Strategic Management of Professional Service Firms

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategic Management of Professional Service Firms"

Transkript

1 Strategic Management of Professional Service Firms Bente R. Løwendahl Strategi AALBORG UNIVERSITET Det samfundsvidenskablige fakultet HD i Organisation og Ledelse 8. semester HDO

2 Indhold 1 Professionelle og professionelle servicevirksomheder (PSV) Definition/karakterisering af professionel servicevirksomhed Eksempler Hvad er unikt ved servicevirksomheder Udfordringer ved klientinteraktion Forskelle mellem PSV og produktionsvirksomhed Ledelsesmæssige udfordringer 5 4 Strategiledelse 6 5 Tre generiske typer servicevirksomheder De tre generiske strategier Sammenligning af de tre strategier Naturlige spændinger Virksomhedsudvikling og vækst 15 7 Globalisering 16 8 Opsummering og implikationer 17 i

3 Kapitel 1 Professionelle og professionelle servicevirksomheder (PSV) Dette kapitel omhandler motivationen for at kigge på profesionelle servicevirksomheder. 1.1 Definition/karakterisering af professionel servicevirksomhed En overordnet karakterisering af PSV er: "Den altruistiske serviceydelse til klienter" Dvs. PSVen varetager klientens interesser, et svigt af dette vil kunne give gevinst på kort sigt, men vil ødelægge virksomhedens ry på lang sigt. Karakteriseringen af PSVer uddybes med følgende karakteristika: 1. Den er meget videnintensiv 2. Involverer stor grad af tilpasning 3. Involverer stor grad af diskretion og personlig vurdering 4. Typisk involverer høj grad af klientinteraktion 5. Udføres indenfor rammerne af professionel virke, herunder at sætte klientens behov over profit og respekterer begrænsningerne af ens ekspertise 1

4 1.2 Eksempler Eksempler på PSVer: advokater revisorer diverse konsulenter, herunder: management, ingeniør PR og marketing 2

5 Kapitel 2 Hvad er unikt ved servicevirksomheder I dette kapitel reduceres karakteristikken for for PSVer til tre fundamentale: Højt kvalificerede individer Særheden ved klientydelsen Subjektiv kvalitetsbedømmelse 2.1 Udfordringer ved klientinteraktion Informationsasymmetri Klienten har hyret PSVen da den har viden som klienten skal bruge, denne viden skal bruges i tæt samarbejde med klienten, dette kan lede til problemer. Kunden styrer f.eks budgettet med ved ikke hvad projektet indebær. Double moral hazzard PSVen kan blive klemt mellem klientens brug af en gunstig lejlighed og krav sat fra brancheforeningen. F.eks en revisor der ikke får fuld information fra klienten og derved bidrager med et ufuldstændig regnskab. 2.2 Forskelle mellem PSV og produktionsvirksomhed Sidst gøres der rede for den forskel der er mellem PSVer og klassisk produktionsvirksomhed, dette gøres udfra en betragtning af værdiskabelsesprocessen i en PSV, denne er sammensat af tre processer (jvf. figur 2.1: 1. Salg af et troværdigt løfte 3

6 2. Udførelse af det lovede 3. Indhent viden fra processen, og benyt den i andre projekter Figur 2.1: Værdiskabelsesprocessen i PSVer. 4

7 Kapitel 3 Ledelsesmæssige udfordringer Kapitlet handler om de ledelsesmæssige udfordringer der er ved ledelse af mennesker i et PSV, et udvalg er: Uvilje til at lede Som nævnt tidligere finder værdiskabelsen sted ude ved klienten, der er stor grad af selvledelse, hvorfor det kan være frustrerende at være leder. Ved skiftet til leder mistes den profesionelle respekt og værdiskabelses finder ikke længere (direkte) sted. Kultur En stærk ensartet kultur kan have den fordel at kommunikationen lettes da alle har sammen baggrund, den begrænser bare udvalget af professionelle. Det håndgribliges tyranni En PSVs værdi findes i noget uhåndgribeligt, nemlig medarbejdernes viden og evner. Mange PSVer fristes til at investere store summer i noget håndgribeligt som flotte kontorbygninger, for på denne måde at signalere deres succes, det er bare ikke her der bør investeres. 5

8 Kapitel 4 Strategiledelse Kapitlet omhandler hvordan strategi bør gribes an i PSVer. Ressourcebaseret strategi benyttes som et værktøj. Forfatteren opdeler en virksomheds ressourcer i fire kategorier: Financielle Håndgriblige, f.eks bygninger, maskiner... Arbejdskraft Uhåndgribelige, f.eks kompetencer, ry De uhåndgribelige ressourcer er de mest vigtige for PSV, de kan yderligere inddeles i: Individuelle operative ressourcer, f.eks professionel viden, erfaring og talent Virksomhed- og organisationsressourcer, f.eks rutiner, procedure og kultur Grupperessourcer, f.eks synergieffekter ved at sammensætte specifikke individer Ledelseskompetencer, f.eks at kunne holde på de bedste folk Strategien for en PSV bliver således at udarbejde og kommunikerer: vision klare mål prioriteter som ikke fokuserer så meget på opnåelse af målene, som på hvad skal udføres i hvilken rækkefølge. Hver eneste projekt der vælges, er et valg af hvilken vidensressource der tilføjes virksomheden. 6

9 Kapitel 5 Tre generiske typer servicevirksomheder Dette kapitel redegør for tre generiske strategier for PSV. Det starter med at identificere forskelle mellem PSVer, hvilket giver anledning til de tre typer PSV. PSVer er forskellige på følende punkter: Repetitiv vs. ad hoc Et revisionsselskab leverer faste ydelser til kunder da love sikre disse PSVer en fast efterspørgsel, et management konsulent PSV har ikke denne gentaglighed ved sine kunder. Individuel vs. teamlevering Hvor store er projekterne, er det en eller mange professionelle der løser opgaven. Personlig vs. forslagsbaseret salg Sælges projekter som tilbud eller er der tale om personligt salg Nye vs. kendte løsninger Er det et ingeniørfirma der bruger de samme tegninger, eller er det kreativ virksomhed som et reklamehus hvor genbrug er uhørt. Størrelsen på PSVer er også forskellig. Den er kategoriseret i tre størrelser: 1. PSVen er en samling individer som foretager uafhængige beslutninger, muligvis efter uformel diskussion 2. PSVen er en lille, uformelt koordineret organisation med deltids ledere som foretager beslutninger efter at have rådført sig med alle hovedkonsulenterne 3. Multi-kontors PSV, formelle strukturer og fuldtids ledelse er blevet fundamentet for udførelsen. 7

10 Figur 5.1: Ansatte vs. organisations prioriteter. 8

11 Med udgangspunkt i de nævnte PSVers forskellighed identificeres to fundamentale dimensioner: Ressourcebase og den professionelles rolle Er ressourcerne til virksomhedens værdiskabelse baseret på individers viden eller har virksomheden kontrollen over denne viden. Hvis ikke virksomheden kontrollerer viden, er det vigtigt at motivere og holde på de bedste medarbejdere, figur 5.1 illustrerer hvorledes individuelle prioriteter kan indarbejdes i organisationens mål og procedure. Strategifokus og projekttype Hvad er kilden til virksomhedens konkurrencefordel, dens strategiske fokus, er det salg af ensartet (ændringer af nuværende) løsninger, eller er det problemløsning som er forskellig fra gang til gang, eller er det virksomhedens evne til at forstå og løse klientens behov. Ovenstående to dimensioner giver anledning til matricen i figur 5, det er ikke alle konfigurationer der er mulige, de tre langs den skraverede diagonal (A, C, B) er stabile konfigurationer. Figur 5.2: Ressourcebase/strategifokus matricen, konfigurationen nederst til venstre betegnes A, konfigurationen i midten C og konfigurationen øverst til højre B. I figur 5.3 ses egenskaberne ved de forskellige konfigurationer. 5.1 De tre generiske strategier De tre generiske strategier er: 9

12 Figur 5.3: Egenskaber i forhold til positionering i matricen. A, Klientrelation baseret strategi Hovedvægten er på PSVens evne til at forstå og hjælpe klienterne. Organisationsstrukturen skal være fleksibel. Formelle procedure ignoreres medmindre de ansatte ser dem som et gode for klienterne. B, Løsnings- eller outputbaseret strategi Denne PSV har en række kerneløsninger udbydes. Viden er formaliseret og ophobes i organisationen. C, Problemløsning eller kreativbaseret strategi Viden er svær at gøre til en organisations kompetence. Organisationsstrukturen er en hybrid af autoritet og respekt, beslutninger træffes sjældent af topledelsen uden en koordinering med de ansatte. 5.2 Sammenligning af de tre strategier Forskelle ved de tre strategier er opsummeret på figur 5.4 Figur 5.5 opsummerer de individuelle prioriteter i forhold til de forskellige konfigurationer. 5.3 Naturlige spændinger I figur 5.6 angives de spændinger der prøver at trække PSVer ud af en stabil konfiguration. PSVer i konfiguration B kan opleve spædinger der ønsker at trække virksomheden ned mod konfigurationen 10

13 Figur 5.4: test 11

14 nederst til højre, mod mindre kontrol (procedure). PSVer i konfiguration A trækkes mod mere standardisering, af løsninger af hensyn til større indtjening og af arbejdsgange for at bibeholde viden i organisationen. 12

15 Figur 5.5: Ansattes prioriteter og forskellige PSV strategier. 13

16 Figur 5.6: Spændinger der trækker PSVer fra diagonalen. 14

17 Kapitel 6 Virksomhedsudvikling og vækst Kapitlet omhandler vækst i PSVer. Den starter med at konstaterer af følgende antagelser ikke gælder for PSVer: Der er et positivt forhold mellem størrelse og pris Der er et positivt forhold mellem lav pris og salg Der er et positivt forhold mellem salg og profit Der er et positivt forhold mellem markedsandel og profit Det konstateres at succeskriterierne for PSVer mange gange er andet end profit, f.eks: Rekruttering og bibeholdelse af de bedste konsulenter Genererer nok profit til at man kan have det sjovt og fortsætte med det er der interessant 15

18 Kapitel 7 Globalisering Dette kapitel er omskrivningen af en tidligere artikel, og i min mening nok afkoblet fra resten af bogen.omhandler problematikker ved globalisering af et PSV. 16

19 Kapitel 8 Opsummering og implikationer Opsummering af bogens resultater. 17

The 3 Keys to Empowerment

The 3 Keys to Empowerment Side 1 af 17 The 3 Keys to Empowerment Ken Blanchard Fag: HRM Kort fortalt handler bogen om at kortlægge en såkaldt roadmap/plan for hvordan man empower folk i en situation, hvor man skal ændre en hierakisk

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug

Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug Side 1 af 20 Kompentansestyring i arbeidslivet Odd Norhaug Fag: HRM Kapitel 1: Introduktion...1 Kapitel 2: Kompetence på tre niveauer...1 Kapitel 3: Kompetencekæden...2 Kapitel 4: Individuelle kompetencetyper....4

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Videnregnskabets elementer

Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer Videnregnskabets elementer af BDO professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og professor Jan Mouritsen, jm.om@cbs.dk, Handelshøjskolen i København

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

3. ORGANISATIONSFORMER OG FORMELLE STRUKTURER

3. ORGANISATIONSFORMER OG FORMELLE STRUKTURER 3. ORGANISATIONSFORMER OG FORMELLE STRUKTURER Vi vil i dette kapitel se nærmere på forskellige organisationsformer og formelle strukturer i organisationer. Fra at man tidligere beskæftigede sig med at

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER INDHOLD INTRODUKTION 3 DE 5 SUCCESKRITERIER 3 VORES LØFTER 3 DE 5 SUCCESKRITERIER PARTNERSKAB 4 FORRETNINGSUDFORDRING 7 FAGLIG KOMPETENCE 9 PRISER OG BETINGELSER 12

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen

Advokatbranchen i opbrud. En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Advokatbranchen i opbrud En praktisk guide til udfordringerne i advokatbranchen Indhold BAGGRUND OG STATISTIK... 5 MARKEDSSITUATIONEN FOR JURIDISKE TJENESTEYDELSER... 7 Den aktuelle konkurrencesituation...

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel

9 IMPLEMENTERING. 9.1 Barriereanalyse med Leavitts. systemmodel 9 IMPLEMENTERING Dette kapitel beskriver faser og problemstillinger i forbindelse med en implementering af en handelsportal i den danske byggebranche, som er en del af projektgruppens løsningskoncept.

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Indhold 6. Organisationskultur... 2 6.1 Mangfoldigheden i kulturbegrebet... 2 6.2 Schein... 3 6.3 Cameron og Quinn... 7 6.4 Morgan...

Indhold 6. Organisationskultur... 2 6.1 Mangfoldigheden i kulturbegrebet... 2 6.2 Schein... 3 6.3 Cameron og Quinn... 7 6.4 Morgan... Indhold 6. Organisationskultur... 2 6.1 Mangfoldigheden i kulturbegrebet... 2 6.2 Schein... 3 6.3 Cameron og Quinn... 7 6.4 Morgan... 12 6. Organisationskultur Kultur handler om vores dannelse, det dækker

Læs mere

The Balanced Scorecard

The Balanced Scorecard Side 1 af 38 The Balanced Scorecard Robert S. Kaplan og David P. Norton Fag: Organisation Kapitel 1: Måling og styring i informationstidsalderen The Balanced Scorecard Kollisionen mellem den uimodståelige

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Leverandørsegmentering fra produkt til vidensbaserede porteføljemodeller

Leverandørsegmentering fra produkt til vidensbaserede porteføljemodeller Leverandørsegmentering fra produkt til Leverandørsegmentering fra produkt til vidensbaserede porteføljemodeller af cand.merc., ph.d. Morten Munkgaard Møller, mmunkgaard@hotmail.com, Center for Industriel

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere