Befolkningsprognose 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose 2016"

Transkript

1 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside

2 Greve Kommune Befolkningsprognose Indhold Indhold Baggrund Resume af befolkningsprognosen Befolkningsudvikling i Greve Kommune Befolkningssammensætning Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Indeks for udvalgte aldersgrupper Distriktsprognose Boliger Flyttemønstre Fødsler og dødsfald Tabeller Side 2

3 Greve Kommune Befolkningsprognose 1. Baggrund Befolkningsprognosen for Greve Kommune er et begrundet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man aflæse tendenserne i udviklingen under forudsætning af, at de præmisser, prognosen er konstrueret ud fra, fortsat gælder. Befolkningsprognosen er et vigtigt element i Greve Kommunes udarbejdelse af budgetter og øvrige planlægningsarbejder f.eks. på ældre og børneområdet. Udgangspunktet for Befolkningsprognose er bl.a. befolkningstallet pr. 31. december samt kommunens forventninger til boligbyggeri i de kommende år. Det forventede boligbyggeri i perioden - blev forelagt og godkendt af Byrådet d. 25. januar. Prognosen er generelt mest nøjagtig på kortere sigt. Usikkerheden vokser i takt med antallet af år, der indgår i prognosen. Det anbefales derfor, at prognosetallene primært bruges inden for budgetperioden, mens tallene herefter bør betragtes som en tendensbeskrivelse, der kan indgå i langsigtede skøn over nødvendige fremtidige tilpasninger af kapacitet og serviceniveau. Læsning af tabeller Ved læsning af tabellerne skal man være opmærksom på, at alle årstal refererer til den 31. december. Et befolkningstal for året angiver således befolkningen pr. 31. december. er det første prognoseår. Side 3

4 Greve Kommune Befolkningsprognose Status på befolkningsudvikling i Greve Kommune Nedenstående tabel viser befolkningsudviklingen i Greve Kommune fra til. Tabel 1.1. Status befolkningen pr. Aldersgruppe Udvikling Procent år ,4% -5 år ,% 6-16 år ,% år ,3% år ,% år ,6% 8+ år ,4% I alt ,4% (+) stigning, (-) fald Greve Kommunes befolkning er i løbet af steget med 68 indbyggere og befolkningstallet var pr., hvilket svarer til en stigning på 1,4 pct. Antallet af -årige er steget med 49 børn, hvilket svarer til en stigning på 11,4 pct. Samlet set er aldersgruppen -5 årige steget med 12 børn eller 4, pct. For aldersgruppen 6-16 årige kan der konstateres en stigning på én person. Antallet af unge mellem år er steget med 57 personer, hvilket er en stigning på 1,3 pct. For aldersgruppen årige kan der konstateres en stigning på 247 personer eller 1, pct., mens aldersgruppen 65-79årige er steget med 131 personer svarende til 1,6 pct. Antallet af borgere på 8 år og derover er steget med 124 personer svarende til 8,4 pct. Samlet set er der i Greve Kommune fra til blevet flere borgere i alle aldersgrupper. De aldersgrupper, der oplever størst stigning er -5 årige og de 8+ årige. Side 4

5 Greve Kommune Befolkningsprognose Status på sidste års befolkningsprognose I Befolkningsprognose forudsagdes antallet af indbyggere i Greve Kommune pr.. Disse tal kan nu sættes i forhold til det faktiske indbyggertal for Greve Kommune som vist i tabel 1.1 og 1.2. Tabel 1.2: Prognoseresultater fra Befolkningsprognose i forhold til faktisk indbyggertal Aldersgruppe Faktisk Prognose for Forskel Procent år ,% -5 år ,3% 6-16 år ,6% år ,6% år ,1% år ,1% 8 år ,4% I alt ,1% (+) overvurdering, (-) undervurdering Tabel 1.2 viser, at sidste års befolkningsprognose undervurderede antallet af indbyggere med 552 personer, hvilket svarer til 1,1 pct. Generelt set er indbyggertallet højere end forudsagt i Befolkningsprognose. Prognosen undervurderede antallet af -årige med 53 børn, svarende til 11, pct. Når der ses bort fra de -årige, som er vanskelige at forudsige, kan der konstateres afvigelser på de øvrige aldersgrupper i intervallet -4,3 til,4 pct. Der er blevet opført flere boliger end forventet. Bl.a. er der opført 3 nye boliger i området omkring Langagergård, som ikke var med i boligprogrammet for. Herudover er der generelt set sket en større tilflytning end forventet i eksisterende boliger. Dette tyder på generationsskifte i flere boliger, dvs. udflytning af 1-2 personer og indflytning af tre eller flere personer i boligerne, hvilket er en ny tendens i forhold til tidligere år. Nævnes skal også, at der er registreret 132 tilflytninger fra lande, der er kategoriserede som flygtningelande, hvilket er 8 personer mere end året før. Side 5

6 Greve Kommune Befolkningsprognose 2. Resume af befolkningsprognosen Befolkningstallet i Greve Kommune forventes at være stigende i de kommende år, og befolkningssammensætningen i kommunen ændrer sig. I forhold til år forventes befolkningstallet at være steget med 963 borgere i år, mens der i år forventes at være 2.54 flere borgere end i år. Greve Kommune forventes at opleve et stigende antal af borgere i aldersgruppen 8+ årige. Antallet af borgere tilhørende den erhvervsaktive aldersgruppe årige forventes at stige frem til år. Det er dog den ældre del af aldersgruppen år, der bidrager til denne stigning med 71 ekstra borgere, hvorimod de årige forventes at falde med 18 borgere fra til. Samlet set vil Greve Kommunes befolkningssammensætning i bestå af flere 8+ årige, et stigende antal borgere i den erhvervsaktive aldersgruppe, et stigende antal børn i institutionsalderen samt færre børn i den skolepligtige alder. Gennemsnitsalderen vil stige fra 41,9 år i til 44, år i. Omkring børne-aldersgrupperne, så er forventningen, at antallet af -2 årige er stigende, således at der i år vil være 12,1 pct. flere -2 årige end i svarende til 174 ekstra børn. Antallet af 3-5 årige er faldet støt siden 27 og forventes at nå et lavpunkt i for herefter at stige igen frem mod år. Faldet fra til vil forventeligt være på årige, mens stigningen fra år til forventes at være på 213 børn. Børn i den skolesøgende alder 6-16 år forventes at være svagt faldende i hele perioden frem mod år, hvor der forventes 23 færre i aldersgruppen end i. Faldet er ikke så stort, som det tidligere var forventet. Antallet af borgere tilhørende den mest erhvervsaktive aldersgruppe årige forventes at stige frem mod år. I år forventes der at være 291 flere borgere i målgruppen end i år og i år forventes ca. 53 flere end i år. Dette svarer til en stigning på 2,1 pct. Det skal dog bemærkes, at der for denne aldersgruppe sker en omfordeling internt i aldersgruppen, således at der bliver færre i aldersintervallet 41-5 år og tilsvarende flere i det ældre segment i aldersgruppen. Der forventes således at være 632 personer færre i alderssegmentet 41-5 årige i år og færre i år. Denne del af den erhvervsaktive aldersgruppe er traditionelt det alderssegment, der har det største udskrivningsgrundlag i kommunen. Alderssegmentet årige forventes derimod at stige med personer fra år til. Internt i målgruppen år forventes der at ske en intern forskydning, således at gennemsnitsalderen i målgruppen stiger med,6 år fra 46,5 år til 47,1 år i. I forhold til forventes antallet af årige at stige med 1,9 pct. frem til år og herefter falde igen, så der i år forventes at være 8,2 pct. færre borgere i aldersgruppen end i år. Antallet af 8+ årige forventes at være steget med 41,2 pct. i og med 148 pct. i. Side 6

7 27 96,2 96,4 96,7 96,5 96,8 96,8 96,9 97,1 98,6 1, 1,6 11,1 11,5 11,9 12,4 12,8 13,2 13,6 13,9 14, 14, Greve Kommune Befolkningsprognose 3. Befolkningsudvikling i Greve Kommune Antallet af borgere i Greve Kommune har ligget stabilt med en lille stigning fra 27-, men fra er stigningen mere markant. Fra til er indbyggertallet steget med 68 personer til i alt borgere pr.. Det forventes, at antallet af borgere stiger med i alt 963 frem til. I år forventes der at være 2.54 flere borgere i Greve Kommune end i, hvilket svarer til en stigning på 4,1 pct. Figur 3.1: Befolkningsudvikling i Greve Kommune - Antal 53. Faktisk 27- Prognose - Prognose Figur 3.2: Befolkningsudvikling i Greve Kommune Indeks 16 Faktisk 27- Prognose - Prognose Side 7

8 27 Greve Kommune Befolkningsprognose 4. Befolkningssammensætning Figur 4.1 og 4.2 viser udviklingen i antallet af borgere i Greve Kommune opdelt på aldersgrupper. Antallet af 8+ årige stiger fra i år til i år, mens antal årige forventes at falde med godt 7 personer. Antal årige stiger fra i til i. Det er primært en forventet stigning i de årige på ca. 7 borgere, der er skyld i denne udvikling. For aldersgruppen 6-16 årige forventes et fald på 23 personer frem til, hvilket er en ny tendens i forhold til tidligere års prognoser, hvor det forventede fald var større. Antallet af -5 årige forventes at stige med 3 personer frem til. Figur 4.1: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper år år år 6-16 år -5 år Figur 4.2: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper Alder -2 år Børn 3-5 år år Unge år år Voksne år år Ældre år år Side 8

9 Antal personer Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 4.3 viser befolkningssammensætningen i Greve Kommune i og den forventede befolkningssammensætning i. Bemærk især, at andelen af 8+ årige forventes at stige til mere end det dobbelte. Derimod falder årige fra en andel på 17 pct. i til 15 pct. i. Figur 4.3: Befolkningssammensætning pr. og år 17% 8+ 3% -5 år 6% 6-16 år 15% år 15% 8+ 8% -5 år 7% 6-16 år 13% år 9% år 8% år 5% år 49% Figur 4.4 viser Greve Kommunes borgere opdelt efter alder. Det fremgår, at der generelt vil være flere borgere over 8 år i, end der er i. Der vil ligeledes være flere i aldersgruppen ca år. Prognosen viser en ny tendens, hvor der vil være flere -5 årige i end i. Som følge af udviklingen vil gennemsnitsalderen i de kommende år stige fra 41,9 år i til 44, år i. Til sammenligning var gennemsnitalderen 39,4 år i 27. Figur 4.4: Aldersfordeling pr. og år 5 år 1 år 15 år 2 år 25 år 3 år 35 år 4 år 45 år 5 år 55 år 6 år 65 år 7 år 75 år 8 år 85 år 9 år 95 år Side 9

10 Greve Kommune Befolkningsprognose 5. Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersgrupper Vuggestue og dagpleje de -2 årige Figur 5.1 viser udviklingen for de -2 årige i perioden 27-. Antallet af -2 årige i Greve Kommune er faldet fra 1.72 i 27 til i. Ifølge prognosen er den faldende tendens dog vendt med som lavpunkt med årige. I år vil antallet af -2 årige være på børn, svarende til en stigning på 12,1 pct. i forhold til. De sidste år af prognoseperioden - vil ligge meget stabilt. Figur 5.1: Befolkningsudvikling -2 årige 2. Faktisk 27- Prognose - Prognose Side 1

11 Greve Kommune Befolkningsprognose Børnehave de 3-5 årige Figur 5.2 viser udviklingen for de 3-5 årige frem til. Antallet i denne aldersgruppe er faldet fra 1.98 i år 27 til i. Tendensen fortsætter indtil for herefter at stige igen. I forventes derfor at være årige svarende til en stigning på 7,5 pct. i forhold til. Figur 5.2: Befolkningsudvikling 3-5 årige Faktisk 27- Prognose - Prognose - Skole de 6-16 årige Figur 5.3 viser udviklingen for de 6-16 årige i Greve Kommune i perioden 27-. Antallet af børn i denne aldersgruppe er faldet fra i år 27 til i. Fremadrettet forventes et mere stabilt antal 6-16 årige. I vil der være 23 færre 6-16 årige end i. Figur 5.3: Befolkningsudvikling 6-16årige 9. Faktisk 27- Prognose - Prognose Side 11

12 Greve Kommune Befolkningsprognose Unge de årige Figur 5.4 viser udviklingen for de årige i perioden 27-. Antallet har været stigende siden 27 og forventes at toppe i med Antallet af årige i Greve Kommune forventes at falde svagt med 4,7 pct. frem mod, så der i i alt vil være årige. Figur 5.4: Befolkningsudvikling årige 5. Faktisk 27- Prognose - Prognose Voksne - de årige Figur 5.5 viser udviklingen for de årige i perioden 27-. Antallet er faldet fra i 27 til 1.78 i. Fra til forventes en stabil udvikling i aldersgruppen, så antallet af årige udgør 1.6 i. Dette er 1,7 pct. under -niveau. Figur 5.5: Befolkningsudvikling årige 14. Faktisk 27- Prognose - Prognose Side 12

13 Greve Kommune Befolkningsprognose Voksne - de årige Figur 5.6 viser udviklingen for de årige i perioden 27-. Antallet er faldet fra i år 27 til i. De kommende år forventes antallet at stige svagt. I forventes der årige. Dette er en stigning på 5,1 pct. i forhold til. Figur 5.6: Befolkningsudvikling årige 16. Faktisk 27- Prognose - Prognose Voksne de 41-5 årige Figur 5.7 viser udviklingen i antallet af 41-5 årige i perioden 27-. De 41-5 årige er interessante, fordi det er den aldersgruppe, der de seneste år har haft det højeste gennemsnitlige udskrivningsgrundlag blandt borgerne i Greve Kommune. Det fremgår, at antallet af 41-5 årige generelt har været stigende i perioden 27-. En faldende tendens starter i. Det fremgår, at antallet af 41-5 årige forventes at være i. I forhold til er dette et fald på personer svarende til 15,3 pct. Figur 5.7: Befolkningsudvikling 41-5 årige 9. Faktisk 27- Prognose - Prognose Side 13

14 Greve Kommune Befolkningsprognose Ældre - de årige Figur 5.8 viser udviklingen for de årige i perioden 27-. Antallet er steget fra i år 27 til i. Et foreløbigt toppunkt forventes at blive nået i, hvor antallet af borgere i aldersgruppen vil være steget til 8.7 personer. Herefter forventes et fald i antallet af årige frem til, hvor der vil være personer i aldersgruppen. Figur 5.8: Befolkningsudvikling årige 1. Faktisk 27- Prognose - Prognose Ældre - de 8+ årige Figur 5.9 viser udviklingen for de 8+ årige i perioden 27-. Antallet er steget fra 1.56 personer i 27 til i, og prognosen forventer en kraftig stigning af borgere i denne aldersgruppe i de kommende år. Antallet af borgere på 8 år og derover forventes således at stige til i, hvilket er en stigning på personer svarende 148, pct. i forhold til. Figur 5.9: Befolkningsudvikling 8+ årige 4. Faktisk 27- Prognose - Prognose Side 14

15 Greve Kommune Befolkningsprognose 6. Indeks for udvalgte aldersgrupper Figur 6.1 viser den indekserede udvikling over de samme målgrupper, som fremgår af kapitel 5. År er sat til indeks 1. Forventet indeks for hvert af budgetårene er angivet samt sidste år i prognoseperioden - år. Figur 6.1: Indeks for målgrupper: = 1 Alder -2 år Børn 3-5 år år Unge år år Voksne år år Ældre år år Af figur 6.1 fremgår, at antallet af -2 årige vil være stigende i budgetperioden, og vil stige yderligere frem mod år. Samtidig vil antallet af 3-5 årige falde 5 procentpoint det første år for herefter at stige til et par procentpoint over -niveau i, efterfulgt af en stigning igen frem mod år, så år ligger 7 procentpoint over niveauet i år. Børn i den skolesøgende aldersgruppe 6-16 år vil ligge stabilt i budgetperioden. I vil niveauet ligge tre procentpoint under. For voksne i den erhvervsaktive aldersgruppe år skal det bemærkes, at der samlet set forventes en lille stigning frem mod. Dog forventes der for delmålgruppen 41-5 år en faldende tendens og prognosen forudser, at de 41-5 årige i år lander 15 procentpoint under niveau. Omkring de ældre siger prognosen, at der vil ske en kraftig stigning i antallet af de 8+ årige. Antallet af årige vil være svagt stigende i budgetperioden og efterfølgende falde frem mod, hvor der vil være 8, procentpoint færre i målgruppen end i. Side 15

16 27 Greve Kommune Befolkningsprognose Distriktsprognose I befolkningsprognosen er Greve Kommune opdelt i fem distrikter: Hundige, Greve, Karlslunde, Tune og Det Åbne Land samt et fiktivt distrikt med ukendte adresser. I det følgende analyseres befolkningsudviklingen i distrikterne. Der udføres dog ikke nogen analyse på distrikt Det Åbne Land, som er tyndt befolket. Det Åbne Land består af kun ca. 1.6 borgere svarende til ca. 2,2 pct. af kommunens samlede indbyggertal i. Befolkningsudviklingen i de enkelte distrikter er ikke ens. I fremtidens planlægning af daginstitutionsområdet, skoleområdet og ældreplejen, bør der tages højde for de demografiske forskelle. Total befolkning I Greve Kommunes befolkningsmæssigt største distrikter Hundige og Greve forventes befolkningstallet at stige henholdsvis ca. 3 pct. og ca. 1 pct. frem til. For Karlslunde har der været en stigning fra - og der forventes en yderligere stigning frem mod på ca. 7 pct. I Tune stiger befolkningstallet godt 3 pct. frem til for herefter at ligge stabilt indtil. Figur 7.1: Befolkningsudvikling distrikter alle aldersgrupper. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 16

17 27 27 Greve Kommune Befolkningsprognose Børn -2 årige Aldersgruppen -2 årige oplever stigninger mellem 6 pct. og 13 pct. i alle distrikter fra frem mod. I forhold til vil stigningen svare til 49 børn i Greve, 68 børn i Hundige, 28 børn i Karlslunde og 9 børn i Tune. Udviklingen flader dog ud i de sidste år frem mod. Figur 7.2: Befolkningsudvikling distrikter børn -2 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Børn 3-5 årige Aldersgruppen 3-5 år falder i alle distrikter fra til. Herefter opleves en stigende tendens i alle distrikter frem mod år med procentuelle stigninger i forhold til mellem 5 og 9 pct. Tune vil opleve den største procentuelle stigning. Figur 7.3: Befolkningsudvikling distrikter børn 3-5 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 17

18 27 27 Greve Kommune Befolkningsprognose Børn 6-16 årige I aldersgruppen 6-16 årige vil distrikterne Greve og Tune opleve et fald frem mod, mens Hundige og Karlslunde ca. er på status quo. Figur 7.4: Befolkningsudvikling distrikter børn 6-16 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Unge årige I alle distrikter med undtagelse af Karlslunde forventes et fald mellem 5 og 12 pct. frem til. Tune forventes at opleve det største fald med ca. 12 pct. fra år til. Karlslunde forventes at stige ca. 3 pct. frem til sidste prognoseår. Figur 7.5: Befolkningsudvikling distrikter unge år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 18

19 27 27 Greve Kommune Befolkningsprognose Voksne årige I Greve og Hundige forventes stort set status quo frem til år. Fra - forventes Karlslunde at stige 8 pct. Tune vil stige ca. 4 pct. frem mod og herefter være stabil frem mod. Figur 7.6: Befolkningsudvikling distrikter voksne år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Ældre årige Antal borgere i aldersgruppen forventes at ligge nogenlunde stabilt i alle distrikter frem til ca.. Herefter vil der være faldende tendens frem til. I Greve vil der være 8 pct. færre, i Hundige 1 pct. færre, i Karlslunde 8 pct. færre og i Tune 16 pct. færre årige end i. Figur 7.7: Befolkningsudvikling distrikter ældre over år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Side 19

20 27 27 Greve Kommune Befolkningsprognose Ældre 8+ årige Andelen af 8+ årige forventes at være stærkt stigende i alle distrikter. De største stigninger forventes i Greve og Tune, hvor der i år vil være henholdsvis 17 og 176 pct. flere i aldersgruppen end i dag. Herefter følger Hundige med 142 pct. flere. I Karlslunde forventes godt en fordobling i aldersgruppen frem til år. Figur 7.8: Befolkningsudvikling distrikter ældre over 8 år. Indeks = Greve Hundige Karlslunde Tune Ukendte adresser inkl. flygtninge Kategorien omfatter flygtninge plus borgere i Greve Kommune, der ikke har egen folkeregisteradresse men som alligevel er tilknyttet folkeregisteret i kommunen. Der kan være tale om personer, der er hjemløse, udsendt af den danske stat fx arbejder på ambassader eller militærfolk mv. Kategorien har tidligere været konstant, men udviklingen på flygtningeområdet medfører en større stigning. I forhold til vil der i næsten være sket en femdobling af personer med ukendte adresser, hvilket skyldes den forventede tilgang af flygtninge og familiesammenførte. Bl.a. var der ca. 13 flygtninge samt familiesammenførte i Indeks Antal borgere Side 2

21 Greve Kommune Befolkningsprognose Distrikt Greve Figur 7.9 viser aldersudviklingen i distrikt Greve både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.9: Befolkningsudvikling Greve fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Prognosen viser overordnet set, at der bliver flere i aldersgruppen 8 år og ældre. Det bemærkes, at aldersgruppen 8 år og ældre i år vil stige med 17 pct. i distrikt Greve set i forhold til. Til gengæld falder de årige med 8 pct. frem til. Den erhvervsaktive målgruppe årige forventes at ligge nogenlunde stabilt i antal over prognoseperioden og vil kun falde med 1 indekspoint frem mod. Der bliver flere børn i dagtilbudsalderen og færre skolesøgende børn. Distrikt Hundige Figur 7.1 viser aldersudviklingen i distrikt Hundige både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.1: Befolkningsudvikling Hundige fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Prognosen viser, at antal -2 årige vil stige støt frem til, hvor der forventes 13 pct. flere end i. Antal 3-5 årige falder i men stiger igen frem mod år til et antal, der er ca. 5 pct. højere end i. Antallet af 6-16 årige og årige er stabilt frem til. Antallet af 8+ årige forventes at stige kraftigt og vil i år være 142 pct. flere end i. Modsat bliver andelen af årige mindre i. Side 21

22 Greve Kommune Befolkningsprognose Distrikt Karlslunde Figur 7.11 viser aldersudviklingen i distrikt Karlslunde både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.11: Befolkningsudvikling Karlslunde fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Prognosen viser, at antal -2 årige og 3-5 årige er stigende fra til, dog er der for de 3-5 årige et dyk i antal fra -. Aldersgruppen 6-16 årige forventes at ligge nogenlunde stabilt fra til, mens den erhvervsaktive målgruppe årige forventes at stige med 8 pct. Antallet af årige forventes at falde frem mod. De 8 år og ældre forventes at stige i distrikt Karlslunde, således at målgruppen vil være godt fordoblet i. Distrikt Tune Figur 7.12 viser aldersudviklingen i distrikt Tune både som antal og som indeksudvikling. Figur 7.1: Befolkningsudvikling Tune fordelt på aldersgrupper Antal borgere Indeksudvikling i målgrupperne -2 år år år år år år år Antal -2 årige og 3-5 årige forventes at stige med hhv. 6 pct. og 9 pct. frem mod. Antal skolesøgende mellem 6-16 år vil falde ca. 5 pct. til. De årige forventes at være stigende med godt 1 personer frem til år. De 8 år og ældre forventes at stige markant også i Tune svarende til en stigning på 176 pct. Side 22

23 Greve Kommune Befolkningsprognose 8. Boliger Nye boliger - Som en del af befolkningsprognosen indgår Greve Kommunes forventninger til boligbyggeriet i kommunen. Forventningerne er baseret på Boligprognose -, der er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø og vedtaget af Byrådet i januar. Figur 8.1 viser, hvordan de nye boliger, der forventes at blive opført i perioden -, fordeler sig i antal og type. og er medtaget for at vise faktisk ibrugtagne boliger, herunder forholdet omkring permanent indflytning på det gamle Karlslunde Feriecenter (Karlslunde Strandvej 87-93) i. Figur 8.1: Nye boliger i Greve Kommune i Karlslunde Strandvej Anden boligtype Institution Ungdomsbolig Etage Række Parcel Historik Vedtagne Boligprognose Boligforventningerne er forbundet med større usikkerhed jo længere ud i prognoseperioden, man kigger. De forskellige boligtyper indgår i prognosen med forskellige parametre for gennemsnitlige husstandsstørrelser afstemt efter boligernes størrelse. Eksempelvis indgår nye ældreboliger i beregningerne med én indbygger pr. bolig, hvor nye parcelhuse (åben/lav) indgår med ca. tre indbyggere pr. bolig. Ved rækkehusbyggeri (tæt/lav) forventes en gennemsnitlig husstandsstørrelse på godt to indbyggere pr. bolig, mens der ved etageboliger i Greve forventes knapt to indbyggere pr. bolig. I udarbejdelse af Befolkningsprognose indgår Boligprognose - i en justeret udgave set i forhold til bl.a. den historiske udvikling og usikkerheden ved byggeprojekterne. Side 23

24 Greve Kommune Befolkningsprognose 9. Flyttemønstre I dette afsnit beskrives flyttemønstrene i Greve Kommune. Statistikken over til- og fraflytninger i kommunen udgøres af både interne og eksterne flytninger, dvs. flytninger inden for kommunen såvel som flytninger til og fra andre kommuner og til og fra udlandet. Figur 9.1 viser nettotilflytningen i - for Greve Kommune. Nettotilflytningen beregnes som tilflyttere fratrukket fraflyttere til kommunen. De seneste år har der været en positiv nettotilflytning, dvs. flere tilflytninger end fraflytninger. År er usædvanligt pga. tilflytningen til det gamle feriecenter i Karlslunde, hvor ca. 35 personer har registreret folkeregisteradresse i løbet af. Den høje nettotilflytning i skyldes bl.a. en tilgang af flygtninge samt familiesammenførte på ca. 13 personer samt generel stor indvandring. F.eks. er der en nettotilflytning på 56 personer fra Polen, 33 fra Sverige mv. Figur 9.1: Nettotilflytninger - i Greve Kommune Figur 9.2: Samtlige flytninger fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ Tilflytninger Fraflytninger Side 24

25 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 9.2 er en oversigt over samtlige til- og fraflytninger i i Greve Kommune fordelt på aldersgrupper. Her ses, at det er de årige og de årige, der flytter mest både til og fra kommunen. Figur 9.3 viser nettotilflytningen i kommunen i fordelt på aldersgrupper. De unge mellem år har en negativ nettofraflytning, hvilket betyder, at der for denne aldersgruppe er flere, der flytter fra kommunen end hertil. Dette er et tilbagevendende fænomen fra år til år. For de ældre mellem år samt personer over 8 år er nettoflytningen stort set nul. Det er børnefamiliemålgruppen på år, som har en positiv nettotilflytning. Nettotilflytning af denne målgruppe har været et mønster gennem de seneste år. Siden har kommunen haft en nettotilflytning af i alt personer i aldersgruppen år. Figur 9.3: Nettotilflytning fordelt på aldersgrupper i år 6-16 år år år år år 8 år+ Side 25

26 Greve Kommune Befolkningsprognose 1. Fødsler og dødsfald Nyfødte Udviklingen i antallet af -årige i Greve Kommune er illustreret i figur 1.1 nedenfor. Det fremgår, at antallet af -årige overordnet set har været faldende fra 27-, hvor er lavpunktet. Hvor der i år 27 var 592 -årige i Greve Kommune, var antallet faldet til 397 i. Det fremgår imidlertid også, at der ikke er tale om et jævnt fald. Antallet af -årige steg igen fra og forventes at stige svagt frem til, hvorefter niveauet virker stabilt indtil. Der er 48 -årige i, og der forventes 58 -årige i. Beregningen af prognosen er foretaget ud fra den historiske fødselshyppighed og antallet af kvinder i den fødedygtige alder i prognoseperioden. Der er imidlertid andre forhold, der indvirker på det samlede antal - årige, såsom økonomiske konjunkturer, ændret til- og fraflytningsmønster, kvinders valg mht. uddannelse/karriere og tidspunkt for ønsket graviditet. Derfor vil en prognose for de -årige altid være behæftet med en vis usikkerhed. Figur 1.1: Faktisk og forventet antal årige i Greve Kommune 27-7 Faktisk 27- Prognose - Prognose Fødselshyppighed I var den samlede fertilitet i Greve Kommune 2, barn pr. kvinde i den fødedygtige alder (15-49 år), mens den i var 1,9 barn pr. kvinde. Til sammenligning var den samlede fertilitet på landsplan 1,7 barn pr. kvinde i og 1,8 barn pr. kvinde i for aldersgruppen år. Figur 1.2 viser fødselshyppigheden for Greve Kommune i perioden til fordelt på aldersgrupper. Det fremgår, at fødselshyppigheden er størst for de årige kvinder, der i fødte ca. 147 børn per 1. kvinder. Side 26

27 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 1.2: Fødselshyppighed i Greve Kommune fra til pr. 1 kvinder fordelt på alder år 2-24 år år 3-34 år år 4-44 år år Figur 1.3 viser, at fødselshyppigheden i Greve Kommune gennem de seneste år har ligget over landsgennemsnittet. Figuren viser også, at fødselshyppigheden, efter et lavpunkt i, har været svagt stigende i Greve Kommune siden og der anes ligeledes en svagt stigende tendens på landsbasis siden. Figur 1.3: Samlet fødselshyppighed for Greve Kommune sammenlignet med hele landet fra til 2,5 2 1,5 1,5 Hele landet Greve Side 27

28 27 Antal Greve Kommune Befolkningsprognose Kvinder i den fødedygtige alder år Antallet af kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune ses i figur 1.4. Det ses, at antallet har været nogenlunde stabilt indtil med i år 27 og i år. I er tallet 1.395, hvilket er det højeste niveau siden 27. Prognosen forudser herefter et fald på knap 7 pct. i antallet af kvinder i den fødedygtige alder fra år til år. I år forventes der således at være kvinder i den fødedygtige alder i Greve Kommune, hvilket svarer til et fald på 79 kvinder i den fødedygtige alder. Det skal dog bemærkes, at der forventes en stigning i aldersgruppen 3-34 år på 1 pct., ligesom aldersgruppen år kun forventes at falde med 2 pct., og det er de to aldersgrupper, der forventes at føde flest børn. De største fald forventes i aldersgrupperne 4-44 år samt år efterfulgt af de 2-24 årige samt de årige. Dvs. de fire aldersgrupper, der har den laveste fødselshyppighed. Dette har betydning for prognoseudviklingen af nyfødte. Figur 1.4: Kvinder i den fødedygtige alder år 4-44 år år 3-34 år år 2-24 år år Dødelighed Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal personer i den pågældende alder. Befolkningsprognosen bygger på data fra Dream-modellen. Modellen tager højde for en generel reduktion i dødeligheden - med særlig stor reduktion i dødeligheden blandt de 6-9 årige. Dødeligheden i Greve Kommune regnes lidt højere end landsgennemsnittet. Side 28

29 Greve Kommune Befolkningsprognose 11. Tabeller Figur 11.1: Befolkning Hele Kommunen alle aldersklasser Alder år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Side 29

30 Greve Kommune Befolkningsprognose 48 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Total Side 3

31 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 11.2: Hele Kommunen Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.3: Distrikt Greve Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.3: Distrikt Hundige Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Side 31

32 Greve Kommune Befolkningsprognose Figur 11.4: Distrikt Karlslunde Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.5: Distrikt Tune Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.6: Distrikt Det åbne land Aldersgrupper Alder -2 år år år år år år år år Total Figur 11.7: Ukendte adresser Alder Total Side 32

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Greve Kommune Befolkningsprognose Camilla Rasmussen Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029

Udarbejdet februar-marts 2014. Befolkningsprognose 2014-2029 Udarbejdet februar-marts 2014 Befolkningsprognose 2014-2029 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2014-2029 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2017 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2017 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose 2013-2025

Befolkningsprognose 2013-2025 Befolkningsprognose 2013-2025 Indhold Indledning...3 Resume...4 1. Befolkningsprognose for Herning Kommune...5 1.1. Befolkningsudviklingen...5 1.2. Befolkningens aldersfordeling...7 2. Befolkningsudviklingen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Struer Kommune. Befolkningsprognose

Struer Kommune. Befolkningsprognose Struer Kommune Befolkningsprognose 2013-2024 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2017 2028 Befolkningsprognosen 2017 2028 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for 2012 2023 Befolkningsprognosen 2012 2023 er udarbejdet af, Strategi & Analyse, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, marts 2011. Kontaktperson:

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE EXCL.FLYGTNINGE BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2015-2027 EXCL.FLYGTNINGE INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2014-2025 Forord Denne befolkningsprognose for Struer Kommune er udarbejdet i KMDs befolkningsprognoseprogram Opus Simulering Befolkning, der prognosticerer den fremtidige befolkningsudvikling

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Udarbejdet marts Befolkningsprognose

Udarbejdet marts Befolkningsprognose Udarbejdet marts 2017 Befolkningsprognose 2017 2032 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2017-2032 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på områder

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE

BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE BILAG 1. BEFOLKNINGSPROGNOSE SLAGELSE KOMMUNE 2018-2031 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2 INDHOLD PROGNOSENS HOVEDRESULTATER 2 BAGGRUND 7 KOMMUNERNES BEFOLKNINGSVÆKST I 2016 17 BEFOLKNINGENS ALDERSFORDELING 19 DELOMRÅDERNES

Læs mere

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose

Udarbejdet marts-april Befolkningsprognose Udarbejdet marts-april 2016 Befolkningsprognose 2016-2031 Indhold Indledning Indledning 2 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2031 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt på

Læs mere

Befolkningsprognose for Næstved Kommune

Befolkningsprognose for Næstved Kommune Befolkningsprognose for Næstved Kommune 2014-2023 Maj 2014 Forord Denne publikation indeholder resultaterne af befolkningsprognosen for Næstved Kommune for perioden 2014-2023. Befolkningsprognosen giver

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere