Byggeudvalgsmødereferat Side: 1 af 7 Dato: Sag: Katrinedals Skole Sag nr.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeudvalgsmødereferat Side: 1 af 7 Dato: 24.11.2011 Sag: Katrinedals Skole Sag nr.: 11-109-0"

Transkript

1 Side: 1 af 7 Emne Byggeudvalgsmøde nr. 01 / referat nr. 02 Mødedato kl. 08:30-10:30 Sted Katrinedals Skole Deltagere Navn Initial Firma Mail Tlf Bygherre Birgitte Clasen BIC BUF Bygherre Maj Bahnsen MAB KEjd Skoleleder Karen Leth KAL KDS Adm. Leder Bjarne Andersen BJA KDS katrinedal.kk.dk Lærer rep. Jette Jakobsen JEJ KDS Frit. leder Ulla Mathiesen ULM Katfrit Sagsingeniør Erik Strand ES Dominia AS VVS/ miljø Zeynel Palamutcu ZP Dominia AS Projekterings- Asger Juul ASJ j&haas leder Sagsarkitekt Signe Toft (ref.) STG j&haas Afbud Pædagogisk konsulent Karen Rønsov KAR Område Vanløse/Brønshøj Skolekonsulent Nick Stær NIS Område Vanløse/Brønshøj Mailes til Mødedeltagere & afbud Adventskirkens A.B. Børnegård Klyngeleder for Lene Nielsen LEN Område Vanløse/Brønshøj fritid Sagsarkitekt Bjarne Lade BJL j&haas Sagsarkitekt Tor Korsnes TOK j&haas Miljø Mads Herbøl MHE j&haas Udleveret på mødet Bilag til referat PowerPoint i print (j&haas) P-dag skolens fysiske rammer 2015 (KDS) PowerPoint i print (j&haas) BUM 01 Bemærkninger til sidste referat Ingen

2 Side: 2 af 7 BUM 02 Skolens forslag til egen organisering Byggeudvalg Underudvalg Ansvar & kompetencer Information af baglande - personale, forældre, elever KAL, fortalte om lærernes P-dag, som skulle afholdes samme dag, og de forskellige overvejelser skolen har gjort sig indtil nu: Skolen har nedsat en udviklingsgruppe, som har behandlet de overordnede rammer som bliver præsenteret på P-dagen. Oplægget er at det nye byggeri skal rumme et Unge Univers fra 7-9 klasse, og den eksisterende skole skal være en basisskole fra BH - 6 klasse. Basisskolen (foreløbige tanker): Skal fungerer som indlæring selvstændighed Unge Univers (foreløbige tanker): Høj grad af selvstændighed Dage med klasseundervisning og dage der udformes mere som arbejdsdage Højt IT niveau Lockers til børnene Temaer som skal behandles på P-dagen er: Bevarelse af fællesskab og sammenhængskraft - Eleverne opfatter i dag skolen som lille og hyggelig, på trods af at det er en 3-sporet skole, og det vil vi gerne bevare. Ny bygning som unge-univers - Uden fysiklokale da lokalet på den eksisterende skole kan benyttes, men med nyt science område. Fritidsområde med musik Pædagogiske lærerområder dynamiske og spændende undervisningssteder Kollegiale lærerområder 2 domæner socialt rum hvor alle medarbejdere kan samles til arrangementer og møder og professionelt rum til arbejde og fordybelse f.eks. med et rum til hver team (et team består af alle lærerne fra en årgang) Undertemaer som skal behandles i grupperne på P-dagen: Fleksibilitet Bevægelse Udeområder Gennemsigtighed/ transparens I hver gruppe vælges hhv. en ambassadør, ordstyrer og referent. Grupperne skal aflevere det udarbejdede materiale, som derefter bliver samlet af Bjarne (BJA) og videregivet til byggeudvalget. KAL, fortalte lidt om hvad en forskningsprofilskole kan indeholde: Relevante forskere skal inddrages og kigge på skolens arbejdsmetoder ol.

3 Side: 3 af 7 Klassekultur der fremmer læring, hvilke fysiske rammer skal der skabes for at understøtte skolens metoder. Eksperimentere med nye måder at drive udskoling. En Amerikansk undervisnings metode, AVID, Advancement Via Individual Determination - se link: Skal muligvis undersøges og inddrages men dette ligger ikke fast. BIC, det er vigtigt at huske fritidsordningen, det skal besluttes om det skal være en KKFO eller hvem der skal stå for udvidelsen. ULM, det er planlagt, at der skal holdes møde med alle fritidshjemmenes ledere efter hvert byggeudvalgsmøde. Karen Rønsov nævnte at der skal laves en politisk beslutning omkring fritidshjem eller KKFO. KAL, vi har behandlet spørgsmålet omkring KKFO eller fritidshjem med Skolebestyrelsen. Fritidspladserne skal placeres på skolens matrikel men det er ingen barriere ift. om det bliver et fritidshjem eller KKFO. Skolebestyrelsen ønsker en udvidelse af Katfrit. Skolen vil gerne forsætte Center tanken (hver klasse kommer på samme fritidshjem). ULM, Katfrit vil gerne udvides men ønsker ikke at blive kommunal medmindre der kommer en politisk beslutning omkring det. Underudvalg: 1. Udviklingsgruppen (består af 5 lærer, Karen (KAL), Bjarne (BJA) og Jette (JEJ)) Interne grupper til P-dagen: 2. Sciencegruppen 3. Musikgruppen 4. Idræts- og bevægelsesgruppen 5. Kreagruppen 6. Madgruppen (EAT, bespisning, hjemkundskab) 7. Inklusionsgruppen (fysiske rammer der fremmer inklusion) 8. Unge Univers 9. Personaleområder (professionelle og sociale) 10. Miljøgruppen (evt. opdelt i en teknisk og pædagogisk) 11. Profilskole (opstartes senere) 12. Fritidsudvalg (er et eksisterende udvalg der består af Karen (KAL) og lederne fra fritidshjemmene) Ansvar & kompetencer: Udviklingsgruppen har det overordnede og helhedsmæssige ansvar og står for kommunikation imellem de underudvalgene (de Interne grupper) og byggeudvalget.

4 Side: 4 af 7 Karen (KAL) og Ulla (ULM ) står for kommunikationen imellem fritidsudvalget og byggeudvalget. Information af baglande - personale, forældre, elever: Karen (KAL) står for ekstern info Bjarne (BJL) står for intern info BUM 03 Gennemgang af hovedtidsplan ASJ gennemgik tidsplanen. GOPFII: Delentreprise projekt 1 består af det udbudte vinduesprojekt, så den er aktuel, projekt 2 og 3 er kun forslag til udførselstidspunkter. Vi er pt. i gang med at lave en plan for hvad der udføres hvornår. Etablering af nyt spor og helhedsrenovering: Kbh. I Vækst er helhedsrenoveringen som er slået sammen med det nye spor. Vi har gransket hvad der er afsat til Kbh. I Vækst og de fleste midler er allerede budgetteret og afsat til indvendig genopretning, dvs. der er kun ca. 6-7 mil. til projektorienteret renovering. Dette er mindre end vi først regnede med og betyder at vi skal lave en prioritering og udtage nogle arbejder hvis der skal udføres mere pædagogisk/projektorienteret renovering. Vi er i gang med at lave en udredning af de oplysninger vi har modtaget, da nogle er tilbage fra 2006 og derfor kan være udført allerede. Lokalplan: Der skal indarbejdes tid til udarbejdelse af lokalplan (ca. 13 måneder). Dette betyder at byggeriet opstarter ca. 5-6 mdr. senere end planlagt, men afleveringsdatoen ( ) for det samlede projekt bliver ikke flyttet, da bygningerne ifl. den oprindelige tidsplan skulle være færdige ca. 5 mdr. før anlægsarbejderne, så fritidsordningen kunne starte op i april. Der skal således findes en løsning på fritidsordningen fra 1. april til 1. august. Vi ved ikke om de manglende afklaringer vedr. en mulig udvidelse af projektet med en hal kommer til at have indvirkning på lokalplansforløbet. Måske kan vi arbejde med alternative modeller, men dette er ikke afklaret. Hvis der kommer en hal skal Kultur- og Fritidsforvaltningen også inddrages i Byggeudvalget. Pilotprojekt miljørigtig projektering: Pilotprojektet handler om udvikling af værktøjer ift. miljørigtig projektering. Det kører som et parallelt forløb fortrinsvis for rådgiverteamet, Byggeudvalget bliver inddraget undervejs, men ikke mere end hvis det ikke var udformet som et pilotprojekt, så det kommer ikke til at belaste Byggeudvalget eller forlænge tidsplanen.

5 Side: 5 af 7 KAL, er der taget beslutning, om på hvilken måde skolen skal udvides med det ekstra spor. Vi regner med at det 4. spor opstartes med BH klassen i 2012, hvilket betyder at det vil tage 10 år før skolen er 4. sporet, hvilket måske ikke er helt optimalt. Vi vil foreslå at vi udvider med klasser da vi har stor søgning fra en privatskole i området der kun går til og med 6. klasse. BIC, det er noget som kapacitetsstyringen skal tage stilling til. BJA, påpegede at skolen stadig er meget opmærksom på ventilationen pga. AT påbuddene, og derfor mener skolen ikke, at ventilationsarbejdet kan vente med at blive udført sammen med det nye spor. ASJ, vi er klar over at der er et problem mht. ventilation, som vi skal have fokus på, men det er også vigtigt, at vi ikke udfører ventilationsarbejderne før vi har overblik over de samlede arbejder i bygningen, så det kommer til at hindre omindretninger ol. BUM 04 Status på myndighedsafklaringer ASJ gennemgik foreløbige volumenstudier præsenteret for Center for Bydesign d Alle volumenstudierne repræsenterer ikke endelig en udformning, men skal snarere ses som afprøvninger, lavet på baggrund af analyser af skolens placering i området. Modeller med nyt spor: a.aksen: den symmetriske bebyggelse der spiller videre på det eksisterende anlæg. Halvcirkulær bebyggelse syd for eksisterende skole + bagvedliggende bygningsvolumen der formmæssigt arver det store tags nedtoning mod nord. Hele bebyggelsen holdes fri af boldbaner. b.randbebyggelsen: længebebyggelser der anerkender den eksisterende bebyggelse, med referencer til længebebyggelser i den eksisterende omgivende bygningsmasse (Vanløse Allé mv.). Hertil er der udlagt et volumen (længebygning) indeholdende en ny gymnastiksal på de nordliggende boldbaner. c.kagen: Bebyggelse beliggende på boldbaner. Forholder sig i mindre grad til den eksisterende bygningsmasse. Modeller med nyt spor + ny sportshal: a.kagen: der er ikke taget stilling til det rent formmæssige i denne løsning. Der er alene udlagt en størrelse svarende til en skoleudvidelse + en ny sportshal (2.000m²). Denne løsning vil kunne udformes på mange måder. Der skønnes i denne løsningsmodel at den fungerer og referer snarere til de nærved beliggende bygninger end til skolen. Center for Bydesigns foreløbige kommentarer: Hold skolen fra forhaven. Byg på bagsiden, evt. med en sammenkobling til den eksisterende skole. Inspektørboligen (Katfrit s klub) kan evt. rives ned.

6 Side: 6 af 7 Gymnastiksalene kan nok ikke rives ned, da de er en del af den samlede komposition. Skolebetjentboligen må ikke rives ned. KAL, er det helt udelukket at bygge i forhaven ASJ, nej intet er helt udelukket endnu, forslagene kræver en meget større grad af bearbejdning for at CfBd vil afvise eller godkende. BUM 05 Studietur Forslaget til studieturen blev diskuteret og der blev aftalt 2 studieture for byggeudvalget: Studietur 1 (heldagstur til bynære skoler) Hellerup Skole Tagensbo Skole Valby Skole Trekroner Skole Studietur 2 (Heldagstur til skoler ude i landet) Evt. Lyshøjskolen i Kolding Skoler med nye og spændende science- og bespisningsområder Der er evt. mulighed for at låne Katfrit s bus og buschauffør (Ulla) BUM 06 Miljøregistrering & prioritering Zeynel (ZP) og Mads (MHE/j&haas) går i gang med at registrerer hele skolen og kontakter skolen når der bliver behov. KAL, de skal kontakte BJA han er også den tekniske kontaktperson. BUM 07 Rådgivers forslag til fast dagsorden for Byggeudvalgsmøderne Se Bilag. Dagsordenen blev godkendt. Det blev aftalt, at alt materiale udleveret på møderne inkl. evt. Power Point vedhæftes som bilag. Fremover skal møderne afholdes i et lokale med mulighed for fremvisning af Power Point. BUM 08 Evt.

7 Side: 7 af 7 BJA, der er fugt i pigegymnastiksalen, gulvet er brudt op og der skal lægges nyt, det vil være godt at have med i overvejelserne vedr. ombygningen. BIC, Københavns Kommune, Børne- og ungdomsforvaltningen har udarbejdet en vejledning Brugere & byggeri som beskriver hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune. Selv om den ser færdig ud, er der tale om en foreløbig udgave mht. snitflader mellem KEjd og BUF, men brugernes rolle i byggeudvalget vil i den forbindelse være uændret. Link til BOB (Brugere & byggeri):

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødested: Børnehuset Østervold, Øster Voldgade 3 Børne- og Uddannelsesudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Børnehuset Østervold, Øster

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet. Elever, forældre, medarbejdere Ørstedskolen er kommet til verden næsten. Om ca. 2 måneder er vores nye skole bygget færdig, og d. 14. august på H.C. Ørsteds fødselsdag vil skolen officielt blive indviet.

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012

Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Herlev Kommune 2012 2 Indhold Indhold... 3 Afsnit 1.1 Indledning... 4 Afsnit 1.2 Overordnet vurdering af det samlede skolevæsen i Herlev Kommune... 6 Kvalitetsrapport

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere