RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 12 Opslagstavlen APRIL Leder Refleksioner fra første række

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. 12 Opslagstavlen APRIL 2013. Leder Refleksioner fra første række"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN APRIL 2013 INDHOLD Leder Refleksioner fra første række Risikostyringsnyt Det nye risikobillede - reportage fra Danske Risikorådgiveres årskonference Markedsnyt - Forsikring af Data og Net - Spar penge på arbejdsskadesager - Ved du hvem der har hovednøglen? 12 Opslagstavlen Mit sikre hjem - messe

2 LEDER REFLEKTIONER FRA FØRSTE RÆKKE KALENDER 30. maj 2013 Messe - sikre dit hjem Haslev Hallen, Haslev september 2013 SecurityUser Expo 2013 TAP1, Carlsbergbyen, Valby 19. september 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Midtjylland og Region Nordjylland 26. september 2013 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 26. september 2013 Willis afholder offentlig konference 2013 Hotel Nyborg Strand 31. oktober 2013 Danske Risikorådgiveres Temadag 2013, Aarhus april 2014 Danske Risikorådgiveres Risikostyringskonference Hotel Nyborg Strand Årskonferencen 2013 er nu overstået. Og det gik vist meget godt at dømme efter engagement, kommentarer og smil fra deltagerne. Men andre må bedømme, om denne fornemmelse er rigtig. Således må medlemmer og samarbejdspartnere meget gerne skrive til os med ideer og kommentarer, så vi fortløbende kan forbedre konferencen. Selv er jeg heldigvis kun på talerstolen et par gange og primært i forbindelse med aflæggelse af bestyrelsens beretning under generalforsamlingen og godt det samme, vil nogen sikkert mene. Det vil sige, at jeg under konferencen har god mulighed for at sidde på min sædvanlige plads på første række i auditoriet og lytte til indlæg og debat. Det har givet anledning til et par refleksioner. Først og fremmest har jeg tænkt på, om alle nu også deler bestyrelsens synspunkt om det nødvendige i, at vi i forbindelse med disse årskonferencer tager turen op i den såkaldte helikopter og berører emner, der nok er ganske overordnede i forhold til de spørgsmål, som medlemmerne stilles over for i det daglige. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi netop har behov for på sådanne konferencer at komme op over de dagligdags problemstillinger og se det hele lidt fra oven og i en større sammenhæng. Dernæst tænkte jeg på, om ikke ønsket om at få yngre kræfter ind i foreningen er på vej til at blive opfyldt. Jeg glædede mig i hvert fald over, at der ikke blot i salen var nye og unge ansigter, men også at vi nu har fået unge kræfter ind i bestyrelsen. Dette skal naturligvis ikke forstås som en kritik af de mange gode kræfter, der år efter år er en del af foreningen og dens arbejde. Men ikke i tide at tænke i generationsskifte er ringe risikostyring. Endelig tænkte jeg på, at det virker, som om dialogen mellem de offentligt ansatte risikorådgivere/risikokoordinatorer og de private samarbejdspartnere flyder stadig nemmere. Det er, som om vi har lært hinanden bedre at kende, at fordommene på begge sider af hegnet er færre, at vi kan lære af hinanden, og at erfarings- og vidensudvekslingen derfor flyder bedre. Hvilket jo er ét af foreningens klare mål. Måske ikke de store revolutionære refleksioner fra første række, men blot nogle stille og glædelige iagttagelser. Men lad mig og os endelig vide, om I deler disse iagttagelser og synspunkter. En levende forening har en levende debat. Brug gerne nyhedsbrevet og den nye hjemmeside. (Hjemmesiden er endnu under finpudsning, men der er masser af spalteplads til debat). Med venlig hilsen Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 RISIKOSTYRINGSNYT DET NYE RISIKOBILLEDE Reportage fra Danske Risikorådgiveres årskonference 2013 Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Danmark som terrormål var titlen på dette års risikostyringskonference den april 2013, som traditionen tro blev afholdt på Hotel Nyborg Strand. I år med mere end 160 deltagere. Efter alle havde fundet deres plads i salen, bød Hans Engell velkommen og præsenterede den første oplægsholder, chefen for Politiets Efterretningstjeneste, Jakob Scharf. Jakob Scharf, PET Jakob Scharf redegjorde i sit indlæg for PETs virksomhed og virke og de væsentligste trusler mod Danmarks sikkerhed. Jakob Scharf fokuserede på terror, spionage og cybertrusler og fortalte om, hvordan PET i dag samarbejder med mange forskellige offentlige og private virksomheder, og hvordan PET konstant forsøger at udvikle sine kompetencer. Jakob Scharf fortalte først lidt om PET som organisation, der på godt et årti er vokset fra medarbejdere til i dag at være over 800. Jakob Scharf redegjorde for de ændringer som organisationen har gennemløbet siden 11. september 2001, herunder hvilke krav der stilles til organisationen udefra. Med ændringer i trusselsbilledet ændres også kravene til PETs kompetencer og metoder. Med et langt mere dynamisk trusselsbillede fordres en langt mere dynamisk organisation. Hovedformålet er fortsat at beskytte landet, det vil sige værne om Danmarks frihed, danske værdier og bidrage til at skabe tryghed i det danske samfund. PETs arbejde består primært af en række forebyggende indsatser og i dag også uden for landets grænser. Det nye trusselsbillede I fokus for Jakob Scharfs indlæg var de ændringer i trusselbilledet, som PET og Danmark i dag står over for og i fremtiden forventes at skulle forholde sig til. Fra et trusselsbillede der tidligere i al væsentlighed vedrørte Den Kolde Krig, hvor man stod overfor en identificerbar fjende og klare militære trusler, og primært skulle tænke på at forebygge angreb på de danske grænser, skal man i dag arbejde med et langt mere komplekst og dynamisk trusselsbillede. Krisen i forbindelse med karikaturtegningerne viser, hvordan det i dag er langt sværere at forudse truslerne, og hvorfra de kommer. Det er PETs opfattelse, at den væsentligste trussel i dag først og fremmest er terrortruslen. Men også anden voldelig ekstremisme og spionage udgør alvorlige trusler, og endelig er PET i stigende grad optaget af cybersikkerhed. Udviklingen i den militante islamistiske ideologi skaber grundlag for den nok væsentligste trussel mod Danmark, og herunder må også medregnes de individer og grupperinger, der uden for de kendte organiseringer lader sig inspirere af den voldelige islamisme. At Danmark udgør et særskilt mål for islamistisk terror skyldes ikke mindst genoptrykningen af karikaturtegningerne. 2

4 Præsentationer fra enkelte indlæg kan hentes på hjemmesiden: danskerisikoraadgivere.dk Jakob Scharf understregede, at terrortruslen ikke kun udspringer fra militante islamistiske ideologier, men også kan komme fra andre ekstremistiske grupper og individer og nævnte i den forbindelse, hvordan ingen kunne forudse en Breivik. Terrorens væsen Det centrale for terrorister er gennem deres handlinger eller trusler om handlinger at opnå en psykologisk effekt, hvor der skabes frygt og usikkerhed blandt borgerne, således at områder, byer eller et land i et vist omfang lammes. Det er de bløde civile mål, steder, hvor mange mennesker er samlet, som terrorister ønsker at ramme. Det er steder, hvor mange mennesker færdes i det daglige, der oftest bliver mål for terror: togstationer, centre og nu senest også store sportsbegivenheder som Boston Marathon. Heri ligger også terrorens ønske om at ramme symbolske mål. Mål, som i de pågældende vestlige lande har stor symbolsk betydning. Derved kan terroristerne demonstrere, at disse lande er sårbare. Det ligger i terrorens væsen, at alene truslen om terror ofte er tilstrækkelig til at opnå terroristernes mål om at skabe frygt og dermed skabe ændringer i adfærd og livsformer. Det vil sige, at selve terrorhandlingen ikke altid behøver at blive gennemført. Deltagere på konferencen Spionage Udover terror er også spionage et af PETs arbejdsområder. Danmark er fortsat et mål for udenlandske spionageaktiviteter. I dag er det erhvervsspionage, der er i centrum, tidligere var det militære oplysninger. Hacking er den væsentligste metode, og f.eks. hacking, der kan bruges i fremstilling af masseødelæggelsesvåben, opfattes som den største trussel på dette område. 3

5 Cybertrusler Cybertrusler udgør efter Jakob Scharfs opfattelse ikke nogen selvstændig trussel, men må snarere ses i sammenhæng med andre trusler. Det vigtigste her er at være opmærksom på, hvordan forbundne systemer og internettet fortløbende skaber nye risici, nye udfordringer og herunder ikke mindst sætter den menneskelige faktor i centrum. Det vil i den forbindelse sige vores evne til at håndtere sikkerhed forbundet med information og data. Er vores sikkerhedsadfærd god nok, og hvordan får man i organisationer, offentlige som private, skabt en bedre fælles opmærksomhed på den nødvendige sikkerhed? Nye former for samarbejde PET samarbejder i stigende omfang med andre offentlige myndigheder og private virksomheder. Samarbejder, der i disse år udvikles kraftigt som følge af den stigende kompleksitet i trusselsbilledet. For PET har det meget stor værdi at have sådanne partnerskaber. PET får gennem disse samarbejder indsigt i nye trusler, og virksomheder får en stigende bevidsthed om nødvendigheden af en god sikkerhedskultur i relation til deres kritiske sårbarheder. PET ser det som nødvendigt, at flere offentlige og private virksomheder og navnlig disses ledelser har et kritisk blik på deres beredskabsplaner til at kunne imødegå forskellige trusler. Risikokommunikation PET er i disse år også optaget af risikokommunikation, det vil sige, hvordan PET bedst kommunikerer til både borgere og samarbejdspartnere om risici og trusler, således at man får skærpet opmærksomheden uden at skabe unødig bekymring endsige panik. Hvis sikkerheden på offentlige steder er for synlig, kan folk blive utrygge. Men der må gerne være nogle synlige tegn på sikkerhed, for at man føler sig tryg, viser en undersøgelse, PET har fået foretaget. Er vi godt nok rustet? Spørgsmål fra salen Efter Jakob Scharfs indlæg var der spørgsmål fra salen. Blandt spørgsmålene var: Hvor åben er PET i Danmark i forhold til efterretningstjenester i vores nabolande? JS understregede vigtigheden af, at PET kan beskytte sine kilder, og af at visse oplysninger i offentligheden kan skabe unødig frygt. I forhold til andre lande, mente JS, at PET er ganske åben, men at PET samtidig hele tiden skal vurdere, hvilke oplysninger det giver mening at videregive til offentligheden. Giver terroren i forbindelse med Boston Marathon anledning til at ændre noget i Danmark? JS sagde, at terrorister konstant udvikler deres metoder, og at der altid vil være steder, hvor man ikke kan forhindre terror, da der jo netop vil være tale om offentlige steder. Bostonangrebet illustrerer dette. 4

6 Hvorfor er der så stor kontrol i lufthavnene, når man uden videre kan tage toget til Sverige? JS understregede, at mange af sikkerhedsforanstaltningerne er fastlagt internationalt, det er ikke altid noget, PET altid selv kan bestemme. Hvis det stod til PET, ville niveauet måske have været anderledes på visse steder. Men man skal ikke underkende den psykologiske effekt, som en synlig kontrol giver. En ny rapport fra Beredskabsstyrelsen peger på trusler fra cyberangreb, hvad siger PET? JS sagde, at PET ser hidtidige cyberangreb som værende relativt få og uden den store nationale effekt. De er generende, men ikke ødelæggende. Men PET følger udviklingen, og angrebene tages alvorligt. Hvordan er den brede befolknings opfattelse af Danmark som terrormål? JS betonede, at vi ikke skal tro, at blot fordi medierne ikke skriver om konkrete terrorsager i Danmark, at truslerne så ikke eksisterer. I Danmark har man nærmest ingen erfaringer med terror, så det er svært at vurdere, om den brede befolkning har en realistisk opfattelse af situationen. Er PETs overvågning ikke en trussel mod vores demokrati og ytringsfrihed? JS anerkendte, at PET har beføjelser der kan være indgribende aflytning, overvågning mv. Men man må gøre sig klart, at ønsker man at have en efterretningstjeneste, som kan skaffe oplysninger, som andre ikke kan, da ligger det i sagens natur, at en sådan tjeneste somme tider kan virke indgribende. Men PET har naturligvis ingen interesse i at følge med i, hvad lovlydige borgere foretager sig. Har vi den kapacitet, der skal til for at håndtere et muligt angreb? JS sagde, at vi har det ledelsesmæssige grundlag og den organisering som skal til. JS nævnte som eksempel, at de nylige afspærringsmæssige tiltag i forhold til Christiansborg viser, at man hele tiden følger udviklingen og iværksætter de nødvendige foranstaltninger. Hvordan bedømmes PET i udlandet? JS sagde, at PET har et godt ry i udlandet. PET har vist, at organisationen har kunnet imødegå alvorlige trusler om terror blandt andet i forbindelse med karikaturtegningerne. Det har skabt respekt i udlandet. 5

7 Helle Rabøl Hansen, DPU Efter frokostpausen trådte Helle Rabøl Hansen, cand.jur. og ph.d. ved Aarhus Universitet, på podiet. Helle Rabøl Hansen skulle tale om risikoen for skoleskyderier i Danmark. Danmark har hidtil været forskånet for skoleskyderier. Dog oplevede vi i 1994 et skyderi på Aarhus Universitet, hvor to døde. Imidlertid, anførte Helle Rabøl Hansen, kan man måske sige, at hvor man andre steder i verden skyder elever og lærere i vrede, da brænder man skoler ned i Danmark, Norge og ikke mindst Sverige. Antallet af påsatte skolebrande er i Skandinavien uforholdsmæssigt højt sammenlignet med andre lande. Skoleskyderier I sit oplæg om skoleskyderier fokuserede Helle Rabøl Hansen på seks udenlandske college-killings: Columbine, Erfurt, Virginia Tech, Jokela Skole, Kauhajoki og Albertville. Disse skoleskyderier havde en række fællestræk, blandt andet det at de alle var nøje planlagt af gerningsmænd, der havde været udsat for mobning. Fra mobning til skydning Helle Rabøl Hansen har gennem sin forskning fundet, at gerningsmændene alle havde været ofre for massiv mobning, og at de alle havde opbygget en stor vrede mod den skole og de elever og de lærere, der havde mobbet dem, eller som ikke havde været opmærksomme på mobberiet. Et andet kendetegn var, at der er tale om personer, man ikke troede kunne begå sådanne handlinger, da alle omkring dem så dem som såkaldt stille eksistenser. Men ikke desto mindre valgte gerningsmændene at rette deres vrede og hævntrang mod de skoler, hvor mobberiet var foregået. En vred dansk mand Helle Rabøl Hansen viste et klip med en ung dansk mand, Mads, der var blevet mobbet gennem flere år i folkeskolen. Mads udtrykte et meget stærkt had til sine mobbere og ønskede inderligt, at disse mobberes børn kom til at opleve det samme, som Mads og hans forældre havde været igennem i hans skoletid. Via videoklip mærkede man den meget store vrede, det enorme had, som Mads fortsat havde, og som han gjorde alt for at beherske. Erfaringer viser, at voksne der er blevet mobbet som børn, langt ind i voksenlivet kan føle en enorm vrede mod de mobbere, der berøvede dem deres børneliv. Hvad kan vi gøre? Spørgsmål fra salen Men hvordan kan man hjælpe ofrene bedst, spurgte en deltager? Helle Rabøl Hansen fortalte, at man havde gode erfaringer med at flytte ofrene fra en klasse og et miljø til en anden klasse og et andet miljø. Hun anbefalede også, at man på skolerne udformer en mobbepolitik, da dette synes at have en præventiv virkning. 6

8 En anden deltager ville høre Helle Rabøl Hansens bud på, hvorfor skyderier primært forekommer på skoler og i mindre grad på universiteter. Helle Rabøl Hansen mente, at jo ældre eleverne er, jo mere har de styr på deres vrede, og de elever, der føler sig udenfor på universitetet, nok vælger at droppe ud. Helle Rabøl Hansen anbefaler endelig, at man nok burde kigge nærmere på lærergrupperne på skolerne: Er lærerne gode nok til at opdage og handle på mobning, og har nogle lærere selv en adfærd, der viser at det er i orden at mobbe enkelte elever? Workshops Efter Helle Rabøl Hansens oplæg var der fire forskellige workshops: 1. Tidlig trivselsindsats kan ses på bundlinjen ved arbejdsmiljøleder Britt Harpøth og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Pagter, Struer Kommune 2. Skybrudssikring i en ejendom ved Peter Elle Silberg, Gaihede A/S 3. Risikostyring i byggerier ved Kim Skafte Pedersen, Willis Risk Solutions 4. I hvilken retning bevæger forsikringerne og risikostyringen sig i årene fremover? Ved Hanne Berg, afdelingsdirektør, Gjensidige Forsikring Præsentationerne fra de forskellige workshops vil blive lagt ud på hjemmesiden. Generalforsamling Dernæst var der generalforsamling, som kom gennem dagsordnen i god ro og orden og en ny bestyrelse blev valgt. Den nye bestyrelse udgøres herefter af: Formand: Steen Nedergaard Jensen, Næstved Kommune Næsteformand: Torben Jacobsen, Bygningsstyrelsen Bestyrelsesmedlem: Finn Kjærulf Vangsted, Frederikshavn Kommune Bestyrelsesmedlem: Flemming Riddersholm Nielsen, Holstebro Kommune Bestyrelsesmedlem: Thomas Harbo Sørensen, Viborg Kommune Suppleant: Janne Thomsen, Haderslev Kommune Middag og underholdning Efter dagens program kunne deltagerne gå til den sædvanlige festmiddag i den store sal, hvor Jan Gintberg stod for underholdningen. Man kan roligt sige, at der blev grint igennem ikke mindst når foreningen og dens bestyrelse selv var i centrum for morskaben. Frokost, farvel og på gensyn Konferencen blev rundet af med frokost og et på gensyn på Nyborg Strand den april Konferencen i 2014 vil inkludere sikringsmesse. Danske Risikorådgivere takker alle medlemmer og samarbejdspartnere for deres fremmøde og støtten til foreningens arbejde og ser frem til at se alle igen næste år. 7

9 MARKEDSNYT Forsikring af Data og Net (Cyber risk) Truslen fra cyberspace er højaktuel, og flere danske virksomheder har allerede stiftet bekendtskab med fjendtlige angreb på deres it system eller netværk. Virksomhedens ledelse og risk managers bør ikke undervurdere de risici, der følger med, når virksomheden er afhængig af moderne teknologi. Kontaktinformationer Klaus Stubkjær Andersen Tlf: Tine Olsen Tlf: Hacking rammer alle Hacking rammer ikke kun virksomheder med internethandel eller store velkendte virksomheder. På det seneste har vi set, at hacking i høj grad rammer mindre virksomheder, og i flere af tilfældene er det hverken lykkedes at finde gerningsmanden, eller finde ud af hvordan hackerne er kommet ind i virksomhedens it systemer. De seneste par uger har vi i Danmark set flere eksempler på DDoS-angreb, som har lagt større organisationers/virksomheders hjemmesider ned. Der bliver anvendt en teknik, hvor der på en gang bliver sendt en så stor mængde trafik til siden, at denne enten lukker ned eller er umulig at tilgå for andre internetbrugere. De få offentligt kendte tilfælde af hackingangreb mod virksomheder i Danmark er ikke udtryk for, at de danske virksomheder ikke oplever den slags kriminalitet, men derimod et udtryk for, at sagerne så vidt muligt håndteres i al fortrolighed. Risikostyring i forhold til cyberrisk It-sikkerhed i danske virksomheder bør medtages i virksomhedens generelle risikostyring. Alle virksomheder bør have en it-ansvarlig og en it-politik/strategi, som giver medarbejderne retningslinjer i forhold til håndteringen af netværk og data. Desuden bør alle virksomheder overveje at tegne en Data- og Netforsikring, som kan dække økonomiske tab ved et hacking angreb. Data- og Net forsikring En Data- og Net forsikring giver en ekstra økonomisk sikkerhed for virksomheden, idet forsikringen bl.a. dækker tab som følge af hacking, hvor udefrakommende trænger ind i virksomhedens systemer og forårsager skade. En Cyber forsikring består i princippet af to dele en ansvarsdel og omkostningsdel. Ansvarsdelen dækker tab der følger af det erstatningsansvar en virksomhed kan ifalde over for tredjemand, f.eks. pga. tab(bortkomst) af persondata eller fordi virksomheden ved en fejl har overført en virus til en anden virksomhed, samt omkostninger til notifikation af berørte kunder/personer. Desuden dækkes også sagsomkostninger og forligsomkostninger. Omkostningsdelen dækker de tab virksomheden selv lider. Det kan f.eks. være et driftstab i den periode, hvor virksomheden er nede pga. hackingen, samt udgifter til genetablering af data eller systemer. Desuden kan forsikringen også dække det beløb virksomheden betaler, såfremt denne er udsat for cyber afpresning, samt udgifter til PR firma, it-eksperter og advokatbistand. Forsikringen er et særligt produkt, som kan tilpasses konkrete behov og eksisterende forsikringer. 8

10 MARKEDSNYT SPAR PENGE PÅ ARBEJDSSKADESAGER Hos Capita Insurance Services færdiggøres 70 procent af arbejdsskadesagerne, hvorved gebyr spares til Arbejdsskadestyrelsen Af Linda Chas Madsen, Claims Handler Capita Insurance Services Capita Insurance Services A/S administrerer forsikringssager for kommuner og forsikringsselskaber. Der er forskel på, hvor meget sagsbehandling et administrationsselskab foretager. Det kan være billigere at lade et kvalificeret selskab administrere sagen, fordi man dermed kan sende færre sager til behandling i Arbejdsskadestyrelsen. En arbejdsskadesag anmeldt over EASY behandles ikke automatisk i Arbejdsskadestyrelsen, men sendes videre til skadeadministrator. Skadeadministrator kan være kommunen selv eller et administrationsselskab, som kommunen vælger. Man kan beholde sagsbehandlingen i selskabsregi langt hen ad vejen, hvis den skadelidte har tillid til selskabets behandling af sagen. Dermed kan selskabet bedre vurdere, om den skadelidte vil få varige følger efter skaden, og selskabet kan aktivt medvirke til at mindske følgerne. Kvalificeret sagsbehandling Den skadelidte oplever en kvalificeret behandling af sagen, hvis den behandles af kvalificerede jurister og læger i samarbejde. Ved optimal sagsbehandling foretager jurister et hurtigt skøn over sagens kompleksitet. Hvis der er den mindste tvivl om skademekanismen, bør lægekonsulenter inddrages i vurderingen. Hvis selskabet kan vurdere, om der er tale om en arbejdsskade, kan selskabet hurtigt give besked om anerkendelsen, og om behandlingsudgifter kan dækkes. Selskabet er kun forpligtet til at sende sagen videre til Arbejdsskadestyrelsen, hvis den skadelidte forventes at have varige følger eller er sygemeldt i over 5 uger. Den skadelidte har dog altid ret til at bede Arbejdsskadestyrelsen behandle sagen. Hvis den skadelidte får en kvalificeret forklaring på vurderingen, er han mere tryg ved at lade selskabet foretage den foreløbige vurdering og beholde sagen. Juristerne i Capita har mange års erfaring på arbejdsskadeområdet, dels fra forsikringsregi og fra Ankestyrelsen. Capita følger udviklingen tæt på arbejdsskadeområdet gennem domspraksis, Ankestyrelsens principafgørelser og kurser. Capita følger desuden udviklingen på andre forsikringsområder, arbejdsmarkedsområdet og det sociale område, fordi det har betydning for vurderingerne efter arbejdsskadeloven. Capita har tilknyttet lægekonsulenter med specialer inden for ortopædkirurgi og neurologi, og vi har en særlig ryg-specialist. De arbejder til daglig på Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital og har stor erfaring med forsikringsmedicin. Det giver Capita et godt grundlag for også at vurdere, om Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om mén og tab af erhvervsevne er korrekte, eller om en anke vil medføre en ændring af arbejdsskadestyrelsens afgørelse. 9

11 Langvarig sagsbehandling kan påvirke helbredelsen Hvis selskabet er i stand til at vurdere, hvilken behandling, som er nødvendig, kan det spare penge til mén og tab af erhvervsevne. Det er vigtigt for helbredelsen, at den skadelidte får den rette sygebehandling, når der er behov for den. Den skadelidte har måske ikke råd til at lægge ud for behandling, og udskyder eller undlader måske behandling, indtil han har sikkerhed for, at den betales af forsikringen. Når Arbejdsskadestyrelsen behandler en sag, har de pligt til at træffe samlet afgørelse om anerkendelse, varigt mén og tab af erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen er ikke bundet af selskabets vurdering af anerkendelsen. Det betyder, at sagen først bliver anerkendt, når tilstanden er nogenlunde stationær. Behandlingsudgifter dækkes kun, hvis der er tale om en arbejdsskade, og Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om behandlingsudgifter vil derfor ofte afvente den samlede afgørelse. En tidlig oversendelse til Arbejdsskadestyrelsen kan derfor både betyde, at for mange sager sendes til Arbejdsskadestyrelsen, og at den skadelidte ender med dårligere helbredelse og dermed højere erstatning. Et kvalificeret administrationsselskab sparer på den måde mange penge for kommunen. 10

12 MARKEDSNYT VED DU HVEM DER HAR HOVEDNØGLEN? Et elektronisk nøgleadministrationssystem sikrer fuld kontrol, og sporbarhed over alle dine nøgler. Af Tom Øland, Area Manager, PAAM Systems Kan du nikke genkendende til dette udsagn: Det er rodet. Vi ved ikke hvem der har taget en given nøgle, ikke hvor den er, eller hvem der brugte den tidligere. Det skaber stress og usikkerhed. Det giver unødvendig søgen, spørgsmål og beskyldninger. Så er et elektronisk nøgleadministrationssystem måske løsningen. Et automatisk nøgleadministrationssystem bygger bro mellem det mekaniske nøglesystem, og elektroniske adgangskontrolsystemer. Det er typisk designet til at opbevare mekaniske nøgler, og/eller adgangskort, i et elektronisk styret sikkerhedsskab. Nøglerne frigives kun til personer der har identificeret sig, typisk med ID-kort og PIN-kode. Personen får kun adgang til netop de nøgler vedkommende er autoriseret til, og kun på de tidspunkter det er besluttet. Afleveres nøglen ikke inden for det fastsatte tid, kan der sendes en påmindelse pr. mail eller SMS, samtidig med at administratoren underrettes. Alle hændelser logges, så det efterfølgende er muligt at dokumentere alle hændelser, f.eks. hvem har haft en given nøgle på et givent tidspunkt. PAAM System har I over 20 år hjulpet firmaer og myndigheder med nøglehåndtering. Vi udvikler, og producerer, selv vore systemer. Vi håndtere alt fra start til slut, og kan nøglehåndtering på rygraden. Alle nøgler opbevares i skabe af stål i forskellige sikkerhedsniveauer. Der leveres systemer med tyndplade skabe, til skabe der er klassificerede efter de højeste sikkerhedsnormer. Skabene kan leveres i alle størrelser, fra 12 nøgler til næsten 800 nøglebundter. Dette sikrer at der kan laves et anlæg der passer til de fleste, og samtidig med mulighed for udvidelser. Rapportering og kontrol. Via tre museklik kan man skabe et overblik over alle nøgler; hvor de er, hvem der har dem og har haft dem, og hvornår de kommer tilbage. Alt er automatisk rapporteret direkte i systemet, og der kan løbende sendes relevante rapporter via og SMS. Det er ikke længere nødvendigt at have alle de eksterne håndværkere i kø på kontoret, for at hente og kvittere for nøgler. De oprettes i systemet, med adgang til de nøgler de har behov for, og kan så selv hente dem i nøgleskabet. Er nøglen ikke afleveret til fyraften, får du selvfølgelig besked. Har du f.eks. biler, som flere deles om, kan systemet naturligvis også administrere dette. Der kan laves reservationer, således at en bestemt bil bliver reserveret til en bestemt person i en given periode. Ofte er det de små problemer der generer mest, dem der forekommer hyppigt. Et elektronisk nøgleadministrationssystem kan hjælpe med at skabe kontrol over dine nøgler, uanset hvilket låsesystem du har. Det er en langsigtet løsning, der gør livet lettere. Det giver sikkerhed på en omkostningseffektiv og enkel måde. 11

13 OPSLAGSTAVLEN MESSE - MIT SIKRE HJEM Du kan finde pjecen under arrangementer på: danskerisikoraadgivere.dk Kære kollegaer - kom og bliv inspireret på Faxe Kommunes messe om en tryg og sikker kommune for alle borgere og erhvervslivet der er gratis adgang! En messe om forebyggelse af skader i hjem og på virksomheden under temaet Pas på dig selv og boligen mit sikre hjem. Torsdag den 30. maj 2013 i tidsrummet kl kl Haslev Hallen, Sofiendalsvej 42, 4690 Haslev 12

14 DANSKE RISIKORÅDGIVERE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for forsikring, sikring, arbejdsmiljø, beredskab og sundhed. Foreningen er i stærk vækst og tæller ca. 400 medlemmer ansat i kommuner, regioner, stat og private virksomheder. Danske Risikorådgivere spiller en central rolle, når det handler om at sikre danskernes daglige virke og velfærd. Det handler både om at forebygge og håndtere arbejdsskader og ulykker og også om at bidrage til, at samfundet er gearet til at håndtere en lang række udefrakommende risici, der kan påvirke os. Danske Risikorådgiveres ambition er at blive bedre til det, som medlemmerne laver, og aktivt bidrage til velfærdssamfundet. Derfor satser foreningen på dygtiggørelse af medlemmerne via seminarer, videreuddannelse, erfaringsudveksling og faglige fællesskaber. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE

DET NYE RISIKOBILLEDE

DET NYE RISIKOBILLEDE RISIKOSTYRINGSNYT DET NYE RISIKOBILLEDE Reportage fra Danske Risikorådgiveres årskonference 2013 Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Danmark som terrormål var titlen

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

KLIMA, STORM OG VAND RISIKOSTYRINGSNYT. Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014

KLIMA, STORM OG VAND RISIKOSTYRINGSNYT. Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014 RISIKOSTYRINGSNYT KLIMA, STORM OG VAND Rapport fra Danske Risikorådgiveres årskonferencen 2014 Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere Kl. 10.30 den 10. april 2014 ringede

Læs mere

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE Den 23 September 2015 Introduktion Kan en forsikring afdække det økonomiske tab, hvis den risiko organisationen er eksponeret for bliver en realitet? Agenda: Eksponering

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

CYBER RISIKOAFDÆKNING

CYBER RISIKOAFDÆKNING CYBER RISIKOAFDÆKNING Den 4 september 2015 Kort om Willis WILLIS ER DANMARKS STØRSTE FORSIKRINGSMÆGLER OG BLANDT VERDENS FØRENDE VIRKSOMHEDER MED SPECIALE I RISIKOSTYRING. VI ER PÅ VERDENSPLAN 17.000 ANSATTE

Læs mere

TERROR TERRORIS TERRORISM

TERROR TERRORIS TERRORISM DI SERVICE SÅDAN SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN TERROR TERRORIS TERRORISM Virksomheder og terrorisme SIKKERHED I EN USIKKER VERDEN VIRKSOMHEDER OG TERRORISME Maj 2005 Forord Terrorismens uforudsigelighed

Læs mere

DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND - Reportage fra konferencen den 16. og 17. april

DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND - Reportage fra konferencen den 16. og 17. april RISIKOSTYRINGSNYT DANMARK SOM INDVANDRINGSLAND - Reportage fra konferencen den 16. og 17. april For sidste gang, som formand, bød Steen Nedergaard Jensen velkommen til Danske Risikorådgiveres risikostyringskonference.

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR

Lad os ikke en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR Lad os ikke spilde en krise DANSK SELSKAB FOR RISIKOLEDELSE DSFR ledelse forpligter Der er ingen grund til at udvikle en frygtkultur, selv om der tales om både pandemier, klimaændringer, ressourcemangel,

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Er der tale om stalking?

Er der tale om stalking? Er der tale om stalking? Dansk Stalking Center 2016 Ansvarhavende Redaktør: Lise Linn Larsen Tekster: Dansk Stalking Center Koncept og layout: elcorazon.dk Fotografi: Steen Gyldendal Din viden gør en forskel

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Arbejdsskader vi hjælper dig!

Arbejdsskader vi hjælper dig! Arbejdsskader vi hjælper dig! I Danske Bioanalytikere hjælper vi dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af dit arbejde. Vi hjælper, hvis du: har været udsat for en ulykke på arbejdet får

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2011. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2011 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen arrangementer Kære medlem Godt nytår og velkommen til årets første nyhedsbrev. Risikostyring er kommet på dagsordenen i den nye arbejdsmiljølov,

Læs mere

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE!

IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! IPAD SOM ARBEJDSREDSKAB DET SKAL DU VIDE! G O D E R Å D T I L D I G Selvom ipad en er i et cover, kan skærmen gå i stykker. Beskyt den derfor mod slag, vand og sand. Køb høretelefoner, så du kan arbejde

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med

arbejdsplads ligger på et befærdet sted. Med Tryghed mod terrortruslen. Danmark opleves generelt som et trygt samfund. Men når danskerne bevæger sig på steder med mange mennesker, falder følelsen af tryghed. Det viser en undersøgelse, som TrygFonden

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 19. maj 2010 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, der skærpes af militante ekstremistiske gruppers høje prioritering

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger.

Guide til. Terrorsikring. -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Guide til Terrorsikring -Sikring mod trusler og risici i nybyggeri og ombygninger. Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er guidens formål?... 3 2. Hvorfor terrorsikring?... 3 3. Hvordan gør man?...

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING

RISIKOANALYSE CYBER RISK / DATA OG NETFORSIKRING 1 Involverede parter 1.1 Virksomheden Navn: CVR.nr. Kontaktperson: Juridiske enheder omfattet af analysen: 1.2 Willis Adresse Forsikringsmægler E-mail / Telefon @willis.dk / 88 139 2 Om virksomheden 2.1

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

National Trusselsvurdering

National Trusselsvurdering 31. januar 2012 National Trusselsvurdering 1. Indledning De væsentligste trusler mod Danmark udspringer i dag primært fra religiøst eller politisk motiverede grupper og enkeltpersoner, som søger at gennemføre

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 13. november 2008 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft

Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Gynækologisk Ambulatorium 4004, Rigshospitalet Refleksionsark Personcentreret støtte til kvinder i forløbet efter kirurgisk behandling for gynækologisk kræft Refleksions ark Ark udleveret Ark mailet Ark

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) Sammenfatning Vurdering af Terrortruslen mod Danmark (VTD) 31. marts 2009 Sammenfatning CTA vurderer, at der er en generel terrortrussel mod Danmark, som bestyrkes af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus

Læs mere

Vurdering af terrortruslen mod Danmark

Vurdering af terrortruslen mod Danmark 24. januar 2014 Vurdering af terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i Danmark er

Læs mere

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm

Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune. Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Børn- og Familieafdelingen Assens Kommune Til: Fra: Børn- og Familiechef Morten Madsen Leder af Børn og Unge, familieplejeafsnittet Lene Stokholm Dato: 12. oktober 2012 Overgrebspakken Socialministeriet

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet "informationer"? 2

1 Informationssikkerhedspolitik Hvorfor vil vi sikre vores informationer? Hvad dækker begrebet informationer? 2 Indhold 1 Informationssikkerhedspolitik 2 1.1 Hvorfor vil vi sikre vores informationer? 2 1.2 Hvad dækker begrebet "informationer"? 2 2 Principper 4 2.1 Styret af KU's strategiske behov 4 2.2 Implementering

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J

KONTAKT 12/13 nr.9. Indhold: M A J KONTAKT 12/13 nr.9 M A J Indhold: Aktuelt i s. 2 Nyt fra kontoret s. 2 Billeder tegnet af DF s. 3 Huse fremstillet af 8.C s. 3 Forældrearrangement om inklusion s. 4 Billedudstilling s. 5 Fritternyt s.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur

Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur Kære forfatter/oversætter/illustrator Tak fordi du vil tage dig tid til at svare på denne undersøgelse. Alle besvarelser behandles anonymt, og vi

Læs mere

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information

Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Assens Kommune Sikkerhedspolitik for it, data og information Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Holdninger og principper... 4 4. Omfang... 4 5. Sikkerhedsbevidsthed,

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk FILMVEJLEDNING. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet FILMVEJLEDNING forebygvold.dk FOREBYG VOLD MED FILM Brug film til at forebygge vold og trusler Film om andres

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Sikkerhedsvurderinger

Sikkerhedsvurderinger Sikkerhedsvurderinger CERTA har specialiseret sig i at yde uafhængig og sagkyndig bistand til virksomheder i forbindelse med håndteringen af sikkerhedsmæssige trusler og risici. Et væsentlig element i

Læs mere

P R O G R A M. Cybertrusler og cybersikkerhed. PET-konference. Eigtveds Pakhus København Mandag den 24. oktober 2011

P R O G R A M. Cybertrusler og cybersikkerhed. PET-konference. Eigtveds Pakhus København Mandag den 24. oktober 2011 PET-konference Cybertrusler og cybersikkerhed Eigtveds Pakhus København Mandag den 24. oktober 2011 P R O G R A M CYBERTRUSLER OG CYBERSIKKERHED I lighed med andre udviklede lande er det danske samfund

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

DER ER LANGT FRA RÅDHUS TIL DRIFT - en rapport om kommunernes interne risikokommunikation

DER ER LANGT FRA RÅDHUS TIL DRIFT - en rapport om kommunernes interne risikokommunikation BILAGSSAMLING DER ER LANGT FRA RÅDHUS TIL DRIFT - en rapport om kommunernes interne risikokommunikation BILAG 1: Program og deltagerliste fra workshop om intern risikokommunikation afholdt i EIRM i København

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med

BESKYT DIN VIRKSOMHED. Tænk sikkerheden med BESKYT DIN VIRKSOMHED Tænk sikkerheden med 1 Kan din virksomhed klare en krise? Hvordan håndterer du tyveri af værdifuld viden og know-how? Har du styr på, om din virksomheds produkter kopieres eller misbruges

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER EKSKLUSIVT SKOLEPROGRAM

WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER EKSKLUSIVT SKOLEPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER EKSKLUSIVT SKOLEPROGRAM HVAD FÅR I? Forsikringsplan og forsikringspolitik Forsikringsudbud med 500 andre skoler Tilbudssammenligning og beslutningsoplæg Forsikringsoversigt

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD. Leder Sikkerhedsnålen. Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2 3 Leder Sikkerhedsnålen Risikostyringsnyt Højt til loftet i Region Nordjylland Markedsnyt - Fejl i offentlige udbud - Sikring er en afgørende del 5 Opslagstavlen - Del din

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

IDEKATALOGET 2016/2017

IDEKATALOGET 2016/2017 SSP-samarbejdet i Viborg Kommune præsenterer: IDEKATALOGET 2016/2017 Børn og Unge, Skoleafdelingen Børn og Unge, Familieafdelingen Midt- og Vestjyllands Politi Velkommen til en verden af forebyggelse SSP-samarbejdet

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 2 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 3 4 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen

Sikkerhedsanbefaling. It-sikkerhed på rejsen Sikkerhedsanbefaling It-sikkerhed på rejsen Juni 2015 It-sikkerhed på rejsen En sikkerhedsanbefaling fra Center for Cybersikkerhed 2 Om sikkerhedsanbefalingen Denne sikkerhedsanbefaling fra Center for

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere