Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, tlf Peter Sabroes Gade 4, 8000 Århus C. Ganespalteafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, tlf. 87 28 94 00 Peter Sabroes Gade 4, 8000 Århus C. Ganespalteafdelingen"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, tlf Peter Sabroes Gade 4, 8000 Århus C. Ganespalteafdelingen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 12. august 2010 Indledning og formalia Tale & Høre Instituttet er en kompetenceinstitution, som tilbyder udredning, vejledning, rådgivning og undervisning til børn, unge og voksne med kommunikationsvanskeligheder. Målgruppen er alle med høre-, sprog-, tale-, læse-, stemme- og stammevanskeligheder. Tilbuddet består af forskellige afdelinger: Høreafdeling, læseafdeling og videnscenter, småbørnsafdeling og R-klasse, senhjerneskadeafdeling, stemme- og stammeafdeling, tværgående afdeling samt ganespalteafdeling. Ydelserne er dels sundhedsfinansierede og dels takstfinansierede, jf. det udarbejdede ydelseskatalog. Dato Ellen Brunebjerg Tel Side 1 Dette tilsyn fandt sted på Ganespalteafdelingen. Tilsynsbesøget var varslet jf. vejledningen minimum 6 uger før besøget. Forud for tilsynsbesøget havde tilbuddet fremsendt relevante bilag til tilsynsteamet. Materialet var fyldestgørende og systematisk, hvilket gav et godt grundlag for forarbejdet. Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Høreafdelingen den 7. december Der var følgende opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten: Tilsynet vurderer, at Høreafdelingen med fordel, i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, kan drøfte og beskrive Høreafdelingens specialviden og de deraf følgende kompetencer. Opmærksomhedspunktet omhandlede forhold på Høreafdelingen, som ikke nødvendigvis kan overføres til Ganespalteafdelingen. Tilsynsrapporten er tilgængelig på tilbuddets hjemmeside, på Region Midtjyllands hjemmeside og på Tilbudsportalen. Deltagere i tilsynet Ledelsen: Forstander John Jørgensen Afdelingsleder og logopæd Louise Leturgie (ansat som leder på halv tid og som logopæd på halv tid) Medarbejdere:

2 Sekretær og tillidsrepræsentant, medlem af LMU Klinikassistent og sikkerhedsrepræsentant Alle medarbejdere var orienterede om tilsynet via mail, og deltagerne var udvalgt på grund af deres tillidshverv. Navnene er kendte af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. Patienter: Pige, 12 år, født med ganespalte, tilknyttet i 10 år Dreng, 16 år, født med læbeganespalte, tilknyttet siden sin fødsel Patienterne var udvalgt til at deltage, idet de skulle i behandling på tidspunktet for tilsynsbesøget. Navnene er kendte af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. Pårørende: Pigens far og stedmor Drengens mor De pårørende var udvalgt til at deltage, idet de ledsagede deres børn til behandling på det pågældende tidspunkt. Navnene er kendte af tilsynskonsulenterne, men udelades i rapporten. Program Tilsynet foregik i tidsrummet kl til kl Der blev gennemført interviews med forstander og afdelingsleder, to medarbejdere, to patienter og tre pårørende. Rundvisningen og opsamlingen foregik sammen med afdelingslederen. Tilsynets samlede vurdering Ganespalteafdelingen får nye patienter hvert år, og der er tilknyttet ca patienter i alt. Ganespalteafdelingen behandler og vejleder alle med læbe- og/eller ganespalte, der er bosiddende vest for Storebælt. De fleste bliver tilknyttet ved fødslen, men nogle bliver tilknyttet senere. Patienterne tilbydes livslang vederlagsfri behandling af deres (medfødte) ansigtsmisdannelse. Fødestederne kontakter selv specialsundhedsplejerske, som kommer på besøg indenfor 48 timer efter fødslen. Afdelingslederen foretager visitation til Ganeråd for behandlingsplanlægning. Alle læbeganespalter er forskellige, og derfor bliver behandlingsplanen individuel, om end der er en fælles standardplan for dele af behandlingen. Målet er optimal funktion og udseende samt fokus på de psykiske belastninger, som læbeganespalte medfører. Forældre har indflydelse på behandlingen, og barnet inddrages, så snart det kan og er med til at træffe beslutninger om egen behandling. Der afholdes konferencer, der benævnes Ganeråd, hvor barn, forældre, kirurgen fra plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet og relevante specialister fra Ganespalteafdelingen deltager. Side 2

3 Opfølgning sikres via konferencer og faste tilbud om undersøgelser, når patienten er ca. 9 mdr., 18 mdr. 2 år, 2½ år, 3 år, 5 år, 8 år, 12 år, 16 år og 21 år. Behandlingen er kompleks og planlægges individuel. Alle funktioner er specialiserede, og der kræves særlig viden og erfaring. Struktur og overblik er en væsentlig del af metoden i forhold til at planlægge, forberede, koordinere med hinanden og med eksterne samarbejdspartnere. Behandlingsmetoderne er i konstant udvikling. Ganespalteafdelingen deltager i to internationale forskningsprojekter Scand-Cleft og TOPS - Timing Of Palatal Surgery. Danmark er anerkendt internationalt, fordi specialerne i behandlingen af læbeganespalte har været centraliseret allerede i slutningen af 1800-tallet. Ganespalteafdelingen har mange samarbejdspartnere, og der er stor sammenhængskraft i behandlingen af læbeganespalte i Danmark. Læbeganespalteforeningen (LLG) er en væsentlig samarbejdspartner for patienter og pårørende og for Ganespalteafdelingen. De patienter og pårørende, som tilsynet talte med, havde en særdeles positiv oplevelse af samarbejdet med Ganespalteafdelingen. Pårørende oplever, at den største udfordring ved at komme på Ganespalteafdelingen efterhånden er manglende parkeringsmuligheder. Aktuelt behandler Sundhedsvæsenets Patientklagenævn en klage over tandbehandling, og den vurderes uberettiget. Tale & Høre Instituttet har en procedure for behandling af klager. Ganespalteafdelingen er beliggende midt i Århus i lokaler, der er velegnede til formålet. Lokalerne fremtræder rene og ryddelige. Tandlægerne ordinerer og administrerer medicin i begrænset omfang. Aktuelt er alkoholpolitikken under revidering. Der er ansat 23 medarbejdere med forskellige uddannelser og specialisering, og de arbejder på deltid, undtagen afdelingslederen. Medarbejderne deltager i relevante kurser og internationale konferencer, og de har mulighed for supervision. Afdelingslederen afholder Medarbejder Udviklings Samtale (MUS) hvert andet år og Gruppe Udviklings Samtale (GRUS) hvert andet år. Der er en fast mødestruktur, og der afholdes afdelingsmøde hver tredje eller hver fjerde uge af halvanden til to timers varighed. Der blev lavet Arbejds Plads Vurdering (APV) i efteråret 2009, og aktuelt arbejdes der med problemområderne. Der er stor lydhørhed for medarbejdernes fælles og individuelle behov i forhold til arbejdsredskaber, som letter hverdagen, og det bringes i orden uden diskussion. Der afholdes sikkerheds- og LMU-møde fælles for hele Tale & Høre Instituttet hver tredje måned. Afdelingslederen og de medarbejdere, som tilsynet talte med, præciserede, at der generelt er et godt arbejdsmiljø, og sygefraværet vurderes af forstanderen til at være gennemsnitligt. Side 3

4 Medarbejderne på Ganespalteafdelingen arbejder vedvarende med at have blik for hinanden på trods af specialiseringen, og medarbejderne, som tilsynet talte med, forklarede, at det tager et par år at kende delområderne så godt, at kompleksiteten af den samlede behandling forstås. Der har været samarbejdsproblemer blandt sekretærerne, men der er iværksat forskellige tiltag, der har bedret arbejdsmiljøet. Der er væsentlige organisationsændringer undervejs på Tale & Høre Instituttet, dels i den interne struktur og dels via fusionen med Børn og Unge Centret Rehabilitering den 1. januar Ganespalteafdelingen er et sundhedsrelateret tilbud, der finansieres af de tre regioner i Vestdanmark. Ganespalteafdelingens økonomi forventes at balancere i Hjemmesiden skal tilpasses i forhold til medarbejderne. Tilsynskonsulenterne ser ingen opmærksomhedspunkter Den generelle faglige indsats Ganespalteafdelingen får nye patienter hvert år. I alt er der tilknyttet ca patienter, hvor af nogle er aktive, mens andre er passive. Målgruppe Ganespalteafdelingen behandler og vejleder alle med læbe- og/eller ganespalte, der har bopæl vest for Storebælt. De fleste bliver tilknyttet ved fødslen, her af har cirka halvdelen læbeganespalte, en fjerdedel læbespalte og en fjerdedel ganespalte. Nogle bliver tilknyttet senere, for eksempel adoptivbørn og indvandrere. Enkelte andre kan blive tilknyttet senere i forbindelse med et syndrom, for eksempel 22Q11, eller en sygdom, for eksempel cancer. Patienterne tilbydes livslang vederlagsfri behandling af deres (medfødte) ansigtsmisdannelse. Behandlingen består af kirurgi, specialsundhedspleje, talepædagogik, tandregulering, protetik samt udredning af ganefunktion og kontrol efter operation. Visitation Når der fødes et barn med læbeganespalte, kontakter fødestederne selv specialsundhedsplejerske, som kommer på besøg indenfor 48 timer efter fødslen. Afdelingslederen foretager visitation til Ganeråd for behandlingsplanlægning. Ganespalteafdelingen har pligt til at rådgive andre offentlige instanser, og nogle gange medfører udviklingen over tid, at der opstår nye sundhedsfinansierede ydelser. Det kan for eksempel blive tilfældet at tilbyde forældre kontakt med specialsundhedsplejersken allerede i forbindelse med fosterscanning, idet halvdelen af alle tilfælde af læbeganespalte i dag kan ses ved scanning i 19. graviditetsuge. Individuelle planer Side 4

5 Alle patienter har en individuel behandlingsplan, som samler delområderne i behandlingen. Ældre journaler findes i papirudgave, mens nye oprettes i journalsystemet Kingo. Der er en standardplan med standardtidspunkter, men alle læbeganespalter er forskellige, og derfor bliver behandlingsplanen individuel. Målet er altid optimal funktion og udseende. Endvidere er der fokus på de psykiske belastninger, som læbeganespalte medfører. Der er et stigende pres fra det omgivende samfund om det perfekte her og nu, og patienter med læbeganespalte behandles jævnligt i hele deres barndom og ungdom, idet læbeganespalten påvirkes af væksten, og behandlingen først kan afsluttes i den tidlige voksenalder. Brugerinddragelse Forældre har indflydelse på den behandling, som deres barn skal modtage. De kan ikke vælge trivselsrelateret behandling fra, men andre delområder kan fravælges. Barnet inddrages, så snart det kan og er med til at træffe beslutninger om egen behandling. Inden barnet fylder 4 måneder afholdes en konference, der benævnes Ganeråd, hvor barn, forældre, kirurgen fra plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet og relevante specialister fra Ganespalteafdelingen deltager. Der er kun afsat 15 minutter til hver patient, men forældrene forberedes inden og kontaktes eventuelt efterfølgende. Opfølgning på individuelle planer og mål Konferencerne sikrer relevant opfølgning, og den første konference afholdes inden første operation, når barnet er mellem 1 og 3 mdr. Senere opfølgning er individuel. De patienter, som tilsynet talte med, kunne ikke mindes at have deltaget i konference. De pårørende huskede tydeligt første konference, som fandt sted, da børnene var små. Ingen af dem har deltaget i flere konferencer. Der er faste tilbud om undersøgelser, når patienten er ca. 9 mdr., 18 mdr. 2 år, 2½ år, 3 år, 5 år, 8 år, 12 år, 16 år og 21 år. Metodisk/pædagogisk tilgang og omsætning Hvert behandlingsområde har sine metoder. Alle funktioner er specialiserede og kræver særlig viden og erfaring. Struktur og overblik er en væsentlig del af metoden i forhold til at planlægge, forberede, koordinere med hinanden og med eksterne samarbejdspartnere. Et eksempel er sekretærernes planlægning af patientens mødetid i forhold til bopæl og koordination af en patients tider hos de forskellige specialister. Sekretærerne skal have kendskab til alle behandlingsområder, idet de ofte har telefonisk kontakt med patienten, når der opstår spørgsmål eller i forbindelse med forberedelse af en behandling. Udviklingstendenser Behandlingsmetoderne er i konstant udvikling. Et eksempel er udviklingen af elektropalatografi, som er en ny metode, der kan måle tungens bevægelser og kontakt med ganen ved tale og illustrere det visuelt for patienten. Metoden anvendes i dag internationalt inden for talepædagogisk behandling i forbindelse med læbeganespalte, men i fremtiden kan den blive anvendt i forbindelse med andre lidelser. Ganespalteafdelingen deltager i to internationale forskningsprojekter Scand-Cleft og TOPS Timing Of Palatal Surgery. Førstnævnte er et multidisciplinært longitudinalt studie, som omfatter resultater over 20 år fra 10 europæiske centre. Sidstnævnte er klinisk forskning i et samarbejde mellem 14 nordeuropæiske og engelske centre. Danmark Side 5

6 er anerkendt internationalt, fordi specialerne i behandlingen af læbeganespalte har været centraliseret siden slutningen af 1800-tallet. Samarbejdsrelationer Ganespalteafdelingen har mange samarbejdspartnere. Plastikkirurgisk afdeling på Rigshospitalet har tre overlæger, som er specialiseret i operation af læbeganespalte, og denne behandling er primær og afgørende for det videre forløb, idet barnet opereres første gang som spæd. Der afholdes et årligt samarbejdsmøde, foruden de individuelle konferencer omkring patienterne. Kæbekirurgisk afdeling på Århus Sygehus laver sekundær behandling i form af gane- og kæberegulering. Der kommer en øre-næse-halslæge på Ganespalteafdelingen en dag om ugen, idet der foretages rutineundersøgelser ved 3 år og ved 5 år, lige som børn indimellem får lavet en fiberoptisk undersøgelse i forhold til tale, og voksne får lavet næsekirurgi. Der samarbejdes jævnligt med røntgenafdelingen på Århus Sygehus. Udenfor sundhedssystemet købes ydelser i form af sundhedsplejersker og talepædagoger, der har særlig viden og erfaring om læbeganespalte. De hører til i områder, der svarer til de tidligere amter, og kan derfor tage på hjemmebesøg hos familier. Læbeganespalteafdelingen i Hellerup leverer samme ydelser i Østdanmark som Ganespalteafdelingen i Vestdanmark. Der afholdes løbende tværfaglige møder, for eksempel blandt talepædagogerne, så nye metoder kan udbredes til gavn for patienterne. Generelt vurderer afdelingslederen, at der er stor sammenhængskraft i behandlingen af læbeganespalte i Danmark. Patienter/pårørende Læbeganespalteforeningen (LLG) er en væsentlig samarbejdspartner for patienter og pårørende og for Ganespalteafdelingen. De patienter og pårørende, som tilsynet talte med, havde en særdeles positiv oplevelse af samarbejdet med Ganespalteafdelingen. Aktuelt går de begge til månedlige behandlinger hos tandlægerne. De bliver modtaget med smil og imødekommenhed og oplever effektivitet og interesse i behandlingen. Der er ikke ventetid, og hvis de kommer for sent eller har misforstået et tidspunkt, kommer de alligevel ind til specialisten samme dag. Pårørende oplever, at den største udfordring ved at komme på Ganespalteafdelingen efterhånden er manglende parkeringsmuligheder. En af de pårørende kunne ønske for nye familier, at der fortsat var en hyggetante ansat til at være om familierne i venteværelset. Det var en funktion, som gav en fantastisk aflastning for forældrene, som ofte var bekymrede de første gange, de kom på Ganespalteafdelingen. Klager Aktuelt behandler Sundhedsvæsenets Patientklagenævn en klage, som omhandler en tandbehandling. Der foreligger et forslag til afgørelsen, og den præciserer, at kritikken vurderes uberettiget. Klager over medarbejdere, der ikke har autorisation af Sundhedsstyrelsen, skal sendes til forstanderen, der i samarbejde med afdelingslederen finder ud af, hvem der skal svare på den. De fysiske og sundhedsmæssige rammer Bygninger og udenomsarealer Side 6

7 Ganespalteafdelingen er beliggende midt i Århus og har til huse i en nyere bygning i lokaler, der er ejet af regionen og administreret af Århus Sygehus. På første etage er sekretærerne og talepædagogerne, mens tandlægerne og teknikerne er på anden etage. I kælderen er der blandt andet omklædningsrum og personalerum, hvor der spises frokost sammen hver dag kl til kl Der er gode faciliteter til arkivering og opbevaring. Lokalerne er indrettet hensigtsmæssigt til formålet, og der er således både de fornødne klinikker, skyllerum og røntgenstue. Aktuelt låner kæbekirurgisk afdeling en klinik og et kontor. Der er ved at blive bygget et nyt parkeringshus lige ved siden af bygningen. Hygiejne Bygningen fremtræder rent og ryddeligt overalt. Omkring tandlægeklinikkerne tilgodeses særlige hygiejniske forhold. Rengøringen varetages af en rengøringsassistent, der er ansat centralt i Tale & Høre Instituttet. Medicinadministration Tandlægerne ordinerer og administrerer medicin i begrænset omfang. Medicinen opbevares forsvarligt. Rygning, alkohol- og stofmisbrug Tale & Høreinstituttet blev dannet ved en fusion i 2007, hvilket har betydet, at alle politikker og retningslinjer er blevet eller er ved at blive revideret. Aktuelt er alkoholpolitikken under revidering. Medarbejdere og medarbejderforhold Der er ansat 23 medarbejdere en afdelingsleder, fire sekretærer, tre specialsundhedsplejersker, tre talepædagoger, fem specialtandlæger, en tandlæge, fire klinikassistenter, en tandtekniker, en psykolog. Alle, med undtagelse af afdelingslederen, arbejder på deltid. Der modtages praktikanter, der er under uddannelse til specialtandlæge. Faglig udvikling Medarbejderne deltager i relevante kurser. Udbuddet om det specielle er ikke så stort som om det mere generelle. Der afholdes internationale konferencer Europæisk Kongres og Verdenskongres hvert fjerde år. Det vægtes højt at være opdateret i udviklingen af metoder. Medarbejderne har mulighed for at få supervision af psykologer fra Tale & Høre Instituttet. Aktuelt får talepædagogerne supervision hver sjette uge, og klinikassistenterne har fået tilsvarende tilbud. Afdelingslederen afholder MUS hvert andet år og GRUS hvert andet år. Der er en mødestruktur, som indbefatter afdelingsmøde hver tredje eller hver fjerde uge af halvanden til to timers varighed. Dagsordenen er fast og indeholder punkter som generel information, IT-information, information fra stående udvalg og eventuelt, og der kan sættes andre punkter på til drøftelse. Der er en fast referent, mens mødelederrollen går på skift. Medarbejderne, som tilsynet talte med, ønskede en højere grad af forpligtelse af den enkelte Side 7

8 medarbejder, så engagementet på møderne kan blive større. Tandlægerne afholder møde tre til fire gange om året af varierende længde, hvor behandling, projekter og lignende drøftes. Talepædagogerne afholder møde hver anden uge af en times varighed, hvor der er fokus på faglig udvikling. Tre gange om året udveksler tandlæger og talepædagoger behandling på et møde af halvanden times varighed. Sekretærerne mødes hver anden måned. Der afholdes et socialt arrangement for alle medarbejdere i forbindelse med en årlig temadag og julefrokost. Desuden er der en fælles personaledag om sommeren for hele Tale & Høre Instituttet. Arbejdsmiljø Der blev lavet APV i efteråret 2009, og aktuelt arbejdes der med problemområderne. På Ganespalteafdelingen var væsentlige områder problemer med tørre hænder, arbejdsstillinger på kontoret og transport til hjemmebesøg. Der er handlet på flere områder, for eksempel er der nu biler til rådighed på Tale & Høre instituttet. Der er stor lydhørhed for medarbejdernes fælles og individuelle behov i forhold til arbejdsredskaber, som letter hverdagen. Et eksempel er, at der er opsat en ribbe i kælderen, som tandlægerne og andre med fastlåste arbejdsstillinger kan bruge ved behov. Der afholdes sikkerheds- og LMU-møde fælles for hele Tale & Høre Instituttet hver tredje måned. Afdelingslederen og de medarbejdere, som tilsynet talte med, præciserede, at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Der er en positiv stemning og stor rummelighed. Sygefraværsprocenten er ukendt, men forstanderen vurderer sygefraværet til at være gennemsnitligt. Samarbejde internt Medarbejderne på Ganespalteafdelingen arbejder vedvarende med at have blik for hinanden på trods af specialiseringen, og der har været foreslået praktik hos hinanden internt, da hver medarbejder har specialiseret viden. Medarbejderne, som tilsynet talte med, forklarede, at det tager et par år at kende delområderne så godt, at kompleksiteten af den samlede behandling forstås. Der har været samarbejdsproblemer blandt sekretærerne, men der er iværksat forskellige tiltag, der har forbedret arbejdsmiljøet. For eksempel er der taget et ekstra rum i brug, så sekretærerne kan skiftes til at sidde for sig selv uden forstyrrelser. Der er lavet en planlægningstavle med en fast ugerutine, og der er indført fleksible mødetider, undtagen for den medarbejder, som passer telefonen den pågældende dag. Et tiltag med en noget blandet virkning har været indførelse af faste fridage for nogle af sekretærerne, hvilket giver lavere fleksibilitet i forbindelse med ekstra fridage for de andre sekretærer, idet der ikke kan være to væk samtidigt. Afdelingslederen har været ansat som leder i et par år, og medarbejderne, som tilsynet talte med, fortalte, at hun styrker samarbejdet mellem faggrupperne, idet hun som medarbejder kender kompleksiteten i behandlingen. Der er væsentlige organisationsændringer undervejs på Tale & Høre Instituttet. Dels har en rapport udarbejdet af et eksternt konsulentfirma peget på interne ændringer af hensyn til kommunernes faldende køb af ydelser på især høreområdet. Dels er det besluttet, at der skal ske en fusion med Børn og Unge Centret Rehabilitering den 1. januar Forstanderen påpeger vigtigheden af at fastholde en høj faglig standard, hvilket blandt andet kræver en høj grad af autonomi på de enkelte områder. Side 8

9 Økonomi Tilbuddets økonomi Ganespalteafdelingen er et sundhedsrelateret tilbud til en speciel gruppe med særlige behov i forhold til deres (medfødte) handicap, og ydelsen finansieres af de tre regioner i Vestdanmark. Kommunerne er ikke impliceret som sådan, idet Ganespalteafdelingen selv har myndighedsforpligtelsen og myndighedsansvaret. Ganespalteafdelingens økonomi forventes at balancere i Overordnet styres økonomien af forstanderen, mens afdelingslederen styrer det daglige forbrug. Visse ydelser købes centralt af Tale & Høre Instituttet. Andre forhold Hjemmesiden og Tilbudsportalen fremtræder med relevante og opdaterede oplysninger, dog skal hjemmesiden tilpasses i forhold til medarbejderne. Side 9

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010.

Kildegade og CB Nord beliggende i Horsens overgik til kommunen den 1. januar 2010. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sønderparken, tlf. 75 68 70 66 Søndergade 21, 8783 Hornsyld Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen

Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf , Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Holmstrupgård, tlf. 86 24 04 11, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand. Boafdeling Pilen Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11.

Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 11. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fenrishus, tlf. 87 28 88 00 Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk

Tlf.: 7847 9300 E-mail: ikh@ps.rm.dk Web: www.ikh.rm.dk Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Institut for Kommunikation og Handicap Psykologgruppen Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1.

Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 1. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Ulriksdal, tlf. 78 47 81 50, Hamarvej 1, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten.

Seneste tilsyn var anmeldt og fandt sted på Boligerne Lene Bredahls Gade den 11. maj Der var ingen opmærksomhedspunkter i tilsynsrapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Svalevej, tlf. 87 95 15 00, Svalevej 5, 8960 Randers SØ. Team 1 og 2 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 87 28 77 80 Afdeling Skovhuset Skovstien 2, 6990 Ulfborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus

Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Oustruplund, tlf. 87 70 20 20 Oustrupvej 14, 8620 Kjellerup Projektafdelingen - Karuphus Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård

Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Himmelbjerggården, tlf. 87 88 20 80 Himmelbjergvej 11, 8680 Ry Afdeling Gammelgård Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo

Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Børn og Unge Centret Engvejen, tlf. 75695122, Engvej 5, 7130 Juelsminde Afdeling Højbo Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Artikulationsvanskeligheder

Artikulationsvanskeligheder Artikulationsvanskeligheder Læbe-kæbe-ganespalte Dyslalier Dysartrier ALS 30. oktober 2007 Hyppighed 2 promille af en fødselsårgang 130 140 nye tilfælde pr. år i DK 75 80 nye pr. år i vest-dk, ses alle

Læs mere

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret.

Ovennævnte fokusområder blev undersøgt både for Boafsnittet og Bocentret. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Fogedvænget, tlf: 7674 1290 Fogedvænget 25, 8722 Hedensted Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013

Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Snitfladekatalog for den regionale og kommunale tandpleje i Region Midtjylland 2013 Version februar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. SNITFLADEN FOR REGIONAL SPECIALTANDPLEJE 4 2.1. Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Rådgivningscentret, Langenæs Allé 18, 8000 Århus C

Anmeldt tilsyn ved Rådgivningscentret, Langenæs Allé 18, 8000 Århus C Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn ved Rådgivningscentret, Langenæs Allé 18, 8000 Århus C Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13.

Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf Afdeling Gl. Saustrup. Udført af Bunk & Elkjær: Vivian Elkjær og Ruth Bunk den 13. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Saustrup, tlf. 7847 6750 Afdeling Gl. Saustrup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udført

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup

Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Mellerup Skolehjem, tlf. 8728 7700 Afdeling Folden, Mellerup Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013

Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus. Udført den 16. april 2013 Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Dusines Hus Udført den 16. april 2013 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 06-05-2013

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV

Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra Anæstesiologisk Afdeling HEV Jens Jørgen Madsens 20 anbefalinger med kommentarer fra HEV Jens Jørgen Madsens anbefalinger: Hvad: Konkretisering af indhold Hvem: Ansvarlig for fremdrift Hvornår: Overvejelser om tidsramme 1. Patienternes

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Tværfaglige konsultationer

Tværfaglige konsultationer Tværfaglige konsultationer Professor, overlæge, dr.med. John R. Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Børneafdelingen Aarhus Universitetshospital, Skejby Baggrund Sjældne rapport 2001 Klinik for Sjældne

Læs mere

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse

Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse Funktionsnedsættelse og og job/uddannelse erhverv IKH Region Midtjylland Institut for Kommunikation og Handicap Institut Tale, for Kommunikation Høre og Specialrådgivning og Handicap Tale, høre og specialrådgivning

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk

Tlf.: 78478150 E-mail: ulriksdal@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Ulriksdal Hamarvej 1 8800 Viborg Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn den 19.01.2012 Dato

Læs mere

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten.

Beboerrepræsentanter: En beboer i Bomiljø AB blev udpeget af ledelsen. Navnet er kendt af tilsynsteamet, men nævnes ikke i rapporten. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Tangkærcentret, Bomiljø AB, Sygehusvej 31, 8950 Ørsted Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN:

MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: MÅL FOR SUNDHEDS- OG SYGEPLEJEN I OPERATIONSAFDELINGEN: At den enkelte patient og pårørendes individuelle fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov tilgodeses. Udføre grundlæggende og specifik sundheds-

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Tao Tilsynsrapport For Opholdsstedet Tao Anmeldt tilsyn den 7. februar 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther og Henrik

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Seneste tilsyn fandt sted den på Småbørnsafdelingen. Der er modtaget handleplan for opmærksomhedspunkterne,

Seneste tilsyn fandt sted den på Småbørnsafdelingen. Der er modtaget handleplan for opmærksomhedspunkterne, Regionshuset Viborg Regionssekratariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Tale & Høre Instituttet, Høreafdelingen, Peter Sabroes Gade

Læs mere

Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900 Randers.

Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900 Randers. Regionshuset Viborg RegionssekretariatetStab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn ved Grenen, afdeling Grenen Randers, Himmelbovej 27, 8900

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt

Afdelingsledere: Inga Sjøgren. Kurt Oddershede Birgit Larsen. Hans-Henrik Brandt. Hans-Henrik Brandt Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Oustruplund Døgnafdelingerne Tilsynet er udført den 24. september 2013 af Bunk & Elkjær Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel.

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1

1 of 5. Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 1 of 5 Kvalitetsstandard FKO Den Fælleskommunale Tandreguleringsordning for Nord og Syddjurs Kommuner Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 24. august 2010 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 29-09-2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf.

Tilsynsrapport 2005. for Værebropark Plejecenter EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN. j.nr. 15-17-31/3. Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd. Tlf. EMBEDSLÆGEINSTITUTIONEN K ØBENHAVNS A MT j.nr. 15-17-31/3 Tilsynsrapport 2005 for Værebropark Plejecenter Adresse: Værebrovej 24, 2880 Bagsværd Tlf.: 39574442 Kommune: Gladsaxe Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling

Hospitaler. Én indgang til sundhedssystemet. Akutbehandling Hospitaler Én indgang til sundhedssystemet I dag har sundhedssystemet nogle grundlæggende strukturelle udfordringer, da opgaverne er fordelt på henholdsvis regionerne og kommuner. Det er et problem for

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Holmstrup Dato for tilsynet: 3. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Michael Mogensen, afdelingsleder Merethe

Læs mere

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS

AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS AFSNITSPROFIL FOR OPERATIONSAFSNITTET REGIONSHOSPITALET HORSENS NORMERING Personalet består af: bruttonormering: 42,6 Normering 34,62 sygeplejersker 7,98 sygehjælpere, SSA er og teknikere Fordeling 1 afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område

Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledning til tilsyn på det sociale og socialpsykiatriske område Region

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling

Anbefalinger for ADHD. -behandling på specialinstitutioner for børn og unge. Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling ADHD Anbefalinger for -behandling på specialinstitutioner for børn og unge Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Anbefalinger for ADHD - behandling på specialinstitutioner for børn og unge Hæftet

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ)

Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Datatilsynets udtalelse vedrørende Region Midtjyllands fælles elektronisk patientjournal (MidtEPJ) Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou

National Strategi for sjældne sygdomme. Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou National Strategi for sjældne sygdomme Kapitlerne 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 V. Kontorchef i Socialstyrelsen, Randi Lykou Kapitel 7: Organisering af rehabilitering og andre indsatser i kommunen Mennesker

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Vejledning til tilsyn på det sociale- og socialpsykiatriske område i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Vejledning til tilsyn på det sociale- og socialpsykiatriske område i Region Midtjylland Region Midtjylland Vejledning til tilsyn på det sociale- og socialpsykiatriske område i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 27. februar 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Psykiatri- og

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Sct. Mikkel Søndersøparken 3 8800 Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Sct. Mikkel Udført

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup

Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted. Udført af tilsynsteamet: Ellen Brunebjerg og Jan Tolstrup Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn den 13. november 2008 ved Fogedvænget, Fogedvænget 25 8722 Hedensted Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk

Tlf.: 87 28 85 00 E-mail: bo-hedensted@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Uanmeldt tilsyn på Bo-Hedensted Udført den 27. april 2010 Dato 10-06-2010 Trine

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Rapport om uanmeldt tilsyn

Rapport om uanmeldt tilsyn Voksenservice Rapport om uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2010 på Højløkke Behandlingscenter Udført af Lotte Mikkelsen Voksenservice, Vejle Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1.1 Grundlag for tilsynet...3 2.

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet

MYNDIGHEDSAFDELINGEN. Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet MYNDIGHEDSAFDELINGEN Tilsyn på handicap- og psykiatriområdet Årsredegørelse for 2012 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for redegørelsen 2. Det overordnede formål med det kommunale tilsyn 3. Gennemførelse

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Uanmeldt socialfagligt tilsyn

Uanmeldt socialfagligt tilsyn Uanmeldt socialfagligt tilsyn Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 17 70 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Tilbuddets navn: Institut for Syn og Hørelse Sofiendalsvej 91,

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tlf.:

Tlf.: Regionshuset Viborg Anmeldt tilsyn på Institut for Kommunikation og Handicap Udført den 15. november 2011 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Specialtandpleje - regionen som leverandør

Specialtandpleje - regionen som leverandør Specialtandpleje - regionen som leverandør Ole Hovgaard Ph.D. Ledende overtandlæge Afdeling for Regional Specialtandpleje Hospitalsenheden Midt Region Midtjylland Sundhedsloven 133: Specialtandpleje Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tlf.: 8788 2080 Email:Himmelbjerggaarden@rm.dk

Tlf.: 8788 2080 Email:Himmelbjerggaarden@rm.dk Regionshuset Viborg Himmelbjerggården Himmelbjergvej 11 8680 Ry Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Himmelbjerggården,

Læs mere