Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget juni

2 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt i boligudbygningsplan for årene - er der udarbejdet en befolkningsprognose for perioden -. Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år, specielt for Trylleskoven Strand, Jersie og Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, som f.eks. fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra adresseudtræk, og det er derved muligt at lave et kort med placering af indbyggerne ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt beregningsmæssigt gennemsnit bygger forudsætningerne i modellen på erfaringer med f.eks. fertilitet og flyttemønstre i den 4 årige periode Det er også muligt at lave beregninger på forskellige distrikter i kommunen, f.eks. til brug ved ændringer af skoledistrikter, dannelse af beregningsmæssige daginstitutionsdistrikter samt udvikling i ældrebefolkningen. Diagrammer og grafer over de forskellige aldersgrupper er udtryk for indbyggerantallet i den pågældende aldersgruppe, men er ikke udtryk for det antal indbyggere, der forventes at benytte institutionstilbuddene. Tal og diagrammer er samlet i dette notat. Mere detaljerede tal kan efter ønske udledes af prognosen. Befolkningsprognosen afhænger af boligudbygningsplanen, og denne er justeret i forhold til sidste år. Ændringen skyldes primært at tidsplanen for flere elementer i boligudbygningsplanen er ændret, således at antallet af nye boliger for de enkelte år er forskellig fra sidste år. 2. Boligudbygningsplan Som det ses af boligudbygningsplanen, forventes der en stor udbygning i perioden til, hvorefter boligudbygningen og dermed befolkningstilvæksten - falder markant, primært fordi det forventes at Trylleskov Strand på det tidspunkt er fuldt udbygget. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at befolkningstilvæksten alene afhænger af boligudbygningen, og sker udbygningen ikke i den takt som er anført i boligudbygningsplan, vil det betyde at befolkningstilvæksten bliver lavere end prognosen viser. I boligudbygningsplanen er der forskellige typer bolig. Type 1: Åben-lav bebyggelse Type 2: Tæt-lav bebyggelse Type 3: Etagebebyggelse Type 5: Seniorboliger Tabel 1: Boligudbygningsplan antal boliger i Solrød Kommune Område Havdrup Skoledistrikt Munkekær Skoledistrikt Uglegård Skoledistrikt Solrød Kommune i alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden

3 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Tabel 2: Boligudbygningsplan antal boliger i Havdrup Skoledistrikt Type Lokalitet 1 Kildevej 3 (Roberts gård) Skolevænget (lokalplan 226.1) Havdrup Vest, parcelhuse Havdrup Vest, etape 3 - almen Havdrup Vest, etape Øvrige byggegrunde I alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden -27. Tabel 3: Boligudbygningsplan antal boliger i Munkekær Skoledistrikt Type Lokalitet 1 Gartnerigrunden Solrød Landsby Tjørnholmvej Karlstrup Landsby udstykning Trylleskov Strand Boligø 1+ A+ B Mejerigrunden Tjørnholmvej Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Trylleskov Strand Boligø Øvrige byggegrunde I alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden

4 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Tabel 4: Boligudbygningsplan antal boliger i Uglegård Skoledistrikt Type Lokalitet 1 Jersie Skole Solrød Strandvej Chr. Have Solrød Strandvej Elmelyparken Øvrige byggegrunde I alt I boligudbygningsplanen er der samme antal boliger pr. år i perioden Evaluering af befolkningsprognose Overordnet set var forventningen i befolkningsprognose, at der ville være indbyggere pr. 1.januar, mens det reelle tal blev indbyggere. Afvigelsen på 29 indbyggere svarer til 0,1 %, hvilket er en meget lav afvigelse i en befolkningsprognose. Tabel 5: Antal borgere pr. 1. januar prognose og reelle tal Alder Prognose (maj ) faktiske tal Danmarks Statistik Afvigelse Afvigelse i pct. 0 år ,9 % 0-2 år ,9 % 3-5 år ,5 % 6-10 år ,5 % 9-12 år ,2 % år ,1 % 6-16 år ,7 % år ,6 % år ,3 % år ,8 % over 64 år ,0 % over 79 år ,0 % Total ,1 % Det fremgår af ovenstående tabel, at der kun i nogle få af aldersgrupperne var væsentlige forskelle mellem prognosetallet og det faktiske indbyggertal pr. 1. januar, og prognosen har dermed været forholdsvis præcis. Antallet af indbyggere i den erhvervsaktive alder (17-64 år) blev 105 borgere lavere end forventet i prognosen, svarende til en afvigelse på 0,8 pct. I løbet af er der kommet 190 flere borgere i denne aldersgruppe. Denne stigning er glædelig, fordi det alt andet lige vil betyde flere skatteindtægter i kommunen. 4. Hvad viser befolkningsprognose Befolkningsprognose er baseret på boligudbygningsprogram, og bearbejdet i BoelPlan programmet. I prognosen er der arbejdet videre med de kendte parametre fra tidligere år, dvs. fertilitet, dødelighed, til- og fraflytning mv. 4

5 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE De sidste 2 befolkningsprognoser fremgår af diagrammerne, (rød) samt (blå). Det bemærkes, at befolkningstallet er opgjort pr. 1. januar, så grundlaget for befolkningsprognose er det faktiske befolkningstal pr. 1. januar. Befolkningstal på etårs intervaller vises til sidst i dette notat. Tabel 6: Antal kvinder i den fødedygtige alder Pr. 1. januar Antal kvinder (15-49 år) Ændring i pct. -0,37-0,29 0,11-0,55 1,06 0,15-0,02 0,09 Efter flere år med faldende antal fødsler, har der været en stigning i de sidste to år. I samme periode har antallet af kvinder i den fødedygtige alder (15-49 årige) været relativt konstant. Derfor må ændringer i antal nyfødte tilskrives ændringer i fertiliteten. Den normale antagelse er, at den samlede fertilitetskvotient skal være over for at bevare befolkningsantallet forudsat at der ikke sker tilflytning. Nedenstående tabel viser udviklingen i fertiliteten i Solrød og i landet som helhed. Tabel 7: Udvikling i fertilitetskvotient i Solrød Kommune År Solrød Landsgennemsnit Fertilitetskvotient: Antal levendefødte pr. år pr kvinder i de fertile aldersklasser (15-49 år) Kilde. Danmarks Statistik, FOD407 I perioden var der tale om lav fertilitet i Solrød. I de sidste to år er der sket en stigning i fertilitetskvotienten, hvilket forklarer stigningen i antallet af nyfødte. Siden 2009 har fertiliteten i Solrød været højere end landsgennemsnittet, med gennemsnitligt 13,1 pct. I havde Solrød den højeste fertilitet af alle kommuner. I var Solrød i den øverste femtedel af kommunerne. Ved udarbejdelsen af prognosen anvendes den gennemsnitlige fertilitet for de seneste 4 år, det vil sige 1,98 barn pr. kvinde i alderen år. Daginstitutioner Figur 1: Dagpasning, antal 0-2 årige prognose Prognose Efter fald i antallet af børn i vuggestuealderen 0-2 år igennem en del år, er udviklingen nu vendt. I og er der flere 0-2 årige, og udviklingen fortsætter indtil, hvorefter der forventes et fald i årene fremover, som det også ses i figur 1. 5

6 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Børnetallet forventes at stige fra 703 børn til 810 børn i perioden -21. Det er en stigning på 107 børn, svarende til 15,2 pct. Fra -27 forventes et fald på 82 børn, svarende til 10,1 pct. Årsagen til forskellen mellem de to prognoser er at der i prognosen for var indregnet flygtninge. Indregningen skete på baggrund af regeringens forventning for hvor mange flygtninge Solrød Kommune ville modtage i løbet af samt de efterfølgende år. Erfaringsmæssigt er de fleste flygtninge børn, 24 pct. er i alderen 0-5 år. I løbet af og primo har regeringen udmeldt nye lavere tal for hvor mange flygtninge og familiesammenførte Solrød Kommune forventes at modtage, og det har betydning for prognosen. Figur 2: Antal 0-2 årige fordelt på skoledistrikt Havdrup Uglegård Munkekær Ser man på udviklingen i de enkelte skoledistrikter, er der store forskelle. I Uglegård skoledistrikt er børnetallet meget stabilt, hvor der forventes 5 flere børn mellem -21 (1,5 pct.) og dernæst 2 færre børn i perioden -27 (0,7 pct.). I Havdrup skoledistrikt stiger antallet af 0-2 årige med 37 i perioden -21 (23,0 pct.), hvorefter der forventes et fald på 27 børn i perioden -27 (13,6 pct.). I Munkekær skoledistrikt forventes en stigning på 66 børn, svarende til 27,2 pct. fra -21, og fra -27 er der en forventning om et fald på 54 børn (17,5 pct.). Figur 3: Dagpasning, antal 3-5 årige prognose prognose 6

7 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Efter at antallet af børnehavebørn i alderen 3-5 år har ligget stabilt i , er der sket et fald i årene -17. Antallet af 3-5 årige i Solrød, pr. 1. januar er 745. I de næste år forventes der en stigning i antallet af de 3-5 årige, således at der i perioden -24 forventes 128 flere børn, svarende til 17,2 pct. Stigningen er størst i starten af perioden, altså i årene - 20, hvor der kommer 100 flere børn. Figur 4: Antal 3-5 årige fordelt på skoledistrikt Havdrup Uglegård Munkekær I Uglegård skoledistrikt forventes børnetallet at være relativt stabilt, med et lille fald i -19 på 9 børn (2,7 pct.). I årene -27 forventes en lille stigning på 8 børn (2,5 pct.). I Havdrup skoledistrikt forventes en stigning på 45 børn i perioden -21. Det svarer til 28,2 pct. Fra og frem til er børnetallet stabilt. I Munkekær skoledistrikt forventes den største udvikling. Først er der en stigning på 69 børn i perioden -20, svarende til 27,5 pct. Derefter er børnetallet stabilt, således er der i perioden -27 et fald på 9 børn, svarende til 2,8 pct. Ser vi på dagtilbudsområdet samlet, altså for de 0-5 årige, forventes der en stigning fra - på 198 børn, svarende til 13,7 pct. I årene -24 er børnetallet stabilt, med et fald på 8 børn, hvilket svarer til 0,5 pct. I den sidste periode, fra -27, forventes et fald på 63 børn, svarende til 3,8 pct. Som følge af det stigende antal børn er der i budget - aftalt udbygninger i Havdrup og i Strandområdet. Desuden er der afsat rådighedsbeløb på t.kr. pr. år i til til at ændre anvendelse af stuer (VG/BH) i Solrød Kommune samt bygningsmæssige ændringer og forbedringer på eksisterende institutioner med kapacitetstilpasninger og indeklimaforbedringer for øje. Havdrupområdet Der bygges en ny daginstitution i Havdrup Vest, hvilket medfører en øget kapacitet på 24 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser. Baggrunden er bl.a. bedre geografisk placering i forhold til efterspørgsel og servicering af nye boligområder, og mulighed for lukning af ældre institutioner, som er drifts- og energimæssigt utidssvarende. Strandområdet Udvidelse af Bølgen - ny selvstændig bygning med plads til 36 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn. Udvidelsen skal afhjælpe behovet for daginstitutionspladser omkring Trylleskov Strand, hvor befolkningsvæksten stiger. En ombygning af Parkbo medfører en øget kapacitet på 10 vuggestuebørn og 12 børnehavebørn. Ombygningen medfører bedre funktionel indretning af Parkbo, samtidig med øget kapacitet. 7

8 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Skoleområdet Figur 5: Skoler, antal 6-16 årige prognose prognose Siden 2013 har der været et stabilt antal børn i skolealderen, 6-16 år. I er der sket en lille stigning, og der forventes endnu en stigning i. Samlet set stiger børnetallet med 43 i perioden -19. Fra og i resten af perioden forventes et fald på i alt 189 børn, svarende til 5,4 pct. Tabel 8: Antal 6-16 årige, fordelt på skoledistrikt Distrikt 2014 Havdrup Uglegård Munkekær I alt Figur 6: SFO, antal 6-10 årige prognose prognose 8

9 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Efter nogle år med stabilt børnetal i SFO-aldersgruppen, altså de 6-10 årige, var der en stigning i I perioden -19 forventes ingen ændring, men fra -22 er der fald i børnetallet. Der forventes 84 færre børn i alderen 6-10 år, og det svarer til 5,5 pct. Fra -27 forventes en stigning i antal 6-10 årige, med i alt 63 børn, svarende til 4,4 pct. Tabel 9: Antal 6-10 årige, fordelt på skoledistrikt Distrikt 2014 Havdrup Uglegård Munkekær I alt De erhvervsaktive Figur 7: De erhvervsaktive, antal årige prognose prognose Der sker fortsat en stigning i antallet af borgere i den erhvervsaktive alder, altså mellem år. Antallet af borgere i aldersgruppen forventes at toppe i, hvor der vil være borgere. I perioden -21 forventes en stigning på borgere, svarende til 10,7 pct. Fra -27 forventes et fald, med i alt 365 borgere, svarende til 2,5 pct. 9

10 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE De ældre Figur 8: De ældre, antal årige prognose prognose I perioden er der sket en stigning i antallet af de årige. Der er blevet 85 flere borgere i den aldersgruppe. Fra og frem til forventes et fald i antal årige på 442 borgere, svarende til 16,0 pct. Figur 9: De ældre, antal årige prognose prognose I aldersgruppen år forventes en kraftig stigning igennem perioden. I årene er der sket en stigning på 382 borgere, hvilket svarer til 45,5 pct. Tendensen fortsætter fra og frem til. Der forventes en stigning på 893 borgere, svarende til en stigning på 73,1 pct. 10

11 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Figur 10: De ældre, 85 år eller ældre prognose prognose Antallet af de ældste borgere, de som er 85 år eller ældre, har været stabilt i perioden I den periode er der sket et fald på 2 borgere, som svarer til 0,8 pct. Fra til skete der en stor stigning på 38 borgere, svarende til 14,4 pct. Prognosen viser en fortsat stigning i antallet af de 85+ årige, i hele perioden fra -27. Samlet set forventes der 264 flere borgere, hvilket svarer til 87,4 pct. Hvad viser tallene Figur 11: Andel borgere i den erhvervsaktive alder 1,50 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 1,38 1,36 Figur 11 viser andelen af borgere i den erhvervsaktive alder i forhold til antal borgere udenfor, altså antal årige i forhold til summen af antal 0-16 årige samt de 65+ årige. I er der dermed knapt 1,42 borgere i alderen år for hver borger der er enten 0-16 år eller 65+ år. Figuren viser at andelen af de erhvervsaktive er faldende i perioden -17 samt fra -27. I perioden -20, som er den periode hvor kommunen som helhed får flere indbyggere, kommer der relativt set flest borgere i aldersgruppen år til. 11

12 2014 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Figur 12: Aldersfordeling af pensionister 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 75+ år år Figur 12 viser udviklingen i aldersfordeling for de borgere som er 65 år eller ældre. I 2014 var der i Solrød kommune i alt borgere som var 65 år eller ældre. Ca. 30 pct. af pensionisterne var 75 år eller ældre, mens ca. 70 pct. var i aldersgruppen år. I løbet af perioden forventes et skred mod flere af de ældste pensionister, mens der bliver færre af de yngste pensionister. Således vil der fra være flere af de 75+ årige. Udviklingen har betydning for kommunens udgifter, da der er stor forskel i behovet for fx hjemmehjælp afhængig af borgerens alder. De årige, som i modtog hjemmehjælp, blev i gennemsnit visiteret til 172 timers hjemmehjælp. De årige blev visiteret til 202 timers hjemmehjælp, hvilket er 17,6 pct. mere. Når der kommer flere af de ældste ældre, vil det alt andet lige, øge behovet for hjemmehjælp, samt øge udgifterne for kommunen. 5. Tal fra befolkningsprognose, pr. 1. januar - opsummeret Alder I alt Prognosen viser det faktiske antal borgere i aldersintervallet og er ikke et udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene. Prognosen viser det faktiske antal børn mellem 6 og 16 år og er ikke et udtryk for det antal børn, der modtager undervisning i kommunens folkeskoler. Faktiske indbyggertal for og. Kommunens egne tal fra og frem. 12

13 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 6. Befolkningsprognose på etårsintervaller Alder 0 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

14 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Alder 39 år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år

15 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE Alder 79 år år år år år år år år år år år år år år år år år I alt

16 SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 16

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012

Center for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012 Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2013/0003936 Dato: 26. marts 2013 Titel: Befolkningsprognose 2013-2024 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR ISHØJ KOMMUNE 2012-2019 ISHØJ KOMMUNE DIREKTIONSCENTER - ØKONOMI Befolkningsprognose 2012-2019 for Ishøj Kommune side - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Hvordan endte

Læs mere

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen Befolkningsprognosen 2015-2026 Der er i februar 2014 udarbejdet ny befolkningsprognose for Allerød Kommune for årene 2015-2026. Der benyttes modellen Demografix, som er udviklet af COWI og opdateringen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2015-2027 Center for Økonomi og Indkøb 12-03-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vallensbæk dengang og nu... 3 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt lavere vækst end den forudsatte vækst i sidste års prognose. Notat Sagsnr.: 2012/0002779 Dato: 28. marts 2012 Titel: Befolkningsprognose 2012-2023 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Prognoser for Hørsholm Kommune for 2015 og frem 1 1. Prognosen 3 2. Forudsætninger for prognosen 3 2.1 Forventet boligudbygning for Hørsholm Kommune 4 2.2 Indflytningsmønstre for

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2016-2019 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningsprognose 2013

Befolkningsprognose 2013 Bilag 1 Befolkningsprognose 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030

Udarbejdet februar-marts 2015. Befolkningsprognose 2015-2030 Udarbejdet februar-marts 2015 Befolkningsprognose 2015-2030 Indhold Indledning Indledning 2 Befolkningsprognose 2015-2030 Den overordnede udvikling 4 Udviklingen fordelt på alder 6 Udviklingen fordelt

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere