VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR 2008 -"

Transkript

1 VÆKSTHUS FOR LEDELSE - STATUS FEBRUAR Væksthus for Ledelse er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og KTO. Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse, og sætte god ledelse på dagsordenen i kommuner og regioner. Dette notat gør status over, hvad Væksthus for Ledelse har opnået i forhold til at udvikle og synliggøre god ledelse i kommuner og regioner i RESULTATER Målene med Væksthus for Ledelse er søgt realiseret gennem 1) en netværksorganisation for viden og værktøjer om ledelse, hvor parterne i samarbejde med ledere i kommuner og regioner og en række forskere er med til at udvikle 2) udviklingsprojekter og aktiviteter om ledelse, som er med til 3) at synliggøre parternes samarbejde om ledelse i kommuner og regioner, og sætte god ledelse i kommuner og regioner på dagsordenen. 1) En netværksorganisation for viden og værktøjer om ledelse Væksthuset ledes af en bestyrelse, som består af politikere og topembedsmænd fra KL, Danske Regioner og KTO. Herunder er der tre væksthuse for henholdsvis topledere, mellemledere og institutions- og afdelingsledere. Der er opbygget et bredt netværk, hvor KL, Danske Regioner og KTO i samarbejde med ledere fra kommuner og regioner samles om at udvikle god ledelse i kommuner og regioner Viden og aktiviteter i Væksthus for Ledelse skabes med udgangspunkt i de udfordringer lederne står overfor i deres hverdag. Dette sikres gennem de tre væksthuse, som igangsætter konkrete udviklingsprojekter Der er afholdt møder i bestyrelsen og de tre væksthuse, en strategidag, camps, samt en Væksthusdag, hvor praktikere og embedsmænd delte erfaringer og udtænkte initiativer til nyskabende projekter Væksthuset samarbejder med forskere fra danske og udenlandske universiteter. Blandt andet Poul Evans (ENSEAD), Henrik Holt Larsen (CBS), Kurt Klaudi Klausen (SDU), Eva Sørensen (RUC), Vibeke Normann Andersen (SDU), Jan Molin (CBS), Dorthe Pedersen (CBS) og Niels Thyge Thygesen (CBS). Væksthusets hjemmeside, formidler parternes fælles indsats på ledelsesområdet En vidensportal, hvor viden og værktøjer om ledelse generelt formidles 2) Udviklingsforløb i Væksthus for Ledelse Flere projekter har været under udvikling i 2007 og flere af disse udkommer i Dette er blandt andet: Side 1 af 8

2 Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Igennem det sidste år har Væksthus for Ledelse arbejdet med at udvikle kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Udover bestyrelsen for Væksthus for Ledelse har projektet involveret godt 40 kommunale og regionale ledere samt en række forskere inden for ledelse. Kodeks for god ledelse udkommer som pixi-pjece primo Hensigten er at angive pejlemærker for god ledelse i kommuner og regioner. Innovative ledere Væksthus for Ledelse har arbejdet med projektet: Innovative ledere, hvor 20 chefer fra regioner og kommuner sammen med innovationseksperter er blevet trænet i innovation. Projektet resulterer i en publikation, der udkommer i februar Publikationen indeholder gode råd og anbefalinger til, hvordan institutionsledere og mellemlederen kan styrke innovation. Sygehusledere med succes Væksthuset har gennemført en ny undersøgelse, som opfølgning på Ledere der lykkes i kommunerne. Formålet med projektet er at afdække succesfulde lederes adfærd med henblik på at se, om det er muligt at formulere en fælles kompetenceprofil for succesfulde ledere i sygehussektoren. Undersøgelsen publiceres i marts Lean effektivisering i fællesskab Væksthus for Ledelse har undersøgt mulighederne for at udvikle en offentlig Lean-model. 4 pilotkommuner har deltaget i projektet. Projektet munder ud i en erfaringspjece med konkrete anbefalinger til arbejdet med Lean. Andre projekter under udvikling i Væksthuset: Systematisk ledelsesevaluering: : Udkommer 2008 Ledelse af ledere: Udkommer 2008 Den offentlige virksomhedsleder: 2008 Ledelse og evaluering i folkeskolen: Under udvikling Ledelse der spirer: Under udvikling Udgivelser fra Væksthus for Ledelse i 2007: Der har i 2007 været stor efterspørgsel på Væksthus for Ledelses publikationer. I alt er der udsendt ca publikationer til ledere i kommuner og regioner. Væksthusets publikationer efterspørges ligeledes af flere udannelsesinstitutioner, som bruger materialet i forbindelse med undervisningen. Af udsendte publikationer er blandt andet: Side 2 af 8

3 Ledelse af dagtilbud under forandring (2007) Publikationen tager udgangspunkt i ledelseskompetencer hos daginstitutionsledere og undersøger nye ledelsesstrukturer indenfor dagsinstitutionsområdet Publikationen udkom i oktober og der er allerede rekvireret/ udsendt over 3000 eksemplarer Er omtalt i Jyllands-Posten, Mandag Morgen og Danske Kommuner m. fl. Desuden med succes blevet omdelt på fx BUPL s ledertræf og Børne- og kulturchefernes årsmøde Find den rigtige leder (2007) Et rekrutteringsredskab fra A-Z, som kommuner og regioner kan anvende til at finde den rette leder Udkom i marts 2007 i form af en rapport, et web-baseret redskab samt en pixi-publikation Der er rekvireret/udsendt omkring eksemplarer af rapporten Er omtalt i næsten alle landsdækkende aviser, radio m.fl. Ledelse i fællesskab (2007) Publikationen belyser topledelsens opgaver, roller og værktøjer i forbindelse med skabelsen af et fælles sprog for organisering, styring og ledelse i de nye kommuner og regioner. Der er rekvireret/udsendt 1100 eksemplarer af rapporten Er omtalt i Danske Kommuner, Berlingske Tidende m.fl. Ledere i netværk en ledelsesstrategi (2007) Publikationen omhandler hvordan kommuner og regioner fra ledelsessiden strategisk kan arbejde med ledernetværk. Der er rekvireret/udsendt omkring 3000 eksemplarer af rapporten Er omtalt fx omtalt i Danske Kommuner, BUPL s Ledetråden, Jyllandsposten m.fl. Strategisk ledelse i en brydningstid Publikationen omhandler hvordan kommuner og regioner strategisk og operationelt skal håndtere forandringsprocesser, for at sikre sammenhængskraft, helhedsorientering, sikker drift og udvikling i opgaveløsningen i de nye kommuner og regioner. Der er rekvireret/udsendt 1000 eksemplarer af rapporten Er fx. omtalt i Danske Kommuner, Berlingske Tidende m.fl. Side 3 af 8

4 Pixi-udgaver: Ledere der lykkes hvad er det de kan? (3. optryk) (2007) Der er rekvireret omkring 6000 eksemplarer af pixi-udgaven Find den rigtige leder (2007) Der er rekvireret/ udsendt omkring eksemplarer af pixi-udgaven Fusioner der fungerer (2007) Der er rekvireret / udsendt 2400 eksemplarer af pixi-udgaven Let vejen for de nye ledere (2007) Der er rekvireret / udsendt omkring 3000 eksemplarer af pixi-udgaven Ledernetværk, der virker (2007) Der er rekvireret/ udsendt omkring 4000 eksemplarer af pixi-udgaven 3) Formidling og synliggørelse af Væksthusets aktiviteter I 2007 er der i Væksthuset iværksat initiativer, der skal sikre, at den viden der skabes i Væksthuset også er kendt og tilgængelig for lederne i kommuner og regioner. Konferencer og oplæg om god ledelse i kommuner og regioner I oktober 2007 inviterede Væksthuset 150 offentlige ledere og forskere på ledelsesområdet til at drøfte udfordringer for ledere i kommuner og regioner og for at diskutere, hvordan disse udfordringer bedst tackles Væksthuset afholdte i 2007 en række konferencer og uddannelsesforløb. De handlede blandt andet om LEAN og Innovative ledere. Derudover er der holdt adskillige oplæg i kommuner og regioner om Væksthusets projekter. Side 4 af 8

5 Yderligere inviterede Væksthuset 48 ledere til en Kodeks camp i løbet af sommeren og efteråret, hvor deltagerne i fællesskab over to forløb nåede frem til en række kodekspunkter for god ledelse i kommuner og regioner Nye veje til nye brugere For at få kendskabet til Væksthus for Ledelse udbredt og for at sikre, at den viden der udvikles kommer ud til målgruppen, er der kørt en kampagne Genvej til god ledelse, hvor Væksthus for Ledelses publikationer er relanceret i pixi-format og udsendt direkte til et udsnit af offentlige ledere i kommuner og regioner. Indtil videre er publikationerne sendt direkte til: Direktion og ledelsessekretariatet på landets sygehuse 100 forstandere på plejehjem Halvdelen af landets kommunaldirektører Guide til god ledelse Guiden er en præsentationspjece, hvor der er samlet den viden og de værktøjer, der foreløbigt er udviklet af Væksthus for Ledelse. Guiden sendes ud sammen med bestillinger på publikationer, så brugerne fx bliver inspireret til andre af Væksthusets publikationer. Medier og talhistorier Som led i at få synliggjort og udbredt den viden der er udviklet gennem Væksthusets projekter er også arbejdet med at få talhistorier i medierne. Talhistorier der understøtter Væksthusets projekter. Dette er blandt andet: Historien om, at halvdelen af de offentlige ledere skal udskiftes inden for de næste 10 år. At det koster over en million at ansætte den forkerte leder i form af udgifter til løn, finde og indsluse en ny leder, samt i indirekte omkostninger til dårligt arbejdsmiljø, lavere produktivitet og højere sygefravær blandt medarbejdere i kølvandet på dårlig ledelse. Lederweb Lederweb er Væksthusets vidensportal. Her samles og formidles aktuel ledelsesviden, som har relevans for ledere i kommuner og regioner. Fokusområder på Lederweb.dk har i 2007 været: Øget markedsføring af Lederweb. Blandt andet med reklame i Mandag Morgen, tilmeldingsskemaer på relevante konferencer, opstart af direct mail kampagner m.m. At fortsætte væksten i besøgstal og abonnenter på nyhedsbrev. Der har været en forsat stigning i besøgstal og antallet af ledere, der ugentligt modtager Lederwebs nyhedsbrev. Lederweb havde i januar 2007 ca unikke besøgende. I både oktober og november rundede tallet I dag modtager ledere nyhedsbrevet, hvilket er mere end sidste år. Side 5 af 8

6 Journalistisk oprustning, Der er afholdt workshop, med fokus på at gøre vores nyhedsbrev mere fængende. Udbygning af presseservice. Lederweb har oprettet ny service, hvor brugerne kan få mediernes artikler om ledelse direkte på deres skærm. I forhold til tidligere kan lederne nu læse de fulde artikler online. Dette tiltag øger lederwebs aktualitet, og er med til både at fastholde og tiltrække brugere. Etablering af system til online markedsføring og nyhedsbrev. Systemet gør det muligt at se hvilke artikler brugerne rent faktisk klikker ind på i nyhedsbrevet. Desuden er systemet skabt til at gennemføre direct mail kampagner overfor potentielle bruger. De første kampagner er iværksat, og vil blive rullet ud over alle kommuner og regioner i løbet af Nyt statistiksystem, der giver mere viden om brugernes adfærd. Undersøgt mulighederne i et nyt Content Management System (CMS). Målet er at finde et system, der fungerer mere smidigt og dermed kan frigøre ressourcer til redaktionelt arbejde. Lederkalender. En samlet oversigt over diverse arrangementer for offentlige ledere i kommuner og regioner. Videreudvikling og kvalificering af den viden der lægger på Lederweb.dk, samt optimering af det nyhedsbrev der sendes ud hver uge. Aktiviteter i Væksthus for Ledelse i 2008 I 2008 vil Væksthus for Ledelse igangsætte en række øvrige aktiviteter, der skaber tættere relationer med lederne. Dette vil blandt andet ske gennem gå-hjem-møder med udgangspunkt i aktuelle ledelsesudfordringer samt den årlige Væksthusdag, hvor der er mulighed for at præsentere Væksthusets produkter. Derudover vil der fortsat blive arbejdet med at udvikle nye projekter, formidlingsveje og arbejdsformer, således at der bliver skabt en tættere relation mellem lederne og Væksthuset. Væksthuset blev etableret i 2004 og er et samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om god ledelse i kommuner og regioner. På den ene side deltager KL og Danske Regioner, på den anden side KTO. Målet med Væksthus for Ledelse er at udvikle, opsamle og dele ny viden, der kan omsættes i bedre ledelse og sætte god ledelse i kommuner og regioner på dagsordenen. Læs mere om aktiviteterne i Væksthus for Ledelse på: Side 6 af 8

7 Bilag: Projektoversigt AFSLUTTEDE PROJEKTER Titel Ledere der lykkes hvad er det de kan? (2005) Let vejen for de nye ledere. (2005) Lederens første 100 dage (2006) Ledere i netværk en ledelsesstrategi (2007) Find den rigtige leder (2007) Ledelse i fællesskab (2007) Strategisk værksted for topledelser (2007) Guide til god ledelse (2007) Ledelse af dagtilbud i forandring (2007) Find den rigtige leder (2007) (pixi) Ledernetværk der virker (2007) (Pixi) Formål At identificere særligt succesfulde ledere og afdække, hvad der er baggrunden for deres succes. At afdække snublestenene som nye ledere oplever, og anvise hvor der skal sættes ind. En vejledning til ledere af en fusioneret organisation At give kommuner og regioner konkrete værktøjer til at anvende ledernetværk strategisk Et redskab, som kommuner og regioner kan anvende til at finde den rette leder. Fire fortællinger om offentlig topledelse under forandring Refleksioner og erfaringer fra seks kommuners topledelse omkring strategiske problemstillinger Guiden samler den viden og de værktøjer, der foreløbigt er udviklet i Væksthus for Ledelse Rapporten præsenterer resultater fra en undersøgelse om kommunernes erfaringer med traditionelle og nye ledelsesstrukturer En bearbejdet og forkortet version af Find den rigtige leder En forkortet og bearbejdet version af Ledere i netværk en ledelsesstrategi Fusioner der fungerer (2007) (pixi) Ledere der lykkes (2007) (pixi) Let vejen for de nye ledere (2007) (pixi) En bearbejdet og forkortet version af de første 100 dage En bearbejdet og forkortet version af rapporten Ledere der lykkes hvad er det de kan? En bearbejdet og forkortet version af rapporten Let vejen for de nye ledere. PROJEKTER UNDER UDVIKLING Effektivisering i fællesskab (Lean) Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Innovative ledere Med 4 pilotkommuner udvikles der en kommunal Lean-model. Resultatet af undersøgelsen udkommer primo Pixi trykkes i eksemplarer og udsendes til ledere i kommuner og regioner Væksthus for Ledelse har iværksat et projekt om Side 7 af 8

8 Systematisk ledelsesevaluering Ledelse af ledere Den offentlige leder som virksomhedsleder Ledelse og evaluering i folkeskolen Ledere der lykkes - hvad er det de kan i sundhedssektoren? Ledelse i gråzonen mellem region og kommune. BOBLER Før-lederudvikling innovative ledere, hvor 20 chefer fra regioner og kommuner sammen med innovationseksperter trænes i at gå ad nye veje mod målet. Hensigten med projektet er at kvalificere arbejdet med ledelsesevaluering. Projektet udvikler et virtuelt værktøj med dilemmaer om ledelse af ledere, som kan understøtte chefer og lederes dialog om, hvad der kendertegner god ledelse af ledere Afdækker de nye kompetencekrav til de decentrale ledere og de deraf følgende behov for udvikling af decentral ledelse og styring. Udvikler erfaringer omkring evalueringsledelse i folkeskolen. Målet er at forbedre evalueringskulturen og den professionelle åbenhed i organisationen. Med afsæt i metoden og konceptet fra Ledere der lykkes afdækkes, hvad der er baggrunden, når ledere fra sundhedssektoren har succes. Fokus på hvorledes det er muligt at optimere serviceniveauet til borgerne via en bedre ledelse mellem regionale og kommunale enheder. Undersøger hvordan det er muligt at motivere og skabe et miljø, der fremmer gode ledere, og opfordre medarbejdere med lederevner til at afprøve og realisere disse. Side 8 af 8

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner

Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner 2 Væksthus for Ledelse Kodeks for god ledelse - i kommuner og regioner Væksthus for Ledelse Juni 2008 Projektgruppe og redaktion: Steen Rank Petersen, Danske Regioner Lise Balslev, KL Hanne Borchersen,

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Guide til god ledelse

Guide til god ledelse Guide til god ledelse 1 2 GUIDE TIL GOD LEDELSE Indhold Social kapital 4 5 Rum og rammer for ledelse 6 7 Kunsten at kommunikere 8 9 Sammenhængskraft 10 Facts om ledere 12 13 Ledertalenter 14 15 Eksperternes

Læs mere

Inspiration til tillid og samarbejde

Inspiration til tillid og samarbejde Inspiration til tillid og samarbejde De statslige arbejdspladser skal være i top, når det kommer til kvalitet, effektivitet og medarbejdertrivsel. Skal de være det, kræver det et godt samarbejde på arbejdspladsen

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Tillidsdagsordenen i lederuddannelser

Tillidsdagsordenen i lederuddannelser KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT Tillidsdagsordenen i lederuddannelser Generelt Vores nuværende og kommende leverandører fodres løbende med de officielle dokumenter vedr. tillidsdagsordenen

Læs mere

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt

Handlingsplan 2015. 2014 Danmarks Evalueringsinstitut. Citat med kildeangivelse er tilladt Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk ISBN (www)

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Vejledning i at bruge dialogværktøjet

Vejledning i at bruge dialogværktøjet Vejledning i at bruge dialogværktøjet 2 Ledelse af ledere Vejledning til chefer og konsulenter i at bruge dialogværktøjet Chefens dilemma 10 videocases om chefrollen i kommuner og regioner. Væksthus for

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA

Læs mere

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER

LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER LEDERNETVÆRK DER VIRKER GODE RÅD TIL TOPLEDERE OG KONSULENTER PROJEKTLEDERE: Flemming Blønd, KL Jørn Kjølseth Møller, BUPL REDAKTION: Ola Jørgensen, Klartekst Jeanne Wolf, Væksthus for Ledelse PRODUKTION:

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013

Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Evaluering Danmarks Vækst- og Iværksætteruge 2013 Indhold 1. Indledning og koncept 2. Mål, hovedresultater og anbefalinger 3. Kampagnens budget 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens resultater

Læs mere

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness)

Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan (navn): IBIZ-center (Innovationscenter for ebusiness) Aktivitetsplan nr.: X1 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet 1 IBIZ-Centers fokusområder

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 3. februar 2014 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, Nykøbing Sj. Til stede Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Lars Vedsmand, Jørgen Stoltz, Karl Otto Nielsen,

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere