BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Princip for ændret drift 2"

Transkript

1 CARSTENHALSNÆS KOMMUNE BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Princip for ændret drift 2 3 Status Linje Linje Linje Linje Løsningsforslag Linje Linje Linje Samlet vurdering 14 1 Baggrund Halsnæs Kommune har et ønske om at effektivisere busdriften i kommunen. Der kører i dag fem buslinjer i kommunen (320R, 324, 326, 327 og 391) samt lokalbanen (Frederiksværkbanen). Regionen finansierer linje 320R og lokalbanen. Linje 324 finansieres af Halsnæs og Hillerød kommuner i fællesskab, mens de øvrige linjer er finansieret af Halsnæs Kommune. Herudover finansierer kommunen lukket skolebuskørsel, der alene kan benyttes af PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. CANG VERSION 1 UDGIVELSESDATO 15. december 2014 UDARBEJDET CANG KONTROLLERET JSE GODKENDT CANG

2 2/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE skoleelever i forbindelse med transport til og fra kommunens skoler. Kommunen har et mål om at reducerede de samlede udgifter til kørsel og fastholde og gerne øge antallet af brugere. I det følgende beskrives forslag til en omstrukturering af den kollektive bustrafik i Halsnæs Kommune. Der er fokus på de kommunalt finansierede linjer 324, 326, 327 og 391. Desuden vurderes, hvorvidt dele af den lukkede skolebuskørsel med fordel kan overtages af den faste rutekørsel. 2 Princip for ændret drift Det grundlæggende princip Det samlede forslag til ændret drift tager udgangspunkt i, at Halsnæs Kommune i så vid udstrækning som muligt bør udnytte de styrker og muligheder, der ligger i den hierarkiske opbygning af det nuværende, samlede kollektive trafiknet. Frederiksværkbanen er rygraden i den kollektive trafikbetjening, og banen tilbyder høj frekvens (3 afgange i timen) i en lang driftsperiode på både hverdage, lørdag og søndage. Tilsvarende gælder for den regionale linje 320R, der dog ikke betjener så store dele af kommunen som Frederiksværkbanen. Den grundlæggende tanke er, at de underliggende, buslinjer i højere grad end i dag skal betjene kommunens forskellige by- og lokalområder og fungere som tilbringerlinjer til og fra stationerne på lokalbanen. I dag giver de lokale linjer også betjening mellem en række af byerne det bør i højere grad overlades til de regionale linjer. Lokalt opnås derved mere regulær drift over dagen, betjening af større geografiske områder samt overtagelse af en række af de lukkede skolebusruters funktion. Det resulterer i besparelser på den samlede drift, også selv når befordringen af enkelte skolebørn, der ikke kan betjenes med de omlagte linjer, skal løses af supplerende ordninger. I afsnit 3 og 4 gennemgås status og de centrale elementer i forslaget til omlægninger af linjerne 324, 326, 327 og Status 3.1 Linje 324 Linje 324 betjener i dag en strækning mellem Frederiksværk Hillerød. Linjen fungerer til en vis grad som bybus i Hillerød, og overvejes opdelt ved kommunegrænserne. Linjen køres i dag med timedrift med lidt uensartede minuttal på hverdage og totimersdrift lørdag og søndag. Der er primært drift i dagtimerne, og kun en enkelt afgang midt på aftenen. Se linjeføring og uddrag af køreplanen neden for:

3 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 3/14 Antallet af passagerer i Halsnæs Kommune udgør ca. 25 % af linjens samlede antal rejsende, ca årligt. Af disse 25 % udgør langt størsteparten passagerer, der stiger på eller af mellem Frederiksværk st. og Kappelhøjvej. De aktuelle nøgletal for hele linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk, Halsnæs Kommunes andel udgør beregningsmæssigt ca. 35 %): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal timer pr. dag 26,1 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter Kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -12,2 Årlige driftsudgifter Kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 747 Årlige nettoudgifter for Halsnæs Kommune kr Linje 326 Linje 326 har i dag en køreplan, der er uensartet, og som gør det kompliceret at benytte linjen. Linjens betjeningsområde dækkes til en vis grad af Frederiksværkbanen, og linjen tjener primært lokale formål i Hundested og i mindre omfang i Frederiksværk. Se linjeføring og uddrag af køreplanen næste side. Ca. 90 % af passagererne benytter linjen i de centrale dele af Frederiksværk eller i Hundested by. På delstrækningen mellem Hundested og Frederiksværk er der stort set ingen brugere. Korrespondance På de første tre ture på hverdage har bussen ankomst på Hundested st. på minuttal 42/43, hvor Frederiksværkbanen har afgangstider på minuttal 00 og 30 (ture med stop ved alle stationer) samt minuttal 17 (for hurtigtog). Linjen korresponderer hér ikke specielt godt med toget. De øvrige ture korresponderer udmærket med afgangene på minuttal 00.

4 4/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Der er blandet kvalitet i korrespondancerne i den omvendte retning fra toget til bussen. De første ture om morgenen afgår bussen på minuttal 45, og det passer dårligt med togets ankomsttider på minuttal 16/46/59. De fleste øvrige afgange med bussen sker på minuttal 57, som passer langt mere fornuftigt med togets ankomsttider. De aktuelle nøgletal for linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal timer pr. dag 13,9 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter Kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -10,7 Årlige driftsudgifter Kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 674 Årlige nettoudgifter kr Linje 327 Linjen betjener i dag et område nord for Frederiksværk st. Linjen har timedrift på hverdage, lørdage og søndage, men ikke helt ensartede minuttal hen over dagen. Linjen betjener Liseleje og Melby i en løkke, hvor rækkefølgen ændres for hver tur hen over dagen. Linjeføring og køreplan for hverdage er vist neden for. Korrespondance De første tre ture på hverdage har ankomst på Frederiksværk st. på minuttal 01, hvor Frederiksværkbanen har afgangstider på minuttal 18 og 48 (ture med stop ved alle stationer) samt minuttal 31 (for hurtigtog). Bus og tog korresponderer med andre ord ikke specielt godt.

5 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 5/14 Passagertal Passagertal viser, at der ikke er mange passagerer på de første ture inden afgangen kl Det kan evt. hænge sammen med, at korrespondancen til Frederiksværkbanen ikke er rigtig god. Tællingerne viser desuden, at der ikke er mange passagerer på delstrækningen nord for Asserbogårdsvej i dag. Ca. 2/3 af passagererne stiger på mellem Frederiksværk st. og Asserbogårdsvej. Aktuelle nøgletal for linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal køreplantimer pr. dag 12,3 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -6,9 Årlige driftsudgifter kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 660 Årlige nettoudgifter kr Linje 391 Linje 391 har i dag en køreplan, der er uensartet, og som gør det kompliceret at benytte linjen. Der er generelt ikke mange passagerer med linjen i dag. Passagerstatistikker viser ikke præcist, hvor passagererne er i dag, men alene ud fra køreplanen og vinkeområderne må antages, at linjen primært benyttes i området omkring Enghaveskolen og syd for Enghaveskolen ind mod centrum. Benyttelsen af bussen i området omkring Helsingevej og Nyvej må antages at være meget begrænset, spredt tidsmæssigt og geografisk.

6 6/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE De aktuelle nøgletal for linjen er (Estimat 3, 2014, Kilde Moviatrafik.dk): Årligt antal køreplantimer Gennemsnitligt antal timer pr. dag 6,6 Årligt antal påstigere Årlige billetindtægter Kr Gennemsnitlige indtægter pr. påstiger kr. -6,5 Årlige driftsudgifter Kr Gennemsnitlige udgifter pr. time kr. 686 Årlige nettoudgifter kr Løsningsforslag Samlet set foreslås: En ny linje 327 med bybusfunktioner i Frederiksværk En ny linje 326 med bybusfunktioner i Hundested En ny linje 324 med bybus-/oplandsfunktioner i Frederiksværk og Ølsted. De tre linjer vil sammen med 320R og Frederiksværkbanen udgøre det samlede kollektive trafiktilbud. Herudover nedlægges en række af de nuværende lukkende skolebusruter, og elever herfra flyttes over i de tre nye linjer. 4.1 Linje 327 I sammenhæng med forslag om driftsændringer på linje 326, nedlæggelse af linje 391 samt nedlæggelse af de lukkede skoleruter, der i dag betjener Melby Skole, Enghaveskolen og Vinderød Skole, foreslås følgende ændringer af linje 327: Linje 327 udvides, så linjen fremover betjener det område syd for Frederiksværk, som linje 391 betjener i dag. Det omfatter Magleblikskolen/Svømmehallen. Linjen udvides desuden til direkte at betjene Melby Skole (der skal evt. etableres nye

7 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 7/14 stoppesteder), Hanehovedvej, området omkring Enghaveskolen, samt Skovbakkevej. De tre sidstnævnte områder betjenes i dag med linje 391. Området omkring Skovfogedengen, der i dag betjenes af linje 391, vil ikke fremover betjenes. Baggrunden herfor er dels det begrænsede antal passagerer, der benytter linjen fra dette område, dels at afstanden til stoppestedet på Karlsgavevej er under ca. 600 meter. De samlede ændringer er illustreret nedenfor: Efter en omlægning af linjen som foreslået vil ruten blive ca. 24 km lang mod ca. 16,4 km i dag. I dag er omløbstiden på ruten ca minutter efter omlægningen skønsmæssigt 55 minutter. Det betyder, at køretiden øges fra ca køreplantimer årligt til beregningsmæssigt ca timer årligt. Køreplanen justeres, så der så vidt muligt bliver ens minuttal hele dagen, og der køres samme vej rundt på alle afgange. Det kan evt. være nødvendigt at tilpasse de første afgangstider i forhold til børn til Melby Skole fra området omkring Hanehoved, det må afklares i en detailfase. Minuttallene kan se således ud:

8 8/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Køretider Kilometrering Minuttal Frederiksværk st Rundkørslen 1,7 18 Melbyvej 5,8 27 Liseleje 7,4 31 Melby Skole 9,2 35 Melby st. 9,6 37 Enghaveskolen 16,6 52 Rundkørslen 18,2 56 Skovbakkevej 19,5 00 Frederiksværk st. 20,8 02 Magleblik Skole 22,4 06 Frederiksværk st Omløbstid 55 Ankomst ved Melby Skole på minuttal 35 og ved Enghaveskolen på minuttal 52 betyder, at kørslen passer fornuftigt med ringetiderne. Kommunens servicemål om maksimal ventetid på 60 min. og maksimal køretid på 60 min. for hver elev efterleves. Omstigning fra bussen til Frederiksværkbanen mod Hillerød ved Melby st. kan ske på minuttal 41 med meget kort ventetid (4 minutter). Ved omstigning på Frederiksværk St. er ventetiden længere. Toget afgår hér på minuttal 18/48/31, og bussen ankommer på minuttal 02/09. Korrespondancerne fra toget til bussen er nogenlunde fornuftige. Ankomsttider 00/30/47 og bussens afgår på minuttal 14 i nordlig retning og 02 i sydlig retning. Torup De kørselsberettigede elever fra Torup til og fra Melby Skole bør kunne tage Frederiksværkbanen til Melby st. og gå den sidste korte strækning til og fra skolen. Disse elever behøver ikke busbetjening fremover. Enkelte kørselsberettigede elever vil ikke kunne benytte linje 327. De skal befordres til og fra skole på anden vis. Vurdering af omlægning Foruden ændringerne på linje 327 isoleret set, vil forslaget indebære, at linje 391 nedlægges. Kommunens nettoudgifter til linje 391 svarer i dag til ca. 1,24 mio. kr. årligt. Det skønnes forsigtigt, at ca af de nuværende passagerer på linje 391 overflyttes til linje 327. En andel af de nuværende passagerer vil desuden formentlig benytte 320R fremover. Skønnede indtægter fra overflytning til 320R er ikke estimeret. Herudover skønnes fremover at ville benytte Flextrafik. Kommunens forventede udgifter hertil skønnes at blive i størrelsesordenen kr.

9 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 9/14 Herudover vil de tre nuværende skolebusruter til Melby Skole, Enghaveskolen og Vinderød Skole i første omgang også nedlægges. Det medfører dels at udgifterne til kørslen udgår, dels at eleverne overflyttes til linje 327. Det skønnes beregningsteknisk, at antallet af overflyttede elever udgør ca årligt. Nøgletal for linje 327 efter ændringerne er (beregnede): Gennemsnitligt antal timer pr. dag 18,5 Årligt antal køreplantimer Ændret antal køreplantimer Ændrede driftsudgifter kr Ændret antal passagerer (391 og skoleelever) Ændrede billetindtægter kr Ændrede nettoudgifter kr Med en samlet driftsøkonomisk besparelse på de lukkede skoleruter på ca. 0,3 mio. kr. bliver de samlede driftsøkonomiske ændringer: Øgede udgifter på 0,56 mio. kr. årligt. Herudover betyder nedlæggelse af linje 391: Besparelse på ca. 1,0 mio. kr. årligt. 4.2 Linje 326 Det foreslås, at linje 326 omlægges til en ren bybusrute i Hundested og opland. Linjen udvides, så den også betjener Lerbjerg Skole, et område nord for Amtsvejen, Karlshøjvej og Højbjergvej. Til gengæld bortfalder betjeningen på Sølagervejen, den østlige del af St. Karlsmindevej samt Peder Olsensvej. Det foreslås, at ruten har forskellig betjening formiddag og eftermiddag, se de to illustrationer på næste side (ottetals-ruteføring, der vendes med middagstid). Derved opnås, at skolebørn i oplandet til Lerbjerg Skole får kort køretid om morgenen til skolen, og ligeledes om eftermiddagen. Tilsvarende gælder for eleverne i oplandet til Hundested Skole. Begge ruteforløb har en samlet længde på ca. 17,3 km og skønnes at have en omløbstid på ca. 40 minutter.

10 10/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Minuttallene kan se således ud om formiddagen: Køretider Kilometrering Minuttal Hundested st Frederiksværksvej 2,4 25 Lerbjergvej Skole Vibehus st Hundested skole 16,7 57 Hundested st. 17,3 59 Omløbstid 40 Og således om eftermiddagen: Køretider Kilometrering Minuttal Hundested st Hundested skole 0,6 21 Vibehus st. 6,3 34 Lerbjergvej Skole 7,3 36 Frederiksværksvej 14,9 53 Hundested st. 17,3 59 Omløbstid 40 Korrespondancerne mellem bus og tog ved Hundested st. vurderes at være gode i begge retninger. Bussen ankommer til stationen på minuttal 59, og toget har afgangstid på minuttal 00. I omvendt retning ankommer toget blandt andet på minuttal 16, og bussen har afgangstid på minuttal 19. Bussen har ankomsttid ved Hundested Skole på minuttal 57 og passer derfor godt til skolens ringetider. Bussen ankommer ved Lerbjerg Skole på minuttal 42 og

11 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 11/14 passer også godt hér. Kommunens servicemål om maksimal ventetid på 60 min. og maksimal køretid på 60 min. for hver elev efterleves. Korrespondancen ved Vibehus st. er derimod mindre attraktiv, i hvert fald hvis vurderingen går i forhold til industriområdet ved Amager Huse. Bussens korrespondance på Hundested st. med toget fra Hillerød (ankomst på minuttal 16 og afgang på minuttal 19) som ovenfor beskrevet og direkte kørsel fra stationen til industriområdet ved Amager Huse med ankomst på minuttal 25 giver dog samlet set en rimelig god forbindelse til området. Om eftermiddagen er korrespondancen i modsat retning tilsvarende god: Afgang på minuttal 53 fra industriområdet, ankomst til Hundested st. på minuttal 59 og togafgang på minuttal 00. Vurdering af omlægning Samtidig med at linje 326 omlægges til en lokal bybuslinje i Hundested, kan linjen erstatte de lukkede skolebusruter, der i dag betjener Lerbjerg Skole og Hundested Skole. Det medfører dels at udgifterne til kørslen på de lukkede ruter bortfalder, dels at eleverne herfra overflyttes til linje 326. Nøgletal efter ændringerne er (beregnede): Gennemsnitligt antal timer pr. dag 12,0 Årligt antal køreplantimer Ændret antal køreplantimer -798 Ændrede driftsudgifter kr Ændret antal passagerer (+ skoleelever) Ændrede billetindtægter kr Ændrede nettoudgifter kr Det forventes, at den gennemsnitlige rejse bliver kortere end i dag, hvilket vil betyde, at den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger falder svagt. Et forsigtigt skøn kunne være et tab på ca kr. årligt. Omvendt må forventes, at der kommer flere rejsende som følge af, at de skoleelever, der i dag køres i lukkede ruter overføres til linjen. Det antages skønsmæssigt, at 55 elever to gange dagligt benytter bussen i 200 skoledage = passagerer. En gennemsnitlig billetindtægt for disse påstigere på 6,7 kr. (som på linje 327 og 391 i dag) vil resultere i ca kr. i øgede billetindtægter. Samlet giver det reducerede billetindtægter på ca kr. Med en samlet driftsøkonomisk besparelse på de lukkede skoleruter på ca. 0,25 mio. kr. bliver de samlede driftsøkonomiske ændringer derved: Besparelse på 0,59 mio. mio. kr. årligt. 4.3 Linje 324 Det foreslås, at linje 324 omlægges til en bybus-/oplandsrute, der betjener Ølsted og den sydlige del af Frederiksværk.

12 12/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE Linjen ændres markant i forhold til i dag, så den betjener Strandvejen, Thorsvej, Frederikssundsvej, Store Havelse og Ølsted. Til gengæld bortfalder betjeningen på Hillerødvejen øst for Frederikssundsvej, hvor der dog stort set ingen passagerer er i dag. Det ændrede ruteforløb er skitseret nedenfor. Linjen får samme linjeføring og minuttal hele dagen, og der køres i oplægget i dagtimerne fra kl Der køres som udgangspunkt ikke i weekenden. Linjen har afsæt i kørslen med skolebørnene, og behovet for kørsel om aftenen og i weekenden vurderes at være meget begrænset. Det kan evt. være nødvendigt at tilpasse de første afgangstider i forhold til børn til Ølsted Skole og Magleblik Skole, det må afklares i en detailfase. Ruteforløbet har en samlet længde på ca. 24,2 km, og den samlede omløbstid skønnes til ca. 56 minutter. Det betyder, at køretiden i Halsnæs øges fra ca køreplantimer årligt i dag til ca timer årligt med det nye forslag.

13 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE 13/14 Minuttallene for linjens afgangstider kan se således ud: Køretider Kilometrering Minuttal Frederiksværk st Thorsvej 2,6 11 Store Havelsevej 10,4 29 Arresø Skole, Ølsted 15,5 41 Ølsted st. 16,2 42 Magleblik Skole 22,6 57 Frederiksværk st. 24,2 01 Omløbstid 56 Vurdering af omlægning Samtidig med at linje 324 omlægges til en lokal bybus-/oplandslinje, kan linjen overtage to af de tre nuværende lukkede skoleruter, der i dag betjener Arresø Skolen i Ølsted og Magleblik Skolen. Skolebørn, der bor i området omkring Auderød kan ikke befordres med den nye linje, men skal fortsat køres særskilt. Nedlæggelsen af de to ruter medfører dels, at udgifterne til kørslen på de to lukkede ruter bortfalder, dels at eleverne herfra overflyttes til linje 324. Den resterende rute opretholdes rent beregningsmæssigt, herunder også i forhold til de nuværende udgifter på ca kr. årligt. Nøgletal for linje 324 efter ændringerne er (beregnede): Gennemsnitligt antal timer pr. dag 13,0 Årligt antal køreplantimer Forventede driftsudgifter Kr Forventet antal passagerer (nuværende og skoleelever) Forventede billetindtægter kr Forventede nettoudgifter kr Nettoudgifter i dag Kr Forventet ændring i nettoudgifter Kr De nuværende nettoudgifter på linje 324 på 1,84 mio. kr. er påvirket af, at fordelingen af udgifter på linjen mellem Halsnæs og Hillerød Kommuner ikke udelukkende relaterer sig til den andel af køreplantimer, som udføres i de to kommuner. Andelen af køreplantimer i Halsnæs udgør således ca. 22 %, mens nettoudgifterne udgør ca. 36 % af linjens samlede nettoudgifter. Når linjen gøres til lokallinje i Halsnæs Kommune, får Halsnæs alene ansvaret for at dække gabet mellem driftsudgifter og billetindtægter på linjen. Ved overgangen til lokallinje bliver kommunen begunstiget af, at de nuværende udgifter er

14 14/14 BUSDRIFT I HALSNÆS KOMMUNE forholdsvist høje. Det er en del af forklaringen på, at de samlede nettoudgifter på linjen med forslaget fremover vil falde svagt på trods af flere køreplantimer. Det er i beregningerne forudsat, at den gennemsnitlige indtægt pr. påstiger falder fra de nuværende godt 12 kr. til 6,7 kr. som på linje 327 og 391 i dag, da linjens geografiske opland reduceres. De to skoleruter, der foreslås nedlagt med forslaget, koster i dag kommunen ca. 1,31 mio. kr. årligt. Disse udgifter spares med forslaget. De samlede driftsøkonomiske ændringer bliver således: Besparelse på 1,45 mio. kr. årligt. 4.4 Samlet vurdering Samlet set lægges op til driftsmæssige ændringer, der både vil sikre bedre betjening for nogle og ringere betjening for andre. Det vurderes, at der samlet set er betjeningsmæssige fordele for flere end dem, der vil opleve ulemper, blandt andet i kraft af: At de samlede geografiske oplande med fast betjening udvides At køreplanerne forbedres i form af mere ensartede minuttal At der sikres bedre korrespondancer mellem bus og tog Herudover vil den samlede driftsøkonomi blive forbedret. De samlede, forventede driftsøkonomiske effekter af de foreslåede ændringer er samlet i tabellen nedenfor: Linje Ændrede nettoudgifter årligt 324 inkl. nedlæggelse af 2 lukkede skoleruter 1,45 mio. kr. 326 inkl. nedlæggelse af 2 lukkede skoleruter 0,59 mio. kr. 327 inkl. nedlæggelse af 3 lukkede skoleruter + 0,56 mio. kr ,00 mio. kr. Samlet 2,48 mio. kr.

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015

Eksisterende buslinjer. Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Eksisterende buslinjer Buslinje 324 Frederiksværk Hillerød Nedlægges pr. december 2015 Linje 324 kører fra Frederiksværk gennem Kregme mod Hillerød. Linjen nedlægges i december 2015 i forbindelse med indførelsen

Læs mere

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til.

Nedenfor vil de tre linjeforslag blive vist på et kort og der vil blive knyttet nogle forklarende ord til. Forslag til nye buslinjer - kort De tre nye buslinjer har fået en ruteføring, der i størst muligt omfang kan erstatte de nuværende skolebusruter til Hundested og Frederiksværk skoler. Samtidig har ruterne

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlag 2015 Trafikbestillingsgrundlag 2015 Følgende notat er en gennemgang af buslinjernes driftsøkonomi og funktion i kommunens busnet. Tallene i notatet er baseret på Movias Trafikbestillingsgrundlag for 2015, der

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr.

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. Ulla Merete Riel Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. september 2008 17:20 Til: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. januar 2009 Vedhæftede filer: Forslag til ændring af linje 333 pr

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Langeland Kommune. Notat fra FynBus/COWI. 1 Baggrund Langeland Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Oplægget

Læs mere

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013

Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 8. februar 2013 Edith Blynning Herning bybusser Køreplanskift juni 2013 Rute ændring, beskrivelse, gennemgang og behandling af høringssvar for Herning Bybusser Linje 1A Gullestrup Ændring af ruteføring:

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan. Svendborg Kommune. Notat fra FynBus/COWI 28/ Baggrund Svendborg Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan Notat fra FynBus/COWI 28/08-2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012

Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Sagsbehandler/ bnorm Dato/ 2.februar 2012 Notat/ Busnettet i Frederikssund Kommune Følgende notat er en gennemgang af de enkelte buslinjers funktion i kommunens samlede busnet. For hver buslinje er beskrevet:

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest

Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om. Ny busbetjening Hillerød Vest Velkommen til Orienteringsmøde på Føllegård om Ny busbetjening Hillerød Vest Præsentation og program Ved Formand for Miljø- og Teknikudvalget Tue Tortzen Program 14. april kl. 17-18 - Baggrund, proces

Læs mere

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case

Notat Rute 122 Odense Morud ++ Business case FynBus 24. november 2009 PLAN SAZ/EKL Notat Rute 122 Morud ++ Business case Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik på Fyn. De medfører, at strækningen

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21. marts. Movia. 1 Baggrund Movia Svar på spørgsmål fra møde PLUD 21 marts Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Ny R-linje 310R 2 3 Bybus i Frederikssund by 2 4 Betjening af Hornsherred 8 1 Baggrund 21 marts 2011 blev en række ændringsforslag

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

920R "Frederiksværkbanen" Hillerød - Hundested: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

920R "Frederiksværkbanen" Hillerød - Hundested: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Frederiksværkbanen Gyldig fra 10. december 2017 920R Hillerød - Hundested Takstzone Lørdag 5.59-8.59 9.59-17.59 18.59-22.59 9 Hillerød afg. 59 59 29 59 0.19 82 Brødeskov 02 02 32 02 0.22 93 Gørløse 07

Læs mere

Busalternativer til Vestbanen

Busalternativer til Vestbanen 12. november 2009 Busalternativer til Vestbanen I den netop vedtagne trafikplan for Sydtrafik er det forudsat, at der i planperioden (2009-2012) er fortsat togdrift på Vestbanen, og at togkørslen i 2011

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole

Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole NOTAT: Betjening af Bøgebjergskolen, elever fra Brahetrolleborg Skole Indledning Den kollektive trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune har gennemgået større ændringer i skoleårene 2012-2013, hvor ruterne omkring

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring

NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring NYT BYBUSNET I RANDERS Status og høring Baggrund Randers Kommune har bedt Midttrafik undersøge potentialerne ved en mere grundlæggende ændring af principperne for bybusnettet i Randers. Midttrafik har

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Arresø Skole. Notat. Skole og Undervisning. I Arresø Skoles distrikt vil følgende busruter blive etableret: Kregme + Magleblik

Arresø Skole. Notat. Skole og Undervisning. I Arresø Skoles distrikt vil følgende busruter blive etableret: Kregme + Magleblik Skole og Undervisning Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/00625 Dato: 11-08-2011 Sag: Skolebusruter i Halsnæs Kommune 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson Økonomi- og analysekonsulent

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel

Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Konsekvenser ved broprojekter og kollektiv trafik / skolekørsel Indledning Nedenstående er oplistet de konsekvenser, som administrationen vurderer kan forekomme i forbindelse med broprojekterne ved opgraderingen

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flere passagerer i Nordsjælland

Flere passagerer i Nordsjælland Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland Fase 1 Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Movia Bane Flere passagerer i Nordsjælland

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT

Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT Pendulbusser - et nyt koncept. v/ Tina Wexøe, HT HT har gennem de seneste år differentiseret busproduktet i S-, E- og P-busser foruden lokale og regionale linier, servicebus- og telebuslinier. HT har udviklet

Læs mere

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen

Trafikplanlægning, der giver flere passagerer. Lars Richter & Ida Litske Bennedsen Trafikplanlægning, der giver flere passagerer Lars Richter & Ida Litske Bennedsen 22.08.2011 R-nettet hvordan gik det? Roskilde Danmarks bedste trafikby Opfølgning på øvrige købstadsprojekter Kundepræferencer

Læs mere

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning

BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER. Indledning BILAG 1: GENNEMGANG AF DE ENKELTE RUTER Indledning Bilaget indeholder en gennemgang af busbetjeningen i hvert af Nordfyn Kommunes skoledistrikter. Udover at redegøre for de ændringer, der foreslås gennemført

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

920R "Frederiksværkbanen" Hundested st. - Hundested Havn: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog)

920R "Frederiksværkbanen" Hundested st. - Hundested Havn: Gyldig fra 10. december 2017 (Lokaltog) Frederiksværkbanen Gyldig fra 10. december 2017 920R Hundested st. - Hundested Havn og omvendt 68 Hundested Havn afg. 25 55 55...... 68 Hundested station ank. 28 a 58 b 58...... a Kører kun fredage i perioden

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business,

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Høringssvar Administrationens bemærkninger Evt. anbefalinger til ændringer Distriktsskole Smørum

Høringssvar Administrationens bemærkninger Evt. anbefalinger til ændringer Distriktsskole Smørum Høringssvar Administrationens bemærkninger Evt. anbefalinger til ændringer Distriktsskole Smørum Kapaciteten er utilstrækkelig til at sikre den garanterede befordring for vores elever og Distriktsskole

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juni 2017 1-30-75-1-216-2-12 Karin Sørensen ks@midttrafik.dk 87 40 83 26 Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Resume Holstebro Kommune

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012)

Spørgsmål & Svar. ny trafikplan SPØRGSMÅL OM LOKALE ÆNDRINGER I FASE 2 (SOMMER 2012) Spørgsmål & Svar ny trafikplan Vi arbejder stadig på de nye køreplaner, og der kan fortsat ske ændringer bl.a. som følge af politiske beslutninger. Informationerne opdateres på sydtrafik.dk i takt med,

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011

Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 Notat vedr. konsekvenser for Viborg Kommune af Region Midtjyllands forslag til ændringer i det regionale rutenet 2009-2011 1. Indledning Med udgangspunkt i den regionale administrations forslag til gennemførelse

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2)

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) Nordjyllands Trafikselskab 20-03-2012 1-30-72-101-2-12/OS Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) 1. Baggrund NTs Trafikplan 2013 2016 er under udarbejdelse og et oplæg er i høring hos

Læs mere

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg 1. Fremtidig trafikering - samdrift med den statslige strækning Den fremtidige trafikering forudsætter,

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

Regelmæssig og direkte

Regelmæssig og direkte Regelmæssig og direkte 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY

Læs mere

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11.

Midttrafik har nu gennemgået jeres udkast til togkøreplanerne for K11. Trafikudvalget 2009-10 TRU alm. del Spørgsmål 1254 Offentligt Fra: Karin Sørensen Sendt: 31. maj 2010 09:19 Til: 'britta.indraccolo@arriva.dk' Emne: Bemærkninger til togkøreplanerne Midttrafik har nu gennemgået

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere