Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020"

Transkript

1 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

2 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme i Ringkøbing-Skjern Kommune. Præsentationen indeholder følgende afsnit: 1. Vurdering af potentialet for privat elbilisme 2. Identificering af barriere for privat elbilisme 3. Borgernes overvejelser om erhvervelse af ny bil Datagrundlag: Datagrundlaget for nærværende analyse, er indsamlet på Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel igennem et elektronisk spørgeskema i perioden 25. marts til 17. april Analyse er baseret på 1031 besvarelser og målingen er repræsentativ for borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

3 1 Vurdering af potentialet for privat elbilisme blandt familier bosat i danske Ringkøbing- Skjern Kommune Indhold: - Hvor mange biler har den enkelte familie i RKSK? - Kørselsmønster - Kørselsformål - Andelen for potentiel elbilisme

4 Hvor mange biler har familierne i Ringkøbing- Skjern kommune? 41 % af familierne i RKSK har to eller flere biler til rådighed i husstanden. Over halvdelen har kun én bil, mens 3 % ikke har nogen bil til rådighed i husstanden. Spørgsmål: Hvor mange biler er der til rådighed for din husstand? 56,1% To eller flere biler = 40,7 % 37,3% 3,2% 2,7% 0,6% 0,1% Ingen Biler 1 bil 2 biler 3 biler 4 biler 5 eller flere biler N = 1012

5 Hvor langt køres dagligt og ugentligt I Spørgsmål: Hvor mange kilometer køres der gennemsnitligt i hver bil på en typisk hverdag (al kørsel indberegnet)? (Tabellerne indeholder kun borgere med to eller flere biler) Fordeling for alle borgere Fordeling for potentielle elbilister Hvor langt kører den primære bil dagligt? Hvor langt kører den primære bil ugentligt? 2% 19% 29% 27% 19% 3% 0% 1% 2% 7% 15% 30% 21% 14% 6% 3% 0% eller mere N = 416 N = 404 Hvor langt kører den sekundære bil dagligt? Hvor langt kører den sekundære bil ugentligt? 28% 41% 23% 6% 2% 0% 0% 5% 11% 17% 30% 25% 8% 3% 1% 0% 0% eller mere N = 403 N = 395 Hvor langt kører den tertiære bil dagligt? Hvor langt kører den tertiære bil ugentligt? 44% 32% 24% 26% 24% 12% 10% 12% 7% 2% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% eller mere N = 34 N = 41

6 Andelen af borgere som kører under 150 om dagen Hele 98 % af familierne med to eller flere biler, har én bil som kører under 150 om dagen. Spørgsmål: Hvor langt kører du dagligt i din(e) biler? Andel af hele befolkningen, som har en eller flere biler, der kører under 150. Andel af familier med to eller flere familier, hvor mindst én af bilerne kører under % 8% Kører dagligt over 150 Kører dagligt under 150 Kører dagligt over 150 Kører dagligt under % 98% N = 1031 N = 412

7 Hvor langt køres dagligt og ugentligt II Spørgsmål: Hvor ofte anvendes hver bil til kørsler af ture på 1-99, , og 200 eller mere? (al kørsel - ikke kun fritidskørsel) (afstanden fra start til stop, det vil sige uden retur-kørslen)? (Tabellerne indeholder kun borgere med to eller flere biler) Den primære bil Den sekundære bil % 23% 17% 7% 44% 26% 17% 13% Dagligt ugen måneden Sjældnere end én gang i måneden N = 375 Dagligt ugen måneden Sjældnere end én gang i måneden N = % 23% 35% 31% 3% 12% 45% 41% Dagligt Sjældnere end én ugen måneden gang i måneden N = 352 Dagligt Sjældnere end én ugen måneden gang i måneden N = 333 4% 9% % 60% 1% 3% % 74% Dagligt ugen måneden Sjældnere end én gang i måneden N = 328 Dagligt ugen måneden Sjældnere end én gang i måneden N = eller mere 72% 200 eller mere 86% 2% 6% 20% 1% 0% 14% Dagligt ugen måneden Sjældnere end én gang i måneden N = 320 Dagligt ugen måneden Sjældnere end én gang i måneden N = 279

8 Kørselsformål Spørgsmål: Holder følgende bil typisk stille nogle timer efter at have dækket behovet for transport til arbejde/uddannelse? 89,1% Den primære bil? 85,9% Den sekundære bil? 63,8% Den tertiære bil? 7,2% 3,7% 6,4% 7,8% 8,1% 28,1% Ja Nej Ikke relevant Ja Nej Ikke relevant Ja Nej Ikke relevant Spørgsmål: Hvordan vurderer du, at fordelingen er mellem kørslen i bilerne samlet set til nedenstående tre formål set over det seneste år? Fordeling af forbrug for familier med to eller flere biler (primære bil) Fordeling af forbrug for familier med to eller flere biler (sekundære bil) Fordeling af forbrug for familier med to eller flere biler (tertiære bil) Fritidsfo rmål over % Fritidsfor mål under % Uddann else/arb ejde 48% n = 421 Fritidsfor mål over % Fritidsfor mål under % Uddanne lse/arbej de 39% n = 421 Fritidsfor mål over % Fritidsfor mål under % Uddanne lse/arbej de 24% n = 33

9 Anvendelsen af bilerne til fritidsformål Spørgsmål: Hvor ofte anvendes hver bil typisk til fritidsformål i løbet af en uge (f.eks. til indkøb, sport, familiebesøg...)? Spørgsmål: Hvor lang er afstanden oftest til de fritidsformål, som hver bil anvendes til (målt i afstanden tur plus retur fra aktiviteten)? Anvendelse til fritidsformål - primære bil N = 403 Anvendelse til fritidsformål - primære bil N = % 30% 29% 12% 5% 33% 40% 14% 4% 1% 1% 1% 0% 8% 6-7 dage 4-5 dage 2-3 dage 0-1 dag Bilen anvendes ikke til fritidsformål eller mere Bilen anvendes ikke til fritidsformål 19% Anvendelse til fritidsformål - sekundære bil N = % 36% 16% 5% 39% 36% Anvendelse til fritidsformål - sekundære bil N = % 2% 2% 0% 0% 0% 8% 6-7 dage 4-5 dage 2-3 dage 0-1 dag Bilen anvendes ikke til fritidsformål eller mere Bilen anvendes ikke til fritidsformål Anvendelse til fritidsformål - tertiære bil N = 43 Anvendelse til fritidsformål - tertiære bil N = 50 23% 16% 31% 25% 5% 24% 30% 12% 0% 3% 0% 0% 2% 30% 6-7 dage 4-5 dage 2-3 dage 0-1 dag Bilen anvendes ikke til fritidsformål eller mere Bilen anvendes ikke til fritidsformål

10 Potentialet for elbilisme Potentielle elbilister er defineret som familier med to eller flere biler, hvor én af disse kører under 150 dagligt. Af nedenstående tabel fremgår det at næste 2 ud af 5 familier (39 %) i RKSK er potentielle brugere af elbiler. Andelen for familier med potentiale for elbilisme 52,9% 39,2% 7,9% Kører dagligt over 150 Har én bil og kører dagligt under 150 Har to biler, hvor én kører dagligt under 150 N = 1031

11 Grøn profil En grøn profil er operationaliseret som borgerne, der har investeret i solceller og/eller har en anpart i en vindmølle Fordelingen mellem alle borgere Fordelingen blandt potentielle elbilister Grøn profil 18% Grøn profil 27% Ikke-grøn profil 82% Ikke-grøn profil 73% N = 968 N = 384

12 2 Identificering af barriere for udnyttelse af potentialet for elbilisme Indhold: - Barriere for elbilisme

13 Overvejelser om køb af elbil Spørgsmål: Har du/din familie overvejet at købe en elbil, hvis eller når du/i skal købe ny bil? Fordelingen blandt alle borgere Fordelingen blandt potentielle elbilister Ja 9% Ja 10% Nej 91% Nej 90% N = 878 N = 383

14 Barriere for elbilisme Spørgsmål: Hvad skal der til for, at du køber en elbil næste gang? Fordelingen blandt alle borgere Fordelingen blandt potentielle elbilister At der er etableret ladestandere, der gør det nemt at oplade, når man er på langfart Større rækkevidde per opladning end % 69% At der er etableret ladestandere, der gør det nemt at oplade, når man er på langfart Større rækkevidde per opladning end % 65% At elbilen kan konkurrere med eksisterende benzin- og dieselbiler i forhold til rummelighed/størrelse At den har samme bekvemmelighed som en tilsvarende benzin- eller dieselbil At købsprisen er markant lavere end for en tilsvarende benzin- eller dieselbil 48% 46% 42% At elbilen kan konkurrere med eksisterende benzin- og dieselbiler i forhold til rummelighed/størrelse At den har samme bekvemmelighed som en tilsvarende benzin- eller dieselbil At købsprisen ikke er højere end for en tilsvarende benzin- eller dieselbil 53% 48% 46% At købsprisen ikke er højere end for en tilsvarende benzin- eller dieselbil At den er markant mere grøn og bæredygtig end benzin- og dieselbiler af samme størrelse At den får et spændende og anderledes design end eksisterende biler på markedet 9% 31% 42% At købsprisen er markant lavere end for en tilsvarende benzin- eller dieselbil At den er markant mere grøn og bæredygtig end benzin- og dieselbiler af samme størrelse Større topfart end 140./t. 6% 30% 44% Større topfart end 140./t. 6% At den får et spændende og anderledes design end eksisterende biler på markedet 6% Andet 13% Andet 12% N = 954 N = 378

15 Afstanden er afgørende for køb af elbil Respondenter, som har angivet at afstanden pr. opladning er afgørende, blev spurgt til minimumsbehovet for en opladning. Spørgsmål: Hvor lang rækkevidde pr. opladning skal en elbil minimum have, for at du kan være interesseret i at købe elbil? Fordelingen blandt alle borgere Fordelingen blandt alle borgere 42% 39% 31% 33% 18% 16% 8% 10% 1% 2% minimum 100. minimum 150. minimum 200. minimum 250. større end 250. minimum 100. minimum 150. minimum 200. minimum 250. større end 250. N = 616 N = 233

16 3 Borgernes overvejelser om erhvervelse af ny bil Indhold: - Hvornår forventer man at skifte bil - Hvilken type bil vil købes næste gang - Hvilke kriterier lægges vægt på ved køb af ny bil

17 Erhvervelse af ny bil To ud af tre potentielle elbilister regner med at skifte bil inden for de næste 2 til 3 år. Dog mener kun én procent af dem at det er sandsynligt at de vil købe en elbil. Fordeling på alle borgere: Fordeling på potentielle elbilister: Spørgsmål: Regner du med at skifte bil indenfor de næste 2-3 år? Spørgsmål: Regner du med at skifte bil indenfor de næste 2-3 år? Nej 37% Nej 51% Ja 49% Ja 63% N = 766 N = 322 Spørgsmål: Hvilken type bil vil du sandsynligvis købe næste gang? Spørgsmål: Hvilken type bil vil du sandsynligvis købe næste gang? Benzin 49,1% Benzin 38,9% Diesel 46,6% Diesel 58,5% Hybrid 1,0% Hybrid 1,3% El 0,8% El 1,1% Jeg regner ikke med at købe ny bil på noget tidspunkt 2,4% N = 793 Jeg regner ikke med at købe ny bil på noget tidspunkt 0,2% N = 316

18 Prioriteringer ved køb af ny bil alle borgere Blandt alle borgere i undersøgelsen, så står Sikkerhed frem som det mest afgørende element ved køb af ny bil efterfulgt af brændstof økonomi. Topfart, forhandler og acceleration er derimod uden afgørende betydning. Spørgsmål: I hvor høj grad lægger du vægt på følgende kriterier, når du skal købe ny bil næste gang? Note: Spørgsmålsformulering: I hvor høj grad lægger du vægt på følgende kriterier, når du skal købe ny bil næste gang? I meget høj grad, i høj grad er operationaliseret som afgørende betydning, mens i lav grad og i meget lav grad er operationaliseret som uden afgørende betydning. Derefter er de to procentsatser fratrukket hinanden, hvilket giver et indeks for hvor afgørende et element ved køb af ny bil.

19 Prioriteringer ved køb af ny bil potentielle elbilister Blandt de potentielle elbilister er rangeringen af kriterierne ved køb af ny bil forholdsvis ens med de resterende borgers prioritering. Spørgsmål: I hvor høj grad lægger du vægt på følgende kriterier, når du skal købe ny bil næste gang? Note: Spørgsmålsformulering: I hvor høj grad lægger du vægt på følgende kriterier, når du skal købe ny bil næste gang? I meget høj grad, i høj grad er operationaliseret som afgørende betydning, mens i lav grad og i meget lav grad er operationaliseret som uden afgørende betydning. Derefter er de to procentsatser fratrukket hinanden, hvilket giver et indeks for hvor afgørende et element ved køb af ny bil.

20 Kan en elbil dække familiens behov? Spørgsmål: Med de eksisterende transportbehov, som findes i din husstand, vil en elbil så kunne erstatte din nuværende bil eller mindst en af dine nuværende biler? (Her tænkes på, at el-biler som minimum har en rækkevidde på 100 ) Fordelingen blandt alle borgere Fordelingen blandt potentielle elbilister Nej 55% Ja 45% Nej 35% Ja 65% N = 814 N = 336

21 Fordelingen af antal biler og potentielle elbilister over urbaniseringsgrad - 2/3-dele af borgere der bor i byer under 200 indbyggere eller i landdistrikt har to biler og er potentielle elbilister - Godt halvdelen af borgere der bor i byer mellem 200 og 1000 indbyggere har to biler og er ligeledes potentielle elbilister - Kun en tredjedel af borgere der bor i byer over 1000 indbyggere har to eller flere biler, hvor de fleste dog er potentielle elbilister. Over 1000 borgere N = ,8% 30,2% 5,0% Ingen bil En bil To eller flere biler 9,7% Kører dagligt over 150 Over 1000 borgere N = ,9% Har én bil og kører dagligt under ,4% Har to biler, hvor én kører dagligt under 150 Mellem 200 og 1000 borgere N = 244 Mellem 200 og 1000 borgere N = 248 0,4% 48,4% 51,2% Ingen bil En bil To eller flere biler 3,6% Kører dagligt over ,2% 49,2% Har én bil og kører dagligt under 150 Har to biler, hvor én kører dagligt under 150 Under 200 borgere / i landdistrikt N = ,9% 33,1% 0,0% Ingen bil En bil To eller flere biler 5,2% Kører dagligt over 150 Under 200 borgere / i landdistrikt 30,5% Har én bil og kører dagligt under ,3% N = 154 Har to biler, hvor én kører dagligt under 150

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...

Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn... ! Indholdsfortegnelse...0 Indholdsfortegnelse...1 Indledning og formål...2 Hvem er de langvarigt syge?...3 Langvarig sygdom og køn...3 Langvarig sygdom og alder...3 Langvarig sygdom og erhvervsuddannelse...4

Læs mere

Segmentering af biblioteksbrugere

Segmentering af biblioteksbrugere Segmentering af biblioteksbrugere - En analyse af 4 segmenter af brugere af Fredericia Bibliotek Moos-Bjerre Analyse Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen

Ladeinfrastruktur. Øresundsregionen Ladeinfrastruktur til elbiler i Øresundsregionen Vision, potentiale og anbefalinger Udarbejdet af Tetraplan for Region Hovedstaden Marts O anbefalinger Analyserne viser, at der bliver flere elbiler, når

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Billøs i bilsamfundet

Billøs i bilsamfundet Billøs i bilsamfundet Af Lykke Magelund, projektleder Transportrådet Nedenfor er gengivet sammenfatningen af rapporten Billøs i bilsamfundet som blev udgivet af Transportrådet i oktober 2000. Rapporten

Læs mere

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Kan elbiler dække bilisternes transportbehov? Linda Christensen, DTU Transport, lich@transport.dtu.dk Elbiler er endnu ret sjældne køretøjer i Danmark og for den sags skyld i den øvrige verden. Der er

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport

Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Samsø Kommune/Trafikstyrelsen Undersøgelse vedrørende den fremtidige færgebetjening af Samsø Rapport Baggrund Brugsstruktur Evaluering Øst Sejltid Øst Evaluering Vest Samsø-Aarhus havn Samsøs position

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere