Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente"

Transkript

1 ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr.

2 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud 1 2 Et stærkt resultat af koncernens forsikringsaktiviteter betyder, at blot 65 mio.kr. i dag skiller Alm. Brand Koncernen fra at runde 1. halvår 2011 med sorte tal på bundlinjen. Det er særligt den forbedrede skadeforretning og lavere omkostninger, der er baggrunden for det forbedrede resultat. K oncernens resultat forbedres fortsat i takt med, at overskuddene i Skadeforsikring og Liv og Pension øges, og tab og nedskrivninger i banken reduceres. Således kom Alm. Brand ud af første halvår 2011 med et underskud på 65 mio.kr. før skat mod et underskud på 134 mio.kr. i samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes bl.a., at Skadeforsikring stadig opnår gevinster af de initiativer, som blev sat i gang med Fit for Fight -strategien. Også livsforsikringsselskabet fortsætter de gode takter, selskabet har vist i længere tid. Begge selskaber runder halvåret med flotte resultater og opjusterer på den baggrund forventningerne til helåret med henholdsvis 80 mio.kr. og 20 mio.kr. Den finansielle og økonomiske uro ude i verden smitter derimod negativt af på banken. Trods fortsat faldende tab og nedskrivninger må banken se flere af sine nøgletal vende den forkerte vej. Halvårsresultatet er negativt, og forventningerne til helåret nedjusteres med 200 mio.kr. til et underskud før tab og nedskrivninger på ca. 155 mio.kr. Samlet set ændrer det ledelsens forventninger til helåret fra et overskud på 375 mio.kr. før tab og nedskrivninger til et overskud på 275 mio.kr. Øget effektivitet slår fortsat igennem Resultatet af skadeforsikringsaktiviteterne i årets første seks måneder viser et flot overskud før skat på 244 mio. kr. Det er meget tilfredsstillende og væsentligt bedre end forventet. Resultatet skyldes bl.a. en god udvikling i den underliggende skadeforretning og lave omkostninger. Siden 2009 har Alm. Brand gennemført en række resultatforbedrende initiativer. Det gælder f.eks. skadeforebyggende tiltag rettet mod særligt landbruget og mere effektive indkøbsprocesser i forbindelse med skader. Dertil kommer en omfattende gennemgang af kundeporteføljen med hensyn til præmier, betingelser, selvrisici og acceptregler med dertilhørende tilpasninger. Værdien af disse indsatser har gennem længere tid vist sig i form af faldende Combined Ratio og omkostnings- VIGTIGE NØGLETAL Samlet omsætning: 3,6 mia.kr. Vækst i skadeforsikringspræmierne: -0,8 % Combined Ratio: 91,6 Omkostningsprocent: 16,3 Tab og nedskrivninger i banken: 226 mio.kr. VIGTIGT AT VIDE OM HALVÅRSRAPPORTEN Koncernunderskud: 65 mio.kr. Overskud i Forsikring: 244 mio.kr. Underskud i Bank: -348 mio.kr. Overskud i Liv og Pension: 62 mio.kr. Forventninger til helåret: 275 mio.kr. før tab og nedskrivninger

3 procenter. Alm. Brand kommer således ud af 1. halvår med en Combined Ratio på 91,6 og en omkostningsprocent på kun 16,3. Den flotte udvikling er yderligere hjulpet på vej af fald i såvel storskader som vejrligskader. Selskabet oplevede samtidig et svagt fald i præmieindtægterne. Det skyldes udfordringer i erhvervssegmentet, hvor markedet for erhvervsforsikringer som følge af den økonomiske udvikling i Danmark fortsat falder. Dog forventes markedsandelen fastholdt. Finansiel uro rammer bankens investeringer Alm. Brand Bank kom ud af halvåret med et underskud før skat på 348 mio.kr. Bankens tab og nedskrivninger fortsætter med at falde dog ikke i det tempo, der er ønskeligt. Hvor de kreditrelaterede tab og nedskrivninger i 1. kvartal udgjorde 129 mio.kr., var det tal faldet til 97 mio.kr. i 2. kvartal. Banken forventer, at tab og nedskrivninger i de kommende kvartaler vil være på niveau med de seneste to kvartaler. Underskuddet skyldes udover førnævnte tab og nedskrivninger også negative kursreguleringer. Den megen finansielle og økonomiske uro i verden har haft negativ indflydelse på såvel bankens pantebreve som dens investeringsportefølje af aktier og obligationer. Resultatet er samtidig negativt påvirket af, at banken skal indbetale 41 mio.kr. til Garantifonden for Indskydere og Investorer. Det sker som følge af konkurserne i Amagerbanken og Fjordbank Mors. Stigning i indbetalinger til investeringsordninger Liv og Pension leverede igen et tilfredsstillende resultat og runder halvåret med et overskud på 62 mio.kr. før skat. Koncernens kunder indbetalte i perioden samlet 493 mio. kr. mod 442 mio.kr. i samme periode sidste år, svarede til en stigning på 11,7 % som følge af en kraftig vækst i indbetalingerne til investeringsordningerne. Investeringsafkastet til pensionskunderne blev på 0,8 % og var tilfredsstillende givet den negative udvikling på de finansielle markeder. COMBINED RATIO - større danske skadeforsikringsselskaber ,6 85,8 89,8 93,7 86,6 88,6 99,1 H Q Alm. Brand Topdanmark Tryg Codan Note: Combined Ratio er på koncernniveau. Combined Ratio for Codan er for Codan Forsikring. OMKOSTNINGS- UDVIKLING - større danske skadeforsikringsselskaber ,1 18,5 17,6 17,1 17,2 16,3 17,1 14,7 14,9 15,2 16,0 16,8 20,0 20,4 20,3 21, H Alm. Brand Topdanmark Tryg Codan Note: Omkostningsprocenten er på koncernniveau. Omkostningsprocenten for Codan er for Codan Forsikring. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 Hvad sagde analytikerne? 3 4 Ros til ledelsen for veludført turnaround i Skadeforsikring og for, at reduktionen af bankens udlånsbog sker hurtigere end ventet. Ris for lavt driftsresultat i banken og manglende guidance på tab og nedskrivninger. H blandt flertallet af analytikerne. Ifølge analytiker i Danske Markets, Lars Holm, fortsætter skadeforsikringsselskabet med at stråle og leverer endnu engang et resultat, bedre end forventet. Så havde det ikke været for den øgede risiko i banken, så ville Lars Holm forvente en markant stigende pris på Alm. Brand aktien. Ikke desto mindre anbefaler Danske Markets på lige fod med Enskilda Securities fortsat deres kunder at købe Alm. Brand aktier. Også Claus Grøn Therp fra Enskilda Securities hæfter sig ved et langt stærkere resultat af skadeforsikringsaktiviteterne end forventet. For eksempel var Alm. Brands Combined Ratio, dvs. præmieindtægterne i forhold til udgifterne, betydeligt bedre end analytikerne havde forventet og var i 2. kvartal den laveste i branchen. - Alm. Brand Skadeforsikrings turnaround er vel udført. Ledelsen synes fokuseret på at reducere risiciene og få omkostningsprocenten et godt stykke inden for målsætningen på %, skriver Claus Grøn Therp. Et flot stykke arbejde Analytikerne hæfter sig også ved, at Alm. Brand Banks reduktion af udlånsbogen fortsat sker hurtigere end planlagt. Det har betydning for bankens fremtidige kapitalbehov, når de 6 mia.kr. i statsgaranterede obligationer udløber i Alm. Brand har haft succes med at mindske bankens udlånsbog. Vi mener, at Alm. Brand har gjort et flot stykke ar- avde det ikke været for den bank. Sådan lyder bejde indtil nu, men vi frygter, at den stigende uro på markederne overskriften i Danske Markets analyse af halv- vil gøre det sværere fortsat at reducere udlånsbogen, årsregnskabet, og det opsummerer meget godt holdningen skriver Jakob Brink fra Handelsbanken. Også Nordeas analytiker Peter Fledelius vurderer, at den økonomiske og finansielle uro vil gøre det sværere at opdele bankens udlånsportefølje og sælge den fra i bidder. Alligevel er der enighed blandt analytikerne om, at hvis det lykkedes for Alm. Brand at reducere udlånsporteføljen yderligere og tilbagebetale de 6 mia.kr. til staten, så vil aktien have et meget attraktivt stigningspotentiale. Manglende guidance giver ny usikkerhed En ting, der bekymrer analytikerne, er, at Alm. Brand ikke længere opstiller forventninger til tab og nedskrivninger frem mod ultimo af Det sker som følge af den økonomiske uro og usikkerhed på de finansielle markeder. - Vi forstår godt, at det er vanskeligt at opstille forventninger til tab og nedskrivninger i disse usikre tider, men det understreger netop risikoen ved aktien, skriver Jakob Brink. Analytikerne stiller spørgsmålstegn ved, om Alm. Brand Bank kan holde sig inden for de tidligere forventninger til tab og nedskrivninger. De forudser flere tab og nedskrivninger som følge af stigende arbejdsløshed og faldende boligpriser, hvilket rammer pantebrevsholderne, og en forværring af landbrugets økonomiske situation. Trods de synlige forbedringer i Alm. Brands resultater anbefaler to af analytikerne fortsat deres kunder at holde aktien, mens to analytikere anbefaler at sælge den. Men de lader også skinne i gennem, at mere positive anbefalinger lå lige for, hvis bare det ikke var for den bank... Vidste du......at du både før og efter hver regnskabsoffentliggørelse kan se konsensusestimater samt aktieanalytikernes anbefalinger og kursmål? Klik ind på og gå ind under Investor Relations / Alm. Brand aktien.

5 Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Ønsket om at få et færre portoudgifter og et mindre papirforbrug er baggrunden for, at Privat nu kun vedlægger betingelserne første gang, policen printes, eller hvis kunden overgår til nye betingelser. D er er penge i at tænke grønt. Alm. Brand anvender - Kunderne vil opleve ikke at blive bombarderet med alene fra centralt hold et tocifret millio- tykke breve indeholdende forsikringsbetingelser, blot nantal A4 papirark om året. En del af forbruget stammer fra udsendelse af forsikringsbetingelser til private kunder. Tidligere blev betingelserne vedlagt i alle de situationer, hvor en police blev printet. Det betød, at en kunde kunne opleve at modtage betingelserne flere gange, selvom kunden kun havde små rettelser til policen. Fremadrettet vedlægges betingelserne kun første gang, policen printes eller i de tilfælde, hvor kunden overgår til andre betingelser end de nuværende eller specifikt ønsker at modtage en kopi af de gældende betingelser. fordi de har foretaget en mindre ændring i deres police. På den måde vil Alm. Brand forhåbentlig blive opfattet som et mere grønt selskab og omkostningsbevidst end tidligere, hvilket koncernen jo også arbejder på at være, siger forretningsudviklingschef Danielle Terp. Hun understreger samtidigt, at planen er at reducere porto- og papirudgifterne yderligere. På sigt vil kunderne således blive henvist til selv at se eller downloade deres gældende betingelser på almbrand.dk. Ifølge en analyse kan Privat årligt spare ca. 2½ mio.kr. i portoudgifter ved kun at vedlægge betingelser første gang, policen printes. Dertil kommer en besparelse på ca kr. om året som følge af det reducerede udgifter til papir. Et grønnere selskab Beslutningen forventes også at smitte af på selskabets image blandt kunderne. Vidste du......du på under Mit kundeoverblik kan se en samlet oversigt over alle dine engagementer i Alm. Brand koncernen? Du skal blot logge dig ind med dit NemID.

6 Lån og spar op til samme rente 5 6 Det nye produkt Prioritet+ samler det bedste fra bank og realkredit. Samtidig opnår kunderne større økonomisk fleksibilitet. Allerede nu er der konverteret lån for mere end 80 mio.kr. M ulighed for en opsparing til en høj rente. Mulighed for selv at styre afviklingen af lånet. Større sikkerhed for at lånet på et senere tidspunkt kan omlægges til fast rente igennem kreditforeningen. Det er blot tre af de tungtvejende salgsargumenter bag det nye produkt Prioritet+, som Alm. Brand Bank den 1. august lancerer i samarbejde med Totalkredit. Det nye produkt samler det bedste fra både realkredit og bank. Prioritet+ er således et traditionelt Totalkreditlån, som kombineres med en attraktiv opsparingskonto i banken. Optager kunden eksempelvis et Totalkreditlån på 1 mio.kr. til en rente på 2,28 %, men kun har brug for den halve million, så tilbydes kunden at sætte den resterende halvdel ind på en opsparingskonto i banken. Indlånsrenten svarer til det, kunden betaler på lånet. Kunden har selv mulighed for at bestemme lånets løbetid dog op til 30 år. Når det gælder opsparingskontoen, kan kunden hæve og indsætte, som han eller hun lyster. Det sikrer kunden en større økonomisk fleksibilitet. Konvertering runder 80 mio.kr. Lanceringen af Prioritet+ har været særdeles positiv. Kunderne viser stor interesse for produktet, og allerede nu har Alm. Brand Bank konverteret boligkreditter for mere end 80 mio.kr. Langt hovedparten af de kunder, banken har kontaktet, har sagt ja tak til at skifte. Endelig er mellem 60 og 70 % af de kunder, der har valgt Prioritet+, idag helkunder i Alm. Brand Bank. FAKTA OM PRIORITET+ Totalkreditlånet skal være et XR1 lån, hvor lånets rente fastsættes en gang årligt. Kunden får samme rente på opsparingskontoen, som der tilsvarende betales på lånet. Tip! Vil du vide mere om Prioritet+, så ring eller klik ind på og gå ind under Bank / Produkter / Prioritet+. Her kan du læse flere fakta og bestille et møde med en bankrådgiver.

7 Danmarks laveste omkostninger En firmapension i Alm. Brand koster kun det halve af konkurrenternes. I juli lancerede Alm. Brand Liv og Pension en omkostningsmåler på hjemmesiden. Det var blevet et krav, at pensionsselskaber skulle synliggøre deres omkostninger, og derfor er det nu muligt at tjekke, hvad du betaler for en pension hos et nyt selskab. Og det glæder kontorchef Claus Bjerregaard. - Ja, for vi er meget billigere end de andre selskaber. Omkostningsberegnerne afslører umiddelbart, hvad omkostningerne er hos de enkelte selskaber, og det er altså en fordel for os, fortæller han. Gratis at flytte pension til Alm. Brand Claus Bjerregaard har testet omkostningsberegneren hos Alm. Brand og fem andre selskaber med en testperson, og Alm. Brands omkostninger er gennemsnitligt kun halvdelen af de andre selskabers. Når Alm. Brand Liv & Pension er markant billigere i dette regneeksempel, er det bl.a., fordi selskabet har sløjfet omkostningerne for at flytte kundernes pension fra et andet selskab til Alm. Brand. - Det er en bevidst strategi. Vi vil rigtig gerne have flere kunder, og derfor har vi gjort det gratis at flytte pensionsopsparingen fra et andet selskab til Alm. Brand, siger Claus Bjerregaard. Selskab ÅOK ÅOP Alm. Brand kr. 0,60 % AP kr. 0,90 % Danica kr. 1,11 % SEB kr. 1,20 % Nordea kr. 1,32 % Topdanmark kr. 1,55 % Testpersonen er 45 år, bliver tilbudt en firmapension og vil samtidig overføre sin pensionsopsparing til sin nye pensionsordning. Personen vil overføre kr. og indbetale kr. om året. Det giver følgende omkostninger i kroner og procent det første år ifølge selskabernes egne omkostningsberegnere. Alle selskaber, der har en tilgængelig omkostningsberegner, er med i sammenligningen. Tip! Hvis du vil prøve Alm. Brand Liv og Pensions nye omkostningsmåler med dine egne tal, så klik ind på og gå ind under Pension / Priser og vilkår / Omkostningsmåler. Du skal blot logge dig ind med dit NemID.

8 KLS PortoService ApS Postboks Pandrup Magasinpost MMP ID. NR Livselskab støtter vækstvirksomheder økonomisk Den næste Martin Thorborg eller Janus Friis kan være støttet af penge fra Alm. Brand. A lm. Brand Liv og Pension har besluttet at skyde 28 mio.kr. i risikovillig kapital ind i den private investeringsfond Dansk Vækstkapital. Således kan det næste store, danske iværksættereventyr være hjulpet på vej af liv- og pensionsmidler fra Alm. Brands kunder. Dansk Vækstkapital blev i januar i år oprettet efter aftale mellem regeringen, F&P, ATP og LD. Fonden har til formål at stille i alt fem milliarder kroner i risikovillig kapital til rådighed for danske iværksættere samt små og mellemstore virksomheder med vækst potentiale. - Det er naturligt, at Alm. Brand Liv og Pension løfter sin forholdsmæssige andel af denne vigtige opgave. Vi ser en god mulighed for at påtage os et samfundsmæssigt ansvar og bidrage til skabelsen af nye danske arbejdspladser samtidig med, at vi sikrer vores kunder et fornuftigt afkast af de pensionsmidler, de har betroet os, siger direktør i Alm. Brand Liv og Pension Mikael Sundby om baggrunden for tilsagnet. Alm. Brand Liv og Pensions investering fordeler sig med et tilsagn om 7 mio.kr. i direkte kapitalindskud i Dansk Vækstkapital og et lånetilsagn på 21 mio. til Vækstfonden, der skal bruge pengene til indskud i Dansk Vækstkapital. Pengene trækkes, efterhånden som der bliver brug for dem til konkrete investeringer. Vidste du, at......alm. Brand koncernen også påtager sig et samfundsansvar på andre områder? Du kan læse mere om det på under Investor Relations / CSR i Alm. Brand / Samfundsansvar. ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Lars Ervolder og Nis Peder Kolby Layout: Alm. Brands interne bureau

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank Er du godt kørende? De positive resultater fortsætter Sparekassen har fundet melodien. Regnskabet for årets første ni måneder viser et overskud på 17,7 mio. kr. før skat og en

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Værd at vide om din bank

Værd at vide om din bank Værd at vide om din bank August 2011 www.sparekassenfaaborg.dk Overskud i 1. halvår 2011 Sparekassen igen i plus Sparekassen Faaborgs regnskab for første halvår af 2011 viser mange positive tendenser.

Læs mere

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus.

Når jeg tænker på HVOR. 2011, er jeg godt tilfreds med et lille plus. LD STATUS 2012 medlemsblad for ld PÅ PENSION UDEN EFTERLØN TRIMMET TIL FREMTIDEN EFTERLYST AF LD FINANS- MARKEDERNE 2011 RESULTATERNE I PULJER LD VÆLGER > Når jeg tænker på HVOR vild og uforudsigelig verdensøkonomien

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10

5TIPS OPTIMAL PRIVATØKONOMI FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING. Nr.8/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.8/Marts 10 OPTIMAL PRIVATØKONOMI 5TIPS FÅ OVERBLIK MED UAFHÆNGIG RÅDGIVNING FOTO: SINE FIIG Mette Reissmann, erhvervsjurist,uafhængiguafhængig rådgiver og

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Ny lov gør fastforrentede

Ny lov gør fastforrentede F i n a n s r å d e t s N y h e d s b r e v n R. 8. n o v e m b e r 2 0 0 9 I N D H O L D 1 Ny lov gør fastforrentede lån dyrere 3 Leder: Staten står til overskud på bankpakkerne 4 Udlånsrenten i bund

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Årsrapport 2014. Lillebror-ånd giver succes. 100 års jubilæum Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Årsrapport 21 acceptabelt resultat med plus på bundlinjen Lillebror-ånd giver succes tv-værten Peter Ingemann er årets gæstetaler på aktionærmøderne 1 års

Læs mere

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme

K/S markedsanalyse. Solanlæg, vindmøller og ejendomme K/S markedsanalyse 15 Solanlæg, vindmøller og ejendomme 1 Indhold Forord 4 Formål med K/S markedsanalysen 5 Hovedkonklusioner 15 5 Hvem køber K/S og hvad køber de? 6 K/S og P/S udbydere 7 Det danske K/S

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. "Der er begået fejl..." Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Der er begået fejl... Samarbejde og opbakning. Købstædernes Forsikring Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S "Der er begået fejl..." Og de skal naturligvis rettes Samarbejde og opbakning Studerende startede håndboldhold Købstædernes Forsikring Banken kan nu tilbyde

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere