Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)"

Transkript

1 Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af dagsorden Ingen ændringer. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 3. Meddelelser - nyt fra ashram/carsten 8. klasse oprettes ikke nu. Regeringen lægger op til at det skal ske over to år, men har udsat det indtil videre på de skoler, der endnu ikke har oprettet 8. klasser. Der er nemlig opstået pladsproblemer i forhold til at huse de mange 9. klasser, og derfor er 8. stillet i bero. - volontører til ashram/carsten Seks unge mænd vil gerne arbejde frivilligt på skolen. Tre fra Holstebro vil rejse til oktober og to en halv måned frem dem har vi fået accept af fra ashram. Og tre fra Midtfyn som vil afsted til januar Carsten har spurgt i ashram om den har mulighed for at planlægge et forløb, måske et projekt, som kan strække sig over fem-seks måneder. Så kan det første hold drenge begynde, mens det næste hold kan overtage. Og om de vil overveje at danskerne kan træne engelsk samtale med skolens lærere, som i givet fald også kan få gavn af et længere forløb. Yogesh, (ashrams bestyrelsesmedlem fra Australien han er jævnligt i kontakt med ledelsen i ANA), har lovet at stille sig til rådighed, hvis de unge mænd har spørgsmål, hvis der opstår problemer eller andet. Til orientering er udgifterne for frivillige 100 Rs pr. dag for kost og logi (= 15 kr.) og så skal de bidrage oveni, hvis de bliver kørt på ture, som er planlagt kun for dem. - oplæg til styrkelse af landbrug, gartneri og mælkeproduktion/klaus Ashram står også for selvforsyning osv., det er gentaget i papiret Our shared way forward. Carsten og Klaus har løst snakket videre planer med bestyrelsesmedlem og formand for ANA, Yogesh og Dabhi. Klaus: Det vil være oplagt at undersøge, om der er balance mellem deres jordbrug, kvæg og gødning, om der er et fornuftigt afkast af landbruget og om det kan

2 optimeres med det langsigtede mål at de kan klare sig selv. Er der uudnyttede ressourcer, som de kan udnytte? Og kan de udnytte mælken fra deres egne køer, så børnene får mælk? Er der basis for at etablere et gårdmejeri? Kan de installere f.eks. en pumpe drevet af solceller? Klaus vil skrive et oplæg, som vi kan sende til ashram. Klaus formulerer nogle spørgsmål måske kan vi bede de frivillige unge om at skaffe svar, når de er i ashram. - andet En elevatortale som kan gøre andre interesserede i at støtte skolen Lis forslag til korte argumenter. De kan udvikles og tilføjelser/andre forslag modtages gerne: Når fattige indiske børn kommer i skole, får de mulighed for at skabe et bedre liv sammen med deres familier og landsby. Derfor støtter vi en indisk skole med 100 kr. om måneden. Alle børn har ret til at gå i skole. Skolegang er hjælp til selvhjælp for indiske børn af fattige familier. Når vi støtter dem, får de lettere ved at komme ud af fattigdommen og at skabe et bedre liv i samarbejde med andre. Udveksling. Vi har tidligere aftalt, at Lis skulle undersøge, om der er muligheder for at personale fra ANA kan besøge andre ashram eller udveksle erfaringer. Det afblæses, da ashrams udviklingsprojekt allerede indeholder lignende tanker. 4. Økonomi - økonomisk status og opdatering af medlemslisten - beslutning om ekstraordinær overførsel Som en opfølgning på den seneste generalforsamling har vi tidligere besluttet at støtte med kr. ekstra pr. kvartal, når ashram har sat en udvikling i gang. Det er sket nu, hvorfor vi støtter med ekstra kr. med virkning fra tredje kvartal i år. Pengene skal overføres sammen med beløbet for fjerde kvartal. - beslutning om overførsel for næste kvartal Den sædvanlige overførsel på kr. pr. kvartal + ekstra kr kr. (ekstra fra tredje kvartal), se ovenfor. Rikke har sendt opdateret medlemsliste samt status for økonomi. Deraf fremgår: Vi er 81 medlemmer deraf otte studerende. Flere har udmeldt sig de har undladt at betale og reagerer ikke på mails og Rikke har sendt rykkere til yderligere fem. Der stod kr. på kontoen 25. august. Det er pænt, men medlemstallet daler. Noget må gøres.

3 5. Aktiviteter Ashram har så godt som lagt sidste hånd på vision og handlinger i notatet Our Shared Way Forward. På mødet gennemgår vi særligt siderne Her har Niels Jørgen Helms udarbejdet udkast til jobudveksling for lærerne med en søsterskole, og der er beskrevet oplæg til kvalificering af skolens fremtid med hensyn til fysiske forbedringer, praktisk læring mv. Carsten har holdt telefonmøder med Yogesh (fra Australien) og tre fra ashram: Administrativ leder, skolelederen og en tidligere skoleleder og nu en slags seniorkonsulent i ashram. Blandt andet med spørgsmål til budgettet. Udgift pr. elev er steget fra 500 til 800 Rs i budgetforslaget fra 2010 til Desuden er nogle fremtidsposter lagt ind i budgettet og Carsten har påpeget at de skal ud for at få et mere rent budget. Nogle af de poster, Carsten har bedt dem tage ud, har de alligevel valgt at beholde i budgettet, da de også vil søge andre bidragydere og foretrækker at have det hele samlet. Kost og ophold udgør 60 procent af udgifterne, andet 18 procent og lærerne 22 procent. Carsten har gjort opmærksom på, at en stigning i elevtallet vil koste mere end de 60 procent. Nu har skolen optaget 152 mod 118 sidste år. Men ashram har et ønske om i hver klasse uanset økonomi. Carsten har givet dem et signal om, hvad foreningen har intentioner om at bidrage med, nemlig i kvartalet og at kan betale yderligere kr. pr. kvartal som udviklingsstørre, og han har skrevet beløbet til dem (så der ikke opstår tvivl). Altså at det er vores ønsker såfremt vi fastholder medlemstallet/mulighed for det. Foreningen bidrager med ca procent af skoledriften, det har tidligere været 70 procent, men den lavere procent skyldes især en dårligere vekselkurs. Resten kommer fra ashrams drift. Madudgifterne stiger og ashram forklarer det med stigende priser. En artikel fra Ingeniøren 26. august 2011 sandsynliggør, at de har ret: Stadigt højere fødevarepriser årsag til social uro den handler om store udsving i de globale fødevarepriser. Udvikling i gang Carsten uddeler brev fra ashrams præsident/formand: De har behandlet MOU Memorandum of Understanding, en hensigtserklæring mellem dem og vores forening for de næste tre års arbejde til underskrift. Papiret er blevet tilføjet et forslag udarbejdet af Niels Jørgen Helms bl.a. om lærerudveksling med en anden ashram-skole og at lærerne kan få en mer-løn for at deltage. NJH tilbyder som en ekstra bonus at finansiere med op til danske kroner, hvis udvekslingen gennemføres i år.

4 Bilag D Strengthening the Life Education School handler om, at nu vil de sætte konsulentarbejdet i gang om, hvordan skolen kan udvikle sig pædagogisk/læremæssigt og i forhold til faciliteter. Ashram vurderer at det vil koste næsten Rs = ca kr. De foreslår at der oprettes en referencegruppe til udviklingsarbejdet, hvor vi deltager, og en styregruppe, som leder projektet på stedet. Og ashram lægger op til, at når en fra foreningen er til stede i ashram, kan vedkommende deltage i projektets styregruppe. Daglig ledelse. På Klaus spørgsmål om status for ashrams leder, svarer Carsten: Ham vil de beholde, da de ikke har råd til at tiltrække en anden. Lederen får supervision. Ashrams bestyrelse har anerkendt, at der er fejl og mangler hos den daglige ledelse og plads til forbedringer. Arbejdet med udviklingsplanen ligger direkte i forlængelse af, hvad vi besluttede på generalforsamlingen. Det er nyt at ashrams bestyrelse skriftliggør planerne og har konkretiseret mål og ønsker. ANA og vi i bestyrelsen har arbejdet grundigt med papiret siden bestyrelsesmedlemmers besøg på skolen i januar 2011, og vi beslutter som bestyrelse at skrive under på planen. Hurra. Vi skal have taget kontakt til andre organisationer, som vil være med til at sætte forbedringer på skolen i gang. Medbring jeres gode kontakter til mødet. Carsten tror, at det er vigtigt at tilknytte/gøre Rotary og Lions interesserede, så de kan være med fra starten og bidrage til udviklingsarbejdet. I første omgang for at skaffe kr. til en konsulent + åbne for senere behov. Behov: En konsulent udefra, som skal udfærdige en rapport med forslag til forbedringer, pædagogisk og lokalemæssigt. Vi kunne begynde med at spørge den lokale Nyborg-Rotary-afdeling, der allerede er medlem. Anden prioritet kunne være Lions Club Svanen Odense eller Y Men s Club Odense. Vi opfordrer Karin og Helle til at tage kontakt. Karin har givet tilsagn om at ringe til kontakter og Helle om at skrive, forløbet aftales i samarbejde og Carsten og Klaus kan deltage i møder med de interesserede bidragydere, når møder er aftalt. Helle og Karin bestemmer selv rækkefølgen i forhold til, hvem de kontakter. Se vedlagte liste over kontakter.

5 7. september 2011 om aftenen inviterer Marianne Brandt, Nyborg Gymnasium, til møde med henblik på, at studerende på IB hjælper med fundraising. Vi skal have aftalt, hvem der deltager. Tjek jeres kalendere inden mødet. Mødet var holdt, da dette bestyrelsesmøde fandt sted. -IB-elever vil være aktive Carsten deltog 7. september i et møde med tre gymnasielærere fra Nyborg Gymnasium, IB-linjen. De IB-studerende skal lave noget kreativt, bidrage til noget socialt, som de selv kan lære noget af. Lærerne vil involvere nogle elever fra IB-linjen og få dem til at lave en blog, som kan skabe kommunikation mellem de frivillige på skolen i Indien og omverdenen. De vil få gymnasieeleverne til at lave und. materiale i form af brætspil, vendespil og andet på et helt grundlæggende niveau, hvor de indiske elever kan lege læringen ind. Og gymnasieeleverne vil forsøge at samle penge ind til foreningen og også prøve at skabe en aktivitet, som kan skaffe flere medlemmer til foreningen. Vi fra foreningen står til rådighed med oplæg og materiale, når de ønsker det. - Andre aktiviteter Lis skriver et nyhedsbrev ved udgangen af september. 6. Fastsættelse af næste møde Onsdag den 16. november, f.eks. kl hos Klaus eller i Nyborg. Lis spørger Rikke, hvornår det kan passe hende. 7. Eventuelt Intet. Referat af Lis 18. september 2011