Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver"

Transkript

1 Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Genbrug af it-aktiver Serviceoversigt Dell tilbyder services til bortskaffelse af udsstyr. Denne service omfatter en miljørigtig og praktisk metode til bortskaffelse af computerudstyr. Servicen består af følgende fire hovedkomponenter: (1) Planlægning, (2) Indsamling, (3) Klargøring og (4) Rapportering. Definitioner og vilkår: I denne Servicebeskrivelse anvendes følgende definitioner: a. "Asset Tag" betegner en ekstern lageretiket, som Kunden har fastgjort til et Aktiv. b. "Dells logistikleverandør" betegner en logistikleverandør, som varetager opgaver efter anvisninger fra Dell. c. "Indsamling" betegner processen til Indsamling af Udstyr på Stedet. d. "Aktiv" betegner en stationær eller bærbar computer (f.eks. en bærbar pc, notebook eller netbook), en skærm, en printer, en server eller andet større it-hardware (fælles benævnt som "Udstyr"). e. "Serienummer" betegner det entydige id, som producenten tildeler det enkelte Aktiv. f. "Service(s)" betegner de processer til gendannelse af aktiver, der indgår i denne Servicebeskrivelse. g. "Sted" betegner det sted, som Kunden har udpeget som sted for Indsamlingen. Vilkår og betingelser, oversigt Denne aftale ("Servicebeskrivelse") indgås mellem kunden ("Kunden") og den Dell-afdeling, der fremgår af Kundens faktura ("Dell"). Kunden accepterer med sit køb af de Services, der er angivet heri, alle de vilkår og betingelser, der fremgår af denne Servicebeskrivelse. Vi anbefaler, at Servicebeskrivelsen gennemlæses omhyggeligt. Bemærk, at Dell til enhver tid forbeholder sig ret til at ændre de vilkår, der fremgår af Servicebeskrivelsen, ved at udgive en opdatering på Denne Service leveres som en del af den selvstændige underskrevne servicehovedaftale mellem Kunden og Dell, som udtrykkeligt berettiger Kunden til at bestille ARS-services. Hvis en sådan aftale ikke foreligger, henvises der til Dells standardservicehovedaftale for kunder ("CMSA"), som kan hentes på og som inkorporeres heri i sin helhed med denne reference. Uanset disse servicehovedaftaler accepterer Kunden hermed, at i tilfælde af afgørende uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i denne Servicebeskrivelse og CMSA-aftalen (eller enhver anden selvstændig aftale) er bestemmelserne i denne Servicebeskrivelse, som er underskrevet efter den tilhørende hovedaftale, gældende. * URL-adressen henviser Kunden til webstedet for Dells globale servicekontrakt, hvor Kunden kan vælge sit geografiske område og eventuelle foretrukne sprog samt det relevante forretningssegment, hvor Kunden har købt Servicen (f.eks. store virksomheder, små og mellemstore virksomheder og/eller den offentlige sektor). Kunden kan derefter vælge at gennemse den relevante servicekontrakt. Du kan også kontakte din Dell-salgsrepræsentant, hvis du har brug for hjælp til at indhente bestemte servicekontrakter. Dells ansvarsområder 1. Planlægning. a. Indsamling. Dell udpeger en Logistikleverandør, som er ansvarlig for Indsamling og afsendelse af Udstyret. Dells Logistikleverandør kontakter Kunden for at få bekræftet antallet af Aktiver og for at træffe aftale som Indsamlingen på Stedet på en nærmere aftalte dato inden for normal arbejdstid mandag-fredag mellem kl. 8:00 og 17:00 (lokal tid). Indsamlingen planlægges normalt til en dato, som ligger mindst tre (3) arbejdsdage efter datoen for aftalen. Gendannelse af aktiver, genvinding Side 1

2 b. Ændringer/annullering. Ændringer eller annullering skal ske med to (2) dages varsel forud for den planlagte dato. Ved senere ændring eller annullering pålægges ekstra gebyrer. 2. Indsamling. Dells logistikleverandør skal varetage følgende: a. Indfinde sig på Stedet, kontakte Kundens onsite-repræsentant og fortsætte til Indsamlingsstedet. b. Registrere det antal Aktiver, der skal fjernes fra Stedet, i Indsamlingsrapporten c. Pakke Udstyret i større forsendelsesenheder ved hjælp af paller, mellemlægsmateriale og indpakningsmateriale. Bemærk: Udstyret pakkes ikke i individuelle kasser se Kundens ansvarsområder. d. Indhente et underskrevet konnossement eller fragtbrev fra Kunden, før besøget på Stedet afsluttes. e. Transportere Udstyret til Dells klargøringssted. 3. Klargøring. Ved modtagelsen af Udstyret på klargøringsstedet er Dell forpligtet til at varetage følgende: a. Gennemgang: 1) Registrere oplysninger om følgende for alle bærbare eller stationære computere, skærme og printere i Udstyrsrapporten: mærke, model, producent, serienummer, eventuelt Asset Tag og eventuel skærmstørrelse 2) Registrere oplysninger om følgende for løse harddiske i Udstyrsrapporten: mærke, modelnummer, producent, eventuelt serienummer 3) Registrere oplysninger om følgende for alle andre Aktiver: En beskrivelse, som gør det muligt at identificere Aktivet, Aktivets tilstand, producent, eventuelt serienummer, eventuelt Asset Tag og Aktivets vægt 4) Fjerne eventuelle Asset Tag. b. Bortskaffelse af harddiske: 1) Datasletningsproces i tre trin for funktionelle harddiske, der er installeret på en stationær computer, pc eller server, som Dell har anvist til genbrug. 2) Destruktion og bortskaffelse af alle øvrige harddiske på en måde, som lever op til alle gældende nationale og lokale love og bestemmelser. c. Bortskaffelse af udstyr: Alt Udstyr, som ikke er velegnet til genbrug i henhold til ovenstående, vil blive skilt ad med henblik på genvinding, genbrug eller bortskaffelse af Dell i overensstemmelse med alle gældende lokale og nationale love og bestemmelser. 4. Rapportering. Dell er forpligtet til at levere følgende rapport til Kunden via inden for 35 arbejdsdage* efter datoen for Indsamlingen af Udstyret: a. Udstyrsrapport og b. Bortskaffelseserklæring, som bekræfter, at alle harddiske er blevet slettet eller destrueret i henhold til afsnit 3.b ovenfor, og at alt andet udstyr er blevet bortskaffet/genvundet i henhold til gældende nationale og lokale love og bestemmelser. Kundens ansvarsområder *Rapporteringsfristerne forlænges i forbindelse med Indsamlinger uden for fastlandet, på øer og i andre fjerntliggende egne. 1. Generelt. KUNDEN ER FORPLIGTET TIL AT SIKKERHEDSKOPIERE EVENTUELLE DATA OG PROGRAMMER, SOM KUNDEN ØNSKER AT BEVARE, FØR UDSTYRET GØRES TILGÆNGELIGT FOR DELL. De Services, der leveres i henhold til denne Servicebeskrivelse, omfatter ikke gendannelse af eventuelle data og programmer på Udstyr. 2. Fjernelse af data. Denne Service tilbydes ikke til bortskaffelse af Udstyr, som indeholder fortrolige, beskyttede, følsomme eller andre ikke-offentlige data tilhørende Kunden. KUNDEN ER FORPLIGTET TIL AT FJERNE ALLE FORTROLIGE, BESKYTTEDE, FØLSOMME ELLER IKKE-OFFENTLIGE DATA SAMT EVENTUEL TREDJEPARTSSOFTWARE FRA ALT UDSTYR, FØR UDSTYRET INDSAMLES AF DELLS LOGISTIKLEVERANDØR. 3. Indsamling. Forud for Indsamlingen er Kunden forpligtet til at gøre følgende: Gendannelse af aktiver, genvinding Side 2

3 a. I forbindelse med planlægningen af Indsamlingen gøre opmærksom på eventuelle problemer omkring adgangen til Stedet eller eventuelle tidsbegrænsninger. b. Fjerne og opbevare alle løse datalagringsmedier, f.eks. cd'er, dvd'er og ZIP-drev, fra Udstyret. c. Samle Udstyret på Stedet på en placering i stueplan, hvor Dells Logistikleverandør forholdsvist nemt kan få adgang til det ("Indsamlingsstedet"). d. Stille en Onsite-repræsentant til rådighed, som kan anvise Dells Logistikleverandør det sted, hvor Udstyret er placeret. e. Udpakke alt Udstyret/tage det ud af kasserne og tydeligt adskille Udstyret fra eventuelt udstyr, som ikke skal indsamles (bemærk, at Dell er berettiget til at udskyde Indsamlingen, hvis Kunden ikke har indpakket Udstyret eller pakket det i kasser forud for Indsamlingen, og Kunden er forpligtet til at afholde de hermed forbundne omkostninger). f. Kontrollere, at Udstyret kun indeholder computerhardware og ikke andre produkter, materialer, indpakning eller kasser. 4. Kundens garantiforpligtelse. Kunden garanterer følgende: (a) Kunden har retmæssig adkomst til Udstyret og er ikke underlagt nogen former for forpligtelser eller begrænsninger, for så vidt angår denne adkomst, (b) Kunden har fjernet alle fortrolige, beskyttede, følsomme eller ikke-offentlige data fra Udstyret, (c) Kunden er berettiget til at sælge Udstyret, og et sådant salg er ikke i strid med eventuelle aftaler eller andre forpligtelser, som Kunden har indgået. I tilfælde af Kundens misligholdelse af de forpligtelser og garantier, der fremgår af denne Servicebeskrivelse, er Dell ikke forpligtet til at levere de heri indeholdte Services, og Dell påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes Kundens misligholdelse. Kunden er forpligtet til at dække eventuelle tab eller omkostninger, som Dell eller Dells leverandører måtte blive påført, herunder omkostninger til ekstra tid eller materialer. Prissætning og betalingsbetingelser Kunden faktureres pr. Aktiv i henhold til den minimumsmængde, der gælder for de enkelte områder, som nærmere angivet i nedenstående tabel. For mængder, der ligger under minimumsmængden for et bestemt område, opkræves et gebyr svarende til det angivne minimum pr. Indsamling. Europa, Mellemøsten Dell-område* USA/Canada APJ og Afrika Mindste antal Aktiver 25 Aktiver 20 Aktiver 30 Aktiver pr. Indsamling *Der kan forekomme geografiske begrænsninger. Prisen pr. Aktiv angives i det tilbud, som Dell udarbejder, og omfatter tilhørende kabler, eksterne enheder, dockingstationer, portreplikatorer, eksterne drev, tastaturer og mus. Diverse emner samles, vejes og faktureres i enheder, hvor 18 kg svarer til ét Aktiv. Indsamling og/eller genbrug af Kundens emballage/kasser er ikke indeholdt i prisen på denne Service og faktureres separat. Kunden accepterer hermed at betale prisen pr. Aktiv som angivet i den tilhørende Dell-ordrebekræftelse, samt eventuelle gebyrer eller omkostninger, som fremgår af denne Servicebeskrivelse. Yderligere gebyrer. Hvis Dell leverer Services for Aktiver, som ligger udover det aftalte antal, vil disse Services blive faktureret efter prisen pr. Aktiv for den enkelte Service. Standardtakster for transport er inkluderet i Servicen. o Eventuelle Aktiver, som vejer mere end 18 kg, pålægges muligvis yderligere transportgebyrer. o Der påregnes ekstra gebyrer for Indsamlinger uden for fastlandet, på øer og i fjerntliggende egne. Gendannelse af aktiver, genvinding Side 3

4 Kunden, Stedet og/eller Udstyrets manglende overholdelse af de krav, der fremgår af denne Servicebeskrivelse, kan medføre at de aftalte Services planlægges til et andet tidspunkt og/eller, at der opkræves yderligere gebyrer og omkostninger. Begrænsninger for adgang, tidsrum og køretøjer kan medføre opkrævning af yderligere gebyrer. Forgæves forsøg på Indsamling fra Dells Logistikleverandørs side, der skyldes at Kunden eller Udstyret ikke er klar på den aftalte dato for Indsamlingen, hvis f.eks. Kunden ikke er færdig med at pakke Udstyret, kan medføre opkrævning af ekstra gebyrer. Eventuelle omkostninger, der måtte opstå som følge af, at forkert Udstyr udpeges til Indsamling, skal afholdes af Kunden. Andre vigtige oplysninger Kan ikke overdrages. Kunden er ikke berettiget til at overdrage Servicen. Dell-partnere. Dell forbeholder sig ret til at levere disse Services eller dele heraf via tredjepartsserviceudbydere. Ændring eller annullering af Services. Ændringer eller annullering fra Kundens side skal ske med to (2) dages varsel forud for den planlagte dato. Ved senere ændring eller annullering pålægges ekstra gebyrer. Anmodninger om annullering af Services skal sendes til Kundens Dell Account Team. Hvis Kunden har aftalt Indsamling direkte med Dells Logistikleverandør, er Kunden også forpligtet til at annullere Indsamlingen direkte i forhold til den pågældende leverandør. Ingen returnering. Udstyr returneres ikke efter Indsamling. Ingen forurenede produkter. Denne Service dækker ikke produkter, der er forurenet eller er under mistanke for at være forurenet med kemikalier, biologiske præparater eller andre stoffer, som ikke udgør en del af det originale, nye Udstyr eller på anden måde er forbundet med normale kontormiljøer. Kunden er ansvarlig for at afholde alle omkostninger og udgifter, der måtte være forbundet med Dells manglende underretning om en sådan forurening. Ejendomsret og risiko for tab: Dell eller Dells Logistikleverandør er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå i forhold til Udstyret, efter at Udstyret har forladt Indsamlingsstedet. Ejendomsretten overdrages automatisk til Dell eller Dells Logistikleverandør ved Dell eller Dells Logistikleverandørs modtagelse af Udstyret. Sikkerhedskopiering af software/data. DELL FRASKRIVER SIG HERMED ETHVERT ANSVAR FOR GENDANNELSE AF DATA ELLER SOFTWARE PÅ UDSTYR. Kommercielt rimelige begrænsninger for Servicens omfang. Dell kan nægte at levere Services, hvis Udstyrets tilstand, størrelse eller placering efter Dells vurdering udgør en urimelig risiko for Dell eller Dells serviceudbyder eller ligger uden for rammerne af de nævnte Services. Dell fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller forsinkelser, der skyldes forhold uden for Dells kontrol. Begrænsninger i relation til Datasletning. Der findes ingen datasletningsproces, som efterlader harddisken helt uden dataspor, så den fremstår helt som et tilsvarende nyt produkt. Dell afstår fra at komme med anbefalinger eller vurderinger, for så vidt angår (i) Kundens behov for Datasletning eller (ii) effektiviteten af en bestemt datafjernelsesmetode sammenlignet med andre metoder. Vilkår og betingelser. Følgende særlige vilkår og betingelser gælder for de Services, der leveres i henhold til denne Servicebeskrivelse, desuagtet eventuelle uoverensstemmelser mellem disse vilkår og betingelser og eventuelle vilkår og betingelser i en underskrevet CMSA eller servicehovedaftale: A. Garanti. DELL GARANTERER, AT SERVICEN VIL BLIVE UDFØRT MED RIMELIG PROFESSIONEL OMHU. DELL FRASKRIVER SIG ETHVERT ANDET ANSVAR OG GIVER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER UDEN AT VÆRE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. B. Ansvarsbegrænsning. DELL OG DELLS SERVICEUDBYDERES ANSVAR, FOR SÅ VIDT ANGÅR DE SERVICES, DER ERLÆGGES I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE, ER TIL ENHVER TID OG DESUAGTET ENHVER FORUDGÅENDE UNDERRETNING OM MULIGHEDEN FOR ET SÅDANT ANSVAR UNDERLAGT FØLGENDE BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER: Gendannelse af aktiver, genvinding Side 4

5 1. DELL KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG (HVERKEN KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR FØLGENDE: (I) MANGLENDE INDTJENING, MISTEDE FORRETNINGSMULIGHEDER ELLER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF EVENTUELLE TREDJEPARTSKRAV, DER MÅTTE GÆLDE FOR DATA PÅ UDSTYR, (II) FØLGESKADER, SPECIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER, HÆNDELIGE SKADER ELLER STRAFPÅFØRENDE SKADER ELLER (III) ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPART. 2. DELL KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ANSVARLIG (HVERKEN KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR EVENTUELLE ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL BESKADIGELSE, TAB, VIDEREGIVELSE ELLER ANVENDELSE AF EVENTUELLE DATA, FORTROLIGE OPLYSNINGER ELLER TREDJEPARTSSOFTWARE, SOM KUNDEN HAR UNDLADT AT FJERNE FRA UDSTYRET ELLER DELE HERAF, FØR DET ER BLEVET GJORT TILGÆNGELIGT FOR DELL MED HENBLIK PÅ INDSAMLING I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE. 3. DELLS MAKSIMALE OG ENESTE ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL TAB AF ET FYSISK AKTIV, DER INDGÅR I UDSTYRET, KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR BORTSKAFFELSESSERVICES I RELATION TIL DET PÅGÆLDENDE AKTIV I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE. 4. DELLS AKKUMULEREDE ERSTATNINGSANSVAR (KONTRAKTUELT, ERSTATNINGSMÆSSIGT ELLER PÅ ANDEN VIS) FOR KRAV, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE, KAN INDEN FOR ET KALENDERÅR IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB, SOM KUNDEN HAR BETALT ELLER SKAL BETALE TIL DELL I DET PÅGÆLDENDE KALENDERÅR I HENHOLD TIL DENNE SERVICEBESKRIVELSE. DELLS ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER IKKE FOR BEDRAGERI, PERSONSKADE ELLER DØDSFALD, SOM KAN TILSKRIVES FORSØMMELIGHED FRA DELLS SIDE, ELLER ETHVERT ANDET TAB, SOM IKKE ER OMFATTET AF MULIG ANSVARSFRASKRIVELSE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. PARTERNE ACCEPTERER, AT EVENTUELLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER I DENNE SERVICEBESKRIVELSE, SOM MÅTTE VÆRE I STRID MED GÆLDENDE LOV, SKAL ÆNDRES, SÅ DE ER I KRAFT I VIDEST MULIGT OMFANG IFØLGE GÆLDENDE LOV. Gendannelse af aktiver, genvinding Side 5

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning

Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell ProManage Services til bortskaffelse af udstyr (Asset Recovery Services) Gensalg af it-aktiver med ekstern datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning

Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Dell Services Servicebeskrivelse: Dell Gensalg og genanvendelse - Gensalg af it-aktiver med onsite-datasletning Serviceoversigt Dell tilbyder services til gendannelse af aktiver. Denne service omfatter

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Genindvending af it-udstyr - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation

Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Dell Services Servicebeskrivelse: Dells services til gensalg og genbrug af udstyr - IT-udstyrsdonation Serviceoverblik Dell er glad for at kunne tilbyde en service omfattende gensalg og genbrug af udstyr.

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med offsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse IT-udstyrsdonation - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse ( Servicebeskrivelse

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Gensalg af it-udstyr med onsite-datarensning - EMEA Indledning Dell er glad for levere gensalg af udstyr og genindvinding-services ( Service(s) ) i henhold til denne servicebeskrivelse

Læs mere

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data

Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Servicebeskrivelse Sporings- og generhvervelsesservice for bærbare pc'er og Service for fjernsletning af data Serviceoversigt Dell leverer Sporings- og generhvervelsesservice og Service for fjernsletning

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf

Husk. Når du udfylder følgesedlen. Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os på tlf 112 Husk Når du udfylder følgesedlen er det vigtigt at anføre prioritet At du udfylde fejlbeskrivelsen så nøjagtigt som muligt Oplever du problemer, eller har du spørgsmål, skal du være velkommen til at

Læs mere

Dell-servicebeskrivelse

Dell-servicebeskrivelse Dell-servicebeskrivelse Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder Indledning Dell er glad for levere Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Erhvervskunder ( Service(s) ) i

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov

Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Dell Services Servicebeskrivelse: Behold din harddisk med service efter behov Din harddisk med service efter behov Oversigt over vilkår og betingelser Denne aftale ("aftalen" eller "servicebeskrivelsen")

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice

Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Servicebeskrivelse: Forbruger I hjemmet Hardwareservice Systemet. I forbindelse med denne aftale, er et system identificeret som et Dell-system består af følgende komponenter: skærm, CPU (Central Processing

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger

Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Serviceoverblik Dell Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse Forbruger Servicebeskrivelse Dells Support ved udløbet garanti for enkelt hændelse ( Servicen eller Services") giver adgang til Dells

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S

Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S Spørgsmål og svar til udbud af bærbare computere 2015/S 244-443181 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på http://www.ikast-brande.dk

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service

Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Oversigt over vilkår og betingelser Servicebeskrivelse Basic Hardware Service Denne aftale ("aftale" eller "servicebeskrivelse") er indgået mellem kunden ("dig" eller "kunde") og Dell.. Ved at købe disse

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser 1. HP s Trade-In and Save-kampagnestruktur I forbindelse med Trade-In and Save-kampagnen betaler HP International Sarl (HP) en passende indbytningsværdi for brugte produkter, som returneres til HP i forbindelse

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK.

VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. SOFTWARE-LICENSAFTALE VIGTIGT LÆS DENNE AFTALE, FØR DU BRYDER PLOMBERINGEN PÅ PROGRAMPAKKEN, INSTALLERER, KOPIERER ELLER DOWNLOADER PROGRAMMET ELEKTRONISK. ENHVER AF OVENNÆVNTE HANDLINGER INDIKERER, AT

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT LETT Advokatpartnerselskab Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 CVR 35 20 93 52 FORRETNINGSBETINGELSER FOR LETT lett@lett.dk www.lett.dk Disse forretningsbetingelser gælder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD

SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD SIGNIT.DK VILKÅR INDHOLD 1. Aftalens parter... 2 2. Servicens indhold... 2 2.1. Du får online adgang til signit.dk herefter kaldet servicen i denne periode... 2 2.2. Servicen giver dig sikkerhed på denne

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR

GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR GROUPON GOODS GLOBAL GMBH GENERELLE VILKÅR Denne side indeholder betingelserne for Groupon Goods salg af varer til dig. 1. KONTRAKT OG OPLYSNINGER OM BESTILLINGSPROCEDUREN 1.1. Parterne i denne aftale:

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Compellent Health Check tjenesters omfang

Compellent Health Check tjenesters omfang Tjenestebeskrivelse Dell Compellent SAN Health Check Tjenesteoversigt Denne Tjenesteoversigt ( Tjenesteoversigt ) er indgået mellem dig, kunden ( du eller Kunde ) og Dell-entiteten, der er identificeret

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: VILKÅR OG BETINGELSER 1. Definitioner 1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng: Aftale betyder enhver

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

P R I V A T L I V S P O L I T I K

P R I V A T L I V S P O L I T I K PRIVATLIVSPOLITIK 1. Introduktion 1.1 Denne privatlivspolitik ( Privatlivspolitikken ) fastsætter, hvordan Chabber ApS ( Chabber ApS, vi, os, vores o.lign.) indsamler, bruger, videregiver og beskytter

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere