning > firmabil (hvis du bruger bil ofte i jobbet) > betalt avis, medielicens mv. > fri telefon (herunder mobil og bredbånd) > hjemme-pc/bærbar computer med opkobling > kompensation for multimedieskat > ret til efteruddannelse.

27 Djøfs lønstatistik 2016 Djøf Advokat // 27 Vær godt forberedt Ved selve forhandlingen er det vigtigt, at du er godt forberedt. Det kan være en fordel at have nogle alternativer parat, fx mere pension, firmabil eller særlige uddannelsesønsker. Vær i øvrigt opmærksom på, at du ikke skal forvente at få et positivt svar her og nu. Arbejdsgiveren overvejer ofte situationen, inden du får det endelige svar. Djøf hjælper dig gerne med rådgivning forud for eller efter en forhandling. Tips ved nyansættelse Inden du skal forhandle vilkår i forbindelse med ny ansættelse, gennemgår Djøf gerne kontraktudkastet og giver gode råd. Du kan også finde hjælp i de standardkontrakter, Djøf har udarbejdet for advokater og advokatfuldmægtige. Der er mange spørgsmål at overveje, når du skal argumentere for dine krav til løn og vilkår. Tænk fx på faktorer som: > dine erfaringer og kvalifikationer > arbejdspres og overtidsbetaling > ansvar og ledelsesansvar > omfanget af sagsområder > debiterings- eller budgetkrav > rejseaktivitet > økonomisk ansvar > specialiseret stilling og rekrutteringsgrundlag > kunde- eller konkurrenceklausuler > behov for bil i jobbet. Tag et gratis kursus i lønforhandling Djøf tilbyder gratis lønforhandlingskurser, som er målrettet ansatte advokater og advokatfuldmægtige. Du lærer at anskue lønforhandling som en løbende proces. Og via konkrete forberedelsesværktøjer lærer du at arbejde struktureret og strategisk hen mod forhandlingsmødet, så du er godt forberedt og bevarer fokus under selve lønforhandlingen. Læs mere på djoef.dk/loen Få flere oplysninger Djøf hjælper gerne med mere specifikke oplysninger end dem, tabellerne giver. Se kontaktoplysninger på side 2.

28 Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk Der tages forbehold for trykfejl og faktuelle ændringer.

Lønstatistik 2014 FAAF

Lønstatistik 2014 FAAF Lønstatistik 214 FAAF 2 // Djøfs lønstatistik 214 FAAF Indhold Svarprocent og definitioner... 3 Lønudviklingen 211-214... 3 Fremtidige lønstigninger... 5 Løn... 5 Arbejdstid... 7 Overtidsbetaling og afspadsering...

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere

Privatansatte. Lønstatistik Tænk længere Privatansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Privatansatte Flotte lønstigninger til privatansatte djøfere Årets lønstatistik for privatansatte djøfere er glædelig og opmuntrende

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2016

Djøf Privats lønstatistik 2016 Djøf Privats lønstatistik 2016 01.11.2016 Lønstigning på 4,2 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 4,2 pct. fra september 2015 til september 2016. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,3 pct. Djøf Privats lønstatistik 2014 31.10.2014 Lønstigning på 3,3 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,3 pct. fra september 2013 til september 2014. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct.

Djøf Privats lønstatistik Lønstigning på 3,1 pct. Djøf Privats lønstatistik 2015 6.11.2015 Lønstigning på 3,1 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 3,1 pct. fra september 2014 til september 2015. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Løntabeller 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA JAs Forhandlingsudvalg har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønrapport september 2015. Tabellerne er tænkt som et nemt

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

LØNMAGASINET 3,6% 2,1% 2011 / 12. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere

LØNMAGASINET 3,6% 2,1% 2011 / 12. Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet. lønstigning for privatansatte KS ere LØNMAGASINET 2011 / 12 Forbundet Kommunikation og Sprog / december / 2011 3,6% lønstigning for privatansatte KS ere 2,1% lønstigning for offentligt ansatte KS ere Find detaljerne og meget mere inde i lønmagasinet

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA

Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønstatistik 2012 privatansatte medlemmer af JA Lønudvalget for privatansatte medlemmer af JA har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2012. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog

LØN Forbundet Kommunikation og Sprog LØN Forbundet Kommunikation og Sprog Arbejdsgiver Medarbejder 2015 / 16 Flere forhandler, og lønnen stiger Den fremtidige lønudvikling Antallet af KS ere, som har forhandlet deres løn det seneste år, stiger.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10

1. Løntabeller Frekvenstabeller... 10 Lønstatistik 2014 for JA JA Forhandlingsudvalget har udvalgt tabellerne i dette dokument fra den samlede lønstatistikrapport september 2014. Tabellerne er tænkt som et nemt og overskueligt redskab til

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

IDA LØNSTATISTIK 2004

IDA LØNSTATISTIK 2004 IDA LØNSTATISTIK 2004 DETTE ER EN PRINTVENLIG VERSION AF IDA LØNSTATISTIK 2004 STATISTIKKEN INDEHOLDER ALLE TABELLER OG FIGURER SOM INDGÅR I DEN ENDELIGE PUBLIKATION DER UDSENDES TIL MEDLEMMERNE OMKRING

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Et år med lønstigninger

Et år med lønstigninger Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Forord Et år med lønstigninger Maskinmestre kan se tilbage på et år med pæne lønstigninger. Det viser lønstatistikken for 2012, der omfatter privat- og offentligt ansatte

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse 2017 om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i foråret 2017 gennemført en undersøgelse

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

SEKTION 2 LEDERLØN 2009

SEKTION 2 LEDERLØN 2009 SEKTION 2 LEDERLØN 2009 Velkommen til Lederløn 2009 20 sider med de bedst underbyggede tal for danske lederes løn netop nu. Det er, hvad indstikket i dette decembernummer byder på. Lederløn 2009 giver

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Foreningen af mejeriledere og funktionærer LØNSTATISTIK 2017 1 FMFs Hovedbestyrelse Fra venstre er det Leo Morten Lund, Jørgen H. Petersen, René Byrgesen, Michael Jensen, René Fredgaard, Palle Jellesmark,

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere