TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014"

Transkript

1 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB

2 . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består af filial Digeskolen, filial Møgeltønder Skole, Tønder Grundskole og Tønder Overbygningsskole. Hjemmesideadressen er Skolens kontor er åbent på skoledage fra , fredage dog Skolens adresse Kontor/skolesekretær Christa Nørgaard Sekretærassistent Grethe Pedersen Teknisk servicemedarbejder Fritz Bonnichsen Skolens ledelse Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder, Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder, Kent Roost List, afdelingsleder specialundervisning, Bente H. Solgaard, ledelseskonsulent, VELKOMSTFOLDER 2

3 PRAKTISK INFORMATION OM TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE FRA A - Å Afgangsklassernes dimission Torsdag d. 26. juni 2014 afholdes dimissionsarrangementer for eleverne i 9. årgang og deres forældre. Arrangementet holdes i to omgange samme dag, kl. 17 og kl. 19 for tre klasser ad gangen. Der vil være diverse indslag. Efter overrækkelse af afgangsbeviserne byder skolen på en forfriskning, og så er der mulighed for en lille snak om fortid og fremtid. AKT AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel. AKT-støtte gives til enkeltelever eller elevgrupper. Når en elev modtager AKT-støtte, sker det i samarbejde med forældrene. Den elev/elevgruppe, der tilknyttes en AKT-ordning, er indstillet af elevens lærere evt. i samråd med PPR. AKT-læreren udvikler sammen med elevens lærere en støttefacon, der passer det enkelte barn/den enkelte elevgruppe og problemets art. AKT-læreren vil i en periode være til stede i elevens skolehverdag og ved samtaler og undervisning give eleven redskaber til at håndtere konflikter og problematikker og yde konkret hjælp ved faglige barrierer. BUM-patruljen BUM står for busser uden mobning. BUM-patruljen er en gruppe elever fra årgang, som er passagerer i de busser, der kører elever til skole og hjem igen. BUM-patruljens opgave er at skabe tryghed blandt eleverne i bussen, og de skal være med til at holde ro og orden, uden dog at involvere sig i stærke konflikter. De giver deres observationer videre til skolens ledelse, som vil handle på tilbagemeldingerne. Elever i BUM-patruljen bærer et ID-kort, når de udfører deres opgave. VELKOMSTFOLDER 3

4 Bøger I undervisningen anvendes i stadig højere grad digitale undervisningsmaterialer. Skolen stiller stadig nødvendige bøger til rådighed for eleverne. Vi forventer, at eleverne binder de udleverede taskebøger ind på en måde, der beskytter bogen hele skoleåret igennem. Hvis bøgerne ødelægges eller bortkommer, vil skolen forlange erstatning. Cykling De fleste elever i overbygningen cykler i skole. Cyklerne parkeres på parkeringspladsen foran skolen. Skolen har ikke ansvar for cyklerne. Husk cykellygter i vinterperioden. Eleverne bør af sikkerhedsgrunde bære cykelhjelm, når de cykler på ekskursion med skolen. Skolen har et aflåseligt cykelskur (aflåst fra kl ). Her kan buseleverne evt. stille en ekstra cykel for at kunne cykle til undervisning i hallerne. Skolen har seks skolecykler. Eleverne kan henvende sig på kontoret om lån af skolecykel. Ekskursioner Ekskursioner foregår gerne inden for undervisningstiden, men kan strække sig ud over den normale skoledag. Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed. Elitebold Skolens elever kan deltage i Elitebold. For at kunne søge optagelse i Elitebold skal man dyrke fodbold eller håndbold på højt niveau. Undervisningen foregår i Tønder, oftest i Tønder Hallerne eller på stadionområdet. Underviserne er uddannede lærer med træneruddannelse. Se mere om tilbuddet på skolens hjemmeside -> Overbygningsskolen -> Elitebold VELKOMSTFOLDER 4

5 Elevrådet Elevrådet består af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver klasse. Elevrådet nyvælges hvert år inden 1. september. Kontaktlærer for elevrådet: Vera Callesen. Erhvervspraktik Som en del af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen er eleverne i 9. årgang i erhvervspraktik i uge 45 (9.cd), uge 46 (9.ef) og uge 47 (9.ab). Forberedelsen til perioden sker i samarbejde mellem hjem, skole og uuvejlederne. Ferier og fridage Hvert år vedtages kommunalt en ferieplan, som gælder for alle kommunens skoler. Ferieplanen kan ses herunder og på skolens hjemmeside Ferieplan Første feriedag Sidste feriedag Sommerferie august Efterårsferie 14. oktober 18. oktober Juleferie 23. december 3. januar Vinterferie 10. februar 14. februar Påskeferie 14. april 21. april Store bededag 16. maj Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj Grundlovsdag/Pinseferie 5. juni 9. juni Sommerferie juni VELKOMSTFOLDER 5

6 Folkeskolens afgangsprøver FSA 2014 Skriftlige prøver Mandag d. 5. maj kl Dansk, retskrivning kl Dansk, læsning Tirsdag d. 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag d. 7. maj kl Matematik, færdigheder kl Matematik, problemløsning Torsdag d. 8. maj kl Engelsk, udtræksfag Fredag d. 9. maj kl Tysk, udtræksfag Tirsdag d. 13. maj Onsdag d. 14. maj Biologi, udtræksfag Geografi, udtræksfag Mundtlige prøver Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni - torsdag d. 26. juni ForældreIntra ForældreIntra er en internetbaseret kommunikationsplatform. Alle forældre får udleveret en personlig kode og kan logge sig ind på deres barns klasses hjemmeside. Herfra kan kommunikeres med klassens lærere og de øvrige forældre. På siden er endvidere adgang til fx at læse elevplaner, til at skrive i kontaktbogen, til at reservere tid til forældresamtaler og læse nyhedsbreve. Etiske spilleregler ved brug af ForældreIntra Skolebestyrelsen har vedtaget en række retningslinjer for brug af ForældreIntra på Tønder Distriktsskole. Se retningslinjerne på - > Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens principper VELKOMSTFOLDER 6

7 Forældremøder og arrangementer For alle skolens klasser er fra starten af skoleåret planlagt, hvilke møder og arrangementer, der vil være i løbet af skoleåret. Invitationer og tilmeldingsmulighed udsendes via ForældreIntra. På det første forældremøde præsenteres årsplaner for de enkelte fag og aktivitetsplanen for årgangen af klassens lærere. På dette møde vælges også klasseforældrerådet, som i samarbejde med klassens lærere tilrettelægger arrangementer i årets løb. Forsikring Kommunen må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og i unge i dagtilbud eller folkeskoler. Fra 1. januar 2012 er eleverne i skolen ikke længere omfattet af en kommunalt tegnet ulykkesforsikring. Det er herefter alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn. Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Elever, der er involveret i en skade på skolens bygninger/inventar, skal straks henvende sig til en lærer eller på kontoret. Tingene bliver hurtigst muligt repareret, så der ikke sker yderligere skade. Desuden prøver vi at afklare omstændighederne ved det passerede. Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller materialer. Der vil da blive tilsendt forældrene et brev med beskrivelse af omstændighederne, og senere en regning på udbedring af skaden. Fritagelse fra undervisningen Når forældre ønsker deres barn fritaget fra enkelttimer eller en hel skoledag, rettes forespørgsel til klasselærer/faglærer via ForældreIntras kontaktbog. Fritagelse fra undervisningen ud over én dag sker ved at rette henvendelse til skolelederen. Skema til anmodning om ekstra skolefrihed kan findes på hjemmesiden -> Overbygningsskolen -> Skema. VELKOMSTFOLDER 7

8 Fritagelse fra undervisning i kristendom kan i ganske særlige tilfælde ske efter skriftlig anmodning til skolelederen. Da kristendom er et prøvefag, vil en elev, der er fritaget fra kristendomsundervisningen, skulle til prøve i et alternativt udtræksfag ved afgangsprøverne. Glemte ting Glemt tøj o.lign. opbevares i tre måneder hos servicemedarbejderen. Derefter bliver tingene afhentet til genbrug. Idrætsundervisning Undervisningen foregår dels i skolens gymnastiksale og på de udendørs arealer, dels i Tønderhallerne eller på eller ved deres udendørs baner og faciliteter. Endvidere benyttes fitnesscentret ved Tønder Kaserne. Idrætsundervisningen foregår udendørs i efteråret frem til efterårsferien, om foråret efter påskeferien. Mellem efterårsferien og påskeferien er der indendørs idræt. Til undervisningen skal eleverne medbringe passende idrætstøj/fodtøj og håndklæde. I 8. og 9. årgang modtager eleverne to gange årligt en idrætsudtalelse om deres faglige indsats og niveau. Den sidste udtalelse i 9. årgang vedlægges afgangsbeviset. IT Skolen har flere it-lokaler samt et antal bærbare computere. Skolens elever opfordres til at medbringe egne bærbare computere til brug i undervisningen. De benytter skolens trådløse netværk TKPRIV-Elev. For at få adgang til skolens trådløse netværk, skal man anvende et UNIlogin. Alle elever forsynes med et UNI-login, når de starter i skolen. I alle undervisningslokaler er installeret smartboards. Juleafslutningen Årets sidste skoledag før juleferien er fredag d. 20. december kl Eleverne møder på skolen og spiser morgenmad sammen i klasserne og på gangene. VELKOMSTFOLDER 8

9 Efterfølgende går alle skolens elever og lærere til juleafslutning i kirken. Afslutningen i kirken varer ca. tre kvarter. Herefter har eleverne juleferie. Første skoledag i det nye år er mandag d. 6. januar Kantine Kantinen befinder sig indtil 1. november i de gamle pavilloner, der ligger på skolens område. Kantinen er åben i to frikvarterer. I første frikvarter er der salg af frugt, yoghurt, brød og energibarer. I spisefrikvarteret er etableret salg af sunde, ikke for dyre småretter i samarbejde med Kvickly, Tønder. Den nybyggede kantine i de gamle billedkunst- og håndarbejdslokaler forventes at åbne 1. november. Klasseforældreråd Forældrene i hver klasse vælger et klasseforældreråd. Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer. Konfirmation Elever i 7. årgang kan deltage i konfirmationsforberedelse. I skoleåret er reserveret syv fredage til denne forberedelse, hvor der ikke vil være undervisning på skolen i 7. årgang. Kontakt Skolen arbejder med en elektronisk kontaktbog, som er tilgængelig på ForældreIntra. Her kan udveksles korte meddelelser mellem hjem og skole. Forældrene kan forvente at få evt. svar på en henvendelse senest den følgende dag. Telefonisk kan skolens kontor kontaktes på skoledage mellem , fredag på En henvendelse til en lærer på dennes private telefon skal helst ske inden kl på arbejdsdage, medmindre det drejer sig om en akut problematik. VELKOMSTFOLDER 9

10 Lejrskoler Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har udarbejdet principper for lejrskoler. For Overbygningsskolen betyder det, at 8. abcd er på lejrskole i i uge 14 og 8. efg er på lejrskole i uge 15. En lejrskole finansieres af skolen, og forældrene betaler et beløb på 75 kr. pr. dag, som dækker udgifter til måltider. Linjer i Tønder Overbygningsskole I skoleåret startede skolen på introlinjer i 7. årgang, og i indeværende skoleår arbejdes videre i 8. årgang med linjer. På hjemmesiden -> Overbygningsskolen kan ses brochuren om Introlinjer og Linjer LæringsCenter LæringsCentret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens pædagogiske center. LæringsCentret er en sammenkobling af skolebibliotek, it-medie-vejledning og læsevejledning. Indkøb og udlån af bøger og medieudstyr sker via LæringsCentret. Læringscentrets funktioner koordineres ved en koordinator, som er skolebibliotekar. I åbningstiden tilbyder Læringscentret vejledning i forbindelse med udlån og brug af digitale og analoge medier. LæringsCentret udbyder forskellige pædagogiske tiltag, forløb for grupper eller hele klasser, mini-kurser til elever og lærere og understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it og mediestøttede læreprocesser. Endvidere arrangeres forskellige kulturelle arrangementer for eleverne. LæringsCentret er tovholder for skolens KulturCrew, som er en gruppe af skolens elever, der har gennemgået kursus i håndtering og afvikling af forskellige arrangementer og events. Koordinator for LæringsCenter: Anders Jessen, VELKOMSTFOLDER 10

11 Modtageklasse Skolen har en modtageklasse for elever, der kommer som tilflyttere til kommunen, og som ikke taler dansk. Målet med opholdet i modtageklassen er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skolestart i den danske folkeskole, og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklasse bedst muligt. Tilbud om undervisning i modtageklassen gælder maksimalt i to år for eleven. Se brochure om Modtageklassen på -> Overbygningsskolen. Ordensregler Skolen er et levende og lærende fællesskab. I lærende fællesskaber Bruges positive ord om hinanden og til hinanden, Respekteres andres ret til at tale, Mødes alle i klassen med den gode fornemmelse af at høre til, Er klassen det fælles rum, hvor der er plads til alle klassens elever, Holder man orden i egne ting og fælles ting, Er alle klar til at deltage i undervisningen fra lektionens start, Har man pligter og rettigheder. Eleverne på Tønder Overbygningsskole må være inden for (hovedfløjen eller kantinen) eller uden for (sportspladserne, skoven, skolegårdene) i pauserne. Endvidere er kantinen åben fra og fra Madpakker/den købte mad kan nydes i kantinen eller i klassen. Både i undervisningen og i pauserne forventes det, at samværet er præget af ordentligt sprog og god opførsel. Eleverne følger en lærers anvisninger. Rygning er forbudt på skolens område og i umiddelbar nærhed heraf. VELKOMSTFOLDER 11

12 Nationale test Alle elever deltager i de nationale test. De obligatoriske test afvikles i foråret 2014: 7. årgang engelsk 8. årgang dansk, biologi, fysik/kemi, geografi. De frivillige test afvikles i efteråret På skolen bruges de frivillige test som en vigtig del af den løbende evaluering. Ringetider 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion Pause Pause Pause Pause Pause Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har startet sit arbejde fra 1. november Den består af 7 forældrevalgte medlemmer, to personalevalgte medlemmer, 2 elevrådsmedlemmer, samt Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder og Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder. Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller skolens hjemmeside -> Skolebestyrelsen. VELKOMSTFOLDER 12

13 Skole-hjemsamtaler Forældrene inviteres hvert år til to skole-hjemsamtaler, hvor deres barns skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret, for 9. årgang dog for samtalen i efteråret. Samtalerne i 8. og 9. årgang finder sted, umiddelbart efter at eleverne har fået 1. og 2. standpunktskarakterer. Skolesundhedsplejerske Til skolen er tilknyttet sundhedsplejerske Mai-Britt Damm. Mai-Britt Damm kan kontaktes på tlf , Slusen Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (AKT adfærd, kontakt, trivsel) gives via resursecenter Slusen til elever, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen eller støtte. Specialundervisningen foregår i Slusens lokaler eller i klassen omkring den enkelte elev. Undervisningen sættes i værk af skolen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som arbejder konsultativt med lærerne om opgaven. Se informationsbrochure om Slusens arbejde på > Overbygningsskolen. Koordinator for Slusen: Helle Behr, Sygdom Når elever er syge i en kort periode, giver forældrene ved raskmeldingen besked til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra. Ved længere sygdomsperioder bedes hjemmet kontakte kontoret eller klasselæreren. VELKOMSTFOLDER 13

14 UU-vejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er repræsenteret på skolen ved Kirsten Jensen Karen Olling ( , og ( , Vejledningen af eleverne sker i samarbejde med elevens lærere. Valgfag I år er oprettet valgfag for 9. årgang. Valgfaget hedder Sælg dit projekt, og består af små kurser i kompetencer, der vil kunne understøtte projektugens proces og produkt. Følgende kurser er oprettet: Ud over rampen, Byg en boks og Det levende billede. De første kurser løber i uge 35-37, de næste to i uge og det sidste kursus i uge Se brochuren på hjemmesiden -> Overbygningsskolen. VELKOMSTFOLDER 14

15 Værdigrundlag Mission AT UDVIKLE, PRÆSTERE OG INKLUDERE Vision Forældre ønsker og vælger Tønder Distriktsskole, fordi det er den bedste skole. Forældrene oplever sig som aktive samarbejdspartnere og inddrages løbende i skolens virksomhed. Eleverne møder hver dag forventningsfulde og åbne. Undervisningen og samværet engagerer og begejstrer dem. Rundt om på skolen møder man et intenst og levende læringsmiljø, hvor elever arbejder fordybet i grupper eller individuelt. Overalt mærkes elevernes kreativitet i proces og formidling. Dialogen er præget af gensidig respekt. Skolens lokaler er funktionelle, smukke og velholdte. Medarbejderne ønsker at arbejde på skolen, fordi de her kan bruge alle deres personlige og professionelle kompetencer, og fordi de føler sig inspirerede og værdsatte. Værdier PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB VELKOMSTFOLDER 15

16 Lokaleplan VELKOMSTFOLDER 16

17 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB

18 . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består af filial Digeskolen, filial Møgeltønder Skole, Tønder Grundskole og Tønder Overbygningsskole. Hjemmesideadressen er Skolens kontor er åbent på skoledage fra , fredage dog Skolens adresse Kontor/skolesekretær Christa Nørgaard Sekretærassistent Grethe Pedersen Teknisk servicemedarbejder Fritz Bonnichsen Skolens ledelse Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder, Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder, Kent Roost List, afdelingsleder specialundervisning, Bente H. Solgaard, ledelseskonsulent, VELKOMSTFOLDER 2

19 PRAKTISK INFORMATION OM TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE FRA A - Å Afgangsklassernes dimission Torsdag d. 26. juni 2014 afholdes dimissionsarrangementer for eleverne i 9. årgang og deres forældre. Arrangementet holdes i to omgange samme dag, kl. 17 og kl. 19 for tre klasser ad gangen. Der vil være diverse indslag. Efter overrækkelse af afgangsbeviserne byder skolen på en forfriskning, og så er der mulighed for en lille snak om fortid og fremtid. AKT AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel. AKT-støtte gives til enkeltelever eller elevgrupper. Når en elev modtager AKT-støtte, sker det i samarbejde med forældrene. Den elev/elevgruppe, der tilknyttes en AKT-ordning, er indstillet af elevens lærere evt. i samråd med PPR. AKT-læreren udvikler sammen med elevens lærere en støttefacon, der passer det enkelte barn/den enkelte elevgruppe og problemets art. AKT-læreren vil i en periode være til stede i elevens skolehverdag og ved samtaler og undervisning give eleven redskaber til at håndtere konflikter og problematikker og yde konkret hjælp ved faglige barrierer. BUM-patruljen BUM står for busser uden mobning. BUM-patruljen er en gruppe elever fra årgang, som er passagerer i de busser, der kører elever til skole og hjem igen. BUM-patruljens opgave er at skabe tryghed blandt eleverne i bussen, og de skal være med til at holde ro og orden, uden dog at involvere sig i stærke konflikter. De giver deres observationer videre til skolens ledelse, som vil handle på tilbagemeldingerne. Elever i BUM-patruljen bærer et ID-kort, når de udfører deres opgave. VELKOMSTFOLDER 3

20 Bøger I undervisningen anvendes i stadig højere grad digitale undervisningsmaterialer. Skolen stiller stadig nødvendige bøger til rådighed for eleverne. Vi forventer, at eleverne binder de udleverede taskebøger ind på en måde, der beskytter bogen hele skoleåret igennem. Hvis bøgerne ødelægges eller bortkommer, vil skolen forlange erstatning. Cykling De fleste elever i overbygningen cykler i skole. Cyklerne parkeres på parkeringspladsen foran skolen. Skolen har ikke ansvar for cyklerne. Husk cykellygter i vinterperioden. Eleverne bør af sikkerhedsgrunde bære cykelhjelm, når de cykler på ekskursion med skolen. Skolen har et aflåseligt cykelskur (aflåst fra kl ). Her kan buseleverne evt. stille en ekstra cykel for at kunne cykle til undervisning i hallerne. Skolen har seks skolecykler. Eleverne kan henvende sig på kontoret om lån af skolecykel. Ekskursioner Ekskursioner foregår gerne inden for undervisningstiden, men kan strække sig ud over den normale skoledag. Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed. Elitebold Skolens elever kan deltage i Elitebold. For at kunne søge optagelse i Elitebold skal man dyrke fodbold eller håndbold på højt niveau. Undervisningen foregår i Tønder, oftest i Tønder Hallerne eller på stadionområdet. Underviserne er uddannede lærer med træneruddannelse. Se mere om tilbuddet på skolens hjemmeside -> Overbygningsskolen -> Elitebold VELKOMSTFOLDER 4

21 Elevrådet Elevrådet består af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver klasse. Elevrådet nyvælges hvert år inden 1. september. Kontaktlærer for elevrådet: Vera Callesen. Erhvervspraktik Som en del af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen er eleverne i 9. årgang i erhvervspraktik i uge 45 (9.cd), uge 46 (9.ef) og uge 47 (9.ab). Forberedelsen til perioden sker i samarbejde mellem hjem, skole og uuvejlederne. Ferier og fridage Hvert år vedtages kommunalt en ferieplan, som gælder for alle kommunens skoler. Ferieplanen kan ses herunder og på skolens hjemmeside Ferieplan Første feriedag Sidste feriedag Sommerferie august Efterårsferie 14. oktober 18. oktober Juleferie 23. december 3. januar Vinterferie 10. februar 14. februar Påskeferie 14. april 21. april Store bededag 16. maj Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj Grundlovsdag/Pinseferie 5. juni 9. juni Sommerferie juni VELKOMSTFOLDER 5

22 Folkeskolens afgangsprøver FSA 2014 Skriftlige prøver Mandag d. 5. maj kl Dansk, retskrivning kl Dansk, læsning Tirsdag d. 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag d. 7. maj kl Matematik, færdigheder kl Matematik, problemløsning Torsdag d. 8. maj kl Engelsk, udtræksfag Fredag d. 9. maj kl Tysk, udtræksfag Tirsdag d. 13. maj Onsdag d. 14. maj Biologi, udtræksfag Geografi, udtræksfag Mundtlige prøver Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni - torsdag d. 26. juni ForældreIntra ForældreIntra er en internetbaseret kommunikationsplatform. Alle forældre får udleveret en personlig kode og kan logge sig ind på deres barns klasses hjemmeside. Herfra kan kommunikeres med klassens lærere og de øvrige forældre. På siden er endvidere adgang til fx at læse elevplaner, til at skrive i kontaktbogen, til at reservere tid til forældresamtaler og læse nyhedsbreve. Etiske spilleregler ved brug af ForældreIntra Skolebestyrelsen har vedtaget en række retningslinjer for brug af ForældreIntra på Tønder Distriktsskole. Se retningslinjerne på - > Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens principper VELKOMSTFOLDER 6

23 Forældremøder og arrangementer For alle skolens klasser er fra starten af skoleåret planlagt, hvilke møder og arrangementer, der vil være i løbet af skoleåret. Invitationer og tilmeldingsmulighed udsendes via ForældreIntra. På det første forældremøde præsenteres årsplaner for de enkelte fag og aktivitetsplanen for årgangen af klassens lærere. På dette møde vælges også klasseforældrerådet, som i samarbejde med klassens lærere tilrettelægger arrangementer i årets løb. Forsikring Kommunen må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og i unge i dagtilbud eller folkeskoler. Fra 1. januar 2012 er eleverne i skolen ikke længere omfattet af en kommunalt tegnet ulykkesforsikring. Det er herefter alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn. Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Elever, der er involveret i en skade på skolens bygninger/inventar, skal straks henvende sig til en lærer eller på kontoret. Tingene bliver hurtigst muligt repareret, så der ikke sker yderligere skade. Desuden prøver vi at afklare omstændighederne ved det passerede. Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller materialer. Der vil da blive tilsendt forældrene et brev med beskrivelse af omstændighederne, og senere en regning på udbedring af skaden. Fritagelse fra undervisningen Når forældre ønsker deres barn fritaget fra enkelttimer eller en hel skoledag, rettes forespørgsel til klasselærer/faglærer via ForældreIntras kontaktbog. Fritagelse fra undervisningen ud over én dag sker ved at rette henvendelse til skolelederen. Skema til anmodning om ekstra skolefrihed kan findes på hjemmesiden -> Overbygningsskolen -> Skema. VELKOMSTFOLDER 7

24 Fritagelse fra undervisning i kristendom kan i ganske særlige tilfælde ske efter skriftlig anmodning til skolelederen. Da kristendom er et prøvefag, vil en elev, der er fritaget fra kristendomsundervisningen, skulle til prøve i et alternativt udtræksfag ved afgangsprøverne. Glemte ting Glemt tøj o.lign. opbevares i tre måneder hos servicemedarbejderen. Derefter bliver tingene afhentet til genbrug. Idrætsundervisning Undervisningen foregår dels i skolens gymnastiksale og på de udendørs arealer, dels i Tønderhallerne eller på eller ved deres udendørs baner og faciliteter. Endvidere benyttes fitnesscentret ved Tønder Kaserne. Idrætsundervisningen foregår udendørs i efteråret frem til efterårsferien, om foråret efter påskeferien. Mellem efterårsferien og påskeferien er der indendørs idræt. Til undervisningen skal eleverne medbringe passende idrætstøj/fodtøj og håndklæde. I 8. og 9. årgang modtager eleverne to gange årligt en idrætsudtalelse om deres faglige indsats og niveau. Den sidste udtalelse i 9. årgang vedlægges afgangsbeviset. IT Skolen har flere it-lokaler samt et antal bærbare computere. Skolens elever opfordres til at medbringe egne bærbare computere til brug i undervisningen. De benytter skolens trådløse netværk TKPRIV-Elev. For at få adgang til skolens trådløse netværk, skal man anvende et UNIlogin. Alle elever forsynes med et UNI-login, når de starter i skolen. I alle undervisningslokaler er installeret smartboards. Juleafslutningen Årets sidste skoledag før juleferien er fredag d. 20. december kl Eleverne møder på skolen og spiser morgenmad sammen i klasserne og på gangene. VELKOMSTFOLDER 8

25 Efterfølgende går alle skolens elever og lærere til juleafslutning i kirken. Afslutningen i kirken varer ca. tre kvarter. Herefter har eleverne juleferie. Første skoledag i det nye år er mandag d. 6. januar Kantine Kantinen befinder sig indtil 1. november i de gamle pavilloner, der ligger på skolens område. Kantinen er åben i to frikvarterer. I første frikvarter er der salg af frugt, yoghurt, brød og energibarer. I spisefrikvarteret er etableret salg af sunde, ikke for dyre småretter i samarbejde med Kvickly, Tønder. Den nybyggede kantine i de gamle billedkunst- og håndarbejdslokaler forventes at åbne 1. november. Klasseforældreråd Forældrene i hver klasse vælger et klasseforældreråd. Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer. Konfirmation Elever i 7. årgang kan deltage i konfirmationsforberedelse. I skoleåret er reserveret syv fredage til denne forberedelse, hvor der ikke vil være undervisning på skolen i 7. årgang. Kontakt Skolen arbejder med en elektronisk kontaktbog, som er tilgængelig på ForældreIntra. Her kan udveksles korte meddelelser mellem hjem og skole. Forældrene kan forvente at få evt. svar på en henvendelse senest den følgende dag. Telefonisk kan skolens kontor kontaktes på skoledage mellem , fredag på En henvendelse til en lærer på dennes private telefon skal helst ske inden kl på arbejdsdage, medmindre det drejer sig om en akut problematik. VELKOMSTFOLDER 9

26 Lejrskoler Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har udarbejdet principper for lejrskoler. For Overbygningsskolen betyder det, at 8. abcd er på lejrskole i i uge 14 og 8. efg er på lejrskole i uge 15. En lejrskole finansieres af skolen, og forældrene betaler et beløb på 75 kr. pr. dag, som dækker udgifter til måltider. Linjer i Tønder Overbygningsskole I skoleåret startede skolen på introlinjer i 7. årgang, og i indeværende skoleår arbejdes videre i 8. årgang med linjer. På hjemmesiden -> Overbygningsskolen kan ses brochuren om Introlinjer og Linjer LæringsCenter LæringsCentret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens pædagogiske center. LæringsCentret er en sammenkobling af skolebibliotek, it-medie-vejledning og læsevejledning. Indkøb og udlån af bøger og medieudstyr sker via LæringsCentret. Læringscentrets funktioner koordineres ved en koordinator, som er skolebibliotekar. I åbningstiden tilbyder Læringscentret vejledning i forbindelse med udlån og brug af digitale og analoge medier. LæringsCentret udbyder forskellige pædagogiske tiltag, forløb for grupper eller hele klasser, mini-kurser til elever og lærere og understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it og mediestøttede læreprocesser. Endvidere arrangeres forskellige kulturelle arrangementer for eleverne. LæringsCentret er tovholder for skolens KulturCrew, som er en gruppe af skolens elever, der har gennemgået kursus i håndtering og afvikling af forskellige arrangementer og events. Koordinator for LæringsCenter: Anders Jessen, VELKOMSTFOLDER 10

27 Modtageklasse Skolen har en modtageklasse for elever, der kommer som tilflyttere til kommunen, og som ikke taler dansk. Målet med opholdet i modtageklassen er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skolestart i den danske folkeskole, og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklasse bedst muligt. Tilbud om undervisning i modtageklassen gælder maksimalt i to år for eleven. Se brochure om Modtageklassen på -> Overbygningsskolen. Ordensregler Skolen er et levende og lærende fællesskab. I lærende fællesskaber Bruges positive ord om hinanden og til hinanden, Respekteres andres ret til at tale, Mødes alle i klassen med den gode fornemmelse af at høre til, Er klassen det fælles rum, hvor der er plads til alle klassens elever, Holder man orden i egne ting og fælles ting, Er alle klar til at deltage i undervisningen fra lektionens start, Har man pligter og rettigheder. Eleverne på Tønder Overbygningsskole må være inden for (hovedfløjen eller kantinen) eller uden for (sportspladserne, skoven, skolegårdene) i pauserne. Endvidere er kantinen åben fra og fra Madpakker/den købte mad kan nydes i kantinen eller i klassen. Både i undervisningen og i pauserne forventes det, at samværet er præget af ordentligt sprog og god opførsel. Eleverne følger en lærers anvisninger. Rygning er forbudt på skolens område og i umiddelbar nærhed heraf. VELKOMSTFOLDER 11

28 Nationale test Alle elever deltager i de nationale test. De obligatoriske test afvikles i foråret 2014: 7. årgang engelsk 8. årgang dansk, biologi, fysik/kemi, geografi. De frivillige test afvikles i efteråret På skolen bruges de frivillige test som en vigtig del af den løbende evaluering. Ringetider 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion Pause Pause Pause Pause Pause Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har startet sit arbejde fra 1. november Den består af 7 forældrevalgte medlemmer, to personalevalgte medlemmer, 2 elevrådsmedlemmer, samt Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder og Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder. Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller skolens hjemmeside -> Skolebestyrelsen. VELKOMSTFOLDER 12

29 Skole-hjemsamtaler Forældrene inviteres hvert år til to skole-hjemsamtaler, hvor deres barns skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret, for 9. årgang dog for samtalen i efteråret. Samtalerne i 8. og 9. årgang finder sted, umiddelbart efter at eleverne har fået 1. og 2. standpunktskarakterer. Skolesundhedsplejerske Til skolen er tilknyttet sundhedsplejerske Mai-Britt Damm. Mai-Britt Damm kan kontaktes på tlf , Slusen Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (AKT adfærd, kontakt, trivsel) gives via resursecenter Slusen til elever, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen eller støtte. Specialundervisningen foregår i Slusens lokaler eller i klassen omkring den enkelte elev. Undervisningen sættes i værk af skolen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som arbejder konsultativt med lærerne om opgaven. Se informationsbrochure om Slusens arbejde på > Overbygningsskolen. Koordinator for Slusen: Helle Behr, Sygdom Når elever er syge i en kort periode, giver forældrene ved raskmeldingen besked til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra. Ved længere sygdomsperioder bedes hjemmet kontakte kontoret eller klasselæreren. VELKOMSTFOLDER 13

30 UU-vejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er repræsenteret på skolen ved Kirsten Jensen Karen Olling ( , og ( , Vejledningen af eleverne sker i samarbejde med elevens lærere. Valgfag I år er oprettet valgfag for 9. årgang. Valgfaget hedder Sælg dit projekt, og består af små kurser i kompetencer, der vil kunne understøtte projektugens proces og produkt. Følgende kurser er oprettet: Ud over rampen, Byg en boks og Det levende billede. De første kurser løber i uge 35-37, de næste to i uge og det sidste kursus i uge Se brochuren på hjemmesiden -> Overbygningsskolen. VELKOMSTFOLDER 14

31 Værdigrundlag Mission AT UDVIKLE, PRÆSTERE OG INKLUDERE Vision Forældre ønsker og vælger Tønder Distriktsskole, fordi det er den bedste skole. Forældrene oplever sig som aktive samarbejdspartnere og inddrages løbende i skolens virksomhed. Eleverne møder hver dag forventningsfulde og åbne. Undervisningen og samværet engagerer og begejstrer dem. Rundt om på skolen møder man et intenst og levende læringsmiljø, hvor elever arbejder fordybet i grupper eller individuelt. Overalt mærkes elevernes kreativitet i proces og formidling. Dialogen er præget af gensidig respekt. Skolens lokaler er funktionelle, smukke og velholdte. Medarbejderne ønsker at arbejde på skolen, fordi de her kan bruge alle deres personlige og professionelle kompetencer, og fordi de føler sig inspirerede og værdsatte. Værdier PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB VELKOMSTFOLDER 15

32 Lokaleplan VELKOMSTFOLDER 16

33 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB

34 . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består af filial Digeskolen, filial Møgeltønder Skole, Tønder Grundskole og Tønder Overbygningsskole. Hjemmesideadressen er Skolens kontor er åbent på skoledage fra , fredage dog Skolens adresse Kontor/skolesekretær Christa Nørgaard Sekretærassistent Grethe Pedersen Teknisk servicemedarbejder Fritz Bonnichsen Skolens ledelse Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder, Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder, Kent Roost List, afdelingsleder specialundervisning, Bente H. Solgaard, ledelseskonsulent, VELKOMSTFOLDER 2

35 PRAKTISK INFORMATION OM TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE FRA A - Å Afgangsklassernes dimission Torsdag d. 26. juni 2014 afholdes dimissionsarrangementer for eleverne i 9. årgang og deres forældre. Arrangementet holdes i to omgange samme dag, kl. 17 og kl. 19 for tre klasser ad gangen. Der vil være diverse indslag. Efter overrækkelse af afgangsbeviserne byder skolen på en forfriskning, og så er der mulighed for en lille snak om fortid og fremtid. AKT AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel. AKT-støtte gives til enkeltelever eller elevgrupper. Når en elev modtager AKT-støtte, sker det i samarbejde med forældrene. Den elev/elevgruppe, der tilknyttes en AKT-ordning, er indstillet af elevens lærere evt. i samråd med PPR. AKT-læreren udvikler sammen med elevens lærere en støttefacon, der passer det enkelte barn/den enkelte elevgruppe og problemets art. AKT-læreren vil i en periode være til stede i elevens skolehverdag og ved samtaler og undervisning give eleven redskaber til at håndtere konflikter og problematikker og yde konkret hjælp ved faglige barrierer. BUM-patruljen BUM står for busser uden mobning. BUM-patruljen er en gruppe elever fra årgang, som er passagerer i de busser, der kører elever til skole og hjem igen. BUM-patruljens opgave er at skabe tryghed blandt eleverne i bussen, og de skal være med til at holde ro og orden, uden dog at involvere sig i stærke konflikter. De giver deres observationer videre til skolens ledelse, som vil handle på tilbagemeldingerne. Elever i BUM-patruljen bærer et ID-kort, når de udfører deres opgave. VELKOMSTFOLDER 3

36 Bøger I undervisningen anvendes i stadig højere grad digitale undervisningsmaterialer. Skolen stiller stadig nødvendige bøger til rådighed for eleverne. Vi forventer, at eleverne binder de udleverede taskebøger ind på en måde, der beskytter bogen hele skoleåret igennem. Hvis bøgerne ødelægges eller bortkommer, vil skolen forlange erstatning. Cykling De fleste elever i overbygningen cykler i skole. Cyklerne parkeres på parkeringspladsen foran skolen. Skolen har ikke ansvar for cyklerne. Husk cykellygter i vinterperioden. Eleverne bør af sikkerhedsgrunde bære cykelhjelm, når de cykler på ekskursion med skolen. Skolen har et aflåseligt cykelskur (aflåst fra kl ). Her kan buseleverne evt. stille en ekstra cykel for at kunne cykle til undervisning i hallerne. Skolen har seks skolecykler. Eleverne kan henvende sig på kontoret om lån af skolecykel. Ekskursioner Ekskursioner foregår gerne inden for undervisningstiden, men kan strække sig ud over den normale skoledag. Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed. Elitebold Skolens elever kan deltage i Elitebold. For at kunne søge optagelse i Elitebold skal man dyrke fodbold eller håndbold på højt niveau. Undervisningen foregår i Tønder, oftest i Tønder Hallerne eller på stadionområdet. Underviserne er uddannede lærer med træneruddannelse. Se mere om tilbuddet på skolens hjemmeside -> Overbygningsskolen -> Elitebold VELKOMSTFOLDER 4

37 Elevrådet Elevrådet består af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver klasse. Elevrådet nyvælges hvert år inden 1. september. Kontaktlærer for elevrådet: Vera Callesen. Erhvervspraktik Som en del af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen er eleverne i 9. årgang i erhvervspraktik i uge 45 (9.cd), uge 46 (9.ef) og uge 47 (9.ab). Forberedelsen til perioden sker i samarbejde mellem hjem, skole og uuvejlederne. Ferier og fridage Hvert år vedtages kommunalt en ferieplan, som gælder for alle kommunens skoler. Ferieplanen kan ses herunder og på skolens hjemmeside Ferieplan Første feriedag Sidste feriedag Sommerferie august Efterårsferie 14. oktober 18. oktober Juleferie 23. december 3. januar Vinterferie 10. februar 14. februar Påskeferie 14. april 21. april Store bededag 16. maj Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj Grundlovsdag/Pinseferie 5. juni 9. juni Sommerferie juni VELKOMSTFOLDER 5

38 Folkeskolens afgangsprøver FSA 2014 Skriftlige prøver Mandag d. 5. maj kl Dansk, retskrivning kl Dansk, læsning Tirsdag d. 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag d. 7. maj kl Matematik, færdigheder kl Matematik, problemløsning Torsdag d. 8. maj kl Engelsk, udtræksfag Fredag d. 9. maj kl Tysk, udtræksfag Tirsdag d. 13. maj Onsdag d. 14. maj Biologi, udtræksfag Geografi, udtræksfag Mundtlige prøver Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni - torsdag d. 26. juni ForældreIntra ForældreIntra er en internetbaseret kommunikationsplatform. Alle forældre får udleveret en personlig kode og kan logge sig ind på deres barns klasses hjemmeside. Herfra kan kommunikeres med klassens lærere og de øvrige forældre. På siden er endvidere adgang til fx at læse elevplaner, til at skrive i kontaktbogen, til at reservere tid til forældresamtaler og læse nyhedsbreve. Etiske spilleregler ved brug af ForældreIntra Skolebestyrelsen har vedtaget en række retningslinjer for brug af ForældreIntra på Tønder Distriktsskole. Se retningslinjerne på - > Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens principper VELKOMSTFOLDER 6

39 Forældremøder og arrangementer For alle skolens klasser er fra starten af skoleåret planlagt, hvilke møder og arrangementer, der vil være i løbet af skoleåret. Invitationer og tilmeldingsmulighed udsendes via ForældreIntra. På det første forældremøde præsenteres årsplaner for de enkelte fag og aktivitetsplanen for årgangen af klassens lærere. På dette møde vælges også klasseforældrerådet, som i samarbejde med klassens lærere tilrettelægger arrangementer i årets løb. Forsikring Kommunen må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og i unge i dagtilbud eller folkeskoler. Fra 1. januar 2012 er eleverne i skolen ikke længere omfattet af en kommunalt tegnet ulykkesforsikring. Det er herefter alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn. Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Elever, der er involveret i en skade på skolens bygninger/inventar, skal straks henvende sig til en lærer eller på kontoret. Tingene bliver hurtigst muligt repareret, så der ikke sker yderligere skade. Desuden prøver vi at afklare omstændighederne ved det passerede. Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller materialer. Der vil da blive tilsendt forældrene et brev med beskrivelse af omstændighederne, og senere en regning på udbedring af skaden. Fritagelse fra undervisningen Når forældre ønsker deres barn fritaget fra enkelttimer eller en hel skoledag, rettes forespørgsel til klasselærer/faglærer via ForældreIntras kontaktbog. Fritagelse fra undervisningen ud over én dag sker ved at rette henvendelse til skolelederen. Skema til anmodning om ekstra skolefrihed kan findes på hjemmesiden -> Overbygningsskolen -> Skema. VELKOMSTFOLDER 7

40 Fritagelse fra undervisning i kristendom kan i ganske særlige tilfælde ske efter skriftlig anmodning til skolelederen. Da kristendom er et prøvefag, vil en elev, der er fritaget fra kristendomsundervisningen, skulle til prøve i et alternativt udtræksfag ved afgangsprøverne. Glemte ting Glemt tøj o.lign. opbevares i tre måneder hos servicemedarbejderen. Derefter bliver tingene afhentet til genbrug. Idrætsundervisning Undervisningen foregår dels i skolens gymnastiksale og på de udendørs arealer, dels i Tønderhallerne eller på eller ved deres udendørs baner og faciliteter. Endvidere benyttes fitnesscentret ved Tønder Kaserne. Idrætsundervisningen foregår udendørs i efteråret frem til efterårsferien, om foråret efter påskeferien. Mellem efterårsferien og påskeferien er der indendørs idræt. Til undervisningen skal eleverne medbringe passende idrætstøj/fodtøj og håndklæde. I 8. og 9. årgang modtager eleverne to gange årligt en idrætsudtalelse om deres faglige indsats og niveau. Den sidste udtalelse i 9. årgang vedlægges afgangsbeviset. IT Skolen har flere it-lokaler samt et antal bærbare computere. Skolens elever opfordres til at medbringe egne bærbare computere til brug i undervisningen. De benytter skolens trådløse netværk TKPRIV-Elev. For at få adgang til skolens trådløse netværk, skal man anvende et UNIlogin. Alle elever forsynes med et UNI-login, når de starter i skolen. I alle undervisningslokaler er installeret smartboards. Juleafslutningen Årets sidste skoledag før juleferien er fredag d. 20. december kl Eleverne møder på skolen og spiser morgenmad sammen i klasserne og på gangene. VELKOMSTFOLDER 8

41 Efterfølgende går alle skolens elever og lærere til juleafslutning i kirken. Afslutningen i kirken varer ca. tre kvarter. Herefter har eleverne juleferie. Første skoledag i det nye år er mandag d. 6. januar Kantine Kantinen befinder sig indtil 1. november i de gamle pavilloner, der ligger på skolens område. Kantinen er åben i to frikvarterer. I første frikvarter er der salg af frugt, yoghurt, brød og energibarer. I spisefrikvarteret er etableret salg af sunde, ikke for dyre småretter i samarbejde med Kvickly, Tønder. Den nybyggede kantine i de gamle billedkunst- og håndarbejdslokaler forventes at åbne 1. november. Klasseforældreråd Forældrene i hver klasse vælger et klasseforældreråd. Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer. Konfirmation Elever i 7. årgang kan deltage i konfirmationsforberedelse. I skoleåret er reserveret syv fredage til denne forberedelse, hvor der ikke vil være undervisning på skolen i 7. årgang. Kontakt Skolen arbejder med en elektronisk kontaktbog, som er tilgængelig på ForældreIntra. Her kan udveksles korte meddelelser mellem hjem og skole. Forældrene kan forvente at få evt. svar på en henvendelse senest den følgende dag. Telefonisk kan skolens kontor kontaktes på skoledage mellem , fredag på En henvendelse til en lærer på dennes private telefon skal helst ske inden kl på arbejdsdage, medmindre det drejer sig om en akut problematik. VELKOMSTFOLDER 9

42 Lejrskoler Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har udarbejdet principper for lejrskoler. For Overbygningsskolen betyder det, at 8. abcd er på lejrskole i i uge 14 og 8. efg er på lejrskole i uge 15. En lejrskole finansieres af skolen, og forældrene betaler et beløb på 75 kr. pr. dag, som dækker udgifter til måltider. Linjer i Tønder Overbygningsskole I skoleåret startede skolen på introlinjer i 7. årgang, og i indeværende skoleår arbejdes videre i 8. årgang med linjer. På hjemmesiden -> Overbygningsskolen kan ses brochuren om Introlinjer og Linjer LæringsCenter LæringsCentret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens pædagogiske center. LæringsCentret er en sammenkobling af skolebibliotek, it-medie-vejledning og læsevejledning. Indkøb og udlån af bøger og medieudstyr sker via LæringsCentret. Læringscentrets funktioner koordineres ved en koordinator, som er skolebibliotekar. I åbningstiden tilbyder Læringscentret vejledning i forbindelse med udlån og brug af digitale og analoge medier. LæringsCentret udbyder forskellige pædagogiske tiltag, forløb for grupper eller hele klasser, mini-kurser til elever og lærere og understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it og mediestøttede læreprocesser. Endvidere arrangeres forskellige kulturelle arrangementer for eleverne. LæringsCentret er tovholder for skolens KulturCrew, som er en gruppe af skolens elever, der har gennemgået kursus i håndtering og afvikling af forskellige arrangementer og events. Koordinator for LæringsCenter: Anders Jessen, VELKOMSTFOLDER 10

43 Modtageklasse Skolen har en modtageklasse for elever, der kommer som tilflyttere til kommunen, og som ikke taler dansk. Målet med opholdet i modtageklassen er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skolestart i den danske folkeskole, og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklasse bedst muligt. Tilbud om undervisning i modtageklassen gælder maksimalt i to år for eleven. Se brochure om Modtageklassen på -> Overbygningsskolen. Ordensregler Skolen er et levende og lærende fællesskab. I lærende fællesskaber Bruges positive ord om hinanden og til hinanden, Respekteres andres ret til at tale, Mødes alle i klassen med den gode fornemmelse af at høre til, Er klassen det fælles rum, hvor der er plads til alle klassens elever, Holder man orden i egne ting og fælles ting, Er alle klar til at deltage i undervisningen fra lektionens start, Har man pligter og rettigheder. Eleverne på Tønder Overbygningsskole må være inden for (hovedfløjen eller kantinen) eller uden for (sportspladserne, skoven, skolegårdene) i pauserne. Endvidere er kantinen åben fra og fra Madpakker/den købte mad kan nydes i kantinen eller i klassen. Både i undervisningen og i pauserne forventes det, at samværet er præget af ordentligt sprog og god opførsel. Eleverne følger en lærers anvisninger. Rygning er forbudt på skolens område og i umiddelbar nærhed heraf. VELKOMSTFOLDER 11

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2015-2016 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2015-2016 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2015-2016 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består af filial Digeskolen, filial Møgeltønder

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE TØNDER DISTRIKTSSKOLE Tønder Grundskole Informationskatalog A-Å Forældre 2014-2015 Tønder Grundskole Holmevej 2 6270 Tønder Telefon. 74723515 E-mail: grundskolen@toender.dk Hjemmeside: www.ds-t.dk EAN:

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12)

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) AUGUST Mandag 13. august Pædagogisk dag implementering af IT v/thomas Kjærgaard, UCN Tirsdag 14. august Pædagogisk dag kommunikation i skole/ Hvordan skabes pædagogisk ilt v/jan

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2014-2015

Årsplan for 6.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 6.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 To. 21.aug. Forældremøde i 6.kl. 35. To. 28. aug. Ryste-sammen-tur 4.- 6.kl.

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl.

Cykler stilles i cykelparkeringen bag gymnastiksalene. Der afholdes cyklistprøve i 5. eller 6.kl. ABC for 3.-6.kl. april 2013 ADRESSEÆNDRING ANSVAR BESTYRELSE BIRKEN BOLDBANER BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD FERIEPLAN FORSIKRING Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen.

Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Velkommen til 10. skoleår på Brændkjærskolen. Skoleåret 2015/16 bliver igen et skoleår, hvor mange elever også fra byens øvrige skoler har valgt at gå i 10.

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE TØNDER DISTRIKTSSKOLE Tønder Overbygningsskole Tønder Overbygningsskole Informationskatalog A-Å 2016-17 Tønder Overbygningsskole Skolevej 9 6270 Tønder Telefon: 7492 9850 E-mail: tds@toender.dk Hjemmeside:

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole

Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Skolens vision og Folkeskolereformen på Rantzausminde Skole Folkeskolereformen De nationale mål er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

Informationshæfte Digeskolen 2013/14

Informationshæfte Digeskolen 2013/14 Informationshæfte Digeskolen 2013/14 2013/14 Kære forældre. Dette informationshæfte skal fungere som jeres opslagsværk omkring skolens og filialens arbejde og spørgsmål hertil. Hæftet revideres og udsendes

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden?

Bækkegårdsskolen. Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Den 18.12.2007 Skole, elever og forældre - hvad kan vi forvente af hinanden? Bækkegårdsskolen Bækkegårds Plads 2 3650 Ølstykke Vi ønsker alle, at vores børn får en positiv og udviklende

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Nyt fra indskolingen

Nyt fra indskolingen Kære forældre Skolernes vinterferie står for døren, og vi vil gerne indledningsvis ønske alle vore elever og forældre en rigtig god uge 7. Igennem hele det sidste år har det været skolebestyrelsens og

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej 132-3050 Humlebæk - tlf. 7256 2014 - www.humlebaekskole.dk Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige skolegang.

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse

Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Principper vedtaget af Gl. Lindholm skoles skolebestyrelse Emneoversigt: - Inklusion - Sponsorering - Trivselscentret - Elevplaner - Vikardækning - Evaluering af elever - Holddannelse - Socialpædagogisk

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Informationshæfte Digeskolen 2014/15

Informationshæfte Digeskolen 2014/15 Informationshæfte Digeskolen 2014/15 2013/14 Kære forældre. Dette informationshæfte skal fungere som jeres opslagsværk omkring skolens og filialens arbejde og spørgsmål hertil. Hæftet revideres og udsendes

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Velkommen tilbage til udskolingen

Velkommen tilbage til udskolingen Velkommen tilbage til udskolingen Velkommen til en ny folkeskole, til nye oplevelser, og nyt skema. Og til rigtig meget af det du kender.. Skolereformen O https://publisher.qbrick.com/embed.aspx? mid=9991a52e

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere