OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2"

Transkript

1 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse På- og afstigere på stoppestedsniveau Passagermæssige konsekvenser Opsamling 10 4 Rejsekortdata 11 5 Fordeling af interviewdata på køn, alder og formål 13 1 Konklusion Ud fra analysen af hvor mange passagerer, der kan få en ulempe ved en eventuel ombytning af de to linjer, ses at der er tale om få passagerer. For linje 9A kan op imod 200 påstigere og 300 afstigere dagligt få en ulempe 1, svarende til 1 % af linjens passagertal på en hverdag. For linje 66 kan omkring 150 påstigere og 200 afstigere dagligt få en ulempe, svarende til 2 % af linjens passagertal på en hverdag. Derudover er der over 100 daglige påstigere og omkring 100 daglige afstigere på linje 9A, der drager fordel af ombytningen på linje 9A, svarende til knap 1 %. Fordelen består i, at gangafstanden for passagererne vil være kortere ved en ombytning af linjerne eller at der spares et busskifte. På linje 66 er der meget få, der drager fordel af ombytningen. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO 6. februar 2014 UDARBEJDET MIRI KONTROLLERET PETR/PV GODKENDT MIRI 1 Det er dog ikke alle af disse passagerer, der får en ulempe, da nogle vil få kortere gangafstand ved ombytningen, men antallet kan ikke kvantificeres ud fra interviewdata. Derfor er der tale om at højest 200 påstigere og 300 afstigere.

2 2/14 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY Yderligere kan der være passagerer, der i dag slet ikke foretager busturen, da den ikke er mulig som en direkte rejse, som med ombytningen vil anvende en af de to buslinjer. En ombytning af de to linjer har meget begrænset betydning for de to linjers nuværende passagerer, og dette vil svare til betjeningen inden oprettelsen af linje 9A. Konsekvenserne for de nuværende passagerer skønnes at være lave, omend der er flere passagerer, der kan få en ulempe ved ombytningen end en fordel, men fordelen kan på sigt vise sig at være på niveau eller endda større end ulemperne. Derfor anbefales det at ombytte de to buslinjer i city, da dette imødekommer de modtagne kundeklager på linje 9A, om komme tættere på området omkring Strøget. 2 Baggrund Frederiksberg Kommune har, for at sikre deres borgeres mulighed for at komme nærmere området omkring Kongens Nytorv og Strøget, forslået at linje 9A i city fremover betjener Stormgade-Vindebrogade linjeføringen i stedet for Christians Brygge-linjeføringen. Dette kan evt. lade sig gøre ved at flytte linje 66 fra Stormgade-Vindebrogade til Christians Brygge, således at de to linjer "bytter linjeføring" i city. Denne analyse skal vurdere de passagermæssige konsekvenser for de nuværende passagerer på linje 9A og 66, ved en eventuel ombytning. Det vil primært blive belyst gennem at interviewe passagerer på de to buslinjer med mål i city. Derudover analyseres data fra Rejsekortet for de to linjer, for sammen med interviewundersøgelsen at få et billede at omfanget af passagerer der kan få en ulempe ved en ombytning. Notatet skal danne baggrund for, at Københavns Kommune kan træffe beslutning om en eventuel ombytning. Der kigges ikke nærmere på serviceniveau i form af ændret frekvens, da der er tale om to højfrekvente buslinjer, hvor passagererne ikke nødvendigvis har brug for en køreplan. Tilsvarende kigges der ikke nærmere på ændret rejsetid, da rejsetiden mellem Hovedbanegården og krydset Christiansborg Slotsplads/Holmens Bro stort set er identisk. 3 Interviewundersøgelse Der er gennemført interview torsdag d. 28. november kl på linjerne 9A og 66. Interviewene har til formål at klarlægge rejsemønster for de adspurgte samt hvor turen starter/ender, hvis de har på- eller afstigning i city. Dermed skaffes der data for hvordan passagerer, der har gøremål i city, rejser, og dermed vil det være muligt at vurdere, hvor mange af de adspurgte, der kan få en ulempe af en ombytning. Interviewet er udført, så respondenterne ud fra et kort (Figur 3.3 på side 5), kan beskrive hvor de skal hen i city, da det ellers kan være svært hurtigt at få klarlagt dette. Yderligere er der spurgt til om der skiftes transportmiddel i city samt formål med rejsen, alder og køn.

3 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY 3/14 Der er foretaget 802 interviews på linje 9A og 640 interviews på linje 66. Eftersom interviewene udelukkende er foretaget i city, fortæller resultaterne ikke noget om linjernes generelle rejsemønster. 3.1 På- og afstigere på stoppestedsniveau Fordelingen af på- og afstigere i interviewundersøgelsen for de to linjer på de fem aktuelle stoppesteder i city (inkl. Hovedbanegården), og uden for city er vist på Figur 3.1 og Figur 3.2. Linjeføringerne og stoppestederne er skitseret på Figur 3.3. Linje 9A Det ses af Figur 3.1, at hhv. 27 % og 28 % af de 802 interviewede på linje 9A er på- eller afstigere på Christianshavn/Holmen, mens 32 % er på- eller afstigere vest for Hovedbanegården. Det største stoppested i city er Hovedbanegården med ca. 30 % af de interviewede på- eller afstigere, efterfulgt af Det Kongelige Bibliotek med hhv. 4 % og 6 % på- og afstigere. Samlet udgør de fire berørte stoppesteder i city (Polititorvet, Mitchellsgade, Det Kongelige Bibliotek og Børsen) 9 % af de interviewede påstigere og 10 % af de interviewede afstigere. 35% 30% 32% 32% 32% 29% 28% 27% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1% 2% 1% 1% 6% 4% 2% 3% Linje 66 Figur 3.1 På- og afstigning på linje 9A. Vest for Kbh. H. dækker over stoppestederne mellem Glostrup st. og Vesterport st. mens øst for Børsen dækker over Knippels bro til Operaen. Det ses af Figur 3.2, at hhv. 16 % og 17 % af de 640 interviewede på linje 66 er påeller afstigere øst for Holmens Kirke, mens hhv. 29 % og 37 % er på- eller afstigere mellem Emdrup Torv og Vesterport st. Det største stoppested i city er Hovedbanegården med ca. 1/3 af alle på- eller afstigere, efterfulgt af Christiansborg med hhv. 7 % og 5 % på- og afstigere. Samlet udgør de fire berørte stoppesteder i city (Glyptoteket, Stormbroen, Christiansborg og Holmens Kirke) 14 % af de interviewede påstigere og 19 % af de interviewede afstigere.

4 4/14 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY 40% 35% 30% 37% 29% 32% 36% 25% 20% 15% 17% 16% 10% 5% 4% 2% 3% 4% 7% 5% 3% 3% 0% Figur 3.2 På- og afstigning på linje 66. Nord for Kbh. H. dækker over stoppestederne mellem Emdrup Torv og Vesterport st. mens øst for Holmels Kirke dækker over Kvæsthusbroen til Tordenskjoldsgade. 3.2 Passagermæssige konsekvenser Som en del af spørgeskemaundersøgelsen blev passagerer bedt om at udpege, hvor i city de skulle hen eller kom fra, dvs. deres endelige udgangspunkt eller destination for rejsen. Zonesystemet er opdelt i 12 zoner, og fremgår af Figur 3.3. Zoneinddelingerne er lavet for at få et billede af, om passagerer på 9A og 66 har destinationer, hvor en ombytning af linjeføringerne, kan medføre en ulempe for passagererne. For linje 9A er der fire stoppesteder i city, som berøres ved en ombytning af linjerne(vist med rødt), mens der for linje 66 er tre stoppesteder i city, der berøres (markeret med gult). Ture til eller fra Holmens Kirke (markeret med grønt) vil fortsat være betjent af linje 66, og vil derfor ikke være berørt. Men ture mellem de tre stoppesteder i city og Holmens Kirke vil ikke længere være mulig, og passagerer her vil dermed få en ulempe ved ombytningen. Dog har disse passagerer andre buslinjer som alternativ i form af linje 1A eller 26. Hovedbanegården og Vesterport st. (markeret med sort) er stoppesteder, som begge linjer i dag betjener, og som også betjenes ved en eventuel ombytning af linjerne, hvormed ture til eller fra disse stoppesteder ikke vil opleve en ulempe ved en ombytning.

5 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY 5/14 Vesterport st. Stormbroen Christiansborg Børsen Holmens Kirke Hovedbanegården Glyptoteket Det Kongelige Bibliotek Polititorvet Mitchellsgade Linje 9A Linje 66 Figur 3.3. Zoneinddeling i city. Rød er stop for linje 9A, gul er stop for linje 66, grøn er uberørt stop for linje 66 og sort er fællesstop. For linje 9A kan passagerer til og fra zonerne 1, 2 og 3 få en ulempe ved en ombytning, da passagerer her kan risikere at skulle gå længere end i dag, afhængigt af deres målpunkt i disse zoner. Nogle vil drage fordel af ombytningen, hvis de skal til den nordlige del af de tre zoner. For de øvrige zoner (4-12), vil passagererne få en fordel ved ombytningen af linjerne. For linje 66 vil passagerer til og fra zonerne 5, 6, 7 og 8 samt 11 og 12 få en ulempe ved en ombytning, da de får længere gangafstand. Passagerer til og fra zonerne 1, 2, 3, 4, 9 og 10 kan opleve en ulempe ved ombytningen, afhængigt af deres endelige destination. Ingen zoner vil med sikkerhed få en fordel af en ombytning. Yderligere vil passagerer, der skifter mellem de to linjer, få fordele af ombytningen. I nedenstående analyse af rejsemønstre og passagermæssige konsekvenser opdeles passagererne i tre grupper:

6 6/14 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY Passagerer med fordel af ombytning Passagerer der er upåvirkede af ombytning Passagerer med en ulempe ved ombytning Passagermæssige konsekvenser på linje 9A Tabel 3.1 viser andelen af på- og afstigerne på de fire berørte stoppesteder i city, der kan få en ulempe ved en ombytning. Tabellen viser på- og afstigertal fordelt på de 12 zoner, hvor de der kan få en ulempe er markeret med gråt. Det ses for Polititorvet, at 7 ud af 13 påstigere kan få en ulempe, mens 10 ud af 10 afstigere kan få en ulempe. Derudover ses at der er 6 påstigere, der drager fordel eller er upåvirkede ved en ombytning. Der er i ovenstående tilfælde "kun" 4 ud af de 13 påstigere, der rejser til eller fra zonerne 1-3. Derudover er der 3, der ikke har stedfæstet deres endelige destination i city, som muligvis får en ulempe af en ombytning. Dermed vil højest 7 ud af de 13 påstigere ved Polititorvet kunne tolkes som påstigere, der kan få en ulempe af en ombytning af de to linjer i city. På samme måde kan de øvrige tre stoppesteder anskues, hvor det ses at for Børsen vil det "kun" være 3 ud af 24 påstigere, der kan få en ulempe af en ombytning, mens 13 vil få en fordel ved ombytningen og 5 vil være upåvirkede.

7 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY 7/14 Tabel 3.1. På- og afstigere på de fire berørte stoppesteder i city for linje 9A med angivelse af andelen af passagerer der kan få en ulempe, ud af det samlede antal interviewede på- og afstigere pr. stoppested. Linje 9A Polititorvet Mitchellsgade Det Kongelige Bibliotek Børsen Zone påstiger afstiger påstiger afstiger påstiger afstiger påstiger afstiger Zone 1 4/7 8/8 3/4 5/6 0/0 0/2 0/0 0/0 Zone 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 Zone 3 0/0 0/0 0/0 0/0 9/19 16/33 2/5 3/4 Zone 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 2/4 Zone 5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 Zone 6 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/5 0/1 Zone 7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/2 Zone 8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 Zone 9 0/2 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 2/6 0/2 Zone 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Zone 11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Zone 12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Ikke angivet 3/3 2/2 0/1 1/3 3/8 5/11 0/3 2/4 Fordel af ombytning 2 3/13 0/10 1/5 0/9 2/29 2/47 13/24 8/18 Upåvirkede af ombytning 3/13 0/10 1/5 3/9 15/29 23/47 8/24 5/18 Ulempe ved ombytning 7/13 10/10 3/5 6/9 12/29 22/47 3/24 5/18 Note: Markering med gråt angiver, at passagererne må forventes at kunne få en ulempe af en ombytning af linjerne. Tabellen forstås sådan at "7/13" angiver, at der vil være 7 påstigere, der kan få en ulempe, ud af de 13 interviewede. Dette skyldes at 3 interviewede har en tur, der er upåvirket af ombytningen af linjerne (f.eks. interne ture i city, rejse til Hovedbanegården eller Vesterport st.) og 3 andre interviewede vil opleve en fordel ved ombytningen, da de kommer tættere på deres destination end i dag. Gennemsnitligt for de fire stoppesteder kan op til 35 % af påstigerne og 50 % af afstigerne få en ulempe. Omvendt vil 25 % af påstigerne og 10 % af afstigerne få en fordel af ombytningen. Endvidere vil 40 % af på- og afstigerne være upåvirkede. Det vil sige, at gennemsnitligt vil mindst 2/3 af påstigerne på de fire stoppesteder ikke få en ulempe, mens det tilsvarende er mindst halvdelen af afstigerne, der ikke får en ulempe af en ombytning. Data fra Movia for antallet af på- og afstigere på de fire stoppesteder for en gennemsnitlig hverdag i september-november 2013 er vist i Tabel Fordele ved ombytningen af linjerne dækker for linje 9A både over at ombytningen giver en kortere gangafstand eller at der spares et busskifte mellem linjerne 66 og 9A.

8 8/14 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY Tabel 3.2 Udvalgte på- og afstigertal for en hverdag for linje 9A i city samt antallet af passagerer med fordele og ulemper. Stoppesteder total total med ulempe med ulempe Drager fordel Drager fordel Polititorvet Mitchellsgade Det Kongelige Bibliotek Børsen Total for de fire stoppesteder Samlet for alle stop på linje 9A ,9 % 1,5 % 0,8 % 0,6 % Det ses at Tabel 3.2, at 184 daglige påstigere kan få en ulempe af ombytningen, baseret på en opregning af interviewundersøgelsen. Tilsvarende ses at 309 afstigere dagligt kan få en ulempe. Dette svarer til at omkring 1 % af på- og afstigerne på linje 9A kan få en ulempe af en eventuel ombygning af de to linjer. Omvendt vil 147 daglige påstigere og 123 afstigere dagligt drage fordel af ombytningen, svarende til knap 1 %. Dette er bl.a. de passagerer, der i dag skifter mellem linje 9A og 66 for at komme til/fra de tre stoppesteder på linje 66. Derudover kan der være passagerer, der slet ikke foretager busturen i dag, som med ombytningen får en direkte rejsemulighed, som de synes er attraktiv Passagermæssige konsekvenser på linje 66 Tabel 3.3 viser andelen af på- og afstigerne på de fire berørte stoppesteder i city, der kan få en ulempe ved en ombytning. Tabellen viser på- og afstigertal fordelt på de 12 zoner, hvor de der kan få en ulempe er markeret med gråt. F.eks. ses for Glyptoteket, at 15 ud af 27 påstigere kan få en ulempe, mens 8 ud af 15 afstigere kan få en ulempe.

9 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY 9/14 Tabel 3.3. På- og afstigere på de fire berørte stoppesteder i city for linje 66 med angivelse af andelen af passagerer der kan få en ulempe, ud af det samlede antal interviewede på- og afstigere pr. stoppested. Linje 66 Glyptoteket Stormbroen Christiansborg Holmens Kirke Zone påstiger afstiger påstiger afstiger påstiger afstiger påstiger afstiger Zone 1 9/11 2/2 0/0 2/2 0/0 1/1 0/0 0/0 Zone 2 0/0 1/2 0/0 2/6 0/1 0/0 0/0 0/1 Zone 3 0/0 0/0 3/7 2/3 5/9 4/8 1/7 0/0 Zone 4 0/1 0/1 1/2 0/0 4/13 7/17 0/10 2/16 Zone 5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/1 Zone 6 1/1 0/0 4/8 1/1 3/8 0/2 0/1 0/0 Zone 7 0/2 0/0 1/2 3/4 0/0 0/0 0/0 0/0 Zone 8 0/0 1/1 0/0 0/0 2/3 0/0 0/0 0/0 Zone 9 5/10 4/4 2/5 3/4 3/6 1/1 1/2 0/0 Zone 10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Zone 11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Zone 12 0/0 0/0 0/0 0/0 1/2 1/1 0/0 0/0 Ikke angivet 0/2 0/5 1/3 0/1 1/3 0/1 0/2 0/0 Fordel af ombytning 3-1/15 1/27-2/27 1/32-1/18 Upåvirkede af ombytning 12/27 6/15 14/27 8/21 24/45 17/32 20/22 15/18 Ulempe ved ombytning 15/27 8/15 12/27 13/21 19/45 14/32 2/22 2/18 Note: Markering med gråt angiver, at passagererne må forventes at kunne få en ulempe af en ombytning af linjerne. Tabellen forstås sådan at "15/27" angiver, at der vil være 15 påstigere, der kan få en ulempe, ud af de 27 interviewede. Dette skyldes at 12 interviewede har en tur, der er upåvirket af ombytningen af linjerne (f.eks. interne ture i city, rejse til Hovedbanegården eller Vesterport st.) mens ingen af de interviewede vil opleve en fordel ved ombytningen. Gennemsnitligt for de fire stoppesteder kan 40 % af påstigerne og 43 % af afstigerne få en ulempe ved ombytningen. Meget få af på- og afstigerne vil få en fordel af ombytningen, mens 58 % af påstigerne og 53 % af afstigerne vil være upåvirkede af en ombytning. Dermed vil mindst 60 % af påstigerne og mindst 57 % af afstigerne for de fire stoppesteder ikke få en ulempe af en ombytning. Data fra Movia for antallet af på- og afstigere på de fire stoppesteder for en gennemsnitlig hverdag i september-november 2013 er vist i Tabel Fordelen ved ombytningen af linjerne er for linje 66 kun de passagerer, der sparer et busskifte mellem linjerne 66 og 9A.

10 10/14 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY Tabel 3.4 Udvalgte på- og afstigertal for en hverdag for linje 66 i city samt antallet af passagerer med fordele og ulemper. Stoppesteder total total med ulempe med ulempe Drager fordel Drager fordel Glyptoteket Stormbroen, Nationalmuseet Christiansborg Holmens Kirke Total for de fire stoppesteder Samlet for alle stop på linje ,6 % 2,0 % 0,1 % 0,1 % Det ses at Tabel 3.4, at 147 daglige påstigere og 191 afstigere kan få en ulempe af ombytningen, baseret på en opregning af interviewundersøgelsen. Dette svarer til, at højest 2 % af på- og afstigerne på linje 66 kan få en ulempe af en eventuel ombygning af de to linjer. Der er meget få passagerer, der vil få en fordel ved ombytningen, hvilket kun er de passagerer, der skifter mellem de to linjer. Men der kan være passagerer, der i dag slet ikke foretager busturen, men som vil drage fordel af, at linjen kører, som den gjorde for et par år siden på Christians Brygge. 3.3 Opsamling Baseret på analysen af antallet af passagerer, der kan få en ulempe ved en ombytning af de to linjer, ses at det er få passagerer der får en ulempe. For linje 9A kan højest påstigere og 300 afstigere dagligt få en ulempe ved ombytningen, svarende til 1 % af linjens passagertal på en hverdag. Omvendt vil over 100 daglige påstigere drage fordel af ombytningen, og omkring 100 afstigere dagligt, svarende til knap 1 %. Fordelen kommer af, at gangafstanden for passagererne vil være kortere ved en ombytning af linjerne. Netto vil ca. 50 påstigere og 200 afstigere få en ulempe ved en ombytning. For linje 66 kan højest påstigere og 200 afstigere dagligt få en ulempe ved ombytningen, svarende til højest 2 % af linjens passagertal på en hverdag. Netto vil der være marginalt færre, der kan få en ulempe ved ombytningen, da der er nogle få passagerer, der får en fordel. Passagerer der i dag skifter bus, for at komme til målpunkter på den anden linje, vil have en fordel ved ombytningen. Linje 66 kørte inden linje 9A blev oprettet via Christians Brygge og tilsvarende kørte tidligere linje 15 via Stormgade og Stormbroen, som en ombytning vil medføre. Det må antages, at der fortsat er passagerer, der har fordel af den forhenværende linjeføring, og måske er der endda passagerer, der slet ikke foretager busturen, da den ikke længere er mulig som en direkte rejse. 4 Det er dog ikke alle af disse passagerer, der får en ulempe, da nogle vil få kortere gangafstand ved ombytningen, men antallet kan ikke kvantificeres ud fra interviewdata. Derfor er der tale om at højest 200 påstigere og 300 afstigere.

11 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY 11/14 Ombytningen af de to linjer har meget begrænset betydning for de to linjers nuværende passagerer, og dette hænger også sammen med at afstanden mellem de to linjer i city er begrænset. Men samlet vil der være flere af de nuværende passagerer på de to linjer, der kan få en ulempe ved ombytningen sammenlignet med antallet af passagerer, der får en fordel. 4 Rejsekortdata Movia har leveret Rejsekortdata for passagerer, der har benyttet stoppestederne langs linjerne 9A og 66 i uge 43 i Disse skal bruges til at verificere, at ovenstående skøn af passagermæssige konsekvenser ved en eventuel ombytning af linjerne 9A og 66, er i rette størrelsesorden. Der er undersøgt alle rejser, der betjener de fire stoppesteder i city for de to buslinjer. Rejsekortdata anvendes ikke til at skelne mellem på- og afstigere, som i interviewundersøgelsen, men kun en samlet andel pr. stoppested. Ligeledes kan Rejsekortdata ikke anvendes til at fordele passagererne på de 12 zoner, men alene se på hvor passagerene står af på stoppestedsniveau. Linje 9A Passagermæssige konsekvenser på linje 9A Baseret på Rejsekortdata for linje 9A ser andelene af passagererne, der kan få en ulempe ved en ombytning således ud: Polititorvet (38 %) Mitchellsgade (45 %) Det Kongelige Bibliotek (29 %) Børsen (68 %) Den passagermæssige konsekvens af en eventuel ombytning af de to linjer ud fra Rejsekortdata, er vist i Tabel 4.2 sammen med resultaterne baseret på interviewundersøgelsen. Det ses af Tabel 4.2, at antallet af passagerer der kan få en ulempe er i samme størrelsesorden sammenlignet med konsekvenserne baseret på interviewundersøgelsen. Begge metoder viser dermed, at omkring 1 % af på- og afstigerne på linje 9A kan få en ulempe af en eventuel ombygning af de to linjer.

12 12/14 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY Tabel 4.1 Udvalgte på- og afstigertal for en hverdag for linje 9A i city samt antallet af passagerer, der kan få en ulempe. Passagertællinger Interviewundersøgelse Rejsekortdata Stoppesteder Polititorvet Mitchellsgade Det Kongelige Bibliotek Børsen Total for de fire stoppesteder Samlet for alle stop på linje 9A ,9 % 1,5 % 1,2 % 1,4 % Linje 66 Passagermæssige konsekvenser på linje 66 Baseret på Rejsekortdata for linje 66 ser andelene af passagererne, der kan få en ulempe ved en ombytning således ud: Glyptoteket (63 %) Stormbroen (59 %) Christiansborg (46 %) Holmens Kirke (3 %) Den passagermæssige konsekvens af en eventuel ombytning af de to linjer ud fra Rejsekortdata, er vist i Tabel 4.2 sammen med resultaterne baseret på interviewundersøgelsen. Tabel 4.2 Udvalgte på- og afstigertal for en hverdag for linje 66 i city samt antallet af passagerer, der kan få en ulempe. Passagertællinger Interviewundersøgelse Rejsekortdata Stoppesteder Glyptoteket Stormbroen, Nationalmuseet Christiansborg Holmens Kirke Total for de fire stoppesteder Samlet for alle stop på linje ,6 % 2,0 % 1,6 % 2,0 % Det ses af Tabel 4.2, at antallet af passagerer, der kan få en ulempe er i samme størrelsesorden sammenlignet med konsekvenserne baseret på interviewundersøgelsen.

13 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY 13/14 Begge metoder viser dermed, at omkring 2 % af på- og afstigerne på linje 66 kan få en ulempe af en eventuel ombygning af de to linjer. 5 Fordeling af interviewdata på køn, alder og formål Formålet med dette afsnit er at belyse om på- og afstigere i city på de to linjer har forskellige karakteristika i forhold til hinanden. Køn Omkring 60 % af respondenterne var kvinder, og 40 % mænd, jf. Figur 5.1. Der ses ingen reel forskel i fordelingen af køn på linje 9A og 66. Linje 66 Linje 9A 80% 60% 40% 61% 57% 37% 43% 20% 0% 2% 0% Ikke oplyst Kvinde Mand Figur 5.1. Fordeling af køn for af- og påstigere i City for på linjerne 9A og 66. Alder Som en del af interviewundersøgelsen blev respondenterne spurgt til deres alder, og resultatet fremgår af Figur 5.2. Her ses det, at 42 % af respondenterne på 9A er mellem 20 og 29 år for 66 er det tal 32 %. Derimod er det "kun" 52 % af respondenterne på 9A, der er mellem 30 og 64 år, hvilket for linje 66 er 63 %. Der ses ingen reelle forskelle i aldersgruppen år, og ligeledes er der ingen respondenter over 65 år. Eftersom alderen er udfyldt af intervieweren, bør der tages højde for de usikkerheder, det medfører. Dog er der en tendens til at passagererne på linje 9A er lidt yngre end på linje % 60% 40% Linje 66 Linje 9A 63% 52% 42% 32% 20% 0% 5% 7% 0% 0% år år år >65 år Figur 5.2. Fordeling af alder for af- og påstigere i City på linjerne 9A og 66. Formål Det sidste generelle spørgsmål omhandler rejsens formål, som ses på Figur 5.3. På linje 66 ses lidt flere rejser, hvor formålet er arbejde, hvorimod der ses markant flere skole/uddannelsesrejser på linje 9A og lidt flere fritidsrejser.

14 14/14 OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY Linje 66 Linje 9A 60% 54% 46% 40% 20% 18% 27% 22% 6% 4% 6% 6% 3% 0% Figur 5.3. Fordeling af rejseformål for af- og påstigere i City på linjerne 9A og 66. Alder og formål hænger fornuftigt sammen, da linje 9A har flere skole/uddannelsesrejser og samtidig har flere årige. Tilsvarende med linje 66, hvor der er flere rejser med arbejde som formål og samtidig er der flere passagerer i den erhvervsaktive alder (30-64 årige). Transportmiddel til og fra stoppestedet Interviewene på 9A og 66 indeholdte desuden spørgsmål om transport til og fra de benyttede stoppesteder. Det ses at ca. 2/3 af alle på- og afstigninger i forbindelse med interviewene er i sammenhæng med gang, mens tog/metro udgør ca. 22 % og bus udgør %. 80% 60% Linje 66 67% 63% Linje 9A 40% 20% 11% 12% 21% 23% 0% 0% 1% 0% 1% Bus Tog/Metro Gang Cykel Andet Figur 5.4 Transportmiddel til og fra buslinjerne 9A og 66.

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1

Tilfredshed med busserne på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune Oktober Side 1 Tilfredshed med busserne på Frederiksberg Frederiksberg Kommune Oktober 06 06 Side Indhold Om undersøgelsen Konklusioner 5 Konklusioner 6 Resultater 7 Positiv fremgang i tilfredshed med busturen 8 Fremgang

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne:

Ovenstående princip, vil ifølge forslag 2, gennemføres bybusser, der betjener områderne: BILAG 2 Tilpassede regionale køreplaner På hovedstrækningerne i Odense kører der både bybusser og regionalbusser. Ved at takte køreplanen i perioden 13.30-17.30 på hverdage, vil antallet af afgange kunne

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Konklusioner Side 2

Konklusioner Side 2 Københavns Kommune Resumé Ældre og gangbesværede borgeres behov og tilfredshed i forhold til busser Marts 2014 v. Anne Kathrine Zahle, Anders Albrechtsen og Janne Norup 2014 Side 1 Konklusioner De ældre

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne.

Spørgsmål: Der ønskes en redegørelse for eksisterende analyser vedrørende udviklingen i antal passagerer og pendlingsmønstre for lokalbanerne. Koncern Økonomi SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2010-2013 Spørgsmål nr.: 010 Dato: 11. august 2009 Stillet af.: Ved budgetseminar Besvarelse udsendt den: 25. august 2009 Region Hovedstaden Kongens Vænge

Læs mere

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385

Notat. Til: Rudersdal og Allerød Kommuner. Kopi til: 26. januar Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer på linje 385 Notat Til: og r Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 26. januar 2017 Forslag til løsninger vedr. køretidsproblemer

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2

Etablering af R-linje mellem Hørsholm-Kokkedal og Hillerød, revision 2 Notat Til: Hillerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler BEN Direkte +45 36 13 16 46 Fax - BEN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. april 2014 Etablering

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Ring 3 Letbane eller BRT?

Ring 3 Letbane eller BRT? Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden 1999-2008 Bilag 2 Nøgletal for

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 4. marts Evaluering af linje 834 og 835 Til: Ballerup Kommune Kopi til: TOR; CH Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Evaluering af linje 834 og

Læs mere

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

NOTAT. . Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften

NOTAT. . Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften NOTAT Bilag 13. Indstilling den 17. februar 2014 20. februar 2014 Sagsbehandler: SS Dok.nr.: 2012/0007667-93 Vej- og Parkafdelingen. Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften By- og Miljøområdet indstiller,

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse. NOTAT 17. juni 2011 ph/mm

UDKAST. Københavns Kommune. Indholdsfortegnelse. Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse. NOTAT 17. juni 2011 ph/mm UDKAST Københavns Kommune Bedre Bus til Nørre Campus Tilgængelighedsanalyse NOTAT 17. juni 2011 ph/mm Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 2 2 Fremkommelighedsanalysen... 3 3 Stoppesteder... 3 3.1 Brugerønsker...

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr.

Ulla Merete Riel. Johanne Høgsholm Sendt: 25. september :20 Til: Fra: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. Ulla Merete Riel Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. september 2008 17:20 Til: Johanne Høgsholm Emne: Forslag til ændring af linje 333 pr. januar 2009 Vedhæftede filer: Forslag til ændring af linje 333 pr

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund

Københavns Kommune. Notat. 1 Baggrund Københavns Kommune Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk 1 Baggrund 1 2 Sammenfatning og konklusion 2 3 Beskrivelse af eksisterende forhold

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig

Visualiseringer Niveaufri udfletning Vest. Kvaliteten af de anvendte fotos var utilstrækkelig BANEDANMARK NIVEAUFRI UDFLETNING RINGSTED VEST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VISUALISERINGER INDHOLD 1 Indledning 1 2 Projektleverancer

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling.

Husk at stemple CityPass første gang der stiges på. CityPass er gyldigt i 24 timer efter stempling. Benyttelse af CityPass Transport med bus, tog og metro kan i zonerne 1-4 betales med City Pass. Betaling for transport til lufthavnen er således inkluderet. Husk at stemple CityPass første gang der stiges

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

Kundeundersøgelser i køreplanlægningen

Kundeundersøgelser i køreplanlægningen Kundeundersøgelser i køreplanlægningen v/ Joachim Bak, Trafikplanlægger, DSB S-tog a/s og Rasmus Støvelbæk Olsen, Informationsmedarbejder, DSB S-tog a/s Hvordan sikrer vi, at fremtidens køreplaner bliver

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2

Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Pendlingsanalyse, sammenfatning 2 MOVIA OG EGEDAL KOMMUNE Justeringer af busbetjening i Egedal Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 6 - Høringssvar

Bilag 6 - Høringssvar Bilag 6 - Høringssvar Hej Emmy d. 6. marts 2015 Vi har stadig problemer med at kunder og folk ikke kan komme forbi vores butik for bare cykler der bliver kastet alle steder. Men efter de nye ekstra stativer

Læs mere

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune

Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Orientering om Movias analyse af den kollektive trafik i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 16/27767 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1) 2217534 Åben: Søjlediagrammer- regnskab- 2015.pdf

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse

Infrastrukturudvalgsmøde 2. september Gennemgang af busanalyse Infrastrukturudvalgsmøde 2. september 2008 Gennemgang af busanalyse Brugere og ikke-brugere 1502 borgere i Syddanmark har svaret 50 (3 %) er daglige brugere 55 (3 %) bruger bus mindst én gang om ugen 111

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere