Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5."

Transkript

1 Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5.

2 Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig kommunikation Tak for denne gang

3 Teammøde Hvad har du lært i går Nævn mindst tre ting, som I skriver ned i Jeres portfolio. Hvad mangler du i forhold til mål for kurset.

4 Hvad er anerkendelse? Anerkendelse består af to dele: AN og ERKENDELSE An kan oversættes til at stå bi, stå ved siden af den anden Erkendelse kan oversættes til at forstå, at skaffe sig viden, at sanse Derfor er anerkendelse det at forstå noget med en anden, eller at forstå noget fra den andens perspektiv

5 Anerkendende kommunikation! Anerkendende kommunikation handler derfor om at sætte sine egne holdninger, tolkninger, domme og vurderinger på PAUSE Vær nysgerrig- den anden rummer en hel verden, du ikke kender endnu Spørg ind, i stedet for at konkludere selv! Tænk på, hvad den andens intention og motivation er, for at gøre, som hun gør?

6 Axel Honneths teori om anerkendelse Følelsesmæssig anerkendelse man tror sig i stand til at have en værdi = Selvtillid. Retslig anerkendelse man er ligeværdig (med)borger i samfundet = Selvrespekt Social anerkendelse -man har værdi for andre, som den man er = Selvværd

7 Fire måder at kommunikere på Traditionel problemløsning Udforskning Anerkendende udforskning Hvorfor gik det galt? Hvorfor fungerer det ikke? Hvad er forhindringerne? Hvad ønsker du /jeg/vi? Hvordan kan vi udvikle mere af dette? Mangel tænkning Problemfokus/ Find fem fejl Det dur ikke, fordi Det skulle du aldrig have gjort. Problemet med det her er Kritik Hvad gjorde du, der fik det til at gå godt? Anerkendelse/ Ressource tænkning Dette fungerer super godt. Flot du er dygtig. Det er bare godt, gør det noget mere. Konstatering/Vurdering Ros Engageret lærings kultur

8 Vi er rigtig gode til mangel tænkning, når vi tænker lineært Find fem fejl Fokus på problemet Finde årsager og forklaringer Det er nogens SKYLD Jeg sammenligner mig med andre Kritik Konstaterende og vurderende kommunikation

9 Den lineære forståelsesform har fokus på årsagen Hvorfor vil Jonna aldrig ud fra sit værelse og hyler hver gang vi forsøger at lokke hende lidt ud? Fordi hun er besværlig, hun gerne vil være i centrum, hun var vist også dominerende overfor sin mand Hvorfor brokker min kollega sig igen over antallet af sine borgere? Fordi hun er udbrændt og sur, fordi hun altid ser glasset halvt tomt i stedet for halvt fuldt!

10 Den cirkulære forståelsesform

11 Vi kan udforske med cirkulær kommunikation En hændelse ses som del af en større sammenhæng Fokus på sammenhænge, ikke årsag/virkning At samle bidder til et større billede, der skaber klarhed Opmærksomhed fra personer til mønstre Fra skyld, til alles roller i skabelsen, af situationen Spørg ikke: hvorfor gjorde hun det? men hellere: hvad ville hun mon opnå med det?, eller ligger der mon en menneskelig frustration bag? Når I kender og holder af personen, er det ofte meget lettere at se disse sammenhænge og større helheder. Der kan andres domme være meget frustrerende!

12 Tænk på en elev, som du og/eller flere kolleger ser på som enten lidt eller meget besværlig. Hjælpespørgsmål til cirkulær forståelse: Hvad tror I, er vigtigt for ham/hende? Har han/hun ønsker/behov, som ikke bliver opfyldt? Hvad tror I, at han/hun gerne vil opnå? Hvordan ville I selv reagere i hans/hendes situation?

13 Cirkulær kommunikation i samtaler Når meningen/resultatet med samtalen bliver bygget op efterhånden Når du lytter og tænker på, hvad den anden mente med det, hun/han sagde Når du spørger ind, og først svarer når du har sikret dig, at du ved, hvad hun/han mente Når du anerkender, at den anden ikke tænker og føler som dig!!

14 Fire niveauer for lytning (Center for konfliktløsning) Jeg lader mest som om jeg lytter. - En film kører i mit eget hoved. måske om noget helt andet. Jeg lytter til det, der lige interesserer mig - Jeg lytter, men associerer til egne oplevelser og tanker. Jeg lytter opmærksomt - Men jeg vurderer og kommenterer indvendigt. Jeg lytter aktivt - Jeg er helt og fuldt tilstede med og for dig. - Jeg er nærværende og lytter med indlevelse. Hvornår gør I hvad? Find små situationer med alle 4 niveauer..

15 Aktiv lytning Er et godt og sikkert redskab, når -Du gerne vil forstå personens fulde oplevelse -Du gerne vil lytte til en anden med respekt for, og tro på personens egne ressourcer, til at se løsninger, der passer til ham/hende - Når du gerne vil kunne hjælpe, uden at være med til optrappe en konflikt mellem parter -Når du ønsker at give støtte, uden at overtage ansvaret for den anden -Når den anden ytrer ønske om bare at blive lyttet til eller få læsset af

16 Aktiv lytning Bolden bliver hele tiden spillet tilbage til ejeren ved hjælp af: Åbne spørgsmål Hvordan havde du det med det? Kan du sige mere om? Hvad tænkte du så? Spørge til/gætte om følelser ikke lave vurderinger: nej hvor uretfærdigt, det er da for dårligt, eller domme over andre: sikke en idiot osv.

17 Aktiv lytning.og ved hjælp af: Opklarende spørgsmål Hvornår blev det så besluttet/hvornår skete det? Hvem var egentlig indblandet? Hvor længe stod det på/har du haft det sådan? Hvad betyder det præcis, når du siger hele formålet med aktiv lytning er: at den fortællende oplever at blive forstået, samt får mulighed for at blive klogere på sig selv- hvordan har jeg det - hvordan kommer jeg videre.

18 Skab kontakt også - øjenkontakt og brug: Gentagelser (det var tredje gang, det skete?) Lyde og ord, der viser at du lytter: ja.mm Lyt efter røde ord: du blev vred! Det var hårdt! Du følte dig alene! Summere op, hvis den anden hænger fast: Så altså: Tavshed kan give rum for refleksion Skru op eller ned for kontakten efter hans/hendes behov Hold egne associationer tilbage Ikke overtrumfe Ingen gode råd Ingen forslag til løsninger

19 Aktiv lytning Øvelse I skal øve jer i at lytte aktivt til en andens oplevelse af en svær problematik, en stor begivenhed, eller en situation, der fylder for ham/hende. I MÅ IKKE VÆLGE EN SITUATION SOM INVOLVERER ÉN FRA EGEN ARBEJDSPLADS, OG SOM ANDRE HER KENDER.

20 Vores overbevisninger styrer vores liv Vi konstruerer selv vores verden ved hjælp af vores forestillinger Det vi tænker og tror, er tit det vi får De overbevisninger vi har styrer vores liv De forventninger vi møder andre med, er med til at gøre dem til det de er Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i hånden (K. E. Løgstrup) Hvilke borgere/pårørende har I fastlåste og negative forventninger til? Hvordan kan I hjælpe hinanden til at se personens ressourcer?

21 Forskellen på anerkendelse og ros Anerkendelse Ros Følelser Anerkender følelser Der ses på intentionen bag handlingen Handling Vurderende konstaterende Ros kræver mere ros Jeg skal være dygtig for at få ros Handler om hvem vi er Ros skaber afhængighed Jeg har lov til at være den jeg er Anerkendelse skaber selvstændige mennesker Handler om hvad vi gør Fokus på præstationer Handler om relationen Den anden som menneske Adskil sag og relation Handler om resultat Det den anden gør Anerkendelse skaber selvværd Jeg er OK som jeg er! Ros skaber selvtillid Det,jeg kan er godt Jeg er dygtig

22 Anerkendelse Tak hvor er jeg glad for, at du vil hjælpe mig med fru Olsen Ros Nej hvor er det flot, det du har lavet Hvor er det dejligt du kan lide at være her, jeg vil gerne høre om dine tidligere erfaringer med Hvor lyder det spændende det du fortæller, hvordan har du fundet på det? Hvor er du dog dygtig Du er smuk Du er klog Jeg bliver glad når du fortæller den historie, fordi

23 Anerkendelse Hvad skal man anerkende? Den andens følelser Den andens gode intention Den andens gode motiv Den anden som menneske Hvad behøver man ikke anerkende? Den andens handling Man behøver ikke give den anden ret

24 Øvelse i anerkendende kommunikation og positiv fortælling Grupper af 3 personer Udvælg på skift en fokusperson i gruppen til at fortælle en positiv historie fra sit arbejdsliv Det skal være noget der lykkedes for dig. Fortæl om indhold af situationen, hvilke handlinger du foretog dig, hvad du tænkte og sagde etc. Brug max 5 min per fortælling De andre gruppemedlemmer lytter aktivt til fortællingen Noter, hvad I oplever af ressourcer hos fokuspersonen og det han/hun gjorde i sin fortælling. Hav fokus på de positive og gode ting i fortællingen Læg mærke til, hvordan det opleves at høre sådan en fortælling. Læg mærke til, hvad I får lyst til at spørge om, når I hører denne fortælling.

25 Kropssprog at matche og mismatche Kropssproget er en væsentlig del af kommunikationen Nogle undersøgelser viser, at det talte sprog kun udgør 7 % af den samlede kommunikation Vi aflæser hinandens kropssprog uden at tænke over det Vi matcher og mismatcher alt efter situationen, stemningen, vores egne reaktioner, følelser osv. Hvornår er det ok bevidst at mismatche den, du taler med?

26 Konflikthåndtering Konflikter er uoverensstemmelser, der fører til spændinger i og imellem mennesker Fra:

27 Sammenblanding giver konflikter Sag (uoverensstemmelse) Person (spænding) En sammenblanding er meget almindelig, og sker ofte lynhurtigt Vi går efter personen i stedet for bolden

28 Klassisk konfliktoptrapning Video: Konflikttrappen Polarisering Alliancer og flere historier Fjendebilleder Samtale opgives Åben fjendtlighed Fra sag til person Uoverensstemmelse

29 Tegn på konflikt? Utålmodighed over for hinanden Ideer bliver angrebet før de bliver fremlagt Man taler om, og ikke med Man må finde andre steder at hente sit overskud Det er hårdt at gå på arbejde Man angriber hinanden personligt Undgår kontakt især øjenkontakt Man opfatter kun dele af det andre siger, og hører kun det man vil Det negative kommer i fokus det positive bliver undtagelsen

30 Hvordan møder vi konflikter? Gå Undvige; flygte, tage maske på, bøje af, glatte ud, aflede, ignorere, fortrænge, bruge sarkasme, undskylde Slå Svare aggressivt; svare med samme mønt, angribe, true, psykisk vold, fysisk vold, sarkasme Stå Møde konflikten åbent; erkende uenighed, undersøge turde spørge, være tydelig

31 Hvordan møder vi konflikter? Hvordan er min egen konfliktstil? Er der forskelle, når det er: Med en borger Med en pårørende Med en kollega Med en leder Med venner Med mand/kone/kæreste Med en nabo osv.

32 Sprog i konflikter Du sprog Afbryder Ligeglad Ledende spørgsmål Bebrejder Abstrakt Fokuserer på fortiden Går efter personen Jeg sprog lytter til ende Interesseret åbne spørgsmål udtrykker sit ønske Konkret fokuserer på nutid/fremtid går efter problemet

33 Ikke-voldelig kommunikation At kommunikere klart i konflikter, og blive på egen banehalvdel imens Det er lettere for modparten at lytte uden at gå i selvforsvar/gå til angreb/undvige Disse trin indgår: Fakta Følelser Interesser/Behov Anmodning

34 Ikke-voldelig kommunikation Og den gode nyhed er, at du kan vende den om! Når en borger, pårørende eller kollega reagerer med vrede, sårethed, bitterhed, frustration Anerkend følelsen, og spørg evt. ind til følelser og behov - og se hvad der sker! Vær bevidst om kropssprog lukker du eller er du åben? OBS: pas på dig selv Det kan være svært at anerkende andres følelse, hvis man kun hører bebrejdelsen Kunsten ligger i at prøve at forstå det bagvedliggende behov

35 4 vigtige ting, der forebygger misforståelser, domme og konflikter Tag ejerskabet for det, du vil sige Hold dig til det beskrivende Skab kontakt til den, du taler med Se tingene i perspektiv

36 Hold dig til det beskrivende Evne til at kommunikere klart og skille uvæsentligt fra væsentligt: Beskrivende, ikke dømmende Lad den anden vurdere selv En vurdering er det samme som en dom Dette er også essentielt i dokumentationen! Ved samtaler med andre: Pas på ikke at kræve, at den anden skal være enig i din dom - så undlad at dømme andre, der ikke er til stede!

37 Facts eller fordomme? Adfærd: Handlinger, du kan observere Hun gav ikke den vigtige besked til dagvagten Fru Jensen ville ikke i bad i dag, og gav udtryk for at hun var ked af det. Havde snak m datter da hun kom hun sagde Etiketter/fordomme: Gætterier om andres tanker og følelser Hun er ligeglad med sine kolleger Fru Jensen skabte problemer og skreg hysterisk da hun skulle i bad hun nægtede jo igen, og datteren blev som altid ubehøvlet da hun kom!

38 Skab kontakt At spejle den andens signaler og kropssprog Det signalerer: du kan godt være tryg ved mig, og vi er ligeværdige At mis-matche f.eks. Kropssprog kan afbryde kontakt og skabe afstand Det signalerer måske: Jeg godtager ikke det, du siger eller jeg ved bedre end dig eller anden form afvisning: jeg har faktisk ikke tid, lyst, overskud, det er ikke mit bord. osv., osv.

39 Se tingene i perspektiv Evnen til at se tingene fra den anden persons perspektiv Forskellige mennesker har forskellige perspektiver eller syn på verden hænger sammen med personlighed og forskellige livserfaringer Mange misforståelser opstår, fordi man antager, at alle andre ser tingene på samme måde som én selv

40 Sidste team møde Sæt Jer sammen i teamet Tag udgangspunkt i målene Brug støttespørgsmål Færdiggør dit portfolio

41 Tak for denne gang VIS kvalitet Hvad har været godt? Hvad har du savnet God ide til næste gang

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef

Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook. Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef Alle øvelser og tjeklister til den komplette workbook Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener, tydeligt - og uden at blive en ond chef 1. udgave, 2013 LIGE TIL AT PRINTE 1 ØVELSE 1: Dig og

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Hvis konflikten trapper op

Hvis konflikten trapper op TEMA Ledelse Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning Til lederen med personaleansvar 2 Hvis konflikten trapper op Konflikter på arbejdspladsen er uundgåelige.

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan respekterer man hinanden???

Hvordan respekterer man hinanden??? Hvordan respekterer man hinanden??? Af Diana Gomaa, Lindehuset, 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning s. 3 Problemformulering s. 3 Teoretisk beskrivelse s. 4 o De tre domæner Det personlige domæne Refleksionens

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk

Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk Anerkendende Kommunikation i personaleledelse Af Jane Meldgaard, konsulent, konfliktmægler og coach. www.qcom.dk I disse år vinder det anerkendende princip for alvor indpas i alt, hvad der har med personaleudvikling,

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

1 Marianne Thyboe Copyright

1 Marianne Thyboe Copyright 1 DAG 1 En god start på ferien Jeg har haft både gode og dårlige ferieoplevelser med min familie. Formularen for den perfekte ferie handler om, at acceptere det, som er, men det kan være hulens svært,

Læs mere

Redskaber og overvejelser

Redskaber og overvejelser CENTER FOR KONFLIKTLØSNING KUNSTEN AT LØSE KONFLIKTER Redskaber og overvejelser KOMPENDIUM 2000 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING NØRREBROGADE 32 2200 KØBENHAVN N TLF 35 20 05 50 center@konfliktloesning.dk www.konfliktloesning.dk

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Noter til selvbeskyttende adfærd.

Noter til selvbeskyttende adfærd. 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af

Læs mere

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt

#2009. til stofmisbrugere i behandling. Jeg har fået min mor tilbage. Her kan alt det usagte blive sagt. Projekt med effekt PROJEKT PÅRØRENDE til stofmisbrugere i behandling Jeg har fået min mor tilbage - Om relationssamtaler mellem stofmisbruger og pårørende Her kan alt det usagte blive sagt - Det er trygt at mødes i en pårørendegruppe

Læs mere