TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014"

Transkript

1 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB

2 . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består af filial Digeskolen, filial Møgeltønder Skole, Tønder Grundskole og Tønder Overbygningsskole. Hjemmesideadressen er Skolens kontor er åbent på skoledage fra , fredage dog Skolens adresse Kontor/skolesekretær Christa Nørgaard Sekretærassistent Grethe Pedersen Teknisk servicemedarbejder Fritz Bonnichsen Skolens ledelse Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder, Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder, Kent Roost List, afdelingsleder specialundervisning, Bente H. Solgaard, ledelseskonsulent, VELKOMSTFOLDER 2

3 PRAKTISK INFORMATION OM TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE FRA A - Å Afgangsklassernes dimission Torsdag d. 26. juni 2014 afholdes dimissionsarrangementer for eleverne i 9. årgang og deres forældre. Arrangementet holdes i to omgange samme dag, kl. 17 og kl. 19 for tre klasser ad gangen. Der vil være diverse indslag. Efter overrækkelse af afgangsbeviserne byder skolen på en forfriskning, og så er der mulighed for en lille snak om fortid og fremtid. AKT AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel. AKT-støtte gives til enkeltelever eller elevgrupper. Når en elev modtager AKT-støtte, sker det i samarbejde med forældrene. Den elev/elevgruppe, der tilknyttes en AKT-ordning, er indstillet af elevens lærere evt. i samråd med PPR. AKT-læreren udvikler sammen med elevens lærere en støttefacon, der passer det enkelte barn/den enkelte elevgruppe og problemets art. AKT-læreren vil i en periode være til stede i elevens skolehverdag og ved samtaler og undervisning give eleven redskaber til at håndtere konflikter og problematikker og yde konkret hjælp ved faglige barrierer. BUM-patruljen BUM står for busser uden mobning. BUM-patruljen er en gruppe elever fra årgang, som er passagerer i de busser, der kører elever til skole og hjem igen. BUM-patruljens opgave er at skabe tryghed blandt eleverne i bussen, og de skal være med til at holde ro og orden, uden dog at involvere sig i stærke konflikter. De giver deres observationer videre til skolens ledelse, som vil handle på tilbagemeldingerne. Elever i BUM-patruljen bærer et ID-kort, når de udfører deres opgave. VELKOMSTFOLDER 3

4 Bøger I undervisningen anvendes i stadig højere grad digitale undervisningsmaterialer. Skolen stiller stadig nødvendige bøger til rådighed for eleverne. Vi forventer, at eleverne binder de udleverede taskebøger ind på en måde, der beskytter bogen hele skoleåret igennem. Hvis bøgerne ødelægges eller bortkommer, vil skolen forlange erstatning. Cykling De fleste elever i overbygningen cykler i skole. Cyklerne parkeres på parkeringspladsen foran skolen. Skolen har ikke ansvar for cyklerne. Husk cykellygter i vinterperioden. Eleverne bør af sikkerhedsgrunde bære cykelhjelm, når de cykler på ekskursion med skolen. Skolen har et aflåseligt cykelskur (aflåst fra kl ). Her kan buseleverne evt. stille en ekstra cykel for at kunne cykle til undervisning i hallerne. Skolen har seks skolecykler. Eleverne kan henvende sig på kontoret om lån af skolecykel. Ekskursioner Ekskursioner foregår gerne inden for undervisningstiden, men kan strække sig ud over den normale skoledag. Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed. Elitebold Skolens elever kan deltage i Elitebold. For at kunne søge optagelse i Elitebold skal man dyrke fodbold eller håndbold på højt niveau. Undervisningen foregår i Tønder, oftest i Tønder Hallerne eller på stadionområdet. Underviserne er uddannede lærer med træneruddannelse. Se mere om tilbuddet på skolens hjemmeside -> Overbygningsskolen -> Elitebold VELKOMSTFOLDER 4

5 Elevrådet Elevrådet består af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver klasse. Elevrådet nyvælges hvert år inden 1. september. Kontaktlærer for elevrådet: Vera Callesen. Erhvervspraktik Som en del af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen er eleverne i 9. årgang i erhvervspraktik i uge 45 (9.cd), uge 46 (9.ef) og uge 47 (9.ab). Forberedelsen til perioden sker i samarbejde mellem hjem, skole og uuvejlederne. Ferier og fridage Hvert år vedtages kommunalt en ferieplan, som gælder for alle kommunens skoler. Ferieplanen kan ses herunder og på skolens hjemmeside Ferieplan Første feriedag Sidste feriedag Sommerferie august Efterårsferie 14. oktober 18. oktober Juleferie 23. december 3. januar Vinterferie 10. februar 14. februar Påskeferie 14. april 21. april Store bededag 16. maj Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj Grundlovsdag/Pinseferie 5. juni 9. juni Sommerferie juni VELKOMSTFOLDER 5

6 Folkeskolens afgangsprøver FSA 2014 Skriftlige prøver Mandag d. 5. maj kl Dansk, retskrivning kl Dansk, læsning Tirsdag d. 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag d. 7. maj kl Matematik, færdigheder kl Matematik, problemløsning Torsdag d. 8. maj kl Engelsk, udtræksfag Fredag d. 9. maj kl Tysk, udtræksfag Tirsdag d. 13. maj Onsdag d. 14. maj Biologi, udtræksfag Geografi, udtræksfag Mundtlige prøver Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni - torsdag d. 26. juni ForældreIntra ForældreIntra er en internetbaseret kommunikationsplatform. Alle forældre får udleveret en personlig kode og kan logge sig ind på deres barns klasses hjemmeside. Herfra kan kommunikeres med klassens lærere og de øvrige forældre. På siden er endvidere adgang til fx at læse elevplaner, til at skrive i kontaktbogen, til at reservere tid til forældresamtaler og læse nyhedsbreve. Etiske spilleregler ved brug af ForældreIntra Skolebestyrelsen har vedtaget en række retningslinjer for brug af ForældreIntra på Tønder Distriktsskole. Se retningslinjerne på - > Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens principper VELKOMSTFOLDER 6

7 Forældremøder og arrangementer For alle skolens klasser er fra starten af skoleåret planlagt, hvilke møder og arrangementer, der vil være i løbet af skoleåret. Invitationer og tilmeldingsmulighed udsendes via ForældreIntra. På det første forældremøde præsenteres årsplaner for de enkelte fag og aktivitetsplanen for årgangen af klassens lærere. På dette møde vælges også klasseforældrerådet, som i samarbejde med klassens lærere tilrettelægger arrangementer i årets løb. Forsikring Kommunen må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og i unge i dagtilbud eller folkeskoler. Fra 1. januar 2012 er eleverne i skolen ikke længere omfattet af en kommunalt tegnet ulykkesforsikring. Det er herefter alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn. Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Elever, der er involveret i en skade på skolens bygninger/inventar, skal straks henvende sig til en lærer eller på kontoret. Tingene bliver hurtigst muligt repareret, så der ikke sker yderligere skade. Desuden prøver vi at afklare omstændighederne ved det passerede. Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller materialer. Der vil da blive tilsendt forældrene et brev med beskrivelse af omstændighederne, og senere en regning på udbedring af skaden. Fritagelse fra undervisningen Når forældre ønsker deres barn fritaget fra enkelttimer eller en hel skoledag, rettes forespørgsel til klasselærer/faglærer via ForældreIntras kontaktbog. Fritagelse fra undervisningen ud over én dag sker ved at rette henvendelse til skolelederen. Skema til anmodning om ekstra skolefrihed kan findes på hjemmesiden -> Overbygningsskolen -> Skema. VELKOMSTFOLDER 7

8 Fritagelse fra undervisning i kristendom kan i ganske særlige tilfælde ske efter skriftlig anmodning til skolelederen. Da kristendom er et prøvefag, vil en elev, der er fritaget fra kristendomsundervisningen, skulle til prøve i et alternativt udtræksfag ved afgangsprøverne. Glemte ting Glemt tøj o.lign. opbevares i tre måneder hos servicemedarbejderen. Derefter bliver tingene afhentet til genbrug. Idrætsundervisning Undervisningen foregår dels i skolens gymnastiksale og på de udendørs arealer, dels i Tønderhallerne eller på eller ved deres udendørs baner og faciliteter. Endvidere benyttes fitnesscentret ved Tønder Kaserne. Idrætsundervisningen foregår udendørs i efteråret frem til efterårsferien, om foråret efter påskeferien. Mellem efterårsferien og påskeferien er der indendørs idræt. Til undervisningen skal eleverne medbringe passende idrætstøj/fodtøj og håndklæde. I 8. og 9. årgang modtager eleverne to gange årligt en idrætsudtalelse om deres faglige indsats og niveau. Den sidste udtalelse i 9. årgang vedlægges afgangsbeviset. IT Skolen har flere it-lokaler samt et antal bærbare computere. Skolens elever opfordres til at medbringe egne bærbare computere til brug i undervisningen. De benytter skolens trådløse netværk TKPRIV-Elev. For at få adgang til skolens trådløse netværk, skal man anvende et UNIlogin. Alle elever forsynes med et UNI-login, når de starter i skolen. I alle undervisningslokaler er installeret smartboards. Juleafslutningen Årets sidste skoledag før juleferien er fredag d. 20. december kl Eleverne møder på skolen og spiser morgenmad sammen i klasserne og på gangene. VELKOMSTFOLDER 8

9 Efterfølgende går alle skolens elever og lærere til juleafslutning i kirken. Afslutningen i kirken varer ca. tre kvarter. Herefter har eleverne juleferie. Første skoledag i det nye år er mandag d. 6. januar Kantine Kantinen befinder sig indtil 1. november i de gamle pavilloner, der ligger på skolens område. Kantinen er åben i to frikvarterer. I første frikvarter er der salg af frugt, yoghurt, brød og energibarer. I spisefrikvarteret er etableret salg af sunde, ikke for dyre småretter i samarbejde med Kvickly, Tønder. Den nybyggede kantine i de gamle billedkunst- og håndarbejdslokaler forventes at åbne 1. november. Klasseforældreråd Forældrene i hver klasse vælger et klasseforældreråd. Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer. Konfirmation Elever i 7. årgang kan deltage i konfirmationsforberedelse. I skoleåret er reserveret syv fredage til denne forberedelse, hvor der ikke vil være undervisning på skolen i 7. årgang. Kontakt Skolen arbejder med en elektronisk kontaktbog, som er tilgængelig på ForældreIntra. Her kan udveksles korte meddelelser mellem hjem og skole. Forældrene kan forvente at få evt. svar på en henvendelse senest den følgende dag. Telefonisk kan skolens kontor kontaktes på skoledage mellem , fredag på En henvendelse til en lærer på dennes private telefon skal helst ske inden kl på arbejdsdage, medmindre det drejer sig om en akut problematik. VELKOMSTFOLDER 9

10 Lejrskoler Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har udarbejdet principper for lejrskoler. For Overbygningsskolen betyder det, at 8. abcd er på lejrskole i i uge 14 og 8. efg er på lejrskole i uge 15. En lejrskole finansieres af skolen, og forældrene betaler et beløb på 75 kr. pr. dag, som dækker udgifter til måltider. Linjer i Tønder Overbygningsskole I skoleåret startede skolen på introlinjer i 7. årgang, og i indeværende skoleår arbejdes videre i 8. årgang med linjer. På hjemmesiden -> Overbygningsskolen kan ses brochuren om Introlinjer og Linjer LæringsCenter LæringsCentret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens pædagogiske center. LæringsCentret er en sammenkobling af skolebibliotek, it-medie-vejledning og læsevejledning. Indkøb og udlån af bøger og medieudstyr sker via LæringsCentret. Læringscentrets funktioner koordineres ved en koordinator, som er skolebibliotekar. I åbningstiden tilbyder Læringscentret vejledning i forbindelse med udlån og brug af digitale og analoge medier. LæringsCentret udbyder forskellige pædagogiske tiltag, forløb for grupper eller hele klasser, mini-kurser til elever og lærere og understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it og mediestøttede læreprocesser. Endvidere arrangeres forskellige kulturelle arrangementer for eleverne. LæringsCentret er tovholder for skolens KulturCrew, som er en gruppe af skolens elever, der har gennemgået kursus i håndtering og afvikling af forskellige arrangementer og events. Koordinator for LæringsCenter: Anders Jessen, VELKOMSTFOLDER 10

11 Modtageklasse Skolen har en modtageklasse for elever, der kommer som tilflyttere til kommunen, og som ikke taler dansk. Målet med opholdet i modtageklassen er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skolestart i den danske folkeskole, og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklasse bedst muligt. Tilbud om undervisning i modtageklassen gælder maksimalt i to år for eleven. Se brochure om Modtageklassen på -> Overbygningsskolen. Ordensregler Skolen er et levende og lærende fællesskab. I lærende fællesskaber Bruges positive ord om hinanden og til hinanden, Respekteres andres ret til at tale, Mødes alle i klassen med den gode fornemmelse af at høre til, Er klassen det fælles rum, hvor der er plads til alle klassens elever, Holder man orden i egne ting og fælles ting, Er alle klar til at deltage i undervisningen fra lektionens start, Har man pligter og rettigheder. Eleverne på Tønder Overbygningsskole må være inden for (hovedfløjen eller kantinen) eller uden for (sportspladserne, skoven, skolegårdene) i pauserne. Endvidere er kantinen åben fra og fra Madpakker/den købte mad kan nydes i kantinen eller i klassen. Både i undervisningen og i pauserne forventes det, at samværet er præget af ordentligt sprog og god opførsel. Eleverne følger en lærers anvisninger. Rygning er forbudt på skolens område og i umiddelbar nærhed heraf. VELKOMSTFOLDER 11

12 Nationale test Alle elever deltager i de nationale test. De obligatoriske test afvikles i foråret 2014: 7. årgang engelsk 8. årgang dansk, biologi, fysik/kemi, geografi. De frivillige test afvikles i efteråret På skolen bruges de frivillige test som en vigtig del af den løbende evaluering. Ringetider 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion Pause Pause Pause Pause Pause Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har startet sit arbejde fra 1. november Den består af 7 forældrevalgte medlemmer, to personalevalgte medlemmer, 2 elevrådsmedlemmer, samt Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder og Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder. Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller skolens hjemmeside -> Skolebestyrelsen. VELKOMSTFOLDER 12

13 Skole-hjemsamtaler Forældrene inviteres hvert år til to skole-hjemsamtaler, hvor deres barns skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret, for 9. årgang dog for samtalen i efteråret. Samtalerne i 8. og 9. årgang finder sted, umiddelbart efter at eleverne har fået 1. og 2. standpunktskarakterer. Skolesundhedsplejerske Til skolen er tilknyttet sundhedsplejerske Mai-Britt Damm. Mai-Britt Damm kan kontaktes på tlf , Slusen Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (AKT adfærd, kontakt, trivsel) gives via resursecenter Slusen til elever, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen eller støtte. Specialundervisningen foregår i Slusens lokaler eller i klassen omkring den enkelte elev. Undervisningen sættes i værk af skolen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som arbejder konsultativt med lærerne om opgaven. Se informationsbrochure om Slusens arbejde på > Overbygningsskolen. Koordinator for Slusen: Helle Behr, Sygdom Når elever er syge i en kort periode, giver forældrene ved raskmeldingen besked til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra. Ved længere sygdomsperioder bedes hjemmet kontakte kontoret eller klasselæreren. VELKOMSTFOLDER 13

14 UU-vejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er repræsenteret på skolen ved Kirsten Jensen Karen Olling ( , og ( , Vejledningen af eleverne sker i samarbejde med elevens lærere. Valgfag I år er oprettet valgfag for 9. årgang. Valgfaget hedder Sælg dit projekt, og består af små kurser i kompetencer, der vil kunne understøtte projektugens proces og produkt. Følgende kurser er oprettet: Ud over rampen, Byg en boks og Det levende billede. De første kurser løber i uge 35-37, de næste to i uge og det sidste kursus i uge Se brochuren på hjemmesiden -> Overbygningsskolen. VELKOMSTFOLDER 14

15 Værdigrundlag Mission AT UDVIKLE, PRÆSTERE OG INKLUDERE Vision Forældre ønsker og vælger Tønder Distriktsskole, fordi det er den bedste skole. Forældrene oplever sig som aktive samarbejdspartnere og inddrages løbende i skolens virksomhed. Eleverne møder hver dag forventningsfulde og åbne. Undervisningen og samværet engagerer og begejstrer dem. Rundt om på skolen møder man et intenst og levende læringsmiljø, hvor elever arbejder fordybet i grupper eller individuelt. Overalt mærkes elevernes kreativitet i proces og formidling. Dialogen er præget af gensidig respekt. Skolens lokaler er funktionelle, smukke og velholdte. Medarbejderne ønsker at arbejde på skolen, fordi de her kan bruge alle deres personlige og professionelle kompetencer, og fordi de føler sig inspirerede og værdsatte. Værdier PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB VELKOMSTFOLDER 15

16 Lokaleplan VELKOMSTFOLDER 16

17 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB

18 . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består af filial Digeskolen, filial Møgeltønder Skole, Tønder Grundskole og Tønder Overbygningsskole. Hjemmesideadressen er Skolens kontor er åbent på skoledage fra , fredage dog Skolens adresse Kontor/skolesekretær Christa Nørgaard Sekretærassistent Grethe Pedersen Teknisk servicemedarbejder Fritz Bonnichsen Skolens ledelse Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder, Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder, Kent Roost List, afdelingsleder specialundervisning, Bente H. Solgaard, ledelseskonsulent, VELKOMSTFOLDER 2

19 PRAKTISK INFORMATION OM TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE FRA A - Å Afgangsklassernes dimission Torsdag d. 26. juni 2014 afholdes dimissionsarrangementer for eleverne i 9. årgang og deres forældre. Arrangementet holdes i to omgange samme dag, kl. 17 og kl. 19 for tre klasser ad gangen. Der vil være diverse indslag. Efter overrækkelse af afgangsbeviserne byder skolen på en forfriskning, og så er der mulighed for en lille snak om fortid og fremtid. AKT AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel. AKT-støtte gives til enkeltelever eller elevgrupper. Når en elev modtager AKT-støtte, sker det i samarbejde med forældrene. Den elev/elevgruppe, der tilknyttes en AKT-ordning, er indstillet af elevens lærere evt. i samråd med PPR. AKT-læreren udvikler sammen med elevens lærere en støttefacon, der passer det enkelte barn/den enkelte elevgruppe og problemets art. AKT-læreren vil i en periode være til stede i elevens skolehverdag og ved samtaler og undervisning give eleven redskaber til at håndtere konflikter og problematikker og yde konkret hjælp ved faglige barrierer. BUM-patruljen BUM står for busser uden mobning. BUM-patruljen er en gruppe elever fra årgang, som er passagerer i de busser, der kører elever til skole og hjem igen. BUM-patruljens opgave er at skabe tryghed blandt eleverne i bussen, og de skal være med til at holde ro og orden, uden dog at involvere sig i stærke konflikter. De giver deres observationer videre til skolens ledelse, som vil handle på tilbagemeldingerne. Elever i BUM-patruljen bærer et ID-kort, når de udfører deres opgave. VELKOMSTFOLDER 3

20 Bøger I undervisningen anvendes i stadig højere grad digitale undervisningsmaterialer. Skolen stiller stadig nødvendige bøger til rådighed for eleverne. Vi forventer, at eleverne binder de udleverede taskebøger ind på en måde, der beskytter bogen hele skoleåret igennem. Hvis bøgerne ødelægges eller bortkommer, vil skolen forlange erstatning. Cykling De fleste elever i overbygningen cykler i skole. Cyklerne parkeres på parkeringspladsen foran skolen. Skolen har ikke ansvar for cyklerne. Husk cykellygter i vinterperioden. Eleverne bør af sikkerhedsgrunde bære cykelhjelm, når de cykler på ekskursion med skolen. Skolen har et aflåseligt cykelskur (aflåst fra kl ). Her kan buseleverne evt. stille en ekstra cykel for at kunne cykle til undervisning i hallerne. Skolen har seks skolecykler. Eleverne kan henvende sig på kontoret om lån af skolecykel. Ekskursioner Ekskursioner foregår gerne inden for undervisningstiden, men kan strække sig ud over den normale skoledag. Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed. Elitebold Skolens elever kan deltage i Elitebold. For at kunne søge optagelse i Elitebold skal man dyrke fodbold eller håndbold på højt niveau. Undervisningen foregår i Tønder, oftest i Tønder Hallerne eller på stadionområdet. Underviserne er uddannede lærer med træneruddannelse. Se mere om tilbuddet på skolens hjemmeside -> Overbygningsskolen -> Elitebold VELKOMSTFOLDER 4

21 Elevrådet Elevrådet består af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver klasse. Elevrådet nyvælges hvert år inden 1. september. Kontaktlærer for elevrådet: Vera Callesen. Erhvervspraktik Som en del af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen er eleverne i 9. årgang i erhvervspraktik i uge 45 (9.cd), uge 46 (9.ef) og uge 47 (9.ab). Forberedelsen til perioden sker i samarbejde mellem hjem, skole og uuvejlederne. Ferier og fridage Hvert år vedtages kommunalt en ferieplan, som gælder for alle kommunens skoler. Ferieplanen kan ses herunder og på skolens hjemmeside Ferieplan Første feriedag Sidste feriedag Sommerferie august Efterårsferie 14. oktober 18. oktober Juleferie 23. december 3. januar Vinterferie 10. februar 14. februar Påskeferie 14. april 21. april Store bededag 16. maj Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj Grundlovsdag/Pinseferie 5. juni 9. juni Sommerferie juni VELKOMSTFOLDER 5

22 Folkeskolens afgangsprøver FSA 2014 Skriftlige prøver Mandag d. 5. maj kl Dansk, retskrivning kl Dansk, læsning Tirsdag d. 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag d. 7. maj kl Matematik, færdigheder kl Matematik, problemløsning Torsdag d. 8. maj kl Engelsk, udtræksfag Fredag d. 9. maj kl Tysk, udtræksfag Tirsdag d. 13. maj Onsdag d. 14. maj Biologi, udtræksfag Geografi, udtræksfag Mundtlige prøver Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni - torsdag d. 26. juni ForældreIntra ForældreIntra er en internetbaseret kommunikationsplatform. Alle forældre får udleveret en personlig kode og kan logge sig ind på deres barns klasses hjemmeside. Herfra kan kommunikeres med klassens lærere og de øvrige forældre. På siden er endvidere adgang til fx at læse elevplaner, til at skrive i kontaktbogen, til at reservere tid til forældresamtaler og læse nyhedsbreve. Etiske spilleregler ved brug af ForældreIntra Skolebestyrelsen har vedtaget en række retningslinjer for brug af ForældreIntra på Tønder Distriktsskole. Se retningslinjerne på - > Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens principper VELKOMSTFOLDER 6

23 Forældremøder og arrangementer For alle skolens klasser er fra starten af skoleåret planlagt, hvilke møder og arrangementer, der vil være i løbet af skoleåret. Invitationer og tilmeldingsmulighed udsendes via ForældreIntra. På det første forældremøde præsenteres årsplaner for de enkelte fag og aktivitetsplanen for årgangen af klassens lærere. På dette møde vælges også klasseforældrerådet, som i samarbejde med klassens lærere tilrettelægger arrangementer i årets løb. Forsikring Kommunen må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og i unge i dagtilbud eller folkeskoler. Fra 1. januar 2012 er eleverne i skolen ikke længere omfattet af en kommunalt tegnet ulykkesforsikring. Det er herefter alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn. Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Elever, der er involveret i en skade på skolens bygninger/inventar, skal straks henvende sig til en lærer eller på kontoret. Tingene bliver hurtigst muligt repareret, så der ikke sker yderligere skade. Desuden prøver vi at afklare omstændighederne ved det passerede. Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller materialer. Der vil da blive tilsendt forældrene et brev med beskrivelse af omstændighederne, og senere en regning på udbedring af skaden. Fritagelse fra undervisningen Når forældre ønsker deres barn fritaget fra enkelttimer eller en hel skoledag, rettes forespørgsel til klasselærer/faglærer via ForældreIntras kontaktbog. Fritagelse fra undervisningen ud over én dag sker ved at rette henvendelse til skolelederen. Skema til anmodning om ekstra skolefrihed kan findes på hjemmesiden -> Overbygningsskolen -> Skema. VELKOMSTFOLDER 7

24 Fritagelse fra undervisning i kristendom kan i ganske særlige tilfælde ske efter skriftlig anmodning til skolelederen. Da kristendom er et prøvefag, vil en elev, der er fritaget fra kristendomsundervisningen, skulle til prøve i et alternativt udtræksfag ved afgangsprøverne. Glemte ting Glemt tøj o.lign. opbevares i tre måneder hos servicemedarbejderen. Derefter bliver tingene afhentet til genbrug. Idrætsundervisning Undervisningen foregår dels i skolens gymnastiksale og på de udendørs arealer, dels i Tønderhallerne eller på eller ved deres udendørs baner og faciliteter. Endvidere benyttes fitnesscentret ved Tønder Kaserne. Idrætsundervisningen foregår udendørs i efteråret frem til efterårsferien, om foråret efter påskeferien. Mellem efterårsferien og påskeferien er der indendørs idræt. Til undervisningen skal eleverne medbringe passende idrætstøj/fodtøj og håndklæde. I 8. og 9. årgang modtager eleverne to gange årligt en idrætsudtalelse om deres faglige indsats og niveau. Den sidste udtalelse i 9. årgang vedlægges afgangsbeviset. IT Skolen har flere it-lokaler samt et antal bærbare computere. Skolens elever opfordres til at medbringe egne bærbare computere til brug i undervisningen. De benytter skolens trådløse netværk TKPRIV-Elev. For at få adgang til skolens trådløse netværk, skal man anvende et UNIlogin. Alle elever forsynes med et UNI-login, når de starter i skolen. I alle undervisningslokaler er installeret smartboards. Juleafslutningen Årets sidste skoledag før juleferien er fredag d. 20. december kl Eleverne møder på skolen og spiser morgenmad sammen i klasserne og på gangene. VELKOMSTFOLDER 8

25 Efterfølgende går alle skolens elever og lærere til juleafslutning i kirken. Afslutningen i kirken varer ca. tre kvarter. Herefter har eleverne juleferie. Første skoledag i det nye år er mandag d. 6. januar Kantine Kantinen befinder sig indtil 1. november i de gamle pavilloner, der ligger på skolens område. Kantinen er åben i to frikvarterer. I første frikvarter er der salg af frugt, yoghurt, brød og energibarer. I spisefrikvarteret er etableret salg af sunde, ikke for dyre småretter i samarbejde med Kvickly, Tønder. Den nybyggede kantine i de gamle billedkunst- og håndarbejdslokaler forventes at åbne 1. november. Klasseforældreråd Forældrene i hver klasse vælger et klasseforældreråd. Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer. Konfirmation Elever i 7. årgang kan deltage i konfirmationsforberedelse. I skoleåret er reserveret syv fredage til denne forberedelse, hvor der ikke vil være undervisning på skolen i 7. årgang. Kontakt Skolen arbejder med en elektronisk kontaktbog, som er tilgængelig på ForældreIntra. Her kan udveksles korte meddelelser mellem hjem og skole. Forældrene kan forvente at få evt. svar på en henvendelse senest den følgende dag. Telefonisk kan skolens kontor kontaktes på skoledage mellem , fredag på En henvendelse til en lærer på dennes private telefon skal helst ske inden kl på arbejdsdage, medmindre det drejer sig om en akut problematik. VELKOMSTFOLDER 9

26 Lejrskoler Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har udarbejdet principper for lejrskoler. For Overbygningsskolen betyder det, at 8. abcd er på lejrskole i i uge 14 og 8. efg er på lejrskole i uge 15. En lejrskole finansieres af skolen, og forældrene betaler et beløb på 75 kr. pr. dag, som dækker udgifter til måltider. Linjer i Tønder Overbygningsskole I skoleåret startede skolen på introlinjer i 7. årgang, og i indeværende skoleår arbejdes videre i 8. årgang med linjer. På hjemmesiden -> Overbygningsskolen kan ses brochuren om Introlinjer og Linjer LæringsCenter LæringsCentret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens pædagogiske center. LæringsCentret er en sammenkobling af skolebibliotek, it-medie-vejledning og læsevejledning. Indkøb og udlån af bøger og medieudstyr sker via LæringsCentret. Læringscentrets funktioner koordineres ved en koordinator, som er skolebibliotekar. I åbningstiden tilbyder Læringscentret vejledning i forbindelse med udlån og brug af digitale og analoge medier. LæringsCentret udbyder forskellige pædagogiske tiltag, forløb for grupper eller hele klasser, mini-kurser til elever og lærere og understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it og mediestøttede læreprocesser. Endvidere arrangeres forskellige kulturelle arrangementer for eleverne. LæringsCentret er tovholder for skolens KulturCrew, som er en gruppe af skolens elever, der har gennemgået kursus i håndtering og afvikling af forskellige arrangementer og events. Koordinator for LæringsCenter: Anders Jessen, VELKOMSTFOLDER 10

27 Modtageklasse Skolen har en modtageklasse for elever, der kommer som tilflyttere til kommunen, og som ikke taler dansk. Målet med opholdet i modtageklassen er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skolestart i den danske folkeskole, og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklasse bedst muligt. Tilbud om undervisning i modtageklassen gælder maksimalt i to år for eleven. Se brochure om Modtageklassen på -> Overbygningsskolen. Ordensregler Skolen er et levende og lærende fællesskab. I lærende fællesskaber Bruges positive ord om hinanden og til hinanden, Respekteres andres ret til at tale, Mødes alle i klassen med den gode fornemmelse af at høre til, Er klassen det fælles rum, hvor der er plads til alle klassens elever, Holder man orden i egne ting og fælles ting, Er alle klar til at deltage i undervisningen fra lektionens start, Har man pligter og rettigheder. Eleverne på Tønder Overbygningsskole må være inden for (hovedfløjen eller kantinen) eller uden for (sportspladserne, skoven, skolegårdene) i pauserne. Endvidere er kantinen åben fra og fra Madpakker/den købte mad kan nydes i kantinen eller i klassen. Både i undervisningen og i pauserne forventes det, at samværet er præget af ordentligt sprog og god opførsel. Eleverne følger en lærers anvisninger. Rygning er forbudt på skolens område og i umiddelbar nærhed heraf. VELKOMSTFOLDER 11

28 Nationale test Alle elever deltager i de nationale test. De obligatoriske test afvikles i foråret 2014: 7. årgang engelsk 8. årgang dansk, biologi, fysik/kemi, geografi. De frivillige test afvikles i efteråret På skolen bruges de frivillige test som en vigtig del af den løbende evaluering. Ringetider 1. lektion lektion lektion lektion lektion lektion lektion Pause Pause Pause Pause Pause Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har startet sit arbejde fra 1. november Den består af 7 forældrevalgte medlemmer, to personalevalgte medlemmer, 2 elevrådsmedlemmer, samt Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder og Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder. Skolebestyrelsens medlemmer kan kontaktes via ForældreIntra eller skolens hjemmeside -> Skolebestyrelsen. VELKOMSTFOLDER 12

29 Skole-hjemsamtaler Forældrene inviteres hvert år til to skole-hjemsamtaler, hvor deres barns skolestandpunkt evalueres. Elevplanerne er udgangspunkt for samtalerne i foråret, for 9. årgang dog for samtalen i efteråret. Samtalerne i 8. og 9. årgang finder sted, umiddelbart efter at eleverne har fået 1. og 2. standpunktskarakterer. Skolesundhedsplejerske Til skolen er tilknyttet sundhedsplejerske Mai-Britt Damm. Mai-Britt Damm kan kontaktes på tlf , Slusen Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (AKT adfærd, kontakt, trivsel) gives via resursecenter Slusen til elever, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen eller støtte. Specialundervisningen foregår i Slusens lokaler eller i klassen omkring den enkelte elev. Undervisningen sættes i værk af skolen og PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), som arbejder konsultativt med lærerne om opgaven. Se informationsbrochure om Slusens arbejde på > Overbygningsskolen. Koordinator for Slusen: Helle Behr, Sygdom Når elever er syge i en kort periode, giver forældrene ved raskmeldingen besked til klasselæreren i kontaktbogen på ForældreIntra. Ved længere sygdomsperioder bedes hjemmet kontakte kontoret eller klasselæreren. VELKOMSTFOLDER 13

30 UU-vejledning Ungdommens Uddannelsesvejledning er repræsenteret på skolen ved Kirsten Jensen Karen Olling ( , og ( , Vejledningen af eleverne sker i samarbejde med elevens lærere. Valgfag I år er oprettet valgfag for 9. årgang. Valgfaget hedder Sælg dit projekt, og består af små kurser i kompetencer, der vil kunne understøtte projektugens proces og produkt. Følgende kurser er oprettet: Ud over rampen, Byg en boks og Det levende billede. De første kurser løber i uge 35-37, de næste to i uge og det sidste kursus i uge Se brochuren på hjemmesiden -> Overbygningsskolen. VELKOMSTFOLDER 14

31 Værdigrundlag Mission AT UDVIKLE, PRÆSTERE OG INKLUDERE Vision Forældre ønsker og vælger Tønder Distriktsskole, fordi det er den bedste skole. Forældrene oplever sig som aktive samarbejdspartnere og inddrages løbende i skolens virksomhed. Eleverne møder hver dag forventningsfulde og åbne. Undervisningen og samværet engagerer og begejstrer dem. Rundt om på skolen møder man et intenst og levende læringsmiljø, hvor elever arbejder fordybet i grupper eller individuelt. Overalt mærkes elevernes kreativitet i proces og formidling. Dialogen er præget af gensidig respekt. Skolens lokaler er funktionelle, smukke og velholdte. Medarbejderne ønsker at arbejde på skolen, fordi de her kan bruge alle deres personlige og professionelle kompetencer, og fordi de føler sig inspirerede og værdsatte. Værdier PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB VELKOMSTFOLDER 15

32 Lokaleplan VELKOMSTFOLDER 16

33 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB

34 . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består af filial Digeskolen, filial Møgeltønder Skole, Tønder Grundskole og Tønder Overbygningsskole. Hjemmesideadressen er Skolens kontor er åbent på skoledage fra , fredage dog Skolens adresse Kontor/skolesekretær Christa Nørgaard Sekretærassistent Grethe Pedersen Teknisk servicemedarbejder Fritz Bonnichsen Skolens ledelse Jan Peter Jensen, distriktsskoleleder, Jørn Wind, vicedistriktsskoleleder, Kent Roost List, afdelingsleder specialundervisning, Bente H. Solgaard, ledelseskonsulent, VELKOMSTFOLDER 2

35 PRAKTISK INFORMATION OM TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE FRA A - Å Afgangsklassernes dimission Torsdag d. 26. juni 2014 afholdes dimissionsarrangementer for eleverne i 9. årgang og deres forældre. Arrangementet holdes i to omgange samme dag, kl. 17 og kl. 19 for tre klasser ad gangen. Der vil være diverse indslag. Efter overrækkelse af afgangsbeviserne byder skolen på en forfriskning, og så er der mulighed for en lille snak om fortid og fremtid. AKT AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel. AKT-støtte gives til enkeltelever eller elevgrupper. Når en elev modtager AKT-støtte, sker det i samarbejde med forældrene. Den elev/elevgruppe, der tilknyttes en AKT-ordning, er indstillet af elevens lærere evt. i samråd med PPR. AKT-læreren udvikler sammen med elevens lærere en støttefacon, der passer det enkelte barn/den enkelte elevgruppe og problemets art. AKT-læreren vil i en periode være til stede i elevens skolehverdag og ved samtaler og undervisning give eleven redskaber til at håndtere konflikter og problematikker og yde konkret hjælp ved faglige barrierer. BUM-patruljen BUM står for busser uden mobning. BUM-patruljen er en gruppe elever fra årgang, som er passagerer i de busser, der kører elever til skole og hjem igen. BUM-patruljens opgave er at skabe tryghed blandt eleverne i bussen, og de skal være med til at holde ro og orden, uden dog at involvere sig i stærke konflikter. De giver deres observationer videre til skolens ledelse, som vil handle på tilbagemeldingerne. Elever i BUM-patruljen bærer et ID-kort, når de udfører deres opgave. VELKOMSTFOLDER 3

36 Bøger I undervisningen anvendes i stadig højere grad digitale undervisningsmaterialer. Skolen stiller stadig nødvendige bøger til rådighed for eleverne. Vi forventer, at eleverne binder de udleverede taskebøger ind på en måde, der beskytter bogen hele skoleåret igennem. Hvis bøgerne ødelægges eller bortkommer, vil skolen forlange erstatning. Cykling De fleste elever i overbygningen cykler i skole. Cyklerne parkeres på parkeringspladsen foran skolen. Skolen har ikke ansvar for cyklerne. Husk cykellygter i vinterperioden. Eleverne bør af sikkerhedsgrunde bære cykelhjelm, når de cykler på ekskursion med skolen. Skolen har et aflåseligt cykelskur (aflåst fra kl ). Her kan buseleverne evt. stille en ekstra cykel for at kunne cykle til undervisning i hallerne. Skolen har seks skolecykler. Eleverne kan henvende sig på kontoret om lån af skolecykel. Ekskursioner Ekskursioner foregår gerne inden for undervisningstiden, men kan strække sig ud over den normale skoledag. Forældre får altid forud besked om ekskursionens mål, indhold og anslåede varighed. Elitebold Skolens elever kan deltage i Elitebold. For at kunne søge optagelse i Elitebold skal man dyrke fodbold eller håndbold på højt niveau. Undervisningen foregår i Tønder, oftest i Tønder Hallerne eller på stadionområdet. Underviserne er uddannede lærer med træneruddannelse. Se mere om tilbuddet på skolens hjemmeside -> Overbygningsskolen -> Elitebold VELKOMSTFOLDER 4

37 Elevrådet Elevrådet består af en elevrepræsentant og en suppleant fra hver klasse. Elevrådet nyvælges hvert år inden 1. september. Kontaktlærer for elevrådet: Vera Callesen. Erhvervspraktik Som en del af uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorienteringen er eleverne i 9. årgang i erhvervspraktik i uge 45 (9.cd), uge 46 (9.ef) og uge 47 (9.ab). Forberedelsen til perioden sker i samarbejde mellem hjem, skole og uuvejlederne. Ferier og fridage Hvert år vedtages kommunalt en ferieplan, som gælder for alle kommunens skoler. Ferieplanen kan ses herunder og på skolens hjemmeside Ferieplan Første feriedag Sidste feriedag Sommerferie august Efterårsferie 14. oktober 18. oktober Juleferie 23. december 3. januar Vinterferie 10. februar 14. februar Påskeferie 14. april 21. april Store bededag 16. maj Kristi Himmelfartsferie 29. maj 30. maj Grundlovsdag/Pinseferie 5. juni 9. juni Sommerferie juni VELKOMSTFOLDER 5

38 Folkeskolens afgangsprøver FSA 2014 Skriftlige prøver Mandag d. 5. maj kl Dansk, retskrivning kl Dansk, læsning Tirsdag d. 6. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling Onsdag d. 7. maj kl Matematik, færdigheder kl Matematik, problemløsning Torsdag d. 8. maj kl Engelsk, udtræksfag Fredag d. 9. maj kl Tysk, udtræksfag Tirsdag d. 13. maj Onsdag d. 14. maj Biologi, udtræksfag Geografi, udtræksfag Mundtlige prøver Disse afholdes inden for tidsrummet mandag d. 2. juni - torsdag d. 26. juni ForældreIntra ForældreIntra er en internetbaseret kommunikationsplatform. Alle forældre får udleveret en personlig kode og kan logge sig ind på deres barns klasses hjemmeside. Herfra kan kommunikeres med klassens lærere og de øvrige forældre. På siden er endvidere adgang til fx at læse elevplaner, til at skrive i kontaktbogen, til at reservere tid til forældresamtaler og læse nyhedsbreve. Etiske spilleregler ved brug af ForældreIntra Skolebestyrelsen har vedtaget en række retningslinjer for brug af ForældreIntra på Tønder Distriktsskole. Se retningslinjerne på - > Skolebestyrelsen -> Skolebestyrelsens principper VELKOMSTFOLDER 6

39 Forældremøder og arrangementer For alle skolens klasser er fra starten af skoleåret planlagt, hvilke møder og arrangementer, der vil være i løbet af skoleåret. Invitationer og tilmeldingsmulighed udsendes via ForældreIntra. På det første forældremøde præsenteres årsplaner for de enkelte fag og aktivitetsplanen for årgangen af klassens lærere. På dette møde vælges også klasseforældrerådet, som i samarbejde med klassens lærere tilrettelægger arrangementer i årets løb. Forsikring Kommunen må ikke længere tegne kollektive ulykkesforsikringer for børn og i unge i dagtilbud eller folkeskoler. Fra 1. januar 2012 er eleverne i skolen ikke længere omfattet af en kommunalt tegnet ulykkesforsikring. Det er herefter alene forældrenes ansvar at ulykkesforsikre deres børn. Forvolder eleverne skade på hinanden i skoletiden, er det som hovedregel et mellemværende mellem de to parter. Elever, der er involveret i en skade på skolens bygninger/inventar, skal straks henvende sig til en lærer eller på kontoret. Tingene bliver hurtigst muligt repareret, så der ikke sker yderligere skade. Desuden prøver vi at afklare omstændighederne ved det passerede. Eleverne er personligt ansvarlige, hvis de uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på skolens bygninger, inventar eller materialer. Der vil da blive tilsendt forældrene et brev med beskrivelse af omstændighederne, og senere en regning på udbedring af skaden. Fritagelse fra undervisningen Når forældre ønsker deres barn fritaget fra enkelttimer eller en hel skoledag, rettes forespørgsel til klasselærer/faglærer via ForældreIntras kontaktbog. Fritagelse fra undervisningen ud over én dag sker ved at rette henvendelse til skolelederen. Skema til anmodning om ekstra skolefrihed kan findes på hjemmesiden -> Overbygningsskolen -> Skema. VELKOMSTFOLDER 7

40 Fritagelse fra undervisning i kristendom kan i ganske særlige tilfælde ske efter skriftlig anmodning til skolelederen. Da kristendom er et prøvefag, vil en elev, der er fritaget fra kristendomsundervisningen, skulle til prøve i et alternativt udtræksfag ved afgangsprøverne. Glemte ting Glemt tøj o.lign. opbevares i tre måneder hos servicemedarbejderen. Derefter bliver tingene afhentet til genbrug. Idrætsundervisning Undervisningen foregår dels i skolens gymnastiksale og på de udendørs arealer, dels i Tønderhallerne eller på eller ved deres udendørs baner og faciliteter. Endvidere benyttes fitnesscentret ved Tønder Kaserne. Idrætsundervisningen foregår udendørs i efteråret frem til efterårsferien, om foråret efter påskeferien. Mellem efterårsferien og påskeferien er der indendørs idræt. Til undervisningen skal eleverne medbringe passende idrætstøj/fodtøj og håndklæde. I 8. og 9. årgang modtager eleverne to gange årligt en idrætsudtalelse om deres faglige indsats og niveau. Den sidste udtalelse i 9. årgang vedlægges afgangsbeviset. IT Skolen har flere it-lokaler samt et antal bærbare computere. Skolens elever opfordres til at medbringe egne bærbare computere til brug i undervisningen. De benytter skolens trådløse netværk TKPRIV-Elev. For at få adgang til skolens trådløse netværk, skal man anvende et UNIlogin. Alle elever forsynes med et UNI-login, når de starter i skolen. I alle undervisningslokaler er installeret smartboards. Juleafslutningen Årets sidste skoledag før juleferien er fredag d. 20. december kl Eleverne møder på skolen og spiser morgenmad sammen i klasserne og på gangene. VELKOMSTFOLDER 8

41 Efterfølgende går alle skolens elever og lærere til juleafslutning i kirken. Afslutningen i kirken varer ca. tre kvarter. Herefter har eleverne juleferie. Første skoledag i det nye år er mandag d. 6. januar Kantine Kantinen befinder sig indtil 1. november i de gamle pavilloner, der ligger på skolens område. Kantinen er åben i to frikvarterer. I første frikvarter er der salg af frugt, yoghurt, brød og energibarer. I spisefrikvarteret er etableret salg af sunde, ikke for dyre småretter i samarbejde med Kvickly, Tønder. Den nybyggede kantine i de gamle billedkunst- og håndarbejdslokaler forventes at åbne 1. november. Klasseforældreråd Forældrene i hver klasse vælger et klasseforældreråd. Formålet er at skabe god kontakt mellem forældrene i den enkelte klasse. Forældrerådet tager initiativer i forbindelse med klassearrangementer. Konfirmation Elever i 7. årgang kan deltage i konfirmationsforberedelse. I skoleåret er reserveret syv fredage til denne forberedelse, hvor der ikke vil være undervisning på skolen i 7. årgang. Kontakt Skolen arbejder med en elektronisk kontaktbog, som er tilgængelig på ForældreIntra. Her kan udveksles korte meddelelser mellem hjem og skole. Forældrene kan forvente at få evt. svar på en henvendelse senest den følgende dag. Telefonisk kan skolens kontor kontaktes på skoledage mellem , fredag på En henvendelse til en lærer på dennes private telefon skal helst ske inden kl på arbejdsdage, medmindre det drejer sig om en akut problematik. VELKOMSTFOLDER 9

42 Lejrskoler Skolebestyrelsen for Tønder Distriktsskole har udarbejdet principper for lejrskoler. For Overbygningsskolen betyder det, at 8. abcd er på lejrskole i i uge 14 og 8. efg er på lejrskole i uge 15. En lejrskole finansieres af skolen, og forældrene betaler et beløb på 75 kr. pr. dag, som dækker udgifter til måltider. Linjer i Tønder Overbygningsskole I skoleåret startede skolen på introlinjer i 7. årgang, og i indeværende skoleår arbejdes videre i 8. årgang med linjer. På hjemmesiden -> Overbygningsskolen kan ses brochuren om Introlinjer og Linjer LæringsCenter LæringsCentret indgår som en central del af skolens læringsmiljø og fungerer som skolens pædagogiske center. LæringsCentret er en sammenkobling af skolebibliotek, it-medie-vejledning og læsevejledning. Indkøb og udlån af bøger og medieudstyr sker via LæringsCentret. Læringscentrets funktioner koordineres ved en koordinator, som er skolebibliotekar. I åbningstiden tilbyder Læringscentret vejledning i forbindelse med udlån og brug af digitale og analoge medier. LæringsCentret udbyder forskellige pædagogiske tiltag, forløb for grupper eller hele klasser, mini-kurser til elever og lærere og understøtter udviklingen af elevers og læreres kompetencer i brugen af it og mediestøttede læreprocesser. Endvidere arrangeres forskellige kulturelle arrangementer for eleverne. LæringsCentret er tovholder for skolens KulturCrew, som er en gruppe af skolens elever, der har gennemgået kursus i håndtering og afvikling af forskellige arrangementer og events. Koordinator for LæringsCenter: Anders Jessen, VELKOMSTFOLDER 10

43 Modtageklasse Skolen har en modtageklasse for elever, der kommer som tilflyttere til kommunen, og som ikke taler dansk. Målet med opholdet i modtageklassen er at skabe sammenhæng og tryghed i elevens skolestart i den danske folkeskole, og at give eleven redskaber til at håndtere overgangen fra modtageklasse til stamklasse bedst muligt. Tilbud om undervisning i modtageklassen gælder maksimalt i to år for eleven. Se brochure om Modtageklassen på -> Overbygningsskolen. Ordensregler Skolen er et levende og lærende fællesskab. I lærende fællesskaber Bruges positive ord om hinanden og til hinanden, Respekteres andres ret til at tale, Mødes alle i klassen med den gode fornemmelse af at høre til, Er klassen det fælles rum, hvor der er plads til alle klassens elever, Holder man orden i egne ting og fælles ting, Er alle klar til at deltage i undervisningen fra lektionens start, Har man pligter og rettigheder. Eleverne på Tønder Overbygningsskole må være inden for (hovedfløjen eller kantinen) eller uden for (sportspladserne, skoven, skolegårdene) i pauserne. Endvidere er kantinen åben fra og fra Madpakker/den købte mad kan nydes i kantinen eller i klassen. Både i undervisningen og i pauserne forventes det, at samværet er præget af ordentligt sprog og god opførsel. Eleverne følger en lærers anvisninger. Rygning er forbudt på skolens område og i umiddelbar nærhed heraf. VELKOMSTFOLDER 11

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE TØNDER DISTRIKTSSKOLE Tønder Grundskole Informationskatalog A-Å Forældre 2014-2015 Tønder Grundskole Holmevej 2 6270 Tønder Telefon. 74723515 E-mail: grundskolen@toender.dk Hjemmeside: www.ds-t.dk EAN:

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk

Kontaktinformation. Bestyrelsesformand, Steen Hahn Andersen, tlf.: 22 69 79 66, e-mail: sha@post11.tele.dk 2 af 32 Kontaktinformation Skole: Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø Tlf.: 57 83 01 88 E-mail: info@sprs.dk Kontortid: mandag-fredag kl. 08:00-15:00 SFO: Frederiksvej 5, Frederiksvej 8, 4180 Sorø

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole

Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole Information om 7.-9. Klasse Hadbjerg Skole Indholdsfortegnelse side 7. 9- klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6

Læs mere

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk

ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ADRESSEÆNDRING Skiftes adresse, telefonnummer, e-mail eller lignende, skal dette straks meddeles til kontoret på admin@stenhus.dk ALKOHOL Elever må under ingen omstændigheder indtage eller medbringe alkohol

Læs mere

Greve Kommune Vores skole

Greve Kommune Vores skole Greve Kommune Vores skole Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: 43 97 32 33 Fax: 43 97 32 30 E-mail: hedelyskolen@greve.dk www.hedelyskolen.dk Juni 2008 Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30,

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

A B C RØNDE PRIVATSKOLE

A B C RØNDE PRIVATSKOLE A B C RØNDE PRIVATSKOLE Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8752 5959 F. +45 8637 3402 kontor@roende-privatskole.dk www.roende-privatskole.dk Velkommen til Rønde Privatskole. I dette hæfte finder du de

Læs mere

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til

Læs mere