Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet ALM. BRAND. I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen. Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 1 MARTS 2011 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen Hvad sagde analytikerne? En grundsten blev lagt Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. Alm. Brand Markets blæser til angreb ALM. SUND FORNUFT

2 I år får Alm. Brand små, men sorte tal på bundlinjen 1 2 Alm. Brand A/S kom bedre ud af 2010 end forventet men endte ikke desto mindre med et underskud på 536 mio.kr. efter tab og nedskrivninger i banken. Til gengæld forventer ledelsen et lille, men positivt resultat i 2011 også efter tab og nedskrivninger. A lm. Brand A/S fik et overskud på 372 mio.kr. før tab og nedskrivninger i banken, hvilket er 72 mio. kr. bedre end forventet for kun tre måneder siden. Det er en rigtig god udvikling i skadeforretningen og et flot resultat i Liv og Pension, der sikrer den positive overraskelse. begynder de tiltag, selskabet har gennemført over de sidste år, at have mærkbar effekt. De mange effektiviseringer har betydet, at omkostningsprocenten er faldet fra 18,5 i 2009 til 17,6 i Tabene og nedskrivningerne i banken udvikler sig som forventet, men er stadig høje. Derfor bliver det samlede resultat for 2010 inklusive tab og nedskrivninger et underskud på 536 mio.kr. Skadeforsikringsaktiviteterne udvikler sig positivt med faldende skadeprocenter på den underliggende forretning og faldende omkostninger. Liv og Pension fastholder den positive udvikling samtidig med, at investeringsresultatet er godt. Bankens resultat blev lavere end forventet på grund af negative kursreguleringer som følge af en faldende rente i årets sidste del samt kurstab på en række illikvide aktier. For 2011 forventer ledelsen et overskud på 375 mio.kr. før tab og nedskrivninger, og også efter tab og nedskrivninger forventes i år et lille, men positivt overskud for Alm. Brand koncernen. Skadeforsikring bedre end forventet På trods af skybrud, snetryk og andre vinterrelaterede skader udviklede den underliggende forretning i skadeforsikring sig positivt gennem Selskabet kom ud af året med et samlet overskud på 207 mio.kr., hvilket er både tilfredsstillende og 100 mio.kr. bedre end forventet. Det er tilpasningen af præmieniveau og risiko og de lavere omkostninger, der sikrer den positive udvikling. Således Endvidere ses en faldende Combined Ratio på den underliggende forretning altså når der ses bort fra mere tilfældige vejrlig- og storskader. Blandt andet har lavere håndværker- og materialeudgifter til huse og bygninger samt færre tyverier påvirket resultatet. Derudover har koncernen arbejdet målrettet med skadebegrænsende tiltag og med præmiestigninger. Bruttopræmierne steg med 1 %, hvilket afspejler koncernens præmiestigninger, men også det generelt lavere aktivitetsniveau i den danske økonomi. Faktisk forventes Alm. Brands markedsdel at være svagt stigende i Tab og nedskrivninger halveret Indtjeningen i Alm. Brand Bank udviklede sig positivt i Banken øgede sine netto rente- og gebyrindtægter fra 591 mio.kr. i 2009 til 697 mio.kr. i Den stigende rentemarginal trak resultatet op, mens resultatet var negativt påvirket af faldende udlån. Det faldende udlån i den tabsgivende portefølje er i overensstemmelse med bankens strategi, idet tre fjerdedele af den nuværende udlånsportefølje skal lukkes ned. Derudover trak negative kursreguleringer resultatet ned, hvilket er en følge af den stigende rente samt tab på illikvide aktier, som banken har overtaget i forbindelse med nedlukning af en række udlånsengagementer.

3 Samlet kom Alm. Brand Bank ud af året med et overskud før tab og nedskrivninger på 39 mio.kr. Bankens tab og nedskrivninger er fortsat høje, men dog næsten halveret i forhold til i Således fik banken tab og nedskrivninger på 907 mio.kr. i Frem til udgangen af 2012 forventes yderligere tab og nedskrivninger i niveauet 550 mio.kr. Det betød, at årsresultatet for banken blev et underskud på 869 mio.kr. før skat. Også i 2011 vil banken have betydelig fokus på at nedbringe udlån til den afløbende del af udlånsporteføljen svarende til godt 9 mia.kr. Derudover vil forsat blive foretaget udlån til bankens fremtidige private kunder altså private kunder med god økonomi. Samtidig intensiverer Asset Management og Markets sit arbejde på at tiltrække nye eksterne kunder særligt mindre lokale banker og sparekasser. Liv og Pension overgår forventninger Liv og Pension leverede i 2010 et resultat over forventning. Selskabet fik et samlet overskud på 181 mio.kr., hvoraf 57 mio.kr. kom fra indtægtsføringen af skyggekontoen. Det meget tilfredsstillende resultat skyldes bl.a. et godt afkast af kundernes investeringsaktiver på 8,1 %. Væksten blev på 1 % i de garanterede produkter og 12 % i markedsrenteprodukterne, hvilket svarer til vækststrategien på pensionsområdet. Ledelsen forventer derfor, at Liv og Pension fortsat vil udvikle sig fornuftigt - om end med et mindre overskud i 2011 i forhold til Eksterne risikofaktorer kan fortsat drille Samlet forventes et overskud før tab og nedskrivninger for koncernen på 375 mio.kr. i 2011 inklusive en udgift til indskydergarantifonden som følge af Amagerbankens konkurs. Efter nedskrivninger forventes et lille, men positivt resultat. De forventede nedskrivninger frem til udgangen af 2012 er uændrede og på niveau 550 mio.kr. Det er dog værd at bemærke, at hele forretningen, men specielt banken, fortsat er sårbar over for eksempelvis stigende arbejdsløshed, stigende renter eller finansiel uro altså forhold, der er uden for koncernens kontrol. VIGTIGE NØGLETAL VIGTIGT AT VIDE OM ÅRSRAPPORTEN Samlet omsætning: 7,3 mia.kr. Vækst i bruttopræmierne: 1 % Combined Ratio: 98,2 (4. kvt: 91,3) Faldende omkostningsprocent: 17,6 (4. kvt: 15,5) Koncernunderskud: 536 mio.kr. Overskud i Forsikring: 207 mio.kr. Underskud i Alm. Brand Bank: 869 mio.kr. Overskud i Liv og Pension: 181 mio.kr. Tab og nedskrivninger i banken: 908 mio.kr. (4. kvt: 157 mio.kr.) RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Hvad sagde? analytikerne 3 4 Med et pænt resultat for året før tab og nedskrivninger, en stærk underliggende forretning i forsikringsselskabet samt høje men forventede tab og nedskrivninger i banken vurderes Alm. Brand-aktien som undervurderet og får købsanbefalinger fra tre ud af fire analytikere. A lm. Brand Koncernen leverede ifølge et enstemmigt analytikerkorps et resultat i 2010, der var bedre end forventet. Største overraskelse var overskuddet i forsikringsselskabet, hvis resultat var meget bedre, end analytikerne havde regnet med. De fremhæver således, at resultatet var understøttet af en lav omkostningsprocent, få storskader og en stærk underliggende forretning. - Det imponerende resultat [...] afspejler en stærk underliggende lønsomhed, hvilket øger vores tillid til, at Alm. Brand skadeforsikring i 2011 vil fremvise en Combined Ratio lavere end 95 % og en omkostningsprocent lavere end 17 skriver SEBs analytiker, Claus Grøn Therp, i sin analyse. - Vi vil gerne se flere kvartalsresultater på linje med 4. kvartal, før vi er villige til at tro fuldt og fast på vores base case scenario (red. det scenarie, der ligger mellem worst case scenario og best case scenario ) med en fair pris på 18,20 kr. pr aktie, skriver Lars Holm i sin analyse. Ros til banken Analytikerne konstaterer samstemmende, at Alm. Brand Banks tab og nedskrivninger stadig er høje, men som forventet og derfor udramatiske. De roser i den forbindelse bankens arbejde med at reducere den del af banken, der er sat under afvikling, hvilket sker i et hurtigere tempo, end analytikerne havde forventet. Han bakkes op af analytiker Peter Fledelius fra Nordea. - Med en omkostningsprocent på 17,6 er det tydeligt, at en del af initiativerne (red. initiativer til at effektivisere koncernen) nu viser sig at bære frugt, skriver Peter Fledelius i sin analyse. Danske Banks Lars Holm er lidt mere skeptisk, men anbefaler ligesom Nordea og SEB Buy. For selv om han ser regnskabet som et skridt i den rigtige retning med et stærkt 4. kvartals resultat og med et forsikringsselskab på sporet af øget lønsomhed, er han forsigtig med at juble for tidligt. - Vi ser stigende tegn på, at Alm. Brand arbejder hårdt på at få nedskaleret sin bank. Hvis selskabet formår at reducere bankens balance de kommende år, så tror vi, at investorerne vil begynde at fokusere på, hvor undervurderet værdien af Alm. Brands forsikringsaktiviteter er sammenlignet med selskabets konkurrenter, skriver Claus Grøn Therp i analysen. - Vi anser stadig Alm. Brand som en attraktiv turn around case med en meget lønsom forsikrings- og liv- og pensionsdel, og en bankdel, som afvikler sin problemportefølje hurtigere end forventet, står der i analysen fra SEB.

5 Flere analytikere er samtidig betænkelige ved et tilsvarende fald i bankens indlån. Det skal ses i lyset af, at de statsgaranterede obligationer, som Alm. Brand solgte i sommeren 2010, skal indfries i Derfor mener analytikerne, at der bør være stor fokus på at få nedbragt udlånene. Det vil sænke kapitalkravet og reducere behovet for at skaffe ny likviditet efter Øget tillid til banken Ifølge Peter Fledelius fra Nordea forøger resultatet i 4. kvartal tilliden til udviklingen i bankens tab og nedskrivninger. Han ser således ingen spor af øget tab og nedskrivninger i banken i kølvandet på kollapset i Amagerbanken. Heller ikke analytiker Jakob Brink fra Handelsbanken frygter, at Alm. Brand Bank har begået den samme fejl som Amagerbanken mht. værdiansættelse af bankens sikkerhed for udlån. - På analytikermødet gennemgik vi alle segmenterne i bankens udlånsbog, og det er vores indtryk, at Alm. Brand har værdiansat sine sikkerheder mere korrekt, end tilfældet var i Amagerbanken, skriver Jakob Brink i sin analyse. Samlet finder Jakob Brink stadig usikkerheden omkring Alm. Brand koncernen for høj og anbefaler derfor fortsat investorerne til at reducere deres beholdning af Alm. Brandaktier. Han understreger dog, at det vil ændre sig, såfremt forsikringsselskabet fortsætter med at levere stærke resultater, og afviklingen af udlånsbalancen lettes som følge af et forbedret ejendomsmarked. Lars Holm fra Danske Bank er enig i den høje usikkerhed, men fastholder alligevel sin købsanbefaling. - Vi mener stadigvæk, at en investering i Alm. Brand må ske ud fra en vurdering af, hvor god eller skidt situationen i banken forventes at se ud i fremtiden. Resultatet i 4. kvartal var et skridt i den rigtige retning, men usikkerheden er stadig høj, skriver Lars Holm i sin analyse.

6 5 6

7 En grundsten blev lagt Alm. Brands kapitaludvidelse er en vigtig grundsten til koncernens fremadrettede værdiskabelse. På trods af svære odds og en del negativ presse endte aktieudvidelsen med at blive en markant succes med overtegning af de nye aktier. D et er ingen hemmelighed, at koncernens bank har haft mange nedskrivninger og tab på udlån. Samtidig har finanskrisen betydet, at lovgiverne har øget kravene til, hvor megen kapital både banker, forsikringsog pensionsselskaber fremadrettet skal have for at drive forretning. Alt i alt har det betydet, at Alm. Brand skulle have mere kapital. Fuldt garanteret emission Inden offentliggørelsen den 3. december 2010 havde en gruppe investorer bestående af bl.a. Alm. Brand af 1792 fmba, Skandinaviska Enskilda Banken A/S og Realdania allerede garanteret, at alle de nye aktier ville blive solgt. I en situation, hvor antallet af aktier er blevet tidoblet, er det særligt vigtigt at have emissionen garanteret. Men det er særdeles glædeligt, at det overhovedet ikke blev nødvendigt at benytte sig af garanterne. Tværtimod var efterspørgslen efter Alm. Brands nye aktier så stor, at ikke alle aktionærer kunne få de aktier, de ønskede. - Vi oplevede hen mod slutningen af tegningsperioden næsten et boom i efterspørgslen efter de nye aktier. Det betød også, at kursen på tegningsretterne steg efterhånden som dagene gik hvilket er helt usædvanligt, understreger en tilfreds adm. direktør Søren Boe Mortensen og fortsætter: - Det er en stor tilfredsstillelse at se, at der atter er ved at være tillid til Alm. Brand i markedet, og at så mange tror på, at vi atter vil skabe værdi i koncernen. Derfor besluttede bestyrelsen den 3. december 2010 at udstede nye aktier og dermed få for i alt 1,5 mia.kr. ny kapital til koncernen. Med den nye kapital vil koncernen både kunne dække de forventede, fremadrettede tab i banken, leve op til de nye, skærpede kapitalregler og have næsten 2 mia. kr. i overskydende kapital som buffer til uforudsete begivenheder. Udvanding ærgrer Aktiens kurs på det frie marked har udviklet sig positivt siden kapitaludvidelsen blev iværksat og har svinget mellem 11 og godt 15 kr. pr. aktie, hvilket skal ses i forhold til udbudsprisen på 10 kr. pr. aktie til dem, der udnyttede deres tegningsretter. Dog blev kursen negativt påvirket af Amagerbankens kollaps. - Frem til Amagerbankens konkurs udviklede kursen på de nye aktier sig rigtig positivt. Ikke desto mindre, ærgrer det mig, at vi med kapitaludvidelsen udvander værdien af de gamle aktionærers aktier, såfremt aktionæren ikke havde lyst eller råd til at være med i kapitaludvidelsen og udnytte tegningsretterne. Salget af tegningsretter kan kun i begrænset omfang kompensere for det tab, pointerer Søren Boe Mortensen. - Det er frustrerende ikke at kunne leve op til vores hidtidige aktionærers herunder ikke mindst vores medarbejderes - tillid til, at vi hele tiden skaber værdi. Finanskrisen og en række fejldisponeringer satte en effektiv stopper for det i 2009 og Det skal vi gøre meget bedre fremover, slutter han. Øvrige fakta om kapitaludvidelsen I forbindelse med kapitaludvidelsen blev Alm. Brand A/S kapital forhøjet med nominelt 1,6 mia.kr. Aktiekapitalen udgør herefter nominelt 1,7 mia.kr. Der blev udbudt 156 mio. stk. aktier á nominelt 10 kr. Ved udløbet af udbudsperioden var der udnyttet tegningsretter svarende til 99,85 % af de udbudte aktier. En sammenligning af ejerkredsen i Alm. Brand A/S før og efter emissionen viser, at: der er kommet ni nye investorer ind i Top 20. der er kommet flere udenlandske aktionærer i ejerkredsen.

8 Afslørede forsøg på svindel runder 40 mio.kr. 7 8 Alm. Brand afsluttede i 2010 næsten 600 sager om forsøg på forsikrings- svindel. I to ud tre tilfælde førte afsløringen til, at Alm. Brand, og dermed de lovlydige kunder, sparede penge. I 2009 afslørede Alm. Brands skadeinspektører i samarbejde med koncernens øvrige medarbejdere forsøg på forsikringssvindel til en samlet værdi af 39,2 mio.kr. Desværre fristes man til at sige er det tal ikke faldet. Ved udgangen af 2010 var tallet steget til 40,1 mio.kr. Det høje beløb vidner om, at der fortsat svindles for langt større summer i dag end for bare to år siden. Faktisk er værdien af den afslørede forsikringssvindel siden 2008 steget med 87 % fra 21,4 mio.kr. Taksatorerne leverede også mange sager til Skade inspektion, hvor forsikringstageren forsøgte at snyde sig til uberettiget erstatning af løsøre. Det sker f.eks. i form af fingeret tyveri eller indbrud eller, at de anmelder løsøre stjålet, som set i forhold til hjemmets øvrige indbo og beskaffenhed virker mistænkeligt. Brian Egested understreger dog, at ikke alle sager, der henvises til skadeinspektion med en mistanke om svindel, afvises. - Den økonomiske krise i samfundet er desværre stadig meget aktuel, hvilket mange mennesker kan mærke på pengepungen. Nogle af disse kan blive så pressede pga. eksempelvis gæld eller arbejdsløshed, at de forfalder til at begå forsikringssvindel eller forsøger på det, siger afdelingschef Brian Egested. Svindel med bilen og indboet I 2010 afsluttede skadeinspektørerne 595 sager vedr. forsøg på forsikringssvindel mod 550 året før. I knap halvdelen af sagerne er der forsøgt svindel med biler. 17 forsikringstagere meldt til politiet To ud af tre afsluttede sager i 2010 førte til en besparelse. I 46 sager var besparelsen over kr., og den største besparelse var på 1,7 mio.kr. Afsløringen af den omfattende svindel har i 2010 ført til politianmeldelse af 17 forsikringstagere, mens 241 personer er blevet indstillet til opsigelse og gjort uønskede. Til sammenligning var de tal i 2009 henholdsvis 22 og 223.

9 Sådan opgøres besparelserne i 2010 Besparelserne på 40,1 mio.kr. fordeler sig på fire typer: 1. Forsikringssvindel (29,8 mio.kr.) 2. Regres (0,7 mio.kr.) 3. Tilvejebragt (1,9 mio.kr.) 4. Forsikringstekniske årsager (7,7 mio.kr.) Forsikringstekniske årsager er, når forsikringstageren f.eks. ikke får dækning for sine smykker, fordi efterforskning viser, at der er tale om simpelt tyveri frem for indbrud. ANMELDTE SAMME INDBRUD TIL FIRE FORSKELLIGE SELSKABER I en svindelsag fra 2010 havde en 24-årig forsikringstager kaldet JRE anmeldt et indbrud til Alm. Brand. Ifølge anmeldelsen var der stjålet værdier for op mod kr. Taksatoren på sagen havde flere gange forsøgt at få en aftale med JRE, der dog havde aflyst dem igen. Samtidig havde JRE i forsikringsaftalen valgt en indbosum på 1,45 mio.kr., hvilket virkede noget usædvanligt for så ung en mand. Sagen blev derfor sendt videre til Skadeinspektion. Alm. Brand blev samtidigt kontaktet af et andet forsikringsselskab, der også havde fået en anmeldelse fra JRE om indbruddet. De var samtidig bekendt med, at endnu en taksator fra et tredje forsikringsselskab også var i gang med at behandle indbruddet hos JRE. En grundig efterforskning af sagen viste, at JRE havde anmeldt det samme indbrud til i alt fire forskellige forsikringsselskaber. JRE havde ved anmeldelsen ellers bekræftet, at han ikke havde anmeldt tyveriet til andre og ikke havde en familieforsikring i andre selskaber. Sagen blev anmeldt til Københavns Politi, der anholdte og sigtede JRE for bedrageri. JREs krav om erstatning på kr. blev afvist, og JRE blev opsagt og gjort uønsket i Alm. Brand.

10 Alm. Brand Markets blæser til angreb 9 10 Ny offensiv strategi skal sikre Alm. Brand Banks markets-afdeling flere nye, store private kunder. Målet er at øge indtjeningen i Alm. Brand Markets. D er er sket meget i Alm. Brand Markets siden 2009, hvor Alm. Brand Bank fik ny direktion. Efter flere organisationstilpasninger og justeringer af forretningsområderne er området nu på plads og klar til at se fremad. Ledelsen i Alm. Brand Markets blæser nu til angreb med lanceringen af en ny, offensiv strategi, der skal udvide kundeporteføljen og øge såvel indtjeningen som rentabiliteten. - Marketsafdelingen skal kunne stå på egne ben. Vi skal være rentable i os selv, dvs. ikke være afhængige af de mange milliarder i forvaltningsmidler fra koncernen. Det betyder, at vi skal have flere nye kunder, flere store kunder, og at vi skal tjene mere, end vi gør i dag, siger direktør i Alm. Brand Markets, Bo Overvad. Alm. Brand Bank forvalter i dag via sin Asset Management-afdeling godt 35 mia.kr. Langt hovedparten af disse midler er interne og forvaltes på vegne af Alm. Brand Koncernen. Det gælder f.eks. investeringsmidler fra Alm. Brand Liv og Pension. Sigt efter mindre millionærer Målet for de kommende år er at tiltrække såvel små og mellemstore pengeinstitutter, pensionskasser, fonde som formuende privatkunder. Særligt sidstnævnte ser Bo Overvad potentiale i. - Privatsegmentet, dvs. kunder med investeringsmidler på mellem 5 og 30 mio.kr., tabes ofte på gulvet af de store banker pga. manglende interesse eller fokus. Jeg ser en mulighed for, at vi kan gøre dem til førsteprioritetskunder, fortæller Bo Overvad og understreger i samme åndedrag, at lønsomheden på de enkelte kunder selvfølgelig er alfa omega. Han ser også fortsat muligheder i de små og mellemstore banker og sparekasser, der ikke selv har en marketsafdeling til at investere for sig. De køber derfor ekspertisen hos Alm. Brand Markets. Hyppigere service og dialog En af de ting, Markets vil gøre for at realisere målet og strategien, er at øge kontakten til kunderne. - Vi skal have meget større fokus på servicen over for kunderne. Det gør vi f.eks. ved at være mere opfølgende, have flere opkald til kunden og have flere kundebesøg pr. kunde. Samtidig skal vi gå fra store, brede kundearrangementer og tiltag over til et mere individuelt orienteret fokus på kunderne, forklarer Bo Overvad. Han fremhæver i den forbindelse muligheden for, at pensions- og bankrådgivere med fordel inviterer marketsmedarbejdere med til deres kundemøder. Det kan

11 specielt være relevant i forhold til de førnævnte formuende privatpersoner, som gerne vil handle aktivt. Det vil give marketsmedarbejderen mulighed for at danne sig et grundigt billede af kundens behov og risikoprofil og få knyttet stærke bånd til kunden. Kun produkter, som kunderne ønsker Der skal også mere fokus på innovation og produktudvikling. Produktudviklingen i Markets har primært ikke været kundedrevet, men også det er nu ændret. - Vi har gjort op med inde fra og ud-tankegangen. Nu skal innovationen og produktudviklingen tage udgangspunkt i kundernes ønsker og behov, og indsamlingen af den information er blevet sat i system blandt andet som følge af, at der nu kun er one point of contact mellem kunden og Alm. Brand Markets mod tidligere flere forskellige kunderådgivere pga. siloindretningen, siger Bo Overvad. Angrebet på kunderne er således sat ind over en bred front, men slaget er kun lige begyndt.

12 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup MPP. ID. NR Fuld åbenhed om prisen på pension Som en af de første i branchen offentliggør Alm. Brand nu de samlede omkostninger ved pensionsordninger i procent og kroner. Tal, som skal gøre det muligt at sammenligne prisen på tværs af selskaber. G ad vide, hvor meget jeg egentlig betaler i omkostninger for min pension? Det spørgsmål har pensionskunder og politikere længe ønsket, at det skal være let at få svar på. Mange har også ønsket at kunne sammenligne omkostninger i de forskellige selskaber på tværs, og derfor har branchen i fællesskab besluttet, at selskaberne fra og med 1. juli 2011 skal offentliggøre de årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og i procent (ÅOP). Markedets bedste løsning I Alm. Brand har man imidlertid allerede gjort disse nøgletal tilgængelige på almbrand.dk, hvor selskabets kunder kan logge sig ind på Mit Pensionsoverblik og se en række oplysninger om deres pensionsordning. Vi har lavet markedets bedste løsning, og vi har for alvor taget hul på at gøre det muligt for kunderne at gennemskue deres ordning. Vi ved, at kunderne ønsker dette, og derfor går vi nu forrest og tilbyder fuld åbenhed og gennemsigtighed, fortæller Mikael Sundby, direktør i Alm. Brand Liv og Pension. Kompliceret stof på den enkle måde Han ser det nye online-univers som en unik chance for at gøre et kompliceret emne lettere at overskue for kunderne. Det glæder os, at vi nu kan præsentere oplysningerne på en måde, som kunderne kan bruge til noget. Vi har fået større mulighed for rent lovgivningsmæssigt at fortælle den enkle historie, hvor det med småt kommer i anden række. Så kan kunderne forstå det, de læser, og vi kan lade det være op til den enkelte, hvor meget han eller hun vil dykke ned i detaljen, siger Mikael Sundby. Pension handler dog ikke kun om omkostninger, men også om afkast til kunderne, og Alm. Brand Liv og Pension kom ud af 2010 med et investeringsafkast på 8,1 %, hvilket er et af branchens bedste. Få overblik over din pension: Mit Pensionsoverblik består af en række faneblade, hvor kunden temaopdelt får oplysninger om indbetalinger, saldo, oplysninger til SKAT og meget mere. Oplysningerne bliver opdateret Real-time, hvilket betyder, at tallene er opdateret nu og her. Se mere her: ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND.

Bladet. Det går stille og roligt fremad. Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank. NR. 2 MAj 2011 ALM. SUND FORNUFT WWW.ALMBRAND. alm. brand Bladet NR. 2 MAj 2011 Det går stille og roligt fremad Hvad sagde analytikerne? Ny adm. direktør i Alm. Brand Bank WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Det går stille og roligt fremad 1 2 Alm. Brand

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab

Bladet ALM. BRAND. Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011. Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2010 Ny opjustering og kurs mod overskud i 2011 Hvad sagde analytikerne? Banken overtager pantebrevsselskab Generalforsamling godkendte aktieemission WWW.ALMBRAND.DK ALM.

Læs mere

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder

Bladet ALM. BRAND. Vejen mod bedre resultater er lagt. Hvad sagde analytikerne? Fit for Fight 2012. Banken skal passe til koncernens forsikringskunder ALM. BRAND Bladet NR. 4 DECEMBER 2009 Vejen mod bedre resultater er lagt Finanskrisen koster stadig koncernen penge, men stigende effektivitet og tiltag til øget lønsomhed vil trimme koncernen Hvad sagde

Læs mere

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant

ALM. BRAND. Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011. Opjustering, men fortsat underskud. Kloakker klarer det ikke alene. Markant ALM. BRAND Bladet NR. 4 NOVEMBER 2011 Opjustering, men fortsat underskud Kloakker klarer det ikke alene Markant imagefremgang i 2011 Opjustering, men fortsat underskud 1 2 Et meget tilfredsstillende overskud

Læs mere

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte

Alm. Brand. Bladet NR. 2 MAJ 2013. Flere. Kunder vil Alm. Brand. 2012 var året, hvor tingene vendte Alm. Brand Bladet NR. 2 MAJ 2013 Flere Kunder vil Alm. Brand 2012 var året, hvor tingene vendte Flere kunder vil Alm. Brand 1 2 Stigende præmieindtægter og faldende kundeafgang i 1. kvartal vidner om,

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT

ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT ALM. BRAND A/S Midtermolen 7 2100 københavn ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 8 WWW.ALMBRAND.DK ALM. s ubrand n d F OA/S RNU FT ALM. ÅRSRAPPORT 2008 1

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi

Regnskab for første halvår 2008. Vi gør bare det mest fornuftige om CSR. Spæde tegn på effektiv marketingstrategi NR. 3 AUGUST 2008 alm. brand bladet Regnskab for første halvår 2008 Vi gør bare det mest fornuftige om CSR Spæde tegn på effektiv marketingstrategi Alm. Brand Bank skifter til Totalkredit Læsertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!

ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go! NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Danske Banks generalforsamling 2013 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2012 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Planche 1: Bestyrelsens beretning Planche 2: Generalforsamling

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere