Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart"

Transkript

1 Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag Oprette adressat og sag med adressat som sagspart SSM, PUK den v.9 Hvis instituttet skal journalisere de dokumenter, der sagsbehandles på instituttet, er instituttet ansvarlig for at oprette adressat og sag med adressat som sagspart. Ellers er fakultetet ansvarlig for at oprette adressat og sag med adressat som sagspart. Institut/Fakultet Personalemedarbejderen har ved nyansættelse ansvaret for at: - Tjekke i Scanjour om personsag (sagsgrp. 22) findes for cprnr på AU-8000C Hvis ja: se pkt. 1.1 Hvis nej: se pkt Hvis aktiv personsag findes, fordi den ansatte overgår fra en stilling på et andet fakultet ændres sagens indblikskode. Skal den ansatte fortsat være ansat på det andet fakultet skal fakulteterne aftale, hvilken indblikskode, der skal være på sagen. Hvis passiv personsag findes genåbnes sagen. Hvis den tidligere ansættelse var på et andet fakultet ændres indblikskoden på sagen til indblik for eget fakultet. Vedr. kontrol af registrering se pkt. 1.3 Personalemedarbejderen har ansvaret for at: - Tjekke om den ansatte er oprettet som adressat med type C i Scanjour Hvis ikke skal den ansatte først oprettes som adressat (type C) med cprnr og navn. Personalemedarbejderen er ansvarlig for at oprette adressat og personsag 1 korrekt med: Adressat: - Adressattype = C - Adressatkode (cprnr) = Fornavn = hele navnet - Efternavn = blank eller årskortnr. Personsag: - Sagsgruppe = 22 - Undernr. = AU, Fællesarkiv - Sagstitel = Navn Sagspart = den ansatte - Indblik = PS-fak - Øvrige oplysninger skal også være korrekte (opsættes default) Har den ansatte oplyst tidligere ansættelse på AU-8000C er personalemedarbejderen ansvarlig for at sende advis til PUK, ellers tjekkes i PØS om den ansatte tidligere har været ansat og i givet fald sendes advis til PUK. PUK er herefter ansvarlig for at supplere sagen med egne papirarkivdokumenter og sende advis til relevante fakulteter, som er ansvarlig for at supplere sagen med fakultetets papirarkivdokumenter vedr. tidligere ansættelse - se Papirarkiv tidligere ansættelse. Vedr. kontrol af registrering og advis se pkt Der er ingen fysisk sagsomslag for personsagen.

2 1.3 Kontrol En personalemedarbejder er ansvarlig for kontrol af registrering, herunder korrekte oplysninger, samt at evt. advis er sendt til PUK. Kontrollen skal ske i umiddelbar forlængelse af registreringen. I tilfælde af fejl rettes disse. En personalemedarbejder er efterfølgende ansvarlig for kontrol af journalisering af tidligere ansættelser, herunder at rykke PUK/relevante fakulteter, hvis journalisering mangler. Udlændinge Personalemedarbejderen opretter for en udlænding med fiktivt cprnr sagen med sagstitel 2 : navn udlænding Sag oprettes uden sagspart. Når det rigtige cprnr foreligger opretter den enhed, der skriver ansættelsesbrevet vedkommende som adressat (type C). Sagstitel rettes til: navn Vedkommende tilføjes som sagspart på sagen. Cprnr. uden modulus 11 kontrol Personalemedarbejderen opretter for en person med cprnr uden modulus 11 kontrol sagen med sagstitel: navn og sagstekst: modulus 11 Sag oprettes uden sagspart. Når det bliver muligt at oprette adressat (type C) for cprnr uden modulus 11 kontrol skal personalemedarbejderen oprette den ansatte som adressat (type C) og tilføje vedkommende som sagspart på sagen. Sagstekst rettes til blank (slet modulus 11). Samtidige stillinger på flere fakulteter Der kan kun være én indblikskode på personsagen. Ved ansættelser på flere fakulteter vælges/aftales hvilket fakultet, der skal have personsagen. Bemærk personalemedarbejdere kan se alle personsager på AU-8000C. PHD For ansatte PHD ere (lønnet PHD-stipendiat) og PHD ere som AU har en økonomisk forpligtelse overfor (SU PHD-stipendiat) oprettes personsag og akter på personsagen i Scanjour. Relevante dokumenter journaliseres i overensstemmelse med Personsag Dokumentstruktur. Eksempler er dokumenter i forbindelse med ansættelse, forlængelse, barsel. En PHD-sag indeholder hele PHD-forløbet (studiedel og ansættelsesdel). PHD-sagerne vedrører alle PHD ere - også indskrevne PHD ere med ansættelse andet sted og eksternt finansierede PHD ere. På nogle hovedområder oprettes PHD-sager i Scanjour med eller uden elektronisk journalisering af dokumenter. Bemærk Personsager og PHD-sager har forskellig sagsgruppe i Scanjour =fødselsdato

3 Journalisere dokumenter på personsagen Ansvarsfordeling i forhold til journalisering kan være fordelt mellem institut og fakultet på følgende 2 måder: 1. Fakultetet er ansvarlig for at journalisere dokumenter, der sagsbehandles på instituttet og på fakultetet. Instituttet fremsender relevante elektroniske dokumenter til fakultetets postkasse. Mails og vedhæftede filer bør have titler i overensstemmelse med beskrivelsen i Personsag Dokumentstruktur. Papirdokumenter (ikke-elektronisk) skal altid fremsendes i papir til fakultetet. Institutmedarbejderen kan forinden scanne i tiff-format og sende dokumentet via mail. 2. Instituttet er ansvarlig for at journalisere dokumenter, der sagsbehandles på instituttet, mens fakultetet er ansvarlig for at journalisere dokumenter, der sagsbehandles på fakultetet. Institut / Fakultet Personalemedarbejderen på den enhed, der er ansvarlig for journalisering, journaliserer alle relevante dokumenter, som beskrevet i Personsag Dokumentstruktur. Det er det endelige dokument, der skal journaliseres (ikke udkast). En mail med ansættelsesretligt indhold skal journaliseres. For en mail med vedhæftet fil journaliseres mail og fil sammen, hvis indholdet vedrører samme tema ellers hver for sig. Hvis selve mailen er uden ansættelsesretligt indhold journaliseres kun den vedhæftede fil. Flere vedhæftede filer journaliseres hver for sig. Et word dokument journaliseres direkte. Et papir dokument (ikke-elektronisk) scannes i tiff-format til mail og journaliseres (uden brødtekst). Personalemedarbejderen er ansvarlig for, at journalisere/aktere dokumentet korrekt, dvs. på den rigtige personsag og med korrekte oplysninger: Akt: - Sag = korrekt sagsgrp (22) og korrekt person (cprnr i sagstitel) - Aktpart = ingen - Akttitel = fast tekst og evt. fri tekst - Akttype = intern, indgående eller udgående - Aktgruppe = blank eller PS-aktgruppe - Indblik = PS-fak eller Xfakinst (for personfølsomme dokumenter) - Brevdato = dato for mail eller fil DD-MM-ÅÅÅÅ - Lagringsform = elektronisk - Øvrige oplysninger skal også være korrekte (opsættes default) Den faste tekstdel i akttitel på det enkelte dokument samt akttype og aktgruppe skal være i overensstemmelse med Personsag Dokumentstruktur. Heraf fremgår også hvilke dokumenter, der er klassificeret som personfølsomme. Disse og kun disse skal have indblik

4 Xfakinst. Øvrige dokumenter skal have indblik PS-fak. Såfremt der skal ske en videre sagsbehandling på fakultetet eller i PUK er det personalemedarbejderens ansvar at sende advis om den videre sagsbehandling. Der sendes advismail med følgende indhold: - emne = hændelse - tekst = navn og cprnr Vedr. kontrol af registrering, scanning og advis se pkt. 2.1 Bemærk: Ved samtidige stillinger på flere fakulteter journaliseres akter/dokumenter med indblikskode for det fakultet ansættelsen vedrører. Der vil således være akter på sagen, der har indblik svarende til sagen hhv. akter med indblik, der er forskellig fra sagens indblik. Ved stillingsændring således at den ansatte skifter fra et fakultet til et andet eller ikke længere er ansat på flere fakulteter, skal personalemedarbejderen evt. ændre indblikskoden på sagen til relevant PS-fak. Indblik på tidligere journaliserede akter ændres som udgangspunkt ikke. 2.1 Kontrol En personalemedarbejder er ansvarlig for kontrol af registrering, herunder at dokumentet er akteret på den rigtige personsag med korrekte oplysninger på akten. Det pointeres at akttitel (fast tekst), akttype og aktgruppe samt indblik skal være korrekt og i overensstemmelse med Personsag Dokumentstruktur. Desuden skal øvrige oplysninger være korrekte. Forkerte registreringer skal rettes. Er der tale om et scannet dokument kontrolleres kvaliteten (læsbarheden) 3 af det elektroniske dokument op mod papirdokumentet (evt. sendt fra instituttet), hvorefter papiret kan makuleres 4. Senest ved afslutning/videresendelse af opgaven kontrolleres at alle relevante dokumenter, der vedrører opgaven, er journaliseret. Ved videresendelse af opgaven kontrolleres at korrekt advis er sendt til næste niveau. Ved afslutning af opgaven adviseres løn og andre relevante parter, fx tillidsrepræsentant. Kontrol skal ske i umiddelbar forlængelse af registreringen/opgaven. PUK PUK er ansvarlig for at journalisere alle relevante dokumenter, som sagsbehandles centralt, på personsagen. PUK følger samme journaliserings- og kontrolprocedure som institut/ fakultet. Papirarkiver tidligere ansættelse Fakultet nyansættelse Fakultetet, der nyansætter, sender advis til PUK om tidligere ansættelser på AU-8000C. Fakultetet er ansvarlig for at supplere personsagen med papirarkiv dokumenter vedr. tidligere ansættelser på eget fakultet, se Fakultet tidligere ansættelse. 3 En person scanner og en anden person kvalitetskontrollerer. 4 Statens Arkiv modtager elektroniske dokumenter.

5 Fakultetet er efterfølgende ansvarlig for at rykke PUK og relevante fakulteter, hvis journalisering af tidligere ansættelser (inkl. eget fakultet) mangler. PUK PUK modtager fra et fakultet, der nyansætter, advis om tidligere ansættelser på AU-8000C. PUK skal sende advis til de fakulteter, der kan have papirarkiv dokumenter fra en tidligere ansættelse på fakultetet, dvs. ansættelse som VIP, TAP, DVIP hhv. DTAP med ansættelsesbrev, PHD. En medarbejder i PUK tjekker om der findes en papirpersonsag (cprnr) på fjernarkivet. Hvis ja henter PUK sagen frem og gennemgår den og sorterer i almindelige og personfølsomme dokumenter. Puk er ansvarlig for korrekt journalisering, se pkt. 3.1 PUK er ansvarlig for at tjekke kvaliteten af de scannede dokumenter 3, kontrollere registreringer og at advis er sendt til relevante fakulteter. Forkerte registreringer rettes. Papirdokumenterne kan herefter makuleres. Fakultet tidligere ansættelse Fakultetet modtager advis fra PUK om tidligere ansættelser og anmodning om - supplering af scannet papirpersonsag fra PUK med decentrale dokumenter, som ikke forefindes på personsagen i PUK, fx arbejds- og opholdstilladelse - supplering med tidligere ansættelse som DVIP hhv. DTAP med ansættelsesbrev - supplering med ansættelsesdel af et tidligere PHD-forløb Fakultetet er i forhold til en scannet papirpersonsag fra PUK ansvarlig for at indhente supplerende dokumenter fra instituttet og fremfinde egne supplerende dokumenter, idet kopisag på institut hhv. fakultet gennemgås og holdes op mod den elektroniske sag. Fakultetspersonalemedarbejderen er ansvarlig for at alle relevante supplerende dokumenter scannes og journaliseres som almindelige og personfølsomme dokumenter, se pkt. 3.1 En personalemedarbejder på fakultetet er ansvarlig for at tjekke kvaliteten af de scannede dokumenter 3 og kontrollere registreringer. Forkerte registreringer rettes. Papirdokumenterne kan herefter makuleres. Fakultetet er, i forhold til en tidligere ansættelse som DVIP, DTAP eller PHD, ansvarlig for at journalisering sker på personsagen i overensstemmelse med den arbejdsdeling der er mellem fakultet og institut, herunder fremsendelse af advis til instituttet. Den sagsbehandlende enhed er ansvarlig for at relevante supplerende dokumenter scannes og journaliseres som almindelige og personfølsomme dokumenter, se pkt. 3.1 Den sagsbehandlende enhed er ansvarlig for at tjekke kvaliteten af de scannede dokumenter 3 og kontrollere registreringer. Forkerte registreringer rettes. Papirdokumenterne kan herefter makuleres.

6 3.1 Journalisering De almindelige dokumenter kan scannes og journaliseres på personsagen i én akt som følger: Akt: - Sag = korrekt sagsgrp (22) og korrekt person (cprnr i sagstitel) - Aktpart = ingen - Akttitel = Papirarkiv dokumenter måned år hvor måned år er juni 2009 for sager, som skulle have været med i PostDK s scanning og ellers tidspunkt for genoplivning af sagen - Akttype = intern - Aktgruppe = blank - Indblik = PS-fak - Brevdato = dato DD-MM-ÅÅÅÅ hvor dato er for sager, som skulle have været med i PostDK s scanning og ellers dato for genoplivning af sagen - Lagringsform = elektronisk - Øvrige oplysninger skal også være korrekte (opsættes default) De almindelige akter kan alternativt scannes og journaliseres hver for sig (flere akter). Vælges denne procedure skal akttitel og øvrige oplysninger følge Personsag Dokumentstruktur. De personfølsomme dokumenter scannes og journaliseres hver for sig (flere akter) med korrekte oplysninger, dvs. indblikskode for personfølsomt dokument, akttitel og øvrige oplysninger som beskrevet i Personsag Dokumentstruktur. Overordnet kontrol PUK PUK er ansvarlig for en overordnet kontrol af registreringer på personsager i Scanjour. Ved fejl i oprettelse af part og sag, samt fejl i journalisering af decentralt behandlede dokumenter kan PUK vælge selv at rette fejlen og sende besked til kontaktperson og/eller sagsbehandler, eller PUK kan anmode instituttet/fakultetet om at rette fejlen. Generelle bemærkninger Mails med cprnr i tekst eller vedhæftet fil skal sendes med digital signatur (krypteret) 5. Outlook skal benyttes som mailklient. Hvis der ved en fejl oprettes eller der opdages et cprnr med mere end en personsag skal fejlen STRAKS rettes eller Journalen STRAKS adviseres. Ved ændring i enhedshierarki skal PUK foranledige at nødvendige rettelser i indblik på sager og akter gennemføres og kontrolleres. 5 Gælder ikke lukkede mailsystemer, fx First Class internt på HUM.

7 BILAG til Forretningsgang Procedurer for den elektroniske personsag SSM, PUK den v.6 Personsag scannet af PostDK suppleres med decentrale dokumenter Personsager i PUK, som i 2009 er scannet af PostDK (eller manuelt scannet af PUK), skal efterfølgende suppleres med decentrale dokumenter, som ikke forefindes på personsagen i PUK, fx arbejds- og opholdstilladelse. Personsagen skal desuden suppleres med decentrale dokumenter vedr. ansættelse som DVIP hhv. DTAP med ansættelsesbrev, samt ansættelsesdelen af et PHD-forløb. Fakultetet Fakultetet er i forhold til den scannede personsag fra PUK ansvarlig for at indhente supplerende dokumenter fra instituttet og fremfinde egne supplerende dokumenter, idet kopisag på institut hhv. fakultet gennemgås og holdes op mod den elektroniske sag. Fakultetspersonalemedarbejderen er ansvarlig for at alle relevante supplerende dokumenter scannes og journaliseres som almindelige og personfølsomme dokumenter, se pkt. 3.1 En personalemedarbejder på fakultetet er ansvarlig for at tjekke kvaliteten af de scannede dokumenter 3 og kontrollere registreringer. Papirdokumenterne kan herefter makuleres. Fakultetet er, i forhold til ansættelse som DVIP, DTAP eller PHD, ansvarlig for at journalisering af decentrale dokumenter sker på personsagen i overensstemmelse med den arbejdsdeling der er mellem fakultet og institut, herunder fremsendelse af advis til instituttet. Den sagsbehandlende enhed er ansvarlig for at relevante supplerende dokumenter scannes og journaliseres som almindelige og personfølsomme dokumenter, se pkt. 3.1 Den sagsbehandlende enhed er ansvarlig for at tjekke kvaliteten af de scannede dokumenter 3 og kontrollere registreringer. Papirdokumenterne kan herefter makuleres. DVIP og DTAP med ansættelsesbrev Institut/fakultet DVIP og DTAP administreres decentralt og håndteres som beskrevet i forretningsgangen - Procedurer for den elektroniske personsag. Ved aktivitet på en allerede eksisterende papirsag er personalemedarbejderen ansvarlig for at oprette adressat og sag med adressat som sagspart (hvis adressat hhv. sag ikke findes i forvejen) samt at scanne og journalisere relevante eksisterende dokumenter (journalisering kan ske i en samlet akt eller i flere akter). En personalemedarbejder er ansvarlig for at tjekke kvaliteten af de scannede dokumenter 3

8 og kontrollere registreringer. Papirdokumenterne kan herefter makuleres. Papirarkiver bevares for DVIP og DTAP, som ikke aktuelt er ansat på AU-8000C (som DVIP, DTAP eller andet). PHD Institut/fakultet PHD ere administreres decentralt og håndteres som beskrevet i forretningsgangen - Procedurer for den elektroniske personsag (se afsnittet PHD). For PHD ere der er aktive, når et hovedområde starter op, er personalemedarbejderen ansvarlig for at oprette adressat og sag (med mindre personsag med sagspart findes i forvejen) samt at scanne og journalisere relevante eksisterende dokumenter (journalisering kan ske i en samlet akt eller i flere akter). For PHD ere der er færdige og efterfølgende ansat på hovedområdet, skal relevante dokumenter fra PHD-tiden på AU-8000C scannes og journaliseres på den aktuelle personsag i Scanjour. En personalemedarbejder er ansvarlig for at tjekke kvaliteten af de scannede dokumenter 3 og kontrollere registreringer. Papirdokumenterne kan herefter makuleres. Papirarkiver bevares for PHD ere, som ikke aktuelt er ansat på AU-8000C (som PHD eller andet). Arbejdsdeling Institut - Fakultet - PUK Se særskilt dokument: Bilag Arbejdsdeling

1 Tjek din registrering via PERSONSAG KONTROLARK og ret evt. fejl inden du klikker på GEM

1 Tjek din registrering via PERSONSAG KONTROLARK og ret evt. fejl inden du klikker på GEM ELEKTRONISK PERSONSAG - OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) den 04.03.10 v.8 Kontrolark - VÆR OPMÆRKSOM PÅ (OBS) 1 Tjek din registrering via PERSONSAG KONTROLARK og ret evt. fejl inden du klikker på GEM Husk

Læs mere

1 Tjek din registrering via PERSONSAG KONTROLARK og ret evt. fejl inden du klikker på GEM

1 Tjek din registrering via PERSONSAG KONTROLARK og ret evt. fejl inden du klikker på GEM ELEKTRONISK PERSONSAG - OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) den 26.08.10 v.11 Kontrol & Kontrolark - VÆR OPMÆRKSOM PÅ (OBS) 1 Tjek din registrering via PERSONSAG KONTROLARK og ret evt. fejl inden du klikker

Læs mere

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33

VEJLEDNING SCANJOUR 12-14 15-16 17-23 (20-22) 24-29 30 31 SCANJOUR Rediger personsag 32 SCANJOUR Rediger akt på personsag 33 VEJLEDNING SCANJOUR v.3 JOURNALISERING AF PERSONSAG SIDE Forside 1 SCANJOUR logon 2 SCANJOUR - findes personsag og adressat i SCANJOUR 1-5 -> JA -> JA tjek sager -> JA tjek navne -> NEJ SCANJOUR Opret

Læs mere

VEJLEDNING SCANJOUR 3 4-8

VEJLEDNING SCANJOUR 3 4-8 VEJLEDNING SCANJOUR v.2 UDSØG PERSONSAG og AKTER/DOKUMENTER på PERSONSAG SIDE Forside 1 SCANJOUR logon 2 SCANJOUR Udsøg personsag 1-6 -> Generel fritekstsøgning / sagssøgning 1 -> Sagssøgning 2-6 SCANJOUR

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

WorkZone - kvik guide Personalesager

WorkZone - kvik guide Personalesager WorkZone - kvik guide Personalesager 24-11-2016 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (AAU personale med CPR)... 1 Opret AAU personale

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

Studentersager oprettes altid som Klientsager og oftest under sagsgruppen 601, "Generelle individuelle sager på studerende".

Studentersager oprettes altid som Klientsager og oftest under sagsgruppen 601, Generelle individuelle sager på studerende. Notat Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Mads Sommer Jensen Telefon: 9940 9486 Email: mje@adm.aau.dk Retningslinjer for sags- og dokumenttitler i relation til studentersager

Læs mere

1. Oprettelse af journalsag. Notat

1. Oprettelse af journalsag. Notat Modtager(e): Notat Journalisering af korrespondance vedr. akkreditering Notatets indhold 1. Oprettelse af journalsag s. 1 1.1. Specifikke sager (berører én uddannelse) s. 1 1.2. Generelle sager (berører

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter PROJEKTØKONOMI Version 1.0 P R O J E K T Ø K O N O M I M A R T S 2 0 1 5 S A G S N R. 2 0 1 1-0 6 2-0 0 0 2 2 Version

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

forskningsprojekter PROJEKTØKONOMI Version 2.0 P R O J E K T Ø K O N O M I D E C E M B E R S A G S N R

forskningsprojekter PROJEKTØKONOMI Version 2.0 P R O J E K T Ø K O N O M I D E C E M B E R S A G S N R Retningslinjer for Workzonejournalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter PROJEKTØKONOMI Version 2.0 P R O J E K T Ø K O N O M I D E C E M B E R 2 0 1 6 S A G S N R. 2 0 1 6-0 6 2-0 0 0 0

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Journalinstruks. Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden. Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015

Journalinstruks. Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden. Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015 Journalinstruks Arbejdstilsynet og Forebyggelsesfonden Journalperiode: 1. januar 2011 31. december 2015 1 Om ATIS...3 1.1 Indledning...3 1.2 Systemets formål...3 1.3 Anvendelsesområdet og organisation...3

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Digital godkendelse af lønoplæg. Ansættelser, med lønfastsættelse udover overenskomst/forhåndsaftale

Digital godkendelse af lønoplæg. Ansættelser, med lønfastsættelse udover overenskomst/forhåndsaftale HR-centret Oktober 2014 Digital godkendelse af lønoplæg Nedenstående er en vejledning til, hvordan lønoplæg fremsendes og godkendes digitalt. Disse ting er især vigtige: Lønoplæg skal altid fremsendes

Læs mere

Personalesager i SD Personaleweb

Personalesager i SD Personaleweb NOTAT HR-centret 8. december 2015 Personalesager i SD Personaleweb Indholdsfortegnelse Generelt:... 1 Sådan laver du forespørgsel på en personalesag:... 2 Sådan opretter du et dokument via personalesagen:...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder

Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Kvalitetskontrol af indberetning til lønsystemet decentrale enheder Generelt Om indberetningsmateriale Alle indberetninger skal ske på grundlag af attesteret indberetningsmateriale. Indberetningsmaterialet

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Retningslinjer for medarbejdernes brug af e-mail i Rudersdal Kommune

Retningslinjer for medarbejdernes brug af e-mail i Rudersdal Kommune Retningslinjer for medarbejdernes brug af e-mail i Rudersdal Kommune Behandlet i Direktionen den 8. juni 2009 Behandlet i Områdechefgruppen den 22. juni 2009 Behandlet i HovedMED den 13. august 2009 Senest

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail Introduktion til WebMail Support til Webmail kontakt din Publizer konsulent 1 Introduktion til WebMail Denne introduktion giver en kort gennemgang af WebMail på http://webmail.domæne.dk for Publizer CMS

Læs mere

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne.

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Forudsætter Skive Kommune, at alle omkostninger forbundet med gennemførelse af en retssag vedrørende spørgsmålet om regres i en given sag afholdes af leverandøren, herunder afgifter,

Læs mere

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter

Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter Retningslinjer for Captia-journalisering på eksternt finansierede forskningsprojekter PROJEKTØKONOMI Version 1.2 P R O J E K T Ø K O N O M I A P R I L 2 0 1 6 S A G S N R. 2 0 1 6-0 6 2-0 0 0 0 1 Version

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Retnings. for arkivering

Retnings. for arkivering Retnings linjer for arkivering Indhold Retningslinjer for arkivering i Københavns Kommune 5 1. Hvorfor arkiverer vi og hvem gør det? 6 1.1 Hvorfor arkiverer vi? 6 1.2 Hvad arkiverer vi? 6 1.3 Hvem arkiverer?

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 4. Retningslinjer for anvendelse af e-post

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 4. Retningslinjer for anvendelse af e-post Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for anvendelse af e-post Dette dokument har til formål at beskrive, hvordan medarbejdere i Dragør

Læs mere

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion

Anmodninger og blanketter. Idé og funktion Anmodninger og ter Idé og funktion Anmodninger Definition En mail eller et brev til en anden (både udenfor og indenfor ) Indhold En dynamisk tekst (alm. mail indhold) Evt. link til vedhæftede filer Evt.

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen

Dokumentnr Kære Helle Bonnesen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Helle Bonnesen, MB E-mail: Helle_Bonnesen@br.kk.dk 17. januar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-4 Kære Helle

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse.

Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse. NOTAT HR-Centret 01-12-2011 Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse. 1. Før indberetning Vær opmærksom på, at et tjenestenummer fra en timelønsansættelse ikke kan genbruges til

Læs mere

BEST PRACTICE Adressater i Captia

BEST PRACTICE Adressater i Captia BEST PRACTICE Adressater i Captia Koncern It Juli 2011 Doc. Vers.nr. 2 Thea Millers Support Indholdsfortegnelse tmi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 56 03 Best Practice: Adressater i Captia...2

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

SignFlow Dafolo blanketter

SignFlow Dafolo blanketter Dafolo blanketter integreret i SignFlow Når der indsendes en Dafoloblanket underskrevet med en gyldig digital signatur, sendes der en advis til den valgte postkasse f.eks. raadhuset@kommune.dk. Det er

Læs mere

Kvalitetssikring - i it-systemer med dokumenter

Kvalitetssikring - i it-systemer med dokumenter Kvalitetssikring - i it-systemer med dokumenter Arkivar Jette Holmstrøm Kjellberg D. 4. november 2015 1 Eksempler, staten Udlændingestyrelsen smider flygtninges dokumenter væk Når flygtninge søger asyl

Læs mere

ESDH-vejledning for Aalborg Universitet

ESDH-vejledning for Aalborg Universitet Aalborg Universitetsbibliotek Langagervej 2 9220 Aalborg Ø Sagsbehandler: Mads Sommer Jensen Telefon: 9940 9486 Email: mje@adm.aau.dk Dato: 29-01-2016 Sagsnr.: 2016-051-00001 ESDH-vejledning for Aalborg

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

Forskerbeskatning - indstationering

Forskerbeskatning - indstationering Forskerbeskatning - indstationering Hovedregel: Medarbejdere fra udlandet skal betale almindelig skat i Danmark af løn optjent i Danmark Undtagelse: Kildeskattelovens 48 E-F om beskatning efter forskerbeskatningsordningen

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til

Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiveren NOTAT 07-10-2014 Notat til BOR om forvaltningernes tilbagemelding om hvad rapport om journaliseringssikkerhed ved elektronisk kommunikation har givet anledning til Indledning

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

Vejledning vedr. journalisering for eksternt finansierede forskningsprojekter

Vejledning vedr. journalisering for eksternt finansierede forskningsprojekter IT-afdelingen Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9451 Fax 9940 7593 http://itafd.aau.dk Vejledning vedr. journalisering for eksternt finansierede forskningsprojekter Thøger Elmelund Kristensen

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Vejledning i elektronisk sagsbehandling i DPSD2 Vejledning for sagsbehandlere af utilsigtede hændelser

Vejledning i elektronisk sagsbehandling i DPSD2 Vejledning for sagsbehandlere af utilsigtede hændelser Rammekontraktbilag K Vejledning i elektronisk sagsbehandling i DPSD2 Vejledning for sagsbehandlere af utilsigtede hændelser SAMMMEN.. KAN VI BLIVE BEDRE! TVÆRSEKTORIELT NETVÆRK KLYNGE MIDT Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge

Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Sådan håndterer vi personalesager i Børn og Unge Alle dokumenter, der hører til en personalesag, skal gemmes på medarbejderens sag i RI Lønservice. Der skal ikke forefindes personalesager i papirform.

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen

Dokumenter og mails. - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Dokumenter og mails - Arkivering af dokumenter og mails på sagen Denne guide er lavet for at vise hvordan, man arkivere dokumenter og mails fra Outlook og mails fra C&B i sagens filmappe. Arkivering af

Læs mere

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1

Datastuen-ns Vejledning Outlook 1 Denne vejledning omhandler: Indhold 1. Åbningssiden... 1 2. Hvordan læses/åbnes mail/vedhæftede filer... 3 3. Hvordan sender vi en mail/vedhæfter billeder eller dokumenter... 5 4. Åbne for menubjælken...

Læs mere

Direktionssekretariatet. politik. Februar

Direktionssekretariatet.  politik. Februar Direktionssekretariatet E-mail politik Februar - 2014 Indhold INDHOLD... 2 INTRODUKTION... 3 DE 10 BUD FOR E-MAIL I MORSØ KOMMUNE... 4 POSTKASSER OG ANSVARSFORDELING... 4 MODTAGELSE AF E-MAIL... 5 SVARTIDER...

Læs mere

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer

Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling og Pleje, jf. forvaltningens sagsnummer Borgerrådgiveren Socialforvaltningen Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 16-11-2012 Sagsnr. 2012-98616 Dokumentnr. 2012-900691 Håndtering af fortrolige og følsomme personoplysninger ved Center for Misbrugsbehandling

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 131, 132 & 135 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 6 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV : Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0218: Finansforbundet for A (advokat Mette Hjøllund Schousboe) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for JN Data A/S (advokat Jakob Cohr Arffmann)

Læs mere

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID)

AU1A Online Sagsbestillings-id (SB-ID) Side 1 / 7 Referencenummer Sagsbestillings-id (SB-ID) Sagsbestillings-id Er al nødvendig dokumentation vedhæftet i elektronisk form? Ansøger er fritaget for gebyr Ansøger Efternavn Evt. tidligere efternavn

Læs mere

Håndbog for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering i Ærø Kommune KMD Sag EDH og KMD Sag Dagsorden

Håndbog for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering i Ærø Kommune KMD Sag EDH og KMD Sag Dagsorden ÆRØ KOMMUNE Håndbog for Elektronisk Sags- og Dokument Håndtering i Ærø Kommune KMD Sag EDH og KMD Sag Dagsorden Sagsnr: 492-2008-20946 1/21 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 4 Brug af KMD Sag EDH

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet SYD Administrationen - Syd (DistG) Patientklager - Patientombuddet / Discliplinærnævnet Dokumentbrugere : SYD Administratione n - Syd, S afd. led. Alle

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Indhold. WorkZone for Office3.2

Indhold. WorkZone for Office3.2 3.2 Onlinehjælp WorkZone for Office3.2 Indhold Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.2 4 Kom godt i gang 5 Nyheder 9 Arbejde med Excel-dokumenter 13 Opret dokumenter på sager 14 Arbejd med dokumenter gemt

Læs mere

Anmodning om bindende svar

Anmodning om bindende svar Anmodning om bindende svar Dette dokument er bygget op, så de oplysninger, der sættes ind i dokumentet, umiddelbart kan indgå i sagsfremstillingen. Indholdsfortegnelse: Dato for indsendelse af anmodningen

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

US AARH JOURNALISERING PÅ INSTITUTTER OG IN- STITUTLIGNENDE CENTRE

US AARH JOURNALISERING PÅ INSTITUTTER OG IN- STITUTLIGNENDE CENTRE US AARH IN- STITUTLIGNENDE CENTRE Udarbejdet af den tværgående arbejdsgruppe for journalisering ved institutter 2015 2 INDHOLD Oversigt over Journaliseringspligtige dokumenter Mødeaktivitet Kontakt med

Læs mere

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik 1. Grænsegængere Dette er en beskrivelse af et forslag til et nyt og sammenhængende system omkring grænsegængere. Definitioner i denne sammenhæng: Dansker: en person, der altid har haft et CPR-nr. Udlænding:

Læs mere

Minimumsoprettelse AUHRA-VEJLEDNING

Minimumsoprettelse AUHRA-VEJLEDNING AUH RA Minimumsoprettelse AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til hvorledes en medarbejder oprettes manuelt i AUHRA. Når medarbejderen er oprettet

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Kvalitetssikring Best practise

Kvalitetssikring Best practise Kvalitetssikring Best practise Arkivar Jette Holmstrøm Kjellberg og Chefkonsulent Mette Hall-Andersen Området for myndighedsdokumentation og forskningsdata D. 4. november 2015 1 De manglende brikker 03-11-2015

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. 1. Kvittering til klager for indgivelse af klage...

Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. 1. Kvittering til klager for indgivelse af klage... Klageportalen Autogenererede skrivelser med kvitteringer, orienteringer m.m. 1. Kvittering til klager for indgivelse af klage... 3 a Kvittering sagstype hvor klage indgives til 1. instans... 3 b Kvittering

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere