Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets blæser til angreb ALM. SUND FORNUFT

2 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen 1 2 Alm. Brand A/S kom bedre ud af 2010 end forventet men endte ikke desto mindre med et underskud på 536 mio.kr. efter tab og nedskrivninger i banken. Til gengæld forventer ledelsen et lille, men positivt resultat i 2011 også efter tab og nedskrivninger. A lm. Brand A/S fik et overskud på 372 mio.kr. før tab og nedskrivninger i banken, hvilket er 72 mio. kr. bedre end forventet for kun tre måneder siden. Det er en rigtig god udvikling i skadeforretningen og et flot resultat i Liv og Pension, der sikrer den positive overraskelse. begynder de tiltag, selskabet har gennemført over de sidste år, at have mærkbar effekt. De mange effektiviseringer har betydet, at omkostningsprocenten er faldet fra 18,5 i 2009 til 17,6 i Tabene og nedskrivningerne i banken udvikler sig som forventet, men er stadig høje. Derfor bliver det samlede resultat for 2010 inklusive tab og nedskrivninger et underskud på 536 mio.kr. Skadeforsikringsaktiviteterne udvikler sig positivt med faldende skadeprocenter på den underliggende forretning og faldende omkostninger. Liv og Pension fastholder den positive udvikling samtidig med, at investeringsresultatet er godt. Bankens resultat blev lavere end forventet på grund af negative kursreguleringer som følge af en faldende rente i årets sidste del samt kurstab på en række illikvide aktier. For 2011 forventer ledelsen et overskud på 375 mio.kr. før tab og nedskrivninger, og også efter tab og nedskrivninger forventes i år et lille, men positivt overskud for Alm. Brand koncernen. Skadeforsikring bedre end forventet På trods af skybrud, snetryk og andre vinterrelaterede skader udviklede den underliggende forretning i skadeforsikring sig positivt gennem Selskabet kom ud af året med et samlet overskud på 207 mio.kr., hvilket er både tilfredsstillende og 100 mio.kr. bedre end forventet. Det er tilpasningen af præmieniveau og risiko og de lavere omkostninger, der sikrer den positive udvikling. Således Endvidere ses en faldende Combined Ratio på den underliggende forretning altså når der ses bort fra mere tilfældige vejrlig- og storskader. Blandt andet har lavere håndværker- og materialeudgifter til huse og bygninger samt færre tyverier påvirket resultatet. Derudover har koncernen arbejdet målrettet med skadebegrænsende tiltag og med præmiestigninger. Bruttopræmierne steg med 1 %, hvilket afspejler koncernens præmiestigninger, men også det generelt lavere aktivitetsniveau i den danske økonomi. Faktisk forventes Alm. Brands markedsdel at være svagt stigende i Tab og nedskrivninger halveret Indtjeningen i Alm. Brand Bank udviklede sig positivt i Banken øgede sine netto rente- og gebyrindtægter fra 591 mio.kr. i 2009 til 697 mio.kr. i Den stigende rentemarginal trak resultatet op, mens resultatet var negativt påvirket af faldende udlån. Det faldende udlån i den tabsgivende portefølje er i overensstemmelse med bankens strategi, idet tre fjerdedele af den nuværende udlånsportefølje skal lukkes ned. Derudover trak negative kursreguleringer resultatet ned, hvilket er en følge af den stigende rente samt tab på illikvide aktier, som banken har overtaget i forbindelse med nedlukning af en række udlånsengagementer.

3 Samlet kom Alm. Brand Bank ud af året med et overskud før tab og nedskrivninger på 39 mio.kr. Bankens tab og nedskrivninger er fortsat høje, men dog næsten halveret i forhold til i Således fik banken tab og nedskrivninger på 907 mio.kr. i Frem til udgangen af 2012 forventes yderligere tab og nedskrivninger i niveauet 550 mio.kr. Det betød, at årsresultatet for banken blev et underskud på 869 mio.kr. før skat. Også i 2011 vil banken have betydelig fokus på at nedbringe udlån til den afløbende del af udlånsporteføljen svarende til godt 9 mia.kr. Derudover vil forsat blive foretaget udlån til bankens fremtidige private kunder altså private kunder med god økonomi. Samtidig intensiverer Asset Management og Markets sit arbejde på at tiltrække nye eksterne kunder særligt mindre lokale banker og sparekasser. Liv og Pension overgår forventninger Liv og Pension leverede i 2010 et resultat over forventning. Selskabet fik et samlet overskud på 181 mio.kr., hvoraf 57 mio.kr. kom fra indtægtsføringen af skyggekontoen. Det meget tilfredsstillende resultat skyldes bl.a. et godt afkast af kundernes investeringsaktiver på 8,1 %. Væksten blev på 1 % i de garanterede produkter og 12 % i markedsrenteprodukterne, hvilket svarer til vækststrategien på pensionsområdet. Ledelsen forventer derfor, at Liv og Pension fortsat vil udvikle sig fornuftigt - om end med et mindre overskud i 2011 i forhold til Eksterne risikofaktorer kan fortsat drille Samlet forventes et overskud før tab og nedskrivninger for koncernen på 375 mio.kr. i 2011 inklusive en udgift til indskydergarantifonden som følge af Amagerbankens konkurs. Efter nedskrivninger forventes et lille, men positivt resultat. De forventede nedskrivninger frem til udgangen af 2012 er uændrede og på niveau 550 mio.kr. Det er dog værd at bemærke, at hele forretningen, men specielt banken, fortsat er sårbar over for eksempelvis stigende arbejdsløshed, stigende renter eller finansiel uro altså forhold, der er uden for koncernens kontrol. VIGTIGE NØGLETAL VIGTIGT AT VIDE OM ÅRSRAPPORTEN Samlet omsætning: 7,3 mia.kr. Vækst i bruttopræmierne: 1 % Combined Ratio: 98,2 (4. kvt: 91,3) Faldende omkostningsprocent: 17,6 (4. kvt: 15,5) Koncernunderskud: 536 mio.kr. Overskud i Forsikring: 207 mio.kr. Underskud i Alm. Brand Bank: 869 mio.kr. Overskud i Liv og Pension: 181 mio.kr. Tab og nedskrivninger i banken: 908 mio.kr. (4. kvt: 157 mio.kr.) RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Hvad sagde? analytikerne 3 4 Med et pænt resultat for året før tab og nedskrivninger, en stærk underliggende forretning i forsikringsselskabet samt høje men forventede tab og nedskrivninger i banken vurderes Alm. Brand-aktien som undervurderet og får købsanbefalinger fra tre ud af fire analytikere. A lm. Brand Koncernen leverede ifølge et enstemmigt analytikerkorps et resultat i 2010, der var bedre end forventet. Største overraskelse var overskuddet i forsikringsselskabet, hvis resultat var meget bedre, end analytikerne havde regnet med. De fremhæver således, at resultatet var understøttet af en lav omkostningsprocent, få storskader og en stærk underliggende forretning. - Det imponerende resultat [...] afspejler en stærk underliggende lønsomhed, hvilket øger vores tillid til, at Alm. Brand skadeforsikring i 2011 vil fremvise en Combined Ratio lavere end 95 % og en omkostningsprocent lavere end 17 skriver SEBs analytiker, Claus Grøn Therp, i sin analyse. - Vi vil gerne se flere kvartalsresultater på linje med 4. kvartal, før vi er villige til at tro fuldt og fast på vores base case scenario (red. det scenarie, der ligger mellem worst case scenario og best case scenario ) med en fair pris på 18,20 kr. pr aktie, skriver Lars Holm i sin analyse. Ros til banken Analytikerne konstaterer samstemmende, at Alm. Brand Banks tab og nedskrivninger stadig er høje, men som forventet og derfor udramatiske. De roser i den forbindelse bankens arbejde med at reducere den del af banken, der er sat under afvikling, hvilket sker i et hurtigere tempo, end analytikerne havde forventet. Han bakkes op af analytiker Peter Fledelius fra Nordea. - Med en omkostningsprocent på 17,6 er det tydeligt, at en del af initiativerne (red. initiativer til at effektivisere koncernen) nu viser sig at bære frugt, skriver Peter Fledelius i sin analyse. Danske Banks Lars Holm er lidt mere skeptisk, men anbefaler ligesom Nordea og SEB Buy. For selv om han ser regnskabet som et skridt i den rigtige retning med et stærkt 4. kvartals resultat og med et forsikringsselskab på sporet af øget lønsomhed, er han forsigtig med at juble for tidligt. - Vi ser stigende tegn på, at Alm. Brand arbejder hårdt på at få nedskaleret sin bank. Hvis selskabet formår at reducere bankens balance de kommende år, så tror vi, at investorerne vil begynde at fokusere på, hvor undervurderet værdien af Alm. Brands forsikringsaktiviteter er sammenlignet med selskabets konkurrenter, skriver Claus Grøn Therp i analysen. - Vi anser stadig Alm. Brand som en attraktiv turn around case med en meget lønsom forsikrings- og liv- og pensionsdel, og en bankdel, som afvikler sin problemportefølje hurtigere end forventet, står der i analysen fra SEB.

5 Flere analytikere er samtidig betænkelige ved et tilsvarende fald i bankens indlån. Det skal ses i lyset af, at de statsgaranterede obligationer, som Alm. Brand solgte i sommeren 2010, skal indfries i Derfor mener analytikerne, at der bør være stor fokus på at få nedbragt udlånene. Det vil sænke kapitalkravet og reducere behovet for at skaffe ny likviditet efter Øget tillid til banken Ifølge Peter Fledelius fra Nordea forøger resultatet i 4. kvartal tilliden til udviklingen i bankens tab og nedskrivninger. Han ser således ingen spor af øget tab og nedskrivninger i banken i kølvandet på kollapset i Amagerbanken. Heller ikke analytiker Jakob Brink fra Handelsbanken frygter, at Alm. Brand Bank har begået den samme fejl som Amagerbanken mht. værdiansættelse af bankens sikkerhed for udlån. - På analytikermødet gennemgik vi alle segmenterne i bankens udlånsbog, og det er vores indtryk, at Alm. Brand har værdiansat sine sikkerheder mere korrekt, end tilfældet var i Amagerbanken, skriver Jakob Brink i sin analyse. Samlet finder Jakob Brink stadig usikkerheden omkring Alm. Brand koncernen for høj og anbefaler derfor fortsat investorerne til at reducere deres beholdning af Alm. Brandaktier. Han understreger dog, at det vil ændre sig, såfremt forsikringsselskabet fortsætter med at levere stærke resultater, og afviklingen af udlånsbalancen lettes som følge af et forbedret ejendomsmarked. Lars Holm fra Danske Bank er enig i den høje usikkerhed, men fastholder alligevel sin købsanbefaling. - Vi mener stadigvæk, at en investering i Alm. Brand må ske ud fra en vurdering af, hvor god eller skidt situationen i banken forventes at se ud i fremtiden. Resultatet i 4. kvartal var et skridt i den rigtige retning, men usikkerheden er stadig høj, skriver Lars Holm i sin analyse.

6 5 6

7 En grundsten blev lagt Alm. Brands kapitaludvidelse er en vigtig grundsten til koncernens fremadrettede værdiskabelse. På trods af svære odds og en del negativ presse endte aktieudvidelsen med at blive en markant succes med overtegning af de nye aktier. D et er ingen hemmelighed, at koncernens bank har haft mange nedskrivninger og tab på udlån. Samtidig har finanskrisen betydet, at lovgiverne har øget kravene til, hvor megen kapital både banker, forsikringsog pensionsselskaber fremadrettet skal have for at drive forretning. Alt i alt har det betydet, at Alm. Brand skulle have mere kapital. Fuldt garanteret emission Inden offentliggørelsen den 3. december 2010 havde en gruppe investorer bestående af bl.a. Alm. Brand af 1792 fmba, Skandinaviska Enskilda Banken A/S og Realdania allerede garanteret, at alle de nye aktier ville blive solgt. I en situation, hvor antallet af aktier er blevet tidoblet, er det særligt vigtigt at have emissionen garanteret. Men det er særdeles glædeligt, at det overhovedet ikke blev nødvendigt at benytte sig af garanterne. Tværtimod var efterspørgslen efter Alm. Brands nye aktier så stor, at ikke alle aktionærer kunne få de aktier, de ønskede. - Vi oplevede hen mod slutningen af tegningsperioden næsten et boom i efterspørgslen efter de nye aktier. Det betød også, at kursen på tegningsretterne steg efterhånden som dagene gik hvilket er helt usædvanligt, understreger en tilfreds adm. direktør Søren Boe Mortensen og fortsætter: - Det er en stor tilfredsstillelse at se, at der atter er ved at være tillid til Alm. Brand i markedet, og at så mange tror på, at vi atter vil skabe værdi i koncernen. Derfor besluttede bestyrelsen den 3. december 2010 at udstede nye aktier og dermed få for i alt 1,5 mia.kr. ny kapital til koncernen. Med den nye kapital vil koncernen både kunne dække de forventede, fremadrettede tab i banken, leve op til de nye, skærpede kapitalregler og have næsten 2 mia. kr. i overskydende kapital som buffer til uforudsete begivenheder. Udvanding ærgrer Aktiens kurs på det frie marked har udviklet sig positivt siden kapitaludvidelsen blev iværksat og har svinget mellem 11 og godt 15 kr. pr. aktie, hvilket skal ses i forhold til udbudsprisen på 10 kr. pr. aktie til dem, der udnyttede deres tegningsretter. Dog blev kursen negativt påvirket af Amagerbankens kollaps. - Frem til Amagerbankens konkurs udviklede kursen på de nye aktier sig rigtig positivt. Ikke desto mindre, ærgrer det mig, at vi med kapitaludvidelsen udvander værdien af de gamle aktionærers aktier, såfremt aktionæren ikke havde lyst eller råd til at være med i kapitaludvidelsen og udnytte tegningsretterne. Salget af tegningsretter kan kun i begrænset omfang kompensere for det tab, pointerer Søren Boe Mortensen. - Det er frustrerende ikke at kunne leve op til vores hidtidige aktionærers herunder ikke mindst vores medarbejderes - tillid til, at vi hele tiden skaber værdi. Finanskrisen og en række fejldisponeringer satte en effektiv stopper for det i 2009 og Det skal vi gøre meget bedre fremover, slutter han. Øvrige fakta om kapitaludvidelsen I forbindelse med kapitaludvidelsen blev Alm. Brand A/S kapital forhøjet med nominelt 1,6 mia.kr. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 1,7 mia.kr. Der blev udbudt 156 mio. stk. aktier á nominelt 10 kr. Ved udløbet af udbudsperioden var der udnyttet tegningsretter svarende til 99,85 % af de udbudte aktier. En sammenligning af ejerkredsen i Alm. Brand A/S før og efter emissionen viser, at: der er kommet ni nye investorer ind i Top 20. der er kommet flere udenlandske aktionærer i ejerkredsen.

8 Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. 7 8 Alm. Brand afsluttede i 2010 næsten 600 sager om forsøg på forsikrings- svindel. I to ud tre tilfælde førte afsløringen til, at Alm. Brand, og dermed de lovlydige kunder, sparede penge. I 2009 afslørede Alm. Brands skadeinspektører i samarbejde med koncernens øvrige medarbejdere forsøg på forsikringssvindel til en samlet værdi af 39,2 mio.kr. Desværre fristes man til at sige er det tal ikke faldet. Ved udgangen af 2010 var tallet steget til 40,1 mio.kr. Det høje beløb vidner om, at der fortsat svindles for langt større summer i dag end for bare to år siden. Faktisk er værdien af den afslørede forsikringssvindel siden 2008 steget med 87 % fra 21,4 mio.kr. Taksatorerne leverede også mange sager til Skade inspektion, hvor forsikringstageren forsøgte at snyde sig til uberettiget erstatning af løsøre. Det sker f.eks. i form af fingeret tyveri eller indbrud eller, at de anmelder løsøre stjålet, som set i forhold til hjemmets øvrige indbo og beskaffenhed virker mistænkeligt. Brian Egested understreger dog, at ikke alle sager, der henvises til skadeinspektion med en mistanke om svindel, afvises. - Den økonomiske krise i samfundet er desværre stadig meget aktuel, hvilket mange mennesker kan mærke på pengepungen. Nogle af disse kan blive så pressede pga. eksempelvis gæld eller arbejdsløshed, at de forfalder til at begå forsikringssvindel eller forsøger på det, siger afdelingschef Brian Egested. Svindel med bilen og indboet I 2010 afsluttede skadeinspektørerne 595 sager vedr. forsøg på forsikringssvindel mod 550 året før. I knap halvdelen af sagerne er der forsøgt svindel med biler. 17 forsikringstagere meldt til politiet To ud af tre afsluttede sager i 2010 førte til en besparelse. I 46 sager var besparelsen over kr., og den største besparelse var på 1,7 mio.kr. Afsløringen af den omfattende svindel har i 2010 ført til politianmeldelse af 17 forsikringstagere, mens 241 personer er blevet indstillet til opsigelse og gjort uønskede. Til sammenligning var de tal i 2009 henholdsvis 22 og 223.

9 Sådan opgøres besparelserne i 2010 Besparelserne på 40,1 mio.kr. fordeler sig på fire typer: 1. Forsikringssvindel (29,8 mio.kr.) 2. Regres (0,7 mio.kr.) 3. Tilvejebragt (1,9 mio.kr.) 4. Forsikringstekniske årsager (7,7 mio.kr.) Forsikringstekniske årsager er, når forsikringstageren f.eks. ikke får dækning for sine smykker, fordi efterforskning viser, at der er tale om simpelt tyveri frem for indbrud. ANMELDTE SAMME INDBRUD TIL FIRE FORSKELLIGE SELSKABER I en svindelsag fra 2010 havde en 24-årig forsikringstager kaldet JRE anmeldt et indbrud til Alm. Brand. Ifølge anmeldelsen var der stjålet værdier for op mod kr. Taksatoren på sagen havde flere gange forsøgt at få en aftale med JRE, der dog havde aflyst dem igen. Samtidig havde JRE i forsikringsaftalen valgt en indbosum på 1,45 mio.kr., hvilket virkede noget usædvanligt for så ung en mand. Sagen blev derfor sendt videre til Skadeinspektion. Alm. Brand blev samtidigt kontaktet af et andet forsikringsselskab, der også havde fået en anmeldelse fra JRE om indbruddet. De var samtidig bekendt med, at endnu en taksator fra et tredje forsikringsselskab også var i gang med at behandle indbruddet hos JRE. En grundig efterforskning af sagen viste, at JRE havde anmeldt det samme indbrud til i alt fire forskellige forsikringsselskaber. JRE havde ved anmeldelsen ellers bekræftet, at han ikke havde anmeldt tyveriet til andre og ikke havde en familieforsikring i andre selskaber. Sagen blev anmeldt til Københavns Politi, der anholdte og sigtede JRE for bedrageri. JREs krav om erstatning på kr. blev afvist, og JRE blev opsagt og gjort uønsket i Alm. Brand.

10 Alm. Brand Markets blæser til angreb 9 10 Ny offensiv strategi skal sikre Alm. Brand Banks markets-afdeling flere nye, store private kunder. Målet er at øge indtjeningen i Alm. Brand Markets. D er er sket meget i Alm. Brand Markets siden 2009, hvor Alm. Brand Bank fik ny direktion. Efter flere organisationstilpasninger og justeringer af forretningsområderne er området nu på plads og klar til at se fremad. Ledelsen i Alm. Brand Markets blæser nu til angreb med lanceringen af en ny, offensiv strategi, der skal udvide kundeporteføljen og øge såvel indtjeningen som rentabiliteten. - Marketsafdelingen skal kunne stå på egne ben. Vi skal være rentable i os selv, dvs. ikke være afhængige af de mange milliarder i forvaltningsmidler fra koncernen. Det betyder, at vi skal have flere nye kunder, flere store kunder, og at vi skal tjene mere, end vi gør i dag, siger direktør i Alm. Brand Markets, Bo Overvad. Alm. Brand Bank forvalter i dag via sin Asset Management-afdeling godt 35 mia.kr. Langt hovedparten af disse midler er interne og forvaltes på vegne af Alm. Brand Koncernen. Det gælder f.eks. investeringsmidler fra Alm. Brand Liv og Pension. Sigt efter mindre millionærer Målet for de kommende år er at tiltrække såvel små og mellemstore pengeinstitutter, pensionskasser, fonde som formuende privatkunder. Særligt sidstnævnte ser Bo Overvad potentiale i. - Privatsegmentet, dvs. kunder med investeringsmidler på mellem 5 og 30 mio.kr., tabes ofte på gulvet af de store banker pga. manglende interesse eller fokus. Jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre dem til førsteprioritetskunder, fortæller Bo Overvad og understreger i samme åndedrag, at lønsomheden på de enkelte kunder selvfølgelig er alfa omega. Han ser også fortsat muligheder i de små og mellemstore banker og sparekasser, der ikke selv har en marketsafdeling til at investere for sig. De køber derfor ekspertisen hos Alm. Brand Markets. Hyppigere service og dialog En af de ting, Markets vil gøre for at realisere målet og strategien, er at øge kontakten til kunderne. - Vi skal have meget større fokus på servicen over for kunderne. Det gør vi f.eks. ved at være mere opfølgende, have flere opkald til kunden og have flere kundebesøg pr. kunde. Samtidig skal vi gå fra store, brede kundearrangementer og tiltag over til et mere individuelt orienteret fokus på kunderne, forklarer Bo Overvad. Han fremhæver i den forbindelse muligheden for, at pensions- og bankrådgivere med fordel inviterer marketsmedarbejdere med til deres kundemøder. Det kan

11 specielt være relevant i forhold til de førnævnte formuende privatpersoner, som gerne vil handle aktivt. Det vil give marketsmedarbejderen mulighed for at danne sig et grundigt billede af kundens behov og risikoprofil og få knyttet stærke bånd til kunden. Kun produkter, som kunderne ønsker Der skal også mere fokus på innovation og produktudvikling. Produktudviklingen i Markets har primært ikke været kundedrevet, men også det er nu ændret. - Vi har gjort op med inde fra og ud-tankegangen. Nu skal innovationen og produktudviklingen tage udgangspunkt i kundernes ønsker og behov, og indsamlingen af den information er blevet sat i system blandt andet som følge af, at der nu kun er one point of contact mellem kunden og Alm. Brand Markets mod tidligere flere forskellige kunderådgivere pga. siloindretningen, siger Bo Overvad. Angrebet på kunderne er således sat ind over en bred front, men slaget er kun lige begyndt.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup MPP. ID. NR Fuld åbenhed om prisen på pension Som en af de første i branchen offentliggør Alm. Brand nu de samlede omkostninger ved pensionsordninger i procent og kroner. Tal, som skal gøre det muligt at sammenligne prisen på tværs af selskaber. G ad vide, hvor meget jeg egentlig betaler i omkostninger for min pension? Det spørgsmål har pensionskunder og politikere længe ønsket, at det skal være let at få svar på. Mange har også ønsket at kunne sammenligne omkostninger i de forskellige selskaber på tværs, og derfor har branchen i fællesskab besluttet, at selskaberne fra og med 1. juli 2011 skal offentliggøre de årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og i procent (ÅOP). Markedets bedste løsning I Alm. Brand har man imidlertid allerede gjort disse nøgletal tilgængelige på almbrand.dk, hvor selskabets kunder kan logge sig ind på Mit Pensionsoverblik og se en række oplysninger om deres pensionsordning. Vi har lavet markedets bedste løsning, og vi har for alvor taget hul på at gøre det muligt for kunderne at gennemskue deres ordning. Vi ved, at kunderne ønsker dette, og derfor går vi nu forrest og tilbyder fuld åbenhed og gennemsigtighed, fortæller Mikael Sundby, direktør i Alm. Brand Liv og Pension. Kompliceret stof på den enkle måde Han ser det nye online-univers som en unik chance for at gøre et kompliceret emne lettere at overskue for kunderne. Det glæder os, at vi nu kan præsentere oplysningerne på en måde, som kunderne kan bruge til noget. Vi har fået større mulighed for rent lovgivningsmæssigt at fortælle den enkle historie, hvor det med småt kommer i anden række. Så kan kunderne forstå det, de læser, og vi kan lade det være op til den enkelte, hvor meget han eller hun vil dykke ned i detaljen, siger Mikael Sundby. Pension handler dog ikke kun om omkostninger, men også om afkast til kunderne, og Alm. Brand Liv og Pension kom ud af 2010 med et investeringsafkast på 8,1 %, hvilket er et af branchens bedste. Få overblik over din pension: Mit Pensionsoverblik består af en række faneblade, hvor kunden temaopdelt får oplysninger om indbetalinger, saldo, oplysninger til SKAT og meget mere. Oplysningerne bliver opdateret Real-time, hvilket betyder, at tallene er opdateret nu og her. Se mere her: ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved

Alm. Brand. Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2. Alm. Brand hjælper. kunder. mod identitetstyve. Nyt. livrenteprodukt. efter kundernes hoved Alm. Brand Bladet N R. 4 D E CEM B ER 2 0 1 2 Alm. Brand hjælper kunder mod identitetstyve Nyt livrenteprodukt efter kundernes hoved Skybrud udeblev 1 2 Med et resultat på 62 mio.kr. i tredje kvartal landede

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring

ALM. BRAND. Bladet NR. 1 MARTS 2012. Skadeforsikring er i. topform. Først med. unik vandskadeforsikring ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2012 Skadeforsikring er i topform Først med unik vandskadeforsikring Skadeforsikring er i topform 1 2 Liv og Pension er også fit for fight, mens banken fortsat er belastet

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 1 marts Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 1 marts Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 1 marts 2014 Alm. Brand Bladet 1 Storme kunne ikke vælte resultatet Alm. Brand koncernen fik i 2013 et overskud på 355 mio.kr. og forventer i år et overskud i niveauet 100-200 mio.kr.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne?

Alm. Brand. Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012. Ny opjustering efter endnu et flot. skaderesultat. Hvad sagde. analytikerne? Alm. Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2012 Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat Hvad sagde analytikerne? Ny opjustering efter endnu et flot skaderesultat 1 2 Alm. Brand koncernen rundede halvåret

Læs mere

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm Brand Bladet. NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm Brand Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2014 Alm. Brand Bladet 1 Fremgang i alle forretningsområder Alm. Brand fik i årets 1. halvår et overskud på 249 mio.kr. Koncernens fremadrettede aktiviteter gav et overskud

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l April 2010 l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 5 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2010 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 5 l HØJDEPUNKTER > Ekstra udgifter til vinterrelaterede skader forventes at udgøre 700 mio. DKK i 1. kvartal 2010

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011

ALM. BRAND Webcast - 3. kvartal 2011 ALM. BRAND Webcast 3. kvartal 2011 16. november 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største Markedsandel på ca. 10 % 450.000 kunder heraf

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Livsforsikring A A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011

ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 ALM. BRAND A/S Resultat for 1. halvår 2011 Analytikerpræsentation den 25. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar

Topdanmarks resultat Q1 2003. Carnegie forsikringsseminar Topdanmarks resultat Q1 2003 Carnegie forsikringsseminar 1 Hvorledes Topdanmark ønsker at skabe værdi Driftsmæssigt: En præmiefremgang som overstiger markedsniveauet En faldende omkostningsprocent Carnegie

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation

Investormøde Præsentation af Topdanmark. Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Investormøde Præsentation af Steffen Heegaard Vicedirektør med ansvar for IR og kommunikation Hovedpunkter i præsentation 2 Præsentation af Sådan vil skabe værdi Hovedpunkter i resultatet for 1. halvår

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 Alm. Brand På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 1 Alm. Brand-aktien - Finanskrisen har trukket tydelige spor! 180 160 140 120 100 80 22 20 18 16 14 12 10 8 6 dec 11 mar 12 jun 12

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF

Dagsorden. Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF Præsentation for DAF 2. december 2002 Dagsorden Mål og værdier Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 DAF 021202 2 Topdanmarks mål og strategi Hovedformål:

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 2. kvartal 2012. 2. kvartal 2012 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar Obligationsrenterne faldt i. Hvor der tidligere har været stor forskel på renteudviklingen landene imellem, var udviklingen

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere