BEFOLKNINGSPROGNOSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGSPROGNOSE"

Transkript

1 UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige årige Mænd 2016 Kvinder Kvinder Mænd LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE APRIL 2016

2 INDHOLD 1. Forord Befolkningsprognosens hovedresultater Befolkningstallets udvikling i bydelene prognosen sammenlignet med sidste års prognose Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersklasser Småbørn (0-5 årige) Konsekvenser for dagpleje- og daginstitutionspladser Skolebørn (6-16 årige) Udvikling i antal 6-16 årige opgjort på skoledistrikterne Konsekvenser for skole- og SFO-området Studerende (17-28 årige) Erhvervsaktive (29-64 årige) Ældre (65+ årige) Konsekvenser for ældreområdet Bilag 1. Befolkningsprognosen, hvor kommunen er opdelt i: års aldersgrupper (personer) års aldersgrupper (personer) års aldersgrupper (kvinder og mænd) Bilag 2. Befolkningsprognosen. Udvalgte aldersgrupper for: Hele kommunen (personer) Bydele (personer) Bilag 3. Befolkningsprognosen. Udvalgte aldersgrupper for: Hele kommunen (personer) Skoledistrikter (personer) Bilag 4. Prognosegrundlaget Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Dødsfald Fødsler Nettotilflytningen til LTK fra andre kommuner Nettoindvandringen til LTK fra udlandet Den samlede nettotilflytning og nettoindvandring til LTK Boligudbygningsplan Forudsætningerne i den nye befolkningsprognose Bilag 5. Den nye befolkningsprognose sammenlignet med sidste års prognose inden for udvalgte aldersgrupper Bilag 6. Konsekvensen af ændret regnemetoden for dødeligheden for de 85+ årige... 63

3 1. FORORD Prognosens udgangspunkt. 1. januar 2016 er kommunens folketal Dette er 184 færre borgere end det prognosticerede folketal i sidste års prognose - svarende til en afvigelse på 0,3 procent år år år år år 6-16 år 0-5 år 0 år Prognosticeret folketal 1. jananuar 2016 sammenholdt med faktisk folketal 1. januar = Faktisk folketal ligger under prognosetal for = Faktiske folketal ligger over prognosetal for 2016 Det faktiske antal 0-5 årige og 6-16 årige pr. 1. januar 2016 ligger over det prognosticerede folketal i sidste års prognose. Omvendt ligger antallet af borgere i de øvrige aldersgrupper under det prognosticerede folketal. Antallet af 0 årige blev lavere end prognosticeret, fordi antallet af fødsler i kommunen i 2015 lige som i 2014 var meget lavt set i sammenligning med de foregående år. Kommunens samlede folketal steg i 2015 med 319 borgere Stigningen i kommunens folketal fra 1. januar 2015 til 1. januar 2016 på 319 er lav set i sammenligning med de årlige stigninger i folketallet siden Folketal pr. 1. januar i året år - 0 år år - 5 år år - 16 år år - 28 år år - 64 år år - 79 år år - 84 år år - 99 år år - 99 år Vækst Væksten i kommunens folketal i 2015 på 319 borgere kan opdeles på følgende forhold: en korrektion vedrørende borgere som har glemt at meddele fraflytning til kommunen (mange unge studerende), en nettoindvandring fra udlandet (primært unge studerende samt 79 formentligt flygtninge fra Syrien - svarende til at 16 pct. af nettoindvandringen kommer fra Syrien), et fødselsunderskud og en nettofraflytning fra LTK. 1

4 Befolkningen 1. janaur Fraflyttet LTK unden at give Folkeregistret besked Udvandret fra LTK til udlandet Indvandret fra udlandet til LTK Nettoindvandrede Levendefødte i LTK Døde i LTK Fødselsoverskud Tilflyttet LTK fra anden kommune Fraflyttet LTK til anden kommune Nettotilflyttede Befolkningstilvækst Befolkningen 31. december Nettoindvandringen har de seneste 4 år været den væsentligste kilde til væksten i kommunens folketal, og nettoindvandringen var i 2015 langt højere end de foregående 10 års nettoindvandring. Nettoindvandringens uforudsigelighed er en af hovedforklaringerne på, at nye befolkningsprognoser kan skyde det samlede folketal skævt i prognosens 1. år (i størrelsesordnen 100 til 200 borgere). Økonomiudvalget fik på sit møde den 28. april 2016 forelagt et notat, der beskrev forudsætningerne for den nye befolkningsprognose. På den baggrund godkendte Økonomiudvalget på sit møde forvaltningens forslag til ny befolkningsprognose, jævnfør dette hæfte. Dette hæftet kan opdeles i 6 dele nemlig: et afsnit om prognosens hovedresultater, et afsnit der beskriver udviklingen i de enkelte aldersgrupper, herunder konsekvenserne heraf, en bilagsdel med en række tabeller for hele kommunen, bydelene og skoledistrikterne tallene i bilagsdelen er opgjort pr. 1. januar, en bilagsdel der beskriver prognosegrundlaget, en bilagsdel, hvor den nye befolkningsprognose sammenlignes med sidste års prognose inden for udvalgte aldersgrupper, en bilagsdel, hvor konsekvensen af den ændrede regnemetoden for dødeligheden for de ældre vises. Befolkningsprognosen vil blive anvendt i det videre budgetarbejde for og indgår ligeledes i den øvrige planlægning for kommunen. Befolkningsprognosen indgår også i de kapacitetstilpasningsmodeller, som forvaltningerne anvender bl.a. på de udgiftstunge områder inden for skole- og ældreområdet. 2

5 2. BEFOLKNINGSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER Den nye befolkningsprognoses hovedforudsigelse for de næste 12 år er: flere borgere i kommunen flere daginstitutionsbørn lidt flere skolebørn flere studerende flere erhvervsaktive flere ældre, dog færre over 85 år 1. januar 2027 set i forhold til 1. januar 2016 for udvalgte aldersgrupper årige 80-84årige årige årige årige 6-16 årige 0-5 årige Denne udvikling afspejler kommunens boligprogram, hvor der i perioden 2016 til 2021 er planlagt 70 nye ældreboliger, 484 nye familieboliger og 232 nye kollegie-/ungdomsboliger. Tallene for denne udvikling fremgår af tabel 1. Udviklingen i kommunens befolkningssammensætning og -antal Tal pr. 1. januar i året 0-5 årige 6-16 årige årige årige årige årige årige I alt Ændring i perioden Antal 1. januar = angiver stigning i aldersgruppen - = angiver fald i aldersgruppen 3

6 Udviklingen i kommunens befolkningssammensætning og -antal 1. januar år 0-5 årige 6-16 årige årige årige årige årige årige I alt Vækst Ændring Ændring i pct ,5 2,5 20,5 8,8 13,6 56,8-7,7 11,9 11,9 Den procentvise alderssammensætning i kommunen 1. januar 2016 sammenlignet med den prognosticerede alderssammensætning 1. januar 2027 fremgår af nedenstående figur. Den procentvise alderssammensætning (1. januar) i 2016 og i ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 6,5% 7,2% 13,9% 12,7% 15,0% 16,2% 0-5 årige 6-16 årige årige 45,1% 43,9% årige 13,3% 13,6% årige 2,4% 3,4% 3,7% 3,0% 80-84årige årige BEFOLKNINGSTALLETS UDVIKLING I BYDELENE Samlet set stiger det prognosticerede folketal i kommunen i perioden med borgere. Den største vækst er prognosticeret til at foregå i Lyngby og Ulrikkenborg. 4

7 Befolkningen fordelt på bydele (1. januar) 2016 og Udviklingen i den aldersmæssige sammensætning varierer fra bydel til bydel, jævnfør tabel 2. Den i afsnit 2 beskrevne tendens for udviklingen i alderssammensætningen i hele kommunen kan genfindes i de fleste bydele dog med visse undtagelser. For de enkelte bydele er det med fed skrift angivet, hvor udviklingen i bydelen afviger fra udviklingen i hele kommunen set under ét. For en mere detaljeret oversigt for de enkelte bydele henvises til bilag 2. Befolkningen i bydelene procentvis fordelt på aldersgrupper 0-5 år 6-16 år år29-64 år65-79 år80-84 år år Lyngby ,1% 10,4% 22,0% 42,3% 13,9% 2,8% 3,5% ,4% 10,9% 18,2% 44,6% 12,1% 3,2% 3,5% Ulrikkenborg ,3% 12,0% 16,5% 47,4% 12,3% 2,0% 2,5% ,0% 13,9% 11,6% 49,3% 11,6% 3,2% 2,5% Sorgenfri ,9% 16,2% 9,5% 45,0% 14,2% 2,6% 5,6% ,9% 13,4% 17,1% 40,5% 15,1% 3,7% 3,4% Virum ,2% 17,2% 11,0% 47,3% 11,9% 2,2% 3,2% ,3% 13,0% 18,4% 41,7% 14,9% 3,1% 2,7% Lundtofte ,8% 12,9% 12,8% 44,5% 14,9% 2,7% 5,5% ,5% 13,5% 14,3% 42,4% 14,9% 3,6% 3,8% Hjortekær ,3% 14,1% 18,6% 41,9% 13,7% 2,4% 3,1% ,2% 13,1% 15,1% 45,2% 12,0% 3,7% 2,7% Taarbæk ,4% 14,5% 10,6% 47,3% 18,6% 1,8% 2,7% ,8% 8,5% 17,1% 40,2% 20,6% 5,7% 3,0% Hele kommunen ,5% 13,9% 15,0% 45,1% 13,3% 2,4% 3,7% ,2% 12,7% 16,2% 43,9% 13,6% 3,4% 3,0% 5

8 PROGNOSEN SAMMENLIGNET MED SIDSTE ÅRS PROGNOSE Folketallet pr. 1. januar 2016 er lavere end prognosticeret i sidste års prognose. Samtidig indeholder dette års boligprogram for perioden færre boliger end sidste års boligprogram. Disse forhold gør at folketallet i den nye prognose ligger under folketallet i sidste års prognose i årene Den nye befolkningsprognoses forudsætningen om en høj fremtidig til- og fraflytning både med hensyn til andre kommuner og udlandet (eller med andre ord forudsætningen om fraflytningen af de 50+ årige og tilflytningen af familier med børn) gør, at folketallet i den nye prognose i årene overstiger folketallet i sidste års prognose. I bilag 4 er ovenstående forklaringer foldet ud prognosen set i forhold til 2015-prognosen prognose 2016-prognose Den nye prognose sammenlignet med sidste års prognose år år år år år år år år år angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose - angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose Den nye befolkningsprognose er i bilag 5 for udvalgte aldersgrupper (0-5 år, 6-16 år, år, år, år, år, år og 0-99 år) sammenlignet med sidste års befolkningsprognose. 6

9 3. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I UDVALGTE ALDERSKLASSER 3.1. SMÅBØRN (0-5 ÅRIGE) Den årlige tilgang af antal 0-årige er historisk set meget uregelmæssig og afhænger både af antallet af fødsler og af nettotil- og fraflytningen til kommunen. I 2017 forventes årige. Dette antal forventes at stige kraftigt de efterfølgende år. Udvikling i antal 0-årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Udvikling i antal 5-årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Antallet af 5-årige udgør 711 i Som det fremgår af figuren, er udviklingen i prognoseperioden meget ujævn. Samlet set falder antallet af 0-5 årige frem til og med 2021, hvorefter antallet stiger. 7

10 Udvikling i antal 0-5 årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Antallet af 0-5 årige var i og forventes at stige til i 2027 svarende til en stigning på KONSEKVENSER FOR DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSPLADSER Antallet af 0-årige var i børn og stiger nogenlunde stabilt frem til 2027, hvor det forventede antal 0-årige er 718 børn. Antal 0-årige i 2015 var 56 børn lavere end forventet ved sidste års prognose. Det forventede antal 0-årige i 2026 er faldet med 40 børn. Det faktiske antal 0-5 årige var i Dette falder frem til 2019, hvor der forventes børn. Herefter stiger det prognosticerede antal 0-5 årige børn frem til 2027, hvor der forventes årige. I forhold til sidste års prognose er der 10 flere 0-5 årige i 2016, mens der i 2026 er et fald i antallet af forventede 0-5 årige på 169 børn. Den nye prognose indgår i kapacitetstilpasningen, der bliver foretaget i forbindelse med budget Udviklingen i pladsbehovet og ændringer i dette følges altid nøje, da behovet for vuggestue- og børnehavepladser varierer både over årene og mellem distrikterne. 8

11 3.3. SKOLEBØRN (6-16 ÅRIGE) Af nedenstående figur fremgår det, at antallet af 6-16 årige er steget i perioden 2006 til Denne udvikling forventes at fortsætte frem til 2020, hvor antallet af 6-16 årige forventes at udgøre Udvikling i antal 6-16 årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 3.4. UDVIKLING I ANTAL 6-16 ÅRIGE OPGJORT PÅ SKOLEDISTRIKTERNE Børne- og Undervisningsministeriet har givet Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at samle de nuværende ni skoledistrikter til ét fælles distrikt for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Det betyder, at skolebørn ikke længere er tilknyttet én bestemt skole. I nedenstående tabel er sammenholdt antallet af 6-16 årige i de gamle skoledistrikterne pr. 1. januar 2016 med antallet pr. 1. januar Der er tale om store stigninger / fald i de fleste skoledistrikter perioden set under et. Prognosen for befolkningsudviklingen i de gamle skoledistrikterne findes i bilag 3. En del af de 6 til 16-årige i tabellen går ikke i de kommunale skoler. P.t. skønnes, at ca. 11,4 af de 6 til 16-årige ville gå i privatskoler. Antal 6-16 årige fordelt på skoledistrikter Skoledistrikt Ændring antal Ændring i pct. Virum ,2 Trongård ,6 Hummeltofte ,0 Taarbæk *) ,9 Kongevejen ,5 Lundtofte ,7 Fuglsanggård ,1 Lindegård ,2 Engelsborg ,9 Hele kommunen ,5 *) Det skal bemærkes, at Taarbæk Skole kun har elever til og med 6. klasse. Fra og med 7. klasse går eleverne på Trongårdsskolen 9

12 3.5. KONSEKVENSER FOR SKOLE- OG SFO-OMRÅDET Antallet af 5-årige, der er grundlaget for de kommende børnehaveklasser, er faldet med 11 børn fra 722 den 1. januar 2015 til 711 børn den 1. januar Prognosen forudsiger en stigning i antallet af 5-årige børn i den samlede prognoseperiode fra årige pr. 1. januar 2016 til årige pr. 1. januar I prognoseperioden forventes det højeste antal 5-årige at være i 2027 med 747 børn, og det laveste antal 5-årige forventes at være i 2021 med 592 børn. For aldersgruppen 6-16 årige er der pr. 1. januar børn, hvilket er 28 flere børn end forventet i sidste års prognose. Set over hele prognoseperioden forventes en lille stigning i hele perioden frem til 2027 hvor der prognosticeres med børn svarende til en stigning på 188 børn i forhold til Det højeste antal børn i aldersgruppen forventes i 2020 med børn. Stigning i antallet af 6-16 årige frem til 2020 forventes at medføre et pres på den eksisterende kapacitet. Med samlingen af de ni skoledistrikter til ét skoledistrikt, vil den eksisterende kapacitet alt andet lige kunne udnyttes bedre, idet det giver øget mulighed for at fordele eleverne mellem skolerne stadig under hensyntagen til elevernes skoleønsker og afstandskriterier mv. Uanset forudses der et særligt pres på kapaciteten på Engelsborgskolen og Lindegårdsskolen, hvor der i perioden forudsiges en stigning på 402 elever i Engelsborgskolens gamle skoledistrikt og 279 i Lindegårdens gamle skoledistrikt. Omvendt forventes et fald på 304 elever i det gamle skoledistrikt for Virum Skole STUDERENDE (DE ÅRIGE) Af nedenstående figur fremgår det, at antallet af studerende (de årige) i prognoseperioden forventes at stige til i Det svarer til en stigning på godt 20 procent i hele prognoseperioden. Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 10

13 3.7. ERHVERVSAKTIVE (29-64 ÅRIGE) Ser man dernæst på de årige, er det især i denne aldersgruppe, at man finder de erhvervsaktive. Af nedenstående figur ses, at antallet af årige forventes at stige i hele prognoseperioden. Fra 2016 til 2027 er der tale om en stigning på borgere. Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 3.8. ÆLDRE (65+ ÅRIGE) Antallet af 65+ årige stiger i hele prognosen. Stigningen fra 2016 til 2027 er på 15 pct. Udvikling i antal 65+ årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Ser man på udviklingen i antallet af ældre, er det relevant at opsplitte gruppen i henholdsvis årige, årige og 85+ årige. I nedenstående figur er vist den forventede udvikling i antallet af årige. Af figuren fremgår det, at der forventes en stigning i aldersgruppen fra 2016 til 2027 på knap 14 pct. 11

14 Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Antallet af årige forventes i prognose perioden at stige med knap 57 pct. fra 2016 til 2027, jævnfør nedenstående figur. Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 12

15 I prognoseperioden forventes et fald på knap 8 procent i antallet af borgere over 85 år, jævnfør nedenstående figur. Udvikling i antal 85+ årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal Hvis man underopdeler de 85+årige i aldersgrupperne årige og 90+ årige kan man se, at faldet i antallet af 85+årige i prognoseperioden dækker over et fald i antallet af årige på 111, og et fald i antallet af 90+ årige på 44. Antallet af årige stiger dog fra og med 2020 og antallet af 90+ årige stiger frem til Udvikling i antal årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 13

16 Udvikling i antal 90+ årige Perioden er faktiske tal, mens perioden er prognosetal 3.9. KONSEKVENSER FOR ÆLDREOMRÅDET Antallet af ældre over 65 år i Lyngby-Taarbæk stiger i perioden fra 2016 til 2027 med 15 pct. svarende til personer. Der er dog stor forskel på, hvor plejekrævende de 65+ årige er som aldersgruppe. Behovet for hjælp for en årig er ca. 14 gange større end for en årig, jævnfør nedenstående fordelingen af visiterede timer på fritvalgsområdet i Udgiftsbehovet stiger for alvor fra 85 år. Aldersgruppe Visiterede årlige timer til aldersgruppen Timer pr. borger i aldersgruppen Behovet for hjælp opgjort pr. borger i aldersgruppen ,9 1, ,2 1, ,6 3, ,7 6, ,4 13, ,3 19, ,5 27, ,9 45, Antallet af 85+-årige falder med 155 personer i perioden svarende til 8 pct. Dog modvirkes dette fald af en betydelig tilgang i gruppen på personer svarende til 20 pct. Folketinget har vedtaget lovgivning, som understreger, at kommunerne skal arbejde yderligere med at sikre at borgerne fastholder deres funktionsniveau ved i højere grad at gøre med borgerne frem for at gøre for borgerne. Det betyder at alle borgere skal gennemgås med henblik på at se om der er uudnyttet potentiale. Alle nye borgere skal desuden igennem et afklaringsforløb/træningsforløb inden de bevilges ydelser på ældreområdet. 14

17 Det er særligt de yngre grupper, hvor der er gode resultater med at gøre borgere i stand til selv at varetage praktiske opgaver og lettere personlig pleje. Det er nødvendigt at fastholde indsatsen for at sikre, at den store tilgang af yngre ældre ikke udvikler sig til en økonomisk udfordring. På den ene side har den generelle tendens til sundere aldring, hvor flere holder sig sundere i længere tid betydet, at debuten i den kommunale ældrepleje udskydes i nogle år. På den anden side har en række reformer i sygehusvæsenet gjort, at patienter bliver udskrevet hurtigere, hvilket øger ældregruppens behov for hjælp fra den kommunale ældrepleje. 15

18 16

19 Bilag 1 1 års- og 5 årsaldersgrupper Befolkningsprognosen Folketal pr. 1. januar opdelt i: - 1 årsaldersgrupper (personer) - 5 årsaldersgrupper (personer) - 5 årsaldersgrupper (kvinder og mænd) 17

20 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 1 års aldersgrupper (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder

21 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 1 års aldersgrupper (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt

22 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt

23 Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (kvinder) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (mænd) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder I alt

24 22

25 Bilag 2 Bydele Befolkningsprognosen Folketal pr. 1. januar opdelt i: - Hele kommunen - Bydele (personer) 23

26 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for hele kommunen (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

27 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Lyngby (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

28 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Ulrikkenborg (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

29 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Sorgenfri (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

30 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Virum (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

31 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Lundtofte (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

32 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Hjortekær (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

33 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Taarbæk (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Indeks 2016 = 100 Alder

34 32

35 Bilag 3 Skoledistrikter Befolkningsprognosen Folketal pr. 1. januar opdelt i: - Hele kommunen - Skoledistrikter (personer) før forsøgsordning Børne- og Undervisningsministeriet har givet Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at samle de nuværende ni skoledistrikter til ét fælles distrikt for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018. Det betyder, at skolebørn ikke længere er tilknyttet én bestemt skole. 33

36 Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for hele kommunen (personer) Faktisk folketal 1. januar i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år Alder Gam Gam 6-9 Faktisk Faktisk 34

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune

Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025

ØKONOMI. Befolkningsprognose 2015 til 2025 ØKONOMI Befolkningsprognose 2015 til 2025 Indhold Indledning... 3 Befolkningsprognosen 2015 sammenlignet med sidste prognose.... 3 Forudsætninger for prognosen...5 Udviklingen på aldersgrupper....6 Udviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2017-2030 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013

Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 Side1/10 Økonomiafdelingen Grønlandsgade 3 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 14 16 Fax: 65 15 14 39 mek@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Befolkningsprognose Kerteminde kommune 2014-2024 22-03-2013 I dette notat

Læs mere

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000.

Figur 1. Befolkningens bevægelser i Odense Kommune fra 1996 til 2000. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 00. Nr. 4 marts 0 v Folketallet faldt i løbet af 00 med 22 personer

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029

Befolkningsprognose for Egedal Kommune. for årene 2017 til 2029 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for årene 2017 til 2029 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 3% 8% 1% 6% 9% 12% 50% 50% 85+ årige 75-84 årige 65-74 årige 25-64 årige 17-24 årige 6-16 årige 0-5 årige

Læs mere

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune

Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Befolkning 2015 i Nyborg Kommune Økonomiafdelingen, 19. februar 2016 INDHOLD 1. Befolkningen i de fynske kommuner... 3 2. Befolkningen i Nyborg Kommune... 4 3. Årsagen til stigningen i Nyborg Kommune...

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Marts 2015 Dette er befolkningsprognosen 2015-2027 for Glostrup Kommune. Prognosen er udarbejdet af Center for It og Udvikling. Prognosen er udarbejdet med anvendelse af ProPlan

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2029 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2011-2023 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 211-223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune

Befolkningsprognose for Holstebro Kommune Befolkningsprognose for Holstebro Kommune 2016 2027 Befolkningsprognosen 2016 2027 er udarbejdet af Holstebro Kommune, ved hjælp af Befolkningsprognose programmet Demografix og i samarbejde med COWI, april

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Befolkningsprognose 2012

Befolkningsprognose 2012 Bilag 1 Befolkningsprognose 2012 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012... 1 1. PROGNOSEN... 2 2. FORUDSÆTNINGER FOR PROGNOSEN... 3 2.1 FORVENTET BOLIGUDBYGNING FOR HØRSHOLM KOMMUNE... 3 2.2 INDFLYTNINGSMØNSTRE FOR

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Varde Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i foråret 2010. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Varde Kommune frem til år 2025. Prognosen er resultatet af en dialog

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021

gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2006-2021 Gladsaxe Kommune juni 2006 Befolkningsprognose 2006-2021 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 1. Kommunens befolkning Alderssammensætning

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de seneste Notat Sagsnr.: 2017/0003643 Dato: 10. marts 2017 Titel: Befolkningsprognose 2017-2028 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2014 Befolkningsprognose for Frederiksberg Kommune 2014 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens økonomi

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2010-2022 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 21-222 22 216 212 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Befolkningsprognosen

Læs mere

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune

Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune April 2104 Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2104 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads Laursen fra

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

gladsaxe.dk Befolkningsprognose

gladsaxe.dk Befolkningsprognose gladsaxe.dk Befolkningsprognose 2008-2023 Gladsaxe Kommune Maj 2008 Befolkningsprognose 2008-2023 for Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse Side Indledning og sammenfatning... 3 1. Kommunens befolkning

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2016/0004448 Dato: 4. marts 2016 Titel: Befolkningsprognose 2016-2027 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer sig

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2012 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.051 personer og er dermed faldet med 61 personer i. I blev der født 1.156 børn, mens antallet

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning

Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning Prognose over Frederiksberg Kommunes befolkning 2013 Befolkningsprognose 2013 Udviklingen i befolkningens størrelse og alderssammensætning har stor betydning for kommunens virke. Derfor udarbejdes der

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2007-2020 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 27-22 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 52 56 6 64 68 72 76 8 84 88 92 96-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Befolkningsprognosen

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser.

I KAPITEL 1 Befolkningsprognose for Morsø Kommune fremlægges prognosens hovedresultater for hele kommunen i udvalgte aldersklasser. FORORD Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af KMD i april måned 2006. Prognosen danner et overblik over befolkningsudviklingen i Morsø Kommune frem til år 2020. Prognosen er resultatet af en

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkningsprognose Ballerup Kommune

Befolkningsprognose Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 2 5 Dato: 2. marts 5 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.01.00-P10-3-14 Befolkningsprognose 5-8 Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Økonomi og Indkøb

Center for Økonomi og Indkøb VALLENSBÆK KOMMUNE Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 2015-2027 Center for Økonomi og Indkøb 12-03-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vallensbæk dengang og nu... 3 3. Forventet udvikling for hele Vallensbæk

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026

BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 BEFOLKNINGSPROGNOSE KOLDING KOMMUNE 2013-2026 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 2 3 Overordnede forudsætninger 3 4 Beregningsmetode 8 5 Befolkningsprognosens resultater 9 Boligbyggeri

Læs mere