Kræft en folkesygdom?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kræft en folkesygdom?"

Transkript

1 Boyle CA, Dobson AJ. The accuracy of hospital records death certificates for acute myocardial farction. Aust N Z J Med 1995;25: Madsen M, Davidsen M, Rasmussen S et al. The validity of diagnosis of acute myocardial farction route statistics: a comparison of mortality hospital discharge data with Danish MONICA registry. J Cl Epidemiol 2003;56: Osler M, Rostgaard K, Sorensen TI et al. The effect of recurrent events on register-based estimates of level trends cidence of acute myocardial farction. J Cl Epidemiol 1999;52: Beaglehole R. International trends coronary heart disease mortality cidence rates. J Cardiovasc Risk 1999;6: Beaglehole R, Stewart AW, Jackson R et al. Declg rates of coronary heart disease New Zeal Australia, Am J Epidemiol 1997; 145: Hammar N, Ahlbom A, Sberg E et al. Time trends cidence of mortality from acute myocardial farction Swedish women. Epidemiology 1996;7: Lnersjo A, Hammar N, Gustavsson A et al. Recent time trends acute myocardial farction Stockholm, Sweden. Int J Cardiol 2000;76: Salomaa V, Rosamond W, Mahonen M. Decreasg mortality from acute myocardial farction: effect of cidence prognosis. J Cardiovasc Risk 1999; 6: Rosen M, Alfredsson L, Hammar N et al. Attack rate, mortality case fatality for acute myocardial farction Sweden durg J Intern Med 2000;248: Abildstrom SZ, Rasmussen S, Rosen M et al. Trends cidence case fatality rates of acute myocardial farction Denmark Sweden. Heart 2003;89: Myocardial farction redefed a consensus document of The Jot European Society of CardiologyAmerican College of Cardiology Committee for redefition of myocardial farction. Eur Heart J 2000;21: Abildstrom SZ, Rasmussen S, Madsen M. Significant decle case fatality after acute myocardial farction Denmark a population-based study from 1994 to Sc Cardiovasc J 2002;36: Graven T, Kruger O, Bronstad G. Epidemiological consequences of troducg new biochemical markers for detection of acute myocardial farction. Sc Cardiovasc J 2001;35: Madsen M, Rasmussen S, Juel K. Akut myokardiefarkt i Danmark: udviklg i cidens og prognose gennem 20 år i Danmark. Ugeskr Læger 2000;162: Hellermann JP, Reeder GS, Jacobsen SJ et al. Longitudal trends severity of acute myocardial farction: a population study Olmsted County, Mnesota. Am J Epidemiol 2002;156: Stamler J, Stamler R, Neaton JD et al. Low risk-factor profile long-term cardiovascular noncardiovascular mortality life expectancy: fdgs for 5 large cohorts of young adult middle-aged men women. JAMA 1999;282: Hopks PN, Williams RR. A survey of 246 suggested coronary risk factors. Arosclerosis 1981;40: Lundvall O, Asplund K, Cohen D et al. Att Förebygga sjukdom i hjärta och kärl genom befolkngs-riktade program - en systematisk litteraturöversikt. Rapport nr Stockholm SBU (Statens Beredng för Utvärderg av medicsk metodik), Ebrahim S, Davey Smith G. Multiple risk factor terventions for primary prevention of coronary heart disease (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1, Oxford: Update Software. 37. Pan XR, Li GW, Hu YH et al. Effects of diet exercise preventg NIDDM people with impaired glucose tolerance. The Da Qg IGT Diabetes Study. Diabetes Care 1997;20: Jørgensen T, Borch-Johnsen K, Thomsen TF et al. A romised non-pharmacological tervention study for prevention of ischaemic heart disease. Eur J Cardiovasc Risk Rehab 2003;10: EUROASPIRE. A European Society of Cardiology survey of secondary prevention of coronary heart disease: prcipal results. EUROASPIRE Study Group. European Action on Secondary Prevention through Intervention to Reduce Events. Eur Heart J 1997;18: Kræft en folkesygdom? OVERSIGTSARTIKEL Overlæge Hans Henrik Storm & professor Mikael Rørth Kræftens Bekæmpelse, Forebyggelse og Dokumentation, og H:S Rigshospitalet, Fsencentret Resumé Kræft er den samlede betegnelse for en række defitorisk sjældne sygdomme. Men samlet udgør de et folkesundhedsproblem. En tredjedel af alle danskere får kræft, og en fjerdedel vil dø af sygdommen. Både cidens, mortalitet, overlevelse og prævalens stiger. Den stigende levealder, en svag forebyggelsesdsats og mulighed for kurativ behlg ligger bag udviklgen. Det umiddelbart pessimistiske billede dækker over flere succeser. Cervixcancerforekomsten falder som følge af screeng, og lungecancerforekomsten blt mænd falder som følge af et mdre tobaksforbrug. Der er dog langt til, at den mulige forebyggelse, der er vist i kræftplanen, nås. Ny diagnostik og behlg, styrket primær og sekundær forebyggelse efter ternationale retngsljer, valide data til opfølgng og forbedret palliation og rehabiliterg er udfordrgerne for den nationale kræftplan. Antallet af kræftsyge er steget i hele den periode, vi har haft lsdækkende registrerg af kræft i Danmark. I 1943 registrerede Cancerregisteret nye tilfælde og i I dag rammes en tredjedel af alle danskere af kræft flere, hvis almdelig hudkræft medtages [1]. Med stigende middellevetid vil dette tal øges i fremtiden. Dødeligheden af kræft stiger først og fremmest som konsekvens af den stigende forekomst, og forbedret behlg kan endnu ikke ændre den tendens. Antages middellevetiden at nærme sig 79 år, vil mere end hver fjerde dansker dø med kræft som dødsårsag. Samlet set er kræft i dag således en folkesygdom. Der er alt for mange, der får kræft, og alt for mange, der dør af deres kræftsygdom. Mange danskere lever med en kræftsygdom dvs. er i behlg eller observeres efter behlg, ofte med bevidsden om at have haft en livstruende sygdom, som kan komme igen - den symptomfri kræftpatient [2]. Lidt over danskere var pr. 1. januar 2000 i den situation registreret som prævalente cancertilfælde. Status for kræftsygdommene Kræft er flere meget forskellige sygdomme med egne karakteristika, risikofaktorer, symptomer og behlger. De fleste opfylder den ternationale defition af»sjælden sygdom«med under fem nye tilfælde pr pr. år. I Danmark ud-

2 1328 UGESKR LÆGER 166/ MARTS 2004 Tabel 1A. De ti hyppigste kræftformer i Danmark 1999, mænd. Danmark (1999) CUM- 5 yr Mænd Ny Død ASR Præval 75 RSR % Alle ekskl. non-melanom hudkræft , ,04 39 Hudkræft, non-melanom , , Prostatakræft , ,95 43 Lungekræft , ,63 7 Blærekræft etc , ,77 69 Colonkræft , ,48 45 Rectumkræft , ,01 43 Hudkræft, melanom , ,21 81 Kræft i hjerne og nervesystem , ,17 44 Non-Hodgks lymfom , ,05 47 Pancreaskræft , ,93 4 Ventrikelkræft , ,90 13 Antal nye tilfælde (Ny); dødsfald (Død); aldersstardiseret cidens (Nordisk Stard) (ASR); prævalens 31. december 1999 (Præval); kumulativ risiko til 75-års-alder (CUM-75); relativ femårsoverlevelse (5 yr RSR). Tabel 1B. De ti hyppigste kræftformer i Danmark 1999, kvder. Danmark (1999) CUM- 5 yr Kvder Ny Død ASR Præval 75 RSR % Alle ekskl. non-melanom hudkræft , ,36 51 Brystkræft , ,13 77 Hud, non-melanom , , Lungekræft , ,02 7 Colonkræft , ,28 49 Ovariekræft etc , ,06 32 Kræft i uterus, corpus , ,08 81 Rectumkræft , ,87 48 Hudkræft, melanom , ,56 91 Kræft i hjerne og nervesystem , ,47 59 Blærekræft etc , ,53 63 Kræft i uterus, cervix , ,29 67 Antal nye tilfælde (Ny); dødsfald (Død); aldersstardiseret cidens (Nordisk Stard) (ASR); prævalens 31. december 1999 (Præval); kumulativ risiko til 75-års-alder (CUM-75); relativ femårsoverlevelse (5 yr RSR). gør de ti hyppigste kræftformer (ekslusive almdelig hudkræft) 70% af alle, og de fem hyppigste over halvdelen af tilfældene. Blt kvder er brystkræft hyppigst forekommende med tilfælde (28%) fulgt af lungekræft, og hos mænd er lungekræft hyppigst med tilfælde (16%), fulgt af prostata- og blærekræft. Kolorektalcancer er blt top-5 hos begge køn og udgør 13-14% af al kræftsygdom. Et overblik over kræftsygdommene kræver en samtidig vurderg af cidens, mortalitet, prævalens og overlevelse samt livstidsrisiko (beregnet som kumuleret cidens til f.eks. 75-års-alderen). Det ny program NORDCAN [1] giver mulighed for at tabulere data fra En analyse af overlevelsen blev publiceret for to år siden [3], og prævalensen blev publiceret i Cancerregisterets seneste komplette publikation [4]. De ti hyppigste kræftformer for mænd ses i Tabel 1A og for kvder i Tabel 1B. God overlevelse er komberet med en høj prævalens. Brystkræft har med en stadigt stigende femårsoverlevelse (i på 77%), næsten prævalente tilfælde hvoraf er nydiagnosticerede og i aktiv behlg. Livstidsrisikoen for at få brystkræft er høj, 11%, når man bruger rater til 79-års-alderen, der i dag er middellevetiden for danske kvder. Brystkræftpatienter i tidligt stadie har bedst prognose, og en mulighed for at øge den el er dførelse af screeng for brystkræft. Lungekræft, der bortset fra nonmelanom hudkræft, er den hyppigst forekommende kræftform blt mænd og næsthyppigste blt kvder, har en dårlig prognose. Trods en betydelig lavere cidens end brystkræft er lungekræft med dødsfald den største kræftdødsårsag blt kvder. Forsøg med screeng af nuværende som tidligere storrygere må vise, om den dårlige prognose selv i tidlige stadier kan forbedres. Forebyggelse af tobaksrygng vil altid være mest effektiv mod denne sygdom. Kolorektalcancer er hyppigt forekommende uanset køn. Der er næsten nye tilfælde og lidt over dødsfald årligt blt mænd og lidt færre blt kvder. Femårsoverlevelsen er på mellem 43% og 49%. Uhensigtsmæssig organiserg af den kirurgiske behlg og uddannelsen af kirurger er for nylig blevet kommenteret [5]. Befolkngsbaseret screeng som forsøg i to amter er anbefalet i den nationale kræftplan, men er fire år efter planens offentliggørelse endnu ikke etableret. Forekomsten af malignt melanom stiger blt både mænd og kvder, men femårsoverlevelsen er god, mellem 81% og 91%. Prævalensen er på over personer. Over 200 danskere dør hvert år af malignt melanom. Den primære forebyggelse at begrænse udsættelsen for UV-strålg er vigtig for denne sygdom. Prostatacancer er med over årlige tilfælde og lidt over dødsfald den hyppigste kønsspecifikke cancer. Livstidsrisikoen er moderat (ca. 4%) op til 75-års-alderen (som er mænds middellevetid). Prostatacancer har lavere cidens i Danmark end i de øvrige nordiske le, mens dødeligheden stort set er ens. Den relative femårsoverlevelse er derimod næste 30 procentpot lavere end i vore nabole. Det forklares som en konsekvens af aggressiv diagnostik af tidlige cancere med prostataspecifikt antigen (PSA) i vore nabole. Spørgsmålet er, om man i Danmark her giver en bedre»behlg«(watchful waitg) end i de øvrige le. Svaret kommer nok om ca. fem år, når de store romiserede undersøgelsesprogrammer, hvor man sammenligner watchful waitg og radikal kirurgi efter screeng med PSA, bliver færdige. Cancer i ovarier, corpus og cervix uteri har næsten samme forekomst. Men udviklgen og risikofaktorerne er meget forskellige. Hormonelle faktorer ligger muligvis bag corpus- og ovariecancer, mens fektiøse faktorer (HPV) og tobaksrygng ligger bag cervixcancerne. Vi har screenet for og behlet forstadier til cervixcancer siden 1960 erne, og cidensen er faldet markant siden 1970 ernes begyndelse (Figur 1), men vi har stadig EU s højeste mortalitet. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Sundhedsstyrelsens anbefalger vedrørende denne screeng ikke følges i alle amter [6]. De øvrige gynækologiske cancere har et stort set uændret cidensniveau i perioden. Udviklgen i cidens og mortalitet afspejler resultatet af de risikofaktorer, der fdes i befolkngen, i tillæg til den sti-

3 1329 gende alder og vores mulighed for at give en effektiv behlg. Brystkræft er et godt eksempel på, at man bør tolke udviklgen i flere mål samtidig. Incidensen stiger nærmest leært, mens mortaliteten siden 1970 erne har været helt stabil måske med antydng af et fald sidst i observationsperioden. Samtidig er femårsoverlevelsen steget fra 62% i starten af 1980 erne til 77% i dag [3]. Først i starten og midten af 1990 erne er der påbegyndt screeng i hhv. København, Frederiksberg og på Fyn [6], svarende til 18% af den relevante aldersgruppe. Det kan endnu ikke måles i ændrger i dødeligheden af sygdommen, så forbedrgen i overlevelsen må tilskrives bedre behlg og diagnostik (Figur 2). Den geografiske fordelg varierer og er med til at pege på både socioøkonomiske forskelle og potentialer for forebyggelse. Et godt eksempel er lungekræft blt kvder, hvor man i Danmark har en af de højeste forekomster i verden. Den nordiske sammenligng giver i sig selv nogle klare signaler (Figur 3). Den primære kræftforebyggelse halter bagefter i forhold til den viden, vi i dag har om påvirkelige risikofaktorer [7]. Forebyggelsen er nævnt i den nationale kræftplan, men der er ikke sat fokus på området, hvilket kan undre. Det er muligt at forebygge over af de årligt forekommende nye kræfttilfælde, eller næsten 40%. Det må antages, at en betydelig el af de sidste 60% også må have årsager, der kan påvirkes. Den sekundære forebyggelse halter også. Kun for livmoderhalskræft lever vi i dag op til kræftplanens anbefalger, og vi sidder både WHO s og EU s anbefalger vedrørende screeng for bryst- og tyktarmskræft overhørige. Vi kan i høj grad lære af re EU-le [6]. Status og udviklgstendenser vedrørende kræftbehlg Fra diagnostiske undersøgelser og forløb kan det konkluderes, at kun en tredjedel af alle kræftpatienter har lokaliseret sygdom på diagnosetidspunktet med mulighed for at opnå sygdomsfrihed ved lokalbehlg. En udbygget anvendelse af nyere billeddiagnostik såsom spiral-ct, moderne MR-skannger og PET samt en forbedrg af teknologien vil betyde, at vi bedre kan bestemme, hvilke patienter der har lokal sygdom, og hvilke der ikke har det. Lokalbehlg er kirurgi og strålebehlg. Kirurgisk er udviklgen præget af nye teknikker, accelererede patientforløb, kikkertkirurgi med videre. Robotkirurgi vil utvivlsomt snart komme til at spille en rolle. Kvalitetskontrol med oprettelse af databaser og organiserg, så den enkelte kirurg opnår større erfarg med specifikke kræftsygdomme, vil få væsentlig betydng. Strålebehlg gives med kurativt sigte til hoved-halstumorer, visse urologiske tumorer og gynækologiske tumorer. Moderne stråleteknologi og databehlg gør det muligt at planlægge strålebehlg bedre i tre dimensioner, og variere dosis under selve strålebehlgen tensity modulated radiorapy (IMRT). Stereotaktisk præcisionsstrålebehlg er under evaluerg. Der gives nu flere fraktioner på kortere tid, og der komberes med radiosentizisers for at opnå en større effekt. Incidens pr Figur 1. Aldersstardiseret cervixcancercidens (Nordisk Stard) pr i Danmark Incidens pr ,0 100,0 50,0 0, Incidens Mortalitet Figur 2. Aldersstardiseret brystkræftcidens og mortalitet pr i Danmark <15,9 <23,8 <28,6 <42,5 <74, År 1999 År Figur 3. Lungekræftcidens (aldersstardiseret Nordisk Stard) pr for kvder i 1999 i amter i de nordiske le.

4 1330 UGESKR LÆGER 166/ MARTS 2004 Alt dette betyder mere præcis strålebehlg, så vitale organer lider mdre skade, og betydelig øget tumordræbende dosis. Den højteknologiske udviklg fortsætter, og det sammen med håndterg af store datamængder og tværfaglig dsats nødvendiggør en betydelig grad af centraliserg. Palliativ strålebehlg anvendes til smerteldrg f.eks. ved knoglemetastaser, til tumorsvd for at skabe passage, til stsng af blødng og sekretion med mere. Den palliative strålebehlg bør optimeres, så der er kort ventetid af hensyn til symptomhavende cancerpatienter, specielt set i lyset af den korte behlgstid, der er nødvendig. Systemisk cancerbehlg har overvejende bestået af cytostatisk behlg med betydelige bivirknger og begrænset effektivitet. Det har derfor kun været et relativt beskedent antal kræftsygdomme, hvor patienterne havde stor gavn af behlgen. Dette billede er ændret betydeligt gennem de senere år. Kontrol af bivirknger betyder, at svagere patienter langt bedre tåler behlgen, og nye behlgsregimener og stoffer med aktivitet over for re kræftsygdomme er kommet til. I dag er praktisk taget alle patienter med dissemeret kræftsygdom i god almentilst kidater til en eller en form for systemisk behlg. Det er dog fortsat kun relativt få sygdomme, hvor systemisk behlg giver længere sygdomsfri tilste eller»helbredelse«. Det ses overvejende hos yngre med leukæmi, lymfomer, germative tumorer og enkelte re. Den systemiske behlg anvendes hyppigere som adjuverende behlg, dvs. til lokalt behlede patienter, hvor risikoen for tilbagefald vides at være stor. Adjuverende behlg er diceret hos store grupper af patienter med tyktarmskræft, brystkræft, æggestokskræft og enkelte re. Endelig skal det nævnes, at systemisk behlg i tiltagende grad bruges samtidig med strålebehlg (konkomitant behlg) for at opnå større tumorcelledrab bl.a. på mulige mikroskopiske metastaser. Vores detaljerede tumorbiologiske viden fører til en spændende udviklg. Antistoffer mod vækstfaktorreceptorer med klar livstidsforlængende effekt fdes både til lymfomer og brystcancer (hhv. rituximab (Mabra)) og trastuzumab (Hercept)). Tyroskasehæmmere med meget specifik effekt som stoffet imatib (Gleevec) har udtalt anteoplastisk effekt ved kronisk myeloid leukæmi og GIST, uden voldsomme bivirknger. Stoffer, der hæmmer kardvækst i tumorerne såkaldte antiangiogenetiske faktorer er for nylig vist at have effekt ved metastaserende coloncancer, og forlænger den mediane overlevelse med ca. seks måneder. Proteolysehæmng, der hdrer vasion, kan forventes også at få betydng for kræftbehlgen. Kræfttumorernes heterogenitet og den udprægede lighed med normale celler gør udviklgen af behlg vanskelig. Man må sikre ordentlig klisk, videnskabelig afprøvng af nye behlgsprcipper for at måle effekt, beskrive bivirknger og sikre, at man ikke gør mere skade end gavn. I takt med at flere patienter overlever eller lever med kræftsygdomme, er rehabiliterg af kræftramte påtrængende. Det hler om aktiverg allerede i forbdelse med behlgen og om sociale, psykologiske og praktiske foranstaltnger, der skal hjælpe patienterne tilbage til et aktivt liv. Området har fået fortjent fokus i de senere år, og det er ønskværdigt, at erfargerne samles og hurtigt bliver omsat til hlg til gavn for den enkelte patients hverdag. Uanset fremskridt i behlgsresultaterne vil ldrende dsats og termal pleje fortsat være et stort klisk område. Palliativ medic er blevet udviklet hastigt den for de seneste år, med hospicer og palliative team, men det bør styrkes yderligere. Ud over symptomldrg og behlg af fysiske problemer debærer det en psykosocial dsats og omsorg fra professionelle og pårørende, så livet får dhold og meng, uanset hvor begrænset det må være. Samfundsmæssige og dividuelle konsekvenser Kræftbehlg har både store samfundsøkonomiske og personlige konsekvenser. I Ugeskriftets temanumre om onkologi i 2002 (Ugeskr Læger 164; nr. 22 & 23) blev både sygdomme og deres konsekvenser i detaljer gennemgået. Resurseforbruget for den enkelte patient er stort næsten kr. det første år, og herefter mellem kr. og kr. [8] resten af livet. Dertil skal lægges de dividuelle og samfundsmæssige tab ved manglende arbejdsdtægter og evt. overførselsdkomster til de kræftramte familier, hvis det er forsørgeren, der bliver syg. Udfordrger En stor udfordrg er at fastholde og udvikle den nationale kræftplan. Meget er nået i planens første år. Den medicske kræftbehlg er forbedret, og de behlger, der blev peget på, er dført. Det diagnostiske apparatur er blevet forbedret og udbygget, men måske ikke fordelt hensigtsmæssigt, så flest kræftpatienter får gavn af det. Organisergen af kirurgien, behlgen for mere end halvdelen af kræftpatienterne, styrkes gennem funktionsbærende enheder og uddannelse af kirurger i nye teknikker. Kan disse fremskridt så måles? I de etablerede kvalitetsdatabaser, der deholder klisk relevant formation, kan umiddelbare konsekvenser aflæses i form af brug af metoder, medic, komplikationer, liggetider og kort overlevelse. Men de store ljer kan ikke vurderes i dag. De centrale nationale registre her specielt Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret har kun komplette data til og med hhv. år 2000 og Der er håb om forbedrg ved drapporterg via Lspatient- og Patologiregisteret og på længere sigt de elektroniske patientjournaler. Men de nye rapportergsformers validitet og kvalitet er ukendt. Det vil kræve en massiv dsats og samarbejde mellem de behlende og de registrerende stanser at sikre, at datagrundlaget for vurderg af kræftplanen er i orden. Kommunikation og patientforløb Flere og flere opgaver lægges i primærsektoren, både ved diagnosen og i efterforløbet. Det er vigtigt, at patienterne ikke føler sig som kastebolde, men får den omsorg, der er brug for i

5 1331 VIDENSKAB OG PRAKSIS STATUSARTIKEL alle livets faser som kræftpatient eller kræftramt familie. Det gode patientforløb skal sikres, og god kommunikation mellem sektorerne er et kardalpunkt. Er der teknisk mulighed for hurtig diagnostik af evt. kræftsygdom, så skal der være plads og råd til det. Der skal styr på ventetiderne så tiden kan bruges til f.eks. forberedelse. Det gælder også de skjulte ventetider under behlgen til nye undersøgelser, revurderger etc. Merprisen ved at dbygge lidt»luft«i systemet er lille i forhold til den menneskelige omkostng ved at vente og de summer, der bruges til udokumenterede behlger. Uddannelse, forskng og kvalitet Kvalitet i forebyggelse, behlg, palliation og rehabiliterg kræver, at viden opdateres og øges på alle felter. Uddannelse og forskng hænger naturligt sammen, også i primærsektoren. Om det, der betegnes som en folkesygdom, er der først i 2004 udgivet en lærebog på dansk, der dækker fra forebyggelse til palliation [9]. Efteruddannelse foregår frivilligt. Lægernes Uddannelses Foreng arrangerer et ugelangt cancerkursus. Et godt itiativ, men langtfra nok, hvis vi skal have bedre resultater. Alle læger burde med mellemrum få tid til at opdatere deres viden og vise resultatet, f.eks. gennem små prøver. I re le har man dført noget sådant, og skade kan det ikke. Industrien hjælper med forskng og efteruddannelse, men det har en pris. Den samme pris betales, når private forenger som Kræftens Bekæmpelse skal støtte størstedelen af den»offentlige«danske kræftforskng og varetage re centrale opgaver. Der bør være et større samfundsengagement, så der kommer en fornuftig balance. Udjævng af regionale forskelle nye tilbud Lighed dvs. ens tilbud og de bedste, til alle danskere, uanset hvor man nu tilfældigvis bor bør etableres snarest. Sundhedsstyrelsen må sikre, at de nationale anbefalger, der er etableret på basis af evidens, følges, selv om det kan kræve en større stab af fagkyndige. Der er brug for en kompetent, national, faglig tung styrg til glæde for patienterne. SummaryHans Henrik Storm & Mikael Rørth:Cancer: A public health problem?ugeskr Læger 2004;166:###.Most cancers, by defition, qualify for label rare disease, but aggregate cancer is a public health problem. One third of all Danes contract cancer durg ir lifetime, every tality rates, fourth person creases dies of survival, disease. prevalence The trends life cidence, expectancy mortality, pot to survival successes prevalence cancer control. are all The creasg. decrease Both cidence agg population of cervical cancer general lack recent of effective decle prevention lung cancer among rapy men play demonstrate an important role. role Despite of secondary overall primary pessimistic prevention; picture based however, on Denmark cidence is far from mor- achievg potential for prevention outled national cancer control plan. Introduction of new rapies, improved primary secondary prevention accordg to ternational guideles, thorough follow-up based on valid data, as well as better palliation rehabilitation, will be challenges years to come. Korrespondance: Hans H. Storm, Forebyggelse og Dokumentation, Kræftens Bekæmpelse, Strboulevarden 49, DK-2100 København Ø. Antaget: 5. marts 2004 Interessekonflikter: Ingen angivet Litteratur 1. Storm HH, Engholm G, Ferlay J og Nordic Cancer Registries. NORDCAN version 2.0, 2003, februar Schmidt VM, Davidsen-Nielsen M. Patientstøtte med fokus på livet. Ugeskr Læger 2002;164; Storm HH, Engholm G. Relativ overlevelse for danske kræftpatienter diagnosticeret 1981 til 1997 og fulgt til år Ugeskr Læger 2002;164: Sundhedsstyrelsen. Cancercidens i Danmark København: Sundhedsstyrelsen, Laurberg S. Cancer rectibehlgen i Danmark hvordan gør vi det bedre? Ugeskr Læger 2004;166: Lynge E. Screeng for kræftsygdomme, ternational viden og dansk praksis. Ugeskr Læger 2002;164: Storm HH, Olsen J. Forebyggelse af kræftssygdomme hvad gør vi i Danmark og hvad kan vi opnå? Ugeskr Læger 2002;164: Gundgaard J, Nielsen JN, Olsen J et al. Omkostnger ved kræftforløb. Ugeskr Læger 2002;164: Rgborg U, Henriksson R, Friberg S, eds. Kræftsygdomme, onkologi. København: FADL s Forlag, Muskel- og skeletlidelser STATUSARTIKEL Overlæge F Bierg-Sørensen & c.psych. Mette Kjøller H:S Rigshospitalet, Klik for Para- og Tetraplegi, Neurocentret, og Statens Institut for Folkesundhed, København Muskel- og skeletlidelser omfatter såvel egentlig diagnosticerede muskel- og skeletsygdomme som mere uspecifikt besvær i form af smerter, gener, ømhed, stivhed eller ubehag oplevet som stammende fra bevægeapparatet. Muskel- og skeletsygdomme kan ddeles i: Inflammatoriske, reumatiske sygdomme, der omfatter leddegigt, myoser og betændelsestilste i seneskeder, ledkapselhder og slimsække. Artrose, der omfatter slidgigt i alle led undtagen ryggen. Rygsygdomme, der omfatter ondt i ryggen, diskusprolaps, lumbago/myoser i ryggen, skæv ryg og slidgigt i ryggen. Øvrige muskel- og skeletsygdomme, der f.eks. omfatter uspecificeret gigt, knogleskørhed og sygdomme i bruskskiver og ledbrusk (undtagen i ryggen). I denne statusartikel vil vi give en kort oversigt over forekomsten og konsekvenserne af muskel- og skeletlidelser i Danmark samt pege på udvalgte risikodikatorer, der synes at kunne få særlig betydng i de kommende år. Udfordrger for muskel- og skeletlidelser Arbejdsrelaterede forhold Fysisk aktivitet Sport Overvægt Øget el af ældre i befolkngen

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING

OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING OTTE FOLKESYGDOMME - FOREKOMST OG UDVIKLING Hjertekar-sygdomme Type 2-diabetes Osteoporose Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme Psykiske lidelser Kronisk obstruktiv lungesygdom Cancer Udarbejdet

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal

www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED Henning Bliddal en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FOREBYGGELSE AF SKADER OG SYGDOMME I MUSKLER OG LED af Ewa Roos Jan Hartvigsen Henning Bliddal

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark Risikofaktorer og folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik Brønnum-Hansen Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen Risikofaktorer Risikofaktorer og og folkesundhed folkesundhed Knud Juel Jan Sørensen Henrik

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

I gang igen efter blodprop i hjertet

I gang igen efter blodprop i hjertet I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering I gang igen efter blodprop i hjertet socialt differentieret hjerterehabilitering Titel: I gang igen efter blodprop i hjertet

Læs mere

Forskelle mellem mænd og kvinder

Forskelle mellem mænd og kvinder Forskelle mellem mænd og kvinder 32 n har færre sygdomme og helbredsproblemer end kvinder. n har færre funktionsindskrænkninger. n vurderer eget helbred mere positivt end kvinder. n Alligevel har mænd

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning

Kræftens Bekæmpelse. 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 15 års succeser i kræftforskning Kræftens Bekæmpelse 2014 Udarbejdet af Mette Weber og Bodil Kofoed Layout Marianne Glynstrup Indholdsfortegnelse s. 1 Indholdsfortegnelse Forord: 15

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

Monitorering af forekomsten af fedme

Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme Monitorering af forekomsten af fedme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Thorkild I. A. Sørensen (formand) Pernille Due Bente Hansen Berit L. Heitmann Anne

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats

Den danske fedmeepidemi. Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats Den danske fedmeepidemi Oplæg til en forebyggelsesindsats En rapport fra Ernæringsrådet af Bjørn Richelsen (formand) Arne Astrup Gitte Laub Hansen

Læs mere

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation

Overvægt og fedme. Definition og klassifikation Overvægt og fedme 21 n Fedme er en hastigt voksende trussel mod folkesundheden og er på vej til at udgøre et af de væsentligste sundhedsproblemer i verden. n Fedme udgør et alvorligt sundhedsproblem på

Læs mere

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Barrierer for optimal behandling af KOL

Barrierer for optimal behandling af KOL Dokumentation: Barrierer for optimal behandling af KOL Eksperter har defineret syv barrierer, som hindrer den bedst mulige KOL-behandling. Forfattere: Jørgen Vestbo Peter Lange Jesper Lykkegaard Jens Søndergaard

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Hvorfor dør vi først?

Hvorfor dør vi først? Årsagsundersøgelsen Meget af den gængse viden om ulighed i sundhed er forældet og præget af myter. Derfor er der brug for en offentlig debat, der både er mere omfattende og mere dybtgående end hidtil,

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Hjerterehabilitering på danske sygehuse

Hjerterehabilitering på danske sygehuse Hjerterehabilitering på danske sygehuse ISBN: 87-988376-5-6 Hjerterehabilitering på danske sygehuse er udarbejdet af netværksgruppen Hjerterehabilitering under Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark.

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE

Peter ege EnkElT ER det jo ikke AF PETER EGE Peter Ege er socialoverlæge i Københavns Kommune og Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver om stofmisbrug. Han har beskæftiget sig med stofmisbrug siden 1969 og har skrevet flere bøger om emnet bl.a. Hash

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI?

STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 STRESS I DANMARK - HVAD VED VI? 2007 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Naja Rod Nielsen, Statens Institut for Folkesundhed Tage Søndergård Kristensen, Forskningscenter

Læs mere