Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression"

Transkript

1 Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion

2 Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A) Sandsynlighdn for hændlsn A. 0 P(A) 1 P(Dt modsatt af A) 1- P(A)

3 Stokastisk variabl X stokastisk variabl (SV) tilfældigt tal X R (d rll tal) X r n diskrt SV, hvis X kan tag tællligt mang værdir. Fx. X antal spil på roulttn indn succs X r n kontinurt SV, hvis X kan tag all værdir i t intrval. Fx. X Højdn på n tilfældigt valgt prson.

4 Tæthdsfunktion Antag X kontinurt SV. Fordlingn af X kan angivs vd sandsynlighdstæthdsfunktion (probability dnsity function (PDF)) f(x). Egnskabr for PDF f(x) for SV X: f ( x) 0 for all f ( x) dx 1 - P( a X b) b a x R f ( x) dx

5 Tgning

6 Middlværdi og varians Lad X vær n kontinurt SV md PDF f. Middlværdin aka dn forvntd værdi af X r Variansn af X r 2 σ μ E [ X ] xf ( x) dx 2 2 Var [ X ] E[( x μ) ] ( x μ) f ( x) dx

7 Eksmpl: Normalfordlingn Antag X r normalfordlt SV md middlværdi μ E[X] varians σ 2 Notation: X~N(μ, σ 2 ) PDF: f ( x μ ) 1 2 2σ ( x) 2 2πσ 2

8 Eksmpl: Normalfordlingn Antag X~N(μ, σ 2 ) Da gældr P(μ 1.96σ X μ+1.96σ) 0.95 Aral 95% σ σ μ 1.96σ 2 σ Standard-afviglsn Standard rror Standard fjl μ μ+1.96σ

9 Signifikanstst sid 1 0) Opstil statistisk modl 1) Opstil Nul-hypots (H 0, arbjds-hypots) - dn simpl hypots Altrnativ-hypotsn (H 1 ) dn modsatt hypots af H 0. 2) Vælg tststørrls Talstørrls, dr bskrivr hvordan data passr til nulhypotsn. Notr hvilk værdir af tststørrlsn dr r ufordlagtig for H 0.

10 Signifikanstst sid 2 3) Bstmt fordlingn af tststørrlsn undr antagls af, at H 0 r sand. 4) Vælg signifikansnivau α typisk α0.05 llr α ) Brgn P-værdin sandsynlighdn for at obsrvr n mr ufordlagtig tststørrls vd næst ksprimnt, undr antagls af, at H 0 r sand. 6) Bslutning: 1) Hvis p-værdi < α : Afvis H 0 og accptr H 1. 2) Hvis p-værid α: Vi kan ikk afvis H 0.

11 Eksmpl - rptition To katgorisk variabl X og Y. X har c katgorir Y har r katgorir O ij r antallt af obsrvationr, hvor X r i i t katgori Y r i j t katgori Hypotsr: H 0 : X og Y r uafhængig H 1 : X og Y r afhængig

12 Eksmpl - fortsat Tststørrls Χ 2 ( E O ) c r ij i 1 j 1 Eij ij 2 Hvor CiR j Eij N Hvor C i Antal obsrvationr md Xi. R j Antal obsrvationr md Yj. N Total antal obsrvationr

13 Eksmpl - fortsat Jo størr X 2 jo mr ufordlagtig for H 0. Hvis H 0 r sand gældr X 2 følgr n chi-i-andn fordling md (r-1)(c-1) frihdsgradr. Tgning: X (( c 1)( r 1) ) 2 ~ χ 2

14 Bmærkningr til χ 2 -tst χ 2 -tstt kan gnrlt brugs i situationr, hvor man kan sammnlign obsrvrd antal obsrvationr md dt forvntd antal undr n H 0 -hypots. - dt kan dog vær tricky at find dt korrkt antal frihdsgradr For n 2x2 tabl (r c 2) ( ) E 2 ij Oij 1 2 Χ i 1 j 1 Eij Kontinuitts korrktion så passr X 2 s fordling bdr md χ 2 (1)-fordlingn. χ 2 -tstt r t ikk-paramtrisk tst.

15 Logistisk rgrssion: Motivation Sammnhængn ml. køn og slvvurdring Køn Drng % Pig % Total % Er du n god læsr Nj Ja Total % % % % % % Er dr n sammnhæng? Er d 13.6% signifikant forskllig fra d 9.0%?

16 Omkodning Vi omkodr d dikotom variabl til binær variabl: Køn Drng > X 0 Køn Pig > X 1 God læsr Nj > Y 0 God læsr Ja > Y 1

17 Gnrl 2x2 tabl Gnrl tabl: To binær variabl X og Y: Y 0 1 X 0 1-p 0 P(Y0 X0) p 0 P(Y1 X0) 1 1-p 1 P(Y0 X0) p 1 P(Y1 X0) Er dr n sammnhæng? Hvis p 0 p 1 r X og Y uafhængig.

18 Odds og logit Lad X vær binær variabl md P(X1)p. Dfinition odds: Hvor 0 Odds( X 1) < Odds( X 1) p 1 p Fortolkning: Odds(X1)2 btydr at X1 r dobblt så sandsynligt som X0 Dfinition logit: Hvor Logit( X < Logit( X 1) < 1) ln p 1 p ( Odds( X 1) ) ln

19 Odds og odds-ratio D to btingd odds: Odds( Y 1 X p0 0) 1 p 0 og Odds( Y 1 X 1) p1 1 p 1 Odds-ratio: Oddsratio( Y 1) Odds( Y Odds( Y 1 X 1 X 1) 0) p p 1 0 (1 (1 p p 0 1 ) ) Hvis X og Y uafhængig har vi og Odds( Y 1 X 0) Odds( Y 1 X 1) Oddsratio( Y 1) 1

20 Logit og logit-forskll D to btingd logits: Logit ( Y 1 X 0) Logit-forskl: Logit forskl( Y p0 ln 1 p 1) 0 p1 ln 1 p og Logit( Y 1 X 1 p0 ln 1 p 0 1) ln p1 ln 1 p p p 1 0 (1 p (1 p ) ) Hvis X og Y uafhængig har vi og Logit( Y 1 X 0) Logit( Y 1 X 1) Logit forskl( Y 1) 0

21 Lidt rgnri Lad ( Y 1 X 0) α og Logit Logit ( Y 1 X 1) ~ α Logit-forsklln r da Logit forskl(y 1) ~ α α β D to btingd sandsynlighdr r da α P( Y 1 X 0) p0 1+ ~ α P( Y 1 X 1) p1 ~ 1+ Ign: Hvis β0 har vi p 0 p 1, dvs. uafhængighd. α α 1+ α + β α + β

22 Fortolkning af α og β Vi har Odds ( Y 1 X 0) α α + β Odds ( Y 1 X 1) Dvs. Oddst for Y1 ændrs md n faktor β, når X går fra 0 til 1. α β

23 Statistisk modl Dfinr β x for x0,1: β 0 0 β 1 β. Modl: P( Y 1 X x) α 1+ + β x α + β x

24 Statistisk modl altrnativ formulring Altrnativ: P ( Y 1 X x) 1+ α + β x α + β x Bmærk: logit(y1 Xx) α + βx.

25 Estimation Lad αˆ og βˆ btgn stimatrn af d sand, mn ukndt paramtr α og β. Paramtrn α og β stimrs vd maximum-liklihood mtodn: Dfinr funktion L( αˆ, βˆ ; data), dr sigr, hvor trolig (likly) data undr vors modl for givn αˆ og βˆ. Vi vælgr αˆ og βˆ så L r størst mulig (ordns af SPSS)

26 Konfidns-intrval for logit-forskl Gnrlt har vi ˆ β ~ N ( β, SE( β )) Et 95% konfidns-intrval for logit-forskl β: [ ˆ β 1.96SE ( ˆ) β ; ˆ β SE( ˆ)] β Husk: Logit-forskl ln(odds-ratio), dvs. Odds-ratio logit-forskl. Et 95% konfidns-intrval for odds-ratio: [ ˆ β 1.96SE( ˆ β ) ; ˆ β SE( ˆ β ) ]

27 Signifikanstst Hypotsr H 0 : β 0 H 1 : β 0 (uafhængighd) (afhængighd) ( ) 2 Tststørrls: 2 Z ˆ β SE( β) (Wald tststør.) Undr H 0 gældr: Z 2 ~ χ 2 () 1 Stor værdir af Z 2 r ufordlagtig for H 0.

28 SPSS Analyzy Rgrssion Binary Logistic

29 SPSS Output α β SE(β) Ζ 2 p-værdi β 95% konf-int. for β Modl: x x x X Y P β α β α ) 1 ( Modl: α α x X Y P + 1 ) 1 (

30 Katgorisk forklarnd variabl Indtil nu har X fungrt som n binær forklarnd variabl. Antag at dn forklarnd variabl r katgorisk md k katgorir. Som før kan n katgorisk variabl omkods til hltal. Antag at X r n diskrt variabl dr kan tag værdirn 1,,k. Hva nu?

31 Eksmpl: k3 Sammnhængn ml. læshastighd og slvvurdring Sætningslæsning Hurtig % Langsom % Usikkr % Total % Er dr n sammnhæng? Er du n god læsr Nj Ja Total % % % % % % % %

32 Uafhængighd Hvis dr r uafhængighd skal d tr mulig Odds i tablln vær ns: Odds(God Ja Hastighd Hurtig) Odds(God Ja Hastighd Langsom) Odds(God Ja Hastighd Usikkr) Vd to Odds sammnlignr vi d to Odds vd t Odds-ratio. Hr?

33 Sammnligning af mang Odds Vi vælgr n rfrnc katgori, fx. Læshastighd Hurtig. Vi sammnlignr nu Odds for hvr katgori md Odds for rfrnc-katgorin, vha. t Odds-ratio. På dn måd får vi (k-1) Odds-ratios. Hvis all (k-1) Odds-ratios r 1 r all Odds ns og vi har uafhængighd. Tilsvarnd r all logit-forskll 0.

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Statistik for ankomstprocesser

Statistik for ankomstprocesser Statistik for ankomstprocesser Anders Gorst-Rasmussen 20. september 2006 Resumé Denne note er en kortfattet gennemgang af grundlæggende statistiske værktøjer, man kunne tænke sig brugt til at vurdere rimeligheden

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009

Produktnyt. kroer landets. et ophol. bladet... i Læs mer. Nr. 6 August 2009 Nr. 6 August 2009 Produktnyt PushLock n nyhd, dr givr faldsikring vd vinduspudsning Ny, stærk stilladsprsnning md bændl Icopal introducrr ny tagrndr TEMA: EN VERDEN FULD AF MULIGHEDER Flr af vors varr

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10)

Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 9: Inferens for andele (kapitel 10) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5

Specielle tegn. Specielle tegn. Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Siede 1 af 6 Specielle tegn Indhold: Specielle tegn...1 Indhold:...1 Teori og praksis...1 Koder...2 Brug af symboler...5 Teori og praksis Man kan ind i mellem få brug for at kunne skrive specielle tegn.

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00

Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Skriftlig Eksamen ST501: Science Statistik Mandag den 11. juni 2007 kl. 15.00 18.00 Forskningsenheden for Statistik IMADA Syddansk Universitet Alle skriftlige hjælpemidler samt brug af lommeregner er tilladt.

Læs mere