2 SOSU Nord SOSU Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 SOSU Nord SOSU Nord"

Transkript

1 Udviklingsplan

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord Om Opgaver og formål - faglig profil Skolens mission Skolens vision Skolens værdigrundlag Særlige indsatser Flere skal gennemføre uddannelserne Projekt Unge i Uddannelse særlige forløb for unge med indvandrerbaggrund... 7 Projekt Uddannelsesløft højnelse af uddannelsesniveauet Fastholdelseskaravanen motivation af uddannelsessvage unge Læringsstile i undervisningen og praktikken Innovation i skole og samarbejdskulturen Organisations- og kvalitetsudvikling Fremme af kvalitetssikring og evalueringskultur Kompetenceudvikling Teamudvikling Kommunikation Samarbejde Den opsøgende virksomhedsindsats Projekt samarbejde og partnerskab Etablering af VEU-centre Digitalisering og VEU-administration Hvad sker der ellers på i ? Sundhed Akademiuddannelse i sundhedspraksis Åben uddannelse Grundlæggende voksenuddannelse Virksomhedsmentorer Særligt kursusforløb for kontaktlærere Fysiske rammer i fremtiden Decentralisering Hvis du vil vide mere Storemosevej Vodskov Udviklingsplan er udgivet i januar Oplag 350 stk. Redaktør: Lars L. J. Jakobsen, Anja V. Jørgensen og Sara M. Jensen. Foto og layout: Lone S. Dremstrup. 3

4 4

5 Forord Flere skal gennemføre uddannelserne! Vi vil udvikle arbejdet med kvalitet! Der skal gang i overbygningsuddannelsen for SOSU- og pædagogiske assistenter! vil skærpe indsatsen for at øge kompetenceudviklingen på SOSU- og det pædagogiske arbejdsmarked i Nordjylland! Vi vil i gang med at fremtidssikre i Aalborg/Himmerland på bygningsområdet! Læseren bydes hermed velkommen om bord i Udviklingsplan , som indeholder visioner, mål og pejlemærker for de kommende to år. Vores stræben i 2010 og 2011 går ud på fortsat at være en aktiv og medspillende aktør for det nordjyske arbejdsmarked. Til det formål satser vi skarpt på at øge fokus på at kvalitetsudvikle vores uddannelser. Det kræver en skole, der har kompetente medarbejdere, en velfungerende organisation og moderne fysiske rammer. Vi bygger på, at vores værdigrundlag hele tiden er basis for vore handlinger og at dette matcher de krav, der er til vores samspil med omverdenen. Netop vores tætte samspil med arbejdspladserne, de faglige organisationer og de centrale myndigheder er altafgørende for, at vi i Nordjylland løfter i flok til gavn for de børn, ældre, syge og handicappede, hvis livskvalitet i høj grad afhænger af kompetente medarbejdere. God læselyst! Lars Jakobsen Direktør 5

6 Om Opgaver og formål - faglig profil er kendetegnet ved at være en fagskole med spidskompetence indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område i relation til de målgrupper, vi henvender os til. Vi er en erhvervsskole og uddanner i henhold til gældende lovgivning for området. Vi er kendetegnet ved at uddanne elever i et tæt samspil med arbejdsgiverne i en vekselvirkning mellem teori og praksis og med en praksisnær læring som gennemgående grundlag. Skolens mission At motivere og afklare unge og voksne til uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. At uddanne til beskæftigelse indenfor social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område samt medvirke til uddannelse indenfor relaterede områder. At efteruddanne og være kompetencepartner i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til den enkeltes kompetenceudvikling. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser. Skolens vision At er et attraktivt og professionelt læringssted og kompetencecenter indenfor sundhed, omsorg og pædagogik. At medvirker til at skabe faglig stolthed og lyst til livslang læring. At s ansatte er veluddannede, dynamiske og udviklingsorienterede. At er en førende og attraktiv arbejdsplads. Skolens værdigrundlag De centrale værdier er: Respekt Troværdighed Dialog Kompetence 6

7 Særlige indsatser Flere skal gennemføre uddannelserne Det er et af s hovedformål, at bidrage til, at så mange som muligt får en kompetencegivende uddannelse, samt at bidrage til, at arbejdsmarkedet får tilført tilstrækkelig og kompetent arbejdskraft. har indført forskellige tiltag, der kan styrke elevernes vej gennem uddannelserne, som elev til elev mentorordninger, læsevejlederordning, kontaktlærerordning og mentorfunktion, disse funktioner har vist sig værdifulde og fortsættes naturligvis i de kommende år. Derudover vil der i være fokus på følgende tiltag: Projekt Unge i Uddannelse særlige forløb for unge med indvandrerbaggrund Fastholdelse af unge med etnisk minoritetsbaggrund gennem hele uddannelsen via etablering af særlige forløb for målgruppen. Projektets deltagere vil være dele af det pædagogiske personale, som er i særlig kontakt med elever med etnisk minoritetsbaggrund på. Særlige deltagere vil være en nedsat gruppe af medarbejdere, der har et særskilt fokus på fastholdelse af disse elever. Denne gruppe vil fungere som sparringspartnere i forhold til s indsatsområder omkring fastholdelse og gennemførelse af tosprogede elever. Der vil i samarbejde med den regionale erhvervsuddannelsesgruppe blive udviklet et særligt introduktionsforløb for målgruppen af unge. Derudover kan indholdet være udvikling af et virksomhedsforlagt undervisningsforløb på mindst 4 uger, der skal indgå i grundforløbet for elever med etnisk minoritetsbaggrund. Evaluering: Indsatsen vil blive målt på gennemførelsesprocenten for det deltagende hold. Derudover vil der være en kvalitativ evaluering mellem uddannelseschefen og det deltagende pædagogiske personale. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Projekt Uddannelsesløft højnelse af uddannelsesniveauet Målet er at højne uddannelsesniveauet for primært de tosprogede elever via en 5-årig tværinstitutionel indsats. Projektet fokuserer især på at videreuddanne det pædagogiske personale. Målet og projektets præmis er også, at gennemføre kompetenceudviklingsforløb, der rammer bredere end til de tosprogede elever og hermed arbejde systematisk med kompetenceudvikling og udvikling af nye pædagogiske metoder i et bredere perspektiv. 7

8 Alle undervisere på uddannelserne SOSU- hjælper, pædagogisk assistent og grundforløb samt læsevejledergruppen. Desuden to medarbejdere fra Kursus og udviklingscentret. Målet skal nås gennem et tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb, hvortil der knyttes funktionslærere som kan hjælpe deltagerne fra, både med observation og pædagogisk metodeudvikling i klasserne samt etablering af et, for projektet, fælles videnscenter, der skal indsamle og formidle viden til alle projektdeltagere. Alle deltagere skal gennemføre et 60 timers uddannelsesforløb det første år og et 30 timers studiegruppe forløb det følgende år. Evaluering: Kompetenceudviklingsforløbet kommer til at køre ad to omgange i perioden og vil blive evalueret løbende i det ledelsesforum, der er tilknyttet projektet. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Fastholdelseskaravanen motivation af uddannelsessvage unge Indsatsen i projektet har til formål at motivere uddannelsessvage unge, herunder specielt unge med etnisk minoritetsbaggrund, til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse. Fastholdelseskaravanen er et samarbejdsprojekt mellem Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet, som har fokus på at fastholde unge på de erhvervsfaglige uddannelser. Dele af det pædagogiske personale på. Særlige deltagere vil være en nedsat gruppe af medarbejdere, der har et særskilt fokus på fastholdelse af elever med etnisk minoritetsbaggrund. Denne gruppe vil fungere som sparringspartnere i forhold til s indsatsområder omkring fastholdelse og gennemførelse af tosprogede elever. Omdrejningspunktet for indsatsen vil primo 2010 blive defineret nærmere af Fastholdelseskaravanen og. Indsatsen kan fx blive baseret på familiesamarbejde, anerkendende pædagogik, mangfoldighedsværktøjer, udvikling af nye pædagogiske værktøjer og metoder, turboforløb med særligt tilrettelagt danskundervisning, lektiehjælp, best practice for virksomhedsinddragelse og praktikpladssøgning, mentorordninger, oplysningskampagner, rollemodelbesøg og etablering af lokale netværk. Evaluering: Indsatsen kan evt. blive målt på gennemførelsesprocenten for de deltagende elever. Derudover vil der være en kvalitativ evaluering mellem uddannelseschefen og det deltagende pædagogiske personale. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. 8

9 Læringsstile i undervisningen og praktikken Fortsat implementering af læringsstilsprojektet, hvor omdrejningspunktet er, at den enkelte elevs læringsstil tilgodeses via differentierede undervisningsmetoder og dermed oplever lyst og motivation til at gennemføre uddannelsesforløbet. Den enkelte elevs læringsstil skal også tilgodeses i den praktiske del af uddannelsen. Hele det pædagogiske personale, samt ansvarlige og daglige vejledere fra udvalgte praktikker. Udvalgte medarbejdere fra alle afdelinger deltog ultimo 2009/primo 2010 i temadag på Sygehus Vendsyssel omkring læringsstile. Deltagelsen er inspiration til, hvordan i 2010 kan udvikle opfølgning på læringsstilsprojektet, således at metoderne fornys, samt at der tænkes koblinger til praktikken. Indsatsen vil sammen med en sparringsgruppe af medarbejdere blive igangsat på grunduddannelsesområdet og på kursusområdet af hhv. uddannelseschefen og Kursus- og udviklingschefen. For grunduddannelsesområdet kan der i 2010 blive tale om et pædagogisk arrangement med ekstern oplægsholder, pædagogisk værkstedsdag, herunder evt. materialebasar ol. For kursusområdet vil der i løbet af første halvdel 2010 blive planlagt og afviklet uddannelsestiltag og uddannelsesforløb for praktikken. Evaluering: Når den nærmere planlægning af tiltagene er konkretiseret, vil der blive taget stilling til evalueringskriterierne. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen og kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Vidste du at der om året på uddannes ca.: 510 social- og sundhedhjælpere 350 social- og sundhedsassistenter 100 pædagogiske assistenter 9

10 Innovation i skole og samarbejdskulturen Organiseringen af moderne læring skal favne begrebet innovation. Formålet med denne indsats er at få igangsat en visionær, kreativ proces, hvor produktet er en beskrivelse af visioner for organiseringen af en innovativ skolekultur på år Beskrivelsen skal indeholde to fokusområder: 1. hvordan kan bidrage til udvikling af elevernes innovative og kreative kompetencer? 2. hvordan kan skabe et innovativt læringsmiljø, hvor nye undervisnings- og arbejdsmetoder er en naturlig del af udviklingen Målgruppen for indsatsen er det samlede pædagogiske personale, som har berøring med både elever og samarbejdspartnere i praktikken målgruppen vil også være samarbejdspartnerne i praktikken. Arbejdsgruppen til indsatsen består af uddannelseschefen, afdelingsledere og pædagogisk personale. Der vil blive gennemført innovationsoplæg på diverse møder for skolens interesseaktører fx praktikkontakter, eleverne og de lokale uddannelsesudvalg. Derudover vil samme proces blive gennemført overfor skolens pædagogiske personale. Udgangspunktet er oplæg på allerede planlagte møder fx elevudvalgsmøder, samarbejdsmøder med praktikken, møder i LUU, afdelingsmøder, læsevejledermøder, ol. Arbejdsgruppen vil som afslutning udarbejde en samlet beskrivelse. Evaluering: Løbende evaluering af processen og de enkelte delmål. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Vidste du at: Gennemsnitsalderen for elever er: pædagogisk assistent, ca. 24 år, social- og sundhedshjælper, ca 31 år social- og sundhedsassistent, ca. 34 år. 10

11 Organisations- og kvalitetsudvikling skal have en tilstrækkelig robusthed over for udsving i aktivitet og omkostninger, således at vi kan holde et godt niveau inden for både administration, undervisning, bygninger og inventar. Hermed er det vigtigt at fastholde og videreudvikle et fokus på organisations- og kvalitetsudvikling i hverdagen. Blandt andet har et kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Kvalitetssystemet omfatter blandt andet procedurer for selvevaluering og procedurer for løbende informationsindsamling. I vil der således være fokus på organisations- og kvalitetsudvikling, hvor omdrejningspunktet er at bringe sammenhæng ind i det, der foregår på skolen, så alle kan se, at der er en mening med det, der skal ske, og at det giver resultater for skolen, dens brugere og skolens samarbejdspartnere. Der vil være følgende tiltag i : Fremme af kvalitetssikring og evalueringskultur Fortsat udvikling og implementering af s kvalitetssystem til brug for intern løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering på mikroniveau. Formålet med indsatsen er, at igangsætte aktiviteter som sætter fokus på kvalitetsudvikling og evaluering overfor den enkelte medarbejder, både i forhold til anvendelse af konkrete udviklingsredskaber, men også i forhold til kulturen for evaluering og kvalitetsudvikling. Evaluerings- og kvalitetsudviklingsaspektet forventes at være med til at udvikle det pædagogiske grundlag hos de enkelte teams på og dermed være med til at forbedre fastholdelse af elever i uddannelse. Hele det pædagogiske personale. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som primo 2010 vil fremlægge forslag til initiativer i Evaluering: Der vil løbende være en kvalitativ evaluering i arbejdsgruppen samt i ledergruppen. Ansvarlig: Uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Kompetenceudvikling Kortlægning og systematisering af alle ansattes kompetencer. Sekretariatschef samt kvalitetskoordinator. Udvikling af et redskab, som gør det muligt at overskue de ansattes kompetencer og forbedrer planlægningen af den enkeltes kompetenceudvikling. I løbet af 2010 skal der eksempelvis træffes beslutninger om, hvilke lærere, der skal gennemføre pædagogikum, jf. nye regler på området. I foråret 2010 undersøges markedet for mulige systemer til kompetencekortlægning og udvikling. Alternativt udvikles et system på. I maj 2010 træffes den endelige beslutning herom i ledergruppen. 11

12 Evaluering: Indsatsen drøftes i ledergruppen i maj 2010 og i den forbindelse besluttes det videre forløb. Ansvarlig: Sekretariatschef Birgit Hørlyck. Teamudvikling At sætte fokus på samarbejdet i teams og deres evne til at præstere. Alle, som samarbejder i teams. Der skal arbejdes med teamudvikling med assistance af ekstern konsulent. Processen forventes at løbe fra 1. august december Evaluering: Beslutning herom træffes i foråret Ansvar: Afdelingsleder Jens Bols, afdelingsleder Mette Thoft Mikkelsen og afdelingsleder Per Stig Andersen. Kommunikation Fokus på kommunikation. Der skal skabes en dybere forståelse af begrebet kommunikation og derud fra laves handleplaner, som skaber optimal intern og ekstern kommunikation. Ledelsen, PR-udvalget, grupper af medarbejdere, interessenter, f.eks. de lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg. Kortlægning af kommunikationen på foretages i januar-juni Der skal opnås bred viden og indsigt i kommunikationens væsen, samt afstemmes forventninger i forhold til egen adfærd, medarbejderes, ledelsens og i relation til eksterne partnere. Kortlægningen skal munde ud i forslag til en konkret kommunikationspolitik og strategi. Evaluering: Resultaterne drøftes i SU og i de lokale uddannelsesudvalg. Der foreligger en ny strategi- og handlingsplan i I den APV og evt. medarbejdertilfredshedsundersøgelse, der foretages senest 2011, konstateres det, hvordan kommunikationen opleves internt. I forhold til at konstatere niveauet for kommunikation med eksterne partnere besluttes en opfølgning i løbet af 2010 til afvikling i Ansvarlig: Direktør Lars Jakobsen. Vidste du at der i 2009 blev optaget 422 elever på grundforløbet. 12

13 13 13

14 Samarbejde skal fungere som uddannelsespolitisk aktør og være opsøgende i forhold til relevant samarbejde og sparring. I den forbindelse skal være en all-round kompetencepartner, der i dialog med arbejdsgiverne, faglige organisationer og interessenter kan være en inspirerende sparringspartner i forhold til strategisk udvikling af uddannelser og arbejdspladser. Der vil være følgende tiltag i : Den opsøgende virksomhedsindsats Projekt samarbejde og partnerskab Det er Projekt samarbejde og partnerskabs overordnede formål at hæve kompetenceniveauet i Region Nordjylland via en koordineret indsats mellem partnerne i projektet. Derudover er der følgende mål: Aktiviteten på VEU(voksen- efteruddannelses)-området skal styrkes og der skal opstilles konkrete mål for indsatsen i forhold til virksomheder og enkeltpersoner Kvaliteten på VEU-området skal styrkes og der skal sættes fokus på kompetenceudvikling af partnernes medarbejdere Der sættes fokus på arbejdsmiljø i de involverede virksomheder for at mindske sygefraværet og dermed sikre flest hænder på arbejdsmarkedet Der sikres anvendelse af oparbejdet viden samt resultater fra tidligere projekter og det fremtidige analysebehov kvalificeres Parterne i projektet er erhvervsskolerne i Nordjyske erhvervsskoler samt VUC Nordjylland og VUC Thy-Mors. Projektet forventes at koordinere arbejdet med det, der sker i VEU-centrene. De primære aktiviteter i Projekt samarbejde og partnerskab er: Opsøgende arbejde og virksomhedsbesøg Udarbejdelse af uddannelsesplaner og gennemførelse af uddannelse Videreførelse og udbygning af ordningen med uddannelsesambassadører Uddannelse af uddannelseskonsulenter og undervisere Udvikling af fleksible tilrettelæggelses- og gennemførelsesformer 14

15 Evaluering: Der foretages løbende vurdering af processen. Ansvar: Kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Etablering af VEU-centre Et VEU-center har til formål at medvirke til at skabe bedre kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse. VEU-centrets formål er blandt andet at skabe større overskuelighed for brugerne om uddannelsestilbuddene og medvirke til at koordinere virksomhedsopsøgende arbejde. Jf. lovgivningen om VEU-centrene skal hver institution, der indgår i et VEU-center repræsenteres ved et bestyrelsesmedlem i VEU-centerrådet. På det udførende niveau involveres direktør, kursus- og udviklingschef samt s uddannelseskonsulenter. I januar/februar 2010 udpeges VEU-centerfunktionen de enkelte skoler inden for hvert VEUcenters dækningsområde er ansvarlige for dette. AMU Nordjylland er udpeget til at varetage funktionen som VEU-center i dækningsområde 2 kommunerne Aalborg, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild. EUC Nord er udpeget som centerskole for område 1 - kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø og Thisted De deltagende skolers bestyrelse udpeger hver et medlem til centerrådet i hvert område. Dette sker primo Der forventes desuden udpeget en tilforordnet fra hver skole. Evaluering: Løbende evaluering af proces og beslutninger. Ansvarlig: Kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Digitalisering og VEU-administration Målet med EfterUddannelse.dk den kommende VEU-portal er at sikre kursister og virksomheder en nem og smidig adgang til det samlede AMU kursusudbud. Portalen skal indeholde informationer om kursusudbud, digital kursustilmelding, onlinebetaling og digital ansøgning om VEU-- godtgørelse hovedsageligt på arbejdsmarkedsuddannelsesområdet. Det bliver obligatorisk for virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende at tilmelde sig til AMU-- kurser gennem portalen. Kursister, der selv melder sig på et AMU-kursus, skal også have et solidt kendskab til portalen og dens tilbud. Enkeltkursister har dog ikke en lovmæssig forpligtelse til at foretage tilmeldingen digitalt. 15

16 EfterUddannelse.dk udvikles i 3 faser med nedenstående aktivitetsplan: Fase 1: Online kursuskatalog og digital kursustilmelding idriftsættes 1. januar Fase 2: Onlinebetaling forventes idriftsat 1. juli 2010, og online registrering af fravær forventes idriftsat 1. oktober Fase 3: Fuldt digitaliseret VEU-ansøgning forventes idriftsat 1. juli Uddannelseskonsulenterne skal orientere virksomhederne om portalen og dens tilbud. Der vil blive udformet materiale til at støtte konsulenterne i dette, fx Power Point-præsentation, som kan medbringes på virksomhedsbesøg. De bliver yderligere uddannet superbrugere og får en dyberegående gennemgang af EfterUddannelse.dk samt bliver løbende opdateret via f.eks. kurser og seminarer som varetages af UNI-C. De vil også få adgang til telefonsupport hos UNI-C. Evaluering: Evaluering vil foregå løbende. Der vil foregå en kontinuerlig vurdering af, hvorvidt kendskabet til portalen er bredt nok. Ansvarlig: Kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Vidste du: At der i januar 2010 blev optaget 232 elever på social- og sundhedshjælper uddannelsen. 43 af de nye elever er mænd. 16

17 17

18 Hvad sker der ellers på SOSU Nord i ? Sundhed Sundhed skal være en synlig og aktiv del af elevernes hverdag på. Med fokus på sammenhænge mellem sundhed, livsstil og læring udvikles og igangsættes forskellige tiltag i 2010, der integreres i den daglige undervisning i afdelingerne. Personlig sundhed skal på skemaet på lige fod med andre fag. Ansvarlige er afdelingsleder Mette Thoft Mikkelsen og afdelingsleder Per Stig Andersen. Akademiuddannelse i sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse inden for sundhed, pædagogik og forvaltning. Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager eller påtænker at varetage kvalitets- og udviklingsorienteret arbejde indenfor et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Målet i 2010 er at få akademiuddannelse i Sundhedspraksis i drift på et økonomisk bæredygtigt grundlag. Uddannelsen skal være relevant og kvalificerende for arbejdsgivere og deltagere i forhold til deres nuværende og fremtidige arbejdsopgaver og uddannelse. I uge starter det første hold på første modul. Ansvarlig er kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Åben uddannelse Grundlæggende voksenuddannelse Uddannelsesmulighederne i ordningen om grundlæggende voksenuddannelse (GVU) skal synliggøres for arbejdsgivere og potentielle deltagere, eksempelvis ufaglærte medarbejdere indenfor bistands- og plejeområdet, samt personer med pædagogisk grunduddannelse, som ønsker opgradering til pædagogisk assistent. Der skal søges etableret selvstændige GVU-forløb på social- og sundhedshjælperuddannelsen og forløb, der opgraderer deltagere med pædagogisk grunduddannelse(pgu) til pædagogisk assistent. Der skal arbejdes målrettet for at der kan laves hold med start både i uge 17 og uge 43 til uddannelsen som pædagogisk assistent. Ansvarlig er kursus- og udviklingschef Lene Kvist. Virksomhedsmentorer Målet er at tilbyde oplæringsansvarlige i virksomhederne et mentorkursus samt etablering af virksomhedsmentornetværk. I alt er målet at mindst 500 virksomheder deltager med oplæringsansvarlige i mentor/oplæringskursus på EUD-netværkets erhvervsskoler (samarbejde mellem nordjyske erhvervsskoler). Fra forventes oplæringsansvarlige fra 50 udvalgte praktikvirksomheder at deltage. Ansvarlig er uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Særligt kursusforløb for kontaktlærere Målet er, at kontaktlærere skal have yderligere redskaber til at håndtere den differentierede elevgruppe. Omdrejningspunktet i kursusforløbet er at styrke den deltagende lærergruppes viden og færdighed i 18

19 forhold til at arbejde med elevernes sociale- og personlige kompetencer som del af et aktivt læringsrum. Der vil være tale om et praksisnært kursusforløb med fokus på præsentation og afprøvning af konkrete redskaber, metoder og tilgange. Ansvarlig er uddannelseschef Anja Viegh Jørgensen. Fysiske rammer i fremtiden Målet er at sikre optimale fysiske rammer til fremtidens udfordringer. Angående Aalborg skal der i løbet af 2010 være en afklaring og en handleplan. En ad hoc arbejdsgruppe er nedsat til belysning af behov for faciliteter ved en mere samlet Aalborg-løsning. Angående Vendsyssel arbejdes der på at samle alle Hjørring-aktiviteter på Hedevold 11(nuværende adresse). Dette forventes at ske primo Der skal yderligere fra og med januar 2010 være en permanent aftale om placering i Frederikshavn. Angående Himmerland skal der i foråret 2010 ske en afklaring omkring Uddannelsescenter Hadsund og dermed s lokaleforhold. Under alle omstændigheder bevares og udbygges samarbejdet med TCAA (Tech College Aalborg). I løbet af 2010 afklares det om der er grundlag for at decentralisere yderligere i Himmerland. Ansvarlig er direktør Lars Jakobsen. Decentralisering Rekruttering til uddannelserne skal styrkes i kraft af, at undervisningstilbuddet rykker tæt på den potentielle elevs bopæl. Et decentralt tilbud skal være bæredygtigt pædagogisk, praktisk og økonomisk. Der skal udvikles på decentraliserings-modellen, sådan at der skabes et bæredygtigt lokalt miljø. Udbuddet placeres i et bygningsfællesskab med en skole på stedet, for, så vidt muligt, at udnytte synergieffekter. 1. kvartal 2011 evalueres modellen og der udvikles yderligere, såfremt der fortsat kan skabes et bæredygtigt grundlag. Ansvarlig er direktør Lars Jakobsen. Hvis du vil vide mere Yderligere informationer og uddybninger af enkelte indsatsområder kan for s personale findes på personaleintra. Eksterne samarbejdspartnere og interessenter er altid velkomne til at kontakte de ansvarlige for de enkelte indsatsområder med spørgsmål og kommentarer på tlf Der kan også læses mere om s aktiviteter, organisation mm. på s hjemmeside: Vidste du: At s Kursus- og UdviklingsCenter har mere end 100 forskellige efteruddannelsestilbud inden for sundhed, omsorg og pædagogik 19

20 Kontaktoplysninger: Storemosevej Vodskov Vodskov Hedevold Hjørring Hjørring Jellingvej Svenstrup Svenstrup Kursus- og UdviklingsCenter Kursus- og UdviklingsCenter Østre Alle Aalborg Sundhed - Omsorg - Pædagogik Tlf Januar 2010

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Skolens uddannelser... 5. Grunduddannelserne...5

Skolens uddannelser... 5. Grunduddannelserne...5 Udviklingsplan 2009 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om Skolen... 4 Opgaver og formål - faglig profil...4 Skolens mission...4 Skolens vision...4 Skolens værdigrundlag...4 Skolens væsentligste strategiske

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: 1. marts 2010 Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard

Dagsorden: Til orientering: 1. Nordjysk udvikling øget uddannelseskapacitet v/dorthe T. Kudsk og Kirsten Pallesgaard Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område torsdag den 22. november 2012, kl. 8.30-10.30 Undervisningslokale 90, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Mogens Andersen

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov

SOSU Nord, afdelingsleder, Vodskov Referat af møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 2. marts 2010, kl. 9.00-11.30 Lokale 17, Vodskov. Deltagere: Birger Thomsen Leif Skaarup Susanne Jensen Pia

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %:

2009 i tal. ordeling på optagne i %: Aldersfordeling på optagne i %: Etnicitet fordelt på optagne i %: Personale: Ansatte fordelt på medarbejdergrupper Aldersfordeling på optagne i %: Antal årsværk 2009 i tal ordeling på optagne i %: Social og sundhedsassistentuddannelsen Ansøgere og optagne: Etnicitet

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål

Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Institutionernes kvalitetssystem - i forbindelse med de uddannelsespolitiske mål Vejledning til lov og bekendtgørelse Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb

Virksomhedsophold på grundforløbet. Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra SOSU Nord i virksomhedsforløb Virksomhedsophold på grundforløbet Forventninger til institutioner, der møder grundforløbselever fra i virksomhedsforløb 2 Indledning 3 Jeres institution skal have en grundforløbselev fra i virksomhedsophold.

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS

VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS VISION, MISSION, VÆRDIER OG STRATEGI 2014-2016 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA-VEJLE-HORSENS 1 Vision, mission, værdier og strategi for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens 2014-2016

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) SOSU Nord, kontorelev (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 7. september 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen Ingrid Mose

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 7. september 2010, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 8, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen

Maria Bruun Tinne D. Randrup-Thomsen KKR (stedfortræder for Nina Hæsum) Kirsten Pallesgaard SOSU Nord, lærergruppen Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område onsdag den 29. maj 2012, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 201, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen FOA,

Læs mere

Udviklingscentret på EUC Sjælland

Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland Udviklingscentret på EUC Sjælland skaber sammenhænge mellem den overordnede kvalitetsudvikling og udviklingen af pædagogisk praksis. Udviklingscentret understøtter løbende

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014.

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplan 2014 2 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplanen giver et overblik over, hvilke områder skolen vil være særlig opmærksom på i 2014. Virksomhedsplanens formål er at være et internt styringsredskab,

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012

SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik på efter- og videreuddannelsesområdet 2012 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG

ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEG RATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATE GI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI STR ATEGI STRATEGI STRATEGI STRATEGI

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Vodskov d. 22. marts 2013

Vodskov d. 22. marts 2013 Vodskov d. 22. marts 2013 Opsamling på møde om lockout-situationen Indbudte: Alle relevante arbejdsgiverrepræsentanter for elever, kursister og studerende, der deltager i undervisning/uddannelse på SOSU

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

STRATEGI Udfordringerne i perioden

STRATEGI Udfordringerne i perioden For Randers Social- og Sundhedsskole Udfordringerne i perioden 2016-2018 Uddannelser I den kommende strategiperiode vil der være fokus på, at skolen i EUD-uddannelserne arbejder for at opfylde de fire

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING

KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING KVALITETS- UDVIKLING OG RESULTATVURDERING INDHOLD Kvalitetsudvikling og resultatvurdering... 1 Værdigrundlag og strategi for selvevaluering... 1 Kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling... 2 Evalueringsområder...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009.

Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Projekter igangsat under Regionsrådets Uddannelsespulje 2009. Regionsrådet udmøntede for første gang Uddannelsespuljemidler i 2007. Dengang blev 22 projekter med vidt forskelligt indhold aktører igangsat.

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje

Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Igangværende projekter i regi af Regionsrådets Uddannelsespulje Projektnavn Projektholder Tildelt støtte Erhvervsuddannelser Læring og elevinddragelse (2014) SOSU STV 643.000,00 STORM (2014) Frederikshavn

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef, KUC SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for det pædagogiske område tirsdag den 15. november 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 300, Østre Allé 91, Aalborg Deltagere: Susanne Jensen

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole

Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Evalueringsoversigt på Randers Social- og Sundhedsskole Hvorfor Hvordan og ETU Elevtilfredshed sundersøgelse UMV Undervisnings miljøvurdering Lovpligtig Lovpligtig Medarbejdere MTU (medarbejdert ilfredshedsund

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER

OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER OVERORDNEDE STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER 2016-2020 Overordnede strategiske indsatsområder Professionelt samarbejde og videndeling Faglighed, læring og læringsfællesskaber IT Fysiske rammer PR og ekstern

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole

Strategi 2013 2016. Århus Social- og Sundhedsskole Strategi 2013 2016 Århus Social- og Sundhedsskole Strategi for Århus Social- og Sundhedsskole 2013-2016 Strategi & handling SOSU-skolens strategi danner grundlaget for vores handlinger i de kommende år.

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse:

NB. Spørgsmål 1-8, der skal besvares, er markeret med en * Praktikvirksomhedens navn og adresse: Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse

Strategi 2015 2016 STRATEGI 2015-16 PEJLEMÆRKER OG MÅL. Indholdsfortegnelse STRATEGI 2015-16 Strategi 2015 2016 PEJLEMÆRKER OG MÅL Indholdsfortegnelse Forord 2 1.0 Strategiske pejlemærker 3 2.0 Strategiske mål 7 3.0 Proces for ZBC Strategi 11 Forord Det handler om stolthed, begejstring,

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring.

At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. Pædagogik og pædagogisk udvikling inkl. talentspor og innovation: At elever og kursister oplever forskellige måder at lære på herunder, at der tages individuelle udgangspunkter for læring. At underviserne

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Kvalitetsarbejdet på SOPU

Kvalitetsarbejdet på SOPU Kvalitetsarbejdet på SOPU Formål med kvalitetsarbejdet At understøtte kvaliteten generelt på skolen på det pædagogiske, administrative, organisatoriske og ledelsesmæssige plan. At understøtte udviklingen

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Hanne Christensen FOA (deltog fra kl. 9.25) Annette Press Vera Larsen. SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

Hanne Christensen FOA (deltog fra kl. 9.25) Annette Press Vera Larsen. SOSU Nord, kursus- og udviklingschef. SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 1. juni 2011, kl. 8.30-12.00 Undervisningslokale 1, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette Nissen KKR (formand)

Læs mere