COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014. Partnerselskab. Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen"

Transkript

1 COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 Partnerselskab Det bedste af to verdener? Partnership, the better of two worlds? Bettina Jørgensen og Lea Nielsen Cand.Merc.Aud. Kandidatafhandling Dato: 14. januar 2014 Antal anslag: Antal normalsider: 109 Censor: Vejleder: Anders Lützhøft

2 English summary English summary In Denmark, there are many different options when choosing a corporate form, because the shareholders have to consider the tax treatment and the liable for the entire debts. This Master thesis is about the Danish corporate form Partnership. This subject has been chosen because this corporate form is being referred to as the better of two worlds. The two worlds are the Danish civil law and the Danish tax law. Despite the many references this corporate form is not much used in Denmark even though it was created in the late 18 th century. This thesis will answer the question, what is a partnership and how the Danish civil law may be used in corporation with the Danish tax law. Therefore the overall questions this thesis will answer are if the corporate form partnership really is the better of two worlds? The partnership has a corporation of two shareholders, one general partner and one limited partner. The general partner is liable for the entire debts, while the limited partner is liable for the debts limited. The partnership is regulated by Danish law, which means that the partnership has to follow the law. Due to the legislation the capital owners have the possibility to compare different corporate forms against each other and thereby choosing the one best suiting their needs. One of the things that separate the partnership from other corporate forms is how they pay tax. The partnership is transparent tax wise. This means the partnership is not an individual tax subject, the tax is being paid by the capital owners. Due to the tax transparency the capital owners can influence their own personal tax income which is one of the greatest benefits in the partnership corporate form. In Denmark it is possible for the capital owners in a partnership to use the business taxation scheme. The Partnership is the better of two worlds, if it is combined with at limited company as the general partner and with a personal company using the business taxation scheme for the limited partner. This Master thesis shows that the partnership is the better of two worlds, but with some modifications. The modification is related to business activity, as it has to have some kind of risk. Another consideration to be taking in the beginning is, if it is necessary to transform a current public limited company to a partnership is it likely to be connected with some kind of tax payments. The tax payments are related to share profit for the shareholders and terminations taxation for the company.

3 Indholdsfortegnelse English summary Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Struktur Undersøgelsesdesign Metode Kildekritik Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Definition af selskabsformer Partnerselskabet Øvrige kapitalselskaber Personselskaber Beskrivelse af skattesystemet i Danmark Hovedtræk over skattesystemet i Danmark Beskatning af indkomst Opgørelse af den personlige skattepligtigindkomst Sammenfatning af indkomstbeskatning Selvstændig erhvervsdrivende Beskatning efter virksomhedsskatteloven Beskatningsprincipperne ved virksomhedsskatteloven Beskatning af kapitalselskaber Ind- og udtræde ved skattetransparente selskaber Analyse af et partnerselskab Fordele og ulemper ved et partnerselskab Fordele ved et partnerselskab Ulemper ved et partnerselskab Sammenfatning af fordele og ulemper Analyse af potentialet ved et partnerselskab Fordele og ulemper som komplementar Fordele og ulemper som kommanditister Beskatnings muligheder af kommanditister ved overskud Beskatnings muligheder af kommanditister ved underskud Kombination af et partnerselskab... 97

4 3.3.1 Komplementar personselskab og kommanditist personselskab Komplementar personselskab og kommanditist øvrige kapitalselskaber Komplementar øvrige kapitalselskaber og kommanditist øvrige kapitalselskaber Komplementar øvrige kapitalselskaber og kommanditist personselskab Optimal sammensætning af et partnerselskab En langsigtet analyse af kommanditist Nutidsværdi af investering Følsomhedsanalyse Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag... I 6.1 Skatteberegning for kommanditisten i et partnerselskab... I Hævning af hele overskuddet som lønindkomst... I Hævning af hele overskuddet som udbytte... II Hævning af overskuddet ved optimering af udbytte og lønindkomst... III Hævning af hele overskuddet som personlig indkomst... IV Hævning af hele overskuddet ved virksomhedsskatteordningen... V Hævning af overskuddet ved optimering af virksomhedsskatteordningen... VI 6.2 Skattesatser for 2013 til VII års budget ved virksomhed...viii års budget ved selskab... X 6.5 Forøgelse af kapitalafkastet med 10 %... XII 6.6 Forøgelse af hævning ved virksomhed... XIV 6.7 Forøgelse af hævning ved selskab... XVI 6.8 Sammenligning af indkomst ved øget hævninger og løn... XVIII 6.9 Sammenligning af skattebetalinger ved øget hævninger og løn... XIX

5 1. Indledning 1. Indledning I Danmark er der ikke fastlagte krav til valg og lovregulering af alle selskabsformer. Danmark har derfor en række selskabsformer, herunder kapitalselskaber og personselskaber. De forskellige selskabsformer gør valgmulighederne mange i forbindelse med opstart af et selskab, samt senere tilpasning af eksisterende selskaber. Tilpasning af eksisterende selskaber kan omfatte ændringer af strukturen, aktivitetsændringer, ændringer i ejerkredsen eller ændringer ved opkøb af andre selskaber. Inden for de seneste 20 år er én selskabsform blevet mere udbredt og således fået et større fokus fra rådgivernes side. Selskabsformen, der har vundet mere indpas, er partnerselskab. I 1996 var der kun registreret 14 partnerselskaber ifølge udtræk fra Central Virksomhedsregisters Databank (hentet 11/6 2013) 1, hvor der 31. maj 2013 var 424 registreret. Blandt andet kan ændringer i lovgivningen have medført en stigning i antallet af registrerede partnerselskaber. Selskabsformen har eksisteret siden den første firmalov i 1889 under navnet kommanditaktieselskaber. I 1996 er selskabsformen blevet relanceret under navnet partnerselskab. 2 Partnerselskabet bliver ofte omtalt i flere medier, som det bedste af to verdener. I en avisartikel fra Jyllandsposten den 16. november 2013 blev partnerselskabet opstillet som det bedste valg af partner, grundet partnerne i princippet ville få det bedste fra de forskellige selskabsformer, kapitalog personselskaber. Denne artikel understøtter derved interessen for partnerselskabet og udbredelsen, samt den ønskede viden, der søges opstået omkring partnerselskabet. Partnerselskabet er omfattet af lovgivningen om selskaber, da selskabsformen reguleres gennem lov nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) af 12. juni Dette er en retskilde, hvor der løbende er sket ændringer. Vedtagelse af lov nr. 470 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) af 12. juni 2009, hvor der blev foretaget præcisering af partnerselskabet som selskabsform. I samme forbindelse ved vedtagelse af selskabsloven i 2009 blev de tidligere regler om aktie- og anpartsselskaber tillige sammenskrevet til én lovgivning. I forbindelse med valg af selskabsform bliver der samtidig taget stilling til valg af beskatningsform. Beskatningsformen kan efter dansk ret være efter reglerne i selskabsskatteloven, personskatteloven eller virksomhedsskatteloven, alt efter hvilken selskabsform der vælges. 1 Erhvervsstyrelsen, Børjesson, Kruhl & Sørensen, 2012, p. 24 ff. Side 1 af 117

6 1. Indledning I forbindelse med valget af selskabsform vil det derfor være vigtigt, at der både tages højde for det civilretslige og skatteretslige lovgrundlag, idet selskabsformen skal vælges i et sammenspil mellem disse. Grundet den løbende regulering af samfundets love bør eksisterende selskaber og iværksættere samt deres rådgivere ligeledes altid overveje, hvilken civilretlig og skatteretlig regulering der er optimal for netop dem på kort og lang sigt. 1.1 Problemformulering Partnerselskabet er en selskabsform, som i Danmark inden for de seneste 20 år er blevet en mere anvendt selskabsform. Det er dog fortsat en selskabsform, der i udpræget grad er i mindretal, set i forhold til øvrige kapitalselskaber og personselskaber. 3 Det er derfor interessant at beskrive typen af personselskaber og kapitalselskaber, som anvendes i Danmark. Herunder analyser hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med selskabsformerne. Det vil på den baggrund kunne konkluderes, hvad den optimale selskabsform er civilretlig. I forbindelse med valget af selskabsform vil der ligeledes skulle tages stilling til, hvilken beskatningsform der giver indehaveren eller kapitalejeren den ideelle sammensætning af det danske skattesystem. I Danmark kan et selskab beskattes på flere måder afhængigt af, hvilken selskabsform der anvendes. Beskatningsformen afhænger af, om det er kapitalselskab eller et personselskab. Det er derfor interessant at opnå viden om, hvordan skattesystemet i Danmark er opbygget. Beskatningen af selskabsform sker efter selskabsskatteloven, personskatteloven eller virksomhedsskatteloven. Det vil i den forbindelse være interessant at analysere hvilke fordele og ulemper, der er forbundet med de enkelte beskatningsformer. Det vil herefter kunne konkluderes, hvad der er den optimale beskatningsform. Gennem den foretagne beskrivelse og analyse omkring selskabsformer og beskatningsformer, som er relevant ved et partnerselskab vil der kunne drages en konklusion omkring, hvorledes en optimal kombination af et partnerselskab bliver sammensat. En konklusion, som vil give svaret på, om partnerselskabet er det bedste af to verdener. 3 Erhvervsstyrelsen, 2013 Side 2 af 117

7 1. Indledning Den overordnede problemformulering for denne afhandling kan opsummeres til: Om partnerselskabet er det bedste af to verdener, vil kunne afklares ud fra følgende: Hvordan defineres et partnerselskab civilretligt i forhold til øvrige kapitalselskaber og personselskaber? Hvordan beskattes partnerselskabet samt øvrige kapitalselskaber og personselskaber? Hvilke fordele og ulemper er der ved et partnerselskab både civilretligt og skatteretligt? Hvilke fordele og ulemper er der civilretligt og skatteretlig i forhold til en komplementar og kommanditist i form af de forskellige selskabsformer? Hvordan kan et partnerselskab kombineres civilretlig og skatteretlig, både på kort og lang sigt? Er der grundlag for, at partnerselskabet vil få en yderligere udbredelse? 1.2 Afgrænsning I forbindelse med afhandlingen vil der blive foretaget en afgrænsning, idet der er et begrænset sideantal til rådighed. Der vil ligeledes på baggrund af det begrænsede sideantal kun blive taget udgangspunkt i danske forhold, samt enkeltstående partnerselskaber og selskabsdeltagere. Der vil derfor ikke ske nærmere analyse af et partnerselskabs indgåelse i en koncern. Ved den teoretiske gennemgang og analyse af øvrige kapitalselskaber, som ikke er partnerselskaber, anvendes udelukkende aktieselskaber. Tilvalget af aktieselskabet sker, fordi de har den samme beskatning og civilretlige reguleringer som anpartsselskaber. De overordnede forskelle mellem et aktieselskab og et anpartsselskab er krav til størrelsen af den indskudte selskabskapital samt ledelsens pligter og sammensætning heraf. Der vil derfor udelukkende ske anvendelse af selskabsformen aktieselskab, når begrebet øvrige kapitalselskaber anvendes. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for skattetransparente selskaber 4 bliver der udelukkende foretaget beskatning via personskatteloven og virksomhedsskatteordningen. Der vil i denne opgørelse blive set bort fra kapitalafkastningsordningen. Der sker et fravalg grundet det nært beslægtede forhold, der er mellem kapitalafkastningsordning og virksomhedsskatteordning. 4 Betydningen af et skattetransparent selskab er, at selskabet ikke er et skattesubjekt. Skatten vil blive videre uddelt til kapitalejerne, der vil blive beskattet. Side 3 af 117

8 1. Indledning Der vil i forbindelse med skattemæssige forhold og dennes påvirkning udelukkende blive taget højde for indkomst, der vedrører selskabet. Der vil ikke blive taget højde for indkomst, der er opnået via arbejde uden for selskabet, såsom lønindkomst der er opnået via et lønmodtagerforhold. I forbindelse med beskrivelse og anvendelse af virksomhedsskatteloven bliver der taget udgangspunkt i en ugift person. Der bliver herigennem set bort fra ægtefæller. Ægtefæller gør det muligt at udnytte uudnyttede underskud samt kapitalafkast og udbytteudlodning vil kunne anvendes hos hinanden, således at der i flere tilfælde sker en fordobling af fradragene. Aktiver, der kan indgå i virksomhedsskatteordningen, bliver beskrevet. Der bliver ikke foretaget en dybdegående gennemgang af blandede aktiver og leasingbiler grundet kandidatafhandlingen ikke beskriver en dybdegående opstilling af regnskabet, men af skattemæssige konsekvenser af overskud og underskud ved virksomheden. Derudover gør vi opmærksom på, at der i forbindelse med kapitalselskaber er forskellige tidsfrister blandt andet i forbindelse med stiftelse, ophør og generelt i selskabets løbende drift. Vi vil i denne afhandling ikke foretage yderligere oplysninger omkring tidsfrister, da dette vil fjerne fokus fra selve indholdet. Vi gør i stedet opmærksom på, at enhver ændring i et kapitalselskab i høj grad er forbundet med en tidsfrist, ofte varierende fra 2-4 uge efter beslutningen er truffet. 1.3 Målgruppe Afhandlingens målgruppe er rådgivere og andre, der ønsker en belysning af og et inspirationsværktøj til valg af selskabsform, herunder specielt mulighederne for anvendelse af partnerselskabet. Afhandlingen vil bidrage med en beskrivelse og analyse af et optimalt valg af selskabsdeltagernes sammensætning i et partnerselskab. Målgruppen vil med denne kandidatafhandling have et opslagsværk, hvor det vil være muligt at opnå viden omkring selskabsformerne i Danmark samt den skattemæssige behandling ved skattesystemet i Danmark. Målgruppen vil have mulighed for at kunne se, hvorledes en ideel sammensætning vil være af partnerselskabet. Side 4 af 117

9 1. Indledning 1.4 Struktur Indledning Indledning Problemformulering Metodebeskrivelse Teori Selskabsformer Skattesystemet i Danmark Personlige selskaber Personlig beskatning Kapitalselskaber Virksomhedsordning Analyse Selskabsbeskatning Partnerselskaber Øvrige kapitalselskaber/øvrige kapitalselskaber Personlig/Personlig Øvrige kapitalselskaber/personlig Personlig/øvrige kapitalselskaber Konklusion Konklusion Perspektivering Figur 1 Struktur, egen tilvirkning Afhandlingen er struktureret, som vist i ovenstående figur 1. Der vil være en indledende del, hvor der er en beskrivelse af, hvorfor emnet er relevant at foretage en yderligere undersøgelse af. Efterfølgende vil problemformuleringen beskrive de spørgsmål, der vil være med til at danne en konklusion på, om partnerselskabet er det bedste af to verdener. Problemformulering vil blive besvaret via retskilderne, der indeholder den rigtige begrebsramme samt via informationssøgning i bøger og andre relevante opslagsværker. Første del af afhandlingen er en beskrivende del, der giver en teoretisk forståelse og baggrundsviden omkring partnerselskabet samt de selskabsformer og beskatningsformer, som knytter sig hertil, herunder alternativer til selskabsformer. Side 5 af 117

10 1. Indledning Efter opnåelse af tilstrækkelig viden omkring partnerselskabet foretages der en analyse og vurdering af anvendelse af partnerselskabet, og hvilke kombinationsmuligheder der er. Analysen vil yderligere blive foretaget ved hjælp af beregningseksempler. Der vil i analysen tages udgangspunkt i situationer, hvor der er positivt og negativt nettoresultat. Der vil dannes kombinationer af et partnerselskab med anvendelse af øvrige kapitalselskaber og personselskaber, som henholdsvis komplementar eller kommanditist, eller omvendt. Resultaterne, der vil fremkomme i forbindelse med beregningerne samt verbale analyser, vil danne en konklusion, der vil give svaret på, om partnerselskabet er det bedste af to verdener. Til slut gives en perspektivering af, hvorvidt der er grundlag for en yderligere udbredelse af partnerselskab. 1.5 Undersøgelsesdesign Afhandlingens teoretiske viden vil blive opnået gennem retskilder, bøger og information tilgængelig ved opslag på internettet. Der vil på baggrund heraf ske en undersøgelse af, hvorledes et partnerselskab kan sammensættes. Der bliver i forbindelse med undersøgelsen gennemgået både civilretsligt og skatteretligt forhold. Undersøgelsen i lovsamlingen, bøger og internetopslag vil danne grundlag og fundament til det videre forløb af kandidatafhandlingen. Der bliver opnået viden, der vil skulle anvendes til efterfølgende forståelse og begrundelse til, om et partnerselskab er det bedste af to verdener Metode Metoden, der bliver anvendt til at skrive denne kandidatafhandling, sker primært igennem en verbal redegørelse. Den verbale redegørelse har sin baggrund i litteraturen omkring partnerselskabet. Redegørelsen bliver understøttet med beregningseksempler og tabeller, der giver en bedre forståelse og visualisering af, om et partnerselskab er det bedste af to verdener. Problemstilling i kandidatafhandlingen bliver besvaret gennem den danske lovgivning. Der vil ske referencer til lovgivninger og paragrafer, samt praksiskendelser af et partnerselskab, hvor det findes relevant at anvende i form af dokumentation og bekræftelse af udsagn. Praksiskendelser anvendes, grundet den manglende lovregulering der er af visse selskabsdeltagere i et partnerselskab. Analysen i kandidatafhandlingen bliver foretaget på baggrund af den teoretisk opnåede viden og beregningseksempler. Den første del af analyse vil tage sit udgangspunkt i fordele og ulemper ved anvendelse af et partnerselskab, set i forhold til den opnåede viden, der er fremkommet i den teoretiske del af kandidatafhandlingen. Efterfølgende vil der i analysen blive yderligere redegjort Side 6 af 117

11 1. Indledning for den skattemæssige sammensætning ved hjælp af beregningseksemplerne. Beregningseksemplerne bliver opstillet for at kunne analysere på de skattemæssige fordele og ulemper, der er forbundet ved at anvende et partnerselskab, herunder at skabe den ideelle sammensætning af et partnerselskab. Beregningseksempler tager udgangspunkt ved udlodning af resultatet. Udlodning af resultatet bliver analyseret gennem forskellige forudsætninger. Forskelligheden sker på baggrund af, om modtageren af det udloddet resultat er hovedaktionær i et selskab eller selvstændigt erhvervsdrivende og herunder anvender virksomhedsskatteloven. Første del af beregningerne i analysen vil fremkomme med resultater af indkomstsammensætningen. De ideelle resultater vil danne det videre udgangspunkt for analysen. Den efterfølgende del af analysen består af yderligere beregninger og tabeller, der fremkommer ved yderligere argumentation omkring forståelsen og visualisering af, om et partnerselskab er det bedste af to verdener. I dette analyseafsnit bliver der analyseret på en langsigtet virkning af anvendelse af enten selskabsmodellen eller virksomhedsmodellen. Ved opnåelse af viden og resultater på disse analyser vil det være muligt at foretage en følsomhedsanalyse på punkter/faktorer, der har en mulig påvirkning af, hvorledes resultatet af et partnerselskab sammensættes ideelt. Den opnåede viden, der fremkommer i form af en teoretisk gennemgang og en analyserene del, vil gøre det muligt at kunne danne et sammenligningsgrundlag og en konklusion, om et partnerselskab er det bedste af to verdener. Konklusionen bliver dannet på baggrund af den samlede opnåede viden, der er opnået i hele kandidatafhandlingen. Det vil i forlængelse af konklusion være muligt at kunne foretage en perspektivering af partnerselskabets fremtidige udbredelse. Til slut i kandidatafhandlingen vedlægges bilag, der har dannet grundlag og dokumentation for fremkomne konklusioner, der bliver draget til opnåelse, om et partnerselskab er det bedste af to verdener Kildekritik I forbindelse med udarbejdelsen af denne kandidatafhandling vil det kun være muligt at give et øjebliksbillede af, om et partnerselskab er det bedste af to verdener. Kritikken af kilderne skal forstås i denne henseende, at der sker løbende ændring og tilpasning af retskilder i det danske samfund, samt praksisændringer. I kritikken af kilderne til udarbejdelse af denne kandidatafhandling skal der specielt ses på reguleringer, der foretages af staten, herunder finansloven, der årligt bliver forhandlet og derved kan have en påvirkning på Side 7 af 117

12 1. Indledning beskatningssammensætningen. Der vil ligeledes komme reguleringer og vedtagelser fra staten, der kan have påvirkning på, hvorledes et partnerselskab skal forstås i samfundet, og hvorledes partnerselskabet skal agere for at kunne overholde lovgivningen. Denne kritik af et øjebliksbillede giver ligeledes mulighed for at der ikke er sket afklaring, set i forhold til, at der ikke opnås endelig godkendelse af for eksempel finansloven. Kandidatafhandlingen bliver skrevet på grundlag af den begrænsede litteratur, der er omkring partnerselskabet. Begrænsningen sker, eftersom partnerselskabet ikke er en udbredt selskabsform, hvorved informationen og oplysningerne kun vil kunne afdækkes i et begrænset omfang. Kandidatafhandlingen vil modtage kritik i form af beregningerne, grundet disse bliver foretaget på et generelt princip, hvorfor der vil kunne forekommer situationer, der ikke vil være dækkende. Der vil i enkelte situationer ikke blive taget højde for optimering af skatten, derimod vil datagrundlaget blive tilpasset, således der sker en sammenligning på baggrund af indkomsten. Sammenligning af indkomst vil gøre det muligt at foretaget en tilnærmelsesvis sammenligning mellem indkomstmodtagerne i de pågældende selskabsformer. Grundlaget for beregningerne i kandidatafhandlingen bliver med udgangspunkt i indkomståret 2013 og lovforslag, der er godkendt med virkning i de fremtidige indkomstår. Litteratursøgningen er stoppet 1. december Der vil i kandidatafhandlingen derfor ikke blive taget højde for indgåede aftaler vedrørende finanslovsforhandlingerne, der er indgået for Dette undlades, grundet problemformuleringens aktualisering ikke menes at påvirke konklusionen med større effekter. Side 8 af 117

13 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Der vil i de efterfølgende afsnit blive foretaget en gennemgang af de selskabsformer og beskatningsformer, som er relevante i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt et partnerselskab er det bedste af to verdener Definition af selskabsformer Der vil først blive foretaget en gennemgang af relevante selskabsformer. Tidligere er det nævnt, at selskabsformen er afgørende for beskatningsformen af selskaber i Danmark. Der tages udgangspunkt i relevante selskabsformer, som knytter sig til partnerselskab og alternativer hertil Partnerselskabet For at få alle aspekter med i forbindelse med valg af selskabsform beskrives der i nedenstående en teoretiske gennemgang af selskabsformen partnerselskab, fra stiftelse af partnerselskabet til ophør af partnerselskabet, samt den løbende drift heraf Definition Partnerselskabet er en selskabsform, som tidligere var kendt under navnet kommanditaktieselskab. En betegnelse som forsat kan anvendes, jævnfør selskabsloven 359, som bestemmer, at et af navnene kommanditaktieselskab, partnerselskab eller P/S skal anvendes entydigt i selskabet navn, såfremt selskabsformen partnerselskab anvendes. Det er en selskabsform, som er reguleret af selskabslovens regler om øvrige kapitalselskaber, men med de nødvendige tilpasninger, jævnfør selskabsloven 358. Hvor de nødvendige tilpasninger fra forarbejders side er tænkt som: Der har med den gældende bestemmelse været tvivl i teorien om hvilke lempelser, der herved var tiltænkt. Med den foreslåede affattelse præciseres det, at der udelukkende kan være tale om tilpasninger som følge af den særlige selskabsdeltager i form af den ubegrænsede hæftende komplementar 5 Et partnerselskab defineres i selskabslovens 5, nr. 21, som et kommanditselskab, hvor kommandisterne har indskudt en bestemt kapital. 5 Tage & Friis Hansen, 2005, p. 34 Side 9 af 117

14 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Et kommanditselskab er defineret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder som følgende: 2, Stk. 2. Ved et kommanditselskab forstås en virksomhed, hvor en eller flere deltagere, komplementarerne, hæfter personligt, uden begrænsning, og hvis der er flere, solidarisk for virksomhedens forpligtelser, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset for virksomhedens forpligtelser. For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. 6 Som det ses af definitionen, kræves der to former for selskabsdeltager for at opfylde definitionen på et partnerselskab. Det kræver en komplementar, som hæfter personligt og uden begrænsning, såfremt der er flere komplementarer, hæfter disse yderligere solidarisk. Derudover kræver det en eller flere kommanditister, som hæfter begrænset med deres indskudte kapital. Frem til 2010 inden ændringen af selskabsloven var et partnerselskab defineret som følger: Ved et kommandit-aktieselskab forstås et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket øvrige kapitalselskaber med hele sin kapital er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier. 7 Grundtanken bag partnerselskabet er ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) oprindeligt opstartsvirksomheder, hvor der ved et partnerselskab kan ske en kombination af idé skaberen(komplementaren) og en række investorer (kommanditisterne). 8 Partnerselskabet følger selskabslovens regler om øvrige kapitalselskaber med de fornødne tilpasninger, hvilket betyder, at selskabet skal have en selskabskapital på kr., jævnfør selskabsloven 4, stk. 2, hvoraf 25 % skal være indbetalt, jævnfør selskabsloven 33. Yderligere stilles der i selskabsloven krav om at partnerselskabet har en ledelse og eventuelt en revisor, jævnfør selskabsloven 39. Samtidig stilles der krav til, at selskabets ledelse fører en ejerbog over selskabets ejere, jævnfør 50. Der stilles yderligere i et partnerselskab krav til at der afholdes generalforsamling. Reglerne omkring generalforsamling er beskrevet i selskabslovens kapitel 6. 6 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 7 Tage & Friis Hansen, 2005, p Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010 Side 10 af 117

15 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Stiftelse 9 Et partnerselskab kan stiftes ved en eller flere stiftere. Stiftere som enten er fysiske eller juridiske personer. Det kræver dog, at de fysiske eller juridiske personer ikke er umyndige som personer eller de juridiske personer ikke er under konkurs eller tvangsopløsning. Yderligere kræves det, at den juridiske person har opnået retsevne. Partnerselskabet opnår retsevne, når det er registeret ved Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med stiftelsen skal der udarbejdes et stiftelsesdokument, som skal indeholde følgende oplysninger: 1. Stifterens navn, bopæl og evt. CVR-nr. 2. Tegningskursen for aktierne 3. Fristerne for tegningen og indbetalingen 4. Retsvirkningsdato for stiftelsen, herunder også regnskabsår 5. Oplysninger om, hvorvidt partnerselskabet skal afholde omkostninger ved stiftelse, i så fald de anslåede omkostninger Stiftelsen bør desuden indeholde oplysninger om ledelse og evt. valg af revisor, ellers er det påkrævet, at der afholdes endnu en generalforsamling senest 2 uger efter stiftelsen. Valg af revisor er ikke et krav, da partnerselskabet i lighed med øvrige kapitalselskaber har mulighed for at fravælge revisionen i henhold til bestemmelserne i årsregnskabslovens 135. Fravalget af revision kræver at der er en balancesum på under 4 mio. kr., nettoomsætning på under 8 mio. kr. og at et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsår er under 12. Stiftelsen kan ske som kontant indskud. Yderligere kan stiftelsen ske ved apportindskud. Ved stiftelse med apportindskud kræves der en vurderingsberetning. 10 Ved et apportindskud kan stiftelsen ske med tilbagevirkende kraft, såfremt det indskudte selskab har et andet regnskabsår. Det eneste krav, der stilles ved at stifte med tilbagevirkende kraft er, at komplementaren eksisterer fra tidspunktet for stiftelsen. I forbindelse med stiftelsen af et partnerselskab er der særlige, krav jævnfør selskabsloven 360, til oplysninger i forbindelse med stiftelsen. Der stilles krav om, at identiteten af komplementaren er 9 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 37 Side 11 af 117

16 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer kendt. I stiftelsesdokumentet er der oplysningskrav om, komplementarens fulde navn, bopæl og eventuelle CVR-nummer. Yderligere skal der oplyses om komplementarens pligt til at gøre indskud, og hvorvidt det pågældende indskud er fuldt eller delvist indbetalt. Såfremt indskuddet udgør andet end kontanter, skal der redegøres for vurderingsgrundlaget. Der skal yderligere ske oplysning om komplementarens indflydelse i selskabet, herunder andel i overskud og tab. I forbindelse med stiftelsen er der krav om, at der udarbejdes vedtægter for selskabet. Vedtægter skal som minimum indeholde følgende for et kapitalselskab: 1. Selskabets navn og eventuelle binavne 2. Formål 3. Oplysninger om selskabskapital 4. Aktiernes rettighed 5. Selskabets ledelsesorgan 6. Indkaldelse til generalforsamling 7. Selskabets regnskabsår Udover ovenstående minimumsregler er der i forbindelse med vedtægter for et partnerselskab krav om, at der i vedtægterne er oplyst, hvad komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser er. Krav til selskabsdeltager I et partnerselskab, hvor det i definitionen er bestemt, at selskabet skal bestå af to selskabsdeltagere, en komplementar og en kommanditist, stilles der yderligere krav til selskabsdeltagerne. Der er ikke i selskabsloven stillet særlige krav til komplementaren, som hæfter personligt og ubegrænset. Der stilles dog det krav i forhold til definitionen på et partnerselskab, at komplementaren har økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser. Kravet omkring de økonomiske beføjelser skal ses som et modstykke til, at komplementaren hæfter personligt og ubegrænset. Erhvervsstyrelsen er i forbindelse med udarbejdelse af notat omkring Side 12 af 117

17 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer partnerselskaber kommet med eksempler på, hvilke økonomiske beføjelser en komplementar kunne have 11 : Andel af partnerselskabets overskud eller indtægter Andel af partnerselskabets likvidationsprovenu eller indtægter ved salg af aktiver Modtager forrentning af indskud eller egenkapital Udover at komplementaren skal tillægges økonomiske beføjelser, skal komplementaren ligeledes tillægges forvaltningsmæssige beføjelser, som kan bestå i: Ret til at være repræsenteret i selskabets ledelse Vetoret over for ændringer i selskabets vedtægter Vetoret overfor større eller væsentlige beslutninger i selskabet Ejeraftale I forbindelse med stiftelsen af et partnerselskab indgås der ofte en partneraftale også kaldt en ejeraftale. En ejeraftale defineres i selskabsloven 5, nr. 6 som en aftale, indgået mellem selskabs kapitalejere, som regulerer ejer- og ledelsesforhold. Selvom ejeraftalen er indgået mellem selskabets kapitalejere, er ejeraftalen ikke bindende for selskabet i forbindelse med beslutninger, der træffes på generalforsamlingen, jævnfør selskabsloven 82. En ejeraftale, der indgås mellem kapitalejerne i et partnerselskab, indeholder ofte bestemmelser omkring over- og underskudsdeling, samt aftale om kapitalejernes arbejdsforpligtigelse i selskabet. Selve indføjelsen af over- og underskudsdeling er vigtig, i det henseende at partnerselskabet er skattemæssigt transparent Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 41 Side 13 af 117

18 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Omstruktureringer til og fra et partnerselskab I forbindelse med selskabers løbende drift kan det være en fordel at omstrukturere selskabet herunder enten til eller fra partnerselskab. Det kan ske ved fusion eller spaltning. Selskabets løbende drift Forhøjelse af selskabskapitalen i et partnerselskab, kaldet en kapitalforhøjelse, kan ske på flere måder, selskabslovens : Tegning af nye aktier Overførsel af reserver til selskabskapitalen ved en fondsforhøjelse Udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants Tegning af nye aktier kan ske straks efter stiftelsen af partnerselskabet, hvorimod overførsel af reserver til selskabskapital kræver, at selskabet har aflagt en årsrapport eller som minimum, at beslutningen træffes på den samme generalforsamling, hvor den første årsrapport aflægges. En kapitalforhøjelse i et partnerselskab kræver, at der på en generalforsamling besluttes med 2/3 flertal, at kapitalforhøjelsen skal gennemføres. Yderligere kan selskabets ledelse have bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse, en bemyndigelse, som ledelsen kan have i maximalt 5 år fra den er udstedt. I forbindelse med bemyndigelsen stilles der krav om, at bemyndigelsen indeholder følgende oplysninger: Datoen for bemyndigelsen Højeste beløb hvortil selskabskapitalen kan forhøjes Oplysninger om klasse, fortegningsret mv. Kapitalnedsættelse Ligeledes kan en kapitalnedsættelse finde sted. En kapitalnedsættelse kan fortages til anvendelse af følgende, jævnfør selskabsloven 188: Dækning af underskud Udbetaling til kapitalejerne Henlæggelse til særlig reserve I forbindelse med kapitalnedsættelsen stilles der krav om, at beslutningen vedtages på en generalforsamling med 2/3 del flertal. Side 14 af 117

19 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Såfremt der er tale om en kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere eller henlæggelse til særlig reserve, kræver det ledelsens godkendelse. I forbindelse med en kapitalnedsættelse, som sker ved udbetaling til kapitalejere og ved henlæggelse til særlige reserver, skal kreditorer opfordres til at anmelde deres krav. Opfordringen sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen og herigennem deres it-system. Såfremt en kreditor anmelder sit krav, har kreditor ret til fyldestgørelse, såfremt kravet er forfaldent og betryggende sikkerhed, såfremt kravet endnu ikke er forfaldent. Kapitalnedsættelsen gennemføres automatisk, hvis Erhvervsstyrelsen ikke inden udløbet af fristen fra selskabets ledelse modtager anmeldelse af, at kapitalnedsættelsen ikke skal foretages. Det er ligeledes selskabets ledelses pligt at anmelde til Erhvervsstyrelsen, såfremt der ikke er sket betaling af forfaldne anmeldte krav eller betryggende sikkerhed for ikke forfaldne anmeldte krav, har selskabets ledelse pligtig til at anmelde til Erhvervsstyrelsen, at beslutningen er ændret eller trukket tilbage. Udbytte Et partnerselskab kan udlodde udbytte ekstraordinært eller ordinært, jævnfør selskabsloven 179. Det er selskabets ledelse, som er ansvarlig for, at det udbetalte udbytte er forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske stilling, samt at det ikke er til skade for selskabets kreditorer. Det er samtidig ledelsens ansvar, at udlodningen af udbytte er dækket af frie reserver, således de bundne reserver er dækket i henhold til lovgivning og vedtægter. Beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte kræver, at ledelsen vedlægger en balance i forbindelse med, at beslutningen træffes, jævnfør selskabslovens 183. Såfremt beslutningen træffes inden for 6 måneder efter balancedagen i den seneste årsrapport, er det op til selskabets ledelse at vurdere, hvorvidt det er forsvarligt at udlodde ekstraordinært udbytte på baggrund af seneste årsrapport eller de alternativt mener, at der er behov for at udarbejde en mellembalance. Såfremt beslutningen træffes 6 måneder efter balancedagen på seneste årsrapport, stilles der i selskabsloven krav om, at der udarbejdes en mellembalance, som viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed. Er et partnerselskab underlagt revisionspligt, som følge af bestemmelserne i årsregnskabslovens 135, stilles der krav om, at mellembalancen er reviewet af selskabets revisor. I henhold til selskabslovens 210 må der ikke i kapitalselskab stilles økonomiske midler, samt sikkerhedsstillelser for kapitalejeren til rådighed udover sædvandlige forretningsmæssige dispositioner, hvilket er ensbetydende med, at kapitalejeren ikke må foretage lån i kapitalselskabet. Side 15 af 117

20 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Fusion og spaltning Partnerselskabet kan deltage i fusioner og spaltninger. Men på baggrund af selskabsformens specielle sammensætning af selskabsdeltager, er fusioner og spaltninger i høj grad begrænset i forhold til øvrige kapitalselskaber. Partnerselskabet ikke er omfattet af EU derektiverne om fusion og spaltning. Reglerne omkring fusion og spaltning vedrørende partnerselskab er et spørgsmål, som suverænt bestemmes af lovgiverne i Danmark. Indtil 2010 var det administrativ praksis, at partnerselskab ikke kunne deltage i fusioner eller spaltninger. I 2010 blev der foretaget en praksisændring ved Erhvervsstyrelsen. Praksisændringen betød, at partnerselskab kunne deltage i fusioner og spaltninger, det er dog begrænset til kun at kunne ske sammen med andre partnerselskaber. Denne begrænsning skyldes ifølge Erhvervsstyrelsen 14, at komplementaren hæfter ubegrænset samt forholdet omkring, at et partnerselskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt til sammenligning med de øvrige kapitalselskaber. 15 Såfremt der fortages en fusion eller spaltning af et partnerselskab, sker der universalsuccession, hvorved alle rettigheder og forpligtigelser overgår til det fortsættende eller nye selskab. Der foretages derfor fusion og spaltning uden debitorskifte Omdannelse af partnerselskaber Partnerselskab til aktieselskab Et partnerselskab kan omdannes til aktieselskab, jævnfør selskabsloven 324. Dette sker ved, at generalforsamlingen med kvalificeret flertal træffer beslutningen omkring omdannelsen, samt at komplementaren giver samtykke til omdannelsen. Hernæst meddeles samtlige selskabsdeltagere om beslutningen. I forbindelse med vedtagelsen af omdannelsen fra partnerselskab til aktieselskab sker en tilpasning af selskabets vedtægter, således vedtægterne er i overensstemmelse med, hvad der kræves af vedtægter i et partnerselskab. Omdannelsen af partnerselskabet er en realitet, når registeringen er foretaget ved Erhvervsstyrelsen. I et partnerselskab er det et krav, at en af deltagerne hæfter personligt og ubegrænset, hvilket er lovbestemt i selskabslovens 324, stk. 4, at komplementaren forsat efter omdannelsen fra partnerselskab til aktieselskab hæfter for de forpligtigelser, som bestod inden omdannelsen til aktieselskab. 14 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2010 Side 16 af 117

21 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Ved omdannelsen af et partnerselskab til aktieselskab er det påkrævet, at der udarbejdes en vurderingsberetning, jævnfør selskabslovens Yderligere skal bestemmelserne i selskabslovens i agttages i forbindelse med omdannelsen fra partnerselskab til aktieselskab. Aktieselskab til partnerselskab Øvrige kapitalselskaber kan omdannes til et partnerselskab efter selskabslovens 323. Det kræver, at det på en generalforsamling besluttes med et kvalificeret flertal. Der kræves ikke samtykke fra selskabets kreditorer. I forbindelse med omdannelsen skal der ske meddelelse til alle selskabets kapitalejere samt til den indtrædende komplementar, som hæfter personligt og ubegrænset. Omdannelsen kræver, at beslutningen meddeles til Erhvervsstyrelsen og omdannelsen er sket, når vedtægterne er ændret i overensstemmelse med kravene til et partnerselskab, og dette er registeret ved Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med omdannelsen af øvrige kapitalselskaber til et partnerselskab opstår der ikke en ny juridisk enhed og derfor bibeholdes selskabs CVR-nr. Desuden er der i forbindelse med omdannelsen ikke krav om vurderingsberetning og dertilhørende åbningsbalance. 16 Man skal være opmærksom på, at selskabslovens bestemmelse ikke foretager omdannelse af anpartsselskaber til partnerselskaber. Dette kræver, at man først omdanner anpartsselskabet til øvrige kapitalselskaber og herefter omdanner øvrige kapitalselskaber til et partnerselskab. Partnerselskab til interessentselskab Omdannelsen af et partnerselskab til interessentselskab er ikke reguleret i selskabslovens bestemmelser. En omdannelse fra et partnerselskab til interessentselskab sker derfor ved, at partnerselskabets aktiviteter overdrages til interessentselskabet, samt at partnerselskabet ophører ved likvidation eller betalingserklæring, 17 som er beskrevet i afsnit 2.3. Interessentselskab til partnerselskab Omdannelse af et interessentselskab til partnerselskab er ligeledes ikke reguleret af selskabsloven. Omdannelsen af et interessentselskab til partnerselskab sker ved, at der civilretlig sker en ny stiftelse af et partnerselskab, hvor der tegnes aktier ved apportindskud af interessentselskabet. Derfor skal alle regler vedrørende stiftelse af et partnerselskab ved apportindskud iagttages, 16 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 131 Side 17 af 117

22 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer hvorved der skal udarbejdes vurderingsberetning med tilhørende åbningsbalance. I forbindelse med omdannelsen af et interessentselskab til partnerselskab kræves det samtykke fra kreditorer, idet der sker ejerskifte. 18 Omdannelsen fra et interessentselskab til et partnerselskab sker som oftest ved, at de tidligere interessenter erhverver aktier i partnerselskabet i samme forhold som de ejede i interessentselskabet, samtidig med at selskabet stifter et komplementarselskab, som ejes i samme indbyrdes forhold som partnerselskabet. Komplementaren har typisk ingen ejerandel i partnerselskabet, da dette vil have skattemæssig betydning i forbindelse med omdannelsen. Ønsket om omdannelse fra I/S til P/S er ofte begrundet med ændring af hæftelse. Der sker derfor debitorskifte og det kræver samtykke fra kreditorer Ophør af partnerselskab Et partnerselskab kan ifølge selskabsloven ophør, ved erklæring, likvidation, tvangsopløsning, konkurs samt ved omdannelse. Opløsning ved erklæring Et partnerselskab kan opløses ved erklæring, jævnfør selskabslovens 216. Et partnerselskab kan opløses ved betalingserklæring, hvor kravet for denne opløsningsform er, at al selskabets gæld er betalt. Yderligere skal selskabets kapitalejer afgive en erklæring om, at al gæld er betalt, og at kapitalejerne har truffet beslutning om at opløse selskabet. Yderligere stilles der krav om, at erklæringen indeholder navn og adresse på selskabets kapitalejere. Ved opløsning efter selskabslovens 216 hæfter kapitalejerne personligt og solidarisk for gæld, som måtte være på erklæringstidspunktet. Såfremt der er overskydende midler, fordeles disse til selskabets kapitalejere. Selskabet er først slettet, når det er slettet fra Erhvervsstyrelsens register. Likvidation Såfremt et partnerselskab ønskes ophørt, kan dette foretages ved en likvidation. En likvidation foretages efter selskabslovens Ved opløsning gennem en likvidation skal der ved generalforsamling i selskabet træffes beslutning om, at selskabet frivillig træder i likvidation. Beslutningen skal træffes med 2/3 stemmeflerhed. Såfremt selskabets vedtægter eller anden lovgivning ved påbud kræver selskabet opløst, kan dette vedtages med simpelt flertal. Såfremt der 18 Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, pp Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p. 131 Side 18 af 117

23 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer træffes beslutning om at træde i likvidation, skal generalforsamlingen vælge en eller flere likvidatorer. Likvidatorerne træder efterfølgende i ledelsens sted. Såfremt der er kapitalejere, som ejer mindst 25 %, har de pågældende kapitalejere ret til på generalforsamlingen at vælge en likvidator, som skal forestå likvidationen sammen med øvrige likvidatorer. Beslutningen om likvidation skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen. I forbindelse med anmeldelsen om at træde i likvidation skal selskabet samtidig give meddelelse til alle kendte kreditorer om beslutningen. I forbindelse med at selskabet træder i likvidation, stilles der krav til, at selskabet efter sit navn tilføjer i likvidation. Efter der er sket anmeldelse om at træde i likvidation til Erhvervsstyrelsen, offentliggøres dette i styrelsens it-system, hvor alle selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidatorer inden for 3 måneder, som er proklamafristen. Efter fristen på de tre måneder er udløbet, kan likvidator optage boet. Såfremt der ved anmeldes af krav fra kreditorer, foretages anmeldelse af krav, som likvidatorer ikke kan acceptere, skal det meddeles den pågældende kreditor, som dernæst har mulighed for at gøre kravet gældende i skifteretten. Såfremt fordring anmeldes efter boet er opgjort, kan kravet kun gøres gældende, såfremt det kan dækkes af midler, som endnu ikke er udloddet til selskabets kapitalejere. I forbindelse med at selskabet er i likvidation, kan selskabet udlodde udbytte og ekstraordinære udbytte efter de almindelige gældende regler i selskabsloven. En acontoudlodning af likvidationsprovenuet kan ske, når proklamafristen er udløbet og såfremt der stilles betryggende sikkerhed for udbetalingen indtil likvidationen er endeligt afsluttet. Likvidationen er endelig, så snart bobehandlingen er afsluttet samt likvidationsprovenuet er udbetalt og der er truffet beslutning om endelig likvidation på en generalforsamling. Ved anmeldelse af endelig likvidation ved Erhvervsstyrelsen skal likvidationsregnskabet sammen med anmeldelsen indsendes til Erhvervsstyrelsen. Såfremt selskabet er underlagt revisionspligt, skal likvidationsregnskabet være revideret. Herefter slettes selskabet fra Erhvervsstyrelsens register. Tvangsopløsning I definitionen af et partnerselskab stilles der, som tidligere nævnt, krav om, at der som minimum er to selskabsdeltagere. Såfremt et selskab ikke besidder de lovpligtige to deltagere, ville selskabet, såfremt det havde været et kommanditselskab, være blevet opløst ved konfusion. Hvilket betyder, at selskabet uden videre opløses og kreditorer forsat kan gøre sit krav gældende overfor den deltager, der hæfter personligt og ubegrænset. Årsagen til at et partnerselskab ikke kan opløses ved konfusion, selvom et partnerselskab ligeledes er omfattet af bestemmelser om mindst to Side 19 af 117

24 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer selskabsdeltagere, begrundes i, at kommanditaktionærens indskud er basseret på hensynet til selskabets kreditorer. Herved kan en likvidation ske, når alle kreditorer er fyldestgjort. Da et partnerselskab ikke kan opløses ved konfusion, overgår selskabet straks til tvangsopløsning. 20 Et partnerselskab kan ophøre ved tvangsopløsning efter selskabslovens Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse partnerselskabet, såfremt partnerselskabet ikke overholder en af følgende krav: Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget kapitalselskabets godkendte årsrapport i behørig stand efter årsregnskabsloven, kapitalselskabet ikke har den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i selskabets vedtægter, kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om det er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, kapitalselskabet ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen i øvrigt har besluttet, at selskabets årsrapport skal revideres, eller selskabets ledelse ikke har reageret på fordringer på indkaldt selskabskapital, der har vist sig ikke at kunne opfyldes. Konkurs I litteraturen omkring partnerselskabet hersker der en vis tvivl om, hvorvidt et partnerselskab kan opløs ved konkurs. En kilde påpeger, at et partnerselskab udelukkende kan opløses ved konkurs, såfremt komplementaren opløses ved konkurs, idet komplementaren hæfter personligt. 21 En anden kilder påpeger, at selskabet må antages at være et selvstændigt konkurssubjekt i hensynet til selskabets kreditorer. 22 Yderligere giver litteraturen omkring partnerselskabet ingen klar praksis omkring konkurs af insolvente partnerselskaber. Der er ingen krav til form af selskabsdeltagerne der ved dannelse af et partnerselskab. I nedenstående afsnit sker der en gennemgang af mulige selskabsformer, der kan anvendes til dannelse af et partnerselskab. 20 Tage & Friis Hansen, 2005, pp Børjesson, Kruhl, & Sørensen, 2012, p Tage & Friis Hansen, 2005, p. 34 Side 20 af 117

25 2. Teoretisk gennemgang af selskabs- og beskatningsformer Øvrige kapitalselskaber Partnerselskabet er defineret i forbindelse med øvrige kapitalselskaber i selskabslovens 5, pkt.1, derfor vil der ikke ske en yderligere gennemgang af reglerne om øvrige kapitalselskaber kun i det omfang, hvori der er en forskel på grund af de fornødne tilpasninger for partnerselskabet i forbindelse med reguleringen af selskabslovgivningen. Der vil i det nedenstående derfor kun blive beskrevet de teoretiske forskelle mellem partnerselskab og øvrige kapitalselskaber. Øvrige kapitalselskaber er forpligtiget til i sit navn at anvende aktieselskab eller A/S, jævnfør selskabslovens 2, stk. 1. Der er i forbindelse med øvrige kapitalselskaber udelukkende en type af deltagere, dette er selskabets kapitalejere. Dette medføre derfor, at der ikke skal indføjes særlige oplysninger i stiftelsesdokumentet vedrørende en komplementar, da dette ikke er en del af selskabsformen. Yderligere er der i den henseende ingen økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser for selskabsdeltagerne, som skal være indføjet i vedtægterne. Selskabsdeltagerne består af kapitalejere, som kan udøve sin stemme på generalforsamlingen, jævnfør selskabslovens 76. Idet partnerselskabet ikke blot er bestående af kapitalejer, men af både komplementarer og kommanditister, gør det ligeledes at hæftelsesformen er en anden i forhold til øvrige kapitalselskaber. Idet øvrige kapitalselskaber ingen personlig hæftelse har, jævnfør selskabslovens 1, stk Personselskaber Personselskaber er i Danmark ikke lovreguleret. I de fleste andre europæiske lande er personselskaber lovreguleret. 23 Personselskaber bliver under visse forhold lovreguleret via loven om visse erhvervsdrivende virksomheder. 24 Den manglende regulering via retskilder vil der fortsat være regler for denne selskabsform. Der er uskrevne regler, der bygger på retssædvaner, retspraksis og den civilretlige litteratur. 25 Personselskaber drives med det udgangspunkt, at der er aftalefrihed. Aftalefriheden består i, at der er frihed til at træffe aftaler. Ifølge loven om visse erhvervsdrivende virksomheder 1, stk. 3, drives der virksomhed, når et af følgende punkter er opfyldt: 23 Hansen & Krenchel, 2010, p Erhvervsministeriet, Hvilket betegnes: deklaratoriske regler Side 21 af 117

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Januar 2013 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder med begrænset

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 2. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksomhed i interessentskabsform,

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER

LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER LOVFORSLAG OM ADM. LETTELSER Reduktion af revisionspligten og de selskabsretlige konsekvensrettelser Reduktion af revisionspligten Virksomheder er fritaget for revisionspligt, hvis de i to på hinanden

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM

Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM - 1 07.02.2012 TC/BD jr. nr. 6.11/12-06 Partnerselskab advokatfirma p/s andele ejet af personer og selskaber beskatning af udbetalinger fra partnerselskabet - SKM2012.42.SR Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

valg AF virksomhedsform

valg AF virksomhedsform Særudgave 2011 valg AF virksomhedsform Indledende overvejelser 2 Personligt drevet enkeltmandsvirksomhed 3 Interessentskab (I/S) 3 Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) 4 Holdingselskab 5 Selskab

Læs mere

2 Valg af virksomhedsform

2 Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016

Selskabsformer. Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Selskabsformer Indlæg Startvækst (spor 1) 5. april 2016 Overblik 1. Kort om de enkelte selskabsformer 2. Fordele / ulemper motiver for valg 3. Dokumenter 4. Priser 5. Spørgsmål 6. Kontaktinfo 1. Selskabsformer

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Særnummer-2014 2 Valg af virksomhedsform Denne publikation har til formål at bistå iværksætteren eller den eksisterende virksomhedsindehaver, der ønsker at omstrukturere sin virksomhed, med at vælge den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Partnerselskabet. - Den selskabsretlige og skatteretlige behandling. The limited partnership company. - The legal framework

Partnerselskabet. - Den selskabsretlige og skatteretlige behandling. The limited partnership company. - The legal framework Copenhagen Business School 2015 Cand.merc.aud. Kandidatafhandling Partnerselskabet - Den selskabsretlige og skatteretlige behandling The limited partnership company - The legal framework Udarbejdet af

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 23 Bilag 5 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF L23 - SELSKABSLOVEN OG ÅRSREGNSKABSLOVEN BAGGRUND FOR FORBUDDET MOD KAPITALEJERLÅN Det er forbudt for kapitalselskaber

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter for S.M.B.A. (med styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR

VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA APS CVR-NR 30. august 2016 J.nr. 10061 Advokat Ann Christina Rindom Sørensen RIND Advokatfirma CVR-nr. 37 23 53 93 Ahlgade 1C, 2. sal 4300 Holbæk Telefon: 28 40 37 10 Email: ac@rindadvokat.dk VEDTÆGTER BOSTEDET ASLA

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder

Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder VIDEN OM Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder Til egenkapitalreserverne stilles en række regnskabsmæssige og selskabsretlige krav, som nærmere bestemmer reservernes restriktioner og muligheder. REVISION

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS

V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS V E D T Æ G T E R for Damsgaarden ApS 1 Navn Selskabets navn er Damsgaarden ApS. Selskabets hjemsted er Gribskov. 2 Formål Selskabets formål er at drive botilbud for psykisk handicappede. Formålet søges

Læs mere

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN

BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Addressed in the report. BLIV OPDATERET PÅ SELSKABSRETTEN Ved partner Monica Reib LOVGIVNINGSINITIATIVER PÅ DET SELSKABSRETLIGE OMRÅDE LBK nr. 322 af 11/04/11: SEL Lov nr. 477 af 30/05/12 (SEL 57 a: om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

2. Indholdsfortegnelse

2. Indholdsfortegnelse Copenhagen Business School 2013 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Selskabsform for rådgivningsvirksomheder med flere ejere -valget mellem person- eller kapitalselskab Forfatter:

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS)

VEJLEDNING OM. Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) VEJLEDNING OM Stiftelsesdokument og vedtægter for et iværksætterselskab (IVS) Januar 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår angivelse af tegningskurs i stiftelsesdokumentet. 1. Indledning

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere