Badminton-Triben. The link is more important than the thing 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Badminton-Triben. The link is more important than the thing 1"

Transkript

1 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Badminton-Triben The link is more important than the thing 1 Indledning Inden for nyere markedsføring er der sket en udvikling i måden, hvorpå virksomheder kommunikerer til forbrugerne 2 Den nyste filosofi og tilgang kaldes overordnet for Integreret markedskommunikation og PR, hvilket også kaldes IMK 3 Igennem studiet af Integreret markedskommunikation og PR vil jeg i denne opgave sætte fokus på emnet Consumer Tribes 4 Min interesse for emnet er grundet i linking value 5 mellem forbrugere Hvordan kan en virksomhed kommunikere med en Tribe på baggrund af linking value mellem disse Tribe-medlemmer? Hvilke værdier tillægger forbrugere selve Triben og hvad er det der gør at de er en del af denne Tribe? Jeg er således interesseret i at vide hvilke værdier forbrugere tillægger Triben, men ligeledes hvordan en virksomhed kan appellere til forbrugere ud fra disse værdiopfattelser hos Tribe-medlemmerne På baggrund af denne nævnte interesse stiller jeg mig nysgerrig over for, hvorledes et sportsbrand, som Hummel 6, kan appellere til Triben af badmintonspillere Jeg ser badmintonspillere som en Tribe, idet personer indgår med fælles hverdagsoplevelser om sporten 7 Hummel markedsfører sig for især fodbold og håndbold 8 som sportsgrene, men hvorfor ikke badminton? Mit interessefelt er således hvordan Hummel kan markedsføre sig til badmintonspillere og indtræde på dette nye marked Hvilke værdier kan Hummel markedsføre sig på med hensigt på at drage fordel af linking value i Triben af badmintonspillere, som et nyt marked? Ud fra denne interesse og ovenstående undrende spørgsmål vil jeg arbejde ud fra følgende problemformulering: Hvad karakteriserer Triben af badmintonspillere? og hvordan kan sportsbrandet Hummel kommunikere med denne Tribe på baggrund af linking value mellem Tribe-medlemmer af badminton-triben? 1 Cova, Tribal Marketing, 2001, side 3, øverst 2 Kliatchko, Revisiting the IMC construct, side Kliatchko, Revisiting the IMC construct, side Cova, Consumer Tribes, side 6 5 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 6 Casen Hummel redegøres i metodeafsnittet 7 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 602, midt 8 Se bilag 7: Hummel vil gøre håndbold til fodbold 1

2 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Jeg mener at det er nærliggende at afdække hvilke værdier der ligger i selve Triben, før der undersøges hvordan virksomheden kan kommunikere med Triben Jeg bruger endvidere betegnelsen med denne Tribe, da Hummel bør støtte op om 9 værdier i hertil og ikke anvende et inside-out perspektiv 10 Yderligere skal det præciseres at linket ikke skal ses mellem virksomhed og forbrugere, men linket er i stedet i selve Triben mellem medlemmerne 11 Derfor er problemformuleringen opstillet som vist ovenfor Jeg vil redegøre for IMK definition og metodisk tilgang i det følgende afsnit Metode Jeg vil undersøge hvilket linking value 12 der er i Triben af badmintonspillere Tilmed vil jeg give bud på hvordan Hummel kan kommunikere med den nævnte Tribe Jeg definerer badmintonspillere som en Tribe, idet de samles om en specifik værdi og interesse på tværs af stor forskellighed 13 Jeg anser ikke denne forbrugergruppe som et segment, da netop forskelligheden af Tribe-medlemmerne gør det besværligt at segmentere 14 Segmenteringen er især vanskelig, da sporten er almen anvendt på tværs af geografi, alder og sociale lag, hvilket kan ses via hjemmesiden til organisationen Badminton Danmark 15 Dog skal segment-tankegangen ikke afvises helt, hvis livsstilsanalyser danner mønstre, som kan anvendes som et segmenteringskriterie Men da jeg ikke har foretaget en sådan undersøgelse er det besværligt at lokalisere segmenter af badmintonspillere Triben ser jeg ej heller som et Brand Community, da badmintonspillere ikke samles om ét specifikt brand, men om passionen for sporten 16 Jeg anser, som nævnt, badmintonspillere som en Tribe og vil tilgå undersøgelsen og opgaven ud fra følgende IMK definition: Marketing is about creating satisfactory exchanges via effective and integrated communication with consumers and building relationships with customers and with other publics who could impact organizational performance (the investors, 9 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 613, øverst 10 Finne, Rethinking marketing communication, side Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 12 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 13 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 597, øverst 14 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 599, nederst 15 Badminton Danmarks hjemmeside 16 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, øverst 2

3 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation analysts, employees, pressure groups, and so on) by means of effective communication 17 (Schultz and Kitchen, 2000) Forrige definition er netop rammende for denne opgave, da den baserer sig på udveksling af værdier mellem virksomhed og forbrugere Der er fokus på at videreføre linking value til gensidig udveksling af relationer 18 Jeg vil fokusere på linking value i denne opgave, hvilket i forbindelse med ovenfor definition beskrives som det essentielle link 19 Til undersøgelsen af linking value vil jeg inddrage selvproduceret empiri, som grunder i fire interviews med medlemmer af Triben af badmintonspillere Jeg vil spørge disse respondenter hvilke værdier de ser i Triben samt hvordan Hummel kan kommunikere for at opnå Tribe-medlemmernes interesse for sportsbrandet Jeg vil stille mig åben og undrende for respondenternes svar og ønsker at respondenterne selv finder frem til det interessante I denne tilgang vil jeg derfor arbejde ud fra en hermeneutisk induktiv videnskabsteori 20 Jeg vil fokusere på teorierne inden for Tribe-emnet og derfor ikke inddrage andre teorier fra IMK konceptet i analysen Trods definitionen ovenfor drager paralleller til relationsmarketing, vil jeg ikke medtage dette i analysen, da mit fokus er på Consumer Tribe teorien Teorien for interview er baseret på Steiner Kvale, der beskriver emner for et veludført interview 21 Som case anvender jeg sportsbrandet Hummel Som nævnt i indledningen vil jeg se på hvorledes Hummel kan kommunikere med badmintonspillere og indtræde på dette nye marked Hummel har i forvejen sportstøj i sit sortiment, som kan anvendes til mange forskellige sportsgrene Sportsbrandet er dog ikke nævnt i sammenhæng med badminton, men mere i forhold til boldspil som håndbold og fodbold 22 Ydermere appellerer Hummels hjemmeside sig mere til boldsport, da der kun sælges fodbolde og håndbolde og altså ikke ketsjere og fjerbolde 23 På baggrund af ovenstående metodiske tilgange vil jeg i det følgende redegøre for teorierne, som anvendes til analysen af Consumer Tribes 17 Torp, Integrated communications, side 197, nederst 18 Torp, Integrated communications, side 197, nederst 19 Torp, Integrated communications, side 197, nederst 20 Collin, Humanistisk Videnskabsteori, side Kvale, InterView En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, side Se bilag 7: Hummel vil gøre håndbold til fodbold 23 Hummels hjemmeside 3

4 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Teori Jeg vil nu præsentere teorien af Consumer Tribes, hvilket er udviklet af Bernard Cova og Véronique Cova 24 Denne teori er inspireret af tankegangen om tidligere traditionelle Tribes, hvilket på dansk kaldes stammer Disse tidligere traditionelle stammer var bygget på religion, synkretisme dvs sammenslutning, fortidige samfund som refererer til etniske grupper og slægtskab 25 I den nyere Consumer Tribe teori bruges ordet Tribe som en metaforisk betegnelse for personer, som indgår med samme passion og interesse for noget fælles Nyere Tribes kaldes ligeledes Neo-Tribes 26 og beskrives som ustabile, mindre gruppe og påvirkelig 27 Endvidere kan Tribes beskrives som meget flygtige og medlemmerne agerer efter egen meningsdannelse for sin Tribe-identitet 28 Forfatterne til teorien diskuterer Tribes i forhold til Brand Communities, men udtaler at en sammenslutning af personer ikke nødvendigvis er en brand Community, men i stedet en sammenslutning støttet af et brand 29 Yderligere beskrives Communities som mere rodfæstede end Tribes, hvilket underbygger det førnævnte flygtige element 30 Et vigtigt begreb inden for Tribe-teorien og for denne opgave er begrebet Linking value Dette grunder i noget fælles, som skaber relation mellem personer i en Tribe 31 Cova og Cova opstiller en model for fire niveauer at se forbrug ud fra, hvilke er det makro-sociale -, det mikro-sociale -, på individniveau og på et biologisk niveau 32 Det marko-sociale relaterer sig til segmenteringstankegangen, mens det mikro-sociale niveau refererer til interaktion mellem forbrugere Netop det mikro-sociale niveau er udgangspunktet for analyse af Tribes Jeg mener dog at individniveauet ligeledes er relevant i forhold til Tribes, da jeg danner en forståelse af individers syn på Triben ud fra mine særskilte interviews og på denne måde opnår forståelse for interaktionen på det mikro-sociale niveau Tribes kan ses ud fra to såkaldte Tribal traces, hvilke er temporal traces og spatial traces 33 Førstnævnte begreb relaterer sig til den mest flygtige type af Tribe, mens den spatiale trace er mere 24 Cova, Tribal Marketing, 2002, side Cova, Tribal Marketing, 2002, side 597, midt 26 Cova, Tribal Marketing, 2001, side 9, nederst 27 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, midt 28 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, nederst 29 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 613, midt 30 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 598, midt 31 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 600, midt 32 Cova, Tribal Marketing, 2002, side Cova, Tribal Marketing, 2002, side 605, midt 4

5 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation faste og forankrede som Tribe Disse førnævnte begreber danner grundlaget for meningen af modellen The Tribal Clover, som er udviklet af forfatterne: Figur 1: The Tribal Clover 34 The Tribal Clover kan hjælpe analytisk til at karakterisere Triben som type Den identificerer om Triben er en del af hverdagen, eller kun en trend for medlemmerne og yderligere om Triben mødes ved faste steder, eller mere ved særlige lejligheder Ud fra denne model kan der således identificeres roller for Tribe-medlemmerne via følgende model: Figur 2: Roles of Tribe members Cova, Tribal Marketing, 2002, side 606, nederst 5

6 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation I modellen på forrige side drages perspektiver videre til at inddele Tribe-medlemmer i fire overordnede roller, hvilke er sympatisører, deltagere, de praktiserende og medlemmerne Sidstnævnte baserer sig på ritualer, retorik, idoler og ikoner De fire roller grunder i samme opdeling som tidligere Tribal Clover, men i denne model kan Tribe-medlemmerne karakteriseres ud fra den rolle, som de har i Triben Som virksomhed kan man, ifølge Schouten og McAlexander, anvende 5 forskellige tilgange til at kommunikere med Triben Mulighederne er følgende: 1) yde nødvendig støtte til at Triben fungerer, 2) assistere med nye medlemmer til Triben, 3) forbedre kommunikationen i selve Triben, 4) støtte aktiviteter i Triben eller 5) selv blive medlem af Triben som en del af virksomhedens netværk 36 Jeg vil medtage en sidste model inden for Tribe-teorien, hvilken ligeledes kan karakterisere Tribens type: Figur 3: Mapping Consumer Tribes 37 Denne model opdeler typer af Tribes i dels grad af tilknytning til markedet og dels grad af accept af værdien på markedet Cova opstiller fire typer af Tribes, nemlig activators, double agents, 35 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 607, øverst 36 Cova, Tribal Marketing, 2002, side 613, øverst 37 Cova, Consumer Tribes, side 6 6

7 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation entrepreneurs og plunderers 38 Activators har en middel tilknytning til værdien i Triben og accepterer værdien som den er grundlagt Double agents har mindre grad af tilknytning til værdien i Triben, men tilpasser værdien efter egen hensigt Entrepreneurs har en middel tilknytning til værdien, men tillægger og skaber sit helt eget univers ud fra værdien i Triben Plunderers har en meget stor tilknytning til værdien i Triben og udvider værdien ud fra samme univers Efter denne redegørelse af teorier vil jeg i følgende afsnit begynde analysen af Triben for badmintonspillere Analyse Jeg vil nu analysere og karakterisere Triben ud fra tidligere redegjorte teorier og senere i analysen se på, hvorledes Hummel kan imødekomme linking value i Triben Som nævnt vil jeg først karakterisere Triben Denne Tribe af badmintonspillere bærer i høj grad præg af en fælles praksis om at mødes en, eller et par gange om ugen, som Erik udtaler: en times tid om ugen 39 Ifølge Tribal Clover kan Triben således ses som en rutine, hvor de mødes faste steder i de respektive klubber Dette kan videreføres til Roles of Members, hvor de i nogen grad er tro entusiaster for deres klub og dermed adherents Men i stor grad er de practitioners, idet de jævnligt praktiserer sporten Udover mødetider er der ligeledes fælles praksis om det sociale moment i badminton Anny siger blandt andet: det er jo mere for hyggens skyld kan man sige 40 Dette er Kristian til dels enig i og siger: Jo, selvfølgelig også samværd det har givet en masse venner 41 Endnu mere betyder det sociale meget for Julie: det giver en masse venner 42 Hun tilføjer at badminton er sjovt og siger: Vi har det mega sjovt sammen 43, idet hun refererer til samværet med veninderne Ifølge mine interviews bliver badminton set meget som en social sport og selve linking value for Anny og Julie, mens Kristian i lidt mindre grad synes dette Generelt set er Anny og Julie activators, men agerer indirekte også i mindre grad som double agents, idet de tillægger badmintonsporten værdien af det sociale aspekt 38 Cova, Consumer Tribes, side Bilag 6: Interview Julie 43 Bilag 6: Interview Julie 7

8 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation For Erik er der et andet linking value, nemlig konkurrence og motion, hvilket ses idet han siger: Så det er nok viljen til sejr der skal drive det 44 Her fortæller han om vindermentaliteten, hvilket Kristian er enig i: Det er jo nok for mig noget konkurrence eller noget af en art 45 Han refererer generelt til at udfordringen er en del af sporten og udtaler: Jamen, det er nok det konkurrence-gen man skal have her i sporten 46 På denne måde er Kristian og Erik enige om at konkurrenceelementet er styrende for Tribens karakteristik, hvilket modstrider det sociale fokus fra de to øvrige Tribemedlemmer På denne måde er Kristian og Erik mere fokuserede på sportens grundlæggende værdi og kan lide sporten som den er grundlagt Dermed er disse respondenter grundlæggende activators i Triben Motionen er ligeledes et linking value for både Erik og Anny, hvor Erik siger: Såh er det også en ok sport til at få pulsen lidt op 47, hvilket Anny understøtter med fakta om sportens effekt på kroppen 48 og Kristian anerkender hårdheden af sporten 49 Foruden den fælles praksis indebærer Triben også små ritualer For Erik består ritualet i at finde ugens spiller 50, hvilket indikerer et ritual blandt ham og medspillerne Anny har ligeledes et ritual om at sidde i kantinen efter badminton: for vi sidder lige lidt i kantinen efter badet 51 Udover ritualer mellem medspillere er der også et ritual i selve klubben: Nåh, jo så har vi jo også juleafslutning, når sæsonen er ovre der spiser vi jo sammen og danser senere på aftenen 52 Der er tegn på at Triben ikke er så flygtig, som Tribe-teorien anviser den til at være Denne mindre grad af flygtighed ses idet medlemmerne indgår i opdelte klubber I relation til Tribal Clover gør dette Triben meget synlig i forhold til de steder de mødes, nemlig i klubberne Derudover kan Triben karakteriseres som havende små underliggende Tribes under selve hoved-triben Anny udtaler i denne forbindelse: jo så mellem os der spiller sammen og Vi samles nu bare i den lokale hal en gang om ugen det er nok for os 53 Samme tendens for at samles i klynger ser vi, idet ungdomsspillere er til stævner og turneringer: ellers har man sin lejr, hvor vi sidder sammen sådan klubvis 54 Dog deler Kristian ikke helt denne skarpe opdeling af Triben i klubber: Indimellem møder jeg de samme spillere til stævner, så det er sjovt nok 55 Erik er også blevet inspireret af Tribens Bilag 6: Interview Julie 55 8

9 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation indhold via sine arbejdskollegaer 56 Men tendensen er ifølge mine interviews at Triben mest er klubopdelt og dermed konflikter med det flygtige begreb i teorien Dog er dette igen et tegn på adherents, idet de søger et tilhørsted Triben kan endvidere karakteriseres ud fra et tidsbegreb, temporal og spatial traces Julie har altid spillet badminton og agerer derfor ud fra den spatiale trace: Nærmest altid, så siden jeg var helt lille 57 Kristian har også spillet meget, men siger at han er blevet bidt af sporten hen af vejen 58, hvilket indebærer både det spatiale for dyrkelsen af sporten, men også det temporale, idet interessen er øget med tiden Erik relaterer sig mere til det temporale, idet han senere i livet har opfattet Triben 59 Da jeg spurgte ind til respondenternes relation til Hummel fremkom der en interessant enighed herom De adspurgte deler nemlig samme opfattelse af mangel på kommunikation fra Hummel til selve Triben Julie siger: Jeg har ikke rigtig hørt om det øh sådan med badminton 60 og uddyber at hun mere har hørt det i sammenhæng med anden sport Anny deler denne betragtning, idet hun udtaler: generelt har jeg ikke hørt om det og derfor bruger jeg det jo ikke 61 Anny har desuden stort fokus på designet og mærket af hendes sportstøj og udveksler mærketøj med kollegaerne: hørt det fra de andre piger 62, idet hun omtaler brandet Yonex For Kristian er design og mærker ikke vigtigt, men tøjet skal være praktisk og går derfor efter funktionen af tøjet 63 Erik har mest af alle respondenterne mindre fokus på tøjet, hvilket han understreger med lidt tilfældigt og køber gerne efter faktoren til en god pris 64 Da jeg i interviewet med Julie spørger til hvad Hummel kan gøre for at kommunikere til badmintonspillere, siger hun meget rammende: Så fortæl mere om det 65 Dette bygger på den tidligere mangel på kommunikation til Triben Julie er som Tribe-medlem meget selektivt bevidst om sit medieforbrug og siger: jeg bruger jo internettet meget, men ellers lukker jeg af for de der reklamer 66 Her refererer Julie til massekommunikation i trykte medier Ligeledes synes Kristian Bilag 6: Interview Julie Bilag 6: Interview Julie Bilag 6: Interview Julie 66 Bilag 6: Interview Julie 9

10 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation heller ikke om massekommunikation og mener at Hummels budskaber vil drukne lidt 67 i konkurrencen med andre brands I stedet bruger han mere internettet og benytter debat-sider online for at udveksle badminton-udstyr Omvendt set har Anny og Erik begge et medieforbrug, som nærmest er diametralt modsat, da begge læser husstandsomdelte reklamer Anny er generelt interesseret i at se reklamer igennem 68 og Erik er meget fokuseret på tilbud i annoncer 69 Dog er der mere enighed om at reklamer i selve sportshallen vil have en positiv indvirkning på Tribemedlemmerne Anny udtaler hertil: hvis der var noget i klubben, så har vi piger også set det 70, hvilket Kristian deler interesse for: Så skulle det måske være en reklame inde i hallen 71 Erik omtaler endvidere muligheden for en reklame på døren ind til hallen, eller en fælles opslagstavle i hallen 72 Diskussion På baggrund af tidligere analyse vil jeg i dette afsnit diskutere analysens hovedpunkter, anvendte teorier og metoder Herefter vil jeg diskutere hvorledes Hummel som brand kan kommunikere med Triben af badmintonspillere Jeg har udelukkende anvendt teorier inden for emnet Consumer Tribes, da opgavens omfang ikke gør det relevant at medtage potentielle andre teorier Dog vil Jerry Kliatchkos sweet spot 73 være en teori, som relaterer sig til samme grundtanke som begrebet linking value, da begge refererer til den essentielle værdi for individerne Foruden sweet spot har Kliatchko sin four pillars model 74, som kan systematisere hvorledes Hummel kan planlægge sin markedsføring til Triben Min IMK definition relaterer sig til relationen mellem virksomhed og Tribe Derfor kan relationsmarketing ligeledes være et muligt teoretisk felt, hvorved relationen mellem parter kan analyseres via eksempelvis Susan Fourniers relationsformer Kliatchko, Revisiting the imc construct, side 147, midt 74 Kliatchko, Revisiting the imc construct, side 144, midt 75 Fournier, Putting the relationship back into CRM, side 67 10

11 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Jeg har valgt at foretage kvalitative interviews, da jeg mener at dette belyser personers holdninger bedst muligt Tilmed har jeg valgt en hermeneutisk induktiv vinkel på opgaven, idet jeg vil lade respondenterne finde frem til det interessante linking value og forhold til Hummel Via min analyse har jeg karakteriseret Triben af badmintonspillere, i mindre grad, som en flygtig Tribe Triben søger et tilhørssted om bestemte steder, via opdeling i klubber, og er meget praktiserende ifølge Tribal Clover Triben er derfor en del af hverdagen og dyrkes i klynger af klubber i Danmark Dette har sammenhæng med Roles of Tribe Members, hvor Triben, i høj grad, er practitioners og i nogen grad adherents Medlemmerne føler sig nemlig knyttet til tanken om klubben og praktiserer grundlæggende sporten heri Linking value i Triben er opdelt i to dele, hvilke er selve sportens indholdsværdi med konkurrencemomentet og tillægsværdien til sporten, som et socialt godt samlingspunkt for medlemmerne De to kvindelige respondenter ser mest linking value som det sociale, mens de to mandlige respondenter vægter selve konkurrencen i sporten På denne måde beskriver Triben selv sit linking value som værende både selve sportens indhold og sportens mulighed for hyggeligt samvær Dette relaterer sig til at Triben er dels activators, fordi medlemmerne kan lide og accepterer sporten som den er, men tillægger dog selv betydningen af at badminton er et socialt samlingspunkt Sidstnævnte er merværdi til den grundlæggende værdi i Triben og denne tilføjelse af værdi gør Triben, i mindre grad, til double agents Dog er medlemmerne mest af alt activators, da medlemmerne er meget tro mod Tribens grundlæggende værdi, nemlig selve sporten Generelt er respondenterne enige om at Hummel, som brand, ikke er kommunikeret effektivt nok til badminton-triben Den manglende kommunikation er derfor et vigtigt område at forbedre, hvis Hummel skal markedsføre sig over for Triben Jeg mener at Hummel bør være opmærksom på karakteristika for Triben, hvilket blandt andet indebærer et fokus på Tribens opfattelse af klubfølelse, da de er knyttet til klubber Derudover er det mest af alt vigtigt at forstå linking value i Triben Hummel kan derfor drage fordel af at vide at sporten er både konkurrencepræget, men tilmed et socialt samlingspunkt for individer i sammenhæng med motion Respondenterne nævner selv muligheder for at have en reklame i de respektive sportshaller Dette mener jeg kan være et godt marketingtiltag i forbindelse med turneringer og stævner Her samles ungdomsspillere fra mange klubber og plakater i hallen kan således kommunikeres til mange klubber på samme sted Foruden kan der til disse stævner være en udstilling i kantineområdet med det nyeste Hummel sportstøj Dette kommunikationstiltag kan endvidere skabe word of mouth i 11

12 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation egen klub, da badmintonspillere udveksler tøj og udstyr, jf analysen Yderligere vil forældre til ungdomsspillerne blive stillet over for marketingtiltaget, idet se ser børnene spille kampe De ældste respondenter deltager ikke i stævner, men læser gerne husstandsomdelte reklameblade Dette kan også være et tiltag fra Hummel, hvor det klart appellerer til badminton Ydermere ligger der en mulighed i et online Community, idet flere af respondenterne nævner internettet Meget interessant er det at Kristian udtrykker behovet for en fælles Community hjemmeside, idet han søger debatfora til netop dette formål Der kan, i mine øjne, etableres et samarbejde med organisationen Badminton Danmark om en Community hjemmeside med navigativt link til denne organisation På Community hjemmesiden kan der således blive debatteret Hummel i forhold til badminton, hvilket endnu engang vil skabe word of mouth om brandet Hummel i relation til badminton Hummel kan med fordel integrere disse nævnte marketingtiltag ved et styrende budskab som: Hummel dyrker også badminton Med denne ordleg refererer Hummel sig indirekte som et alment medlem af Badminton-Triben Hummel kan derfor indgå som en slags medlem i Triben, jf Schouten og McAlexander Men det er tilmed vigtigt at forbedre kommunikationen i Triben, jf Schouten og McAlexander, idet der er manglende kendskab til Hummel i sammenhæng med badminton Foruden er det vigtigt at kommunikere om samarbejdet mellem Badminton Danmark og Hummel sidevist med sloganet Hummel dyrker også badminton Det er vigtigt at dette styrende budskab er gennemgående i alle medierne, hvilket kan lede til synergieffekt for kampagnen Perspektivering Efter at have udarbejdet denne synopsis har jeg tilegnet mig fornyet viden om konceptet Consumer Tribes Der rejser sig dog yderligere spørgsmål efter denne opgave, som eksempelvis: er analysen af Tribes egentligt en ny måde at segmentere på? Er anvendelsen af denne undersøgelsesmetode relevant og er det virkningsfuldt i forhold til at kapitalisere på Tribes som et marked? Mit eget svar kan kun grunde i denne opgaves indhold, men jeg vil vurdere at Hummel, i stor grad, kan drage fordel af en analyse af Tribens værdier og dermed lokalisering af linking value Spørgsmålet er således om Tribe-tankegangen er generelt virkningsfuld som en ny segmenteringsmetode? Jeg stiller mig også spørgsmålet om denne tilgang til segmentering er ny, eller blot en videreførelse af tidligere kvantitative segmenteringsmetoder? Alle nævnte spørgsmål refererer til et generelt billede af det teoretiske felt, som kan afdækkes i studier af flere cases 12

13 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Denne tidligere opgave har taget udgangspunkt i casen Hummel, men i princippet kan undersøgelsen foretages som en standardiseret fremgang til alle andre Tribes Det vil sige at fremgangen med at lokalisere værdien i Triben og dernæst se, hvorledes der kan kommunikeres ud fra disse værdier, kan appellere til mange virksomheders interesse for Tribes Tribe-tankegangen kan være meget effektiv, men der ligger, i mine øjne, et etisk underliggende moment i tilgangen Ifølge teorien om Tribes skal der appelleres til værdier i Triben og ikke manipulere Triben med sit brand Men er der ikke altid tale om at presse brandet ned i halsen på Triben uden denne målgruppe har givet udtryk for interesse for det pågældende brand? Når der opstår en sådan etisk gråzone, er det så den rigtige løsning med Tribe-tankegangen? Dette kan især ses i relation til ideen om at Tribes grundlæggende er flygtige og ikke brand-fokuserede Så hvor går grænsen for markedsføring i dag? Jeg vil mene at denne etiske problemstilling kan drage paralleller til teorien om Stealth marketing 76, hvis brandet helt skjules i fremtiden for kun at appellere til værdierne i Triben og tilsidesætte brandet Især vil denne parallel være synlig, hvis virksomheden indgår som egentlig medlem i selve Triben uden at tydeliggøre brandet Uanset hvad synes jeg Tribe-tankegangen er en spændende mulighed for at segmentere i det postmoderne samfund Jeg tror selv på at analysen af Tribes er en fornuftig måde at tilgå markedet på, da individer, efter min mening, altid vil have fælles passioner og interesser 76 Martin, Commercializing Social Interaction, side 45 13

14 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Litteraturliste Cova, Bernard, Kozinets, Robert V, Shankar, Avi (2007) Consumer Tribes, Butterworth- Heinemann Collin, Finn, Køppe, Simo (2007) Humanistisk Videnskabsteori, DR Multimedie, 2 udgave, 4 oplag Kvale, Steiner (1997) InterView En introduktion til det kvalitative forskningsinterview, Hans Reizels Forlag, 1 udgave Finne, Åke, Grönroos, Christian (2009) Rethinking marketing communication: From Integrated marketing communication to relationship communication, Journal of marketing communications, Routledge, Vol 15, Nos 2-3, april-juli 2009 Torp, Simon (2009) Integrated communications: From one look to normative consistency, Corporate communications: An International Journal, Vol 14, No 2, 2009 Kliatchko, Jerry (2008) Revisiting the IMC construct: A revised definition and four pillars, International Journal of Advertising, 27 (1), Advertising Association Cova, Bernard, Cova, Veronique (2002) Tribal Marketing: The Tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing, European Journal of Marketing, Vol 36, No 5/6, 2002 Cova, Bernard, Cova, Veronique (2001) Tribal Marketing: The Tribalisation of society and its impact on the conduct of marketing, European Journal of Marketing, version: januar 2001 Jyllands Posten, artikel: besøgt Hummel vil gøre håndbold til fodbold (bilag 7) 14

15 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Badminton Danmarks hjemmeside: besøgt Badmintonspillere med forskellighed Hummels hjemmeside: besøgt Fournier, Susan, Avery, Jill (2011) Putting the relationship back into CRM, MIT Sloan Management Review, Vol 52, No 3 Martin, Kelly D, Smith, N Craig (2008) Commercializing Social Interaction: The Ethics of Stealth Marketing, American Marketing Association, Vol 27 15

16 3 semester, CLM Virksomhedskommunikation Bilagsoversigt Bilag 1: Interviewguide Bilag 2: Interviewspørgsmål Bilag 6: Interview Julie Bilag 7: Hummel vil gøre håndbold til fodbold 16

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Bilag 4. Interview med Kasper

Bilag 4. Interview med Kasper Bilag 4 Interview med Kasper Intro I: Jamen jeg skal starte med at fortælle dig, at vi er en gruppe på fem piger, der studerer kommunikation og skriver det her projekt på baggrund af den aktuelle debat

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Når sporten viser social ansvarlighed

Når sporten viser social ansvarlighed Når sporten viser social ansvarlighed Hvad er GOALSforKIDS? Jo flere mål, jo flere penge. Jo flere sponsorer, jo flere penge. Så simpel er tanken bag GOALSforKIDS. Et lille beløb pr. år kan rykke ekstremt

Læs mere

FÆLLESMODUL EKSAMEN. Cathrine Egelund Christensen. Communication Design

FÆLLESMODUL EKSAMEN. Cathrine Egelund Christensen. Communication Design FÆLLESMODUL EKSAMEN Cathrine Egelund Christensen Communication Design Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 4 Problemstillinger 4 Metode og teori 5 Afgrænsning 5 ANALYSE & FORTOLKNING 6 Delkonklusion

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift

VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift VEJEN TIL SUCCES Best Practice inden for klubudvikling og drift INSPIRATION TIL UDVIKLING BEST PRACTICE INDEN FOR KLUBUDVIKLING OG -DRIFT I denne folder kan du læse et sammenkog af de bedste erfaringer,

Læs mere

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet)

Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Juli 2010/Lone Krogh Forberedelsesskema til SUS, 9. semester samt konklusionspunkt (se nederst i skemaet) Spørgsmålene i skemaet har til hensigt at inspirere jer til at reflektere over- og blive mere bevidst

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation

Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Jeg deler denne cola med om vigtigheden af at have fokus på individ og fællesskab i markedskommunikation Kjetil Sandvik, lektor ved Medier, Erkendelse og Formidling, KU Leder af masteruddannelsen i Cross

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Hej og tak for sidst.

Hej og tak for sidst. Hej og tak for sidst. Her på de følgende sider får i lige de væsentlige overskrifter fra mit oplæg på Sund By Netværkets temadag om synlighed afholdt den 11. November 2014. Det handlede om, hvordan man

Læs mere

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus?

Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Kan de-radikaliseringstiltag fører til øget radikalisering hvad mener unge muslimer i Århus? Lasse Lindekilde Adjunkt i sociologi præsen TATION Disposition 1. Undersøgelsens baggrund 2. Nationale og lokale

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Kampen for det gode liv

Kampen for det gode liv Kampen for det gode liv Emne: Kampen for mening i tilværelsen i et samfund uden Gud Fag: Samfundsfag A-niveau og Religion C-niveau Navn: Mikkel Pedersen Indledning Tager man i Folkekirken en vilkårlig

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse

Kommunikation/IT A-niveau. VUC Roskilde, Rmedie14 Ditte & Lasse Indledning Mediehuset overvejer at lave et ungdomsmagasin til uddannelsesinstitutionerne men ønsker et større kendskab til målgruppen, før de går videre med projektet. Ungdomsmagasinet er tiltænkt unge

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Om børn og unges karrierelæring

Om børn og unges karrierelæring Om børn og unges karrierelæring Rita Buhl Lektor og studie- og karrierevejleder VIA University College Hvordan kan vejledning i grundskolen understøtte, at de unge får det bedst mulige afsæt for deres

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

At the Moment I Belong to Australia

At the Moment I Belong to Australia At the Moment I Belong to Australia En antropologisk analyse af den religiøse- og etniske identitets betydning for tilhørsforholdet til Palæstina og Australien blandt palæstinensisk kristne immigranter

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer

E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer E-Ligaen 2010 Oplevelser & erfaringer Aalborg Hovedbibliotek 24. november 2010 Claus Østergaard Konsulent og koordinator ApEx Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi claus@apex-center.dk tlf. 9940 3134 Indhold

Læs mere

Målgrupper. Af Phuong og Camilla

Målgrupper. Af Phuong og Camilla Målgrupper Af Phuong og Camilla Målgrupper En målgruppe eller et segment, er en gruppe af kunder eller mulige købere, som en virksomhed retter sin markedsføring imod. Det er vigtigt for en virksomhed at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople.

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. For at tilmelde dig stævnet kræver det at du har oprettet en profil på BadmintonPeople. Vejledningen til at oprette profil kan ligeledes hentes

Læs mere